Kdo jsme?

Jsme přidruženým členem společnosti Philip Morris International, kolektivní skupiny podniků. Všichni přidružení členové skupiny jsou uvedeni zde spolu spřípadnými kontaktními údaji na pověřence pro ochranu údajů. Pokud nás chcete kontaktovat, použijte tyto údaje.

Údaje onaší společnosti (název, adresa atd.) jsou Vám poskytnuty samostatně při shromažďování informací oVás (či pro potvrzení tohoto shromažďování), například voznámení vaplikaci, na webových stránkách nebo ve-mailu, který obsahuje odkaz na toto oznámení.

„Philip Morris International“ nebo „PMI“ znamená společnost Philip Morris International, přední mezinárodní skupinu tabákových společností. Sestává zřady společností neboli „přidružených společností“.

Přidružené společnosti PMI: Každý člen skupiny společností Philip Morris International je „přidruženou společností PMI“. Výraz „my“ (nebo „nás“ nebo „naše“) odkazuje na přidruženou společnost PMI, která jako první shromáždila informace oVás.

PMI produkt:znamená náš produkt neboproduktjiné přidružené společnosti PMI.

Jak oVás shromažďujeme informace?

Informace oVás můžeme shromažďovat různými způsoby:

 • Informace nám můžete poskytnout přímo (např. vyplněním formuláře, během telefonátu nebo nahráním informací prostřednictvím mobilní aplikace).
 • Informace můžeme shromažďovat zelektronického zařízení PMI, pokud se rozhodnete nám je zaslat.
 • Informace můžeme shromažďovat automaticky, když komunikujete snašimi systémy nebo když my komunikujeme sVámi (např. když používáte aplikaci nebo webové stránky PMI nebo když používáme technologie, které sledují, kdy přijímáte nebo otevíráte e-maily, nebo kdy přijímáte SMS zprávy).
 • Informace můžeme také získávat od třetích stran (např. veřejně dostupné informace na platformách sociálních sítí, jako jsou Facebook aTwitter, nebo statistické údaje opopulaci vurčitých zeměpisných oblastech).
 • Pokud to zákon povoluje, můžeme informace oVás vyvozovat například ze souhrnných informací, které získáme od třetích stran. Ty mohou zahrnovat například statistické informace oobyvatelích vurčitých zeměpisných oblastech.

V tomto oznámení označujeme všechny způsoby, kterými jste s námi v kontaktu, jako „kontaktní místa PMI“. Kontaktní místa PMI zahrnují jak fyzická kontaktní místa (například maloobchodní prodejny, akce a kontaktní centra pro spotřebitele), tak digitální kontaktní místa (např. aplikace a webové stránky).

Můžeme shromažďovat informace, které nám poskytnete přímo. Obvykle se tak stane, když:

 • se zaregistrujete do některé znašich databází (včetně věrnostních programů), což zahrnuje ověření věku (to můžete učinit např. osobně, prostřednictvím aplikace nebo online);
 • požádáte oinformace onašich produktech, což může zahrnovat rozpoznání věku (může jít opočítačovou analýzu Vašeho obličeje prostřednictvím aplikace nebo online);
 • si zakoupíte produkty nebo služby PMI vmaloobchodní prodejně;
 • si stáhnete nebo používáte digitální kontaktní místo PMI (např. aplikaci nebo webovou stránku);
 • nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního místa nebo e-mailem, na sociálních sítích nebo telefonicky;
 • si unás zaregistrujete zařízení;
 • se přihlásíte kodběru panelového portálu PMI;
 • se zaregistrujete kodběru tiskových zpráv, e-mailových upozornění nebo jiných marketingových oznámení PMI;
 • se zúčastníte průzkumů PMI nebo (pokud je to povoleno zákonem) soutěží nebo propagačních akcí PMI; nebo
 • se zúčastníte akce pořádané přidruženou společností PMI.

Informace můžeme shromažďovat zelektronického zařízení, pokud se rozhodnete nám je zaslat. Ty snámi můžete sdílet prostřednictvím přímého připojení kinternetu nebo prostřednictvím některé znašich aplikací, které si můžete stáhnout.

Vaše informace můžeme shromažďovat automaticky. Obvykle se tak stane, když:

 • navštívíte prodejnu, kde se prodávají produkty PMI (např. shromažďováním Vašich údajů při placení nebo prostřednictvím vprodejně instalovaných senzorů propojených smobilní technologií);
 • navštívíte akci pořádanou přidruženou společností PMI (např. prostřednictvím nákupů na takové akci nebo prostřednictvím tam instalovaných senzorů propojených smobilní technologií);
 • snámi komunikujete (např. prostřednictvím kontaktního místa nebo platforem sociálních sítí);
 • používáte kontaktní místa PMI, (např. prostřednictvím sledovacích mechanismů (jako jsou soubory cookie awebové majáky / pixely), pokud je používáme, které obdržíte, když použijete kontaktní místo PMI nebo když od nás dostanete e-mail nebo SMS zprávu);
 • používáte webové stránky třetích stran (například pomocí technologií podobných těm, které jsou popsány vodrážce výše, které obdržíte, když navštívíte kontaktní místo PMI nebo když od nás dostanete e-mail); nebo
 • umístíte na platformy sociálních sítí, které sledujeme, veřejné příspěvky (např. abychom mohli pochopit veřejné mínění nebo reagovat na žádosti týkající se produktů PMI).

Jak bylo uvedeno výše, můžeme informace oVás automaticky shromažďovat pomocí souborů cookie apodobných sledovacích technologií (například webových majáků / pixelů), které obdržíte, když navštívíte digitální kontaktní místa PMI nebo když od nás obdržíte elektronickou zprávu. Konkrétní používané soubory cookie adalší mechanismy budou záviset na daném kontaktním místě PMI. Informace otěchto mechanismech používaných na kontaktním místě PMI, včetně toho, jak můžete soubory cookie přijmout nebo odmítnout, naleznete vinformacích zpřístupněných na daném kontaktním místě nebo jeho prostřednictvím. Tyto mechanismy mohou zahrnovat soubory cookie služby Google Analytics (viz www.google.com/policies/privacy/partners/.)

Vrozsahu povoleném zákonem můžeme informace oVás získávat od třetích stran. Může se jednat oinformace sdílené mezi přidruženými společnostmi PMI, veřejně dostupné informace zprofilů (jako jsou Vaše preference azájmy) na sociálních sítích třetích stran (např. Facebook aTwitter), marketingové seznamy adoplňující informace získané od agentur třetích stran.

Vrozsahu povoleném zákonem můžeme informace oVás odvodit zinformací, které oVás již máme. Kodvození Vašich preferencí můžeme například použít souhrnné informace oobyvatelstvu vurčitých zeměpisných oblastech, které získáme od třetích stran.

