Kim jesteśmy?

Jesteśmy jednostką stowarzyszoną Philip Morris International, zbiorczej grupy przedsiębiorstw Wszystkie jednostki stowarzyszone grupy wymieniono tutaj wraz z danymi kontaktowymi inspektora ochrony danych w stosownych przypadkach. Skorzystaj z tych danych, jeśli chcesz się z nami skontaktować. Nasze dane (nazwa, adres itp.) zostały przekazane Ci oddzielnie w momencie gromadzenia informacji na Twój temat (albo w celu potwierdzenia ich gromadzenia), na przykład w powiadomieniu w aplikacji albo witrynie internetowej czy też w wiadomości e-mail, zawierających łącze do tej informacji.

 • Określenia „Philip Morris International” i „PMI” oznaczają spółę Philip Morris International – wiodącą międzynarodową grupę zajmującą się produkcją wyrobów tytoniowych. Składa się ona z szeregu spółek, zwanych również „jednostkami stowarzyszonymi”.
 • Jednostki stowarzyszone PMI: Każdy członek grupy spółek Philip Morris International jest „jednostką stowarzyszoną PMI”. Zaimek „my” we wszystkich formach odnosi się do każdej jednostki stowarzyszonej PMI: gdy zakładasz profil kandydata lub składasz podanie o pracę, przekazujesz swoje dane każdej jednostce stowarzyszonej PMI, a każda jednostka stowarzyszona PMI może przetwarzać dane na Twój temat w ramach własnego procesu rekrutacji. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy odpowiadasz na ogłoszenie rekrutacyjne dotyczące konkretnej jednostki stowarzyszonej PMI lub konkretnego kraju/terytorium.

W jaki sposób gromadzimy informacje na Twój temat?

Możemy gromadzić informacje na Twój temat w różny sposób.

 • Możesz przekazywać nam informacje bezpośrednio (np. zakładając konto, tworząc profil kandydata, składając podanie o pracę, biorąc udział w rozmowie kwalifikacyjnej, rozwiązując test/ biorąc udział w ocenie, wysyłając wiadomość e-mail lub dzwoniąc do nas).
 • Możemy gromadzić informacje automatycznie podczas korzystania przez Ciebie z naszych systemów albo w ramach naszej komunikacji z Tobą (np. podczas korzystania przez Ciebie z aplikacji albo witryny PMI albo w przypadku korzystania przez nas z odpowiednich technologii, aby monitorować, kiedy otrzymujesz albo otwierasz wiadomości e-mail albo otrzymujesz wiadomości SMS).
 • Możemy również pozyskiwać informacje od podmiotów zewnętrznych (np. agencji rekrutacyjnych, osób udzielających referencji (o ile zezwalają na to przepisy prawa), usługodawców przeprowadzających weryfikację danych oraz ogólnodostępnych źródeł informacji, w tym z witryny internetowej firmy, przez przeszukiwanie Internetu lub przeglądanie platform społecznościowych, np. LinkedIn).

W niniejszej informacji wskazujemy wszystkie metody, za pomocą których kontaktujesz się z nami, a które określamy mianem „punktów kontaktu z PMI”. Punkty kontaktu z PMI to zarówno kanały fizyczne (na przykład biura, sklepy detaliczne i organizowane wydarzenia), jak i cyfrowe (na przykład korzystanie z aplikacji i witryn internetowych).

Możemy gromadzić informacje przekazywane przez Państwa bezpośrednio Zazwyczaj dzieje się tak w następujących sytuacjach:

 • gdy zarejestrujesz się w naszych bazach danych (na przykład osobiście, poprzez aplikację albo przez Internet podczas tworzenia konta i profilu kandydata);
 • gdy przesyłasz nam zgłoszenie na stanowisko wraz z dodatkowymi informacjami;
 • gdy bierzesz udział w rozmowie kwalifikacyjnej;
 • gdy rozwiązujesz test/bierzesz udział w ocenie;
 • gdy przyjmujesz ofertę zatrudnienia, przekazujesz dane do weryfikacji i informacje związane z wprowadzeniem na nowe stanowisko (o le dotyczy);
 • pobierzesz cyfrowy punkt kontaktu albo skorzystasz z niego (np. z aplikacji albo z witryny internetowej);
 • gdy kontaktujesz się z nami przez punkt kontaktu z PMI, pocztą elektroniczną, przez media społecznościowe lub telefonicznie;
 • gdy rejestrujesz się w celu otrzymywania komunikatów prasowych, powiadomień mailowych lub informacji o nowych ofertach pracy;
 • gdy bierzesz udział w ankietach lub (o ile zezwalają na to przepisy prawa) w konkursach lub promocjach organizowanych; lub
 • weźmiesz udział w wydarzeniu zorganizowanym przez podmiot stowarzyszony PMI.

Możemy gromadzić informacje z urządzenia elektronicznego, jeżeli zdecydujesz się nam przesyłać te informacje. Mogą one zostać nam udostępnione poprzez bezpośrednie połączenie z Internetem albo poprzez jedną z naszych aplikacji, które możesz pobrać.

Możemy gromadzić informacje na Twój temat w sposób automatyczny. Zazwyczaj dzieje się tak w następujących sytuacjach:

 • odwiedzisz nasze biuro (np. w formie nagrań wideo (telewizji przemysłowej) i rejestrów dostępu do budynku);
 • gdy rozwiązujesz testy online dotyczące umiejętności i predyspozycji (w tym online i w formie nagrania wideo);
 • gdy bierzesz udział w wydarzeniu organizowanym przez jednostkę stowarzyszoną PMI (np. podczas wydarzenia za pośrednictwem czujników, które łączą się z urządzeniami mobilnymi);
 • gdy korzystasz z systemów PMI lub urządzeń udostępnionych przez PMI, np. laptopa;
 • gdy komunikujesz się z nami (na przykład przez punkt kontaktu z PMI, pocztą elektroniczną albo za pośrednictwem mediów społecznościowych);
 • gdy korzystasz z punktów kontaktu z PMI (np. za pośrednictwem plików cookie i sygnałów nawigacyjnych / pikseli śledzących); albo
 • gdy umieszczasz publiczne posty na platformach mediów społecznościowych, które obserwujemy (na przykład po to, abyśmy mogli zrozumieć ogół naszych odbiorców).

