Kim jesteśmy?

Jestęśmy członkiem grupy Philip Morris International. Nasze dane (nazwa, adres, itp.) zostaną Państwu przekazane odrębnie w momencie gromadzenia Państwa informacji, przykładowo w drodze powiadomienia w aplikacji lub na stronie internetowej, w e-mailu, lub w umowie między nami zawierającej łącze do tej informacji.

 • PMI: Philip Morris International, wiodąca międzynarodowa grupa z branży tytoniowej. Składa się z szeregu spółek, lub "podmiotów stowarzyszonych".
 • Podmioty stowarzyszone PMI: Każdy członek grupy Philip Morris International jest "Podmiotem Stowarzyszonym". "My" (lub "nas" lub "nasi") dotyczy podmiotów stowarzyszonych PMI, które jako pierwsze zgromadziły o Państwie informacje.
 • Produkt PMI: oznacza produkt wytworzony przez nas, lub przez inny podmiot stowarzyszony PMI.

W jaki sposób gromadziny o Państwie informacje?

Możemy gromadzić informacje o Państwie na różne sposoby.

 • Mogą Państwo dostarczać nam inforamcje w sposób bezpośredni (np. podpisanie umowy, wypełnienie fromualrza, lub skontaktowanie się z nami telefonicznie).
 • Możemy gromadzić informacje w sposób automatyczny (np. w przypadku wykorzystywania aplikacji PMI lub strony internetowej).
 • Możemy nabywać informacje od stron trzecich (np. publicznie dostępne infromacje na platformach społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook i Twitter).

W niniejszej informacji, wszelkie metody, w jakich mogą Państwo się z nami skontaktować określamy jako "punkty kontaktu PMI". Punkty kontaktu PMI mają charakter zarówno fizyczny, przykładowo: biura PMI, punkty sprzedaży i wydarzenia), jak i cyfrowy (na przykład korespondencja e-mail, aplikacje i strony internetowe).

Możemy gromadzić informacje, które przekazują nam Państwo bezpośrednio. Typowo ma to miejsce gdy Państwo:

 • rejestrują się w jako członek w naszej bazie danych (na przykład osobiście, poprzez aplikację, lub w sieci);
 • sprzedają, lub udzielają porad w zakresie produktów lub usług PMI, na przykład w punkcie sprzedaży detalicznej;
 • współpracują z nami, promują lub dystrybuują produkty PMI (lub wspierają takie działania);
 • pobierają lub wykorzystują punkt kontaktu z PMI (np. aplikację lub stronę internetową);
 • kontaktują się z nami poprzez punkt kontaktu z PMI, drogą mailową, telefoniczną lub poprzez media społecznościowe;
 • rejestrują nasze urzązenie;
 • wprowadzją konsumenta jako członka naszej bazy danych;
 • zapisują się do portalu panelowego PMI;
 • rejestrują się w celu otrzymania komunikatów prasowych PMI, alarmów e-mail lub powiadomień marketingowych;
 • uczestniczą w ankietach PMI, lub (jeśli jest to dopuszczlane prawem), konkrusach lub promocjach PMI; lub
 • odwiedzają nasze biura czy uczęszczają na wydarzenia organizowane przez podmiot stowarzyszony PMI.

Możemy gromadzić informacje o Państwie w sposób automatyczny. Typowo ma to miejsce gdy Państwo:

 • odwiedzają Państwo nasze biura (np. poprzez rejestrację wideo oraz rejestry dostępu do budynków);
 • pracują w, lub odwiedzają punkt sprzedaży sprzedający produkty PMI (np. w drodze gromadzenia Państwa danych przy kasie, lub poprzez czujniki na wyjściu, które łączą się z technologią mobilną;
 • biorą udział w wydarzeniu zorganizowanym przez podmiot PMI (np. w drodze dokonywania sprzedaży lub zakupu na wydarzeniu), lub poprzez czujniki stosowane w trakcie wydarzenia, które łączą się z technologią mobilną;
 • komunikują się z nami (na przykład poprzez punkt kontaktu z PMI; lub poprzez platformy społecznościowe);
 • korzystają z punktów kontaktu z PMI (np. poprzez mechanizmy śledzenia w aplikacji lub na stronie); lub
 • dokonują publikacji na mediach społecznościowych, z których korzystamy (np. w celu lepszego zrozumienia opinii publicznej,odpowiadania na zapytania dotyczące produktów PMI).

Możemy również gromadzić informacje o Państwie w sposób automatyczny w drodze wykorzystywania technologii plików cookies oraz podobnych technologii śledzenia na cyfrowych punktach kontaktu PMI. Stosowane pliki typu cookies i inne technologie są zależne od danego punktu kontaktu PMI. W celu uzyskania informacji o technologii cookies (w tym mechanizmów usługi Google Analytics) oraz podobnych technologiach stosowanych w punkcie kontaktu, w tym także informacji o sposobie akceptowania lub odmawiania korzystania z plików cookies, prosimy zapoznać się z informacją dotyczącą plików cookies dostępną w danym punkcie kontaktu.

Jeśli jest to dopuszczalne prawem, możemy uzyskiwać informacje o Państwie od stron trzecich. Mogą one obejmować informacje współdzielone między podmiotami stowarzyszonymi PMI, informacje profilowe dostępne publicznie (na przykład Państwa preferencje oraz zainteresowania) na stronach społecznościowych należących do stron trzecich (na przykład LinkedIn, Facebook i Twitter), oraz informacje z list marketingowych nabywanych od trzecich agencji marketingowych.

Możemy również gromadzić informacje o Państwie w innych kontekstach, co każdorazowo podlega zawiadomieniu.

Jakie informacje o Państwie gromadzimy?

