Kik vagyunk?

A Philip Morris International cégcsoport tagjai vagyunk. Adatainkat (név, cím stb.) Ön külön megkapta az Önnel kapcsolatos adatgyűjtés (illetve megerősítendő) időpontjában, például egy alkalmazásra vagy weboldalra vonatkozó nyilatkozatban, vagy egy e-mail üzenetben, illetve közöttünk létrejött szerződésben, amely erre a tájékoztatásra mutató linket tartalmazott.

 • PMI: a Philip Morris International, amely egy vezető nemzetközi dohányipari cégcsoport. Számos cégből, illetve „leányvállalatból” áll.
 • PMI leányvállalatok: A Philip Morris International cégcsoport minden tagja egy-egy „PMI leányvállalat”. A „mi” (vagy „minket” vagy „miénk”) szó arra a PMI leányvállalatra vonatkozik, amely Önről elsőként gyűjtött információkat.
 • PMI termék: a mi vagy egy másik PMI leányvállalat terméke.

Hogyan gyűjtünk önről információkat?

Többféle módon gyűjthetünk Önről információkat.

 • Ön közvetlenül szolgáltathat nekünk információkat (pl. szerződés aláírásával, űrlap kitöltésével vagy azzal, hogy felhív minket telefonon).
 • Gyűjthetünk információkat automatikusan (pl. amikor Ön a PMI alkalmazását vagy weboldalát használja).
 • Szerezhetünk információkat harmadik személyektől (pl. a közösségi médiaplatformokon – LinkedIn, Facebook, Twitter – nyilvánosan rendelkezésre álló információkat).

Ebben a nyilatkozatban minden olyan módszerre, amelynek segítségével Ön kapcsolatba kerül velünk, „PMI kapcsolati pontként” hivatkozunk. A PMI kapcsolati pontok közé tartoznak mind a fizikai (például PMI irodák, kiskereskedelmi üzletek és rendezvények), mind a digitális jellegűek (például e-mailes levelezés, alkalmazások és weboldalak).

Gyűjthetünk olyan információkat, amelyeket közvetlenül Ön szolgáltat nekünk. Jellemzően ez történik, amikor Ön:

 • feliratkozik adatbázisaink tagságába (ez történhet például személyesen, alkalmazáson keresztül, vagy online);
 • PMI termékekkel vagy szolgáltatásokkal kereskedik, vagy azokkal kapcsolatban tanácsot ad, például egy kiskereskedelmi üzletben;
 • megállapodást köt velünk a PMI termékek értékesítésére, reklámozására vagy forgalmazására (vagy e tevékenységek támogatására);
 • digitális PMI kapcsolati pontot (pl. egy alkalmazást vagy weboldalt) tölt le vagy használ;
 • PMI kapcsolati ponton keresztül vagy e-mail, közösségi média útján illetve telefonon lép velünk kapcsolatba;
 • eszközt regisztrál nálunk;
 • felvesz egy fogyasztót adatbázisaink tagságába;
 • feliratkozik egy PMI panel portálra;
 • feliratkozik, hogy megkapja a PMI sajtóközleményeit, e-mail értesítőit vagy marketing közleményeit;
 • részt vesz a PMI felméréseiben vagy (amennyiben jogszabály engedélyezi) a PMI pályázatain vagy promócióiban; vagy
 • ellátogat irodáinkba, illetve egy PMI leányvállalat által szervezett rendezvényen vesz részt.

Gyűjthetünk Önről információkat automatikusan. Jellemzően ez történik, amikor Ön:

 • ellátogat irodáinkba (pl. video (zárt láncú televíziós kamerás) felvétellel és az épületre vonatkozó belépési naplókkal);
 • betér egy PMI termékeket árusító üzletbe vagy ott dolgozik (pl. a fizetéskor, vagy az üzletben felszerelt, mobil technológiához csatlakozó érzékelők segítségével legyűjtik az Ön adatait);
 • egy PMI leányvállalat által szervezett rendezvényen vesz részt (pl. a rendezvényen eszközölt értékesítések vagy vásárlások során), vagy a rendezvényen működő, mobil technológiához csatlakozó érzékelőkön keresztül;
 • kommunikál velünk (például egy PMI kapcsolati ponton vagy közösségi médiaplatformokon keresztül);
 • PMI kapcsolati pontot használ (pl. egy alkalmazás vagy weboldal nyomon követési mechanizmusai segítségével); vagy
 • ·nyilvános posztokat tesz közzé az általunk követett közösségi médiaplatformokon (melyeket például azért követünk, hogy értsük a közvéleményt, vagy reagáljunk a PMI termékeivel kapcsolatos kérésekre).

A digitális PMI kapcsolati pontokon működő sütik és hasonló nyomkövető technológiák segítségével is gyűjthetünk Önről információkat automatikusan. A speciálisan alkalmazott sütik és technológiák a kérdéses PMI kapcsolati ponttól függnek. Ha többet szeretne megtudni a sütikről (ide értve a Google analitika sütijeit is) és a kapcsolati ponton alkalmazott hasonló technológiákról, többek között arról, hogyan fogadhatja el vagy utasíthatja el a sütiket, olvassa el az adott kapcsolati pontnál vagy azon keresztül rendelkezésre bocsátott, sütikre vonatkozó nyilatkozatot.

Amennyiben azt jogszabály lehetővé teszi, szerezhetünk Önről információkat harmadik személyektől. Ide tartozhatnak a PMI leányvállalatok körében megosztott információk, a harmadik személy közösségi médiaplatformokon (például LinkedIn, Facebook, Twitter) nyilvánosan hozzáférhető profil információk (mint például az Ön preferenciái és érdeklődési körei), valamint a harmadik személy marketing ügynökségektől szerzett marketing listák.

Más összefüggésben is gyűjthetünk információkat, ezt az adott időpontban jelezzük Önnek.

Milyen információkat gyűjtünk Önnel kapcsolatban?

