Kim jesteśmy?

Jesteśmy jednostką stowarzyszoną Philip Morris International, zbiorczej grupy przedsiębiorstw. Wszystkie jednostki stowarzyszone grupy wymieniono tutaj wraz zdanymi kontaktowymi inspektora ochrony danych wstosownych przypadkach. Skorzystaj ztych danych, jeśli chcesz się znami skontaktować.

Nasze dane (nazwa, adres itp.) zostały przekazane Ci oddzielnie wmomencie gromadzenia informacji na Twój temat (albo wcelu potwierdzenia ich gromadzenia), na przykład wpowiadomieniu waplikacji albo witrynie internetowej czy też wwiadomości e-mail, zawierających łącze do tej informacji.

Określenia „Philip Morris International” i„PMI” oznaczają Philip Morris International wiodącą międzynarodową grupę zajmującą się produkcją wyrobów tytoniowych. Składa się ona zszeregu spółek, zwanych również „jednostkami stowarzyszonymi”.

Jednostki stowarzyszone PMI: Każdy członek grupy spółek Philip Morris International jest „jednostką stowarzyszoną PMI”. Określenie „my” (wraz ze wszystkimi formami gramatycznymi) dotyczy jednostki stowarzyszonej PMI, która jako pierwsza gromadziła informacje na Twój temat.

Produkt PMI: oznacza nasz produkt albo produkt innej jednostki stowarzyszonej PMI.

Wjaki sposób gromadzimy informacje na Twój temat?

Możemy gromadzić informacje na Twój temat wróżny sposób.

 • Możesz przekazać nam informacje bezpośrednio (np. wypełniając formularz, kontaktując się znami telefonicznie albo przesyłając nam informacje poprzez aplikację mobilną).
 • Możemy gromadzić informacje zurządzenia elektronicznego PMI, jeżeli zdecydujesz się przesłać nam informacje.
 • Możemy gromadzić informacje automatycznie podczas korzystania przez Ciebie znaszych systemów albo wramach naszej komunikacji zTobą (np. podczas korzystania przez Ciebie zaplikacji albo witryny PMI albo wprzypadku korzystania przez nas z odpowiednich technologii, aby monitorować, kiedy otrzymujesz albo otwierasz wiadomości e-mail albo otrzymujesz wiadomości SMS).
 • Możemy również pozyskiwać informacje od podmiotów zewnętrznych (np. ogólnodostępne informacje zportali społecznościowych, takich jak Facebook iTwitter, albo dane statystyczne na temat populacji określonych obszarów geograficznych).
 • Na przykład, wprzypadku, gdy jest to prawnie dozwolone, możemy wnioskować informacje na Twój temat na podstawie zbiorczych informacji uzyskanych od podmiotów zewnętrznych. Mogą one obejmować na przykład dane statystyczne na temat osób zokreślonego obszaru geograficznego.

Wniniejszej informacji odnosimy się do wszystkich metod, za pomocą których kontaktujesz się znami, jako „punktów kontaktu zPMI”. Punkty kontaktu zPMI obejmują zarówno kanały fizyczne (na przykład sklepy detaliczne iorganizowane wydarzenia, centra kontaktu zklientem), jak icyfrowe (na przykład korzystanie zaplikacji iwitryn internetowych).

Możemy gromadzić informacje, które podajesz bezpośrednio. Zazwyczaj dzieje się tak w następujących sytuacjach:

 • zarejestrujesz się w naszych bazach danych (wtym wramach programów lojalnościowych), co będzie obejmowało weryfikację wieku (na przykład przeprowadzoną osobiście, poprzez aplikację albo przez Internet);
 • poprosisz oudzielenie informacji na temat naszych produktów, co może obejmować przeprowadzenie procesu rozpoznawania wieku (na przykład wformie analizy komputerowej Twojej twarzy poprzez aplikację internetową albo przez Internet);
 • zakupisz produkty albo usługi PMI wpunkcie sprzedaży;
 • pobierzesz cyfrowy punkt kontaktu zPMI albo skorzystasz zniego (np. zaplikacji albo zwitryny internetowej);
 • skontaktujesz się znami poprzez punkt kontaktu albo za pomocą poczty elektronicznej, mediów społecznościowych albo telefonicznie;
 • zarejestrujesz unas urządzenie;
 • zasubskrybujesz portal panelowy PMI;
 • zarejestrujesz się, aby otrzymywać komunikaty prasowe, powiadomienia mailowe albo komunikaty marketingowe PMI;
 • weźmiesz udział wankietach PMI albo (jeżeli jest to prawnie dozwolone) wkonkursach albo promocjach PMI; albo
 • weźmiesz udział wwydarzeniu zorganizowanym przez podmiot stowarzyszony PMI.

Możemy gromadzić informacje zurządzenia elektronicznego, jeżeli zdecydujesz się nam przesyłać te informacje. Mogą one zostać nam udostępnione poprzez bezpośrednie połączenie zInternetem albo poprzez jedną znaszych aplikacji, które możesz pobrać.

Możemy gromadzić informacje na Twój temat w sposób automatyczny. Przeważnie tak będzie, kiedy:

 • odwiedzisz punkt, wktórym sprzedawane są produkty PMI (na przykład poprzez gromadzenie Twoich danych przy kasie albo zwykorzystaniem znajdujących się wpunkcie sprzedaży czujników nawiązujących połączenie zurządzeniami mobilnymi);
 • weźmiesz udział wwydarzeniu zorganizowanym przez jednostkę stowarzyszoną PMI (np. poprzez kupno produktów lub usług na wydarzeniu albo za pośrednictwem czujników na wydarzeniu, które łączą się zurządzeniami mobilnymi);
 • komunikujesz się znami (na przykład za pośrednictwem punktu kontaktu albo platform mediów społecznościowych);
 • skorzystasz zpunktów kontaktu zPMI (na przykład poprzez technologie śledzące (takie jak pliki cookie iweb beacons/piksele śledzące), wprzypadku korzystania przez nas ztakich technologii, które odbierasz podczas korzystania zpunktu kontaktu zPMI albo przy otrzymaniu wiadomości e-mail albo SMS znaszej strony);
 • skorzystasz zwitryn internetowych podmiotów zewnętrznych (na przykład korzystając ztechnologii podobnej do tej, którą opisano wpunkcie powyżej, którą odbierasz, kiedy odwiedzasz punkt kontaktu zPMI albo otrzymujesz wiadomość e-mail znaszej strony);
 • publikujesz publiczne posty na platformach mediów społecznościowych, które obserwujemy (na przykład po to, abyśmy mogli zrozumieć opinię publiczną albo odpowiedzieć na pytania dotyczące produktów PMI).

Jak wspomniano powyżej możemy gromadzić informacje na Twój temat w sposób automatyczny, korzystając zplików cookie albo podobnych technologii (takich jak web beacons/piksele śledzące), które odbierasz, kiedy odwiedzasz cyfrowe punkty kontaktu zPMI albo otrzymujesz wiadomość elektroniczną znaszej strony. Konkretne pliki cookie iinne stosowane mechanizmy będą się różnić wzależności od danego punktu kontaktu. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych mechanizmów stosowanych wpunkcie kontaktu zPMI, wtym na temat sposobu akceptowania albo odrzucania plików cookie, zapoznaj się zinformacjami udostępnianymi wtym punkcie kontaktu albo poprzez niego. Mechanizmy te mogą obejmować pliki cookie Google Analytics (patrz www.google.com/policies/privacy/partners/).

Wprzypadku, gdy jest to prawnie dozwolone, możemy uzyskiwać informacje na Twój temat od podmiotów zewnętrznych. Mogą one obejmować informacje udostępniane wśród podmiotów stowarzyszonych PMI, ogólnodostępne informacje profilowe (takie jak informacje na temat Twoich preferencji izainteresowań) zzewnętrznych witryn mediów społecznościowych (takich jak Facebook iTwitter), listy marketingowe iinformacje dodatkowe uzyskane od agencji zewnętrznych.

