Siapakah kami?

Kami ialah ahli kumpulan Philip Morris International. Butiran kami (nama, alamat dan lain-lain) sudah akan diberi kepada anda secara berasingan ketika (atau untuk mengesahkan) pengumpulan maklumat tentang anda, sebagai contoh, melalui notis dalam aplikasi atau laman web atau melalui e-mel atau dalam kontrak antara kita, yang mengandungi pautan kepada notis ini. Secara alternatif, anda mungkin telah dihalakan kepada notis ini selepas kami mengumpulkan maklumat anda, tetapi disebabkan oleh keadaan pengumpulan, kami tidak dapat menghubungi anda secara individu pada ketika itu.

 • PMI: Philip Morris International ialah kumpulan tembakau antarabangsa yang terkemuka di dunia. Ia terdiri daripada sebilangan syarikat atau “syarikat sekutu”.
 • Syarikat sekutu PMI: Setiap ahli kumpulan kepada kumpulan syarikat Philip Morris International adalah “syarikat sekutu PMI”. “Kami” merujuk kepada syarikat sekutu PMI yang mula-mula mengumpulkan maklumat anda (sebagai contoh, syarikat sekutu PMI yang dikontrakkan untuk menerima barangan atau perkhidmatan daripada anda atau majikan anda atau syarikat sekutu PMI yang anda hubungi atau yang pejabatnya anda lawati).
 • Produk PMI: bermaksud salah satu produk kami atau syarikat sekutu PMI lain.

Bagaimanakah kami mengumpulkan maklumat anda?

Kami mungkin mengumpulkan maklumat anda dalam pelbagai cara.

 • Anda mungkin memberikan maklumat secara langsung kepada kami (cth., menandatangani kontrak, mengisi borang, membuat panggilan kepada kami, berkomunikasi dengan kami atau bertemu dengan salah seorang pekerja kami).
 • Kami mungkin mengumpulkan maklumat secara automatik (cth., semasa anda menggunakan sistem PMI, peranti yang dikeluarkan oleh PMI seperti komputer riba atau telefon mudah alih, perisian yang dikeluarkan oleh PMI (cth., aplikasi PMI) atau laman web PMI).
 • Kami mungkin memperoleh maklumat daripada pihak ketiga (cth., majikan anda, wakil anda atau sumber yang boleh didapati secara awam, seperti pada laman web syarikat, carian Internet, agensi maklumat perniagaan atau pada platform media sosial seperti LinkedIn, Facebook dan Twitter).

Dalam notis ini, kami merujuk kepada semua cara anda berhubung dengan kami sebagai “titik sentuh PMI”. Titik sentuh PMI termasuk secara fizikal (sebagai contoh, pejabat PMI, kedai runcit dan acara) dan secara digital (sebagai contoh, komunikasi melalui e-mel, penggunaan aplikasi dan laman web).

Kami mungkin mengumpulkan maklumat yang anda beri secara langsung. Biasanya ini akan berlaku apabila anda:

 • mendaftar sebagai ahli kepada pangkalan data kami (ini mungkin berlaku, sebagai contoh, secara langsung, melalui aplikasi atau dalam talian);
 • memasuki pengaturan untuk memberikan produk atau perkhidmatan kepada kami atau memberikan maklumat kepada kami walaupun selepas berfikir panjang;
 • memasuki pengaturan dengan kami untuk menjual produk PMI;
 • memuat turun atau menggunakan, titk sentuh digital (cth., aplikasi atau laman web);
 • menghubungi kami melalui titik sentuh atau melalui e-mel, media sosial atau telefon;
 • bertemu atau berkomunikasi dengan salah seorang pekerja kami untuk berbincang tentang perniagaan anda, pandangan anda tentang perkara yang penting bagi kami atau perniagaan kami;
 • mendaftar untuk menerima siaran akhbar, makluman e-mel atau komunikasi pemasaran PMI;
 • mengambil bahagian dalam kaji selidik PMI atau (yang dibenarkan di sisi undang-undang) pertandingan atau promosi PMI; atau
 • melawat pejabat kami atau menghadiri acara yang dianjurkan oleh syarikat sekutu PMI.

Kami mungkin mengumpulkan maklumat anda secara automatik. Biasanya ini akan berlaku apabila anda:

 • melawat pejabat kami (cth., melalui rakaman video (CCTV) dan log akses bangunan);
 • bekerja atau melawat kedai yang menjual produk PMI (cth., dengan mengumpulkan data anda ketika mendaftar keluar atau melalui sensor di kedai yang dihubungkan dengan teknologi mudah alih);
 • menghadiri acara yang dianjurkan oleh syarikat sekutu PMI (cth., melalui pembelian/jualan pada acara tersebut) atau melalui sensor pada acara tersebut yang dihubungkan dengan teknologi mudah alih;
 • menggunakan sistem PMI, perisian yang dikeluarkan oleh PMI atau peranti yang dikeluarkan oleh PMI seperti komputer riba atau telefon mudah alih (cth., melalui sistem pengumpulan dan data penggunaan peranti, fail log akses dan menyimpan komunikasi yang dihantar dan diterima menggunakan sistem dan peranti PMI);
 • berkomunikasi dengan kami (sebagai contoh, melalui titik sentuh PMI; atau platform media sosial);
 • menggunakan titik sentuh PMI (cth., melalui mekanisme pengesanan dalam aplikasi atau laman web); atau
 • membuat penyiaran secara awam pada platform media sosial yang kami ikuti (sebagai contoh, agar kami boleh memahami pendapat umum atau membalas permintaan berkenaan produk PMI).

Kami juga mungkin mengumpulkan maklumat anda secara automatik melalui penggunaan kuki dan teknologi pengesanan serupa pada titik sentuh digital PMI. Kuki dan mekanisme khusus yang digunakan akan bergantung pada titik sentuh PMI yang berkaitan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kuki (termasuk kuki analisis Google) dan teknologi serupa yang digunakan pada titik sentuh, termasuk cara anda boleh menerima atau menolak kuki, sila lihat notis kuki yang tersedia pada atau melalui titik sentuh tersebut.

Yang dibenarkan di sisi undang-undang, kami mungkin memperoleh maklumat anda daripada pihak ketiga, khusus berkaitan dengan persediaan untuk melakukan perniagaan dengan anda atau majikan anda atau berkaitan dengan pandangan, pendapat dan keputusan anda yang diketahui umum, yang mungkin mempengaruhi dasar awam dan isu lain yang berkaitan dengan PMI. Ini mungkin termasuk maklumat yang dibekalkan leh agensi maklumat perniagaan, maklumat yang dikongsi antara syarikat sekutu PMI, maklumat profil yang boleh didapati secara awam pada laman media sosial pihak ketiga (seperti LinkedIn).

Kami juga mungkin mengumpulkan maklumat anda dalam konteks lain yang dijelaskan pada masa itu.

