เราคือใคร

เราเป็นสมาชิกของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (Philip Morris International) คุณจะได้รับรายละเอียดของเรา (ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ) แยกต่างหากในเวลาที่ (หรือเพื่อยืนยัน) มีการจัดเก็บข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น ในประกาศบนแอปหรือเว็บไซต์ ในอีเมล หรือในสัญญาระหว่างเราซึ่งมีลิงก์เชื่อมโยงมายังประกาศนี้ หรือคุณอาจถูกนำไปยังประกาศฉบับนี้หลังจากที่เราได้จัดเก็บข้อมูลของคุณโดยที่เราไม่ได้ติดต่อคุณเป็นรายบุคคลในเวลานั้นเนื่องจากสถานการณ์ของการจัดเก็บ

 • PMI หมายถึงฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (Philip Morris International) ซึ่งเป็นกลุ่มยาสูบชั้นนำระดับนานาชาติ ประกอบไปด้วยกลุ่มบริษัทหรือที่เรียกว่า “บริษัทในเครือ” เป็นจำนวนมาก
 • บริษัทในเครือ PMI หมายถึงบริษัทแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล (Philip Morris International) ซึ่งเรียกว่า “บริษัทในเครือ PMI” “เรา” (หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) หมายความรวมถึงบริษัทในเครือของ PMI ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลของคุณในครั้งแรก (เช่น บริษัทในเครือ PMI ที่ได้ทำสัญญาเพื่อรับสินค้าหรือบริการจากคุณหรือนายจ้างของคุณ หรือบริษัทในเครือ PMI ซึ่งคุณได้ติดต่อหรือที่คุณเคยเข้าเยี่ยมชมสำนักงานดังกล่าว)
 • สินค้าของ PMI หมายถึงสินค้าของเราหรือของบริษัทในเครือ PMI บริษัทอื่น

เราจัดเก็บข้อมูลของคุณอย่างไร

เราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยวิธีต่างๆ เช่น

 • คุณอาจให้ข้อมูลแก่เราโดยตรง (เช่น ลงนามในสัญญา กรอกลงในแบบฟอร์ม ติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ ติดต่อกับเรา หรือพบพนักงานของเรา)
 • เราอาจจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ (เช่น เมื่อคุณใช้ระบบ PMI อุปกรณ์ที่ออกโดย PMI เช่น แล็ปท็อปหรือโทรศัพท์มือถือ ซอฟต์แวร์ที่ออกโดย PMI (เช่น แอป PMI) หรือเว็บไซต์ PMI)
 • เราอาจได้รับข้อมูลจากบุคคลภายนอก (เช่น นายจ้างของคุณ ตัวแทนของคุณ หรือแหล่งข้อมูลที่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น บนเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ต หน่วยงานข้อมูลทางธุรกิจ หรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น ลิงก์อิน (LinkedIn) เฟซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter))

ในประกาศฉบับนี้ เราจะเรียกวิธีการทั้งหมดที่คุณติดต่อกับเราว่า “PMI touchpoint” (ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของ PMI) PMI touchpoint มีทั้งช่องทางที่เป็นวัตถุ (เช่น สำนักงาน PMI ร้านค้าปลีกและกิจกรรมต่างๆ) และทางดิจิทัล (เช่น การติดต่อกันทางอีเมล การใช้แอปและเว็บไซต์ต่างๆ)

เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้โดยตรง โดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อคุณ

 • ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในฐานข้อมูลของเรา (ซึ่งอาจทำด้วยตนเอง ผ่านแอป หรือทางออนไลน์)
 • ทำข้อตกลงเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่เรา หรือให้ข้อมูลแก่เราเพื่อที่จะทำเช่นนั้น
 • ทำข้อตกลงกับเราในการขายสินค้าของ PMI
 • ดาวน์โหลด หรือใช้ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลทางดิจิทัล (เช่น แอปหรือเว็บไซต์)
 • ติดต่อเราผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล หรือผ่านทางอีเมล โซเชียลมีเดีย หรือทางโทรศัพท์
 • พบปะหรือติดต่อกับพนักงานคนหนึ่งของเราเพื่อหารือเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ มุมมองของคุณในเรื่องที่มีความสำคัญต่อเรา หรือธุรกิจของเรา
 • ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารต่างๆ ของ PMI การแจ้งเตือนทางอีเมล หรือการสื่อสารทางการตลาด
 • เข้าร่วมในการทำแบบสำรวจของ PMI หรือกิจกรรมการแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายของ PMI (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย) หรือ
 • เข้าเยี่ยมชมสำนักงานของเราหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่หุ้นส่วนของ PMI ได้จัดขึ้น

เราอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ โดยปกติจะเกิดขึ้นเมื่อคุณ

 • เข้าเยี่ยมชมสำนักงานของเรา (เช่น ผ่านทางวิดีโอ (กล้องวงจรปิด CCTV) และสร้างบันทึกข้อมูลการเข้าออกอาคาร)
 • ทำงานที่ หรือเยี่ยมชม ร้านจำหน่ายสินค้าของ PMI (เช่น โดยการจัดเก็บข้อมูลของคุณ ณ จุดชำระเงินหรือผ่านเซ็นเซอร์ที่ร้านค้าที่เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่)
 • เข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทในเครือ PMI ได้จัดขึ้น (เช่น ผ่านการซื้อ/ขายในงานกิจกรรม) หรือผ่านเซ็นเซอร์ในงานกิจกรรมที่มีการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • ใช้ระบบของ PMI ซอฟต์แวร์ที่ PMI จัดให้ หรืออุปกรณ์ที่ PMI จัดให้เช่น แล็ปท็อปหรือโทรศัพท์มือถือ (เช่น โดยการจัดเก็บระบบและข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ เข้าถึงไฟล์บันทึก และการจัดเก็บจดหมายโต้ตอบที่ส่งและรับโดยใช้ระบบและอุปกรณ์ของ PMI)
 • ติดต่อสื่อสารกับเรา (เช่น ผ่าน PMI touchpoint หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ)
 • ใช้ PMI touchpoint (เช่น ผ่านกลไกการติดตามในแอปหรือเว็บไซต์) หรือ
 • ทำการโพสต์แบบสาธารณะลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่เราติดตาม (เช่น เพื่อให้เราสามารถเข้าใจความคิดเห็นส่วนรวม หรือสนองตอบความต้องการต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าของ PMI)

เรายังอาจจัดเก็บข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติผ่านการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันบน digital PMI touchpoint คุกกี้และเทคโนโลยีเฉพาะที่ใช้จะขึ้นอยู่กับ PMI touchpoint ที่เกี่ยวข้อง หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับคุกกี้ (รวมถึงคุกกี้การวิเคราะห์ของ Google) และเทคโนโลยีที่คล้ายกันที่ใช้ในช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงวิธีที่คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ โปรดดูประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ที่มีให้ในหรือผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลนั้น