Többféle információt gyűjthetünk Önnel kapcsolatban:

 • az Önnel, munkáltatójával vagy képviselőjével fennálló jogviszonyunk kezeléséhez és adminisztrálásához szükséges információkat
 • a PMI termékeivel vagy szolgáltatásaival történő kereskedéshez vagy az azokkal kapcsolatos tanácsadáshoz szükséges információkat (például a megrendelések teljesítése érdekében)
 • a PMI termékei vagy szolgáltatásai támogatásához, vagy a jótállási szolgáltatások biztosításához szükséges információkat
 • arra vonatkozó információkat, hogy Ön mit tesz vállalkozásában fogyasztóinkkal, a PMI termékeivel, vagy velünk kapcsolatban (pl. fogyasztó felvétele adatbázisaink tagságába, jótállási szolgáltatások teljesítése, PMI termékek és eladáshelyi anyagok bemutatása stb.)
 • a szerződésekben, űrlapokon, felméréseken vagy digitális kapcsolati pontokon történő interakció során az Ön által részünkre szolgáltatott információkat
 • az irodáinkba, üzleteinkbe és rendezvényeinken tett látogatásaival kapcsolatos információkat
 • a telefonos ügyfélszolgálatokkal történő kapcsolatfelvételei (hívások, e-mailek stb.) során részünkre átadott információkat
 • a preferenciáival és érdeklődési köreivel kapcsolatos információkat
 • az életkora, személyazonossága – és adott esetben a munkáltatója nevében történő eljárásra való jogosultsága – ellenőrzéséhez szükséges információkat

Az Öntől közvetlenül kapott információk ahhoz a helyzethez igazodnak, amelyben Ön azokat megadja nekünk. Például:

 • ha Ön PMI kapcsolati ponton keresztül rendel tőlünk terméket, Ön megadja a nevét, kapcsolattartási, számlázási adatait, valamint az Ön által választott termékeket annak érdekében, hogy teljesíthessük megrendelését;
 • ha forgalmazási jogviszonyban vagyunk, Ön megadja a nevét, kapcsolattartási, számlázási adatait annak érdekében, hogy megfelelően kezelhessük az Önnel vagy munkáltatójával fennálló kapcsolatot, és teljesíthessük az Önnel vagy munkáltatójával fennálló szerződésünket;
 • Ön szolgáltathat termék-preferenciáival és érdeklődési köreivel kapcsolatos információkat annak érdekében, hogy az Ön érdeklődésére számot tartó termékeket és szolgáltatásokat ajánlhassunk Önnek;
 • gyűjthetünk olyan információkat, amelyek segítségével ellenőrizhetjük életkorát – például személyazonosító okmányának vagy arcképének másolatát;
 • Ön küldhet nekünk fényképet arról, hogyan tette ki a PMI termékeit vagy eladáshelyi anyagait;
 • Ön válaszolhat SMS-üzenetekre;
 • Ön felvehet egy fogyasztót adatbázisaink tagságába, például hogy jótállási szolgáltatásokat tudjunk nyújtani.

Az általunk automatikusan gyűjtött információk általában a következőkkel kapcsolatosak:

 • az Ön látogatásával vagy hívásával kapcsolatos részletes adatok (például időpont és időtartam);
 • irodáinkban, egy értékesítéssel foglalkozó üzletben vagy egy rendezvényen (ide értve a közvetlen közelben elhelyezkedő területeket is), hogy milyen gyakran látogat el oda, milyen területeket és mennyi időre látogat meg, és milyen vásárlásokat eszközöl;
 • a digitális PMI kapcsolati pontok használata (például hogy Ön milyen oldalakat látogat meg, milyen oldalról érkezik és milyen oldalra megy tovább, a kapcsolati ponton belül beütött keresési feltételek vagy linkek, amelyekre rákattintott); továbbá
 • az Ön eszköze (például az Ön IP címe vagy egyedi eszköz azonosítója, helymeghatározó adatai, az Ön eszközén esetlegesen általunk tárolt sütik adatai).

Az általunk harmadik személyektől gyűjtött információk általánosságban a nyilvánosság számára hozzáférhető információkból állnak (mint például az Ön preferenciái vagy érdeklődési körei), például nyilvános közösségi média posztokból származóan.

Milyen célból használjuk fel az Önre vonatkozó információkat, és milyen jogi alapon?

Ebben a részben ismertetjük azokat a célokat, amelyekre személyes információkat használunk fel. Ez a tájékoztatás azonban globális érvényű, és amennyiben az adott ország jogszabályai korlátoznak vagy tiltanak a jelen tájékoztatásban szereplő egyes tevékenységeket, az Önre vonatkozó információkat nem használjuk fel azokra a célokra az adott országban.

A fentiek figyelembe vétele mellett az Önre vonatkozó információkat az alábbi célokra használjuk fel:

 • Jogszabályi kötelezettségeink teljesítésére, például hogy ellenőrizzük életkorát, személyazonosságát és kiskereskedői jogállását, hogy „ismerd beszállítódat” ellenőrzéseket végezzünk, valamint kezeljük az Önnel vagy munkáltatójával fennálló szerződéses jogviszonyunkat
 • A jogszabályok betartása, például hogy az Önre vonatkozó nyilvántartásokat megőrizzük és felhasználjuk esetleges jogvita kapcsán, ügyvédeinktől és egyéb tanácsadóinktól való tanácskérés céljából
 • Termékeinknek az Ön részére történő értékesítése, ide értve az Ön rendeléseinek teljesítését, fizetéseinek feldolgozását
 • Az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, ide értve az Ön érdeklődéseinek és kéréseinek feldolgozását, valamint a jótállási szolgáltatások nyújtását
 • Az Ön tájékoztatása a friss hírekről, promóciókról, rendezvényekről, valamint jogviszonyunk ezekhez kapcsolódó területeinek kezelése, ide értve a hűségprogramok adminisztrálását, az Ön támogatását a felnőtt fogyasztók felhasználói fiókjai ügyintézésének segítésében, és (a jogszabályok által megengedett körben) a hűségprogramokat, a termékfejlesztést, a piackutatást, a marketing stratégiák kidolgozását, a marketing kampányok adminisztrálását, valamint az Ön részére nyújtott szolgáltatások testreszabását a PMI termékeket árusító üzletekben és a rendezvényeken
 • A felnőtt fogyasztók regisztrálása adatbázisainkban, például termékeink forgalmazása érdekében
 • Valamennyi fenti cél elérésének támogatása; ide értve az Ön vagy munkáltatója fiókjainak adminisztrálását, a PMI kapcsolati pontok Ön általi használatának lehetővé tételét, és (adott esetben) a PMI termékek Ön általi értékesítésének, reklámozásának és forgalmazásának (vagy ezen tevékenységek támogatásának) lehetővé tételét, az Önnel való levelezést, a PMI kapcsolati pontokon az Ön részére nyújtott szolgáltatások testreszabását, az adminisztrációt és a hibakeresést, az általános nyilvántartás vezetést, valamint az Ön hozzáférésének kezelését bármely olyan rendszerhez, amelyhez Önnek hozzáférést biztosítottunk
 • Üzleti analitika és üzletfejlesztés céljára, ide értve a PMI termékek, irodák, folyamatok, üzletek és rendezvények, valamint az általunk (vagy leányvállalataink által) vásárlóinknak és beszállítóinknak adott információk fejlesztését
 • Az általunk vagy üzleti partnereink által az Ön részére adott tájékoztatás céljaira, amelyek a PMI termékek marketingjében vagy reklámozásában való részvételre adódó esetleges lehetőségekről szólnak
 • Egyéb célból, amelyről Önnek értesítést küldünk, vagy amely világosan kitűnik abban a helyzetben, amelyben az Önre vonatkozó információkat elsőként felveszik