Apakah maklumat yang kami kumpul mengenai anda?

Kami mungkin mengumpulkan pelbagai jenis maklumat anda:

 • maklumat yang diperlukan untuk mengurus dan mentadbir hubungan kami dengan anda, majikan atau wakil anda (termasuk berbuat demikian walaupun setelah berfikir panjang)
 • maklumat yang diperlukan untuk membeli produk dan perkhidmatan
 • maklumat yang diperlukan untuk ditukarkan, atau memberikan nasihat yang berkaitan, produk atau perkhidmatan PMI (sebagai contoh, untuk memenuhi pesanan)
 • maklumat yang diperlukan untuk menyediakan sokongan kepada produk atau perkhidmatan PMI, atau untuk menyediakan perkhidmatan waranti
 • maklumat tentang perkara yang anda lakukan dalam perniagaan anda yang berkaitan dengan pelanggan kami, produk PMI atau kami (cth., melaksanakan perkhidmatan waranti, mempamerkan produk PMI dan bahan titik jualan, dll.)
 • maklumat yang anda berikan kepada kami dalam kontrak, borang atau kaji selidik
 • maklumat tentang lawatan anda ke pejabat, kedai dan acara kami
 • maklumat yang anda berikan kepada kami dalam panggilan anda kepada kami, mesyuarat anda dengan pekerja kami atau e-mel yang anda hantar kepada kami
 • maklumat tentang keutamaan dan minat anda
 • maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan umur, identiti dan pihak berkuasa untuk bertindak bagi pihak majikan anda jika berkenaan
 • maklumat tentang pandangan, pendapat dan keputusan anda yang diketahui umum yang mungkin mempengaruhi dasar awam dan isu lain yang berkaitan dengan PMI
 • maklumat yang dihantar kepada kami semasa menggunakan sistem maklumat yang dikendalikan oleh syarikat sekutu PMI
 • rekod automatik penggunaan sistem maklumat PMI, termasuk peranti yang dikeluarkan oleh PMI

Maklumat yang kami kumpul daripada anda secara langsung adalah jelas daripada konteks bahawa anda berikan maklumat tersebut. Sebagai contoh:

 • anda ialah pembekal (atau bakal pembekal), untuk mengurus hubungan kami dengan anda, majikan atau wakil anda, anda memberikan nama, butiran hubungan, butiran bil dan butiran produk/perkhidmatan (dan jika sesuai, tuntutan perbelanjaan) agar kami dapat memenuhi kontrak kami atau mengambil langkah selepas berfikir panjang (cth., maklumat kestabilan kewangan, maklumat tentang sekatan dagangan, pemeriksaan latar belakang) dan untuk menguruskan akses anda dan penggunaan bangunan kami, sistem maklumat dan peranti IT;
 • anda ialah tokoh masyarakat yang pandangannya boleh mempengaruhi dasar awam atau isu lain yang berkaitan dengan PMI, kami mungkin mengambil maklum tentang pandangan yang anda umumkan kepada orang ramai serta masa dan tarikh anda berbuat demikian atau tempat anda bertemu salah seorang pekerja kami, butiran asas tentang pertemuan tersebut serta pandangan anda yang telah anda kongsi dengan kami sebagai pandangan awam;
 • anda mungkin memberikan maklumat tentang keutamaan dan minat anda agar kami boleh menawarkan skim ganjaran kepada anda atau menjemput anda ke acara yang menarik minat anda;
 • kami mungkin mengumpulkan maklumat yang membolehkan kami mengesahkan umur dan identiti anda, sebagai contoh, salinan dokumen pengenalan.

Maklumat yang kami kumpul secara automatik secara umumnya mengenai:

 • butiran lawatan atau panggilan anda (seperti masa dan tempoh);
 • di dalam pejabat kami, kedai runcit atau semasa acara (termasuk kawasan sekitar terdekat), kekerapan anda melawat, kawasan yang anda akses/lawati dan kawasan tempoh masa anda melawat;
 • maklumat untuk sistem kawalan akses bangunan;
 • data biometrik untuk tujuan pengenalan (untuk kawalan akses bangunan atau akses kepada peranti IT);
 • penggunaan titik sentuh digital PMI anda (seperti halaman yang anda lawati, halaman asal anda, dan halaman yang anda tujui, istilah carian yang dimasukkan atau pautan yang diklik dalam titik sentuh);
 • rekod automatik penggunaan sistem maklumat PMI, termasuk peranti yang dikeluarkan oleh PMI
 • maklumat yang dihantar kepada kami semasa menggunakan sistem maklumat yang dikendalikan oleh syarikat sekutu PMI
 • maklumat yang dihantar kepada kami semasa menggunakan forum dalam talian PMI;
 • maklumat yang dihantar kepada kami semasa berkomunikasi; dan
 • peranti anda (seperti alamat IP anda atau pengecam peranti unik, data lokasi, butiran mana-mana kuki yang kami mungkin simpan pada peranti anda).

Maklumat yang kami kumpul daripada pihak ketiga secara umumnya akan terdiri daripada maklumat yang boleh didapati secara awam (seperti jawatan, keutamaan dan minat anda serta pandangan, pendapat dan keputusan anda yang mungkin mempengaruhi dasar awam dan isu lain yang berkaitan dengan PMI), sebagai contoh daripada penyiaran media sosial awam.

Apakah tujuan kami menggunakan maklumat anda dan atas dasar undang-undang apa?

Dalam bahagian ini, kami menjelaskan tujuan kami menggunakan maklumat peribadi. Walau bagaimanapun, notis ini adalah notis global, dan lokasi undang-undang sesuatu negara mengehadkan atau menghalang aktiviti tertentu yang diterangkan dalam notis ini, kami tidak akan menggunakan maklumat anda untuk tujuan tersebut dalam negara tersebut.

Tertakluk pada di atas, bergantung pada sifat hubungan kami dengan anda, kami mungkin menggunakan maklumat anda untuk tujuan berikut:

 • Untuk mematuhi kewajipan penyeliaan, seperti mengesahkan umur dan identiti anda, menjalankan pemeriksaan “kenali pembekal anda” dan mengurus hubungan kontraktual kami dengan anda atau majikan anda
 • Pematuhan undang-undang, seperti menyimpan dan menggunakan rekod anda berhubung dengan mana-mana pertikaian yang dijangkakan, untuk tujuan mendapatkan nasihat daripada peguam kami dan penasihat lain
 • Untuk membeli produk atau perkhidmatan daripada anda atau majikan anda, termasuk menghubungi anda untuk mengurus hubungan kita, mendapatkan perkhidmatan berkaitan jualan dan membayar anda bagi barangan, perkhidmatan dan perbelanjaan (jika sesuai)
 • Untuk menjual produk kami kepada anda, termasuk memenuhi pesanan anda, memproses bayaran anda
 • Untuk memberikan perkhidmatan berkaitan dengan jualan kepada anda, termasuk mengendalikan pertanyaan dan permintaan anda serta memberikan perkhidmatan waranti
 • Untuk memaklumkan anda tentang kemas kini, promosi, acara dan mengurus aspek berkaitan hubungan kita, termasuk mentadbir program kesetiaan, pembaikan produk, penyelidikan pasaran, membangunkan strategi pemasaran, mentadbir kempen pemasaran dan menyesuaikan pengalaman anda di acara
 • Untuk menyokong semua di atas, termasuk mentadbir akaun anda atau majikan anda, membolehkan anda menggunakan titik sentuh PMI dan menjual produk PMI, berkomunikasi dengan anda, menyesuaikan pengalaman titik sentuh PMI anda, pentadbiran dan penyelesaian masalah, menyimpan rekod am dan mengurus akses anda kepada mana-mana sistem yang kami berikan akses kepada anda
 • Untuk analisis dan pembaikan perniagaan, termasuk meningkatkan produk PMI, pejabat, proses, kedai dan acara serta maklumat, sistem dan peranti yang kami (atau syarikat sekutu kami) berikan kepada pelanggan, pembekal, pembekal perkhidmatan, kontraktor pihak ketiga, peruncit dan pelawat kami
 • Untuk membolehkan dan mentadbir penggunaan sistem PMI, perisian yang dikeluarkan oleh PMI, peranti PMI dan maklumat PMI
 • Untuk memantau penggunaan sistem dan peranti PMI, sebagai contoh untuk memastikan penggunaan Internet dan kemudahan e-mel yang sesuai dan pengendalian maklumat syarikat yang sewajarnya
 • Untuk menyelenggarakan keselamatan sistem, peranti, maklumat dan bangunan PMI
 • Agar kami atau rakan kongsi perniagaan kami dapat memaklumkan kepada anda tentang kemungkinan peluang untuk terlibat dalam pemasaran atau promosi produk PMI
 • Untuk memahami pandangan, pendapat dan keputusan anda dan cara ia mungkin mempengaruhi dasar awam dan isu lain yang berkaitan dengan PMI
 • Untuk tujuan lain yang kami maklumkan kepada anda atau yang jelas dalam konteksnya, ketika maklumat anda mula-mula dikumpulkan

Penggunaan maklumat anda adalah berasaskan salah satu daripada yang berikut (yang kami jelaskan dengan lebih terperinci dalam bahagian “untuk mengetahui lebih lanjut”):

 • pematuhan dengan kewajipan undang-undang yang tertakluk kepada kami;
 • pelaksanaan kontrak bahawa anda menjadi pihak;
 • kepentingan perniagaan sah yang tidak diatasi oleh kepentingan anda untuk melindungi maklumat tersebut;
 • bahawa semua perkara di atas tidak terpakai atau dikehendaki oleh undang-undang, persetujuan anda (yang akan diminta sebelum kami memproses maklumat tersebut).

Tujuan kami menggunakan maklumat anda, dengan kaedah pengumpulan dan asas untuk penggunaan yang berkenaan, adalah seperti berikut:

Tujuan

Kaedah pengumpulan dan asas undang-undang untuk Pemprosesan

Mematuhi kewajipan penyeliaan

 • mengesahkan umur, identiti dan status rakan kongsi perniagaan anda
 • kewajipan percukaian dan perakaunan perniagaan
 • “kenali pembekal anda”
 • sekatan dagangan
 • pemeriksaan latar belakang
 • pengurusan kesihatan dan keselamatan
 • permintaan pendedahan undang-undang dan penyeliaan
 • konflik kepentingan
 • rakaman helaian masa dan invois, setakat yang anda bertindak sebagai penasihat luaran
 • menyimpan kontrak dan dokumen berkaitan yang mungkin anda rujuk
 • siasatan dakwaan salah laku yang dilaporkan

Maklumat ini secara amnya diberi kepada kami oleh anda secara langsung semasa anda berhubung atau berinteraksi dengan kami.

Kami menggunakannya kerana ia diperlukan oleh kami untuk mematuhi kewajipan undang-undang untuk berdagang kepada orang dewasa sahaja, dan menjalankan perniagaan kami dengan cara yang patuh (termasuk berkaitan dengan undang-undang syarikat dan kepatuhan cukai), menyimpan rekod kewangan dan cukai, mematuhi sekatan dagangan, mematuhi undang-undang kesihatan dan keselamatan (yang termasuk menyimpan rekod kejadian), menghasilkan laporan, mematuhi permintaan maklumat daripada pihak berkuasa yang kompeten dan menguruskan sebarang konflik kepentingan atau, di negara yang tidak terdapat kewajipan undang-undang seperti berikut, kerana kami mempunyai kepentingan perniagaan sah untuk menjalankan perniagaan kami berdasarkan keperluan amalan baik yang tidak diatasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk melindungi maklumat anda.

Membeli produk dan perkhidmatan

 • menghubungi anda agar anda atau pelanggan anda memberikan produk atau perkhidmatan kepada kami
 • pentadbiran akaun yang disimpan oleh kami dengan anda atau majikan anda
 • memproses bayaran
 • pengurusan hubungan
 • memantau pematuhan anda terhadap perjanjian kami, dasar dan program dalaman kami (cth., program GAP kami jika anda seorang petani yang membekalkan bahan mentah kepada kami)
 • siasatan bukan kepatuhan terhadap perjanjian, dasar dan program dalaman kami, isu dan insiden
 • menguruskan pemulihan bukan kepatuhan terhadap perjanjian, dasar dan program dalaman kami, isu dan insiden

Secara amnya, kami akan menerima maklumat ini daripada anda secara langsung atau melalui majikan anda (biasanya, nama, jawatan, alamat perniagaan, alamat e-mel perniagaan, pesanan, perkhidmatan maklumat bayaran, (jika sesuai, butiran perbelanjaan), komunikasi).

Kami menggunakannya berhubung dengan pelaksanaan kontrak kami dengan anda atau majikan anda sebagai pembeli produk atau perkhidmatan anda atau majikan anda atau jika tiada kewajipan seperti berikut, kami menggunakannya kerana kami mempunyai kepentingan perniagaan sah untuk menjalankan perniagaan kami, menghubungi anda berhubung dengan produk atau perkhidmatan yang kami terima daripada anda atau majikan anda, untuk memproses bayaran, mengurus hubungan kami dengan anda atau majikan anda dan memantau pematuhan perjanjian, dasar dan program kami yang tidak diatasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk melindungi maklumat anda.

Menjual produk kami

 • memenuhi pesanan anda (termasuk menghantar resit)
 • memproses bayaran anda
 • memberikan perkhidmatan waranti

Maklumat ini secara amnya diberi kepada kami oleh anda secara langsung atau melalui majikan anda mengikut kesesuaian (biasanya, nama, jawatan, alamat perniagaan, alamat e-mel perniagaan, pesanan, maklumat bayaran, komunikasi).

