Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là một thành viên của Philip Morris International. Thông tin của chúng tôi (tên, địa chỉ, v.v.) sẽ được cung cấp riêng cho bạn vào thời điểm (hoặc để xác nhận) việc thu thập thông tin của bạn, ví dụ như, trong một thông báo của ứng dụng hoặc website, trong một email, hoặc trong hợp đồng giữa các bên, kèm theo dẫn chiếu đến thông báo này.

 • PMI: Philip Morris International, là tập đoàn thuốc lá quốc tế hàng đầu. Đây là tập đoàn bao gồm nhiều công ty hoặc “Công ty liên kết”.
 • Công ty liên kết của PMI: Mỗi thành viên trong nhóm công ty Philip Morris International là một “Công ty liên kết của PMI”“Chúng tôi” (hoặc “của chúng tôi”) chỉ công ty liên kết của PMI đầu tiên thu thập thông tin của bạn.
 • Sản phẩm của PMI: là sản phẩm của chúng tôi hoặc của một công ty liên kết PMI khác.

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn theo nhiều cách.

 • Bạn có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi trực tiếp (ví dụ: thông qua ký hợp đồng, điền biểu mẫu hoặc thông qua gọi điện trao đổi với chúng tôi).
 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin một cách tự động (ví dụ: khi bạn sử dụng một trang web hoặc ứng dụng của PMI).
 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các bên thứ ba (ví dụ: thông tin có sẵn và công khai trên các nền tảng mạng xã hội như LinkedIn, Facebook và Twitter).

Trong thông báo này, chúng tôi gọi tất cả các phương thức liên hệ giữa bạn và chúng tôi là “Điểm tương tác PMI”. Các điểm tương tác PMI bao gồm các tương tác vật lý (ví dụ: văn phòng PMI, cửa hàng bán lẻ và sự kiện), và tương tác kỹ thuật số (ví dụ; giao tiếp thông qua e-mail, ứng dụng và các trang web).

Chúng tôi có thể trực tiếp thu thập các thông tin bạn cung cấp. Thông thường điều này sẽ xảy ra khi bạn;

 • đăng ký trở thành thành viên trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi (điều này có thể, ví dụ, thông qua tương tác cá nhân, thông qua ứng dụng hoặc trên mạng);
 • mua bán, hoặc cung cấp lời khuyên liên quan đến, các sản phẩm hoặc dịch vụ của PMI, chẳng hạn tại các cửa hàng bán lẻ;
 • tham gia vào một thỏa thuận với chúng tôi để bán, quảng bá và phân phối các sản phẩm của PMI (hoặc để hỗ trợ các hoạt động này);
 • tải, hoặc sử dụng, một điểm tương tác kỹ thuật số (ví dụ: một ứng dụng hoặc trang web);
 • liên hệ với chúng tôi thông qua một điểm tương tác PMI, hoặc bằng email, mạng xã hội hoặc điện thoại;
 • đăng ký một thiết bị với chúng tôi;
 • đăng ký cho một người tiêu dùng trở thành thành viên trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi;
 • đăng ký vào một cổng thông tin của PMI;
 • đăng ký nhận thông báo tin tức, thông báo thông qua email, hoặc các giao tiếp liên quan đến tiếp thị từ PMI;
 • tham gia vào các khảo sát của PMI hoặc (khi được pháp luật cho phép) các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi của PMI; hoặc
 • viếng thăm văn phòng của chúng tôi hoặc tham gia vào một sự kiện do một công ty liên kết của PMI tổ chức.

  Chúng tôi cũng có thể thu thập tự động thông tin của bạn. Thông thường điều này sẽ xảy ra khi bạn:

 • viếng thăm các văn phòng của chúng tôi (ví dụ: thông qua video ghi hình (CCTV) hoặc thông tin ra vào tòa nhà);
 • làm việc tại, hoặc viếng thăm, một cửa hàng có bán các sản phẩm của PMI (ví dụ thông qua việc thu thập thông tin của bạn khi thanh toán, hoặc qua các thiết bị cảm biến tại cửa hàng có liên kết với công nghệ di động);
 • tham gia một sự kiện do một công ty liên kết của PMI tổ chức (ví dụ: thông qua việc mua bán tại sự kiện) hoặc qua các thiết bị cảm biến tại sự kiện có liên kết với công nghệ di động;
 • giao tiếp với chúng tôi (ví dụ: thông qua các điểm tương tác của PMI; hoặc các nền tảng mạng xã hội);
 • sử dụng các điểm tương tác của PMI (ví dụ: thông qua các phương thức thu thập dữ liệu trong một ứng dụng hoặc website); hoặc
 • đăng tải công khai trên một nền tảng mạng xã hội mà chúng tôi theo dõi (ví dụ, để hiểu các quan điểm của công chúng, hoặc để trả lời các yêu cầu liên quan đến sản phẩm của PMI).

Chúng tôi cũng sẽ thu thập các thông của bạn tự động thông qua việc sử dụng cookies và các công nghệ thu thập thông tin tương tự trên các điểm tương tác kỹ thuật số của PMI. Các cookies và công nghệ sử dụng sẽ tùy thuộc vào điểm tương tác của PMI có liên quan. Để tìm hiểu về cookies (bao gồm cookies của Google Analytics) và các công nghệ tương tự được sử dụng tại các điểm tương tác, bao gồm cách bạn đồng ý và từ chối cookies, vui lòng xem các thông báo về cookies được cung cấp sẵn tại hoặc thông qua điểm tương tác đó.