  Az Önre vonatkozó információk felhasználásának jogalapja az alábbiak egyike (ezt részletesebben elmagyarázzuk a „Tudjon meg többet” részben):

 • a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése;
 • olyan szerződés teljesítése, amelyben Ön részes fél;
 • olyan jogos üzleti érdek, amelyet nem ír felül az Önnek az információk védelméhez fűződő érdeke;
 • ha a fentiek egyike sem irányadó, az Ön beleegyezése (melyet még az információk feldolgozását megelőzően bekérünk).

Az Önre vonatkozó információkat az alábbi célokra használjuk fel a megfelelő gyűjtési módszerek és felhasználási jogalap szerint:

 Cél
 Gyűjtési módszer és a kezelés jogalapja

Jogszabályi kötelezettségek teljesítése

 • az Ön életkorának, személyazonosságának és kiskereskedői jogállásának ellenőrzése
 • adóügyi és üzleti elszámolási kötelezettségek
 • kereskedelmi szankciók
 • háttérellenőrzések
 • munkavédelmi irányítás
 • jogszabályi és hatósági adatszolgáltatási igénylések
 • összeférhetetlenség
 • azon szerződések és kapcsolódó dokumentumok megőrzése, amelyekben Önre hivatkozás történhet
 • szabálytalanságokra vonatkozó bejelentések kivizsgálása

Ezeket az információkat általában Ön bocsátja közvetlenül a rendelkezésünkre.

Azért használjuk fel, mert teljesítenünk kell azt a jogi kötelezettséget, hogy kizárólag felnőtteknek értékesítsük a termékeket, és hogy szabálykövető módon végezzük üzleti tevékenységünket (ide értve a társasági joggal és adózással kapcsolatos kötelezettségek betartását), hogy megfelelően vezessük pénzügyi és adóügyi nyilvántartásainkat, eleget tegyünk a kereskedelmi szankcióknak, teljesítsük a munkavédelmi jogszabályokban foglaltakat (ide tartozhat a baleseti napló vezetése), jelentéseket készítsünk, eleget tegyünk az illetékes hatóságok adatbekérésre vonatkozó igényeinek, valamint bármiféle összeférhetetlenséget kezeljünk, illetve olyan országokban, ahol nem áll fenn ilyen jogi kötelezettség, azért használjuk fel az adatokat, mert jogszerű üzleti érdekünk fúződik ahhoz, hogy csak felnőttek számára értékesítsünk termékeket, és üzleti tevékenységünket a bevált gyakorlatra vonatkozó előírások szerint végezzük, amit nem írnak felül az Önre vonatkozó információk védelméhez fűződő érdekei, jogai és szabadságjogai.

Termékeink értékesítése

 • az Ön rendeléseinek teljesítése (ide értve a nyugták megküldését)
 • az Ön fizetéseinek feldolgozása
 • jótállási szolgáltatások nyújtása

Ezeket az információkat általában Ön bocsátja közvetlenül – vagy adott esetben munkáltatóján keresztül – a rendelkezésünkre (jellemzően: név, beosztás, cím, e-mail cím, fizetési információk, levelezés).

Arra használjuk fel, hogy teljesítsük szerződéses kötelezettségeinket Ön vagy munkáltatója mint termékeink vevője felé.

 

Értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

 • az Ön érdeklődéseinek és kéréseinek kezelése
 • az Önnel való levelezés
 • általános adminisztráció és hibakeresés
 • hűségprogramok adminisztrálása
 • kapcsolatkezelés

Ezeket az információkat általában Ön bocsátja közvetlenül vagy munkáltatóján keresztül a rendelkezésünkre.

Azért használjuk fel, mert jogszerű üzleti érdekünk fűződik ahhoz, hogyaz értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek vagy munkáltatójának, és ezt az érdeket nem írják felül az Önre vonatkozó információk védelméhez fűződő érdekei, jogai és szabadságjogai.

 

Üzleti promóció és kapcsolatkezelés (a jogszabályok által megengedett körben)

 • az Ön tájékoztatása a friss hírekről, promóciókról és rendezvényekről
 • jogviszonyunk kezelése
 • felnőtt fogyasztók adatbázisainkba történő regisztrálása
 • támogatás abban, hogy felnőtt fogyasztóknak segítsen fiókjuk kezelésében
 • az Ön preferenciáinak megértése (így például, hogy milyen termékek vagy rendezvények érdekelhetik, vagy amelyek igényeihez jobban igazíthatók)
 • hűségprogramok adminisztrálása
 • felmérésekben vagy piackutatási kampányokban való részvételére történő felhívás, illetve a fentiek adminisztrálása
 • piackutatás
 • marketing stratégiák kidolgozása
 • marketing kampányok adminisztrálása
 • a PMI kapcsolati pontok szolgáltatásainak testre szabása (például az Ön látogatásának személyessé tétele, például a megfelelő üdvözléssel vagy az Ön érdeklődésére esetlegesen számot tartó javaslatokkal)

Ezek jellemzően az Ön által a részünkre átadott információk (például a neve, kapcsolattartási és közösségi médiával kapcsolatos adatai); az általunk automatikusan gyűjtött adatok (például a PMI kapcsolati pontok használatának figyelemmel kísérésére szolgáló technológia segítségével), és (a jogszabályok által megengedett körben) az általunk harmadik személyektől megszerzett információk (például nyilvános közösségi média posztok) kombinációja.

