Kdo jsme?

Jsme přidruženým členem společnosti Philip Morris International, kolektivní skupiny podniků. Všichni přidružení členové skupiny jsou uvedeni zde spolu s případnými kontaktními údaji na pověřence pro ochranu údajů. Pokud nás chcete kontaktovat, použijte tyto údaje. Údaje o naší společnosti (název, adresa atd.) jsou Vám poskytnuty samostatně při shromažďování informací o Vás (či pro potvrzení tohoto shromažďování), například v oznámení v aplikaci, na webových stránkách nebo v e-mailu, který obsahuje odkaz na toto oznámení.

 • „Philip Morris International“ nebo „PMI“ znamená společnost Philip Morris International, přední mezinárodní skupinu tabákových společností. Sestává z řady společností neboli „přidružených společností“.
 • Přidružené společnosti PMI: Každý člen skupiny společností Philip Morris International je „přidruženou společností PMI“. Výraz „my“ (nebo „nás“ nebo „naše“) odkazuje na každou přidruženou společnost: když si vytvoříte profil uchazeče nebo se budete ucházet o pracovní místo, poskytujete informace o sobě každé přidružené společnosti PMI a každá přidružená společnost PMI o Vás může zpracovávat informace pro účely svého vlastního náboru. Je tomu tak i v případě, když odpovídáte na zveřejnění nabídky pracovního místa, které zmiňuje konkrétní přidruženou společnost PMI nebo zemi/území.

Jak o Vás shromažďujeme informace?

Informace o Vás můžeme shromažďovat různými způsoby.

 • Informace nám můžete poskytnout přímo (např. když si vytvoříte účet, když si vytvoříte profil uchazeče, ucházíte se o pracovní místo, účastníte se pohovoru, podstoupíte test/hodnocení, odešlete e-mail nebo nám zavoláte).
 • Informace můžeme shromažďovat automaticky, když komunikujete s našimi systémy nebo když my komunikujeme s Vámi (např. když používáte aplikaci nebo webové stránky PMI nebo když používáme technologie, které sledují, kdy přijímáte nebo otevíráte e-maily, nebo kdy přijímáte SMS zprávy).
 • Informace můžeme také získávat od třetích stran (např. od personálních agentur, osob poskytujících reference (pokud to zákon povoluje), poskytovatelů ověření spolehlivosti a z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou webové stránky společnosti, vyhledáváním na internetu nebo z platforem sociálních sítí, jako je LinkedIn).

V tomto oznámení označujeme všechny způsoby, kterými jste s námi v kontaktu, jako „kontaktní místa PMI“. Kontaktní místa PMI zahrnují jak fyzická kontaktní místa (například kanceláře, maloobchodní prodejny a akce), tak digitální kontaktní místa (např. aplikace a webové stránky).

Můžeme shromažďovat informace, které nám poskytnete přímo. Obvykle se tak stane, když:

 • se zaregistrujete do některé z našich databází (to můžete učinit např. osobně, prostřednictvím aplikace nebo online, když si vytvoříte účet nebo profil uchazeče);
 • odešlete nám žádost o zaměstnání a podpůrné informace;
 • účastníte se pohovoru;
 • podstoupíte test/hodnocení;
 • poskytnete informace pro přijetí do zaměstnání, ověření spolehlivosti a informace při nástupu do zaměstnání (v relevantních případech);
 • si stáhnete nebo používáte digitální kontaktní místo (např. aplikaci nebo webovou stránku);
 • nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního místa PMI nebo e-mailem, na sociálních sítích nebo telefonicky;
 • se zaregistrujete k odběru tiskových zpráv, e-mailových upozornění nebo aktuálních informací o pracovních místech;
 • se zúčastníte průzkumů nebo (pokud je to povoleno zákonem) soutěží nebo propagačních akcí; nebo
 • se zúčastníte akce pořádané přidruženou společností PMI.