Khi được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn từ bên thứ ba. Điều này có thể bao gồm các thông tin được chia sẻ giữa các công ty liên kết PMI, các thông tin hồ sơ người dùng được công khai có sẵn (ví dụ các thói quen và sở thích của bạn) trên các trang mạng xã hội của bên thứ ba (ví dụ: LinkedIn, Facbeook, hoặc Twitter), và danh sách tiếp thị được thu thập từ các đơn vị dịch vụ tiếp thị.

Chúng tôi đồng thời sẽ thu thập thông tin của bạn trong các trường hợp khác được thông báo rõ ràng đến bạn vào thời điểm thu thập.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nào về bạn?

Chúng tôi sẽ thu thập các loại thông tin khác nhau về bạn:

 • thông tin cần thiết cho việc quản lý và theo dõi mối quan hệ của chúng tôi với bạn, người sử dụng lao động của bạn hoặc đại diện của bạn
 • thông tin cần thiết để giao dịch, hoặc cung cấp các lời khuyên liên quan đến, các sản phẩm hoặc dịch vụ của PMI (ví dụ: để thực hiện đơn hàng)
 • thông tin cần thiết để cung cấp hỗ trợ cho các sản phẩm và dịch vụ cho PMI, hoặc để cung cấp dịch vụ bảo hành
 • thông tin về các hoạt động kinh doanh của bạn liên quan đến người tiêu dùng của chúng tôi, các sản phẩm của PMI, hoặc chúng tôi (ví dụ: đăng ký cho một người tiêu dùng trở thành thành viên trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, thực hiện dịch vụ bảo hành, trưng bày sản phẩm của PMI và các vật liệu trưng bày tại điểm bán v.v.)
 • thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong các hợp đồng, biểu mẫu hoặc khảo sát hoặc qua các tương tác trên các điểm tương tác kỹ thuật số
 • thông tin về các chuyến thăm viếng của bạn đến các văn phòng, điểm bán và sự kiện của chúng tôi
 • thông tin bạn cung cấp trong trường hợp liên hệ (ví dụ: gọi điện, gửi e-mail, v.v.) với trung tâm dịch vụ khách hàng
 • thông tin về thói quen và sở thích của bạn
 • thông tin cần thiết để xác nhận tuổi, danh tính và thẩm quyền để hành động thay mặt người sử dụng lao động của bạn nếu có

Thông tin mà chúng tôi trực tiếp thu thập từ bạn sẽ được thể hiện rõ ràng trong hoàn cảnh bạn cung cấp thông tin đó. Ví dụ:

 • nếu bạn đặt mua sản phẩm từ chúng tôi thông qua một điểm tương tác PMI, bạn cung cấp tên, địa chỉ liên hệ, các thông tin thanh toán, và các sản phẩm bạn đã chọn để chúng tôi có thể hoàn thành đơn đặt hàng của bạn;
 • nếu chúng ta có mối quan hệ về phân phối, bạn cung cấp tên, địa chỉ liên hệ và các thông tin thanh toán của bạn để chúng tôi có thể quản lý mối quan hệ với bạn hoặc người sử dụng lao động của bạn và thực hiện hợp đồng với bạn hoặc người sử dụng lao động của bạn;
 • bạn có thể cung cấp thông tin về các sở thích và mối quan tâm đối với sản phẩm của bạn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn sẽ quan tâm;
 • chúng tôi có thể thu thập thông tin cho phép chúng tôi xác minh tuổi của bạn, ví dụ như một bản sao của một tài liệu nhận dạng hoặc hình ảnh khuôn mặt của bạn;
 • bạn có thể gửi chúng tôi một hình ảnh về cách bạn đã trưng bày các sản phẩm của PMI hoặc các vật dụng trưng bày tại điểm bán;
 • bạn có thể trả lời các tin nhắn;
 • bạn có thể đăng ký cho một người tiêu dùng trở thành thành viên cơ sở dữ liệu của chúng tôi, chẳng hạn để chúng tôi có thể thực hiện các dịch vụ bảo hành.

Thông tin mà chúng tôi thu thập tự động thường sẽ liên quan đến:

 • chi tiết về chuyến thăm hoặc cuộc gọi của bạn (chẳng hạn như thời gian và khoảng thời gian);
 • tại các văn phòng, một cửa hàng bán hàng hoặc một sự kiện của chúng tôi (bao gồm các khu vực lân cận), tần suất bạn ghé thăm, khu vực bạn ghé thăm và ghé thăm trong bao lâu, và bạn đã mua những sản phẩm nào;
 • việc bạn sử dụng các điểm tương tác PMI kỹ thuật số (chẳng hạn như các trang bạn truy cập, bạn truy cập trang nào trước và sau khi truy cập điểm tương tác PMI, các cụm từ tìm kiếm đã nhập hoặc liên kết được nhấp trong điểm tương tác); và
 • thiết bị của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc số nhận dạng thiết bị duy nhất, dữ liệu vị trí, chi tiết về bất kỳ cookie nào mà chúng tôi có thể đã lưu trữ trên thiết bị của bạn).

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bên thứ ba nói chung sẽ bao gồm thông tin hồ sơ công khai (chẳng hạn như sở thích và mối quan tâm của bạn), ví dụ từ các bài đăng truyền thông xã hội công khai.