Jak wspomniano powyżej, możemy gromadzić informacje na Twój temat w sposób automatyczny – korzystając z plików cookie lub podobnych technologii (takich jak sygnały nawigacyjne / piksele śledzące), które odbierasz, odwiedzając cyfrowe punkty kontaktu z PMI bądź otrzymując od nas wiadomość e-mail. Konkretne pliki cookie i inne stosowane mechanizmy będą różne w zależności od punktu kontaktu z PMI. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych mechanizmów stosowanych w punkcie kontaktu z PMI, w tym na temat sposobu akceptowania albo odrzucania plików cookie, zapoznaj się z informacjami udostępnianymi w tym punkcie kontaktu albo poprzez niego. Mechanizmy te mogą obejmować pliki cookie Google Analytics (patrz https://policies.google.com/technologies/partner-sites).

W przypadku, gdy jest to prawnie dozwolone, możemy uzyskiwać informacje na Twój temat od podmiotów zewnętrznych. Mogą to być:

 • informacje od agencji rekrutacyjnych;
 • informacje przekazywane między jednostkami stowarzyszonymi PMI;
 • informacje z zewnętrznych witryn mediów społecznościowych (na przykład jeżeli zdecydujesz się uprościć proces logowania do platformy z ofertami pracy, zezwalając na bezpośredni dostęp po zalogowaniu do konta w mediach społecznościowych dostawcy zewnętrznego, np. Gmail czy Yahoo!, albo gdy chcesz przesłać informację na daną platformę (np. LinkedIn) zamiast ręcznego wypełniania wniosku); oraz
 • publicznie dostępne informacje o profilu (na przykład Twoje doświadczenie, umiejętności i zainteresowania) w witrynach zewnętrznych mediów społecznościowych (np. LinkedIn).

Możemy również gromadzić informacje w innych kontekstach, o których poinformujemy Cię każdorazowo.

Jakie informacje na Państwa temat gromadzimy?

Możemy gromadzić różne rodzaje informacji na Twój temat:

 • informacje niezbędne do prowadzenia naszej relacji z Tobą i zarządzania nią (w tym – o ile wyrazimy na to zgodę – zwrotu niektórych wydatków związanych z udziałem w rozmowie kwalifikacyjnej) oraz prowadzenia naszej działalności, w tym realizacji naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych (np. sprawdzania Twojej tożsamości, prawa do podjęcia pracy, szczegółów zgłoszenia oraz, gdy zezwalają na to przepisy prawa, Twojej zdatności do pracy na danym stanowisku poprzez weryfikację danych);
 • informacje, które przekazujesz nam w profilu kandydata, zgłoszeniu na stanowisko, formularzach lub ankietach;
 • informacje potrzebne do oceny Twojej zdatności na dane stanowisko, wstępnego wyboru i selekcji kandydatów;
 • informacje na temat Twoich wizyt w naszych biurach i obecności podczas wydarzeń;
 • w stosownych przypadkach – informacji potrzebnych do przedstawienia oferty pracy i wprowadzenia na nowe stanowisko (sporządzenie oferty pracy i umowy zatrudnienia, przekazanie informacji o świadczeniach dodatkowych i zapewnienie dostępu do systemów);
 • informacje zgromadzone w ramach naszego monitorowania i ciągłego doskonalenia procesu rekrutacji;
 • informacje, które przekazujesz nam podczas inicjowanych przez Ciebie rozmów telefonicznych lub w ramach wysyłanych wiadomości e-mail;
 • informacje na temat Twoich preferencji, zainteresowań i ambicji zawodowych (w tym informacje, które wywnioskujemy na podstawie innych informacji, na przykład danych statystycznych);
 • informacje zgromadzone w ramach analityki biznesowej i doskonalenia działalności;
 • dane statystyczne na Twój temat (na przykład dane statystyczne na temat osób z określonych obszarów geograficznych).

Gromadzone bezpośrednio od Państwa informacje będą wynikać z kontekstu, w którym zostały przez Państwa udostępnione. Na przykład:

 • podczas procesu składania zgłoszeń i rekrutacji podajesz nam swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o umiejętnościach, kwalifikacjach, doświadczeniu oraz – gdy wyrazimy na to zgodę – informacje (takich jak dane rachunku bankowego) pozwalające nam dokonać zwrotu określonych wydatków związanych z udziałem w rozmowie kwalifikacyjnej);
 • podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub oceny udzielasz odpowiedzi na pytania;
 • możesz przekazać nam informacje o swoich ambicjach zawodowych i zainteresowaniach, abyśmy mogli przekazywać Ci informacje o interesujących ofertach; oraz
 • możemy gromadzić informacje, które umożliwiają nam weryfikację Twojej tożsamości i prawa do podjęcia pracy, na przykład kopię dokumentu tożsamości lub obraz Twojej twarzy.

Informacje gromadzone automatycznie zazwyczaj dotyczą:

 • szczegółowych informacji na temat Twoich wizyt w naszych biurach, udziału w rozmowach kwalifikacyjnych, ocenach i wydarzeniach (takich jak godzina, data i czas trwania);
 • szczegółowych informacji na temat korzystania z punktów kontaktu z PMI (takich jak aplikacje/informacje, do których uzyskano dostęp, godzina, data i czas trwania, wyszukiwane informacje); oraz
 • Twoich urządzeń (takich jak adres IP lub inny unikatowy identyfikator urządzenia, dane lokalizacyjne, szczegółowe informacje o ewentualnych plikach cookie umieszczonych na Twoim urządzeniu).

Informacje, które gromadzimy od podmiotów zewnętrznych zasadniczo obejmują:

 • informacje od agencji rekrutacyjnych na temat zgłoszenia na stanowisko (w przypadku składania zgłoszenia za pośrednictwem agencji);
 • referencje i świadectwa pracy od poprzednich pracodawców bądź innych osób udzielających referencji;
 • o ile zezwalają na to przepisy prawa – informacje do weryfikacji danych odpowiednio do danego stanowiska (sprawdzenie dokumentu tożsamości, weryfikacja adresu, potwierdzenie kwalifikacji i historii zatrudnienia, przeszukiwanie list pod kątem sankcji i osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz szczegółowych informacji o ewentualnych wyrokach skazujących);
 • dane logowania i informacje o profilu z zewnętrznych witryn mediów społecznościowych (na przykład jeżeli zdecydujesz się uprościć proces logowania do platformy z ofertami pracy, zezwalając na bezpośredni dostęp po zalogowaniu do konta w mediach społecznościowych dostawcy zewnętrznego, np. Gmail czy Yahoo!, albo gdy chcesz przesłać informację na daną platformę (np. LinkedIn) zamiast ręcznego wypełniania wniosku); oraz
 • publicznie dostępne informacje o profilu (na przykład stanowisko, umiejętności, kwalifikacje, doświadczenie i zainteresowania, np. z witryny internetowej firmy, wyszukiwania w Internecie czy z platform mediów społecznościowych takich jak LinkedIn).

