Kas esame?

Mes esame bendrovių grupės „Philip Morris International“ asocijuotoji bendrovė. Visos grupės asocijuotosios bendrovės išvardytos čia, kartu su duomenų apsaugos pareigūnų kontaktiniais duomenimis, kai tinkama. Naudokitės tais duomenimis, jeigu norite su mumis susisiekti. Mūsų duomenys (pavadinimas, adresas ir kt.) Jums bus suteikti atskirai, kai rinksime informaciją apie Jus (arba tam rinkimui patvirtinti), pvz., pranešimu programėlėje arba svetainėje, arba el. laiške, kuriame pateikta nuoroda į šį pareiškimą.

 • Philip Morris International arba PMI reiškia stambiausią tarptautinę tabako gaminių grupę „Philip Morris International“. Ją sudaro kelios bendrovės arba „asocijuotosios bendrovės“.
 • „PMI“ asocijuotosios bendrovės. Kiekviena bendrovių grupės „Philip Morris International“ narė vadinama „PMI“ asocijuotąja bendrove“. „Mes“ (ir visos šio įvardžio formos bei numanomi kreipiniai) reiškia kiekvieną „PMI“ asocijuotąją bendrovę; kai susikuriate kandidato profilį arba teikiate paraišką priimti į darbą, teikiate informaciją apie save kiekvienai „PMI“ asocijuotajai bendrovei ir kiekviena „PMI“ asocijuotoji bendrovė gali tvarkyti informaciją apie Jus nuosavais priėmimo į darbą tikslais. Taip taikoma ir atvejui, kai atsakote į darbo skelbimą, kuriame paminėta konkreti „PMI“ asocijuotoji bendrovė arba šalis / teritorija.

Kaip renkame informaciją apie Jus?

Informaciją apie Jus galime rinkti įvairiais būdais.

 • Informaciją galite mums teikti tiesiogiai (pvz., kai susikuriate paskyrą, kandidato profilį, teikiate prašymą priimti į darbą, dalyvaujate darbo pokalbyje, atliekate testą / įvertinimą, siunčiate el. laišką arba skambinate mums).
 • Informaciją galime rinkti automatiškai, kai sąveikaujate su mūsų sistemomis arba kai bendraujate su mumis (pvz., kai naudojatės „PMI“ programėle arba svetaine, arba kai naudojame technologijas stebėti, kada gaunate arba atveriate el. laiškus arba gaunate SMS žinutes).
 • Informaciją galime gauti ir iš trečiųjų šalių (pvz., įdarbinimo agentūrų, rekomendacijų teikėjų (kai leidžiama teisės aktais) biografijos patikrinimo paslaugų teikėjų ir viešai prieinamų šaltinių, pvz., bendrovės svetainės, interneto paieškų ir socialinių tinklų platformų, tokių kaip „LinkedIn“).

Šiame pareiškime visus būdus, kuriais susisiekiate su mumis, vadiname „PMI“ kontaktiniais taškais. „PMI“ kontaktiniai taškai yra tiek fiziniai (pvz., biurai, mažmeninės prekybos vietos ir renginiai), tiek skaitmeniniai (pvz., programos ir svetainės).

Galime rinkti informaciją, kurią teikiate tiesiogiai. Paprastai tai nutinka, kai Jūs:

 • užsiregistruojate mūsų duomenų bazės nariu (tai gali būti daroma, pvz., asmeniškai, per programėlę arba internetu susikuriate paskyrą ir kandidato profilį);
 • teikiate mums prašymą priimti į darbą ir pagalbinę informaciją;
 • dalyvaujate darbo pokalbyje;
 • atliekate testą / įvertinimą;
 • teikiate informaciją apie sutikimą su įdarbinimu, biografijos patikrinimo ir priėmimo į darbą informaciją (kai taikoma);
 • atsisiunčiate arba naudojatės skaitmeniniu kontaktiniu tašku (pvz., programėlėje arba svetainėje);
 • kreipiatės į mus per „PMI“ kontaktinį tašką arba el. paštu, socialiniu tinklu arba telefonu;
 • registruojatės gauti pranešimus spaudai, įspėjimus el. paštu arba darbo naujienas;
 • dalyvaujate apklausose arba (kai leidžiama teisės aktais) konkursuose arba reklaminėse akcijose, arba
 • dalyvaujate „PMI“ asocijuotosios bendrovės organizuotame renginyje.

Informaciją galime rinkti iš elektroninio įrenginio, jeigu nusprendžiate ją atsiųsti mums. Ji gali būti pateikta mums tiesioginiu interneto ryšiu arba per vieną iš mūsų programėlių, kurias galite būti atsisiuntę.

Informaciją apie Jus galime rinkti automatiškai. Paprastai tai nutinka, kai Jūs:

 • lankotės mūsų biuruose (pvz., per vaizdo (stebėjimo sistemos) įrašus ir pastato prieigos žurnalus;
 • atliekate internetinius įgūdžių patikrinimo ir gabumų testus (įskaitant atliekamus internetu ir per vaizdo įrašus);
 • dalyvaujate „PMI“ asocijuotosios bendrovės organizuotame renginyje (pvz., per renginyje esančius jutiklius, kurie prisijungia per mobiliąsias technologijas);
 • naudojatės „PMI“ sistemomis arba „PMI“ suteikiamais įrenginiais, pvz., nešiojamuoju kompiuteriu;
 • bendraujate su mumis (pvz., per „PMI“ kontaktinį tašką, el. paštu arba per socialinių tinklų platformas);
 • naudojatės „PMI“ kontaktiniais taškais (pvz., slapukais ir žiniatinklio indikatoriais / pikseliais) arba
 • skelbiate viešus komentarus socialinių tinklų platformose, kurias sekame (pvz., kad suprastume viešąją nuomonę).