Możemy gromadzić różne typy informacji:

 • informacje konieczne do zarządzania oraz administrowania naszym stosunkiem z Państwem, Państwa pracownikiem lub przedstawicielem
 • informacje konieczne do sprzedaży lub doradztwa w zakresie produktów lub usług PMI (na przykład w celu realizacji zamówień)
 • informacje konieczne do udzielania wsparcia w zakresie produktów lub usług PMI, lub w celu świadczenia usług gwarancyjnych
 • informacje o roli Państwa działalności komercyjnej w zakresie dotyczącym naszych klientów, produktów PMI, lub nas samych (np. wprowadzenie klienta jako członka naszej bazy danych, świadczenie usług gwarancyjnych, prezentowanie produktów PMI oraz materiałów sprzedażowych, itp.)
 • informacje jakie przekazują nam Państwo w umowach, formularzach lub ankietach lub zebrane podczas interakcji w cyfrowych punktach kontaktu
 • informacje o Państwa wizycie w naszych biurach, punktach sprzedaży lub uczestnictwie w wydarzeniach
 • informacje, które podajecie Państwo podczas kontaktu (rozmowy telefoniczne, wymiana e-maili, itd.) z naszymi infoliniami
 • informacje o Państwa preferencjach i zainteresowaniach
 • informacje konieczne dla zweryfikowania Państwa wieku, tożsamości oraz uprawnienia do reprezentacji Państwa pracodawcy, jeśli dotyczy

Informacje jakie od Państwa gromadzimy w sposób bezpośredni są zależne od kontekstu, w jakim je Państwo przekazują. Przykładowo:

 • w przypadku, gdy zamawiają Państwo od nas produkt za pośrednictwem punktu kontaktu z PMI, przekazują Państwo Państwa nazwisko, informacje kontaktowe, informacje rozliczeniowe, a także produkty, jakie Państwo wybrali, w celu umożliwienia nam realizacji Państwa zamówienia;
 • w przypadku, gdy stosunek między nami ma charakter dystrybutorski, przekazują nam Państwo nasze imię i nazwisko, informacje kontaktowe i rozliczeniowe, w celu umożliwienia nam zarządzania naszym stosunkiem z Państwem lub Państwa pracodawcą, oraz wykonywania naszej umowy z Państwem lub Państwa pracodawcą;
 • mogą Państwo udzielić nam informacji o Państwa preferencjach produktowych oraz zainteresowaniach, pozwalając nam na oferowanie produktów i usług leżących w Państwa obszarze zainteresowań;
 • możemy gromadzić informacje, które pozwalają nam na zweryfikowanie Państwa wieku, na przykład na podstawie kopii dokumentu tożsamości lub Państwa wizerunku;
 • mogą nam Państwo przesłać fotografię sposobu, w jaki wyeksponowali Państwo nasze produkty PMI lub materiały sprzedażowe;
 • mogą Państwo odpowiadać na SMSy;
 • mogą Państwo wprowadzić klienta do naszej bazy danych jako jej członka, na przykład w celu umożliwienia świadczenia usług gwarancyjnych.

Informacje, jakie gromadzimy w sposób automatyczny będa w ogólnosci dotyczyć:

 • szczegółów Państwa wizyty lub połączenia telefonicznego (na przykład dzień, czas trwania);
 • częstotliwości Państwa wizyt w naszych biurach, punktach sprzedaży lub na wydarzeniach (w tym miejscach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie), odwiedzanych obszarów oraz czasu odwiedzin, a także dokonywanych zakupów;
 • Państwa wykorzystania cyfrowych punktów kontaktu z PMI (takich jak strony, które Państwo odwiedzają, stronę, z której Państwo przeszli, oraz stronę, do której się Państwo udali po opuszczeniu naszej strony, wprowadzone hasła wyszukiwania, lub łącza, jakie Państwie wybierali w danym punkcie kontraktu); oraz
 • Państwa urządzenia (na przykład Państwa adres IP lub unikalny identyfikator urządzenia, dane lokalizacji, szczegóły wszelkich plików cookies jakie możemy przechowywać na Państwa urządzeniu).

Informacje jakie gromadzimy od stron trzecich będą w ogólności składać się z informacji dostępnych publicznie (takich jak Państwa preferencje i zainteresowania), na przykład informacje pochodzące z wpisów na mediach społecznościowych.

Do jakich celów stosujemy informacje o Państwie, oraz na jakiej podstawie prawnej?

W tej sekcji opisujemy cele, w których stosujemy Państwa informacje osobiste. Jest to jednak informacja o zasięgu globalnym i tam, gdzie przepisy krajowe ograniczają bądź zabraniają określonych czynności opisanych w niniejszej informacji, nie będziemy korzystali z informacji zebranych na Państwa temat w tych celach na terytorium właściwego kraju.

Zgodnie z powyższym, możemy stosować informacje o Państwie do następujących celów:

 • W celu wykazania zgodności z przepisami ustawowymi, np. weryfikacja Państwa wieku, tożsamości oraz statusu sprzedawcy detalicznego, zobowiązania "poznaj swojego dostawcę", dokonania sprawdzeń oraz zarządzania naszym stosunkiem prawnym z Państwem lub Państwa pracodawcą
 • Zachowania zgodności z prawem, na przykład poprzez przechowywanie informacji o Państwie w związku z jakimikolwiek przewidywanymi sporami prawnymi, do celów uzyskiwania porad od naszych prawników oraz innych doradców
 • W celu sprzedawania Państwu produktów, w tym realizowania Państwa zamówień, przetwarzania Państwa płatności
 • W celu świadczenia Państwu usług związanych ze sprzedażą, w tym w celu przetwarzania Państwa zapytań i żądań, oraz świadczenia usług gwarancyjnych
 • W celu informowania Państwa o aktualizacjach, promocjach, wydarzeniach, oraz zarządzania powiązanymi aspektami Państwa stosunku prawnego, w tym zarządzania programami lojalnościowymi, wspierania Państwa w pomaganiu pełnoletnim konsumentom w obsłudze swych kont, oraz (jeśli jest to dopuszczalne prawem) do celów programów lojalnościowych, udoskonalania produktów, badań rynkowych, opracowywania strategii marketingowych, zarządzania kampaniami marketingowymi oraz dostosowywania Państwa doświadczenia w punktach sprzedaży sprzedających produkty PMI, oraz w trakcie wydarzeń
 • Rejestrowania pełnoletnich konsumentów w naszych bazach danych, na przykład w celu obrotu naszymi produktami
 • W celu wsparcia wszystkich powyższych czynności, w tym zarządzania kontami Państwa lub Państwa pracodawcy, umożliwiania Państwu korzystania z punktów kontaktu PMI oraz (jeśli dotyczy) w celu sprzedaży, promowania i dystrybucji produktów PMI (lub wspierania tych czynności), prowadzenia z Państwem korespondencji, dostosowywania Państwa doświadczenia w punktach kontaktu z PMI, administracji oraz rozwiązywania problemów, ogólnego prowadzenia ewidencji oraz zarządzania Państwa dostępem do jakichkolwiek systemów, do których udzieliliśmy Państwu dostępu
 • Do celów analityki biznesowej oraz udoskonaleń, w tym udoskonalania naszych produktów PMI, biur, procesów, punktów sprzedaży i wydarzeń, oraz informacji, jakie dostarczamy osobiście lub poprzez nasze podmioty stowarzyszone naszym klientom i dostawcom
 • Informowania Państwa ze strony naszej lub naszych partnerów biznesowych o potencjalnych możliwościach udziału w marketingu lub promocji produktów PMI
 • Do innych celów, o których Państwa zawiadomimy, lub które będą jasno wynikały z kontekstu, w momencie pierwszego zgromadzenia informacji o Państwie