Informacje na Twój temat, które gromadzimy i przetwarzamy, mogą obejmować:

 • imię i nazwisko
 • hasło
 • adres – zarówno domowy, jak i do korespondencji
 • dane kontaktowe, w tym prywatny adres e-mail i prywatny numer telefonu komórkowego, jeżeli dane te podano w ramach zgłoszenia
 • płeć
 • list motywacyjny
 • CV / wniosek o zatrudnienie wraz z danymi osobowymi i zawodowymi
 • skąd wiesz o tej ofercie pracy
 • potwierdzenie zdatności do podjęcia pracy, w tym paszport lub inny oficjalny dokument tożsamości
 • referencje
 • suplementy do dyplomów i certyfikaty
 • wykształcenie i historia zatrudnienia
 • stosunek do służby wojskowej
 • stanowiska, o które się ubiegałeś/ubiegałaś
 • aktualne, oczekiwane i oferowane warunki zatrudnienia (np. wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, urlopy, świadczenia dodatkowe)
 • notatki z rozmowy kwalifikacyjnej i wyniki oceny
 • wynik rekrutacji z uzasadnieniem
 • przyczyna wycofania kandydatury do zatrudnienia (jeżeli dotyczy)
 • dane dotyczące ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • numer identyfikacji podatkowej
 • data urodzenia
 • stan cywilny i sytuacja rodzinna
 • dane rachunku bankowego (jeżeli zgodzimy się zwrócić określone wydatki związane z udziałem w rozmowie kwalifikacyjnej lub jeśli zaproponujemy Ci pracę, a Ty przyjmiesz ofertę)
 • fotografie i nagrania wideo
 • dane użytkownika systemu
 • automatyczne rejestry Twojego korzystania z systemów informatycznych PMI
 • informacje podawane nam podczas korzystania z systemów informacyjnych obsługiwanych przez jednostki stowarzyszone PMI
 • informacje na temat Twoich wizyt w naszych biurach i udziału w wydarzeniach

Możemy również gromadzić i przetwarzać specjalne kategorie informacji na Twój temat, w tym informacje dotyczące:

 • pochodzenia rasowego lub etnicznego (np. celem monitorowania równości szans);
 • poglądów politycznych (tylko w przypadku dobrowolnego podania takich informacji);
 • przekonań religijnych lub światopoglądowych (np. celem uwzględnienia w uzasadnionym stopniu Twoich wymogów w miejscu pracy);
 • orientacji seksualnej (np. celem monitorowania równości szans lub w przypadku dobrowolnego podania takich informacji);
 • przynależności do związków zawodowych (tylko w przypadku dobrowolnego podania takich informacji);
 • danych dotyczących stanu zdrowia, w tym ewentualnej niepełnosprawności (np. celem uwzględnienia w uzasadnionym stopniu Twoich wymogów w miejscu pracy).

Będziemy przetwarzać dane tego rodzaju, jeżeli dobrowolnie nam je przekażesz, jeżeli jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przetwarzania oraz w ramach procesu rekrutacji – celem uwzględnienia w uzasadnionym stopniu Twoich wymogów.

W jakich celach wykorzystujemy informacje na Twój temat i jaka jest do tego podstawa prawna?

W tej części opisujemy cele, dla których wykorzystujemy dane osobowe Ta informacja ma charakter globalny i w przypadkach, gdy prawo danego kraju ogranicza albo zakazuje pewnych działań opisanych w niniejszej informacji, nie będziemy wykorzystywać dotyczących Ciebie informacji do tych celów w tym kraju.

Z zastrzeżeniem powyższego możemy wykorzystywać informacje na Twój temat w następujących celach:

 • sprawdzanie tożsamości, zdatności na dane stanowisko i prawa do podjęcia pracy;
 • weryfikacja historii zatrudnienia, kwalifikacji, doświadczenia i referencji;
 • w przypadkach dozwolonych przepisami prawa – weryfikacja kandydata i jego danych;
 • przeprowadzenie rekrutacji i selekcji, w tym poprzez rozmowy kwalifikacyjne, oceny i profilowanie psychometryczne, kwalifikację wstępną, przedstawienie oferty pracy i świadczeń dodatkowych (w stosownych przypadkach);
 • administracja biznesowa, w tym obowiązek prowadzenia dokumentacji;
 • w stosownych przypadkach – administrowanie zwrotem kosztów związanych z udziałem w rozmowie kwalifikacyjnej;
 • w stosowanych przypadkach – administracja i zarządzanie przed zatrudnieniem, w tym przygotowanie dokumentów związanych z umową i innych oraz zapewnienie dostępu do systemów i budynku;
 • monitorowanie procesu rekrutacji;
 • do celów analityki biznesowej i doskonalenia działalności, w tym na potrzeby procesu rekrutacji, wydarzeń, cyfrowych punktów kontaktu z PMI, systemów i urządzeń PMI oraz i informacji przedstawianych przez nas (albo przez nasze jednostki stowarzyszone) kandydatom do pracy.

Podstawy prawne naszego wykorzystania informacji o Tobie mogą być następujące (objaśniamy je szczegółowo w dziale „dowiedz się więcej”):

 • zachowanie zgodności z przepisami prawa, którym podlegamy;
 • podjęcie kroków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;
 • prawnie uzasadniony interes biznesowy, wobec którego nie jest nadrzędny Twój interes w postaci ochrony informacji;
 • w przypadku niewystępowania żadnej z powyższych okoliczności, albo gdy jest to wymagane przepisami prawa – Twoja zgoda (o którą zwrócimy się przed rozpoczęciem przetwarzania informacji).

Cele, do których wykorzystujemy informacje na Twój temat, wraz z metodami gromadzenia oraz podstawą prawną wykorzystywania Twoich danych, to:

CelMetoda gromadzenia oraz podstawa prawna Przetwarzania danych

Zapewnienie zgodności ze zobowiązaniami regulacyjnymi

 

 • sprawdzenie tożsamości i prawa do podjęcia pracy 
 • ocena profilu demograficznego personelu, np. monitorowanie równości szans

Takie informacje zazwyczaj są bezpośrednio przekazywane nam przez Ciebie.