ในกรณีที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย เราอาจได้รับข้อมูลของคุณจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการเตรียมทำธุรกิจกับคุณหรือนายจ้างของคุณ หรือเกี่ยวกับมุมมอง ความคิดเห็น และการตัดสินใจที่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนของคุณซึ่งอาจส่งผลต่อนโยบายสาธารณะและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ PMI ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่จัดหาโดยหน่วยงานข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลที่แบ่งปันระหว่างบริษัทในเครือ PMI ข้อมูลโปรไฟล์ที่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียบุคคลภายนอก (เช่น ลิงก์อิน (LinkedIn))

เราอาจจัดเก็บข้อมูลในลักษณะอื่นๆซึ่งคุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในขณะนั้น

ข้อมูลใดที่เกี่ยวกับคุณที่เราจัดเก็บ

เราอาจจัดเก็บข้อมูลหลายประเภทเกี่ยวกับคุณ

 • ข้อมูลที่จำเป็นในการจัดการและบริหารความสัมพันธ์ของเรากับคุณ นายจ้างหรือตัวแทนของคุณ (รวมถึงการทำเช่นนั้นโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว)
 • ข้อมูลที่จำเป็นในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ
 • ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการค้าขาย หรือเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของ PMI (เช่น เพื่อทำคำสั่งซื้อต่างๆให้สมบูรณ์)
 • ข้อมูลที่จำเป็นในการสนับสนุนสินค้าหรือบริการของ PMI หรือเพื่อให้บริการรับประกันสินค้าหรือบริการ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำในการประกอบธุรกิจของคุณซึ่งเกี่ยวกับลูกค้าของเรา สินค้าของ PMI หรือเรา (เช่น การให้บริการรับประกัน การแสดงสินค้าของ PMI และสื่อการขาย ณ จุดขาย เป็นต้น)
 • ข้อมูลที่คุณให้เราไว้ในสัญญา แบบฟอร์มหรือแบบสำรวจ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ร้านค้า และงานกิจกรรมต่างๆ ของเรา
 • ข้อมูลที่คุณให้เราในการสนทนาทางโทรศัพท์ต่าง ๆ ที่คุณได้ติดต่อกับเรา การประชุมที่คุณมีกับพนักงานของเรา หรืออีเมลที่คุณส่งถึงเรา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและความสนใจของคุณ
 • ข้อมูลที่จำเป็นในการตรวจสอบอายุ ข้อมูลประจำตัว และอำนาจในการดำเนินการในนามของนายจ้างของคุณ แล้วแต่กรณี
 • ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมอง ความคิดเห็น และการตัดสินใจที่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนของคุณซึ่งอาจส่งผลต่อนโยบายสาธารณะและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PMI
 • ข้อมูลที่ส่งถึงเราเมื่อใช้ระบบข้อมูลที่บริษัทในเครือ PMI ดำเนินการ
 • บันทึกอัตโนมัติของการใช้ระบบข้อมูล PMI ของคุณ รวมถึงอุปกรณ์ที่ PMI จัดให้

ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากคุณโดยตรงจะปรากฏชัดเจนตามวิธีการในการให้ข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น

 • เพื่อการจัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณ นายจ้างหรือตัวแทนของคุณ ในกรณีที่คุณเป็นผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ (หรือมีโอกาสที่จะเป็นผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ) คุณจะต้องระบุชื่อ รายละเอียดสำหรับการติดต่อ รายละเอียดการเรียกเก็บค่าสินค้าหรือบริการ และรายละเอียดของสินค้า/บริการ (และรายการเบิกค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม) เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามสัญญาของเราได้ หรือทำตามขั้นตอนในการพิจารณาที่จะทำเช่นนั้น (เช่น ข้อมูลความมั่นคงทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการคว่ำบาตรทางการค้า การตรวจสอบประวัติ) และเพื่อจัดการการเข้าถึงและการใช้งานอาคาร ระบบข้อมูล และอุปกรณ์ไอทีของเรา
 • ในกรณีที่คุณเป็นบุคคลสาธารณะที่มีความคิดเห็นที่อาจส่งผลต่อนโยบายสาธารณะหรือประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ PMI เราอาจบันทึกว่าความคิดเห็นที่คุณที่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชนและเวลาและวันที่ที่คุณทำเช่นนั้น หรือที่คุณพบพนักงานคนใดคนหนึ่งของเรา รายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับการประชุมนั้น ตลอดจนความคิดเห็นของคุณที่แบ่งปันกับเราว่าเป็นความคิดเห็นส่วนรวมของคุณ
 • คุณอาจให้ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและความสนใจของคุณ เพื่อให้เราสามารถนำเสนอแผนการให้รางวัลแก่คุณหรือเชิญชวนคุณให้เข้าร่วมกิจกรรมที่อาจตรงกับความสนใจของคุณได้
 • เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบอายุและข้อมูลประจำตัวของคุณได้ เช่น สำเนาเอกสารยืนยันข้อมูลประจำตัว

โดยทั่วไป ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติจะเกี่ยวข้องกับ

 • รายละเอียดการเยี่ยมชมหรือการติดต่อทางโทรศัพท์ของคุณ (เช่น เวลาและระยะเวลา)
 • ความถี่ บริเวณและระยะเวลาที่คุณเข้าถึง / เยี่ยมชมสำนักงานของเรา ร้านค้าหรือเข้าร่วมกิจกรรม (รวมถึงบริเวณใกล้เคียง)
 • ข้อมูลสำหรับระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร
 • ข้อมูลไบโอเมตริกซ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุข้อมูลประจำตัว (สำหรับการควบคุมการเข้าถึงอาคาร หรือการเข้าถึงอุปกรณ์ไอที)
 • การใช้ digital PMI touchpoint ของคุณ (เช่น หน้าเพจที่คุณเยี่ยมชม หน้าเพจก่อนหน้า และหน้าเพจสุดท้ายที่คุณเข้าดูก่อนคุณออกไปจากระบบ คำค้นหาข้อมูล หรือลิงก์ที่มีการเลือกในช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล)
 • บันทึกอัตโนมัติของการใช้ระบบข้อมูล PMI ของคุณ รวมถึงอุปกรณ์ที่ PMI จัดให้
 • ข้อมูลที่ส่งถึงเราเมื่อใช้ระบบข้อมูลที่บริษัทในเครือ PMI ดำเนินการ
 • ข้อมูลที่ส่งถึงเราเมื่อใช้ฟอรัมออนไลน์ของ PMI
 • ข้อมูลที่ส่งถึงเราทางจดหมาย และ
 • อุปกรณ์ของคุณ (เช่น ที่อยู่ไอพี (IP address) หรือหมายเลขประจำตัวเครื่อง ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง รายละเอียดของคุกกี้ใดๆ ที่เราอาจจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ)

โดยทั่วไป ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากบุคคลภายนอกจะประกอบด้วยข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน (เช่น ตำแหน่งหน้าที่ ความชอบและความสนใจของคุณ และมุมมอง ความคิดเห็น และการตัดสินใจของคุณซึ่งอาจส่งผลต่อนโยบายสาธารณะและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PMI) เช่น จากโพสต์ลงบนสื่อโซเชียลมีเดียสาธารณะต่างๆ

