Kim jesteśmy?

Jesteśmy członkiem grupy Philip Morris International. Nasze dane (nazwa, adres itp.) zostały Państwu przekazane oddzielnie wmomencie gromadzenia informacji na Państwa temat (albo wcelu potwierdzenia ich gromadzenia), na przykład wpowiadomieniu waplikacji albo witrynie internetowej, wwiadomości e-mail albo wumowie zawartej między nami, zawierających odnośnik do tej informacji. Mogli Państwo również zostać przekierowani do tej informacji po zgromadzeniu danych na Państwa temat, ale ze względu na okoliczności ich gromadzenia bez nawiązywania zPaństwem indywidualnego kontaktu wtym czasie.

 • PMI: Philip Morris International, wiodąca międzynarodowa grupa zajmującą się wytwarzaniem wyrobów tytoniowych. Składa się ona z szeregu spółek, zwanych również „jednostkami stowarzyszonymi”.
 • Jednostki stowarzyszone PMI: Każdy członek grupy spółek Philip Morris International jest „jednostką stowarzyszoną PMI”. Określenie „my” (wraz ze wszystkimi formami gramatycznymi) dotyczy jednostki stowarzyszonej PMI, która jako pierwsza gromadziła informacje na Państwa temat (na przykład jednostki stowarzyszonej PMI, która zawarła umowę na dostawę towarów albo usług od Państwa albo Państwa pracodawcy bądź jednostka stowarzyszona PMI, z którą Państwo kontaktowali się albo której biuro Państwo odwiedzili).
 • Produkt PMI: oznacza nasz produkt albo produkt innej jednostki stowarzyszonej PMI.

Wjaki sposób gromadzimy informacje na Państwa temat?

Możemy gromadzić informacje na Państwa temat wróżny sposób.

 • Mogą Państwo przekazać nam informacje bezpośrednio (np. podpisując umowę, wypełniając formularz, kontaktując się z nami telefonicznie albo korespondencyjnie czy też spotykając się z jednym z naszych pracowników).
 • Możemy gromadzić informacje na Państwa temat automatycznie (np. gdy korzystają Państwo z systemów PMI, urządzeń wydawanych przez PMI, takich jak laptopy albo telefony komórkowe, oprogramowania wydawanego przez PMI (np. aplikacji PMI) albo witryny internetowej PMI).
 • Możemy również pozyskiwać informacje na Państwa temat od podmiotów zewnętrznych (np. Państwa pracodawcy, przedstawiciela albo z ogólnodostępnych źródeł informacji, takich jak witryna internetowa przedsiębiorstwa, wyszukiwarki internetowe, biura informacji gospodarczej albo portale społecznościowe, takie jak LinkedIn, Facebook i Twitter).

Wniniejszej informacji odnosimy się do wszystkich metod, za pomocą których kontaktują się Państwo znami, jako „punktów kontaktu zPMI”. Punkty kontaktu zPMI obejmują zarówno kanały fizyczne (na przykład biura PMI, sklepy detaliczne iorganizowane wydarzenia), jak icyfrowe (na przykład poczta elektroniczna, korzystanie zaplikacji iwitryn internetowych).

Możemy gromadzić informacje przekazywane przez Państwa bezpośrednio. Zazwyczaj dzieje się tak wnastępujących sytuacjach:

 • kiedy zarejestrują się Państwo w naszych bazach danych (na przykład osobiście, poprzez aplikację albo przez Internet);
 • kiedy nawiążą Państwo z nami współpracę obejmującą dostarczanie nam produktów albo świadczenie usług, albo przekażą nam informacje wkontekście nawiązania takiej współpracy;
 • kiedy nawiążą Państwo z nami współpracę dotyczącą sprzedaży produktów PMI;
 • kiedy pobiorą albo skorzystają Państwo z cyfrowego punktu kontaktu (np. zaplikacji albo zwitryny internetowej);
 • kiedy skontaktują się Państwo znami poprzez punkt kontaktu, za pomocą poczty elektronicznej, mediów społecznościowych albo telefonicznie;
 • kiedy spotkają się Państwo zjednym znaszych pracowników lub skontaktują się znim korespondencyjnie, aby porozmawiać o swojej działalności, przekazać opinie na tematy znaczące dla nas albo porozmawiać na temat naszej działalności;
 • kiedy zarejestrują się Państwo, aby otrzymywać komunikaty prasowe, powiadomienia mailowe albo komunikaty marketingowe PMI;
 • kiedy wezmą Państwo udział wankietach PMI albo (jeżeli jest to prawnie dozwolone) wkonkursach albo promocjach organizowanych przez PMI; albo
 • kiedy odwiedzą Państwo nasze biura albo wezmą udział wwydarzeniu zorganizowanym przez jednostkę stowarzyszoną PMI.

Możemy gromadzić informacje na Państwa temat w sposób automatyczny. Zazwyczaj dzieje się tak wnastępujących sytuacjach:

 • kiedy odwiedzą Państwo nasze biura (np. w formie nagrań wideo (telewizji przemysłowej) i rejestrów dostępu do budynku);
 • kiedy pracują Państwo w punkcie sprzedaży albo odwiedzą punkt, w którym sprzedawane są produkty PMI (na przykład poprzez gromadzenie Państwa danych przy kasie albo z wykorzystaniem znajdujących się w punkcie sprzedaży czujników nawiązujących połączenie z urządzeniami mobilnymi);
 • kiedy wezmą Państwo udział wwydarzeniu zorganizowanym przez jednostkę stowarzyszoną PMI (np. poprzez kupno/sprzedaż produktów lub usług w trakcie wydarzenia albo za pośrednictwem czujników na wydarzeniu, które łączą się zurządzeniami mobilnymi);
 • kiedy korzystają Państwo zsystemów PMI, oprogramowania wydawanego przez PMI albo urządzeń wydawanych przez PMI, takich jak laptopy albo telefony komórkowe (np. poprzez gromadzenie danych na temat korzystania zsystemów iurządzeń, rejestrów dostępu iprzechowywanie korespondencji wysyłanej iotrzymywanej za pośrednictwem systemów iurządzeń PMI);
 • kiedy komunikują się Państwo z nami (na przykład za pośrednictwem punktu kontaktu z PMI albo platform mediów społecznościowych);
 • kiedy korzystają Państwo z punktów kontaktu z PMI (np. za pomocą mechanizmów śledzenia w aplikacji albo witrynie internetowej) albo
 • kiedy publikują Państwo publiczne posty na platformach mediów społecznościowych, które obserwujemy (na przykład po to, abyśmy mogli zrozumieć opinię publiczną albo odpowiedzieć na pytania dotyczące produktów PMI).

Możemy również gromadzić informacje na Państwa temat w sposób automatyczny, korzystając z plików cookie albo podobnych technologii śledzących w cyfrowych punktach kontaktu z PMI. Szczegóły dotyczące plików cookie i wykorzystanych technologii będą się różnić w zależności od danego punktu kontaktu z PMI. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie (w tym analitycznych plików cookie Google) oraz podobnych technologii wykorzystywanych w ramach korzystania z danego punktu kontaktu, w tym jak mogą Państwo zaakceptować albo odrzucić pliki cookie, proszę zapoznać się z informacją na temat plików cookie dostępną w danym punkcie kontaktu albo za pośrednictwem danego punktu kontaktu.

