เราคือใคร

เราเป็นสมาชิกในเครือของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (Philip Morris International) ซึ่งเป็นเครือธุรกิจที่รวบรวมหลายบริษัท สมาชิกในเครือทั้งหมดของกลุ่มแสดงอยู่ที่นี่ พร้อมกับข้อมูลการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดใช้รายละเอียดเหล่านี้หากคุณต้องการติดต่อเรา

คุณจะได้รับรายละเอียดของเรา (ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ) แยกต่างหากในเวลาที่ (หรือเพื่อยืนยัน) มีการจัดเก็บข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น ในประกาศบนแอปหรือเว็บไซต์ ในอีเมล ซึ่งมีลิงก์เชื่อมโยงมายังประกาศฉบับนี้

‘Philip Morris International หรือ PMI หมายถึงฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล กลุ่มยาสูบชั้นนำระดับนานาชาติ ประกอบไปด้วยกลุ่มบริษัทหรือที่เรียกว่า “บริษัทในเครือ” เป็นจำนวนมาก

บริษัทในเครือ PMI หมายถึงบริษัทแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (Philip Morris International) ซึ่งเรียกว่า “บริษัทในเครือ PMI” “เรา” (หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) หมายถึงบริษัทในเครือ PMI ที่จัดเก็บข้อมูลของคุณในครั้งแรก

สินค้าของ PMI หมายถึงสินค้าของเราหรือของบริษัทในเครือ PMI บริษัทอื่น

เราจัดเก็บข้อมูลของคุณอย่างไร

เราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยวิธีต่างๆ เช่น

 • คุณอาจให้ข้อมูลแก่เราโดยตรง (เช่น กรอกแบบฟอร์ม โทรหาเรา หรืออัปโหลดข้อมูลให้เราผ่านทางแอปมือถือ)
 • เราอาจจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ PMI หากคุณเลือกที่จะส่งข้อมูลให้เรา
 • เราอาจจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดต่อกับระบบของเราหรือเราสื่อสารกับคุณ (เช่น เมื่อคุณใช้แอปหรือเว็บไซต์ของ PMI หรือที่เราใช้เทคโนโลยีเพื่อสังเกตเมื่อคุณรับหรือเปิดอีเมลหรือรับข้อความ SMS)
 • เราอาจได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอก (เช่น ข้อมูลที่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) หรือข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากรในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์บางพื้นที่)
 • ตัวอย่างเช่น เราอาจสรุปข้อมูลของคุณจากข้อมูลโดยรวมที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์บางพื้นที่

ในประกาศฉบับนี้ เราจะเรียกวิธีการทั้งหมดที่คุณติดต่อกับเราว่า “PMI touchpoint” (ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของ PMI) PMI touchpoint มีทั้งช่องทางที่เป็นกายภาพ (เช่น ร้านค้าปลีกและกิจกรรมต่างๆ ศูนย์บริการลูกค้า) และทางดิจิทัล (เช่น แอปและเว็บไซต์ต่างๆ)

เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้โดยตรง โดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อคุณ

 • ลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกฐานข้อมูลของเรา (รวมถึงโปรแกรมกลยุทธ์มัดใจลูกค้า) ซึ่งจะรวมถึงการตรวจสอบอายุ (เช่น ด้วยตนเอง ผ่านแอป หรือทางออนไลน์)
 • ขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของเรา ซึ่งอาจรวมถึงการจดจำอายุ (อาจเป็นการวิเคราะห์ใบหน้าของคุณด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านแอปหรือออนไลน์)
 • ซื้อสินค้าหรือบริการของ PMI จากร้านค้าปลีก
 • ดาวน์โหลด หรือใช้ PMI digital touchpoint (เช่น แอปหรือเว็บไซต์)
 • ติดต่อเราผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล หรือผ่านทางอีเมล โซเชียลมีเดีย หรือทางโทรศัพท์
 • ลงทะเบียนอุปกรณ์กับเรา
 • สมัครสมาชิกพอร์ทัลแผง PMI
 • ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารต่างๆ ของ PMI การแจ้งเตือนทางอีเมล หรือการสื่อสารทางการตลาด
 • เข้าร่วมในการทำแบบสำรวจของ PMI หรือกิจกรรมการแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายของ PMI (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย) หรือ
 • เข้าร่วมงานที่บริษัทในเครือ PMI ได้จัดขึ้น

เราอาจจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หากคุณเลือกที่จะส่งข้อมูลมาให้เรา ข้อมูลนี้อาจแชร์กับเราผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรง หรือผ่านแอปใดแอปหนึ่งของเราที่คุณอาจดาวน์โหลด

เราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ โดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อคุณ

 • เยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้าของ PMI (เช่น โดยการจัดเก็บข้อมูลของคุณ ณ จุดชำระเงินหรือผ่านเซ็นเซอร์ที่ร้านค้าที่เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่)
 • เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทในเครือ PMI ได้จัดขึ้น (เช่น ผ่านการซื้อในงานกิจกรรม หรือผ่านเซ็นเซอร์ในงานกิจกรรมที่มีการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่)
 • ติดต่อสื่อสารกับเรา (เช่น ผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ)
 • ใช้ PMI touchpoint (เช่น ผ่านกลไกการติดตาม (เช่น คุกกี้และเว็บบีคอน/พิกเซล) ที่เราใช้ ที่คุณได้รับเมื่อคุณใช้ PMI touchpoint หรือรับอีเมลหรือข้อความ SMS จากเรา)
 • ใช้เว็บไซต์บุคคลภายนอก (เช่น การใช้เทคโนโลยีที่คล้ายกับที่ระบุไว้ในหัวข้อย่อยด้านบน ที่คุณได้รับเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม PMI touchpoint หรือรับอีเมลจากเรา) หรือ
 • ทำการโพสต์แบบสาธารณะลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่เราติดตาม (เช่น เพื่อให้เราสามารถเข้าใจความคิดเห็นส่วนรวม หรือสนองตอบความต้องการต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าของ PMI)

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติผ่านการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน (เช่น เว็บบีคอน/พิกเซล) ที่คุณได้รับเมื่อคุณเยี่ยมชม digital PMI touchpoint หรือได้รับข้อความอิเล็กทรอนิกส์จากเรา คุกกี้และกลไกอื่นที่ใช้จะขึ้นอยู่กับช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกเหล่านี้ที่ใช้ใน PMI touchpoint รวมถึงวิธียอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ โปรดดูข้อมูลที่มีให้ในหรือผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลนั้น กลไกเหล่านี้อาจรวมถึงคุกกี้การวิเคราะห์ของ Google (ดู www.google.com/policies/privacy/partners/)

เราอาจได้รับข้อมูลของคุณจากบุคคลภายนอก เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่แบ่งปันระหว่างบริษัทในเครือ PMI ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน (เช่น ความชอบและความสนใจของคุณ) บนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก (เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter)) รายชื่อทางการตลาดและข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับจากหน่วยงานบุคคลภายนอก

เราอาจสรุปข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่แล้ว เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลที่จัดเก็บเกี่ยวกับผู้ใช้ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์บางพื้นที่ ที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก เพื่อสรุปความชอบของคุณ

เราอาจจัดเก็บข้อมูลในลักษณะอื่นๆซึ่งคุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในขณะนั้น