Informace můžeme shromažďovat z elektronického zařízení, pokud se rozhodnete nám je zaslat. Ty s námi můžete sdílet prostřednictvím přímého připojení k internetu nebo prostřednictvím některé z našich aplikací, které si můžete stáhnout.

Vaše informace můžeme shromažďovat automaticky. Obvykle se tak stane, když:

 • navštívíte naše kanceláře (např. prostřednictvím videozáznamu (CCTV) a záznamů o přístupu do budovy);
 • absolvujete online testy dovedností a vloh (včetně online a prostřednictvím videonahrávek);
 • navštívíte akci pořádanou přidruženou společností PMI (např. prostřednictvím tam instalovaných senzorů propojených s mobilní technologií);
 • používáte systémy PMI nebo zařízení vydaná PMI, např. notebook;
 • s námi komunikujete (např. prostřednictvím kontaktního místa PMI nebo e-mailem či prostřednictvím platforem sociálních sítí);
 • používáte kontaktní místa PMI (jako např. soubory cookie a webové majáky / pixely); nebo
 • umístíte na platformy sociálních sítí, které sledujeme, veřejné příspěvky (např. abychom mohli pochopit veřejné mínění

   

  Jak bylo uvedeno výše, můžeme informace o Vás automaticky shromažďovat pomocí souborů cookie a podobných sledovacích technologií (například webových majáků / pixelů), které obdržíte, když navštívíte digitální kontaktní místa PMI nebo když od nás obdržíte e-mailovou elektronickou zprávu. Konkrétní používané soubory cookie a další mechanismy budou záviset na daném kontaktním místě PMI. Informace o těchto mechanismech používaných na kontaktním místě PMI, včetně toho, jak můžete soubory cookie přijmout nebo odmítnout, naleznete v informacích zpřístupněných na daném kontaktním místě nebo jeho prostřednictvím. Tyto mechanismy mohou zahrnovat soubory cookie služby Google Analytics (viz https://policies.google.com/technologies/partner-sites).

  V rozsahu povoleném zákonem můžeme informace o Vás získávat od třetích stran. Tyto informace mohou zahrnovat:

 • informace od personálních agentur;
 • informace sdílené mezi přidruženými společnostmi PMI;
 • informace ze stránek sociálních médií třetích stran (pokud se například rozhodnete zjednodušit si přihlašovací proces na platformu pracovních míst, který Vám umožní přístup, jakmile se přihlásíte na svůj účet sociálních médií třetí strany, jako je Gmail nebo Yahoo!, nebo když budete chtít na platformu nahrát informace (například z LinkedIn) namísto manuálního vyplnění žádosti o pracovní místo); a
 • veřejně dostupné profilové informace (např. Vaše zkušenosti, dovednosti a zájmy) na stránkách sociálních médií třetích stran (jako je např. LinkedIn).

Informace můžeme shromažďovat i v jiných souvislostech, které Vám budou v danou chvíli ozřejmeny.

Jaké informace o Vás shromažďujeme?

Můžeme o Vás shromažďovat různé typy informací:

 • informace nezbytné k správě a řízení našeho vztahu s Vámi (včetně toho, pokud se tak dohodneme, pro úhradu určitých výdajů za účast na pohovoru) a k provozování naší podnikatelské činnosti, včetně plnění našich zákonných a regulačních povinností (např. ověřování Vaší totožnosti, Vašeho práva pracovat, podrobností žádosti, a pokud to zákon povoluje, Vaší vhodnosti pro pracovní pozici prostřednictvím ověření spolehlivosti)
 • informace, které nám poskytnete ve svém profilu uchazeče, žádosti o zaměstnání, ve formulářích nebo dotaznících
 • informace nezbytné pro posouzení Vaší způsobilosti pro danou funkci, užší seznam uchazečů a výběr uchazečů
 • informace o Vašich návštěvách našich kanceláří a účasti při akcích
 • je-li to relevantní, informace nezbytné k tomu, abychom Vám mohli nabídnout pracovní místo a přijmout Vás (např. vystavení nabídky, vypracování návrhu pracovní smlouvy, poskytnutí informací o benefitech a zajištění přístupu do systémů)
 • informace shromážděné v rámci našeho monitorování a neustálého zlepšování procesu náboru
 • informace, které nám sdělíte v telefonátech s námi nebo v emailech, které nám zašlete
 • informace o Vašich preferencích, zájmech a kariérních aspiracích (včetně informací, které odvozujeme z jiných informací, například ze statistických údajů)
 • informace shromážděné v rámci obchodní analýzy a zlepšování
 • statistické informace o Vás (například statistické informace o obyvatelstvu v určitých zeměpisných oblastech)

