Kdo jsme?

Jsme členem skupiny Philip Morris International. Údaje o nás (obchodní firma, adresa atd.) jsou Vám poskytnuty zvlášť v okamžiku získání Vašich osobních údajů (či pro účely potvrzení tohoto získání), například prostřednictvím oznámení v aplikaci nebo na webových stránkách nebo e-mailem obsahujícím odkaz na tyto zásady.

 • PMI: Philip Morris International je přední světová mezinárodní tabáková společnost, která se skládá z celé řady jednotlivých společností anebo „partnerů“.
 • PMI partneři: Každý člen skupiny společností Philip Morris International je označován jako „PMI partner“. Slovo „my“ (či “nás” nebo “naše”) odkazuje na PMI partnera: při založení profilu uchazeče o práci nebo při žádosti o práci poskytujete Vaše osobní údaje každému PMI partnerovi a každý PMI partner může zpracovávat Vaše osobní údaje pro své vlastní náborové účely. Toto se vztahuje i na situace, kdy odpovíte na pracovní nabídku, která se týká určitého PMI partnera či státu/oblasti.

Jak o Vás shromažďujeme údaje?

Údaje o Vás získáváme různými způsoby:

 • Můžete nám je poskytnout přímo (např. když si vytvoříte účet, založíte profil uchazeče o práci, žádáte o práci, zúčastníte se pohovoru, vyplníte test, pošlete nám e-mail nebo nám zavoláte).
 • Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat automaticky (např. když používáte PMI aplikaci či webovou schránku).
 • Vaše údaje můžeme získat od třetích osob (např. od náborových agentur, od poskytovatelů referencí, (kde to dovoluje zákon) od poskytovatelů ověřování spolehlivosti a z veřejně dostupných zdrojů, např. z webové stránky společnosti, internetového vyhledávání nebo z platforem sociálních sítí jako je LinkedIn.)

V těchto zásadách označujeme všechny metody, pomocí kterých jste s námi v kontaktu jako "PMI touchpointy". PMI touchpointy mohou být jak hmotné (např. kanceláře, prodejny a události), tak digitální (např. aplikace a webové stránky).

Vaše údaje můžeme získávat přímo od Vás především v případě, když:

 • se zaregistrujete jako člen našich databází (to můžete udělat např. osobně, skrze aplikaci nebo online, když si vytvoříte účet a založíte profil uchazeče o práci);
 • se u nás ucházíte o práci a poskytnete nám další doplňující informace;
 • se zúčastníte pohovoru;
 • vyplníte test;
 • přijmete nabídku práce, poskytnete nám ověření spolehlivosti a informace k procesu onboarding (připadá-li v úvahu);
 • si stáhnete nebo použijete digitální PMI touchpoint (např. aplikaci nebo webovou stránku)
 • nás kontaktujete prostřednictvím PMI touchpointu, e-mailu, sociálních sítí nebo telefonu;
 • se zaregistrujete k odběru tiskových zpráv, e-mailových upozornění nebo aktualizací pracovních nabídek;
 • se účastníte průzkumů nebo (kde to dovoluje zákon) soutěží nebo propagace; nebo
 • se účastníte události, kterou zorganizoval PMI partner.

Vaše údaje můžeme shromažďovat automaticky, obvykle pokud:

 • navštívíte naše kanceláře (např. prostřednictvím video nahrávek (CCTV) a záznamů o vstupu do budovy);
 • vyplníte online test dovedností a způsobilosti;
 • navštívíte událost organizovanou PMI partnerem (např. prostřednictvím sensorů propojených s mobilní technologií);
 • používáte PMI systémy nebo zařízení PMI jako je laptop;
 • s námi komunikujete (např. prostřednictvím PMI touchpointu, e-mailu nebo platformy sociálních sítí)
 • používáte PMI touchpointy (např. prostřednictvím sledovacích mechanismů v aplikaci a na webových stránkách); nebo
 • zveřejníte veřejný příspěvek na sociálních sítích, které sledujeme (například pro naše porozumění názorům veřejnosti).

   

  Vaše osobní údaje může také shromažďovat automaticky pomocí souborů cookies a podobných sledovacích technologií na digitálních PMI touchpointech. Konkrétní využívané soubory cookies budou záviset na příslušném PMI touchpointu. Další informace o souborech cookies (včetně informací o souborech cookies využívaných Google Analytics) a dalších podobných technologiích používaných na touchpointu, včetně informace o tom, jak můžete soubory cookies přijmout nebo odmítnout, najdete v informacích o souborech cookies, která je k dispozici v touchpointu či prostřednictvím touchpointu.

