Kik vagyunk?

A Philip Morris International vállalat tagjai vagyunk. Adatainkat (név, cím stb.) külön megadtuk Önnek az Önnel kapcsolatos adatgyűjtés időpontjában (vagy az arra vonatkozó tájékoztatásban), például egy alkalmazáson vagy weboldalon megjelenített közleményben, valamely e-mail üzenetben, illetve a közöttünk létrejött szerződésben, amely hivatkozást tartalmaz a jelen nyilatkozatra. Másik lehetőségként, Önt a rendszer az Önre vonatkozó adatgyűjtést követően a jelen nyilatkozathoz irányította, az adatgyűjtéssel kapcsolatos körülmények miatt azonban, akkor nem vettük fel Önnel személyesen is a kapcsolatot.

 • PMI: Philip Morris International, egy vezető nemzetközi dohányipari konszern. Számos vállalatból vagy „leányvállalatból” áll.
 • PMI leányvállalatok: A Philip Morris International vállalatcsoport minden tagja „PMI leányvállalatnak” minősül. „Mi” (vagy „minket” vagy „miénk”) arra a PMI leányvállalatra utal, amely elsőként adatokat gyűjtött Önről (például arra a PMI leányvállalatra, amely áruk vagy szolgáltatások fogadására szerződött Önnel vagy munkáltatójával, illetve arra a PMI leányvállalatra, amellyel Ön kapcsolatba lépett, vagy arra, amelynek irodáját felkereste).
 • PMI termék: a mi vagy egy másik PMI leányvállalat terméke.

Hogyan gyűjtünk adatokat Önről?

Többféle módon is gyűjthetünk Önről adatokat.

 • Ön közvetlenül is megadhat számunkra adatokat (pl. szerződés aláírása, űrlap kitöltése, a velünk való kapcsolatfelvétel, illetve egyik alkalmazottunkkal való megbeszélés útján).
 • Automatikusan is gyűjthetünk Önről információkat (pl. amikor a PMI rendszereit, a PMI által rendelkezésre bocsátott eszközöket, például laptopot vagy mobiltelefont, PMI szoftvert (pl. PMI-alkalmazást) vagy a PMI-weboldalt használja).
 • Harmadik felektől is szerezhetünk Önről információkat (pl. az Ön munkáltatójától, képviselőjétől vagy nyilvánosan elérhető forrásokból, például egy vállalati weboldalon, internetes kereséseken, üzleti információs ügynökségeken vagy közösségi média platformokon – például LinkedIn, Facebook és Twitter – keresztül).

A jelen nyilatkozatban „PMI kapcsolati pontként” hivatkozunk minden olyan lehetőségre, amelyen keresztül kapcsolatba kerülhet velünk. A PMI kapcsolati pontok közé tartoznak mind a fizikai (például PMI irodák, kiskereskedelmi egységek és események) és a digitális (például e-mail levelezés, alkalmazások és weboldalak használata) kapcsolati lehetőségek.

Ön által közvetlenül megadott adatokat is gyűjthetünk. Erre általában akkor kerül sor, ha:

 • feliratkozik adatbázisunk tagjai közé (erre sor kerülhet például személyesen, alkalmazáson keresztül vagy online);
 • termékek vagy szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodást köt velünk, illetve információkat biztosít számunkra a fentiek megfontolása céljából;
 • a PMI termékek értékesítésére vonatkozó megállapodást köt velünk;
 • digitális kapcsolati pont (pl. alkalmazás vagy webhely) letöltése vagy használata során;
 • valamely kapcsolati ponton, illetve e-mailen, a közösségi médián vagy telefonon keresztül felveszi velünk a kapcsolatot;
 • találkozója van, illetve levelezésben áll valamelyik alkalmazottunkkal, hogy megvitassák az Önnel való üzleti kapcsolatot, illetve a számunkra vagy vállalatunk számára fontos ügyekkel kapcsolatos nézeteit;
 • regisztrált, hogy megkapja a PMI sajtóközleményeit, e-mail értesítéseit vagy marketingkommunikációit;
 • részt vesz a PMI felméréseiben vagy (ahol a jogszabály lehetővé teszi), illetve részt vesz a PMI által szervezett versenyeken vagy promóciókban; illetve
 • felkeresi irodáinkat, vagy részt vesz az egyik PMI leányvállalat által szervezett rendezvényen.

Automatikus módon is gyűjthetünk Önről adatokat. Erre általában akkor kerül sor, ha:

 • ellátogat irodáinkba (pl. videó (CCTV) felvételek és a beléptetési naplók segítségével);
 • PMI termékeket árusító üzletben dolgozik vagy oda belép (pl. fizetéskor történő adatgyűjtéssel, vagy az üzlet valamely mobiltechnológiához kapcsolódó érzékelőjén keresztül);
 • részt vesz a PMI valamely leányvállalata által szervezett eseményen (pl. a rendezvényen történő vásárlás/értékesítés alkalmával) vagy az eseményen használt, mobiltechnológiával összekapcsolt érzékelőkön keresztül;
 • a PMI rendszereit, a PMI által rendelkezésre bocsátott szoftvereket, vagy a PMI által rendelkezésre bocsátott eszközöket, például laptop vagy mobiltelefon, használja (pl. rendszerek és eszközök használatára vonatkozó adatok gyűjtésével, naplófájlok elérésével, valamint a PMI rendszerein és eszközein keresztül küldött és fogadott levelezések tárolásával);
 • kommunikációba lép velünk (például valamely PMI kapcsolati ponton keresztül; vagy a közösségi média platformokon keresztül);
 • használja a PMI kapcsolati pontokat (pl. valamely alkalmazás vagy webhely nyomon követési mechanizmusai révén); vagy
 • nyilvános posztokat tesz közzé az általunk követett közösségi média platformokon (például hogy megismerjük a közvéleményt, illetve válaszoljunk a PMI termékekkel kapcsolatos kérésekre).

Sütik és a PMI kapcsolati pontokon alkalmazott, hasonló nyomon követési technológiák segítségével is gyűjthetünk Önről automatikus módon adatokat. A felhasznált sütik és technológiák típusa az érintett PMI kapcsolati ponttól függően változó lehet. Ha többet szeretne megtudni a kapcsolati ponton használt sütikről (beleértve a Google analitikai sütiket) és hasonló technológiákról, illetve arról hogyan fogadhatja el vagy utasíthatja el a sütiket, kérjük, olvassa el az adott kapcsolati ponton vagy azon keresztül elérhető sütiszabályzatokat.

Amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik, harmadik felektől is gyűjthetünk Önről információkat, különösen az Önnel vagy munkáltatójával való üzleti kapcsolat előkészítéséhez kapcsolódóan, illetve az Ön nyilvánosan ismert nézeteire, véleményére és döntéseire vonatkozóan, amelyek befolyásolhatják a közpolitikai és a PMI-hoz kapcsolódó egyéb kérdéseket. Idetartozhatnak az üzleti információs ügynökségek által szolgáltatott információk, a PMI leányvállalatai között megosztott információk, a harmadik fél közösségi médiaoldalain nyilvánosan elérhető profilinformációk (például LinkedIn).

Egyéb kontextusokban is gyűjthetünk adatokat Önről, amelyekről az adott időpontban tájékoztatjuk Önt.

Milyen adatokat gyűjtünk Önről?