Tam, gdzie jest to dozwolone na mocy przepisów prawa, możemy pozyskiwać informacje na Państwa temat od osób trzecich, w szczególności w związku z przygotowywaniem się do nawiązania współpracy z Państwem albo Państwa pracodawcą albo w związku z Państwa publicznie znanymi poglądami, opiniami i decyzjami, które mogą mieć wpływ na politykę publiczną i inne kwestie związane z PMI. Może to obejmować informacje przekazywane przez biura informacji gospodarczej, informacje udostępniane między jednostkami stowarzyszonymi PMI, publicznie dostępne informacje profilowe publikowane w zewnętrznych witrynach mediów społecznościowych (takich jak LinkedIn).

Możemy również gromadzić informacje w innych kontekstach, o których poinformujemy Cię każdorazowo.

Jakie informacje na Państwa temat gromadzimy?

Możemy gromadzić różne rodzaje informacji na Państwa temat:

 • informacje niezbędne do zarządzania i administrowania naszą współpracą z Państwem, Państwa pracodawcą albo przedstawicielem (w tym w ramach rozważania nawiązania takiej współpracy);
 • informacje niezbędne do zakupu produktów i usług;
 • informacje niezbędne do zawierania transakcji handlowych albo udzielania porad dotyczących produktów albo usług PMI (na przykład w celu realizacji zamówień);
 • informacje niezbędne do zapewnienia wsparcia dotyczącego produktów albo usług PMI albo na potrzeby obsługi gwarancyjnej;
 • informacje na temat tego, czym się Państwo zajmują w ramach swojej działalności w odniesieniu do naszych klientów, produktów PMI albo nas (np. realizacja usług gwarancyjnych, prezentowanie produktów PMI i materiałów w punktach sprzedaży itp.);
 • informacje przekazane nam przez Państwa w ramach zawartych umów, wypełnianych formularzy albo ankiet;
 • informacje na temat Państwa wizyt w naszych biurach, placówkach i na wydarzeniach;
 • informacje podawane nam przez Państwa w ramach inicjowanych przez Państwa rozmów, spotkań z naszymi pracownikami albo wysyłanych do nas wiadomości e-mail;
 • informacje na temat Państwa preferencji i zainteresowań;
 • informacje niezbędne do zweryfikowania Państwa wieku, tożsamości i upoważnienia do działania w imieniu pracodawcy, gdy taki wymóg ma zastosowanie;
 • informacje na temat Państwa publicznie znanych poglądów, opinii i decyzji, które mogą wpływać na politykę publiczną i inne kwestie dotyczące PMI;
 • informacje podawane nam podczas korzystania z systemów informatycznych obsługiwanych przez jednostki stowarzyszone PMI;
 • automatyczne rejestry korzystania przez Państwa z systemów informatycznych PMI, w tym urządzeń wydawanych przez PMI;

Gromadzone bezpośrednio od Państwa informacje będą wynikać zkontekstu, wktórym zostały przez Państwa udostępnione. Na przykład:

 • w przypadku gdy są Państwo dostawcą (albo potencjalnym dostawcą) w celu zarządzania naszą współpracą z Państwem, Państwa pracodawcą albo przedstawicielem, podają Państwo swoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane do faktury oraz szczegóły dotyczące produktów/usług (oraz, w stosownych przypadkach, wnioski o zwrot kosztów), abyśmy mogli wywiązać się z naszej umowy albo podjąć kroki w celu jej realizacji (np. informacje o stabilności finansowej, informacje o sankcjach handlowych, weryfikacja danych), a także w celu zarządzania dostępem do naszych budynków, systemów informatycznych i urządzeń IT oraz korzystaniem z nich;
 • jeśli są Państwo osobą publiczną, której poglądy mogą mieć wpływ na politykę publiczną albo inne kwestie dotyczące PMI, możemy odnotować, jakie poglądy zostały przez Państwa upublicznione, a także godzinę i datę ich opublikowania, albo jeśli spotkali się Państwo z jednym z naszych pracowników, podstawowe szczegóły dotyczące tego spotkania, a także Państwa opinie, którymi podzielili się Państwo z nami jako swoimi poglądami publicznymi;
 • mogą Państwo przekazać nam informacje na temat swoich preferencji i zainteresowań, abyśmy mogli zaoferować Państwu programy nagród albo zaprosić na wydarzenia, które Państwa zainteresują;
 • możemy gromadzić informacje, które umożliwiają nam weryfikację Państwa wieku i tożsamości, na przykład kopię dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość.

Informacje gromadzone automatycznie zazwyczaj dotyczą:

 • szczegółowych informacji na temat Państwa wizyt i rozmów telefonicznych (takich jak godzina, data i czas trwania);
 • w przypadku naszych biur, punktów sprzedaży albo wydarzeń (w tym obszarów bezpośrednio z nimi sąsiadujących) informacji na temat częstotliwości Państwa wizyt, odwiedzanych przez Państwa obszarów i czasu trwania odwiedzin;
 • informacje dotyczące systemów kontroli dostępu do budynku;
 • dane biometryczne do celów identyfikacyjnych (kontrola dostępu do budynku albo dostępu do urządzeń IT);
 • informacje dotyczące Państwa korzystania z cyfrowych punktów kontaktu z PMI (na przykład informacji na temat odwiedzanych przez Państwa stron; strony, z której nastąpiło przekierowanie i kolejnej odwiedzonej strony; wprowadzonych kryteriów wyszukiwania albo łączy klikniętych w obrębie punktu kontaktu);
 • automatyczne rejestry korzystania przez Państwa z systemów informatycznych PMI, w tym urządzeń wydawanych przez PMI;
 • informacje podawane nam podczas korzystania z systemów informatycznych obsługiwanych przez jednostki stowarzyszone PMI;
 • informacje podawane nam podczas korzystania z forów online PMI;
 • informacje podawane nam w korespondencji; oraz
 • informacje na temat Państwa urządzenia (takie jak adres IP albo unikatowy identyfikator urządzenia, dane dotyczące lokalizacji, szczegóły dotyczące ewentualnych plików cookie, które mogliśmy zapisać na Państwa urządzeniu).

Informacje, które gromadzimy od osób trzecich, zazwyczaj składają się zpublicznie dostępnych informacji (takich jak Państwa rola, preferencje izainteresowania oraz poglądy, opinie idecyzje, które mogą wpływać na politykę publiczną iinne kwestie dotyczące PMI), na przykład zpublicznych postów wmediach społecznościowych.

Wjakich celach wykorzystujemy informacje na Państwa temat ijaka jest do tego podstawa prawna?

W tej części opisujemy cele, dla których wykorzystujemy dane osobowe. Ta informacja ma charakter globalny i w przypadkach, gdy prawo danego kraju ogranicza albo zakazuje pewnych działań opisanych w niniejszej informacji, nie będziemy wykorzystywać dotyczących Państwa informacji do tych celów w tym kraju.