Mục đích chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, với các phương pháp thu thập và cơ sở pháp lý cho việc sử dụng tương ứng, là:

 Mục đích
 Phương pháp thu thập và cơ sở pháp lý thực hiện

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

 • xác minh tuổi, danh tính và tình trạng nhà bán lẻ
 • thuế và các nghĩa vụ kế toán kinh doanh
 • các biện pháp cấm vận thương mại
 • các kiểm tra lý lịch
 • quản lý an toàn và sức khoẻ
 • các yêu cầu tiết lộ mang tính pháp lý và quy định
 • xung đột quyền lợi
 • lưu giữ hợp đồng và các tải liệu liên quan mà bạn có thể dẫn chiếu đến
 • điều tra các báo cáo hành vi sai trái

Thông tin này thông thường do bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng các thông tin này bởi vì nó cần thiết để chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý về việc chỉ mua bán với người trưởng thành và quản lý việc kinh doanh của chúng tôi một cách tuân thủ (bao gồm mối quan hệ với việc tuân thủ luật doanh nghiệp và thuế), giữ các báo cáo tài chính và thuế, tuân thủ các biện pháp cấm vận thương mại, tuân thủ các luật an toàn và sức khoẻ (mà có thể bao gồm việc lưu giữ các báo cáo tai nạn), báo cáo sản phẩm, tuân theo yêu cầu cung cấp thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền và quản lý bất kỳ xung đột lợi ích nào, hoặc, ở quốc gia không có nghĩa vụ pháp lý đó, vì chúng tôi có một lợi ích kinh doanh hợp pháp trong việc chỉ mua bán với người trưởng thành và để thực hiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi theo các yêu cầu thực tiễn tối ưu mà không bị lấn át bởi lợi ích, quyền và sự tự do của bạn trong việc bảo vệ thông tin của bạn

Bán các sản phẩm của chúng tôi

 • hoàn thành các đơn hàng của bạn (bao gồm việc giao biên nhận)
 • xử lý các khoản thanh toán của bạn
 • cung cấp các dịch vụ bảo hành

Thông tin này thông thường do bạn cung cấp cho chúng tôi một cách trực tiếp hoặc thông qua người sử dụng lao động của bạn nếu có (thường là tên, chức danh, địa chỉ, địa thử thư điện tử, thông tin thanh toán, thư từ).

Chúng tôi sử dụng thông tin này để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi với bạn hoặc với công ty của bạn với tư cách là người mua sản phẩm của chúng tôi

 

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến bán hàng

 • giải quyết các câu hỏi và yêu cầu của bạn
 • tương tác với bạn
 • quản lý chung và khắc phục sự cố
 • quản lý các chương trình khách hàng thân thiết
 • quản lý quan hệ

Thông tin này thông thường do bạn cung cấp cho chúng tôi một cách trực tiếp hoặc thông qua người sử dụng lao động của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin này vì chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp trong việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến bán hàng cho bạn hoặc cho người sử dụng lao động của bạn mà không bị lấn át bởi các quyền, lợi ích và sự tự do của bạn trong việc bảo vệ các thông tin của bạn

 

Xúc tiến kinh doanh và quản lý quan hệ (khi được pháp luật cho phép)

 • thông báo cho bạn các cập nhật liên quan, khuyến mãi và các sự kiện
 • quản lý mối quan hệ của chúng ta
 • đăng ký người tiêu dùng trưởng thành vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi
 • giúp bạn trợ giúp cho người tiêu dùng với tài khoản của họ
 • hiểu về các sở thích của bạn (như loại sản phẩm và sự kiện nào bạn sẽ có hứng thú hoặc sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của bạn hơn)
 • quản lý các chương trình khách hàng thân thiết
 • mời bạn tham gia, và quản lý, các khảo sát hoặc các chiến dịch tìm hiểu thị trường
 • cho nghiên cứu thị trường
 • phát triển các chiến lược tiếp thị
 • tuỳ chỉnh các trải nghiệm của bạn tại các điểm tương tác của PMI (ví dụ để cá nhân hoá những lần ghé thăm của bạn, chẳng hạn như những lời chào hoặc đề nghị có thể làm bạn quan tâm)

Đây thông thường là sự kết hợp giữa thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi (ví dụ như tên và thông tin liên lạc chi tiết trên mạng xã hội); thông tin mà chúng tôi thu thập một cách tự động (ví dụ như sử dụng công nghệ để theo dõi việc sử dụng các điểm tương tác của PMI) và (khi được pháp luật cho phép) thông tin và chúng tôi có được từ các bên thứ ba (như các bài viết mạng xã hội công khai)

Chúng tôi sử dụng thông tin này với lý do chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp để quản lý mối quan hệ của chúng tôi và bạn và cho bạn biết và việc kinh doanh, các sản phẩm, sự kiện của chúng tôi, và tiến hành hoạt động tại các điểm tương tác của PMI, và để tuỳ chỉnh các trải nghiệm của bạn trong chiều hướng không bị lấn át bởi các quyền, lợi ích và sự tự do của bạn trong việc bảo vệ các thông tin của bạn

Khuyến mãi thương mại và quản lý quan hệ (khi được pháp luật cho phép)

 • cung cấp cho bạn các thông tin, và quản lý, các công ty liên kết của PMI, các khuyến mãi của họ, các sản phẩm và dịch vụ, cửa hang, sự kiện và quy định về sản phẩm thuốc lá; và để phát triển và cải thiện các công cụ thực hiện các mục đích đó         

Đây thông thường là sự kết hợp giữa thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi (ví dụ như tên và thông tin liên lạc chi tiết trên mạng xã hội); thông tin mà chúng tôi thu thập một cách tự động (chẳng hạn, sử dụng cookies và các công nghệ tương tự) và (khi được pháp luật cho phép) thông tin và chúng tôi có được từ các bên thứ ba (như các bài viết công khai trên mạng xã hội)

Chúng tôi sử dụng thông tin này với lý do chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp trong việc thông báo cho bạn biết về các điều này mà không bị lấn át bởi các quyền, lợi ích và sự tự do của bạn trong việc bảo vệ các thông tin của bạn

