Hvem er vi?

Vi er medlem af Philip Morris International. Vores oplysninger (navn, adresse, osv.) er blevet givet til dig særskilt på tidspunktet for (eller for at bekræfte) indsamlingen af oplysninger om dig, for eksempel, i en erklæring på en app eller et websted, i en e-mail, eller i en kontrakt mellem os, der indeholder et link til denne erklæring. Du kan også være blevet henvist til denne erklæring, efter at vi har indsamlet oplysninger om dig, men på grund af omstændighederne forbundet med indsamlingen, uden at vi kontakter dig individuelt på det pågældende tidspunkt.

 • PMI: Philip Morris International, en førende international tobakskoncern. Den består af en række selskaber eller "tilknyttede selskaber".
 • Tilknyttede PMI-selskaber: Hvert medlem af Philip Morris International-koncernen er et "tilknyttet PMI-selskab". "Vi" (eller "os" eller "vores") henviser til det tilknyttede PMI-selskab, der først indsamlede oplysninger om dig (for eksempel, det tilknyttede PMI-selskab, der har indgået kontrakt om at modtage varer eller tjenester fra dig eller din arbejdsgiver, eller det tilknyttede PMI-selskab, som du kontaktede, eller hvis kontor du besøgte).
 • PMI-produkt: betyder et produkt tilhørende os eller et andet tilknyttet PMI-selskab.

Hvordan indsamler vi oplysninger om dig?

Vi kan indsamle oplysninger om dig på forskellige måder:

 • Du kan give os oplysninger direkte (f.eks. underskrive en kontrakt, udfylde en formular, ringe til os, kommunikere med os eller møde en af vores medarbejdere).
 • Vi kan indsamle oplysninger automatisk (f.eks. når du bruger PMI-systemer, en PMI-udstedt enhed såsom en bærbar computer eller mobiltelefon, PMI-udstedt software (f.eks. en PMI-app) eller et PMI-websted).
 • Vi kan indsamle oplysninger fra tredjeparter (f.eks. din arbejdsgiver, din repræsentant eller offentligt tilgængelige kilder, såsom på en virksomheds websted, via internetsøgninger, virksomhedsinformationsbureauer eller på sociale medieplatforme, såsom LinkedIn, Facebook og Twitter).

I denne erklæring henviser vi til alle de metoder, hvormed du er i kontakt med os, som "PMI-berøringspunkter". PMI-berøringspunkter omfatter både fysiske (for eksempel, PMI-kontorer, detailbutikker og begivenheder) og digitale (for eksempel, e-mailkorrespondance, brug af apps og websteder).

Vi kan indsamle oplysninger, som du tilvejebringer direkte. Dette vil som regel ske, når du:

 • tilmelder dig for at blive medlem af vores databaser (dette kan for eksempel være personligt, via app eller online),
 • indgår en aftale om at levere produkter eller tjenester til os eller tilvejebringer oplysninger, når du påtænker at gøre det,
 • indgår en aftale med os om at sælge PMI-produkter,
 • downloader eller bruger et digitalt berøringspunkt (f.eks. en app eller et websted),
 • kontakter os via et berøringspunkt eller via e-mail, sociale medier eller telefon,
 • mødes eller kommunikerer med en af vores medarbejdere for at diskutere din virksomhed, dine synspunkter på anliggender, der er vigtige for os, eller vores virksomhed,
 • tilmelder dig for at modtage PMI-pressemeddelelser, e-mailmeddelelser eller markedsføringsmeddelelser,
 • deltager i PMI-undersøgelser eller (hvis tilladt ved lov) PMI-konkurrencer eller -kampagner, eller
 • besøger vores kontorer eller deltager i en begivenhed, som et tilknyttet PMI-selskab har organiseret.

Vi kan indsamle oplysninger om dig automatisk. Dette vil som regel ske, når du:

 • besøger vores kontorer (f.eks. gennem kameraovervågning (CCTV) og adgangslogfiler til bygninger),
 • arbejder i, eller besøger, en butik, der sælger PMI-produkter (f.eks. ved at indsamle dine oplysninger ved kassen eller gennem sensorer i butikken, der forbinder med mobil teknologi),
 • deltager i en begivenhed, som et tilknyttet PMI-selskab har organiseret (f.eks. gennem køb/salg ved begivenheden) eller gennem sensorer ved begivenheden, der forbinder med mobil teknologi,
 • bruger PMI's systemer, PMI-udstedt software eller PMI-udstedte enheder, såsom en bærbar computer eller mobiltelefon (f.eks. ved at indsamle oplysninger om system- og enhedsbrug, tilgå logfiler og opbevare korrespondance, der sendes og modtages ved hjælp af PMI-systemer og -enheder),
 • kommunikerer med os (f.eks. gennem et PMI-berøringspunkt eller sociale medieplatforme),
 • bruger PMI-berøringspunkter (f.eks. gennem sporingsmekanismer i en app eller på et websted), eller
 • slår offentlige opslag op på sociale medieplatforme, som vi følger (for eksempel, så vi kan forstå offentlighedens meninger eller svare på anmodninger vedrørende PMI-produkter).

Vi kan også indsamle oplysninger om dig automatisk gennem brugen af cookies og lignende sporingsteknologier på digitale PMI-berøringspunkter. De specifikke cookies og teknologier, der anvendes, afhænger af det pågældende PMI-berøringspunkt. For at få mere at vide om cookies (herunder Google-Analytics-cookies) og lignende teknologier, der bruges på et berøringspunkt, herunder hvordan du kan acceptere eller afvise cookies, bedes du se cookie-erklæringen, der er tilgængelig på eller gennem det pågældende berøringspunkt.

Hvis tilladt ved lov, kan vi indsamle oplysninger om dig fra tredjeparter, nærmere bestemt med henblik på forberedelse på at lave virksomhed med dig eller din arbejdsgiver, eller med henblik på dine offentligt kendte synspunkter, meninger og beslutninger, der kan påvirke offentlig politik og andre anliggender, der vedrører PMI. Dette kan omfatte oplysninger tilvejebragt af virksomhedsinformationsbureauer, oplysninger delt mellem tilknyttede PMI-selskaber, offentligt tilgængelige profiloplysninger på tredjeparters sociale mediewebsteder (såsom LinkedIn).