Z zastrzeżeniem powyższego, w zależności od charakteru naszej relacji, możemy wykorzystywać informacje na Państwa temat w następujących celach:

 • Zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami regulacyjnymi, np. weryfikacja Państwa wieku i tożsamości, weryfikacja wiarygodności dostawcy („poznaj swojego dostawcę”) oraz zarządzanie naszą relacją umowną z Państwem lub Państwa pracodawcą
 • Przestrzegania wymogów obowiązującego prawa, na przykład poprzez przechowywanie informacji na Państwa temat na wypadek przewidywanych sporów prawnych, do celów uzyskiwania porad od naszych prawników oraz innych doradców
 • Zakupu towarów lub usług od Państwa lub Państwa pracodawcy, w tym kontaktowania się z Państwem w celu zarządzania naszymi relacjami, realizacji usług sprzedażowych i zapłaty za towary, usługi i inne wydatki (jeśli dotyczy)
 • W celu sprzedawania Państwu produktów, w tym realizowania Państwa zamówień, przetwarzania Państwa płatności
 • W celu świadczenia usług związanych ze sprzedażą, w tym obsługa zapytań i wniosków oraz świadczenie usług gwarancyjnych
 • W celu informowania Państwa o aktualizacjach, promocjach, wydarzeniach, oraz zarządzania powiązanymi z nimi aspektami naszego stosunku prawnego, w tym zarządzania programami lojalnościowymi, udoskonalania produktów, badań rynkowych, opracowywania strategii marketingowych, zarządzania kampaniami marketingowymi oraz dopasowania wydarzeń do Państwa potrzeb
 • W celu wsparcia wszystkich powyższych czynności, w tym zarządzania kontami Państwa lub Państwa pracodawcy, umożliwiania Państwu korzystania z punktów kontaktu PMI oraz w celu sprzedaży produktów PMI, prowadzenia z Państwem korespondencji, dostosowywania Państwa doświadczenia w punktach kontaktu z PMI, administracji oraz rozwiązywania problemów, ogólnego prowadzenia ewidencji oraz zarządzania Państwa dostępem do wszystkich systemów, do których udzieliliśmy Państwu dostępu
 • Do celów analityki biznesowej oraz rozwojowych, w tym udoskonalania naszych produktów, biur, procesów, punktów sprzedaży i wydarzeń, oraz informacji, systemów i urządzeń, jakie dostarczamy (lub są dostarczane przez nasze podmioty stowarzyszone) naszym klientom, dostawcom, usługodawcom, wykonawcom zewnętrznym, sprzedawcom detalicznym i odwiedzającym
 • W celu umożliwienia korzystania przez Państwa z systemów PMI, oprogramowania pochodzącego od PMI, urządzeń oraz informacji PMI oraz administrowania tym korzystaniem
 • W celu monitorowania korzystania przez Państwa z systemów oraz urządzeń PMI, na przykład w celu zapewnienia odpowiedniego wykorzystania zasobów internetowych oraz poczty e-mail oraz odpowiedniego obchodzenia się z danymi spółki
 • W celu ochrony bezpieczeństwa systemów, urządzeń informacji i obiektów PMI
 • Informowania Państwa przez nas lub naszych partnerów biznesowych o potencjalnych możliwościach udziału w marketingu lub promocji produktów PMI
 • W celu zrozumienia Państwa punktu widzenia, opinii, decyzji oraz tego, jak mogą wpływać na politykę publiczną oraz inne kwestie dotyczące PMI
 • Do innych celów, o których Państwa zawiadomimy, lub które będą jasno wynikały z kontekstu, w momencie pierwszego zgromadzenia informacji na Państwa temat

Podstawy prawne naszego wykorzystania informacji oPaństwu mogą być następujące (objaśniamy je szczegółowo wdziale „dowiedz się więcej”):

 • zachowanie zgodności z przepisami prawa, którym podlegamy;
 • wykonanie umowy, której są Państwo stroną;
 • prawnie uzasadniony interes biznesowy, wobec którego nie jest nadrzędny Państwa interes ochrony przetwarzanych przez nas informacji;
 • w przypadku niewystępowania żadnej z powyższych okoliczności, albo gdy jest to wymagane przepisami prawa – Państwa zgoda (o którą zwrócimy się przed rozpoczęciem przetwarzania informacji).

Cele, do których wykorzystujemy informacje na Państwa temat, wraz zmetodami gromadzenia oraz podstawą prawną wykorzystywania Państwa danych, to:

Cel

Metoda gromadzenia oraz podstawa prawna Przetwarzania danych

Zapewnienie zgodności ze zobowiązaniami regulacyjnymi

 • weryfikacja Państwa wieku, tożsamości oraz statusu partnera biznesowego
 • zobowiązania wzakresie sprawozdawczości podatkowej ibiznesowej
 • „poznaj swojego dostawcę”
 • sankcje handlowe
 • weryfikacja danych
 • zarządzanie kwestiami BHP
 • wnioski oujawnienie danych wymagane przepisami prawa albo przepisami regulacyjnymi
 • konflikty interesów
 • ewidencja kart kontrolnych ifaktur, wzakresie, wjakim działają Państwo jako doradca zewnętrzny
 • przechowywanie umów oraz powiązanych dokumentów, wktórych mogą znajdować się wzmianki oPaństwie
 • rozpatrywanie zgłoszeń wsprawie niewłaściwego zachowania

Informacje te są zazwyczaj przekazywane nam bezpośrednio przez Państwa wramach naszych relacji czy interakcji.

Wykorzystujemy je ze względu na prawny obowiązek prowadzenia transakcji wyłącznie z osobami pełnoletnimi oraz prowadzenia naszej działalności wsposób zgodny zprzepisami (wtym przepisami dotyczącymi spółek oraz kwestii podatkowych), przechowywania ewidencji finansowej ipodatkowej, zgodności zsankcjami handlowymi, zgodności zprzepisami BHP (co może wymagać przechowywania rejestru zdarzeń), sporządzania protokołów, spełniania żądań przekazania informacji ze strony właściwych organów oraz działań związanych zewentualnymi konfliktami interesów, lub – wkrajach, gdzie brak takiego wymogu prawnego – zuwagi na nasz prawnie uzasadniony interes wprowadzeniu naszej działalności wzgodzie zwymogami dobrych praktyk, jeśli nie są wobec niego nadrzędne Państwa interesy, prawa iswobody wzakresie ochrony informacji związanych zPaństwem.

Zakup towarów iusług

 • kontaktowanie się zPaństwem wramach świadczenia nam usług albo dostarczania nam towarów przez Państwa albo Państwa pracodawcę
 • zarządzanie prowadzonymi przez nas kontami Państwa lub Państwa pracodawcy
 • obsługa płatności
 • zarządzanie współpracą
 • monitorowanie przestrzegania przez Państwa umowy znami, zgodności znaszymi politykami iprogramami wewnętrznymi (np. naszym programem GAP przeznaczonym dla rolników dostarczających nam surowce)
 • badanie niezgodności znaszą umową, politykami iprogramami wewnętrznymi, badanie problemów iincydentów
 • rozpatrywanie przypadków niezgodności zpolitykami, naszą umową, politykami iprogramami wewnętrznymi oraz rozwiązywanie problemów iincydentów

Informacje te są zazwyczaj przekazywane nam bezpośrednio przez Państwa albo przez Państwa pracodawcę (zwykle informacje te obejmują imię inazwisko, stanowisko, służbowy adres prowadzenia działalności, firmowy adres e-mail, informacje dotyczące zamówień, usług ipłatności (wstosownych przypadkach szczegółowe informacje na temat wydatków), dane do korespondencji).

Korzystamy znich wzwiązku zwykonywaniem naszej umowy zPaństwem lub Państwa pracodawcą, jako kupujący produkty lub usługi Państwa lub Państwa pracodawcy, zaś wprzypadku braku takiego obowiązku wzwiązku znaszym uzasadnionym interesem biznesowym w celuprowadzenia naszej działalności, kontaktowania się zPaństwem wzwiązku zproduktami lub usługami dostarczanymi nam przez Państwa lub Państwa pracodawcę, przetwarzania płatności, zarządzania naszymi relacjami zPaństwem lub Państwa pracodawcą, oraz monitorowania zgodności znaszą umową, polityką iprogramami, jeśli nie są wobec niego nadrzędne Państwa interesy, prawa iswobody wzakresie ograniczania wykorzystywania przez nas informacji na Państwa temat.

