Nếu bạn là: Sau đó, thông báo về quyền riêng tư áp dụng sẽ là:
 một ứng cử viên Thông báo về quyền riêng tư của ứng cử viên PMI 
 một người tiêu dùng Thông báo về quyền riêng tư của khách hàng PMI 
 một nhà bán lẻ Thông báo về chính sách bảo mật dành cho đối tác thương mại của PMI