Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là thành viên của Philip Morris International. Các thông tin chi tiết về chúng tôi (tên, địa chỉ,…) sẽ được cung cấp cho bạn riêng biệt theo từng thời điểm khi chung tôi thu thập (hoặc xác nhận) thông tin của bạn, ví dụ, thông báo trong ứng dụng hoặc trên trang mạng hoặc trong hộp thư điện tử sẽ chứa một đường dẫn đến thông báo này.

 • PMI: Philip Morris International, một tập đoàn quốc tế đi đầu về thuốc lá, được hình thành từ một số công ty hoặc từ những “Đối Tác”.
 • Các chi nhánh của PMI: Mọi thành viên của tập đoàn quốc tế Philip Morris sẽ được gọi là “Chi nhánh PMI”. “Chúng tôi” (hoặc “Chúng ta”) đều sẽ ám chỉ các chi nhánh của PMI: khi bạn thiết lập hồ sơ cho các ứng viênhoặc xin việc, bạn sẽ phải cung cấp thông tin của bạn cho các chi nhánh của PMI, và các đơn vị này sẽ xử lý những thông tin mà bạn vừa cung cấp tùy vào mục đích tuyển dụng. Việc này cũng sẽ áp dụng ngay cả khi bạn trả lời bài đăng tuyển việc làm từ một chi nhánh PMI hoặc quốc gia / lãnh thổ cụ thể.

Cách chúng tôi thu thập thông tin của bạn?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn bằng nhiều cách:

 • Bạn có thể cung cấp trực tiếp thông tin về bạn cho chúng tôi (ví dụ: khi bạn đang tạo tài khoản, tạo hồ sơ cho ứng cử viên, nộp đơn xin việc làm, tham dự phỏng vấn, hoàn thành bài kiểm tra / đánh giá, gửi email hoặc gọi điện cho chúng tôi)
 • Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin của bạn (ví dụ: khi bạn sử dụng ứng dụng điện thoại của PMI hoặc qua trang web)
 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn từ bên thứ ba (ví dụ: từ các cơ quan tuyển dụng, được giới thiệu từ các nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra lý lịch và các nguồn thông tin công khai, chẳng hạn như trang mạng của công ty, tìm kiếm trên Internet hoặc từ các trang mạng xã hội như LinkedIn (đã được pháp luật cho phép))

Trong thông báo này, “Các nền tảng kỹ thuật PMI” sẽ bao gồm tất cả phương pháp để bạn có thể liên hệ với chúng tôi. Các điểm liên kết với PMI này bao gồm cả về mặt vật chất (ví dụ: văn phòng, các cửa hàng bán lẻ và các sự kiện), và mặt kĩ thuật số (ví dụ: các ứng dụng điện thoại và trang web)

Bạn có thể trực tiếp cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Thông thường điều này sẽ xảy ra khi bạn:

 • Đăng ký để trở thành thành viên trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi (ví dụ: gặp mặt trực tiếp, thông qua ứng dụng hoặc trực tuyến khi bạn tạo tài khoản và hồ sơ ứng cử viên);
 • Nộp đơn xin việc và hỗ trợ cung cấp thông tin cho chúng tôi;
 • Tham gia phỏng vấn;
 • Hoàn thành bài kiểm tra / đánh giá;
 • Cung cấp giấy tờ chứng nhận việc làm, lý lịch và thông tin giới thiệu (nếu có);
 • Tải hoặc sử dụng các nền tảng kỹ thuật số của PMI (ví dụ ứng dụng hoặc website);
 • Liên hệ với chúng tôi qua các nền tảng kỹ thuật PMI, hoặc qua thư điện tử, mạng xã hội hoặc điện thoại;
 • Đăng kí để nhận tin tức, thông báo qua thư điện tử, hoặc từ các cập nhật thông tin việc làm;
 • Tham gia vào các bài khảo sát hoặc các cuộc thi hoặc các chương trình khuyến mãi (đã được pháp luật cho phép); hoặc
 • Tham gia vào các buổi sự kiện được tổ chức bởi một chi nhánh PMI. 

Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin của bạn. Thông thường điều này sẽ xảy ra khi bạn:

 • Tham quan văn phòng của chúng tôi (ví dụ: thông qua video từ camera an ninh ghi hình và hồ sơ ra vào tòa nhà);
 • Hoàn thành các bài kiểm tra kỹ năng và năng lực trực tuyến;
 • Tham gia vào các sự kiện được tổ chức bởi một chi nhánh PMI (ví dụ: thông qua các cảm biến được kết nối với điện thoại tại các sự kiện);
 • Sử dụng hệ thống của PMI hoặc các thiết bị do PMI cấp như máy tính xách tay;
 • Giao tiếp với chúng tôi (ví dụ, thông qua các điểm liên kết với PMI; hoặc thư điện tử, hoặc các trang mạng xã hội);
 • Sử dụng các nền tảng kỹ thuật của PMI (ví dụ: thông qua các cơ chế theo dõi trong ứng dụng hoặc trang mạng); hoặc
 • Đăng các bài viết lên các trang mạng xã hội mà chúng tôi đang theo dõi (ví dụ: nhờ đó chúng tôi có thể hiểu được ý kiến chung của mọi người).

Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin của bạn thông qua việc sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự như trên các nền tảng kỹ thuật số PMI. Các cookies và công nghệ sẽ được sử dụng dựa trên các nền tảng kỹ thuật số PMI được đề cập. Để biết thêm thông tin về cookies (bao gồm cả cookies của Google Analytics) và các công nghệ tương tự được sử dụng trong nền tảng kỹ thuật số, bao gồm cả việc cách bạn chấp nhận hoặc từ chối cookies, vui lòng xem các thông báo về cookies hoặc thông qua các nền tảng kỹ thuật số.

Được pháp luật cho phép, chúng tôi có thể có được thông tin về bạn từ bên thứ ba. Điều này có thể bao gồm:

 • Thông tin từ các cơ quan tuyển dụng;
 • Thông tin được chia sẻ giữa các chi nhánh PMI;
 • Thông tin từ những trang mạng xã hội (ví dụ, nếu bạn chọn đơn giản hóa quá trình đăng nhập vào hệ thống công việc để cho phép bạn có thể truy cập trực tiếp vào hệ thống khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình như là Gmail hoặc Yahoo!, hoặc nếu bạn tải thông tin của mình lên hệ thống (ví dụ: tải thông tin lên từ LinkedIn) thay vì nhập thông tin một cách thủ công); và
 • Thông tin hồ sơ công khai (chẳng hạn như kinh nghiệm, kỹ năng và sở thích của bạn) trên các trang mạng xã hội (chẳng hạn như LinkedIn)

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin trong một vài ngữ cảnh khác nhau và sẽ được thông báo rõ ràng cho bạn biết vào thời điểm đó.

Những thông tin nào chúng tôi sẽ thu thập từ bạn?

Chúng tôi có thể thu thập nhiều loại thông tin khác nhau về bạn:

 • Những thông tin cần thiết để quản lý mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn và để chúng tôi điều hành việc kinh doanh của mình, bao gồm cả việc đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và các quy định của chúng tôi (ví dụ: xác minh danh tính của bạn, quyền làm việc, thông tin chi tiết đơn ứng tuyển và, xác định sự phù hợp với công việc thông qua việc kiểm tra lý lịch (đã được pháp luật cho phép))
 • Thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong hồ sơ ứng cử của bạn, đơn xin việc, các mẫu đơn khảo sát.
 • Những thông tin cần thiết cho việc đánh giá khả năng của bạn cho vị trí, danh sách sàn lọc các ứng cử viên được lựa chọn
 • Thông tin về những chuyến tham quan của bạn đến văn phòng và tham gia các sự kiện của chúng tôi.
 • Những thông tin cần thiết để cung cấp công việc và chào đón bạn đến với công ty (phát hành thư mời nhận việc, soạn thảo hợp đồng lao động, cung cấp thông tin về quyền lợi và sắp xếp quyền truy cập vào hệ thống)
 • Thông tin sẽ được thu thập như là một phần của việc giám sát quá trình tuyển dụng của chúng tôi.
 • Những thông tin từ các cuộc điện thoại mà bạn gọi hoặc gửi email cho chúng tôi
 • Những thông tin về tài liệu tham khảo, sở thích và các nguyện vọng nghề nghiệp của bạn
 • Thông tin được thu thập như là một phần của việc phân tích và cải thiện kinh doanh

Thông tin mà chúng tôi trực tiếp thu thập từ bạn sẽ được làm rõ dựa theo các bối cảnh khi bạn cung cấp:

 • Trong quá trình đăng ký và tuyển dụng, bạn sẽ cung cấp tên của bạn, địa chỉ liên lạc, kỹ năng, trình độ và những kinh nghiệm bạn có;
 • Khi bạn trả lời những câu hỏi trong quá trình phỏng vấn hoặc đánh giá;
 • Bạn có thể cung cấp thông tin về những nguyện vọng nghề nghiệp và sở thích để chúng tôi có thể cung cấp các cơ hội có liên quan đến cho bạn; và
 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin để giúp chúng tôi có thể xác minh được danh tính và quyền lợi khi làm việc, ví dụ như một bộ tài liệu nhận dạng hoặc hình ảnh khuôn mặt của bạn

Thông tin được chúng tôi thu thập tự động sẽ bao gồm:

 • Chi tiết về các chuyến tham quan của bạn đến văn phòng của chúng tôi, tham dự các cuộc phỏng vấn, đánh giá và các sự kiện (chẳng hạn như là thời gian và thời lượng)
 • Chi tiết về việc bạn sử dụng các nền tảng kỹ thuật của PMI (chẳng hạn như các ứng dụng điện thoại / thông tin khi truy cập, thời gian và thời lượng, thông tin được tìm kiếm); và
 • Thiết bị của bạn (chẳng hạn như là địa chỉ IP hoặc một số thiết bị nhận dạng khác, vị trí dữ liệu, chi tiết của các cookies mà chúng tôi lưu trữ trên thiết bị của bạn)

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ các bên thứ ba sẽ bao gồm:

 • Thông tin đăng ký việc làm từ các cơ quan tuyển dụng (nơi bạn xin việc thông qua các cơ quan tuyển dụng)
 • Các tài liệu tham khảo và quá trình công tác từ các công ty trước hoặc từ các nguồn tham khảo khác;
 • Đã được pháp luật cho phép, thông tin về lý lịch của bạn phù hợp với vị trí tuyển dụng (sự xác minh cho các tài liệu nhận dạng, xác minh địa chỉ, xác nhận về trình độ và lịch sử công việc, searches against sanctions and politically exposed persons lists, and details of any convictions);
 • Thông tin đăng nhập và hồ sơ cá nhân từ các trang mạng xã hội (ví dụ nếu bạn chọn đơn giản hóa quá trình đăng nhập vào hệ thống công việc để cho phép bạn có thể truy cập trực tiếp vào hệ thống khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình như là Gmail hoặc Yahoo!, hoặc nếu bạn tải thông tin của mình lên hệ thống (ví dụ: tải thông tin lên từ LinkedIn) thay vì nhập thông tin một cách thủ công); và
 • Thông tin hồ sơ công khai (chẵng hạn như kinh nghiệm, kỹ năng và sở thích của bạn) trên các trang mạng xã hội (chẳng hạn như LinkedIn)