A fentieket ahhoz fűződő jogos üzleti érdekünk alapján használjuk, hogy megfelelően kezeljük jogviszonyunkat és tájékoztassuk üzleti tevékenységünkről, termékeinkről és rendezvényeinkről, illetve működtessük a PMI kapcsolati pontokat, és az Ön élményeit személyesebbé tegyük oly módon, hogy ezt az érdekünket ne írják felül az Önre vonatkozó információk védelméhez fűződő érdekei, jogai és szabadságjogai.

Üzleti promóció és kapcsolatkezelés (a jogszabályok által megengedett körben)

 • az Ön alábbiakra vonatkozó tájékoztatása, valamint az alábbiak kezelése érdekében: a PMI leányvállalatok, promócióik, termékeik és szolgáltatásaik, üzleteik, rendezvényeik és a dohánytermékek szabályozása, valamint az e célokra szolgáló eszközök kidolgozása és továbbfejlesztése

Ez jellemzően az Ön által a részünkre átadott információk (például a neve, kapcsolattartási és a közösségi média által kezelt adatai); az általunk automatikusan gyűjtött adatok (például sütik és hasonló technológiák segítségével), és (a jogszabályok által megengedett körben) az általunk harmadik személyektől megszerzett információk (például nyilvános közösségi média posztok) kombinációja.

A fentiek felhasználása az ahhoz fűződő jogszerű üzleti érdekünkön alapul, hogy tájékoztassuk Önt ezekről a dolgokról oly módon, hogy ezt az érdeket ne írják felül az Önre vonatkozó információk védelméhez kapcsolódó érdekei, jogai és szabadságjogai.

Bizonyos országokban – jogszabályi előírás esetén – kizárólag az Ön beleegyezése alapján küldjük Önnek elektronikus formátumban ezeket az anyagokat.

Üzleti adminisztráció

 • általános szervezetirányítás és üzleti nyilvántartás-vezetés
 • kereskedői életciklus-kezelés (a megbízástól a távozásig)
 • látogatók adminisztrálása és nyilvántartása
 • rendezvények, oktatási és compliance programok adminisztrálása és lebonyolítása
 • levelezés az Önnel vagy munkáltatójával folytatott jogviszonyunk tárgyában, ide értve kérdéseinek és kéréseinek kezelését
 • IT rendszerek fejlesztése, megvalósítása, üzemeltetése és karbantartása
 • a rendszerek, eszközök és épületek biztonságának fenntartása
 • kapcsolattartási adatbázisok és együttműködési eszközök működtetése
 • biztonságos munkahelyi környezet működtetése
 • a PMI leányvállalatok és munkatársaik, vásárlóik, beszállítóik, látogatóik és mindannyiuk vagyontárgyai épségének és biztonságának fenntartása

Ezeket az információkat általában Ön bocsátja közvetlenül vagy munkáltatóján keresztül a rendelkezésünkre.

A fentiek felhasználása az ahhoz fűződő jogszerű üzleti érdekünkön alapul, hogy üzleti tevékenységünket folyamatosan végezzük, kezeljük az Önnel vagy munkáltatójával fennálló kapcsolatunkat, és fenntartsuk épületeink illetve IT rendszereink biztonságát és sértetlenségét, és ezt az érdeket nem írják felül az Önre vonatkozó információk felhasználása korlátozásához fűződő érdekei, jogai és szabadságjogai.

Biztonság és rendszerfigyelés

 • adott esetben hitelesítés, hozzáférési jogosultság ellenőrzése, naplózás
 • azon PMI rendszerek, eszközök, az internet és az e-mailek figyelése, amelyekhez hozzáférést kapott
 • a PMI helyiségekhez történő hozzáférés, a PMI leányvállalatoknak teljesített szállítások, valamint a helyiségeinkben végbemenő, biztonsággal kapcsolatos folyamatok figyelése

Ezek az információk helyiségeinkben automatikusan kerülnek legyűjtésre többféle eszközzel, például automatizált rendszerekkel és eszközfigyeléssel, zártláncú kamerarendszeres felvételekkel, telefonbeszélgetések hangrögzítésével.

Azért használjuk fel, mert jogszerű üzleti érdekünk fűződik ahhoz, hogy biztosítsuk fizikai és digitális infrastruktúránk, illetve helyiségeink integritását és biztonságát, és ezt az érdeket nem írják felül az Önre vonatkozó információk védelméhez fűződő érdekei, jogai és szabadságjogai.

A fenti célok mindegyikének támogatása érdekében

 • az Ön fiókjainak adminisztrálása
 • a PMI kapcsolati pontok használatának lehetővé tétele (például annak lehetővé tétele, hogy bejelentkezve maradjon egy kapcsolati pont valamelyik részén, amely csak az arra felhatalmazott felhasználók részére van fenntartva, az Ön nyelvi preferenciáinak adminisztrálására, bevásárlókosarának Önhöz való társítására)
 • levelezés Önnel
 • élményeinek fokozása, úgymint az Ön számára megfelelőnek tűnő termékrendelésekre történő javaslattétel (például korábbi megrendelések alapján)
 • adminisztráció és hibakeresés

Ez jellemzően az Ön által a részünkre átadott információk (jellemzően a neve, jelszava (vagy ezzel egyenértékű azonosítója)); az általunk automatikusan gyűjtött adatok (például az eszközével kapcsolatos információk, sütik és hasonló nyomon követési technológiák) kombinációja.

Ezen adatokat mindig az adott célhoz kötött információ-felhasználásnak megfelelő alapon használjuk. Például amikor fiókját adminisztráljuk egy vásárlás támogatása vagy vásárlást követő szolgáltatás nyújtása érdekében, arra használjuk fel az információkat, hogy teljesítsük szerződéses kötelezettségeinket Önnel mint termékeink vevőjével szemben; amikor annak érdekében adminisztráljuk fiókját, hogy frissítsük a termékeinkkel kapcsolatos információit, vagy olyan megrendelésekre teszünk javaslatot, amelyek az Ön számára megfelelőek lehetnek, támogatjuk az üzletfejlesztést; tehát az adatokat az ahhoz fűződő jogszerű üzleti érdekünk szolgálatában használjuk fel, hogy termékeinket forgalmazzuk, és ezt az érdeket nem írják felül az Önre vonatkozó információk védelmével kapcsolatos érdekei, jogai és szabadságjogai, stb.