ข้อมูลใดที่เกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บ

เราอาจจัดเก็บข้อมูลหลายประเภทเกี่ยวกับคุณ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นในการทำคำสั่งซื้อให้สมบูรณ์
 • ข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการรับประกัน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการอ้างอิงที่คุณทำ
 • ข้อมูลที่คุณให้กับเราในแบบฟอร์มหรือแบบสำรวจ และข้อมูลที่คล้ายกันที่คุณให้กับบุคคลภายนอกจะถูกโอนมาให้เรา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณ ซึ่งคุณเลือกที่จะแบ่งปันกับเรา (เช่น บนโทรศัพท์มือถือของคุณ)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมร้านค้าหรือกิจกรรมของเรา (หรือร้านค้าหรือกิจกรรมของผู้อื่นที่เราทำงานด้วย)
 • ข้อมูลที่คุณให้กับเราในการสื่อสาร (เช่น การโทร แชท อีเมล ข้อความ SMS) ที่คุณมีกับศูนย์ติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและความสนใจของคุณ (รวมถึงข้อมูลที่เราสรุปจากข้อมูลอื่น เช่น จากข้อมูลทางสถิติ)
 • ข้อมูลที่จำเป็นในการตรวจสอบอายุของคุณ
 • ข้อมูลที่สร้างโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ (เช่น IQOS) หากคุณเลือกที่จะแบ่งปันกับเรา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในการใช้สินค้าและบริการของเรา
 • ข้อมูลทางสถิติของคุณ (เช่น ข้อมูลสถิติของผู้ใช้ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์บางแห่ง)

ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากคุณโดยตรงจะปรากฏชัดเจนตามวิธีการในการให้ข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น

 • หากคุณสั่งซื้อสินค้าจากเราผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล คุณระบุชื่อ ผู้ติดต่อ รายละเอียดการเรียกเก็บเงิน วิธีการชำระเงิน และสินค้าที่คุณเลือก เพื่อให้เราสามารถทำคำสั่งซื้อของคุณให้สมบูรณ์ได้
 • คุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะสินค้า ความสนใจและประสบการณ์ของคุณเพื่อให้เราสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่คุณสนใจ และเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา
 • หากคุณนัดหมายเพื่อพบเรา (หรือบุคคลที่สนับสนุนสินค้าหรือบริการของเรา) เราอาจจัดเก็บชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ
 • เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถยืนยันอายุของคุณได้ เช่น สำเนาเอกสารระบุข้อมูลประจำตัวหรือภาพใบหน้าของคุณ (ไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือวิดีโอ)
 • หากคุณดาวน์โหลดแอปใดแอปหนึ่งของเรา เราอาจขอใช้ตำแหน่งของคุณ (แม้ว่าแอปจะปิดอยู่หรือไม่ได้ใช้งาน) สำหรับคุณสมบัติบางอย่าง ตัวอย่างเช่น คุณลักษณะ “ค้นหา IQOS ของฉัน” ช่วยให้คุณค้นหาอุปกรณ์ของคุณได้หากสูญหาย และจะไม่ทำงานอย่างถูกต้องหากคุณไม่แบ่งปันตำแหน่งของคุณ เราจะไม่เก็บข้อมูลตำแหน่ง ข้อมูลจะใช้เพื่ออนุญาตให้ใช้คุณลักษณะเหล่านี้เท่านั้นและเฉพาะเมื่อคุณตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลนี้โดยยอมรับการเปิดเผยข้อมูลในแอปที่เกี่ยวข้อง
 • หากคุณสื่อสารกับศูนย์ติดต่อของเราศูนย์ใดศูนย์หนึ่ง คุณอาจให้ข้อมูลแก่เรา เช่น เกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในการใช้สินค้าและบริการของเรา เพื่อให้เราสามารถจัดการกับคำขอของคุณได้

ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หากคุณเลือกที่จะส่งข้อมูลมาให้เรา ข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ PMI (1) ตัวอุปกรณ์เอง (เช่น หมายเลขประจำเครื่อง หมายเลขซีเรียลของเครื่องชาร์จ เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ ข้อผิดพลาดของอุปกรณ์) และ (2) การใช้อุปกรณ์ (เช่น จำนวนรายการที่บริโภค (เช่น สำหรับอุปกรณ์ IQOS) จำนวนการทำความสะอาด การใช้แบตเตอรี่ จำนวนการสูบ และข้อมูลอายุการใช้งานอุปกรณ์ (รวมถึงค่าสะสมและการประทับเวลา สำหรับแต่ละสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น))

โดยทั่วไป ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติจะเกี่ยวข้องกับ

 • รายละเอียดการเยี่ยมชมหรือการติดต่อทางโทรศัพท์ของคุณ (เช่น เวลา วันที่ และระยะเวลา)
 • การบันทึก (ที่ได้รับอนุญาต) ของการโทรของคุณหรือการเข้าเยี่ยมชม PMI touchpoint ซึ่งเราอาจคัดลอกเป็นรูปแบบข้อความ
 • ในร้านค้าหรือที่งานกิจกรรม (รวมถึงพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง) คุณไปเยี่ยมชมบ่อยแค่ไหน พื้นที่ใดที่คุณเยี่ยมชมและนานแค่ไหน และการซื้อสินค้าของคุณ
 • การใช้ digital PMI touchpoint ของคุณ (เช่น หน้าเพจที่คุณเยี่ยมชม หน้าเพจก่อนหน้า และหน้าเพจสุดท้ายที่คุณเข้าดูก่อนคุณออกไปจากระบบ คำค้นหาข้อมูล หรือลิงก์ที่มีการเลือกภายในช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล เมื่อคุณเปิดช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลครั้งแรก ระยะเวลาที่คุณใช้ และวิธีที่คุณโต้ตอบกับข้อความที่เราส่งถึงคุณหรือโฆษณาที่เราแสดงให้คุณเห็น) เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน (เช่น พิกเซล/เว็บบีคอน) เพื่อทำสิ่งนี้
 • การใช้งานเว็บไซต์บุคคลภายนอกของคุณ ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บจะคล้ายกับที่ระบุไว้ในหัวข้อย่อยด้านบน (เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน (เช่น พิกเซล/เว็บบีคอน) ในการดำเนินการนี้)
 • อุปกรณ์และซอฟต์แวร์มือถือหรือเดสก์ท็อปของคุณ (เช่น ที่อยู่ไอพี (IP address) หรือตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ (เช่น ตัวระบุโฆษณาบนมือถือ (MAID) หรือ Android ID (SSAID)) ข้อมูลตำแหน่ง (ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งทั่วไปของคุณ (มาจากที่อยู่ไอพี (IP Address) ซึ่งกรณีที่ข้อมูลที่เรามีจะเป็นข้อมูลทั่วไป เช่น เมืองที่คุณอยู่) หรือตำแหน่งที่แน่นอนของคุณ (หากคุณเลือกที่จะแบ่งปันกับเราเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น ที่ตั้งร้าน)) ยี่ห้อและรุ่นของอุปกรณ์ การตั้งค่าการแสดงผลของจอภาพของคุณ ประเภทเว็บเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ (บางส่วนอาจใช้ใน “ลายนิ้วมือดิจิทัล” (ดูวัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลของคุณด้านล่าง)) และรายละเอียดของคุกกี้ (หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน) ที่เราอาจมีเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ) และ
 • หากคุณส่งคืนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ PMI ให้กับเรา หรือนำไปที่ร้านใดร้านหนึ่งของเรา เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง และเลือกแบ่งปันข้อมูลที่เก็บ (ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น) กับเรา เราอาจดึงข้อมูลนั้นออกจากอุปกรณ์

ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากบุคคลภายนอกโดยปกติจะประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน (เช่น ความชอบ ความสนใจ และประสบการณ์ของคุณ) ตัวอย่างเช่น จากโพสต์ในโซเชียลมีเดียสาธารณะ

