Jeśli jesteś: Następnie odpowiednią informacją o ochronie prywatności będzie: 
 kandydat Polityka prywatności dla kandydatów na stanowiska w PMI
 konsument Informacja o ochronie prywatności dla konsumentów PMI
 handlowiec Polityka prywatności pracowników handlowych PMI
 nasz partner biznesowy lub inny interesariusz  PMI informacja o ochronie prywatności dla partnera biznesowego i interesariusza