Hvem er vi?

Vi er medlem av Philip Morris International. Våre detaljer (navn, adresse osv.) vil bli gitt til deg separat på tidspunktet for (eller for å bekrefte) innhenting av informasjon om deg, for eksempel i en erklæring på en app eller et nettsted, i en e-post eller i en kontrakt mellom oss, som inneholder en kobling til denne erklæringen. Alternativt kan du ha blitt sendt til denne erklæringen etter at vi har innhentet informasjon om deg, men på grunn av omstendighetene rundt innhentingen, uten at vi kontakter deg individuelt på det tidspunktet.

 • PMI: Philip Morris International, en ledende internasjonal tobakksgruppe. Den består av en rekke selskaper eller «tilknyttede selskaper».
 • PMI-tilknyttede selskaper: Hvert medlem av Philip Morris International-konsernet er et «PMI-tilknyttet selskap». «Vi» (eller «oss» eller «vår/vårt/våre») henviser til det PMI-tilknyttede selskapet som først innhentet informasjon om deg (for eksempel det PMI-tilknyttede selskapet som har inngått avtale om å motta varer eller tjenester fra deg eller din arbeidsgiver, eller det PMI-tilknyttede selskapet du har kontaktet eller som du har besøkt på et kontor).
 • PMI-produkt: betyr et produkt fra vårt eller et annet PMI-tilknyttet selskap.

Hvordan innhenter vi informasjon om deg?

Vi kan innhente informasjon om deg på ulike måter.

 • Du kan gi oss informasjon direkte (f.eks. signere en kontrakt, fylle ut et skjema, ringe oss, korrespondere med oss eller møte en av våre ansatte).
 • Vi kan innhente informasjon automatisk (f.eks. når du bruker PMI-systemer, en PMI-utstedt enhet som en bærbar datamaskin eller mobiltelefon, programvare utstedt av PMI (f.eks. en PMI-app) eller et PMI-nettsted).
 • Vi kan skaffe oss informasjon fra tredjeparter (f.eks. din arbeidsgiver, din representant eller offentlig tilgjengelige kilder, slik som på et selskaps nettsted, internettsøk, forretningsinformasjonsbyråer eller på sosiale medieplattformer som LinkedIn, Facebook og Twitter).

I denne erklæringen refererer vi til alle metodene du benytter for å kontakte oss som «PMI-kontaktpunkter». PMI-kontaktpunkter er både fysiske (for eksempel PMI-kontorer, butikkutsalg og arrangementer) og digitale (for eksempel e-postkorrespondanse, bruk av apper og nettsteder).

Vi kan innhente informasjon som du oppgir direkte. Vanligvis vil dette skje når du:

 • registrerer deg for å bli medlem av våre databaser (dette kan for eksempel være personlig, via app eller på nett);
 • inngår en ordning for å gi oss produkter eller tjenester, eller gir oss informasjon når vi vurderer å gjøre det;
 • inngår en avtale med oss om å selge PMI-produkter;
 • laster ned eller bruker et digitalt kontaktpunkt (f.eks. en app eller et nettsted);
 • kontakter oss via et kontaktpunkt, eller via e-post, sosiale medier eller telefon;
 • møter, eller korresponderer med, en av våre ansatte for å diskutere virksomheten din, dine synspunkter på viktige spørsmål for oss eller vår virksomhet;
 • registrerer deg for å motta pressemeldinger fra PMI, e-postvarsler eller markedsføringskommunikasjon;
 • deltar i PMI-undersøkelser eller (der loven tillater det) PMI-konkurranser eller kampanjer; eller
 • besøker kontorene våre eller deltar på et arrangement som et PMI-tilknyttet selskap har organisert.

Vi kan innhente informasjon om deg automatisk. Vanligvis vil dette skje når du:

 • besøker våre kontorer (f.eks. gjennom videoopptak (CCTV) og bygningstilgangslogger);
 • arbeider på eller besøker et utsalgssted som selger PMI-produkter (for eksempel ved å innhente dine opplysninger ved utsjekking, eller gjennom sensorer ved utløpet som kobles til mobilteknologi);
 • deltar på et arrangement som et PMI-tilknyttet selskap har organisert (for eksempel gjennom kjøp/salg på arrangementet eller gjennom sensorer på arrangementet som er knyttet til mobilteknologi);
 • bruker PMIs systemer, PMI-utstedt programvare eller PMI-utstedte enheter som en bærbar datamaskin eller mobiltelefon (f.eks. ved å innhente systemer- og enhetsbruksdata, få tilgang til loggfiler og lagre korrespondanse sendt og mottatt ved hjelp av PMI-systemer og enheter);
 • kommuniserer med oss (for eksempel gjennom et PMI-kontaktpunkt eller sosiale medieplattformer);
 • bruker PMI-kontaktpunkter (f.eks. gjennom sporingsmekanismer i en app eller et nettsted); eller
 • lager offentlige innlegg på sosiale medieplattformer som vi følger (for eksempel, slik at vi kan forstå offentlige meninger eller svare på forespørsler om PMI-produkter).

Vi kan også innhente informasjon om deg automatisk gjennom bruk av informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi på digitale PMI-kontaktpunkter. De spesifikke informasjonskapslene og teknologiene som brukes, vil avhenge av det aktuelle PMI-kontaktpunktet. For å lære om informasjonskapslene (inkludert Google Analytics-informasjonskapsler) og lignende teknologier som brukes på et kontaktpunkt, inkludert hvordan du kan godta eller avvise informasjonskapsler, se varselet om informasjonskapsler gjort tilgjengelig på eller gjennom det kontaktpunktet.

Der loven tillater det, kan vi innhente informasjon om deg fra tredjeparter, spesielt med hensyn til å forberede oss på å gjøre forretninger med deg eller din arbeidsgiver, eller med hensyn til dine offentlig kjente synspunkter, meninger og beslutninger som kan påvirke offentlig politikk og andre forhold knyttet til PMI. Dette kan omfatte informasjon gitt av forretningsinformasjonsbyråer, informasjon delt mellom PMI-tilknyttede selskaper, offentlig tilgjengelig profilinformasjon på tredjeparters sosiale mediesider (som LinkedIn).

Vi kan også innhente informasjon i andre sammenhenger som er åpenbare for deg på det tidspunktet.

Hvilken informasjon om deg innhenter?

Vi kan innhente ulike typer informasjon om deg:

 • informasjon som er nødvendig for å forvalte og administrere vårt forhold til deg, din arbeidsgiver eller representant (inkludert å gjøre dette i forbindelse med en slik relasjon)
 • informasjon som er nødvendig for å kjøpe produkter og tjenester
 • informasjon som er nødvendig for å drive handel, eller gi råd om PMI-produkter eller -tjenester (for eksempel for å oppfylle bestillinger)
 • informasjon som er nødvendig for å gi støtte for PMI-produkter eller -tjenester, eller for å tilby garantitjenester
 • informasjon om hva du gjør i din virksomhet angående våre forbrukere, PMI-produkter eller oss (f.eks. utføre garantitjenester, vise PMI-produkter og salgsmateriell osv.)
 • informasjon du gir oss i kontrakter, skjemaer eller undersøkelser
 • informasjon om dine besøk på våre kontorer, utsalgssteder og arrangementer
 • informasjon du gir oss i telefonsamtaler du har med oss, møter du har med våre ansatte eller e-poster du sender til oss
 • informasjon om dine preferanser og interesser
 • informasjon som er nødvendig for å bekrefte din alder, identitet og autoritet til å handle på vegne av din arbeidsgiver, hvis aktuelt
 • informasjon om dine offentlig kjente synspunkter, meninger og beslutninger som kan påvirke offentlig politikk og andre forhold knyttet til PMI
 • informasjon sendt til oss når vi bruker informasjonssystemer som PMI-tilknyttede selskaper driver
 • automatiserte registreringer av din bruk av PMI-informasjonssystemer, inkludert PMI-utstedte enheter

Informasjon som vi innhenter direkte fra deg, vil fremgå av konteksten du oppgir den i. For eksempel:

 • der du er en leverandør (eller en potensiell leverandør), for å administrere vårt forhold til deg, din arbeidsgiver eller representant, oppgir du eget navn, kontaktopplysninger, faktureringsopplysninger, og opplysninger om produktene/tjenestene (og, der det er aktuelt, utgiftkrav) slik at vi kan oppfylle kontrakten, eller ta skritt for å etterkomme dette (f.eks. informasjon om økonomisk stabilitet, informasjon om handelssanksjoner, bakgrunnssjekker), og for å administrere tilgangen din til og bruken av våre bygninger, informasjonssystemer og IT-enheter;
 • der du er en offentlig person med synspunkter som kan påvirke offentlig politikk eller andre problemer relatert til PMI, kan vi notere hva synspunktene er som du har offentliggjort, og tidspunktet og datoen du gjorde det, eller hvor du møter en av våre ansatte, de grunnleggende detaljene om møtet, samt dine synspunkter som du har delt med oss som dine offentlige synspunkter;
 • du kan oppgi informasjon om dine preferanser og interesser slik at vi kan tilby deg belønningsordninger eller invitere deg til arrangementer som vil interessere deg;
 • vi kan innhente informasjon som gjør det mulig for oss å verifisere din alder og identitet, for eksempel en kopi av et identitetsdokument.

Informasjon som vi innhenter automatisk, vil generelt sett angå:

 • detaljer om besøket eller samtalen (som tid og varighet);
 • i våre kontorer, et utsalgssted eller på et arrangement (inkludert områder i umiddelbar nærhet), hvor ofte du besøker, og hvilke områder du besøker/besøker og hvor lenge;
 • informasjon for å bygge adgangskontrollsystemer;
 • biometriske data for identifiseringsformål (for å bygge tilgangskontroll eller tilgang til IT-enheter);
 • din bruk av digitale PMI-kontaktpunkter (slik som sidene du besøker, siden du kom fra og siden du gikk til da du forlot siden, søkeord du la inn eller lenker du klikket på i kontaktpunktet);
 • automatiserte registreringer av din bruk av PMI-informasjonssystemer, inkludert PMI-utstedte enheter
 • informasjon sendt til oss når vi bruker informasjonssystemer som PMI-tilknyttede selskaper driver
 • informasjon sendt til oss når vi bruker PMIs nettfora;
 • informasjon sendt til oss i korrespondanse; og
 • din enhet (som IP-adresse eller unik enhetsidentifikator, posisjonsdata, detaljer om informasjonskapsler vi kan ha lagret på enheten din).

Informasjon vi innhenter fra tredjeparter vil generelt bestå av offentlig tilgjengelig informasjon (som din rolle, preferanser og interesser, og dine synspunkter, meninger og beslutninger som kan påvirke offentlige retningslinjer og andre problemer som er relatert til PMI), for eksempel fra offentlige innlegg på sosiale medier.

Til hvilke formål bruker vi informasjon om deg, og på hvilket juridisk grunnlag?

I dette avsnittet beskriver vi formålene vi bruker personlige opplysninger til. Dette er imidlertid en global erklæring, og der lovene i et land begrenser eller forbyr visse aktiviteter som er beskrevet i denne erklæringen, vil vi ikke bruke informasjon om deg til de formålene i det landet.

Med forbehold om det ovennevnte, avhengig av vår type forhold til deg, kan vi bruke informasjon om deg til følgende formål:

 • For å overholde regulatoriske forpliktelser, som å verifisere din alder og identitet, gjennomføre «kjenne din leverandør»-kontroller og administrere vårt kontraktsforhold med deg eller din arbeidsgiver
 • Juridisk etterlevelse, for eksempel oppbevaring og bruk av oppføringene dine i forbindelse med eventuelle forventede tvister, med det formål å få råd fra våre advokater og andre rådgivere
 • For å kjøpe produkter eller tjenester fra deg eller din arbeidsgiver, inkludert å kontakte deg for å administrere vårt forhold, få salgsrelaterte tjenester og for å betale deg for varer, tjenester og utgifter (der det passer)
 • For å selge våre produkter til deg, inkludert å oppfylle dine bestillinger, behandle dine betalinger
 • For å tilby salgsrelaterte tjenester til deg, inkludert håndtering av dine henvendelser og forespørsler, og for å tilby garantitjenester
 • For å informere deg om oppdateringer, kampanjer, arrangementer og administrere relaterte aspekter ved vårt forhold, inkludert administrering av lojalitetsprogrammer, produktforbedring, markedsundersøkelser, utvikling av markedsføringsstrategier, administrering av markedsføringskampanjer og tilpasning av dine erfaringer på arrangementer
 • For å støtte alle de ovennevnte, inkludert administrering av dine eller din arbeidsgivers kontoer, slik at du kan bruke PMI-kontaktpunkter og selge PMI-produkter, tilsvarende deg, tilpasse dine erfaringer med PMI-kontaktpunkter, administrasjon og feilsøking, generell journalføring og administrere din tilgang til systemer som vi har gitt deg tilgang til
 • For forretningsanalyser og forbedringer, inkludert forbedring av PMI-produkter, kontorer, prosesser, utsalgssteder og arrangementer, og informasjon, systemer og enheter som vi (eller våre tilknyttede selskaper) leverer til våre kunder, leverandører, tjenesteleverandører, tredjepartsleverandører, forhandlere og besøkende
 • For å muliggjøre og administrere din bruk av PMI-systemer, programvare utstedt av PMI, PMI-enheter og PMI-informasjon
 • For å overvåke din bruk av PMI-systemer og enheter, for eksempel for å sikre riktig bruk av Internett- og e-postfasiliteter, og riktig håndtering av selskapsinformasjon
 • For å opprettholde sikkerheten til PMI-systemer, enheter, informasjon og bygninger
 • For at vi eller våre forretningspartnere skal kunne informere deg om potensielle muligheter for å bli involvert i markedsføring eller promotering av PMI-produkter
 • For å forstå dine synspunkter, meninger, beslutninger og hvordan de kan påvirke offentlig politikk og andre forhold knyttet til PMI
 • For andre formål som vi varsler deg om, eller vil være tydelige fra konteksten, på det punktet hvor informasjon om deg først blir innhentet