Informace, které shromažďujeme přímo od Vás, budou patrné z kontextu, v němž je poskytujete. Například:

 • během procesu podání žádosti a náboru uvedete své jméno, kontaktní údaje, dovednosti, kvalifikaci, informace o praxi, a pokud se dohodneme, informace (jako jsou údaje o Vašem bankovním účtu), které nám umožní uhradit Vám určité výdaje za účast při pohovoru;
 • během jakéhokoli pohovoru nebo hodnocení uvedete odpovědi na otázky;
 • můžete poskytnout informace o svých kariérních aspiracích a zájmech, abychom Vám mohli zasílat relevantní příležitosti; a
 • můžeme shromažďovat informace, které nám umožní ověřit Vaši totožnost a Vaše právo pracovat, například kopii dokladu totožnosti nebo podobu Vašeho obličeje.

Informace, které shromažďujeme automaticky, se obecně týkají:

 • podrobností o Vašich návštěvách v našich kancelářích, účasti při pohovorech, hodnoceních a na akcích (jako je čas a délka trvání);
 • podrobností o Vašem používání kontaktních míst PMI (jako jsou aplikace/informace, k nimž jste přistupovali, čas a doba trvání, hledané informace); a
 • Vašich zařízení (například IP adresa nebo jiný jedinečný identifikátor zařízení, údaje o poloze, podrobnosti o souborech cookie, které jsme případně uložili na Vašem zařízení).

  Informace, které shromažďujeme od třetích stran se obecně skládají z následujícího:

 • informace ze žádosti o zaměstnání od personálních agentur (když se o funkci ucházíte prostřednictvím personální agentury);
 • reference a potvrzení o zaměstnání od Vašich předchozích zaměstnavatelů nebo jiných poskytovatelů referencí;
 • pokud to povoluje zákon, informace z ověření spolehlivosti odpovídající dané funkci (např. ověření platnosti dokladu totožnosti, ověření adresy, osvědčení o kvalifikaci a historii Vašich předchozích zaměstnání, vyhledávání v trestním rejstříku a seznamech politicky exponovaných osob a podrobnosti o případných odsouzeních);
 • přihlašovací údaje a profilové informace ze stránek sociálních médií třetích stran (pokud se například rozhodnete zjednodušit si přihlašovací proces na platformu pracovních míst, který Vám umožní přístup, jakmile se přihlásíte na svůj účet sociálních médií třetí strany, jako je Gmail nebo Yahoo!, nebo když budete chtít na platformu nahrát informace (například z LinkedIn) namísto manuálního vyplnění žádosti o pracovní místo); a
 • veřejně dostupné profilové informace (jako je Vaše funkce, dovednosti, kvalifikace, zkušenosti a zájmy, například z webových stránek společnosti, vyhledávání na internetu nebo z platforem sociálních sítí, jako je LinkedIn).