Kaip pirmiau minėta, informaciją apie Jus galime rinkti automatiškai, naudodami slapukus ir panašias sekimo technologijas (tokias taip žiniatinklio indikatoriais / pikseliai), kurios elementus priimate, kai lankotės „PMI“ skaitmeniniuose kontaktiniuose taškuose arba iš mūsų el. paštu gaunate elektroninį pranešimą. Konkretūs naudojami slapukai ir kiti mechanizmai priklauso nuo konkretaus „PMI“ kontaktinio taško. Norėdami sužinoti apie šiuos mechanizmus, naudojamus „PMI“ kontaktiniame taške, įskaitant tai, kaip galite priimti arba atsisakyti slapukų, skaitykite informaciją, kuri Jums pateikiama tame kontaktiniame taške arba per jį. Į šiuos mechanizmus gali būti įtraukti „Google“ analitiniai slapukai (žr. https://policies.google.com/technologies/partner-sites).

Kai leidžiama teisės aktais, informaciją apie Jus galime gauti iš trečiųjų šalių. Tai gali būti:

 • informacija iš įdarbinimo agentūrų;
 • informacija, kuria dalijasi „PMI“ asocijuotosios bendrovės;
 • informacija iš trečiųjų šalių socialinių tinklų svetainių (pavyzdžiui, jeigu pasirenkate supaprastinti savo prisijungimo procedūrą darbo platformoje ir leidžiate tiesioginę prieigą, kai prisijungiate prie savo trečiosios šalies socialinio tinklo paskyros, pvz., „Gmail“ arba „Yahoo!“, arba jeigu norite įkelti informaciją į platformą (pavyzdžiui, iš „LinkedIn“), o ne automatiškai pildyti prašymą) ir
 • viešai prieinama profilio informacija (pvz., Jūsų patirtis, įgūdžiai ir interesai) trečiųjų šalių socialinių tinklų svetainėse (pvz., „LinkedIn“).

Informaciją galime rinkti ir kitomis aplinkybėmis; tai nurodoma Jums atitinkamu metu.

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Galime rinkti įvairaus pobūdžio informaciją apie Jus:

 • informaciją, reikalinga tvarkyti ir administruoti Jūsų santykius su mumis (įskaitant, kai sutariame, tam tikrų atvykimo į darbo pokalbį išlaidų kompensavimą) ir mūsų verslo veiklai vykdyti, įskaitant mūsų teisinių ir reglamentinių prievolių vykdymą (pvz., Jūsų tapatybės, teisės dirbti, prašymo duomenų tikrinimas ir, kai leidžiama teisės aktais, Jūsų tinkamumo darbui tikrinimas atliekant biografijos patikrinimą);
 • informaciją, kurią mums pateikiate savo kandidato profilyje, prašyme priimti į darbą, formose arba apklausose;
 • informaciją, būtiną patikrinti Jūsų tinkamumui į pareigas, sutrumpinti kandidatų sąrašą ir juos pasirinkti;
 • informaciją apie Jūsų apsilankymus mūsų biuruose ir dalyvavimą renginiuose;
 • kai taikoma, informaciją, būtiną pasiūlyti Jums darbą ir įdarbinti Jus (pvz., pateikti pasiūlymą, darbo sutarties projektą, suteikti informaciją apie naudas ir pasirūpinti prieiga prie mūsų sistemų);
 • informaciją, surinktą atliekant mūsų stebėjimą ir nuolatinį priėmimo į darbą procedūros tobulinimą;
 • informaciją, kurią mums pateikiate skambindami mums arba mums siunčiamuose el. laiškuose;
 • informaciją apie Jūsų pageidavimus, interesus ir karjeros siekius (įskaitant informaciją, kurią numanome iš kitos informacijos, pvz., statistinės informacijos);
 • informaciją, surinktą vykdant mūsų verslo analizę ir tobulinimą;
 • statistinę informaciją apie Jus (pvz., statistinę informaciją apie žmones tam tikrose geografinėse teritorijose.

Informacija, kurią renkame tiesiogiai iš Jūsų, bus aiški iš aplinkybių, kuriomis ją pateikiate. Pavyzdžiui:

 • per prašymo priimti į darbą ir įdarbinimo procesą pateikiate savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, įgūdžių, kvalifikacijos, patirties informaciją ir, kai susitariame, informaciją, kuria naudodamiesi galime kompensuoti tam tikras dėl dalyvavimo darbo pokalbyje patirtas išlaidas (tokią kaip Jūsų banko sąskaitos duomenys);
 • per bet kokį darbo pokalbį arba įvertinimą pateikiate atsakymus į klausimus;
 • galite pateikti informaciją apie savo karjeros siekius ir interesus, kad galėtume pateikti Jums aktualių galimybių pasiūlymus ir
 • galime rinkti informaciją, pagal kurią galėtume patikrinti Jūsų tapatybę ir teisę dirbti, pvz., tapatybės dokumento arba veido atvaizdo kopiją;

Mūsų automatiškai renkama informacija paprastai yra:

 • duomenys apie Jūsų apsilankymus mūsų biuruose, dalyvavimą darbo pokalbiuose, įvertinimuose ir renginiuose (pvz., laikas ir trukmė);
 • duomenys apie Jūsų naudojimąsi „PMI“ kontaktiniais taškais (pvz., naudotos programėlės / informacija, laikas ir trukmė, ieškota informacija) ir
 • Jūsų įrenginio (pvz., IP adresas arba kitas unikalus įrenginio identifikatorius, vietos duomenys, informacija apie bet kokius slapukus, kuriuos galėjome įrašyti į Jūsų įrenginį).