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด และอาศัยฐานการทางกฎหมายใด

ในส่วนนี้ เราจะระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบับนี้เป็นประกาศที่ใช้ทั่วโลก และในกรณีที่กฎหมายของประเทศจำกัดหรือห้ามการดำเนินการบางอย่างซึ่งระบุอยู่ในประกาศฉบับนี้ เราจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้นในประเทศนั้น

ภายใต้เงื่อนไขข้างต้น เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น การตรวจสอบอายุและสถานะของคุณในฐานะผู้ใช้สินค้าของเรา
 • เพื่อให้เช่าหรือขายสินค้าของเราให้กับคุณ รวมถึงการทำคำสั่งซื้อต่างๆ ของคุณให้สมบูรณ์ และดำเนินการชำระเงินของคุณ
 • เพื่อจัดให้มีบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายและบริการสนับสนุนสินค้าแก่คุณ รวมถึงจัดการเกี่ยวกับข้อสงสัยและคำร้องขอต่างๆ ของคุณ และการดำเนินการที่เกี่ยวกับการรับประกันและบริการสนับสนุน
 • เพื่อทำการตลาดสินค้าของเรา (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย) รวมถึงการจัดการกลยุทธ์มัดใจลูกค้าและโปรแกรมการอ้างอิง การปรับปรุงสินค้า การวิจัยตลาด (และเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้เห็นถึงหลักปฏิบัติที่ยุติธรรมในการวิจัยตลาด) การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด การจัดการแคมเปญการตลาด และการปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ที่ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของ PMI และงานกิจกรรม และเนื้อหาของข้อความที่เราส่งถึงคุณหรือโฆษณาที่เราแสดงให้คุณเห็น
 • เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณยังมีส่วนร่วมกับการตลาดของเราอยู่หรือไม่ และคุณต้องการรับมันต่อไปหรือไม่
 • เพื่อที่เราหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราจะได้แจ้งให้คุณทราบถึงโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตลาดหรือการส่งเสริมการขายสินค้าของ PMI
 • เพื่อให้คุณสามารถใช้และปรับปรุงประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับ PMI touchpoint และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ PMI
 • เพื่อสนับสนุนทั้งหมดข้างต้น รวมถึงการจัดการบัญชีของคุณ การติดต่อกับคุณ การจัดการการนัดหมายของคุณกับเราหรือกับบุคคลอื่นที่สนับสนุนสินค้าหรือบริการของเรา (เช่น เกี่ยวกับสินค้าใหม่ หรือบริการหลังการขาย) การปรับแต่งประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับ PMI touchpoint การป้องกันการฉ้อโกง (เช่น ในบริบทของการส่งเสริมการขาย การแข่งขัน และการทำแบบสำรวจของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลคนเดียวกันจะไม่ถูกนำไปใช้มากกว่าหนึ่งครั้ง หรือในบริบทของอีคอมเมิร์ซเพื่อคุ้มครองข้อมูลผู้ถือบัตร) การฝึกอบรมบุคลากรและการควบคุมคุณภาพ และการบริหารและการแก้ไขปัญหา
 • สำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ทางสถิติหรือทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการปรับปรุงสินค้าของ PMI (สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ PMI การดำเนินการนี้จะมีผลเฉพาะเมื่อคุณเลือกที่จะส่งข้อมูลให้เราเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้) และบริการ ร้านค้าและกิจกรรม และข้อมูลที่เรา (หรือบริษัทในเครือ) มอบให้กับลูกค้าของเรา
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เราจะแจ้งให้คุณทราบ หรือจะปรากฏอย่างชัดเจนตามวิธีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณในครั้งแรก

เราใช้ข้อมูลของคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (ซึ่งเราจะระบุในรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติม”)

 • การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เราจะต้องปฏิบัติตาม
 • การปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญา
 • เป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูล
 • หากไม่เป็นไปตามข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น หรือในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้มี ความยินยอมของคุณ (ซึ่งเราจะขอก่อนที่เราจะประมวลผลข้อมูล)

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการจัดเก็บและพื้นฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

วิธีการจัดเก็บข้อมูลและฐานทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 • ตรวจสอบอายุและสถานะของคุณในฐานะผู้ใช้สินค้าของเรา (ขึ้นอยู่กับประเทศและ PMI touchpoint ซึ่งอาจเป็นการดำเนินการด้วยตนเองหรือแบบอัตโนมัติ ในบางประเทศคุณจะอัปโหลดหรือให้สิทธิเราเข้าถึงภาพใบหน้าของคุณ (ภาพถ่าย/วิดีโอ)) ซึ่งคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบเพื่อกำหนดอายุของคุณโดยอัตโนมัติ (แต่ไม่ได้ระบุข้อมูลประจำตัวของคุณ))

โดยทั่วไป คุณจะเป็นผู้ให้ข้อมูลกับเราโดยตรง

เราใช้ข้อมูลนี้เนื่องจากจำเป็นสำหรับเราที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการขายสินค้าให้กับผู้บรรลุนิติภาวะเท่านั้น หรือในประเทศที่ไม่มีกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการขายสินค้าของเราให้เฉพาะผู้บรรลุนิติภาวะที่จะไม่ถูกจำกัดด้วยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

ให้ยืมหรือขายสินค้าของเรา

 • ดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ (รวมถึงการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน)
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินของคุณ
 • ให้บริการรับประกันและสนับสนุน

โดยทั่วไปคุณจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้กับเราโดยตรง (ซึ่งโดยปกติคือ ชื่อ ที่อยู่ธุรกิจ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการชำระเงิน)

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ในสัญญาที่มีต่อคุณในฐานะที่คุณเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ขอยืมของเรา

จัดให้มีบริการเกี่ยวกับการขายและสนับสนุนสินค้า

 • จัดการกับคำถามและคำขอของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณกับสินค้าและบริการของเรา
 • ติดต่อกับคุณ
 • การบริหารจัดการทั่วไปและการแก้ไขปัญหาทั่วไป
 • บริหารจัดการกลยุทธ์มัดใจลูกค้า

โดยปกติข้อมูลนี้คุณมอบให้เราโดยตรงแต่อาจรวมกับข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ (เช่น การใช้เทคโนโลยี (เช่น คุกกี้และเว็บบีคอน/พิกเซล) เพื่อตรวจสอบการใช้งาน PMI touchpoint และอีเมลจากเรา) และการใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อตรวจสอบการใช้ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลภายนอก และ (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย) ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก (เช่น โพสต์บนโซเชียลมีเดียสาธารณะ)

เราใช้ข้อมูลนี้เนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขายและบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าของเราซึ่งจะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

ทำการตลาดสินค้าของเรา (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย)

 • ทำความเข้าใจความชอบของคุณ (เช่น สินค้าหรือกิจกรรมที่อาจทำให้คุณสนใจหรืออาจมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นตามความต้องการของคุณ) และเท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย ให้ทำการตลาดกับคุณเป็นการส่วนตัว
 • ทำความเข้าใจว่าคุณยังมีส่วนร่วมกับการตลาดของเราอยู่หรือไม่และต้องการรับข้อมูลการตลาดต่อไปหรือไม่
 • บริหารจัดการกลยุทธ์รักษาลูกค้าและการแนะนำ
 • เชิญชวนให้คุณเข้าร่วม และดำเนินการสำรวจหรือแคมเปญการวิจัยตลาด
 • เพื่อการวิจัยตลาดและเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติการวิจัยตลาดที่เป็นธรรม
 • พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
 • บริหารจัดการแคมเปญด้านการตลาด
 • ปรับแต่งประสบการณ์ตามความต้องการของคุณกับ PMI touchpoint (เช่น ปรับแต่งให้การเข้าใช้เป็นแบบที่คุณชอบ ยกตัวอย่างเช่น การทักทายหรือการแนะนำที่อาจทำให้คุณสนใจ)

ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลที่คุณให้กับเรา (เช่น ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ รายละเอียดโซเชียลมีเดีย) ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ (เช่น การใช้เทคโนโลยี (เช่น คุกกี้และเว็บบีคอน/พิกเซล)) เพื่อติดตามการใช้ PMI touchpoint ของคุณและข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมลและ SMS) จากเรา) และการใช้เทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อตรวจสอบช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลภายนอก และ (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย) ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก (เช่น โพสต์บนโซเชียลมีเดียสาธารณะ)

เราใช้ข้อมูลเนื่องจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • เราได้รับความยินยอมจากคุณในการดำเนินการนี้ (ซึ่งกรณีเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง) หรือ
 • เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อใช้งาน PMI touchpoint เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของคุณตามความต้องการ เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณต้องการที่จะรับข้อมูลทางการตลาดของเราต่อไปหรือไม่ ในลักษณะที่จะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

ทำการตลาดสินค้าของเรา (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย)

 • ให้ข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับบริษัทในเครือ PMI และเพื่อจัดการการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ร้านค้า กิจกรรม และการควบคุมสินค้าของเรา
 • ดำเนินการตามความต้องการทางการตลาดของคุณ เช่น ด้วยข้อความและข้อเสนอที่กำหนดเองที่เราส่งถึงคุณ หรือโฆษณาที่เราแสดงให้คุณเห็น
 • พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เหล่านี้

ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลที่คุณให้กับเรา (เช่น ชื่อและที่อยู่ติดต่อของคุณและรายละเอียดโซเชียลมีเดีย) ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ (เช่น การใช้เทคโนโลยี (เช่น คุกกี้และเว็บบีคอน/พิกเซล) เพื่อตรวจสอบการใช้งาน PMI touchpoint และข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อีเมลและ SMS) จากเรา) และการใช้เทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อตรวจสอบการใช้ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลภายนอก และ (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย) ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก (เช่น โพสต์บนโซเชียลมีเดียสาธารณะ และข้อมูลทางสถิติ)

เราใช้ข้อมูลนี้เนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการทำการตลาดสิ่งเหล่านี้ที่จะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

ในบางประเทศซึ่งมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะส่งเอกสารเหล่านี้ให้คุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณแล้วเท่านั้น

ใช้ PMI touchpoint และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ PMI

เพื่อให้คุณสามารถใช้และปรับปรุงประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับ PMI touchpoint และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ PMI

หากคุณเลือกที่จะส่งถึงเรา ข้อมูลนี้จะถูกส่งถึงเราไม่ว่าจะโดยตรงจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์เอง หรือผ่านทางแอปของเราที่คุณอาจดาวน์โหลด

ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ (1) ตัวอุปกรณ์เอง (เช่น หมายเลขประจำเครื่อง หมายเลขซีเรียลของเครื่องชาร์จ เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ ข้อผิดพลาดของอุปกรณ์) และ (2) การใช้อุปกรณ์ (เช่น จำนวนแท่ง HEET ของยาสูบ (สำหรับอุปกรณ์ IQOS) จำนวนการทำความสะอาด การใช้แบตเตอรี่ จำนวนการสูบ และข้อมูลอายุการใช้งานอุปกรณ์ (รวมถึงค่าสะสมและการประทับเวลา สำหรับแต่ละสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น))

เราใช้ข้อมูลนี้ด้วยเหตุผลว่า (ก) เรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อจัดหา PMI touchpoint และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ PMI ให้แก่คุณ และเพื่อให้การสนับสนุนนี้แก่คุณ ซึ่งจะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ หรือ (ข) คุณยินยอมให้ใช้งานเหล่านี้ (ซึ่งกรณีเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง)

สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นทั้งหมด

 • บริหารจัดการบัญชีของคุณ
 • ทำให้คุณสามารถใช้ PMI touchpoint (เช่น ให้คุณยังคงสามารถเข้าสู่ระบบในส่วนของช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่สงวนไว้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การจัดการภาษาที่คุณเลือกใช้ และใช้ระบบตะกร้าสินค้า) เปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของ PMI touchpoint เช่นคุณลักษณะ “ค้นหา IQOS ของฉัน” (ซึ่งคุณเลือกที่จะแบ่งปันตำแหน่งของคุณ)
 • ติดต่อกับคุณ
 • จัดการการนัดหมายของคุณกับเราหรือกับคนที่สนับสนุนสินค้าหรือบริการของเรา (เช่น เกี่ยวกับสินค้าใหม่ หรือบริการหลังการขาย)
 • เพิ่มประสบการณ์ของคุณ
 • การป้องกันการฉ้อโกง (เช่น ในบริบทของการส่งเสริมการขาย การแข่งขัน และการทำแบบสำรวจของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ถูกใช้โดยบุคคลเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือในบริบทของอีคอมเมิร์ซเพื่อคุ้มครองข้อมูลผู้ถือบัตร)
 • การฝึกอบรมบุคลากรและการควบคุมคุณภาพ (รวมถึงการใช้การถอดเสียงบันทึกการโทรไปยังศูนย์ติดต่อเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกแบบรวม) และการจัดการและการแก้ไขปัญหา

ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลที่คุณให้กับเรา (โดยปกติคือ ชื่อ รหัสผ่าน (หรือเทียบเท่า)) และข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ และคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกัน “ลายนิ้วมือดิจิทัล” ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น และ (หากได้รับอนุญาต) การบันทึกการโทรของคุณ (และการถอดความของการบันทึกเหล่านั้น) หรือการเยี่ยมชม PMI touchpoint)

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราบริหารจัดการบัญชีของคุณเพื่อสนับสนุนการซื้อหรือจัดให้มีบริการหลังการขาย เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสัญญาของเราที่มีต่อคุณในฐานะที่คุณเป็นผู้ซื้อสินค้าของเรา หากเราบริหารจัดการบัญชีของคุณเพื่อนำเสนอสินค้าของเราให้กับคุณ เราจะดำเนินการสนับสนุนการทำการตลาด เป็นต้นและเราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อทำการตลาดสินค้าต่างๆ ของเราที่จะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ และอื่นๆ

การวิเคราะห์และการปรับปรุงธุรกิจ

 • เพื่อให้เราหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราสามารถแจ้งให้คุณทราบถึงโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายสินค้าของ PMI
 • เพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ทางสถิติหรือทางวิทยาศาสตร์ (รวมถึงสำหรับการปรับปรุงสินค้าของ PMI (สำหรับข้อมูลที่จัดเก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะมีผลใช้เฉพาะเมื่อคุณเลือกที่จะส่งข้อมูลให้เราเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้) บริการ ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของ PMI กิจกรรม digital PMI touchpoint และข้อมูลที่เรา (หรือบริษัทในเครือของเรา) จัดหาให้กับลูกค้าของเรา)

ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลที่คุณให้กับเรา (เช่น ข้อมูลจากการสื่อสารของคุณกับ PMI touchpoint หรือข้อมูลประชากร เช่น อายุ เพศ และเมืองที่คุณอาศัยอยู่) ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ (ซึ่งสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ PMI จะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณและการใช้งานของคุณ แต่ในกรณีที่เราขอความยินยอมจากคุณให้ใช้ข้อมูลบางอย่าง เราจะไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เว้นแต่คุณจะให้ความยินยอม) ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ และ (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย) ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก ในกรณีที่เรามีข้อมูลมากกว่าหนึ่งประเภทจากหมวดหมู่เหล่านี้ เราจะรวมข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์ของเรา

เราใช้ข้อมูลเนื่องจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • เราได้รับความยินยอมจากคุณในการดำเนินการนี้ (ซึ่งกรณีเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง) หรือ
 • เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการวิเคราะห์และปรับปรุงผลการดำเนินธุรกิจ สินค้าของเราPMI touchpoint ร้านค้าปลีกและกิจกรรมต่างๆ ที่เราจัดให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเชิญชวนบุคคลอื่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายสินค้าของPMI ที่จะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

หากเราไม่ได้ใช้ข้อมูลของคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายดังกล่าวข้างต้น หรือในกรณีที่กฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่เราจะดำเนินการใดๆ กับข้อมูล (ซึ่งกรณีเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง)

ในบางกรณี เราอาจจะใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีเช่นนั้น เราจะจัดให้มีประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่ระบุการใช้ข้อมูลดังกล่าว คุณควรอ่านประกาศเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับประกาศฉบับนี้

เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับใคร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับ

 • บริษัทในเครือ PMI
 • บุคคลภายนอกที่ให้บริการหรือสินค้าแก่บริษัทในเครือ PMI หรือคุณ
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจและผู้โฆษณาของบริษัทในเครือ PMI ที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างระมัดระวัง (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับสินค้าของเรา หรือสอดคล้องกับรูปแบบและภาพลักษณ์ของบริษัทในเครือ PMI) เพื่อให้หุ้นส่วนทางธุรกิจหรือผู้โฆษณาสามารถติดต่อคุณได้พร้อมข้อเสนอที่พวกเขาคิดว่าอาจทำให้คุณสนใจตามความชอบของคุณได้ และ
 • บุคคลภายนอกอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้อื่นตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น ดังนั้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อน

การแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือ PMI

 • จะมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับ Philip Morris Products S.A. (ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Neuchâtel ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในเครือ PMI Philip Morris Products S.A. ประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
 • ข้อมูลของคุณอาจถูกแบ่งปันกับบริษัทในเครือ PMI ที่รับผิดชอบในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ (หากไม่ใช่บริษัทในเครือ PMI ที่จัดเก็บข้อมูลในครั้งแรก) เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
 • ข้อมูลของคุณอาจถูกแบ่งปันกับบริษัทในเครือ PMI อื่นๆ ที่คุณติดต่อ (เช่น หากคุณเดินทางและต้องการทราบว่าจะซื้อสินค้าของ PMI ในประเทศใหม่ได้ที่ไหน หรือจะหาบริการหรือสนับสนุนสินค้าของ PMI ได้ที่ไหน) เพื่อยกระดับบริการของเราให้กับคุณ
 • คุณสามารถดูรายละเอียดของบริษัทในเครือ PMI และประเทศที่บริษัทนั้นตั้งอยู่ได้ในเว็บไซต์ของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศ

ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่ เราต้องการให้คุณทราบรายละเอียดเพิ่มเติมบางประการ

หากคุณอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม…

หากคุณอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โปรดทราบว่าเราแบ่งปันข้อมูลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ กับบริษัทในเครือ PMI อื่นๆ บนพื้นฐานของ “การใช้ร่วมกัน” ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของญี่ปุ่น เมื่อเราทำเช่นนี้ Philip Morris Japan Limited จะยังคงจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างมีความรับผิดชอบ และเรากำหนดให้ผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูลดำเนินการเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ หากบริษัทเหล่านั้นตั้งอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น เราใช้มาตรการที่เหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอก

ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบุคคลภายนอกที่จัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัทในเครือ PMI หรือคุณ (เช่น ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ผู้ค้าปลีก ผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า ผู้ให้บริการข้อมูล และผู้ให้บริการตรวจสอบอายุ)

ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับหุ้นส่วนทางธุรกิจและผู้โฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกของบริษัทในเครือ PMI ที่คัดเลือกมาอย่างระมัดระวัง (ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่คุณอาจจะนำมาเชื่อมโยงกับสินค้าของเรา ตัวอย่างเช่น ด้วยภาพลักษณ์ รูปแบบ หรือหน้าที่ที่มีลักษณะคล้ายกันหรือใช้ร่วมกัน) เพื่อให้พวกเขาสามารถติดต่อคุณเพื่อนำเสนอสินค้า บริการ และการส่งเสริมการขายที่พวกเขาคิดว่าอาจทำให้คุณสนใจตามความชอบของคุณได้

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต เช่น หน่วยงานกำกับดูแล ส่วนราชการ เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ เมื่อเราพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพหรือการสูญเสียทางการเงิน หรือเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง และในบริบทของการปรับโครงสร้างองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศ

ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่ เราต้องการให้คุณทราบรายละเอียดเพิ่มเติมบางประการ

หากคุณอยู่ในประเทศเยอรมนี โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม…

หากคุณอยู่ในประเทศเยอรมนี เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับ SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden โทรศัพท์: +49 611 92780 เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบอายุ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาประมวลผลข้อมูลของคุณ โปรดดูประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่นี่

หากคุณอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม…

หากคุณอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โปรดทราบว่าเราแบ่งปันข้อมูลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ กับ Dentsu Tech Inc. (“Dentsu”) บนพื้นฐานของ “การใช้ร่วมกัน” ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของญี่ปุ่น เมื่อเราทำเช่นนี้ Philip Morris Japan Limited จะยังคงจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างมีความรับผิดชอบ และเรากำหนดให้ Dentsu ดำเนินการเช่นเดียวกัน

ข้อมูลของคุณอาจจะถูกส่งไปที่ใด

เช่นเดียวกับบรรษัทข้ามชาติอื่น เราจะถ่ายโอนข้อมูลไปทั่วโลกให้แก่บริษัทในเครือและผู้ให้บริการของเรา ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังประเทศอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมาตรฐานของเรา เมื่อใดก็ตามที่เราถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปต่างประเทศ เราจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของคุณเฉพาะกับผู้ที่ต้องการดูเท่านั้น ประมวลผลข้อมูลของคุณตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลภายในของเรา คุ้มครองข้อมูลอย่างเหมาะสมและถ่ายโอนเฉพาะข้อมูลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้เท่านั้น เมื่อข้อมูลถูกถ่ายโอน เราจะกำหนดให้ฝ่ายที่ได้รับเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ ลบข้อมูลออกเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป และดำเนินการตามประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ดังนั้น ข้อมูลของคุณอาจจะถูกโอนไปนอกเขตอำนาจศาลของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจพิเศษยุโรป สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หรือญี่ปุ่น ข้อมูลของคุณอาจได้รับการประมวลผลในประเทศอื่น

เมื่อมีการใช้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อมูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนภายในหรือภายนอกประเทศหรือเขตแดนที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ รวมถึงไปยังประเทศหรือเขตแดนที่อาจจะไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เทียบเท่ากัน

ตัวอย่างเช่น เราและบริษัทในเครือ PMI อื่นๆ ภายในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจพิเศษยุโรปอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในเครือ PMI หรือไปยังผู้ให้บริการภายนอกสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจพิเศษยุโรป ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวทุกกรณี การถ่ายโอนจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