Wykorzystujemy je ze względu na konieczność przestrzegania ciążącego na nas obowiązku prawnego, który wymaga zatrudniania wyłącznie osób z prawem do podjęcia pracy w kraju, którego dotyczy dane stanowisko, oraz monitorowania profilu demograficznego personelu bądź – w krajach, w których nie ma takiego obowiązku prawnego – ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes prowadzenia działalności zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki, jeśli Twoje interesy, prawa i swobody związane z ochroną informacji na Twój temat nie są wobec niego nadrzędne.

Weryfikacja zgłoszeń i sprawdzanie kandydatów (w zakresie dozwolonym przepisami prawa) 

 

 • weryfikacja historii zatrudnienia, kwalifikacji, doświadczenia i referencji
 • w przypadkach dozwolonych przepisami prawa – weryfikacja kandydata i jego danych

Zwykle jest to połączenie informacji przekazywanych nam bezpośrednio (w ramach zgłoszenia na stanowisko) oraz – na późniejszych etapach naszego procesu rekrutacji – informacji gromadzonych od podmiotów zewnętrznych, w tym referencje oraz (w przypadkach dozwolonych przepisami prawa) sprawdzenie rejestru karnego.

Wykorzystujemy je ze względu na konieczność przestrzegania ciążącego na nas obowiązku prawnego, w myśl którego możemy zatrudniać wyłącznie odpowiednie i zdatne osoby bądź – w krajach, w których nie ma takiego obowiązku prawnego – wykorzystujemy je ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na sprawdzeniu odpowiedniości i zdatności na nasze stanowisko, jeśli Twoje interesy, prawa i swobody związane z ograniczeniem wykorzystania informacji na Twój temat nie są wobec niego nadrzędne. 

Rekrutacja i wybór pracowników

 

 • rekrutacja i selekcja kandydatów, w tym rozmowy kwalifikacyjne, nagrane materiały wideo, oceny, badania psychometryczne;

 

 • zapoznanie się z formularzami zgłoszeniowymi oraz narzędzia do oceny online i testy umiejętności;

 

 • selekcja wstępna; 

 

 • w stosownych przypadkach – administrowanie zwrotem niektórych kosztów związanych z udziałem w rozmowie kwalifikacyjnej;

 

 • w stosownych przypadkach – złożenie oferty i uzgodnienie świadczeń dodatkowych;

 

 • rozmowa kwalifikacyjna grupowa, panelowa i indywidualna;

 

 • informowanie o wyniku zgłoszenia i innych potencjalnie interesujących ofertach, ogłoszenia o wolnych stanowiskach i monitorowanie zainteresowania; 

 

 • prowadzenie dokumentacji.

Zwykle jest to połączenie informacji przekazywanych nam bezpośrednio (na różnych etapach procesu rekrutacji) oraz informacji gromadzonych od podmiotów zewnętrznych, w tym od wszystkich rekruterów albo z platform mediów społecznościowych, których używasz, by przekazywać nam informacje o sobie.

Wykorzystujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu biznesowego polegającego na rekrutacji i selekcji kandydatów na nasze stanowiska (w tym przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i ocen), administrowaniu całym procesem i prowadzeniu dokumentacji procesu rekrutacji, jeśli Twoje interesy, prawa i swobody związane z ograniczeniem wykorzystania informacji na Twój temat nie są wobec niego nadrzędne.

Zarządzanie personelem przed zatrudnieniem 

 

 • czynności związane z zatrudnieniem, np. przygotowanie, wydrukowanie i podpisanie umowy o pracę;

 

 • założenie elektronicznej dokumentacji osobowej i akt osobowych;

 

 • stworzenie dokumentacji płacowej;

 

 • wprowadzanie nowych świadczeń pracowniczych; 

 

 • zgłaszanie rozpoczęcia stosunku pracy organom prawnym.

Informacje te gromadzone są na późniejszych etapach procesu rekrutacji oraz podczas przetwarzania oferty pracy lub jej przyjęcia.

Wykorzystujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu biznesowego polegającego na przygotowaniu niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i uzupełnienia wymaganej dokumentacji wewnętrznej, jeśli Twoje interesy, prawa i swobody związane z ograniczeniem wykorzystania informacji na Twój temat nie są wobec niego nadrzędne.

Monitorowanie procesu rekrutacji 

 

 • sprawdzanie i kontrola jakości w celu monitorowania zgodności z naszym procesem rekrutacji

Dane te są gromadzone w trakcie całego naszego procesu rekrutacji.

Wykorzystujemy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu biznesowego polegającego na sprawdzeniu zgodności z naszym procesem rekrutacji, jeśli Twoje interesy, prawa i swobody związane z ograniczeniem wykorzystania informacji na Twój temat nie są wobec niego nadrzędne.

Wsparcie wszystkich powyższych celów 

 

 • zarządzanie Twoimi kontami

 

 • umożliwianie korzystania z punktów kontaktu z PMI (na przykład zapewnianie możliwości pozostawania zalogowanym do części punktu kontaktu zastrzeżonych wyłącznie dla uprawnionych użytkowników oraz zarządzanie preferencjami językowymi);

 

 • korespondencja z Tobą

 

 • zarządzanie umówionymi spotkaniami z nami (na przykład w związku z rozmową kwalifikacyjną lub oceną); 

 

 • poprawa Twojego komfortu

 

 • administracja i rozwiązywanie problemów

Zwykle jest to połączenie przekazywanych nam informacji (imię i nazwisko, hasło [albo równorzędne dane]) oraz informacji, które gromadzimy automatycznie (na przykład informacji na temat urządzenia oraz plików cookie i podobnych technologii śledzących).

Korzystamy z nich na podstawie odpowiadającej jednemu z celów wykorzystywania przez nas informacji. Na przykład w przypadku zarządzania Twoim kontem celem udzielania wsparcia w ramach wyszukiwania ofert pracy i składania zgłoszeń, wykorzystujemy te dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego prowadzeniem naszej działalności i rekrutacją personelu, jeśli Twoje interesy, prawa i swobody w zakresie ochrony informacji na Twój temat nie są wobec niego nadrzędne. 

Analityka biznesowa i doskonalenie działalności

 

 • ocena skuteczności naszego procesu rekrutacji;

 

 • analityka biznesowa i doskonalenie działalności (w tym na potrzeby procesu rekrutacji, wydarzeń, cyfrowych punktów kontaktu z PMI oraz informacji przedstawianych przez nas (albo przez nasze podmioty stowarzyszone) kandydatom do pracy);

Przeważnie będzie to połączenie przekazywanych nam informacji oraz informacji, które gromadzimy automatycznie; oraz (jeśli jest to prawnie dozwolone) informacji, które uzyskujemy od podmiotów zewnętrznych. 