  Kde to dovoluje zákon, můžeme získávat Vaše osobní údaje také od třetích osob. Sem mohou patřit:

 • údaje od náborových agentur;
 • údaje sdílené mezi PMI partnery;
 • údaje ze stránek sociálních sítí třetích osob (například pokud se rozhodnete zjednodušit své přihlašování do pracovní platformy povolením přímého přístupu po přihlášení se na účet sociální sítě třetí osoby jako je Gmail nebo Yahoo!, nebo pokud chcete nahrát Vaše údaje do pracovní platformy přímo (například z LinkedIn) místo manuálního vyplnění žádosti); a
 • veřejně přístupné informace z Vašeho profilu (jako jsou Vaše zkušenosti, schopnosti a zájmy) na stránkách sociálních sítí třetích osob (jako je LinkedIn).

Údaje můžeme shromažďovat i v jiných souvislostech, o nichž se v daném okamžiku dozvíte.

Jaké údaje o Vás shromažďujeme?

Můžeme o Vás shromažďovat různé druhy údajů:

 • údaje nutné k vedení a správě našeho právního vztahu s Vámi, našeho podnikání, včetně dodržování právních povinností (např. pro ověření Vaší identity, Vašeho oprávnění pracovat, údajů ve Vaší žádosti o práci, a kde to dovoluje zákon, ověření spolehlivosti
 • údaje, které nám poskytne ve Vašem profilu uchazeče o práci, žádosti o práci, formulářích a průzkumech
 • údaje nezbytné k posouzení Vaší způsobilosti pro danou pozici, zařazení do užšího výběru a výběru kandidáta
 • údaje o Vašich návštěvách našich kanceláří a o Vaší účasti na událostech
 • údaje nezbytné k tomu, abychom Vám mohli nabídnout práci a k procesu onboarding (jako je nabídka práce, vypracování pracovní smlouvy, poskytnutí informací o benefitech a zajištění Vašeho přístupu do systémů)
 • údaje sesbírané během našeho monitorování náborového procesu
 • údaje, které nám poskytnete v telefonních hovorech nebo e-mailech
 • údaje o Vašich preferencích, zájmech a kariérních očekáváních

údaje sesbírané v rámci obchodních analýz a vylepšení

Údaje, které od Vás získáváme přímo, budou zjevné ze souvislostí, za nichž je poskytujete. Například:

 • při podání žádosti o práci a během náborového procesu nám poskytujete Vaše jméno, kontaktní údaje, informace o Vašich dovednostech a zkušenostech;
 • během pohovoru nebo posuzování odpovídáte na otázky;
 • můžete nám poskytnout údaje o Vašich kariérních očekáváních a zájmech, abychom Vás mohli informovat o odpovídajících příležitostech;
 • můžeme shromažďovat údaje, které nám umožňují ověřit Vaši identitu a pracovní oprávnění, například kopii občanského průkazu nebo Vaši fotografii.

Údaje, které shromažďujeme automaticky, se obecně týkají:

 • detailů o Vašich návštěvách našich kanceláří, účasti na pohovorech, posuzování a událostech (jako je čas a trvání);
 • detailů o tom, jak používáte PMI touchpointy (jako přístup k přihláškách/informacím, o čase a trvání, o vyhledávaných informacích); a
 • Vašich zařízení (jako IP adresa nebo jiný jedinečný identifikátor, údaje o poloze, detaily o jakýchkoli cookies, které můžeme ukládat do Vašich zařízení).

   

  Údaje, které získáváme od třetích osob, se obecně týkají:

 • údajů z žádosti o práci od náborové agentury (když se ucházíte o určitou pozici prostřednictvím náborové agentury);
 • referencí a pracovních certifikátů od Vašich předchozích zaměstnavatelů nebo jiných poskytovatelů referencí;
 • údajů o ověřování spolehlivosti s ohledem na požadavky určité pozice (jako je platnost dokladu totožnosti, ověření adresy, potvrzení kvalifikace a předchozích zaměstnání, prohledávání sankcí a seznamů exponovaných osob, detaily o každém odsouzení), kde to dovoluje zákon;
 • přihlašovacích údajů a profilových informací ze stránek sociálních sítí třetích osob (například pokud se rozhodnete zjednodušit své přihlašování do pracovní platformy povolením přímého přístupu po přihlášení se na účet sociální sítě třetí osoby jako je Gmail nebo Yahoo!, nebo pokud chcete nahrát Vaše údaje do pracovní platformy přímo (například z LinkedIn) místo manuálního vyplnění žádosti); a
 • veřejně přístupné profilové informace (jako je Vaše pozice, schopnosti, kvalifikace, zkušenosti a zájmy, například z webové stránky společnosti, internetového vyhledávání nebo z platforem sociálních sítí jako je LinkedIn).