Tại một số quốc gia, khi được pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các tài liệu này ở định dạng điện tử chỉ khi bạn đồng ý

Quản lý thương mại

 • Quản lý tổ chức chung và giữ các tài liệu kinh doanh
 • Quản lý vòng đời của đối tác (từ lúc cam kết đến khi kết thúc)
 • Quản lý và lưu giữ hồ sơ về khách
 • Quản lý và tiến hành các sự kiện, các chương trình đào tạo và tuân thủ
 • Thư từ liên quan đến mối quan hệ giữa chúng tôi với bạn hoặc với người sử dụng lao động của bạn, bao gồm việc giải quyết các câu hỏi và yêu cầu của bạn
 • Phát triển, triển khai, hoạt động và duy trì hệ thống IT
 • Duy trì an ninh hệ thống, các thiết bị và toà nhà
 • Sự hoạt đọng của các cơ sở dữ liệu liên lạc và các công cụ cộng tác
 • Sự hoạt động của môi trường làm việc an toàn
 • Duy trì an ninh và an toàn của nhân viên các công ty liên kết của PMI, các khách hàng, nhà cung cấp, khách viếng thăm và các tài sản của họ

Thông tin này thông thường do bạn cung cấp cho chúng tôi một cách trực tiếp hoặc thông qua người sử dụng lao động của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin này vì chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp để thực hiện hoạt động kinh doanh, quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn hoặc với người sử dụng lao động của bạn và duy trì an ninh và tính bảo mật các toà nhà của chúng tôi và hệ thống IT mà không bị lấn át bởi các quyền, lợi ích và sự tự do của bạn để giới hạn việc sử dụng thông tin về bạn.

An ninh và giám sát hệ thống

 • Xác thực và điều khiển việc truy cập nếu có
 • Giám sát hệ thống của PMI, các thiết bị, mạng và thư điện tử mà bạn được cấp quyền truy cập
 • Giám sát quyền truy cập các cơ sở của PMI, gửi nhận đến các công ty liên kết của PMI, và các quy trình liên quan đến bảo mật tại các cơ sở của chúng tôi

Thông tin này được thu thập tự động bằng nhiều hình thức như các hệ thống tự động và thiết bị giám sát, và video CCTV và hệ thống thu âm của một số điện thoại tại các cơ sở của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng thông tin này với lý do chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp để đảm bảo tính bảo mật, an ninh và an toàn cơ sở hạ tầng vật lý và kỹ thuật số trong các cơ sở của chúng tôi mà bị lấn át bởi các quyền, lợi ích và sự tự do của bạn trong việc bảo vệ các thông tin của bạn

Hỗ trợ cho tất cả các mục đích trên

 • Quản lý các tài khoản của bạn
 • Cho phép bạn sử dụng các điểm tương tác PMI (ví dụ cho phép bạn duy trì đăng nhập cho các phần của một điểm tương tác dành riêng cho các thành viên đã xác thực, quản lý tuỳ chọn ngôn ngữ của bạn, liên kết giỏ hàng của bạn cho bạn)
 • Tương tác với bạn
 • Nâng cao trải nghiệm của bạn, như đề nghị việc đặt các sản phẩm có thể phù hợp với bạn (ví dụ như dựa trên các đặt hàng trước đó)
 • Quản lý và khắc phục sự cố

Đây thông thường là sự kết hợp giữa thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi (thường là tên, mật khẩu (hoặc tương tự)) và thông tin mà chúng tôi thu thập một cách tự động (ví dụ thông tin từ thiết bị của bạn, và cookies và các công nghệ theo dõi tương tự)

Chúng tôi sử dụng thông tin này với lý do tương ứng với mục đích sử dụng thông tin mà chúng tôi đang hỗ trợ. Ví dụ, khi chúng tôi quản lý tài khoản của bạn để hỗ trợ việc mua hàng hoặc cung cấp dịch vụ sau bán hàng, chúng tôi sử dụng thông tin để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng với bạn với tư cách là một người mua sản phẩm của chúng tôi; khi chúng tôi quản lý tài khoản của bạn để cập nhật cho bạn các sản phẩm hoặc chúng tôi đề nghị các sản phẩm có thể phù hợp với bạn, chúng tôi đang hỗ trợ việc phát triển kinh doanh nên chúng tôi sử dụng thông tin với lý do chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp để tiếp thị sản phẩm của chúng tôi mà bị lấn át bởi các quyền, lợi ích và sự tự do bảo vệ các thông tin của bạn, và tương tự như vậy

Phân tích và cải tiến kinh doanh

 • cho phép chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh của chúng tôi thông báo cho bạn về các cơ hội tiềm năng để tham gia vào việc quảng bá các sản phẩm PMI
 • để phân tích và cải tiến doanh nghiệp (đối với các sản phẩm PMI, hệ thống, quy trình, văn phòng, cửa hàng bán sản phẩm PMI, buổi huấn luyện, sự kiện, điểm tương tác PMI kỹ thuật số và thông tin mà chúng tôi (hoặc các công ty liên kết của chúng tôi) cung cấp cho bạn, người sử dụng lao động của bạn hoặc khách hàng của chúng tôi)

Điều này thường sẽ là sự kết hợp giữa thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi; thông tin mà chúng tôi thu thập tự động; và (khi được luật pháp cho phép) thông tin mà chúng tôi có được từ các bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng thông tin này với lý do chúng tôi có lợi ích hợp pháp về mặt kinh doanh để phân tích và cải thiện hiệu suất kinh doanh, sản phẩm, hệ thống, quy trình, văn phòng, cửa hàng, buổi huấn luyện, sự kiện, điểm tương tác PMI và thông tin mà chúng tôi cung cấp và mời người khác tham gia quảng bá các sản phẩm PMI và điều này không bị lấn át bởi lợi ích, quyền và sự tự do của bạn để bảo vệ thông tin về bạn.