Vi kan også indsamle oplysninger i andre sammenhænge, som du informeres om på det pågældende tidspunkt.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Vi kan indsamle forskellige typer af oplysninger om dig:

 • oplysninger, der er nødvendige for at forvalte og administrere vores forhold til dig, din arbejdsgiver eller repræsentant (herunder at gøre det i forbindelse med overvejelser om et sådant forhold)
 • oplysninger, der er nødvendige for at købe produkter og tjenester
 • oplysninger, der er nødvendige for at indbytte, eller for at yde rådgivning vedrørende, PMI-produkter eller -tjenester (f.eks. for at opfylde ordrer)
 • oplysninger, der er nødvendige for at yde support til PMI-produkter eller -tjenester, eller for at yde garantitjenester
 • oplysninger om, hvad du gør i din virksomhed vedrørende vores forbrugere, PMI-produkter eller os (f.eks. ydelse af garantitjenester, fremvisning af PMI-produkter og salgsstedsmaterialer, osv.)
 • oplysninger, som du giver os i kontrakter, formularer eller spørgeundersøgelser
 • oplysninger om dine besøg på vores kontorer, butikker og begivenheder
 • oplysninger, som du giver os i opkald, som du foretager til os, møder, som du har med vores medarbejdere, eller e-mails, som du sender til os
 • oplysninger om dine præferencer og interesser
 • oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte din alder, identitet og myndighed til at handle på vegne af din arbejdsgiver, hvis relevant
 • oplysninger om dine offentligt kendte synspunkter, meninger og beslutninger, som kan påvirke offentlig politik og andre anliggender, der vedrører PMI
 • oplysninger, der indsendes til os, når du bruger informationssystemer, som tilknyttede PMI-selskaber driver
 • automatiserede optegnelser over din brug af PMI-informationssystemer, herunder PMI-udstedte enheder

Oplysninger, som vi indsamler direkte fra dig, vil være tydelige ud fra den sammenhæng, hvori du tilvejebringer dem. For eksempel:

 • hvis du er en leverandør (eller en potentiel leverandør), for at forvalte vores forhold til dig, din arbejdsgiver eller repræsentant, tilvejebringer du dit navn, dine kontaktoplysninger, faktureringsoplysninger, og nærmere oplysninger om produkterne/tjenesterne (og, hvis relevant, krav om godtgørelse af udgifter), så vi kan opfylde vores kontrakt, eller træffe foranstaltninger under overvejelse af dette (f.eks. oplysninger om økonomisk stabilitet, oplysninger om handelssanktioner, baggrundstjek), og for at administrere din adgang til og brug af vores bygninger, informationssystemer og IT-enheder,
 • hvis du er en offentlig person, hvis synspunkter kan påvirke offentlig politik eller andre anliggender, der vedrører PMI, kan vi bemærke, hvad synspunkterne er, som du har offentliggjort, og tidspunktet og datoen for, hvornår du gjorde det, eller hvis du møder en af vores medarbejdere, de grundlæggende oplysninger om det pågældende møde, samt dine synspunkter, som du har delt med os som værende dine offentlige synspunkter,
 • kan du tilvejebringe oplysninger om dine præferencer og interesser, så vi kan tilbyde dig belønningsordninger eller invitere dig til begivenheder, der vil interessere dig,
 • kan vi indsamle oplysninger, der gør det muligt for os at bekræfte din alder og identitet, for eksempel, en kopi af et identitetsdokument.

Oplysninger, som vi indsamler automatisk, vedrører generelt:

 • nærmere oplysninger om dit besøg eller opkald (såsom klokkeslæt og varighed),
 • på vores kontorer, et salgssted eller ved en begivenhed (herunder områder i umiddelbar nærhed), hvor ofte du besøger, og hvilke områder du får adgang til/besøger og hvor længe,
 • oplysninger til kontrolsystemer for bygningsadgang,
 • biometriske oplysninger til identifikationsformål (til adgangskontroller for bygninger eller adgang til it-enheder),
 • din brug af digitale PMI-berøringspunkter (såsom de sider du besøger, den side du kom fra, og den side du gik til, da du forlod den, indtastede søgeord, eller links, som du klikkede på inden for berøringspunktet),
 • automatiserede optegnelser over din brug af PMI-informationssystemer, herunder PMI-udstedte enheder
 • oplysninger, der indsendes til os, når du bruger informationssystemer, som tilknyttede PMI-selskaber driver
 • oplysninger, der indsendes til os, når du bruger PMI-onlinefora,
 • oplysninger, der indsendes til os i korrespondance, og
 • din enhed (såsom din IP-adresse eller unikke enhedsidentifikator, placeringsoplysninger, nærmere oplysninger om eventuelle cookies, som vi har opbevaret på din enhed).

Oplysninger, som vi indsamler fra tredjeparter, vil generelt bestå af offentligt tilgængelige oplysninger (såsom din rolle, præferencer og interesser, og dine synspunkter, meninger og beslutninger, som kan påvirke offentlig politik og andre anliggender, der vedrører PMI), for eksempel, fra offentlige opslag på sociale medier.

Til hvilke formål bruger vi oplysninger om dig og på hvilket retsgrundlag?

I dette afsnit beskriver vi de formål, hvortil vi bruger personoplysninger. Dette er dog en global erklæring, og hvis lovgivningen i et land begrænser eller forbyder visse aktiviteter, der er beskrevet i denne erklæring, vil vi ikke bruge oplysninger om dig til disse formål i det pågældende land.