Különböző típusú adatokat gyűjthetünk Önről:

 • az Önnel, munkáltatójával vagy képviselőjével fennálló kapcsolatunk kezeléséhez és adminisztrálásához szükséges információk (ideértve az ilyen kapcsolat létesítésének megfontolását is)
 • a termékek és szolgáltatások megvásárlásához szükséges információk
 • a PMI termékek vagy szolgáltatások cseréjéhez, vagy az azokkal kapcsolatos tanácsadáshoz szükséges információk (például megrendelések teljesítése)
 • a PMI termékek vagy szolgáltatások támogatásához, illetve a garanciális szolgáltatások biztosításához szükséges információk
 • információkat arról, hogy milyen tevékenységeket folytat vállalkozásán belül fogyasztóinkkal, a PMI termékekkel vagy velünk kapcsolatban (pl. garanciális szolgáltatások nyújtása, PMI termékek és értékesítési pontokon használt anyagok megjelenítése stb.)
 • szerződésen belül, űrlapon vagy felmérésben megadott adatok
 • az irodáinkban, üzleteinkben és rendezvényeinken tett látogatásaival kapcsolatos információk
 • az Ön által kezdeményezett hívások során, az alkalmazottainkkal folytatott megbeszélések során, vagy a részünkre küldött e-maileken belül megadott információk
 • az Ön preferenciáira és érdeklődési körére vonatkozó információk
 • az Ön életkorának, személyazonosságának és jogkörének ellenőrzéséhez szükséges információk, amely alapján (adott esetben) eljárhat munkáltatója nevében
 • az Ön nyilvánosan ismert nézeteire, véleményére és döntéseire vonatkozó információk, amelyek befolyással lehetnek a közpolitikai és a PMI-hoz kapcsolódó egyéb kérdésekre
 • a PMI leányvállalatai által működtetett információs rendszerek használata során hozzánk eljuttatott információk
 • a PMI információs rendszereinek, többek között a PMI által rendelkezésre bocsátott eszközöknek az Ön általi használatára vonatkozó automatizált nyilvántartások

Ha közvetlenül Öntől történik az adatgyűjtés, az egyértelmű lesz az adott kontextus alapján. Például:

 • amennyiben Ön beszállító (vagy potenciális beszállító), az Önnel, munkáltatójával vagy képviselőjével fennálló kapcsolatunk kezelése érdekében, Ön megadja a nevét, elérhetőségét, számlázási adatait, és a termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó részletes adatokat (és ahol szükséges, a költségigényeket), hogy ezek segítségével teljesíthessük szerződésünket, vagy megtehessük a szerződés teljesítéséhez szükséges lépéseket (pl. pénzügyi stabilitási információk, kereskedelmi szankciókra vonatkozó információk ellenőrzése, háttérellenőrzések lefolytatása), valamint kezelhessük az épületeinkbe való belépésére, valamint az információs rendszereinkhez és informatikai eszközeinkhez való hozzáférésére és azok használatára vonatkozó adatokat;
 • amennyiben Ön közszereplő, akinek véleménye hatással lehet a közpolitikai, illetve a PMI-hoz kapcsolódó egyéb kérdésekre, akkor feljegyezhetjük, hogy milyen nézeteket, és milyen dátumon és időpontban tett közzé, illetve hol találkozott valamelyik alkalmazottunkkal, feljegyezhetjük továbbá ezen találkozó legfontosabb adatait, valamint azt, hogy milyen nyilvánosan ismert nézeteket osztott meg velünk;
 • információkat adhat meg preferenciáiról és érdeklődési köréről, hogy jutalomprogramokat ajánlhassunk Önnek, illetve meghívhassuk Önt az érdeklődési körébe tartozó eseményekre;
 • olyan adatokat is gyűjthetünk, amelyek lehetővé teszik az Ön életkorának és személyazonosságának ellenőrzését, például valamely személyazonosító okmányának másolata.

Az automatikusan gyűjtött adatok általában a következőkre vonatkoznak:

 • látogatása vagy hívása részletei (például idő és időtartam);
 • irodáinkat, értékesítési egységeinket vagy valamely eseményt illetően (ideértve a közvetlen közelben lévő területeket is), hogy milyen gyakran látogat el ezekre a helyekre, milyen területeket tekint meg/látogat meg, és mennyi időt tölt ott;
 • az épületek beléptető rendszereire vonatkozó információk;
 • azonosítási célból gyűjtött biometrikus adatok (épületekbe való belépés, illetve az informatikai eszközökhöz való hozzáférés ellenőrzése);
 • a digitális PMI kapcsolati pontok használata (mint például a meglátogatott oldalak, melyik oldalról érkezett ide, illetve melyik oldalra lépett tovább, a megadott keresési feltételek, vagy a kapcsolati ponton belül mely hivatkozásokra kattintott);
 • a PMI információs rendszereinek, többek között a PMI által rendelkezésre bocsátott eszközöknek az Ön általi használatára vonatkozó automatizált nyilvántartások
 • a PMI leányvállalatai által működtetett információs rendszerek használata során hozzánk eljuttatott információk
 • a PMI online fórumok használata során hozzánk eljuttatott adatok;
 • a számunkra levélben eljuttatott adatok; továbbá
 • az Ön eszközére vonatkozó adatok (például az Ön IP-címe vagy egyedi eszközazonosítója, helymeghatározási adatok, az eszközén esetlegesen tárolt sütik adatai).

A harmadik felektől gyűjtött adatok általában nyilvánosan elérhető információkból állnak (például az Ön beosztása, preferenciái és érdeklődési köre, valamint az Ön nézetei, véleménye és döntései, amelyek hatással lehetnek a közpolitikai és a PMI-hoz kapcsolódó egyéb kérdésekre), mint például a közösségi médiában közzétett nyilvános bejegyzések.

Milyen célokra használjuk fel az Önre vonatkozó adatokat, és milyen jogalap alapján?

Ebben a részben ismertetjük, hogy milyen célokra használjuk fel a személyes adatokat. Globális nyilatkozatról lévén szó azonban, amennyiben egyes országok jogszabályai korlátozzák vagy tiltják a jelen nyilatkozatban ismertetett bizonyos tevékenységeket, akkor az adott országban erre célra nem használjuk fel az Önre vonatkozó adatokat.

A fentiektől alapján, az Önnel fennálló kapcsolatunk jellegétől függően, az Önre vonatkozó adatokat a következő célokra használhatjuk fel:

 • A szabályozói kötelezettségeknek való megfelelés érdekében, például az Ön életkorának és személyazonosságának ellenőrzése, „ismerje meg szállítóját” típusú ellenőrzések lefolytatása, valamint az Önnel vagy munkáltatójával fennálló szerződéses kapcsolatunk kezelése
 • Jogi megfelelőség, például az Ön nyilvántartásainak megőrzése és felhasználása bármely várható jogvitával kapcsolatban, hogy erre vonatkozóan kikérhessük jogászaink és más tanácsadóink véleményét
 • Termékek vagy szolgáltatások megvásárlása Öntől vagy munkáltatójától, ideértve a kapcsolatfelvételt, az értékesítéssel kapcsolatos szolgáltatások lefoglalását, valamint az árucikkek és szolgáltatások vételárának, és a költségek (adott esetben) megfizetését
 • Termékeinknek az Ön részére történő értékesítése, beleértve a megrendelések teljesítését, a kifizetések feldolgozását
 • Értékesítéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása az Ön számára, ideértve az Ön kérdéseinek és kéréseinek kezelését, valamint garanciális szolgáltatások nyújtását
 • A frissítésekről, promóciókról, eseményekről, és a közöttünk fennálló kapcsolatot érintő tudnivalókról történő tájékoztatás érdekében, beleértve a hűségprogramok adminisztrációját, a termékfejlesztést, a piackutatást, a marketingstratégiák kidolgozását, a marketingkampányok adminisztrációját, és az események alkalmával személyre szóló ajánlatok biztosítását
 • A fentiek támogatása, beleértve a saját vagy munkáltatója ügyfélszámlájának kezelését, a PMI kapcsolati pontok használatának elérhetővé tételét és a PMI termékek Ön részére történő értékesítését, a PMI kapcsolati pontokon szerzett tapasztalatok személyre szabását, az adminisztráció és a hibaelhárítás folyamatát, az általános nyilvántartásvezetést, és hozzáféréskezelést minden olyan rendszerhez, amelyhez hozzáférést kapott tőlünk
 • Üzleti elemzésekhez és fejlesztésekhez, beleértve a PMI termékeinek, irodáinak, folyamatainak, üzleteinek és eseményeinek továbbfejlesztését, valamint azon információk, rendszerek és eszközök fejlesztését, amelyeket vállalatunk (vagy leányvállalataink) biztosítanak ügyfeleinknek, beszállítóinknak, szolgáltatóinknak, harmadik fél alvállalkozóinknak, kiskereskedőinknek és látogatóinknak
 • A PMI rendszerek, a PMI által rendelkezésre bocsátott szoftverek, eszközök és adatok felhasználásának engedélyezéséhez és adminisztrációjához
 • A PMI rendszerek és eszközök Ön általi használatának figyelemmel kísérése, például az internetes és e-mailes eszközök megfelelő használatának biztosítása, valamint a vállalati információk megfelelő kezelése
 • A PMI rendszerei, eszközei, információi és épületei biztonságának fenntartása
 • Annak érdekében, hogy vállalatunk vagy üzleti partnereink tájékoztathassák Önt a PMI termékek marketingjében vagy promóciójában való részvételi lehetőségekről
 • Azzal a céllal, hogy megismerjük a nézeteit, véleményét, döntéseit, és hogy azok hogyan befolyásolhatják a közpolitikai és a PMI-hez kapcsolódó egyéb kérdéseket
 • Olyan további célokra, amelyekről értesítjük Önt, vagy amelyek egyértelművé válnak az adott kontextusból, azon a ponton, ahol elsőként gyűjtünk Önről információkat

Az Önre vonatkozó adatok általunk történő felhasználásának jogalapja az alábbiak egyike (amelyeket részletesebben a „További részletek” részben ismertetünk):

 • a reánk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése;
 • olyan szerződés teljesítése, amelyben Ön szerződő fél;
 • olyan jogos üzleti érdek, amelyet nem írnak felül az adatai védelmére vonatkozó érdekei;
 • ha a fentiek egyike sem vonatkozik az adott helyzetre, illetve ha a jogszabály így rendelkezik, akkor az Ön hozzájárulása alapján (amelyet az adatkezelés megkezdése előtt megkérünk Öntől).

Az Önre vonatkozó adatokat a következő célokból használhatjuk fel, megfelelő adatgyűjtési módszerek és a felhasználás jogalapjának megléte mellett:

Cél

Az adatgyűjtés módja és az adatkezelés jogalapja

Szabályozási kötelezettségeknek való megfelelés

 • az Ön életkorának, személyazonosságának és üzleti partneri státuszának ellenőrzése
 • adózási és üzleti számviteli kötelezettségek
 • „ismerje meg szállítóját”
 • kereskedelmi szankciók
 • háttérellenőrzések
 • egészség- és munkavédelmi irányítás
 • jogi és szabályozási közzétételi kérelmek
 • összeférhetetlenség
 • jelenléti ívek és számlák rögzítése, amennyiben Ön külső tanácsadóként jár el
 • a szerződések és a kapcsolódó dokumentumok megőrzése, amelyekben hivatkozás történik Önre
 • bejelentésben említett helytelen magatartás kivizsgálása

Ezeket az információkat általában közvetlenül Ön adja meg nekünk a velünk való kapcsolat fennállása során, vagy amikor kapcsolatba kerül velünk.

Azért használjuk fel ezeket az adatokat, hogy eleget tegyünk azon jogi kötelezettségünknek, hogy kizárólag nagykorú személyekkel folytathatunk kereskedelmi tevékenységet, továbbá hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük üzleti tevékenységünket (beleértve a társasági jogszabályokban foglaltakat és az adóügyi megfelelést), továbbá a pénzügyi és adóügyi nyilvántartások vezetése, kereskedelmi szankcióknak való megfelelés, az egészség- és munkavédelmi jogszabályok betartása (amelyek magukban foglalhatják az incidensek nyilvántartását), jelentések készítése, az illetékes hatóságok adatszolgáltatási kéréseinek teljesítése és az összeférhetetlenség kezelése érdekében, illetve azokban az országokban, ahol nem áll fenn ilyen jogi kötelezettség, azon cél miatt, mert jogos üzleti érdekünket szolgálja, hogy üzleti tevékenységünket a helyes gyakorlattal összhangban folytassuk, amelyeket nem írnak felül az Ön érdekei, jogai és szabadságai, az Önnel kapcsolatos információk védelméhez kapcsolódóan.

Termékek és szolgáltatások megvásárlása

 • az Önnel vagy az Ön munkáltatójával való kapcsolatfelvétel a termékek vagy szolgáltatások Ön vagy munkáltatója által történő biztosítása során
 • a vállalatunk által Önnel vagy munkáltatójával való együttműködéshez kapcsolódóan fenntartott ügyfélszámla vezetése
 • kifizetések feldolgozása
 • kapcsolatkezelés
 • a közöttünk létrejött megállapodásnak, vállalatunk szabályzatainak és belső programjainak (pl. a GAP programunknak, ha Ön olyan gazdálkodó, aki nyersanyagokat szállít számunkra) való megfelelés ellenőrzése
 • a közöttünk létrejött megállapodásnak, vállalatunk szabályzatainak és belső programjainak nem teljesítésével, és az érintett ügyek és incidensek során tanúsított nem megfeleléssel kapcsolatos vizsgálatok
 • a közöttünk létrejött megállapodásnak, vállalatunk szabályzatainak és belső programjainak nem teljesítésével, és az érintett ügyek és incidensek során tanúsított nem megfeleléssel kapcsolatos jogorvoslati eljárások kezelése

Általában közvetlenül Öntől, vagy munkáltatóján keresztül kapjuk meg az információkat (általában név, szerepkör, munkahelyi cím, munkahelyi e-mail cím, megrendelések, szolgáltatások, fizetési információk, (adott esetben, a költségek részletezése) a felek közötti levelezés).

Az Önnel vagy munkáltatójával kötött szerződésünk teljesítése során használjuk fel ezeket, mint az Ön vagy munkáltatója termékeinek vagy szolgáltatásainak vásárlójaként, illetve ha nem áll fenn ilyen kötelezettség, azért használjuk fel, mert üzleti érdekünk fűződik üzleti tevékenységünk fenntartásához, továbbá hogy kapcsolatba lépjünk Önnel az Öntől vagy munkáltatójától kapott termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, a kifizetések feldolgozásához, az Önnel vagy munkáltatójával fennálló kapcsolatunk kezeléséhez, valamint a megállapodásunknak, a szabályzatoknak és programoknak való megfelelés nyomon követéséhez, amelyeket nem írnak felül az Ön érdekei, jogai és szabadságai, az Önnel kapcsolatos információk védelméhez kapcsolódóan.