Những thông tin về mà chúng tôi thu thập và xử lý sẽ bao gồm:

 • Tên
 • Mật khẩu
 • Địa chỉ nhà và địa chỉ thư từ
 • Chi tiết liên lạc bao gồm cả địa e-mail cá nhân và số điện thoại nhà/ hoặc số điện thoại cá nhân đã được bạn cung cấp như một phần của đơn đăng ký của bạn
 • Giới tính
 • Thư xin việc
 • Đơn xin việc, bao gồm cả thông tin cá nhân và chuyên nghiệp
 • Cách bạn biết về công việc
 • Điều kiện cần để làm việc, bao gồm hộ chiếu hoặc các chứng từ nhận dạng khác
 • Tài liệu tham khảo
 • Bảng điểm và bằng cấp
 • Lịch sử học vấn và việc làm
 • Quá trình công tác
 • Các điều khoản và điều kiện dự định cho công việc (ví dụ: phương thức thanh toán, giờ làm việc, ngày lễ, lợi ích)
 • Các ghi chú trong buổi phỏng vấn và kết quả đánh giá
 • Kết quả của đơn xin việc và lý do
 • Lý do rút đơn xin việc (Nếu có)
 • Dữ liệu về bảo hiểm y tế và thuế thu nhập cá nhân
 • Mã số thuế
 • Ngày tháng năm sinh
 • Tình trạng hôn nhân
 • Thông tin tài khoảng ngân hàng (nếu bạn nhận được lời làm việc và đồng ý)
 • Hình ảnh và Video
 • Thông tin về hệ thống của người dùng
 • Các hồ sơ được tự động lưu giữ về việc sử dụng hệ thống thông tin PMI của bạn.
 • Những thông tin được gửi đến cho chúng tôi dựa trên sự vận hành của các chi nhánh của PMI.
 • Những thông tin về những chuyến tham quan của bạn đến văn phòng và các sự kiện của chúng tôi

Chúng tôi cũng có thể thu thập và xử lý các loại thông tin đặc biệt về bạn, chẳng hạn như:

 • Nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc (ví dụ: kiểm soát sự công bằng)
 • Ý kiến chính trị (chỉ khi bạn tự nguyện chia sẻ thông tin này)
 • Tôn giáo và tín ngưỡng (ví dụ: Cho những điều chỉnh hợp lý)
 • Khuynh hướng tình dục (ví dụ: để bảo đảm sự công bằng hoặc nếu bạn tự nguyện chia sẻ thông tin này)
 • Thành viên công đoàn (chỉ khi bạn tự nguyện chia sẻ thông tin này)
 • Các dữ liệu liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn, bao gồm bất kỳ khuyết tật nào (ví dụ: Cho những điều chỉnh hợp lý)

Chúng tôi sẽ chỉ xử lý các loại dữ liệu này khi bạn đồng ý chia sẻ với chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để xử lý thông tin, liên quan đến quá trình tuyển dụng, để cung cấp những điều chỉnh hợp lý.

Về các mục đích khi chúng tôi sử dụng thông tin về bạn, đi cùng với các phương pháp thu thập thông tin và những cơ sở pháp lý để chúng tôi sử dụng thông tin của bạn, gồm:

 Mục đích
 Cách thức thu thập và cơ sở pháp lý để thực hiện

Tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý

 • Danh tính và quyền để kiểm tra công việc
 • Dựa trên sự thống kê nhân lực để chúng tôi đánh giá nguồn lực lao động, chẳng hạn như sự bình đẳng về mặt cơ hội

 

Đây là những thông tin mà bạn sẽ trực tiếp cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi sử dụng thông tin này vì chúng tôi phải tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý để tuyển dụng những người lao động hợp pháp và làm việc tại đất nước đó và kiểm soát nguồn nhân lực lao động, hoặc ở tại một số nước không áp dụng các nghĩa vụ pháp lý trên, do chúng tôi có những khoản kinh doanh hợp pháp để điều hành danh nghiệp để không ảnh hưởng đến quyền lợi va sự tự do bảo vệ thông tin của bạn.

Xác minh mẫu đơn đăng ký và xác minh ứng cử viên (Đã được pháp luật cho phép)

 • Xác minh quá trình công tác, bằng cấp, kinh nghiệm và những tài liệu có liên quan.
 • Kiểm tra lý lịch của ứng cử viên (Đã được pháp luật cho phép)

Điều này bao gồm những thông tin mà bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi (như một phần của đơn đăng ký) và cho những giai đoạn sau của quá trình tuyển dụng, những thông tin chúng tôi thu thập từ bên thứ ba như các tài liệu tham khảo (Đã được pháp luật cho phép) và hồ sơ lý lịch tư pháp.

