Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là thành viên của Philip Morris International, một tập đoàn các doanh nghiệp. Tất cả các thành viên liên kết của tập đoàn được liệt kê ở đây cùng với các địa chỉ liên hệ của nhân viên bảo vệ dữ liệu nếu có liên quan. Vui lòng sử dụng các chi tiết này nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi.

Thông tin chi tiết về chúng tôi (tên, địa chỉ, v.v.) sẽ được cung cấp riêng biệt cho bạn tại thời điểm (hoặc để xác nhận) việc thu thập thông tin về bạn, ví dụ: trong một thông báo trên một ứng dụng hoặc một trang web, hoặc trong một e-mail, có chứa một đường link đến thông báo này.

Philip Morris International hay PMI có nghĩa là Philip Morris International, một tập đoàn thuốc lá quốc tế hàng đầu. Philip Morris International bao gồm nhiều công ty hoặc “công ty liên kết”.

Các công ty liên kết của PMI: Mỗi thành viên thuộc nhóm các công ty Philip Morris International là một “công ty liên kết của PMI”. “Chúng tôi” (hoặc “của chúng tôi”) đề cập đến thành viên liên kết của PMI mà đã thu thập thông tin đầu tiên về bạn.

Sản phẩm PMI: có nghĩa là sản phẩm của chúng tôi hoặc của một thành viên liên kết PMI khác.

Làm cách nào để chúng tôi thu thập thông tin về bạn?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn theo nhiều cách khác nhau.

 • Bạn có thể cung cấp thông tin trực tiếp cho chúng tôi (ví dụ: điền vào biểu mẫu, gọi điện cho chúng tôi hoặc tải thông tin lên cho chúng tôi qua ứng dụng di động).
 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ thiết bị điện tử PMI, nếu bạn chọn gửi thông tin cho chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin khi bạn tương tác với hệ thống của chúng tôi hoặc chúng tôi giao tiếp với bạn (ví dụ: khi bạn sử dụng ứng dụng hoặc trang web PMI, hoặc khi chúng tôi sử dụng công nghệ để quan sát khi bạn nhận hoặc mở e-mail hoặc nhận tin nhắn SMS).
 • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ các bên thứ ba (ví dụ: thông tin công khai trên các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và Twitter, hoặc thông tin thống kê về dân số ở các khu vực địa lý nhất định).
 • Ví dụ: trong trường hợp được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể suy ra thông tin về bạn từ thông tin tổng hợp mà chúng tôi có được từ các bên thứ ba. Điều này có thể bao gồm, ví dụ, thông tin thống kê về những người ở các khu vực địa lý nhất định.
 • Trong thông báo này, chúng tôi gọi tất cả các phương pháp mà bạn liên hệ với chúng tôi là “điểm tiếp xúc PMI”. Các điểm tiếp xúc PMI bao gồm cả các điểm hữu hình (ví dụ: cửa hàng bán lẻ và sự kiện, trung tâm tiếp xúc với người tiêu dùng) và các điểm kỹ thuật số (ví dụ: ứng dụng và trang web).

Chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp. Thông thường, điều này sẽ xảy ra khi bạn:

 • đăng ký trở thành thành viên trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi (bao gồm các chương trình khách hàng thân thiết), sẽ bao gồm việc thực hiện xác minh độ tuổi (ví dụ: có thể là trực tiếp, qua ứng dụng hoặc trực tuyến);
 • yêu cầu thông tin về sản phẩm của chúng tôi, có thể bao gồm nhận dạng độ tuổi (đây có thể là máy tính phân tích khuôn mặt của bạn thông qua ứng dụng hoặc trực tuyến);
 • mua các sản phẩm hoặc dịch vụ PMI tại một cửa hàng bán lẻ;
 • tải xuống hoặc sử dụng điểm tiếp xúc kỹ thuật số PMI (ví dụ: ứng dụng hoặc trang web);
 • liên hệ với chúng tôi qua một điểm tiếp xúc, hoặc qua e-mail, mạng xã hội hoặc điện thoại;
 • đăng ký một thiết bị với chúng tôi;
 • đăng ký vào cổng thông tin PMI;
 • đăng ký nhận thông cáo báo chí PMI, lời nhắc qua e-mail, hoặc thông tin tiếp thị;
 • tham gia các cuộc khảo sát PMI hoặc (nếu được pháp luật cho phép) các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi PMI; hoặc
 • tham dự một sự kiện mà một thành viên liên kết của PMI đã tổ chức.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ một thiết bị điện tử, nếu bạn chọn gửi thông tin cho chúng tôi. Thông tin này có thể được chia sẻ với chúng tôi thông qua kết nối trực tiếp với internet hoặc thông qua một trong các ứng dụng của chúng tôi mà bạn có thể tải xuống.

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về bạn. Thông thường, điều này sẽ xảy ra khi bạn:

 • ghé thăm cửa hàng bán các sản phẩm PMI (ví dụ: bằng cách thu thập dữ liệu của bạn khi thanh toán hoặc thông qua các cảm biến tại cửa hàng kết nối với công nghệ di động);
 • tham dự sự kiện mà chi nhánh PMI đã tổ chức (ví dụ: thông qua mua hàng tại sự kiện hoặc thông qua các cảm biến tại sự kiện kết nối với công nghệ di động);
 • giao tiếp với chúng tôi (ví dụ: thông qua điểm tiếp xúc hoặc các nền tảng mạng xã hội);
 • sử dụng các điểm tiếp xúc PMI (ví dụ: thông qua các cơ chế theo dõi (chẳng hạn như cookie và web beacon/pixel), ở những nơi mà chúng tôi sử dụng chúng. Bạn nhận được chúng khi bạn sử dụng điểm tiếp xúc PMI hoặc nhận e-mail hoặc tin nhắn SMS từ chúng tôi);
 • sử dụng các trang web của bên thứ ba (ví dụ: sử dụng công nghệ tương tự như được mô tả trong gạch đầu dòng ở trên, mà bạn nhận được khi truy cập điểm tiếp xúc PMI hoặc nhận e-mail từ chúng tôi); hoặc
 • đăng bài công khai trên các nền tảng mạng xã hội mà chúng tôi theo dõi (ví dụ: để chúng tôi có thể hiểu được ý kiến của công chúng hoặc phản hồi các yêu cầu liên quan đến các sản phẩm PMI).

Như đã đề cập ở trên, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về bạn thông qua việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự (chẳng hạn như web beacon/pixel) mà bạn nhận được khi truy cập các điểm tiếp xúc PMI kỹ thuật số hoặc nhận tin nhắn điện tử từ chúng tôi. Các cookie cụ thể và các cơ chế khác được sử dụng sẽ phụ thuộc vào điểm tiếp xúc đang được đề cập đến. Để tìm hiểu về các cơ chế này được sử dụng trên điểm tiếp xúc PMI, bao gồm cách bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie, vui lòng xem thông tin được cung cấp tại điểm tiếp xúc đó hoặc thông qua điểm tiếp xúc đó. Các cơ chế này có thể bao gồm cookie phân tích của Google (xem www.google.com/policies/privacy/partners/.)

Trong trường hợp được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các bên thứ ba. Chúng có thể bao gồm thông tin được chia sẻ giữa các công ty liên kết của PMI, thông tin từ hồ sơ có thể truy cập công khai (chẳng hạn như sở thích và mối quan tâm của bạn) trên các trang web mạng xã hội của bên thứ ba (chẳng hạn như Facebook và Twitter), danh sách tiếp thị và thông tin bổ sung có được từ các cơ quan bên thứ ba.

