Kik vagyunk?

A Philip Morris International cégcsoport tagjai vagyunk. Adatainkat (név, cím stb.) Ön külön megkapta az Önnel kapcsolatos adatgyűjtés (illetve az adatgyűjtés visszaigazolása) időpontjában, például egy alkalmazásra vagy weboldalra vonatkozó tájékoztatóban vagy egy e-mail üzenetben, amely erre a tájékoztatóra mutató linket tartalmazott.

 • PMI: a Philip Morris International, egy vezető nemzetközi dohányipari cégcsoport, amely számos cégből, illetve „leányvállalatból” áll.
 • PMI leányvállalatok: A Philip Morris International cégcsoport minden tagja egy-egy „PMI leányvállalat”. A „mi” (vagy „minket” vagy „miénk”) szó mindegyik PMI leányvállalatra vonatkozik: mikor Ön jelölti profilt készít, vagy állásra jelentkezik, minden PMI leányvállalatnak megadja az Önre vonatkozó információkat, és mindegyik PMI leányvállalat kezelheti az Önre vonatkozó információkat saját toborzási eljárása keretében. Ez a helyzet akkor is, ha Ön válaszol egy álláshirdetésre, amely egy adott PMI leányvállalatot vagy országot / területet említ.

Hogyan gyűjtünk önről információkat?

Többféle módon gyűjthetünk önről információkat.

 • Ön közvetlenül szolgáltathat nekünk információkat (pl. amikor fiókot hoz létre, jelölti profilt készít, állásra jelentkezik, interjún jelenik meg, tesztet / értékelést tölt ki, e-mail üzenetet küld, vagy felhív minket telefonon).
 • Gyűjthetünk információkat automatikusan (pl. amikor Ön a PMI alkalmazását vagy weboldalát használja).
 • Szerezhetünk információkat harmadik személyektől (pl. munkaközvetítő ügynökségektől, referenciát szolgáltató személyektől, (amennyiben jogszabály lehetővé teszi) háttérellenőrzési szolgáltatóktól, valamint nyilvánosan hozzáférhető forrásokból, például céges weboldalról, internetes keresés alapján, vagy közösségi médiaplatformokról pl. LinkedIn).

Ebben a tájékoztatóban minden olyan módszerre, amelynek segítségével Ön kapcsolatba kerül velünk, „PMI kapcsolati pontként” hivatkozunk. A PMI kapcsolati pontok közé tartoznak mind a fizikai (például PMI irodák, kiskereskedelmi üzletek és rendezvények), mind a digitális jellegűek (például e-mailes levelezés, alkalmazások és weboldalak).

Gyűjthetünk olyan információkat, amelyeket közvetlenül Ön szolgáltat nekünk. Jellemzően ez történik, amikor Ön:

 • feliratkozik adatbázisaink tagságába (ez történhet például személyesen, alkalmazáson keresztül, vagy online, amikor fiókot hoz létre és jelölti profilt készít);
 • álláspályázatot és alátámasztó információkat nyújt be számunkra;
 • interjún vesz részt;
 • tesztet / értékelést tölt ki;
 • az állás elfogadására, a háttérellenőrzésre és (adott esetben) a betanításra (on-boarding) vonatkozóan ad meg információkat;
 • digitális PMI kapcsolati pontot (pl. egy alkalmazást vagy weboldalt) tölt le vagy használ;
 • PMI kapcsolati ponton keresztül vagy e-mail, közösségi média útján, illetve telefonon lép velünk kapcsolatba;
 • feliratkozik, hogy megkapja a sajtóközleményeket, e-mail értesítőket vagy a munkalehetőségekkel kapcsolatos frissítéseket;
 • részt vesz egyes felmérésekben vagy (amennyiben jogszabály engedélyezi) pályázatokon vagy promóciókban; vagy
 • egy PMI leányvállalat által szervezett rendezvényen vesz részt.

Gyűjthetünk önről információkat automatikusan. Jellemzően ez történik, amikor Ön:

 • ellátogat irodáinkba (pl. video (zárt láncú televíziós kamerás) felvétellel és az épületre vonatkozó belépési naplókkal);
 • online készség- és alkalmassági teszteket tölt ki;
 • egy PMI leányvállalat által szervezett rendezvényen vesz részt (pl. a rendezvényen működő, mobil technológiához csatlakozó érzékelőkön keresztül);
 • használja a PMI rendszereit vagy a PMI által kiadott eszközöket, például laptopot;
 • kommunikál velünk (például egy PMI kapcsolati ponton keresztül; vagy email útján illetve közösségi médiaplatformokon keresztül);
 • PMI kapcsolati pontot használ (pl. egy alkalmazás vagy weboldal nyomon követési mechanizmusai segítségével); vagy
 • nyilvános posztokat tesz közzé az általunk követett közösségi médiaplatformokon (melyeket például azért követünk, hogy megértsük a közvéleményt).

A digitális PMI kapcsolati pontokon működő sütik és hasonló nyomkövető technológiák segítségével is gyűjthetünk Önről információkat automatikusan. A speciálisan alkalmazott sütik és technológiák a kérdéses PMI kapcsolati ponttól függnek. Ha többet szeretne megtudni a sütikről (ide értve a Google analitika sütijeit is) és a kapcsolati ponton alkalmazott hasonló technológiákról, többek között arról, hogyan fogadhatja el vagy utasíthatja el a sütiket, olvassa el az adott kapcsolati pontnál vagy azon keresztül rendelkezésre bocsátott, sütikre vonatkozó tájékoztatót.