Det juridiske grunnlaget for vår bruk av informasjon om deg er ett av følgende (som vi forklarer mer detaljert i delen «finn ut mer»):

 • overholdelse av en juridisk forpliktelse som vi er underlagt;
 • oppfyllelsen av en kontrakt som du er part i;
 • en legitim forretningsinteresse som ikke overstyres av interesser du har i å beskytte informasjonen;
 • der ingen av de ovennevnte gjelder, eller der loven krever det, ditt samtykke (som vi vil be om før vi behandler informasjonen).

Formålene vi bruker informasjon om deg for, med korresponderende metoder for innhenting og juridisk grunnlag for bruk, er:

Formål

Metode for innsamling og juridisk grunnlag for behandling

Overholde regulatoriske forpliktelser

 • bekrefte din alder, identitet og forretningspartnerstatus
 • skatte- og forretningsregnskapsforpliktelser
 • “kjenn din leverandør”
 • handelssanksjoner
 • bakgrunnskontroller
 • helse- og sikkerhetsstyring
 • juridiske og regulatoriske forespørsler om utlevering
 • interessekonflikter
 • registrering av timelister og fakturaer, i den grad du fungerer som en ekstern rådgiver
 • beholde kontrakter og tilknyttede dokumenter som du kan bli henvist til
 • gransking av rapporterte påstander om mislighold

Denne informasjonen gis generelt til oss direkte fra deg i løpet av den tiden du har et forhold, eller samhandler, med oss.

Vi bruker den fordi det er nødvendig for oss å overholde en juridisk forpliktelse til å kun handle med voksne og drive vår virksomhet på en måte som er i samsvar (inkludert i forhold til selskapets lover og skatteetterlevelse), føre økonomiske og skattemessige dokumenter, overholde handelssanksjoner, rette oss etter helse- og sikkerhetslover (som kan omfatte registrering av hendelser), produsere rapporter, rette seg etter forespørsler om informasjon fra kompetente myndigheter og håndtere eventuelle interessekonflikter, eller, i land der det ikke er noen slik juridisk forpliktelse, fordi vi har en legitim forretningsinteresse i å drive vår virksomhet i samsvar med krav til god praksis som ikke overstyres av din interesser, rettigheter og frihet i/til å beskytte informasjon om deg.

Kjøpe produkter og tjenester

 • kontakte deg i løpet av din eller din arbeidsgivers levering av produkter eller tjenester til oss
 • administrering av kontoen som vi har hos deg eller din arbeidsgiver
 • behandle betalinger
 • relasjonsadministrasjon
 • overvåkning av din overholdelse av avtalen vår, våre retningslinjer og interne programmer (f.eks. vårt GAP-program hvis du er en bonde som forsyner oss med råmaterialer)
 • gransking av manglende overholdelse av vår(e) avtale, retningslinjer og interne programmer, problemer og hendelser
 • håndtere utbedring av manglende overholdelse av policyer med vår(e) avtale, retningslinjer og interne programmer, problemer og hendelser

Vi vil vanligvis enten motta informasjonen fra deg direkte eller via din arbeidsgiver (vanligvis navn, rolle, forretningsadresse, virksomhetens e-postadresse, ordrer, tjenester, betalingsinformasjon, (der det er aktuelt, detaljer om utgifter) korrespondanse).