Trong trường hợp được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể suy ra thông tin về bạn từ những thông tin về bạn mà chúng tôi đã có. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp về những người ở các khu vực địa lý nhất định mà chúng tôi có được từ các bên thứ ba, để suy ra sở thích của bạn.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin trong các bối cảnh khác mà đã làm rõ với bạn vào thời điểm đó.

Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn?

Chúng tôi có thể thu thập nhiều loại thông tin khác nhau về bạn:

 • thông tin về đơn đặt hàng của bạn, bao gồm cả thông tin cần thiết để thực hiện đơn đặt hàng
 • thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ bảo hành
 • thông tin về những gì bạn giới thiệu tới người khác về chúng tôi
 • thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong các biểu mẫu hoặc khảo sát và thông tin tương tự mà bạn cung cấp cho bên thứ ba để được chuyển cho chúng tôi
 • thông tin về vị trí của bạn, nơi bạn chọn chia sẻ với chúng tôi (ví dụ: trên điện thoại di động của bạn)
 • thông tin về các chuyến thăm của bạn đến các cửa hàng hoặc sự kiện của chúng tôi (hoặc các cửa hàng hoặc sự kiện của những bên khác mà chúng tôi làm việc cùng)
 • thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong những cuộc trò chuyện (ví dụ: cuộc gọi, cuộc trò chuyện, e-mail, tin nhắn SMS) của bạn với các trung tâm liên hệ khách hàng
 • thông tin về sở thích và mối quan tâm của bạn (bao gồm thông tin mà chúng tôi suy ra từ thông tin khác, ví dụ từ thông tin thống kê)
 • thông tin cần thiết để xác minh tuổi của bạn
 • thông tin do thiết bị điện tử của bạn tạo ra (ví dụ: IQOS), nếu bạn chọn chia sẻ với chúng tôi
 • thông tin về trải nghiệm của bạn khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • thông tin thống kê về bạn (ví dụ: thông tin thống kê về những người ở các khu vực địa lý nhất định)

Thông tin mà chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn sẽ rõ ràng từ ngữ cảnh mà bạn cung cấp thông tin đó. Ví dụ:

 • nếu bạn đặt hàng từ chúng tôi thông qua một điểm tiếp xúc, bạn cung cấp tên, địa chỉ liên hệ, thông tin thanh toán, phương thức thanh toán và các sản phẩm bạn đã chọn để chúng tôi có thể thực hiện đơn đặt hàng của bạn;
 • bạn có thể cung cấp thông tin về sở thích, mối quan tâm và trải nghiệm của mình về sản phẩm để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những sản phẩm và dịch vụ mà bạn quan tâm, đồng thời để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • nếu bạn hẹn gặp chúng tôi (hoặc ai đó hỗ trợ sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi), chúng tôi có thể thu thập tên và chi tiết liên hệ của bạn;
 • chúng tôi có thể thu thập thông tin cho phép chúng tôi xác minh tuổi của bạn, chẳng hạn như bản sao của tài liệu nhận dạng hoặc hình ảnh khuôn mặt của bạn (dưới dạng ảnh hoặc video);
 • nếu bạn đã tải xuống một trong các ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu sử dụng vị trí của bạn (ngay cả khi ứng dụng đã đóng hoặc không sử dụng) cho một số tính năng nhất định. Ví dụ: tính năng “tìm IQOS của tôi” giúp bạn tìm thiết bị của mình nếu bị mất và tính năng này sẽ không hoạt động chuẩn nếu bạn không chia sẻ vị trí của mình. Chúng tôi không lưu giữ dữ liệu về vị trí. Dữ liệu sẽ chỉ được sử dụng để cho phép các tính năng này hoạt động và chỉ khi bạn đồng ý chia sẻ dữ liệu này bằng cách đồng ý với các điều khoản tương ứng có trong ứng dụng về việc tiết lộ thông tin;
 • nếu bạn liên lạc với một trong các trung tâm liên hệ khách hàng của chúng tôi, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin, chẳng hạn như về trải nghiệm của bạn khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để cho phép chúng tôi giải quyết các yêu cầu của bạn.

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ một thiết bị điện tử, nếu bạn chọn gửi thông tin đó cho chúng tôi. Đối với một thiết bị điện tử PMI, điều này có thể bao gồm thông tin về: (i) chính thiết bị đó (chẳng hạn như số sê-ri của chủ sở hữu, số sê-ri bộ sạc, phiên bản firmware, lỗi thiết bị); và (ii) việc sử dụng thiết bị (chẳng hạn như số lượng những thứ tiêu hao (ví dụ: đối với thiết bị IQOS), số lần vệ sinh, sử dụng pin, số lần hút và dữ liệu tuổi thọ thiết bị (bao gồm các giá trị tích lũy và dấu thời gian, cho từng mục ở trên)).

Thông tin mà chúng tôi thu thập tự động thường sẽ liên quan đến:

 • chi tiết về chuyến thăm hoặc cuộc gọi của bạn (chẳng hạn như thời gian, ngày tháng và thời lượng);
 • các bản ghi âm (trong trường hợp được phép) về các cuộc gọi của bạn hoặc các lần bạn tới các điểm tiếp xúc PMI. Chúng tôi cũng có thể chuyển đổi bản ghi âm này sang định dạng văn bản;
 • trong một cửa hàng bán lẻ hoặc tại một sự kiện (bao gồm các khu vực lân cận sự kiện đó), tần suất bạn đến, những khu vực bạn ghé thăm, thời lượng bạn ghé thăm, và những gì bạn mua;
 • việc bạn sử dụng các điểm tiếp xúc PMI kỹ thuật số (chẳng hạn như các trang bạn đã truy cập, trang dẫn bạn đến, và trang bạn đi tới sau khi rời đi, các cụm từ tìm kiếm bạn đã nhập hoặc các đường link được bạn nhấp tại điểm tiếp xúc, khi bạn mở điểm tiếp xúc lần đầu tiên, bạn sử dụng trong bao lâu và cách bạn tương tác với các tin nhắn chúng tôi gửi cho bạn hoặc các quảng cáo mà chúng tôi hiển thị cho bạn); chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự (chẳng hạn như pixel/web beacon) để thực hiện việc này;
 • việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba, nơi thông tin được thu thập sẽ tương tự như thông tin được mô tả trong gạch đầu dòng ở trên (chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự (chẳng hạn như pixel/web beacon để thực hiện việc này);
 • thiết bị di động hoặc máy tính để bàn và phần mềm của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn hoặc thông tin nhận dạng thiết bị duy nhất (ví dụ: thông tin nhận dạng quảng cáo trên điện thoại di động (MAID) hoặc ID trên Android (SSAID))), dữ liệu vị trí (vị trí chung của bạn (lấy từ địa chỉ IP của bạn, trong trường hợp thông tin chúng tôi có sẽ là chung chung, ví dụ như thị trấn bạn đang ở), hoặc vị trí chính xác của bạn (nếu bạn chọn chia sẻ thông tin đó với chúng tôi cho các mục đích cụ thể, ví dụ: cho tính năng tìm kiếm vị trí cửa hàng)), thương hiệu và kiểu máy thiết bị, chế độ hiển thị của màn hình của bạn, loại trình duyệt web, hệ điều hành, (một số trong số đó có thể được sử dụng vào việc “lấy dấu vân tay kỹ thuật số” (xem mục đích chúng tôi sử dụng thông tin về bạn ở bên dưới đây)) và chi tiết về bất kỳ cookie nào (hoặc các công nghệ tương tự) mà chúng tôi có thể đã lưu trữ trên thiết bị của bạn); và
 • nếu bạn trả lại thiết bị điện tử PMI của mình cho chúng tôi hoặc mang thiết bị đó đến một trong các cửa hàng của chúng tôi vì thiết bị bị lỗi, và chọn chia sẻ với chúng tôi dữ liệu mà thiết bị đó nắm giữ (như ở trên), chúng tôi có thể trích xuất dữ liệu đó từ thiết bị đó.