Med forbehold for ovenstående, og afhængigt af arten af vores forhold til dig, kan vi bruge oplysninger om dig til følgende formål:

 • Til at overholde forskriftsmæssige forpligtelser, såsom at bekræfte din alder og identitet, udføre "kend din leverandør"-kontroller og forvalte vores kontraktforhold til dig eller din arbejdsgiver
 • Juridisk overholdelse, såsom opbevaring og brug af dine optegnelser i forbindelse med eventuelle forventede tvister, med henblik på at indhente rådgivning fra vores advokater og andre rådgivere
 • Til at købe produkter eller tjenester fra dig eller din arbejdsgiver, herunder kontakte dig for at forvalte vores forhold, modtage salgsrelaterede tjenester og betale dig for varer, tjenester og udgifter (hvis relevant)
 • Til at sælge vores produkter til dig, herunder opfyldelse af dine ordrer, behandling af dine betalinger
 • Til at levere salgsrelaterede tjenester til dig, herunder håndtere dine henvendelser og anmodninger, og yde garanti- og supporttjenester
 • Til at informere dig om opdateringer, kampagner, begivenheder og forvalte relaterede aspekter af vores forhold, herunder administration af loyalitetsprogrammer, produktforbedring, markedsundersøgelser, udvikling af markedsføringsstrategier, administration af markedsføringskampagner og tilpasning af dine oplevelser ved begivenheder
 • Til at understøtte alle ovenstående, herunder administration af dine eller din arbejdsgivers konti, give dig mulighed for at bruge PMI-berøringspunkter og sælge PMI-produkter, kommunikere med dig, tilpasse dine oplevelser med PMI-berøringspunkter, administration og fejlfinding, generel bogføring og administration af din adgang til eventuelle systemer, som vi har givet dig adgang til
 • Til virksomhedsanalyser og forbedringer, herunder forbedring af PMI-produkter, kontorer, processer, butikker og begivenheder, og de oplysninger, systemer og enheder, som vi (eller vores tilknyttede selskaber) leverer til vores kunder, leverandører, tjenesteudbydere, tredjepartskontrahenter, detailhandlende og besøgende
 • Til at muliggøre og administrere din brug af PMI-systemer, PMI-udstedt software, PMI-enheder og PMI-oplysninger
 • Til at overvåge din brug af PMI-systemer og -enheder, for eksempel, for at sikre passende brug af internet- og e-mailfaciliteter og passende håndtering af virksomhedsoplysninger
 • Til at opretholde sikkerheden af PMI-systemer, -enheder, -oplysninger og -bygninger
 • Således at vi eller vores virksomhedspartnere kan informere dig om potentielle muligheder for at blive involveret i markedsføring eller promovering af PMI-produkter
 • Til at forstå dine synspunkter, meninger, beslutninger, og hvordan de kan påvirke offentlig politik og andre anliggender, der vedrører PMI
 • Til andre formål, som vi underretter dig om, eller som vil være tydelige ud fra sammenhængen, på det tidspunkt, hvor oplysninger om dig indsamles for første gang

Retsgrundlaget for vores brug af oplysninger om dig er et af følgende (som vi forklarer nærmere i afsnittet "Få mere at vide"):

 • overholdelse af en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt,
 • opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i,
 • en legitim virksomhedsmæssig interesse, der ikke tilsidesættes af interesser, som du har i at beskytte oplysningerne,
 • hvis ingen af ovenstående gælder, eller hvis det er påkrævet ved lov, dit samtykke (som vi vil bede om, før vi behandler oplysningerne).

De formål, hvortil vi bruger oplysninger om dig, med tilhørende indsamlingsmetoder og retsgrundlag for brug, er:

Formål

Indsamlingsmetode og retsgrundlag for behandling

Overholde forskriftsmæssige forpligtelser

 • bekræfte din alder, identitet og status som virksomhedspartner
 • virksomhedens skattemæssige og regnskabsmæssige forpligtelser
 • "kend din leverandør"
 • handelssanktioner
 • baggrundstjek
 • administration af sundhed og sikkerhed
 • juridiske og forskriftsmæssige anmodninger om oplysninger
 • interessekonflikter
 • registrering af timesedler og fakturaer i det omfang, at du fungerer som ekstern rådgiver
 • opbevaring af kontrakter og tilknyttede dokumenter, hvori der muligvis henvises til dig
 • undersøgelse af indberettede påstande om ureglementeret adfærd

Disse oplysninger tilvejebringes som regel direkte for os af dig i løbet af den tid, hvor du har et forhold til eller interagerer med os.

Vi bruger dem, fordi det er nødvendigt for at vi kan overholde en juridisk forpligtelse til kun at handle med voksne, og til at drive vores virksomhed på en måde, der overholder lovene (herunder i forhold til overholdelse af selskabsret og skatteloven), føre regnskabs- og skatteoptegnelser, overholde handelssanktioner, overholde sundheds- og sikkerhedslove (som kan omfatte optegnelser over hændelser), udarbejde rapporter, overholde anmodninger om oplysninger fra kompetente myndigheder og håndtere eventuelle interessekonflikter, eller, i lande, hvor der ikke er en sådan juridisk forpligtelse, fordi vi har en legitim virksomhedsmæssig interesse i at drive vores virksomhed i overensstemmelse med krav til god praksis, der ikke tilsidesættes af dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder til at beskytte oplysninger om dig.

Købe produkter og tjenester

 • kontakte dig i løbet af din eller din arbejdsgivers levering af produkter eller tjenester til os
 • administration af den konto, som vi har hos dig eller din arbejdsgiver
 • behandle betalinger
 • forvaltning af forhold
 • overvågning af din overholdelse af vores aftale, vores politikker og interne programmer (f.eks. vores GAP-program, hvis du er en landmand, der forsyner os med råmaterialer)
 • undersøgelse af manglende overholdelse af vores aftale, politikker og interne programmer, problemer og hændelser
 • administrere afhjælpning af manglende overholdelse af politikker, af vores aftale, politikker og interne programmer, problemer og hændelser

Vi modtager generelt enten oplysningerne fra dig direkte eller via din arbejdsgiver (som regel, navn, rolle, virksomhedsadresse, virksomheds-e-mailadresse, ordrer, tjenester, betalingsoplysninger, (hvis relevant, nærmere oplysninger om udgifter) korrespondance).

Vi bruger dem i forbindelse med opfyldelsen af vores kontrakt med dig eller din arbejdsgiver som indkøber af dine eller din arbejdsgivers produkter eller tjenester, eller, hvis der ikke er en sådan forpligtelse, bruger vi dem, fordi vi har en legitim virksomhedsmæssig interesse i at drive vores virksomhed, kontakte dig i forbindelse med de produkter eller tjenester, som vi modtager fra dig eller din arbejdsgiver, i at behandle betalinger, administrere vores forhold til dig eller din arbejdsgiver og overvåge overholdelse af vores aftale, politikker og programmer, der ikke tilsidesættes af dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder til at beskytte oplysninger om dig.