Kami menggunakannya untuk melepaskan kewajipan kontraktual kami kepada anda atau majikan anda sebagai pembeli produk kami.

Memberikan perkhidmatan berkaitan jualan

 • mengendalikan pertanyaan dan permintaan anda
 • berkomunikasi dengan anda
 • pentadbiran am dan penyelesaian masalah
 • pengurusan hubungan

Maklumat ini secara amnya diberi kepada kami oleh anda secara langsung atau melalui majikan anda.

Kami menggunakannya kerana kami mempunyai kepentingan perniagaan sah dalam memberikan perkhidmatan berkaitan jualan kepada anda atau majikan anda yang tidak diatasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk melindungi maklumat anda.

Promosi perniagaan dan pengurusan hubungan (yang dibenarkan di sisi undang-undang)

 • memaklumkan anda tentang kemas kini, promosi dan acara yang berkaitan
 • menguruskan hubungan kami
 • memahami keutamaan anda (seperti produk dan acara yang mungkin menarik minat anda atau yang boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan anda)
 • mentadbir program kesetiaan
 • menjemput anda untuk mengambil bahagian dan mentadbir kempen kaji selidik atau penyelidikan pasaran
 • untuk penyelidikan pasaran
 • membangunkan strategi pemasaran
 • mentadbir kempen pemasaran
 • menyesuaikan pengalaman anda dengan titik sentuh PMI (sebagai contoh, untuk menyesuaikan lawatan anda, seperti dengan ucapan atau cadangan yang mungkin menarik minat anda)

Ini biasanya adalah gabungan maklumat yang anda berikan kepada kami (sebagai contoh, nama dan butiran hubungan serta butiran media sosial anda); maklumat yang kami kumpul secara automatik (sebagai contoh, menggunakan teknologi untuk memantau penggunaan titik sentuh PMI) dan (yang dibenarkan di sisi undang-undang) maklumat yang kami peroleh daripada pihak ketiga (seperti penyiaran media sosial awam).

Kami menggunakannya atas dasar kami mempunyai kepentingan perniagaan sah untuk mengurus hubungan kami dan memberitahu anda tentang perniagaan, produk dan acara kami, untuk mengendalikan titik sentuh PMI, dan untuk menyesuaikan pengalaman anda, dengan cara ini yang tidak diatasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk melindungi maklumat anda.

Promosi perniagaan dan pengurusan hubungan (yang dibenarkan di sisi undang-undang)

 • memberi anda maklumat tentang syarikat sekutu PMI dan untuk menguruskan syarikat sekutu PMI, promosi mereka, produk dan perkhidmatan, kedai, acara dan peraturan berkaitan produk tembakau; dan untuk membangunkan dan membaiki alatan bagi mencapai tujuan ini

Ini biasanya adalah gabungan maklumat yang anda berikan kepada kami (sebagai contoh, nama dan butiran hubungan serta butiran media sosial anda); maklumat yang kami kumpul secara automatik (sebagai contoh, menggunakan kuki serta teknologi serupa) dan (yang dibenarkan di sisi undang-undang) maklumat yang kami peroleh daripada pihak ketiga (seperti penyiaran media sosial awam).

Kami menggunakannya atas alasan yang kami mempunyai kepentingan perniagaan sah untuk memaklumkan anda tentang perkara ini yang tidak diatasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk melindungi maklumat anda.

Dalam negara tertentu, yang diperlukan oleh undang-undang, kami akan menghantar bahan tersebut dalam format elektronik sahaja, dengan persetujuan anda.

Pentadbiran perniagaan

 • pengurusan organisasi am dan penyimpanan rekod perniagaan
 • pengurusan kitaran hidup kontraktor (daripada mengupah hingga berhenti)
 • pentadbiran pelawat dan penyimpanan rekod
 • mentadbir dan menjalankan acara, latihan dan program pematuhan
 • komunikasi berhubung dengan hubungan kami dengan anda atau majikan anda, termasuk mengendalikan pertanyaan dan permintaan
 • pembangunan, pelaksanaan, operasi dan penyelenggaraan sistem IT
 • menyelenggarakan keselamatan sistem, peranti, maklumat dan bangunan
 • operasi pangkalan data hubungan dan alatan kerjasama
 • tugasan dan perjalanan ke luar negara
 • mengendalikan persekitaran kerja yang selamat
 • menyelenggarakan keselamatan dan sekuriti staf, pelanggan, pembekal, pelawat dan harta benda setiap syarikat sekutu PMI

Kami secara amnya menerima maklumat ini daripada anda secara langsung atau melalui majikan anda.

Kami menggunakannya kerana kami mempunyai kepentingan perniagaan sah untuk menjalankan perniagaan kami, menguruskan hubungan kami dengan anda dan menyelenggarakan keselamatan dan integriti bangunan, maklumat dan sistem IT kami yang tidak diatasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk penggunaan ketat maklumat anda.

Keselamatan dan pemantauan sistem

 • kesahihan dan kawalan serta akses sistem, yang berkenaan
 • memantau sistem, peranti, Internet dan e-mel PMI yang telah diberi akses kepada anda
 • memantau akses kepada premis PMI, penghantaran kepada syarikat sekutu PMI dan proses berkaitan keselamatan di premis kami
 • membolehkan dan memantau penggunaan sistem PMI, perisian yang dikeluarkan oleh PMI (termasuk Internet dan e-mel), peranti PMI dan maklumat PMMI; memantau penggunaan anda berkaitan perkara ini, termasuk untuk memastikan penggunaan kemudahan Internet dan e-mel yang sewajarnya dan mengendalikan maklumat syarikat dengan sewajarnya (sebagai contoh, untuk menilai sama ada berlakunya pelanggaran (sama ada secara sengaja atau tidak sengaja) dasar syarikat bagi melindungi maklumat syarikat

Maklumat ini dikumpulkan secara automatik melalui pelbagai cara seperti sistem automatik dan pemantauan peranti, serta rakaman CCTV dan rakaman audio di premis kami.

Kami menggunakannya kerana kami mempunyai kepentingan perniagaan sah untuk memastikan kerahsiaan, integriti dan keselamatan infrastruktur, maklumat dan premis fizikal dan digital kami, yang tidak diatasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk melindungi maklumat anda.

Menyokong semua tujuan yang dinyatakan di atas

 • mentadbir akaun anda
 • membolehkan anda menggunakan titik sentuh PMI (sebagai contoh, membolehkan anda untuk kekal log masuk pada bahagian tertentu titik sentuh yang diperuntukkan untuk pengguna yang diberi kuasa sahaja, mentadbir keutamaan bahasa anda, mengaitkan kart beli-belah anda dengan anda)
 • berkomunikasi dengan anda
 • meningkatkan pengalaman anda
 • pentadbiran dan penyelesaian masalah

Ini biasanya adalah gabungan maklumat yang anda berikan kepada kami (biasanya, nama, kata laluan (atau setara)) dan maklumat yang kami kumpul secara automatik (sebagai contoh, maklumat mengenai peranti anda serta kuki dan teknologi pengesanan serupa).