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba nói chung sẽ bao gồm thông tin công khai (chẳng hạn như sở thích, mối quan tâm và trải nghiệm của bạn), ví dụ như từ các bài đăng công khai trên mạng xã hội.

Các mục đích mà chúng tôi sử dụng thông tin về bạn, với các phương pháp thu thập và cơ sở pháp lý tương ứng để sử dụng, là:

Mục đích

Phương pháp thu thập thông tin và cơ sở pháp lý để xử lý thông tin

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

 • xác minh tuổi và tình trạng của bạn với tư cách là người dùng các sản phẩm của chúng tôi (tùy thuộc vào quốc gia và điểm tiếp xúc PMI, đây có thể là quy trình thủ công hoặc tự động; ở một số quốc gia, bạn sẽ tải lên hoặc cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào hình ảnh khuôn mặt của bạn (ảnh/video ), và máy tính sẽ xem xét để tự động xác định tuổi của bạn (nhưng không định danh bạn)).

Thông tin này thường được bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin này vì chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý là chỉ bán sản phẩm cho người trưởng thành, hoặc, ở những quốc gia không có nghĩa vụ pháp lý như vậy, là vì chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp là chỉ bán sản phẩm của chúng tôi cho người trưởng thành. . Lợi ích đó của chúng tôi không bị các lợi ích, quyền lợi và quyền tự do của bạn trong việc bảo vệ thông tin về bạn làm cho mất hiệu lực.

Cho thuê hoặc bán sản phẩm của chúng tôi

 • thực hiện đơn đặt hàng của bạn (bao gồm cả việc gửi biên nhận)
 • xử lý các khoản thanh toán của bạn
 • cung cấp các dịch vụ bảo hành và hỗ trợ

Thông tin này thường do bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi (thường là tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, thông tin thanh toán).

Chúng tôi sử dụng thông tin này để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng với bạn với tư cách là người mua hoặc người thuê sản phẩm của chúng tôi.

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến bán hàng và hỗ trợ sản phẩm

 • giải quyết các thắc mắc và yêu cầu của bạn cũng như thông tin về trải nghiệm của bạn với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • trao đổi với bạn
 • quản trị chung và xử lý sự cố
 • quản lý các chương trình khách hàng thân thiết

Thông tin này thường do bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi nhưng có thể được kết hợp với thông tin mà chúng tôi thu thập tự động (ví dụ: sử dụng công nghệ (chẳng hạn như cookie và web beacon/pixel) để giám sát việc bạn sử dụng các điểm tiếp xúc PMI và e-mail từ chúng tôi) và sử dụng công nghệ tương tự để giám sát việc bạn sử dụng các điểm tiếp xúc của bên thứ ba; và (nếu được pháp luật cho phép) thông tin mà chúng tôi thu được từ các bên thứ ba (chẳng hạn như các bài đăng trên mạng xã hội công khai).

Chúng tôi sử dụng thông tin này bởi vì chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp trong việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến bán hàng và hỗ trợ sản phẩm cho khách hàng của chúng tôi. Lợi ích đó của chúng tôi không bị các lợi ích, quyền lợi và quyền tự do của bạn trong việc bảo vệ thông tin về bạn làm cho mất hiệu lực.

Tiếp thị sản phẩm của chúng tôi (khi được pháp luật cho phép)

 • hiểu sở thích của bạn (chẳng hạn như sản phẩm hoặc sự kiện nào bạn có thể quan tâm hoặc có thể phù hợp hơn với nhu cầu của bạn) và tiếp thị cá nhân bạn trong trường hợp được luật pháp cho phép
 • biết liệu bạn có còn tương tác với nội dung tiếp thị của chúng tôi hay không và liệu bạn có muốn tiếp tục nhận nó hay không
 • quản trị các chương trình khách hàng thân thiết và chương trình khách hàng giới thiệu về chúng tôi tới khách hàng mới
 • mời bạn tham gia và quản lý các cuộc khảo sát hoặc các chiến dịch nghiên cứu thị trường
 • để nghiên cứu thị trường, và để chứng minh tính công bằng trong hoạt động nghiên cứu thị trường
 • phát triển các chiến lược tiếp thị
 • quản lý các chiến dịch tiếp thị
 • cá nhân hóa trải nghiệm của bạn về các điểm tiếp xúc PMI (ví dụ: để cá nhân hóa chuyến thăm của bạn, chẳng hạn như với lời chào hoặc đề xuất mà bạn có thể quan tâm)

Đây thường sẽ là sự kết hợp của thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi (ví dụ: tên và địa chỉ liên hệ của bạn và các chi tiết trên mạng xã hội); thông tin mà chúng tôi thu thập tự động (ví dụ: sử dụng công nghệ (chẳng hạn như cookie và web beacon/pixel) để giám sát việc bạn sử dụng các điểm tiếp xúc PMI và tin nhắn điện tử (ví dụ: e-mail và SMS từ chúng tôi) và sử dụng công nghệ tương tự để giám sát sử dụng các điểm tiếp xúc của bên thứ ba; và (trong trường hợp được pháp luật cho phép) thông tin mà chúng tôi thu được từ các bên thứ ba (chẳng hạn như các bài đăng trên mạng xã hội công khai).

Chúng tôi sử dụng thông tin trên một trong các cơ sở sau:

 • chúng tôi có sự đồng ý của bạn để làm điều này (những trường hợp này sẽ rõ ràng ngay từ trong bối cảnh); hoặc
 • chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp trong việc tiếp thị sản phẩm của mình, vận hành các điểm tiếp xúc PMI, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, và hiểu liệu bạn có muốn tiếp tục nhận được tiếp thị của chúng tôi hay không. Lợi ích đó của chúng tôi không bị các lợi ích, quyền lợi và quyền tự do của bạn trong việc bảo vệ thông tin về bạn làm cho mất hiệu lực.

Tiếp thị sản phẩm của chúng tôi (khi được pháp luật cho phép)

 • cung cấp cho bạn thông tin về các công ty liên kết của PMI, về các chương trình khuyến mãi, sản phẩm và dịch vụ, cửa hàng, sự kiện và quy định về sản phẩm của chúng tôi, và để quản lý chúng
 • cá nhân hóa trải nghiệm tiếp thị của bạn với chúng tôi, chẳng hạn như với các thông điệp và ưu đãi tùy chỉnh mà chúng tôi gửi cho bạn hoặc các quảng cáo mà chúng tôi hiển thị cho bạn
 • phát triển và cải tiến các công cụ để theo đuổi những mục đích này

Đây thường sẽ là sự kết hợp của thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi (ví dụ: tên và địa chỉ liên hệ của bạn và các chi tiết trên mạng xã hội); thông tin mà chúng tôi thu thập tự động (ví dụ: sử dụng công nghệ (chẳng hạn như cookie và web beacon/pixel) để giám sát việc bạn sử dụng các điểm tiếp xúc PMI và tin nhắn điện tử (ví dụ: e-mail và SMS từ chúng tôi) và sử dụng công nghệ tương tự để giám sát sử dụng các điểm tiếp xúc của bên thứ ba; và (trong trường hợp được pháp luật cho phép) thông tin mà chúng tôi thu được từ các bên thứ ba (chẳng hạn như các bài đăng trên mạng xã hội công khai và thông tin thống kê).