Wykorzystujemy je na podstawie tego, że w naszym uzasadnionym interesie biznesowym leży przeprowadzenie analizy, ocena skuteczności, zmierzenie wydajności i usprawnienie działań rekrutacyjnych, punktów kontaktu z PMI i wydarzeń, jeśli Twoje interesy, prawa i swobody w zakresie ochrony informacji na Twój temat nie są wobec niego nadrzędne.

 

Tam, gdzie przetwarzanie przez nas informacji na Twój temat nie opiera się na powyższych podstawach prawnych albo gdy jest to wymagane przepisami prawa, poprosimy o Twoją zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania informacji (na takie przypadki będzie wyraźnie wskazywał ich kontekst). Od czasu do czasu możemy poprosić o Twoją wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii informacji na Twój temat.

W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać informacje na Twój temat w sposób nieopisany powyżej. W takich przypadkach przedstawimy dodatkową informację o ochronie prywatności z wyjaśnieniem takiego wykorzystania. Powinieneś zapoznać się z wszelkimi dodatkowymi informacjami przekazanymi w związku z tym zawiadomieniem.

Czy podejmujemy jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany?

Możemy podejmować automatycznie decyzje w sprawie dowolnych kwestii wymienionych w niniejszej informacji (np. w kwestii weryfikacji lub tego, kto znajdzie się na liście osób przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej). Jeżeli tak robimy, poinformujemy Cię o tym w odpowiednim momencie, przekazując jednocześnie informację na temat powiązanych z tym procesów logicznych, a także wagi i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania informacji na Twój temat.

Komu przekazujemy Twoje informacje i do jakich celów?

Możemy udostępniać informacje na Twój temat:

 • jednostkom stowarzyszonym PMI;
 • podmiotom zewnętrznym, które dostarczają jednostkom stowarzyszonym PMI albo Tobie produkty albo świadczą usługi (np. agencjom rekrutacyjnym, usługodawcom świadczącym usługi weryfikacji danych, usługodawcom świadczącym usługi oceny online oraz usługodawcom, którzy wspierają starania PMI w celu poprawy komfortu kandydatów); oraz
 • innym podmiotom zewnętrznym, jeżeli jest to wymagane albo dopuszczalne na mocy przepisów prawa (np. organom regulacyjnym; departamentom rządowym; poprzednim, potencjalnym albo przyszłym pracodawcom, a także w przypadku restrukturyzacji organizacyjnej).

Ujawniamy innym informacje na Twój temat wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z tego względu w przypadkach, w których zgoda jest wymagana na mocy przepisów prawa, najpierw poprosimy o Twoją zgodę.

Ujawnianie danych innym jednostkom stowarzyszonym PMI

 • Informacje na Twój temat będą ujawniane spółce Philip Morris Products S.A. (z siedzibą w Neuchâtel w Szwajcarii), która zajmuje się centralnym zarządzaniem procesem przetwarzania danych osobowych dla jednostek stowarzyszonych PMI. Informacje na Państwa temat mogą być również ujawniane spółce Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (z siedzibą w Lozannie w Szwajcarii) jako dostawcy technologii dla jednostek stowarzyszonych PMI. Philip Morris Products S.A. i (w zakresie, w jakim posiada dostęp) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl przetwarzają informacje na Państwa temat we wszystkich celach opisanych w niniejszej informacji.
 • Informacje na Twój temat zostaną udostępnione innym jednostkom stowarzyszonym PMI we wszystkich celach opisanych w niniejszej informacji (np. aby określić, czy spełniasz wymogi dotyczące dostępnych wakatów w dowolnej jednostce stowarzyszonej PMI). Gdy zamieszczasz informacje na portalu z ofertami pracy, zostaną one udostępnione każdej jednostce stowarzyszonej PMI, a każda jednostka stowarzyszona PMI może przetwarzać te dane w ramach własnego procesu rekrutacji. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy odpowiadasz na ogłoszenie rekrutacyjne dotyczące konkretnej jednostki stowarzyszonej PMI. Dlatego też informacje na Twój temat mogą być przekazywane na całym świecie (jeśli Twoje dane zostaną zgromadzone w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznacza to, że informacje na Twój temat mogą zostać wyprowadzone poza niego).

Dane jednostek stowarzyszonych PMI i krajów, w których mają one swoje siedziby, dostępne są w tutaj.

Dodatkowe punkty dotyczące poszczególnych krajów

W zależności od kraj chcemy przekazać Ci pewne dodatkowe informacje.

Dodatkowe informacje dla osób w Japonii...

Osoby znajdujące się w Japonii powinny pamiętać, że ujawniamy innym jednostkom stowarzyszonym PMI informacje na ich temat w celach opisanych w niniejszej informacji na podstawie „wspólnego użytkowania” na mocy japońskich przepisów prawa o ochronie danych. W takim przypadku Philip Morris Japan Limited (PMJ) będzie nadal odpowiedzialnie zarządzać Państwa danymi osobowymi i tego samego wymagamy od podmiotów, którym ujawniamy te dane. Ponadto w przypadku podmiotów znajdujących się poza Japonią podejmujemy uzasadnione działania zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Ujawnianie danych podmiotom zewnętrznym