  Podstawy prawne naszego wykorzystania informacji o Państwie mogą być następujące (objaśniamy je szczegółowo w dziale "dowiedz się więcej"):

 • zgodność z obowiązkiem prawnym, ciążącym na nas jako administratorze;
 • wykonanie umowy, której jesteś stroną;
 • żywotny interes osoby, której dane dotyczą;
 • w przypadku nie obowiązywania żadnego z powyższych, Państwa zgoda (o którą zwrócimy się przed przetwarzaniem informacji).

Cele, do których wykorzystujemy informacje o Państwie, wraz z ich metodami gromadzenia oraz podstawą prawną wykorzystywania, to:

 Cel
 Metoda gromadzenia oraz podstawa prawna Przetwarzania

Zgodność z obowiązkiem prawnym

 • weryfiakcja Państwa wieku, tożsamośći oraz statusu sprzedawcy detalicznego
 • zobowiązania podatkowe oraz w zakresie księgowości biznesowej
 • sankcje handlowe
 • prześwietlenia personelu
 • zarządzanie sprawami BHP
 • wnioski o ujawnienie danych wymagane prawem lub przepisami
 • konflikty interesów
 • przechowywanie umów oraz powiązanych dokumentów, w których mogą znajdować się wzmianki o Państwie
 • rozpatrywanie zgłoszeń w sprawie nieprawidłowego zachowania

 

Informacje te są co do zasady dostarczane nam przez Państwa w sposób bezpośredni.

Wykorzystujemy je ze względu na konieczność zapewnienia zgodności z prawnym nakazem uczestnictwa w naszym handlu wyłącznie osób pełnoletnich, oraz prowadzenia naszej działalności w sposób zgodny z przepisami (w tym w zakresie prawa handlowego oraz podatkowego), przechowywania ewidencji finansowej i podatkowej, zgodności z sankcjami podatkowymi, zgodności z przepisami BHP (które mogą wymagać przechowywania rejestru incydentów), sporządzania protokołów, spełniania żądań o informacje od kompetentnych organów rządowych, oraz zarządzania jakimikolwiek konfliktami interesów, lub - w krajach, w których taki wymóg nie istnieje - z powodu naszego zamiaru prowadzenia sprzedaży wyłącznie do osób pełnoletnich, oraz prowadzenia naszej działalności w zgodzie z wymogami dobrych praktyk, które w żadnym razie nie będą uznawane za nadrzędne wobec Państwa prawa i swobody do ochrony informacji związanych z Państwem.

Sprzedaż naszych produktów

 • realizacja Państwa zamówień (w tym wysyłanie paragonów)
 • przetwarzanie Państwa płatności
 • świadczenie usług gwarancyjnych

Informacje te są co do zasady dostarczane nam przez Państwa w sposób bezpośredni lub przez Państwa pracodawcę, odpowiednio (typowo informacje te obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, informacje dotyczące płatności, korespondencja).

Wykorzystujemy je w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych względem Państwa lub Państwa pracodawcy jako kupującego nasze produkty.

 

Świadczenie usług sprzedażowych

 • rozpatrywanie Państwa zapytań i wniosków
 • korespondencja z Państwem
 • administracja i rozwiązywanie problemów
 • zarządzanie programami lojalnościowymi
 • zarządzanie relacjami

 

Informacje te są przez nas w ogólności dostarczane przez Państwa bezpośrednio lub przez Państwa pracodawcę.

Wykorzystujemy je, ponieważ posiadamy żywotny interes w świadczeniu usług sprzedażowych naszym klientom, który nie jest jednak nadrzędny wobec Państwa i Państwa pracodawców interesów, praw i swobód do ograniczania wykorzystywania przez informacji o Państwie.

 

Zarządzanie procesami promocji oraz stosunkami (w zakresie dopuszczalnym prawem)

 • informowanie Państwa o aktualizacjach, promocjach oraz wydarzeniach
 • zarządzanie relacjami
 • rejestrowanie pełnoletnich konsumentów w naszych bazach danych
 • wspieranie Państwa w udzielaniu pomocy klientom z ich kontami
 • zrozumienie Państwa preferencji (np. jakie produkty lub wydarzenia mogą Państwa interesować, lub być lepiej dostosowane do Państwa potrzeb)
 • zarządzanie programami lojalnościowymi
 • zapraszanie Państwa do uczestnictwa w, oraz zarządzanie ankietami lub kampaniami badania rynku
 • do celów badania rynku
 • opracowywanie strategii marketingowych
 • zarządzanie kampaniami marketingowymi
 • dostosowywanie Państwa doświadczenia w punktach kontaktu z PMI (przykładowo, w celu spersonalizowania Państwa wizyty poprzez użycie powitań lub sugestii, jakie mogą Państwa zainteresować)

Typowo będzie to stanowiło połączenie informacji, które nam Państwo dostarczają (na przykład Państwa imię i dane kontaktowe, lub szczegóły z mediów społecznościowych); informacje, jakie gromadzimy automatycznie (na przykład przy użyciu technologii monitorowania wykorzystania punktów kontaktu z PMI), oraz (w zakresie dopuszczalnym prawem) informacji, jakie nabędziemy od stron trzecich (np. z wpisów na witrynach społecznościowych).