Sælge vores produkter

 • opfylde dine ordrer (herunder sende kvitteringer)
 • behandle dine betalinger
 • yde garantitjenester

Disse oplysninger tilvejebringes som regel direkte for os af dig via din arbejdsgiver, som relevant (som regel, navn, rolle, virksomhedsadresse, virksomheds-e-mailadresse, ordrer, betalingsoplysninger, korrespondance).

Vi bruger dem til at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig eller din arbejdsgiver som køber af vores produkter.

Levere salgsrelaterede tjenester

 • håndtere dine henvendelser og anmodninger
 • kommunikere med dig
 • generel administration og fejlfinding
 • forvaltning af forhold

Disse oplysninger tilvejebringes som regel direkte for os af dig eller via din arbejdsgiver.

Vi bruger dem, fordi vi har en legitim virksomhedsmæssig interesse i at levere salgsrelaterede tjenester til dig eller din arbejdsgiver, der ikke tilsidesættes af dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder til at beskytte oplysninger om dig.

Virksomhedskampagne og forvaltning af forhold (hvis tilladt ved lov)

 • informere dig om relevante opdateringer, kampagner og begivenheder
 • forvalte vores forhold
 • forstå dine præferencer (såsom hvilke produkter eller begivenheder, der kan interessere dig eller kan være bedre skræddersyet til dine behov)
 • administrere loyalitetsprogrammer
 • invitere dig til at deltage i, og administrere, spørgeundersøgelser eller markedsundersøgelseskampagner
 • til markedsundersøgelser
 • udvikle markedsføringsstrategier
 • administrere markedsføringskampagner
 • tilpasse din oplevelse med PMI-berøringspunkter (f.eks. for at tilpasse dit besøg såsom med hilsener eller forslag, der kan interessere dig)

Dette vil som regel være en kombination af oplysninger, som du tilvejebringer for os (for eksempel, dit navn og dine kontaktoplysninger, samt sociale medieoplysninger), oplysninger, som vi indsamler automatisk (f.eks. ved hjælp af teknologi for at overvåge brug af PMI-berøringspunkter) og (hvis tilladt ved lov) oplysninger, som vi indsamler fra tredjeparter (såsom offentlige opslag på sociale medier).

Vi bruger dem med den begrundelse, at vi har en legitim virksomhedsmæssig interesse i at forvalte vores forhold og fortælle dig om vores virksomhed, produkter og begivenheder, i at drive PMI-berøringspunkter, og i at tilpasse dine oplevelser på disse måder, der ikke tilsidesættes af dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder til at beskytte oplysninger om dig.

Virksomhedskampagne og forvaltning af forhold (hvis tilladt ved lov)

 • tilvejebringe oplysninger for dig om, og for at administrere, tilknyttede PMI-selskaber, deres kampagner, produkter og tjenester, butikker, begivenheder og reguleringen af tobaksprodukter, og for at udvikle og forbedre værktøjer til at forfølge disse formål

Dette vil som regel være en kombination af oplysninger, som du tilvejebringer for os (for eksempel, dit navn og dine kontaktoplysninger, samt sociale medieoplysninger), oplysninger, som vi indsamler automatisk (f.eks. ved hjælp af cookies og lignende teknologier), og (hvis tilladt ved lov) oplysninger, som vi indsamler fra tredjeparter (såsom offentlige opslag på sociale medier).

Vi bruger dem med den begrundelse, at vi har en legitim virksomhedsmæssig interesse i at informere dig om disse ting, der ikke tilsidesættes af dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder til at beskytte oplysninger om dig.

I visse lande, hvis påkrævet ved lov, sender vi dig kun disse materialer i elektronisk format med dit samtykke.

Virksomhedsadministration

 • generel organisationsstyring og bogføring af virksomhedsoptegnelser
 • administration af kontrahent-livscyklus (fra ansættelse til ophør af kontrakt)
 • administration af besøgende og bogføring
 • administration og afvikling af begivenheder, uddannelse og overholdelsesprogrammer
 • korrespondance i forhold til vores forhold til dig eller din arbejdsgiver, herunder for at håndtere dine henvendelser og anmodninger
 • Udvikling, implementering, drift og vedligeholdelse af IT-systemer
 • opretholdelse af sikkerheden af systemer, enheder, oplysninger og bygninger
 • driften af kontaktdatabaser og samarbejdsværktøjer
 • internationale opgaver og rejser
 • drift af et sikkert arbejdsmiljø
 • opretholdelse af sikkerheden af hvert tilknyttet PMI-selskabs personale, kunder, leverandører, besøgende og ejendom

Vi modtager generelt enten oplysningerne direkte fra dig eller via din arbejdsgiver.

Vi bruger dem, fordi vi har en legitim virksomhedsmæssig interesse i at drive vores virksomhed, forvalte vores forhold til dig og opretholde sikkerheden og integriteten af vores bygninger, oplysninger og it-systemer, der ikke tilsidesættes af dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder til at begrænse brugen af oplysninger om dig.

Sikkerheds- og systemovervågning

 • autentificerings- og adgangskontroller og logfiler, hvis relevant
 • overvågning af PMI-systemer, -enheder, internet og e-mail, som du tildeles adgang til
 • overvågning af adgang til PMI-lokaler, leveringer til tilknyttede PMI-selskaber og sikkerhedsrelaterede processer i vores lokaler
 • aktivering og administration af din brug af PMI-systemer, PMI-udstedt software (herunder internet og e-mail), PMI-enheder og PMI-oplysninger, overvågning af din brug af disse, herunder for at sikre passende brug af internet- og e-mailfaciliteter, og passende håndtering af virksomhedsoplysninger (for eksempel, for at vurdere, hvorvidt der virker til at være en overtrædelse (bevidst eller utilsigtet) af virksomhedspolitikker om beskyttelse af virksomhedsoplysninger

Disse oplysninger indsamles automatisk via forskellige midler, såsom automatiserede systemer og enhedsovervågning, samt kameraovervågning og lydoptagelser i vores lokaler.

Vi bruger dem, fordi vi har en legitim virksomhedsmæssig interesse i at sikre fortroligheden, integriteten og sikkerheden af vores fysiske og digitale infrastruktur, oplysninger og lokaler, der ikke tilsidesættes af dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder til at beskytte oplysninger om dig.