Amennyiben azt jogszabály lehetővé teszi, szerezhetünk önről információkat harmadik személyektől. Ide tartozhatnak a következők:

 • munkaközvetítő ügynökségektől származó információk;
 • PMI leányvállalatok körében megosztott információk;
 • harmadik személy közösségi médiaoldalakról származó információk (ha például úgy dönt, hogy egyszerűsíti az állásügyi platformra irányuló bejelentkezési folyamatot, és közvetlen hozzáférést ad, miután bejelentkezett a harmadik személy közösségi média fiókjába – pl. Gmail vagy Yahoo! – illetve ha a platformra szeretne információkat feltölteni (például a LinkedIn oldaláról) a jelentkezés kézzel történő kitöltése helyett); valamint
 • harmadik személy közösségi médiaoldalakon (például LinkedIn) nyilvánosan hozzáférhető profil információk (például munkatapasztalatai, készségei és érdeklődési körei).

Más összefüggésben is gyűjthetünk információkat, ezt az adott időpontban jelezzük Önnek.

Milyen információkat gyűjtünk Önnel kapcsolatban?

Többféle információt gyűjthetünk Önnel kapcsolatban:

 • az Önnel fennálló jogviszonyunk kezeléséhez és adminisztrálásához, illetve üzletmenetünk folytatásához szükséges információkat, ide értve jogszabályi és szabályozási kötelezettségeink teljesítését (pl. az Ön személyazonosságának, munkavállalásra való jogosultságának, jelentkezési adatainak ellenőrzése, és amennyiben jogszabály lehetővé teszi, munkaalkalmasságának háttérellenőrzése)
 • az Ön által a jelölti profiljában, álláspályázatában, űrlapokon vagy felmérések keretében megadott információkat
 • az ahhoz szükséges információkat, hogy értékelni lehessen egy adott munkakörre, az előválogatásra, valamint a jelöltkiválasztásra való alkalmasságát
 • az irodáinkba tett látogatásaival és rendezvényeink látogatásával kapcsolatos információkat
 • adott esetben valamely állás Ön számára történő felajánlásához és a betanításához szükséges információkat (például ajánlat kiadása, munkaszerződés megszövegezése, a juttatásokra vonatkozó információk közlése, a rendszerekhez való hozzáférés biztosítása)
 • a monitoring és toborzási eljárásunk keretében gyűjtött információkat
 • az Ön által a telefonhívásai során vagy a nekünk küldött e-mail üzeneteiben megadott információkat
 • a preferenciáival, érdeklődési köreivel, karrierbeli törekvéseivel kapcsolatos információkat

az üzleti analitika és üzletfejlesztés körében gyűjtött információkat

Az Önről közvetlenül gyűjtött információk köre egyértelműen kiderül az adott körülményekből, amelyek között Ön azokat megosztja velünk. Például:

 • a jelentkezési és toborzási folyamat során Ön megadja a nevét, kapcsolattartási adatait, a készségeire, elvégzett tanulmányaira, munkatapasztalatára vonatkozó információkat;
 • bármilyen interjú vagy értékelés során Ön kérdésekre ad választ;
 • tájékoztathat karrierbeli törekvéseivel és érdeklődési köreivel kapcsolatban, hogy értesíthessük az adódó lehetőségekről; valamint
 • gyűjthetünk olyan információkat, amelyek segítségével ellenőrizhetjük életkorát és munkavállalásra való jogosultságát – például személyazonosító okmányának vagy arcképének másolatát.

Az általunk automatikusan gyűjtött információk általában a következőkkel kapcsolatosak:

 • az Ön irodáinkban tett látogatásaival, interjúkon, értékeléseken és rendezvényeken történő részvételével kapcsolatos részletes adatok (például időpont és időtartam);
 • a digitális PMI kapcsolati pontok Ön általi használata (például elért alkalmazások / információk, időpont és időtartam, keresett információk); valamint
 • az Ön eszköze (például az Ön IP címe vagy egyedi eszköz azonosítója, helymeghatározó adatai, az Ön eszközén esetlegesen általunk tárolt sütik adatai).

Az általunk harmadik személyektől gyűjtött információk általánosságban a következőkből állnak:

 • álláspályázatra vonatkozó információk munkaközvetítő ügynökségektől (ahol Ön munkaközvetítő ügynökségen keresztül pályázik);
 • referenciák és munkaügyi igazolások korábbi munkáltatóitól vagy egyéb, az Ön számára referenciát adó személyektől;
 • amennyiben jogszabály lehetővé teszi, a munkakörnek megfelelő háttérellenőrzési információk (például a személyazonosságot igazoló okmány ellenőrzése, lakcím ellenőrzése, végzettség és korábbi munkaviszonyok ellenőrzése, szankciók és politikai közszereplők listái szerinti keresés, esetleges büntető ítéletek adatai);
 • harmadik személy közösségi médiaoldalakról származó bejelentkezési adatok és profil információk (ha például úgy dönt, hogy egyszerűsíti az állásügyi platformra irányuló bejelentkezési folyamatot, és közvetlen hozzáférést ad, miután bejelentkezett a harmadik személy közösségi média fiókjába – pl. Gmail vagy Yahoo! – illetve ha a platformra szeretne információkat feltölteni (például a LinkedIn oldaláról) a jelentkezés kézzel történő kitöltése helyett); valamint
 • nyilvánosan hozzáférhető profil információk (például beosztása, készségei, végzettségei, munkatapasztalatai és érdeklődési körei) például céges weboldalról, internetes keresés alapján, vagy közösségi médiaplatformokról pl. LinkedIn).