Wykorzystujemy je na tej podstawie, iż posiadamy żywotny interes biznesowy w zarządzaniu naszym stosunkiem oraz informowania Państwa o naszej działalności, produktach i wydarzeniach, w prowadzeniu naszych punktów kontaktu z PMI, oraz w dostosowywaniu Państwa doświadczeń, w sposób w żadnym przypadku nie nadrzędny względem Państwa interesów, praw i swobód ochrony informacji Państwa dotyczących.

Zarządzanie procesami promocji oraz stosunkami (w zakresie dopuszczalnym prawem)

 • udzielania Państwu informacji o, oraz zarządzania podmiotami stowarzyszonymi PMI, ich promocjami, produktami oraz usługami, punktami sprzedaży, wydarzeniami oraz regulacjami dotyczącymi produktów tytoniowych, oraz wypracowywania i udoskonalania narzędzi w celu dążenia do tych celów

 

Typowo będzie to stanowiło połączenie informacji, które nam Państwo dostarczają (na przykład Państwa imię, nazwisko i dane kontaktowe, lub szczegóły z mediów społecznościowych); informacje, jakie gromadzimy automatycznie (na przykład przy użyciu technologii monitorowania wykorzystania punktów kontaktu z PMI), oraz (w zakresie dopuszczalnym prawem) informacji, jakie nabędziemy od stron trzecich (np. z postów na witrynach społecznościowych).

Wykorzystujemy je na tej podstawie, iż posiadamy żywotny interes biznesowy w informowaniu Państwa o tych kwestiach, który jednak w żadnym przypadku nie będzie nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i swobód ochrony informacji o Państwie.

W niektórych przypadkach, jeśli jest to wymagane prawem, prześlemy Państwu te materiały w formacie elektronicznym wyłącznie za Państwa zgodą.

Administracja biznesowa

 • ogólny zarząd organizacyjny oraz prowdzenie ewidencji biznesowych
 • zarządzanie cyklem życia handlowców (od rozpoczęcia do zakończenia stosunku pracy)
 • zarządzane odwiedzającymi oraz ewidencja w tym zakresie
 • zarządzanie oraz organizowanie wydarzeń, programów szkoleniowych oraz programów zgodności prawnej
 • korespondencja w związku z naszym stosunkiem z Państwem lub Państwa pracodawcą, w tym rozpatrywanie Państwa zapytań i wniosków
 • rozwój, wdrażanie, obsługa i utrzymanie systemów informatycznych
 • zapewnianie bezpieczeństwa systemów, urządzeń i budynków
 • obsługa baz danych do celów kontaktowych oraz narzędzi współpracy
 • zapewnianie bezpieczeństwa środowiska pracy
 • zapewnianie bezpieczeństwa personelu podmiotów stowarzyszonych PMI, klientów, dostawców, odwiedzających oraz ich mienia

Informacje te są przez nas w ogólności dostarczane przez Państwa bezpośrednio lub przez Państwa pracodawcę.

Korzystamy z nich, ponieważ posiadamy żywotny interes biznesowy w prowadzeniu naszej działalności, zarządzaniu naszym stosunkiem z Państwem lub Państwa pracodawcą, oraz zapewnianiu bezpieczeństwa i integralności naszych budynków oraz systemów informatycznych, który nie jest jednak nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i swobód do ograniczania wykorzystywania przez nas informacji o Państwie.

Bezpieczeństwo oraz monitorowanie systemów

 • mechanizmy uwierzytelniania i rejestry dostępu, jeśli dotyczy
 • monitorowanie wykorzystywanych przez Państwa systemów PMI, urządzeń, Internetu oraz usług e-mail
 • monitorowanie dostępu do siedzib PMI, dostawy do podmiotów stowarzyszonych PMI i procesy związane z bezpieczeństwem, prowadzone w naszych siedzibach

Informacje te gromadzone są w sposób automatyczny, różnymi środkami, takimi jak systemy zautomatyzowane, monitoring urządzeń, oraz wideorejestracja przemysłowa (CCTV), rejestracja audio i połączeń telefonicznych w naszych zakładach.

Wykorzystujemy je, ponieważ posiadamy żywotny interes w zapewnieniu poufności, integralności oraz bezpieczeństwa naszej infrastruktury fizycznej oraz cyfrowej, a także naszych zakładów, który nie jest jednak nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i swobód do ograniczania wykorzystywania przez informacji o Państwie.

Wsparcie wszystkich powyższych celów

 • zarządzanie Państwa kontami
 • umożliwianie Państwu korzystania z punktów kontaktu z PMI (na przykład, pozwalanie Państwu na pozostanie zalogowanymi w sekcjach punktu kontaktu, które są zastrzeżone wyłącznie dla upoważnionych użytkowników, zarządzanie Państwa preferencjami językowymi, zarządzanie Państwa koszem sklepowym)
 • korespondencja z Państwem
 • udoskonalanie Państwa doświadczenia, na przykład sugerowanie zamówień produktów, które mogą być dla Państwa odpowiednie na przykład w oparciu o poprzednie zamówienia)
 • administracja i rozwiązywanie problemów

Informacje te będą typowo stanowiły połączenie informacji, jakie nam Państwo dostarczają (typowo: imię i nazwisko, hasło (lub odpowiednik)), oraz informacji, jakie gromadzimy o Państwie w sposób automatyczny (na przykład informacje o Państwa urządzeniu, pliki cookies oraz podobne technologie śledzenia).

Korzystamy z nich na podstawie odpowiadającej celowi wykorzystywania informacji, który wspieramy. Przykładowo, w przypadku gdy zarządzamy Państwa kontem w celu wsparcia zakupu lub wyświadczenia serwisu posprzedażnego, wykorzystujemy przedmiotowe informacje do celów wykonania naszego obowiązku umownego wobec Państwa jako nabywcy naszych produktów; w przypadku, gdy zarządzamy Państwa kontem w celu przekazania Państwu nowych informacji o naszych produktach, lub w przypadku, gdy sugerujemy zamówienie, które mogą być dla Państwa odpowiednie, wspieramy rozwój naszej działalności, a więc wykorzystujemy je na tej podstawie, iż posiadamy żywotny interes biznesowy w sprzedaży naszych produktów, który nie jest jednak nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i swobód do ograniczania wykorzystywania przez nas informacji o Państwie.