Support til alle ovenstående formål

 • administration af dine konti
 • give dig mulighed for at bruge PMI-berøringspunkter (f.eks. give dig mulighed for at forblive logget ind på afsnit af et berøringspunkt, der kun er forbeholdt autoriserede brugere, administrere din sprogpræference, knytte din indkøbsvogn til dig)
 • kommunikere med dig
 • forbedre dine oplevelser
 • administration og fejlfinding

Dette vil som regel være en kombination af oplysninger, som du tilvejebringer for os (som regel, navn, adgangskode (eller tilsvarende)) og oplysninger, som vi indsamler automatisk (for eksempel, oplysninger om din enhed og cookies og lignende sporingsteknologier).

Vi bruger dem med den begrundelse, der svarer til formålet med at bruge de oplysninger, som vi understøtter. Hvis vi f.eks. administrerer din konto for at understøtte et køb eller for at levere eftersalgsservice, bruger vi oplysningerne til at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig som køber af vores produkter; hvis vi administrerer din konto for at opdatere dig om vores produkter, understøtter vi virksomhedsudvikling, og derfor bruger vi oplysningerne på det grundlag, at vi har en legitim virksomhedsmæssig interesse i at markedsføre vores produkter, der ikke tilsidesættes af dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder til at beskytte oplysninger om dig, og så videre.

Virksomhedsanalyser og forbedringer

 • give os eller vores virksomhedspartnere mulighed for at informere dig om potentielle muligheder for at blive involveret i promovering af PMI-produkter
 • til virksomhedsanalyser og forbedringer (herunder til PMI-produkter, systemer, processer, kontorer, butikker, der sælger PMI-produkter, uddannelse, begivenheder, digitale PMI-berøringspunkter og de enheder og oplysninger, som vi (eller vores tilknyttede selskaber) tilvejebringer for dig eller din arbejdsgiver)

Dette vil som regel være en kombination af oplysninger, som du tilvejebringer for os, og oplysninger, som vi indsamler automatisk og (hvis tilladt ved lov) oplysninger, som vi indsamler fra tredjeparter.

Vi bruger dem på det grundlag, at vi har en legitim virksomhedsmæssig interesse i at analysere og forbedre vores virksomhedsresultater, vores produkter, systemer, processer, kontorer, butikker, uddannelse, begivenheder, PMI-berøringspunkter, samt de enheder og oplysninger, som vi tilvejebringer, og i at invitere andre til at deltage i promoveringen af PMI-produkter, der ikke tilsidesættes af interesser, rettigheder og frihedsrettigheder til at beskytte oplysninger om dig.

Forståelse af dine synspunkter, meninger og beslutninger

Dette vil som regel være oplysninger, som vi indsamler fra offentligt tilgængelige tredjepartskilder, såsom fra et virksomhedswebsted, internetsøgninger eller på sociale medieplatforme, såsom LinkedIn, Facebook og Twitter, eller som vi indsamler direkte fra dig, såsom dine synspunkter, som du har delt med os som værende dine offentlige synspunkter.

Vi bruger dem med den begrundelse, at vi har en legitim virksomhedsmæssig interesse i at overvåge og vurdere interessenters synspunkter og beslutninger og kortlægge den måde, hvorpå deres synspunkter og beslutninger kan påvirke PMI og dets branche, der ikke tilsidesættes af interesser, rettigheder og frihedsrettigheder til at beskytte oplysninger om dig.

Hvis vi ikke baserer vores brug af oplysninger om dig på et af ovenstående retsgrundlag, eller hvis det er påkrævet ved lov, beder vi om dit samtykke, før vi behandler oplysningerne (disse tilfælde vil være tydelige ud fra sammenhængen).

I nogle tilfælde kan vi bruge oplysninger om dig på måder, der ikke er beskrevet ovenfor. Hvis dette er tilfældet, tilvejebringer vi en supplerende databeskyttelseserklæring, der forklarer en sådan brug. Du bør læse alle supplerende erklæringer sammen med denne erklæring.

Hvem deler vi dine oplysninger med og til hvilke formål?

Vi kan dele oplysninger om dig med:

 • tilknyttede PMI-selskaber,
 • tredjeparter, der leverer produkter eller tjenester til tilknyttede PMI-selskaber eller dig (såsom professionelle rådgivere, betalingstjenesteudbydere, leveringsudbydere, revisorer og udbydere af informationstjenester),
 • tilknyttede PMI-selskabers omhyggeligt udvalgte virksomhedspartnere og annoncører (inden for områder, der er forbundet med vores produkter, eller i overensstemmelse med deres stil og image), således at de kan kontakte dig med tilbud, som de mener kan interessere dig, i overensstemmelse med dine præferencer, med henblik på handelsprogrammer, undervisningsmaterialer og uddannelse, og
 • andre tredjeparter, hvis det er påkrævet eller tilladt ved lov (såsom tilsynsmyndigheder, ministerier og professionelle rådgivere).

Vi deler kun oplysninger om dig med andre i overensstemmelse med gældende love. Derfor, hvis dit samtykke er påkrævet ved lov, vil vi først bede om det.

Deling af oplysninger med andre tilknyttede PMI-selskaber

 • Oplysninger om dig deles med Philip Morris Products S.A. (beliggende i Neuchâtel, Schweiz), som er stedet for central administration af behandling af personoplysninger for tilknyttede PMI-selskaber. Oplysninger om dig kan også deles med Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (beliggende i Lausanne, Schweiz) som teknologiudbyder for tilknyttede PMI-selskaber. Philip Morris Products S.A. og (i det omfang selskabet har adgang) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl behandler oplysningerne om dig til alle de formål, der er beskrevet i denne erklæring.
 • Hvis vi arrangerer arbejdsrelaterede rejser (f.eks. hvis du besøger et andet tilknyttet PMI-selskab), kan oplysninger om dig deles med det tilknyttede PMI-selskab, der er vores regionale driftscenter (hvis det ikke var det tilknyttede PMI-selskab, der først indsamlede oplysningerne) til alle de formål, der er beskrevet i denne erklæring, samt det tilknyttede PMI-selskab, der er det regionale driftscenter for det tilknyttede PMI-selskab, som du rejser til, det tilknyttede PMI-selskab, som du rejser til, og det tilknyttede PMI-selskab, der er ansvarligt for eventuelle sikkerhedsarrangementer i forbindelse med arbejdsrelaterede rejser.
 • Oplysninger om dig kan deles med eventuelt andet tilknyttet PMI-selskab, som du kontakter eller handler med (for eksempel, hvis du sælger produkter eller tjenester til andre tilknyttede PMI-selskaber eller rejser til andre PMI-kontorer i løbet af den tid, hvor du har et virksomhedsforhold til et tilknyttet PMI-selskab).