Sprzedaż naszych produktów

 • realizacja Państwa zamówień (wtym wysyłanie paragonów)
 • obsługa Państwa płatności
 • obsługa gwarancyjna

Informacje te są zazwyczaj przekazywane nam bezpośrednio przez Państwa albo przez Państwa pracodawcę (zwykle informacje te obejmują imię inazwisko, stanowisko, adres prowadzenia działalności, firmowy adres e-mail, informacje dotyczące zamówień ipłatności, dane do korespondencji).

Wykorzystujemy je wcelu spełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Państwa jako kupujących nasze produkty.

Świadczenie usług sprzedażowych

 • udzielanie odpowiedzi na pytania irozpatrywanie wniosków
 • korespondencja zPaństwem
 • ogólna administracja irozwiązywanie problemów
 • zarządzanie współpracą

Takie informacje przeważnie są bezpośrednio przekazywane nam przez Państwa albo Państwa pracodawcę.

Wykorzystujemy je ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes związany ze świadczeniem na rzecz Państwa albo Państwa pracodawcy usług związanych ze sprzedażą, jeśli nie są wobec niego nadrzędne Państwa interesy, prawa iswobody wzakresie ochrony informacji na Państwa temat.

Prowadzenie promocji handlowych oraz zarządzanie relacjami (wzakresie dopuszczalnym prawem)

 • informowanie Państwa oaktualizacjach, promocjach oraz wydarzeniach
 • zarządzanie relacjami zPaństwem
 • poznawanie Państwa preferencji (np. dotyczących produktów albo wydarzeń, które mogą Państwa interesować albo być bardziej dostosowane do Państwa potrzeb)
 • zarządzanie programami lojalnościowymi
 • zapraszanie Państwa do udziału wankietach czy kampaniach badania rynku oraz ich realizacja
 • badania rynku
 • opracowywanie strategii marketingowych
 • zarządzanie kampaniami marketingowymi
 • dostosowywanie działania punktów kontaktu zPMI do Państwa potrzeb (np. spersonalizowanie Państwa wizyty poprzez użycie powitań lub interesujących dla Państwa sugestii)

Przeważnie będzie to połączenie przekazywanych nam informacji (na przykład imienia inazwiska, danych kontaktowych izwiązanych zmediami społecznościowymi); informacji które gromadzimy automatycznie (na przykład zwykorzystaniem technologii wcelu monitorowania korzystania zpunktów kontaktu zPMI), atakże (jeśli jest to prawnie dozwolone) informacji, które uzyskujemy od podmiotów zewnętrznych (np. ogólnodostępne publikacje wmediach społecznościowych).

Wykorzystujemy je na podstawie uzasadnionego interesu biznesowego wzarządzaniu naszymi relacjami oraz informowaniu Państwa onaszej działalności, produktach iwydarzeniach, wprowadzeniu naszych punktów kontaktu zPMI, oraz wdostosowywaniu wten sposób Państwa doświadczeń, jeśli nie są wobec niego nadrzędne Państwa interesy, prawa iswobody wzakresie ochrony informacji Państwa dotyczących.

Prowadzenie promocji handlowych oraz zarządzanie relacjami (wzakresie dopuszczalnym prawem)

 • udzielania Państwu informacji opodmiotach stowarzyszonych PMI, ich promocjach, produktach oraz usługach, punktach sprzedaży, wydarzeniach oraz regulacjach dotyczących produktów tytoniowych, zarządzania nimi oraz wypracowywania iudoskonalania narzędzi mającymi służyć do tych celów

Przeważnie będzie to połączenie przekazywanych nam informacji (na przykład imienia inazwiska, danych kontaktowych oraz identyfikatorów mediów społecznościowych); informacji które gromadzimy automatycznie (na przykład zwykorzystaniem plików cookie ipodobnych technologii), atakże (jeśli jest to prawnie dozwolone) informacji, które uzyskujemy od podmiotów zewnętrznych (np. ogólnodostępne publikacje wmediach społecznościowych).

Wykorzystujemy je na podstawie tego, że wnaszym uzasadnionym interesie biznesowym leży przekazywanie Państwu informacji wtych kwestiach ijeśli nie są wobec niego nadrzędne Państwa interesy, prawa iswobody wzakresie ochrony informacji na Państwa temat.

Wniektórych krajach, wktórych jest to prawnie wymagane, wyślemy te materiały wformacie elektronicznym wyłącznie woparciu oudzieloną zgodę.

Zarządzanie działalnością

 • ogólne prowadzenie działalności oraz zarządzanie dokumentacją firmową
 • zarządzanie współpracą zwykonawcami (od zatrudnienia do zakończenia stosunku umownego)
 • obsługa oraz rejestrowania ruchu odwiedzających
 • obsługa iorganizacja wydarzeń, szkoleń iprogramów zgodności prawnej (compliance)
 • korespondencja wzwiązku znaszym stosunkiem zPaństwem lub Państwa pracodawcą, wtym rozpatrywanie Państwa zapytań iwniosków
 • rozwój, wdrażanie, obsługa iutrzymanie systemów informatycznych
 • ochrona bezpieczeństwa systemów, urządzeń informacji iobiektów
 • obsługa baz danych do celów kontaktowych oraz narzędzi współpracy
 • projekty międzynarodowe ipodróże
 • zapewnianie bezpieczeństwa środowiska pracy
 • zapewnianie bezpieczeństwa personelu podmiotów stowarzyszonych PMI, klientów, dostawców, odwiedzających oraz ich mienia

Informacje te są zazwyczaj przekazywane nam bezpośrednio przez Państwa albo przez Państwa pracodawcę.

Korzystamy znich, ponieważ posiadamy uzasadniony interes biznesowy związany zprowadzeniem naszej działalności, zarządzaniem naszymi relacjami zPaństwem, oraz zapewnianiu bezpieczeństwa iintegralności naszych budynków, informacji oraz systemów informatycznych, jeśli nie są wobec niego nadrzędne Państwa interesy, prawa iswobody wzakresie ograniczania wykorzystywania przez nas informacji na Państwa temat.

Bezpieczeństwo oraz monitorowanie systemów

 • mechanizmy uwierzytelniania irejestry dostępu, jeśli dotyczy
 • monitorowanie wykorzystywanych przez Państwa systemów, urządzeń, Internetu oraz usług e-mail PMI
 • monitorowanie dostępu do obiektów PMI, dostawy do podmiotów stowarzyszonych PMI iprocesów związanych zbezpieczeństwem na naszych obiektach
 • umożliwienie korzystania przez Państwa zsystemów PMI, oprogramowania pochodzącego od PMI (wtym Internetu ipoczty e-mail), urządzeń PMI oraz informacji PMI oraz administrowania nimi; monitorowania korzystania znich przez Państwa, wtym zapewnienie odpowiedniego wykorzystania infrastruktury Internetu oraz poczty e-mail oraz odpowiedniego postępowania zinformacjami spółki (np. wcelu oceny, czy miały miejsce ewentualne naruszenia (celowe bądź przypadkowe) polityk spółki wzakresie ochrony dokumentacji spółki

Informacje te gromadzone są wsposób automatyczny, różnymi środkami, takimi jak zautomatyzowane monitorowanie systemów iurządzeń, oraz przemysłowa rejestracja obrazu idźwięku (CCTV) wnaszych zakładach.