Chúng tôi sử dụng thông tin này trên cơ sở chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp để tiếp thị những điều này. Lợi ích này không bị làm cho mất hiệu lực bởi lợi ích, quyền lợi và quyền tự do của bạn trong việc bảo vệ thông tin về bạn.

Ở một số quốc gia nhất định, nếu luật pháp yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi cho bạn những tài liệu này ở định dạng điện tử và sử dụng những công nghệ này, chỉ khi có sự đồng ý của bạn.

Việc sử dụng các điểm tiếp xúc PMI và các thiết bị điện tử PMI

Để giúp bạn sử dụng và cải thiện trải nghiệm của bạn về các điểm tiếp xúc PMI và thiết bị điện tử PMI

Thông tin này, nếu bạn chọn gửi cho chúng tôi, sẽ được gửi cho chúng tôi trực tiếp từ kết nối Internet của chính thiết bị đó hoặc thông qua một trong các ứng dụng của chúng tôi mà bạn có thể tải xuống.

Thông tin này có thể bao gồm thông tin về: (i) bản thân thiết bị (chẳng hạn như số sê-ri của chủ sở hữu, số sê-ri bộ sạc, phiên bản firmware, lỗi thiết bị); và (ii) việc sử dụng thiết bị (chẳng hạn như số lượng que HEET thuốc lá (đối với thiết bị IQOS), số lần vệ sinh, mức sử dụng pin, số lần hút và dữ liệu tuổi thọ của thiết bị (bao gồm các giá trị tích lũy và dấu thời gian, cho từng mục ở trên)).

Chúng tôi sử dụng thông tin này trên cơ sở (a) chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp trong việc cung cấp cho bạn các điểm tiếp xúc PMI và các thiết bị điện tử PMI, đồng thời cung cấp cho bạn sự hỗ trợ này, mà không bị các lợi ích, quyền lợi và quyền tự do của bạn trong việc bảo vệ thông tin về bạn làm cho mất hiệu lực; hoặc (b) rằng bạn đã đồng ý với những mục đích sử dụng này (những trường hợp này sẽ rõ ràng ngay từ trong bối cảnh).

Hỗ trợ cho tất cả các mục đích trên

 • quản trị tài khoản của bạn
 • cho bạn có thể sử dụng các điểm tiếp xúc PMI (ví dụ: cho phép bạn duy trì đăng nhập vào các phần của một điểm tiếp xúc chỉ mà vốn dành riêng cho những người dùng được ủy quyền, quản trị tùy chọn ngôn ngữ của bạn, liên kết giỏ hàng của bạn với bạn, bật một số tính năng nhất định của điểm tiếp xúc PMI đó, ví dụ: tính năng “tìm IQOS của tôi” (trong trường hợp bạn chọn chia sẻ vị trí của mình))
 • trao đổi với bạn
 • quản trị các cuộc hẹn của bạn với chúng tôi hoặc với ai đó hỗ trợ sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: liên quan đến sản phẩm mới hoặc dịch vụ sau bán hàng)
 • nâng cao trải nghiệm của bạn
 • phòng chống gian lận (ví dụ: trong bối cảnh các chương trình khuyến mãi, cuộc thi và khảo sát của chúng tôi, để đảm bảo rằng chúng không được thực hiện nhiều lần bởi cùng một người hoặc trong bối cảnh thương mại điện tử để bảo vệ thông tin chủ thẻ)
 • đào tạo nhân sự và kiểm soát chất lượng (bao gồm việc sử dụng bản ghi chép hoặc ghi âm các cuộc gọi đến trung tâm liên hệ khách hàng để tổng hợp các hiểu biết sâu sắc), và quản trị và khắc phục sự cố

Đây thường sẽ là sự kết hợp giữa thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi (thường là tên, mật khẩu (hoặc tương đương)) và thông tin mà chúng tôi thu thập tự động (ví dụ: thông tin về thiết bị của bạn, cookie và các công nghệ theo dõi tương tự, “lấy dấu vân tay kỹ thuật số” như được mô tả ở trên và (trong trường hợp được phép) các bản ghi âm cuộc gọi của bạn (và các bản ghi chép của các bản ghi âm đó) hoặc các lần đến điểm tiếp xúc PMI).

Chúng tôi sử dụng thông tin này với lý do tương ứng với mục đích sử dụng thông tin mà chúng tôi đang hỗ trợ. Ví dụ: khi chúng tôi quản trị tài khoản của bạn để hỗ trợ việc mua hàng hoặc cung cấp dịch vụ sau bán hàng, chúng tôi sử dụng thông tin để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với bạn với tư cách là người mua sản phẩm của chúng tôi; khi chúng tôi quản trị tài khoản của bạn để hiển thị cho bạn các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi đang hỗ trợ việc tiếp thị sản phẩm và vì vậy chúng tôi sử dụng thông tin trên cơ sở chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp trong việc tiếp thị sản phẩm của mình. Lợi ích đó của chúng tôi không bị các lợi ích, quyền lợi và quyền tự do của bạn trong việc bảo vệ thông tin về bạn làm cho mất hiệu lực, v.v.

Phân tích kinh doanh và cải tiến

 • cho phép chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi thông báo cho bạn về các cơ hội tiềm năng tham gia vào việc quảng bá các sản phẩm PMI
 • để phục vụ cho các mục đích phân tích kinh doanh, thống kê hoặc khoa học, (bao gồm cả mục đích cải thiện các sản phẩm PMI (đối với dữ liệu được thu thập từ các thiết bị điện tử, điều này sẽ chỉ áp dụng nếu bạn đã chọn gửi thông tin cho chúng tôi cho các mục đích này), và cải thiện các dịch vụ, cửa hàng bán sản phẩm PMI, sự kiện, điểm tiếp xúc PMI kỹ thuật số và các thông tin mà chúng tôi (hoặc các công ty liên kết của chúng tôi) cung cấp cho khách hàng)

Đây thường sẽ là sự kết hợp thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi (chẳng hạn như thông tin từ liên lạc của bạn với các đầu mối PMI; hoặc thông tin nhân khẩu học, ví dụ: tuổi, giới tính và thành phố nơi bạn sống); thông tin mà chúng tôi thu thập từ thiết bị điện tử của bạn (đối với thiết bị điện tử PMI, sẽ bao gồm thông tin về thiết bị điện tử của bạn và việc bạn sử dụng thiết bị, nhưng khi chúng tôi yêu cầu sự đồng ý của bạn để sử dụng một số dữ liệu nhất định, chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu đó cho những mục đích này trừ khi bạn đã đồng ý); thông tin mà chúng tôi thu thập tự động; và (nếu được pháp luật cho phép) thông tin mà chúng tôi có được từ các bên thứ ba. Khi chúng tôi có nhiều hơn một loại thông tin từ các phân nhóm này, chúng tôi sẽ kết hợp chúng để cải thiện phân tích của mình.

Chúng tôi sử dụng thông tin trên một trong các cơ sở sau:

 • chúng tôi có sự đồng ý của bạn để làm điều này (những trường hợp này sẽ rõ ràng ngay từ trong bối cảnh); hoặc
 • chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp trong việc phân tích và cải thiện hiệu suất kinh doanh, sản phẩm, điểm tiếp xúc PMI, cửa hàng và sự kiện của chúng tôi, và trong việc mời những người khác tham gia vào việc quảng bá sản phẩm PMI. Lợi ích đó của chúng tôi không bị các lợi ích, quyền lợi và quyền tự do của bạn trong việc bảo vệ thông tin về bạn làm cho mất hiệu lực.