Vi bruker den i forbindelse med utførelsen av vår kontrakt med deg eller din arbeidsgiver som kjøper av dine eller din arbeidsgivers produkter eller tjenester eller, der det ikke er noen slik forpliktelse, bruker vi den fordi vi har en legitim forretningsinteresse i å drive vår virksomhet, kontakte deg i forbindelse med produktene eller tjenestene vi mottar fra deg eller din arbeidsgiver, for å behandle betalinger, administrere vårt forhold til deg eller din arbeidsgiver og overvåke overholdelse av avtalen vår, retningslinjer og programmer som ikke overstyres av dine interesser, rettigheter og frihet i/til å beskytte informasjon om deg.

Selge produktene våre

 • oppfylle bestillingene dine (inkludert sending av kvitteringer)
 • behandle betalingene dine
 • yte garantitjenester

Denne informasjonen gis vanligvis til oss av deg direkte eller via din arbeidsgiver (vanligvis navn, rolle, forretningsadresse, virksomhetens e-postadresse, ordre, betalingsinformasjon, korrespondanse).

Vi bruker den til å oppheve våre kontraktsforpliktelser overfor deg eller din arbeidsgiver som kjøper av våre produkter.

Tilby salgsrelaterte tjenester

 • håndtere dine henvendelser og forespørsler
 • korresponderer med deg
 • generell administrasjon og feilsøking
 • relasjonsadministrasjon

Denne informasjonen gis vanligvis til oss av deg direkte eller via din arbeidsgiver.

Vi bruker den fordi vi har en legitim forretningsinteresse i å tilby salgsrelaterte tjenester til deg eller din arbeidsgiver som ikke overstyres av din(e) interesser, rettigheter og frihet i/til å beskytte informasjon om deg.

Administrasjon av forretningskampanjer og relasjoner (der loven tillater det)

 • informere deg om relevante oppdateringer, kampanjer og arrangementer
 • administrere forholdet vårt
 • forstå preferansene dine (som hvilke produkter eller arrangementer som kan interessere deg eller kan være bedre tilpasset dine behov)
 • administrere lojalitetsprogrammer
 • invitere deg til å delta i, og administrere, spørreundersøkelser eller markedsundersøkelseskampanjer
 • for markedsundersøkelser
 • utvikle markedsføringsstrategier
 • administrere markedsføringskampanjer
 • tilpasse opplevelsen din av PMI-kontaktpunkter (for eksempel for å tilpasse besøket ditt, for eksempel med hilsener eller forslag som kan interessere deg)

Dette vil typisk være en kombinasjon av informasjon som du gir oss (for eksempel navn og kontaktinformasjon og detaljer om sosiale medier), informasjon som vi innhenter automatisk (for eksempel ved hjelp av teknologi for å overvåke bruk av PMI-kontaktpunkter) og (der det er tillatt ved lov) informasjon som vi innhenter fra tredjeparter (for eksempel offentlige innlegg på sosiale medier).

Vi bruker den på grunnlag av at vi har en legitim forretningsinteresse i å administrere vårt forhold og fortelle deg om vår virksomhet, våre produkter og arrangementer, til å drive PMI-kontaktpunkter, og til å tilpasse dine erfaringer, på disse måtene som ikke overstyres av din(e) interesser, rettigheter og frihet i/til å beskytte informasjon om deg.

Administrasjon av forretningskampanjer og relasjoner (der loven tillater det)

 • gi deg informasjon om, og for å administrere, PMI-tilknyttede selskaper, deres kampanjer, produkter og tjenester, utsalgssteder, arrangementer og regulering av tobakksprodukter; og for å utvikle og forbedre verktøy for å forfølge disse formålene

Dette vil typisk være en kombinasjon av informasjon som du gir oss (for eksempel ditt navn og kontaktinformasjon, dine sosiale medier-handle); informasjon som vi innhenter automatisk (for eksempel ved bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier) og (der loven tillater det) informasjon som vi innhenter fra tredjeparter (for eksempel offentlige innlegg på sosiale medier).