Chúng tôi sử dụng những thông tin này vì chúng tôi phải tuân thủ theo các nghĩa vụ pháp lý để tuyển dụng những người có đủ điều kiện và phù hợp, hoặc ở các nước không bị ràng buộc về các nghĩa vụ pháp lý trên, chúng tôi sẽ sử dụng cho lợi ích kinh doanh của chúng tôi để đảm bảo những quyền lợi của bạn không bị ảnh hưởng trong việc bạn có đủ điều kiện và hợp lệ cho vị trí của bạn.

 

Tuyển dụng và lựa chọn

 • Tuyển dụng và lựa chọn các ứng cử viên, bao gồm các cuộc phỏng vấn, đánh giá, hồ sơ kiểm tra tâm lý.
 • Kiểm tra các mẫu đơn đăng ký, các bài đánh giá và kiểm tra kỹ năng trực tuyến
 • Danh sách sàn lọc các ứng cử viên
 • Đưa ra các đề nghị và sự chấp thuận về quyền lợi (nếu có)
 • Các buổi phỏng vấn theo nhóm, hội đồng và cá nhân
 • Thông báo cho bạn biết kết quả và các cơ hội mà bạn sẽ có được, quảng bá các vị trí ứng tuyển, và quản lý các quyền lợi
 • Lưu trữ hồ sơ

Sẽ bao gồm những thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi (ở những giai đoạn khác nhau trong quá trình tuyển dụng) và thông tin chúng tôi thu thập từ bên thứ ba như là từ các bên tuyển  dụng hoặc từ các trang mạng xã hội bạn dùng.

Chúng tôi có quyền hợp pháp để sử dụng thông tin của bạn với mục đích tuyển dụng và lựa chọn ứng cử viên cho vị trí của bạn (bao gồm việc phỏng vấn và đánh giá), và việc lưu trữ các qui trình tuyển dụng, điều này không đồng nghĩa việc bạn có quyền tự do hạn chế việc sử dụng những thông tin về bạn.

 

Quản lý người lao động trước khi bắt đầu làm việc

 • Các hoạt động liên quan đến việc tuyển dụng như việc chuẩn bị và kí hợp đồng lao động.
 • Thiết lập hồ sơ cá nhân điện tử
 • Lập hồ sơ bảng lương
 • Đăng kí các quyền lợi cho nhân viên mới
 • Báo cáo thời gian bắt đầu làm việc cho cơ quan thẩm quyền

Thông tin này sẽ được chúng tôi thu thập vào các giai đoạn sau của quy trình tuyển dụng và trong quá trình xử lý các lời đề nghị hoặc chấp nhận việc làm.

Chúng tôi có quyền hợp pháp để sử dụng thông tin của bạn trong việc chuẩn bị hồ sơ lao động và hoàn thành những thông tin cần thiết  điều này không đồng nghĩa với việc bạn có quyền tự do hạn chế việc sử dụng thông tin của bạn.

Giám sát quá trình tuyển dụng

 • Giám sát chất lượng kiểm tra tuân thủ đúng theo quy tình tuyển dụng

 

Thông tin này được thu thập trong suót quá trình tuyển dụng.

Chúng tôi có quyền hợp pháp trong vấn đề kiểm tra việc tuân thủ theo đúng quy trình tuyển dụng, điều này không dồng nghĩa với việc bạn có quyền hạn chế sử dụng thông tin của bạn.

Hỗ trợ thêm

 • Quản lý tài khoản của bạn
 • Cho phép sử dụng nền tảng của PMI (Ví dụ, cho phép bạn duy trì trạng thái đăng nhập trên nền tảng của người dùng được ủy quyền và được quyèn tùy chọn ngôn ngữ của bạn)
 • Phù hợp với bạn
 • Quản lý các cuộc hẹn của bạn với chúng tôi (ví dụ như về việc phỏng vấn hoặc là đánh giá)
 • Nânng cao trải nghiệm của bạn
 • Quản lý và khắc phục sự cố

Thông tin sẽ mang tính đặc trưng kết hợp giữa thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi (như tên, mật khẩu…) và thông tin mà chúng tôi thu thập tự động (như là thông tin về thiết bị của bạn, cookies, những công nghệ theo dõi tương tự)

Chúng tôi sử dụng những thông tin này trên lý do tương ứng với mục đích mà chúng tôi hỗ trợ. Ví dụ, khi chúng tôi quản lý tài khoản của bạn trong việc hỗ trợ tìm kiếm công viẹc hoặc ứng tuyển, chúng tôi có quyền sử dụng thông tin trên cơ sở hợp pháp để vận hành doanh nghiệp và tuyển dụng nhân viên, điều này không đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn có quyền được phép bảo vệ thông tin cá nhân.

Phân tích và cải tiến

 • assessing the effectiveness of our recruitment process Đánh giá tính hiệu quả trong quy trình tuyển dụng của chúng tôi
 • Các phân tích và cái thiện kinh doanh (bao gồm quy trình tuyển dụng, các sự kiện, các nền tảng kỹ thuật PMI và những thông tin mà chúng tôi (hoặc các cơ quan liên kết) cung cấp cho các ứng cử viên)

Thông tin mang tính đặc trưng của sự kết hợp giữ thông tin mà bạn cung cấp, thông tin mà chúng tôi thu thập tự động và thông tin chúng tôi thu được từ các bên thứ ba (có giấy phép hợp pháp).

Chúng tôi sử dụng những thông tin này trên lý do rằng chúng tôi có quyền pháp lý trong việc phân tích, đánh giá hiệu quả và cải thiện quá trình, kết quả tuyển dụng, nền tảng kỹ thuật PMI cùng với các trường hợp có thể xảy ra; điều này không đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn có quyền tự do bảo vệ thông tin cá nhân.

