เราคือใคร?

เราเป็นสมาชิกของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (Philip Morris International) รายละเอียดต่างๆ ของเรา (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เป็นต้น) จะถูกส่งให้กับคุณในเวลาที่มี (หรือเพื่อยืนยัน) การจัดเก็บข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น ในประกาศบนแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ ในอีเมล์หรือในสัญญาระหว่างเราซึ่งจะมีลิงก์เชื่อมโยงมายังประกาศฉบับนี้

 • PMI หมายถึง ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (Philip Morris International) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทยาสูบข้ามชาติชั้นนำ โดยฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนลประกอบไปด้วยกลุ่มบริษัทหรือที่เรียกว่า “บริษัทในเครือ (affiliates)” เป็นจำนวนมาก
 • บริษัทในเครือ PMI (PMI affiliates) หมายถึง บริษัทแต่ละบริษัทในกลุ่มของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเรียกว่า “บริษัทในเครือ PMI” “เรา” (หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) หมายความรวมถึงบริษัทในเครือ PMI ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลของคุณในครั้งแรก
 • สินค้าของ PMI หมายถึง สินค้าของเราหรือของบริษัทในเครือ PMI บริษัทอื่น

เราจัดเก็บข้อมูลของคุณอย่างไร?

เราอาจจะจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยวิธีต่างๆ เช่น

 • คุณอาจให้ข้อมูลกับเราโดยตรง (เช่น ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม หรือติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์)
 • เราอาจจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ (เช่น เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของ PMI)
 • เราอาจได้มาซึ่งข้อมูลจากบุคคลภายนอก (เช่น ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น ลิงค์อิน (LinkedIn) เฟซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter))

ในประกาศฉบับนี้ เราจะเรียกวิธีการทุกวิธีที่ใช้ในการติดต่อระหว่างคุณกับเราว่า “PMI touchpoints” (ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล) โดย PMI touchpoint จะหมายความรวมถึงช่องทางที่เป็นวัตถุ (เช่น สำนักงานของ PMI ร้านค้าปลีกและกิจกรรมต่างๆ) และทางดิจิตัล (เช่น การติดต่อกันทางอีเมล์ แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ต่างๆ)

เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้โดยตรง ซึ่งโดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อคุณ

 • ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในฐานข้อมูลของเรา (ซึ่งสามารถกระทำได้ด้วยตนเอง ผ่านแอพพลิเคชั่นหรือออนไลน์ เป็นต้น)
 • ค้าขายหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของ PMI เช่น ณ ร้านค้าปลีก
 • ทำข้อตกลงกับเราในการขาย ส่งเสริม หรือจัดจำหน่ายสินค้าของ PMI (หรือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว)
 • ดาวน์โหลดหรือใช้ digital PMI touchpoint (เช่น แอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์)
 • ติดต่อเราผ่าน PMI touchpoint หรือผ่านทางอีเมล์ โซเชียลมีเดียหรือทางโทรศัพท์
 • ลงทะเบียนอุปกรณ์กับเรา
 • ลงทะเบียนลูกค้าเพื่อเป็นสมาชิกในฐานข้อมูลของเรา
 • สมัครเป็นสมาชิกใน panel portal ของ PMI
 • ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารต่างๆ ของ PMI การแจ้งเตือนทางอีเมล์ หรือการติดต่อสื่อสารทางการตลาด
 • เข้าร่วมในการทำแบบสำรวจของ PMI หรือกิจกรรมการแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายของ PMI (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย) หรือ
 • เข้าเยี่ยมชมสำนักงานของเราหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทในเครือ PMI จัดขึ้น

เราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งโดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อคุณ

 • เข้าเยี่ยมชมสำนักงานของเรา (เช่น ผ่านทางวิดีโอ (กล้องวงจรปิด CCTV) ที่บันทึกและสร้างบันทึกข้อมูลการเข้าออก)
 • ทำงานที่หรือเยี่ยมชมร้านค้าซึ่งขายสินค้าของ PMI (เช่น โดยการจัดเก็บข้อมูลของคุณ ณ จุดชำระเงินหรือผ่านเซ็นเซอร์ในร้านค้าที่มีการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่)
 • เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งบริษัทในเครือ PMI จัดขึ้น (เช่น ผ่านการขายหรือซื้อสินค้าที่งานีกิจกรรม) หรือผ่านเซ็นเซอร์ที่งานกิจกรรมที่มีการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • ติดต่อสื่อสารกับเรา (เช่น ผ่าน PMI touchpoint หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ)
 • ใช้ PMI touchpoints (เช่น ผ่านกลไกการติดตามในแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์) หรือ
 • ทำการโพสต์แบบสาธารณะลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่เราติดตาม (เพื่อที่จะทำความเข้าใจความเห็นส่วนรวมหรือเพื่อสนองตอบความต้องการต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าของ PMI ได้ เป็นต้น)

 

เราอาจจะจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติผ่านการใช้คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีติดตามที่มีลักษณะคล้ายกันบน digital PMI touchpoints คุกกี้และเทคโนโลยีในแต่ละแบบที่จะนำมาใช้จะขึ้นอยู่กับ PMI touchpoints ที่เกี่ยวข้อง โปรดดูประกาศเรื่องคุกกี้ที่อยู่บน touchpoint หรือผ่าน touchpoint ที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ (รวมถึงคุกกี้ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ของ Google) และเทคโนโลยีที่คล้ายกันบน touchpoint รวมถึงวิธีการที่คุณจะยอมรับหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ต่างๆ

ในกรณีที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย เราอาจได้มาซึ่งข้อมูลของคุณจากบุคคลภายนอก ข้อมูลเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลที่ถูกแบ่งปันระหว่างบริษัทในเครือ PMI ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน (เช่น ความชอบและความสนใจของคุณ) ที่อยู่บนพื้นที่โซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก (เช่น ลิงค์อิน (LinkedIn) เฟซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter)) และบัญชีรายชื่อทางการตลาดต่างๆ (marketing lists) ซึ่งได้รับจากบุคคลภายนอกที่เป็นตัวแทนด้านการตลาด

เราอาจจัดเก็บข้อมูลในลักษณะอื่นๆ ซึ่งคุณจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ในขณะที่มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดของคุณที่เราจัดเก็บ?

เราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณหลายประเภท เช่น

 • ข้อมูลที่จำเป็นในการจัดการและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ หรือนายจ้างหรือตัวแทนของคุณ
 • ข้อมูลที่จำเป็นในการค้าขายหรือในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของ PMI (เช่น การทำคำสั่งซื้อต่างๆ ให้สมบูรณ์)
 • ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บริการสนับสนุนสินค้าหรือบริการของ PMI หรือเพื่อการรับประกันสินค้าหรือบริการ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำในการประกอบธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าของเรา สินค้าของ PMI หรือเกี่ยวข้องกับเรา (เช่น การลงทะเบียนลูกค้าเพื่อเป็นสมาชิกในฐานข้อมูลของเรา การให้บริการรับประกัน การแสดงสินค้าของ PMI และสื่อการขาย ณ จุดขาย เป็นต้น)
 • ข้อมูลที่คุณให้เราไว้ในสัญญา แบบฟอร์มหรือแบบสำรวจหรือการสื่อสารระหว่างกันบน digital touchpoints
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ร้านค้าหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเรา
 • ข้อมูลที่คุณให้กับเราในการติดต่อต่างๆ (เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น) ที่คุณได้ติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้า
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและความสนใจของคุณ
 • ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ตรวจสอบอายุ ข้อมูลประจำตัว และอำนาจของคุณในการกระทำการแทนนายจ้างของคุณ แล้วแต่กรณี

ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากคุณโดยตรงจะปรากฏอย่างชัดเจนตามวิธีการในการให้ข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น

 • หากคุณสั่งซื้อสินค้าจากเราผ่านทาง PMI touchpoint คุณจะต้องระบุชื่อ รายละเอียดสำหรับการติดต่อ รายละเอียดสำหรับการเรียกเก็บเงิน และสินค้าที่คุณเลือกเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อของคุณได้
 • หากเรามีความสัมพันธ์ด้านการจัดจำหน่าย คุณจะต้องระบุชื่อ รายละเอียดสำหรับการติดต่อ รายละเอียดสำหรับการเรียกเก็บเงิน เพื่อที่เราจะสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณหรือนายจ้างของคุณและดำเนินการตามสัญญาของเรากับคุณหรือนายจ้างของคุณได้
 • คุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและความสนใจในสินค้า เพื่อที่เราจะสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่อาจตรงกับความสนใจของคุณได้
 • เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่ทำให้เราสามารถตรวจสอบอายุของคุณได้ เช่น สำเนาเอกสารยืนยันตัวตนหรือรูปถ่ายใบหน้าของคุณ
 • คุณอาจส่งภาพถ่ายเกี่ยวกับวิธีที่คุณได้แสดงสินค้าของ PMI หรือสื่อ ณ จุดขาย ให้กับเรา
 • คุณอาจตอบข้อความผ่านทางโทรศัพท์
 • คุณอาจลงทะเบียนลูกค้าเพื่อเป็นสมาชิกในฐานข้อมูลของเรา ตัวอย่างเช่น เพื่อที่เราจะสามารถให้บริการรับประกันได้

  โดยทั่วไป ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติจะเกี่ยวข้องกับ

 • รายละเอียดการเยี่ยมชมหรือการติดต่อทางโทรศัพท์ของคุณ (เช่น เวลาและระยะเวลา)
 • ความถี่ บริเวณและระยะเวลาที่คุณเข้าเยี่ยมชมสำนักงานของเรา ร้านค้าหรือเข้าร่วมกิจกรรม (รวมถึงบริเวณที่อยู่ใกล้กัน) และสินค้าที่คุณซื้อจากร้านค้าหรือที่งานกิจกรรม
 • digital PMI touchpoints ที่คุณใช้ (เช่น หน้าเพจที่คุณเข้าเยี่ยมชม หน้าเพจก่อนหน้าที่คุณเข้า และหน้าเพจสุดท้ายที่คุณเข้าก่อนคุณออกจากระบบ คำค้นหาข้อมูล หรือลิงก์ที่มีการเลือกใน touchpoint) และ
 • อุปกรณ์ของคุณ (เช่น ที่อยู่ไอพี (IP address) หรือหมายเลขประจำเครื่อง ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง รายละเอียดของคุกกี้ใดๆ ที่เราอาจจัดเก็บบนอุปกรณ์ของคุณ)

โดยทั่วไป ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากบุคคลภายนอกจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน (เช่น ความชอบและความสนใจต่างๆ ของคุณ) เช่น จากโพสต์ลงบนสื่อโซเชียลมีเดียสาธารณะต่างๆ

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด และโดยอาศัยฐานทางกฎหมายใด?

ในส่วนนี้ เราจะอธิบายถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบับนี้เป็นประกาศที่ใช้ทั่วโลก ดังนั้น หากมีกฎหมายของประเทศใดจำกัดหรือห้ามการดำเนินการบางอย่างซึ่งระบุอยู่ในประกาศฉบับนี้ เราจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวในประเทศนั้นๆ

