Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là thành viên của Philip Morris International, một tập đoàn các doanh nghiệp. Tất cả các thành viên liên kết của tập đoàn được liệt kê ở đây cùng với các địa chỉ liên hệ của nhân viên bảo vệ dữ liệu nếu có liên quan. Vui lòng sử dụng các chi tiết này nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi. Thông tin chi tiết về chúng tôi (tên, địa chỉ, v.v.) sẽ được cung cấp riêng biệt cho bạn tại thời điểm thu thập (hoặc để xác nhận việc thu thập) thông tin về bạn, ví dụ: trong một thông báo trên một ứng dụng hoặc một trang web hoặc trong một e-mail, có chứa một đường link đến thông báo này.

 • Philip Morris International hay PMI có nghĩa là Philip Morris International, một tập đoàn thuốc lá quốc tế hàng đầu. Philip Morris International bao gồm nhiều công ty hoặc "công ty liên kết".
 • Các công ty liên kết của PMI: Mỗi thành viên thuộc nhóm các công ty Philip Morris International là một “công ty liên kết của PMI”. “Chúng tôi” (hoặc “của chúng tôi”) đề cập đến mỗi công ty liên kết của PMI: khi bạn thiết lập hồ sơ ứng viên hoặc ứng tuyển cho một công việc, bạn cung cấp thông tin về bạn cho mỗi công ty liên kết của PMI và mỗi công ty liên kết của PMI có thể xử lý thông tin về bạn cho mục đích tuyển dụng của riêng mình. Điều này được áp dụng ngay cả khi bạn phản hồi một bài đăng tuyển dụng đề cập đến một công ty liên kết của PMI hoặc một quốc gia/lãnh thổ cụ thể.

Làm cách nào để chúng tôi thu thập thông tin về bạn?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn theo nhiều cách khác nhau.

 • Bạn có thể cung cấp thông tin trực tiếp cho chúng tôi (ví dụ: khi tạo tài khoản, tạo hồ sơ ứng viên, nộp đơn tuyển dụng, tham gia phỏng vấn, hoàn thành bài kiểm tra/đánh giá, gửi email hoặc gọi điện cho chúng tôi).
 • Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin khi bạn tương tác với hệ thống của chúng tôi hoặc chúng tôi giao tiếp với bạn (ví dụ: khi bạn sử dụng ứng dụng hoặc trang web PMI, hoặc khi chúng tôi sử dụng công nghệ để quan sát khi bạn nhận hoặc mở e-mail hoặc nhận tin nhắn SMS).
 • Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ các bên thứ ba (ví dụ: từ các công ty tuyển dụng, bên cung cấp thông tin tham khảo, bên cung cấp dịch vụ kiểm tra lý lịch (nếu được pháp luật cho phép) và các nguồn công khai, chẳng hạn như trang web của công ty, tìm kiếm trên internet hoặc các nền tảng mạng xã hội như LinkedIn).

Trong thông báo này, chúng tôi gọi tất cả các phương pháp mà bạn liên hệ với chúng tôi là “điểm tiếp xúc PMI”. Các điểm tiếp xúc PMI bao gồm cả các điểm hữu hình (ví dụ: văn phòng, cửa hàng bán lẻ và sự kiện) và các điểm kỹ thuật số (ví dụ: ứng dụng và trang web).

Chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp. Thông thường, điều này sẽ xảy ra khi bạn:

 • đăng ký trở thành thành viên của cơ sở dữ liệu của chúng tôi (ví dụ: có thể là đăng ký trực tiếp, qua ứng dụng hoặc trực tuyến khi bạn tạo tài khoản và hồ sơ ứng viên);
 • nộp đơn ứng tuyển và thông tin hỗ trợ cho chúng tôi;
 • tham gia phỏng vấn;
 • hoàn thành bài kiểm tra/đánh giá;
 • cung cấp thông tin nhận việc, kiểm tra lý lịch và tiếp nhận nhân viên (nếu có);
 • tải xuống hoặc sử dụng một điểm tiếp xúc kỹ thuật số (ví dụ: ứng dụng hoặc trang web);
 • liên hệ với chúng tôi qua một điểm tiếp xúc PMI, hoặc qua e-mail, mạng xã hội hoặc điện thoại;
 • đăng ký nhận thông cáo báo chí, thông báo qua email hoặc tin tức cập nhật công việc;
 • tham gia các cuộc khảo sát hoặc các cuộc thi (nếu được pháp luật cho phép) hoặc chương trình khuyến mãi; hoặc
 • tham dự một sự kiện mà một thành viên liên kết của PMI đã tổ chức.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ một thiết bị điện tử, nếu bạn chọn gửi thông tin cho chúng tôi. Thông tin này có thể được chia sẻ với chúng tôi thông qua kết nối trực tiếp với internet hoặc thông qua một trong các ứng dụng của chúng tôi mà bạn có thể tải xuống.

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về bạn. Thông thường, điều này sẽ xảy ra khi bạn:

 • ghé thăm các văn phòng của chúng tôi (ví dụ: thông qua việc ghi hình (CCTV) và ghi nhật ký ra vào tòa nhà);
 • hoàn thành các bài kiểm tra kỹ năng và năng lực trực tuyến (bao gồm cả trực tuyến và ghi hình);
 • tham dự sự kiện mà công ty liên kết của PMI tổ chức (ví dụ: thông qua các cảm biến tại sự kiện mà có kết nối với công nghệ di động);
 • sử dụng các hệ thống của PMI hoặc các thiết bị do PMI cấp như máy tính xách tay;
 • giao tiếp với chúng tôi (ví dụ: thông qua điểm tiếp xúc PMI; hoặc qua email, hoặc các nền tảng mạng xã hội);
 • sử dụng các điểm tiếp xúc PMI (ví dụ như cookie và web beacon/pixel); hoặc
 • đăng bài công khai trên các nền tảng mạng xã hội mà chúng tôi theo dõi (ví dụ: để chúng tôi có thể hiểu được ý kiến của công chúng).

