Hvis du er:  Then the applicable privacy notice will be:
en forbruker  PMI personvernerklæring for forbruker 
en forhandler  PMI personvernerklæring for næringsdrivende