Trong trường hợp chúng tôi không dựa vào một trong các cơ sở pháp lý nêu trên để sử dụng thông tin về bạn, hoặc khi pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ đề nghị sự đồng ý của bạn trước khi xử lý các thông tin đó (các trường hợp này sẽ rõ ràng ngay từ trong bối cảnh).

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng thông tin về bạn theo những cách không được mô tả ở trên. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cung cấp một thông báo bổ sung về quyền riêng tư giải thích việc sử dụng như vậy. Bạn nên đọc bất kỳ thông báo bổ sung nào cùng với thông báo này.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai và cho những mục đích gì?

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với:

 • Các công ty liên kết của PMI;
 • các bên thứ ba cung cấp cho các công ty liên kết của PMI hoặc bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ;
 • các đối tác kinh doanh và các nhà quảng cáo đã được lựa chọn cẩn thận của các công ty liên kết PMI. Các đơn vị này hoạt động trong các lĩnh vực liên quan tới sản phẩm của chúng tôi, hoặc phù hợp với phong cách và hình ảnh của chúng), để họ có thể liên hệ với bạn và đem đến những lời đề nghị mà họ cho rằng có thể khiến bạn quan tâm, phù hợp với sở thích của bạn; và
 • các bên thứ ba khác, nếu pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin về bạn với những người khác theo luật hiện hành. Vì vậy, trong trường hợp luật pháp yêu cầu sự đồng ý của bạn, trước tiên chúng tôi sẽ xin phép.

Chia sẻ dữ liệu với các công ty liên kết PMI khác

 • Thông tin về bạn sẽ được chia sẻ với Philip Morris Products S.A. (trụ sở tại Neuchâtel, Thụy Sĩ), là nơi quản lý tập trung xử lý dữ liệu cá nhân cho các công ty liên kết của PMI. Philip Morris Products S.A. xử lý thông tin về bạn cho tất cả các mục đích được mô tả trong thông báo này.
 • Thông tin về bạn có thể được chia sẻ với chi nhánh của PMI chịu trách nhiệm về quốc gia bạn đang sống (nếu đó không phải là công ty liên kết của PMI thu thập thông tin đầu tiên) cho tất cả các mục đích được mô tả trong thông báo này.
 • Thông tin về bạn có thể được chia sẻ với bất kỳ công ty liên kết nào khác của PMI mà bạn đã liên hệ (ví dụ: nếu bạn đi du lịch và bạn muốn biết nơi mua các sản phẩm PMI ở một quốc gia mới, hoặc nơi cung cấp dịch vụ hoặc sự hỗ trợ cho các sản phẩm PMI) nhằm nâng cao dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
 • Thông tin chi tiết về các công ty liên kết của PMI và quốc gia nơi họ được thành lập có trên trang web của chúng tôi.

Các điểm bổ sung cho quốc gia cụ thể

Tùy thuộc vào quốc gia bạn đang ở, chúng tôi muốn bạn lưu ý thêm một số điểm.

Nếu bạn đang ở Nhật Bản, hãy tìm hiểu thêm…

Nếu bạn ở Nhật Bản, hãy lưu ý rằng chúng tôi chia sẻ thông tin về bạn, cho các mục đích được mô tả trong thông báo này, với các công ty liên kết của PMI khác trên cơ sở “sử dụng chung” theo luật bảo vệ dữ liệu của Nhật Bản. Khi chúng tôi làm điều này, Philip Morris Japan Limited tiếp tục quản lý thông tin cá nhân của bạn một cách có trách nhiệm, và chúng tôi yêu cầu những bên mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu với cũng làm như vậy. Hơn nữa, nếu họ ở bên ngoài Nhật Bản, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý phù hợp với các luật và quy định có liên quan.

Chia sẻ dữ liệu với các Bên Thứ Ba

Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba mà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho các chi nhánh của PMI hoặc cho bạn (chẳng hạn như các nhà cố vấn, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ giao hàng, nhà bán lẻ, huấn luyện viên sản phẩm, nhà cung cấp dịch vụ thông tin và nhà cung cấp dịch vụ xác minh tuổi).

Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các đối tác kinh doanh và các nhà quảng cáo bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận của các công ty liên kết PMI (phù hợp với những điều mà bạn có thể liên tưởng tới các sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như vì chúng có hình ảnh, kiểu dáng hoặc chức năng tương tự hoặc bổ sung) để họ có thể liên hệ với bạn về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi mà họ nghĩ rằng bạn có thể quan tâm, phù hợp với sở thích của bạn.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khác, nếu pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, ví dụ: cơ quan quản lý; các cơ quan chính phủ; để đáp ứng yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các quan chức chính phủ khác; khi chúng tôi coi việc tiết lộ thông tin là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn ngừa tổn hại về thể chất hoặc tổn thất về tài chính hoặc liên quan đến điều tra một hoạt động thực sự bất hợp pháp hoặc thuộc diện khả nghi; và trong bối cảnh tái cấu trúc tổ chức.

Các điểm bổ sung cho quốc gia cụ thể

Tùy thuộc vào quốc gia bạn đang ở, chúng tôi muốn bạn lưu ý thêm một số điểm.

Nếu bạn đang ở Đức, hãy tìm hiểu thêm…

Nếu bạn đang ở Đức, chúng tôi chia sẻ thông tin về bạn với SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden., Điện thoại: +49 611 92780, nhằm mục đích xác minh tuổi. Để tìm hiểu thêm về cách họ xử lý thông tin về bạn, hãy xem thông báo về quyền riêng tư của họ tại đây.

Nếu bạn đang ở Nhật Bản, hãy tìm hiểu thêm…

Nếu bạn đang ở Nhật Bản, xin lưu ý rằng chúng tôi chia sẻ thông tin về bạn, cho các mục đích được mô tả trong thông báo này, với Dentsu Tech Inc. (“Dentsu”) trên cơ sở “sử dụng chung” theo luật bảo vệ dữ liệu của Nhật Bản. Khi chúng tôi làm điều này, Philip Morris Japan Limited tiếp tục quản lý thông tin cá nhân của bạn một cách có trách nhiệm và chúng tôi yêu cầu Dentsu cũng làm như vậy.

Thông tin về bạn có thể được gửi đến đâu?

Như với bất kỳ tổ chức đa quốc gia nào, chúng tôi chuyển thông tin trên toàn cầu đến các công ty liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Do đó, dữ liệu của bạn có thể được chuyển sang các quốc gia khác như một phần của hoạt động tiêu chuẩn của chúng tôi. Bất cứ khi nào chúng tôi chuyển dữ liệu của bạn ra nước ngoài, chúng tôi sẽ giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu của bạn chỉ cho những người cần xem, xử lý dữ liệu của bạn theo các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu nội bộ của chúng tôi, bảo vệ nó một cách thích hợp và chỉ chuyển thông tin tuân theo luật bảo mật dữ liệu hiện hành. Khi dữ liệu được chuyển đi, chúng tôi sẽ yêu cầu bên nhận bảo mật dữ liệu của bạn, xóa dữ liệu đó khi không còn được yêu cầu và hành động theo thông báo bảo mật này. Theo đó, thông tin về bạn có thể được chuyển ra ngoài khu vực tài phán của bạn. Ví dụ: nếu bạn sống ở EU, EEA, Vương quốc Anh, Úc hoặc Nhật Bản, dữ liệu của bạn có thể được xử lý ở một quốc gia khác.