Như đã đề cập ở trên, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về bạn thông qua việc sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự (chẳng hạn như web beacon/pixel) mà bạn nhận được khi truy cập các điểm tiếp xúc PMI kỹ thuật số hoặc nhận tin nhắn điện tử qua email từ chúng tôi. Các cookie cụ thể và các cơ chế khác được sử dụng sẽ phụ thuộc vào điểm tiếp xúc PMI đang được đề cập đến. Để tìm hiểu về các cơ chế này được sử dụng trên điểm tiếp xúc PMI, bao gồm cách bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie, vui lòng xem thông tin được cung cấp tại điểm tiếp xúc đó hoặc thông qua điểm tiếp xúc đó. Các cơ chế này có thể bao gồm cookie phân tích của Google (xem https://policies.google.com/technologies/partner-sites)

Trong trường hợp được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các bên thứ ba. Các thông tin này có thể bao gồm:

 • thông tin từ các công ty tuyển dụng;
 • thông tin được chia sẻ giữa các công ty liên kết của PMI;
 • thông tin từ các trang mạng xã hội của bên thứ ba (ví dụ: nếu bạn chọn đơn giản hóa quy trình đăng nhập vào nền tảng việc làm để cho phép truy cập trực tiếp sau khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của bên thứ ba, như Gmail hoặc Yahoo!, hoặc nếu bạn muốn tải thông tin lên nền tảng (ví dụ: từ LinkedIn) thay vì hoàn thành đơn ứng tuyển một cách thủ công); và
 • thông tin hồ sơ công khai (chẳng hạn như kinh nghiệm, kỹ năng và sở thích của bạn) trên các trang mạng xã hội của bên thứ ba (chẳng hạn như LinkedIn).

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin trong các bối cảnh khác mà đã làm rõ với bạn vào thời điểm đó.

Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn?

Chúng tôi có thể thu thập nhiều loại thông tin khác nhau về bạn:

 • thông tin cần thiết để quản lý và quản trị mối quan hệ của chúng tôi với bạn (bao gồm hoàn trả một số chi phí tham dự phỏng vấn nhất định, nếu chúng tôi đồng ý) và vận hành hoạt động của chúng tôi, bao gồm để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và theo quy định của chúng tôi (ví dụ: xác minh danh tính, quyền làm việc, thông tin ứng tuyển của bạn và mức độ phù hợp của bạn đối với công việc bằng việc kiểm tra lý lịch, nếu được pháp luật cho phép)
 • thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong hồ sơ ứng viên, đơn ứng tuyển, biểu mẫu hoặc khảo sát của bạn
 • thông tin cần thiết để đánh giá tính đủ điều kiện của bạn đối với một vị trí công việc, để sàng lọc và lựa chọn ứng viên
 • thông tin về các chuyến thăm của bạn đến các văn phòng của chúng tôi và tham dự tại các sự kiện
 • thông tin cần thiết để mời bạn nhận việc và tiếp nhận bạn, nếu có (chẳng hạn như gửi thư mời nhận việc, soạn thảo hợp đồng lao động, cung cấp thông tin phúc lợi và cấp quyền truy cập các hệ thống)
 • thông tin được thu thập trong quá trình giám sát và cải tiến liên tục của chúng tôi đối với quy trình tuyển dụng
 • thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong các cuộc gọi bạn thực hiện với chúng tôi hoặc e-mail mà bạn gửi cho chúng tôi
 • thông tin về sở thích, mối quan tâm và nguyện vọng nghề nghiệp của bạn (bao gồm thông tin mà chúng tôi suy ra từ thông tin khác, ví dụ từ thông tin thống kê)
 • thông tin được thu thập trong quá trình phân tích và cải tiến hoạt động kinh doanh
 • thông tin thống kê về bạn (ví dụ: thông tin thống kê về những người ở các khu vực địa lý nhất định)

Thông tin mà chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn sẽ rõ ràng từ ngữ cảnh mà bạn cung cấp thông tin đó. Ví dụ:

 • trong quá trình nộp đơn và tuyển dụng, bạn cung cấp thông tin về họ tên, chi tiết liên hệ, kỹ năng, trình độ, kinh nghiệm và, nếu chúng tôi đồng ý, thông tin (chẳng hạn như thông tin tài khoản ngân hàng của bạn) để cho phép chúng tôi hoàn trả một số chi phí tham dự phỏng vấn nhất định);
 • trong bất kỳ cuộc phỏng vấn hoặc đánh giá nào, bạn cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi;
 • bạn có thể cung cấp thông tin về sở thích và nguyện vọng nghề nghiệp của mình để chúng tôi có thể gửi cho bạn các cơ hội liên quan; và
 • chúng tôi có thể thu thập thông tin cho phép chúng tôi xác minh danh tính và quyền làm việc của bạn, chẳng hạn như bản sao giấy tờ tùy thân hoặc ảnh chân dung của bạn.

Thông tin mà chúng tôi thu thập tự động thường sẽ liên quan đến:

 • thông tin chi tiết về các chuyến thăm của bạn đến văn phòng của chúng tôi, việc bạn tham dự các cuộc phỏng vấn, đánh giá và sự kiện (chẳng hạn như thời gian và thời lượng);
 • thông tin chi tiết về việc bạn sử dụng các điểm tiếp xúc PMI (chẳng hạn như các ứng dụng/thông tin truy cập, thời gian và thời lượng, thông tin tìm kiếm); và
 • thiết bị của bạn (chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc thông tin nhận dạng thiết bị duy nhất khác, dữ liệu vị trí, chi tiết về bất kỳ cookie nào mà chúng tôi có thể đã lưu trữ trên thiết bị của bạn).

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba thường sẽ bao gồm:

 • thông tin ứng tuyển từ các công ty tuyển dụng (nơi bạn ứng tuyển cho một vị trí công việc thông qua một công ty tuyển dụng);
 • thông tin tham khảo và chứng nhận làm việc từ chủ lao động trước đây của bạn hoặc các bên cung cấp thông tin tham khảo khác của bạn;
 • thông tin kiểm tra lý lịch phù hợp với vai trò công việc, khi được pháp luật cho phép (chẳng hạn như xác thực giấy tờ tùy thân, xác minh địa chỉ, xác nhận trình độ chuyên môn và quá trình làm việc, tra cứu thông tin về các cá nhân bị trừng phạt và các cá nhân giữ chức vụ chính trị quan trọng và thông tin chi tiết về việc kết án tù);
 • thông tin đăng nhập và thông tin hồ sơ từ các trang mạng xã hội của bên thứ ba (ví dụ: nếu bạn chọn đơn giản hóa quy trình đăng nhập vào nền tảng việc làm để cho phép truy cập trực tiếp khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của bên thứ ba, như Gmail hoặc Yahoo!, hoặc nếu bạn muốn tải thông tin lên nền tảng (ví dụ: từ LinkedIn) thay vì hoàn thành đơn ứng tuyển một cách thủ công); và
 • thông tin hồ sơ công khai (chẳng hạn như vai trò, kỹ năng, trình độ, kinh nghiệm và sở thích của bạn, ví dụ: từ trang web công ty, tra cứu trên internet hoặc trên các nền tảng mạng xã hội như LinkedIn).

Thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập và xử lý có thể bao gồm:

 • tên
 • mật khẩu
 • địa chỉ, bao gồm nhà riêng và địa chỉ gửi thư
 • chi tiết liên hệ bao gồm địa chỉ email cá nhân và số điện thoại nhà riêng/điện thoại di động trong đó các chi tiết này được cung cấp như một phần trong đơn ứng tuyển của bạn
 • giới tính
 • thư ứng tuyển
 • sơ yếu lý lịch/đơn ứng tuyển, bao gồm thông tin cá nhân và nghề nghiệp
 • kênh thông tin giúp bạn biết đến công việc
 • tình trạng đủ điều kiện làm việc, bao gồm hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân chính thức khác
 • thông tin tham khảo
 • bảng điểm và chứng chỉ chuyên môn
 • trình độ học vấn và quá trình làm việc
 • thông tin nghĩa vụ quân sự
 • các công việc bạn ứng tuyển
 • các điều khoản và điều kiện làm việc hiện tại, mong đợi và được cung cấp (ví dụ: tiền lương, giờ làm việc, ngày lễ, phúc lợi)
 • ghi chú phỏng vấn và kết quả đánh giá
 • kết quả ứng tuyển và lý do
 • lý do rút lại hồ sơ ứng tuyển của bạn (nếu có)
 • dữ liệu bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân
 • mã số thuế
 • ngày sinh
 • tình trạng hôn nhân
 • thông tin tài khoản ngân hàng (nếu chúng tôi đồng ý hoàn trả cho bạn một số chi phí nhất định để tham dự phỏng vấn, hoặc nếu bạn được mời làm việc và chấp nhận lời mời)
 • hình ảnh và bản ghi video
 • thông tin người dùng hệ thống
 • hồ sơ tự động về việc bạn sử dụng hệ thống thông tin PMI
 • thông tin được gửi cho chúng tôi khi sử dụng hệ thống thông tin mà các công ty liên kết của PMI vận hành
 • thông tin về các chuyến thăm của bạn đến các văn phòng và sự kiện của chúng tôi

Chúng tôi cũng có thể thu thập và xử lý các nhóm thông tin đặc biệt về bạn như:

 • nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc (ví dụ: để giám sát các cơ hội bình đẳng)
 • quan điểm chính trị (chỉ khi bạn tự nguyện chia sẻ thông tin này)
 • niềm tin tôn giáo hoặc triết học (ví dụ: để sắp xếp tiện nghi phù hợp)
 • khuynh hướng tình dục (ví dụ: để giám sát các cơ hội bình đẳng hoặc nếu bạn tự nguyện chia sẻ thông tin này)
 • tư cách thành viên công đoàn (chỉ khi bạn tự nguyện chia sẻ thông tin này)
 • dữ liệu liên quan đến sức khỏe của bạn, bao gồm bất kỳ tình trạng khuyết tật nào (ví dụ: để sắp xếp tiện nghi phù hợp)

Chúng tôi sẽ xử lý các loại dữ liệu này nếu bạn tự nguyện chia sẻ các thông tin này với chúng tôi, nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải xử lý thông tin và để cung cấp tiện nghi phù hợp, liên quan đến quá trình tuyển dụng.

Về các mục đích khi chúng tôi sử dụng thông tin về bạn, đi cùng với các phương pháp thu thập thông tin và những cơ sở pháp lý để chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, gồm:

 Mục đích
Phương pháp thu thập thông tin và cơ sở pháp lý để xử lý thông tin

 

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý

 • kiểm tra danh tính và quyền làm việc
 • đánh giá cấu trúc nhân khẩu học của lực lượng lao động của chúng tôi, chẳng hạn như giám sát các cơ hội bình đẳng

 

Thông tin này thường được bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin đó vì chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý chỉ tuyển dụng những người có quyền làm việc tại quốc gia nơi có việc làm và giám sát thông tin nhân khẩu học của lực lượng lao động của chúng tôi, hoặc tại các quốc gia không quy định nghĩa vụ pháp lý như vậy, chúng tôi sử dụng thông tin vì chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp để vận hành hoạt động của mình theo các yêu cầu thông lệ tốt và lợi ích này không bị bãi bỏ bởi các lợi ích, quyền và quyền tự do của bạn trong việc bảo vệ thông tin về bạn.

Xác minh đơn ứng tuyển và sàng lọc ứng viên (nếu được pháp luật cho phép)

 • xác minh quá trình làm việc, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và thông tin tham khảo
 • sàng lọc ứng viên và kiểm tra lý lịch, nếu được pháp luật cho phép

Quy trình này thường kết hợp thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp (như một phần của đơn ứng tuyển) và thông tin mà chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba như thông tin tham khảo và kiểm tra lý lịch tư pháp (nếu được pháp luật cho phép) trong các giai đoạn sau của quy trình tuyển dụng của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin này vì chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý chỉ tuyển dụng những người đủ điều kiện và phù hợp, hoặc, tại các quốc gia không quy định nghĩa vụ pháp lý như vậy, chúng tôi sử dụng thông tin này vì chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp trong việc đảm bảo sự phù hợp và đủ điều kiện của bạn cho một vai trò công việc với chúng tôi và lợi ích đó không bị bãi bỏ bởi các lợi ích, quyền và quyền tự do của bạn trong việc hạn chế sử dụng thông tin về bạn.