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, mohou zahrnovat Vaše:

 • jméno
 • heslo
 • adresu, včetně adresy trvalého bydliště a adresy pro doručování
 • kontaktní údaje včetně osobní e-mailové adresy a osobního mobilního telefonního čísla, pokud tyto údaje byly poskytnuty během Vašeho ucházení se o práci
 • pohlaví
 • motivační dopis
 • životopis/žádost o práci včetně osobních a profesních informací
 • jak jste se dozvěděli o pracovní pozici
 • oprávnění k práci, včetně pasu či jiného oficiálního dokladu totožnosti
 • reference
 • kvalifikace a certifikáty
 • vzdělání a historie pracovního uplatnění
 • pozice, o které se ucházíte
 • současné, očekávané a nabízené podmínky zaměstnání (např. mzda, pracovní doba, dovolená, benefity)
 • poznámky z pohovorů a výsledky posuzování
 • ·výsledek žádosti o práci s odůvodněním
 • důvod pro stažení Vaší žádosti o práci (připadá-li v úvahu)
 • sociální pojištění a údaje o daních z příjmů fyzických osob
 • daňové údaje
 • datum narození
 • rodinný stav a situaci
 • bankovní spojení (pokud přijmete nabídku práce)
 • fotografie a video nahrávky
 • systémové uživatelské informace
 • automatické záznamy o Vašem používání informačních systémů PMI
 • informace, které jste nám poskytli používáním informačních systémů operovanými PMI partnery
 • informace o Vašich návštěvách našich kanceláří a událostí

Můžeme rovněž shromažďovat a zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů jako:

 • rasa a etnický původ (za účelem monitoringu rovných příležitostí)
 • politické názory (jen pokud nám dobrovolně poskytnete tuto informaci)
 • náboženské nebo filosofické přesvědčení (například pro odpovídající ubytování)
 • sexuální orientace (za účelem monitoringu rovných příležitostí a jen pokud nám poskytnete tuto informaci dobrovolně)
 • členství v odborové organizaci (jen pokud nám dobrovolně poskytnete tuto informaci)
 • údaje týkající se zdraví včetně zdravotního postižení (například pro odpovídající ubytování)

Tyto druhy údajů zpracováváme, pokud je s námi dobrovolně sdílíte, pokud máme zákonnou povinnost je zpracovávat a pak v souvislosti s náborových procesem za účelem zajištění přiměřeného ubytování.

Pro jaké účely a na jakém právním základě používáme Vaše osobní údaje?

V tomto oddílu popisujeme účely, pro které osobní údaje zpracováváme. Tyto zásady jsou ovšem určeny pro celý svět, což znamená, že v zemích, kde jsou určité činnosti popsané v těchto zásadách zakázány, nebudou údaje o Vás pro takové účely používány.

S ohledem na výše uvedené, Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • kontroly totožnosti, způsobilosti pro danou pozici a pracovního oprávnění
 • ověření přechozího pracovního uplatnění, kvalifikací, zkušeností a referencí
 • prověření uchazeče a ověření spolehlivosti, kde to dovoluje zákon
 • nábor a výběr zaměstnance, včetně pohovorů, posuzování a psychometrického profilování, užšího výběru, nabídky práce a benefity (připadá-li v úvahu)
 • obchodní administrativu, včetně povinnosti vést záznamy
 • případnou administrativou před nástupem do zaměstnání, včetně přípravy smluvních a mimosmluvních dokumentů a zajištění přístupů do systému a budovy
 • monitorování náborového procesu

  Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti je některý z následujících titulů (které jsou podrobněji vysvětleny v oddílu „zjistěte více“):

 • plnění právní povinnosti, jíž jsme vázáni;
 • pro podniknutí kroků na Vaši žádost před uzavřením smlouvy;
 • oprávněný obchodní zájem, který není převážen Vaším zájmem na ochraně osobních údajů;
 • v případě, že není použitelný ani jeden z předcházejících titulů, pak na základě Vašeho souhlasu (který si od Vás před zpracováním osobních údajů vyžádáme).

Níže uvádíme účely zpracování Vašich osobních údajů, tomu odpovídající způsoby jejich shromažďování a právní podklad pro jejich zpracování:

 Účel
 Způsob shromažďování a právní důvod pro zpracování

Plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů

 • ověření totožnosti a pracovního oprávnění
 • posuzování demografického složení pracovní síly, jako je monitorování rovných příležitostí

 

Tyto informace nám zpravidla poskytujeme přímo.

Tyto údaje zpracováváme, neboť musíme plnit naši zákonnou povinnost zaměstnávat pouze osoby, které jsou oprávněny pracovat v určité zemi, kde se pracovní pozice nachází, a monitorovat demografické složení naší pracovní síly, nebo pokud v dané zemi taková zákonná povinnost neexistuje, z  důvodu našeho oprávněného obchodního zájmu na provozování našeho podnikání v souladu s požadavky odpovědné praxe, který není převážen Vašimi zájmy, právy a svobodami ve vztahu k ochraně Vašich údajů.

Ověření žádosti o práci a prověření uchazeče (kde to dovoluje zákon)

 • ověření předchozího zaměstnaneckého uplatnění, kvalifikace, zkušeností a referencí
 • prověření uchazeče a ověření spolehlivosti, kde to dovoluje zákon

Toto bude typicky kombinace informací, které nám poskytujete přímo (jsou součástí žádost o práci), a informací, které sbíráme od třetích osob, jako jsou reference a (kde to dovoluje zákon) výpisy z trestního rejstříku, v průběhu pozdějších fází našeho výběrového řízení.