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด และอาศัยฐานการทางกฎหมายใด

ในส่วนนี้ เราจะระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบับนี้เป็นประกาศที่ใช้ทั่วโลก และในกรณีที่กฎหมายของประเทศจำกัดหรือห้ามการดำเนินการบางอย่างซึ่งระบุอยู่ในประกาศฉบับนี้ เราจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้นในประเทศนั้น

ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เราอาจจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น การตรวจสอบอายุและข้อมูลประจำตัวของคุณ ดำเนินการตรวจสอบตามนโยบาย ‘รู้จักผู้จัดหาสินค้าหรือบริการของคุณ (Know your supplier)’ และบริหารจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรากับคุณหรือนายจ้างของคุณ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บรักษาและการใช้บันทึกของคุณในกรณีที่อาจจะมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น เพื่อขอคำแนะนำจากทนายความของเราและที่ปรึกษาอื่น
 • เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณหรือนายจ้างของคุณ รวมถึงติดต่อคุณเพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรา เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายและเพื่อชำระค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับคุณ (ตามความเหมาะสม)
 • เพื่อขายสินค้าของเราให้กับคุณ รวมถึงการทำคำสั่งซื้อต่างๆ ของคุณให้สมบูรณ์ และดำเนินการชำระเงินของคุณ
 • เพื่อจัดให้มีบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายแก่คุณ รวมถึงจัดการเกี่ยวกับข้อสงสัยและคำร้องขอต่าง ๆ ของคุณ และการดำเนินการที่เกี่ยวกับการรับประกัน
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ๆ การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมต่างๆและเพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของเราในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการกลยุทธ์รักษาลูกค้า การพัฒนาปรับปรุงสินค้า การวิจัยตลาด การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ การบริหารจัดการแคมเปญด้านการตลาดต่างๆ และการดำเนินการตามความต้องการของคุณที่งานกิจกรรมต่างๆ
 • เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น รวมถึงการบริหารจัดการบัญชีของคุณหรือนายจ้างของคุณ การทำให้คุณสามารถใช้ PMI touchpoint และขายสินค้าของ PMI ได้ การติดต่อกับคุณ การดำเนินการตามความต้องการของคุณในการใช้ PMI touchpoint การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาต่างๆ การจัดเก็บบันทึกข้อมูลทั่วไป และการจัดการการเข้าถึงระบบใด ๆ ของคุณที่คุณอนุญาตให้เข้าถึง
 • เพื่อการวิเคราะห์และการปรับปรุงธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการปรับปรุงสินค้าของ PMI สำนักงาน การดำเนินการ ร้านค้าและกิจกรรมต่างๆ และข้อมูล ระบบและอุปกรณ์ที่เรา (หรือบริษัทในเครือของเรา) จัดหาให้กับลูกค้าของเรา ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอก ร้านค้าปลีก และผู้เข้าเยี่ยมชม
 • เพื่อเปิดใช้งานและจัดการการใช้งานระบบของ PMI ซอฟต์แวร์ที่ออกโดย PMI อุปกรณ์ของ PMI และข้อมูลของ PMI
 • เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบและอุปกรณ์ PMI ของคุณ เช่น เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตและอีเมลอย่างเหมาะสม และการจัดการข้อมูลของบริษัทอย่างเหมาะสม
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบ PMI อุปกรณ์ ข้อมูลและอาคาร
 • เพื่อที่เราหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราจะได้แจ้งให้คุณทราบถึงโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตลาดหรือการส่งเสริมการขายสินค้าของ PMI
 • เพื่อทำความเข้าใจมุมมอง ความคิดเห็น การตัดสินใจของคุณ และผลกระทบที่อาจส่งผลต่อนโยบายสาธารณะและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PMI
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เราจะแจ้งให้คุณทราบ หรือจะปรากฏอย่างชัดเจนตามวิธีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณในครั้งแรก

เราใช้ข้อมูลของคุณโดยอาศัยพื้นฐานทางกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (ซึ่งเราจะระบุในรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติม”)

 • การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เราจะต้องปฏิบัติตาม
 • การปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญา
 • เป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายที่จะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูล
 • ความยินยอมของคุณ (ซึ่งเราจะขอก่อนที่เราจะประมวลผลข้อมูล) หากไม่เป็นไปตามข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น หรือในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับ

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการจัดเก็บและฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

วิธีการจัดเก็บข้อมูลและฐานทางกฎหมายสำหรับการดำเนินการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

 • ตรวจสอบอายุ ข้อมูลประจำตัว และสถานะความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของคุณ
 • หน้าที่ในการจัดทำบัญชีภาษีและธุรกิจ
 • “รู้จักผู้จัดหาสินค้าและบริการของคุณ”
 • มาตรการโต้ตอบทางการค้า
 • การตรวจสอบประวัติ
 • การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 • การร้องขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและข้อบังคับ
 • ผลประโยชน์ขัดกัน
 • การบันทึกเวลาทำงานและใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่คุณเป็นที่ปรึกษาภายนอก
 • การเก็บรักษาสัญญาและเอกสารประกอบต่างๆ ซึ่งคุณอาจถูกอ้างถึงในเอกสาร
 • การตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น

โดยทั่วไปข้อมูลนี้คุณจะมอบให้เราโดยตรงในช่วงเวลาที่คุณมีความสัมพันธ์หรือมีการติดต่อสื่อสารกับเรา

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพราะเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเราในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องค้าขายสินค้าให้กับผู้บรรลุนิติภาวะเท่านั้นและดำเนินธุรกิจของเราให้เป็นไปอย่างถูกต้อง (รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทและภาษี) ในการเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและภาษี ปฏิบัติตามมาตรการโต้ตอบทางการค้า ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย (ซึ่งอาจรวมถึงการเก็บบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น) จัดทำรายงาน ปฏิบัติตามคำร้องขอข้อมูลจากพนักงานเจ้าหน้าที่และจัดการกับกรณีที่มีผลประโยชน์ขัดกัน ทั้งนี้ ถึงแม้ในหลายประเทศจะไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ทางกฎหมายก็ตาม แต่เนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของเราตามข้อกำหนดแนวปฏิบัติที่ดีซึ่งจะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพต่างๆ ที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

ซื้อสินค้าและบริการ

 • ติดต่อคุณในระหว่างที่คุณหรือนายจ้างของคุณจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับเรา
 • บริหารจัดการบัญชีที่อยู่กับเราให้กับคุณหรือนายจ้างของคุณ
 • ดำเนินเกี่ยวกับการชำระเงิน
 • บริหารจัดการความสัมพันธ์
 • ติดตามตรวจสอบว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อตกลง นโยบาย และโปรแกรมภายในต่าง ๆ ของเรา (เช่น โปรแกรม GAP ของเรา หากคุณเป็นเกษตรกรที่จัดหาวัตถุดิบให้กับเรา)
 • ตรวจสอบกรณีมีการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง นโยบายและโปรแกรมภายใน ประเด็นปัญหาและเหตุการณ์ของเรา
 • จัดการแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามนโยบายตามข้อตกลง นโยบายและโปรแกรมภายใน ประเด็นปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น