Informaciją, kurią renkame iš trečiųjų šalių, paprastai sudaro:

 • prašymo priimti į darbą informaciją iš įdarbinimo agentūrų (kai prašymą į pareigas pateikiate per įdarbinimo agentūrą);
 • rekomendacijos ir darbo pažymėjimai iš ankstesnių darbdavių arba kitų rekomendacijų teikėjų;
 • kai leidžiama teisės aktais, biografijos patikrinimo informacija, atitinkanti pareigas (pvz., tapatybės dokumento patvirtinimas, adreso patikrinimas, kvalifikacijos ir darbo istorijos patvirtinimas, paieška sankcijų ir politiškai pažeidžiamų asmenų sąrašuose ir duomenys apie bet kokį teistumą);
 • prisijungimo ir profilio informacija iš trečiųjų šalių socialinių tinklų svetainių (pavyzdžiui, jeigu pasirenkate supaprastinti savo prisijungimo procedūrą darbo platformoje ir leidžiate tiesioginę prieigą, kai prisijungiate prie savo trečiosios šalies socialinio tinklo paskyros, pvz., „Gmail“ arba „Yahoo!“, arba jeigu norite įkelti informaciją į platformą (pavyzdžiui, iš „LinkedIn“), o ne automatiškai pildyti prašymą) ir
 • viešai prieinama profilio informacija (tokia kaip Jūsų pareigos, įgūdžiai, kvalifikacija, patirtis ir interesai, pvz., iš bendrovės svetainės, interneto paieškos arba socialinių tinklų platformose, tokiose kaip „LinkedIn“).

Informacija apie Jus, kurią renkame ir tvarkome, gali būti:

 • vardas ir pavardė;
 • slaptažodis;
 • adresas, įskaitant namų ir korespondencijos;
 • kontaktiniai duomenys, įskaitant asmeninį el. pašto adresą ir namų / asmeninio mobiliojo telefono numerį, kai šie duomenys teikiami kartu su prašymu; 
 • lytis;
 • lydraštis;
 • gyvenimo aprašas / prašymas priimti į darbą, įskaitant asmeninę ir profesinę informaciją;
 • kaip išgirdote apie darbą;
 • tinkamumas dirbti, įskaitant pasą arba kitą oficialų tapatybės dokumentą;
 • rekomendacijos;
 • kvalifikacijos nuorašai ir pažymėjimai;
 • išsilavinimo ir darbo istorija;
 • informacija apie karinę tarnybą;
 • darbus, į kuriuos prašyta priimti;
 • esamos, numatomos ir siūlomos įdarbinimo nuostatos ir sąlygos (pvz., atlyginimas, darbo valandos, išeiginės, naudos);
 • darbo pokalbio pastabos ir įvertinimo rezultatai;
 • prašymo rezultatas ir priežastis;
 • įsidarbinimo paraiškos atsiėmimo priežastis (kai taikoma);
 • socialinio draudimo ir fizinio asmens pajamų mokesčio duomenys;
 • mokesčio kodas;
 • gimimo data;
 • šeiminė padėtis ir aplinkybės;
 • banko sąskaitos informacija (jeigu sutinkame kompensuoti Jums tam tikras dalyvavimo darbo pokalbyje išlaidas arba jeigu Jums pasiūlytas darbas ir pasiūlymą priėmėte);
 • nuotraukos ir vaizdo įrašai;
 • sistemos vartotojo informacija;
 • automatiniai įrašai apie Jūsų naudojimąsi „PMI“ informacinėmis sistemomis;
 • informacija, pateikta mums naudojantis informacinėmis sistemomis, kurias naudoja „PMI“ asocijuotosios bendrovės;
 • informacija, apie Jūsų apsilankymus mūsų biuruose ir renginiuose.

Mes taip pat galime rinkti ir tvarkyti specialiųjų kategorijų informaciją apie Jus, pvz.:

 • rasinė arba etninė kilmė (pvz., lygioms galimybėms stebėti);
 • politinės pažiūros (tik jeigu savanoriškai pateikiate šią informaciją);
 • religinės arba filosofinės pažiūros (pvz., tinkamam apgyvendinimui);
 • lytinė orientacija (pvz., lygioms galimybėms stebėti arba jeigu savanoriškai pateikiate šią informaciją);
 • narystė profsąjungoje (tik jeigu savanoriškai pateikiate šią informaciją);
 • duomenys apie Jūsų sveikatą, įskaitant galimą neįgalumą (pvz., tinkamam apgyvendinimui).

Šių tipų duomenis tvarkysime, jeigu juos savanoriškai pateikiate mums, jeigu turime teisinę prievolę tvarkyti tokią informaciją ir, vykdant įdarbinimo procesą, tinkamam apgyvendinimui suteikti.

Tikslai, kuriais naudojame informaciją apie Jus, ir atitinkami rinkimo būdai ir naudojimosi teisiniai pagrindai:

TikslasRinkimo būdas ir naudojimosi teisinis pagrindas

Įstatyminių prievolių laikymasis

 

 • tapatybė ir teisė į darbo patikrinimus; 
 • mūsų darbo jėgos demografinės sudėties įvertinimas, pvz., lygių galimybių stebėjimas.

Šią informaciją paprastai mums teikiate tiesiogiai.

Mes naudojamės ja, nes ji būtina mums laikytis teisinių prievolių įdarbinti tik žmones, kurie turi teisę dirbti šalyje, kurioje yra ta darbo vieta, ir stebėti mūsų darbo jėgos demografiją arba, šalyse, kur tokios teisinės prievolės nėra, todėl, kad turime teisėtą verslo interesą vykdyti savo verslo veiklą pagal geros praktikos reikalavimus, kai tų interesų neviršija Jūsų interesai, teisės ir laisvės saugoti informaciją apie Jus.

Prašymų tikrinimas ir kandidatų tinkamumo tikrinimas (kai leidžiama teisės aktais) 

 

 • darbo istorijos, kvalifikacijos, patirties ir rekomendacijų tikrinimas;
 • kai leidžiama teisės aktais, kandidatų patvirtinimas ir biografijos patikrinimas.

Tai paprastai būna kartu su informacija, kurią teikiate tiesiogiai (su prašymu), o vėlesniais mūsų įdarbinimo proceso etapais – informacija, kurią renkame iš trečiųjų šalių, tokių kaip rekomendacijos ir (kai leidžiama teisės aktais) kriminalinės istorijos patikrinimais.

Ją naudojame, nes privalome laikytis teisinės prievolės įdarbinti tik leidžiamus ir tinkamus asmenis, arba, šalyse, kuriose nėra tokios teisinės prievolės, naudojamės ja, nes turime teisėtų verslo interesų užtikrinti Jūsų tinkamumą užimti pas mus pareigas, kai tų interesų neviršija Jūsų interesai, teisės ir laisvės apriboti informacijos apie Jus naudojimą. 