Tyto údaje zpracováváme, neboť musíme plnit naši zákonnou povinnost zaměstnávat pouze způsobilé a vhodné osoby, a v zemích, kde taková zákonná povinnost neexistuje, je používáme z důvodu našeho oprávněného obchodního zájmu na zajištění toho, že naším zaměstnancem je vhodná a způsobilá osoba, který není převážen Vašimi zájmy, právy a svobodami ve vztahu k omezení používání Vašich údajů.   

 

Nábor uchazečů a jejich výběr

 • nábor uchazečů a jejich výběr, včetně pohovorů, posuzování, psychometrického testování
 • přezkum formulářů s žádostmi a online nástrojů pro hodnocení a testy dovedností
 • užší výběr
 • nabídku práce a dohodu na benefitech (připadá-li v úvahu)
 • skupinové, panelové a individuální pohovory
 • poskytnutí informací o výsledku výběrového řízení a o jiných příležitostech, které by Vás mohly zajímat, reklamní pozice a sledování zájmu
 • vedení záznamů 

Toto bude typicky kombinace informací, které nám poskytujete přímo (v průběhu různých fází výběrového řízení), a informací, které sbíráme od třetích osob, např. od náborových pracovníků nebo z platforem sociálních sítí, které využíváte za účelem sdílení informací s námi.

Tyto informace zpracováváme, protože máme oprávněný obchodní zájem dělat nábor a vybrat si uchazeče na danou pracovní pozici u nás (včetně provádění pohovorů a posuzování) a vést si záznamy o výběrové řízení, který není převážen Vašimi zájmy, právy a svobodami ve vztahu k omezení používání Vašich údajů.

 

Správa pracovní síly před zaměstnáním

 • činnost spojené s přijímáním nových zaměstnanců jako je příprava, vydávání a podepisování pracovní smlouvy
 • zřizování elektronických osobních záznamů a osobních spisů
 • vytváření záznamů pro mzdové účely
 • přihlášení nového zaměstnance do benefitů
 • oznamování o zahájení pracovněprávního vztahu příslušným orgánům

Tyto informace jsou shromažďovány v různých fázích výběrového řízení a během zpracovávání nabídky práce a/nebo jejího přijetí.

Tyto informace zpracováváme, protože máme oprávněný obchodní zájem připravit nezbytnou zaměstnaneckou dokumentaci a vyhotovit nezbytné interní záznamy, který není převážen Vašimi zájmy, právy a svobodami ve vztahu k omezení používání Vašich údajů.  

Monitorování náboru

 • kontrolování kvality náboru a souladu s naším náborovým procesem

 

Tyto informace jsou shromažďovány během výběrového řízení.

Tyto informace zpracováváme, protože máme oprávněný obchodní zájem kontrolovat soulad s naším náborovým procesem, který není převážen Vašimi zájmy, právy a svobodami ve vztahu k omezení používání Vašich údajů.

Podpora všech výše uvedených účelů

 • správa Vašich účtů
 • umožnění Vašeho užívání PMI touchpointů (například povolení trvalého přihlášení do sekcí touchpointu, které jsou přístupny pouze oprávněným uživatelům, a nastavení Vaší jazykové preference)
 • korespondence s Vámi
 • řízení Vašich schůzek s námi (například pro pohovor nebo posuzování)
 • vylepšování Vašich zkušeností
 • správu a řešení problémů

Toto bude typicky kombinace informací, které nám poskytujete (jméno, heslo (nebo ekvivalent))  a informací, které sbíráme automaticky (například informace o Vašem zařízení, souborech cookies a podobných sledovacích technologiích).  

Tyto informace zpracováváme z důvodu, který odpovídá účelu jejich používání, který tímto podporujeme. Pokud například spravujeme Váš účet, abychom podpořili Vaše hledání práce či žádost o práci, používáme tyto informace na základě našeho oprávněného obchodního zájmu podnikat a nabírat zaměstnance, který není převážen Vašimi zájmy, právy a svobodami ve vztahu k ochraně Vašich údajů.

Obchodní analytika a vylepšení

 • posuzování efektivity našeho náborového procesu
 • pro účely obchodní analytiky a vylepšení (včetně našeho náborového procesu, událostí, digitálních PMI touchtpointů a informací, které my (nebo naši partneři) poskytujeme uchazečům o práci)

Toto bude typicky kombinace informací, které nám poskytujete; informací, které sbíráme automaticky; a (kde to dovoluje zákon) informací, které sbíráme od třetích osob.

Tyto informace zpracováváme na základě našeho oprávněného obchodního zájmu analyzovat, posuzovat efektivitu a vylepšovat naše náborové snahy, procesy, PMI touchpointy a události, který není převážen Vašimi zájmy, právy a svobodami ve vztahu k ochraně Vašich údajů. 