Termékeink értékesítése

 • az Ön megrendeléseinek teljesítése (beleértve a nyugták megküldését)
 • a kifizetések feldolgozása
 • garanciális szolgáltatások nyújtása

Ezeket az információkat általában közvetlenül Öntől vagy (adott esetben) munkáltatójától kapjuk meg (általában a név, szerepkör, munkahelyi cím, munkahelyi e-mail-cím, megrendelések, fizetési információk, a felek közötti levelezés tartozik ide).

Az Önnel vagy munkáltatójával, mint termékeink vásárlóival, szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítésére használjuk fel ezeket az adatokat.

Értékesítéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása

 • az Ön kérdéseinek és kéréseinek kezelése
 • az Önnel folytatott levelezés fenntartása
 • általános adminisztráció és hibaelhárítás
 • kapcsolatkezelés

Ezeket az információkat általában közvetlenül Ön, illetve munkáltatója adja meg számunkra.

Azért használjuk fel ezeket, mert jogos üzleti érdekünk fűződik ahhoz, hogy olyan értékesítéssel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek vagy munkáltatójának, amelyeket nem írnak felül az Ön érdekei, jogai és szabadságai, az Önnel kapcsolatos információk védelméhez kapcsolódóan.

Üzleti promóció és kapcsolatkezelés (ahol a jogszabály lehetővé teszi)

 • tájékoztatjuk Önt a vonatkozó frissítésekről, promóciókról és eseményekről
 • a közöttünk fennálló kapcsolat kezelése
 • az Ön preferenciáinak megismerése (például, hogy mely termékek vagy események érdekelhetik Önt, illetve hogy azok jobban megfeleljenek az Ön igényeinek)
 • hűségprogramok adminisztrációja
 • az Ön meghívása a felmérésekben vagy piackutatási kampányokban való részvételre és azok lefolytatására
 • piackutatási célokból
 • marketingstratégiák kidolgozása
 • marketingkampányok adminisztrációja
 • a PMI kapcsolati pontokon szerzett tapasztalatok személyre szabása (például a látogatása személyre szabása, személyes üdvözlés, vagy Önt érdekelhető javaslatok felvetése)

Ez általában a következők kombinációjaként áll össze: az Ön által számunkra megadott adatok (például a neve, elérhetősége és a közösségi médiabeli adatai); az általunk automatikusan gyűjtött adatok (például a PMI kapcsolati pontok használatának nyomon követésére szolgáló technológia) és (ahol a jogszabályok lehetővé teszik) olyan információk, amelyeket harmadik felektől gyűjtünk (például nyilvános, közösségi médiabeli bejegyzések).

Azért használjuk fel ezeket, mert jogos üzleti érdekeink körébe tartozik az Önnel fennálló üzleti kapcsolatunk kezelése, az Ön tájékoztatása üzleti tevékenységeinkről, termékeinkről és eseményeinkről, a PMI kapcsolati pontjainak működtetése, valamint az Ön élményeinek személyre szabása oly módon, amelyet nem írnak felül az Ön érdekei, jogai és szabadságai, az Önnel kapcsolatos információk védelméhez kapcsolódóan.

Üzleti promóció és kapcsolatkezelés (ahol a jogszabály lehetővé teszi)

 • a PMI leányvállalatainak, promócióinak, termékeinek és szolgáltatásainak, üzleteinek, eseményeinek és dohánytermékek szabályozásának Önnel való ismertetése, és azok kezelése; valamint a fenti célok eléréséhez szükséges eszközök fejlesztése és tökéletesítése

Ez általában a következők kombinációjaként áll össze: az Ön által számunkra megadott adatok (például neve és elérhetőségei, közösségi médián belüli tevékenységei); az általunk automatikusan gyűjtött adatok (például sütik és hasonló technológiák használata), valamint (ha a jogszabály lehetővé teszi) olyan információk, amelyeket harmadik felektől szerzünk be (például nyilvános, közösségi médiabeli bejegyzések).

Ezeket arra használjuk, hogy jogos üzleti érdekünk alapján tájékoztassuk Önt azon dolgokról, amelyeket nem írnak felül az Ön érdekei, jogai és szabadságai, az Önnel kapcsolatos információk védelméhez kapcsolódóan.

Egyes országokban, ahol a jogszabály ilyen előírást tartalmaz, elektronikus formában kizárólag az Ön hozzájárulásával küldhetjük el Önnek ezeket az anyagokat.

Üzleti adminisztráció

 • általános szervezeti irányítás és üzleti nyilvántartás-vezetés
 • szerződéses vállalkozói életciklus-kezelés (a felvételtől a távozásig)
 • látogatói adminisztráció és nyilvántartás-vezetés
 • események, képzési és megfelelőségi programok adminisztrációja és lebonyolítása
 • levelezés az Önnel vagy munkáltatójával fennálló kapcsolat keretén belül, beleértve az Ön kérdéseinek és kéréseinek kezelését is
 • informatikai rendszerek fejlesztése, megvalósítása, működtetése és karbantartása
 • a rendszerek, eszközök, információk és az épületek biztonságának fenntartása
 • kapcsolati adatbázisok és együttműködési eszközök működtetése
 • nemzetközi megbízatások és utazások
 • biztonságos munkakörnyezet működtetése
 • a PMI leányvállalatok személyzetének, ügyfeleinek, beszállítóinak, látogatóinak és vagyontárgyai biztonságának fenntartása

Általában közvetlenül Öntől, vagy munkáltatóján keresztül kapjuk meg az információkat.

Azért használjuk ezeket az információkat, mert jogos üzleti érdekeink körébe tartozik az üzleti tevékenységeink irányítása, az Önnel fennálló kapcsolatunk kezelése, valamint épületeink, információink és informatikai rendszereink biztonságának és integritásának fenntartása, amelyeket nem írnak felül az Ön érdekei, jogai és szabadságai, az Önnel kapcsolatos információk védelméhez kapcsolódóan.

Biztonság és rendszerfelügyelet

 • hitelesítés, hozzáférés-ellenőrzések, és adott esetben naplózási tevékenység
 • azon PMI rendszerek, eszközök, internetes és e-mail hozzáférés ellenőrzése, amelyekhez Ön hozzáféréssel rendelkezik
 • a PMI telephelyeire való beléptetés, a PMI leányvállalatai részére történő szállítások, valamint a biztonsággal kapcsolatos folyamatok ellenőrzése telephelyeinken
 • a PMI rendszerek, a PMI által rendelkezésre bocsátott szoftverek (beleértve az internethez és az e-mail rendszerhez való hozzáférést is), a PMI eszközök és a PMI adatok Ön általi használatának engedélyezése és adminisztrációja; a fentiek használatának folyamatos ellenőrzése, beleértve az internethez és az e-mail rendszerhez hozzáférést biztosító eszközök megfelelő használatának, és a vállalati információk megfelelő kezelésének ellenőrzését (például annak vizsgálata, hogy sor kerül-e a vállalati információk védelmét szolgáló szabályzatok (szándékos vagy véletlen) megsértésére)

Ezeket az információkat automatikusan gyűjtjük különböző módok alkalmazásával, például az automatizált rendszereken és eszközfelügyeleten keresztül, valamint a telephelyeinken készített CCTV-felvételek és hangfelvételek segítségével.