Üzleti analitika és fejlesztések

 • annak lehetővé tétele számunkra vagy üzleti partnereink számára, hogy tájékoztassuk Önt a PMI termékek népszerűsítésében történő részvétel esetleges lehetőségeiről
 • üzleti analitika és fejlesztés céljából (ide értve a PMI termékeket, rendszereket, folyamatokat, irodákat, a PMI termékeket árusító üzleteket, a képzéseket, a rendezvényeket, a digitális PMI kapcsolati pontokat, valamint az információkat, amelyeket mi (vagy leányvállalataink) Önnek, munkáltatójának vagy vevőinek) átadunk)

Ez jellemzően az Ön által a részünkre átadott információk, az általunk automatikusan gyűjtött információk, valamint (a jogszabályok által megengedett körben) az általunk harmadik személyektől megszerzett információk kombinációja.

Az adatokat az ahhoz fűződő jogszerű üzleti érdekünk alapján használjuk fel, hogy elemezzük és javítsuk üzleti teljesítményünket, termékeinket, rendszereinket, folyamatainkat, irodáinkat, üzleteinket, képzéseinket, rendezvényeinket, a PMI kapcsolati pontokat, az általunk szolgáltatott információkat, valamint felhívjunk másokat, hogy vegyenek részt a PMI termékek reklámozásában, és ezt az érdeket nem írják felül az Önre vonatkozó információk védelméhez fűződő érdekek, jogok és szabadságjogok.

 

Amennyiben az Önre vonatkozó információk általunk történő felhasználása egyik fenti jogalapra sem helyezhető, az információk feldolgozása előtt az Ön beleegyezését kérjük (az ilyen esetek az adott körülményekből világosan kitűnnek).

Egyes esetekben előfordulhat, hogy az Önre vonatkozó információkat nem a fent leírt módokon használjuk fel. Amennyiben ilyenre sor kerül, kiegészítő adatvédelmi tájékoztatást küldünk, amely magyarázatot ad az ilyen eltérő felhasználásról. Olvasson el a jelen tájékoztatással összefüggésben kiadott minden kiegészítő tájékoztatást.

Kivel osztjuk meg az Önre vonatkozó információkat, és milyen célból?

Az Önre vonatkozó információkat a következőkkel oszthatjuk meg:

 • PMI leányvállalatok;
 • harmadik személyek, akik a PMI leányvállalatoknak vagy Önnek termékeket értékesítenek vagy szolgáltatásokat nyújtanak (például szaktanácsadók, fizetési szolgáltatók, kézbesítési szolgáltatók, auditorok és információs szolgáltatók);
 • a PMI leányvállalatok körültekintően kiválasztott üzleti partnerei és reklámozói (termékeinkkel kapcsolatos, illetve stílusukkal és arculatukkal összeférő területeken), hogy felkereshessék Önt olyan ajánlatokkal, amelyek véleményük szerint érdekelhetik önt, kereskedelmi programokkal, oktatási anyagokkal és képzésekkel kapcsolatos preferenciáinak megfelelően; valamint

egyéb harmadik személyek a jogszabályokban előírt vagy megengedett körben (mint pl. szabályozó hatóságok, kormányzati szervek és szaktanácsadók).

Adatok megosztása más PMI leányvállalatokkal

 • Az Önnel kapcsolatos információkat továbbítjuk a Philip Morris International Management SA részére (székhelye Lausanne, Svájc), amely a PMI leányvállalatok esetében a személyes adatok kezelésének központi adminisztrációs helyszíne. Az Önnel kapcsolatos információkat a Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (székhelye Lausanne, Svájc) – mint a PMI leányvállalatok technológiai szolgáltatója – részére is továbbíthatjuk. A Philip Morris International Management SA (amennyiben hozzáféréssel rendelkezik) és a Philip Morris International IT Service Centre Sàrl a jelen tájékoztatóban ismertetett célokból kezeli az Önre vonatkozó információkat.
 • Az Önre vonatkozó információkat megoszthatjuk azzal a PMI leányvállalattal is, amely azért az országért felelős, ahol Ön dolgozik (ha nem arról a PMI leányvállalatról van szó, mely az információkat először összegyűjtötte) a jelen tájékoztatóban ismertetett valamennyi célból.
 • Az Önre vonatkozó információkat megoszthatjuk bármilyen más PMI leányvállalattal, amellyel Ön kapcsolatba lép vagy üzleti tevékenységet folytat (ha például Ön más PMI leányvállalatok részére értékesít termékeket vagy szolgáltatásokat, vagy más PMI irodákhoz utazik az alatt az idő alatt, míg egy PMI leányvállalattal kereskedelmi kapcsolatban áll).

A PMI leányvállalataira és az alapításuk helye szerinti országra vonatkozó adatok itt. érhetők el.

Adatok megosztása harmadik személyekkel

 • Az Önre vonatkozó információkat megoszthatjuk olyan harmadik személyekkel, akik a PMI leányvállalatok vagy az Ön részére termékeket értékesítenek vagy szolgáltatásokat nyújtanak (például tanácsadók, pénzforgalmi szolgáltatók, kézbesítési szolgáltatók, kiskereskedők, terméktanácsadók, információs szolgáltatók és életkort ellenőrző szolgáltatók).
 • Az Önre vonatkozó információkat megoszthatjuk a PMI leányvállalatok körültekintően kiválasztott harmadik személy üzleti partnereivel és a hirdetőkkel (azzal összhangban, amire termékeinkkel kapcsolatban asszociál, például mert hasonló vagy kiegészítő az arculatuk, stílusuk vagy funkcionalitásuk), annak érdekében, hogy kapcsolatba léphessenek Önnel olyan termékekkel, szolgáltatásokkal és promóciókkal kapcsolatban, amelyek véleményük szerint érdekelhetik Önt, az Ön preferenciáinak megfelelően.