Khi sử dụng thông tin như được mô tả trong thông báo này, thông tin về bạn có thể được chuyển trong hoặc ngoài quốc gia hoặc lãnh thổ nơi thông tin được thu thập, bao gồm cả đến một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có thể không có các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu tương đương.

Ví dụ: chúng tôi và các công ty liên kết khác của PMI trong EU và EEA có thể chuyển thông tin cá nhân cho các công ty liên kết của PMI hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ của họ bên ngoài EU và EEA. Trong mọi trường hợp như vậy, việc chuyển thông tin sẽ:

theo GDPR của Vương quốc Anh và hướng dẫn của Văn phòng Ủy viên Thông tin, đối với trường hợp chuyển thông tin từ Vương quốc Anh.

Trong mọi trường hợp, các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được áp dụng tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là EEA, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Canada, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Úc.

Chúng tôi bảo vệ thông tin về bạn như thế nào?

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ khỏi bị tiết lộ, sử dụng, thay đổi hoặc tiêu hủy trái phép. Khi thích hợp, chúng tôi sử dụng mã hóa và các công nghệ khác có thể hỗ trợ bảo mật thông tin bạn cung cấp. Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của mình tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.

Thông tin về bạn sẽ được lưu giữ trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin về bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà thông tin được thu thập theo các tiêu chuẩn lưu giữ dữ liệu nội bộ của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. Khoảng thời gian sẽ thay đổi tùy thuộc vào mục đích mà thông tin được thu thập. Lưu ý rằng trong một số trường hợp, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin. Ngoài ra, đôi khi chúng tôi phải tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ thông tin, ví dụ: cho các mục đích thuế và kế toán, lưu giữ thông tin trong một khoảng thời gian tối thiểu đã định hoặc xóa thông tin đó sau một khoảng thời gian tối đa đã định.

Thông thường, chúng tôi giữ lại dữ liệu dựa trên các tiêu chí được mô tả trong bảng dưới đây. Trong trường hợp những khoảng thời gian này xung đột với các nghĩa vụ pháp lý, ví dụ, cho mục đích thuế và kế toán, để lưu giữ thông tin trong một khoảng thời gian tối thiểu đã định hoặc để xóa thông tin sau một khoảng thời gian tối đa đã định, thay vào đó chúng tôi áp dụng các khoảng thời gian đã định đó.

Loại

Giải thích/tiêu chí lưu giữ thông tin điển hình

tiếp thị cho bạn (bao gồm cả truyền thông tiếp thị) (nếu bạn sử dụng các điểm tiếp xúc kỹ thuật số và có thể liên hệ được)

Hầu hết thông tin trong hồ sơ tiếp thị của bạn được lưu giữ trong suốt thời gian của mối quan hệ tiếp thị của chúng tôi với bạn; ví dụ: trong khi bạn tiếp tục sử dụng các điểm tiếp xúc kỹ thuật số hoặc hồi đáp các thông điệp truyền thông của chúng tôi. Tuy nhiên, một số yếu tố trong hồ sơ tiếp thị của bạn, chẳng hạn như hồ sơ về cách chúng tôi tương tác với bạn, thường trở nên lỗi thời một cách tự nhiên sau một khoảng thời gian, vì vậy, chúng tôi sẽ tự động xóa những yếu tố này sau các khoảng thời gian xác định (thường là 3 năm) nếu phù hợp với chính các mục đích mà chúng tôi đã thu thập chúng.

tiếp thị tới bạn (bao gồm cả truyền thông tiếp thị) (nếu bạn không còn liên hệ với chúng tôi)

Trường hợp này cũng giống như trường hợp trên, nhưng nếu chúng tôi không có bất kỳ liên hệ nào với bạn trong một thời gian dài (thường là 2 năm), chúng tôi sẽ ngừng gửi cho bạn các thông báo tiếp thị và xóa lịch sử hồi đáp của bạn với các thông điệp truyền thông này. Điều này sẽ xảy ra, ví dụ: nếu bạn không bao giờ nhấp vào lời mời tham gia sự kiện, đăng nhập vào điểm tiếp xúc kỹ thuật số hoặc liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, trong khoảng thời gian đó. Lý do là trong những trường hợp này, chúng tôi cho rằng bạn không muốn nhận thông báo.

tiếp thị tới bạn (bao gồm cả truyền thông tiếp thị) (nếu bạn không liên lạc được)

Nếu bạn đã đăng ký nhận thông báo tiếp thị, nhưng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để liên hệ với bạn không dùng được, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin chi tiết của bạn trong khoảng thời gian thường chỉ 1 năm để cho phép bạn quay lại và chỉnh sửa thông tin đó.

tiếp thị tới bạn (bao gồm cả truyền thông tiếp thị) (đăng ký chưa đầy đủ)

Nếu bạn đã bắt đầu đăng ký vào cơ sở dữ liệu, nhưng không hoàn tất quy trình (ví dụ: nếu bạn không hoàn tất quy trình xác minh tuổi hoặc bạn không chấp nhận các điều khoản sử dụng của điểm tiếp xúc), chúng tôi sẽ giữ lại thông tin chi tiết của bạn (để cho phép bạn quay lại và hoàn tất quy trình) trong tối đa 30 ngày, tùy thuộc vào loại thông tin bị thiếu.

nghiên cứu thị trường

Nếu bạn không đăng ký với chúng tôi cho các mục đích khác (ví dụ: mục đích truyền thông tiếp thị, bảo hành, chăm sóc khách hàng) và chúng tôi sử dụng thông tin công khai về bạn để hiểu thị trường hoặc sở thích của bạn, thì chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin về bạn trong một thời gian ngắn để thực hiện mục nghiên cứu thị trường cụ thể đó.

Nếu chúng tôi thu thập thông tin về bạn trong các bối cảnh nghiên cứu thị trường khác, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin đó:

 • cho các mục đích của từng mục nghiên cứu thị trường trong khoảng thời gian cần thiết một cách hợp lý (thường không quá 1 năm); và
 • với mục đích chứng minh các thực hành công bằng, chúng tôi lưu giữ thông tin trong khoảng thời gian đủ dài để có thể chứng minh được điều đó, và sẽ thường xuyên xem xét liệu mục đích đó đã đạt được hay chưa để xác định xem liệu việc lưu giữ có còn cần thiết hay không.

mua hàng, giao dịch khách hàng thân thiết, và bảo hành

Nếu bạn mua hàng hoặc thực hiện giao dịch khách hàng thân thiết, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin chi tiết về điều này trong thời gian cần thiết để hoàn tất giao dịch bán và tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý (ví dụ: cho mục đích lưu giữ hồ sơ kế toán và thuế cũng như mục đích phòng chống gian lận ). Nếu bạn cũng đăng ký bảo hành cho một thiết bị, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin chi tiết về điều này trong thời gian dài liên quan đến chế độ bảo hành.

chăm sóc khách hàng

Nếu bạn liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, chúng tôi sẽ lập hồ sơ về vấn đề của bạn (bao gồm chi tiết yêu cầu của bạn và phản hồi của chúng tôi) và giữ lại thông tin đó trong khi nó vẫn còn phù hợp với mối quan hệ của chúng ta, chẳng hạn như nếu bạn cần chúng tôi thay thế một thiết bị theo bảo hành, hoặc nếu các yêu cầu gần đây của bạn vẫn có liên quan. Các hồ sơ có tính tạm thời (ví dụ: bản ghi âm tự động cuộc điện thoại mà bạn yêu cầu chúng tôi hướng dẫn bạn đến cửa hàng bán lẻ) chỉ có tính liên quan cho đến khi hồ sơ có tính lâu dài hơn được thiết lập, do đó chúng sẽ chỉ được lưu giữ tạm thời.