Analityka biznesowa i udoskonalenia

 • pozwalają nam lub naszym partnerom biznesowym na informowanie Państwa o potencjalnych możliwościach uczestnictwa w promowaniu produktów PMI
 • do celów analityki biznesowej oraz udoskonaleń, w tym udoskonalania produktów PMI, biur, procesów, punktów sprzedaży i wydarzeń, oraz informacji, jakie dostarczamy osobiście lub poprzez nasze podmioty stowarzyszone naszym klientom i dostawcom

Typowo będzie to połączenie informacji, jakie nam Państwo dostarczają, informacji, które gromadzimy automatycznie, oraz (w zakresie dopuszczalnym prawem) informacji, jakie uzyskujemy od stron trzecich.

Wykorzystujemy je na tej podstawie, iż posiadamy żywotny interes biznesowy w analizowaniu i udoskonalaniu skuteczności naszej działalności, naszych produktów, systemów, procesów, biur, punktów sprzedaż, szkoleń, wydarzeń, punktów kontaktowych PMI, oraz informacji, jakie przekazujemy, a także w celu zapraszania innych do uczestnictwa w promowaniu produktów PMI, który jednak w żadnym przypadku nie będzie nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i swobód ochrony informacji o Państwie.

 

W przypadku, gdy nie opieramy naszego wykorzystania informacji o Państwie na jednej z powyższych podstaw prawnych, zwrócimy się do Państwa o zgodę przed przetworzeniem informacji (przypadki takie będą jasno wynikały z kontekstu).

W niektórych przypadkach PMI może wykorzystywać informacje o Państwie w sposób inny niż określony powyżej. W takich przypadkach klient otrzyma dodatkowe zawiadomienie dotyczące zachowania prywatności, w którym PMI wyjaśni, w jaki sposób wykorzysta dane klienta. Klient powinien zapoznać się z wszelkimi dodatkowymi zawiadomieniami przekazanymi w związku z niniejszym zawiadomieniem.

Komu przekazujemy Państwa informacje, i do jakich celów?

Możemy przekazywać informacje o Państwie do:

 • Podmiotów Stowarzyszonych PMI;
 • stron trzecich, które dostarczają podmiotom stowarzyszonym PMI przedmioty i usługi (np. doradcy profesjonalni, dostawcy usług płatniczych, dostawcy towarów, audytorzy oraz dostawcy usług informatycznych);
 • rozważnie dobranych partnerów biznesowych oraz reklamodawców podmiotów stowarzyszonych PMI (w obszarach związanych z naszymi produktami, lub zgodnych z ich stylem i wizerunkiem), w sposób pozwalający im na skontaktowanie się z Państwem w sprawie ofert, które według ich uznania mogą Państwa potencjalnie zainteresować, zgodnie z Państwa preferencjami w zakresie programów handlowych, materiałami edukacyjnymi oraz szkoleniem; oraz
 • stron trzecich, w zakresie wymaganym prawem (na przykład organy rządowe oraz doradcy profesjonalni).

Współdzielenie danych z innymi podmiotami stowarzyszonymi PMI

 • Informacje o Państwie będą przekazywane do firmy Philip Morris International Management SA (z siedzibą w Lozannie, Szwajcaria), będącą miejscem centralnego administrowania przetwarzaniem danych osobowych przez podmioty stowarzyszone PMI. Informacje o Państwie mogą być również przekazywane do Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (z siedzibą w Lozannie, Szwajcarii), podmiotowi będącemu dostawcą technologii dla pomiotów stowarzyszonych PMI. Philip Morris International Management SA oraz (w zakresie posiadanego przez siebie dostępu) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl przetwarzają inforamcje o Pańswie do wszystkich celów wskazanych w niniejszym zawiadomieniu.
 • Informacje o Państwie mogą być przekazywane podmiotowi stowarzyszonemu PMI odpowiedzialnemu za kraj, w którym Państwo mieszkają (jeśli nie był on podmiotem stowarzyszonym PMI, który jako pierwszy zgromadził informacje) do wszystkich celów wskazanych w niniejszym zawiadomieniu.
 • Informacje o Państwie mogą być współdzielone z innymi podmiotami stowarzyszonymi PMI, z którymi się Państwo kontaktują lub prowadzą działalność (na przykład w przypadku sprzedaży produktów lub usług innych podmiotom stowarzyszonymi PMI, lub podróży do innych biur PMI w trakcie prowadzenia stosunku handlowego z podmiotem stowarzyszonymi PMI).

Szczegółowe informacje dotyczące podmiotów stowarzyszonych PMI oraz krajów, w których znajdują się takie podmioty, dostępne są na stronie www.pmi.com.

Współdzielenie danych ze Stronami Trzecimi

 • Możemy przekazywać informacje o Państwie do osób trzecich, które dostarczają podmiotom stowarzyszonym PMI przedmioty i usługi (np. doradcom i dostawcom, w tym produktów, usług płatniczych i danych, sprzedawcom detalicznym i przewodnikom produktowym oraz podmiotom zajmującym się weryfikacją wieku);
 • Możemy przekazywać informacje o Państwie ostrożnie dobranym trzecim partnerom biznesowym oraz doradcom podmiotów stowarzyszonych PMI (zgodnie z cechami, które utożsamiacie Państwo z naszymi produktami, na przykład podobny wygląd, styl lub działanie), w celu pozwolenia im na kontakt z Państwem w sprawie produktów, usług i promocji, które mogą Państwa zainteresować, zgodnie z Państwa preferencjami.
 • Możemy przekazywać informacje o Państwie pozostałym osobom trzecim, o ile wymaga tego lub zezwala na to prawo, np. za pośrednictwem organów regulacyjnych i agencji rządowych, w odpowiedzi na wezwanie organów ścigania lub innych urzędników państwowych, oraz w przypadku, gdy PMI uzna ujawnienie danych za konieczne i właściwe w celu zapobieżenia obrażeniom ciała lub szkodom majątkowym, oraz na potrzeby dochodzenia prowadzonego w związku z faktyczną lub domniemaną nielegalną działalnością, a także w przypadku restrukturyzacji organizacyjnej.