โดยทั่วไปคุณจะให้ข้อมูลเหล่านี้กับเราโดยตรงหรือโดยผ่านทางนายจ้างของคุณ (ซึ่งโดยปกติคือ ชื่อ ตำแหน่งหน้าที่ ที่อยู่ติดต่อทางธุรกิจ ที่อยู่อีเมลทางธุรกิจ คำสั่งซื้อ บริการ ข้อมูลการชำระเงิน (ตามความเหมาะสม รายละเอียดค่าใช้จ่าย) การติดต่อ)

เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ในสัญญาที่มีต่อคุณหรือนายจ้างของคุณในฐานะที่คุณหรือนายจ้างของคุณเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ หรือในกรณีที่ไม่มีหน้าที่ดังกล่าว เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการประกอบธุรกิจของเรา ติดต่อคุณเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่เราได้รับจากคุณหรือนายจ้างของคุณเพื่อดำเนินการชำระเงิน จัดการความสัมพันธ์ของเรากับคุณหรือนายจ้างของคุณ และตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลง นโยบายและโปรแกรมที่จะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

ขายสินค้าของเรา

 • ดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ (รวมถึงการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน)
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินของคุณ
 • จัดให้มีการรับประกัน

โดยทั่วไป คุณจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้กับเราโดยตรงหรือผ่านนายจ้างของคุณตามความเหมาะสม (ซึ่งโดยปกติคือ ชื่อ ตำแหน่งหน้าที่ ที่อยู่ธุรกิจ ที่อยู่อีเมลธุรกิจ คำสั่งซื้อ ข้อมูลการชำระเงิน การติดต่อ)

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ในสัญญาที่มีต่อคุณหรือนายจ้างของคุณในฐานะที่คุณหรือนายจ้างของคุณเป็นผู้ซื้อสินค้าของเรา

จัดให้มีการให้บริการเกี่ยวข้องกับการขาย

 • จัดการกับข้อสงสัยและคำร้องขอของคุณ
 • ติดต่อกับคุณ
 • การบริหารจัดการทั่วไปและการแก้ไขปัญหาทั่วไป
 • บริหารจัดการความสัมพันธ์

โดยทั่วไป คุณจะเป็นผู้ให้ข้อมูลกับเราโดยตรงหรือผ่านนายจ้างของคุณ

เราใช้ข้อมูลนี้เนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการจัดให้มีบริการเกี่ยวกับการขายให้กับคุณหรือนายจ้างของคุณที่จะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

การส่งเสริมการขายทางธุรกิจและการบริหารจัดการความสัมพันธ์ (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย)

 • แจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลใหม่ๆ การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรา
 • ทำความเข้าใจความชอบของคุณ (เช่น สินค้าหรือกิจกรรมที่อาจทำให้คุณสนใจหรืออาจมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นตามความต้องการของคุณ)
 • บริหารจัดการกลยุทธ์รักษาลูกค้า
 • เชิญชวนให้คุณเข้าร่วม และดำเนินการสำรวจหรือแคมเปญการวิจัยตลาด
 • เพื่อการวิจัยตลาด
 • พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
 • บริหารจัดการแคมเปญด้านการตลาด
 • ปรับแต่งประสบการณ์ตามความต้องการของคุณในการใช้ PMI touchpoint (เช่น ปรับแต่งให้การเข้าใช้เป็นแบบที่คุณชอบ ยกตัวอย่างเช่น การทักทายหรือการแนะนำที่อาจทำให้คุณสนใจ)

ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลที่คุณให้กับเรา (เช่น ชื่อและที่อยู่ติดต่อของคุณและรายละเอียดโซเชียลมีเดีย) ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ (เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อติดตามการใช้ PMI touchpoint) และข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก (เช่น โพสต์บนโซเชียลมีเดียสาธารณะ) (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย)

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของเรา และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับธุรกิจ สินค้า และงานกิจกรรมต่าง ๆ ของเราในการใช้ PMI touchpoint และในการดำเนินการตามความต้องการของคุณในลักษณะที่จะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพ ที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

การส่งเสริมการขายทางธุรกิจและการบริหารจัดการความสัมพันธ์ (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย)

 • ให้ข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับบริษัทในเครือ PMI และเพื่อจัดการการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ ร้านค้า กิจกรรม และการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลที่คุณให้กับเรา (เช่น ชื่อและรายละเอียดการติดต่อของคุณ กาจัดการโซเชียลมีเดียของคุณ) ข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ (เช่น การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน) และข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก (เช่น โพสต์บนโซเชียลมีเดียสาธารณะ) (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย)

เราใช้ข้อมูลนี้เนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ที่จะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

ในบางประเทศ ซึ่งมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะส่งเอกสารเหล่านี้ให้คุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณแล้วเท่านั้น

การบริหารธุรกิจ

 • การบริหารจัดการองค์กรทั่วไปและการเก็บบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ
 • การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการจ้าง (ตั้งแต่การเริ่มว่าจ้างไปจนถึงการเลิกสัญญา)
 • การบริหารจัดการผู้เยี่ยมชมและการเก็บบันทึกข้อมูล
 • การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม การฝึกอบรม และโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ
 • การติดต่อกันตามความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณหรือนายจ้างของคุณ รวมถึงเพื่อจัดการกับข้อสงสัยและคำร้องขอของคุณ
 • การพัฒนา การนำมาใช้ การดำเนินงานและการดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ อุปกรณ์ ข้อมูล และอาคารต่างๆ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลการติดต่อและเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
 • การปฏิบัติงานในต่างประเทศและการเดินทาง
 • จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย
 • ดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้าและบริการ ผู้เยี่ยมชมของบริษัทในเครือ PMI และทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น

โดยทั่วไป เราจะได้รับข้อมูลเหล่านี้จากคุณโดยตรงหรือผ่านทางนายจ้างของคุณ

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของเรา ในการจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณและในการดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของอาคาร ข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเราที่จะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพที่คุณพึงมีในการจำกัดการใช้ข้อมูลของคุณ

การรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบระบบต่างๆ

 • การยืนยันตัวตนและการควบคุมการเข้าถึง รวมถึงการจัดเก็บบันทึกข้อมูล หากมี
 • การตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต และอีเมลของ PMI ที่คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
 • การตรวจสอบการเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ของ PMI การจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทในเครือ PMI และการดำเนินที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย ณ สถานที่ต่างๆ ของเรา
 • เปิดใช้งานและจัดการการใช้งานระบบ PMI ซอฟต์แวร์ที่ PMI จัดให้ (รวมถึงอินเทอร์เน็ตและอีเมล) อุปกรณ์ของ PMI และข้อมูลของ PMI ตรวจสอบการใช้งานของคุณ รวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตและอีเมลอย่างเหมาะสม และการจัดการข้อมูลบริษัทอย่างเหมาะสม (เช่น เพื่อประเมินว่ามีการละเมิด (ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนา) นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของบริษัท

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติผ่านวิธีการที่หลากหลาย เช่น การติดตามระบบและอุปกรณ์โดยอัตโนมัติและและกล้องวงจรปิด CCTV ที่บันทึกภาพและเสียง ณ สถานที่ต่างๆ ของเรา

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเก็บรักษาความลับ ความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูล และสถานที่ต่างๆ ทั้งทางกายภาพและทางดิจิทัลซึ่งจะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นทั้งหมด

 • บริหารจัดการบัญชีของคุณ
 • ทำให้คุณสามารถใช้ PMI touchpoint (เช่น ให้คุณยังคงสามารถเข้าสู่ระบบในส่วนของช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่สงวนไว้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การจัดการภาษาที่คุณเลือกใช้ และใช้ระบบตะกร้าสินค้า)
 • ติดต่อกับคุณ
 • เพิ่มประสบการณ์ของคุณ
 • การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาต่างๆ

ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลที่คุณให้กับเรา (โดยปกติคือ ชื่อ รหัสผ่าน (หรือเทียบเท่า)) และข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ และคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันต่างๆ)

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราบริหารจัดการบัญชีของคุณเพื่อสนับสนุนการซื้อหรือจัดให้มีบริการหลังการขาย เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสัญญาของเราที่มีต่อคุณในฐานะที่คุณเป็นผู้ซื้อสินค้าของเรา หากเราบริหารจัดการบัญชีของคุณเพื่อนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับสินค้าของเราให้กับคุณ เราจะดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ เป็นต้น โดยเราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อทำการตลาดสินค้าต่างๆ ของเราที่จะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ และอื่นๆ

การวิเคราะห์และการปรับปรุงธุรกิจ

 • เพื่อให้เราหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราสามารถแจ้งให้คุณทราบถึงโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายสินค้าของ PMI
 • เพื่อการวิเคราะห์และการปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น (รวมถึงสินค้า ระบบ การดำเนินการ สำนักงานของ PMI ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของ PMI การฝึกอบรม กิจกรรมต่างๆ digital PMI touchpoint และอุปกรณ์และข้อมูลที่เรา (หรือบริษัทในเครือของเรา) จัดหาให้กับคุณหรือนายจ้างของคุณ)

ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลที่คุณให้กับเราและข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยอัตโนมัติและข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก (เท่าที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย)

เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการวิเคราะห์และปรับปรุงผลการดำเนินธุรกิจ สินค้า ระบบ กระบวนการ สำนักงาน ร้านค้า การฝึกอบรม กิจกรรมต่างๆ PMI touchpoint และอุปกรณ์และข้อมูลที่เราจัดให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเชิญชวนบุคคลอื่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขายสินค้าของ PMI ที่จะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพที่คุณพึงมีในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

ทำความเข้าใจมุมมอง ความคิดเห็น และการตัดสินใจของคุณ

โดยทั่วไป ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลบุคคลภายนอกที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น จากเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตหรือบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น ลิงก์อิน (LinkedIn) เฟซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) หรือที่เราได้รับโดยตรงจากคุณ เช่น มุมมองของคุณที่คุณได้แบ่งปันกับเราในฐานะที่เป็นความคิดเห็นของส่วนรวมของคุณ

เราใช้ข้อมูลนี้เนื่องจากเรามีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการตรวจสอบและประเมินความคิดเห็นและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำหนดแนวทางที่ความคิดเห็นและการตัดสินใจของพวกเขาอาจส่งผลต่อ PMI และอุตสาหกรรมของบริษัท ที่จะไม่ถูกจำกัดโดยผลประโยชน์ สิทธิ และ เสรีภาพในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

หากเราไม่ได้ใช้ข้อมูลของคุณโดยอาศัยฐานทางกฎหมายดังกล่าวข้างต้น หรือในกรณีที่กฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่เราจะดำเนินการใดๆ กับข้อมูล (ซึ่งกรณีเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนจากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง)

ในบางกรณี เราอาจจะใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในกรณีเช่นนั้น เราจะจัดให้มีประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่ระบุการใช้ข้อมูลดังกล่าว คุณควรอ่านประกาศเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับประกาศฉบับนี้

เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับใคร และเพื่อวัตถุประสงค์ใด

เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับ

 • บริษัทในเครือ PMI
 • บุคคลภายนอกที่ให้จัดหาสินค้าหรือบริการแก่บริษัทในเครือ PMI หรือแก่คุณ (เช่น ที่ปรึกษามืออาชีพ ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ให้บริการข้อมูล)
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจและผู้โฆษณาของบริษัทในเครือ PMI ที่คัดเลือกมาอย่างระมัดระวัง (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับสินค้าของเรา หรือสอดคล้องกับรูปแบบและภาพลักษณ์ของบริษัทในเครือ PMI) เพื่อให้หุ้นส่วนทางธุรกิจหรือผู้โฆษณาสามารถติดต่อคุณได้พร้อมข้อเสนอเกี่ยวกับโปรแกรมการค้า สื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรมต่างๆ ที่พวกเขาคิดว่าอาจทำให้คุณสนใจตามความชอบของคุณได้ และ
 • บุคคลภายนอกอื่นใด ตามที่จำเป็นหรือตามที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย (เช่น หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานของรัฐบาลและที่ปรึกษามืออาชีพ)

เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้อื่นตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น ดังนั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อน

การแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือ PMI

 • จะมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับ Philip Morris Products S.A. (ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Neuchâtel ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทในเครือ PMI นอกจากนี้จะมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับ Philip Morris International IT Service Center Sàrl (ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ในฐานะเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีแก่บริษัทในเครือ PMI โดย Philip Morris Products S.A. และ (เท่าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้) Philip Morris International IT Service Center Sàrl จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
 • หากเราดำเนินการจัดเตรียมการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (เช่น กรณีที่คุณเข้าเยี่ยมชมบริษัทในเครือ PMI บริษัทอื่น) อาจมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบริษัทในเครือ PMI ซึ่งเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานระดับภูมิภาคของเรา (ในกรณีที่บริษัทในเครือ PMI นั้นไม่ได้เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลไว้ตั้งแต่แรก) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ บริษัทในเครือ PMI ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานระดับภูมิภาคสำหรับบริษัทในเครือ PMI ที่คุณกำลังจะเดินทางไป บริษัทในเครือ PMI ที่คุณกำลังจะเดินทางไป และบริษัทในเครือ PMI ที่รับผิดชอบจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • อาจจะมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบริษัทในเครือ PMI บริษัทอื่นที่คุณติดต่อหรือทำธุรกิจด้วย (เช่น หากคุณขายสินค้าหรือบริการให้กับบริษัทในเครือ PMI อื่นใดหรือเดินทางไปยังสำนักงาน PMI อื่นใดในช่วงเวลาที่คุณมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในเครือ PMI)

