Եթե դուք։  Ապա կիրառվում է գաղտնիության պահպանման հետևյալ ծանուցումը: 
 թեկնածու եք ՖՄԻ-ի թեկնածուի գաղտնիության պահպանման ծանուցում 
 սպառող եք Ֆմի-ի սպառողի գաղտնիության պահպանման ծանուցում  
 մեր գործընկերն եք կամ այլ շահակից   ՖՄԻ-ի գործընկերոջ կամ այլ շահակցի գաղտնիության պահպանման ծանուցում