 

Tuyển dụng và lựa chọn

 • tuyển dụng và lựa chọn ứng viên, bao gồm phỏng vấn, ghi hình, đánh giá, kiểm tra tâm lý
 • xem xét đơn ứng tuyển và các công cụ đánh giá trực tuyến và các bài kiểm tra kỹ năng
 • sàng lọc
 • quản lý việc hoàn trả các chi phí tham dự phỏng vấn nhất định, nếu có
 • đưa ra lời mời nhận việc và thỏa thuận về chế độ phúc lợi, nếu có
 • phỏng vấn nhóm, hội đồng và cá nhân
 • thông báo cho bạn về kết quả đơn ứng tuyển và các cơ hội khác mà bạn có thể quan tâm, giới thiệu về các vị trí công việc và theo dõi mức độ quan tâm
 • lưu hồ sơ

Quy trình này thường kết hợp các thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp (ở các giai đoạn khác nhau trong quy trình tuyển dụng) và thông tin mà chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba như các công ty tuyển dụng hoặc nền tảng mạng xã hội mà bạn sử dụng để chia sẻ thông tin về bạn với chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin này vì chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp trong việc tuyển dụng và lựa chọn ứng viên cho các vai trò công việc với chúng tôi (bao gồm cả việc thực hiện phỏng vấn và đánh giá), quản lý quy trình và lưu hồ sơ về quy trình tuyển dụng, và lợi ích này không bị bãi bỏ bởi các lợi ích, quyền và quyền tự do của bạn trong việc hạn chế sử dụng thông tin về bạn.

 

Quản lý lực lượng lao động trước khi tuyển dụng

 • các hoạt động tuyển dụng như soạn thảo, ban hành và ký hợp đồng lao động
 • thiết lập hồ sơ cá nhân điện tử và tập tin cá nhân
 • tạo hồ sơ bảng lương
 • đăng ký phúc lợi nhân viên mới
 • báo cáo bắt đầu quá trình làm việc cho các cơ quan quản lý

Thông tin này được thu thập trong các giai đoạn sau của quá trình tuyển dụng của chúng tôi và trong quá trình xử lý mời nhận việc và/hoặc nhận việc.

Chúng tôi sử dụng thông tin này vì chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp trong việc chuẩn bị các tài liệu việc làm cần thiết và hoàn thành các hồ sơ nội bộ cần thiết và lợi ích này không bị bãi bỏ bởi các lợi ích, quyền và quyền tự do của bạn trong việc hạn chế sử dụng thông tin về bạn.

 

Giám sát quy trình tuyển dụng

 • kiểm soát chất lượng và kiểm tra để giám sát việc tuân thủ quy trình tuyển dụng của chúng tôi

 

Thông tin này được thu thập trong suốt quy trình tuyển dụng của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin này vì chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp trong việc kiểm tra việc tuân thủ quy trình tuyển dụng của chúng tôi và lợi ích này không bị bãi bỏ bởi các lợi ích, quyền và quyền tự do của bạn trong việc hạn chế sử dụng thông tin về bạn.

 

Hỗ trợ cho tất cả các mục đích trên‭‬‬‬‬‬‬‬

 • quản trị tài khoản của bạn
 • cho phép bạn sử dụng điểm tiếp xúc PMI (ví dụ: cho phép bạn duy trì đăng nhập vào các phần của điểm tiếp xúc chỉ dành cho người dùng được ủy quyền và quản lý tùy chọn ngôn ngữ của bạn)
 • trao đổi với bạn
 • quản lý các cuộc hẹn của bạn với chúng tôi (ví dụ: liên quan đến phỏng vấn hoặc đánh giá)
 • nâng cao trải nghiệm của bạn
 • quản lý và xử lý sự cố

Đây thường sẽ là sự kết hợp giữa thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi (tên, mật khẩu (hoặc tương đương)) và thông tin mà chúng tôi thu thập tự động (ví dụ: thông tin về thiết bị của bạn, cookie và các công nghệ theo dõi tương tự).

Chúng tôi sử dụng thông tin này với lý do tương ứng với mục đích sử dụng thông tin mà chúng tôi đang hỗ trợ. Ví dụ: khi chúng tôi quản lý tài khoản của bạn để hỗ trợ tìm kiếm việc làm hoặc ứng tuyển, chúng tôi sử dụng thông tin trên cơ sở chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp để điều hành hoạt động kinh doanh của mình và tuyển dụng nhân viên và lợi ích này không bị bãi bỏ bởi các lợi ích, quyền và quyền tự do của bạn trong việc bảo vệ thông tin về bạn.

 

Phân tích kinh doanh và cải tiến‭‬‬‬‬‬‬‬

 • đánh giá hiệu quả của quy trình tuyển dụng của chúng tôi
 • phân tích kinh doanh và cải tiến (bao gồm cho quy trình tuyển dụng của chúng tôi, sự kiện, điểm tiếp xúc kỹ thuật số PMI và thông tin mà chúng tôi (hoặc các công ty liên kết của chúng tôi) cung cấp cho ứng viên)

Đây thường sẽ là sự kết hợp giữa thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi; thông tin mà chúng tôi thu thập tự động và thông tin (trong trường hợp được pháp luật cho phép) mà chúng tôi có được từ các bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng thông tin này trên cơ sở chúng tôi có lợi ích kinh doanh hợp pháp để phân tích, đánh giá hiệu quả và cải thiện các nỗ lực, quy trình tuyển dụng, điểm tiếp xúc PMI và các sự kiện và lợi ích này không bị bãi bỏ bởi các lợi ích, quyền và quyền tự do của bạn.

Trong trường hợp chúng tôi không dựa vào một trong các cơ sở pháp lý nêu trên để sử dụng thông tin về bạn, hoặc khi pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ đề nghị sự đồng ý của bạn trước khi xử lý các thông tin đó (các trường hợp này sẽ rõ ràng ngay từ trong bối cảnh). Đôi khi chúng tôi có thể yêu cầu sự chấp thuận rõ ràng của bạn để xử lý các nhóm thông tin đặc biệt về bạn.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sử dụng thông tin về bạn theo những cách không được mô tả ở trên. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cung cấp một thông báo bổ sung về quyền riêng tư giải thích việc sử dụng như vậy. Bạn nên đọc bất kỳ thông báo bổ sung nào cùng với thông báo này.

Chúng tôi có đưa ra bất kỳ quyết định tự động nào không?