Azért használjuk fel ezeket az információkat, mert jogos üzleti érdekeink körébe tartozik fizikai és digitális infrastruktúránk, információink és helyiségeink titkosságának, integritásának és biztonságának védelme, amelyet nem írnak felül az Ön érdekei, jogai és szabadságai, az Önnel kapcsolatos információk védelméhez kapcsolódóan.

Támogatás biztosítása az összes fenti célra vonatkozóan

 • az Ön ügyfélszámláinak kezelése
 • a PMI kapcsolati pontok használatának lehetővé tétele (például annak lehetővé tétele, hogy bejelentkezve maradjon valamely kapcsolati pont bizonyos részeiben, amelyeket kizárólag az engedélyezett felhasználók számára tartunk fenn, az Ön nyelvi preferenciáinak kezelése, a bevásárlókosár Önhöz való társítása)
 • az Önnel való levelezés fenntartása
 • felhasználói élményeinek fokozása
 • adminisztráció és hibaelhárítás

Ez általában a következők kombinációjaként áll össze: az Ön által számunkra megadott adatok (jellemzően név, jelszó (vagy azzal egyenértékű információ)), és az általunk automatikusan gyűjtött adatok (például az Ön eszközére vonatkozó adatok, valamint a sütik és hasonló nyomkövető technológiák segítségével gyűjtött adatok).

Olyan célokra használjuk fel, amelyek megfelelnek az általunk támogatott információk felhasználási céljának. Például amikor a vásárlás vagy az értékesítés utáni szolgáltatás támogatása érdekében kezeljük az Ön ügyfélszámláját, az információkat arra használjuk fel, hogy szerződéses kötelezettségeinket teljesítsük Önnel, mint termékeink vásárlójával, szemben; amennyiben termékeinkkel kapcsolatos tájékoztatásnyújtás miatt kezeljük ügyfélszámláját, abban az esetben az üzletfejlesztési célokat támogatjuk, és azért felhasználjuk fel az információkat, mert jogos üzleti érdekeink körébe tartozik termékeink forgalmazása, amelyet nem írnak felül az Ön érdekei, jogai és szabadságai, az Önnel kapcsolatos információk védelméhez kapcsolódóan, és így tovább.

Üzleti elemzések és fejlesztések

 • lehetővé teszi számunkra vagy üzleti partnereink számára, hogy tájékoztassák Önt a PMI termékek promóciójában való részvételi lehetőségekről
 • üzleti elemzések és fejlesztések céljából (ideértve a PMI termékeket, rendszereket, folyamatokat, irodákat, a PMI termékek értékesítésével foglalkozó üzleteket, továbbá a képzéseket, eseményeket, digitális PMI kapcsolati pontokat, valamint azokat az eszközöket és információkat, amelyeket mi (vagy leányvállalataink) biztosítunk Önnek vagy munkáltatójának)

Ez általában a következők kombinációjaként áll össze: az Ön által számunkra megadott adatok, valamint az általunk automatikusan gyűjtött adatok, továbbá (ha a jogszabály lehetővé teszi) harmadik felektől megszerzett adatok.

Azért használjuk fel ezeket az információkat, mert jogos üzleti érdekeink körébe tartozik üzleti teljesítményünk, termékeink, rendszereink, folyamataink, irodáink, üzleteink, képzéseink, eseményeink, a PMI kapcsolati pontjainak, valamint az általunk biztosított eszközök és információk elemzése és továbbfejlesztése, valamint jogos érdekeink közé tartozik az is, hogy felkérjünk másokat a PMI termékek promóciójában való részvételre, amelyet nem írnak felül az Ön érdekei, jogai és szabadságai, az Önnel kapcsolatos információk védelméhez kapcsolódóan.

Az Ön nézeteinek, véleményének és döntéseinek megismerése

Ezek általában olyan információk, amelyeket nyilvánosan elérhető harmadik fél forrásokból szerzünk be, például valamely vállalati weboldalról, internetes keresésekből vagy közösségi média platformokról, mint például a LinkedIn, Facebook és Twitter, illetve amelyeket közvetlenül Öntől szerzünk be, például az Ön által, nyilvánosan ismert nézetekként, megosztott vélemények.

Azért használjuk fel ezeket az információkat, mert jogos üzleti érdekeink körébe tartozik az érdekelt felek nézeteinek és döntéseinek figyelemmel kísérése és kiértékelése, valamint annak feltérképezése, hogy nézeteik és döntéseik milyen hatással lehetnek a PMI-re és annak iparágára, amelyeket nem írnak felül az Ön érdekei, jogai és szabadságai, az Önnel kapcsolatos információk védelméhez kapcsolódóan.

Ha nem a fenti jogalapok valamelyike szerint történik az Önre vonatkozó adatok felhasználása, illetve ha a jogszabály ezt előírja számunkra, akkor az adatkezelés előtt az Ön hozzájárulását fogjuk kérni (ezek az esetek egyértelműek lesznek az érintett kontextusból).

Bizonyos esetekben, az Önre vonatkozó adatokat a fentiekben nem ismertetett módon használhatjuk fel. Ilyen esetben, kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatot küldünk, amely ismerteti az ilyen, eltérő jellegű adatfelhasználást. A jelen nyilatkozattal kapcsolatban olvassa el a kiegészítő értesítéseket is.

Kivel és milyen célból osztjuk meg az Ön adatait?

Az Önre vonatkozó adatokat megoszthatjuk az alábbi felekkel oszthatjuk meg:

 • PMI leányvállalatok;
 • olyan harmadik felek, akik termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtanak a PMI leányvállalatai vagy az Ön számára (például szakmai tanácsadók, fizetési szolgáltatók, szállítási szolgáltatók, auditorok és információs szolgáltatók);
 • a PMI leányvállalatok gondosan kiválasztott üzleti partnerei és hirdetői (a termékeinkhez kapcsolódó területeken, illetve azok stílusával és imázsával összhangban), hogy megkereshessék Önt olyan ajánlatokkal, amelyek véleményük szerint érdekelhetik Önt az Ön preferenciái alapján, és kereskedelmi programokat, oktatási anyagokat és képzéseket kínálhatnak Önnek; továbbá
 • további harmadik felek, ha azt a jogszabály előírja vagy megengedi (például szabályozó hatóságok; kormányzati szervek és szakmai tanácsadók).

Az Önre vonatkozó adatokat kizárólag a vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal összhangban osztjuk meg másokkal. Ezért, ha a jogszabály előírja az Ön hozzájárulását, első lépésként a hozzájárulását fogjuk kérni.