Wprzypadku, gdy jest to prawnie dozwolone, możemy wnioskować informacje na Twój temat na podstawie informacji na Twój temat, które już posiadamy. Na przykład możemy wykorzystać uzyskiwane od podmiotów zewnętrznych zbiorcze informacje na temat osób zokreślonych obszarów geograficznych wcelu wyciągnięcia wniosków na temat Twoich preferencji.

Możemy również gromadzić informacje winnych kontekstach, októrych poinformujemy Cię każdorazowo.

Jakie informacje na Twój temat gromadzimy?

Możemy gromadzić różne rodzaje informacji na Twój temat:

 • informacje na temat zamówień, wtym informacje niezbędne do ich realizacji;
 • informacje niezbędne na potrzeby obsługi gwarancyjnej;
 • informacje na temat dokonywanych przez Ciebie poleceń;
 • informacje, które przekazujesz nam wformularzach albo ankietach, ipodobne informacje, które przegazujesz podmiotom zewnętrznym wcelu przekazania ich nam;
 • informacje na temat Twojej lokalizacji, jeśli zdecydujesz się udostępnić je nam (na przykład na telefonie komórkowym);
 • informacje na temat Twoich wizyt wnaszych punktach sprzedaży albo na naszych wydarzeniach (albo wpunktach sprzedaży albo na wydarzeniach innych podmiotów, zktórymi współpracujemy);
 • informacje, które nam udostępniasz wramach komunikacji (np. rozmów telefonicznych, czatów, wiadomości e-mail, wiadomości SMS) zcentrami kontaktu;
 • informacje na temat Twoich preferencji izainteresowań (wtym informacje, które wywnioskujemy na podstawie innych informacji, na przykład danych statystycznych);
 • informacje konieczne do weryfikacji Twojego wieku;
 • informacje generowane przez Twoje urządzenie elektroniczne (na przykład IQOS), jeżeli zdecydujesz się udostępnić je nam;
 • informacje na temat Twoich doświadczeń wzakresie korzystania znaszych produktów iusług;
 • dane statystyczne na Twój temat (na przykład dane statystyczne na temat osób zokreślonych obszarów geograficznych).

Gromadzone bezpośrednio od Ciebie informacje będą wynikać zkontekstu, wktórym zostały przez Ciebie udostępnione. Na przykład:

 • jeżeli zamawiasz od nas produkt za pośrednictwem punktu kontaktu, podajesz nam swoje imię inazwisko, dane kontaktowe, dane rozliczeniowe, informacje na temat metody płatności iwybranych przez Ciebie produktów, aby umożliwić nam realizację Twojego zamówienia;
 • możesz przedstawić informacje na temat swoich preferencji dotyczących produktów, zainteresowań idoświadczeń, abyśmy mogli zaoferować Ci produkty iusługi, które Cię zainteresują, oraz doskonalić nasze produkty iusługi;
 • jeżeli umawiasz się znami na wizytę (albo zkimś, kto zapewnia wsparcie dotyczące naszych produktów albo usług), możemy gromadzić informacje takie informacje jak Twoje imię inazwisko oraz dane kontaktowe;
 • możemy gromadzić informacje, które umożliwiają nam weryfikację twojego wieku, na przykład kopię dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość albo obraz Twojej twarzy (zdjęcie albo nagranie wideo);
 • wprzypadku pobrania przez Ciebie jednej znaszych aplikacji możemy poprosić omożliwość korzystania zTwojej lokalizacji (nawet kiedy aplikacja jest wyłączona albo nieużywana) na potrzeby określonych funkcji. Na przykład funkcja namierzania urządzenia IQOS („find my IQOS”) pomaga Ci znaleźć swoje urządzenie, jeśli je zgubisz, ale nie będzie działać prawidłowo, jeżeli nie udostępnisz informacji na temat lokalizacji. Nie przechowujemy danych dotyczących lokalizacji. Będą one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby takich funkcji iwyłącznie jeśli zgodzisz się udostępniać takie dane poprzez wyrażenie zgody na ujawnianie danych wodpowiedniej aplikacji;
 • wramach komunikacji zjednym znaszych centrów kontaktowych możesz przekazywać nam informacje na przykład na temat sowich doświadczeń wkorzystaniu znaszych produktów iusług, aby umożliwić nam obsługę wzakresie Twojej prośby.

Informacje gromadzone przez nas poprzez urządzenie elektroniczne, jeżeli zdecydujesz się wysyłać nam te informacje. Wprzypadku urządzenia elektronicznego PMI mogą one obejmować informacje na temat: (i) samego urządzenia (takie jak numer seryjny podgrzewacza, numer seryjny ładowarki, wersja oprogramowania układowego, błędy urządzenia) oraz (ii) korzystania zurządzenia (takie jak liczba wykorzystywanych materiałów (np. wkładów do urządzenia IQOS), liczba czyszczeń, liczba zaciągnięć idane na temat żywotności urządzenia (wtym wartości skumulowane iznaczniki czasu dotyczące wszystkich powyższych)).

Informacje gromadzone automatycznie zazwyczaj dotyczą:

 • szczegółowych informacji na temat Twoich wizyt irozmów telefonicznych (takich jak godzina, data iczas trwania);
 • nagrań (wprzypadku, gdy są dozwolone) Twoich rozmów telefonicznych zpunktami kontaktu zPMI albo wizyt wtakich punktach, które możemy przepisać do formatu tekstowego;
 • wprzypadku punktów sprzedaży albo wydarzeń (wtym obszarów bezpośrednio sąsiadujących z nimi) informacji na temat częstotliwości Twoich wizyt, odwiedzanych przez Ciebie obszarów iczasu trwania odwiedzin oraz dokonywanych przez Ciebie zakupów;
 • Twojego korzystania zcyfrowych punktów kontaktu zPMI (na przykład informacji na temat odwiedzanych przez Ciebie stron, strony, zktórej nastąpiło przekierowanie, ikolejnej odwiedzonej strony, wprowadzonych kryteriów wyszukiwania albo łączy klikniętych wpunkcie kontaktu, czasu korzystania zpunktu kontaktu wprzypadku jego pierwszego uruchomienia iinterakcji zwysyłanymi przez nas wiadomościami albo wyświetlanymi reklamami); możemy wtym celu korzystać zplików cookie albo podobnych technologii śledzących (takich jak piksele/sygnały nawigacyjne);
 • Twojego korzystania zwitryn internetowych podmiotów zewnętrznych, wktórym to przypadku będziemy gromadzić podobne informacje do opisanych wpunkcie powyżej (możemy wtym celu korzystać zplików cookie albo podobnych technologii śledzących (takich jak piksele śledzące/web beacons));
 • Twojego urządzenia mobilnego albo stacjonarnego ioprogramowania (na przykład Twojego adresu IP albo unikalnego identyfikatora urządzenia (na przykład identyfikatora reklamowego urządzenia mobilnego (MAID) albo identyfikatora Android (SSAID)), danych dotyczących lokalizacji (ogólnej lokalizacji (uzyskanej na podstawie Twojego adresu IP, wktórym to przypadku posiadane przez nas informacje będą mieć charakter ogólny, np. miasto, wktórym się znajdujesz) albo dokładnej lokalizacji (jeżeli zdecydujesz się je nam udostępniać wokreślonych celach, np. na potrzeby wyszukiwarki sklepów)), marki imodelu urządzenia (zktórych niektóre mogą zostać wykorzystane wramach „znakowania cyfrowego” (digital fingerprinting) (informacje na temat celów, wjakich wykorzystujemy informacje na Twój temat znajdują się poniżej)) iszczegółowych informacji związanych zplikami cookie (albo podobnymi technologiami), które mogliśmy zapisać na Twoim urządzeniu);
 • wprzypadku zwrotu urządzenia elektronicznego PMI albo przyniesienia go do jednego znaszych sklepów zpowodu usterki izdecydowania się na udostępnienie nam przechowywanych na nim danych (zgodnie zpowyższym) możemy wydobyć takie dane zurządzenia.