Wykorzystujemy je, ponieważ posiadamy uzasadniony interes biznesowy wzapewnieniu poufności, integralności oraz bezpieczeństwa naszej infrastruktury fizycznej oraz cyfrowej, dokumentacji oraz naszych obiektów, jeśli nie są wobec niego nadrzędne Państwa interesy, prawa iswobody wzakresie ograniczania wykorzystywania przez informacji na Państwa temat.

Wsparcie wszystkich powyższych celów

 • zarządzanie Państwa kontami
 • umożliwianie korzystania zpunktów kontaktu zPMI (na przykład zapewnianie możliwości pozostawania zalogowanym do części punktu kontaktu zastrzeżonych wyłącznie dla uprawnionych użytkowników, zarządzanie preferencjami językowymi, powiązanie Państwa koszyka zPaństwem)
 • korespondencja zPaństwem
 • poprawa Państwa doświadczeń
 • administracja irozwiązywanie problemów

Przeważnie będzie to połączenie przekazywanych nam informacji (zazwyczaj obejmują one imię inazwisko, hasło [albo równorzędne dane]) oraz informacji, które gromadzimy automatycznie (na przykład informacji na temat urządzenia oraz pliki cookie ipodobne technologie śledzące).

Korzystamy znich na podstawie odpowiadającej jednemu zcelów wykorzystywania przez nas informacji. Na przykład, wprzypadku zarządzania Państwa kontem wcelu zapewniania wsparcia wramach zakupów albo zapewniania obsługi posprzedażowej wykorzystujemy te informacje wcelu wywiązania się znaszych zobowiązań umownych wobec Państwa jako kupującego nasze produkty; wprzypadku zarządzania Państwa kontem wcelu przekazywania Państwu nowości dotyczących naszych produktów wpieramy pozyskiwanie nowych klientów, wzwiązku zczym wykorzystujemy te informacje na podstawie tego, że marketing naszych produktów leży wnaszym prawnie uzasadnionym interesie biznesowym, jeśli nie są wobec niego nadrzędne Państwa interesy, prawa iswobody wzakresie ochrony informacji na Państwa temat.

Analityka biznesowa idoskonalenie działalności

 • pozwalają nam lub naszym partnerom biznesowym na informowanie opotencjalnych możliwościach uczestnictwa wpromocjach produktów PMI
 • do celów analityki biznesowej oraz udoskonalania naszej działalności (wtym doskonalenia produktów PMI, systemów, procesów, biur, punktów sprzedaży produktów PMI, szkoleń iwydarzeń, cyfrowych punktów kontaktu oraz urządzeń iinformacji które PMI (albo jednostki stowarzyszone) dostarczają Państwu albo Państwa pracodawcy

Przeważnie będzie to połączenie przekazywanych nam informacji oraz informacji, które gromadzimy automatycznie, atakże (jeśli jest to prawnie dozwolone) informacji, które uzyskujemy od podmiotów zewnętrznych.

Wykorzystujemy je na podstawie tego, że wnaszym uzasadnionym interesie biznesowym leży analizowanie idoskonalenie naszej działalności, naszych produktów, systemów, procesów, biur, punktów sprzedaży, szkoleń, wydarzeń, punktów kontaktowych PMI, oraz urządzeń iinformacji, jakie przekazujemy, atakże wcelu zapraszania innych do uczestnictwa wpromowaniu produktów PMI, jeśli nie są wobec niego nadrzędne Państwa interesy, prawa iswobody wzakresie ochrony informacji na Państwa temat.

Zrozumienie Państwa punktu widzenia, opinii idecyzji

Będzie to zazwyczaj obejmować informacje uzyskiwane przez nas zpublicznie dostępnych źródeł zewnętrznych, np. zwitryny internetowej spółki, wyszukiwań internetowych albo zplatform mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook oraz Twitter, albo pozyskane bezpośrednio od Państwa, np. Państwa poglądy przekazane nam przez Państwa jako publiczne.

Wykorzystujemy je na podstawie tego, że wnaszym uzasadnionym interesie biznesowym leży monitorowanie iocena poglądów idecyzji interesariuszy oraz określanie sposobu, wjaki ich poglądy idecyzje mogą wpływać na PMI oraz branżę, wktórej działa, jeśli nie są wobec niego nadrzędne Państwa interesy, prawa iswobody wzakresie ochrony informacji na Państwa temat.

Tam, gdzie przetwarzanie przez nas informacji na Państwa temat nie opiera się na powyższych podstawach prawnych albo gdy jest to wymagane przepisami prawa, poprosimy o Państwa zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania informacji (na takie przypadki będzie wyraźnie wskazywał ich kontekst).

W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać informacje na Państwa temat w sposób nieopisany powyżej. W takich przypadkach przedstawimy dodatkową informację o ochronie prywatności z wyjaśnieniem takiego wykorzystania. Powinni Państwo zapoznać się z wszelkimi dodatkowymi informacjami przekazanymi w związku z tym zawiadomieniem.

Komu przekazujemy Państwa informacje ido jakich celów?

Możemy udostępniać informacje na Państw temat:

 • jednostkom stowarzyszonym PMI;
 • podmiotom zewnętrznym, które dostarczają jednostkom stowarzyszonym produkty albo świadczą im usługi (np. profesjonalnym doradcom, dostawcom usług płatniczych, usługodawcom realizującym dostawy, audytorom oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne);
 • starannie wybranym przez jednostki stowarzyszone PMI partnerom biznesowym i reklamodawcom (w zakresie związanym z naszymi produktami albo zgodnie z ich stylem oraz wizerunkiem), dzięki czemu będą oni mogli kontaktować się z Państwem w sprawie ofert, które ich zdaniem mogą Państwa zainteresować zgodnie z Państwa preferencjami oraz w celach związanych z programami handlowymi, materiałami edukacyjnymi i szkoleniami; oraz
 • innym podmiotom zewnętrznym w przypadkach, gdzie jest to wymagane albo dopuszczalne na mocy przepisów prawa (np. organom regulacyjnym; departamentom rządowym i profesjonalnym doradcom).

Ujawniamy innym informacje na Państwa temat wyłącznie zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. Ztego względu wprzypadkach, wktórych zgoda jest wymagana na mocy przepisów prawa, najpierw poprosimy oPaństwa zgodę.

