:אם אתה  :לאחר מכן הודעת הפרטיות הרלוונטית תהיה  
  צרכן  הודעת פרטיות לצרכן של PMI 
שותף עסקי הודעת פרטיות לשותפים עסקיים ולבעלי עניין אחרים של PMI