 

V případech, kdy zpracování Vašich osobních údajů naší společností není podloženo některým z výše uvedených právních důvodů, vyžádáme si před zpracováním těchto údajů Váš souhlas (tyto případy budou zřejmé z kontextu). Můžeme Vás rovněž čas od času požádat o výslovný souhlas se zpracováním zvláštních kategorií osobních údajů.

V určitých případech můžeme Vaše údaje zpracovávat způsoby, které nejsou výše popsány. V takových případech Vám poskytneme dodatečné informace o ochraně soukromí, kde bude předmětné zpracování vysvětleno. Všechny vydané dodatečné informace byste si měli přečíst spolu s těmito zásadami.

Provádíme nějaká automatizovaná rozhodnutí?

Můžeme provádět automatizovaná rozhodnutí týkající se všech záležitostí uvedených v těchto zásadách (například koho zařadit do užšího výběru pro pohovor). Pokud tak učiníme, upozorníme Vás na tuto skutečnost v okamžiku provedení takového rozhodnutí a zároveň Vám poskytneme informace o logice takového rozhodnutí, stejně jako o významu a předpokládaných důsledcích takového využití informací pro Vás.

S kým sdílíme Vaše údaje a pro jaké účely?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet:

 • s PMI partnery;
 • se třetími osobami, které PMI partnerům nebo Vám poskytují produkty nebo služby (například náborové agentury, poskytovatelé ověřování spolehlivosti a online posuzování);
 • s jinými třetími osobami v zákonem povolených nebo požadovaných případech (například s orgány dozoru; ministerstvy; minulými, možnými nebo budoucími zaměstnavateli; a v kontextu organizačních změn).

Sdílení údajů s ostatními PMI partnery

 • Vaše údaje budou sdíleny se společností Philip Morris International Management SA (se sídlem v Lausanne, Švýcarsko) - místem ústřední správy zpracovávání osobních údajů pro PMI partnery. Vaše osobní údaje mohou být rovněž sdíleny se společností Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (se sídlem v Lausanne, Švýcarsko) coby poskytovatelem technologií pro PMI partnery. Společnost Philip Morris International Management SA a (v rozsahu svého přístupu) společnost Philip Morris International IT Service Centre Sàrl zpracovávají Vaše osobní údaje pro všechny účely popsané v těchto zásadách.
 • Vaše údaje mohou být sdíleny s PMI partnery, a to pro všechny účely popsané v těchto zásadách (například pro posouzení, zda splňujete požadavky pro některou z nabízených pozic u jakéhokoliv z PMI partnerů). Nahráním informací do platformy pro vyhledávání práce zpřístupníte tyto informace všem PMI partnerům, kteří tyto informace mohou zpracovávat pro své vlastní náborové účely. Toto se vztahuje i na situace, kdy odpovíte na pracovní nabídku, která se týká určitého PMI partnera. Údaje o Vás tak mohou být sdíleny po celém světě (pokud jsou tedy údaje o Vás shromážděny v Evropském hospodářském prostoru, znamená to, že mohou být sdíleny i mimo tento prostor).

Podrobné údaje o PMI partnerech a zemích, ve kterých jsou usazeni, naleznete zde.

Sdílení údajů se třetími osobami

 • Vaše údaje můžeme sdílet se třetími osobami, které poskytují PMI partnerům nebo Vám produkty nebo služby (tj. např. náborové agentury, poskytovatelé ověřování spolehlivosti a online posuzování, poskytovatelé informačních služeb a poskytovatelé ověřování totožnosti).
 • Vaše údaje můžeme sdílet i s dalšími třetími osobami v případech právem dovolených nebo vyžadovaných, například: s dozorovými orgány; ministerstvy; v rámci vyřizování žádostí donucovacích orgánů či jiných státních úřadů; pokud dojdeme k závěru, že zpřístupnění je nezbytné nebo žádoucí k zabránění vzniku fyzické újmy nebo finanční ztráty, či v souvislosti s vyšetřováním nezákonné činnosti nebo podezření na nezákonnou činnost; a v kontextu organizační restrukturalizace.

Pokud Vám zařídíme cestu nebo ubytování (např. pokud musíte cestovat, abyste se mohli zúčastnit pohovoru), mohou být Vaše osobní údaje sdíleny s třetími osobami, které zajišťují cestování a ubytování, poskytují služby v oblasti dopravy nebo cestovního ruchu, jako jsou cestovní kanceláře, poskytovatelé on-line rezervačních služeb, prodejci lístků, letecké společnosti, společnosti poskytující pronájem vozidel, provozovatelé železnic a hotelů. Tyto třetí osoby budou používat vaše osobní údaje pro své vlastní účely (například k plnění svých povinností poskytnout Vám dopravu nebo ubytování) a měli byste se seznámit s jejich zásadami ochrany osobních údajů pro bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů z jejich strany.