Informace, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme, mohou zahrnovat Vaše:

 • jméno
 • heslo
 • adresu, včetně adresy domů a korespondenční adresy
 • kontaktní údaje včetně osobní e-mailové adresy a telefonního čísla domů / čísla osobního mobilního telefonu, pokud jsou tyto údaje poskytovány v rámci Vaší žádosti
 • pohlaví
 • průvodní dopis
 • životopis / žádost o zaměstnání, včetně osobních a profesních informací
 • jak jste se o pracovní pozici dozvěděli
 • způsobilost pro práci, včetně cestovního pasu nebo jiného úředního dokladu totožnosti
 • reference
 • výpisy a potvrzení o kvalifikaci
 • vzdělání a historii předchozích zaměstnání
 • informace o vojenské službě
 • pracovní místa, o něž se ucházíte
 • stávající, očekávané a nabízené podmínky zaměstnání (např. plat, pracovní doba, dovolená, benefity)
 • poznámky z pohovorů a výsledky hodnocení
 • výsledek žádosti a důvod
 • důvod pro stažení podání žádosti o zaměstnání z Vaší strany (v relevantních případech)
 • údaje pro sociální pojištění a daň z příjmu
 • kód pro výši daně srážené z platu
 • datum narozen
 • rodinný stav a situaci
 • íinformace o Vašem bankovním účtu (pokud se dohodneme, že Vám uhradíme určité výdaje za účast při pohovoru, nebo pokud Vám nabídneme pracovní pozici a Vy ji přijmete)
 • fotografie a videonahrávky
 • informace o uživateli systému
 • automatizované záznamy o Vašem používání informačních systémů PMI
 • informace, které nám byly poskytnuty při používání informačních systémů, které provozují přidružené společnosti PMI
 • informace o Vašich návštěvách našich kanceláří a akcí

Můžeme rovněž shromažďovat a zpracovávat zvláštní kategorie údajů o Vás jako např.:

 • Váš rasový nebo etnický původ (např. kvůli sledování rovných příležitostí)
 • Vaše politické názory (pouze tehdy, pokud budete tyto informace dobrovolně sdílet)
 • Vaše náboženské vyznání nebo filozofické přesvědčení (např. kvůli odpovídajícímu ubytování)
 • Vaši sexuální orientaci (např. kvůli sledování rovných příležitostí, nebo pokud budete tyto informace dobrovolně sdílet)
 • Vaše členství v odborech (pouze tehdy, pokud budete tyto informace dobrovolně sdílet)
 • údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu, včetně případné invalidity (např. kvůli odpovídajícímu ubytování)

Tyto typy údajů budeme zpracovávat, pokud nám je dobrovolně sdělíte, pokud budeme mít zákonnou povinnost tyto informace zpracovávat, a v souvislosti s procesem náboru za účelem poskytnutí odpovídajícího ubytování.

Pro jaké účely informace o Vás používáme a na jakém právním základě?

V této části popisujeme účely, pro které osobní údaje používáme. Toto oznámení je nicméně globální, proto pokud právní předpisy určité země některé činnosti popisované v tomto oznámení omezují nebo zakazují, nebudeme pro tyto účely v dané zemi Vaše osobní údaje používat.

S výhradou výše uvedeného používáme informace o Vás pro následující účely:

 • provádění kontrol totožnosti, způsobilosti pro funkci a práva pracovat
 • ověření historie předchozích zaměstnání, kvalifikace, zkušeností a referencí
 • pokud to povoluje zákon, provedení prověrky uchazeče a ověření spolehlivosti
 • provádění náboru a vývěru, včetně pohovorů, hodnocení a psychometrického profilování, zařazení na užší seznam uchazečů, nabídky zaměstnání a benefitů (v relevantních případech)
 • administrativa podniku, včetně povinností vedení záznamů
 • v relevantních případech administrativa úhrad výdajů za účast při pohovorech
 • v relevantních případech administrativa a řízení záležitostí před uzavřením pracovního poměru, včetně přípravy smluvních a mimosmluvních dokumentů a zajišťování systémů a vytváření přístupu
 • monitorování procesu náboru
 • pro účely obchodních analýz a vylepšení, včetně našeho procesu náboru, akcí, digitálních kontaktních míst PMI, systémů a zařízení PMI a informací, které my (nebo naše přidružené společnosti) poskytujeme uchazečům o zaměstnání