Vi bruker den på grunnlag av at vi har en legitim forretningsinteresse i å informere deg om disse tingene som ikke overstyres av din(e) interesser, rettigheter og frihet i/til å beskytte informasjon om deg.

I visse land, der loven krever det, vil vi sende deg disse materialene i elektronisk format kun med ditt samtykke.

Forretningsadministrasjon

 • generell organisatorisk ledelse og arkivering av forretningsprotokoller
 • livssyklusadministrasjon av leverandører (fra ansettelse til avvikling av arbeidsforholdet)
 • besøksadministrasjon og registrering
 • administrere og gjennomføre arrangementer, opplæring og samsvarsprogrammer
 • korrespondanse i forbindelse med vårt forhold til deg eller din arbeidsgiver, inkludert for å håndtere dine henvendelser og forespørsler
 • IT-systemutvikling, implementering, drift og vedlikehold
 • opprettholde sikkerheten til systemer, enheter, informasjon og bygninger
 • driften av kontaktdatabaser og samarbeidsverktøy
 • internasjonale tilordninger og reiser
 • drift av et trygt arbeidsmiljø
 • opprettholde sikkerheten til ansatte, kunder, leverandører, besøkende og eiendommen til PMI-tilknyttede selskaper

Vi vil vanligvis enten motta informasjonen fra deg direkte eller via din arbeidsgiver.

Vi bruker den fordi vi har en legitim forretningsinteresse i å drive virksomheten vår, administrere vårt forhold til deg og opprettholde sikkerheten og integriteten til våre bygninger, informasjon og IT-systemer som ikke overstyres av din(e) interesser, rettigheter og frihet i/til å begrense bruken av informasjon om deg.

Overvåkning av sikkerhet og systemer

 • godkjenning og tilgangskontroll og logger, der det er aktuelt
 • overvåking av PMI-systemer, enheter, Internett og e-post som du får tilgang til
 • overvåking av tilgang til PMI-lokaler, leveranser til PMI-tilknyttede selskaper og sikkerhetsrelaterte prosesser i våre lokaler
 • muliggjøre og administrere din bruk av PMI-systemer, programvare utstedt av PMI (inkludert internett og e-post), PMI-enheter og PMI-informasjon; overvåke din bruk av disse, inkludert for å sikre riktig bruk av internett og e-postfasiliteter, og passende håndtering av selskapsinformasjon (for eksempel for å vurdere om det ser ut til å være et brudd (enten bevisst eller utilsiktet) på selskapets retningslinjer for å beskytte selskapsinformasjon

Denne informasjonen innhentes automatisk på forskjellige måter, som automatiserte systemer og enhetsovervåking, og CCTV-opptak og lydopptak i våre lokaler.

Vi bruker den fordi vi har en legitim forretningsinteresse i å sikre konfidensialiteten, integriteten og sikkerheten til vår fysiske og digitale infrastruktur, informasjon og lokaler som ikke overstyres av din(e) interesser, rettigheter og frihet i/til å beskytte informasjon om deg.

Støtte for alle ovennevnte formål

 • administrere kontoene dine
 • slik at du kan bruke PMI-kontaktpunkter (for eksempel, slik at du kan være pålogget deler av et kontaktpunkt som kun er reservert for autoriserte brukere, administrere språkpreferansene dine, knytte handlekurven til deg)
 • korrespondere med deg
 • forbedre opplevelsene dine
 • administrasjon og feilsøking

Dette vil typisk være en kombinasjon av informasjon som du gir oss (vanligvis navn, passord (eller tilsvarende)) og informasjon som vi innhenter automatisk (for eksempel informasjon om enheten din og informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier).

Vi bruker den på grunnlag av det som samsvarer med formålet for å bruke informasjonen vi støtter. For eksempel: Hvor vi administrerer kontoen din for å støtte et kjøp eller for å tilby ettersalgstjenester, bruker vi informasjonen til å oppheve våre kontraktsforpliktelser overfor deg som kjøper av våre produkter; hvor vi administrerer kontoen din for å oppdatere deg om produktene våre, støtter vi forretningsutvikling, og derfor bruker vi den på det grunnlag at vi har en legitim forretningsinteresse i å markedsføre våre produkter som ikke overstyres av din(e) interesser, rettigheter og frihet i/til å beskytte informasjon om deg, og så videre.