Adatok megosztása más PMI leányvállalatokkal

 • Az Önre vonatkozó információkat megosztjuk a Philip Morris Products S.A. társasággal (székhelye: Neuchâtel, Svájc), amely a PMI leányvállalatok esetében a személyes adatok központi adatkezelőjeként jár el. Az Önre vonatkozó információkat megoszthatjuk a Philip Morris International Sàrl IT Service Centre központtal is (székhelye: Lausanne, Svájc), mint a PMI leányvállalatainak technológiai szolgáltatójával. A Philip Morris Products S.A. és (amennyiben hozzáféréssel rendelkezik) a Philip Morris International IT Service Centre Sàrl az Ön adatait a jelen nyilatkozatban ismertetett célokból kezeli.
 • Munkával kapcsolatos utazás esetén (pl. amikor ellátogat egy másik PMI leányvállalathoz), az Önre vonatkozó információkat a jelen nyilatkozatban ismertetett valamennyi célból megoszthatjuk a regionális működési központként tevékenységet végző PMI leányvállalattal (ha nem azonos azzal a PMI leányvállalattal, amely elsőként végzett adatgyűjtést Önnel kapcsolatban), továbbá azon PMI leányvállalattal, amely regionális működési központként jár el az Ön által meglátogatott PMI leányvállalat viszonylatában, valamint azon PMI leányvállalattal, amely az üzleti úttal kapcsolatos biztonsági intézkedésekért felelős.
 • Az Önre vonatkozó információkat ugyancsak megoszthatjuk bármely más PMI leányvállalattal, amellyel Ön kapcsolatba kerül vagy üzleti kapcsolatban áll (például, ha Ön termék- vagy szolgáltatásértékesítést végez más PMI leányvállalatok részére, illetve más PMI irodákba is ellátogat, miközben üzleti kapcsolatban áll egy adott PMI leányvállalattal).

A PMI leányvállalatok adatai, valamint az azok működési helye szerinti országok felsorolása itt található.

További országspecifikus tudnivalók

Attól függően, hogy melyik országban tartózkodik, szeretnénk, ha tudomással bírna néhány további információról.

Ha Japánban tartózkodik, tudjon meg többet...

Ha Japánban tartózkodik, felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen nyilatkozatban ismertetett célokból megosztjuk adatait más PMI leányvállalatokkal a japán adatvédelmi jogszabályokban hivatkozott „közös használat” alapján. Amennyiben így járunk el, a Philip Morris Japan Limited (PMJ) továbbra is felelősen kezeli az Ön személyes adatait, továbbá mindezt megköveteljük bármely további személyektől is, akikkel megosztjuk az Ön adatait. Továbbá, amennyiben ezen felek működési helye Japán területén kívül található, megtesszük a vonatkozó jogszabályok és előírások értelmében indokoltnak minősülő intézkedéseket.

Adatok megosztása harmadik felekkel

 • Az irányadó jogszabályok által megengedett mértékig, megoszthatjuk az Ön adatait olyan harmadik felekkel is, akik termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtanak a PMI leányvállalatainak vagy Önnek (például az Ön munkáltatója, tanácsadók, fizetési szolgáltatók, szállítási szolgáltatók, kiskereskedők, terméktanácsadók, információs szolgáltatók és életkor-igazolási szolgáltatók).
 • Az irányadó jogszabályok által megengedett mértékig, megoszthatjuk az Önre vonatkozó információkat a PMI leányvállalatai által gondosan kiválasztott külső üzleti partnereivel és hirdetőivel is (a termékeinkkel társítható indokok miatt, például mert hasonló vagy kiegészítő arculattal, stílussal vagy funkcióval rendelkeznek), hogy megkereshessék Önt olyan termékekkel, szolgáltatásokkal és promóciókkal, amelyekről az Ön preferenciái alapján úgy vélik, hogy érdekelhetik Önt.
 • Az Önre vonatkozó információkat megoszthatjuk más harmadik felekkel is, ha azt a jogszabály előírja vagy megengedi, például a következőkkel: szabályozó hatóságok; kormányzati szervek; a bűnüldöző hatóságok vagy más állami tisztviselők kérésére; amennyiben úgy véljük, hogy a közzététel szükségesnek vagy megfelelőnek minősül bármely vagyoni kár vagy pénzügyi veszteség megelőzése érdekében, illetve bármely feltételezett vagy tényleges illegális tevékenység kivizsgálásával kapcsolatban; továbbá szervezeti átszervezéshez kapcsolódóan.
 • Munkával kapcsolatos utazás esetén (pl. amikor ellátogat egy másik PMI leányvállalathoz), az Önre vonatkozó adatokat megoszthatjuk olyan harmadik felekkel, akik utazásszervezéssel, utaztatással vagy utaztatással kapcsolatos szolgáltatásokkal foglalkoznak, például utazási irodákkal, online foglalási szolgáltatókkal, jegyértékesítőkkel, légitársaságokkal, autókölcsönzőkkel, vasúti szolgáltatókkal és szállodákkal. Ezen harmadik felek az Önre vonatkozó adatokat saját céljaikra használják fel (például az Ön részére történő szállítási vagy szállásfoglalással kapcsolatos kötelezettségeik teljesítésére), Önnek pedig el kell olvasnia az érintett felek adatvédelmi nyilatkozatait, ha többet szeretne megtudni az Önre vonatkozó adatok kezeléséről.

Hová küldhetők az Önre vonatkozó adatok?

Mint minden nemzetközi szervezet esetében, a PMI leányvállalatai is végezhetnek globális hatályú adattovábbítást. Ennek megfelelően, az Önre vonatkozó adatokat a világ bármely pontjára továbbíthatják (például, ha Ön az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belül tartózkodik, adatait az EGT-n kívülre is továbbíthatják; ha Ön Ausztráliában tartózkodik, akkor előfordulhat, hogy az adatait Ausztrálián kívülre továbbítják).

A jelen nyilatkozat szerinti adatfelhasználás esetén, az Önre vonatkozó adatokat a gyűjtés helye szerinti országon vagy területen belül vagy azon kívülre is továbbíthatják, beleértve olyan országokat vagy területeket is, amelyek esetleg nem rendelkeznek azonos szintű adatvédelmi normákkal.

A PMI EGT-n belüli leányvállalatai például a globális üzletmenet megkönnyítése érdekében továbbíthatnak személyes adatokat a többi PMI leányvállalat, valamint azok EGT-n kívül működő szolgáltatói részére. Az adattovábbításra minden esetben az alábbiak szerint kerül sor:

A személyes adatok védelme érdekében, minden esetben megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk ezekben az országokban vagy területeken, az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban.

Szolgáltatóink tevékenységei a világ számos országára kiterjednek, különös tekintettel a következőkre: az EGT, Svájc, Egyesült Államok, Kanada, India, Fülöp-szigetek, Indonézia és Ausztrália.

Hogyan védjük az Önre vonatkozó adatokat?

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy megvédjük az általunk tárolt személyes adatokat a jogosulatlan közzétételtől, felhasználástól, módosítástól vagy megsemmisítéstől. Ahol szükséges, titkosítást és egyéb technológiákat alkalmazunk, amelyek segíthetnek az Ön által megadott információk védelmében. Szolgáltatóinktól is megköveteljük, hogy szigorú adatvédelmi és biztonsági követelményeknek tegyenek eleget.

Mennyi ideig őrizzük meg az Önre vonatkozó adatokat?

Az Önre vonatkozó adatokat addig őrizzük meg, amíg azokra az adatgyűjtés céljainak teljesítéséhez szükség van. Ezt követően töröljük az adatokat. Ez az időszak az adatgyűjtés céljától függően változó hosszúságú lehet. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén, jogában áll kérni tőlünk az adatok törlését. Néhány esetben azonban, jogszabály kötelez minket az adatok megőrzésére, például adózási és számviteli célokból.