  Právním základem pro naše použití informací o Vás je některý z následujících důvodů (které podrobněji vysvětlujeme v části „Zjistit více“):

 • splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje
 • podniknutí kroků na Vaši žádost před uzavřením smlouvy
 • oprávněný obchodní zájem, který není nadřazen Vašim zájmům v souvislosti s ochranou informací
 • v případě, že se neuplatní žádný z výše uvedených důvodů nebo pokud to vyžaduje zákon, Váš souhlas (o který Vás požádáme před zpracováním informací)

Účely, pro které používáme informace o Vás, s odpovídajícími způsoby jejich shromažďování a právním základem pro jejich použití, jsou:

ÚčelZpůsob shromažďování a právní základ pro zpracování

Splnění zákonných povinností

 

 • kontrola totožnosti a práva pracovat 
 •  vyhodnocení demografického složení našich pracovních sil, například sledování rovných příležitostí

Tyto informace nám obvykle poskytujete přímo Vy.

Používáme je, protože je nezbytné, abychom dodržovali zákonnou povinnost zaměstnávat pouze osoby s právem pracovat v zemi, kde se pracovní pozice nachází, a sledovat demografii našich pracovních sil, nebo v zemích, kde takováto zákonná povinnost neexistuje, proto, že máme oprávněný obchodní zájem provozovat svou podnikatelskou činnost v souladu s požadavky správné praxe, který není nadřazen Vašim zájmům, právům a svobodám v souvislosti s ochranou informací o Vás.

Ověření žádosti a prověrka uchazeče (pokud to povoluje zákon) 

 

 • ověření historie předchozích zaměstnání, kvalifikace a referencí
 • pokud to povoluje zákon, prověrka uchazeče a ověření spolehlivosti

Zde se bude obvykle jednat o kombinaci informací, které poskytnete přímo (v rámci své žádosti), a – v pozdějších fázích našeho procesu náboru – informací, které shromažďujeme od třetích stran, například referencí a (pokud to povoluje zákon) o kontrolu záznamů v trestním rejstříku.

Používáme je, protože je nezbytné, abychom dodržovali zákonnou povinnost zaměstnávat pouze způsobilé a vhodné osoby, nebo v zemích, kde takováto zákonná povinnost neexistuje, je používáme proto, že máme oprávněný obchodní zájem zajistit Vaši vhodnost a způsobilost pro funkci v naší společnosti, což není nadřazeno Vašim zájmům, právům a svobodám v souvislosti s omezením používání informací o Vás. 

Nábor a výběrt

 

 

 • nábor a výběr uchazečů, včetně pohovorů, nahraných videí, hodnocení, psychometrického testování
 • vyhodnocení formulářů žádostí a online hodnoticí nástroje a testy dovedností
 • zařazení na užší seznam uchazečů 
 • v relevantních případech provedení úhrady určitých výdajů za účast při pohovorech
 • v relevantních případech učinění nabídky a odsouhlasení benefitů
 • skupinový, panelový a individuální pohovor
 • informování Vás o výsledku žádostí a o dalších příležitostech, které Vás mohou zajímat, inzerce pozic a sledování zájmu 
 • vedení záznamů

 

Zde se bude obvykle jednat o kombinaci informací, které poskytnete přímo (v různých fázích během procesu náboru) a informací, které shromažďujeme od třetích stran, jako je jakákoli platforma náborových pracovníků nebo sociálních médií, kterou používáte, abyste s námi o sobě sdíleli informace.

Používáme je proto, že máme oprávněný obchodní zájem na náboru a výběru uchazečů pro funkce v naší společnosti (včetně vedení pohovorů a hodnocení), řízení procesu a vedení záznamů o procesu náboru, což není nadřazeno Vašim zájmům, právům a svobodám v souvislosti s omezením používání informací o Vás.