Įdarbinimas ir atranka

 

 • kandidatų įdarbinimas ir atranka, įskaitant darbo pokalbius, įrašytus vaizdo įrašus, įvertinimus, psichometrinį patikrinimą;
 • paraiškos formų patikrinimas ir internetinės įvertinimo priemonės ir įgūdžių testai;
 • sąrašo trumpinimas; 
 • kai taikoma, tam tikrų išlaidų dalyvauti darbo pokalbyje kompensavimui administruoti;
 • kai taikoma, pasiūlymui pateikti ir susitarti dėl naudų;
 • grupinis, viešasis ir individualus darbo pokalbis;
 • Jūsų informavimas apie paraiškų rezultatą ir kitas galimybes, kurios Jus gali dominti, pareigoms reklamuoti ir interesams stebėti; 
 • dokumentavimas.

Tai paprastai bus derinys informacijos, kurią pateikiate tiesiogiai (įvairiais įdarbinimo proceso etapais), ir informacijos, kurią renkame iš trečiųjų šalių, tokių kaip įdarbintojas arba socialinių tinklų platforma, kuria naudojatės informacijai apie save teikti mums.

Mes naudojamės ja, nes turime teisėtą verslo interesą įdarbinti ir pasirinkti kandidatus į pareigas pas mus (įskaitant darbo pokalbius ir įvertinimus), administruoti procedūrą ir dokumentuoti įdarbinimo procesą, kai to intereso neviršija Jūsų interesai, teisės ir laisvės apriboti informacijos apie Jus naudojimą.

Darbo jėgos vadyba prieš įdarbinimą 

 

 • priėmimo į darbą veikla, tokia kaip darbo sutarties rengimas, pateikimas ir pasirašymas;
 • elektroninės asmeninės anketos ir asmeninių bylų sukūrimas;
 • algalapių sukūrimas;
 • naujo darbuotojo naudų įtraukimas; 
 • pranešimas apie darbo pradžią teisinėms institucijoms.

Ši informacija renkama vėlesniais mūsų įdarbinimo proceso etapais ir tvarkant darbo pasiūlymą ir (arba) jo priėmimą.

Ja naudojamės, nes turime teisėtą verslo interesą rengti būtinus įdarbinimo dokumentus ir pildyti būtinus vidaus įrašus, kai to intereso neviršija Jūsų interesai, teisės ir laisvės apriboti informacijos apie Jus naudojimą.

Įdarbinimo proceso stebėjimas 

 

 • kokybės kontrolė ir patikrinimai, skirti stebėti, kaip laikomasi mūsų įdarbinimo procedūros.

Ši informacija renkama per visą mūsų įdarbinimo procesą.

Ja naudojamės, nes turime teisėtą verslo interesą tikrinti atitiktį mūsų įdarbinimo procedūrai, kai to intereso neviršija Jūsų interesai, teisės ir laisvės apriboti informacijos apie Jus naudojimą.

Visų pirmiau minėtų tikslų palaikymas 

 

 • Jūsų paskyrų administravimas;
 • galimybės Jums naudotis „PMI“ kontaktiniais taškais sudarymas (pvz., leidimas Jums likti prisijungus prie kontaktinio taško segmentų, kurie skirti tik įgaliotiems vartotojams ir administruoti Jūsų kalbos parinktį);
 • susisiekimas su Jumis;
 • Jūsų susitikimams su mumis (pvz., dėl darbo pokalbio arba įvertinimo) administruoti; 
 • naudojimosi patogumo Jums gerinimas;
 • administravimas ir nesklandumų šalinimas.

Tai paprastai yra derinys informacijos, kurią mums teikiate Jūs (Jūsų vardas, pavardė, slaptažodis (arba lygiaverčiai duomenys) ir informacijos, kurią renkame automatiškai (pvz., informacija apie Jūsų įrenginį ir slapukus bei panašią sekimo technologiją).

Ja naudojamės tuo pagrindu, kuris atitinka mūsų palaikomą informacijos naudojimo tikslą. Pavyzdžiui, jeigu mums reikėtų administruoti Jūsų paskyrą palaikant darbų paiešką arba prašymų teikimą, naudojamės informacija tuo pagrindu, kad turime teisėtą verslo interesą vykdyti savo verslą ir įdarbinti darbuotojus, kai to intereso neviršija Jūsų interesai, teisės ir laisvės saugoti informaciją apie save. 

Verslo analitika ir tobulinimas

 

 • mūsų įdarbinimo procedūros veiksmingumo įvertinimas;
 • verslo analitika ir tobulinimai (įskaitant mūsų įdarbinimo procesą, renginius, įskaitant skaitmeninius „PMI“ kontaktinius taškus ir informaciją, kurią mes (arba mūsų asocijuotosios bendrovės) suteikiame kandidatams į darbo vietą).

Tai paprastai yra derinys informacijos, kurią pateikiate mums Jūs; informacijos, kurią surenkame automatiškai, bei (kai leidžiama teisės aktais) informacijos, kurią gauname iš trečiųjų šalių. 

Ja naudojamės tuo pagrindu, kad turime teisėtą verslo interesą analizuoti savo įdarbinimo veiksmus, procedūras, „PMI“ kontaktinius taškus ir renginius, vertinti jų veiksmingumą ir juos tobulinti, kai to intereso neviršija Jūsų interesai, teisės ir laisvės ginti informaciją apie Jus.

 

Kai savo naudojimosi informacija apie Jus negrindžiame vienu iš pirmiau minėtų teisinių pagrindų arba kai to reikalaujama teisės aktais, mes prašysime Jūsų sutikimo prieš tvarkydami tą informaciją (šie atvejai bus aiškūs iš konteksto). Kartais galime paprašyti Jūsų duoti aiškų sutikimą tvarkyti specialiųjų kategorijų informaciją apie Jus.