Az Önre vonatkozó információkat megoszthatjuk egyéb harmadik személyekkel a jogszabályok által előírt vagy megengedett körben, például szabályozó hatóságokkal; kormányzati szervekkel; válaszul a rendvédelmi szervek vagy egyéb kormányzati tisztségviselők megkeresésére; amikor úgy gondoljuk, hogy az adatszolgáltatás fizikai kár vagy pénzügyi veszteség megakadályozása érdekében szükséges vagy helyénvaló, illetve gyanított vagy tényleges tiltott tevékenység kivizsgálásával kapcsolatos; valamint szervezeti átalakításokkal összefüggésben.

Hová kerülhetnek elküldésre az Önre vonatkozó információk?

Multinacionális szervezetről lévén szó, a PMI leányvállalatok globális viszonylatban adnak át információkat. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy az Önnel kapcsolatos információkat globálisan adják át (ha az Önre vonatkozó információkat az Európai Gazdasági Térségen belül gyűjtik, ez azt jelenti, hogy az Önre vonatkozó információkat a Térségen kívülre is eljuttathatják).

Az információknak a jelen tájékoztatóban leírtak szerinti felhasználása esetén előfordulhat, hogy az Önre vonatkozó információkat az adatgyűjtés helye szerinti országon vagy területen belülre vagy azon kívülre továbbítják, ide értendő olyan ország vagy terület is, amely nem feltétlenül rendelkezik egyenértékű adatvédelmi normákkal.

Az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belüli PMI leányvállalatok továbbítanak személyes információkat az EGT-n kívüli PMI leányvállalatok részére is. Például a globális üzletvitel elősegítése érdekében. A továbbítás minden esetben:

 • az Európai Bizottság megfelelőségi határozatán alapul;
 • megfelelő biztosítékok, például az uniós modellszerződések hatálya alá esik; vagy
 • azért szükséges, hogy az Ön és a köztünk fennálló szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésére (vagy az Ön kérésére eszközölt, szerződést megelőző intézkedések végrehajtására), illetve az Ön érdekében a köztünk és harmadik személy közötti szerződés megkötésére vagy teljesítésére sor kerülhessen, például utazásszervezés esetén.

Ezekben az országokban vagy területeken minden esetben megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaznak a személyes információk védelme érdekében, az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

Hogyan védjük az Önnel kapcsolatos információkat?

Megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy a birtokunkban lévő személyes információkat megvédjük az illetéktelen feltárástól, felhasználástól, módosítástól vagy megsemmisítéstől. Amennyiben helyénvaló, titkosítási és egyéb technológiákat alkalmazunk, amelyek segíthetnek az Ön által rendelkezésre bocsátott információk védelmének biztosításában. Szolgáltatóinktól is megköveteljük, hogy szigorú adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket teljesítsenek.

Meddig tároljuk az Önre vonatkozó információkat?

Addig tároljuk az Önre vonatkozó információkat, ameddig az az információgyűjtés céljának teljesítéséhez szükséges. Ezt követően töröljük azokat. Az időtartam az információgyűjtés céljának megfelelően más és más lehet. Felhívjuk a figyelmet, hogy bizonyos körülmények között Önnek joga van kérni tőlünk az információk törlését. Némely esetben jogszabály kötelez minket az információk megőrzésére, például adózási és számviteli célokból.

 

Jellemzően az alábbi táblázatban leírtak szerinti kritériumok alapján őrizzük az adatokat:

 Típus
 Magyarázat/tipikus őrzési kritériumok
 • a kereskedővel fennálló kereskedelmi jogviszony kezelésével kapcsolatos információk (a kereskedő használja a digitális kapcsolati pontokat, és azokon elérhető) 

Az Ön kereskedői profiljában szereplő információk többségét az Önnel fennálló kereskedői kapcsolatunk tartamáig őrizzük. Azonban kereskedői profiljának egyes elemei – például a korábban elvégzett feladatai, a korábban kiváltott nyereményei vagy korábbi vásárlásai – idővel értelemszerűen elavulnak, tehát az adatgyűjtés céljának megfelelően meghatározott időszak elteltével automatikusan töröljük azokat.

 • a kereskedővel fennálló kereskedelmi jogviszony kezelésével kapcsolatos információk (a kereskedő inaktív a digitális kapcsolati pontokon)

Ez a forgatókönyv az előbbivel megegyezik, de ha hosszú ideig (jellemzően 2 évig) nem használja a digitális kapcsolati pontot, akkor a letiltjuk a digitális kapcsolati ponthoz való hozzáférését, és töröljük az Ön használati adatairól még meglévő nyilvántartásainkat (hacsak nem más kezelési célból, például megrendeléseinek nyilvántartása céljából kell megőrizni azokat). Az indok az, hogy ilyen körülmények között azt feltételezzük, hogy inkább nem szeretné használni a digitális platformot.

 • kereskedő (nem elérhető) 

Amennyiben Ön kereskedőként beregisztrált hozzánk, de nem működik az Ön által adott elérhetőség, jellemzően csak 6 hónapig tároljuk adatait, hogy lehetőséget biztosítsunk Önnek a helyesbítésre.

 • kereskedő (hiányos regisztráció)

Amennyiben Ön kezdeményezi kereskedői regisztrációját, de nem fejezi be a folyamatot, egyáltalán nem őrizzük meg adatait.

 • üzleti és fizetési nyilvántartások

Nyilvántartást őrzünk a számlákról, az értékesítésekről, a vásárlásokról, a teljesített és befolyt kifizetésekről, valamint az alátámasztó dokumentumokról (például szerződésekről és e-mail üzenetekről) a társasági és adóügyi előírásoknak megfelelően, jellemzően 11 éven keresztül. A beszállítókra vonatkozó ellenőrzésekről is nyilvántartást őrzünk mindaddig, amíg jogszabályban, illetve hatóság által előírt kötelezettségeinknek eleget kell tennünk.

 • látogatói nyilvántartás

Amennyiben épületeinkbe látogat, a látogatói nyilvántartásokat jellemzően három évig őrizzük.

 • zártláncú kamerarendszer

Amennyiben épületeinkbe látogat, a zártláncú kamerarendszer által rögzített felvételeket jellemzően csupán néhány napig, legfeljebb néhány hétig őrizzük a rögzítés konkrét céljától függően.