 • W zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy ujawniać informacje na Twój temat podmiotom zewnętrznym, które dostarczają jednostkom stowarzyszonym PMI albo Tobie produkty albo świadczą usługi (np. agencjom rekrutacyjnym, usługodawcom świadczącym usługi weryfikacji danych, usługodawcom świadczącym usługi oceny online, usługodawcom świadczącym usługi informatyczne oraz podmiotom świadczącym usługi w zakresie weryfikacji tożsamości).
 • W zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy przekazywać informacje na Twój temat innym podmiotom zewnętrznym w przypadkach, gdzie jest to wymagane albo dopuszczalne na mocy przepisów prawa, np. organom regulacyjnym; departamentom rządowym; w odpowiedzi na żądania ze strony organów porządkowych albo innych funkcjonariuszy publicznych; w przypadku, gdy ujawnienie danych zostanie uznane za konieczne albo właściwe w celu zapobieżenia uszczerbku na zdrowiu albo stratom finansowym albo w związku z czynnościami wyjaśniającymi w sprawie domniemanej albo faktycznej nielegalnej działalności, a także w przypadku restrukturyzacji organizacyjnej.
 • W przypadku zorganizowania podróży służbowej lub zakwaterowania (np. w przypadku, gdy musisz stawić się na rozmowie kwalifikacyjnej) informacje na Twój temat mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym organizującym podróż lub zakwaterowanie, świadczącym usługi transportowe albo związane z podróżą, takim jak biura podróży, dostawcy usług umożliwiających dokonywanie rezerwacji online, biura sprzedaży biletów, linie lotnicze, firmy wynajmujące samochody, przewoźnicy kolejowi i hotele. Te podmioty zewnętrzne będą wykorzystywać informacje na Państwa temat do własnych celów (np. aby wywiązać się ze swoich obowiązków dotyczących zapewnienia Państwu transportu albo zakwaterowania) i należy zapoznać się z ich informacjami o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się więcej o sposobie przetwarzania przez nich informacji na Państwa temat. Pamiętaj, że mogą Ci przysługiwać prawa w stosunku do takich podmiotów zewnętrznych w odniesieniu do przetwarzania przez nie informacji na Twój temat.

Gdzie mogą być przesyłane informacje na Twój temat?

Podobnie jak wszystkie organizacje międzynarodowe, również my przekazujemy informacje globalnie naszym jednostkom stowarzyszonym i usługodawcom.  Twoje dane mogą w związku z tym być przekazywane do innych krajów w ramach naszej normalnej działalności operacyjnej.  Zawsze w przypadku przekazywania Twoich danych za granicę będziemy ograniczać dostęp do Twoich danych do wyłącznie tych osób, które muszą je poznać, przetwarzać Twoje dane zgodnie z naszymi wewnętrznymi standardami ochrony danych, zapewniać ich odpowiednią ochronę i przekazywać informacje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony prywatności danych.  W przypadku przekazywania danych będziemy wymagać od strony otrzymujące zachowania poufności Twoich danych, usunięcia ich, gdy już nie będą wymagane i postępowania zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.  Odpowiednio, informacje na Twój temat mogą być przekazywane poza obszar jurysdykcji, której podlegasz.  Na przykład jeżeli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Australii albo Japonii, Twoje dane mogą być przetwarzane w innym kraju.

W przypadku wykorzystywania danych w sposób opisany w niniejszej informacji dotyczące Ciebie dane mogą być przekazywane w obrębie bądź poza granice kraju albo terytorium, w którym zostały zgromadzone, włączając w to kraje albo terytoria, które mogą nie stosować takich samych norm w zakresie ochrony danych.

Na przykład wraz z innymi jednostkami stowarzyszonymi PMI na terenie UE i EOG możemy przekazywać dane osobowe jednostkom stowarzyszonym PMI albo ich usługodawcom spoza terenu UE i EOG. We wszystkich takich przypadkach takie przekazywanie będzie:

Przekazywanie danych z Wielkiej Brytanii prowadzone jest zgodnie z przepisami brytyjskiego RODO i wytycznymi Biura Komisarza ds. Informacji. 

We wszystkich przypadkach w tych krajach albo terytoriach zastosowane zostaną odpowiednie środki związane z bezpieczeństwem w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Nasi usługodawcy znajdują się w wielu krajach na całym świecie, w tym w szczególności na terenie EOG, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Indii, Filipin, Indonezji i Australii.

W jaki sposób chronimy informacje na Twój temat?

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, które zabezpieczamy przed ujawnianiem, wykorzystywaniem, zmienianiem albo zniszczeniem. W stosownych przypadkach stosujemy szyfrowanie i inne technologie, które mogą pomóc chronić przekazywane przez Ciebie informacje. Od naszych usługodawców wymagamy również spełniania równoważnych wymogów w zakresie poufności danych i bezpieczeństwa.

Jak długo przechowywane będą informacje na Twój temat?

Informacje na Twój temat będziemy przechowywać przez okres niezbędny do zrealizowania celów, w których zgromadzono te informacje zgodnie z naszymi wewnętrznymi standardami dotyczącymi przechowywania danych. Następnie je usuniemy. Czas ich przechowywania będzie się różnić w zależności od celów, do których zgromadzono informacje. Należy pamiętać, że w niektórych okolicznościach masz prawo zażądać usunięcia informacji. Ponadto, czasem ciążą na nas obowiązki prawne dotyczące przechowywania informacji, na przykład do celów podatkowych i rachunkowych, przez określony okres minimalny albo usunięcia ich po upływie określonego okresu maksymalnego.

Zazwyczaj przechowujemy dane w oparciu o kryteria przedstawione w tabeli poniżej. W przypadku niezgodności tych okresów z obowiązkami prawnymi dotyczącymi przechowywania informacji, na przykład do celów podatkowych albo rachunkowych, przez określony okres minimalny albo usunięcia ich po upływie określonego okresu maksymalnego przestrzegamy tych określonych okresów.

RodzajObjaśnienie/Typowe kryteria przechowania

 • dane związane z procesem rekrutacji

W przypadku ubiegania się o zatrudnienie u nas zarejestrujemy Twój wniosek i będziemy go przechowywać tak długo, jak będzie istotny dla naszej relacji, na przykład w trakcie trwania procesu rekrutacji, aby przedstawić Ci inne możliwości, które mogłyby wzbudzić Twoje zainteresowanie, a jeżeli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, w trakcie Twojego zatrudnienia u nas. 

Przeważnie informacje na Twój temat przechowujemy przez okres do 12 miesięcy od daty Twojego ostatniego logowania na platformie rekrutacyjnej. Dokumentację dotyczącą procesu rekrutacji przechowujemy co najmniej przez określony w przepisach ustawowych okres, w którym można złożyć roszczenie wynikające z procesu rekrutacji. Możemy przechowywać informacje na Twój temat przez dłuższy czas, jeśli ubiegasz się o określone rodzaje stanowisk, a jest to dozwolone bądź wymagane w kraju, w którym znajduje się dane stanowisko.

Inna dokumentacja, która jest istotna w procesie rekrutacji (np. wyniki oceny i weryfikacja danych) jest przechowywana przez krótki okres, do czasu sporządzenia bardziej długoterminowej dokumentacji (np. zapis wyniku oceny lub weryfikacji danych).


 • ewidencja odwiedzających
W przypadku odwiedzin naszych budynków, ewidencja odwiedzających będzie przechowywana zasadniczo przez okres wyłącznie kilku miesięcy. 