Kai kuriais atvejais galime naudoti informaciją apie Jus pirmiau neaprašytais būdais. Tokiais atvejais pateiksime papildomą privatumo pareiškimą, kuriame paaiškinsime, kaip tokią informaciją naudosime. Bet kokį papildomą pareiškimą turite skaityti kartu su šiuo pareiškimu.

Ar priimame kokių nors automatinių sprendimų?

Galime priimti automatinių sprendimų dėl bet kokių šiame pareiškime išdėstytų dalykų (pavyzdžiui, atrankai ir ką įtraukti į sutrumpintąjį sąrašą kviesti darbo pokalbiui). Jeigu tai darytume, tuo metu pranešime Jums ir pateiksime informaciją apie sprendimui priimti naudojamą logiką ir tokios informacijos apie Jus naudojimo reikšmę bei numatomas pasekmes Jums.

Su kuo dalijamės Jūsų informacija ir kokiais tikslais?

Informacija apie Jus galime dalytis su:

 • „PMI“ asocijuotosiomis bendrovėmis;
 • trečiosiomis šalimis, kurios „PMI“ asocijuotosioms bendrovėms arba Jums teikia gaminius arba paslaugas (pvz., įdarbinimo agentūroms, biografijos patikrinimo, internetinio įvertinimo paslaugų teikėjams ir tiekėjams, kurie prisideda prie „PMI“ siekių didinti patogumą kandidatams) ir
 • kitoms trečiosioms šalims, kai reikalaujama arba leidžiama teisės aktais (pvz., priežiūros institucijoms; ministerijoms; buvusiems, galimiems arba būsimiems darbdaviams ir organizacijos restruktūrizavimo reikmėms).

Informacija apie Jus dalysimės su kitais tik laikydamiesi galiojančių teisės aktų. Taigi, kai teisės aktais reikalaujama Jūsų sutikimo, pirmiausia paprašysime jo.

Dalijimasis duomenimis su kitomis „PMI“ asocijuotosiomis bendrovėmis

 • Informacija apie Jus bus dalijamasi su „Philip Morris Products S.A“ (įsikūrusia Neuchâtel, Šveicarijoje), kurioje įsikūrusi „PMI“ asocijuotųjų bendrovių asmens duomenų tvarkymo centrinė administracija. Informacija apie Jus gali būti dalijamasi ir su „Philip Morris International IT Service Centre Sàrl“ (įsikūrusia Lozanoje, Šveicarijoje), kuri „PMI“ asocijuotosioms bendrovėms teikia technologijas. „Philip Morris Products S.A.“ ir (tiek, kiek turi prieigą) „Philip Morris International IT Service Centre Sàrl“ tvarko informaciją apie Jus visais šiame pareiškime aprašytais tikslais.
 • Informacija apie Jus bus dalijamasi su kitomis „PMI“ asocijuotosiomis bendrovėmis visais šiame pareiškime aprašytais tikslais (pvz., nustatyti, ar atitinkate bet kurioje „PMI“ asocijuotojoje bendrovėje esančios darbo vietos reikalavimus). Kai įkeliame informaciją į darbo paieškos platformą, ji bus pateikiama kiekvienai „PMI“ asocijuotajai bendrovei ir kiekviena jų gali tvarkyti ją savais įdarbinimo tikslais. Taip taikoma ir atvejui, kai atsakote į darbo skelbimą, kuriame paminėta konkreti „PMI“ asocijuotoji bendrovė Tokiu būdu informacija apie Jus gali būti perduodama visame pasaulyje (jeigu Jūsų informacija surinkta Europos ekonominėje erdvėje, tai reiškia, kad ji gali būti perduodama už jos ribų).

Informacija apie „PMI“ asocijuotąsias bendroves ir šalis, kuriose jos įsikūrusios, pateikiama čia.

Papildomos nuostatos konkrečioms šalims

Atsižvelgiant į šalį, kurioje esate, norime informuoti Jus apie tam tikras papildomas nuostatas.

Jeigu esate Japonijoje, sužinokite daugiau…

Jeigu esate Japonijoje, turėkite omenyje, kad šiame pareiškime aprašytais tikslais dalijamės informacija apie Jus su kitomis „PMI“ asocijuotosiomis bendrovėmis remdamiesi „bendru naudojimu“, numatytu Japonijos duomenų apsaugos teisės aktuose. Kai tai darome, „Philip Morris Japan Limited“ („PMJ“) toliau tvarko Jūsų asmens duomenis atsakingai ir reikalaujame, kad taip pat elgtųsi tie, su kuriais dalijamės tais duomenimis. Be to, jeigu esate ne Japonijoje, imamės pagrįstų priemonių pagal atitinkamus įstatymus ir kitus teisės aktus.

Duomenų dalijimasis su trečiosiomis šalimis

 • Tiek, kiek leidžiama galiojančiais teisės aktais, galime dalytis informacija apie Jus su trečiosiomis šalimis, kurios teikia „PMI“ asocijuotosioms bendrovėms arba Jums gaminius ar paslaugas (pvz., įdarbinimo agentūroms, biografijos tikrinimo paslaugų teikėjams, įvertinimo internetu paslaugų teikėjams, informacijos paslaugų teikėjams ir tapatybės tikrintojams).
 • Tiek, kiek leidžiama galiojančiais teisės aktais, galime dalytis informacija apie Jus su kitomis trečiosiomis šalimis, kai reikalaujama arba leidžiama teisės aktais, pvz.: priežiūros institucijomis; vyriausybės ministerijomis; atsakydami į teisėsaugos institucijų arba kitų vyriausybės pareigūnų prašymą; kai manome, kad atskleidimas būtinas arba tinkamas siekiant užkirsti kelią fizinei žalai arba finansiniams nuostoliams ar vykdant įtariamos arba faktinės neteisėtos veiklos tyrimą; ir restruktūrizuojant organizaciją.
 • Jeigu mes organizuojame Jums komandiruotes arba apgyvendinimą (pvz., jeigu Jums reikia kažkur vykti į darbo pokalbį), informacija apie Jus gali būti dalijamasi su trečiosiomis šalimis, kurios organizuoja kelionę ir apgyvendinimą, teikia transporto arba su kelione susijusias paslaugas, pvz., kelionių agentūros, užsakymo internete paslaugų teikėjai, bilietų platintojai, oro linijos, automobilių nuomos bendrovės, geležinkelio įmonės ir viešbučiai. Šios trečiosios šalys naudos informaciją apie Jus nuosavais tikslais (pvz., vykdydamos savo įsipareigojimus suteikti Jums transportą ir apgyvendinimą) ir turite paskaityti jų privatumo pareiškimus, kur išsamiau aprašyta, kaip jos naudojasi informacija apie Jus. Taip pat turėkite omenyje, kad galite turėti teisių, įgyvendinamų tokių trečiųjų šalių atžvilgiu, dėl jų vykdomo informacijos apie Jus tvarkymo.