Az adatokat általában az alábbi táblázatban felsorolt kritériumok alapján őrizzük meg:

Típus

Magyarázat/jellemző megőrzési kritériumok

 • adatbázis-nyilvántartások

Ha Ön olyan személy, aki szolgáltatásokat nyújt vállalatunk számára (közvetlenül vagy a munkáltatóján keresztül), a profiljában szereplő információk nagy részét megőrizzük az Önnel fennálló kapcsolatunk időtartama alatt, például amíg Ön szolgáltatásnyújtást végez, termékeket vásárol, használja a digitális kapcsolati pontot, illetve válaszol kommunikációinkra. Azonban marketingprofiljának bizonyos elemei, például vásárlási előzményei, egy adott időszak után természetszerűen lejárnak, ezért egy meghatározott időszak után automatikusan töröljük ezeket, az adatgyűjtés céljával összhangban.

 • üzleti és fizetési nyilvántartások

A számlákat, értékesítéseket, beszerzéseket, kifizetéseket és az igazoló dokumentumokat (például szerződéseket és e-maileket) a vállalati és az adózási előírásoknak megfelelően jellemzően 11 évig megőrizzük. A beszállítókkal kapcsolatban végrehajtott ellenőrzésekről is megőrizzük a nyilvántartásokat, amíg kötelesek vagyunk eleget tenni a vonatkozó jogszabályi és szabályozási kötelezettségeknek.

 • látogatókkal kapcsolatos nyilvántartások

Az épületeinkbe való belépést követően, a látogatókkal kapcsolatos feljegyzéseket általában csak néhány hónapig őrizzük meg.

 • CCTV felvételek

Ha látogatást tesz épületeinkben, az ezzel kapcsolatban készült CCTV felvételeket általában csak néhány napig, legfeljebb néhány hétig őrizzük meg, a felvétel konkrét céljától függően.

 • vásárlások és jótállás

Ha áruvásárlást végez, akkor az azokra vonatkozó részleteket mindaddig megőrizzük, amíg az az értékesítés lezárásához és a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (például adózási és számviteli nyilvántartásvezetési célokból). Ha valamely PMI termékkel kapcsolatban jótállásra vonatkozóan is regisztrálja adatait, akkor a részleteket mindaddig megőrizzük, amíg azok a jótállás szempontjából relevánsak.

 • ügyfélszolgálat

Ha felveszi a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, akkor rögzítjük kérdését, és azt mindaddig megőrizzük, amíg az a kapcsolatunk szempontjából releváns, például, ha a jótállás keretében cserélnünk kell egy eszközt. Az ügyfélszolgálati tevékenységgel kapcsolatos egyéb nyilvántartások (például egy telefonhívás automatikus rögzítése, amelyben arra kér minket, hogy irányítsuk Önt valamely kiskereskedelmi üzlethez) csak addig lehetnek relevánsak, amíg arra vonatkozóan elkészül a hosszabb távú nyilvántartás, így azokat csak ideiglenesen őrizzük meg.

 • rendszer ellenőrzési naplók

A rendszer ellenőrzési naplókat általában 18 hónapig őrizzük meg.

 • üzleti elemzések

Az üzleti elemzési adatokat általában automatikus módon gyűjtjük, amikor Ön igénybe veszi a PMI kapcsolati pontjait, és röviddel ezt követően anonimizáljuk/összevonjuk az adatokat.

Milyen jogai és lehetőségei vannak?

Az általunk tárolt adataival kapcsolatban az alábbi jogok közül akár több is a rendelkezésére állhat:

 • kérheti tőlünk, hogy biztosítsunk hozzáférést az adataihoz;
 • kérheti tőlünk az adatok helyesbítését, frissítését vagy törlését;
 • bizonyos körülmények fennállása esetén, kérheti tőlünk, a felhasználás korlátozását;
 • bizonyos körülmények fennállása esetén, tiltakozhat az adatok felhasználása ellen;
 • visszavonhatja a felhasználásához adott hozzájárulását;
 • bizonyos körülmények fennállása esetén, rendelkezésére áll az adathordozhatóság;
 • leiratkozhat az adatok direkt marketing célú felhasználásáról; továbbá
 • panaszt nyújthat be az Ön országában illetékes felügyeleti hatósághoz (ha van ilyen).

Egyszerű módokat kínálunk ezen jogok gyakorlására, mint például „leiratkozási” linkek, vagy egy kapcsolatfelvételi cím megadásával, az Ön által kapott üzenetekben, vagy a „Kihez fordulhat kérdéseivel?” bekezdésben található elérhetőségeken keresztül. a jelen nyilatkozat végén.

Egyes általunk kínált mobilalkalmazások push üzeneteket is küldhetnek Önnek például új termékekről vagy szolgáltatásokról. Ezeket az üzeneteket a telefonján vagy az alkalmazásban található beállításokon keresztül tilthatja le.

Az Önt megillető jogok az Ön országában hatályos jogszabályoktól függenek. Ha az Európai Gazdasági Térségen belül tartózkodik, akkor Önt az alábbi táblázatban meghatározott jogok illetik meg. Ha Ön máshol tartózkodik, akkor kapcsolatba léphet velünk (lásd a „Kihez fordulhat kérdéseivel?” bekezdést a jelen nyilatkozat végén), hogy többet tudjon meg ezzel kapcsolatban.

Az Önről általunk tárolt adatokra vonatkozó jog

További részletek (megjegyzés: ezekre a jogokra bizonyos jogi korlátozások vonatkoznak)

 • kérheti tőlünk, hogy biztosítsunk hozzáférést az adataihoz

Ez a következők megerősítésére vonatkozhat:

 • kezelünk-e Önre vonatkozó adatokat;
 • a nevünk és elérhetőségeink;
 • az adatkezelés célja;
 • az érintett információk kategóriái;
 • azon személyek kategóriái, akikkel megosztjuk az adatokat, és amennyiben az adott személy az EGT területén kívül tartózkodik, és nem származik előnye az Európai Bizottság megfelelőségi határozatából, az információk védelmére vonatkozó megfelelő garanciák;
 • (ha rendelkezünk ilyennel) az információ forrása, ha nem Öntől gyűjtöttük az adatokat;
 • amennyiben automatizált döntéshozatalra kerül sor (erre vonatkozóan mindenképpen tájékoztatjuk Önt), beleértve a profilalkotást is, amely Önre nézve jogi hatással jár, vagy amely Önt hasonló módon, jelentős mértékben érinti, valamint az érintett logikára vonatkozó információk, továbbá az ilyen adatkezelés jelentősége és várható következményei; továbbá
 • az adattárolás időtartamát meghatározó kritériumok.

Kérésére átadjuk Önnek az általunk felhasznált adatok másolatát (feltéve, hogy ez nem befolyásolja mások jogait és szabadságait).

 • kérheti tőlünk az adatok helyesbítését vagy frissítését

Ez akkor érvényes, ha az általunk tárolt információ pontatlan vagy hiányos.

 • kérheti tőlünk az adatok törlését

Ez akkor érvényes, ha:

 • az általunk tárolt információkra már nincs szükség azokkal a célokkal kapcsolatban, amelyek érdekében azokat felhasználjuk;
 • az adatokat az Ön hozzájárulása alapján használjuk fel, és Ön visszavonja hozzájárulását (ebben az esetben rögzítjük, hogy nem léphetünk Önnel kapcsolatba, kivéve, ha úgy nyilatkozik, hogy szeretné, ha törölnénk az összes Önnel kapcsolatos adatot, amely esetben tiszteletben tartjuk a kívánságát);
 • az adatokat jogos érdek alapján használjuk fel, és úgy véljük, hogy az Ön általi tiltakozást követően nem áll fenn elsőbbséget élvező érdekünk azok további használatára vonatkozóan;
 • az adatokat jogellenesen szerezték meg vagy használták fel; illetve
 • a jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében.
 • kérheti tőlünk az adatkezelés korlátozását

Ezen jog gyakorlása esetén, átmenetileg korlátozzuk az adatkezelést, amíg kivizsgáljuk az ügyet, ha:

 • vitatja az általunk használt adatok pontosságát; illetve
 • tiltakozott az információ felhasználása ellen valamely jogos érdek alapján

(ha ilyen esetekben él a jogaival, akkor tájékoztatjuk, mielőtt ismét felhasználjuk az érintett adatokat).