 • OBRAZY Z KAMER PRZEMYSŁOWYCH
W przypadku odwiedzin naszych budynków, nagrania z monitoringu przemysłowego będą przechowywana zasadniczo przez okres wyłącznie kilku dni.

 • audyty systemowe i zapobieganie oszustwom
Systemowe dzienniki kontroli są przechowywane zazwyczaj przez okres maksymalnie sześciu miesięcy w celu na potrzeby odtwarzania systemu oraz przez maksymalnie 10 lat na potrzeby zapobiegania oszustwom. 

 • Analityka biznesowa
Dane analizy biznesowej są zazwyczaj gromadzone automatycznie w przypadku korzystania z punktów kontaktu PMI oraz anonimizowane/agregowane niedługo po tym.

Jakie prawa i opcje Państwu przysługują?

Mogą Ci przysługiwać niektóre albo wszystkie z następujących praw dotyczących przechowywanych przez nas informacji na Twój temat:

 • żądanie udzielenia Ci dostępu do nich;
 • żądanie ich poprawienia, aktualizacji lub usunięcia;
 • żądanie ograniczenia korzystania z nich przez nas, w niektórych okolicznościach;
 • wniesienie sprzeciwu wobec korzystania z nich, w niektórych okolicznościach;
 • wycofanie Twojej zgody na wykorzystywanie ich przez nas;
 • przenoszenie danych, w niektórych okolicznościach; oraz
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego w Twoim kraju (jeśli takowy istnieje).

Umożliwiamy łatwe skorzystanie z tych praw, takie jak łącza do „rezygnacji z subskrypcji”, kontakt na adres people.culture@pmi.com albo poprzez skorzystanie z danych kontaktowych podanych w punkcie „Do kogo należy się zwracać z pytaniami?” na końcu niniejszej informacji.

Przysługujące Ci prawa zależą od przepisów prawa obowiązujących w Twoim kraju. Jeżeli znajdujesz się na terenie Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), będą Ci przysługiwać prawa wskazane w tabeli poniżej. Jeśli znajdujesz się gdzie indziej, możesz się z nami skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji (patrz punkt „Do kogo należy się zwracać z pytaniami?”).

Prawa dotyczące przechowywanych przez nas informacji na Twój tematSzczegółowe informacje (uwaga: poniższe prawa podlegają określonym ograniczeniom prawnym)

 • żądanie udzielenia Ci dostępu do nich

W celu potwierdzenia: 

 • czy przetwarzamy informacje na Twój temat;
 • naszej nazwy i danych kontaktowych;
 • cel przetwarzania;
 • kategorii przetwarzanych informacji; 
 • źródeł informacji (jeśli je posiadamy), jeżeli nie zgromadziliśmy ich od Ciebie;
 • istnienia zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji (w przypadku, gdy takowe wykorzystujemy, o czym zostaniesz poinformowany), w tym profilowania, które wywołują wobec Ciebie skutki prawne albo w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają, oraz informacji na temat odnośnych procesów logicznych, a także wagi i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania informacji na Twój temat; oraz
 • kryteriów ustalania okresu, przez który będziemy przechowywać informacje. 

Na Twoje żądanie przekażemy Ci kopię informacji na Twój temat, które wykorzystujemy (pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa oraz swobody innych).


 • żądanie ich poprawienia lub aktualizacji
Dotyczy to przechowywanych przez nas informacji, które są nieprawidłowe albo niekompletne.

 • do żądania ich usunięcia oraz, w niektórych przypadkach, w ramach jego rozszerzenia – prawo do bycia zapomnianym 
Ma to zastosowanie, gdy:
 • przechowywane przez nas informacje nie są już konieczne do celów, dla których je wykorzystujemy;
 • korzystamy z informacji na podstawie Twojej zgody, zaś Ty wycofasz swoją zgodę (w takim przypadku będziemy pamiętać, aby się z Tobą więcej nie kontaktować, chyba że zażądasz całkowitego usunięcia wszystkich informacji na Twój temat, wówczas uszanujemy Twoją decyzję);
 • wykorzystujemy informacje na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, a w następstwie Twojego sprzeciwu stwierdzimy, iż nie posiadamy nadrzędnego interesu w dalszym ich wykorzystywaniu; 
 • informacje zostały pozyskane albo wykorzystane w sposób niezgodny z prawem; albo
 • aby wypełniać obowiązki nakładane przez prawo.

 • żądanie ograniczenia przetwarzania ich przez nas

Prawo to będzie obowiązywać tymczasowo podczas rozpatrywania przez nas sprawy w przypadku, gdy: 

 • podważysz prawidłowość wykorzystywanych przez nas informacji; albo
 • wyrazisz sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas informacji w oparciu o prawnie uzasadniony interes

(w przypadku, gdy skorzystasz ze swego prawa w tych sytuacjach, poinformujemy Cię przed dalszym wykorzystywaniem tych informacji).

Prawo to ma również zastosowanie w przypadku, gdy: 

 • wykorzystywanie przez nas informacji jest niezgodne z prawem i nie zgodzisz się na usunięcie danych; albo
 • nie będziemy już potrzebować Twoich danych, ale będą Ci potrzebne do wszczęcia postępowania sądowego.

 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania ich przez nas
W przypadku, gdy wykorzystujemy informacje na Twój temat na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, możesz wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas informacji do tych celów, przedstawiając uzasadnienie Twojej sytuacji, my zaś rozważymy Twój sprzeciw. 

 • wycofanie Twojej zgody na wykorzystywanie ich przez nas
Prawo to obowiązuje w przypadku, gdy podstawą prawną wykorzystywania przez nas informacji na Państwa temat jest Państwa zgoda. Takie przypadki będą jednoznaczne w kontekście.

 • aby podważyć niektóre zautomatyzowane decyzje

Jeżeli w ramach naszego procesu rekrutacji podejmiemy decyzję jedynie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, a dana decyzja będzie pociągać za sobą skutki prawne dla Ciebie albo będzie na Ciebie podobnie wpływać w istotny sposób (np. zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną na podstawie takiej decyzji), masz prawo do podważenia decyzji, żądania weryfikacji decyzji przez człowieka oraz wyrażenia własnego punktu widzenia. 

Prawo to nie przysługuje, jeśli:

(i) wyraziłeś uprzednio zgodę na taką decyzję;

(ii) takie wykorzystanie informacji na Twój temat jest konieczne do zawarcia albo wykonania umowy między nami, albo

(iii) jest to dozwolone przez prawo. 