Az Önnel kapcsolatosan gyűjtött és kezelt információk a következők lehetnek:

 • neve
 • jelszava
 • lakcíme és levelezési címe
 • elérhetőségei, úgymint magán e-mail címe, otthoni / magán mobil telefonszáma, amennyiben ezeket az adatokat pályázatában megadja
 • neme
 • kísérőlevele
 • személyes és szakmai információkat tartalmazó önéletrajza / álláspályázata
 • honnan szerzett tudomást az álláslehetőségről
 • munkavállalásra való jogosultság, ide értve útlevelét vagy egyéb, személyazonosság megállapítására alkalmas hivatalos dokumentumát
 • referenciái
 • végzettséget igazoló bizonyítványai és oklevelei
 • elvégzett tanulmányai és korábbi munkahelyei
 • állások, amelyekre jelentkezett
 • jelenlegi, elvárt és felkínált munkavállalási feltételek (pl. munkabér, munkaidő, szabadságolás, juttatások)
 • interjú jegyzetek és értékelési eredmények
 • a pályázat eredménye és indoklása
 • állásra vonatkozó beadványa visszavonásának indoklása (adott esetben)
 • társadalombiztosításra és személyi jövedelemadóra vonatkozó adatai
 • adóazonosító jele
 • születési ideje
 • családi állapota és helyzete
 • bankszámla adatai (ha felajánlanak Önnek egy állást és Ön elfogadja)
 • fényképei és videófelvételei
 • rendszerhasználói adatai
 • a PMI információs rendszerek Ön általi használatának automatizált nyilvántartásai
 • a PMI leányvállalatok által működtetett információs rendszerek használatakor részünkre beküldött információk
 • az irodáinkba tett látogatásaival és rendezvényeink látogatásával kapcsolatos információk

Gyűjthetünk és kezelhetünk Önnel kapcsolatban speciális kategóriákba tartozó információkat is, mint például az Ön:

 • faji vagy etnikai származása (pl. az esélyegyenlőség ellenőrzésére)
 • politikai nézetei (csak akkor, ha Ön önként kiszolgáltatja ezeket az információkat)
 • vallási hovatartozása vagy filozófiai meggyőződése (pl. az ésszerű alkalmazkodás miatt)
 • nemi irányultsága (pl. az esélyegyenlőség ellenőrzésére, vagy csak akkor, ha Ön önként feltárja ezeket az információkat)
 • szakszervezeti tagsága (csak akkor, ha Ön önként feltárja ezeket az információkat)
 • egészségével kapcsolatos adatok, esetleges fogyatékossága (pl. az ésszerű alkalmazkodás miatt)

Ezeket a fajta adatokat akkor kezeljük, ha Ön önként megosztja azokat velünk, ha jogszabályi kötelezettségünk, hogy kezeljük az információkat, a munkafelvételi eljárással kapcsolatban pedig az ésszerű alkalmazkodás érdekében.

Milyen célból és milyen jogi alapon használjuk fel az Önre vonatkozó információkat?

Ebben a részben ismertetjük azokat a célokat, amelyekre személyes információkat használunk fel. Ez a tájékoztató azonban globális érvényű, és amennyiben az adott ország jogszabályai korlátoznak vagy tiltanak a jelen tájékoztatóban szereplő egyes tevékenységeket, az Önre vonatkozó információkat nem használjuk fel azokra a célokra az illető országban.

A fentiek figyelembe vétele mellett az Önre vonatkozó információkat az alábbi célokra használjuk fel:

 • hogy ellenőrizzük személyazonosságát, a munkakörre való alkalmasságát, és munkavállalásra való jogosultságát
 • hogy meggyőződjünk korábbi munkaviszonyairól, végzettségéről, munkatapasztalatáról és referenciáiról
 • amennyiben jogszabály lehetővé teszi, a jelölt vizsgálata és háttérellenőrzése érdekében
 • toborzás és kiválasztás lefolytatása érdekében – ide értendők az interjúk, értékelések, a pszichometriai profilkészítés, az előválogatás, az állás felkínálása és (adott esetben) a juttatások
 • üzletvitel céljából, ide értve a nyilvántartási kötelezettségeket is
 • adott esetben a munkafelvételt megelőző adminisztráció és ügyvitel céljából, ide értve a szerződéses és nem szerződéses dokumentumok elkészítését, a rendszerekhez való hozzáférés és az épületbe való bejutás intézését
 • a munkafelvételi eljárás figyelemmel kísérése érdekében

Az Önre vonatkozó információk felhasználásának jogalapja az alábbiak egyike (ezt részletesebben elmagyarázzuk a „Tudjon meg többet” részben):

 • a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség betartása;
 • szerződéskötés előtti intézkedések az Ön kérésére;
 • jogos üzleti érdek, amelyet nem ír felül az Ön adatvédelemhez fűződő érdeke;

ha a fentiek egyike sem érvényes, az Ön beleegyezése (melyet az információk feldolgozását megelőzően bekérünk).

Az Önre vonatkozó információkat az alábbi célokra használjuk fel az azoknak megfelelő gyűjtési módszerek és felhasználási jogalap szerint:

  Cél
 Gyűjtési módszer és a kezelés jogalapja

Jogszabályi kötelezettségek teljesítése

 • személyazonosság és munkavállalásra való jogosultság ellenőrzése

 • munkavállalói állományunk demográfiai összetételének felmérése, például az esélyegyenlőség ellenőrzése

 

Ezeket az információkat általában Ön bocsátja közvetlenül a rendelkezésünkre.

Azért használjuk fel, mert teljesítenünk kell azt a jogi kötelezettséget, hogy csak munkavállalásra jogosult személyeket alkalmazzunk a munkavállalás helyszíne szerinti országban, valamint figyelemmel kísérjük munkavállalói állományunk demográfiai adatait, illetve olyan országokban, ahol nem áll fenn ilyen jogi kötelezettség, azért használjuk az adatokat, mert jogszerű üzleti érdekünk fűződik üzleti tevékenységünknek a bevált gyakorlat követelményeinek megfelelően történő végzéséhez, amennyiben e jogunkat nem írják felül az Önre vonatkozó információk védelméhez fűződő érdekei, jogai és szabadságjogai.