kiểm toán hệ thống và phòng chống gian lận

Nhật ký đánh giá hệ thống thường được lưu giữ trong khoảng thời gian lên đến 6 tháng để khôi phục hệ thống và tối đa 10 năm để ngăn chặn gian lận.

phân tích kinh doanh

Chúng tôi lưu giữ hầu hết dữ liệu phân tích kinh doanh trong suốt thời gian quan hệ tiếp thị của chúng tôi với bạn như được mô tả trong dòng đầu tiên của bảng này ở trên. Tuy nhiên, một số yếu tố của dữ liệu này, chẳng hạn như một số thông tin thiết bị (nếu bạn chọn chia sẻ với chúng tôi), thường trở nên lỗi thời một cách tự nhiên sau một khoảng thời gian, vì vậy chúng tôi sẽ tự động xóa chúng sau những khoảng thời gian xác định sao cho phù hợp với mục đích mà chúng tôi đã thu thập chúng.

dữ liệu thiết bị

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu được thu thập từ thiết bị của bạn (nếu bạn chọn chia sẻ với chúng tôi) trong các khoảng thời gian khác nhau, tùy theo mục đích mà chúng tôi sử dụng:

 • cải tiến sản phẩm: 5 năm (hoặc sớm hơn nếu bạn xóa hồ sơ tiếp thị của mình)
 • phân tích kinh doanh: 5 năm (hoặc sớm hơn nếu bạn xóa hồ sơ tiếp thị của mình)
 • chẩn đoán và nâng cấp thiết bị: xóa ngay sau khi cung cấp dịch vụ
 • thể hiện sự đối xử công bằng với người tiêu dùng: 10 năm

xác minh tuổi

Các chi tiết bạn đã gửi cho chúng tôi để xác minh tuổi của bạn sẽ bị xóa sau khi chúng tôi hoàn tất quá trình xác minh. Chúng tôi vận hành một số quy trình để thực hiện việc này và khoảng thời gian lưu giữ thay đổi tùy theo quy trình tiếp theo, từ vài phút đến sáu tháng. Chúng tôi cũng lưu giữ riêng biệt một số chi tiết, cho mục đích phòng chống gian lận – xem ở trên.

nhận dạng độ tuổi bằng cách sử dụng phân tích máy tính (điều này có thể được sử dụng nếu bạn yêu cầu thông tin về sản phẩm của chúng tôi)

Hình ảnh của bạn sẽ được xóa ngay sau khi phân tích (quá trình phân tích chỉ diễn ra trong vài giây).

Bạn có những quyền và lựa chọn nào?

Bạn có thể có một số hoặc tất cả các quyền sau đối với thông tin về bạn mà chúng tôi nắm giữ:

 • yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin về bạn;
 • yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin về bạn;
 • yêu cầu chúng tôi hạn chế sử dụng thông tin về bạn, trong một số trường hợp nhất định;
 • phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin về bạn, trong một số trường hợp nhất định;
 • rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi sử dụng thông tin về bạn;
 • khả năng di chuyển dữ liệu, trong một số trường hợp nhất định;
 • chọn không tham gia đối với việc chúng tôi sử dụng thông tin về bạn để tiếp thị trực tiếp; và
 • khiếu nại với cơ quan giám sát ở quốc gia của bạn (nếu có).

Chúng tôi cung cấp cho bạn những cách dễ dàng để thực hiện các quyền này, chẳng hạn như đường link “hủy đăng ký”, hoặc cung cấp cho bạn địa chỉ liên hệ, trong các tin nhắn bạn nhận được.

Một số ứng dụng di động mà chúng tôi cung cấp cũng có thể gửi cho bạn các thông báo đẩy, chẳng hạn như về các sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Bạn có thể tắt các thông báo này thông qua cài đặt trong điện thoại hoặc ứng dụng của mình.

Các quyền bạn có phụ thuộc vào luật pháp của quốc gia bạn. Nếu bạn ở Vương quốc Anh, Liên minh Châu Âu, Khu vực Kinh tế Châu Âu, bạn sẽ có các quyền được nêu trong bảng dưới đây. Nếu bạn ở nơi khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi (xem đoạn “bạn nên liên hệ với ai khi có câu hỏi?” ở cuối thông báo này) để tìm hiểu thêm.

Quyền đối với thông tin về bạn mà chúng tôi nắm giữ

Chi tiết khác (lưu ý: có một số giới hạn pháp lý nhất định áp dụng cho tất cả các quyền này)

yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin về bạn

Đây là xác nhận về:

 • việc chúng tôi có xử lý thông tin về bạn hay không;
 • tên và chi tiết liên lạc của chúng tôi;
 • mục đích của việc xử lý;
 • các loại thông tin liên quan;
 • các nhóm người mà chúng tôi chia sẻ thông tin với, và bất kỳ người nào ở bên ngoài Vương quốc Anh/EU/EEA và không được hưởng lợi từ quyết định đầy đủ của Ủy ban Châu Âu, các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ thông tin;
 • (nếu chúng tôi có) nguồn của thông tin, nếu chúng tôi không thu thập từ bạn;
 • (trong phạm vi chúng tôi làm bất kỳ điều gì, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn) sự tồn tại của việc ra quyết định tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ, tạo ra các ảnh hưởng pháp lý liên quan đến bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn theo cách tương tự và thông tin về logic liên quan, cũng như tầm quan trọng và hậu quả dự kiến của quá trình xử lý đó đối với bạn; và
 • tiêu chí để xác định khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin.

Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản sao thông tin về bạn mà chúng tôi sử dụng (miễn là điều này không ảnh hưởng đến quyền và tự do của người khác).

yêu cầu chúng tôi sửa chữa hoặc cập nhật thông tin về bạn

Điều này áp dụng nếu thông tin chúng tôi nắm giữ không chính xác hoặc không đầy đủ.

để yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó và trong một số trường hợp, một phần mở rộng của quyền này, quyền được lãng quên

Điều này áp dụng nếu:

 • thông tin chúng tôi nắm giữ không còn cần thiết liên quan đến các mục đích mà chúng tôi sử dụng thông tin đó;
 • chúng tôi sử dụng thông tin trên cơ sở bạn đồng ý và bạn rút lại sự đồng ý của mình (trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nhớ không liên hệ lại với bạn, trừ khi bạn nói với chúng tôi rằng bạn muốn chúng tôi xóa tất cả thông tin về bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của bạn);
 • chúng tôi sử dụng thông tin trên cơ sở lợi ích hợp pháp và chúng tôi nhận thấy rằng, sau sự phản đối của bạn, lợi ích tiếp tục sử dụng thông tin đó của chúng tôi không bị mất hiệu lực;
 • thông tin được lấy hoặc sử dụng bất hợp pháp; hoặc
 • để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý.

yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin về bạn

Quyền này tạm thời được áp dụng trong khi chúng tôi xem xét trường hợp của bạn, nếu bạn:

 • tranh luận về tính chính xác của thông tin chúng tôi sử dụng; hoặc
 • đã phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin trên cơ sở lợi ích hợp pháp

(nếu bạn sử dụng quyền của mình trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ cho bạn biết trước khi chúng tôi sử dụng lại thông tin).