Kami menggunakannya atas alasan yang selari dengan tujuan yang disokong bagi penggunaan maklumat tersebut. Sebagai contoh, kami mentadbir akaun anda untuk menyokong suatu pembelian atau untuk memberikan perkhidmatan selepas jualan, kami menggunakan maklumat tersebut untuk melepaskan kewajipan kontraktual kepada anda sebagai pembeli produk kami; kami mentadbir akaun anda untuk mengemas kini anda berkenaan produk kami, kami menyokong pembangunan perniagaan dan kami menggunakannya atas alasan yang kami mempunyai kepentingan perniagaan sah untuk memasarkan produk kami yang tidak diatasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk melindungi maklumat anda, dan selanjutnya.

Analisis perniagaan dan pembaikan

 • membolehkan kami atau rakan kongsi perniagaan kami untuk memaklumkan kepada anda peluang berpotensi untuk terlibat dengan mempromosikan produk PMI
 • untuk analisis dan pembaikan perniagaan (termasuk untuk produk PMI, sistem, proses, pejabat, kedai yang menjual produk PMI, latihan, acara, titik sentuh digital PMI dan peranti serta maklumat yang kami (atau syarikat sekutu kami) berikan kepada anda atau majikan anda)

Ini biasanya adalah gabungan maklumat yang anda berikan kepada kami dan maklumat yang kami kumpul secara automatik dan (yang dibenarkan di sisi undang-undang) maklumat yang kami peroleh daripada pihak ketiga.

Kami menggunakannya atas dasar kami mempunyai kepentingan perniagaan sah untuk menganalisis dan membaiki prestasi perniagaan kami, produk kami, sistem, proses, pejabat, kedai, latihan, acara, titik sentuh PMI dan peranti serta maklumat yang kami berikan dan menjemput orang lain untuk terlibat dalam mempromosikan produk PMI, yang tidak diatasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan untuk melindungi maklumat anda.

Memahami pandangan, pendapat dan keputusan anda

Ini biasanya merupakan maklumat yang kami peroleh daripada sumber pihak ketiga yang tersedia secara umum, seperti daripada tapak web syarikat, carian internet atau pada platform media sosial seperti LinkedIn, Facebook dan Twitter atau yang kami peroleh secara langsung daripada anda, seperti pandangan anda yang anda telah kongsi dengan kami sebagai pandangan umum anda.

Kami menggunakannya atas alasan yang kami mempunyai kepentingan perniagaan sah untuk memantau dan menilai pandangan dan keputusan pemegang saham serta membentangkan pandangan dan keputusan mereka yang mungkin mempengaruhi PMI dan industrinya, yang tidak diatasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk melindungi maklumat anda.

Yang kami menggunakan maklumat anda untuk tujuan yang tidak dinyatakan di atas, kami akan meminta persetujuan anda sebelum memproses maklumat tersebut (kes-kes ini akan jelas daripada konteksnya).

Dalam beberapa keadaan, kami mungkin menggunakan maklumat anda dalam cara yang tidak dinyatakan di atas. Sekiranya ini berlaku, kami akan memberikan notis privasi tambahan yang menjelaskan penggunaan tersebut. Anda harus membaca apa-apa notis tambahan berkaitan dengan notis ini.

Dengan siapakah kami berkongsi maklumat anda dan atas tujuan apa?

Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan:

 • syarikat sekutu PMI;
 • pihak ketiga yang memberikan produk atau perkhidmatan kepada anda atau syarikat sekutu PMI (seperti penasihat profesional, pembekal perkhidmatan bayaran, pembekal penghantaran, juruaudit dan pembekal perkhidmatan maklumat);
 • rakan kongsi dan pengiklan perniagaan yang dipilih dengan teliti oleh syarikat sekutu PMI (bagi perkara yang berkaitan dengan produk kami atau selaras dengan gaya dan imej mereka) agar mereka boleh menghubungi anda dengan tawaran yang mereka rasa dapat menarik minat anda, berdasarkan keutamaan anda, untuk program dagangan, bahan dan latihan pendidikan; dan
 • pihak ketiga lain, yang diperlukan atau dibenarkan di sisi undang-undang (seperti pihak berkuasa penyeliaan; jabatan kerajaan dan penasihat profesional).

Kami hanya berkongsi maklumat anda dengan pihak lain menurut undang-undang perlindungan data yang berkuat kuasa. Oleh itu, jika undang-undang memerlukan persetujuan anda, kami akan meminta persetujuan anda terlebih dahulu.

Berkongsi data dengan syarikat sekutu PMI lain

 • Maklumat anda akan dikongsi dengan Philip Morris Products S.A (yang berpusat di Neuchâtel, Switzerland) iaitu tempat bagi pusat pentadbiran untuk pemprosesan data peribadi bagi syarikat sekutu PMI. Maklumat anda juga mungkin dikongsi dengan Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (yang berpusat di Lausanne, Switzerland) sebagai pembekal teknologi untuk syarikat sekutu PMI. Philip Morris Products S.A dan (setakat yang diberi akses) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl memproses maklumat anda untuk semua tujuan yang diterangkan dalam notis ini.
 • Jika kami mengaturkan perjalanan berkaitan kerja (cth., anda melawat syarikat sekutu PMI yang lain), maklumat anda mungkin dikongsi dengan syarikat sekutu PMI yang merupakan pusat operasi rantau kami (jika ia bukan syarikat sekutu PMI yang mula-mula mengumpulkan maklumat tersebut) untuk semua tujuan yang diterangkan dalam notis ini, syarikat sekutu PMI yang merupakan pusat operasi rantau kami untuk syarikat sekutu PMI yang anda tujui, syarikat sekutu PMI yang anda tujui dan syarikat sekutu PMI bertanggungjawab bagi mana-mana pengaturan keselamatan berhubung dengan perjalanan berkaitan kerja.
 • Maklumat anda mungkin dikongsi dengan syarikat sekutu PMI lain yang berhubung atau berurusan dengan anda (sebagai contoh, jika anda menjual produk atau perkhidmatan kepada syarikat sekutu PMI lain atau pergi ke pejabat PMI yang lain semasa anda ada hubungan pertanian dengan syarikat sekutu PMI).

Butiran syarikat sekutu PMI dan negara tempat ia ditubuhkan disediakan di sini.

Maklumat tambahan khusus mengikut negara

Berdasarkan negara tempat anda berada, kami mahu anda tahu tentang beberapa maklumat lanjut.