Řízení pracovních sil před uzavřením pracovního poměru

 

 

 • přijímací činnosti, jako je příprava, vystavení a podpis pracovní smlouvy
 • zřízení elektronického osobního záznamu a osobních složek
 • vytvoření mzdových záznamů
 • zaznamenání benefitů nového zaměstnance 
 • oznámení o zahájení pracovního poměru zákonným orgánům

 

Tyto informace jsou shromažďovány během pozdějších fází našeho náborového procesu a během zpracování nabídky zaměstnání a/nebo jejího přijetí.

Používáme je proto, že máme oprávněný obchodní zájem připravit nezbytné doklady o zaměstnání a vyplnit nezbytné interní záznamy, což není nadřazeno Vašim zájmům, právům a svobodám v souvislosti s omezením používání informací o Vás.

Monitorování procesu náboru 

 

 

 • kontrola kvality a kontroly za účelem sledování souladu s naším náborovým procesem

 

Tyto informace jsou shromažďovány během celého náborového procesu.

Používáme je proto, že máme oprávněný obchodní zájem kontrolovat soulad s naším náborovým procesem, což není nadřazeno Vašim zájmům, právům a svobodám v souvislosti s omezením používání informací o Vás.

Podpora pro všechny výše uvedené účely 

 

 

 • správa Vašich účtů
 • umožnění používání kontaktních míst PMI (například umožnění trvalého přihlášení do částí kontaktního místa, které jsou vyhrazeny pouze pro oprávněné uživatele, a správa Vašich jazykových preferencí)
 • korespondence s Vámi
 • správa Vašich schůzek s námi (například ohledně pohovoru nebo hodnocení) 
 • vylepšování Vašich zkušeností
 • správa a řešení problémů

 

Obvykle se jedná o kombinaci informací, které nám poskytnete (jméno, heslo (nebo ekvivalentní údaje)), a informací, které shromažďujeme automaticky (například informace o Vašem zařízení a soubory cookie a podobné technologie sledování).

Používáme je na základě důvodů, které odpovídají účelu použití informací, který podporujeme. Když například spravujeme Váš účet za účelem podpory při hledání zaměstnání nebo žádosti o něj, používáme tyto informace na tom základě, že máme oprávněný obchodní zájem provozovat svou podnikatelskou činnost a provádět nábor personálu, což není nadřazeno Vašim zájmům, právům a svobodám v souvislosti s ochranou informací o Vás. 

Obchodní analýzy a vylepšení

 

 

 • vyhodnocení efektivity našeho procesu náboru
 • obchodní analýzy a vylepšení (včetně našeho náborového procesu, akcí, digitálních kontaktních míst PMI a informací, které my (nebo naše přidružené společnosti) poskytujeme uchazečům o zaměstnání)

 

Obvykle se jedná o kombinaci informací, které nám poskytnete, informací, které shromažďujeme automaticky, a (v rozsahu povoleném zákonem) informací, které získáme od třetích stran. 

Používáme je na tom základě, že máme oprávněný obchodní zájem analyzovat, vyhodnocovat efektivitu a zlepšovat naše úsilí v oblasti náboru, procesy, kontaktní místa PMI a akce, což není nadřazeno Vašim zájmům, právům a svobodám v souvislosti s ochranou informací o Vás.

 

V případech, kdy se naše použití informací o Vás neopírá o žádný z výše uvedených právních základů, nebo v případech, kdy to vyžaduje zákon, Vás před zpracováním informací požádáme o souhlas (tyto případy budou zřejmé z kontextu). Čas od času Vás můžeme požádat o Váš výslovný souhlas se zpracováním zvláštních kategorií údajů o Vás.

V některých případech můžeme informace o Vás používat způsoby, které nejsou výše popsány. V takovém případě Vám poskytneme doplňující oznámení o ochraně osobních údajů, které takové použití vysvětlí. Každé doplňující oznámení byste si měli přečíst ve spojení s tímto oznámením.

Provádíme nějaká automatizovaná rozhodování?

