:אם אתה   :לאחר מכן הודעת הפרטיות הרלוונטית תהיה  
  צרכן   הודעת פרטיות לצרכן של PMI 
שותף עסקי  הודעת פרטיות לשותפים עסקיים ולבעלי עניין אחרים של PMI