Jika anda berada di Negara Jepun, ketahui lebih lanjut…

Jika anda berada di Negara Jepun, sila maklum bahawa kami berkongsi maklumat anda, bagi tujuan yang diterangkan dalam notis ini, dengan syarikat sekutu PMI lain atas dasar “penggunaan bersama” di bawah undang-undang perlindungan data Jepun. Semasa kami melakukan ini, Philip Morris Japan Limited (PMJ) akan terus menguruskan maklumat peribadi anda dengan bertanggungjawab dan kami mewajibkan pihak yang berkongsi data dengan kami, melakukan perkara yang sama. Selain itu, jika mereka berada di luar Jepun, kami mengambil langkah munasabah mengikut undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

Berkongsi data dengan Pihak Ketiga

 • Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkuat kuasa, kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga yang memberikan produk atau perkhidmatan kepada anda atau syarikat sekutu PMI (seperti majikan anda penasihat, pembekal perkhidmatan bayaran, pembekal penghantaran, peruncit, jurulatih produk, pembekal perkhidmatan maklumat dan pembekal pengesahan umur).
 • Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkuat kuasa, kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan rakan kongsi dan pengiklan yang dipilih dengan teliti oleh syarikat sekutu PMI (selaras dengan perkara yang anda mungkin kaitkan dengan produk kami, sebagai contoh kerana mereka mempunyai imej, gaya atau fungsi yang serupa atau yang saling melengkapi) agar mereka boleh menghubungi anda dengan produk, perkhidmatan dan promosi yang mereka rasa mungkin menarik minat anda, berdasarkan keutamaan anda.
 • Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga yang lain, yang diperlukan atau dibenarkan di sisi undang-undang, sebagai contoh: pihak berkuasa penyeliaan; jabatan kerajaan; sebagai respons kepada permintaan daripada pihak berkuasa undang-undang atau pegawai kerajaan lain; apabila kami berpendapat pendedahan diperlukan atau sesuai untuk menghalang kerosakan fizikal atau kehilangan kewangan atau berkaitan dengan siasatan bagi aktiviti yang menyalahi undang-undang yang sebenar atau disyaki; dan dalam konteks penyusunan semula organisasi.
 • Jika kami mengaturkan perjalanan berkaitan kerja (cth., anda melawat syarikat sekutu PMI lain), maklumat anda mungkin dikongsi dengan pihak ketiga yang mengaturkan perjalanan, menyediakan pengangkutan atau perkhidmatan berkaitan perjalanan, seperti ejen perjalanan, pembekal tempahan dalam talian, ejen tiket, syarikat penerbangan, syarikat sewa kereta, pembekal kereta api dan hotel. Pihak ketiga ini akan menggunakan maklumat anda untuk tujuan mereka sendiri (sebagai contoh, untuk melepaskan kewajipan bagi menyediakan pengangkutan atau penginapan kepada anda) dan anda hendaklah memeriksa notis privasi mereka untuk butiran lanjut tentang penggunaan maklumat anda.

Ke manakah maklumat anda akan dihantar?

Seperti mana-mana organisasi multinasional, syarikat sekutu memindahkan maklumat ke seluruh dunia. Sewajarnya, maklumat anda mungkin dipindahkan ke seluruh dunia (sebagai contoh, jika anda berada di Kawasan Ekonomik Eropah (“EEA”), maklumat anda mungkin dipindahkan ke luar EEA; jika anda berada di Australia, maklumat anda mungkin dipindahkan ke luar Australia).

Apabila menggunakan maklumat seperti dinyatakan dalam notis ini, maklumat anda mungkin dipindahkan ke dalam atau luar negara atau kawasan tempat ia dikumpulkan, termasuk negara atau kawasan yang tidak mempunyai standard perlindungan data yang setaraf.

Syarikat sekutu PMI di EEA akan memindahkan maklumat peribadi kepada syarikat sekutu PMI dan kepada pembekal perkhidmatannya, di luar EEA, sebagai contoh untuk memudahkan operasi perniagaan global. Dalam semua kes, pemindahan tersebut akan:

 • berasaskan keputusan kecukupan Suruhanjaya Eropah;
 • tertakluk kepada perlindungan sesuai, sebagai contoh Kontraktual Model EU atau peraturan korporat yang mengikat; atau
 • diperlukan untuk menunaikan kewajipan di bawah kontrak antara anda dengan kami (atau pelaksanaan langkah-langkah prakontrak yang diambil atas permintaan anda) atau untuk menutup atau melaksanakan kontrak yang dibuat antara kami dengan pihak ketiga bagi kepentingan anda, cth., yang berkaitan dengan urusan perjalanan.

Dalam semua kes, langkah keselamatan yang sesuai untuk perlindungan maklumat peribadi akan diguna pakai dalam negara atau kawasan tersebut, berdasarkan undang-undang perlindungan data yang berkuat kuasa.

Pembekal perkhidmatan kami terletak di banyak negara di seluruh dunia, termasuk EEA, Switzerland, Amerika Syarikat, Kanada, India, Filipina, Indonesia dan Australia.

Bagaimanakah kami melindungi maklumat tentang anda?

Kami melaksanakan langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi yang disimpan oleh kami daripada pendedahan, penggunaan, pengubahan dan pemusnahan tanpa kebenaran. Seperti yang bersesuaian, kami menggunakan penyulitan dan teknologi lain yang dapat membantu dalam melindungi maklumat yang anda berikan. Kami juga mewajibkan pembekal perkhidmatan kami untuk mematuhi keperluan privasi data dan keselamatan yang ketat.

Berapa lamakah maklumat anda disimpan?

Kami akan menyimpan maklumat anda selama tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan maklumat tersebut dikumpulkan. Selepas itu, kami akan memadamkannya. Tempoh berkenaan akan berbeza berdasarkan tujuan maklumat tersebut dikumpulkan. Sila maklum bahawa dalam keadaan tertentu, anda berhak untuk meminta kami untuk memadamkan maklumat tersebut. Selain itu, kami ada kalanya diwajibkan untuk menyimpan maklumat tertentu, sebagai contoh, untuk tujuan percukaian dan perakaunan.

Biasanya, kami menyimpan data berdasarkan kriteria yang dinyatakan dalam jadual di bawah:

Jenis

Penjelasan/kriteria pengekalan biasa

 • rekod pangkalan data

Jika anda seorang individu yang memberikan perkhidmatan kepada kami (sama ada secara langsung atau untuk majikan anda), kebanyakan maklumat dalam profil anda disimpan untuk tempoh sepanjang hubungan kami dengan anda; sebagai contoh, ketika anda terus menyediakan perkhidmatan, membeli produk, menggunakan titik sentuh digital atau membalas komunikasi kami. Namun, sesetengah unsur profil pemasaran anda, seperti sejarah pembelian anda, akan luput selepas suatu tempoh masa, jadi kami akan memadamkannya secara automatik selepas tempoh masa tertentu yang sesuai untuk tujuan kami mengumpulkan maklumat tersebut.

