Pokud jste: Pak bude příslušné oznámení o ochraně osobních údajů následující:
 kandidát  PMI zásady ochrany soukromí pro uchazeče o zaměstnání 
 spotřebitel Oznámení o ochraně osobních údajů spotřebitelů společnosti PMI   
 obchodník  PMI zásady ochrany soukromí pro obchodníky  
 náš obchodní partner nebo jiný zainteresovaný subjekt Oznámení o ochraně osobních údajů obchodních partnerů pmi a dalších zainteresovaných stran