Եթե դուք։   Ապա կիրառվում է գաղտնիության պահպանման հետևյալ ծանուցումը: 
 թեկնածու եք  ՖՄԻ-ի թեկնածուի գաղտնիության պահպանման ծանուցում 
 սպառող եք  Ֆմի-ի սպառողի գաղտնիության պահպանման ծանուցում  
 մեր գործընկերն եք կամ այլ շահակից    ՖՄԻ-ի գործընկերոջ կամ այլ շահակցի գաղտնիության պահպանման ծանուցում