Informace můžeme shromažďovat i v jiných souvislostech, které Vám budou v danou chvíli ozřejmeny.

Jaké údaje o Vás shromažďujeme?

Můžeme oVás shromažďovat různé typy informací:

 • informace oVašich objednávkách, včetně informací nezbytných kjejich vyřízení
 • informace nezbytné pro poskytování záručních služeb
 • informace o doporučeních, kteráé jste učinili
 • informace, které nám poskytnete ve formulářích nebo průzkumech, apodobné informace, které poskytnete třetím stranám, aby nám byly předány
 • informace oVaší poloze, pokud se rozhodnete je snámi sdílet (například ve Vašem mobilním telefonu)
 • informace oVašich návštěvách našich prodejen nebo akcí (nebo prodejen nebo akcí jiných subjektů, snimiž spolupracujeme)
 • informace, které nám poskytujete vrámci komunikace (např. hovory, chaty, e-maily, SMS zprávy), kterou vedete skontaktními centry
 • informace oVašich preferencích azájmech (včetně informací, které odvozujeme zjiných informací, například ze statistických údajů)
 • informace nezbytné kověření Vašeho věku
 • informace generované Vaším elektronickým zařízením (například IQOS), pokud se rozhodnete je snámi sdílet
 • informace oVašich zkušenostech spoužíváním našich produktů aslužeb
 • statistické informace oVás (například statistické informace oobyvatelstvu vurčitých zeměpisných oblastech)

Informace, které shromažďujeme přímo od Vás, budou patrné zkontextu, vněmž je poskytujete. Například:

 • pokud si unás objednáte produkt prostřednictvím kontaktního místa, poskytnete nám své jméno, kontaktní afakturační údaje, způsoby platby avybrané produkty, abychom mohli Vaši objednávku vyřídit;
 • můžete poskytnout informace osvých preferencích, zájmech azkušenostech sprodukty, abychom Vám mohli nabídnout produkty aslužby, které Vás budou zajímat, aabychom mohli naše produkty aslužby zlepšovat;
 • pokud si snámi sjednáte schůzku (nebo sněkým jiným, kdo podporuje naše produkty nebo služby), můžeme shromáždit Vaše jméno akontaktní údaje;
 • můžeme shromažďovat informace, které nám umožní ověřit Váš věk, například kopii Vašeho dokladu totožnosti nebo podobu Vašeho obličeje (formou fotografie nebo videa);
 • pokud jste si stáhli některou znašich aplikací, můžeme Vás požádat opoužití Vaší polohy (ikdyž je aplikace zavřená nebo se právě nepoužívá) pro určité funkce. Například funkce „najít můj IQOS“ Vám pomůže najít Vaše zařízení vpřípadě ztráty anebude správně fungovat, pokud nepovolíte přístup kVaší poloze. Údaje opoloze neuchováváme. Budou použity pouze pro účely těchto funkcí apouze vpřípadě, že vaplikaci udělíte souhlas se sdílením těchto údajů;
 • pokud komunikujete sněkterým znašich kontaktních center, můžete nám poskytnout informace, například osvých zkušenostech spoužíváním našich produktů aslužeb, abychom mohli vyřídit Vaše požadavky.

Informace, které shromažďujeme zelektronického zařízení, pokud se rozhodnete nám je zaslat. Vpřípadě elektronického zařízení PMI to mohou být informace o: (i) samotném zařízení (například sériové číslo nahřívače, sériové číslo nabíječky, verze firmwaru, chyby zařízení); a(ii) používání zařízení (například počet spotřebních položek (např. uzařízení IQOS), počet vyčištění, používání baterie, počet potahů aúdaje oživotnosti zařízení (včetně kumulativních hodnot ačasových údajů pro každou zvýše uvedených položek)).

Informace, které shromažďujeme automaticky, se obecně týkají:

 • podrobností oVaší návštěvě nebo telefonátu (např. čas, datum adoba trvání);
 • záznamů (pokud jsou povoleny) Vašich hovorů nebo návštěv kontaktních míst PMI, které můžeme přepsat do textového formátu;
 • četnosti Vašich návštěv našich prodejen nebo akcí (včetně prostor vjejich bezprostřední blízkosti) apodrobností ohledně prostor, do kterých vstupujete, doby trvání Vašich návštěv auskutečněných nákupů;
 • Vašeho používání digitálních kontaktních míst PMI (např. stránky, které navštívíte, stránka, ze které jste přišli, stránka, na kterou jste po odchodu přešli, vyhledávaná slova aslovní spojení nebo odkazy, na které jste vrámci kontaktního místa klikli, kdy jste kontaktní místo poprvé otevřeli, jak dlouho ho používáte ajak reagujete na zprávy, které Vám zasíláme, nebo na reklamy, které Vám zobrazujeme); ktomu můžeme používat soubory cookie apodobné technologie sledování (například pixely / webové majáky);
 • Vašeho používání webových stránek třetích stran, kde se shromažďované informace podobají informacím popsaným vodrážce výše (ktomu můžeme používat soubory cookie apodobné sledovací technologie (jako jsou pixely / webové majáky));
 • Vašeho mobilního nebo stolního zařízení asoftwaru (jako jsou Vaše IP adresa nebo jedinečný identifikátor zařízení, např. reklamní identifikátor mobilního zařízení (MAID) nebo Android ID (SSAID)), údajů opoloze (buď Vaše obecná poloha (odvozená zVaší IP adresy, vtakovém případě budou informace, které máme kdispozici, obecné povahy, např. město, ve kterém se nacházíte), nebo Vaše přesná poloha (pokud se rozhodnete ji snámi sdílet pro určité účely, např. vyhledávač obchodů)), značky amodelu zařízení, nastavení displeje Vašeho monitoru, typu webového prohlížeče, operačního systém (některé ztěchto údajů mohou být použity při „digitálním otisku prstu“ (viz níže, kjakým účelům používáme informace oVás)), apodrobností osouborech cookie (nebo podobných technologiích), které můžeme mít uložené ve Vašem zařízení); a
 • pokud nám vrátíte své elektronické zařízení PMI nebo jej přinesete do některé znašich prodejen, protože vykazuje vady, arozhodnete se snámi sdílet údaje, které obsahuje (jak je uvedeno výše), můžeme tyto údaje ze zařízení získat.

Informace, které shromažďujeme od třetích stran, se zpravidla skládají zveřejně dostupných informací (jako jsou Vaše preference, zájmy azkušenosti), například zveřejných příspěvků na sociálních sítích.

Pro jaké účely informace o Vás používáme a na jakém právním základě?