Pályázat ellenőrzése és a jelölt vizsgálata (amennyiben jogszabály lehetővé teszi)

 • amennyiben jogszabály lehetővé teszi, a jelölt vizsgálata és háttérellenőrzése
 • korábbi munkahelyek, végzettség, munkatapasztalat és referenciák ellenőrzése

Ez jellemzően olyan információk kombinációja, amelyeket közvetlenül Ön ad meg (pályázatának részeként), illetve olyan információké, amelyeket munkafelvételi eljárásunk későbbi szakaszaiban harmadik személyektől gyűjtünk, ide értendők a referenciák és (amennyiben jogszabály lehetővé teszi) büntetlen előélet ellenőrzése.

Azért használjuk fel, mert teljesítenünk kell azt a jogi kötelezettséget, hogy csak alkalmas és megfelelő személyeket alkalmazzunk, illetve olyan országokban, ahol nem áll fenn ilyen jogi kötelezettség, azért használjuk az adatokat, mert jogszerű üzleti érdekünk fűződik ahhoz, hogy biztosítsuk az Ön adott pozíció betöltésére vonatkozó alkalmasságát és jogosultságát, amennyiben e jogunkat nem írják felül az Önre vonatkozó információk felhasználásának korlátozásához fűződő érdekei, jogai és szabadságjogai.

 

Toborzás és kiválasztás

 • jelöltek toborzása és kiválasztása, többek között interjúk, értékelések, pszichometriai vizsgálatok
 • a jelentkezési lapok, az online értékelő eszközök és készségtesztek áttekintése
 • előválogatás
 • ajánlattétel és (adott esetben) megállapodás a juttatásokról
 • csoportos, bizottság előtti és egyéni interjú
 • az Ön tájékoztatása a pályázat eredményéről és esetlegesen érdeklődésére számot tartó egyéb lehetőségekről, állások hirdetése, érdeklődés figyelése
 • nyilvántartás

Ez jellemzően olyan információk kombinációja, amelyeket közvetlenül Ön ad meg (a munkafelvételi eljárás különböző szakaszaiban), illetve olyan információké, amelyeket harmadik személyektől gyűjtünk, például munkaközvetítő ügynökségtől vagy olyan közösségi médiaplatformról, amelynek segítségével megosztja velünk az Önre vonatkozó információkat.

Azért használjuk fel, mert jogszerű üzleti érdekünk, hogy munkaköreinkhez jelölteket toborozzunk és válasszunk ki (ide értve az interjúzást és az értékelések elvégzését), valamint hogy dokumentáljuk a munkafelvételi eljárást, amennyiben e jogunkat nem írják felül az Önre vonatkozó információk felhasználásának korlátozásához fűződő érdekei, jogai és szabadságjogai.

 

Munkafelvétel előtti személyi állománykezelés

 • alkalmazásba vétellel kapcsolatos tevékenységek, például munkaszerződés előkészítése, kiállítása és aláírása
 • elektronikus személyi nyilvántartás és személyi akták létrehozása
 • bérszámfejtési nyilvántartás létrehozása
 • újonnan felvett munkatársak juttatásai
 • a munkaviszony kezdetének bejelentése a jogi hatóságok részére

Ezeket az információkat munkafelvételi eljárásunk későbbi szakaszaiban, valamint a munkafelvételi ajánlat feldolgozásakor és / vagy elfogadásakor gyűjtjük.

Azért használjuk fel, mert jogszerű üzleti érdekünk, hogy elkészítsük a munkaviszonnyal kapcsolatban szükséges dokumentumokat, valamint vezessük a szükséges belső nyilvántartásokat, amennyiben e jogunkat nem írják felül az Önre vonatkozó információk felhasználásának korlátozásához fűződő érdekei, jogai és szabadságjogai.

Munkafelvételi eljárás figyelemmel kísérése

 • minőségellenőrzés és a munkafelvételi eljárásunk betartásának ellenőrzése

 

Ezeket az információkat munkafelvételi eljárásunk során gyűjtjük.

Azért használjuk fel, mert jogszerű üzleti érdekünk, hogy ellenőrizzük munkafelvételi eljárásunk betartását, amennyiben e jogunkat nem írják felül az Önre vonatkozó információk felhasználásának korlátozásához fűződő érdekei, jogai és szabadságjogai.

A fenti célok mindegyikének támogatása érdekében

 • az Ön fiókjainak adminisztrálása
 • a PMI kapcsolati pontok Ön általi használatának lehetővé tétele (például annak lehetővé tétele, hogy bejelentkezve maradjon egy kapcsolati pont valamelyik részén, amely csak az arra felhatalmazott felhasználók részére van fenntartva, valamint az Ön nyelvi preferenciáinak adminisztrálására)
 • az Önnel való levelezés
 • az Önnel megbeszélt találkozóink intézése (például interjú vagy értékelés kapcsán)
 • élményeinek fokozása
 • adminisztráció és hibakeresés

Ez jellemzően az Ön által a részünkre átadott információk (jellemzően a neve, jelszava (vagy ennek megfelelő azonosító)), az általunk automatikusan gyűjtött adatok (például az eszközével kapcsolatos információk, sütik és hasonló nyomon követési technológiák) kombinációja.

Az adatokat az általunk támogatott adat-felhasználási célnak megfelelő alapon használjuk fel. Például amikor fiókját adminisztráljuk munkakeresés vagy munkafelvételi jelentkezés támogatása érdekében, olyan alapon használjuk fel az információkat, hogy jogszerű üzleti érdekünk, hogy vállalkozásunkat működtessük és munkatársakat toborozzunk, amennyiben e jogunkat nem írják felül az Önre vonatkozó információk védelméhez fűződő érdekei, jogai és szabadságjogai.

Üzleti analitika és fejlesztések

 • munkafelvételi eljárásunk eredményességének értékelése
 • üzleti analitika és fejlesztés céljából (ide értve munkafelvételi eljárásunkat, a rendezvényeket, a digitális PMI kapcsolati pontokat, valamint az információkat, amelyeket mi (vagy leányvállalataink) az állásokra pályázó jelölteknek átadunk)

Ez jellemzően az Ön által a részünkre átadott információk, az általunk automatikusan gyűjtött információk, valamint (amennyiben jogszabály megengedi) az általunk harmadik személyektől megszerzett információk kombinációja.