 • piackutatás

Amennyiben Ön nem regisztrált adatbázisunkba, és az Önre vonatkozóan nyilvánosan rendelkezésre álló információkat használjuk fel a piac vagy az Ön preferenciáinak megértése érdekében, az Önre vonatkozó információkat rövid ideig őrizzük meg az adott piackutatási feladat végrehajtása érdekében.

 • vásárlások és jótállás

Ha Ön árukat vásárol, a kapcsolódó adatokat az adásvétel lebonyolításához, illetve az esetleges jogszabályi (például adózási és számviteli nyilvántartási célú) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg. Ha PMI termékre vonatkozó jótállás miatt is bejelentkezik, a jótállás szempontjából irányadó időtartamig őrizzük meg a kérdéses adatokat.

 •  ügyfélszolgálat
Ha Ön kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal, feljegyzést készítünk az esetről (ide értve az Ön érdeklődésének részleteit és az általunk adott választ), és azt addig őrizzük, amíg kapcsolatunk szempontjából indokolt, például ha tanácsot kell adnunk Önnek arra vonatkozóan, hogyan kell egy digitális kapcsolati pontot használni, vagy azt legutóbbi érdeklődései indokolják. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos egyéb feljegyzések (például egy telefonhívás automatikus rögzítése, amelyben Ön azt kéri, hogy irányítsuk egy kiskereskedelmi üzletbe) megőrzése csupán addig indokolt, amíg tartós tartalomrögzítésre nem kerül sor, és csak ideiglenesen tároljuk azokat.
 • rendszer audit naplók
A rendszer audit naplók tárolása jellemzően csak néhány hónapig tart.
 • üzleti analitika
Az üzleti analitikai adatok gyűjtése jellemzően automatikusan történik, amikor Ön a PMI kapcsolati pontokat használja, és röviddel ezután anonimizálásukra / összesítésükre kerül sor.

Milyen jogai és választási lehetőségei vannak?

Ön az alábbi jogok mindegyikével vagy egy részével rendelkezhet az Önre vonatkozóan birtokunkban lévő információkkal kapcsolatban:

 • kérheti tőlünk, hogy hozzáférést biztosítsunk azokhoz;
 • kérheti tőlünk, hogy helyesbítsük, frissítsük vagy töröljük azokat;
 • kérheti tőlünk, hogy korlátozzuk azok használatát bizonyos körülmények között;
 • kifogásolhatja azok általunk történő használatát bizonyos körülmények között;
 • visszavonhatja az általunk történő használatukba adott beleegyezését;
 • adatok hordozhatósága, bizonyos körülmények között;
 • megtilthatja, hogy azokat direkt marketing célra használjuk fel; és
 • panaszt tehet országa felügyeleti hatóságánál (ha létezik ilyen).

Egyszerű módokon biztosítjuk, hogy gyakorolhassa ezeket a jogait, mint például „leiratkozás” linkek segítségével, vagy kapcsolattartási cím megadásával az Önhöz érkező üzenetekben, illetve a jelen tájékoztató végén található „kit keressen meg kérdéseivel?” című bekezdésben szereplő elérhetőségek felhasználásával.

Az általunk kínált egyes mobil alkalmazások is küldhetnek Önnek push üzenetet, például új termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Ön letilthatja ezeket az üzeneteket a telefonjában vagy az alkalmazásban található beállítások segítségével.

 

Az Önt megillető jogokat az Ön országának jogszabályai határozzák meg. Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben él, az alábbi táblázatban ismertetett jogokkal rendelkezik. Amennyiben máshol él, további felvilágosításért kapcsolatba léphet velünk (lásd a jelen tájékoztató végén található, „kit keressen meg kérdéseivel?” című bekezdést).

Az Önre vonatkozó, birtokunkban lévő információkkal kapcsolatos jog
További részletek (megjegyzés: bizonyos jogszabályi korlátok vonatkoznak mindezekre a jogokra)
 • kérheti tőlünk, hogy hozzáférést biztosítsunk azokhoz

Ez a következők megerősítésére irányulhat:

 • kezelünk-e Önnel kapcsolatos információkat;
 • neve és kapcsolattartási adatai;
 • az adatkezelés célja;
 • az adott információk besorolása;
 • azon személyek csoportjai, akikkel megosztjuk az információkat, és amennyiben bármely személy az EGT területén kívül található, és nem vonatkozik rá az Európai Bizottság megfelelőségi határozata, az információk védelmét szolgáló megfelelő biztosítékok;
 • (amennyiben rendelkezésünkre áll) az információk forrása, ha nem Öntől kaptuk meg;
 • (amennyiben foglalkozunk az alábbiakkal, amire fel is hívtuk az Ön figyelmét) automatizált döntéshozatal fennállása, ide értve a profilkészítést, amely Önre nézve joghatást vált ki, vagy hasonló módon jelentős mértékben érinti önt, valamint az ezzel összefüggő logikára vonatkozó információk, továbbá az adatkezelés Önre vonatkozóan előre látható következményei; és
 • azok a kritériumok, amelyek meghatározzák, hogy meddig tároljuk az információkat.

Az Ön kérésére rendelkezésére bocsátjuk az Önnel kapcsolatos, általunk felhasznált információk egy példányát (amennyiben ez mások jogait és szabadságjogait nem érinti).

 • kérheti tőlünk, hogy helyesbítsük vagy frissítsük azokat

Ez akkor irányadó, ha a birtokunkban lévő információk pontatlanok vagy hiányosak.

 • kérheti tőlünk, hogy töröljük azokat

Ez akkor irányadó, ha:

 • a birtokunkban lévő információk már nem szükségesek azokra a célokra, amelyekre felhasználjuk azokat;
 • az információkat az Ön beleegyezése alapján használjuk fel, és Ön visszavonja beleegyezését (ebben az esetben nem fogunk újra kapcsolatba lépni Önnel, hacsak azt nem kívánja tőlünk, hogy töröljünk minden Önre vonatkozó információt, mely esetben tiszteletben tartjuk az Ön kívánságát);
 • jogszerű érdek alapján használjuk fel az információkat, és az Ön kifogásai alapján úgy találjuk, hogy a továbbiakban nem áll nyomós érdekünkben azok felhasználása;
 • az információk megszerzése vagy felhasználása nem volt jogszerű; vagy

jogszabályi kötelezettségnek kell eleget tenni.