Můžeme provádět automatizovaná rozhodování ohledně kterékoli ze záležitostí uvedených v tomto oznámení (například prověřování a to, koho zařadit do užšího výběru na pohovor). Pokud tak budeme činit, v daný okamžik Vás na to upozorníme spolu s informací o logice použité  při rozhodování, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového použití informací o Vás.

S kým a za jakým účelem Vaše údaje sdílíme?

Informace o Vás můžeme sdílet:

 • s přidruženými společnostmi PMI;
 • se třetími stranami, které poskytují přidruženým společnostem PMI nebo Vám produkty či služby (jako jsou personální agentury, poskytovatelé ověření spolehlivosti a online hodnocení a dodavatelé, kteří poskytují podporu při úsilí PMI zlepšovat zkušenosti uchazečů); a
 • s dalšími třetími stranami, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon (například: s regulačními orgány; ministerstvy; bývalými, potenciálními nebo budoucími zaměstnavateli; a v souvislosti s organizační restrukturalizací.).

Informace o Vás sdílíme s jinými subjekty pouze v souladu s platnými zákony. Pokud tedy zákon vyžaduje Váš souhlas, nejprve Vás o něj požádáme.

Sdílení údajů s ostatními přidruženými společnostmi PMI

 • Informace o Vás budou sdíleny se společností Philip Morris International Management S.A. (se sídlem v Neuchâtel, Švýcarsko), která je místem centrální správy zpracování osobních údajů pro přidružené společnosti PMI. Informace o Vás mohou být sdíleny také se společností Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (se sídlem v Lausanne, Švýcarsko), která je poskytovatelem technologií pro přidružené společnosti PMI. Společnost Philip Morris Products S.A. a společnost Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (v rozsahu, v jakém má přístup) zpracovávají informace o Vás pro všechny účely popsané v tomto oznámení.
 • Informace o Vás budeme sdílet s dalšími přidruženými společnostmi PMI pro všechny účely popsané v tomto oznámení (například abychom zjistili, zda splňujete požadavky pracovních míst, která jsou k dispozici v kterékoli z přidružených společností PMI). Když nahrajete informace na platformu pro hledání zaměstnání, budou zpřístupněny každé přidružené společnosti PMI, každá přidružená společnost PMI je může zpracovávat pro účely svého vlastního náboru. Je tomu tak i v případě, když odpovídáte na zveřejnění nabídky pracovního místa, jež zmiňuje konkrétní přidruženou společnost PMI. V souladu s tím mohou být informace o Vás předávány celosvětově (pokud jsou informace o Vás shromažďovány v Evropském hospodářském prostoru, znamená to, že mohou být Vaše informace předávány mimo něj).

Podrobnosti o přidružených společnostech PMI a zemích, ve kterých jsou zřízeny, jsou k dispozici zde.

Další skutečnosti specifické pro jednotlivé země

Podle toho, ve které zemi se nacházíte, bychom Vás chtěli upozornit na některé další skutečnosti.

Pokud jste v Japonsku, zjistěte více...

Pokud jste v Japonsku, vezměte na vědomí, že informace o Vás sdílíme pro účely popsané v tomto oznámení s dalšími přidruženými společnostmi PMI na základě „společného užívání“ podle japonských zákonů o ochraně osobních údajů. Pokud tak činíme, společnost Philip Morris Japan Limited (PMJ) nadále zodpovědně spravuje Vaše osobní údaje, a od těch, se kterými tyto údaje sdílíme, požadujeme totéž. Dále, pokud se nacházejí mimo území Japonska, přijímáme přiměřená opatření v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