Forretningsanalyser og forbedringer

 • slik at vi eller våre forretningspartnere kan informere deg om potensielle muligheter for å bli involvert i promotering av PMI-produkter
 • for forretningsanalyser og forbedringer (inkludert for PMI-produkter, systemer, prosesser, kontorer, utsalgssteder som selger PMI-produkter, opplæring, arrangementer, digitale PMI-kontaktpunkter og enhetene og informasjonen vi (eller våre tilknyttede selskaper) gir deg eller din arbeidsgiver)

Dette vil typisk være en kombinasjon av informasjon som du gir oss og informasjon som vi innhenter automatisk og (der loven tillater det) informasjon som vi innhenter fra tredjeparter.

Vi bruker den på grunnlag av at vi har en legitim forretningsinteresse i å analysere og forbedre vår forretningsytelse, våre produkter, systemer, prosesser, kontorer, utsalgssteder, opplæring, arrangementer, PMI-kontaktpunkter og enhetene og informasjonen vi gir, og for å invitere andre til å bli involvert i å markedsføre PMI-produkter, som ikke overstyres av interesser, rettigheter og frihet i/til å beskytte din informasjon om deg.

Forstå dine synspunkter, meninger og beslutninger

Dette vil typisk være informasjon som vi kjøper fra offentlig tilgjengelige tredjepartskilder, for eksempel fra et selskaps nettsted, Internettsøk eller på sosiale medieplattformer som LinkedIn, Facebook og Twitter, eller som vi erverver direkte fra deg, slik som dine synspunkter som du har delt med oss som ditt publikum.

Vi bruker den på grunnlag av at vi har en legitim forretningsinteresse i å overvåke og vurdere synspunktene og beslutningene til interessenter og kartlegge måten deres synspunkter og beslutninger kan påvirke PMI og bransjen, som ikke overstyres av interesser, rettigheter og frihet i/til å beskytte informasjon om deg.

Når vi ikke baserer vår bruk av informasjon om deg på et av de ovennevnte juridiske grunnlagene, eller der loven krever det, vil vi be om ditt samtykke før vi behandler informasjonen (disse sakene vil være tydelige fra konteksten).

I noen tilfeller kan vi bruke informasjon om deg på måter som ikke er beskrevet ovenfor. Der dette er tilfelle, vil vi gi en supplerende personvernerklæring som forklarer slik bruk. Du bør lese eventuelle tilleggserklæringer i forbindelse med denne erklæringen.

Hvem deler vi informasjonen din med, og for hvilke formål?

Vi kan dele informasjon om deg med:

 • PMI-tilknyttede selskaper;
 • tredjeparter som leverer PMI-tilknyttede selskaper eller deg produkter eller tjenester (som profesjonelle rådgivere, leverandører av betalingstjenester, leveringsleverandører, revisorer og informasjonstjenesteleverandører);
 • PMIs tilknyttede selskapers nøye utvalgte forretningspartnere og annonsører (i områder knyttet til våre produkter, eller i samsvar med deres stil og image), slik at de kan kontakte deg med tilbud som de tror kan interessere deg, i samsvar med dine preferanser, for handelsprogrammer, utdanningsmateriell og opplæring; og
 • andre tredjeparter, der det kreves eller tillates av loven (slik som tilsynsmyndigheter, offentlige avdelinger og profesjonelle rådgivere).

Vi deler informasjon om deg med andre kun i samsvar med gjeldende lover. Når loven krever ditt samtykke, vil vi derfor først be om det.