Gdzie mogą być przesyłane informacje o Państwie?

Podobnie jak we wszystkich organizacjach międzynarodowych, również i w podmiotach stowarzyszonych PMI przekazywanie danych osobowych odbywa się na skalę globalną. Stosownie, informacje o Państwie mogą być przekazywane globalnie (w przypadku, gdy informacje o Państwie zostały zgromadzone w Europejskim Obszarze Gospodarczym, oznacza to, że informacje o Państwie mogą zostać wyprowadzone poza niego).

W przypadku wykorzystywania danych opisanych w niniejszej informacji, dane osobowe mogą być przekazywane w obrębie danego kraju bądź poza granice kraju lub terytorium, w którym zostały zgromadzone, włączając w to kraje lub  terytoria, które mogą nie stosować odpowiednich norm w zakresie ochrony danych.

Podmioty stowarzyszone PMI znajdujące się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą przekazywać dane osobowe podmiotom stowarzyszonym znajdującym się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przykładowo - w celu ułatwienia współdziałania naszej działalności w skali globalnej. Niezależne od przypadku, przekazanie będzie prowadzone:

 • na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony;
 • zgodnie z odpowiednimi zabezpieczeniami, na przykład Europejskimi Umowami Modelowymi, lub
 • w sposób konieczny do wykonania zobowiązań wynikających z umowy między nami a Państwem (lub realizacji środków przedumownych podjętych na Państwa żądanie), lub w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej w Państwa interesie między nami a stroną trzecią, na przykład związanej z podróżami.

Niezależnie od przypadku, podjęte zostaną odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych w takich krajach i organizacjach międzynarodowych, oraz na takich terytoriach w zgodzie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych.

W jaki sposób chronimy informacje o Państwie?

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, które zabezpieczane są przed ujawnianiem, wykorzystywaniem i zmienianiem bez upoważnienia. W stosownych przypadkach PMI stosuje szyfrowanie oraz inne metody wspomagające zabezpieczanie danych klientów. Od naszych usługodawców wymagamy przestrzegania równie rygorystycznych wymagań w zakresie ochrony danych i bezpieczeństwa.

Jak długo przechowywane są dane o Państwie?

Dane osobowe będziemy przechowywać przez okres konieczny do zrealizowania celów ich zgromadzenia. Następnie dane zostaną usunięte. Okres ten będzie różny, w zależności od celów, w jakich zostały zebrane dane. W niektórych okolicznościach mają Państwo prawo do żądania usunięcia informacji. W niektórych przypadkach możemy być ponadto prawnie zobowiązani do przechowania takich informacji, na przykład do celów podatkowych i księgowych.

Typowo, przechowujemy dane w oparciu o kryteria przedstawione w tabeli poniżej:

 Typ
 Objaśnienie/typowe kryteria przechowania
 • informacje dotyczące zarządzania stosunkiem handlowym z pracownikiem handlowym (gdy pracownik handlowy korzysta z cyfrowych punktów kontaktu i kontakt z nim jest możliwy) 

Większość informacji w Państwa profilu pracownika handlowego jest przechowywanych przez okres trwania naszego stosunku z Państwem. Jednakże, niektóre elementy Państwa profilu, takie jak historia ukończonych zadań, historia wymiany punktów na nagrody, czy historia zakupów, ulegną naturalnemu przeterminowaniu po pewnym okresie czasu, w związku z czym automatycznie je usuniemy po określonych okresach, w sposób odpowiadający celowi ich gromadzenia.

 • informacje dotyczące zarządzania stosunkiem handlowym z praconikiem handlowym (gdy pracownik handlowy jest niekatywny w ramach cyfrowych punktów kontaktu)

Scenariusz ten jest taki sam, jak powyżej, chyba, że nie korzystaliście Państwo z cyfrowych punktów kontaktu przez długi okres czasu (typowo 2 lata), usuniemy możliwość dostępu do platformy cyfrowej i usuniemy całą ewidencję Państwa historii używania tej platformy (chyba, że przypada na inny cel przetwarzania, taki jak zapis zamówień).  Przyczyna tego jest taka, iż w tych okoliczności zakładamy, iż preferowaliby Państwo dalej nie korzystać z naszej platformy cyfrowej. 

 • pracownik handlowy (niemożliwy do skontaktowania)

W przypadku, gdy są Państwo zarejestrowani u nas jako handlowiec, ale Państwa dane kontaktowe są niewłaściwe, zachowamy Państwa dane przez okres 6 miesięcy, umożliwiając Państwu powrót i poprawienie tych danych. 

 • pracownik handlowy (niepełna rejestracja)

Jeśli rozpoczniecie Pańtwo rejestrację u nas jako handlowiec, ale nie ukończycie procesu, nie zachowamy żadnych Państwa danych. 

 • ewidencja biznesowa i płatności

Przechowujemy ewidencję faktur, sprzedaży, zakupów, wykonanych i otrzymanych płatności, a także dokumentacji wspierającej (umowy i e-maile) zgodnie z wymogami biznesowymi oraz podatkowymi, przez typowy okres 11 lat. Przechowujemy również ewidencję z prześwietleń dostawców przez okres wymagany dla zapewniania zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i przepisowymi.

 • ewidencja odwiedzających

W przypadku odwiedzin naszych budynków, ewidencja odwiedzających będzie przechowywana typowo przez okres trzech lat.

 • monitoring przemysłowy

W przypadku odwiedzin naszych budynków, rejestr z monitoringu przemysłowego będzie przechowywany typowo przez okres wyłącznie kilku dni, do kilku tygodni, w zależności od celu rejestracji.

 • badania rynkowe

W przypadku, gdy nie są Państwo zarejestrowani w naszej bazie danych, i wykorzystamy publicznie dostępne informacje o Państwie w celu lepszego zrozumienia rynku lub Państwa preferencji, przechowamy informacje o Państwie przez krótki okres czasu w celu wykonania danego elementu badań rynkowych.