Kur gali būti siunčiama informacija apie Jus?

Kaip ir bet kuri daugiašalė organizacija, mes perduodame informaciją visame pasaulyje esančioms mūsų asocijuotosioms bendrovėms ir paslaugų teikėjams.  Todėl, vykdant mūsų standartines operacijas, Jūsų duomenys gali būti perduoti į kitas šalis.  Kai Jūsų duomenis perduodame į užsienį, apribosime prieigą prie jų, kad juos matyti galėtų tik tie, kam to reikia, tvarkysime Jūsų duomenis laikydamiesi savo vidinių duomenų apsaugos standartų, reikiamai juos saugosime ir perduosime informaciją tik laikydamiesi galiojančių duomenų privatumo teisės aktų.  Kai duomenys perduodami, reikalausime, kad gaunančioji šalis laikytų Jūsų duomenis konfidencialiai, pašalintų, kai jie nebereikalingi, ir veiktų pagal šį privatumo pareiškimą.  Taigi, informacija apie Jus gali būti perduota už Jūsų jurisdikcijos teritorijos ribų.  Pavyzdžiui, jeigu esate Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Europos Sąjungoje, JK, Australijoje arba Japonijoje, Jūsų duomenys gali būti tvarkomi kitoje šalyje.

Kai informacija naudojama kaip aprašyta šiame pareiškime, informacija apie Jus gali būti perduodama jos surinkimo šalyje ar teritorijoje arba už jos ribų, ir galbūt į šalį arba teritoriją, kurioje gali nebūti lygiaverčių duomenų apsaugos standartų.

Pavyzdžiui, mes ir kitos „PMI“ asocijuotosios bendrovės ES ir EEE gali perduoti asmens duomenis „PMI“ asocijuotosioms bendrovėms arba jų paslaugų teikėjams už ES ir EEE ribų. Visais tokiais atvejais bus perduodama:

Perduodant duomenis iš JK bus laikomasi JK BDAR ir Informacijos komisaro biuro rekomendacijų. 

Visais atvejais tose šalyse arba teritorijose bus taikomos atitinkamos asmens duomenų apsaugos priemonės laikantis galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų.

Mūsų paslaugų teikėjai yra įsikūrę daugelyje vietų visame pasaulyje, įskaitant konkrečiai EEE, Šveicariją, JAV, Kanadą, Indiją, Filipinus, Indoneziją ir Australiją.

Kaip saugome informaciją apie Jus?

Mes įgyvendiname atitinkamas technines ir organizacines priemones mūsų turimiems asmens duomenims apsaugoti nuo neleistino atskleidimo, naudojimo, keitimo arba sunaikinimo. Kai taikoma, naudojame kodavimą ir kitas technologijas, kurios gali padėti apsaugoti Jūsų teikiamą informaciją. Taip pat reikalaujame savo paslaugų teikėjų laikytis lygiaverčių duomenų privatumo ir saugumo reikalavimų.

Kiek ilgai bus laikoma informacija apie Jus?

Informaciją apie Jus laikysime laikotarpį, kurio reikia įvykdyti tikslus, kuriais ta informacija buvo surinkta, laikantis mūsų vidinių duomenų išlaikymo standartų. Po to tokią informaciją pašalinsime. Tas laikotarpis gali būti įvairus, atsižvelgiant į tikslus, kuriais informacija buvo surinkta. Turėkite omenyje, kad tam tikromis aplinkybėmis turite teisę reikalauti mūsų pašalinti informaciją. Be to, kartais turime vykdyti teisines prievoles, teisiškai privalome saugoti informaciją, pvz., mokesčių ir apskaitos tikslais, išlaikyti informaciją nustatytą minimalų laikotarpį arba pašalinti ją po nustatyto maksimalaus laikotarpio.

Paprastai išlaikome duomenis remdamiesi tolesnėje lentelėje aprašytų kriterijų. Kai šie laikotarpiai prieštarauja teisinėms prievolėms, pvz., mokesčių ir apskaitos tikslais, išlaikyti informaciją nustatytą minimalų laikotarpį arba pašalinti ją po nustatyto maksimalaus laikotarpio, taikysime pastaruosius laikotarpius.

TipasPaaiškinimas / tipinis išlaikymo laikotarpis

 • įdarbinimo proceso duomenys

Jeigu teikiate prašymą įsidarbinti pas mus, mes užregistruosime Jūsų prašymą ir išlaikysime jį tol, kol tai bus aktualu mūsų tarpusavio santykiams, pavyzdžiui, per įdarbinimo procesą, kad galėtume Jums pranešti apie kitas galimybes, kurios gali Jus dominti, o jeigu Jūsų prašymas būtų patenkintas, kol dirbsite pas mus. 

Paprastai informacija apie Jus laikoma 12 mėnesių nuo tada, kai paskutinį kartą prisijungėte prie mūsų įdarbinimo platformos. Įrašus apie įdarbinimo procesą laikome bent tą laikotarpį, kuris pagal norminius reikalavimus numatytas pretenzijai dėl įdarbinimo procedūros pateikti. Informaciją apie Jus galime laikyti ilgiau, jeigu kandidatuojate užimti tam tikras pareigas ir tai leidžiama arba reikalaujama šalyje, kurioje yra ta darbo vieta.