 • rekod perniagaan dan bayaran

Kami menyimpan rekod invois, jualan, pembelian, bayaran yang dibuat dan diterima serta dokumen sokongan (seperti kontrak dan e-mel) berdasarkan keperluan syarikat dan percukaian, biasanya 11 tahun. Kami juga menyimpan rekod pemeriksaan yang dijalankan oleh pembekal selama tempoh kami perlu mematuhi kewajipan undang-undang dan penyeliaan kami.

 • rekod pelawat

Jika anda melawat bangunan kami, rekod pelawat biasanya disimpan selama tempoh beberapa bulan sahaja.

 • CCTV

Jika anda melawat bangunan kami, rekod CCTV biasanya disimpan selama tempoh beberapa hari sahaja, sehingga beberapa minggu, bergantung pada tujuan khusus bagi rakaman tersebut.

 • pembelian dan waranti

Jika anda membeli barang, kami akan menyimpan butiran mengenainya selama ia diperlukan untuk menyempurnakan jualan tersebut dan untuk mematuhi sebarang kewajipan undang-undang (sebagai contoh, tujuan penyimpanan rekod percukaian dan perakaunan). Jika anda juga mendaftar untuk waranti bagi produk PMI, kami akan menyimpan butiran tersebut selama ia berkaitan dengan waranti tersebut.

 • khidmat pelanggan

Jika anda menghubungi khidmat pelanggan, kami akan mencatatkan rekod pertanyaan anda dan menyimpannya selagi ia berkaitan dengan perhubungan kita, sebagai contoh, jika anda perlukan kamu untuk menggantikan peranti di bawah waranti. Rekod lain yang berkaitan dengan khidmat pelanggan (sebagai contoh, rakaman automatik panggilan telefon semasa anda meminta kami menunjukkan arah ke kedai runcit) mungkin hanya relevan sehingga rekod yang lebih kekal dicatatkan dan hanya akan disimpan buat sementara waktu.

 • log audit sistem

Log audit sistem biasanya disimpan untuk tempoh sehingga 18 bulan.

 • analisis perniagaan

Data analisis perniagaan biasanya dikumpulkan secara automatik semasa anda menggunakan titik sentuh PMI dan dinyahnama/diagregat tidak lama selepas itu.

Apakah hak dan pilihan yang anda ada?

Anda mungkin mempunyai sebahagian atau semua hak berikut yang berkaitan dengan maklumat anda yang kami pegang:

 • meminta kami untuk memberi anda akses terhadap maklumat tersebut;
 • meminta kami untuk membetulkan, mengemas kini atau memadamkan maklumat tersebut;
 • meminta kami untuk mengehadkan penggunaan kami, dalam situasi tertentu;
 • membantah penggunaan kami, dalam situasi tertentu;
 • menarik balik persetujuan anda terhadap penggunaan kami ke atasnya;
 • kemudahalihan data, dalam situasi tertentu;
 • memilih keluar (opt out) daripada penggunaan kami untuk tujuan pemasaran langsung; dan
 • membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan di negara anda (jika ada).

Kami menawarkan cara yang mudah kepada anda agar anda dapat menggunakan hak-hak ini, seperti pautan “hentikan langganan” atau memberi anda alamat untuk dihubungi, dalam mesej yang anda terima atau dengan menggunakan butiran hubungan dalam perenggan “siapakah yang harus anda hubungi untuk bertanya soalan?” pada akhir notis ini.

Sesetengah aplikasi mudah alih yang kami tawarkan juga mungkin juga menghantar mesej tolakan (push messages) kepada anda, sebagai contoh mengenai produk atau perkhidmatan baharu. Anda boleh menyahdayakan mesej tersebut melalui tetapan dalam telefon anda atau aplikasi tersebut.

Hak yang anda ada bergantung pada undang-undang negara anda. Jika anda berada dalam Kawasan Ekonomi Eropah, anda akan mempunyai beberapa hak yang dinyatakan dalam jadual di bawah. Jika anda berada di tempat lain, anda boleh menghubungi kami (lihat perenggan “siapakah yang harus anda hubungi untuk bertanya soalan?” di akhir notis ini) untuk mengetahui lebih lanjut.

Hak berkaitan dengan maklumat anda yang kami pegang

Maklumat lanjut (nota: terdapat had undang-undang tertentu yang terpakai kepada hak-hak ini)

 • meminta kami untuk memberi anda akses kepadanya

Ini adalah pengesahan:

 • sama ada kami memproses maklumat anda;
 • nama dan butiran perhubungan kami;
 • tujuan pemprosesan;
 • kategori maklumat berkaitan;
 • kategori orang yang kami kongsi maklumat tersebut dan, mana-mana orang yang berada di luar EEA dan tidak mendapat manfaat daripada keputusan kecukupan Suruhanjaya Eropah, langkah yang sesuai untuk melindungi maklumat tersebut;
 • (jika kami ada) sumber maklumat tersebut, jika kami tidak mengumpulkan maklumat tersebut daripada anda;
 • (setakat yang kami ada mana-mana, akan dimaklumkan kepada anda) kewujudan pembuat keputusan secara automatik, termasuk pemprofilan, yang menyebabkan implikasi undang-undang berkaitan dengan anda atau sangat menjejaskan anda dalam cara yang serupa dan maklumat berkenaan logik yang terlibat dan juga kepentingan dan implikasi yang dijangka berikutan pemprosesan tersebut terhadap anda; dan
 • kriteria untuk menentukan tempoh masa kami akan menyimpan maklumat tersebut.

Atas permintaan anda, kami akan memberikan salinan maklumat anda yang kami gunakan (dengan syarat ini tidak menjejaskan hak dan kebebasan orang lain).

 • meminta kami untuk membetulkan atau mengemas kini maklumat

Ini terpakai jika maklumat yang kami pegang tidak tepat atau tidak lengkap.

 • meminta kami memadamkannya

Ini terpakai jika:

 • maklumat yang dipegang oleh kami tidak lagi diperlukan bagi tujuan yang mana kami menggunakannya;
 • kami menggunakan maklumat tersebut berdasarkan persetujuan anda dan anda menarik balik persetujuan anda (dalam kes ini, kami akan ingat untuk tidak lagi menghubungi anda, melainkan anda memberitahu kami bahawa anda mahu kami padamkan semua maklumat anda dan kami akan menghormati permintaan anda);
 • kami menggunakan maklumat tersebut atas dasar kepentingan sah dan kami mendapati bahawa, berikutan bantahan anda, kami tidak mempunyai kepentingan untuk terus menggunakannya;
 • maklumat tersebut diperoleh atau digunakan dengan cara yang menyalahi undang-undang; atau
 • untuk mematuhi keperluan undang-undang.
 • meminta kami untuk mengehadkan pemprosesan ke atasnya

Hak ini terpakai, sementara kami melihat kes anda, jika anda:

 • mempertikaikan tentang ketepatan maklumat yang kami gunakan; atau
 • membantah penggunaan maklumat tersebut oleh kami atas dasar kepentingan sah

(jika anda menggunakan hak anda dalam kes-kes ini, kami akan memberitahu anda sebelum kami menggunakan maklumat itu lagi).