V této části popisujeme účely, pro které osobní údaje používáme. Toto oznámení je nicméně globální, proto pokud právní předpisy určité země některé činnosti popisované v tomto oznámení omezují nebo zakazují, nebudeme pro tyto účely v dané zemi Vaše osobní údaje používat.

S výhradou výše uvedeného používáme informace o Vás pro následující účely:

 • ke splnění právních povinností, například ověřování Vašeho věku a statusu uživatele našich výrobků
 • k zapůjčení nebo prodeji našich výrobků Vám, včetně vyřizování Vašich objednávek a zpracovávání Vašich plateb
 • k poskytování služeb souvisejících s prodejem a podporou produktů, včetně vyřizování Vašich dotazů a požadavků, a k poskytování záručního servisu a podpory
 • k nabízení našich produktů (pokud je to povoleno zákonem), včetně správy věrnostních programů a programů doporučení, zlepšování produktů, průzkum trhu (a pro účely prokázání spravedlivých postupů při provádění průzkumu trhu), vývoje marketingových strategií, správy marketingových kampaní a personalizace Vašich zkušeností, například v prodejnách, které prodávají produkty PMI, a na akcích, a včetně obsahu zpráv, které Vám zasíláme, nebo reklamy, které Vám zobrazujeme
 • abychom zjistili, zda Vás náš marketing stále zajímá a zda si přejete jej nadále dostávat
 • abychom Vás my nebo naši obchodní partneři mohli informovat o potenciálních možnostech účasti na marketingu nebo propagaci produktů PMI
 • abychom Vám umožnili používat kontaktní místa PMI a elektronická zařízení PMI a zlepšili Vaše zkušenosti s nimi
 • na podporu všech výše uvedených činností, včetně správy Vašich účtů, vzájemné korespondence, správy Vašich schůzek s námi nebo s jinými osobami, které podporují naše produkty nebo služby (například ohledně nového produktu nebo poprodejního servisu), personalizace Vašich zkušeností s kontaktními místy PMI, prevence podvodů (například v souvislosti s našimi propagačními akcemi, soutěžemi a průzkumy, abychom zajistili, že se jich stejná osoba nezúčastní více než jednou, nebo v souvislosti s elektronickým obchodováním, abychom ochránili informace o držitelích karet), školení personálu a kontroly kvality a správy a odstraňování problémů
 • pro potřeby obchodních analýz, statistické nebo vědecké účely, včetně zlepšování produktů PMI (v případě údajů shromážděných z elektronických zařízení PMI to platí pouze v případě, že jste se rozhodli nám informace pro tyto účely zaslat) a služeb, prodejen a akcí a informací, které poskytujeme my (nebo naše přidružené společnosti) našim spotřebitelům
 • pro další účely, na které Vás upozorníme nebo které budou zřejmé z kontextu v okamžiku, kdy budou informace o Vás poprvé shromážděny

Právním základem pro naše použití informací o Vás je některý z následujících důvodů (které podrobněji vysvětlujeme v části „Zjistit více“):

 • splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje;
 • plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou;
 • oprávněný obchodní zájem, který není nadřazen Vašim zájmům v souvislosti s ochranou informací;
 • v případě, že se neuplatní žádný z výše uvedených důvodů nebo pokud to vyžaduje zákon, je nutné mít Váš souhlas (o který Vás požádáme před zpracováním informací).

Účely, pro které používáme informace oVás, sodpovídajícími způsoby jejich shromažďování aprávním základem pro jejich použití, jsou:

Účel

Způsob shromažďování aprávní základ pro zpracování

Splnění zákonných povinností

 • Ověření Vašeho věku astatusu uživatele našich produktů (vzávislosti na zemi ana kontaktním místě PMI se může jednat omanuální nebo automatizovaný proces; vněkterých zemích nahrajete nebo nám poskytnete přístup kobrazu svého obličeje (ve formě fotografie či videa), který počítače prověří aautomaticky určí Váš věk (aniž by Vás však identifikovaly)).

Tyto informace nám obvykle poskytujete přímo Vy.

Používáme je, protože je to nezbytné ktomu, abychom splnili zákonnou povinnost prodávat produkty pouze dospělým osobám, nebo vzemích, kde taková zákonná povinnost neexistuje, protože máme oprávněný obchodní zájem prodávat naše produkty pouze dospělým osobám, který není nadřazen Vašim zájmům, právům asvobodám vsouvislosti sochranou informací oVás.

Zapůjčení nebo prodej našich výrobků

 • vyřizování Vašich objednávek (včetně zasílání účtenek)
 • zpracovávání Vašich plateb
 • poskytování záručních služeb apodpory

Tyto informace nám obvykle poskytujete přímo (typicky jméno, adresa, e-mail aplatební údaje).

Používáme je kplnění našich smluvních závazků vůči Vám jako kupujícímu nebo vypůjčiteli našich produktů.

Poskytování služeb souvisejících sprodejem apodporou produktů

 • vyřizování Vašich dotazů, žádostí ainformací oVašich zkušenostech snašimi produkty aslužbami
 • korespondence sVámi
 • obecná správa ařešení problémů
 • správa věrnostních programů

Tyto informace nám zpravidla poskytujete přímo, ale mohou být kombinovány sinformacemi, které shromažďujeme automaticky (například pomocí technologií (jako jsou soubory cookie awebové majáky / pixely) ke sledování Vašeho používání kontaktních míst PMI ae-mailů od nás) apomocí podobných technologií za účelem sledování Vašeho používání kontaktních míst třetích stran; a(pokud to povoluje zákon) sinformacemi, které získáváme od třetích stran (například veřejné příspěvky na sociálních sítích).

Používáme je, protože máme oprávněný obchodní zájem na poskytování služeb souvisejících sprodejem apodporou produktů našim zákazníkům, který není nadřazen Vašim zájmům, právům asvobodám vsouvislosti sochranou informací oVás.

Nabízení našich produktů (vrozsahu povoleném zákonem)

 • porozumění Vašim preferencím (např. které produkty nebo události by Vás mohly zajímat, nebo by mohly být lépe přizpůsobeny Vašim potřebám) a, pokud to zákon povoluje, poskytování osobních nabídek
 • abychom zjistili, zda Vás náš marketing stále zajímá azda si přejete jej nadále dostávat
 • správa věrnostních programů aprogramů doporučení
 • pozvání kúčasti na anketách nebo kampaních průzkumu trhu ajejich správa
 • pro účely průzkumu trhu aprokázání poctivých postupů při průzkumu trhu
 • vytváření marketingových strategií
 • správa marketingových kampaní
 • přizpůsobení Vašich zkušeností skontaktními místy PMI (například za účelem personalizace Vaší návštěvy, jako je pozdrav nebo návrhy, které by vás mohly zajímat)

Obvykle se jedná okombinaci informací, které nám poskytnete (například Vaše jméno akontaktní údaje aúdaje ze sociálních médií); informací, které shromažďujeme automaticky (například pomocí technologie (jako jsou soubory cookie awebové majáky / pixely) pro sledování používání kontaktních míst PMI aelektronických zpráv (např. např. e-maily aSMS zprávy) od nás) apomocí podobné technologie pro účely sledování Vašeho používání kontaktních míst třetích stran;); a(vrozsahu povoleném zákonem) informací, které získáme od třetích stran (například zveřejných příspěvků na sociálních sítích).