Informacje, które gromadzimy od osób trzecich, zazwyczaj składają się zpublicznie dostępnych informacji (takich jak Twoje preferencje, zainteresowania oraz poglądy), na przykład zpublicznych postów wmediach społecznościowych.

Wjakich celach wykorzystujemy informacje na Twój temat ijaka jest do tego podstawa prawna?

Wtej części opisujemy cele, dla których wykorzystujemy dane osobowe. Ta informacja ma charakter globalny iwprzypadkach, gdy prawo danego kraju ogranicza albo zakazuje pewnych działań opisanych wniniejszej informacji, nie będziemy wykorzystywać dotyczących Ciebie informacji do tych celów wtym kraju.

Zzastrzeżeniem powyższego możemy wykorzystywać informacje na Twój temat wnastępujących celach:

 • zachowanie zgodności zobowiązkami regulacyjnymi, np. weryfikacja wieku istatusu użytkownika naszych produktów;
 • wypożyczanie isprzedawanie produktów, wtym realizacja zamówień, przetwarzanie płatności;
 • zapewnianie usług związanych ze sprzedażą iwsparcia wzakresie produktów, wtym obsługa zapytań iwniosków oraz świadczenie usług gwarancyjnych iusług wsparcia;
 • marketing naszych produktów (gdy jest to prawnie dozwolone), wtym prowadzenie programów lojalnościowych iprogramów poleceń, doskonalenie produktów, badanie rynku (oraz cele związane zwykazaniem uczciwych praktyk wzakresie badania rynku), opracowywanie strategii marketingowych, realizacja kampanii marketingowych idostosowywanie obsługi, na przykład wpunktach, wktórych sprzedawane są produkty PMI ipodczas wydarzeń, oraz wysyłanie wiadomości iwyświetlanie reklam;
 • ustalanie, czy wciąż uczestniczysz wnaszych działaniach marketingowych ichcesz wdalszym ciągu otrzymywać związane znimi materiały;
 • informowanie Cię przez nas lub naszych partnerów biznesowych opotencjalnych możliwościach udziału wmarketingu lub promocji produktów PMI
 • umożliwianie korzystania idoskonalenie komfortu korzystania zpunktów kontaktu zPMI oraz zurządzeń elektronicznych PMI;
 • wsparcie wzakresie wszystkich wyżej wymienionych celów, wtym zarządzanie kontami użytkowników, prowadzenie korespondencji, zarządzanie umówionymi spotkaniami znami albo zosobami zapewniającymi wsparcie wzakresie naszych produktów albo usług (na przykład wzwiązku znowym produktem albo obsługą posprzedażową), dostosowywanie komfortu korzystania zpunktów kontaktu zPMI, zapobieganie oszustwom (na przykład wkontekście naszych promocji, konkursów iankiet, wcelu zapewnienia, że ta sama osoba nie bierze wnich udziału więcej niż raz, albo wkontekście sprzedaży internetowej wcelu ochrony danych posiadacza karty), szkolenia personelu ikontrola jakości oraz administracja irozwiązywanie problemów;
 • Do celów analityki biznesowej, celów statystycznych albo naukowych, wtym wcelu doskonalenia produktów PMI (wprzypadku danych uzyskiwanych zurządzeń elektronicznych PMI ma to zastosowanie wyłącznie jeśli wyrazisz zgodę na wysyłanie nam informacji do tych celów), usług, punktów sprzedaży oraz wydarzeń, jak również informacji przedstawianych przez nas (albo przez nasze jednostki stowarzyszone) naszym klientom.
 • Do innych celów, októrych Cię zawiadomimy, lub które będą jasno wynikały zkontekstu, wmomencie pierwszego zgromadzenia informacji na Twój temat

Podstawy prawne naszego wykorzystania informacji oTobie mogą być następujące (objaśniamy je szczegółowo wdziale „dowiedz się więcej”):

 • zachowanie zgodności zprzepisami prawa, którym podlegamy;
 • wykonanie umowy, której jesteś stroną;
 • prawnie uzasadniony interes biznesowy, wobec którego nie jest nadrzędny Twój interes wpostaci ochrony informacji;
 • wprzypadku niewystępowania żadnej zpowyższych okoliczności, albo gdy jest to wymagane przepisami prawa – Twoja zgoda (októrą zwrócimy się przed rozpoczęciem przetwarzania informacji).

Cele, do których wykorzystujemy informacje na Twój temat, wraz zmetodami gromadzenia oraz podstawą prawną wykorzystywania Twoich danych, to:

Cel

Metoda gromadzenia oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Zapewnienie zgodności ze zobowiązaniami regulacyjnymi

 • weryfikacja wieku istatusu użytkownika naszych produktów (zależnie od kraju ipunktu kontaktu zPMI może to odbywać się wramach procesu ręcznego albo automatycznego; wniektórych krajach prześlesz albo udostępnisz nam obraz swojej twarzy (zdjęcie/nagranie wideo), który zostanie zweryfikowany komputerowo wcelu automatycznego określenia Twojego wieku (jednak bez określania Twojej tożsamości)).

Takie informacje zazwyczaj są bezpośrednio przekazywane nam przez Ciebie.

Wykorzystujemy je ze względu na konieczność przestrzegania obowiązku prawnego sprzedaży produktów wyłącznie osobom dorosłym, awkrajach, wktórych nie ma takiego obowiązku prawnego ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes związany ze sprzedażą naszych produktów wyłącznie osobom dorosłym, jeśli nie są wobec niego nadrzędne Twoje interesy, prawa iswobody związane zochroną informacji na Twój temat.

Wynajem albo sprzedaż naszych produktów

 • realizacja Twoich zamówień (wtym wysyłanie paragonów)
 • obsługa Twoich płatności
 • zapewnianie obsługi gwarancyjnej iświadczenie usług wsparcia

Informacje te są na ogół bezpośrednio przekazywane nam przez Ciebie (przeważnie obejmują imię inazwisko, adres, adres e-mail, informacje dotyczące płatności).

Wykorzystujemy je wcelu spełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie jako kupującego albo wynajmującego nasze produkty.

Świadczenie usług związanych ze sprzedażą iświadczenie usług wsparcia

 • obsługa zapytań iwniosków oraz informacje na temat Twoich doświadczeń wzakresie korzystania znaszych produktów iusług
 • korespondencja zTobą
 • ogólna administracja irozwiązywanie problemów
 • zarządzanie programami lojalnościowymi

Informacje te są zazwyczaj bezpośrednio przekazywane nam przez Ciebie, ale mogą zostać połączone zinformacjami, które gromadzimy automatycznie (na przykład zwykorzystaniem technologii (takich jak pliki cookie iweb beacons/piksele śledzące) wcelu monitorowania korzystania przez Ciebie zpunktów kontaktu zPMI iwiadomości elektronicznych (np. wiadomości e-mail i SMS)) znaszej strony) albo zwykorzystaniem podobnej technologii wcelu monitorowania korzystania z punktów kontaktu podmiotów zewnętrznych, atakże (jeśli jest to prawnie dozwolone) informacjami, które uzyskujemy od podmiotów zewnętrznych (takie jak ogólnodostępne publikacje wmediach społecznościowych).

Wykorzystujemy je ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes związany ze świadczeniem na rzecz naszych klientów usług związanych ze sprzedażą izapewnianiem wsparcia wzakresie produktów, jeśli nie są wobec niego nadrzędne Twoje interesy, prawa iswobody wzakresie ochrony informacji na Twój temat.