คุณสามารถดูรายละเอียดของบริษัทในเครือ PMI และประเทศที่บริษัทนั้นตั้งอยู่ได้ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศ

ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอยู่ เราต้องการให้คุณทราบรายละเอียดเพิ่มเติมบางประการ

หากคุณอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม…

หากคุณอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โปรดทราบว่าเราแบ่งปันข้อมูลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ กับบริษัทในเครือ PMI อื่นๆ บนพื้นฐานของ “การใช้ร่วมกัน” ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของญี่ปุ่น เมื่อเราทำเช่นนี้ Philip Morris Japan Limited (PMJ) จะยังคงจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างมีความรับผิดชอบ และเรากำหนดให้ผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูลดำเนินการเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ หากบริษัทเหล่านั้นตั้งอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น เราใช้มาตรการที่เหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอก

 • ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบุคคลภายนอกที่จัดหาสินค้าหรือให้บริการแก่บริษัทในเครือ PMI หรือคุณ (เช่น นายจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ผู้ค้าปลีก ผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า ผู้ให้บริการข้อมูล และผู้ให้บริการตรวจสอบอายุ)
 • ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับหุ้นส่วนทางธุรกิจและผู้โฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกของบริษัทในเครือ PMI ที่คัดเลือกมาอย่างระมัดระวัง (ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่คุณอาจจะนำมาเชื่อมโยงกับสินค้าของเรา ตัวอย่างเช่น ด้วยภาพลักษณ์ รูปแบบ หรือหน้าที่ที่มีลักษณะคล้ายกันหรือใช้ร่วมกัน) เพื่อให้พวกเขาสามารถติดต่อคุณเพื่อนำเสนอสินค้า บริการ และการส่งเสริมการขายที่พวกเขาคิดว่าอาจทำให้คุณสนใจตามความชอบของคุณได้
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต เช่น หน่วยงานกำกับดูแล ส่วนราชการ เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ เมื่อเราพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพหรือการสูญเสียทางการเงิน หรือเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง และในบริบทของการปรับโครงสร้างองค์กร
 • หากเราดำเนินการจัดเตรียมการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (เช่น กรณีที่คุณจะเข้าเยี่ยมชมบริษัทในเครือ PMI บริษัทอื่น) อาจจะมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบุคคลภายนอกที่เป็นผู้จัดเตรียมการเดินทาง ให้บริการด้านการขนส่ง หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น ตัวแทนท่องเที่ยว ผู้ให้บริการจองเที่ยวการเดินทางออนไลน์ ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว สายการบิน บริษัทให้บริการรถเช่า ผู้ให้บริการรถไฟและโรงแรม บุคคลภายนอกเหล่านี้จะใช้ข้อมูลของคุณตามวัตถุประสงค์ของตน (เช่น เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ในการให้บริการเดินทางหรือที่พักให้กับคุณ) และคุณควรตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลของคุณอาจจะถูกส่งไปที่ใด

เช่นเดียวกับบรรษัทข้ามชาติอื่น บริษัทในเครือ PMI จะถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันทั่วโลก ดังนั้น ข้อมูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนไปทั่วโลก (เช่น หากข้อมูลของคุณถูกเก็บรวบรวมไว้ภายในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) นั่นหมายความว่าข้อมูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป หากคุณอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนออกนอกเขตประเทศออสเตรเลีย)

เมื่อมีการใช้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อมูลของคุณอาจจะถูกถ่ายโอนภายในหรือภายนอกประเทศหรือเขตแดนที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ รวมถึงไปยังประเทศหรือเขตแดนที่อาจจะไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เทียบเท่ากัน

บริษัทในเครือ PMI ซึ่งอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจยุโรปจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในเครือ PMI และไปยังผู้ให้บริการที่อยู่ภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปก็ได้ เช่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจทั่วโลก ทั้งนี้ในทุกกรณี การถ่ายโอนจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

ในว่ากรณีจะเป็นเช่นไร จะต้องมีการบังคับใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ในประเทศหรือเขตแดนที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการของเราตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย

เราจะคุ้มครองข้อมูลของคุณอย่างไร

เราจะดำเนินการตามมาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่จากการถูกเปิดเผย การใช้ การเปลี่ยนแปลงหรือการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่เหมาะสม เราจะใช้วิธีการเข้ารหัสข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นใดที่สามารถช่วยคุ้มครองข้อมูลที่คุณให้มาได้ เรากำหนดให้ผู้ให้บริการของเราปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณในระยะเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นเราจะลบข้อมูลดังกล่าว ระยะเวลาที่กำหนดอาจแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิร้องขอให้เราลบข้อมูลได้ นอกจากนี้ ในบางกรณีเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าว เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีและการบัญชี

โดยปกติแล้ว เราจะเก็บข้อมูลตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้

ลักษณะ

คำอธิบาย/หลักเกณฑ์ในการเก็บรักษาข้อมูล

 • บันทึกฐานข้อมูล

หากคุณเป็นบุคคลที่ให้บริการแก่เรา (ไม่ว่าโดยตรงหรือเพื่อนายจ้างของคุณ) ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ในโปรไฟล์ของคุณจะถูกเก็บไว้ในช่วงระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับคุณ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่คุณยังคงให้บริการ ซื้อสินค้า ใช้ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลแบบดิจิทัล หรือมีการตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารของเรา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการตลาดบางประเภทของคุณ เช่น ประวัติการซื้อของคุณ โดยหลักมักจะล้าสมัยเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งไป ดังนั้นเราจึงลบข้อมูลดังกล่าวออกโดยอัตโนมัติหลังจากพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

 • บันทึกธุรกิจและการชำระเงิน

เราจะเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ การขาย การซื้อ การชำระเงินที่เกิดขึ้นและได้รับการชำระแล้ว และเอกสารประกอบต่างๆ (เช่น สัญญาและอีเมล) ตามข้อกำหนดของบริษัทและข้อกำหนดด้านภาษี ซึ่งโดยปกติแล้วจะเก็บไว้ 11 ปี นอกจากนี้เราจะเก็บบันทึกการตรวจสอบที่ได้ดำเนินการกับผู้จัดหาสินค้าและบริการตราบเท่าที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายหรือตามกฎระเบียบต่างๆ

 • บันทึกผู้เข้าเยี่ยมชม

หากคุณเข้าเยี่ยมชมอาคารของเรา จะมีการเก็บบันทึกผู้เข้าเยี่ยมชมไว้ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเก็บไว้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น

 • กล้องวงจรปิด CCTV

หากคุณเข้าเยี่ยมชมอาคารของเรา จะมีการเก็บบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งโดยปกติแล้วจะเก็บไว้เพียงไม่กี่วันเท่านั้น ไม่เกินสองสามสัปดาห์ โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะของการเก็บบันทึกนั้นๆ