Chúng tôi có thể đưa ra các quyết định tự động về bất kỳ vấn đề nào được nêu trong thông báo này (ví dụ: sàng lọc ứng viên và đưa vào danh sách rút gọn để phỏng vấn). Nếu chúng tôi làm điều này, chúng tôi sẽ thông báo với bạn vào thời điểm đó, cùng với thông tin về lý do đưa ra quyết định, cũng như ý nghĩa và hậu quả dự kiến đối với bạn do việc sử dụng thông tin về bạn.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai và cho những mục đích gì?

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với:

 • Các công ty liên kết của PMI;
 • các bên thứ ba cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho các công ty liên kết của PMI hoặc bạn (chẳng hạn như công ty tuyển dụng, kiểm tra lý lịch, nhà cung cấp đánh giá trực tuyến và nhà cung cấp hỗ trợ PMI cải thiện trải nghiệm ứng viên); và
 • các bên thứ ba khác, nếu được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép (chẳng hạn như các cơ quan quản lý; các cơ quan chính phủ; chủ lao động trong quá khứ, tiềm năng hoặc tương lai; và trong bối cảnh tái cơ cấu tổ chức).

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin về bạn với những người khác theo luật hiện hành. Vì vậy, trong trường hợp luật pháp yêu cầu sự đồng ý của bạn, trước tiên chúng tôi sẽ xin phép.

Chia sẻ dữ liệu với các công ty liên kết PMI khác

 • Thông tin về bạn sẽ được chia sẻ với Philip Morris Products S.A. (trụ sở tại Neuchâtel, Thụy Sĩ), là nơi quản lý tập trung xử lý dữ liệu cá nhân cho các công ty liên kết của PMI. Thông tin về bạn cũng có thể được chia sẻ với Trung tâm Dịch vụ CNTT Quốc tế Philip Morris Sàrl (có trụ sở tại Lausanne, Thụy Sĩ) với tư cách là nhà cung cấp công nghệ cho các công ty liên kết của PMI. Philip Morris Products S.A. và (trong phạm vi có quyền truy cập) Trung tâm Dịch vụ CNTT Quốc tế Philip Morris Sàrl xử lý thông tin về bạn cho tất cả các mục đích được mô tả trong thông báo này.
 • Thông tin về bạn sẽ được chia sẻ với các công ty liên kết khác của PMI cho tất cả các mục đích được mô tả trong thông báo này (ví dụ: để xác định xem bạn có đáp ứng các yêu cầu của vị trí công việc đang tuyển dụng tại bất kỳ công ty liên kết nào của PMI hay không). Khi bạn tải thông tin lên nền tảng tìm kiếm việc làm, thông tin đó sẽ được cung cấp cho mỗi công ty liên kết của PMI, mỗi công ty liên kết của PMI có thể xử lý thông tin đó cho mục đích tuyển dụng của riêng mình. Điều này được áp dụng ngay cả khi bạn phản hồi một bài đăng tuyển dụng đề cập đến một công ty liên kết cụ thể của PMI. Theo đó, thông tin về bạn có thể được chuyển giao trên phạm vi toàn cầu (nếu thông tin của bạn được thu thập trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, điều này có nghĩa là thông tin của bạn có thể được chuyển ra bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu).

Thông tin chi tiết về các công ty liên kết của PMI và quốc gia mà họ được thành lập có tại đây.

Các điểm bổ sung cho quốc gia cụ thể

Tùy thuộc vào quốc gia bạn đang ở, chúng tôi muốn bạn lưu ý thêm một số điểm.

Nếu bạn đang ở Nhật Bản, hãy tìm hiểu thêm…

Nếu bạn ở Nhật Bản, hãy lưu ý rằng chúng tôi chia sẻ thông tin về bạn, cho các mục đích được mô tả trong thông báo này, với các công ty liên kết của PMI khác trên cơ sở “sử dụng chung” theo luật bảo vệ dữ liệu của Nhật Bản. Khi chúng tôi làm điều này, Philip Morris Japan Limited (PMJ) tiếp tục quản lý thông tin cá nhân của bạn một cách có trách nhiệm và chúng tôi yêu cầu những người mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu cũng làm như vậy. Hơn nữa, nếu họ ở bên ngoài Nhật Bản, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý phù hợp với các luật và quy định có liên quan.

Chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba

 • Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba mà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho các công ty liên kết của PMI hoặc cho bạn (chẳng hạn như các công ty tuyển dụng, nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra lý lịch, nhà cung cấp dịch vụ đánh giá trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ thông tin và nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính).
 • Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khác, nếu pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, ví dụ: cơ quan quản lý; các cơ quan chính phủ; để đáp ứng yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các quan chức chính phủ khác; khi chúng tôi coi việc tiết lộ thông tin là cần thiết hoặc thích hợp để ngăn ngừa tổn hại về thể chất hoặc tổn thất về tài chính hoặc liên quan đến điều tra một hoạt động thực sự bất hợp pháp hoặc thuộc diện khả nghi; và trong bối cảnh tái cấu trúc tổ chức.
 • Nếu chúng tôi sắp xếp cho bạn một chuyến đi công tác hoặc tiện nghi sinh hoạt (ví dụ: bạn cần di chuyển để tham gia phỏng vấn), thì thông tin về bạn có thể được chia sẻ với các bên thứ ba sắp xếp việc đi lại và tiện nghi sinh hoạt, cung cấp dịch vụ vận tải hoặc liên quan đến chuyến đi, chẳng hạn như đại lý du lịch, nhà cung cấp đặt chỗ trực tuyến, đại lý bán vé, hãng hàng không, công ty cho thuê xe, nhà cung cấp đường sắt và khách sạn. Các bên thứ ba này sẽ sử dụng thông tin về bạn cho các mục đích riêng của họ (ví dụ: để thực hiện nghĩa vụ cung cấp phương tiện đi lại hoặc chỗ ở cho bạn) và bạn nên kiểm tra các thông báo bảo mật của họ để biết thêm chi tiết về cách họ sử dụng thông tin về bạn. Ngoài ra cần lưu ý rằng bạn có thể có các quyền có thể thực hiện được đối với các bên thứ ba đó, liên quan đến việc họ xử lý thông tin về bạn.

 

Thông tin về bạn có thể được gửi đến đâu?