Právním základem pro jejich používání je:

 • Vámi udělený souhlas (tyto případy budou zřejmé zkontextu); nebo
 • náš oprávněný obchodní zájem nabízet naše produkty, provozovat kontaktní místa PMI, personalizovat Vaše uživatelské zkušenosti aporozumět, zda si přejete nadále dostávat naše marketingová sdělení, který není nadřazen Vašim zájmům, právům asvobodám vsouvislosti sochranou informací oVás.

Nabízení našich produktů (vrozsahu povoleném zákonem)

 • poskytování informací opřidružených společnostech PMI, jejich propagačních akcích, výrobcích aslužbách, prodejnách, akcích aregulaci výrobků ajejich správa
 • personalizace Vašich marketingových zkušeností snámi, například formou personalizovaných zpráv anabídek, které Vám zasíláme, nebo reklam, které Vám zobrazujeme
 • vyvíjení azdokonalování nástrojů kdosažení těchto cílů

Obvykle se jedná okombinaci informací, které nám poskytnete (například Vaše jméno akontaktní údaje aúdaje ze sociálních médií); informací, které shromažďujeme automaticky (například pomocí technologie (jako jsou soubory cookie awebové majáky / pixely) pro sledování používání kontaktních míst PMI aelektronických zpráv (např. např. e-maily aSMS zprávy) od nás) apomocí podobné technologie pro účely sledování Vašeho používání kontaktních míst třetích stran;); a(vrozsahu povoleném zákonem) informací, které získáme od třetích stran (například zveřejných příspěvků na sociálních sítích nebo statistické informace).

Používáme je na základě oprávněného obchodního zájmu tyto věci nabízet, který není nadřazen Vašim zájmům, právům asvobodám vsouvislosti sochranou informací oVás.

Vněkterých zemích, kde to vyžaduje zákon, Vám tyto materiály zasíláme velektronické podobě atyto technologie používáme pouze sVaším souhlasem.

Používání kontaktních míst PMI aelektronických zařízení PMI

abychom Vám umožnili používat kontaktní místa PMI aelektronická zařízení PMI azlepšili Vaše zkušenosti snimi

Tyto informace, pokud se rozhodnete nám je zaslat, nám budou zaslány buď přímo ze zařízení připojeného kinternetu, nebo prostřednictvím některé znašich aplikací, které si můžete stáhnout.

Mohou to být informace o:(i) samotném zařízení (například sériové číslo nahřívače, sériové číslo nabíječky, verze firmwaru, chyby zařízení); a(ii) používání zařízení (například počet tabákových náplní HEET (uzařízeních IQOS), počet vyčištění, používání baterie, počet potahů aúdaje oživotnosti zařízení (včetně kumulativních hodnot ačasových údajů pro každou zvýše uvedených položek)).

Používáme je buď na základě toho, že (a) máme oprávněný obchodní zájem poskytovat Vám kontaktní místa PMI aelektronická zařízení PMI aposkytovat Vám tuto podporu, který není nadřazen Vašim zájmům, právům asvobodám vsouvislosti sochranou informací oVás; nebo že (b) jste stímto používáním souhlasili (tyto případy budou zřejmé zkontextu).

Podpora pro všechny výše uvedené účely

 • správa Vašich účtů
 • umožnění používání kontaktních míst PMI (například umožnění trvalého přihlášení do částí kontaktního místa, které jsou vyhrazeny pouze pro oprávněné uživatele, správa Vašich jazykových preferencí, Vaše propojení snákupním košíkem, povolení určitých funkcí kontaktního místa PMI, např. funkce „najít můj IQOS“ (kde se rozhodnete sdílet svou polohu))
 • korespondence sVámi
 • správa Vašich schůzek snámi, nebo sněkým, kdo podporuje naše produkty nebo služby (například ohledně nového produktu nebo poprodejního servisu)
 • vylepšování Vašich zkušeností
 • prevence podvodů (například vsouvislosti snašimi propagačními akcemi, soutěžemi aprůzkumy, abychom zajistili, že se jich stejná osoba nezúčastní více než jednou, nebo vsouvislosti selektronickým obchodováním, abychom ochránili informace održitelích karet)
 • školení personálu akontrola kvality (včetně používání přepisů záznamů hovorů skontaktními centry pro účely vytváření souhrnných přehledů) aspráva ařešení problémů

Obvykle se jedná okombinaci informací, které nám poskytnete (například jméno, heslo (nebo ekvivalentní údaje)), ainformací, které shromažďujeme automaticky (například informace oVašem zařízení asoubory cookie apodobné technologie sledování, „digitální otisky prstů“, jak je popsáno výše, a(pokud je to povoleno) záznamy Vašich hovorů (apřepisy těchto záznamů) nebo návštěv kontaktních míst PMI).

Používáme je na základě důvodů, které odpovídají účelu použití informací, který podporujeme. Například pokud spravujeme Váš účet za účelem podpory nákupu nebo poskytování poprodejního servisu, používáme tyto informace, abychom splnili naše smluvní závazky vůči Vám jako kupujícímu našich produktů; pokud spravujeme Váš účet, abychom Vám ukázali naše produkty, podporujeme tím marketing, aproto je používáme na základě oprávněného obchodního zájmu informovat Vás otěchto věcech, který není nadřazen Vašim zájmům, právům asvobodám vsouvislosti sochranou informací oVás.