 • การซื้อและการรับประกันสินค้า

เมื่อคุณซื้อสินค้าไป เราจะเก็บรักษาข้อมูลรายละเอียดของการซื้อสินค้านี้ไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการขายสินค้า และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายใดๆ (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกข้อมูลทางภาษีและการบัญชี) หากคุณได้ลงทะเบียนการรับประกันสำหรับสินค้าของ PMI เราจะเก็บข้อมูลรายละเอียดของการรับประกันนี้ไว้ตราบเท่าที่มีการรับประกันสินค้าดังกล่าว

 • การบริการลูกค้า

หากคุณติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เราจะเก็บบันทึกรายละเอียดคำถามของคุณและเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้ในขณะที่ข้อมูลนั้นยังคงมีความสำคัญกับความสัมพันธ์ของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการให้เราเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ตามการรับประกัน บันทึกอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า (เช่น การบันทึกเสียงทางโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณขอให้เราช่วยติดต่อไปยังร้านค้าปลีก) อาจจะมีความสำคัญจนกว่าจะมีการบันทึกที่ถาวรมากขึ้น และจะถูกเก็บรักษาไว้เพียงชั่วคราวเท่านั้น

 • บันทึกการตรวจสอบระบบ

บันทึกการตรวจสอบระบบมักจะเก็บไว้เป็นระยะเวลา 18 เดือน

 • การวิเคราะห์ธุรกิจ

โดยปกติแล้วข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ PMI touchpoint และไม่นานหลังจากนั้นก็จะถูกทำให้เป็นนิรนามหรือเป็นข้อมูลรวม

คุณมีสิทธิและทางเลือกอะไรบ้าง

คุณอาจมีสิทธิบางประการหรือทั้งหมดในข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่ ดังต่อไปนี้

 • การขอให้เราให้สิทธิคุณในการเข้าถึงข้อมูล
 • การขอให้เราแก้ไข อัปเดต หรือลบข้อมูล
 • การขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลในบางสถานการณ์
 • การคัดค้านเราในการใช้ข้อมูลในบางสถานการณ์
 • การเพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้เราใช้ข้อมูล
 • การโอนย้ายข้อมูลในบางสถานการณ์
 • การเลือกที่จะไม่ให้เราใช้ข้อมูลเพื่อการตลาดแบบตรง และ
 • การร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลในประเทศของคุณ (หากมี)

เรามีวิธีง่าย ๆ ให้กับคุณในการใช้สิทธิดังกล่าว เช่น ลิงก์สำหรับ “การยกเลิกเป็นสมาชิก” หรือให้ที่อยู่ติดต่อแก่คุณ ในข้อความที่คุณได้รับหรือโดยการใช้ช่องทางการติดต่อในหัวข้อ “หากคุณมีคำถาม ควรติดต่อใคร” ท้ายประกาศฉบับนี้

แอปพลิเคชันบนมือถือบางอย่างที่เรานำเสนออาจส่งข้อความแบบแจ้งเตือนให้คุณ เช่น ข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใหม่ คุณสามารถปิดการใช้ข้อความแจ้งเตือนเหล่านี้ผ่านการตั้งค่าในโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันของคุณ

สิทธิที่คุณมีขึ้นอยู่กับกฎหมายในประเทศของคุณ หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป คุณจะมีสิทธิที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ หากคุณอยู่ที่อื่น คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม (โปรดดูในหัวข้อ “หากคุณมีคำถาม ควรติดต่อใคร” ที่ท้ายประกาศฉบับนี้)

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่

รายละเอียดเพิ่มเติม (หมายเหตุ อาจมีข้อจำกัดทางกฎหมายบางประการต่อสิทธิด้านล่างทั้งหมด)

 • การขอให้เราให้สิทธิคุณในการเข้าถึงข้อมูล

เพื่อเป็นการยืนยันดังนี้

 • ไม่ว่าเราจะประมวลผลข้อมูลของคุณหรือไม่
 • ชื่อของเราและรายละเอียดสำหรับการติดต่อของเรา
 • วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
 • ประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ประเภทของบุคคลที่เราจะแบ่งปันข้อมูลให้ และบุคคลอื่นที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและไม่ได้รับประโยชน์จากการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission Adequacy Decision) ภายใต้มาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูล
 • แหล่งที่มาของข้อมูล (หากเรามี) เมื่อเราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ
 • (เท่าที่เรากระทำได้ ซึ่งจะทำการแจ้งให้คุณทราบ) การตัดสินใจที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ รวมถึงการวิเคราะห์ลักษณะของคุณ ซึ่งก่อให้เกิดผลทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณ หรือมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณในลักษณะที่คล้ายกัน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตรรกะต่างๆ ตลอดจนความสำคัญและผลที่คาดว่าจะตามมาของการประมวลผลดังกล่าวสำหรับคุณ และ
 • หลักเกณฑ์ในการกำหนดระยะเวลาที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้

เมื่อได้รับคำขอจากคุณ เราจะจัดทำสำเนาข้อมูลของคุณตามที่เราใช้ (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น)

 • สิทธิในการขอให้เราแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูล

คุณจะใช้สิทธินี้ได้หากข้อมูลที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

 • สิทธิในการขอให้เราลบข้อมูล

คุณจะใช้สิทธินี้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่เราเก็บไว้นั้นไม่มีความจำเป็นต้องมีเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลอีกต่อไป
 • เราใช้ข้อมูลโดยได้รับความยินยอมจากคุณและคุณได้ถอนความยินยอมของคุณ (ในกรณีนี้ เราจะบันทึกไว้ว่าจะไม่ติดต่อคุณอีก เว้นแต่คุณจะแจ้งให้เราทราบว่าคุณต้องการให้เราลบข้อมูลทั้งหมดของคุณซึ่งเราจะเคารพในความต้องการของคุณ)
 • เราใช้ข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมายและเมื่อเราพบว่าเราไม่มีความจำเป็นในการใช้งานข้อมูลอีกต่อไป หลังจากที่คุณคัดค้าน
 • เป็นข้อมูลที่ได้รับหรือใช้อย่างผิดกฎหมาย หรือ
 • เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย
 • สิทธิในการจำกัดการใช้ข้อมูลของเรา

คุณจะใช้สิทธินี้ได้ชั่วคราวขณะที่เราตรวจสอบกรณีของคุณอยู่ เมื่อคุณ

 • โต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลที่เราใช้ หรือ
 • ได้คัดค้านการที่เราใช้ข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย

(หากคุณใช้สิทธิของคุณในกรณีเหล่านี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่เราจะใช้ข้อมูลอีกครั้ง)

คุณจะใช้สิทธินี้ได้เช่นกัน ในกรณีดังต่อไปนี้

 • เราใช้ข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคุณคัดค้านการลบข้อมูล หรือ
 • เราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลอีกต่อไป แต่คุณต้องการให้มีข้อมูลไว้เพื่อการฟ้องร้องดำเนินคดี
 • สิทธิในการคัดค้านเราการใช้ข้อมูล