Az adatokat ahhoz fűződő jogszerű üzleti érdekünk alapján használjuk fel, hogy elemezzük, eredményesség szempontjából értékeljük és továbbfejlesszük toborzásra irányuló erőfeszítéseinket, folyamatainkat, a PMI kapcsolati pontokat, valamint rendezvényeinket, amennyiben e jogunkat nem írják felül az Önre vonatkozó információk védelméhez fűződő érdekei, jogai és szabadságjogai.

 

Amennyiben az Önre vonatkozó információk általunk történő felhasználását nem a fenti jogalapok egyikére helyezzük, az információk feldolgozása előtt az Ön beleegyezését kérjük (az ilyen esetek az adott körülményekből világosan kitűnnek). Időről-időre kifejezett beleegyezését kérhetjük az Önre vonatkozó információk speciális kategóriáinak kezeléséhez.

Egyes esetekben előfordulhat, hogy az Önre vonatkozó információkat nem a fent leírt módokon használjuk fel. Amennyiben erről van szó, kiegészítő adatvédelmi tájékoztatót küldünk, amely magyarázatot ad az ilyen felhasználásra. A kiegészítő tájékoztatókat a jelen tájékoztatóval összefüggésben kell értelmezni.

Hozunk-e automatizált döntéseket?

Előfordulhat, hogy automatizált döntéseket hozunk a jelen tájékoztatóban foglalt kérdések bármelyikében (például, hogy kiket válogassunk be interjúra). Amennyiben így teszünk, erre a megfelelő időben felhívjuk figyelmét, továbbá tájékoztatjuk a döntés logikájáról, valamint az Önre vonatkozó információk ilyetén felhasználásának jelentőségéről és várható következményeiről.

Kivel osztjuk meg az Önre vonatkozó információkat, és milyen célból?

Az Önre vonatkozó információkat a következőkkel oszthatjuk meg:

 • PMI leányvállalatok;
 • harmadik személyek, akik a PMI leányvállalatoknak vagy Önnek termékeket vagy szolgáltatásokat biztosítanak (például munkaközvetítő ügynökségek, háttérellenőrzést és online értékeléseket biztosító szolgáltatók); valamint
 • egyéb harmadik személyek, amennyiben ezt jogszabály előírja vagy megengedi (úgymint szabályozó hatóságok, kormányzati szervek; korábbi, lehetséges vagy jövőbeni munkáltatók; valamint átszervezés összefüggésében).

Adatok megosztása más PMI leányvállalatokkal

 • Az Önnel kapcsolatos információkat továbbítjuk a Philip Morris International Management SA részére (székhelye Lausanne, Svájc), amely a PMI leányvállalatok esetében a személyes adatok kezelésének központi adminisztrációs helyszíne. Az Önnel kapcsolatos információkat a Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (székhelye Lausanne, Svájc) – mint a PMI leányvállalatok technológiai szolgáltatója – részére is továbbíthatjuk. A Philip Morris International Management SA (amennyiben hozzáféréssel rendelkezik) és a Philip Morris International IT Service Centre Sàrl a jelen tájékoztatóban ismertetett célokból kezeli az Önre vonatkozó információkat.
 • Az Önre vonatkozó információkat megosztjuk más PMI leányvállalatokkal a jelen tájékoztatóban foglalt összes célból, (például annak meghatározása érdekében, hogy Ön megfelel-e a PMI leányvállalatok bármelyikénél rendelkezésre álló munkahelyekre vonatkozó követelményeknek). Amikor Ön információkat tölt fel az álláskereső platformra, azokat a PMI leányvállalatok mindegyikének rendelkezésére bocsátják, és mindegyik PMI leányvállalat saját munkafelvételi céljaira kezelheti azokat. Még akkor is ez történik, ha Ön válaszol egy adott PMI leányvállalatot említő álláshirdetésre. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy az Önnel kapcsolatos információkat globálisan adják át (ha az Önre vonatkozó információkat az Európai Gazdasági Térségen belül gyűjtik, ez azt jelenti, hogy az Önre vonatkozó információkat a Térségen kívülre is eljuttathatják).

A PMI leányvállalataira és az alapításuk helye szerinti országra vonatkozó adatok itt érhetők el.

Adatok megosztása harmadik személyekkel

 • Az Önre vonatkozó információkat megoszthatjuk olyan harmadik személyekkel, akik a PMI leányvállalatok vagy az Ön részére termékeket értékesítenek vagy szolgáltatásokat nyújtanak (például munkaközvetítő ügynökségek, háttérellenőrzést és online értékeléseket biztosító szolgáltatók, információs szolgáltatók, valamint személyazonosságot ellenőrző szolgáltatók).
 • Az Önre vonatkozó információkat megoszthatjuk egyéb harmadik személyekkel, amennyiben ezt jogszabály előírja vagy megengedi, például szabályozó hatóságokkal; kormányzati szervekkel; válaszul a rendvédelmi szervek vagy egyéb kormányzati tisztségviselők megkeresésére; amikor úgy gondoljuk, hogy az adatszolgáltatás fizikai kár vagy pénzügyi veszteség megakadályozása érdekében szükséges vagy helyénvaló, illetve gyanított vagy tényleges tiltott tevékenység kivizsgálásával kapcsolatos; valamint átszervezés összefüggésében.
 • Amennyiben utazást vagy szállást szervezünk Önnek (pl. ha Önnek el kell utaznia egy interjúra), az Önre vonatkozó információkat átadhatjuk olyan harmadik személyeknek, akik az utazást és a szállást szervezik, szállítási vagy utazással kapcsolatos szolgáltatásokat biztosítanak, így például utazási irodáknak, online helyfoglalási szolgáltatóknak, jegyértékesítőknek, légitársaságoknak, gépkocsi kölcsönző cégeknek, vasúti szolgáltatóknak és szállodáknak. Ezek a harmadik személyek saját céljaikra használják fel az Önnel kapcsolatos információkat (például szállítás vagy szállás az Ön részére történő biztosítására vonatkozó kötelezettségük teljesítése érdekében), és ajánlott, hogy Ön ellenőrizze e harmadik személyek adatvédelmi tájékoztatóit, ahol részletezik, hogyan használják fel az Önnel kapcsolatos információkat.