ภายใต้เงื่อนไขดังที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น การตรวจสอบอายุ ข้อมูลประจำตัวและสถานะความเป็นผู้ค้าปลีก ดำเนินการตรวจสอบตามนโยบาย “รู้จักผู้จัดหาสินค้าหรือบริการของคุณ (know your supplier)” และบริหารจัดการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเรากับคุณหรือนายจ้างของคุณ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บรักษาและการใช้บันทึกข้อมูลของคุณในกรณีที่อาจจะมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้น เพื่อขอคำแนะนำจากทนายความของเราและที่ปรึกษาอื่น
 • เพื่อขายสินค้าของเราให้กับคุณ รวมถึงการทำคำสั่งซื้อต่างๆ ของคุณให้สมบูรณ์ และดำเนินการชำระเงินของคุณ
 • เพื่อจัดให้มีบริการเกี่ยวกับการขายแก่คุณ รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับข้อสงสัยและคำขอต่างๆ ของคุณ และการดำเนินการที่เกี่ยวกับการรับประกัน
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลใหม่ๆ การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมต่างๆ และเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของเราในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการกลยุทธ์มัดใจลูกค้า (Loyalty program) การให้ความช่วยเหลือคุณในการช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เกี่ยวกับบัญชีของลูกค้าเหล่านั้นและ (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย) กลยุทธ์มัดใจลูกค้า (Loyalty program) การพัฒนาปรับปรุงสินค้า การวิจัยตลาด การพัฒนากลยุทธ์การตลาดต่างๆ การบริหารจัดการแคมเปญด้านการตลาดต่างๆ และการดำเนินการตามความต้องการของคุณที่ร้านค้าซึ่งขายสินค้าของ PMI และที่งานกิจกรรมต่างๆ
 • การลงทะเบียนลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่ในฐานข้อมูลของเรา ตัวอย่างเช่น เพื่อทำการตลาดสินค้าของเรา
 • เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น รวมถึงการบริหารจัดการบัญชีของคุณหรือนายจ้างของคุณ การทำให้คุณสามารถใช้ PMI touchpoints และขาย ส่งเสริมและจัดจำหน่ายสินค้าของ PMI (หรือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว) (แล้วแต่กรณี)ได้ การติดต่อกับคุณ การดำเนินการตามความต้องการของคุณในการใช้ PMI touchpoints การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ การเก็บบันทึกข้อมูลทั่วไป และการจัดการการเข้าถึงระบบใดๆ ที่คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
 • เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงสินค้าของ PMI สำนักงาน การดำเนินการ ร้านค้าและกิจกรรมต่างๆ และข้อมูลที่เรา (หรือบริษัทในเครือของเรา) จัดหาให้กับลูกค้าและผู้จัดหาสินค้าหรือบริการของเรา
 • เพื่อที่เราหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราจะได้แจ้งให้คุณทราบถึงโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตลาดหรือการส่งเสริมการขายสินค้าของ PMI
 • สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เราจะแจ้งให้คุณทราบหรือจะปรากฏอย่างชัดเจนตามวิธีการการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณในครั้งแรก

  เราใช้ข้อมูลของคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (ซึ่งเราจะอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติม”)

 • การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่จะเราจะต้องปฏิบัติตาม
 • การปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา
 • เป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายที่ไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ต่างๆ ที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูล
 • ความยินยอมของคุณ (ซึ่งเราจะขอก่อนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล) หากไม่เป็นไปตามข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการจัดเก็บข้อมูลและฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

 วัตถุประสงค์
  วิธีการจัดเก็บข้อมูลและฐานทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 • ตรวจสอบอายุ ข้อมูลประจำตัวและสถานะความเป็นผู้ค้าปลีก
 • หน้าที่ในการจัดทำบัญชีภาษีและธุรกิจ
 • มาตรการตอบโต้ทางการค้า
 • การตรวจสอบประวัติ
 • การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 • การร้องขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย
 • ผลประโยชน์ขัดกัน
 • การเก็บรักษาสัญญาและเอกสารประกอบต่างๆ ที่คุณอาจถูกอ้างถึงในเอกสาร
 • การตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น

โดยทั่วไป คุณจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้กับเราโดยตรง

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพราะเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเราในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องค้าขายสินค้าให้กับผู้ใหญ่เท่านั้นและดำเนินธุรกิจของเราให้เป็นไปอย่างถูกต้อง (รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทและภาษี) ในการเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและภาษี ปฏิบัติตามมาตรการตอบโต้ทางการค้า ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย (ซึ่งอาจรวมถึงการเก็บบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น) จัดทำรายงาน ปฏิบัติตามคำร้องขอข้อมูลจากพนักงานเจ้าหน้าที่และจัดการกับกรณีที่มีผลประโยชน์ขัดกันเกิดขึ้น ทั้งนี้ ถึงแม้ในหลายประเทศจะไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่เนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการค้ากับผู้ใหญ่เท่านั้นและในการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ที่คุณมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

เพื่อการขายสินค้าของเรา

 • ดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ (รวมถึงการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน)
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินของคุณ
 • จัดให้มีการรับประกัน

โดยทั่วไป คุณจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้กับเราโดยตรงหรือโดยผ่านทางนายจ้างของคุณ แล้วแต่กรณี (ซึ่งโดยปกติคือ ชื่อ ตำแหน่งหน้าที่ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล์ ข้อมูลการชำระเงิน หนังสือติดต่อ)

เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ในสัญญาระหว่างเรากับคุณหรือนายจ้างของคุณในฐานะที่เป็นผู้ซื้อสินค้าของเรา

 

เพื่อจัดให้มีการให้บริการเกี่ยวกับการขาย

 • จัดการกับข้อสงสัยและคำขอของคุณ
 • ติดต่อกับคุณ
 • การบริหารงานและการแก้ไขปัญหาทั่วไป
 • บริหารจัดการกลยุทธ์มัดใจลูกค้า (Loyalty program)
 • บริหารจัดการความสัมพันธ์

โดยทั่วไป คุณจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้กับเราโดยตรงหรือโดยผ่านทางนายจ้างของคุณ

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดให้มีบริการเกี่ยวกับการขายให้กับคุณหรือนายจ้างของคุณซึ่งจะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ที่คุณมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

 

เพื่อการส่งเสริมการขายทางธุรกิจและการบริหารจัดการความสัมพันธ์ (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย)

 • แจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลใหม่ๆ การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรา
 • ลงทะเบียนลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่ในฐานข้อมูลของเรา
 • ให้ความช่วยเหลือคุณในการช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เกี่ยวกับบัญชีของลูกค้าเหล่านั้น
 • ทำความเข้าใจความชอบของคุณ (เช่น สินค้าหรือกิจกรรมที่อาจทำให้คุณสนใจหรือที่อาจมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นตามความต้องการของคุณ)
 • บริหารจัดการกลยุทธ์มัดใจลูกค้า (Loyalty program)
 • เชิญชวนคุณให้เข้าร่วมและดำเนินการสำรวจหรือแคมเปญการวิจัยตลาด
 • เพื่อการวิจัยตลาด
 • พัฒนากลยุทธ์การตลาด
 • บริหารจัดการแคมเปญด้านการตลาด
 • การดำเนินการตามความต้องการของคุณในการใช้ PMI touchpoints (เช่น ปรับแต่งให้การเข้าใช้เป็นแบบที่คุณชอบ ยกตัวอย่างเช่น การทักทายหรือการแนะนำที่อาจทำให้คุณสนใจ)

โดยทั่วไป ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่คุณให้กับเรา (เช่น ชื่อและรายละเอียดการติดต่อและโซเชียลมีเดียของคุณ) ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ (เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อติดตามการใช้ PMI touchpoints) และข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก (เช่น โพสต์บนโซเชียลมีเดียสาธารณะ) (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย)

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการบริหารจัดการความสัมพันธ์และแจ้งให้คุณทราบถึงธุรกิจ สินค้า และงานกิจกรรมต่างๆ ของเรา ในการใช้ PMI touchpoints และในการดำเนินการตามความต้องการของคุณในลักษณะที่จะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ที่คุณมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

เพื่อการส่งเสริมการขายทางธุรกิจและการบริหารจัดการความสัมพันธ์ (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย)

 • ให้ข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับบริษัทในเครือ PMI และเพื่อการจัดการการส่งเสริมการขาย สินค้าและบริการ ร้านค้า กิจกรรม และการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

โดยทั่วไป ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่คุณให้กับเรา (เช่น ชื่อและรายละเอียดการติดต่อ การจัดการโซเชียลมีเดียของคุณ) ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ (เช่น การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน) และข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก (เช่น โพสต์บนโซเชียลมีเดียสาธารณะ) (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย)

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งจะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพที่คุณมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

ในบางประเทศซึ่งมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะส่งเอกสารเหล่านี้ให้คุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของคุณแล้วเท่านั้น

เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ

 • การบริหารจัดการองค์กรทั่วไปและการเก็บบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ
 • การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้า (ตั้งแต่การเริ่มเข้าทำสัญญาไปจนถึงการเลิกสัญญา)
 • การบริหารจัดการผู้เยี่ยมชมและการเก็บบันทึกข้อมูล
 • การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม การฝึกอบรมและโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ
 • การติดต่อกันตามความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณหรือนายจ้างของคุณ รวมถึงการจัดการกับข้อสงสัยและคำร้องขอของคุณ
 • การพัฒนา การนำมาใช้ การดำเนินการ และการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ  อุปกรณ์และอาคารต่างๆ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลการติดต่อและเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
 • จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย
 • ดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ ผู้เยี่ยมชมของบริษัทในเครือ PMI และทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น

โดยทั่วไป เราจะได้รับข้อมูลเหล่านี้จากคุณโดยตรงหรือโดยผ่านทางนายจ้างของคุณ

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของเรา ในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณหรือนายจ้างของคุณและในการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของอาคารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเราซึ่งจะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ที่คุณมีในการจำกัดการใช้ข้อมูลของคุณ

เพื่อการรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบระบบต่างๆ

 • การยืนยันตัวตนและการควบคุมการเข้าถึง รวมถึงการจัดเก็บบันทึกข้อมูล หากมี
 • การตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ อินเตอร์เน็ตและอีเมล์ต่างๆ ของ PMI ที่คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
 • การตรวจสอบการเข้าถึงสถานที่ต่างๆ ของ PMI การจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทในเครือ PMI และการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ณ สถานที่ต่างๆ ของเรา

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติผ่านทางวิธีการที่หลากหลาย เช่น การติดตามระบบและอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ และกล้องวงจรปิด CCTV ที่บันทึกภาพและการบันทึกเสียงในการติดต่อทางโทรศัพท์ในบางกรณี ณ สถานที่ต่างๆ ของเรา

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเก็บรักษาความลับ ความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและสถานที่ต่างๆ ของเราทั้งทางกายภาพและทางดิจิตัล ซึ่งจะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ที่คุณมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ระบุข้างต้น

 • บริหารจัดการบัญชีของคุณ
 • ทำให้คุณสามารถใช้ PMI touchpoints ได้ (เช่น ทำให้คุณยังคงสามารถอยู่ในระบบในส่วนที่สงวนไว้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การจัดการภาษาที่คุณเลือกใช้ และใช้ระบบตะกร้าสินค้า)
 • ติดต่อกับคุณ
 • ดำเนินการตามความต้องการของคุณ เช่น การเสนอแนะเกี่ยวกับการซื้อสินค้าซึ่งอาจเหมาะสมกับคุณ (เช่น โดยอาศัยการซื้อในคราวก่อนหน้า)
 • การบริหารและการแก้ไขปัญหาต่างๆ

โดยทั่วไป ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่คุณให้กับเรา (โดยปกติคือชื่อและรหัสผ่าน (หรือสิ่งอื่นใดที่เหมือนกัน)) และข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามที่คล้ายกันต่างๆ)

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น หากเราบริหารจัดการบัญชีของคุณเพื่อสนับสนุนการซื้อหรือจัดให้มีบริการหลังการขาย เราจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสัญญาของเราที่มีต่อคุณในฐานะที่คุณเป็นผู้ซื้อสินค้าของเรา หากเราบริหารจัดการบัญชีของคุณเพื่อนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้าของเราให้กับคุณหรือหากเราเสนอแนะเกี่ยวกับการซื้อสินค้าซึ่งอาจเหมาะสมกับคุณ เราจะดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาทางธุรกิจ เป็นต้น โดยเราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการที่จะทำการตลาดสินค้าต่างๆ ของเราซึ่งจะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ที่คุณมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ เป็นต้น

การวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น

 • เพื่อให้เราหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราสามารถแจ้งให้คุณทราบถึงโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการส่งเสริมการขายสินค้าของ PMI
 • เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น (ซึ่งรวมถึงสินค้า ระบบ การดำเนินการ สำนักงานของ PMI ร้านค้าที่ขายสินค้าของ PMI การฝึกอบรม กิจกรรมต่างๆ digital PMI touchpoints และข้อมูลที่เรา (หรือบริษัทในเครือของเรา) จัดหาให้กับคุณ นายจ้างของคุณหรือลูกค้าของเรา)

โดยทั่วไป ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่คุณให้กับเรา ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติและข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก(เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย)

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการวิเคราะห์และปรับปรุงผลการดำเนินธุรกิจ สินค้า ระบบ การดำเนินการ สำนักงานของเรา ร้านค้า การฝึกอบรม กิจกรรมต่างๆ PMI touchpoints และข้อมูลที่เราจัดให้ให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเชิญชวนให้บุคคลอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายสินค้าของ PMI ที่ไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ที่คุณมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

 

หากเราไม่ได้ใช้ข้อมูลของคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายใดดังกล่าวข้างต้น เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะดำเนินการใดๆ กับข้อมูล (ซึ่งกรณีเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง)

ในบางกรณี เราอาจจะใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น เราจะจัดให้มีประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมเพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในลักษณะดังกล่าว คุณควรอ่านประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องร่วมกับประกาศฉบับนี้

เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับใคร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด?

เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับ

 • บริษัทในเครือ PMI
 • บุคคลภายนอกที่จัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัทในเครือ PMI หรือแก่คุณ (เช่น ที่ปรึกษามืออาชีพ ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ผู้สอบบัญชี และผู้ให้บริการข้อมูล)
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจหรือผู้โฆษณาของบริษัทในเครือ PMI ที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างระมัดระวัง (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเรา หรือสอดคล้องกับรูปแบบและภาพลักษณ์ของบริษัทในเครือ PMI) เพื่อให้หุ้นส่วนทางธุรกิจหรือผู้โฆษณาสามารถติดต่อคุณพร้อมข้อเสนอเกี่ยวกับโปรแกรมการค้า (trade programs) สื่อการเรียนรู้ และการฝึกอบรมต่างๆ ที่พวกเขาคิดว่าอาจทำให้คุณสนใจตามความชอบของคุณได้ และ
 • บุคคลภายนอกอื่นใด ตามที่จำเป็นหรือตามที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย (เช่น หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล และที่ปรึกษามืออาชีพ)

การแบ่งปันข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ PMI

 • จะมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับ Philip Morris International Management SA (ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในเครือ PMI นอกจากนี้ อาจจะมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับ Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ในฐานะเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีแก่บริษัทในเครือ PMI โดย Philip Morris International Management SA และ Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (เท่าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้) จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ระบุในประกาศฉบับนี้
 • อาจจะมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบริษัทในเครือ PMI ที่รับผิดชอบสำหรับประเทศที่คุณปฏิบัติงาน (ในกรณีที่บริษัทในเครือ PMI นั้นไม่ได้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลไว้ตั้งแต่แรก) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
 • อาจจะมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบริษัทในเครือ PMI อื่นใดที่คุณติดต่อหรือทำธุรกิจด้วย (เช่น หากคุณขายสินค้าหรือบริการให้แก่บริษัทในเครือ PMI อื่นใดหรือเดินทางไปยังสำนักงานของ PMI อื่นใดในช่วงเวลาที่คุณมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทในเครือ PMI)

คุณสามารถดูรายละเอียดของบริษัทในเครือ PMI และประเทศที่บริษัทนั้นตั้งอยู่ได้ ที่นี่

 

การแบ่งปันข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก

 • เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบุคคลภายนอกที่จัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัทในเครือ PMI หรือแก่คุณ (เช่น ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการการชำระเงิน ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ผู้ขายปลีก ผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า ผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ให้บริการตรวจสอบอายุ)
 • เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับหุ้นส่วนทางธุรกิจหรือผู้โฆษณาของบริษัทในเครือ PMI ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างระมัดระวัง (ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่คุณอาจจะนำมาเชื่อมโยงกับสินค้าของเรา ตัวอย่างเช่น ด้วยภาพลักษณ์ รูปแบบ หรือหน้าที่ที่มีลักษณะคล้ายกันหรือใช้ร่วมกัน) เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถติดต่อคุณเพื่อนำเสนอสินค้า บริการและการส่งเสริมการขายที่พวกเขาคิดว่าอาจทำให้คุณสนใจตามความชอบของคุณได้

เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบุคคลภายนอกอื่นใด ตามที่จำเป็นหรือตามที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล เพื่อตอบรับคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐอื่นใด เมื่อเราพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิดเผยนั้นเป็นสิ่งจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย หรือความสูญเสียทางการเงินหรือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสืบสวนสอบสวนกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายหรือที่ผิดกฎหมาย รวมถึงในการปรับโครงสร้างองค์กร

ข้อมูลของคุณอาจจะถูกส่งไปยังที่ใด?

บริษัทในเครือ PMI จะถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันทั่วโลก เช่นเดียวกันกับบรรษัทข้ามชาติอื่น ดังนั้น ข้อมูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนไปทั่วโลก (หากข้อมูลของคุณถูกเก็บรวบรวมไว้ภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป ย่อมหมายความว่าข้อมูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนไปยังภายนอกเขตดังกล่าวได้)

เมื่อมีการใช้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อมูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนไปยังภายในหรือภายนอกประเทศหรืออาณาเขตที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ รวมถึงไปยังประเทศหรืออาณาเขตที่อาจจะไม่ได้มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

บริษัทในเครือ PMI ซึ่งอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือ EEA จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในเครือ PMI ที่อยู่นอก EEA ก็ได้ เช่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจทั่วโลก ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม การถ่ายโอนจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 • เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ European Commission adequacy decision
 • อยู่ภายใต้ความคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น ตามสัญญาต้นแบบของกลุ่มสหภาพยุโรป (EU Model Contracts) หรือ
 • เป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามหน้าที่ในสัญญาระหว่างเรากับคุณ (หรือการดำเนินการตามคำมั่นก่อนการทำสัญญาตามคำขอของคุณ) หรือเพื่อการทำสัญญาหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลภายนอกเพื่อผลประโยชน์ของคุณ เช่น การจัดเตรียมการเดินทาง

ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไร จะต้องมีการบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับในประเทศหรืออาณาเขตที่เกี่ยวข้อง

เราจะคุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างไร?

เราจะดำเนินการตามมาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่จากการถูกเปิดเผย การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่เหมาะสม เราจะใช้วิธีการเข้ารหัสข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นใดที่สามารถช่วยคุ้มครองข้อมูลที่คุณให้มาได้ เรากำหนดให้ผู้ให้บริการของเราปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด?

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นเราจะลบข้อมูลดังกล่าว ระยะเวลาที่กำหนดอาจแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ในบางสถานการณ์คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราลบข้อมูลได้ นอกจากนี้ ในบางกรณีเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บข้อมูลไว้ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีและการบัญชี เป็นต้น

โดยปกติแล้ว เราจะเก็บข้อมูลไว้ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้

 ลักษณะ
  คำอธิบาย/หลักเกณฑ์ในการเก็บข้อมูล
 •  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ทางการค้ากับคู่ค้า (คู่ค้าที่ใช้ digital touchpoints และสามารถติดต่อได้) 

ข้อมูลประวัติคู่ค้าของคุณส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ในช่วงระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์ทางการค้าของเรากับคุณ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลประวัติของคุณบางประเภท เช่น ประวัติงานที่แล้วเสร็จ ประวัติการแลกของสมนาคุณ ประวัติการซื้อสินค้าของคุณ โดยหลักจะล้าสมัยเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งไป ดังนั้น เราก็จะลบข้อมูลดังกล่าวออกโดยอัตโนมัติ หลังจากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ทางการค้ากับคู่ค้า (คู่ค้าที่ไม่มีการใช้งานบน digital touchpoints)

กรณีนี้เป็นกรณีเช่นเดียวกันกับกรณีข้างต้น เว้นแต่ในกรณีที่คุณหยุดการใช้ digital touchpoint เป็นระยะเวลานาน (โดยปกติ คือ 2 ปี) เราจะเพิกถอนการเข้าถึงแพลตฟอร์มดิจิตัลของคุณและลบบันทึกต่างๆ เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มดิจิตัลของคุณที่เรายังคงมีอยู่ (เว้นแต่ การใช้แพลตฟอร์มดิจิตัลของคุณจะตกอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ในการดำเนินการอื่น เช่น บันทึกคำสั่งซื้อของคุณ) ทั้งนี้ เนื่องจากในสถานการณ์ดังกล่าว เราสันนิษฐานว่าคุณไม่ต้องการใช้แพลตฟอร์มดิจิตัลอีกต่อไป

 • คู่ค้า (ที่ไม่สามารถติดต่อได้)

หากคุณได้ลงทะเบียนกับเราในฐานะคู่ค้าไว้แล้ว แต่ข้อมูลที่คุณให้เรามาไม่สามารถติดต่อคุณได้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เพียง 6 เดือนเท่านั้นเพื่อให้คุณสามารถกลับมาและแก้ไขข้อมูลได้

 • คู่ค้า (การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์)

หากคุณเริ่มต้นลงทะเบียนในฐานะคู่ค้าแล้ว แต่กระบวนการลงทะเบียนยังไม่เสร็จสิ้นเราจะไม่เก็บข้อมูลใดๆ ของคุณทั้งสิ้น

 • บันทึกทางธุรกิจและการชำระเงิน

เราจะเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ การขาย การซื้อ การชำระเงินที่เกิดขึ้นและได้รับการชำระแล้ว รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ (เช่น สัญญาและอีเมล์) ตามข้อกำหนดของบริษัทและข้อกำหนดด้านภาษี ซึ่งโดยปกติแล้วจะเก็บไว้ 11 ปี นอกจากนี้ เราจะเก็บบันทึกข้อมูลการตรวจสอบที่ได้ดำเนินการกับผู้จัดหาสินค้าหรือบริการตราบเท่าที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามกฎระเบียบต่างๆ

 • บันทึกผู้เข้าเยี่ยมชม

หากคุณเข้าเยี่ยมชมอาคารของเรา จะมีการเก็บบันทึกผู้เข้าเยี่ยมชมไว้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเก็บไว้เป็นระยะเวลาสามปี

 • กล้องวงจรปิด CCTV

หากคุณเข้าเยี่ยมชมอาคารของเรา จะมีการเก็บบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด CCTV ซึ่งโดยปกติแล้วจะเก็บไว้เพียงไม่กี่วันเท่านั้น หรือไม่เกิน 2-3 สัปดาห์ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะของการเก็บบันทึกนั้นๆ

 • การวิจัยตลาด

หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนในฐานข้อมูลของเรา และเราใช้ข้อมูลของคุณที่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อให้เข้าใจในตลาดหรือความชอบของคุณ เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อการดำเนินการบางประการเกี่ยวกับการวิจัยตลาด

 • การซื้อและการรับประกันสินค้า

เมื่อคุณซื้อสิ้นค้าไป เราจะเก็บรักษาข้อมูลรายละเอียดการซื้อสินค้านี้ไว้ ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการขายสินค้า และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ตามกฎหมาย (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกข้อมูลทางภาษีและการบัญชี) หากคุณได้ลงทะเบียนการรับประกันสำหรับสินค้าของ PMI ไว้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลรายละเอียดการรับประกันนี้ไว้ตราบเท่าที่มีการรับประกันสินค้าดังกล่าว