Kam mohou být Vaše údaje zasílány?

Jako u všech nadnárodních organizací platí, že PMI partneři sdílejí údaje po celém světě. Nahráním informací do platformy pro vyhledávání práce zpřístupníte tyto informace všem PMI partnerům, kteří tyto informace mohou zpracovávat pro své vlastní náborové účely. Toto se vztahuje i na situace, kdy odpovíte na pracovní nabídku, která se týká určitého PMI partnera. Vaše osobní údaje tedy mohou být sdíleny po celém světě (pokud byly vaše údaje shromážděny v rámci Evropského hospodářského prostoru, znamená to, že mohou být předány i na území mimo EHP).

Při zpracování osobních údajů popsaném v těchto zásadách mohou být Vaše údaje předávány v rámci nebo i mimo zemi nebo oblast, kde byly shromážděny, a to i do zemí či na území, které nezajišťují srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů.

PMI partneři působící v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) budou osobní údaje předávat rovněž PMI partnerům mimo EHP. Například pro usnadnění globálního obchodování. V každém případě budou údaje předávány:

 • na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně (European Commission adequacy decision);
 • při dodržení odpovídajících záruk, například vzorových smluv EU (EU Model Contracts), nebo
 • za podmínky, že bude předání nezbytné k plnění povinností ze smlouvy s Vámi uzavřené (či pro implementaci předsmluvních opatření přijatých na Vaši žádost) nebo pro uzavření či plnění smlouvy uzavřené ve Vašem zájmu mezi námi a třetí osobou, například ve vztahu k zajištění přepravních podmínek.

Ve všech případech budou v těchto zemích nebo na těchto územích aplikována odpovídající bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů, v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Jak Vaše osobní údaje chráníme?

Zavádíme odpovídající technická a organizační opatření za účelem ochrany námi držených osobních údajů před neoprávněným zpřístupněním, užitím, změnou nebo zničením. Ve vhodných případech používáme šifrování a jiné technologie, které mohou přispět při ochraně Vámi poskytnutých osobních údajů. Rovněž vyžadujeme plnění přísných požadavků na ochranu osobních údajů a jejich zabezpečení od poskytovatelů služeb, s nimiž spolupracujeme.

Jak dlouho budeme Vaše údaje uchovávat?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny. Poté budou dotčené údaje vymazány. Tato doba se bude lišit v závislosti na účelu, pro nějž byly údaje shromážděny. Za určitých okolností máte právo po nás požadovat výmaz svých osobních údajů. V určitých případech máme zákonnou povinnost Vaše osobní údaje uchovávat, například pro daňové a účetní účely.

Typicky budeme údaje uchovávat na základě kritérií popsaných v tabulce níže:

 Typ
 Vysvětlení/obvyklá kritéria pro uchovávání
 • údaje spojené s náborem 

Pokud se budete u nás ucházet o práci, vytvoříme si o tom záznam, který budeme uchovávat, dokud bude relevantní pro vztah mezi námi, například po dobu trvání výběrového řízení, abychom Vás mohli informovat o dalších příležitostech, které by pro Vás mohly být zajímavé, a pokud budete ve výběrovém řízení úspěšný, po dobu trvání Vašeho zaměstnání u nás.

Obvykle budeme tyto informace o Vás uchovávat až po dobu 12 měsíců ode dne, kdy jste se naposledy přihlásili do náborové platformy. Minimálně uchováváme záznamy o výběrovém řízení do uplynutí zákonné lhůty, během které může být podána žaloba související s výběrovým řízením. Údaje o Vás však můžeme uchovávat po delší dobu, pokud se ucházíte o určitý typ pozice a zákon v zemi, ve které se daná pracovní pozice nachází, to umožňuje či přímo vyžaduje.    

Ostatní záznamy týkající se procesu náboru (například výsledky posuzování a ověřování spolehlivosti) jsou uchovávány po krátkou dobu, dokud nejsou vyhotoveny trvalejší záznamy (například, záznam o výsledku posuzování nebo ověřování spolehlivosti).

 • záznamy o návštěvnících

Pokud navštívíte naše budovy, záznamy o návštěvnících jsou obvykle uchovávány pouze po dobu několika měsíců.

 • CCTV

Pokud navštívíte naše budovy, záznamy CCTV jsou obvykle uchovávány pouze po dobu několik dní.

 • systémové logy dat

Systémové logy dat jsou obvykle uchovávány pro dobu několika měsíců.

 • obchodní analytika

Obchodní analytika je obvykle shromažďována automaticky, když použijete PMI touchpoint, a krátce poté jsou anonymizována/agregovaná.

Jaká máte práva a možnosti?