Kiti su įdarbinimo procesu susiję įrašai (pavyzdžiui, įvertinimo rezultatai ir biografijos patikrinimai) išlaikomi trumpą laikotarpį iki padaromi ilgesniam laikui skirti įrašai (pavyzdžiui, įvertinimo arba biografijos patikrinimo rezultato registras).


 • lankytojų įrašai
Jeigu lankotės mūsų pastatuose, įrašai apie apsilankymus paprastai laikomi tik kelis mėnesius. 
 • Vaizdo stebėjimo sistema
Jeigu lankotės mūsų pastatuose, stebėjimo kamerų įrašai apie apsilankymus paprastai laikomi tik kelias dienas.

 • sistemos auditas ir sukčiavimo prevencija
Sistemos audito žurnalai sistemos atkūrimo tikslais paprastai išlaikomi iki 6 mėnesių laikotarpį, o sukčiavimo prevencijos tikslais – iki 10 metų. 

 • verslo analitika
Verslo analitikos duomenys paprastai renkami automatiškai, kai naudojatės „PMI“ kontaktiniais taškais ir netrukus po to nuasmeninami / apibendrinami.

Kokias teises ir pasirinkimus turite?

Mūsų turimos informacijos apie Jus atžvilgiu galite turėti keletą arba visas iš šių teisių:

 • pareikalauti mūsų suteikti prieigą prie jos;
 • pareikalauti mus ją pataisyti, atnaujinti arba pašalinti;
 • pareikalauti mūsų apriboti naudojimąsi ja tam tikromis aplinkybėmis;
 • paprieštarauti dėl mūsų naudojimosi ja tam tikromis aplinkybėmis;
 • atsiimti savo sutikimą dėl mūsų naudojimosi ja;
 • į duomenų perkeliamumą tam tikromis aplinkybėmis ir
 • pateikti skundą Jūsų šalies priežiūros institucijai (jeigu tokia yra).

Mes siūlome Jums lengvų būdų pasinaudoti šiomis teisėmis, pvz., „atsisakymo“ nuorodas, arba kreipiantis adresu people.culture@pmi.com arba galite pasinaudoti šio pareiškimo gale esančioje pastraipoje „Į ką kreiptis su klausimais?“.

Jūsų turimos teisės priklauso nuo Jūsų šalies teisės aktų. Jeigu esate JK, Europos Sąjungoje, EEE, turite teises, išdėstytas tolesnėje lentelėje. Jeigu esate kitur, galite kreiptis į mus (žr. šio pareiškimo pabaigoje esantį skirsnį „Į ką kreiptis su klausimais?“), kad sužinotumėte daugiau.

Teisė į mūsų turimą informaciją apie JusIšsamesnis paaiškinimas (Pastaba. Šios teisės turi tam tikrų teisinių apribojimų)

 • pareikalauti mūsų suteikti prieigą prie jos

Tai yra patvirtinimas: 

 • ar mes tvarkome informaciją apie Jus, ar ne;
 • mūsų pavadinimo ir kontaktiniai duomenys;
 • tvarkymo tikslas;
 • atitinkamos informacijos kategorijos; 
 • asmenų, su kuriais dalijamės informacija, kategorijos, o kai asmuo yra už JK / Europos Sąjungos / EEE ribų ir kurio atžvilgiu nepriimtas Europos Komisijos tinkamumo sprendimas – atitinkamos apsaugos priemonės informacijai apsaugoti;
 • (jeigu turime) informacijos šaltinis, jeigu jos negavome iš Jūsų;
 • (jeigu tai darome, apie ką Jums turės būti pranešta) automatinio sprendimų priėmimo taikymas, įskaitant profiliavimą, kuris turi su Jumis susijusių teisinių padarinių arba turi Jums reikšmingą panašų poveikį, ir informacija apie taikomą logiką, taip pat tokio tvarkymo reikšmingumą ir numatomas pasekmes Jums dėl tokio informacijos apie Jus naudojimo, ir
 • informacijos laikymo laikotarpio nustatymo kriterijai. 

Pagal Jūsų prašymą pateiksime Jums mūsų naudojamos informacijos apie Jus kopiją (jeigu tai nekenkia kitų asmenų teisėms ir laisvėms).


 • pareikalauti mus ją pataisyti arba atnaujinti
Tai galioja, jeigu mūsų turima informacija yra netiksli arba neišsami.

 • reikalauti mūsų pašalinti ir kai kuriais atvejais ši teisė išplečiama teise būti pamirštam 
Tai taikoma, jeigu:
 • mūsų turima informacija nebėra reikalinga tais tikslais, kuriais ją naudojame;
 • informaciją naudojame remdamiesi Jūsų sutikimu ir Jūs atsiimate savo sutikimą (tokiu atveju prisiminsime į Jus nebesikreipti, nebent mums pasakysite, kad norite pašalinti visą informaciją apie Jus – tuomet gerbsime Jūsų norą);
 • informaciją naudojame teisėtais interesais ir sužinome, kad po Jūsų paprieštaravimo neturime viršesnio intereso toliau ją naudoti; 
 • informacija buvo gauta arba naudojama neteisėtai, arba
 • laikytis mūsų teisinių įsipareigojimų.

 • pareikalauti mūsų apriboti mūsų vykdomą jos tvarkymą

Ši teisė galioja laikinai, kol nagrinėjame Jūsų atvejį, jeigu: 

 • užginčijate mūsų naudojamos informacijos tikslumą arba
 • paprieštaravote dėl mūsų naudojimosi informacija teisėtais interesais 

(jeigu šiais atvejais pasinaudojate savo teise, mes pranešime, kai vėl naudosime informaciją).

Ši teisė taip pat galioja, jeigu: 

 • mūsų naudojimasis yra neteisėtas ir prieštaraujate dėl duomenų pašalinimo arba
 • mums duomenų nebereikia, bet Jūs reikalaujate jų teisinei bylai parengti.