 • kérheti tőlünk, hogy korlátozzuk azok kezelését

Ez a jog akkor irányadó – átmenetileg, ameddig megvizsgáljuk az ügyet – ha Ön:

 • vitatja az általunk felhasznált információk pontosságát; vagy
 • tiltakozott az ellen, hogy adatait jogos érdekeinkre hivatkozva használjuk

  (ha ilyen esetekben él jogával, tájékoztatjuk, mielőtt az információkat újból felhasználnánk).

  Ez a jog akkor is irányadó, ha:

 • az általunk történő felhasználás jogszerűtlen, és Ön ellenzi az adatok törlését; vagy

a továbbiakban már nincs szükségünk az adatokra, de Ön bíróság elé kívánja terjeszteni az ügyet.

 • kifogásolhatja általunk történő kezelésüket

Ebben az esetben Önnek két joga van:

 • ha az Önre vonatkozó információkat direkt marketing céljára használjuk, Ön ezt elutasíthatja (indoklás szükségessége nélkül), és mi teljesítjük az Ön kérését; továbbá
 • ha az Önre vonatkozó információkat jogszerű érdek alapján használjuk fel direkt marketingtől eltérő célra, Ön kifogásolhatja a fenti célokra történő felhasználást az adott helyzet ismertetése mellett, és mi mérlegeljük az Ön által elénk tárt kifogást.

 

 • visszavonhatja az általunk történő használatba adott beleegyezését

Ez akkor alkalmazandó, ha az Önre vonatkozó információkat hozzájárulás alapján használjuk fel. Ezek az esetek az adott körülményekből világosan kitűnnek.

 • adatok hordozhatósága

Amennyiben:

 • Ön adatokat bocsátott a rendelkezésünkre; és
 • ezeket az adatokat automatikus eszközökkel használjuk fel akár az Ön beleegyezése, akár az Önnel szembeni szerződéses kötelezettségeink teljesítése alapján,

akkor Önnek jogában áll általánosan használt formátumban visszakapni tőlünk az adatokat, valamint azt igényelni tőlünk, hogy az adatokat másnak adjuk át, amennyiben ez technikailag megoldható számunkra.

 • panasztétel az Ön országának felügyeleti hatóságánál

Az Európai Gazdasági Térség minden országának gondoskodnia kell egy vagy több állami hatóságról ebből a célból.

Elérhetőségeik az alábbi címen találhatók:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Más országok esetében saját országa hatóságának weboldalát keresse fel.

További országspecifikus pontok

Attól függően, hogy melyik országban él, további jogok is megillethetik.

 • Ha Ön Franciaországban él, jogában áll utasításokat adni számunkra, hogy halála esetén mit tegyünk az Önnel kapcsolatban birtokunkban lévő információkkal (különösen, hogy tároljuk-e vagy töröljük-e azokat, illetve hogy mások jogosultak-e megtekinteni azokat). Ön a következőket teheti:
 1. a francia adatvédelmi felügyelet („CNIL”) által bejegyzett digitális szolgáltató részére általános utasításokat adhat (ezek az utasítások az Önre vonatkozó információk mindenfajta használatára vonatkoznak); vagy
 2. adhat nekünk konkrét utasításokat, amelyek kizárólag az Önre vonatkozó információk általunk történő használatára vonatkoznak.

Utasításai alapján előfordulhat, hogy harmadik személy részére meg kell küldenünk az Önnel kapcsolatos információkat (de amennyiben az információk másokra vonatkozó adatokat tartalmaznak, az ő adatvédelmi jogaik tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségünk azt is jelentheti, hogy az Ön utasításait nem tudjuk betű szerint betartani). Ön kijelölhet harmadik személyt, aki felelős annak biztosításáért, hogy az Ön utasításait teljesítsék. Amennyiben nem jelöl meg ily módon harmadik személyt, elhalálozását követően (ha Ön másképp nem rendelkezik utasításai körében) az Ön örökösei lesznek jogosultak az Ön jogainak gyakorlására az Önnel kapcsolatos információk tekintetében:

 1. hagyatékának kezelése céljából (mely esetben az Ön örökösei hozzáférhetnek az Önre vonatkozó információkhoz annak érdekében, hogy az Ön hagyatéka kezelése szempontjából esetlegesen hasznos információkat beazonosíthassák és megszerezhessék, ide értve bármilyen digitális cikket vagy adatot, amely családi emléknek tekinthető, és amely az Ön örököseire átszállhat); valamint
 2. annak érdekében, hogy az Önre vonatkozó információkat felhasználó felek figyelembe vegyék az Ön elhalálozását (úgymint számlájának megszüntetése, az Önre vonatkozó információk használatának korlátozása vagy frissítése).

Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja utasításait. Az elhalálozása esetén az Önre vonatkozó információk kezelésével kapcsolatos további információkat az 1978. január 6-i 78-17. sz. törvény 40-1. cikkében találhatja. Ön az elhalálozása esetén alapértelmezésben a továbbiakban már nem használja fiókját, és mi az információőrzési szabályzatainkban foglaltaknak megfelelően kitöröljük az Önnel kapcsolatos információkat (a részletekért lásd a „Meddig tároljuk az Önre vonatkozó információkat?” című bekezdést).

Kit keressen meg kérdéseivel?

Amennyiben kérdése merül fel, vagy jogainak bármelyikét gyakorolni kívánja, a megfelelő PMI leányvállalat, illetve adott esetben adatvédelmi biztos elérhetőségeit itt találja. A kapcsolattartási adatok a PMI leányvállalat által küldött bármely közleményben is szerepelnek.

Amennyiben az Ön országában adatvédelmi hatóság működik, Önnek jogában áll felvenni vele a kapcsolatot, ha bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel. Amennyiben az illető PMI leányvállalat kérdését nem tudja megválaszolni vagy aggályát nem tudja eloszlatni,  Önnek jogában áll jogorvoslatért fordulni az adott nemzeti bírósághoz.

A jelen tájékoztató módosításai

A jelen tájékoztatót (és bármilyen kiegészítő adatvédelmi tájékoztatót) időről-időre frissíthetjük. Értesítést küldünk a módosításokról, ha azt jogszabály előírja.

Legutóbbi módosítás: 2018. március 27. A jelen nyilatkozat korábbi verzióit itt  találja.