V souvislosti s Vašimi osobními údaji, které o Vás shromažďujeme, můžete mít některá nebo všechna z následujících práv:

 • právo požadovat po nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo požadovat po nás opravu, aktualizaci nebo výmaz Vašich osobních údajů;
 • právo požadovat po nás za určitých okolností omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo vznášet proti zpracování Vašich osobních údajů za určitých okolností námitky;
 • právo odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností;
 • za určitých okolností právo na přenositelnost osobních údajů; a
 • právo podat stížnost orgánu dozoru ve vaší zemi (pokud takový orgán existuje).

Nabízíme vám snadný způsob výkonu těchto práv, jako jsou odkazy "odhlásit odběr" nebo kontaktování people.culture@pmi.com nebo využitím kontaktních údajů v odstavci „na koho byste se měli obracet s dotazy“ na konci těchto zásad.

Vaše práva závisí na právních předpisech Vaší země. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, budete mít práva popsaná v níže uvedené tabulce. Pokud se nacházíte jinde, můžete se na nás obrátit (viz odstavec „na koho byste se měli obracet s dotazy“ na konci těchto Zásad) za účelem zjištění dalších podrobností.

Práva ve vztahu k Vašim osobním údajům, které o Vás shromažďujeme
Další podrobnosti (poznámka: všechna tato práva podléhají určitým zákonným omezením)
 • právo požadovat po nás přístup k  Vašim osobním údajům;

Jedná se o potvrzení:

 • zda zpracováváme Vaše osobní údaje;
 • naší obchodní firmy a kontaktních údajů;
 • účelu zpracování;
 • kategorií dotčených údajů;
 • kategorií osob, s nimiž tyto údaje sdílíme, a pokud se některá osoba nachází mimo EHP a nemůže využít rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně (European Commission adequacy decision), o vhodných zárukách ochrany těchto údajů;
 • zdroje těchto údajů (pokud jej máme), pokud jsme je nezískali od vás;
 • existence automatizovaného rozhodování (pokud nějaké provádíme, o čemž budete vyrozuměni), včetně profilování, které má právní účinky, jež se Vás týkají, nebo které se Vás obdobným způsobem významně dotýká, jakož i informace o logických postupech, na základě kterých toto rozhodování funguje, a významu a očekávaných důsledcích takového použití pro Vás; a
 • kritérií pro určení doby, po kterou budeme tyto údaje uchovávat.

Na žádost Vám poskytneme kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme (nebudou-li tím dotčena práva a svobody jiných).

 • právo požadovat po nás opravu nebo aktualizaci osobních údajů

Platí, pokud údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné.

 • právo požadovat po nás výmaz osobních údajů

Platí, pokud:

 • údaje, které máme v držení, již nejsou ve vztahu k účelům, pro něž je zpracováváme, nezbytné;
 • zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu a Vy svůj souhlas odvoláte (v tom případě si budeme pamatovat, že se na Vás již nemáme znovu obracet, ledaže nám oznámíte, že chcete, abychom všechny údaje o Vás vymazali, v kterémžto případě budeme Vaše přání respektovat);
 • zpracováváme osobní údaje z důvodu našeho oprávněného zájmu a na základě vaší námitky zjistíme, že nemáme důležitý zájem na dalším trvání takového zpracování;
 • předmětné údaje byly získány nebo zpracovávány protiprávně; nebo

je to nezbytné pro účely splnění zákonné povinnosti.

 • právo požádat nás o omezení zpracovávání osobních údajů

Toto právo se dočasně uplatní, zatímco se zabýváme Vaší věcí, pokud:

 • zpochybňujete přesnost údajů, které zpracováváme; nebo
 • jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu

  (pokud svého práva v těchto případech využijete, vyrozumíme Vás předtím, než tyto údaje opět použijeme).

  Toto právo rovněž platí, pokud:

 • užívání dotčených osobních údajů naší společností je protiprávní a Vy nesouhlasíte s výmazem těchto údajů; nebo

tyto údaje již nepotřebujeme, ale Vy je požadujete jako důkazy v rámci soudního řízení.

 • právo podávat námitky proti zpracování osobních údajů naší společností

V této souvislosti Vám svědčí dvě práva:

 • pokud Vaše údaje používáme pro účely přímého marketingu: můžete zpracování odmítnout (opt out), aniž byste museli tento požadavek zdůvodňovat, a my Vaší žádosti vyhovíme; a
 • pokud Vaše údaje užíváme na základě oprávněného zájmu pro jiné účely, než je přímý marketing, můžete proti užívání těchto údajů naší společností vznášet námitky, s vysvětlením Vaší konkrétní situace, a my Vaše námitky posoudíme.

 

 • právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů naší společností

Platí, pokud je zpracování Vašich osobních údajů naší společností založeno na souhlasu. Tyto případy budou zřejmé z kontextu.

 • právo napadnout některá automatizovaná rozhodnutí

Pokud, jako součást našeho procesu náboru, učiníme rozhodnutí výlučně na základě automatizovaného zpracování, takové rozhodnutí má právní účinky, které se Vás týkají nebo které se Vás obdobným způsobem významně dotýkají (například nejste v důsledku takového rozhodnutí pozváni na pohovor), máte právo napadnout toto rozhodnutí, požádat nás o přezkum rozhodnutí člověkem a o naše vyjádření.