Như với bất kỳ tổ chức đa quốc gia nào, chúng tôi chuyển thông tin trên toàn cầu đến các thành viên liên kết và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Do đó, dữ liệu của bạn có thể được chuyển sang các quốc gia khác như một phần của hoạt động tiêu chuẩn của chúng tôi. Bất cứ khi nào chúng tôi chuyển dữ liệu của bạn ra nước ngoài, chúng tôi sẽ giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu của bạn chỉ cho những người cần xem, xử lý dữ liệu của bạn theo các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu nội bộ của chúng tôi, bảo vệ nó một cách thích hợp và chỉ chuyển thông tin tuân theo luật bảo mật dữ liệu hiện hành. Khi dữ liệu được chuyển đi, chúng tôi sẽ yêu cầu bên nhận bảo mật dữ liệu của bạn, xóa dữ liệu đó khi không còn được yêu cầu và hành động theo thông báo bảo mật này. Theo đó, thông tin về bạn có thể được chuyển ra ngoài phạm vi quyền hạn của bạn. Ví dụ: nếu bạn sống ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”), Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh, Úc hoặc Nhật Bản, dữ liệu của bạn có thể được xử lý ở một quốc gia khác.

Khi sử dụng thông tin như được mô tả trong thông báo này, thông tin về bạn có thể được chuyển trong hoặc ngoài quốc gia hoặc lãnh thổ nơi thông tin được thu thập, bao gồm cả đến một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có thể không có các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu tương đương.

Ví dụ: chúng tôi và các công ty liên kết khác của PMI trong EU và EEA có thể chuyển thông tin cá nhân cho các thành viên liên kết của PMI hoặc cho các nhà cung cấp dịch vụ của họ bên ngoài EU và EEA. Trong mọi trường hợp như vậy, việc chuyển thông tin sẽ:

 

theo GDPR của Vương quốc Anh và hướng dẫn của Văn phòng Ủy viên Thông tin, đối với trường hợp chuyển thông tin từ Vương quốc Anh. 

Trong mọi trường hợp, các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được áp dụng tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là EEA, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Canada, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và Úc.

Chúng tôi bảo vệ thông tin về bạn như thế nào?

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ khỏi bị tiết lộ, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Khi thích hợp, chúng tôi sử dụng mã hóa và các công nghệ khác có thể hỗ trợ bảo mật thông tin bạn cung cấp. Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của mình tuân thủ các yêu cầu tương đương về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.

Thông tin về bạn sẽ được lưu giữ trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin về bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà thông tin được thu thập theo các tiêu chuẩn lưu giữ dữ liệu nội bộ của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. Khoảng thời gian sẽ thay đổi tùy thuộc vào mục đích mà thông tin được thu thập. Lưu ý rằng trong một số trường hợp, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin. Ngoài ra, đôi khi chúng tôi phải tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ thông tin, ví dụ: cho các mục đích thuế và kế toán, lưu giữ thông tin trong một khoảng thời gian tối thiểu đã định hoặc xóa thông tin đó sau một khoảng thời gian tối đa đã định.

Thông thường, chúng tôi giữ lại dữ liệu dựa trên các tiêu chí được mô tả trong bảng dưới đây. Trong trường hợp những khoảng thời gian này xung đột với các nghĩa vụ pháp lý, ví dụ, cho mục đích thuế và kế toán, để lưu giữ thông tin trong một khoảng thời gian tối thiểu đã định hoặc để xóa thông tin sau một khoảng thời gian tối đa đã định, thay vào đó chúng tôi áp dụng các khoảng thời gian đã định đó.

LoạiGiải thích/tiêu chí lưu giữ thông tin điển hình
 • dữ liệu về quy trình tuyển dụng

Nếu bạn nộp đơn ứng tuyển với chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu hồ sơ ứng tuyển của bạn và lưu giữ hồ sơ đó khi mà hồ sơ đó vẫn liên quan đến mối quan hệ của chúng ta, ví dụ trong quá trình tuyển dụng, để cho bạn biết về các cơ hội khác mà bạn có thể quan tâm, và nếu bạn ứng tuyển thành công thì hồ sơ ứng tuyển của ban sẽ được lưu giữ trong quá trình bạn làm việc với chúng tôi.

Thông thường, thông tin về bạn được lưu giữ trong vòng tối đa 12 tháng sau ngày bạn đăng nhập lần cuối vào nền tảng tuyển dụng. Tối thiểu, chúng tôi lưu giữ hồ sơ về quá trình tuyển dụng trong khoảng thời gian quy định, là khoảng thời gian có thể đưa ra khiếu nại phát sinh từ quá trình tuyển dụng. Chúng tôi có thể lưu giữ thông tin về bạn lâu hơn nếu bạn ứng tuyển một số loại công việc nhất định và điều này được cho phép hoặc được bắt buộc ở quốc gia nơi nơi có công việc đó.

Các hồ sơ khác liên quan đến quy trình tuyển dụng (ví dụ: kết quả đánh giá và kiểm tra lý lịch) được lưu giữ trong khoảng thời gian ngắn cho đến khi có hồ sơ lâu dài hơn (ví dụ: hồ sơ kết quả đánh giá hoặc kiểm tra lý lịch).

 • hồ sơ khách thăm

Nếu bạn đến thăm các tòa nhà của chúng tôi, hồ sơ của khách thăm thường được lưu giữ trong khoảng thời gian chỉ vài tháng.

 • CCTV

Nếu bạn đến thăm các tòa nhà của chúng tôi, hồ sơ CCTV thường được lưu giữ trong khoảng thời gian chỉ vài ngày.

 • kiểm toán hệ thống và phòng chống gian lận

Nhật ký đánh giá hệ thống thường được lưu giữ trong khoảng thời gian lên đến 6 tháng để khôi phục hệ thống và tối đa 10 năm để ngăn chặn gian lận.

 • phân tích kinh doanh

Dữ liệu phân tích kinh doanh thường được thu thập tự động khi bạn sử dụng điểm tiếp xúc PMI và được làm cho ẩn danh / gom chung với các dữ liệu khác ngay sau đó.

 

Bạn có những quyền và lựa chọn nào?

Bạn có thể có một số hoặc tất cả các quyền sau đối với thông tin về bạn mà chúng tôi nắm giữ:

yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin về bạn;

yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa thông tin về bạn;

yêu cầu chúng tôi hạn chế sử dụng thông tin về bạn, trong một số trường hợp nhất định;

phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin về bạn, trong một số trường hợp nhất định;

rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi sử dụng thông tin về bạn;

khả năng di chuyển dữ liệu, trong một số trường hợp nhất định; và

khiếu nại với cơ quan giám sát ở quốc gia của bạn (nếu có).