Marketing naszych produktów (gdy jest to prawnie dozwolone)

 • poznawanie Twoich preferencji (np. dotyczących produktów albo wydarzeń, które mogą Cię interesować albo być bardziej dostosowane do Twoich potrzeb), awprzypadku, gdy jest to prawnie dozwolone prowadzenie marketingu bezpośredniego
 • dowiadywanie się, czy wciąż uczestniczysz wnaszych działaniach marketingowych ichcesz wdalszym ciągu otrzymywać związane znimi materiały
 • zarządzanie programami lojalnościowymi iprogramami poleceń
 • zapraszanie Cię do udziału wankietach czy kampaniach kampaniami badania rynku oraz ich realizacja
 • badanie rynku oraz wykazanie uczciwych praktyk wzakresie badania rynku
 • opracowywanie strategii marketingowych
 • zarządzanie kampaniami marketingowymi
 • dostosowywanie działania punktów kontaktu zPMI do Twoich potrzeb (np. spersonalizowanie Twojej wizyty poprzez użycie powitań lub interesujących dla Ciebie sugestii)

Zazwyczaj będzie to połączenie przekazywanych nam informacji (na przykład imienia inazwiska, danych kontaktowych izwiązanych zmediami społecznościowymi); informacji które gromadzimy automatycznie (na przykład zwykorzystaniem technologii [takich jak pliki cookie oraz web beacons/piksele śledzące] wcelu monitorowania korzystania zpunktów kontaktu zPMI) oraz wiadomości elektronicznych (np. wiadomości e-mail iwiadomości tekstowe) otrzymywanych od nas, atakże zwykorzystaniem podobnej technologii do monitorowania korzystania zpunktów kontaktu zpodmiotami zewnętrznymi (jeśli jest to prawnie dozwolone) informacji, które uzyskujemy od podmiotów zewnętrznych (np. ogólnodostępne publikacje wmediach społecznościowych).

Wykorzystujemy je woparciu o:

 • Twoją zgodę na takie działania (takie przypadki będą jasno wynikać zkontekstu) albo
 • nasz prawnie uzasadniony interes biznesowy związany zmarketingiem naszych produktów, obsługą punktów kontaktu zPMI, dostosowywaniem Twojego komfortu korzystania oraz dowiadywaniem się, czy chcesz wdalszym ciągu otrzymywać nasze materiały marketingowe, wtaki sposób, jeśli nie są wobec niego nadrzędne Twoje interesy, prawa iswobody wzakresie ochrony informacji na Twój temat.

Marketing naszych produktów (gdy jest to prawnie dozwolone)

 • przekazywanie informacji na temat oraz zarządzanie jednostkami stowarzyszonymi PMI, organizowanymi przez nie promocjami, produktami iusługami, punktami handlowymi, wydarzeniami oraz przepisami mającymi zastosowanie do naszych produktów
 • dostosowywanie Twojego komfortu korzystania znaszych działań marketingowych, na przykład poprzez dostosowywanie wiadomości iofert, które Ci wysyłamy, albo reklam, które Ci przedstawiamy
 • opracowywanie idoskonalenie narzędzi służących do tych celów

Zazwyczaj będzie to połączenie informacji, które nam przekazujesz (na przykład imienia inazwiska, danych kontaktowych izwiązanych zmediami społecznościowymi), informacji które gromadzimy automatycznie (na przykład zwykorzystaniem technologii (takich jak pliki cookie iweb beacons/piksele śledzące) wcelu monitorowania korzystania przez Ciebie zpunktów kontaktu zPMI iwiadomości elektronicznych (np. wiadomości e-mail iSMS) znaszej strony) albo zwykorzystaniem podobnej technologii wcelu monitorowania korzystania punktów kontaktu podmiotów zewnętrznych, atakże (jeśli jest to prawnie dozwolone) informacjami, które uzyskujemy od podmiotów zewnętrznych (np. ogólnodostępne publikacje wmediach społecznościowych idane statystyczne).

Wykorzystujemy je na podstawie tego, że taki marketing leży wnaszym prawnie uzasadnionym interesie biznesowym, jeśli nie są wobec niego nadrzędne Twoje interesy, prawa iswobody wzakresie ochrony informacji na Twój temat.

Wniektórych krajach, wktórych jest to prawnie wymagane, wyślemy Ci te materiały wformacie elektronicznym ibędziemy wykorzystywać te technologie wyłącznie woparciu oTwoją zgodę.

Korzystanie zpunktów kontaktu zPMI iurządzeń elektronicznych PMI

umożliwianie korzystania idoskonalenie komfortu korzystania zpunktów kontaktu zPMI oraz zurządzeń elektronicznych PMI;

Informacje te, jeśli zdecydujesz się je nam wysyłać, będą przesyłane nam bezpośrednio poprzez połączenie urządzenia zInternetem albo poprzez jedną znaszych aplikacji, które możesz pobrać.

Mogą one obejmować informacje na temat: (i) samego urządzenia (takie jak numer seryjny podgrzewacza, numer seryjny ładowarki, wersja oprogramowania układowego, błędy urządzenia) oraz (ii) korzystania zurządzenia (takie jak liczba konsumowanych wkładów HEET (np. do urządzenia IQOS), liczba czyszczeń, wykorzystanie akumulatora, liczba zaciągnięć idane na temat żywotności urządzenia (wtym wartości skumulowane iznaczniki czasu dotyczące wszystkich powyższych)).

Wykorzystujemy woparciu o (a) nasz prawnie uzasadniony interes związany zzapewnianiem punktów kontaktu zPMI iurządzeń elektronicznych PMI oraz zapewnianiem takiego wsparcia, jeśli nie są wobec niego nadrzędne Twoje interesy, prawa iswobody związane zochroną informacji na Twój temat, albo (b) udzielona przez Ciebie zgodę na takie wykorzystanie (takie przypadki będą jasno wynikać zkontekstu).

Wsparcie wszystkich powyższych celów

 • zarządzanie Twoimi kontami
 • umożliwianie korzystania zpunktów kontaktu zPMI (na przykład zapewnianie możliwości pozostawania zalogowanym do części punktu kontaktu zastrzeżonych wyłącznie dla uprawnionych użytkowników, zarządzanie preferencjami językowymi, powiązanie Twojego koszyka zTobą, umożliwianie korzystania zokreślonych funkcji punktu kontaktu zPMI, np. funkcji lokalizowania urządzenia IQOS („find my IQOS”) (jeżeli zdecydujesz się udostępniać dane na temat swojej lokalizacji))
 • korespondencja zTobą
 • zarządzanie umówionymi spotkaniami znami albo zosobami zapewniającymi wsparcie wzakresie naszych produktów albo usług (na przykład wzwiązku znowym produktem albo obsługą posprzedażową)
 • poprawa Twoich doświadczeń
 • zapobieganie oszustwom (na przykład wkontekście naszych promocji, konkursów iankiet, wcelu zapewnienia, że ta sama osoba nie bierze wnich udziału więcej niż raz, albo wkontekście sprzedaży internetowej wcelu ochrony danych posiadacza karty)
 • szkolenie personelu ikontrola jakości (wtym korzystanie ztranskrypcji nagrań rozmów telefonicznych zcentrami kontaktu wcelu opracowania danych zbiorczych) oraz administracja irozwiązywanie problemów

Przeważnie będzie to połączenie przekazywanych nam informacji (zazwyczaj obejmują one imię inazwisko, hasło [albo równorzędne dane]) oraz informacji, które gromadzimy automatycznie (na przykład informacji na temat urządzenia oraz pliki cookie ipodobne technologie śledzące, opisane powyżej „cyfrowe odciski palców” oraz (jeżeli jest to dozwolone) nagrywanie rozmów telefonicznych (oraz sporządzanie transkrypcji takich nagrań) albo wizyt wpunktach kontaktu zPMI).

Korzystamy znich na podstawie odpowiadającej jednemu zcelów wykorzystywania przez nas informacji. Na przykład, wprzypadku zarządzania Twoim kontem wcelu zapewniania wsparcia wramach zakupów albo zapewniania obsługi posprzedażowej wykorzystujemy te informacje wcelu wywiązania się znaszych zobowiązań umownych wobec Ciebie jako kupującego nasze produkty; wprzypadku zarządzania Twoim kontem wcelu przedstawienia Ci naszych produktów wspieramy działania marketingowe, wzwiązku zczym wykorzystujemy te informacje na podstawie tego, że marketing naszych produktów leży wnaszym prawnie uzasadnionym interesie biznesowym, jeśli nie są wobec niego nadrzędne Twoje interesy, prawa iswobody wzakresie ochrony informacji na Twój temat.