Ujawnianie danych innym jednostkom stowarzyszonym PMI

 • Informacje na Państwa temat będą ujawniane spółce Philip Morris Products S.A. (z siedzibą w Neuchâtel w Szwajcarii), która zajmuje się centralnym zarządzaniem procesem przetwarzania danych osobowych dla jednostek stowarzyszonych PMI. Informacje na Państwa temat mogą być również ujawniane spółce Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (z siedzibą w Lozannie w Szwajcarii) jako dostawcy technologii dla jednostek stowarzyszonych PMI. Philip Morris Products S.A. i (w zakresie, w jakim posiada dostęp) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl przetwarzają informacje na Państwa temat we wszystkich celach opisanych w niniejszej informacji.
 • W przypadku zorganizowania podróży służbowej (np. w przypadku, gdy odwiedzacie Państwo inną jednostkę stowarzyszoną PMI) informacje na Państwa temat mogą być ujawniane jednostce stowarzyszonej PMI, która stanowi nasze regionalne centrum działań operacyjnych (jeśli nie była to jednostka stowarzyszona PMI, która zgromadziła te informacje jako pierwsza), we wszystkich celach opisanych w niniejszej informacji; jednostce stowarzyszonej PMI, która stanowi regionalne centrum działań operacyjnych dla jednostki stowarzyszonej, do której Państwo podróżują; jednostce stowarzyszonej PMI, do której Państwo podróżują oraz jednostce stowarzyszonej PMI odpowiedzialnej za środki bezpieczeństwa związane z podróżą służbową.
 • Informacje na Państwa temat mogą być ujawniane wszelkim innym jednostkom stowarzyszonym PMI, z którymi kontaktują się Państwo albo współpracują (przykładowo jeśli sprzedają Państwo produkty albo usługi innym jednostkom stowarzyszonym PMI albo podróżują do innych jednostek stowarzyszonych PMI podczas utrzymywania relacji biznesowej z jednostką stowarzyszoną PMI).

Dane jednostek stowarzyszonych PMI ikrajów, wktórych mają one swoje siedziby, dostępne są wtutaj.

Dodatkowe punkty dotyczące poszczególnych krajów

Wzależności od kraju, w którym Państwo się znajdują chcemy przekazać Państwu pewne dodatkowe informacje.

Dodatkowe informacje dla osób wJaponii...

Osoby znajdujące się wJaponii powinny pamiętać, że ujawniamy innym jednostkom stowarzyszonym PMI informacje na Państwa temat wcelach opisanych wniniejszej informacji na podstawie „wspólnego użytkowania” na mocy japońskich przepisów prawa oochronie danych. Wtakim przypadku Philip Morris Japan Limited (PMJ) będzie nadal odpowiedzialnie zarządzać Państwa danymi osobowymi itego samego wymagamy od podmiotów, którym ujawniamy te dane. Ponadto wprzypadku podmiotów znajdujących się poza Japonią podejmujemy uzasadnione działania zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Ujawnianie danych podmiotom zewnętrznym

 • W zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy ujawniać informacje na Państwa temat podmiotom zewnętrznym, które dostarczają jednostkom stowarzyszonym PMI albo Państwu produkty albo świadczą usługi (np. pracodawcy, doradcom, dostawcom usług płatniczych, usługodawcom realizującym dostawy, sprzedawcom detalicznym, szkoleniowcom prowadzącym szkolenia produktowe, dostawcom usług informatycznych oraz usługodawcom przeprowadzającym weryfikację wieku).
 • W zakresie dozwolonym na mocy przepisów obowiązującego prawa możemy udostępniać informacje na Państwa temat starannie wybranym zewnętrznym partnerom biznesowym i reklamodawcom jednostek stowarzyszonych PMI (odpowiednio do ich związku z naszymi produktami, na przykład ponieważ posiadają podobny albo dopełniający wizerunek, styl albo funkcjonalność), aby mogli skontaktować się z Państwem w sprawie produktów, usług i promocji, które ich zdaniem mogą Państwa zainteresować, zgodnie z Państwa preferencjami.
 • Możemy przekazywać informacje na Państwa temat innym podmiotom zewnętrznym w przypadkach, gdzie jest to wymagane albo dopuszczalne na mocy przepisów prawa, np. organom regulacyjnym; departamentom rządowym; w odpowiedzi na żądania ze strony organów porządkowych albo innych funkcjonariuszy publicznych; w przypadku, gdy ujawnienie danych zostanie uznane za konieczne albo właściwe w celu zapobieżenia uszczerbku na zdrowiu albo stratom finansowym albo w związku z czynnościami wyjaśniającymi w sprawie domniemanej albo faktycznej nielegalnej działalności, a także w przypadku restrukturyzacji organizacyjnej.
 • W przypadku zorganizowania podróży służbowej (np. w przypadku, gdy odwiedzacie Państwo inną jednostkę stowarzyszoną PMI) informacje na Państwa temat mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym organizującym podróż, świadczącym usługi transportowe albo związane z podróżą, takim jak biura podróży, dostawcy usług umożliwiających dokonywanie rezerwacji online, biura sprzedaży biletów, linie lotnicze, firmy wynajmujące samochody, przewoźnicy kolejowi i hotele. Te podmioty zewnętrzne będą wykorzystywać informacje na Państwa temat do własnych celów (np. aby wywiązać się ze swoich obowiązków dotyczących zapewnienia Państwu transportu albo zakwaterowania) i należy zapoznać się z ich informacjami o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się więcej o sposobie przetwarzania przez nich informacji na Państwa temat.

Gdzie mogą być przesyłane informacje na Państwa temat?

Podobnie jak we wszystkich organizacjach międzynarodowych, również iwjednostkach stowarzyszonych PMI przekazywanie danych osobowych odbywa się na skalę globalną. Dlatego też informacje na Państwa temat mogą być przekazywane globalnie (np. jeśli mieszkają Państwo wobrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), oznacza to, że informacje na Państwa temat mogą zostać wyprowadzone poza niego; jeśli mieszkają Państwo wAustralii, informacje na Państwa mogą zostać wyprowadzone poza jej obszar).

W przypadku wykorzystywania danych w sposób opisany w niniejszej informacji dotyczące Państwa dane mogą być przekazywane w obrębie bądź poza granice kraju albo terytorium, w którym zostały zgromadzone, włączając w to kraje albo terytoria, które mogą nie stosować takich samych norm w zakresie ochrony danych.

Jednostki stowarzyszone PMI znajdujące się na terenie EOG będą przekazywać dane osobowe jednostkom stowarzyszonym PMI i ich usługodawcom znajdującym się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przykładowo w celu ułatwienia prowadzenia globalnej działalności operacyjnej. We wszystkich przypadkach takie przekazywanie będzie:

We wszystkich przypadkach w tych krajach albo terytoriach zastosowane zostaną odpowiednie środki związane z bezpieczeństwem w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Nasi usługodawcy znajdują się w wielu krajach na całym świecie, w tym w szczególności na terenie EOG, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Indii, Filipin, Indonezji i Australii.

Wjaki sposób chronimy informacje na Państwa temat?

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne iorganizacyjne wcelu ochrony danych osobowych, które zabezpieczamy przed ujawnianiem, wykorzystywaniem, zmienianiem albo zniszczeniem. Wstosownych przypadkach stosujemy szyfrowanie iinne technologie, które mogą pomóc chronić przekazywane przez Państwa informacje. Również od naszych usługodawców wymagamy spełniania rygorystycznych wymogów wzakresie poufności danych ibezpieczeństwa.

Jak długo przechowywane będą informacje na Państwa temat?

Będziemy przechowywać dotyczące Państwa informacje przez okres konieczny do realizacji celów, wktórych takie dane zgromadzono. Następnie je usuniemy. Czas ich przechowywania będzie się różnić wzależności od celów, do których zgromadzono informacje. Należy pamiętać, że wniektórych okolicznościach mają Państwo prawo zażądać usunięcia informacji. Czasami jesteśmy prawnie zobowiązani zachowywać określone informacje, na przykład do celów związanych zpodatkami irachunkowością.