Nærmere oplysninger om tilknyttede PMI-selskaber og de lande, hvor de har hjemsted, er tilgængelige her.

Yderligere landespecifikke punkter

I henhold til hvilket land du befinder dig i, vil vi gerne have, at du er opmærksom på nogle yderligere punkter.

Hvis du befinder dig i Japan, få mere at vide…

Hvis du befinder dig i Japan, skal du være opmærksom på, at vi deler oplysninger om dig til de formål, der er beskrevet i denne erklæring, med andre tilknyttede PMI-selskaber på grundlag af "fælles brug" i henhold til japanske databeskyttelseslove. Når vi gør dette, fortsætter Philip Morris Japan Limited (PMJ) med at administrere dine personoplysninger på en ansvarlig måde, og vi kræver, at dem, som vi deler oplysningerne med, gør det samme. Derudover, hvis de er beliggende uden for Japan, træffer vi rimelige foranstaltninger i overensstemmelse med de relevante love og forordninger.

Deling af oplysninger med tredjeparter

 • I det omfang det er tilladt ved gældende lov, kan vi dele oplysninger om dig med tredjeparter, der leverer produkter eller tjenester (såsom din arbejdsgiver, rådgivere, betalingstjenesteudbydere, leveringsudbydere, detailhandlende, produkt-coaches, udbydere af informationstjenester og udbydere af aldersbekræftelse) til tilknyttede PMI-selskaber eller dig.
 • I det omfang det er tilladt ved gældende lov, kan vi dele oplysninger om dig med tilknyttede PMI-selskabers omhyggeligt udvalgte tredjepartsvirksomhedspartnere og -annoncører (i overensstemmelse med det, som du muligvis forbinder med vores produkter, for eksempel, fordi de har et lignende eller komplementerende image, stil eller funktionalitet), således at de kan kontakte dig med produkter, tjenester og kampagner, som de mener, kan interessere dig, i overensstemmelse med dine præferencer.
 • Vi kan dele oplysninger om dig med andre tredjeparter, hvis det er påkrævet eller tilladt ved lov, for eksempel: tilsynsmyndigheder, ministerier, som svar på en anmodning fra retshåndhævende myndigheder eller andre embedsmænd, når vi anser videregivelse for at være nødvendig eller passende for at forhindre fysisk skade eller økonomisk tab eller i forbindelse med en undersøgelse af formodet eller faktisk ulovlig aktivitet, og i forbindelse med organisatorisk omstrukturering.
 • Hvis vi arrangerer arbejdsrelaterede rejser (f.eks. hvis du besøger et andet tilknyttet PMI-selskab), kan oplysninger om dig deles med tredjeparter, der arrangerer rejser, leverer transport- eller rejserelaterede tjenester, såsom rejsebureauer, online-reservationsudbydere, billetbureauer, flyselskaber, biludlejningsfirmaer, togselskaber og hoteller. Disse tredjeparter bruger oplysninger om dig til deres egne formål (for eksempel, til at opfylde deres forpligtelser til at levere transport eller indkvartering til dig), og du bør læse deres databeskyttelseserklæringer for yderligere oplysninger om deres brug af oplysninger om dig.

Hvor kan oplysninger om dig sendes hen?

Som med enhver multinational organisation overfører tilknyttede PMI-selskaber oplysninger over hele verden. Derfor kan oplysninger om dig blive overført over hele verden (for eksempel, hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), kan dine oplysninger blive overført uden for EØS. Hvis du befinder dig i Australien, kan dine oplysninger blive overført uden for Australien).

Når oplysninger bruges som beskrevet i denne erklæring, kan oplysninger om dig blive overført enten inden for eller uden for det land eller område, hvor de blev indsamlet, herunder til et land eller område, der muligvis ikke har tilsvarende databeskyttelsesstandarder.

Tilknyttede PMI-selskaber inden for EØS overfører personoplysninger til tilknyttede PMI-selskaber og deres tjenesteudbydere uden for EØS, for eksempel, for at formidle driften af en global virksomhed. I alle tilfælde vil overførslen være:

 • på grundlag af en tilstrækkelighedsafgørelse fra Europa-Kommissionen,
 • underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger, for eksempel, EU-standardkontrakter eller bindende selskabsregler, eller
 • nødvendig for at opfylde forpligtelser i henhold til en kontrakt mellem dig og os (eller implementeringen af foranstaltninger forud for indgåelse af kontrakt, der træffes efter din anmodning herom), eller for indgåelsen eller opfyldelsen af en kontrakt, der indgås af hensyn til din interesse mellem os og en tredjepart, såsom i forbindelse med rejsearrangementer.

I alle tilfælde vil passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger blive anvendt i de pågældende lande eller områder, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

Vores tjenesteudbydere er beliggende i mange lande over hele verden, herunder, nærmere bestemt, EØS, Schweiz, USA, Canada, Indien, Filippinerne, Indonesien og Australien.

Hvordan beskytter vi oplysninger om dig?

Vi implementerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger, som vi opbevarer mod uautoriseret videregivelse, brug, ændring eller tilintetgørelse. Hvis relevant, bruger vi kryptering og andre teknologier, der kan hjælpe med at beskytte de oplysninger, du tilvejebringer. Vi kræver også, at vores tjenesteudbydere overholder strenge databeskyttelses- og sikkerhedskrav.

Hvor længe opbevares oplysninger om dig?

Vi opbevarer oplysninger om dig i den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet. Derefter sletter vi dem. Perioden vil variere afhængigt af de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet. Bemærk, at du under visse omstændigheder har ret til at anmode os om at slette oplysningerne. Desuden er vi sommetider juridisk forpligtede til at opbevare oplysningerne, for eksempel, til skattemæssige og regnskabsmæssige formål.