 • paprieštarauti dėl mūsų vykdomo jos tvarkymo
jeigu naudojame informaciją apie Jus remdamiesi teisėtu interesu, galite paprieštarauti dėl mūsų naudojimosi ja šiais tikslais, pateikdami konkrečių Jūsų aplinkybių paaiškinimą, ir mes atsižvelgsime į Jūsų prieštaravimą. 

 • atsiimti savo sutikimą dėl mūsų naudojimosi ja
Tai taikoma, jeigu mūsų naudojimosi informacija apie Jus teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas. Šie atvejai bus aiškūs iš konteksto.

 • užginčyti tam tikrus automatinius sprendimus

Jeigu per įdarbinimo procesą priimame sprendimą, kuris yra visiškai automatinis, ir tas sprendimas turi teisinių padarinių Jums arba yra panašiai reikšmingas Jums (pavyzdžiui, remiantis tuo sprendimu nesate pakviečiama(s) darbo pokalbiui), turite teisę tą sprendimą užginčyti, pareikalauti mūsų tą sprendimą patikrinti žmogui ir išreikšti savo nuomonę. 

Ši teisės negalioja, jeigu:

(i) iš anksto davėte sutikimą dėl to sprendimo;

(ii) tas informacijos apie Jus naudojimas yra būtinas sudaryti arba vykdyti mūsų tarpusavio sutartį, arba

(iii) tai leidžiama teisės aktais. 

Kaip pirmiau minėta, apie tokius sprendimus tuo metu pranešime Jums ir pateiksime informaciją apie sprendimui priimti naudojamą logiką ir tokios informacijos apie Jus naudojimo reikšmę bei numatomas pasekmes Jums.


 • duomenų perkeliamumas

Jeigu:

(i) pateikėte duomenis mums ir 

(ii) naudojame tuos duomenis automatinėmis priemonėmis ir remdamiesi Jūsų sutikimu arba vykdydami savo sutarties įsipareigojimus Jums,

tada turite teisę atgauti duomenis iš mūsų įprastai naudojamu formatu ir teisę paprašyti mūsų perduoti tuos duomenis kažkam kitam, jeigu mums tai techniškai įmanoma padaryti.


 • pateikti skundą Jūsų šalies priežiūros institucijai

Jeigu turite kokį nors nusiskundimą, mes mielai sutiksime išspręsti jį tiesiogiai su Jumis.  Prašome apsvarstyti galimybę, prieš kreipiantis į priežiūros instituciją, susisiekti su mumis pasinaudojant kontaktiniais duomenimis, pateiktais šio pareiškimo pradžioje.  

Jeigu norite kreiptis į priežiūros instituciją, štai duomenys:

 • Europos Sąjungoje arba Europos ekonominėje erdvėje galite kreiptis į savo vietos instituciją, nurodytą svetainėje „Europa“ šiuo adresu. Jeigu nežinote, kokia priežiūros institucija yra Jūsų jurisdikcijos teritorijoje, kreipkitės į mus pasinaudodami šio puslapio viršuje pateiktais duomenimis.
 • JK galite kreiptis į Informacijos komisaro biurą šiuo adresu.
 • Kitose šalyse naudokitės Jūsų šalies institucijos svetaine. 

Jeigu nežinote, kokia priežiūros institucija yra Jūsų jurisdikcijos teritorijoje, kreipkitės į mus pasinaudodami šio puslapio viršuje pateiktais duomenimis.

Country-specific additional points

According to which country you are in, you may have some additional rights.

If you are in Australia, find out more...

 • If you are in Australia, the following additional information applies to you:
 1. if you do not provide your personal information to us, we may not be able to (as applicable) provide you with the information, products or services that you request; and
 2. our Privacy Policy (available at https://www.pmiprivacy.com/en-au/privacy-policy) explains: (i) how you may access and correct the personal information that we hold about you; (ii) how you can lodge a complaint regarding our handling of your personal information; and (iii) how we will handle any complaint.

If you are in France, find out more... 

 • If you are in France, you have the right to give us instructions regarding information we hold about you in the event of your death (specifically, whether we should store or delete it, and whether others should have the right to see it). You may:

(A) issue general instructions to a digital service provider registered with the French data protection supervisory authority (called “CNIL”) (these instructions apply to all use of information about you); or
(B) give us specific instructions that apply only to our use of information about you.

Your instructions may require us to transfer information about you to a third party (but where the information contains information about others, our obligation to respect also their privacy rights might mean that we can’t follow your instructions to the letter). You may appoint a third party to be responsible for ensuring your instructions are followed. If you do not appoint a third party in that way, you successors will (unless you specify otherwise in your instructions) be entitled to exercise your rights over information about you after your death:
(i) in order to administer your estate (in which case your successors will be able to access information about you to identify and obtain information that could be useful to administer your estate, including any digital goods or data that could be considered a family memory that is transferable to your successors); and
(ii) to ensure that parties using information about you take into account your death (such as closing your account, and restricting the use of, or updating, information about you).

You may amend or revoke your instructions at any time. For further information on the processing of information about you in the event of your death, see Article 40-1 of the law 78-17 dated 6 January 1978. When you die, by default, you will stop using your account and we will delete information about you in accordance with our retention policies (see the paragraph “How long will information about you be kept?” for details)..

Who should you contact with questions?

If you have any questions, or wish to exercise any of your rights, you can 

 • contact us at people.culture@pmi.com, or (if you are an employee in Malaysia) you can contact Manager MOD on tel.: +603 2080 5500; or
 • contact the relevant PMI affiliate’s data protection officer (if it has one), whose contact details you can find here .

Contact details will also be given in any communications that a PMI affiliate sends you and on the relevant OnePlace intranet homepage.
If your country has a data protection authority, you have a right to contact it with any questions or concerns. If the relevant PMI affiliate cannot resolve your questions or concerns, you also have the right to seek judicial remedy before a national court.

Changes to this notice

We may update this notice (and any supplemental privacy notice), from time to time. Where the law requires it, we will notify you of the changes; further, where the law requires it, we will also obtain your consent the changes.

Last modified 29 March 2019. You can find previous versions of this notice here.