 

Khi chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn dựa trên một trong các cơ sở pháp lý trên, chúng tôi sẽ hỏi về sự đồng thuận của bạn trước khi chúng tôn tiến hành thu thập thông tin (các trường hợp đó sẽ được làm rõ trong ngữ cảnh).

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn theo các cách không được đề cập ở trên. Khi đó, chúng tôi sẽ gửi các thông báo bổ sung riêng tư để giải thích về việc sử dụng đó. Bạn nên đọc bất kỳ thông báo bổ sung nào đi cùng với thông báo này.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với ai, và cho các mục đích nào?

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với:

 • Các công ty liên kết của PMI;
 • Các bên thứ ba cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho các công ty liên kết của PMI hoặc cho bạn (như nhà tư vấn chuyên nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ giao hàng, kiểm toán viên và nhà cung cấp dịch vụ thông tin);
 • Các đối tác kinh doanh và nhà quảng cáo được chọn lựa một cách cẩn thận của các công ty liên kết của PMI (trong khu vực liên kết với các sản phẩm của chúng tôi, hoặc phù hợp với phong cách và hình ảnh của họ) để họ có thể liên lạc với bạn về các ưu đãi mà bạn có thể quan tâm dựa trên sở thích của bạn cho các chương trình thương mại, giáo dục và đào tạo; và
 • Các bên thứ ba, khi được yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép (như các cơ quan quản lý; các cơ quan chính phủ và nhà tư vấn chuyên nghiệp).

Chia sẻ dữ liệu với các công ty liên kết khác của PMI

 • Thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với Philip Morris International Management SA (ở Lausanne, Thuỵ Sỹ), là nơi quản lý trung tâm việc xử lý dữ liệu cá nhân cho các công ty liên kết của PMI. Thông tin của bạn cũng có thể được chia sẻ với Philip Morris International IT Service Center Sarl (ở Lausanne, Thuỵ Sỹ) là nhà cung cấp công nghệ cho các công ty liên kết của PMI. Philip Morris International Management SA và (trong phạm vi có quyền truy cập) Philip Morris International IT Service Center Sarl xử lý thông tin của bạn cho tất cả các mục đích đã được mô tả trong thông báo này.
 • Thông tin của bạn cũng sẽ có thể được chia sẻ với công ty liên kết của PMI chịu trách nhiệm với quốc gia mà bạn làm việc (nếu đó không phải là công ty liên kết đã thu thập thông tin lúc đầu) cho tất cả các mục đích đã được mô tả trong thông báo này.
 • Thông tin của bạn sẽ có thể được chia sẻ cho bất kỳ công ty liên kết nào khác của PMI mà bạn liên lạc hoặc kinh doanh với (ví dụ nếu bạn bán các sản phẩm hoặc dịch vụ cho các công ty liên kết khác của PMI hoặc đi đến các văn phòng của PMI trong thời gian bạn đang có quan hệ thương mại với một công ty liên kết của PMI).

Thông tin các công ty liên kết của PMI và tất cả các quốc gia mà họ thành lập được xem ở đây.

Chia sẻ thông tin với các bên thứ ba

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho các công ty liên kết PMI hoặc bạn (như cố vấn, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát, nhà bán lẻ, huấn luyện viên sản phẩm, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và nhà cung cấp dịch vụ xác minh độ tuổi).
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các đối tác và nhà quảng cáo bên thứ ba được lựa chọn cẩn thận của PMI (phù hợp với loại việc bạn có thể liên kết với các sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn vì họ có hình ảnh, phong cách hoặc chức năng tương tự hoặc bổ sung) để họ có thể liên hệ với bạn về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi mà họ cho rằng bạn có thể quan tâm, phù hợp với sở thích của bạn.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khác, khi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, ví dụ: cơ quan quản lý; các cơ quan chính phủ; để đáp lại yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các quan chức chính phủ khác; khi chúng tôi xem xét việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn chặn tổn hại về thể chất hoặc mất mát tài chính hoặc liên quan đến việc điều tra hoạt động bất hợp pháp hoặc bị nghi ngờ là bất hợp pháp; và trong bối cảnh tái cơ cấu tổ chức.

Thông tin của bạn có thể được gửi đi đâu?

Như bất kỳ tổ chức đa quốc gia nào, các công ty liên kết của PMI chuyển thông tin trên toàn cầu. Theo đó, thông tin của bạn có thể được chuyển trên phạm vi toàn cầu (nếu thông tin của bạn được thu thập trong Khu vực Kinh tế châu Âu, điều đó có nghĩa thông tin của bạn có thể sẽ được truyền đi bên ngoài phạm vi đó).

When using information as described in this notice, information about you may be transferred either within or outside the country or territory where it was collected, including to a country or territory that may not have equivalent data protection standards.

PMI affiliates within the EEA will transfer personal information to PMI affiliates outside the EEA. For example, to facilitate the operation of a global business. In all cases, the transfer will be:

 • on the basis of a European Commission adequacy decision;
 • subject to appropriate safeguards, for example the EU Model Contracts, or
 • necessary to discharge obligations under a contract between you and us (or the implementation of pre-contractual measures taken at your request) or for the conclusion or performance of a contract concluded in your interest between us and a third party, such as in relation to travel arrangements.

In all such cases, appropriate security measures for the protection of personal information will be applied in those countries or territories, in accordance with applicable data protection laws.
Our service providers are located in many countries throughout the world, including in particular the EEA, Switzerland, the USA, Canada, India, the Philippines, Indonesia, and Australia.

Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ không bị tiết lộ, sử dụng, thay thế hoặc huỷ bỏ trái phép. Khi cần thiết, chúng tôi sử dụng mã hoá và các công nghệ khác để hỗ trợ bảo mật các thông tin bạn cung cấp. Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của mình tuân thủ các yêu cầu an ninh chặt chẽ về bảo mật sự riêng tư của dữ liệu.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin về bạn trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích mà thông tin được thu thập. Sau đó, chúng tôi sẽ xóa nó. Khoảng thời gian sẽ khác nhau tùy thuộc vào mục đích thu thập thông tin. Lưu ý rằng trong một số trường hợp, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin. Ngoài ra, đôi khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý đối với việc lưu giữ thông tin, chẳng hạn, cho mục đích thuế và kế toán.

Thông thường, chúng tôi lưu giữ dữ liệu dựa trên các tiêu chí được mô tả trong bảng bên dưới:

 Loại
 Giải thích/tiêu chí lưu giữ thông thường
 • Thông tin liên quan đến quản lý quan hệ thương mại với đối tác (đối tác sử dụng điểm tương tác kỹ thuật số và có thể liên lạc được) 

Phần lớn các thông tin trong hồ sơ giao dịch được giữ trong khoảng thời gian chúng tôi có quan hệ giao dịch với bạn. Tuy nhiên, một vài yếu tố trong hồ sơ của bạn, như lịch sử hoàn thành tác vụ, lịch sử đổi thưởng, hoặc lịch sử mua hàng, thông thường sẽ hết hạn sau một khoảng thời gian, nên chúng tôi sẽ tự động xoá chúng sau khoảng thời gian phù hợp với mục đích thu thập.

 • Thông tin liên quan đến quản lý quan hệ thương mại với đối tác (đối tác không hoạt động tại các điểm tương tác kỹ thuật số)

Trường hợp này cũng tương tự như trên, trừ việc bạn đã ngừng sử dụng điểm tương tác kỹ thuật số trong một khoảng thời gian dài (thường là 2 năm), chúng tôi sẽ xoá quyền truy cập của bạn vào nền tảng kỹ thuật số và xoá hồ sơ chúng tôi đang có liên quan đến việc bạn sử dụng chúng (trừ khi điều này rơi vào một mục đích xử lý khác như hồ sơ đặt hàng của bạn). Lý do là vì trong các trường hợp đó, chúng tôi cho rằng bạn không muốn sử dụng nền tảng kỹ thuật số nữa.

 • Đối tác (không liên lạc được)

Nếu bạn đăng ký với chúng tôi với tư cách là đối tác, nhưng thông tin mà bạn cung cấp để liên lạc lại không sử dụng được, chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn thường khoảng trong 6 tháng để bạn có thể quay lại và sửa lại cho phù hợp

 • Đối tác (đăng ký chưa hoàn thành)

Nếu bạn đăng ký với tư cách là đối tác nhưng lại chưa hoàn thành quy trình, chúng tôi sẽ không giữ lại thông tin của bạn

 • Hồ sơ kinh doanh và thanh toán

Chúng tôi giữ hồ sơ chứng từ, mua bán, các khoản thanh toán đã thực hiện và nhận được và các tài liệu hỗ trợ (như hợp đồng và thư điện tử) theo yêu cầu của công ty và thuế, thường là 11 năm. Chúng tôi cũng giữ các hồ sơ kiểm tra đã được thực hiện đối với các nhà cung cấp trong khoảng thời gian chúng tôi cần để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

 • Hồ sơ khách ghé thăm

Nếu bạn đến thăm toà nhà của chúng tôi, hồ sơ khách ghé thăm sẽ thường được lưu giữ trong 3 năm

 • CCTV

Nếu bạn đến thăm toà nhà của chúng tôi, hồ sơ CCTV thường sẽ được giữ trong vài ngày cho đến vài tuần, tuỳ vào mục đích cụ thể của việc thu hình

 • Nghiên cứu thị trường

Nếu bạn không được đăng ký trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, và chúng tôi sử dụng các thông tin công cộng của bạn để hiểu thị trường hoặc sở thích của bạn, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong một khoảng thời gian ngắn để thực hiện các mục cụ thể của việc nghiên cứu thị trường

 • Mua và bảo hành

Nếu bạn mua hàng hoá, chúng tôi sẽ giữ thông tin đủ lâu để hoàn tất việc bán hàng và để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào (ví dụ cho mục đích lưu giữ hồ sơ thuế và kế toán). Nếu bạn cũng đăng ký bảo hành cho một sản phẩm của PMI, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin đó theo thời hạn bảo hành.

 • Chăm sóc khách hàng
Nếu bạn liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng, chúng tôi sẽ lập hồ sơ về vấn đề đó (bao gồm thông tin về câu hỏi và câu trả lời của chúng tôi) và giữ lại hồ sơ đó khi nó còn liên quan đến mối quan hệ giữa chúng ta, ví dụ nếu bạn cần chúng tôi tư vấn về cách sử dụng một điểm tương tác kỹ thuật số, hoặc nếu câu hỏi hiện tại của bạn có liên quan. Các hồ sơ khác liên quan đến chăm sóc khách hàng (ví dụ hệ thống thu âm tự động của một cuộc gọi điện thoại trong đó bạn yêu cầu chúng tôi hướng dẫn bạn đến một cửa hàng bán lẻ) có thể sẽ liên quan đến khi các hồ sơ mới hơn được lập, và sẽ chỉ được lưu giữ tạm thời.
 • Nhật ký kiểm tra hệ thống
 Nhật ký kiểm tra hệ thống thường được giữ trong khoảng vài tháng
 • Phân tích kinh doanh
Dữ liệu phân tích kinh doanh được thu thập tự động khi bạn sử dụng điểm tương tác PMI và được ẩn danh/tổng hợp sau đó

Bạn có quyền và tùy chọn nào?