Analityka biznesowa idoskonalenie działalności

 • pozwalają nam lub naszym partnerom biznesowym na informowanie opotencjalnych możliwościach uczestnictwa wpromocjach produktów PMI
 • do celów analityki biznesowej, celów statystycznych albo naukowych (wtym wcelu doskonalenia produktów PMI (wprzypadku danych uzyskiwanych zurządzeń elektronicznych ma to zastosowanie, wyłącznie jeśli wyrazisz zgodę na wysyłanie nam informacji do tych celów), usług, punktów sprzedaży produktów PMI, wydarzeń, cyfrowych punktów kontaktu zPMI iinformacji przedstawianych przez nas (albo przez nasze podmioty stowarzyszone) naszym klientom)

Przeważnie będzie to połączenie informacji, które nam przedstawiasz (takich jak informacje pochodzące zTwojej komunikacji zpunktami kontaktu zPMI albo dane demograficzne, np. wiek, płeć imiejscowość, wktórej mieszkasz), informacji, które uzyskujemy zTwojego urządzenia elektronicznego (które wprzypadku urządzeń elektronicznych PMI będą obejmować informacje na temat Twojego urządzenia elektronicznego ikorzystania zniego, jednak wprzypadku uzyskiwania przez nas zgody na wykorzystanie określonych danych nie wykorzystamy tych danych wtakich celach, chyba że wyrazisz na to zgodę), informacji, które gromadzimy automatycznie oraz (wprzypadkach, gdy jest to prawnie dozwolone) informacji, które uzyskujemy od podmiotów zewnętrznych. Wprzypadku posiadania więcej niż jednego rodzaju informacji należących do tych kategorii będziemy je łączyć wcelu udoskonalenia naszej analizy.

Wykorzystujemy je woparciu o:

 • Twoją zgodę na takie działania (takie przypadki będą jasno wynikać zkontekstu) albo
 • nasz prawnie uzasadniony interes biznesowy związany zanalizowaniem idoskonaleniem naszych wyników biznesowych, naszych produktów, punktów kontaktu zPMI, punktów sprzedaży iwydarzeń oraz angażowaniem innych wpromocję produktów PMI, jeśli nie są wobec niego nadrzędne Twoje interesy, prawa iswobody wzakresie ochrony informacji na Twój temat.

Tam, gdzie przetwarzanie przez nas informacji na Twój temat nie opiera się na powyższych podstawach prawnych albo gdy jest to wymagane przepisami prawa, poprosimy oTwoją zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania informacji (na takie przypadki będzie wyraźnie wskazywał ich kontekst).

Wniektórych przypadkach możemy wykorzystywać informacje na Twój temat wsposób nieopisany powyżej. Wtakich przypadkach przedstawimy dodatkową informację oochronie prywatności zwyjaśnieniem takiego wykorzystania. Powinieneś zapoznać się zwszelkimi dodatkowymi informacjami przekazanymi wzwiązku ztym zawiadomieniem.

Komu przekazujemy Twoje informacje ido jakich celów?

Możemy udostępniać informacje na Twój temat:

 • jednostkom stowarzyszonym PMI;
 • podmiotom zewnętrznym, które dostarczają jednostkom stowarzyszonym produkty albo świadczą im usługi;
 • starannie wybranym przez jednostki stowarzyszone PMI partnerom biznesowym ireklamodawcom (wzakresie związanym znaszymi produktami albo zgodnie zich stylem oraz wizerunkiem), dzięki czemu będą oni mogli kontaktować się zTobą wsprawie ofert, które ich zdaniem mogą Cię zainteresować zgodnie zTwoimi preferencjami; oraz
 • innym osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane albo dozwolone na mocy przepisów prawa.

Ujawniamy innym informacje na Twój temat wyłącznie zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. Ztego względu wprzypadkach, wktórych zgoda jest wymagana na mocy przepisów prawa, najpierw poprosimy oTwoją zgodę.

Ujawnianie danych innym jednostkom stowarzyszonym PMI

 • Informacje na Twój temat będą ujawniane spółce Philip Morris Products S.A. (zsiedzibą wNeuchâtel wSzwajcarii), która zajmuje się centralnym zarządzaniem procesem przetwarzania danych osobowych dla jednostek stowarzyszonych PMI. Philip Morris Products S.A. przetwarza informacje na Twój temat we wszystkich celach opisanych wniniejszej informacji.
 • Informacje na Twój temat zostać udostępnione podmiotowi stowarzyszonemu odpowiedzialnemu za obsługę kraju, wktórym mieszkasz (jeżeli to nie ten podmiot stowarzyszony PMI jako pierwszy uzyskał te informacje), we wszystkich celach opisanych wniniejszej informacji.
 • Informacje na Twój temat mogą zostać udostępnione każdemu innemu podmiotowi stowarzyszonemu PMI, zktórym się skontaktujesz (na przykład jeżeli podróżujesz ichcesz wiedzieć, gdzie można kupić produkty PMI wnowym kraju albo gdzie uzyskać obsługę albo wsparcie wzakresie produktów PMI), wcelu doskonalenia zapewnianej Ci przez nas obsługi.

Dodatkowe punkty dotyczące poszczególnych krajów

Wzależności od kraj chcemy przekazać Ci pewne dodatkowe informacje.

Dodatkowe informacje dla osób wJaponii...

Osoby znajdujące się wJaponii powinny pamiętać, że ujawniamy innym jednostkom stowarzyszonym PMI informacje na Twój temat wcelach opisanych wniniejszej informacji na podstawie „wspólnego użytkowania” na mocy japońskich przepisów prawa oochronie danych. Wtakim przypadku Philip Morris Japan Limited kontynuuje odpowiedzialne zarządzanie Twoimi danymi osobowymi itego samego wymagamy od podmiotów, którym ujawniamy te dane. Ponadto wprzypadku podmiotów znajdujących się poza Japonią podejmujemy uzasadnione działania zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Ujawnianie danych podmiotom zewnętrznym

Wzakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy ujawniać informacje na Twój temat podmiotom zewnętrznym, które dostarczają jednostkom stowarzyszonym PMI albo Tobie produkty albo świadczą usługi (np. doradcom, dostawcom usług płatniczych, usługodawcom realizującym dostawy, sprzedawcom detalicznym, szkoleniowcom prowadzącym szkolenia produktowe, dostawcom usług informatycznych oraz usługodawcom przeprowadzającym weryfikację wieku).

Wzakresie dozwolonym na mocy przepisów obowiązującego prawa możemy udostępniać informacje na Twój temat starannie wybranym zewnętrznym partnerom biznesowym ireklamodawcom jednostek stowarzyszonych PMI (odpowiednio do ich związku znaszymi produktami, na przykład ponieważ posiadają podobny albo dopełniający wizerunek, styl albo funkcjonalność), aby mogli skontaktować się zTobą wsprawie produktów, usług ipromocji, które ich zdaniem mogą Cię zainteresować, zgodnie zTwoimi preferencjami.

Możemy przekazywać informacje na Twój temat innym podmiotom zewnętrznym wprzypadkach, gdzie jest to wymagane albo dopuszczalne na mocy przepisów prawa, np. organom regulacyjnym; departamentom rządowym; wodpowiedzi na żądania ze strony organów porządkowych albo innych funkcjonariuszy publicznych; wprzypadku, gdy ujawnienie danych zostanie uznane za konieczne albo właściwe wcelu zapobieżenia uszczerbku na zdrowiu albo stratom finansowym albo wzwiązku zczynnościami wyjaśniającymi wsprawie domniemanej albo faktycznej nielegalnej działalności, atakże wprzypadku restrukturyzacji organizacyjnej.

Dodatkowe punkty dotyczące poszczególnych krajów

Wzależności od kraj chcemy przekazać Ci pewne dodatkowe informacje.

Więcej informacji dla osób mieszkających wNiemczech...