สำหรับการถ่ายโอนจากสหราชอาณาจักร ตาม GDPR ของสหราชอาณาจักรและคำแนะนำของสำนักงานกรรมาธิการข้อมูล

ในว่ากรณีจะเป็นเช่นไร จะต้องมีการบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ในประเทศหรือเขตแดนที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการของเราตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย

เราจะคุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างไร

เราจะดำเนินการตามมาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่จากการถูกเปิดเผย การใช้ การเปลี่ยนแปลงหรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่เหมาะสม เราจะใช้วิธีการเข้ารหัสข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นใดที่สามารถช่วยคุ้มครองข้อมูลที่คุณให้มาได้ เรากำหนดให้ผู้ให้บริการของเราปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณในระยะเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการเก็บรักษาข้อมูลภายในของเรา หลังจากนั้นเราจะลบข้อมูลดังกล่าว ระยะเวลาที่กำหนดอาจแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิร้องขอให้เราลบข้อมูลได้ นอกจากนี้ บางครั้งเราอยู่ภายใต้หน้าที่ทางกฎหมาย ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูล เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีและการบัญชี เพื่อเก็บรักษาข้อมูลตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กำหนด หรือลบข้อมูลดังกล่าวหลังจากช่วงระยะเวลาสูงสุดที่กำหนดไว้

โดยปกติแล้ว เราจะเก็บข้อมูลตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ ในกรณีที่ช่วงเวลาเหล่านี้ขัดแย้งกับหน้าที่ทางกฎหมาย เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีและการบัญชี ในการเก็บรักษาข้อมูลตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ หรือต้องการลบข้อมูลหลังจากช่วงระยะเวลาสูงสุดที่กำหนดไว้ เราจะใช้ช่วงเวลาที่กำหนดไว้แทน

ลักษณะ

คำอธิบาย/หลักเกณฑ์ในการเก็บรักษาข้อมูล

ทำการตลาดให้กับคุณ (รวมถึงการสื่อสารทางการตลาด) (หากคุณใช้ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลและสามารถติดต่อได้)

ข้อมูลส่วนใหญ่ในข้อมูลส่วนบุคคลด้านการตลาดของคุณจะถูกเก็บไว้ตามระยะเวลาของความสัมพันธ์ทางการตลาดของเรากับคุณ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่คุณยังคงใช้ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล หรือตอบสนองต่อการสื่อสารของเรา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการตลาดบางประเภทของคุณ เช่น ประวัติการที่เราติดต่อกับคุณ โดยหลักมักจะล้าสมัยเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งไป ดังนั้นเราจึงลบข้อมูลดังกล่าวออกโดยอัตโนมัติหลังจากพ้นระยะเวลาที่กำหนด (โดยปกติคือ 3 ปี) ไว้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

ทำการตลาดให้กับคุณ (รวมถึงการสื่อสารการตลาด) (หากคุณไม่ได้ติดต่อกับเราแล้ว)

สถานการณ์นี้เหมือนกับสถานการณ์ข้างต้น แต่หากเราไม่ได้ติดต่อกับคุณเป็นเวลานาน (โดยปกติคือ 2 ปี) เราจะหยุดส่งการสื่อสารทางการตลาดและลบประวัติการตอบกลับของคุณ สิ่งนี้จะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่เคยคลิกการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม เข้าสู่ระบบช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล หรือติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าในช่วงเวลานั้น เหตุผลก็คือในสถานการณ์เหล่านี้ เราถือว่าคุณไม่ต้องการรับการสื่อสาร

ทำการตลาดให้กับคุณ (รวมถึงการสื่อสารการตลาด) (หากไม่สามารถติดต่อคุณได้)

หากคุณลงทะเบียนเพื่อรับการสื่อสารทางการตลาด แต่ข้อมูลที่คุณให้เราเพื่อติดต่อคุณใช้งานไม่ได้ เราจะเก็บรายละเอียดของคุณไว้เป็นระยะเวลาปกติเพียง 1 ปี เพื่อให้คุณส่งคืนและแก้ไขได้

ทำการตลาดให้กับคุณ (รวมถึงการสื่อสารการตลาด) (การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์)

หากคุณเริ่มลงทะเบียนตัวเองในฐานข้อมูล แต่ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ (เช่น หากคุณไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบอายุ หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล) เราจะเก็บรายละเอียดของคุณไว้ (เพื่อให้คุณส่งคืนและดำเนินการให้เสร็จสิ้น) ไม่เกิน 30 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลที่ขาดหายไป

การวิจัยตลาด

หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนกับเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (เช่น การสื่อสารการตลาด การรับประกัน การดูแลลูกค้า) และเราใช้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับคุณเพื่อทำความเข้าใจตลาดหรือความต้องการของคุณ เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เป็นระยะเวลาสั้นๆเพื่อทำการวิจัยตลาดโดยเฉพาะ

หากเราจัดเก็บข้อมูลของคุณในบริบทการวิจัยตลาดอื่นๆ เราจะเก็บข้อมูลนั้นไว้

 • เพื่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยตลาดแต่ละรายการในช่วงเวลาที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล (โดยปกติไม่เกิน 1 ปี) และ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงแนวทางปฏิบัติที่ยุติธรรมตราบเท่าที่เราจำเป็นต้องสามารถแสดงให้เห็นได้ และเราจะตรวจสอบเป็นประจำว่าบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวหรือไม่เพื่อพิจารณาว่ายังคงจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้หรือไม่

การซื้อ ธุรกรรมกลยุทธ์การรักษาลูกค้า และการรับประกัน

เมื่อคุณซื้อสินค้าหรือทำธุรกรรมกลยุทธ์การรักษาลูกค้า เราจะเก็บรักษาข้อมูลรายละเอียดของการซื้อสินค้านี้ไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการขายสินค้า และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายใดๆ (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกข้อมูลทางภาษีและการบัญชีและวัตถุประสงค์การป้องกันการฉ้อโกง) หากคุณได้ลงทะเบียนการรับประกันสำหรับอุปกรณ์ของ PMI เราจะเก็บข้อมูลรายละเอียดของการรับประกันนี้ไว้ตราบเท่าที่มีการรับประกันสินค้าดังกล่าว

การบริการลูกค้า

หากคุณติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เราจะเก็บบันทึกของเรื่องนั้น (รวมถึงรายละเอียดคำถามของคุณและการตอบกลับของเรา) และเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้ในขณะที่ข้อมูลนั้นยังคงมีความสำคัญกับความสัมพันธ์ของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการให้เราเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ตามการรับประกัน หรือหากคำถามล่าสุดของคุณมีความเกี่ยวข้อง บันทึกชั่วคราว (เช่น การบันทึกเสียงทางโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณขอให้เราช่วยติดต่อไปยังร้านค้าปลีก) อาจจะมีความสำคัญจนกว่าจะมีการบันทึกที่ถาวรมากขึ้นและจะถูกเก็บรักษาไว้เพียงชั่วคราวเท่านั้น

การตรวจสอบระบบและการป้องกันการฉ้อโกง

บันทึกการตรวจสอบระบบโดยปกติจะเก็บไว้เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือนสำหรับการกู้คืนระบบ และสูงสุด 10 ปีสำหรับการป้องกันการฉ้อโกง

