Ak ste:  Potom bude príslušným oznámením o ochrane osobných údajov:
 kandidát  PMI zásady ochrany súkromia uchádzačov o zamestnanie 
 spotrebiteľ  PMI zásady ochrany súkromia spotrebiteľov 
 maloobchodník  PMI zásady ochrany súkromia obchodníkov 
  náš obchodný partner alebo iná zainteresovaná strana  Oznámenie o ochrane osobných údajov obchodných partnerov PMI a iných zainteresovaných strán