 • การบริการลูกค้า
เมื่อคุณติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เราจะเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อในเรื่องนั้นๆ (รวมถึงรายละเอียดคำถามของคุณและคำตอบของเรา) และเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้เท่าที่ข้อมูลนั้นยังคงมีความสำคัญกับความสัมพันธ์ของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการให้เราแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการใช้ digital touchpoint หรือเมื่อมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำถามก่อนหน้าของคุณ บันทึกอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า (เช่น การบันทึกเสียงทางโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณขอให้เราช่วยติดต่อไปยังร้านค้าปลีก) อาจจะมีความสำคัญจนกว่าจะมีการบันทึกที่ถาวรมากขึ้น และจะถูกเก็บรักษาไว้เพียงชั่วคราวเท่านั้น
 • บันทึกการตรวจสอบระบบ
บันทึกการตรวจสอบระบบจะเก็บรักษาไว้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น
 • การวิเคราะห์ธุรกิจ
โดยปกติแล้ว ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจจะถูกเก็บรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ PMI touchpoints และไม่นานหลังจากนั้นก็จะถูกทำให้เป็นนิรนามหรือเป็นข้อมูลรวม

คุณมีสิทธิและทางเลือกอะไรบ้าง?

คุณอาจจะมีสิทธิบางประการหรือทั้งหมดในข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่ ดังต่อไปนี้

 • สิทธิที่จะขอให้เราให้สิทธิคุณในการเข้าถึงข้อมูล
 • สิทธิที่จะขอให้เราแก้ไข อัปเดต หรือลบข้อมูล
 • สิทธิในการจำกัดการใช้ข้อมูลในบางสถานการณ์
 • สิทธิในการคัดค้านเราในการใช้ข้อมูลในบางสถานการณ์
 • สิทธิในการถอนความยินยอมของคุณที่ให้เราใช้ข้อมูล
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลในบางสถานการณ์
 • สิทธิในการเลือกที่จะไม่ให้เราใช้ข้อมูลเพื่อการตลาดแบบตรง และ
 • สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศของคุณ (หากมี)

เรามีวิธีง่ายๆ ให้กับคุณในการใช้สิทธิดังกล่าว เช่น ลิงก์สำหรับ “การยกเลิกการเป็นสมาชิก” หรือให้ที่อยู่ติดต่อกับคุณในข้อความที่คุณได้รับ หรือโดยการใช้ช่องทางการติดต่อในหัวข้อ “หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย ควรติดต่อใคร” ท้ายประกาศฉบับนี้

แอพพลิเคชั่นบนมือถือบางอย่างที่เรานำเสนออาจจะส่งข้อความแจ้งเตือนให้คุณ เช่น ข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ คุณสามารถปิดการใช้ข้อความแจ้งเตือนเหล่านี้ได้ผ่านทางการตั้งค่าในโทรศัพท์ของคุณหรือบนแอพพลิเคชั่น


สิทธิที่คุณมีจะขึ้นอยู่กับกฎหมายในประเทศของคุณ หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป คุณจะมีสิทธิตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ หากคุณอยู่ในประเทศอื่น คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ (โปรดดูในหัวข้อ “หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย ควรติดต่อใคร” ท้ายประกาศฉบับนี้)

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม (หมายเหตุ อาจมีข้อจำกัดทางกฎหมายบางประการต่อสิทธิด้านล่างทั้งหมด)
 • สิทธิที่จะขอให้เราให้สิทธิคุณในการเข้าถึงข้อมูล

เพื่อเป็นการยืนยันดังนี้

 • ไม่ว่าเราจะประมวลผลข้อมูลของคุณหรือไม่ก็ตาม
 • ชื่อของเราและรายละเอียดสำหรับการติดต่อของเรา
 • วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
 • ประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ประเภทของบุคคลที่เราจะแบ่งปันข้อมูลให้ และบุคคลอื่นที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและไม่ได้รับประโยชน์จาก European Commission adequacy decision ภายใต้มาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูล
 • แหล่งที่มาของข้อมูล (หากมี) เมื่อเราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ
 • การตัดสินใจที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ รวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะของบุคคล ซึ่งก่อให้เกิดผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณ หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณในลักษณะที่คล้ายกัน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ความสำคัญและผลที่ตามมาจากการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว (เท่าที่เราจะดำเนินการซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ) และ
 • หลักเกณฑ์ในการกำหนดระยะเวลาที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้

เมื่อได้รับคำขอจากคุณ เราจะให้สำเนาข้อมูลของคุณตามที่เราใช้ (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะไม่เป็นการกระทบสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น)

 • สิทธิที่จะขอให้เราแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูล

คุณจะใช้สิทธินี้ได้หากข้อมูลที่เรามีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

 • สิทธิที่จะขอให้เราลบข้อมูล

คุณจะใช้สิทธินี้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่เรามีอยู่ไม่มีความจำเป็นต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลอีกต่อไป
 • เราใช้ข้อมูลโดยได้รับความยินยอมจากคุณและคุณได้ถอนความยินยอมของคุณที่ให้เราใช้ข้อมูลนั้น (ในกรณีนี้ เราจะบันทึกไว้ว่าจะไม่ติดต่อคุณอีก เว้นแต่คุณจะแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการให้เราลบข้อมูลทั้งหมดของคุณซึ่งเราจะเคารพความต้องการของคุณ)
 • เราใช้ข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมายและเมื่อเราพบว่าไม่มีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลนั้นอีกต่อไป หลังจากที่คุณคัดค้าน
 • เป็นข้อมูลที่ได้รับหรือใช้อย่างผิดกฎหมาย หรือ

เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย

 • สิทธิในการจำกัดการใช้ข้อมูล

คุณจะใช้สิทธินี้ได้ชั่วคราวขณะที่เราตรวจสอบกรณีของคุณอยู่ เมื่อคุณ

 • โต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลที่เราใช้ หรือ
 • ได้คัดค้านการที่เราใช้ข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย

  (หากคุณใช้สิทธิในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่เราจะใช้ข้อมูลอีกครั้ง)

  คุณจะใช้สิทธินี้ได้เช่นกัน ในกรณีดังต่อไปนี้

 • เราใช้ข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและคุณคัดค้านการลบข้อมูล หรือ

เราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลอีกต่อไป แต่คุณต้องการมีไว้เพื่อการฟ้องร้องดำเนินคดี

 • สิทธิในการคัดค้านเราในการใช้ข้อมูล

คุณมีสิทธิ 2 ประการในกรณีดังต่อไปนี้

 • หากเราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการตลาดแบบตรง คุณสามารถ “เลือกไม่ให้เราใช้ข้อมูล” ได้ (โดยไม่ต้องมีเหตุผลประกอบ) และเราจะดำเนินการตามคำขอของคุณ และ
 • หากเราใช้ข้อมูลของคุณโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการตลาดแบบตรง คุณสามารถคัดค้านเราในการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ โดยให้คำอธิบายถึงสถานการณ์ของคุณ และเราจะพิจารณาคำคัดค้านของคุณ

 

 • สิทธิในการถอนความยินยอมของคุณที่ให้เราใช้ข้อมูล

คุณจะใช้สิทธินี้ได้ หากการที่เราใช้ข้อมูลของคุณได้นั้นเกิดขึ้นโดยอาศัยความยินยอม กรณีเหล่านี้จะปรากฏอย่างชัดเจนในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

หากว่า

 • คุณได้ให้ข้อมูลแก่เรา และ
 • เราใช้ข้อมูลนั้น โดยวิธีการอัตโนมัติ และโดยอาศัยความยินยอมของคุณ หรือโดยการที่เราปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาให้กับคุณ

เมื่อนั้น คุณจะมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลกลับคืนไปจากเราในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไป และสิทธิที่จะขอให้เราโอนย้ายข้อมูลไปให้บุคคลอื่นหากเป็นไปได้ในทางเทคนิคในการดำเนินการดังกล่าว

 • สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศของคุณ

ประเทศที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปแต่ละประเทศจะต้องจัดให้มีหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยหนึ่งหน่วยงานเพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้

คุณสามารถหารายละเอียดสำหรับการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ได้ที่นี่

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

สำหรับประเทศอื่นๆ โปรดติดต่อเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐในประเทศของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะบางประเทศ

คุณอาจจะมีสิทธิเพิ่มเติมบางประการตามประเทศที่คุณอาศัยอยู่

 • หากคุณอยู่ในประเทศฝรั่งเศส คุณมีสิทธิที่จะออกคำสั่งเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่ในกรณีที่คุณเสียชีวิต (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีกรณีดังกล่าว เราควรเก็บข้อมูลหรือลบข้อมูลออกไปหรือไม่ และบุคคลอื่นควรจะมีสิทธิเห็นข้อมูลนั้นหรือไม่) คุณอาจจะ
 • (ก)ออกคำสั่งทั่วไปให้แก่ผู้ให้บริการดิจิตัลที่จดทะเบียนไว้กับหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฝรั่งเศส (หรือที่เรียกว่า “CNIL”) (คำสั่งเหล่านี้จะใช้บังคับกับการใช้ข้อมูลของคุณทุกรูปแบบ) หรือ
 • (ข)ออกคำสั่งโดยเฉพาะที่ใช้บังคับโดยเฉพาะแก่เราในการใช้ข้อมูลของคุณ

คำสั่งของคุณอาจจะเป็นการให้เราโอนย้ายข้อมูลของคุณไปยังบุคคลภายนอก (แต่หากข้อมูลนั้นมีข้อมูลของผู้อื่นอยู่ด้วย เราก็มีหน้าที่เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายความว่า เราจะไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งที่คุณให้ไว้ได้) คุณอาจจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกให้มารับผิดชอบดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งของคุณได้รับการปฏิบัติตาม หากคุณไม่ได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกไว้ ผู้สืบมรดกของคุณจะสามารถใช้สิทธิของคุณในการจัดการกับข้อมูลของคุณหลังจากที่คุณเสียชีวิตแล้วได้ (เว้นแต่คุณจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นใด)

 • (ก)เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์มรดกของคุณ (ในกรณีดังกล่าว ผู้สืบมรดกของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้เพื่อการพิสูจน์และรับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการนทรัพย์มรดกของคุณ รวมถึงสินค้าหรือข้อมูล
  ดิจิตัลใดๆ ที่ถือว่าเป็นความทรงจำของครอบครัวซึ่งสามารถโอนย้ายไปยังผู้สืบมรดกของคุณได้ และ
 • (ข)เพื่อให้แน่ใจว่าคู่สัญญาที่ใช้ข้อมูลของคุณได้รับทราบเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณแล้ว (เช่น การปิดบัญชี และการจำกัดการใช้หรือการอัปเดตข้อมูลของคุณ)

คุณอาจจะแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งของคุณเมื่อใดก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณในกรณีที่คุณเสียชีวิต โปรดดูมาตรา 40-1 ตามกฎหมาย 78-17 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2521 เมื่อคุณเสียชีวิตแล้ว คุณจะหยุดใช้บัญชีของคุณไปโดยปริยายและเราก็จะลบข้อมูลของคุณตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด”)

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย ควรติดต่อใคร?

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือต้องการใช้สิทธิใดๆ ของคุณ คุณสามารถหารายละเอียดการติดต่อบริษัทในเครือ PMI ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (หากมี) ได้ ที่นี่  นอกจากนี้ คุณจะได้รับรายละเอียดการติดต่อเมื่อบริษัทในเครือ PMI มีการติดต่อสื่อสารใดๆ กับคุณ

หากประเทศของคุณมีหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อหน่วยงานนั้นได้เมื่อมีคำถาม ข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ นอกจากนี้ หากบริษัทในเครือ PMI ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อกังวลของคุณได้ คุณก็มีสิทธิที่จะขอให้มีการพิจารณาคดีต่อศาลในประเทศได้

การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

เราอาจจะอัปเดตประกาศฉบับนี้ (และประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว) เป็นครั้งคราว และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ เมื่อมีกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 คุณสามารถหาประกาศฉบับก่อนๆ ได้ ที่นี่