Chúng tôi có tự đưa ra nhưng quyết định nào không?

Chúng tôi có thể tự đưa ra bất kì quyết định nào về bất kì vấn đề nào đã được nêu ra trong thông báo này (như là danh sách sàn lọc những ứng viên trong cuộc phỏng vấn). Nếu chúng tôi thực hiện điều này, chúng tôi sẽ nêu lưu ý cho bạn ngay lúc đó cùng với thông tin liên quan quan đến quyết định, cũng như ý nghĩa và những ảnh hưởng dự tính về việc sử dụng thông tin đó của bạn.

Đối tượng mà chúng tôi chia sẻ thông tin và mục đích?

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với:

 • Các chi nhánh PMI;
 • Các bên thứ ba cung cấp các sản phẩn hoặc dịch vụ cho các chi nhánh PMI hoặc cho bạn (như là cơ quan tuyển dụng, các nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra và đánh giá trực tuyến);
 • Và các bên thứ ba khác, những bên được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép (như là cơ quan quản lý; cơ quan chính phủ; những người dùng cũ, tiềm năng hoặc tương lai; và trong những hoàn cảnh tái cơ cấu tổ chức).

Dữ liệu chia sẻ với các chi nhánh PMI

 • Thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với Philip Morris International Management SA (đặt ở Lausanne, Switzerland) là trung tâm quản lý cơ sở dữ liệu cá nhân cho các chi nhánh PMI. Thông tin của bạn còn có thể được chia sẻ với trung tâm dịch vụ CNTT Philip Morris International Sàrl (đặt ở Lausanne, Switzerland) là nhà cung cấp công nghệ cho các chi nhánh PMI. Philip Morris International Management SA và Philip Morris International IT Trung Tâm Dịch Vụ Sàrl (trong phạm vi có quyền truy cập) xử lý thông tin của bạn cho tất cả các mục đích được mô tả trong thông báo này.
 • Thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với các chi nhánh khác của PMI cho tát cả các mục đích được mô tả trong thông báo này (như là để xác định xem bạn có đáp ứng được yêu cầu có sẵn về công việc tại bất kì chi nhánh nào của PMI). Khi bạn cập nhật thông tin trên nền tảng tìm kiếm việc làm, thông tin đó sẽ được dùng cho mỗi chi nhánh PMI, các đơn vị có thể xử lý thông tin đó cho các mục đích tuyển dụng. Đây là trường hợp ngay cả khi bạn trả lời các thông báo tuyển dụng cũng sẽ được nhắc đến với các chi nhánh PMI. Theo đó, thông tin của bạn có thể được chuyển giao toàn cầu (nếu thông tin được thu thập trong Khu vực Kinh tế Cháu Âu, điều đó có nghĩa là thông tin của bạn sẽ được chuyển ra bên ngoài).

Thông tin chi tiết các chi nhánh PMI và các quốc gia hiện có Tại đây.

Thông tin được chia sẻ với các bên thứ ba

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn cho các bên thứ ba, những nơi cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho các dơn vị trực thuộc PMI hoặc bạn (như là cơ quan tuyển dụng, các nhà cung cấp sàng lọc, đánh giá trực tuyến, các nhà cung cáp thông tin dịch vụ, các nhà cung cấp xác minh danh tính).
 • Chúng tôi có thể chia sể thông tin của bạn với các bên thứ ba khác, những bên được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép , ví dụ như cơ quan quản lý; cơ quan chính phủ; theo yêu cầu của các cơ quan thực thi phap luật hoặc các văn phòng chính thức của chính phủ ; khi chúng tôi xem xét việc tiết lộ thông tin là cần thiết hoặc thích đáng để ngăn chặn những thiệt hại về thể chất hoặc thất thoát tài chính hoặc liên quan đến các cuộc điều tra hoạt động bất hợp pháp hay nghi ngờ bất hợp pháp; hoặc trong bối cảnh tái cơ cấu tổ chức .
 • Nếu chúng tôi cung cấp việc đi lại hoặc chỗ ở cho bạn (ví dụ như bạn cần di chuyển để tham sự một cuộc phỏng vấn), thông tin của bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba, đơn vị sắp xếp việc di chuyển và chỗ ở , cung cấp phương tiện đi lại hoặc những dịch vụ liên quan, như là công ty lữ hành, nhà cung cấp đặt vé trực tuyến, phòng vé, hãng hàng không, công ty cho thuê xe, nhà cung cấp đường sắt và khách sạn) và bạn nên kiểm tra thông báo bảo mật của họ để biét thêm chi tiết về việc sử dụng thông tin của bạn 

Thông tin của bạn có thể được gửi đến đâu?

Như với bất kì tổ chức đa quốc gia nào, các chi nhánh PMI chuyển thông tin trên toàn cầu. Khi bạn cập nhật thông tin trên kênh tìm kiếm việc là, bạn cung cấp thông tin cho các chi nhánh PMI, mỗi đơn vị có thể xử lý thông tin đó cho các mục đích tuyển dụng. Theo đó, thông tin của bạn có thể được chuyển đi toàn cầu (nếu thông tin đó được thu thập trong Khu vục Kinh tế Châu Âu, điều đó có nghĩa là thông tin của bạn có thể được chuyển ra bên ngoài).