Wprzypadku osób mieszkających wNiemczech informacje na ich temat udostępniamy spółce SCHUFA Holding AG, Kormoranweg5, 65201 Wiesbaden., tel.: +4961192780, wcelu weryfikacji wieku. Aby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania informacji na Twój temat przez tę spółkę, zapoznaj się zjej informacją oochronie prywatności, która dostępna jest tutaj.

Dodatkowe informacje dla osób wJaponii...

Osoby znajdujące się wJaponii powinny pamiętać, że ujawniamy Dentsu Tech Inc. („Dentsu”) informacje na ich temat wcelach opisanych wniniejszej informacji na podstawie „wspólnego użytkowania” na mocy japońskich przepisów prawa oochronie danych. Wtakim przypadku Philip Morris Japan Limited będzie nadal odpowiedzialnie zarządzać Twoimi danymi osobowymi itego samego wymagamy od Dentsu.

Gdzie mogą być przesyłane informacje na Twój temat?

Podobnie jak wszystkie organizacje międzynarodowe, również my przekazujemy informacje globalnie naszym jednostkom stowarzyszonym iusługodawcom. Twoje dane mogą wzwiązku ztym być przekazywane do innych krajów wramach naszej normalnej działalności operacyjnej. Zawsze wprzypadku przekazywania Twoich danych za granicę będziemy ograniczać dostęp do Twoich danych do wyłącznie tych osób, które muszą je poznać, przetwarzać Twoje dane zgodnie znaszymi wewnętrznymi standardami ochrony danych, zapewniać ich odpowiednią ochronę iprzekazywać informacje zgodnie zprzepisami obowiązującego prawa wzakresie ochrony prywatności danych. Wprzypadku przekazywania danych będziemy wymagać od strony otrzymujące zachowania poufności Twoich danych, usunięcia ich, gdy już nie będą wymagane ipostępowania zgodnie zniniejszą informacją oochronie prywatności. Odpowiednio, informacje na Twój temat mogą być przekazywane poza obszar jurysdykcji, której podlegasz. Na przykład jeżeli mieszkasz wUE, EOG, Wielkiej Brytanii, Australii albo Japonii, Twoje dane mogą być przetwarzane winnym kraju.

Wprzypadku wykorzystywania danych wsposób opisany wniniejszej informacji dotyczące Ciebie dane mogą być przekazywane wobrębie bądź poza granice kraju albo terytorium, wktórym zostały zgromadzone, włączając wto kraje albo terytoria, które mogą nie stosować takich samych norm wzakresie ochrony danych.

Na przykład wraz zinnymi jednostkami stowarzyszonymi PMI na terenie UE iEOG możemy przekazywać dane osobowe jednostkom stowarzyszonym PMI albo ich usługodawcom spoza terenu UE iEOG. We wszystkich takich przypadkach takie przekazywanie będzie:

Przekazywanie danych zWielkiej Brytanii prowadzone jest zgodnie zprzepisami brytyjskiego RODO iwytycznymi Biura Komisarza ds. Informacji.

We wszystkich przypadkach wtych krajach albo terytoriach zastosowane zostaną odpowiednie środki związane zbezpieczeństwem wcelu ochrony danych osobowych zgodnie zobowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Nasi usługodawcy znajdują się wwielu krajach na całym świecie, wtym wszczególności na terenie EOG, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Indii, Filipin, Indonezji iAustralii.

Wjaki sposób chronimy informacje na Twój temat?

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne iorganizacyjne wcelu ochrony danych osobowych, które zabezpieczamy przed ujawnianiem, wykorzystywaniem, zmienianiem albo zniszczeniem. Wstosownych przypadkach stosujemy szyfrowanie iinne technologie, które mogą pomóc chronić przekazywane przez Ciebie informacje. Również od naszych usługodawców wymagamy spełniania rygorystycznych wymogów wzakresie poufności danych ibezpieczeństwa.

Jak długo przechowywane będą informacje na Twój temat?

Informacje na Twój temat będziemy przechowywać przez okres niezbędny do zrealizowania celów, wktórych zgromadzono te informacje zgodnie znaszymi wewnętrznymi standardami dotyczącymi przechowywania danych. Następnie je usuniemy. Czas ich przechowywania będzie się różnić wzależności od celów, do których zgromadzono informacje. Należy pamiętać, że wniektórych okolicznościach masz prawo zażądać usunięcia informacji. Ponadto, czasem ciążą na nas obowiązki prawne dotyczące przechowywania informacji, na przykład do celów podatkowych irachunkowych, przez określony okres minimalny albo usunięcia ich po upływie określonego okresu maksymalnego.

Zazwyczaj przechowujemy dane woparciu okryteria przedstawione wtabeli poniżej. Wprzypadku niezgodności tych okresów zobowiązkami prawnymi dotyczącymi przechowywania informacji, na przykład do celów podatkowych albo rachunkowych, przez określony okres minimalny albo usunięcia ich po upływie określonego okresu maksymalnego przestrzegamy tych określonych okresów.

Rodzaj

Objaśnienie/Typowe kryteria przechowania

sprzedaż bezpośrednia (wtym komunikacja marketingowa) (wprzypadku korzystania zcyfrowych punktów kontaktu imożliwości skontaktowania się zTobą)

Większość informacji zawartych na profilu marketingowym jest przechowywanych przez okres trwania naszej relacji marketingowej; przykładowo, wprzypadku dalszego korzystania zcyfrowego punktu kontaktu lub odpowiadania na nasze wiadomości. Jednakże niektóre elementy Twojego profilu marketingowego, takie jak historia naszych interakcji, ulegną dezaktualizacji po pewnym czasie, wzwiązku zczym zostaną automatycznie usunięte po określonym czasie (zazwyczaj są to trzy lata) wzależności od celu ich zgromadzenia.

sprzedaż bezpośrednia (wtym komunikacja marketingowa) (jeżeli nie pozostajesz znami wkontakcie)

Scenariusz ten jest podobny do powyższego, ale wprzypadku braku kontaktu przez długi czas (zazwyczaj dwa lata) zaprzestaniemy przesyłania informacji marketingowych iusuniemy Twoją historię odpowiedzi na te informacje. Nastąpi to na przykład wtedy, gdy nie odpowiesz na zaproszenie na wydarzenie, nie zalogujesz się wcyfrowym punkcie kontaktu ani nie skontaktujesz się zobsługą klienta wtym okresie. Wtakich okolicznościach zakładamy, że wolisz nie otrzymywać od nas wiadomości.

sprzedaż bezpośrednia (wtym komunikacja marketingowa) (jeżeli nie możemy się zTobą skontaktować)

Jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, ale Twoje dane kontaktowe są nieprawidłowe, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres zazwyczaj tylko jednego roku, aby umożliwić Ci powrót ipoprawienie tych danych.

sprzedaż bezpośrednia (wtym komunikacja marketingowa) (niepełna rejestracja)

Jeżeli rozpoczniesz proces rejestracji wbazie danych, lecz go nie ukończysz (przykładowo: wprzypadku nieukończenia procesu weryfikacji wieku lub niezaakceptowania warunków użytkowania punktu kontaktu), będziemy przechowywać Twoje dane (wcelu umożliwienia powrotu iukończenia procesu) przez okres maksymalnie 30dni, wzależności od rodzaju brakujących informacji.

badania rynku

Jeżeli nie jesteś zarejestrowany/zarejestrowana wnaszej bazie danych winnych celach (np. komunikacja marketingowa, gwarancja, obsługa klienta) iwykorzystamy publicznie dostępne informacje na Twój temat wcelu lepszego zrozumienia rynku lub Twoich preferencji, będziemy przechowywać informacje na Twój temat przez krótki okres wcelu wykonania danej części badań rynkowych.