Ez a jog akkor is érvényes, ha:

 • az adatok általunk történő felhasználása jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését; illetve
 • már nincs szükségünk az adatokra, ám Önnek szüksége van rájuk valamely jogi eljárás kezdeményezéséhez.
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen

Önnek ebben az esetben kétféle jogosultsága van:

 1. ha az Önre vonatkozó adatokat direkt marketing célokra használjuk fel: Ön „leiratkozhat” (anélkül, hogy indokolnia kellene azt), és ebben az esetben eleget teszünk kérésének; továbbá
 2. ha az Önre vonatkozó adatokat jogos érdek alapján használjuk fel a direkt marketingtől eltérő célokra, tiltakozhat az ilyen célokra való felhasználás ellen, magyarázatot mellékelve a kéréshez, és ebben az esetben megvizsgáljuk tiltakozása megalapozottságát.
 • visszavonhatja a felhasználásához adott hozzájárulását

Ez abban az esetben érvényes, ha az Önre vonatkozó adatok felhasználásának jogalapja a hozzájárulás. Ezek az esetek egyértelműek lesznek az adott kontextusból.

 • kérheti az adathordozhatóságot

Amennyiben:

 1. Ön adatokat adott meg számunkra; és
 2. ezeket az adatokat automatizált módokon és az Ön hozzájárulása alapján, vagy az Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése alapján használjuk fel,

ebben az esetben Önnek joga van arra, hogy az adatokat széles körben használt formátumban kapja meg tőlünk, és kérheti, hogy az adatokat továbbítsuk valamely másik fél felé, ha ez technikailag megvalósítható számunkra.

 • panaszt nyújthat be az Ön országában illetékes felügyeleti hatósághoz

Az Európai Gazdasági Térségen belül minden országnak biztosítania kell egy vagy több hatóság erre a célra való rendelkezésre állását.

Elérhetőségüket itt találja:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Más országok esetében, kérjük, tekintse meg az ország hatóságának honlapját.

További országspecifikus tudnivalók

A lakóhelye szerinti országban hatályos rendelkezésektől függően, Önnek további jogai is lehetnek.

Ha Franciaországban tartózkodik, tudjon meg többet...

 • Ha Ön Franciaországban tartózkodik, jogában áll utasításokat adni az Önről tárolt adatokkal kapcsolatban halála esetén (különösen arra vonatkozóan, hogy azokat továbbra is tároljuk-e, illetve töröljük-e azokat, és hogy mások jogosultak-e betekinteni ezen adatokba). Ön a következőket teheti:
 1. általános jellegű utasításokat ad a francia adatvédelmi felügyeleti hatóságnál („CNIL”) bejegyzett digitális szolgáltató részére (ezek az utasítások az Önre vonatkozó adatok valamennyi célú felhasználására vonatkoznak); illetve
 2. konkrét utasításokat is adhat számunkra, amelyek kizárólag az általunk felhasznált adatokra vonatkoznak.

Az Ön utasításai alapján, kötelesek lehetünk az Önre vonatkozó adatokat harmadik félnek továbbítani (ha azonban az adatok másokra vonatkozó információkat is tartalmaznak, az érintett személyek adatvédelmi jogainak tiszteletben tartási kötelezettsége azt is jelentheti, hogy nem tudunk minden szempontból eleget tenni az Ön utasításainak). Kinevezhet egy harmadik felet, amely felelősséggel tartozik az Ön utasításainak betartásáért. Ha nem jelöl ki ilyen harmadik felet, akkor az Ön jogutódai (hacsak az utasítások másként nem rendelkeznek) jogosultságot kapnak arra, hogy az Ön halálát követően, gyakorolják az Önre vonatkozó adatokkal kapcsolatos jogokat:

 1. az Ön hagyatékának rendezése érdekében (amely esetben az Ön jogutódai hozzáférhetnek az Ön adataihoz, hogy azonosítsák és megszerezzék azokat az információkat, amelyek hasznosak lehetnek a hagyaték rendezéséhez, beleértve az olyan digitális árucikkeket vagy adatokat, amelyek családi emléknek tekinthetők, és ezáltal átruházhatók a jogutódokra); továbbá
 2. annak biztosítása, hogy az Önre vonatkozó adatokat felhasználó felek megtegyék a szükséges intézkedéseket az Ön halálát követően (például fiókjának lezárását, valamint az Önre vonatkozó információk felhasználásának vagy frissítésének korlátozását).

Utasításait bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja. Halála esetén, az Önnel kapcsolatos adatok kezeléséről további információkat találhat az 1978. év január 6. napján kelt 78-17. számú törvény 40-1. cikkében. Halála esetén, a továbbiakban nem használja a fiókját, ezért megőrzési szabályzatainknak megfelelően töröljük az Önre vonatkozó adatokat (a részleteket lásd a „Mennyi ideig őrizzük meg az Önre vonatkozó adatokat?” című részben).

Ha Ön Ausztráliában tartózkodik, tudjon meg többet...

 • Ha Ön Ausztráliában tartózkodik, a következő kiegészítő információk vonatkoznak Önre:
 1. ha nem adja meg számunkra személyes adatait, előfordulhat, hogy (adott esetben) nem tudjuk biztosítani az Ön által kért információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat; vagy nem tudunk kereskedelmi, illetve üzleti kapcsolatot létesíteni Önnel (vagy munkáltatójával); továbbá
 2. Adatvédelmi szabályzatunk (elérhető a https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage oldalon) ismerteti a következőket: (i) hogyan férhet hozzá és helyesbítheti az Önre vonatkozóan tárolt személyes adatokat; (ii) hogyan nyújthat be panaszt személyes adatainak kezelésével kapcsolatban; és (iii) hogyan történik a panaszkezelés.

Kihez fordulhat kérdéseivel?

Ha bármilyen kérdése van, vagy jogait szeretné gyakorolni, itt megtalálhatja a megfelelő PMI leányvállalat, illetve adott esetben az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét. A PMI leányvállalata által küldött valamennyi értesítésben megadjuk a kapcsolattartási adatokat is.

Ha országa rendelkezik adatvédelmi hatósággal, Önnek jogában áll kapcsolatba lépni azzal, ha bármilyen kérdése vagy aggálya van. Ha az illetékes PMI leányvállalat nem tudja megoldani a kérdéseit vagy aggályait, akkor joga van bírósági jogorvoslatot kérni az adott ország valamely bírósága előtt.

A jelen nyilatkozat módosítása

A jelen nyilatkozatot (és bármely kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatot) időről időre frissíthetjük. Amennyiben a jogszabály előírja, értesíteni fogjuk Önt a változásokról; továbbá, ha a jogszabály előírja, akkor az Ön hozzájárulását is kérjük az érintett módosításokhoz.

Utolsó módosítás dátuma: 2022. marcius 1. A jelen nyilatkozat korábbi verzióit itt találja.