 • zakupy i gwarancja

W przypadku nabycia towarów, przechowamy informacje o Państwie przez okres wymagany do wykonania sprzedaży, oraz do zapewnienia zgodności z jakimikolwiek zobowiązaniami prawnymi (na przykład do celów podatkowych oraz ewidencji księgowej). Jeśli zarejestrują Państwo gwarancję na produkt PMI, przechowamy jej szczegóły przez okres gwarancji.

 • obsługa klienta
W przypadku kontaktu z pracownikami obsługi klienta, dokonamy rejestracji sprawy (w tym szczegółów Państwa zapytania in naszej odpowiedzi) oraz przechowamy je przez okres trwania naszego stosunku, na przykład w przypadku zapytań o sposób użycia cyfrowego punktu kontaktu, lub jeśli Państwa ostatnie zapytania są dla nas istotne. Inna ewidencja dotycząca obsługi klienta (np. automatyczne rejestrowanie połączenia telefonicznego, w którym pytają nas Państwo o drogę do punktu sprzedaży) będzie przechowywana wyłącznie tymczasowo, do czasu sporządzenia bardziej stałej ewidencji.
 • rejestry z audytów systemu
Rejestry z audytów systemowych są przechowywane typowo przez okres wyłącznie kilku miesięcy.
 •  analityka biznesowa
 Dane z analityki biznesowej są typowo gromadzone automatycznie w przypadku wykorzystywania punktów kontaktu PMI, oraz anonimizowane/zbierane w bliskim okresie następującym po tym.

Jakie prawa i opcje Państwo posiadają?

Mogą Państwo posiadać niektóre z następujących praw odnośnie informacji, jakie o Państwie posiadamy:

 • żądanie do udzielenia Państwu dostępu do nich;
 • żądanie ich poprawienia lub aktualizacji lub usunięcia;
 • żądanie ograniczenia naszego korzystania z nich, w niektórych okolicznościach;
 • wniesienie sprzeciwu wobec użytkowania ich, w niektórych okolicznościach;
 • wycofanie Państwa zgody na nasze wykorzystywanie ich;
 • przenoszenie danych, w niektórych okolicznościach;
 • wycofanie się z naszego korzystania z nich do celów marketingu bezpośredniego; oraz
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego (jeżeli taki organ istnieje w Państwa kraju).

Oferujemy Państwu łatwy sposób na skorzystanie ze swych praw, taki jak łącza wypisania się z subskrypcji, lub przekazanie Państwu adresu kontaktowego w otrzymanych wiadomościach, lub poprzez przedstawienie danych kontaktowych w punkcie "do kogo należy zwrócić się z pytaniami?" na końcu niniejszego zawiadomienia.

Niektóre aplikacje mobilne przez nas oferowane mogą przesyłać klientom wiadomości typu "push" informujące o nowych produktach lub usługach. Istnieje możliwość wyłączenia otrzymywania takich wiadomości poprzez zmianę ustawień telefonu lub aplikacji.


Posiadane przez Państwa prawa zależne są od praw obowiązujących w Państwa kraju. Jeżeli mieszkają Państwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym, będą posiadali Państwo prawa wskazane w tabeli poniżej. Jeśli znajdują się Państwo gdzie indziej, mogą się Państwo z nami skontaktować w celu uzyskania dalszych informacji (patrz punkt "do kogo należy zwrócić się z pytaniami?”).

Prawa odnośnie przechowywanych przez nas informacji o Państwie
Szczegóły (uwaga: poniższe prawa podlegają określonym ograniczeniom ustawowym)
 • do żądania udzielenia dostępu do nich

W celu potwierdzenia:

 • tego, czy przetwarzamy informacje o Państwie, czy nie;
 • posiadanych przez nas danych kontaktowych;
 • celów przetwarzania;
 • kategorii przedmiotowych informacji;
 • kategorii osób, którym przekazujemy informacje, oraz - w przypadku, gdy dana osoba znajduje się poza EOG i nie podlega decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, stosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony informacji;
 • (jeśli je posiadamy) źródeł informacji, których uzyskaliśmy od Państwa;
 • (w przypadku, gdy takowe prowadzimy, co zostanie Państwu zgłoszone) istnienia zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, w tym profilowania, tworzących skutki prawne po Państwa stronie, lub które dotyczą Państwa w podobny sposób, oraz informacji o związanych z tym faktem procesach logicznych, a także znaczenia oraz przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla Państwa; oraz
 • kryteriów ustalania okresu, przez który będziemy przechowywać informacje.

Na Państwa żądanie, i po ustaleniu Państwa tożsamości, przekażemy Państwu kopię informacji o Państwie, które wykorzystujemy (pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa oraz swobody innych).

 • do żądania ich poprawienia lub aktualizacji

Dotyczy to informacji, które posiadamy, a które są nieprawidłowe lub niepełne.

 • do żądania usunięcia ich

Ma to zastosowanie, gdy:

 • informacje, jakie posiadamy nie są dalej konieczne w związku z celami, dla których je wykorzystujemy;
 • korzystamy z informacji na podstawie Państwa zgody, i wycofają Państwo swoją zgodę (w takim przypadku będziemy pamiętać aby się z Państwem więcej nie kontaktować, chyba że zażądają Państwo całkowitego usunięcia wszystkich informacji Państwa dotyczących, w którym to przypadku spełnimy Państwa życzenie);
 • wykorzystujemy informacje na podstawie naszych żywotnych interesów, oraz w następstwie Państwa sprzeciwu stwierdzimy, iż nie posiadamy nadrzędnego interesu w dalszym ich wykorzystywaniu;
 • informacje zostały pozyskane lub wykorzystywane w sposób bezprawny;

konieczne jest zapewnienie zgodności ze zobowiązaniem prawnym.