Zazwyczaj przechowujemy dane woparciu okryteria przedstawione wtabeli poniżej:

Rodzaj

Objaśnienie/Typowe kryteria przechowania

 • wpisy wbazie danych

Jeżeli są Państwo osobami fizycznymi świadczącymi usługi (bezpośrednio albo wimieniu swojego pracodawcy), większość informacji zawartych na Państwa profilu jest przechowywanych przez okres trwania naszej relacji zPaństwem; przykładowo, wprzypadku świadczenia usług, zakupu towarów, korzystania zcyfrowego punktu kontaktu lub odpowiadania na nasze wiadomości. Jednakże niektóre elementy Państwa profilu marketingowego, takie jak historia zakupów, ulegną dezaktualizacji po pewnym czasie, wzwiązku zczym zostaną automatycznie usunięte po określonym czasie, wzależności od celu ich zgromadzenia.

 • ewidencja biznesowa ipłatności

Przechowujemy ewidencję faktur, sprzedaży, zakupów, dokonanych iotrzymanych płatności, atakże dokumenty pomocnicze (umowy iwiadomości e-mail) zgodnie zwymogami biznesowymi oraz podatkowymi, zasadniczo przez 11lat. Przechowujemy również ewidencję zprześwietleń dostawców przez okres wymagany dla zachowania zgodności znaszymi zobowiązaniami prawnymi iregulacyjnymi.

 • ewidencja odwiedzających

Wprzypadku odwiedzin naszych budynków, ewidencja odwiedzających będzie przechowywana zasadniczo przez okres wyłącznie kilku miesięcy.

 • obrazy zkamer przemysłowych

Wprzypadku odwiedzin naszych budynków, nagrania zmonitoringu przemysłowego będą przechowywane zasadniczo przez okres wyłącznie od kilku dni do kilku tygodni, wzależności od określonych celów nagrań.

 • zakupy igwarancja

Wprzypadku nabycia towarów, przechowamy informacje na ten temat przez okres wymagany do zrealizowania sprzedaży izapewnienia zgodności zwszelkimi zobowiązaniami prawnymi (na przykład do celów podatkowych oraz księgowych). Jeśli zarejestrują Państwo gwarancję na produkt PMI, będziemy przechowywać informacje na jej temat przez okres gwarancji.

 • obsługa klienta

Wprzypadku kontaktu zpracownikami obsługi klienta, zarejestrujemy Państwa zapytanie iprzechowamy je tak długo, jak będzie istotne dla naszej relacji, na przykład wprzypadku konieczności wymiany urządzenia ztytułu gwarancji. Pozostała ewidencja dotycząca obsługi klienta (np. automatyczne rejestrowanie połączenia telefonicznego, wktórym pytają nas Państwo oskierowanie do punktu sprzedaży) będzie przechowywana wyłącznie tymczasowo, do czasu sporządzenia bardziej trwałej ewidencji.

 • Systemowe dzienniki kontroli (system audit logs)

Systemowe dzienniki kontroli są przechowywane zazwyczaj przez okres 18miesięcy.

 • Analityka biznesowa

Dane analizy biznesowej są zazwyczaj gromadzone automatycznie wprzypadku korzystania zpunktów kontaktu PMI oraz anonimizowane/agregowane niedługo po tym.

Jakie prawa iopcje Państwu przysługują?

Mogą Państwu przysługiwać niektóre albo wszystkie znastępujących praw dotyczących przechowywanych przez nas informacji na Państwa temat:

 • żądanie udzielenia Państwu dostępu do nich;
 • żądanie ich poprawienia, aktualizacji lub usunięcia;
 • żądanie ograniczenia korzystania z nich przez nas, w niektórych okolicznościach;
 • wniesienie sprzeciwu wobec korzystania z nich, w niektórych okolicznościach;
 • wycofanie Państwa zgody na wykorzystywanie ich przez nas;
 • przenoszenie danych, w niektórych okolicznościach;
 • niewyrażenie zgody na wykorzystywanie ich przez nas do celów marketingu bezpośredniego; oraz
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego w Państwa kraju (jeśli takowy istnieje).

Oferujemy Państwu łatwe sposoby na skorzystanie ze swych praw, takie jak łącza do rezygnacji z subskrypcji, przekazanie Państwu adresu kontaktowego w otrzymanych wiadomościach lub skorzystanie z danych kontaktowych podanych w punkcie „do kogo należy zwrócić się z pytaniami?” na końcu niniejszej informacji.

Niektóre oferowane przez nas aplikacje mobilne mogą przesyłać Państwu powiadomienia push, informujące na przykład o nowych produktach lub usługach. Mogą Państwo wyłączyć otrzymywanie takich wiadomości poprzez zmianę ustawień telefonu lub aplikacji.

Przysługujące Państwu prawa zależą od przepisów prawa obowiązujących wPaństwa kraju. Jeżeli znajdują się Państwo wEuropejskim Obszarze Gospodarczym, przysługują Państwu prawa wskazane wtabeli poniżej. Jeśli znajdują się Państwo gdzie indziej, mogą się Państwo znami skontaktować wcelu uzyskania dodatkowych informacji (patrz punkt „do kogo należy zwrócić się zpytaniami?”).

Prawa dotyczące przechowywanych przez nas informacji na Państwa temat

Szczegółowe informacje (uwaga: poniższe prawa podlegają określonym ograniczeniom prawnym)

 • żądanie udzielenia Państwu dostępu do nich

Wcelu potwierdzenia:

 • czy przetwarzamy informacje na Państwa temat;
 • naszej nazwy idanych kontaktowych;
 • celu przetwarzania;
 • kategorii przetwarzanych informacji;
 • kategorii osób, którym przekazujemy informacje oraz – wprzypadku osób znajdujących się poza terenem EOG inie podlega decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony – stosowania odpowiednich zabezpieczeń wcelu ochrony informacji;
 • źródeł informacji (jeśli je posiadamy), jeżeli nie zgromadziliśmy ich od Państwa;
 • istnienia zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji (wprzypadku, gdy takowe wykorzystujemy, oczym zostaną Państwo poinformowani), wtym profilowania, które wywołują wobec Państwa skutki prawne albo wpodobny sposób istotnie na Państwa wpływają, oraz informacji na temat odnośnych procesów logicznych, atakże wagi iprzewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla Państwa; oraz
 • kryteriów ustalania okresu, przez który będziemy przechowywać informacje.

Na Państwa żądanie przekażemy Państwu kopię informacji na Państwa temat, które wykorzystujemy (pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na prawa oraz swobody innych).

 • żądanie ich poprawienia lub aktualizacji

Dotyczy to przechowywanych przez nas informacji, które są nieprawidłowe albo niekompletne.

 • żądanie ich usunięcia

Ma to zastosowanie, gdy:

 • przechowywane przez nas informacje nie są już konieczne do celów, dla których je wykorzystujemy;
 • korzystamy zinformacji na podstawie Państwa zgody, zaś Państwo wycofają swoją zgodę (wtakim przypadku będziemy pamiętać, aby się zPaństwem więcej nie kontaktować, chyba że zażądają Państwo całkowitego usunięcia wszystkich informacji na Państwa temat, wówczas uszanujemy Państwa decyzję);
 • wykorzystujemy informacje na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, awnastępstwie Państwa sprzeciwu stwierdzimy, iż nie posiadamy nadrzędnego interesu wdalszym ich wykorzystywaniu;
 • informacje zostały pozyskane albo wykorzystane wsposób niezgodny zprawem; albo
 • aby wypełniać obowiązki nakładane przez prawo.
 • żądanie ograniczenia przetwarzania ich przez nas

Prawo to będzie obowiązywać tymczasowo podczas rozpatrywania przez nas sprawy wprzypadku, gdy:

 • podważą Państwo prawidłowość wykorzystywanych przez nas informacji; albo
 • wyrażą Państwo sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas informacji woparciu oprawnie uzasadniony interes

(wprzypadku, gdy skorzystają Państwo ze swego prawa wtych sytuacjach, poinformujemy Państwa przed dalszym wykorzystywaniem tych informacji).