Bạn có thể có một số hoặc tất cả các quyền sau đây liên quan đến thông tin về bạn mà chúng tôi giữ:

 • yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập;
 • yêu cầu chúng tôi sửa chữa, cập nhật hoặc xóa;
 • yêu cầu chúng tôi hạn chế việc sử dụng trong một số trường hợp;
 • phản đối việc chúng tôi sử dụng trong một số trường hợp;
 • rút lại sự chấp thuận của bạn cho chúng tôi sử dụng;
 • yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu, trong một số trường hợp;
 • từ chối việc chúng tôi sử dụng cho việc tiếp thị trực tiếp; và
 • khiếu nại với cơ quan giám sát ở nước bạn (nếu có).

Chúng tôi cung cấp cho bạn các cách dễ dàng để thực hiện các quyền đó, như các đường dẫn “huỷ đăng ký”, hoặc cho bạn địa chỉ liên lạc, qua tin nhắn bạn nhận hoặc bằng việc sử dụng số liên lạc trong đoạn “bạn nên liên lạc ai khi có câu hỏi?” ở cuối thông báo này.

Một vài ứng dụng di động chúng tôi cung cấp có thể gửi cho bạn các tin nhắn push, chẳng hạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Bạn có thể khoá các tin nhắn đó bằng cách cài đặt trong điện thoại hoặc ứng dụng.

Các quyền mà bạn có tùy thuộc vào luật pháp của quốc gia bạn. Nếu bạn đang ở trong Khu vực Kinh tế châu Âu, bạn sẽ có các quyền được nêu trong bảng dưới đây. Nếu bạn ở nơi khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi (xem đoạn “bạn nên liên hệ với ai về các câu hỏi?” ở cuối thông báo này) để tìm hiểu thêm.

Quyền đối với thông tin về bạn mà chúng tôi giữ
Chi tiết thêm (lưu ý: giới hạn pháp lý nhất định đối với tất cả các quyền này được áp dụng)
 • yêu cầu chúng tôi cấp cho bạn quyền truy cập

Đây là xác nhận về việc:

 • chúng tôi có xử lý thông tin về bạn hay không;
 • tên và chi tiết liên lạc của chúng tôi;
 • mục đích của việc xử lý;
 • các loại thông tin có liên quan;
 • các loại đối tượng mà chúng tôi chia sẻ thông tin và, khi bất kỳ người nào bên ngoài EEA và không được hưởng lợi từ một quyết định về tính an toàn của Ủy ban châu Âu, các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ thông tin;
 • (nếu chúng tôi có) nguồn thông tin, nếu chúng tôi không thu thập thông tin từ bạn;
 • (trong phạm vi chúng tôi thực hiện bất kỳ điều nào và sẽ được chúng tôi báo cho bạn), sự tồn tại của việc ra quyết định tự động, bao gồm lược tả, tạo ra các hiệu ứng pháp lý liên quan đến bạn, hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn theo cách tương tự và thông tin về logic có liên quan, cũng như tầm quan trọng và những hậu quả dự tính của việc xử lý như vậy đối với bạn; và
 • các tiêu chí để xác định khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin.

Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản sao thông tin về bạn mà chúng tôi sử dụng (miễn là điều này không ảnh hưởng đến quyền và quyền tự do của người khác).

 • yêu cầu chúng tôi sửa chữa hoặc cập nhật

Điều này áp dụng nếu thông tin chúng tôi lưu giữ không chính xác hoặc không đầy đủ.

 • yêu cầu chúng tôi xóa

Điều này áp dụng nếu:

 • thông tin chúng tôi giữ không còn cần thiết liên quan đến các mục đích mà chúng tôi sử dụng;
 • chúng tôi sử dụng thông tin trên cơ sở chấp thuận của bạn và bạn rút lại sự đồng ý của bạn (trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nhớ không liên lạc lại với bạn, trừ khi bạn cho chúng tôi biết bạn muốn chúng tôi xóa tất cả thông tin về bạn; trong trường hợp này chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của bạn);
 • chúng tôi sử dụng thông tin trên cơ sở quyền lợi hợp pháp và chúng tôi thấy rằng, sau khi bạn phản đối, chúng tôi không có quyền lợi quan trọng hơn việc tiếp tục sử dụng thông tin này;
 • thông tin đã được thu thập hoặc sử dụng bất hợp pháp; hoặc
 • để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
 • yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý của chúng tôi

Quyền này được áp dụng, một cách tạm thời trong khi chúng tôi xem xét trường hợp của bạn, nếu bạn:

 • đặt vấn đề về tính chính xác của thông tin chúng tôi sử dụng; hoặc là
 • đã phản đối việc sử dụng thông tin của chúng tôi trên cơ sở quyền lợi hợp pháp

(nếu bạn sử dụng quyền của mình trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ cho bạn biết trước khi chúng tôi sử dụng lại thông tin).

