Ak ste: Potom bude príslušným oznámením o ochrane osobných údajov:
 kandidát PMI zásady ochrany súkromia uchádzačov o zamestnanie 
 spotrebiteľ PMI zásady ochrany súkromia spotrebiteľov 
 maloobchodník PMI zásady ochrany súkromia obchodníkov 
  náš obchodný partner alebo iná zainteresovaná strana Oznámenie o ochrane osobných údajov obchodných partnerov PMI a iných zainteresovaných strán