Obchodní analýzy avylepšení

 • umožnění nám nebo našim obchodním partnerům informovat Vás opotenciálních příležitostech zapojit se do propagace produktů PMI
 • pro potřeby obchodních analýz, statistické nebo vědecké účely, včetně zlepšování produktů PMI (pro údaje shromážděné zelektronických zařízení to platí pouze vpřípadě, že jste se rozhodli nám informace pro tyto účely zaslat), služeb, prodejen, které prodávají produkty PMI, akcí, digitálních kontaktních míst PMI ainformací, které poskytujeme my (nebo naše přidružené společnosti) našim spotřebitelům

Obvykle se bude jednat okombinaci informací, které nám poskytnete (např. informace zVaší komunikace skontaktními místy PMI; nebo demografické informace, např. Váš věk, pohlaví aměsto, kde žijete); informací, které shromáždíme zVašeho elektronického zařízení (které vpřípadě elektronických zařízení PMI zahrnují informace oVašem elektronickém zařízení ajeho používání, ale vpřípadech, kdy žádáme oVáš souhlas spoužitím určitých údajů, nebudeme tyto údaje pro tyto účely používat, pokud jste nám ktomu nedali souhlas); informací, které shromažďujeme automaticky, a(pokud to povoluje zákon) informací, které získáme od třetích stran. Pokud máme více než jeden typ informací ztěchto kategorií, budeme je kombinovat, abychom zlepšili naši analýzu.

Právním základem pro jejich používání je:

 • Vámi udělený souhlas (tyto případy budou zřejmé zkontextu); nebo
 • náš oprávněný obchodní zájem analyzovat azlepšovat naši obchodní výkonnost, naše produkty, kontaktní místa PMI, prodejny aakce azvát ostatní kzapojení do propagace produktů PMI, který není nadřazen Vašim zájmům, právům asvobodám vsouvislosti sochranou informací oVás.

Vpřípadech, kdy se naše použití informací oVás neopírá ožádný zvýše uvedených právních základů, nebo vpřípadech, kdy to vyžaduje zákon, Vás před zpracováním informací požádáme osouhlas (tyto případy budou zřejmé zkontextu).

Vněkterých případech můžeme informace oVás používat způsoby, které nejsou výše popsány. Vtakovém případě Vám poskytneme doplňující oznámení oochraně osobních údajů, které takové použití vysvětlí. Každé doplňující oznámení byste si měli přečíst ve spojení stímto oznámením.

Ským aza jakým účelem Vaše údaje sdílíme?

Informace oVás můžeme sdílet:

 • spřidruženými společnostmi PMI;
 • se třetími stranami, které poskytují přidruženým společnostem PMI nebo Vám produkty či služby;
 • spečlivě vybranými obchodními partnery areklamními agenturami přidružených společností PMI (voblastech, které souvisejí snašimi produkty nebo jsou vsouladu sjejich stylem aimage), aby Vás mohli kontaktovat snabídkami, okterých se domnívají, že by Vás mohly zajímat, vsouladu sVašimi preferencemi; a
 • sdalšími třetími stranami, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Informace oVás sdílíme sjinými subjekty pouze vsouladu splatnými zákony. Pokud tedy zákon vyžaduje Váš souhlas, nejprve Vás oněj požádáme.

Sdílení údajů sostatními přidruženými společnostmi PMI

 • Informace oVás budou sdíleny se společností Philip Morris International Management S.A. (se sídlem vNeuchâtel, Švýcarsko), která je místem centrální správy zpracování osobních údajů pro přidružené společnosti PMI. Společnost Philip Morris Products S.A. zpracovává informace oVás pro všechny účely popsané vtomto oznámení.
 • Informace oVás mohou být sdíleny spřidruženou společností PMI, která je odpovědná za zemi, vníž žijete (pokud se liší od přidružené společnosti PMI, která informace shromáždila jako první), ato pro všechny účely popsané vtomto oznámení.
 • Informace oVás mohou být sdíleny sjakoukoli jinou přidruženou společností PMI, kterou kontaktujete (například pokud cestujete achcete vědět, kde si vnové zemi koupit produkty PMI nebo kde najít servis či podporu pro produkty PMI), za účelem zlepšení služeb, které Vám poskytujeme.
 • Podrobnosti opřidružených společnostech PMI azemích, ve kterých jsou zřízeny, jsou kdispozici na našich webových stránkách.

Podle toho, ve které zemi se nacházíte, bychom Vás chtěli upozornit na některé další skutečnosti.

Pokud jste vJaponsku, zjistěte více...

Pokud jste vJaponsku, vezměte na vědomí, že informace oVás sdílíme pro účely popsané vtomto oznámení sdalšími přidruženými společnostmi PMI na základě „společného užívání“ podle japonských zákonů oochraně osobních údajů. Pokud tak činíme, společnost Philip Morris Japan Limited nadále zodpovědně spravuje Vaše osobní údaje, aod těch, se kterými tyto údaje sdílíme, požadujeme totéž. Dále, pokud se nacházejí mimo území Japonska, přijímáme přiměřená opatření vsouladu spříslušnými zákony apředpisy.

Sdílení údajů střetími stranami

Vrozsahu povoleném platnými právními předpisy můžeme sdílet informace oVás se třetími stranami, které poskytují přidruženým společnostem PMI nebo Vám produkty či služby (např. poradci, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé doručovacích služeb, prodejci, produktoví koučové, poskytovatelé informačních služeb aposkytovatelé ověřování věku).

Vrozsahu povoleném platnými právními předpisy můžeme informace oVás sdílet spečlivě vybranými obchodními partnery areklamními agenturami přidružených společností PMI zřad třetích stran (podle toho, co si můžete spojovat snašimi produkty, například proto, že mají podobný nebo doplňkový vzhled, styl nebo funkce), aby Vás mohli kontaktovat sprodukty, službami apropagačními akcemi, okterých se domnívají, že by Vás mohly zajímat, vsouladu sVašimi preferencemi.

Informace oVás můžeme sdílet sdalšími třetími stranami, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon, například: sregulačními orgány; orgány státní správy; vreakci na žádost orgánů činných vtrestním řízení nebo jiných státních úředníků; pokud považujeme jejich zpřístupnění za nezbytné nebo vhodné kzabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě nebo vsouvislosti svyšetřováním podezření na nezákonnou činnost nebo skutečné nezákonné činnosti; avsouvislosti sorganizační restrukturalizací.

Pokud jste vNěmecku…

Pokud jste vNěmecku, sdílíme informace oVás se společností SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden., tel.:+49 611 92780, za účelem ověření věku. Další informace otom, jak zpracovávají informace oVás, naleznete vjejich oznámení oochraně osobních údajů zde.

Pokud jste vJaponsku, zjistěte více...

Pokud jste vJaponsku, vezměte na vědomí, že informace oVás sdílíme pro účely popsané vtomto oznámení se společností Dentsu Tech Inc. („Dentsu“) na základě „společného užívání“ podle japonských zákonů oochraně údajů. Pokud tak činíme, společnost Philip Morris Japan Limited nadále zodpovědně spravuje Vaše osobní údaje aod společnosti Dentsu vyžadujeme totéž.

Kam mohou být informace oVás zasílány?