Quyền này cũng được áp dụng nếu:

 • việc sử dụng của chúng tôi là bất hợp pháp và bạn phản đối việc xóa dữ liệu; hoặc
 • chúng tôi không cần dữ liệu nữa, nhưng bạn yêu cầu dữ liệu đó để thiết lập một vụ kiện pháp lý.

phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin về bạn

Bạn có hai quyền ở đây:

 1. nếu chúng tôi sử dụng thông tin về bạn để tiếp thị trực tiếp: bạn có thể “chọn không tham gia” (mà không cần phải giải thích) và chúng tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của bạn; và
 2. nếu chúng tôi sử dụng thông tin về bạn trên cơ sở lợi ích hợp pháp cho các mục đích khác ngoài tiếp thị trực tiếp, bạn có thể phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin cho các mục đích đó, đưa ra lời giải thích về tình huống cụ thể của bạn và chúng tôi sẽ xem xét phản đối của bạn.

rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi sử dụng thông tin về bạn

Điều này áp dụng nếu cơ sở pháp lý mà chúng tôi sử dụng thông tin về bạn là sự đồng ý. Các trường hợp này sẽ rõ ràng ngay từ trong bối cảnh (ví dụ: nếu bạn đã đồng ý bằng cách sử dụng trung tâm tùy chọn trong một trong các ứng dụng của chúng tôi, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách tắt nút chuyển tương ứng).

đến khả năng di chuyển của dữ liệu

Nếu:

 1. bạn đã cung cấp dữ liệu cho chúng tôi; và
 2. chúng tôi sử dụng dữ liệu đó bằng các phương tiện tự động và trên cơ sở được sự đồng ý của bạn hoặc trên cơ sở thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với bạn,

thì bạn có quyền nhận lại dữ liệu từ chúng tôi ở định dạng thường được sử dụng và có quyền yêu cầu chúng tôi truyền dữ liệu cho người khác nếu chúng tôi làm như vậy là khả thi về mặt kỹ thuật.

khiếu nại với cơ quan giám sát ở quốc gia của bạn

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào, chúng tôi sẽ hoan nghênh cơ hội giải quyết trực tiếp cho bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các địa chỉ liên hệ đã được cung cấp đường link cho ở đầu thông báo này trước khi liên hệ với cơ quan giám sát.

Nếu bạn muốn liên hệ với cơ quan giám sát, thông tin chi tiết như sau:

 • Đối với Liên minh Châu Âu hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu, bạn có thể liên hệ với chính quyền địa phương của mình như được liệt kê trên trang web của Europa thông qua đường link này.. Nếu bạn không chắc chắn cơ quan giám sát của khu vực tài phán của mình là ai, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được liên kết ở đầu trang này.
 • Đối với Vương quốc Anh, bạn có thể liên hệ với Văn phòng Ủy viên Thông tin qua liên kết này..
 • Đối với các quốc gia khác, vui lòng tham khảo trang web của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia bạn.

Nếu bạn không chắc chắn cơ quan giám sát của khu vực tài phán của mình là ai, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được liên kết ở đầu trang này.

Các điểm bổ sung cho quốc gia cụ thể

Tùy thuộc vào quốc gia bạn đang ở, bạn có thể có một số quyền bổ sung.

Nếu bạn đang ở Úc, hãy tìm hiểu thêm…

Nếu bạn đang ở Úc, thông tin bổ sung sau sẽ áp dụng cho bạn:

 • nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, chúng tôi có thể không (nếu có) cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu; và
 • Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (có tại đây) giải thích: (i) cách bạn có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn; (ii) cách bạn có thể khiếu nại về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn; và (iii) cách chúng tôi sẽ xử lý bất kỳ khiếu nại nào.

Nếu bạn đang ở Pháp, hãy tìm hiểu thêm…

Nếu bạn ở Pháp, bạn có quyền cung cấp cho chúng tôi hướng dẫn về thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn trong trường hợp bạn qua đời (cụ thể là chúng tôi nên lưu trữ hay xóa thông tin đó và liệu những người khác có quyền xem thông tin đó hay không). Bạn có thể:

 • đưa ra hướng dẫn chung cho nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số đã đăng ký với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu của Pháp (được gọi là “CNIL”) (những hướng dẫn này áp dụng cho tất cả việc sử dụng thông tin về bạn); hoặc
 • cung cấp cho chúng tôi các hướng dẫn cụ thể chỉ áp dụng cho việc chúng tôi sử dụng thông tin về bạn.
 • Hướng dẫn của bạn có thể yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin về bạn cho bên thứ ba (nhưng trong trường hợp thông tin chứa thông tin về người khác, chúng tôi cũng có nghĩa vụ tôn trọng quyền riêng tư của họ, và điều đó có thể có nghĩa là chúng tôi không thể làm theo hướng dẫn của bạn từng li từng tí). Bạn có thể chỉ định một bên thứ ba chịu trách nhiệm đảm bảo các hướng dẫn của bạn được tuân thủ. Nếu bạn không chỉ định một bên thứ ba theo cách đó, những người kế nhiệm của bạn sẽ (trừ khi bạn trình bày khác trong hướng dẫn của mình) có quyền thực hiện các quyền của bạn đối với thông tin về bạn sau khi bạn qua đời:

để quản lý di sản của bạn (trong trường hợp đó, những người kế thừa của bạn sẽ có thể truy cập thông tin về bạn để xác định và lấy thông tin có thể hữu ích để quản lý di sản của bạn, bao gồm bất kỳ hàng hóa hoặc dữ liệu kỹ thuật số nào có thể được coi là kỷ niệm của gia đình có thể chuyển cho những người kế nhiệm của bạn); và

để đảm bảo rằng các bên sử dụng thông tin về bạn sẽ cân nhắc về cái chết của bạn (chẳng hạn như đóng tài khoản của bạn và hạn chế sử dụng hoặc cập nhật thông tin về bạn).

 • Bạn có thể sửa đổi hoặc thu hồi hướng dẫn của mình bất kỳ lúc nào. Để biết thêm thông tin về việc xử lý thông tin về bạn trong trường hợp bạn qua đời, hãy xem Điều 40-1 của luật 78-17 ngày 6 tháng 1 năm 1978. Theo mặc định, khi bạn qua đời, bạn sẽ ngừng sử dụng tài khoản của mình và chúng tôi sẽ xóa thông tin về bạn theo chính sách lưu giữ của chúng tôi (xem đoạn “Thông tin về bạn sẽ được lưu giữ trong bao lâu?” để biết chi tiết).

Nếu bạn đang ở Philippines, hãy tìm hiểu thêm…

Nếu bạn ở Philippines, bạn có thể có các quyền ngoài những quyền được nêu trong thông báo này theo Đạo luật về bảo mật dữ liệu của Philippines cũng như các quy tắc và quy định thực thi, bao gồm Ý kiến tư vấn của Văn phòng Chính sách quyền riêng tư của Ủy ban Bảo mật Quốc gia số 2018-031 .

Bạn nên liên hệ với ai khi có câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của công ty liên kết PMI có liên quan và nhân viên bảo vệ dữ liệu nếu có, được liên kết ở đầu thông báo này. Chi tiết liên hệ cũng sẽ được cung cấp trong bất kỳ thông tin liên lạc nào mà một công ty liên kết của PMI gửi cho bạn.

Nếu quốc gia của bạn có cơ quan bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền liên hệ với cơ quan đó nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào. Nếu công ty liên kết PMI có liên quan không thể giải quyết các câu hỏi hoặc thắc mắc của bạn, bạn cũng có thể có quyền theo đuổi các biện pháp tư pháp trước tòa án quốc gia.

Những thay đổi đối với thông báo này

Chúng tôi có thể cập nhật thông báo này (và bất kỳ thông báo bổ sung nào về quyền riêng tư), tùy từng thời điểm. Trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi; hơn nữa, nếu luật pháp yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn đối với các thay đổi.

Sửa đổi lần cuối 18 2022 tháng bảy.