Hová küldhetik el az Önre vonatkozó információkat?

Multinacionális szervezetről lévén szó, a PMI leányvállalatok globális viszonylatban adnak át információkat. Amikor Ön információkat tölt fel az álláskereső platformra, azokat a PMI leányvállalatok mindegyikének rendelkezésére bocsátja, és mindegyikük saját munkafelvételi céljaira kezelheti azokat. Még akkor is ez történik, ha Ön egy adott PMI leányvállalatot említő álláshirdetésre válaszol. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy az Önnel kapcsolatos információkat globálisan adják át (ha az Önre vonatkozó információkat az Európai Gazdasági Térségen belül gyűjtik, ez azt jelenti, hogy az Önre vonatkozó információkat a Térségen kívülre is eljuttathatják).

Az információknak a jelen tájékoztatóban leírtak szerinti felhasználása esetén előfordulhat, hogy az Önre vonatkozó információkat vagy a gyűjtés helye szerinti országon vagy területen belülre vagy azon kívülre továbbítják, ide értendő olyan ország vagy terület is, amely nem feltétlenül rendelkezik egyenértékű adatvédelmi normákkal.

Az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belüli PMI leányvállalatok továbbítanak személyes információkat az EGT-n kívüli PMI leányvállalatok részére. Például a globális üzletvitel elősegítése érdekében. A továbbítás minden esetben:

 • az Európai Bizottság megfelelőségi határozatán alapul;
 • megfelelő biztosítékok, például az uniós modellszerződések hatálya alá esik; vagy
 • azért szükséges, hogy az Ön és a köztünk fennálló szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésére (vagy az Ön kérésére a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtására), illetve az Ön érdekében a köztünk és harmadik személy közötti szerződés megkötésére vagy teljesítésére sor kerülhessen, például utazásszervezés esetén.

Ezekben az országokban vagy területeken minden esetben megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaznak a személyes információk védelme érdekében, az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

Hogyan védjük az Önnel kapcsolatos információkat?

Megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a birtokunkban lévő személyes információkat megvédjük az illetéktelen feltárástól, felhasználástól, módosítástól vagy megsemmisítéstől. Amennyiben helyénvaló, titkosítási és egyéb technológiákat alkalmazunk, amelyek segíthetnek az Ön által rendelkezésre bocsátott információk védelmének biztosításában. Szolgáltatóinktól is megköveteljük, hogy szigorú adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket teljesítsenek.

Meddig tároljuk az Önre vonatkozó információkat?

Addig tároljuk az Önre vonatkozó információkat, ameddig az az információgyűjtés céljának teljesítéséhez szükséges. Ezt követően töröljük azokat. Az időtartam az információgyűjtés céljának megfelelően más és más lehet. Felhívjuk a figyelmet, hogy bizonyos körülmények között Önnek joga van kérni tőlünk az információk törlését. Némely esetben jogszabályi is kötelez minket az információk megőrzésére, például adózási és számviteli célokból.


Jellemzően az alábbi táblázatban írott feltételek szerint őrizzük az adatokat:

 Típus
 Magyarázat/tipikus őrzési kritériumok
 • munkafelvételi eljárás adatai

Amennyiben Ön egy állásra jelentkezik hozzánk, nyilvántartást vezetünk jelentkezéséről, és mindaddig megőrizzük, ameddig jogviszonyunk szempontjából lényeges, például a munkafelvételi eljárás folyamán, hogy tájékoztassuk más, az érdeklődésére esetlegesen számot tartó lehetőségekről, és ha pályázása sikeres, a velünk fennálló munkaviszonya folyamán.

Az Önnel kapcsolatos információkat jellemzően maximum 12 hónapig őrizzük meg azt követően, hogy Ön utoljára bejelentkezett a munkafelvételi platformra. Minimális követelményként a munkafelvételi eljárással kapcsolatos nyilvántartásokat a jogszabályban előírt időtartamig őrizzük, amíg a munkafelvételi eljárásból eredően követelés támasztható. Hosszabb ideig is megőrizhetjük az Önre vonatkozó információkat, amennyiben Ön bizonyos típusú állásokra jelentkezik, és ez megengedett vagy kötelező abban az országban, ahol az állás található.

A munkafelvételi eljárással kapcsolatos egyéb feljegyzéseket (például az értékelési eredményeket és a háttérellenőrzéseket) rövid ideig, a tartós nyilvántartások elkészültéig őrizzük meg (például az értékelés vagy a háttérellenőrzés eredményét rögzítő jegyzőkönyv).  
 • látogatói nyilvántartás

Amennyiben épületeinkbe látogat, a látogatói nyilvántartásokat jellemzően csupán néhány hónapig őrizzük.

 • zártláncú kamerarendszer

Amennyiben épületeinkbe látogat, a zártláncú kamerarendszer által rögzített felvételeket jellemzően csupán néhány napig őrizzük.

 • rendszer audit naplók

A rendszer audit naplók tárolása jellemzően csak néhány hónapig tart.

 • üzleti analitika

Az üzleti analitikai adatok gyűjtése jellemzően automatikusan történik, amikor Ön a PMI kapcsolati pontokat használja, és röviddel ezután anonimizálásukra / összesítésükre kerül sor.