Jeżeli zgromadzimy informacje na Twój temat wramach innych badań rynkowych, będziemy przechowywać takie informacje:

 • wcelach związanych zdaną częścią badań rynkowych przez uzasadniony wymagany okres (zazwyczaj nie dłużej niż przez jeden rok); oraz
 • wcelu wykazania stosowania uczciwych praktyk tak długo jak będziemy musieli być wstanie wykazać, czy cel ten został osiągnięty, co będziemy regularnie weryfikować, aby ustalić, czy przechowywanie nadal jest wymagane.

zakupy, transakcje lojalnościowe igwarancja

Wprzypadku nabycia towarów lub dokonania transakcji lojalnościowej będziemy przechowywać informacje na ten temat przez okres wymagany do zrealizowania sprzedaży iwywiązania się ze wszelkich zobowiązań prawnych (na przykład do celów podatkowych iksięgowych oraz celów związanych zzapobieganiem oszustwom). Jeśli zarejestrujesz gwarancję na urządzenie, będziemy przechowywać informacje na jej temat przez okres gwarancji.

obsługa klienta

Wprzypadku kontaktu zpracownikami obsługi klienta dokonamy rejestracji sprawy (wtym szczegółów dotyczących Twojego zapytania inaszej odpowiedzi) oraz będziemy je przechowywać tak długo, jak będzie to istotne dla naszej relacji, na przykład wprzypadku konieczności wymiany urządzenia ztytułu gwarancji lub jeśli Twoje ostatnie zapytania są dla nas istotne. Tymczasowa ewidencja (np. automatyczne rejestrowanie połączenia telefonicznego, wktórym pytasz nas odrogę do punktu sprzedaży) będzie przechowywana wyłącznie tymczasowo, do czasu sporządzenia bardziej stałej ewidencji.

audyty systemowe izapobieganie oszustwom

Systemowe dzienniki kontroli (system audit logs) są przechowywane zazwyczaj przez okres maksymalnie sześciu miesięcy wcelu na potrzeby odtwarzania systemu oraz przez maksymalnie 10lat na potrzeby zapobiegania oszustwom.

Analityka biznesowa

Większość danych dotyczących analityki biznesowej jest przechowywana przez okres trwania naszej relacji marketingowej, jak opisano powyżej wpierwszym wierszu tej tabeli. Jednakże niektóre elementy, takie jak niektóre informacje ourządzeniu (jeżeli zdecydujesz się nam je udostępnić), ulegną dezaktualizacji po pewnym czasie, wzwiązku zczym zostaną automatycznie usunięte po określonym czasie wzależności od celu ich zgromadzenia.

dane dotyczące urządzenia

Przechowujemy dane pobrane zurządzenia (jeżeli zdecydujesz się nam je udostępnić) przez różne okresy, wzależności od celu ich wykorzystywania:

 • ulepszanie produktów: 5lat (lub krócej wprzypadku usunięcia profilu marketingowego)
 • analityka biznesowa: 5lat (lub krócej wprzypadku usunięcia profilu marketingowego)
 • diagnostyka iaktualizacja urządzenia: usuwane niezwłocznie po wyświadczeniu usługi
 • wykazanie uczciwego traktowania konsumenta: 10lat

weryfikacja wieku

Szczegółowe informacje przekazywane nam wcelu weryfikacji wieku są usuwane po zakończeniu procesu weryfikacji. Przeprowadzamy kilka takich procesów, więc zachowywany jest okres przechowywania właściwy dla danego procesu, trwający od kilku minut do sześciu miesięcy. Niektóre szczegółowe informacje przechowujemy osobno wcelach związanych zzapobieganiem oszustwom – patrz powyżej.

rozpoznawanie wieku przy użyciu analizy komputerowej (ta opcja może zostać wykorzystana, jeżeli zażądasz informacji onaszych produktach)

Twoje zdjęcie jest usuwane niezwłocznie po przeprowadzeniu analizy (analiza trwa zaledwie kilka sekund).

Jakie prawa iopcje Ci przysługują?

Mogą Ci przysługiwać niektóre albo wszystkie znastępujących praw dotyczących przechowywanych przez nas informacji na Twój temat:

 • żądanie udzielenia Ci dostępu do nich;
 • żądanie ich poprawienia, aktualizacji lub usunięcia;
 • żądanie ograniczenia korzystania znich przez nas, wniektórych okolicznościach;
 • wniesienie sprzeciwu wobec korzystania znich, wniektórych okolicznościach;
 • wycofanie Twojej zgody na wykorzystywanie ich przez nas;
 • przenoszenie danych, wniektórych okolicznościach;
 • niewyrażenie zgody na wykorzystywanie ich przez nas do celów marketingu bezpośredniego; oraz
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego wTwoim kraju (jeśli takowy istnieje).

Oferujemy łatwe sposoby skorzystania ztych praw, taki jak łącza do rezygnacji zsubskrypcji lub przekazanie adresu kontaktowego wwysyłanych wiadomościach.

Niektóre oferowane przez nas aplikacje mobilne mogą przesyłać Ci powiadomienia push, informujące na przykład onowych produktach lub usługach. Możesz wyłączyć otrzymywanie takich wiadomości poprzez zmianę ustawień telefonu lub aplikacji.

Przysługujące Ci prawa zależą od przepisów prawa obowiązujących wTwoim kraju. Jeżeli znajdujesz się na terenie Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będą Ci przysługiwać prawa wskazane wtabeli poniżej. Jeśli znajdujesz się gdzie indziej, możesz się znami skontaktować wcelu uzyskania dodatkowych informacji (patrz punkt „do kogo należy zwrócić się zpytaniami?”).

Prawa dotyczące przechowywanych przez nas informacji na Twój temat

Szczegółowe informacje (uwaga: poniższe prawa podlegają określonym ograniczeniom prawnym)

żądanie udzielenia Ci dostępu do nich

Wcelu potwierdzenia:

 • czy przetwarzamy informacje na Twój temat;
 • naszej nazwy idanych kontaktowych;
 • cel przetwarzania;
 • kategorii przetwarzanych informacji;
 • kategorii osób, którym przekazujemy informacje oraz – wprzypadku osób znajdujących się poza terenem Wielkiej Brytanii/UE/EOG inie podlega decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony – stosowania odpowiednich zabezpieczeń wcelu ochrony informacji;
 • źródeł informacji (jeśli je posiadamy), jeżeli nie zgromadziliśmy ich od Ciebie;
 • istnienia zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji (wprzypadku, gdy takowe wykorzystujemy, oczym zostaniesz poinformowany), wtym profilowania, które wywołują wobec Ciebie skutki prawne albo wpodobny sposób istotnie na Ciebie wpływają, oraz informacji na temat odnośnych procesów logicznych, atakże wagi iprzewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla Ciebie; oraz
 • kryteriów ustalania okresu, przez który będziemy przechowywać informacje.

Na Twoje żądanie przekażemy Ci kopię informacji na Twój temat, które wykorzystujemy (pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa oraz swobody innych).

żądanie ich poprawienia lub aktualizacji

Dotyczy to przechowywanych przez nas informacji, które są nieprawidłowe albo niekompletne.

do żądania ich usunięcia oraz, wniektórych przypadkach, wramach jego rozszerzenia – prawo do bycia zapomnianym

Ma to zastosowanie, gdy:

 • przechowywane przez nas informacje nie są już konieczne do celów, dla których je wykorzystujemy;
 • korzystamy zinformacji na podstawie Twojej zgody, zaś Ty wycofasz swoją zgodę (wtakim przypadku będziemy pamiętać, aby się zTobą więcej nie kontaktować, chyba że zażądasz całkowitego usunięcia wszystkich informacji na Twój temat, wówczas uszanujemy Twoją decyzję);
 • wykorzystujemy informacje na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, awnastępstwie Twojego sprzeciwu stwierdzimy, iż nie posiadamy nadrzędnego interesu wdalszym ich wykorzystywaniu;
 • informacje zostały pozyskane albo wykorzystane wsposób niezgodny zprawem; albo
 • aby wypełniać obowiązki nakładane przez prawo.

żądanie ograniczenia przetwarzania ich przez nas

Prawo to będzie obowiązywać tymczasowo podczas rozpatrywania przez nas sprawy wprzypadku, gdy:

 • podważysz prawidłowość wykorzystywanych przez nas informacji; albo
 • wyrazisz sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas informacji woparciu oprawnie uzasadniony interes

(wprzypadku, gdy skorzystasz ze swego prawa wtych sytuacjach, poinformujemy Cię przed dalszym wykorzystywaniem tych informacji).