คุณมีสิทธิสองประการในกรณีดังต่อไปนี้

< style="list-style-type: lower-roman;">
 • หากเราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการตลาดแบบตรง คุณสามารถ “เลือกไม่ให้เราใช้ข้อมูล” ได้ (โดยไม่ต้องให้เหตุผล) และเราจะดำเนินการตามคำขอของคุณ และ
 • หากเราใช้ข้อมูลของคุณโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการตลาดทางตรง คุณสามารถคัดค้านเราในการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้น โดยให้คำอธิบายถึงสถานการณ์ของคุณ และเราจะพิจารณาคำคัดค้านของคุณ

· สิทธิในการถอนความยินยอมของคุณที่ให้เราใช้ข้อมูล

คุณจะใช้สิทธินี้ได้ หากพื้นฐานทางกฎหมายซึ่เราใช้ข้อมูลของคุณนั้นเกิดขึ้นโดยอาศัยความยินยอม กรณีเหล่านี้จะปรากฏอย่างชัดเจนในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

หากว่า

 1. (i) คุณได้ให้ข้อมูลแก่เรา และ
 2. เราใช้ข้อมูลนั้นด้วยวิธีการอัตโนมัติและโดยอาศัยความยินยอมของคุณ หรือโดยการที่เราปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณ

เมื่อนั้น คุณจะมีสิทธิได้รับข้อมูลคืนจากเราในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไป และมีสิทธิในการขอให้เราโอนย้ายข้อมูลไปให้บุคคลอื่น หากเป็นไปได้ในทางเทคนิคในการดำเนินการดังกล่าว

 • สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศของคุณ

ประเทศที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปแต่ละประเทศจะต้องจัดให้มีหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยหนึ่งหน่วยงานเพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นี้

คุณสามารถหารายละเอียดสำหรับการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ได้ที่นี่

http//ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

สำหรับประเทศอื่นๆ โปรดติดต่อเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐในประเทศของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะประเทศ

คุณอาจจะมีสิทธิเพิ่มเติมบางประการตามประเทศที่คุณอยู่

หากคุณอยู่ในประเทศฝรั่งเศส โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม…

 • หากคุณอยู่ในประเทศฝรั่งเศส คุณมีสิทธิในการแจ้งวิธีที่พึงปฏิบัติแก่เราเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เรามีอยู่ในกรณีที่คุณเสียชีวิต (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราควรเก็บข้อมูลหรือลบข้อมูลออกไปหรือไม่ และบุคคลอื่นควรจะมีสิทธิเห็นข้อมูลนั้นหรือไม่) คุณอาจจะ
 1. แจ้งวิธีที่พึงให้ปฏิบัติทั่วไปแก่ผู้ให้บริการดิจิทัลที่ลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฝรั่งเศส (เรียกว่า “CNIL”) (วิธีที่พึงปฏิบัติเหล่านี้จะใช้บังคับกับการใช้ข้อมูลของคุณทุกรูปแบบ) หรือ
 2. แจ้งวิธีที่พึงปฏิบัติโดยเฉพาะแก่เราซึ่งใช้บังคับโดยเฉพาะกับการใช้ข้อมูลของคุณ

วิธีที่พึงปฏิบัติของคุณอาจทำให้เราต้องโอนย้ายข้อมูลของคุณไปยังบุคคลภายนอก (แต่หากข้อมูลนั้นมีข้อมูลของผู้อื่นอยู่ด้วย เรามีหน้าที่ในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจหมายความว่า เราจะไม่สามารถปฏิบัติตามวิธีที่พึงให้ปฏิบัติในจดหมายได้) คุณอาจจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกให้มารับผิดชอบในการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามวิธีที่พึงปฏิบัติของคุณ หากคุณไม่ได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกไว้ ผู้สืบมรดกของคุณจะสามารถใช้สิทธิของคุณในการจัดการกับข้อมูลของคุณหลังจากคุณเสียชีวิต (เว้นแต่คุณจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในวิธีที่พึงให้ปฏิบัติ)

 1. (i) เพื่อการบริหารจัดการมรดกของคุณ (ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้สืบมรดกของคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ เพื่อการพิสูจน์และรับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพย์มรดกของคุณ รวมถึงสินค้าหรือข้อมูลดิจิทัลใด ๆ ที่อาจถือเป็นความทรงจำของครอบครัวที่สามารถโอนย้ายไปยังผู้สืบมรดกของคุณได้) และ
 2. เพื่อให้แน่ใจว่าคู่สัญญาที่ใช้ข้อมูลของคุณได้รับทราบเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณแล้ว (เช่น การปิดบัญชีของคุณ และการจำกัดการใช้หรืออัปเดตข้อมูลของคุณ)

คุณอาจจะแก้ไขหรือยกเลิกวิธีที่พึงปฏิบัติเมื่อใดก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณในกรณีที่คุณเสียชีวิต โปรดดูมาตรา 40-1 ของกฎหมาย 78-17 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2521 เมื่อคุณเสียชีวิตแล้ว คุณจะหยุดใช้บัญชีของคุณไปโดยปริยาย และเราจะลบข้อมูลของคุณตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเรา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้นานเท่าใด”)

 • หากคุณอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้จะมีผลกับคุณ
 1. หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา เราอาจไม่สามารถให้ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่คุณร้องขอได้ หรือเข้าร่วมหรือจัดการความสัมพันธ์ทางการค้าหรือทางธุรกิจกับคุณ (หรือนายจ้างของคุณ) (ตามความเหมาะสม) และ
 2. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (ดูได้ที่ https//www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) อธิบาย (1) วิธีที่คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ (2) วิธีที่คุณสามารถยื่นคำร้องเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ (3) วิธีที่เราจะจัดการกับข้อร้องเรียนใดๆ

หากคุณมีคำถาม ควรติดต่อใคร

หากคุณมีคำถามหรือต้องการใช้สิทธิใด ๆ ของคุณ คุณสามารถหารายละเอียดการติดต่อสำหรับบริษัทในเครือ PMI ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล หากมี ได้ที่นี่ นอกจากนี้ คุณจะได้รับรายละเอียดการติดต่อเมื่อบริษัทในเครือ PMI มีการติดต่อสื่อสารใดๆ กับคุณ

หากประเทศของคุณมีหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถติดต่อหน่วยงานนั้นได้เมื่อมีคำถาม ข้อสงสัยหรือข้อกังวลใดๆ หากบริษัทในเครือ PMI ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อกังวลของคุณได้ คุณก็มีสิทธิในการขอการพิจารณาคดีต่อศาลในประเทศได้

การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

เราอาจอัปเดตประกาศฉบับนี้ (และประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว) เป็นครั้งคราว ในกรณีที่กฎหมายกำหนด เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากนี้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมจากคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 คุณสามารถค้นหาประกาศฉบับก่อนหน้านี้ได้ที่นี่