 • do żądania ograniczenia naszego przetwarzania tych informacji

Prawo to będzie tymczasowo obowiązywać podczas rozpatrywania sprawy, w przypadku, gdy:

 • podważą Państwo prawidłowość informacji, jakie wykorzystujemy; lub
 • wyrażą Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas informacji w oparciu o Państwa żywotne interesy

  (w przypadku, gdy skorzystają Państwo ze swego prawa w tych sytuacjach, poinformujemy Państwa przed kolejnym wykorzystaniem tych informacji).

  Prawo to obowiązuje również w przypadku, gdy:

 • nasze wykorzystywanie informacji jest bezprawne, i wyrażą Państwo sprzeciw wobec usunięcia danych; lub

nie będziemy potrzebować więcej Państwa danych, ale będą Państwu potrzebne do wszczęcia postępowania sądowego.

 • do wyrażenia Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych

Posiadają Państwo w takim przypadku dwa prawa:

 1. w przypadku, gdy wykorzystujemy informacje o Państwie do celów marketingu bezpośredniego: mogą Państwo dokonać "wycofania” danych (bez konieczności jego uzasadniania), a my spełnimy taką prośbę; oraz

w przypadku, gdy wykorzystujemy informacje o Państwie na podstawie żywotnych interesów, do celów innych, niż marketing bezpośredni, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec naszego wykorzystywania informacji do tych celów, z przedstawieniem Państwa sytuacji, a my rozważymy Państwa sprzeciw.

 

 • do wycofania Państwa zgody na nasze wykorzystywanie informacji

Prawo to obowiązuje w przypadku, gdy podstawą prawną wykorzystywania przez nas informacji jest Państwa zgoda. Przypadki te będą jasno wynikały z kontekstu.

 • do przeniesienia danych

W przypadku, gdy:

 • przekazali nam Państwo dane; oraz
 • wykorzystujemy te dane w sposób zautomatyzowany na podstawie  Państwa zgody, lub w celu wykonania zobowiązania umownego,

wówczas posiadają Państwo prawo do otrzymania danych z powrotem od nas w powszechnie stosowanym formacie, oraz prawo do wymagania od nas przekazania danych innemu podmiotowi, jeśli jest to technicznie możliwe do wykonania.

 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Państwa kraju

Każdy kraj w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego musi do tego celu posiadać jeden lub więcej organów publicznych.

Ich dane kontaktowe znaleźć można poniżej:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

W przypadku innych krajów należy odwiedzić stronę internetową organu nadzorczego Twojego kraju.

 

Punkty kontaktowe znajdujące się w poszczególnych krajach

W zależności od tego, w którym kraju Państwo mieszkacie, mogą wam przysługiwać dodatkowe prawa.

 • Osoby mieszkające we Francji mogą przekazywać instrukcje dotyczące informacji, które są zbierane na ich temat na wypadek ich śmierci (w szczególności dotyczące ich usuwania bądź zachowywania, oraz możliwości wglądu do informacji przez inne osoby).W takiej sytuacji przysługuje Państwu prawo:
 1. wydania ogólnych instrukcji dla dostawcy usług cyfrowych zarejestrowanego we francuskim organie ochrony danych osobowych (zwanym „CNIL”) (instrukcje te dotyczą każdego wykorzystania informacji o Państwie); lub
 2. przekazania nam szczegółowych instrukcji obowiązujących wyłącznie dla naszego użycia informacji o Państwie.

Państwa instrukcje mogą wymagać przekazania informacji stronie trzeciej (jeżeli jednak informacje te zawierają informacje o innych osobach, nasz obowiązek dotyczący respektowania prywatności tychże osób będzie oznaczał, że nie wypełnimy Państwa prośby do końca).  Przysługuje Państwu również prawo do powołania strony trzeciej, odpowiedzialnej za zapewnienie wykonania Państwa instrukcji. Jeżeli nie powołacie Państwo takiej strony trzeciej, Państwa następcy prawni będą uprawnieni do wykonania swoich praw dotyczących informacji o Państwie po Państwa śmierci (chyba, że określicie Państwo inaczej w swoich instrukcjach):

 1. w celu zarządzania Państwa majątkiem (w takim przypadku Państwa następcy prawni będą uprawnieni do uzyskania dostępu do informacji o Państwie w celu identyfikacji i uzyskania informacji wymaganych dla zarządzania Państwa majątkiem, w tym dóbr i danych cyfrowych stanowiących pamiątkę rodzinną przekazywaną następcom prawnym); oraz
 2. w celu zapewnienia, że strony korzystające z informacji o Państwie uwzględniły Państwa śmierć (np. przez zamknięcie Państwa konta bankowego i ograniczenie użycia bądź aktualizacji informacji o Państwie).

W każdym momencie instrukcje te mogą zostać zmienione bądź anulowane.  Dalsze informacje dotyczące przetwarzania informacji o Państwie w przypadku Państwa śmierci znajdują się w Artykule 40-1 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku.  Po Państwa śmierci przestaniecie Państwo korzystać z Państwa konta, a my usuniemy informacje o Państwie zgodnie z naszą polityką zbierania informacji (patrz ustęp pt. „Jak długo przechowywane są dane o Państwie?”).

Do kogo należy zwrócić się z ewentualnymi pytaniami?

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, lub w celu egzekwowania należnych Państwu praw, informacje kontaktowe do właściwego podmiotu stowarzyszonego PMI, lub - jeśli dotyczy - inspektora ochrony danych, znaleźć można https://www.pmi.com/markets/poland/en/overview. Informacje kontaktowe zostaną również przekazane w jakiejkolwiek korespondencji, jaką podmiot stowarzyszony PMI Państwu przekaże.

W przypadku, gdy Państwa kraj posiada organ ochrony danych, dysponują Państwo prawem do kontaktu z nim w zakresie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Jeżeli odnośny podmiot stowarzyszony PMI nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na Państwa pytania lub rozwiać Państwa wątpliwości, mają Państwo prawo do podjęcia kroków prawnych w sądzie krajowym.

Zmiany niniejszej informacji

Zastrzegamy sobie prawo do bieżącej aktualizacji niniejszej informacji (oraz wszelkich informacji uzupełniających). Powiadomimy Państwa o tych zmianach w przypadkach, gdy będzie to wymagane prawem.

Niniejsza Polityka Prywatności dla Pracowników Handlowych obowiązuje od 22.05.2018.