Vi opbevarer som regel oplysninger baseret på de kriterier, der er beskrevet i tabellen nedenfor:

Type

Forklaring/almindelige opbevaringsskriterier

 • databaseoptegnelser

Hvis du er en enkeltperson, der leverer tjenester til os (enten direkte eller for din arbejdsgiver), opbevares de fleste oplysningerne i din profil under varigheden af vores forhold til dig; for eksempel, mens du fortsætter med at levere tjenester, købe produkter, bruge det digitale berøringspunkt eller svare på vores meddelelser. Nogle elementer i din markedsføringsprofil, såsom din købshistorik, vil naturligvis blive forældede efter en tidsperiode, så vi sletter dem automatisk efter definerede perioder, som passende til det formål, hvortil vi indsamlede dem.

 • virksomheds- og betalingsoptegnelser

Vi fører optegnelser over fakturaer, salg, køb, betalinger, der foretages og modtages, samt understøttende dokumenter (såsom kontrakter og e-mails) i overensstemmelse med virksomhedens og skattemæssige krav, som regel 11 år. Vi fører også optegnelser over baggrundstjek, der udføres i forbindelse med leverandører, så længe vi er forpligtede til at overholde vores juridiske og forskriftsmæssige forpligtelser.

 • optegnelser over besøgende

Hvis du besøger vores bygninger, opbevares optegnelser over besøgende som regel i en periode på blot nogle få måneder.

 • Kameraovervågning (CCTV)

Hvis du besøger vores bygninger, opbevares kameraovervågningsoptegnelser som regel i en periode på blot et par dage, op til et par uger, afhængigt af det specifikke formål med optagelsen.

 • køb og garanti

Hvis du køber varer, opbevarer vi oplysninger om dette så længe, det er nødvendigt for at gennemføre salget, og for at overholde eventuelle juridiske forpligtelser (for eksempel, til skattemæssige og regnskabsføringsformål). Hvis du også tilmelder dig en garanti for et PMI-produkt, opbevarer vi oplysninger om dette, så længe det er relevant for garantien.

 • kundeservice

Hvis du kontakter kundeservice, fører vi en optegnelse over henvendelsen og opbevarer den, mens den forbliver relevant for vores forhold, for eksempel, hvis du har brug for, at vi erstatter en enhed under garanti. Andre optegnelser, der er relevante for kundeservice (for eksempel, en automatiseret optagelse af et telefonopkald, hvori du beder os om at dirigere dig til en detailbutik) er muligvis kun relevante, indtil der oprettes mere permanente optegnelser, og de opbevares kun midlertidigt.

 • systemrevisionslogfiler

Systemrevisionslogfiler opbevares som regel i en periode på 18 måneder.

 • virksomhedsanalyser

Oplysninger om virksomhedsanalyser indsamles som regel automatisk, når du bruger PMI-berøringspunkter og anonymiseres/aggregeres kort efter.

Hvilke rettigheder og valgmuligheder har du?

Du kan have nogle eller alle af følgende rettigheder med hensyn til oplysninger om dig, som vi opbevarer:

 • anmode os om at give dig indsigt i dem,
 • anmode os om at berigtige dem, opdatere dem eller slette dem,
 • anmode os om at begrænse vores brug af dem, under visse omstændigheder,
 • gøre indsigelse mod vores brug af dem, under visse omstændigheder,
 • tilbagetrække dit samtykke til vores brug af dem,
 • dataportabilitet, under visse omstændigheder,
 • fravælge vores brug af dem til direkte markedsføring, og
 • indgive en klage til tilsynsmyndigheden i dit land (hvis der er én).

Vi tilbyder dig nemme måder til at udøve disse rettigheder, såsom "afmeldingslinks", eller en kontaktadresse, i meddelelser, som du modtager, eller ved at bruge kontaktpersonerne i afsnittet "Hvem skal du kontakte med spørgsmål?" sidst i denne erklæring.

Nogle mobilapplikationer, som vi tilbyder, kan også sende dig push-meddelelser, for eksempel, om nye produkter eller tjenester. Du kan deaktivere disse meddelelser via indstillingerne i din telefon eller applikationen.

De rettigheder, du har, afhænger af lovene i dit land. Hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, har du de rettigheder, der er angivet i tabellen nedenfor. Hvis du befinder dig et andet sted, kan du kontakte os (se afsnittet "Hvem skal du kontakte med spørgsmål?" sidst i denne erklæring) for at få mere at vide.

Ret med hensyn til de oplysninger om dig, som vi opbevarer

Yderligere oplysninger (bemærk: visse juridiske begrænsninger gælder for alle disse rettigheder)

 • til at anmode os om at give dig indsigt i dem

Dette er en bekræftelse af:

 • hvorvidt vi behandler oplysninger om dig,
 • vores navn og kontaktoplysninger,
 • formålet med behandlingen,
 • de pågældende kategorier af oplysninger,
 • de kategorier af personer, som vi deler oplysningerne med, og hvis eventuel person befinder sig uden for EØS og ikke drager fordel af en tilstrækkelighedsafgørelse fra Europa-Kommissionen, de passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af oplysningerne,
 • (hvis vi har den) kilden til oplysningerne, hvis vi ikke indsamlede dem fra dig,
 • (i det omfang vi gør det, som vi vil gøre dig opmærksom på) eksistensen af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering, der har en retsvirkning for dig, eller som væsentligt påvirker dig på en lignende måde, og oplysninger om den involverede logik, samt betydningen og de påtænkte konsekvenser af en sådan behandling for dig, og
 • kriterierne for at bestemme den periode, i hvilken vi opbevarer oplysningerne.

Efter din anmodning herom giver vi dig en kopi af de oplysninger om dig, som vi bruger (forudsat at dette ikke påvirker andres rettigheder og frihedsrettigheder).

 • til at anmode os om at berigtige eller opdatere dem

Dette gælder, hvis de oplysninger, som vi opbevarer, er unøjagtige eller ufuldstændige.

 • til at anmode os om at slette dem

Dette gælder, hvis:

 • de oplysninger, som vi opbevarer, ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, hvortil vi bruger dem,
 • vi bruger oplysningerne på grundlag af dit samtykke, og du trækker dit samtykke tilbage (i dette tilfælde vil vi huske ikke at kontakte dig igen, medmindre du beder os om at slette alle oplysninger om dig, i hvilket tilfælde vi respekterer dine ønsker),
 • vi bruger oplysningerne på grundlag af en legitim interesse, og vi konstaterer, at vi, efter din indsigelse, ikke har en tvingende interesse i at fortsætte med at bruge dem,
 • oplysningerne blev indsamlet eller brugt ulovligt, eller
 • til at overholde en juridisk forpligtelse.
 • til at anmode os om at begrænse vores behandling af dem

Denne ret gælder midlertidigt, mens vi undersøger din sag, hvis du:

 • anfægter nøjagtigheden af de oplysninger, som vi bruger, eller
 • har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne på grundlag af en legitim interesse

(Hvis du gør brug af din rettighed i disse tilfælde, underretter vi dig, inden vi bruger oplysningerne igen).