Jak wspomniano powyżej, poinformujemy Cię o podejmowaniu takich decyzji w odpowiednim momencie, przekazując jednocześnie informację na temat powiązanych z tym procesów logicznych, a także wagi i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania informacji na Twój temat.


 • przenoszenie danych

Jeżeli:

(i) przekazałeś nam swoje dane; oraz 

(ii) wykorzystujemy te dane w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody albo w celu wykonania naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie,

 

wówczas przysługuje Ci prawo do otrzymania danych z powrotem od nas w powszechnie stosowanym formacie oraz prawo do zażądania przekazania przez nas tych danych innemu podmiotowi, jeśli jest to technicznie możliwe do wykonania.


 • wniesienie skargi do organu nadzorczego w Twoim kraju

Z chęcią rozwiążemy wszelkie skargi bezpośrednio.  Przed skontaktowaniem się z organem nadzorczym zachęcamy do zgłoszenia się do nas za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na początku niniejszej informacji.  

Dane kontaktowe organu nadzorczego są następujące:

 • W przypadku Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego można kontaktować się z organem miejscowym wyszczególnionym w witrynie Unii Europejskiej pod tym adresem. W razie niepewności co do organu nadzorczego w danej jurysdykcji prosimy o kontakt za pomocą danych podanych u góry tej strony.
 • W przypadku Wielkiej Brytanii można kontaktować się z Biurem Komisarza ds. Informacji za pośrednictwem tego łącza.
 • W przypadku innych krajów należy odnieść się do witryny internetowej rządu Twojego kraju. 

 

W razie niepewności co do organu nadzorczego w danej jurysdykcji prosimy o kontakt za pomocą danych podanych u góry tej strony.

Dodatkowe punkty dotyczące poszczególnych krajów

W zależności od tego, w którym kraju mieszkasz, mogą przysługiwać Ci dodatkowe prawa.

Osoby mieszkające we Francji mogą przekazywać instrukcje dotyczące informacji przechowywanych przez nas na ich temat na wypadek ich śmierci (w szczególności dotyczące ich przechowywania albo usuwania oraz możliwości wglądu do informacji przez inne osoby). Masz prawo:

 • wydania ogólnych instrukcji dla dostawcy usług cyfrowych zarejestrowanego we francuskim organie nadzorczym ds. ochrony danych osobowych (zwanym „CNIL”) (instrukcje te dotyczą każdego wykorzystania informacji na Twój temat); albo
 • przekazania nam szczegółowych instrukcji dotyczących wyłącznie wykorzystywania przez nas informacji na Twój temat.

Twoje instrukcje mogą wymagać od nas przekazania informacji na Twój temat podmiotowi zewnętrznemu (jeżeli jednak informacje te zawierają informacje na temat innych osób, nasz obowiązek poszanowania praw dotyczących prywatności tych osób będzie oznaczał, że nie będziemy mogli spełnić Twojej prośby do końca). Przysługuje Ci również prawo do wyznaczenia podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za zapewnienie wykonania Twoich instrukcji. Jeżeli nie wyznaczysz podmiotu zewnętrznego, Twoi następcy prawni będą uprawnieni do wykonania Twoich praw dotyczących informacji na Twój temat po Twojej śmierci (chyba że określisz inaczej w swoich instrukcjach):

 • w celu zarządzania Twoim majątkiem (w takim przypadku Twoi następcy prawni będą uprawnieni do uzyskania dostępu do informacji na Twój temat w celu zidentyfikowania i uzyskania informacji wymaganych dla zarządzania Twoim majątkiem, w tym wszelkich dóbr albo danych cyfrowych, które można uznać za pamiątkę rodzinną przekazywaną następcom prawnym); oraz
 • w celu zapewnienia, że podmioty korzystające z informacji na Twój temat uwzględniły Twoją śmierć (np. przez zamknięcie Twojego rachunku bankowego i ograniczenie wykorzystywania albo aktualizowania informacji na Twój temat).

Możesz zmienić albo odwołać swoje instrukcje w dowolnym momencie. Więcej informacji na temat przetwarzania informacji na Twój temat w przypadku Twojej śmierci znajduje się w art. 84-86 Ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. z późn. zm. Po Państwa śmierci przestaną Państwo korzystać ze swojego konta, a my usuniemy informacje na Państwa temat zgodnie z naszymi politykami przechowywania danych (szczegółowe informacje w części „Jak długo przechowywane są dane na Państwa temat?”).

Osoby mieszkające w Australii:

W przypadku osób mieszkających w Australii, zastosowanie mają następujące informacje dodatkowe:

 • jeżeli nie udostępnisz nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie (w stosownych przypadkach) przekazywać Ci zamówionych przez Ciebie informacji albo świadczyć na Twoją rzecz zamówionych usług albo rozpatrywać Twojego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę albo w innej formie; oraz
 • nasza Polityka prywatności (dostępna pod adresem https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) wyjaśnia: (i) w jaki sposób możesz uzyskać dostęp albo dokonać korekty danych osobowych na Twój temat, które przechowujemy; (ii) w jaki sposób możesz wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych; oraz (iii) w jaki sposób rozpatrujemy wszelkie skargi.

Do kogo należy się zwracać z pytaniami?

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania ze swoich praw możesz:

 • skontaktować się z nami pod adresem People.Culture@pmi.com; albo
 • skontaktować się z odpowiednim inspektorem ochrony danych jednostki stowarzyszonej PMI (o ile takowy istnieje), którego dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

Dane kontaktowe zostaną również udostępnione w wiadomościach wysyłanych do Ciebie przez jednostki stowarzyszone PMI.

Jeżeli Twój kraj posiada organ ochrony danych, przysługuje Ci prawo do skontaktowania się z nim w przypadku jakichkolwiek pytań albo wątpliwości. Jeżeli odnośna jednostka stowarzyszona PMI nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania lub rozwiać wątpliwości, możesz skorzystać z prawa do podjęcia kroków prawnych w sądzie krajowym.

Zmiany niniejszej informacji

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania niniejszej informacji (oraz wszelkich informacji uzupełniających). W przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa, poinformujemy Cię o zmianach; ponadto, w przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa, przed wprowadzeniem zmian uzyskamy również Twoją zgodę.

Ostatnia modyfikacja 30 grudnia 2022 r. Poprzednie wersje niniejszej informacji można znaleźć tutaj.