Quyền này cũng áp dụng nếu:

 • việc sử dụng của chúng tôi là bất hợp pháp và bạn phản đối việc xóa dữ liệu; hoặc là
 • chúng tôi không còn cần dữ liệu nữa, nhưng bạn cần nó để bắt đầu một vụ kiện.
 • để phản đối việc xử lý của chúng tôi

Bạn có hai quyền ở đây:

 • nếu chúng tôi sử dụng thông tin về bạn để tiếp thị trực tiếp: bạn có thể "chọn không tham gia" (mà không cần giải thích) và chúng tôi sẽ tuân thủ yêu cầu của bạn; và
 • nếu chúng tôi sử dụng thông tin về bạn trên cơ sở quyền lợi hợp pháp cho các mục đích khác ngoài tiếp thị trực tiếp, bạn có thể phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin đó cho các mục đích đó trong đó có giải thích về tình huống cụ thể của bạn và chúng tôi sẽ xem xét phản đối của bạn.

 

 • để rút lại sự chấp thuận của bạn cho chúng tôi sử dụng nó

Điều này áp dụng nếu cơ sở pháp lý để chúng tôi sử dụng thông tin về bạn là sự đồng ý. Những trường hợp này sẽ được thể hiện rõ ràng trong ngữ cảnh.

 • yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu

Nếu:

 1. bạn đã cung cấp dữ liệu cho chúng tôi; và
 2. chúng tôi sử dụng dữ liệu đó, bằng các phương tiện tự động, và trên cơ sở sự đồng ý của bạn hoặc trên cơ sở giải phóng nghĩa vụ hợp đồng của bạn cho bạn,

khi đó bạn có quyền nhận lại dữ liệu từ chúng tôi theo định dạng thường được sử dụng, và quyền yêu cầu chúng tôi truyền dữ liệu cho người khác nếu điều đó thực hiện được về mặt kỹ thuật.

 • nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát ở quốc gia của bạn

Mỗi quốc gia trong Khu vực Kinh tế châu Âu phải cung cấp cho một hoặc nhiều cơ quan công quyền cho mục đích này.

Bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của họ tại đây:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Đối với các quốc gia khác, vui lòng tham khảo trang web của cơ quan quốc gia của bạn.

Các điểm bổ sung theo quốc gia cụ thể

Tùy thuộc vào quốc gia bạn đang ở, bạn có thể có một số quyền bổ sung.

 • Nếu bạn đang ở Pháp, bạn có quyền cung cấp cho chúng tôi hướng dẫn về thông tin chúng tôi giữ về bạn trong trường hợp bạn chết (cụ thể là chúng tôi có nên lưu trữ hoặc xóa thông tin đó hay không và liệu người khác có quyền xem nó hay không). Bạn có thể:
 1. ban hành hướng dẫn chung cho một nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số đã được đăng ký với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu của Pháp (được gọi là "CNIL") (các hướng dẫn này áp dụng cho tất cả việc sử dụng thông tin về bạn); hoặc
 2. cung cấp cho chúng tôi hướng dẫn cụ thể chỉ áp dụng cho việc chúng tôi sử dụng thông tin về bạn.

Hướng dẫn của bạn có thể yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin về bạn cho một bên thứ ba (nhưng trong trường hợp thông tin chứa thông tin về người khác, nghĩa vụ của chúng tôi cũng tôn trọng quyền riêng tư của họ có thể có nghĩa là chúng tôi không thể tuyệt đối làm theo hướng dẫn của bạn). Bạn có thể chỉ định một bên thứ ba chịu trách nhiệm đảm bảo hướng dẫn của bạn được tuân thủ. Nếu bạn không chỉ định một bên thứ ba theo cách đó, người kế thừa sẽ (trừ khi bạn chỉ định khác trong hướng dẫn của bạn) được quyền thực hiện các quyền của bạn đối với thông tin về bạn sau khi bạn chết:

 1. để quản lý bất động sản của bạn (trong trường hợp này người kế nhiệm của bạn có thể truy cập thông tin về bạn để xác định và nhận thông tin hữu ích để quản lý bất động sản của bạn, bao gồm bất kỳ hàng hóa hoặc dữ liệu kỹ thuật số nào có thể được coi là ký ức của gia đình có thể được chuyển nhượng cho người thừa kế của bạn); và
 2. để đảm bảo rằng các bên sử dụng thông tin về bạn có tính đến cái chết của bạn (chẳng hạn như đóng tài khoản của bạn và hạn chế việc sử dụng hoặc cập nhật thông tin về bạn).

Bạn có thể sửa đổi hoặc thu hồi các hướng dẫn của mình bất kỳ lúc nào. Để biết thêm thông tin về việc xử lý thông tin về bạn trong trường hợp bạn chết, xem Điều 40-1 của luật 78-17 ngày 6 tháng 1 năm 1978. Khi bạn chết, bạn sẽ mặc định ngừng sử dụng tài khoản của mình và chúng tôi sẽ xóa thông tin về bạn theo chính sách lưu giữ của chúng tôi (xem đoạn “Thông tin về bạn sẽ được lưu giữ trong bao lâu?” để biết chi tiết).

Bạn nên liên hệ với ai khi có câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ về công ty liên kết PMI có liên quan và, nếu có nhân viên bảo vệ dữ liệu hiện hành, tại đây. Chi tiết liên lạc cũng sẽ được cung cấp trong bất kỳ thông tin liên lạc nào mà một công ty liên kết PMI gửi cho bạn.

Nếu quốc gia của bạn có cơ quan bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền liên hệ với cơ quan đó nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào. Nếu công ty liên kết PMI có liên quan không thể giải quyết các câu hỏi hoặc mối quan tâm của bạn, bạn cũng có quyền tìm kiếm biện pháp tư pháp trước tòa án quốc gia.

Thay đổi thông báo này

Chúng tôi có thể cập nhật thông báo này (và bất kỳ thông báo bảo mật bổ sung nào), tại từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi khi pháp luật yêu cầu phải làm như vậy.

Sửa đổi lần cuối ngày 27 tháng 3 năm 2018.