Chúng tôi cung cấp cho bạn những cách dễ dàng để thực hiện các quyền này, chẳng hạn như đường link "hủy đăng ký" hoặc bằng cách liên hệ địa chỉ people.culture@pmi.com hoặc bằng cách sử dụng các địa chỉ liên hệ trong đoạn “bạn nên liên hệ với ai khi có câu hỏi?” ở cuối thông báo này.

Các quyền bạn có phụ thuộc vào luật pháp của quốc gia bạn. Nếu bạn ở Vương quốc Anh, Liên minh Châu Âu, EEA, bạn sẽ có các quyền được nêu trong bảng dưới đây. Nếu bạn ở nơi khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi (xem đoạn “bạn nên liên hệ với ai khi có câu hỏi?” ở cuối thông báo này) để tìm hiểu thêm.

Quyền đối với thông tin về bạn mà chúng tôi nắm giữChi tiết khác (lưu ý: có một số giới hạn pháp lý nhất định áp dụng cho tất cả các quyền này)
 • yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin về bạn

Đây là xác nhận về:

 • việc chúng tôi có xử lý thông tin về bạn hay không;
 • tên và chi tiết liên lạc của chúng tôi;
 • mục đích của việc xử lý;
 • các loại thông tin liên quan;
 • các nhóm người mà chúng tôi chia sẻ thông tin với, và bất kỳ người nào ở bên ngoài Vương quốc Anh/Liên minh Châu Âu/EEA và không được hưởng lợi từ quyết định của Ủy ban Châu Âu về truyền dữ liệu an toàn sang quốc gia thứ ba, các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ thông tin;
 • (nếu chúng tôi có) nguồn của thông tin, nếu chúng tôi không thu thập từ bạn;
 • (trong phạm vi chúng tôi làm bất kỳ điều gì, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn) sự tồn tại của việc ra quyết định tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ, tạo ra các ảnh hưởng pháp lý liên quan đến bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bạn theo cách tương tự và thông tin về lý do liên quan, cũng như ý nghĩa và hậu quả dự kiến đối với bạn do việc sử dụng thông tin về bạn; và
 • tiêu chí để xác định khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin.

Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bản sao thông tin về bạn mà chúng tôi sử dụng (miễn là điều này không ảnh hưởng đến quyền và tự do của người khác).

 • yêu cầu chúng tôi sửa chữa hoặc cập nhật thông tin về bạn dụng

Điều này áp dụng nếu thông tin chúng tôi nắm giữ không chính xác hoặc không đầy đủ.

 • để yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó và trong một số trường hợp, một phần mở rộng của quyền này, quyền được lãng quên

Điều này áp dụng nếu:

 • thông tin chúng tôi nắm giữ không còn cần thiết liên quan đến các mục đích mà chúng tôi sử dụng thông tin đó;
 • chúng tôi sử dụng thông tin trên cơ sở bạn đồng ý và bạn rút lại sự đồng ý của mình (trong trường hợp này, chúng tôi sẽ nhớ không liên hệ lại với bạn, trừ khi bạn nói với chúng tôi rằng bạn muốn chúng tôi xóa tất cả thông tin về bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của bạn);
 • chúng tôi sử dụng thông tin trên cơ sở lợi ích hợp pháp và chúng tôi nhận thấy rằng, sau sự phản đối của bạn, lợi ích tiếp tục sử dụng thông tin đó của chúng tôi không bị mất hiệu lực;
 • thông tin được lấy hoặc sử dụng bất hợp pháp; hoặc
 • để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý.
 • yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý thông tin về bạn

Quyền này tạm thời được áp dụng trong khi chúng tôi xem xét trường hợp của bạn, nếu bạn:

 • tranh luận về tính chính xác của thông tin chúng tôi sử dụng; hoặc
 • đã phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin trên cơ sở lợi ích hợp pháp
 • (nếu bạn sử dụng quyền của mình trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ cho bạn biết trước khi chúng tôi sử dụng lại thông tin).

Quyền này cũng được áp dụng nếu:

 • việc sử dụng của chúng tôi là bất hợp pháp và bạn phản đối việc xóa dữ liệu; hoặc
 • chúng tôi không cần dữ liệu nữa, nhưng bạn yêu cầu dữ liệu đó để thiết lập một vụ kiện pháp lý.
 • phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin về bạn

Nếu chúng tôi sử dụng thông tin về bạn trên cơ sở lợi ích hợp pháp, bạn có thể phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin cho các mục đích đó, đưa ra lời giải thích về tình huống cụ thể của bạn và chúng tôi sẽ xem xét phản đối của bạn.

 

 • rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi sử dụng thông tin về bạn

Điều này áp dụng nếu cơ sở pháp lý mà chúng tôi sử dụng thông tin về bạn là sự đồng ý. Những trường hợp này sẽ rõ ràng ngay từ trong bối cảnh.

 • thách thức một số quyết định nhất định được tự động đưa ra

Nếu trong quá trình tuyển dụng của chúng tôi, chúng tôi đưa ra quyết định chỉ dựa trên quy trình xử lý tự động và quyết định đó tạo ra các tác động pháp lý liên quan đến bạn hoặc ảnh hưởng tương tự đáng kể đến bạn (ví dụ: bạn không được mời phỏng vấn dựa trên quyết định), bạn có quyền không thừa nhận quyết định, yêu cầu chúng tôi xem xét lại quyết định đó và bày tỏ quan điểm của bạn.

Quyền này không được áp dụng nếu:

 1. trước đó bạn đã đồng ý với quyết định;
 2. việc sử dụng thông tin đó về bạn là cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng giữa bạn và chúng tôi; hoặc
 3. được pháp luật cho phép.

Như đã đề cập ở trên, những quyết định này sẽ được thông báo với bạn vào thời điểm đó, cùng với thông tin về lý do đưa ra quyết định, cũng như ý nghĩa và hậu quả dự kiến đối với bạn do việc sử dụng thông tin về bạn.