Milyen jogai és választási lehetőségei vannak?

Az Önre vonatkozóan birtokunkban lévő információkkal kapcsolatban Önt az alábbiak közül egyes jogok vagy azok mindegyike megilletheti:

 • kérheti tőlünk, hogy hozzáférést biztosítsunk azokhoz;
 • kérheti tőlünk, hogy helyesbítsük, frissítsük vagy töröljük azokat;
 • kérheti tőlünk, hogy korlátozzuk azok használatát bizonyos körülmények között;
 • tiltakozhat azok általunk történő használata ellen bizonyos körülmények között;
 • visszavonhatja az általunk történő használatukba adott beleegyezését;
 • adatok hordozhatósága, bizonyos körülmények között;
 • megtilthatja, hogy azokat direkt marketing célra használjuk fel; és
 • panaszt tehet országa felügyeleti hatóságánál (ha létezik ilyen).

Egyszerű módokon biztosítjuk, hogy gyakorolhassa ezeket a jogait, mint például „leiratkozás” linkek segítségével, vagy a people.culture@pmi.com felkeresésével, illetve a jelen tájékoztató végén található „kit keressen meg kérdéseivel?” című bekezdésben szereplő elérhetőségek felhasználásával.


Az Ön országától függ, hogy milyen jogokkal rendelkezik. Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben él, az alábbi táblázatban ismertetett jogok illetik meg. Amennyiben máshol él, további tájékoztatásért kapcsolatba léphet velünk (lásd a jelen tájékoztató végén található, „kit keressen meg kérdéseivel?” című bekezdést).

Az Önre vonatkozó, birtokunkban lévő információkkal kapcsolatos jog
További részletek (megjegyzés: bizonyos jogszabályi korlátok vonatkoznak mindezekre a jogokra)
 • kérheti tőlünk, hogy hozzáférést biztosítsunk azokhoz

Ez a következők megerősítése:

 • hogy kezelünk-e Önnel kapcsolatos információkat;
 • nevünk és kapcsolattartási adataink;
 • az adatkezelés célja;
 • az illető információk besorolása;
 • azon személyek kategóriái, akikkel megosztjuk az információkat, és amennyiben bármely személy az EGT területén kívül található, és nem vonatkozik rá az Európai Bizottság megfelelőségi határozata, az információk védelmét szolgáló megfelelő biztosítékok;
 • (amennyiben rendelkezésünkre áll) az információk forrása, ha nem Öntől kaptuk meg;
 • (amennyiben foglalkozunk az alábbiakkal, amire fel is hívtuk az Ön figyelmét) automatizált döntéshozatali folyamat, ide értve a profilkészítést, amely Önre nézve joghatást vált ki, vagy hasonló módon jelentős mértékben érinti Önt, valamint az ezzel összefüggő logikára vonatkozó információk, továbbá az adatkezelés Önre vonatkozóan előre látható következményei; és
 • azok a kritériumok, amelyek meghatározzák, hogy meddig tároljuk az információkat.

Az Ön kérésére rendelkezésére bocsátjuk az Önnel kapcsolatos, általunk felhasznált információk egy példányát (amennyiben ez mások jogait és szabadságjogait nem érinti).

 • kérheti tőlünk, hogy helyesbítsük vagy frissítsük azokat

Ez akkor irányadó, ha a birtokunkban lévő információk pontatlanok vagy hiányosak.

 • kérheti tőlünk, hogy töröljük azokat

Ez akkor irányadó, ha:

 • a birtokunkban lévő információk már nem szükségesek azokra a célokra, amelyekre felhasználjuk azokat;
 • az információkat az Ön beleegyezése alapján használjuk fel, és Ön visszavonja beleegyezését (ebben az esetben nem fogunk újra kapcsolatba lépni Önnel, hacsak azt nem kívánja tőlünk, hogy töröljünk minden Önre vonatkozó információt, mely esetben tiszteletben tartjuk az Ön kívánságát);
 • jogszerű érdek alapján használjuk fel az információkat, és az Ön tiltakozását követően úgy találjuk, hogy a továbbiakban nem áll az Ön jogait felülíró érdekünkben azok további felhasználása;
 • az információk megszerzése vagy felhasználása nem volt jogszerű; vagy

jogszabályi kötelezettségnek kell eleget tenni.

 • kérheti tőlünk, hogy korlátozzuk azok kezelését 

Ez a jog akkor irányadó – átmenetileg, amíg megvizsgáljuk esetét – ha Ön:

 • vitatja az általunk felhasznált információk pontosságát; vagy
 • tiltakozott az adatok jogos érdek alapjára helyezett felhasználása ellen

  (ha ilyen esetekben él jogával, tájékoztatjuk, mielőtt az információkat újból felhasználnánk).

  Ez a jog akkor is irányadó, ha:

 • az általunk történő felhasználás jogszerűtlen, és Ön ellenzi az adatok törlését; vagy

a továbbiakban már nincs szükségünk az adatokra, de Ön bíróság elé kívánja terjeszteni az ügyet.

 • Tiltakozhat adatkezelésünk ellen

Ebben az esetben Önnek két joga van:

 • ha az Önre vonatkozó információkat direkt marketing céljára használjuk, Ön ezt elutasíthatja (indoklás szükségessége nélkül), és mi teljesítjük az Ön kérését; továbbá
 • ha az Önre vonatkozó információkat jogszerű érdek alapján használjuk fel direkt marketingtől eltérő célra, Ön kifogásolhatja a fenti célokra történő felhasználást az adott helyzet ismertetése mellett, és mi mérlegeljük az Ön tiltakozását.

 

 • visszavonhatja az általunk történő használatba adott beleegyezését

Ez akkor alkalmazandó, ha az Önre vonatkozó információkat hozzájárulás alapján használjuk fel. Ezek az esetek az adott körülményekből világosan kitűnnek.