Stejně jako každá nadnárodní organizace předáváme informace globálně našim přidruženým společnostem aposkytovatelům služeb. Vaše údaje proto mohou být vrámci našich standardních operací předávány do jiných zemí. Kdykoli Vaše údaje předáváme do zahraničí, omezíme přístup kVašim údajům pouze na ty osoby, které je potřebují akteré Vaše údaje zpracovávají vsouladu snašimi interními standardy ochrany údajů, náležitě je chrání ainformace předávají pouze vsouladu splatnými zákony oochraně osobních údajů. Při předávání údajů budeme od přijímající strany vyžadovat, aby Vaše údaje uchovávala vdůvěrnosti, vymazala je, jakmile již nebudou potřeba, ajednala vsouladu stímto oznámením oochraně osobních údajů. Vsouvislosti stím mohou být informace oVás předány mimo Vaši jurisdikci. Pokud například žijete vEU, EHP, Velké Británii, Austrálii nebo Japonsku, mohou být Vaše údaje zpracovávány vjiné zemi.

Při používání informací, jak je popsáno vtomto oznámení, mohou být informace oVás předány buď vrámci země nebo území, kde byly shromážděny, nebo mimo ně, včetně země nebo území, které nemusí mít rovnocenné standardy ochrany údajů.

My adalší přidružené společnosti PMI vrámci EU aEHP můžeme například předávat osobní údaje přidruženým společnostem PMI nebo jejich poskytovatelům služeb mimo EU aEHP. Ve všech těchto případech bude předávání:

Vpřípadě předávání zVelké Británie je vsouladu sbritským nařízením GDPR apokyny Úřadu komisaře pro informace.

Ve všech případech budou vtěchto zemích nebo na těchto územích uplatněna odpovídající bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů vsouladu splatnými zákony oochraně osobních údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí vmnoha zemích světa, zejména vEHP, Švýcarsku, USA, Kanadě, Indii, na Filipínách, vIndonésii aAustrálii.

Jak chráníme informace oVás?

Zavádíme vhodná technická aorganizační opatření na ochranu osobních údajů, které uchováváme, před neoprávněným zpřístupněním, použitím, změnou nebo zničením. Vpřípadě potřeby používáme šifrování ajiné technologie, které mohou přispět kzabezpečení Vámi poskytnutých informací. Od našich poskytovatelů služeb také vyžadujeme, aby dodržovali přísné požadavky na ochranu osobních údajů azabezpečení.

Jak dlouho budou informace o Vás uchovávány?

Informace o Vás budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, v souladu s našimi interními standardy pro uchovávání údajů. Poté je vymažeme. Tato doba se bude lišit v závislosti na účelu, pro který byly informace shromážděny. Upozorňujeme, že za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání informací. Někdy také podléháme zákonným povinnostem, které nás právně zavazují k uchovávání informací, například pro daňové a účetní účely, a to buď k uchovávání informací po stanovenou minimální dobu, nebo k jejich vymazání po uplynutí stanovené maximální doby.

Údaje obvykle uchováváme na základě kritérií popsaných vtabulce níže: Pokud jsou tyto lhůty vrozporu se zákonnými povinnostmi, například pro daňové aúčetní účely, buď uchovávat informace po stanovenou minimální dobu, nebo je vymazat po uplynutí stanovené maximální doby, použijeme místo toho tyto stanovené lhůty.

Typ

Vysvětlení / obvyklá kritéria pro uchovávání

marketing pro Vás (včetně marketingových sdělení) (pokud používáte digitální kontaktní místa aje možné Vás kontaktovat)

Většina informací ve Vašem marketingovém profilu se uchovává po dobu trvání našeho marketingového vztahu sVámi, např. například dokud používáte digitální kontaktní místa nebo reagujete na naše sdělení. Některé položky Vašeho marketingového profilu, například záznamy otom, jak sVámi komunikujeme, však po určité době přirozeně zastarávají, takže je automaticky mažeme po uplynutí stanovených lhůt (obvykle 3roky) podle účelu, pro který jsme je shromáždili.

marketing pro Vás (včetně marketingových sdělení) (pokud snámi již nejste vkontaktu)

Tento scénář je stejný jako výše uvedený stím rozdílem, že pokud sVámi nejsme vkontaktu po delší dobu (obvykle 2roky), přestaneme Vám zasílat marketingová sdělení avymažeme ihistorii Vašich odpovědí na tato sdělení. Ktomu dojde například vpřípadě, že během této doby ani jednou nekliknete na pozvánku na akci, nepřihlásíte se kdigitálnímu kontaktnímu místu nebo se neobrátíte na oddělení péče ozákazníky. Důvodem je skutečnost, že se za takových okolností domníváme, že si nepřejete dostávat tato sdělení.

marketing pro Vás (včetně marketingových sdělení) (pokud není možné Vás kontaktovat)

Pokud jste se zaregistrovali kodběru marketingových sdělení, ale údaje, které jste nám poskytli, abychom Vás mohli kontaktovat, nefungují, budeme Vaše údaje uchovávat obvykle pouze po dobu 1roku, abychom Vám umožnili se vrátit aopravit je.

marketing pro Vás (včetně marketingových sdělení) (neúplné registrace)

Pokud zahájíte registraci do databáze, ale nedokončíte ji (například pokud nedokončíte proces ověření věku nebo nepřijmete podmínky používaní kontaktního místa), budeme Vaše údaje uchovávat (abychom Vám umožnili se vrátit aproces dokončit) po dobu až 30 dnů vzávislosti na typu chybějících informací.

průzkum trhu

Pokud unás nejste registrováni pro jiné účely (např. marketingová komunikace, záruka, péče ozákazníky) apoužíváme oVás veřejně dostupné informace, abychom porozuměli trhu nebo Vašim preferencím, uchováme informace oVás po krátkou dobu za účelem realizace konkrétního průzkumu trhu.