Dele opplysninger med andre PMI-tilknyttede selskaper

 • Informasjon om deg vil bli delt med Philip Morris Products S.A. (basert i Neuchâtel, Sveits), som er stedet for sentral administrasjon av behandling av personopplysninger for PMI-tilknyttede selskaper. Informasjon om deg kan også deles med Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (basert i Lausanne, Sveits) som teknologileverandør for PMI-tilknyttede selskaper. Philip Morris Products S.A. og (i den grad de har tilgang) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl behandler informasjonen om deg for alle formålene som er beskrevet i denne erklæringen.
 • Hvis vi arrangerer arbeidsrelaterte reiser (f.eks. hvor du besøker et annet PMI-tilknyttet selskap), kan informasjon om deg deles med det PMI-tilknyttede selskapet som er vårt regionale driftssenter (hvis det ikke var det PMI-tilknyttede selskapet som først samlet inn informasjonen) for alle formålene beskrevet i denne erklæringen, det PMI-tilknyttede selskapet som er det regionale driftssenteret for det PMI-tilknyttede selskapet du reiser til, det PMI-tilknyttede selskapet du reiser til og det PMI-tilknyttede selskapet som er ansvarlig for eventuelle sikkerhetsordninger i forhold til den arbeidsrelaterte reisen.
 • Informasjon om deg kan deles med andre PMI-tilknyttede selskaper som du kontakter eller gjør forretninger med (for eksempel hvis du selger produkter eller tjenester til andre PMI-tilknyttede selskaper eller reiser til andre PMI-kontorer i løpet av tiden du har et forretningsforhold med et PMI-tilknyttet selskap).

Detaljer om PMI-tilknyttede selskaper og landene der de er etablert er tilgjengelig her.

Landspesifikke tilleggspunkter

I henhold til hvilket land du befinner deg i, ønsker vi at du skal være klar over noen flere punkter.

Hvis du er i Japan, finn ut mer ...

Hvis du er i Japan, merk at vi deler informasjon om deg, for de formål som er beskrevet i denne erklæringen, med andre PMI-tilknyttede selskaper basert på «felles bruk» i henhold til japanske datavernlover. Når vi gjør dette, fortsetter Philip Morris Japan Limited (PMJ) å administrere de personlige opplysningene dine på en ansvarlig måte, og vi krever at de vi deler opplysningene med, gjør det samme. Videre, hvis de er lokalisert utenfor Japan, iverksetter vi rimelige tiltak i samsvar med relevante lover og forskrifter.

Dele data med tredjeparter

 • I den grad gjeldende lov tillater det, kan vi dele informasjon om deg med tredjeparter som leverer PMI-tilknyttede selskaper eller deg produkter eller tjenester (som arbeidsgiver, rådgivere, betalingstjenesteleverandører, leveringsleverandører, detaljhandlere, produktcoacher, informasjonstjenesteleverandører og aldersverifiseringsleverandører).
 • I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, kan vi dele informasjon om deg med PMI-tilknyttede selskapers nøye utvalgte tredjepartspartnere og annonsører (i tråd med det du kan assosiere med våre produkter, for eksempel fordi de har lignende eller komplementær(t) image, stil eller funksjonalitet) slik at de kan kontakte deg med produkter, tjenester og kampanjer som de tror kan interessere deg, i henhold til dine preferanser.
 • Vi kan dele informasjon om deg med andre tredjeparter, der det kreves eller tillates av loven, for eksempel: tilsynsmyndigheter; offentlige avdelinger; som svar på en forespørsel fra politimyndigheter eller andre offentlige tjenestemenn; når vi anser at offentliggjøring er nødvendig eller passende for å forhindre fysisk skade eller økonomisk tap eller i forbindelse med en etterforskning av mistenkt eller faktisk ulovlig aktivitet; og i sammenheng med organisatorisk omstrukturering.
 • Hvis vi ordner med jobbrelatert reise (f.eks. hvor du besøker et annet PMI-tilknyttet selskap), kan informasjon om deg deles med tredjeparter som arrangerer reise, tilbyr transport- eller reiserelaterte tjenester, slik som reisebyråer, nettbaserte bestillingsleverandører, billettagenter, flyselskaper, bilutleiefirmaer, jernbaneleverandører og hoteller. Disse tredjepartene vil bruke informasjon om deg for sine egne formål (for eksempel for å oppheve deres forpliktelser til å levere transport eller overnatting til deg) og du bør sjekke deres personvernerklæringer for ytterligere detaljer om deres bruk av informasjon om deg.

Hvem er vi?

Vi er medlem av Philip Morris International. Våre detaljer (navn, adresse osv.) vil bli gitt til deg separat på tidspunktet for (eller for å bekrefte) innhenting av informasjon om deg, for eksempel i en erklæring på en app eller et nettsted, i en e-post eller i en kontrakt mellom oss, som inneholder en kobling til denne erklæringen. Alternativt kan du ha blitt sendt til denne erklæringen etter at vi har innhentet informasjon om deg, men på grunn av omstendighetene rundt innhentingen, uten at vi kontakter deg individuelt på det tidspunktet.