Denne ret gælder også, hvis:

 • vores brug er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletningen af oplysningerne, eller
 • vi ikke længere har brug for oplysningerne, men du skal bruge dem til at fastlægge en retssag.
 • til at gøre indsigelse mod vores behandling af dem

Du har to rettigheder her:

 1. hvis vi bruger oplysninger om dig til direkte markedsføring: du kan "fravælge" (uden at skulle begrunde det), og vi vil efterkomme din anmodning, og
 2. hvis vi bruger oplysningerne om dig på grundlag af en legitim interesse til andre formål end direkte markedsføring, kan du gøre indsigelse mod vores brug af dem til de pågældende formål, og give en forklaring af din særlige situation, hvorefter vi vil overveje din indsigelse.
 • til at tilbagetrække dit samtykke til vores brug af dem

Dette gælder, hvis det retsgrundlag, hvorpå vi bruger oplysningerne om dig, er samtykke. Disse tilfælde vil være tydelige ud fra sammenhængen.

 • til dataportabilitet

Hvis:

 1. du har tilvejebragt oplysninger for os, og
 2. vi bruger de pågældende oplysninger, via automatiserede midler, og på grundlag af enten dit samtykke, eller på grundlag af opfyldelse af vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig,

så har du ret til at modtage oplysningerne tilbage fra os i et almindeligt anvendt format, og ret til at kræve, at vi sender oplysningerne til en anden, hvis det er teknisk muligt for os at gøre det.

 • til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden i dit land

Hvert land i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde skal sørge for én eller flere offentlige myndigheder til dette formål.

Du kan finde deres kontaktoplysninger her:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

For andre lande bedes du se webstedet for dit lands myndighed.

Yderligere landespecifikke punkter

Du kan have nogle yderligere rettigheder, afhængigt af hvilket land du befinder dig i.

Hvis du befinder dig i Frankrig, få mere at vide…

 • Hvis du befinder dig i Frankrig, har du ret til at give os instruktioner vedrørende oplysninger, som vi opbevarer om dig i tilfælde af din død (nærmere bestemt, hvorvidt vi skal opbevare eller slette dem, og hvorvidt andre bør have ret til at se dem). Du kan:
 1. udstede generelle instruktioner til en digital tjenesteudbyder, der er registreret hos den franske databeskyttelsesmyndighed (benævnt "CNIL") (disse instruktioner gælder for al brug af oplysninger om dig), eller
 2. give os specifikke instruktioner, der kun gælder for vores brug af oplysninger om dig.

Dine instruktioner kan kræve, at vi overfører oplysninger om dig til en tredjepart (men hvis oplysningerne indeholder oplysninger om andre, kan vores forpligtelse til også at respektere deres databeskyttelsesrettigheder betyde, at vi ikke kan følge dine instruktioner fuldt ud). Du kan udpege en tredjepart til at være ansvarlig for at sikre, at dine instruktioner følges. Hvis du ikke udpeger en tredjepart på denne måde, vil dine efterfølgere (medmindre du angiver andet i dine instruktioner) være berettigede til at udøve dine rettigheder over oplysninger om dig efter din død:

 1. for at administrere dit bo (i hvilket tilfælde dine efterfølgere vil kunne få indsigt i oplysninger om dig for at identificere og indsamle oplysninger, der kan være nyttige med henblik på at administrere dit bo, herunder eventuelle digitale varer eller oplysninger, der kan betragtes som et familieminde, der kan overføres til dine efterfølgere), og
 2. for at sikre, at parter, der bruger oplysninger om dig, tager hensyn til din død (såsom at lukke din konto og begrænse brugen eller opdateringen af oplysninger om dig).

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dine instruktioner. For yderligere oplysninger om behandlingen af oplysninger om dig i tilfælde af din død, se artikel 40-1 i loven 78-17 fra den 6. januar 1978. Når du dør, vil du som standard stoppe med at bruge din konto, og vi sletter oplysninger om dig i overensstemmelse med vores opbevaringspolitikker (se afsnittet "Hvor længe opbevares oplysninger om dig?" for nærmere oplysninger).

 • Hvis du befinder dig i Australien, gælder følgende yderligere oplysninger for dig:
 1. hvis du ikke giver os dine personoplysninger, kan vi muligvis ikke (hvis relevant) levere de oplysninger, produkter eller tjenester til dig, som du anmoder om, eller indgå eller forvalte et kommercielt eller virksomhedsmæssigt forhold til dig (eller din arbejdsgiver), og
 2. vores databeskyttelsespolitik (tilgængelig på https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) forklarer: hvordan du kan få indsigt i og berigtige de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, hvordan du kan indgive en klage vedrørende vores håndtering af dine personoplysninger, og (iii) hvordan vi håndterer eventuel klage.

Hvem skal du kontakte med spørgsmål?

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller ønsker at udøve enhver af dine rettigheder, kan du finde kontaktoplysninger for det relevante tilknyttede PMI-selskab, og hvis relevant, databeskyttelsesrådgiveren, her. Kontaktoplysninger tilvejebringes også i enhver meddelelse, som et tilknyttet PMI-selskab sender til dig.

Hvis dit land har en databeskyttelsesmyndighed, har du ret til at kontakte den med eventuelle spørgsmål eller bekymringer. Hvis det relevante tilknyttede PMI-selskab ikke kan løse dine spørgsmål eller bekymringer, har du også have ret til at anlægge sag ved en national domstol.

Ændringer til denne erklæring

Vi kan opdatere denne erklæring (og eventuel supplerende databeskyttelseserklæring) fra tid til anden. Hvis det er påkrævet ved lov, underretter vi dig om ændringerne; derudover, hvis det er påkrævet ved lov, indhenter vi også dit samtykke til ændringerne.

Sidst ændret 1. juni 2021. Du kan finde tidligere versioner af denne erklæring her.