Pokud oVás shromažďujeme informace vjiných souvislostech průzkumu trhu, budeme tyto informace uchovávat:

· pro účely konkrétního průzkumu trhu po dobu, která je přiměřeně nutná (obvykle ne déle než 1rok); a

· pro účely prokázání spravedlivých postupů po dobu, po kterou to potřebujeme být schopni prokázat, abudeme pravidelně přezkoumávat, zda bylo tohoto účelu dosaženo, abychom určili, zda je uchovávání stále nutné.

nákupy, věrnostní transakce azáruka

Pokud si zakoupíte zboží nebo provedete věrnostní transakci, budeme podrobnosti otomto nákupu uchovávat po dobu nezbytnou kdokončení prodeje ake splnění jakýchkoli zákonných povinností (například pro účely vedení daňové aúčetní evidence apro účely prevence podvodů). Pokud se zároveň zaregistrujete pro záruku na zařízení, budeme podrobnosti otéto registraci uchovávat po dobu, která je pro záruku relevantní.

péče ozákazníky

Pokud se obrátíte na oddělení péče ozákazníky, pořídíme otéto záležitosti záznam (včetně podrobností oVašem dotazu anaší odpovědi) auchováme jej, dokud bude relevantní pro náš vztah, například pokud budete potřebovat, abychom Vám vyměnili zařízení vzáruce, nebo pokud budou relevantní Vaše nedávné dotazy. Dočasné záznamy (například automatický záznam telefonického hovoru, ve kterém nás žádáte onasměrování na prodejnu) mohou být relevantní pouze do té doby, dokud nebudou pořízeny záznamy trvalejší povahy, abudou uchovávány pouze dočasně.

audit systému aprevence podvodů

Záznamy oauditu systému se uchovávají obvykle po dobu až 6měsíců za účelem obnovy systému apo dobu až 10 let za účelem prevence podvodů.

obchodní analýzy

Většinu obchodních analytických údajů uchováváme po dobu trvání našeho marketingového vztahu sVámi, jak je popsáno vprvním řádku této tabulky výše. Některé jejich položky, jako například některé informace ozařízení (pokud se rozhodnete je snámi sdílet), však po určité době přirozeně zastarávají, takže je automaticky mažeme po uplynutí stanovených lhůt podle účelu, pro který jsme je shromáždili.

údaje ze zařízení

Údaje shromážděné zVašeho zařízení (pokud se rozhodnete je snámi sdílet) uchováváme po různou dobu vzávislosti na účelu, pro který je používáme:

 • vylepšování produktů: 5let (nebo dříve, pokud smažete svůj marketingový profil)
 • obchodní analýzy: 5let (nebo dříve, pokud smažete svůj marketingový profil)
 • diagnostika saktualizace zařízení: smazány ihned po poskytnutí služby
 • prokázání spravedlivého zacházení se spotřebitelem: 10 let

ověření věku

Údaje, které jste nám poskytli za účelem ověření Vašeho věku, budou vymazány po dokončení procesu ověření. Za tímto účelem používáme několik procesů adoba uchovávání se liší vzávislosti na použitém procesu, od několika minut až po šest měsíců. Některé údaje uchováváme také odděleně pro účely prevence podvodů – viz výše.

rozpoznání věku pomocí počítačové analýzy (může být použito vpřípadě, že si vyžádáte informace onašich produktech)

Vaše fotografie je smazána ihned po provedení analýzy (analýza trvá jen několik sekund).

Jaká máte práva amožnosti?

Vsouvislosti sinformacemi, které oVás máme, můžete mít některá nebo všechna následující práva:

 • požadovat, abychom Vám knim poskytli přístup;
 • požadovat, abychom je opravili, aktualizovali nebo vymazali;
 • požadovat, abychom za určitých okolností omezili jejich používání;
 • vznášet za určitých okolností námitky proti jejich používání;
 • odvolat svůj souhlas sjejich používáním;
 • na přenositelnost údajů za určitých okolností;
 • odhlásit se zpoužívání těchto informací pro přímý marketing; a
 • podat stížnost udozorového úřadu ve Vaší zemi (pokud existuje).

Nabízíme Vám snadné způsoby, jak tato práva uplatnit, například pomocí odkazů „odhlásit odběr“ nebo uvedením kontaktní adresy ve zprávách, které obdržíte.

Některé mobilní aplikace, které nabízíme, Vám mohou rovněž zasílat tzv. push notifikace, například onových produktech nebo službách. Tyto zprávy můžete zakázat vnastavení telefonu nebo aplikace.

Práva, která máte, závisí na zákonech Vaší země. Pokud se nacházíte ve Velké Británii, Evropské unii,Evropském hospodářském prostoru, budete mít práva popsaná vníže uvedené tabulce. Pokud se nacházíte jinde, můžete se na nás obrátit (viz odstavec „na koho se obrátit sdotazy“ na konci tohoto oznámení) adozvědět se více.

Právo ohledně informací, které oVás máme

Další podrobnosti (poznámka: na všechna tato práva se vztahují určitá zákonná omezení)

požadovat, abychom Vám knim poskytli přístup

Jedná se opotvrzení:

 • zda zpracováváme informace oVás či nikoli;
 • našeho jména akontaktních údajů;
 • účelu zpracování;
 • kategorií daných informací;
 • kategorií osob, snimiž tyto údaje sdílíme, avpřípadě, že se některá zosob nachází mimo EK/EU/EHP anevztahuje se na ni rozhodnutí Evropské komise opřiměřenosti ochrany, potvrzení, že se jedná ovhodné záruky ochrany informací;
 • zdroje těchto informací (pokud ho máme kdispozici) vpřípadě, že jsme je neshromáždili od Vás;
 • existence automatizovaného rozhodování (pokud nějaké provádíme, na což budete upozornění), včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás podobným způsobem významně dotýká, ainformací opoužité logice, jakož iovýznamu apředpokládaných důsledcích takového zpracování pro Vás; a
 • kritérií pro určení doby, po kterou budeme informace uchovávat.

Na Vaši žádost Vám poskytneme kopii informací oVás, které používáme (pokud tím nebudou dotčena práva asvobody jiných osob).

požadovat jejich opravu nebo aktualizaci

To platí vpřípadě, že informace, které uchováváme, jsou nepřesné nebo neúplné.

požadovat, abychom je vymazali, avněkterých případech irozšíření tohoto práva, právo být zapomenut

To platí, pokud:

 • informace, které uchováváme, již nejsou nezbytné pro účely, pro které je používáme;
 • informace používáme na základě Vašeho souhlasu aVy tento souhlas odvoláte (vtakovém případě si zapamatujeme, že Vás již nebudeme kontaktovat, pokud nám neřeknete, že chcete, abychom vymazali všechny informace oVás, vtakovém případě budeme Vaše přání respektovat);
 • informace používáme na základě oprávněného zájmu apo Vaší námitce zjistíme, že nemáme převažující zájem na jejich dalším používání;
 • informace byly získány nebo použity protiprávně; nebo
 • je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti.

právo požadovat omezení jejich zpracovávání

Toto právo platí dočasně, dokud se Vaším případem nebudeme zabývat, pokud:

 • zpochybníte správnost informací, které používáme, nebo
 • jste vznesli námitku proti našemu používání informací na základě oprávněného zájmu

(pokud svého práva vtěchto případech využijete, vyrozumíme Vás předtím, než tyto informace opět použijeme).