Khi sử dụng thông tin như được mô tả trong thông báo này, thông tin về bạn có thể được chuyển trong hoặc ngoài quốc gia hoặc lãnh thổ nơi nó được thu thập, bao gồm cả quốc gia hoặc lãnh thổ có thể không có tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu tương đương.

Các chi nhánh PMI trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”) sẽ chuyển thông tin cá nhân đến các chi nhánh PMI ngoài EEA. Ví dụ, để thuận tiện trong việc vận hành của một doanh nghiệp toàn cầu. Trong mọi trường hợp, việc chuyển giao sẽ là:

 • Cơ sở đầy đủ cho một quyết định của Ủy ban Châu Âu;
 • Chịu các biện pháp bảo vệ thích hợp, ví như kế ước mẫu EU;
 • Hoặc cần thiết để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng giữa bạn và chúng tôi hoặc thực hiện các biện pháp trước khi thực hiện theo yêu cầu của bạn) hoặc để kết luận hay thực hiện kí kết hợp đồng dựa trên mối quan tâm của bạn giữ chúng tôi và bên đối tác thứ ba, như liên quan dến việc sắp xếp di chuyển.

Trong tất cả mọi trường hợp, mọi biện pháp an ninh thích hợp nhằm bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được áp dụng ở mọi quốc gia, vùng lãnh thổ, phù hợp với luật bảo vệ hiện hành.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn?

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp đẻ bảo vệ thông tin các nhân mà chúng tôi giữ từ việc tiết lộ, sử dụng, thay đổi và hủy bất hợp pháp. Khi thích hợp, chúng tôi sử dụng mã hóa và các công nghệ khách nhằm có thể giúp đỡ trong việc bảo vệ thông tin mà bạn cung cấp. Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu bảo mật dữ liệu và an ninh.

Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin của bạn trong một thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích cho việc thu thập thông tin. Sau đó, chúng tôi sẽ xóa đi những thông tin đó. Khoảng thời gian sẽ thay đổi tùy thuộc vào mục đích thông tin được thu thập. Lưu ý rằng trong một số trường hợp, bạn phải thực hiện yêu cầu xóa thông tin. Ngoài ra, đôi khi chúng tôi có nghĩ vụ pháp lý để giữ lại thông tin , như cho mục đích thuế và kế toán.

Thông thường, chúng tôi giữ lại dữ liệu dựa trên các tiêu chí dược mô tả trong bảng bên dưới:

Dạng
Giải thích/tiêu chí tiêu biểu
 • Dữ liệu trong quá trình tuyển dụng

Nếu bạn ứng tuyển việc làm với chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin về hồ sơ ứng tuyển của bạn và lưu trữ chúng trong suốt thời gian làm việc cùng nhau, ví dụ trong quá trình tuyển dụng, cho bạn biết về những cô hội khác mà có thể bạn quan tâm, nếu bạn ứng tuyển thành công và trong thời gian bạn làm việc với chúng tôi.

Thông thường, thông tin của bạn được lưu trữ tối đa 12 tháng tính từ lần đăng nhập cuối cùng của bạn trên nền tảng tuyển dụng. Tối thiểu, chúng tôi lưu trữ hồ sơ của quá trình tuyển dụng trong thời gian theo luật định, trong đó một vấn đề phát sinh trong quá trình tuyển dụng có thể được mang ra. Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin của bạn lâu hơn nếu bạn ứng tuyển cho một số loại công việc nhất định và điều đó được cho phép hoặc được yêu cầu ở quốc gia, nơi bạn ứng tuyển vào công việc đó.

Các hồ sơ khác liên quan đến quá trình tuyển dụng (như kết quả đánh giá, bảng kiểm tra lý lịch) đều được giữ lại trong khoảng thời gian ngắn đến khi có hồ sơ chính thức (như hồ sơ của kết quả đánh giá hay bảng kiểm tra lý lịch).

 • Hồ sơ khách quan quan

Nếu bạn đến tham quan tòa nhà chúng tôi, thông tin khách đến tham quan thường sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian vài tháng

 • CCTV

Nếu bạn đến tham quan tòa nhà chúng tôi, những video từ camera giám sát sẽ sẽ được lưu lại trong khoảng vài ngày.

 • Hệ thống nhật kí ghi chép

Hệ thống nhật kí ghi chép thường được lưu trữ trong khoảng thời gian chỉ vài tháng.

 • Phân tích kinh doanh

Dữ liệu phân tích kinh doanh thường được thu thập tự dộng khi bạn sử dụng nền tảng kỹ thuật PMI và được ẩn danh/ tổng hợp ngay sau đó.

 

Bạn có quyền và lựa chọn nào?

Bạn có thể có một vài hoặc tất cả các quyền sau đây liên quan đến thông tin của bạn mà chúng tôi nắm giữ:

 • Yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin;
 • Yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, cập nhật, xóa thông tin;
 • Yêu cầu chúng tôi hạn chế quyền sử dụng thông tin trong một số trường hợp;
 • Cho phép chúng tôi được sử dụng thông tin tỏng một số trườn hợp
 • Rút lại thỏa thuận việc sử dụng thông tin của bạn;
 • Di chuyển dữ liệu trong một số trường hợp
 • Chọn không sử dụg thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị;
 • Khiếu nại với cơ quan kiểm soát tại đất nước của bạn (nếu có).

Chúng tôi khuyến nghị một khách dễ hơn để thự hiện những quyền lợi này, như “hủy đăng ký” với liên két hoặc liên hệ people.culture@pmi.com  hoặc bằng cách liên lạc trong đoạn “Bạn nên liên hệ với ai?” tại phần cuối của thông báo này.