 • bizonyos automatizált döntések kifogásolása

Amennyiben munkafelvételi eljárásunk keretében kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést hozunk, és ez a döntés joghatásokkal jár Önre nézve vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érinti Önt (például Önt a döntés eredményeképpen nem hívják be interjúra), Önnek jogában áll a döntést kifogásolni, és kérelmezni tőlünk, hogy emberi személy vizsgálja felül az adott döntést, továbbá kifejteni álláspontját.

Ez a jog nem irányadó, amennyiben:

 • Ön előzetes beleegyezését adta a döntésbe;
 • az Önre vonatkozó információk felhasználása az Ön és közöttünk létrejövő szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; vagy
 • azt jogszabály megengedi.

A fentebb említetteknek megfelelően ezekre a döntésekre a megfelelő időben felhívjuk figyelmét, továbbá tájékoztatjuk a döntés logikájáról, valamint az Önre vonatkozó információk ilyetén felhasználásának jelentőségéről és várható következményeiről.

 • adatok hordozhatósága

Amennyiben:

 • Ön adatokat bocsátott a rendelkezésünkre; és
 • ezeket az adatokat automatikus eszközökkel használjuk fel akár az Ön beleegyezése, akár az Önnel szembeni szerződéses kötelezettségeink teljesítése alapján,

akkor Önnek jogában áll általánosan használt formátumban visszakapni tőlünk az adatokat, valamint azt igényelni tőlünk, hogy az adatokat másnak adjuk át, amennyiben ez technikailag megoldható számunkra.

 • panasztétel országának felügyeleti hatóságánál

Az Európai Gazdasági Térség minden országának gondoskodnia kell egy vagy több állami hatóság felállításról ebből a célból.

Elérhetőségeik az alábbi címen találhatók:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Más országok esetében saját országa hatóságának weboldalát keresse fel.

További országspecifikus pontok

Attól függően, hogy melyik országban él, további jogokkal is rendelkezhet.

 • Ha Ön Franciaországban él, jogában áll utasításokat adni számunkra, hogy halála esetén mit tegyünk az Önnel kapcsolatban birtokunkban lévő információkkal (különösen, hogy tároljuk-e vagy töröljük-e azokat, illetve hogy mások jogosultak-e megtekinteni azokat). Ön a következőket teheti:
 1. a francia adatvédelmi felügyelet („CNIL”) által bejegyzett digitális szolgáltató részére általános utasításokat adhat (ezek az utasítások az Önre vonatkozó információk mindenfajta használatára vonatkoznak); vagy
 2. adhat nekünk konkrét utasításokat, amelyek kizárólag az Önre vonatkozó információk általunk történő használatára vonatkoznak.

Utasításai alapján előfordulhat, hogy harmadik személy részére meg kell küldjük az Önnel kapcsolatos információkat (de amennyiben az információk másokra vonatkozó adatokat tartalmaznak, az ő adatvédelmi jogaik tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettségünk azt is jelentheti, hogy az Ön utasításait nem tudjuk betű szerint betartani). Ön kijelölhet harmadik személyt, aki felelős annak biztosításáért, hogy az Ön utasításait teljesítsék. Amennyiben nem jelöl meg ily módon harmadik személyt, elhalálozását követően (ha Ön másképp nem rendelkezik utasításai körében) az Ön örökösei lesznek jogosultak az Ön jogainak gyakorlására az Önnel kapcsolatos információk tekintetében:

 • hagyatékának kezelése céljából (mely esetben az Ön örökösei hozzáférhetnek az Önre vonatkozó információkhoz annak érdekében, hogy az Ön hagyatéka kezelése szempontjából esetlegesen hasznos információkat beazonosíthassák és megszerezhessék, ide értve bármilyen digitális cikket vagy adatot, amely családi emléknek tekinthető, és amely az Ön örököseire átszállhat); valamint
 • annak érdekében, hogy az Önre vonatkozó információkat felhasználó felek figyelembe vegyék az Ön elhalálozását (úgymint számlájának megszüntetése, az Önre vonatkozó információk használatának korlátozása vagy frissítése).

Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja utasításait. Az elhalálozása esetén az Önre vonatkozó információk kezelésével kapcsolatos további információkat az 1978. január 6-i 78-17. sz. törvény 40-1. cikkében találhatja. Ön az elhalálozása esetén alapértelmezésben a továbbiakban már nem használja fiókját, és mi az információőrzési szabályzatainkban foglaltaknak megfelelően kitöröljük az Önnel kapcsolatos információkat (a részletekért lásd a „Meddig tároljuk az Önre vonatkozó információkat?” című bekezdést).

Kit keressen meg kérdéseivel?

Amennyiben kérdése merül fel, vagy jogainak bármelyikét kívánja gyakorolni, kapcsolatba léphet velünk a people.culture@pmi.com e-mail címen, vagy kapcsolatba léphet a megfelelő PMI leányvállalat adatvédelmi biztosával, kinek  elérhetőségeit itt találja. A kapcsolattartási adatok a PMI leányvállalat által küldött bármely közleményben is szerepelnek.

Amennyiben az Ön országában adatvédelmi hatóság működik, Önnek jogában áll felvenni vele a kapcsolatot, ha esetleges kérdése vagy aggálya merülne fel. Amennyiben az illető PMI leányvállalat nem tudja megoldani kérdését vagy nem tudja aggályát eloszlatni, Önnek jogában áll jogorvoslatért fordulni az adott nemzeti bírósághoz.

A jelen tájékoztató módosításai

A jelen tájékoztatót (és bármilyen kiegészítő adatvédelmi tájékoztatót) időről-időre frissíthetjük. Értesítést küldünk a módosításokról, ha azt jogszabály előírja.

Legutóbbi módosítás: 2018. május 14.