Hak ini juga terpakai jika:

 • penggunaan kami menyalahi undang-undang dan anda menentang pemadaman data tersebut; atau
 • kami tidak lagi memerlukan data tersebut, tetapi anda memerlukannya untuk kes undang-undang.
 • membantah kepada pemprosesan kami

Anda mempunyai dua hak di sini:

 1. jika kami menggunakan maklumat anda untuk pemasaran secara langsung: anda boleh “memilih untuk keluar” (opt out) (tanpa perlu menjelaskan sebab) dan kami akan mematuhi permintaan anda; dan
 2. jika kami menggunakan maklumat anda atas dasar kepentingan sah untuk tujuan selain daripada pemasaran langsung, anda boleh membantah penggunaan kami bagi tujuan tersebut, dengan memberikan penjelasan tentang situasi anda dan kami akan mempertimbangkan bantahan anda.
 • menarik balik persetujuan anda terhadap penggunaan kami

Ini terpakai jika dasar undang-undang yang kami gunakan bagi maklumat anda adalah melalui persetujuan. Kes-kes ini akan jelas daripada konteksnya.

 • kepada kemudahalihan data

Jika:

 1. anda telah memberikan data kepada kami; dan
 2. kami menggunakan data tersebut, secara automatik, sama ada atas dasar persetujuan anda atau atas dasar menunaikan kewajipan kontraktual kepada anda,

maka anda berhak untuk menerima data tersebut daripada kami dalam format yang biasa digunakan dan hak yang mewajibkan kami untuk menghantar data tersebut kepada orang lain jika secara teknikal, ia boleh dilaksanakan oleh kami.

 • membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan dalam negara anda

Setiap negara Kawasan Ekonomi Eropah mesti menyediakan satu atau lebih pihak berkuasa awam untuk tujuan ini.

Anda boleh mendapatkan butiran hubungan mereka di sini:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Bagi negara lain, sila rujuk laman web pihak berkuasa negara anda.

Maklumat tambahan khusus mengikut negara

Berdasarkan negara mana anda berada, anda mungkin mempunyai hak tambahan tertentu.

Jika anda berada di Perancis, ketahui lebih lanjut…

 • Jika anda berada di Perancis, anda berhak untuk memberikan arahan kepada kami berkenaan maklumat anda yang kami simpan, jika anda meninggal dunia (khususnya, sama ada kami harus menyimpan atau memadamkannya dan sama ada orang lain berhak untuk melihatnya). Anda boleh:
 1. memberikan arahan am kepada pembekal perkhidmatan digital yang berdaftar dengan pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data Perancis (dipanggil “CNIL”) (arahan ini terpakai kepada semua penggunaan maklumat anda); atau
 2. memberikan arahan khusus yang terpakai hanya kepada penggunaan maklumat anda.

Arahan anda mungkin memerlukan kami untuk memindahkan maklumat anda kepada pihak ketiga (tetapi jika maklumat tersebut mengandungi maklumat orang lain, kewajipan kami untuk menghormati hak privasi mereka mungkin menyebabkan kami tidak boleh mengikut arahan anda dengan sepenuhnya). Anda boleh melantik pihak ketiga untuk bertanggungjawab bagi memastikan arahan anda diikuti. Jika anda tidak melantik pihak ketiga untuk berbuat sedemikian, pengganti anda (kecuali anda secara khusus menyatakan sebaliknya dalam arahan anda) berhak ke atas maklumat anda selepas kematian anda:

 1. untuk mentadbir harta pusaka anda (pengganti anda akan dapat mengakses maklumat anda untuk mengenal pasti dan mendapatkan maklumat yang mungkin berguna untuk mentadbir harta pusaka anda, termasuk sebarang barangan atau data digital yang mungkin dianggap sebagai kenangan keluarga yang boleh dipindah kepada pengganti anda); dan
 2. untuk memastikan bahawa pihak yang menggunakan maklumat anda mengambil kira kematian anda (seperti penutupan akaun anda dan mengehadkan penggunaan atau pengemaskinian, maklumat anda).

Anda boleh meminda atau membatalkan arahan anda pada bila-bila masa. Untuk maklumat lanjut tentang pemprosesan maklumat anda jika anda meninggal dunia, sila lihat Artikel 40-1 undang-undang 78-17 bertarikh 6 Januari 1978. Apabila anda meninggal dunia, secara lalai, anda akan berhenti menggunakan akaun anda dan kami akan memadamkan maklumat anda mengikut dasar penyimpanan kami (sila lihat perenggan “Berapa lamakah maklumat anda disimpan?” untuk maklumat lanjut).

Jika anda berada di Australia, ketahui lebih lanjut…

 • Jika anda berada di Australia, maklumat tambahan berikut terpakai kepada anda:
 1. jika anda tidak memberikan maklumat peribadi kepada kami, kami mungkin tidak dapat (mengikut kesesuaian) memberikan maklumat, produk atau perkhidmatan yang anda minta; atau memasuki atau mengurus hubungan komersial atau perniagaan dengan anda (atau majikan anda); dan
 2. Dasar Privasi kami (tersedia di https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) menerangkan: (i) cara anda boleh mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda yang kami simpan; (ii) cara anda boleh mengemukakan aduan berkenaan cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda; dan (iii) cara kami akan mengendalikan sebarang aduan.

Siapakah yang harus anda hubungi untuk bertanya soalan?

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau ingin menggunakan mana-mana hak anda, anda boleh mendapatkan maklumat hubungan bagi syarikat sekutu PMI berkaitan dan jika berkenaan pegawai perlindungan data di sini. Maklumat hubungan juga akan diberikan dalam sebarang komunikasi yang dihantar oleh syarikat sekutu PMI kepada anda.

Jika negara anda mempunyai pihak berkuasa perlindungan data, anda berhak untuk menghubunginya dengan sebarang soalan atau kebimbangan. Jika syarikat sekutu PMI yang berkaitan tidak dapat menyelesaikan soalan atau kebimbangan anda, anda juga berhak untuk mendapatkan remedi kehakiman di mahkamah negara tersebut.

Perubahan kepada notis ini

Kami mungkin mengemas kini notis ini (dan apa-apa notis privasi tambahan), dari semasa ke semasa. Kami akan memaklumkan anda mengenai perubahan tersebut dan juga mendapatkan persetujuan anda, sekiranya diperlukan dari segi-undang-undang.

Pengemaskinian terkini 1 Mac 2022. Anda boleh menemui versi terdahulu notis ini di sini.