Prawo to ma również zastosowanie wprzypadku, gdy:

 • wykorzystywanie przez nas informacji jest niezgodne zprawem inie zgodzą się Państwo na usunięcie danych; albo
 • nie będziemy już potrzebować Państwa danych, ale będą Państwu potrzebne do wszczęcia postępowania sądowego.
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania ich przez nas

Wtakim przypadku przysługują Państwu dwa prawa:

 1. wprzypadku, gdy wykorzystujemy informacje na Państwa temat do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo nie wyrazić zgody (bez konieczności uzasadniania), my zaś uszanujemy Państwa decyzję; oraz
 2. wprzypadku, gdy wykorzystujemy informacje na Państwa temat na podstawie prawnie uzasadnionych interesów do celów innych niż marketing bezpośredni, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas informacji do tych celów, przedstawiając uzasadnienie Państwa sytuacji, my zaś rozważymy Państwa sprzeciw.
 • wycofanie Państwa zgody na wykorzystywanie ich przez nas

Prawo to obowiązuje wprzypadku, gdy podstawą prawną wykorzystywania przez nas informacji na Państwa temat jest Państwa zgoda. Takie przypadki będą jednoznaczne wkontekście.

 • przenoszenie danych

Jeżeli:

 1. przekazali nam Państwo dane; oraz
 2. wykorzystujemy te dane wsposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody albo wcelu wykonania naszych zobowiązań umownych wobec Państwa,

wówczas przysługuje Państwu prawo do otrzymania danych zpowrotem od nas wpowszechnie stosowanym formacie oraz prawo do zażądania przekazania przez nas tych danych innemu podmiotowi, jeśli jest to technicznie możliwe do wykonania.

 • wniesienie skargi do organu nadzorczego wPaństwa kraju

Każdy kraj wobrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego musi wtym celu posiadać co najmniej jeden organ publiczny.

Ich dane kontaktowe można znaleźć poniżej:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Wprzypadku innych krajów należy odnieść się do witryny internetowej rządu Państwa kraju.

Dodatkowe punkty dotyczące poszczególnych krajów

Wzależności od tego, wktórym kraju Państwo mieszkacie, mogą Państwu przysługiwać dodatkowe prawa.

Osoby mieszkające we Francji:

 • Osoby mieszkające we Francji mogą przekazywać instrukcje dotyczące informacji przechowywanych przez nas na ich temat na wypadek ich śmierci (wszczególności dotyczące ich przechowywania albo usuwania oraz możliwości wglądu do informacji przez inne osoby). Mają Państwo prawo:
 1. wydania ogólnych instrukcji dla dostawcy usług cyfrowych zarejestrowanego we francuskim organie nadzorczym ds. ochrony danych osobowych (zwanym „CNIL”) (instrukcje te dotyczą każdego wykorzystania informacji na Państwa temat); albo
 2. przekazania nam szczegółowych instrukcji dotyczących wyłącznie wykorzystywania przez nas informacji na Państwa temat.

Państwa instrukcje mogą wymagać od nas przekazania informacji na Państwa temat podmiotowi zewnętrznemu (jeżeli jednak informacje te zawierają informacje na temat innych osób, nasz obowiązek poszanowania praw dotyczących prywatności tych osób będzie oznaczał, że nie będziemy mogli spełnić Państwa prośby do końca). Przysługuje Państwu również prawo do wyznaczenia podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za zapewnienie wykonania Państwa instrukcji. Jeżeli nie wyznaczą Państwo podmiotu zewnętrznego, Państwa następcy prawni będą uprawnieni do wykonania Państwa praw dotyczących informacji na Państwa temat po Państwa śmierci (chyba że określą Państwo inaczej wswoich instrukcjach):

 1. wcelu zarządzania Państwa majątkiem (wtakim przypadku Państwa następcy prawni będą uprawnieni do uzyskania dostępu do informacji na Państwa temat wcelu zidentyfikowania iuzyskania informacji wymaganych dla zarządzania Państwa majątkiem, wtym wszelkich dóbr albo danych cyfrowych, które można uznać za pamiątkę rodzinną przekazywaną następcom prawnym); oraz
 2. wcelu zapewnienia, że podmioty korzystające zinformacji na Państwa temat uwzględniły Państwa śmierć (np. przez zamknięcie Państwa rachunku bankowego iograniczenie wykorzystywania albo aktualizowania informacji na Państwa temat).

Mogą Państwo zmienić albo odwołać swoje instrukcje wdowolnym momencie. Więcej informacji na temat przetwarzania informacji na Państwa temat wprzypadku Państwa śmierci znajdują się wart.40-1 Ustawy nr78-17 zdnia 6stycznia1978r. Po Państwa śmierci przestaną Państwo korzystać ze swojego konta, amy usuniemy informacje na Państwa temat zgodnie znaszymi politykami przechowywania danych (szczegółowe informacje wczęści „Jak długo przechowywane są dane na Państwa temat?”).

Osoby mieszkające wAustralii:

 • Wprzypadku osób mieszkających wAustralii, zastosowanie mają następujące informacje dodatkowe:
 1. jeżeli nie udostępnią nam Państwo swoich danych osobowych, możemy nie być wstanie (wstosownych przypadkach) przekazywać Państwu żądanych przez Państwa informacji, produktów bądź usług albo zawrzeć lub zarządzać relacją handlową bądź biznesową zPaństwem (albo Państwa pracodawcą); oraz
 2. nasza Polityka prywatności (dostępna pod adresem https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) wyjaśnia: (i) wjaki sposób mogą Państwo uzyskać dostęp albo dokonać korekty danych osobowych na Państwa temat, które przechowujemy; (ii) wjaki sposób mogą Państwo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych; oraz (iii) wjaki sposób rozpatrujemy wszelkie skargi.

Do kogo należy się zwracać zpytaniami?

Wprzypadku jakichkolwiek pytań albo chęci skorzystania zdowolnego zprzysługujących praw dane kontaktowe odpowiedniej jednostki stowarzyszonej PMI oraz ewentualnie inspektora ochrony danych można znaleźć tutaj. Dane kontaktowe zostaną również udostępnione wwiadomościach wysyłanych do Państwa przez jednostki stowarzyszone PMI.

Jeżeli Państwa kraj posiada organ ochrony danych, przysługuje Państwu prawo do skontaktowania się znim wprzypadku jakichkolwiek pytań albo wątpliwości. Jeżeli odnośna jednostka stowarzyszona PMI nie jest wstanie udzielić odpowiedzi na pytania lub rozwiać wątpliwości, można skorzystać zprawa do podjęcia kroków prawnych wsądzie krajowym.

Zmiany niniejszej informacji

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania niniejszej informacji (oraz wszelkich informacji uzupełniających). Wprzypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa, poinformujemy Państwa ozmianach; ponadto, wprzypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa, przed wprowadzeniem zmian uzyskamy również Państwa zgodę.

Ostatnia modyfikacja 1marca2022r. Poprzednie wersje niniejszej informacji można znaleźć tutaj.