Toto právo platí také vpřípadě, že:

 • naše používání je nezákonné avy nesouhlasíte svymazáním údajů; nebo
 • tyto údaje už nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete kdoložení právního případu.

vznést námitku proti našemu zpracování

Zde máte dvě práva:

 1. pokud informace oVás používáme kpřímému marketingu: můžete se „odhlásit“ (bez nutnosti zdůvodnění), amy Vaší žádosti vyhovíme; a
 2. pokud informace oVás používáme na základě oprávněného zájmu pro jiné účely než kpřímému marketingu, můžete vznést námitku proti jejich používání pro tyto účely, přičemž nám vysvětlíte svou konkrétní situaci, amy Vaši námitku zvážíme.

odvolat svůj souhlas sjejich použitím

To platí, pokud je právním základem, na kterém informace oVás používáme, souhlas. Tyto případy budou zřejmé zkontextu (pokud jste například udělili svůj souhlas vnastavení předvoleb vněkteré znašich aplikací, můžete svůj souhlas odvolat vypnutím příslušného přepínače).

na přenositelnost údajů

Pokud:

 1. jste nám poskytli údaje; a
 2. my tyto údaje používáme automatizovaně, abuď na základě Vašeho souhlasu, nebo na základě plnění smluvních povinností vůči Vám,

pak máte právo získat tyto údaje od nás zpět vběžně používaném formátu aprávo požadovat, abychom údaje předali někomu jinému, pokud je to pro nás technicky proveditelné.

podat stížnost udozorového úřadu ve Vaší zemi

Pokud máte nějakou stížnost, uvítáme možnost ji pro vás vyřešit přímo. Než se obrátíte na dozorový úřad, zvažte prosím, zda nechcete nejprve kontaktovat nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na začátku tohoto oznámení.

Pokud si přece jen přejete kontaktovat dozorový úřad, údaje jsou následující:

 • Vpřípadě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru se můžete obrátit na místní orgán uvedený na webových stránkách Europa prostřednictvím tohoto odkazu. Pokud si nejste jisti, kdo je dozorovým úřadem ve Vaší jurisdikci, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených vhorní části této stránky.
 • Pokud jde oVelkou Británii, můžete se obrátit na Úřad komisaře pro informace prostřednictvím tohoto odkazu.
 • Vpřípadě ostatních zemí se prosím obraťte na webové stránky orgánu Vaší země.

Pokud si nejste jisti, kdo je dozorovým úřadem ve Vaší jurisdikci, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených vhorní části této stránky.

Další skutečnosti specifické pro jednotlivé země

Vzávislosti na tom, ve které jste zemi, můžete mít některá další práva.

Pokud jste vAustrálii, zjistěte více…

Pokud jste vAustrálii, platí pro Vás následující doplňující informace:

 • pokud nám neposkytnete své osobní údaje, nemusíme být schopni (podle okolností) Vám poskytnout Vámi požadované informace, produkty nebo služby; a
 • naše zásady ochrany osobních údajů (dostupné zde) vysvětlují: (i) jak můžete získat přístup kosobním údajům, které oVás uchováváme, ajak je můžete opravit; (ii) jak můžete podat stížnost týkající se našeho nakládání sVašimi osobními údaji; a(iii) jak vyřídíme jakoukoli stížnost.

Pokud jste ve Francii...

Pokud jste ve Francii, máte právo nám dát pokyny ohledně informací, které oVás uchováváme, pro případ Vašeho úmrtí (konkrétně, zda je máme uložit nebo vymazat azda mají mít ostatní právo je vidět). Můžete:

 • vydat obecné pokyny poskytovateli digitálních služeb, který je zapsán uFrancouzského úřadu pro dohled nad ochranou údajů (tzv. „CNIL“) (tyto pokyny se vztahují na veškeré použití informací oVás); nebo
 • nám dát konkrétní pokyny, které se vztahují pouze na naše používání informací oVás.
 • Na základě Vašich pokynů můžeme být povinni předat informace oVás třetí straně (pokud však informace budou obsahovat informace ojiných osobách, může naše povinnost respektovat ijejich práva na ochranu soukromí znamenat, že Vaše pokyny nebudeme moci přesně dodržet). Můžete určit třetí stranu, která bude odpovědná za zajištění dodržení Vašich pokynů. Pokud třetí stranu tímto způsobem nejmenujete, budou Vaši nástupci (pokud ve svých pokynech neurčíte jinak) oprávněni vykonávat Vaše práva kinformacím oVás ipo Vaší smrti:

za účelem správy Vaší pozůstalosti (vtakovém případě budou mít Vaši nástupci přístup kinformacím oVás, aby zjistili azískali informace, které by mohly být užitečné pro správu Vaší pozůstalosti, včetně jakéhokoli digitálního zboží nebo údajů, které by mohly být považovány za rodinnou památku, která je přenosná na Vaše nástupce); a

za účelem zajištění toho, aby strany, které používají informace oVás, vzaly na vědomí Vaši smrt (například uzavření Vašeho účtu aomezení jeho užívání nebo aktualizace informací oVás).

 • Své pokyny můžete kdykoli změnit nebo odvolat. Další informace týkající se zpracování informací oVás vpřípadě Vaší smrti naleznete včlánku 40-1zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978. Když zemřete, přestanete v důsledku tohopoužívat svůj účet amy vymažeme informace oVás vsouladu snašimi zásadami pro uchovávání (podrobnosti viz odstavec „Jak dlouho budou informace oVás uchovávány?“).

Pokud jste na Filipínách, zjistěte více…

Pokud jste na Filipínách, můžete mít kromě práv uvedených vtomto oznámení další práva vsouladu sfilipínským zákonem oochraně osobních údajů ajeho prováděcími pravidly apředpisy, včetně poradního stanoviska č. 2018-031 Národní komise pro ochranu osobních údajů.

Na koho se obrátit sdotazy?

Pokud máte jakékoli dotazy nebo si přejete uplatnit některé ze svých práv, vhorní části tohoto oznámení najdete odkaz na kontaktní údaje příslušné přidružené společnosti PMI, případně na pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje uvádíme také ve všech sděleních, která Vám přidružená společnost PMI zašle.

Pokud ve Vaší zemi existuje úřad pro ochranu osobních údajů, máte právo se na něj obracet sjakýmikoli dotazy nebo obavami. Pokud příslušná přidružená společnost PMI nedokáže Vaše dotazy nebo obavy vyřešit, můžete mít rovněž právo domáhat se soudní nápravy uvnitrostátního soudu.

Změny tohoto oznámení

Toto oznámení (ajakékoli doplňující oznámení oochraně osobních údajů) můžeme čas od času aktualizovat. Pokud to vyžaduje zákon, budeme Vás ozměnách informovat; adále, pokud to zákon vyžaduje, požádáme Vás osouhlas se změnami.

Naposledy upraveno 18. července 2022.