 • đến khả năng di chuyển của dữ liệu

Nếu:

 1. bạn đã cung cấp dữ liệu cho chúng tôi; và
 2. chúng tôi sử dụng dữ liệu đó bằng các phương tiện tự động và trên cơ sở được sự đồng ý của bạn hoặc trên cơ sở thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với bạn,

thì bạn có quyền nhận lại dữ liệu từ chúng tôi ở định dạng thường được sử dụng và có quyền yêu cầu chúng tôi truyền dữ liệu cho người khác nếu chúng tôi làm như vậy là khả thi về mặt kỹ thuật.

 • khiếu nại với cơ quan giám sát ở quốc gia của bạn

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào, chúng tôi sẽ hoan nghênh cơ hội giải quyết trực tiếp cho bạn.  Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các địa chỉ liên hệ đã được cung cấp đường link cho ở đầu thông báo này trước khi liên hệ với cơ quan giám sát. 

Nếu bạn muốn liên hệ với cơ quan giám sát, thông tin chi tiết như sau:

 • Đối với Liên minh Châu Âu hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu, bạn có thể liên hệ với chính quyền địa phương của mình như được liệt kê trên trang web của Europa thông qua đường link này.. Nếu bạn không chắc chắn cơ quan giám sát của khu vực tài phán của mình là ai, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được liên kết ở đầu trang này.
 • Đối với Vương quốc Anh, bạn có thể liên hệ với Văn phòng Ủy viên Thông tin qua liên kết này..
 • Đối với các quốc gia khác, vui lòng tham khảo trang web của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia bạn.

Nếu bạn không chắc chắn cơ quan giám sát của khu vực tài phán của mình là ai, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết được liên kết ở đầu trang này.

Các điểm bổ sung cho quốc gia cụ thể

Tùy thuộc vào quốc gia bạn đang ở, bạn có thể có một số quyền bổ sung.

 • Nếu bạn ở Pháp, bạn có quyền cung cấp cho chúng tôi hướng dẫn về thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn trong trường hợp bạn qua đời (cụ thể là chúng tôi nên lưu trữ hay xóa thông tin đó và liệu những người khác có quyền xem thông tin đó hay không). Bạn có thể:
 • đưa ra hướng dẫn chung cho nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số đã đăng ký với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu của Pháp (được gọi là “CNIL”) (những hướng dẫn này áp dụng cho tất cả việc sử dụng thông tin về bạn); hoặc
 • cung cấp cho chúng tôi các hướng dẫn cụ thể chỉ áp dụng cho việc chúng tôi sử dụng thông tin về bạn.

Hướng dẫn của bạn có thể yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin về bạn cho bên thứ ba (nhưng trong trường hợp thông tin chứa thông tin về người khác, chúng tôi cũng có nghĩa vụ tôn trọng quyền riêng tư của họ, và điều đó có thể có nghĩa là chúng tôi không thể làm theo hướng dẫn của bạn từng li từng tí). Bạn có thể chỉ định một bên thứ ba chịu trách nhiệm đảm bảo các hướng dẫn của bạn được tuân thủ. Nếu bạn không chỉ định một bên thứ ba theo cách đó, những người kế nhiệm của bạn sẽ (trừ khi bạn nêu khác trong hướng dẫn của mình) có quyền thực hiện các quyền của bạn đối với thông tin về bạn sau khi bạn qua đời:

 • để quản lý di sản của bạn (trong trường hợp đó, những người kế thừa của bạn sẽ có thể truy cập thông tin về bạn để xác định và lấy thông tin có thể hữu ích để quản lý di sản của bạn, bao gồm bất kỳ hàng hóa hoặc dữ liệu kỹ thuật số nào có thể được coi là kỷ niệm của gia đình có thể chuyển cho những người kế nhiệm của bạn); và
 • để đảm bảo rằng các bên sử dụng thông tin về bạn sẽ cân nhắc về cái chết của bạn (chẳng hạn như đóng tài khoản của bạn và hạn chế sử dụng hoặc cập nhật thông tin về bạn).

Bạn có thể sửa đổi hoặc thu hồi hướng dẫn của mình bất kỳ lúc nào. Để biết thêm thông tin về việc xử lý thông tin về bạn trong trường hợp bạn qua đời, hãy xem Điều 84 đến 86 của luật 78-17 ngày 6 tháng 1 năm 1978 sửa đổi. Theo mặc định, khi bạn qua đời, bạn sẽ ngừng sử dụng tài khoản của mình và chúng tôi sẽ xóa thông tin về bạn theo chính sách lưu giữ của chúng tôi (xem đoạn “Thông tin về bạn sẽ được lưu giữ trong bao lâu?” để biết chi tiết).

Nếu bạn đang ở Úc, hãy tìm hiểu thêm…

 • Nếu bạn đang ở Úc, thông tin bổ sung sau sẽ áp dụng cho bạn:
 • nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, chúng tôi có thể không (nếu có) cung cấp cho bạn thông tin hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu, hoặc xem xét đơn ứng tuyển của bạn cho việc làm hoặc vị trí hợp đồng; và
 • Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (có tại https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) giải thích: (i) cách bạn có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn; (ii) cách bạn có thể khiếu nại về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn; và (iii) cách chúng tôi sẽ xử lý bất kỳ khiếu nại nào.

Bạn nên liên hệ với ai khi có câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, bạn có thể:

 • liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ People.Culture@pmi.com; hoặc
 • liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của công ty liên kết của PMI liên quan (nếu có), bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ của họ tại đây.

 

Chi tiết liên hệ cũng sẽ được cung cấp trong bất kỳ thông tin liên lạc nào mà một công ty liên kết của PMI gửi cho bạn.

Nếu quốc gia của bạn có cơ quan bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền liên hệ với cơ quan đó nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào. Nếu công ty liên kết PMI có liên quan không thể giải quyết các câu hỏi hoặc thắc mắc của bạn, bạn cũng có thể có quyền theo đuổi các biện pháp tư pháp trước tòa án quốc gia.

Những thay đổi đối với thông báo này

Chúng tôi có thể cập nhật thông báo này (và bất kỳ thông báo bổ sung nào về quyền riêng tư), tùy từng thời điểm. Trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi; hơn nữa, nếu luật pháp yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn đối với các thay đổi.

Sửa đổi lần cuối ngày 30 tháng 12 năm 2022. Bạn có thể tìm thấy các phiên bản trước đó của thông báo này tại đây.