Toto právo nemáte, pokud:

 • jste předem poskytli souhlas s automatizovaným rozhodnutím;
 • takové použití údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy s námi nebo její plnění; nebo
 • to dovoluje zákon.

Jak uvedeno výše, o takových rozhodnutím budete informováni v okamžiku jejich provedení a zároveň Vám poskytneme informace o logice takového rozhodnutí, stejně jako o významu a předpokládaných důsledcích takového použití informací pro Vás.

 • právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud:

 • jste nám poskytli údaje; a
 • my tyto údaje užíváme automatizovaným způsobem, a to buď na základě Vašeho souhlasu, nebo na základě plnění smluvních povinností vůči Vám,

máte právo tyto údaje od nás získat zpět v obvykle užívaném formátu a právo požadovat po nás předání těchto údajů někomu jinému, bude-li to pro nás technicky proveditelné.

 • právo podat stížnost dozorovému orgánu ve své zemi

Každá země Evropského hospodářského prostoru musí pro tyto účely zřídit alespoň jeden veřejnoprávní orgán.

Kontaktní údaje těchto státních orgánů naleznete zde:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Pokud jde o ostatní země, podívejte se prosím na webové stránky příslušného dozorového orgánu ve vaší zemi.

Další body související s vybranými zeměmi

V závislosti na tom, v jaké zemi se nacházíte, máte případně určitá další práva.

 • Pokud se nacházíte ve Francii, máte právo dávat nám pokyny ohledně svých údajů, které máme, pro případ Vašeho úmrtí (konkrétně zda bychom měli tyto údaje uchovat nebo vymazat, a zda ostatní mají právo je vidět). Máte právo:
 1. dávat obecné pokyny poskytovateli digitálních služeb zapsanému u francouzského orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů (zvaného „CNIL“) (tyto pokyny platí pro veškeré zpracovávání Vašich údajů); nebo
 2. dávat konkrétní pokyny nám, přičemž tyto pokyny budou aplikovatelné pouze na zpracování Vašich údajů naší společností.

Na základě Vašich pokynů budeme například povinni předat Vaše údaje třetí osobě (avšak v případech, kdy budou tyto údaje obsahovat i údaje o jiných osobách, může se stát, že v důsledku naší povinnosti respektovat též práva na soukromí těchto osob, nebudeme moci Vaše pokyny zcela splnit ). Máte právo ustanovit třetí osobu jako osobu odpovědnou za zajištění toho, že Vaše pokyny budou splněny. Pokud žádnou třetí osobu tímto způsobem neustanovíte, budou Vaši dědicové (pokud ve svých pokynech nestanovíte jinak) oprávněni vykonávat po Vaší smrti Vaše práva ve vztahu k osobním údajům:

 1. za účelem správy Vaší pozůstalosti (v tom případě se mohou Vaši dědicové dostat k osobním údajům za účelem zjištění a získání informací, které by mohly být užitečné pro správu Vaší pozůstalosti, včetně digitálního zboží nebo informacím, které by mohly být považovány za rodinnou památku, jež je způsobilá na ně přejít); a
 2. za účelem zajištění toho, aby osoby, které zpracovávají Vaše osobní údaje, vzaly na vědomí skutečnost Vašeho úmrtí (například uzavření Vašeho účtu a omezení jeho užívání nebo aktualizování Vašich údajů).

Své pokyny jste oprávněni kdykoli změnit nebo odvolat. Další informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů v případě Vašeho úmrtí jsou uvedeny v článku 40-1 zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978. Není-li stanoveno jinak, platí, že v případě úmrtí přestanete svůj účet užívat a my vymažeme Vaše údaje v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů (pro více informací viz odstavec „Jak dlouho budou vaše údaje uchovávány?“).

Na koho byste se měli obracet s dotazy?

Pokud máte jakékoli dotazy nebo si přejete uplatnit kterékoli z Vašich práv, můžete nás kontaktovat na people.culture@pmi.com, nebo můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů příslušného PMI partnera (pokud takového má), jehož kontaktní údaje naleznete zde. Kontaktní údaje uvádíme také ve všech sděleních, která Vám PMI partner zasílá.

Pokud ve Vaší zemi působí orgán dohledu pro ochranu osobních údajů, máte právo se na něj obracet s jakýmikoli dotazy či problémy. Pokud příslušný PMI partner není schopen Vaše dotazy nebo problémy vyřídit, máte též právo domáhat se soudní ochrany u příslušného vnitrostátního soudu.

Změny těchto zásad

Tyto zásady (a jakékoli doplňkové zásady ochrany soukromí) můžeme příležitostně aktualizovat. Vzákonem stanovených případech Vás budeme o těchto změnách informovat.

Datum poslední změny: 4. 5. 2018.