Jeśli jesteś:  Następnie odpowiednią informacją o ochronie prywatności będzie: 
 kandydat  Polityka prywatności dla kandydatów na stanowiska w PMI
 konsument  Informacja o ochronie prywatności dla konsumentów PMI
 handlowiec  Polityka prywatności pracowników handlowych PMI
 nasz partner biznesowy lub inny interesariusz   PMI informacja o ochronie prywatności dla partnera biznesowego i interesariusza