Các quyền hạn của bạn sẽ phụ thuộc vào luật pháp tại đất nước của bạn. Nếu bạn ở Khu vực Kinh tế Châu Âu, bạn sẽ có những quyền hạn được nêu trong bảng bên dưới. Nếu bạn ở những khu vực khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi (xem đoạn “Bạn nên liên hệ với ai?” tại phần cuối thông báo này) để biết thêm thông tin.

Quyền đối với thông tin của bạn mà chúng tôi đang nắm giữ
Chi tiết lưu ý: giới hạn pháp lý đối với tất cả các quyền được áp dụng)
 • Yêu cầu chúng tôi cung cấp quyền truy cập cho bạn

Đây là sự xác nhận của:

 • Có hay không về việc chúng tôi sử dụng thông tin về bạn;
 • Tên và địa chỉ liên lạc của chúng tôi;
 • Mục đích của việc sử dụng;
 • Các loại thông tin có liên quan;
 • Những loại người mà chúng tôi chia sẻ thông tin, và những người nằm ngoài EEA và không các quyền lợi từ quyết định về tính an toàn của Ùy Ban Châu Âu, các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin;
 • (nếu chúng tôi có) các nguồn thông tin, nếu chúng tôi không thu thập thông tin về bạn
 • (to the extent we do any, which will have been brought to your attention) the existence of automated decision-making, including profiling, that produces legal effects concerning you, or significantly affects you in a similar way, and information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences for you of such use of information about you; and
 • Các tiêu chí để xác định các khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ tiến hành lưu trữ các thông tin.

Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản sao ghi rõ những thông tin về bạn mà chúng tôi sử dụng (điều kiện này sẽ không ảnh hưởng đến các quyền và tự do của các bên)

 • Để yêu cầu chúng tôi khắc phục hoặc cập nhật các thông tin mà chúng tôi sử dụng

Điều này sẽ được áp dụng khi những thông tin mà chúng tôi đang nắm giữ không chính xác hoặc không đầy đủ

 • Để yêu cầu chúng tôi xóa những thông tin về bạn

Điều này sẽ được áp dụng nếu:

 • Các thông tin chúng tôi đang nắm giữ không còn liên quan đến mục đích sử dụng;
 • Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn trên cơ sở có sự chấp thuận của bạn (trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không liên lạc lại với bạn, trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa hết toàn bộ thông tin về bạn và chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của bạn);
 • Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin về bạn trên cơ sở lợi ích chính đáng, nếu bạn phản đối việc này, chúng tôi sẽ không có quyền tiếp tục sử dụng các thông tin đó.
 • Những thông tin được thu thập và sử dụng một cách bất hợp pháp;

Để tuân thủ theo nghĩa vụ pháp lý.

 • Để yêu cầu chúng tôi hạn chế sử dụng thông tin về bạn

Điều nãy sẽ được tạm thời áp dụng khi chúng tôi xem xét trường hợp của bạn nếu:

 • Tranh luận về tính chính xác của những thông tin mà chúng tôi đang sử dụng; hoặc

  Phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin về bạn cho các lợi ích hợp pháp của chúng tôi (nếu bạn từ chối, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi chúng tôi sử dụng lại các thông tin này)

  Điều này cũng sẽ được áp dụng nếu:

 • Khi chúng tôi sử dụng thông tin của bạn một cách bất hợp pháp và bạn yêu cầu phải xóa hết các dữ liệu về bạn; hoặc

Chúng tôi không còn cần sử dụng các dữ liệu đó, nhưng bạn cần nó để thiết lập một trường hợp pháp lý nhất định.

 • Phản đối việc chúng tôi xử lý các thông tin về bạn

Bạn có 2 quyền hạn:

 • Nếu chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đich tiếp thị, bạn có thể “Không tham gia” (bạn sẽ không cần phải biện minh về việc này) và chúng tôi sẽ tuân thủ theo yêu cầu của bạn; và
 • Nếu chúng tôi sử dụng thông tin của bạn dựa trên các cơ sở lợi ích chính đáng cho các mục đích khác hơn là tiếp thị, bạn có thể phản đối việc sử dụng đó của chúng tối, đưa ra những giải thích cụ thể cho trường hợp của bạn, sau đó chúng tôi sẽ xem việc việc phản đối của bạn

 

 • Để thu hồi sự đồng ý của bạn về việc chúng tôi sử dụng thông tin

Điều này sẽ được áp dụng nếu dựa trên các cơ sở pháp lý cho việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn là đúng. Những trường hợp này sẽ được làm rõ trong từng ngữ cảnh

 • Để phản kháng lại những thông tin được tự động thu thập

Nếu như đó là một phần trong quá trình tuyển dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ quyết định các thông tin được tự động thu thập, việc này sẽ dẫn đến những hiệu ứng pháp lý liên quan đến bạn hoặc sẽ ảnh hưởng đáng kể đến bạn (ví dụ: bạn không được mời đến buổi phỏng vấn dựa trên những quyết định trên), bạn có quyền phản đối những quyết định đó, để yêu cầu chúng tôi xem xét lại những quyết định trên, và bạn có quyền thể hiện qun điểm của mình.