การวิเคราะห์ธุรกิจ

เราเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจส่วนใหญ่ไว้ในช่วงระยะเวลาของความสัมพันธ์ทางการตลาดกับคุณตามที่ระบุไว้ในบรรทัดแรกของตารางด้านบนนี้ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบบางอย่างของมัน เช่น ข้อมูลอุปกรณ์บางอย่าง (หากคุณเลือกที่จะแบ่งปันกับเรา) มักจะล้าสมัยหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นเราจึงลบข้อมูลออกโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดตามความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เราจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลอุปกรณ์

เราเก็บข้อมูลที่จัดเก็บจากอุปกรณ์ของคุณ (หากคุณเลือกที่จะแบ่งปันกับเรา) เป็นระยะเวลาต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่เราใช้งาน

 • การปรับปรุงสินค้า: 5 ปี (หรือก่อนหน้านั้นหากคุณลบข้อมูลส่วนบุคคลด้านการตลาดของคุณ)
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ: 5 ปี (หรือก่อนหน้านั้นหากคุณลบข้อมูลส่วนบุคคลด้านการตลาดของคุณ)
 • การวินิจฉัยและอัปเกรดอุปกรณ์: ลบทันทีหลังจากให้บริการ
 • แสดงให้เห็นการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม: 10 ปี

การตรวจสอบอายุ

รายละเอียดที่คุณส่งมาให้เราเพื่อยืนยันอายุของคุณจะถูกลบออกเมื่อเราดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้น เราดำเนินการหลายขั้นตอนในการทำเช่นนี้และระยะเวลาเก็บรักษาจะแตกต่างกันไปตามกระบวนการที่ตามมา ตั้งแต่ไม่กี่นาทีถึงหกเดือน เรายังเก็บรายละเอียดบางอย่างแยกไว้เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง – ดูด้านบน

การจดจำอายุโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ (อาจใช้หากคุณขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของเรา)

รูปภาพของคุณจะถูกลบออกทันทีหลังการวิเคราะห์ (การวิเคราะห์ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที)

คุณมีสิทธิและทางเลือกอะไรบ้าง

คุณอาจมีสิทธิบางประการหรือทั้งหมดในข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่ ดังต่อไปนี้

 • การขอให้เราให้สิทธิคุณในการเข้าถึงข้อมูล
 • การขอให้เราแก้ไข อัปเดต หรือลบข้อมูล
 • การขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูล ในบางสถานการณ์
 • การคัดค้านเราในการใช้ข้อมูล ในบางสถานการณ์
 • การเพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้เราใช้ข้อมูล
 • การโอนย้ายข้อมูล ในบางสถานการณ์
 • การเลือกที่จะไม่ให้เราใช้ข้อมูลเพื่อการตลาดแบบตรง และ
 • การร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศของคุณ (หากมี)

เรามีวิธีง่ายๆ ให้กับคุณในการใช้สิทธิดังกล่าว เช่น ลิงก์สำหรับ “การยกเลิกเป็นสมาชิก” หรือให้ที่อยู่ติดต่อแก่คุณ ในข้อความที่คุณได้รับ

แอปพลิเคชันบนมือถือบางอย่างที่เรานำเสนออาจส่งข้อความแบบแจ้งเตือนให้คุณ เช่น ข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ คุณสามารถปิดการใช้ข้อความแจ้งเตือนเหล่านี้ผ่านการตั้งค่าในโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันของคุณ

สิทธิที่คุณมีขึ้นอยู่กับกฎหมายในประเทศของคุณ หากคุณอยู่ในสหราชอาณาจักร เขตเศรษฐกิจยุโรป คุณจะมีสิทธิที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ หากคุณอยู่ที่อื่น คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม (โปรดดูในหัวข้อ “หากคุณมีคำถาม ควรติดต่อใคร” ที่ท้ายประกาศฉบับนี้)

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่

รายละเอียดเพิ่มเติม (หมายเหตุ อาจมีข้อจำกัดทางกฎหมายบางประการต่อสิทธิด้านล่างทั้งหมด)

การขอให้เราให้สิทธิคุณในการเข้าถึงข้อมูล

เพื่อเป็นการยืนยันดังนี้

 • ไม่ว่าเราจะประมวลผลข้อมูลของคุณหรือไม่
 • ชื่อของเราและรายละเอียดสำหรับการติดต่อของเรา
 • วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
 • ประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ประเภทของบุคคลที่เราจะแบ่งปันข้อมูลให้ และบุคคลอื่นที่อยู่นอกสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรปและไม่ได้รับประโยชน์จากการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission Adequacy Decision) ภายใต้มาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูล
 • แหล่งที่มาของข้อมูล (หากมี) เมื่อเราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ
 • (เท่าที่เรากระทำได้ ซึ่งจะทำการแจ้งให้คุณทราบ) การตัดสินใจที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ รวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะของคุณ ซึ่งก่อให้เกิดผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณ หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณในลักษณะที่คล้ายกัน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตรรกะต่างๆ ตลอดจนความสำคัญและผลที่คาดว่าจะตามมาของการประมวลผลดังกล่าวสำหรับคุณ และ
 • หลักเกณฑ์ในการกำหนดระยะเวลาที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้

เมื่อได้รับคำขอจากคุณ เราจะจัดทำสำเนาข้อมูลของคุณตามที่เราใช้ (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น)

การขอให้เราแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูล

คุณจะใช้สิทธินี้ได้หากข้อมูลที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

การขอให้เราลบข้อมูลและในบางกรณีการขยายสิทธินี้ สิทธิที่จะถูกลืม

คุณจะใช้สิทธินี้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่เราเก็บไว้นั้นไม่มีความจำเป็นต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลอีกต่อไป
 • เราใช้ข้อมูลโดยได้รับความยินยอมจากคุณและคุณได้ถอนความยินยอมของคุณ (ในกรณีนี้ เราจะบันทึกไว้ว่าจะไม่ติดต่อคุณอีก เว้นแต่คุณจะแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการให้เราลบข้อมูลทั้งหมดของคุณ ซึ่งเราจะเคารพในความต้องการของคุณ)
 • เราใช้ข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อเราพบว่าเราไม่มีความจำเป็นในการใช้งานข้อมูลอีกต่อไป หลังจากที่คุณคัดค้าน
 • เป็นข้อมูลที่ได้รับหรือใช้อย่างผิดกฎหมาย หรือ
 • เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย

การจำกัดการใช้ข้อมูลของเรา

คุณจะใช้สิทธินี้ได้ชั่วคราวขณะที่เราตรวจสอบกรณีของคุณอยู่ เมื่อคุณ

 • โต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลที่เราใช้ หรือ
 • ได้คัดค้านการที่เราใช้ข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย

(หากคุณใช้สิทธิของคุณในกรณีเหล่านี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่เราจะใช้ข้อมูลอีกครั้ง)

คุณจะใช้สิทธินี้ได้เช่นกัน ในกรณีดังต่อไปนี้

 • เราใช้ข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคุณคัดค้านการลบข้อมูล หรือ
 • เราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลอีกต่อไป แต่คุณต้องการให้มีข้อมูลไว้เพื่อการฟ้องร้องดำเนินคดี

การคัดค้านเราการใช้ข้อมูล

คุณมีสิทธิสองประการในกรณีดังต่อไปนี้

(i) หากเราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการตลาดแบบตรง คุณสามารถ “เลือกไม่ให้เราใช้ข้อมูล” ได้ (โดยไม่ต้องให้เหตุผล) และเราจะดำเนินการตามคำขอของคุณ และ