Prawo to ma również zastosowanie wprzypadku, gdy:

 • wykorzystywanie przez nas informacji jest niezgodne zprawem inie zgodzisz się na usunięcie danych; albo
 • nie będziemy już potrzebować Twoich danych, ale będą Ci potrzebne do wszczęcia postępowania sądowego.

wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania ich przez nas

Wtakim przypadku przysługują Ci dwa prawa:

 1. wprzypadku, gdy wykorzystujemy informacje na Twój temat do celów marketingu bezpośredniego, możesz nie wyrazić zgody (bez konieczności uzasadniania), my zaś uszanujemy Twoją decyzję; oraz
 2. wprzypadku, gdy wykorzystujemy informacje na Twój temat na podstawie prawnie uzasadnionych interesów do celów innych niż marketing bezpośredni, możesz wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas informacji do tych celów, przedstawiając uzasadnienie Twojej sytuacji, my zaś rozważymy Twój sprzeciw.

wycofanie Twojej zgody na wykorzystywanie ich przez nas

Prawo to obowiązuje wprzypadku, gdy podstawą prawną wykorzystywania przez nas informacji na Twój temat jest Twoja zgoda. Te przypadki będą jasno wynikały zkontekstu (na przykład wprzypadku udzielenia zgody za pomocą centrum preferencji wjednej znaszych aplikacji, zgodę można wycofać poprzez przełączenie odpowiedniego przycisku).

przenoszenie danych

Jeżeli:

 1. przekazałeś nam swoje dane; oraz
 2. wykorzystujemy te dane wsposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody albo wcelu wykonania naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie,

wówczas przysługuje Ci prawo do otrzymania danych zpowrotem od nas wpowszechnie stosowanym formacie oraz prawo do zażądania przekazania przez nas tych danych innemu podmiotowi, jeśli jest to technicznie możliwe do wykonania.

wniesienie skargi do organu nadzorczego wTwoim kraju

Zchęcią rozwiążemy wszelkie skargi bezpośrednio. Przed skontaktowaniem się zorganem nadzorczym zachęcamy do zgłoszenia się do nas za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na początku niniejszej informacji.

Dane kontaktowe organu nadzorczego są następujące:

 • Wprzypadku Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego można kontaktować się zorganem miejscowym wyszczególnionym wwitrynie Unii Europejskiej pod tym adresem. Wrazie niepewności co do organu nadzorczego wdanej jurysdykcji prosimy okontakt za pomocą danych podanych ugóry tej strony.
 • Wprzypadku Wielkiej Brytanii można kontaktować się zBiurem Komisarza ds. Informacji za pośrednictwem tego łącza.
 • Wprzypadku innych krajów należy odnieść się do witryny internetowej rządu Twojego kraju.

Wrazie niepewności co do organu nadzorczego wdanej jurysdykcji prosimy okontakt za pomocą danych podanych ugóry tej strony.

Dodatkowe punkty dotyczące poszczególnych krajów

Wzależności od tego, wktórym kraju mieszkasz, mogą przysługiwać Ci dodatkowe prawa.

Osoby mieszkające wAustralii:

Wprzypadku osób mieszkających wAustralii, zastosowanie mają następujące informacje dodatkowe:

 • jeżeli nie udostępnisz nam swoich swoich danych osobowych, możemy nie być wstanie (wstosownych przypadkach) przekazywać Ci żądanych przez Ciebie informacji, produktów bądź usług; oraz
 • nasza Polityka prywatności (dostępna tutaj) wyjaśnia: (i) wjaki sposób możesz uzyskać dostęp albo dokonać korekty danych osobowych na Twój temat, które przechowujemy; (ii) wjaki sposób możesz wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych; oraz (iii) wjaki sposób rozpatrujemy wszelkie skargi.

Osoby mieszkające we Francji:

Osoby mieszkające we Francji mogą przekazywać instrukcje dotyczące informacji przechowywanych przez nas na ich temat na wypadek ich śmierci (wszczególności dotyczące ich przechowywania albo usuwania oraz możliwości wglądu do informacji przez inne osoby). Masz prawo:

 • wydania ogólnych instrukcji dla dostawcy usług cyfrowych zarejestrowanego we francuskim organie nadzorczym ds. ochrony danych osobowych (zwanym „CNIL”) (instrukcje te dotyczą każdego wykorzystania informacji na Twój temat); albo
 • przekazania nam szczegółowych instrukcji dotyczących wyłącznie wykorzystywania przez nas informacji na Twój temat.
 • Twoje instrukcje mogą wymagać od nas przekazania informacji na Twój temat podmiotowi zewnętrznemu (jeżeli jednak informacje te zawierają informacje na temat innych osób, nasz obowiązek poszanowania praw dotyczących prywatności tych osób będzie oznaczał, że nie będziemy mogli spełnić Twojej prośby do końca). Przysługuje Ci również prawo do wyznaczenia podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za zapewnienie wykonania Twoich instrukcji. Jeżeli nie wyznaczysz podmiotu zewnętrznego, Twoi następcy prawni będą uprawnieni do wykonania Twoich praw dotyczących informacji na Twój temat po Twojej śmierci (chyba że określisz inaczej wswoich instrukcjach):

wcelu zarządzania Twoim majątkiem (wtakim przypadku Twoi następcy prawni będą uprawnieni do uzyskania dostępu do informacji na Twój temat wcelu zidentyfikowania iuzyskania informacji wymaganych dla zarządzania Twoim majątkiem, wtym wszelkich dóbr albo danych cyfrowych, które można uznać za pamiątkę rodzinną przekazywaną następcom prawnym); oraz

wcelu zapewnienia, że podmioty korzystające zinformacji na Twój temat uwzględniły Twoją śmierć (np. przez zamknięcie Twojego rachunku bankowego iograniczenie wykorzystywania albo aktualizowania informacji na Twój temat).

 • Możesz zmienić albo odwołać swoje instrukcje wdowolnym momencie. Więcej informacji na temat przetwarzania informacji na Twój temat wprzypadku Twojej śmierci znajdują się wart.40-1 Ustawy nr78-17 zdnia 6stycznia1978r. Po Twojej śmierci przestaniesz korzystać ze swojego konta, amy usuniemy informacje na Twój temat zgodnie znaszymi politykami przechowywania danych (szczegółowe informacje wczęści „Jak długo przechowywane są dane na Twój temat?”).

Dodatkowe informacje dla osób na Filipinach...

Osobom znajdującym się na Filipinach mogą przysługiwać dodatkowe prawa oprócz tych wymienionych wniniejszej informacji, zgodnie zfilipińską Ustawą oochronie prywatności danych ijej przepisach wykonawczych, wtym Opinią doradczą nr 2018-031 Biura ds. polityki prywatności Krajowej Komisji ds. Ochrony Prywatności.

Do kogo należy się zwracać zpytaniami?

Wrazie jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania ze swoich praw dane kontaktowe do właściwego podmiotu stowarzyszonego PMI oraz, wstosownych przypadkach, inspektora ochrony danych można znaleźć włączu na górze niniejszej informacji. Dane kontaktowe zostaną również udostępnione wwiadomościach wysyłanych do Ciebie przez jednostki stowarzyszone PMI.

Jeżeli Twój kraj posiada organ ochrony danych, przysługuje Ci prawo do skontaktowania się znim wprzypadku jakichkolwiek pytań albo wątpliwości. Jeżeli odnośna jednostka stowarzyszona PMI nie jest wstanie udzielić odpowiedzi na pytania lub rozwiać wątpliwości, możesz skorzystać zprawa do podjęcia kroków prawnych wsądzie krajowym.

Zmiany niniejszej informacji

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania niniejszej informacji (oraz wszelkich informacji uzupełniających). Wprzypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa, poinformujemy Cię ozmianach; ponadto, wprzypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa, przed wprowadzeniem zmian uzyskamy również Twoją zgodę.

Ostatnia modyfikacja 18 lipca 2022 r.