Những điều trên sẽ không được áp dụng nếu:

 1. Bạn đã đồng ý với nhựng quyết định của chúng tôi
 2. Việc sử dụng thông tin về bạn là cần thiết cho việc điều thông tin vào; hoặc việc thực hiện, hợp đồng giữa bạn và chúng tôi; hoặc
 3. Đã được ủy quyền của pháp luật

Như đã đề cập ở trên, những quyết định này sẽ được thông báo rõ ràng cho bạn vào thời điểm đó, cùng với thông tin về logic liên quan đến việc đưa ra quyết định, cũng như ý nghĩa và hậu quả dự kiến cho bạn về việc sử dụng thông tin đó

 • Dữ liệu hóa

Nếu:

 1. Bạn đã cung cấp dữ liệu cho chúng tôi; và
 2. Chúng tôi sử dụng các dữ liệu đó, bằng các hình thức tự động, và dựa trên sự chấp thuận của bạn, hoặc dựa trên cơ sở hình thành hợp đồng của chúng tôi cho bạn,

Sau đó bạn có quyền lấy lại những dữ liệu đó từ chúng tôi dưới định dạng thường hay được sử dụng, và có quyền yêu cầu chúng tôi truyền dữ liệu đó sang một người khác nếu điều đó khả thi về mặt kỹ thuật để thực hiện.

 • Để nộp đơn khiếu nại cho cơ quan giám sát tại nước bạn

Mỗi quốc gia trong Khu Vực Kinh Tế Châu Âu đều phải cung cấp cho một hoặc nhiều cơ quan công quyền cho mục địch này.

Bạn có thể tìm thấy chi tiết liên hệ của họ tại đây:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Đối với các quốc gia khác, vui làm tham khảo trang web của quốc gia đó về vấn đề thẩm quyền

Các điểm bổ sung cho các quốc gia cụ thể

Dựa theo các quốc gia cụ thể, bạn thể có thêm một số quyền lợi bổ sung

 • Nếu bạn đang ở Pháp, bạn có quyền cung cấp cho chúng tôi hướng dẫn về thông tin chúng tôi giữ về bạn trong trường hợp bạn chết (cụ thể là chúng tôi nên lưu trữ hoặc xóa thông tin đó và liệu người khác có quyền xem nó hay không). Bạn có thể:
 1. ban hành hướng dẫn chung cho một nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số đã đăng ký với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu của Pháp (được gọi là "CNIL") (các hướng dẫn này áp dụng cho tất cả các thông tin về bạn); hoặc
 2. cung cấp cho chúng tôi hướng dẫn cụ thể chỉ áp dụng cho việc chúng tôi sử dụng thông tin về bạn.

Hướng dẫn của bạn có thể yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin về bạn cho bên thứ ba (nhưng nếu chứa thông tin về người khác, hướng dẫn của bạn có thể không được tuân theo do chúng tôi cũng có nghĩa vụ tôn trọng quyền riêng tư của họ). Bạn có thể chỉ định một bên thứ ba chịu trách nhiệm đảm bảo hướng dẫn của bạn được tuân theo. Nếu bạn không chỉ định một bên thứ ba, người kế thừa sẽ (trừ khi bạn chỉ định người khác) được quyền thực hiện các quyền về thông tin của bạn sau khi bạn chết:

 1. để quản lý bất động sản của bạn (trong trường hợp người kế thừa của bạn có thể truy cập thông tin về bạn để xác định và nhận thông tin hữu ích để quản lý bất động sản của bạn, bao gồm bất kỳ hàng hóa hoặc dữ liệu kỹ thuật số nào có thể được xem là di vật có thể chuyển nhượng cho người thừa kế); và
 2. để đảm bảo rằng các bên sử dụng thông tin về bạn có tính đến cái chết của bạn (chẳng hạn như đóng tài khoản của bạn và hạn chế việc sử dụng hoặc cập nhật thông tin về bạn).

Bạn có thể sửa đổi hoặc thu hồi các hướng dẫn của mình bất kỳ lúc nào. Để biết thêm thông tin về việc xử lý thông tin về bạn trong trường hợp bạn chết, xem Điều 40-1 của luật 78-17 ngày 6 tháng 1 năm 1978. Khi bạn qua đời, theo mặc định, bạn sẽ ngừng sử dụng tài khoản của mình và chúng tôi sẽ xóa thông tin về bạn theo chính sách lưu giữ của chúng tôi (xem phần “Thông tin về bạn sẽ được lưu giữ trong bao lâu?” để biết thêm chi tiết).

Bạn nên liên hệ với ai khi có câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn, bạn có thể

 • liên hệ với chúng tôi tại people.culture@pmi.com com hoặc
 • bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chi nhánh (nếu có), chi tiết liên hệ bạn có thể tìm thấy tại đây.

Chi tiết liên lạc cũng sẽ được cung cấp trong bất kỳ kênh thông tin liên lạc nào mà chi nhánh PMI gửi cho bạn và trên trang chủ mạng nội bộ OnePlace có liên quan.

Nếu quốc gia của bạn có cơ quan bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền liên hệ với cơ quan đó nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào. Nếu chi nhánh PMI liên quan không thể giải quyết các câu hỏi hoặc mối quan tâm của bạn, bạn cũng có quyền tìm kiếm biện pháp tư pháp trước tòa án quốc gia.

Những thay đổi cho thông báo này

Chúng tôi có thể cập nhật thông báo này (và bất kỳ thông báo bảo mật bổ sung nào), theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi mà pháp luật yêu cầu.

Sửa đổi lần cuối ngày 14 tháng 5 năm 2018.