(ii) หากเราใช้ข้อมูลของคุณโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการตลาดทางตรง คุณสามารถคัดค้านเราในการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้น โดยให้คำอธิบายถึงสถานการณ์ของคุณ และเราจะพิจารณาคำคัดค้านของคุณ

การถอนความยินยอมของคุณที่ให้เราใช้ข้อมูล

คุณจะใช้สิทธินี้ได้ หากพื้นฐานทางกฎหมายซึ่งเราใช้ข้อมูลของคุณนั้นเกิดขึ้นโดยอาศัยความยินยอม กรณีเหล่านี้จะปรากฏอย่างชัดเจนในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น หากคุณให้ความยินยอมโดยใช้ศูนย์การตั้งค่าในแอปของเรา คุณสามารถถอนความยินยอมได้โดยสลับตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง)

การโอนย้ายข้อมูล

หากว่า

(i) คุณได้ให้ข้อมูลแก่เรา และ

(ii) เราใช้ข้อมูลนั้นด้วยวิธีการอัตโนมัติและโดยอาศัยความยินยอมของคุณ หรือโดยการที่เราปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณ

เมื่อนั้นคุณจะมีสิทธิได้รับข้อมูลคืนจากเราในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไป และมีสิทธิในการขอให้เราโอนย้ายข้อมูลไปให้บุคคลอื่นหากเป็นไปได้ในทางเทคนิคในการดำเนินการดังกล่าว

สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศของคุณ

หากคุณมีข้อร้องเรียนใดๆ เรายินดีที่จะแก้ไขให้คุณโดยตรง โปรดพิจารณาติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่ลิงก์ตอนต้นของประกาศฉบับนี้ ก่อนติดต่อหน่วยงานกำกับดูแล

หากคุณต้องการติดต่อหน่วยงานกำกับดูแล รายละเอียดมีดังนี้

 • สำหรับสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป คุณสามารถติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นของคุณตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ Europa ผ่านลิงก์นี้ หากคุณไม่แน่ใจว่าหน่วยงานกำกับดูแลของเขตอำนาจศาลของคุณคือใคร โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดตามลิงก์ที่ด้านบนสุดของหน้านี้
 • สำหรับสหราชอาณาจักร คุณสามารถติดต่อสำนักงานกรรมาธิการข้อมูลผ่านลิงก์นี้
 • สำหรับประเทศอื่นๆ โปรดติดต่อเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐในประเทศของคุณ

หากคุณไม่แน่ใจว่าหน่วยงานกำกับดูแลของเขตอำนาจศาลของคุณคือใคร โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดตามลิงก์ที่ด้านบนสุดของหน้านี้

รายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศ

คุณอาจจะมีสิทธิเพิ่มเติมบางประการตามประเทศที่คุณอยู่

หากคุณอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม…

หากคุณอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้จะมีผลกับคุณ

 • หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา เราอาจไม่สามารถให้ข้อมูล สินค้าหรือบริการที่คุณร้องขอได้ (ตามความเหมาะสม) และ
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (ดูได้ที่นี่) อธิบาย (1) วิธีที่คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ (2) วิธีที่คุณสามารถยื่นคำร้องเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ (3) วิธีที่เราจะจัดการกับข้อร้องเรียนใดๆ

หากคุณอยู่ในประเทศฝรั่งเศส โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม…

หากคุณอยู่ในประเทศฝรั่งเศส คุณมีสิทธิในการแจ้งวิธีที่พึงปฏิบัติแก่เราเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่ในกรณีที่คุณเสียชีวิต (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราควรเก็บข้อมูลหรือลบข้อมูลออกไปหรือไม่ และบุคคลอื่นควรจะมีสิทธิเห็นข้อมูลนั้นหรือไม่) คุณอาจจะ

 • แจ้งวิธีที่พึงปฏิบัติทั่วไปแก่ผู้ให้บริการดิจิทัลที่ลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฝรั่งเศส (เรียกว่า “CNIL”) (วิธีที่พึงใปฏิบัติเหล่านี้จะใช้บังคับกับการใช้ข้อมูลของคุณทุกรูปแบบ) หรือ
 • แจ้งวิธีที่พึงปฏิบัติโดยเฉพาะแก่เราซึ่งใช้บังคับโดยเฉพาะกับการใช้ข้อมูลของคุณ
 • วิธีที่พึงปฏิบัติของคุณอาจทำให้เราต้องโอนย้ายข้อมูลของคุณไปยังบุคคลภายนอก (แต่หากข้อมูลนั้นมีข้อมูลของผู้อื่นอยู่ด้วย เรามีหน้าที่ในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นด้วยเช่นกันซึ่งอาจหมายความว่าเราจะไม่สามารถปฏิบัติตามวิธีที่พึงให้ปฏิบัติในจดหมายได้) คุณอาจจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกให้มารับผิดชอบในการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามวิธีที่พึงปฏิบัติของคุณ หากคุณไม่ได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกไว้ ผู้สืบมรดกของคุณจะสามารถใช้สิทธิของคุณในการจัดการกับข้อมูลของคุณหลังจากคุณเสียชีวิต (เว้นแต่คุณจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในวิธีที่พึงปฏิบัติ)

เพื่อการบริหารจัดการมรดกของคุณ (ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้สืบมรดกของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้เพื่อการพิสูจน์และรับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพย์มรดกของคุณ รวมถึงสินค้าหรือข้อมูลดิจิทัลใดๆที่อาจถือเป็นความทรงจำของครอบครัวที่สามารถโอนย้ายไปยังผู้สืบมรดกของคุณได้) และ

เพื่อให้แน่ใจว่าคู่สัญญาที่ใช้ข้อมูลของคุณได้รับทราบเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณแล้ว (เช่น การปิดบัญชีของคุณ และการจำกัดการใช้หรืออัปเดตข้อมูลของคุณ)

 • คุณอาจจะแก้ไขหรือยกเลิกวิธีที่พึงให้ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณในกรณีที่คุณเสียชีวิต โปรดดูมาตรา 40-1 ของกฎหมาย 78-17 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2521 เมื่อคุณเสียชีวิตแล้ว คุณจะหยุดใช้บัญชีของคุณไปโดยปริยายและเราจะลบข้อมูลของคุณตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด”)

หากคุณอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม…

หากคุณอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ คุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้โดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของฟิลิปปินส์และกฎและระเบียบที่บังคับใช้ รวมถึงความเห็นที่ปรึกษาสำนักงานนโยบายความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการความเป็นส่วนตัวแห่งชาติ ฉบับที่ 2018-031

หากคุณมีคำถาม ควรติดต่อใคร

หากคุณมีคำถาม หรือต้องการใช้สิทธิใดๆของคุณ คุณสามารถหารายละเอียดการติดต่อสำหรับบริษัทในเครือ PMI ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ลิงก์อยู่ที่ด้านบนสุดของประกาศฉบับนี้ นอกจากนี้คุณจะได้รับรายละเอียดการติดต่อเมื่อบริษัทในเครือ PMI มีการติดต่อสื่อสารใดๆ กับคุณ

หากประเทศของคุณมีหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อหน่วยงานนั้นได้เมื่อมีคำถาม ข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ หากบริษัทในเครือ PMI ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อกังวลของคุณได้ คุณยังอาจมีสิทธิในการขอการพิจารณาคดีต่อศาลในประเทศได้

การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

เราอาจอัปเดตประกาศฉบับนี้ (และประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว) เป็นครั้งคราว ในกรณีที่กฎหมายกำหนด เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากนี้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

แก้ไขล่าสุด 18 กรกฎาคม 2565.