Sdílení údajů s třetími stranami

 • V rozsahu povoleném platnými právními předpisy můžeme sdílet informace o Vás se třetími stranami, které poskytují přidruženým společnostem PMI nebo Vám produkty či služby (jako jsou personální agentury, poskytovatelé ověření spolehlivosti a online hodnocení, poskytovatelé informačních služeb a poskytovatelé ověřování totožnosti).
 • V rozsahu povoleném platnými právními předpisy můžeme informace o Vás sdílet s dalšími třetími stranami, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon, například: s regulačními orgány; ministerstvy; v reakci na žádost orgánů činných v trestním řízení nebo jiných státních úředníků; pokud považujeme jejich zpřístupnění za nezbytné nebo vhodné k zabránění fyzické újmě nebo finanční ztrátě nebo v souvislosti s vyšetřováním podezření na nezákonnou činnost nebo skutečné nezákonné činnosti; a v souvislosti s organizační restrukturalizací.
 • Pokud pro Vás zajišťujeme cestu nebo ubytování (např. pokud potřebujete cestovat, abyste se zúčastnil/a pohovoru), mohou být informace o Vás sdíleny s třetími stranami, které zajišťují cesty a ubytování, poskytují dopravu nebo služby související s cestováním, jako jsou cestovní kanceláře, poskytovatelé online rezervací, zprostředkovatelé prodeje letenek, letecké společnosti, půjčovny automobilů, poskytovatelé železniční dopravy a hotely. Tyto třetí strany použijí informace o Vás pro své vlastní účely (např. pro splnění svých povinnosti poskytnout Vám dopravu nebo ubytování) s tím, že byste se měli seznámit s jejich oznámením o ochraně osobních údajů, kde najdete další podrobnosti o tom, jak informace o Vás používají. Upozorňujeme rovněž, že můžete mít práva, která jsou vůči těmto třetím stranám uplatnitelná, pokud jde o jejich zpracování osobních údajů o Vás.

Kam mohou být informace o Vás zasílány?

Stejně jako každá nadnárodní organizace předáváme informace globálně našim přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb.  Vaše údaje proto mohou být v rámci našich standardních operací předávány do jiných zemí.  Kdykoli Vaše údaje předáváme do zahraničí, omezíme přístup k Vašim údajům pouze na ty osoby, které je potřebují a které Vaše údaje zpracovávají v souladu s našimi interními standardy ochrany údajů, náležitě je chrání a informace předávají pouze v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.  Při předávání údajů budeme od přijímající strany vyžadovat, aby Vaše údaje uchovávala v důvěrnosti, vymazala je, jakmile již nebudou potřeba, a jednala v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.  V souvislosti s tím mohou být informace o Vás předány mimo Vaši jurisdikci.  Například pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), Evropské unii, Velké Británii, Austrálii nebo Japonsku, mohou být Vaše údaje zpracovávány v jiné zemi.

Při používání informací, jak je popsáno v tomto oznámení, mohou být informace o Vás předány buď v rámci země nebo území, kde byly shromážděny, nebo mimo ně, včetně země nebo území, které nemusí mít rovnocenné standardy ochrany údajů.

My a další přidružené společnosti PMI v rámci EU a EHP můžeme například předávat osobní údaje přidruženým společnostem PMI nebo jejich poskytovatelům služeb mimo EU a EHP. Ve všech těchto případech bude předávání::

V případě předávání z Velké Británie je v souladu s britským nařízením GDPR a pokyny Úřadu komisaře pro informace.

Ve všech případech budou v těchto zemích nebo na těchto územích uplatněna odpovídající bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí v mnoha zemích světa, zejména v EHP, Švýcarsku, USA, Kanadě, Indii, na Filipínách, v Indonésii a Austrálii.

Jak chráníme informace o Vás?

Zavádíme vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů, které uchováváme, před neoprávněným zpřístupněním, použitím, změnou nebo zničením. V případě potřeby používáme šifrování a jiné technologie, které mohou přispět k zabezpečení Vámi poskytnutých informací. Od našich poskytovatelů služeb také vyžadujeme, aby dodržovali rovnocenné požadavky na ochranu osobních údajů a zabezpečení.

Jak dlouho budou informace o Vás uchovávány?

Informace o Vás budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, v souladu s našimi interními standardy pro uchovávání údajů. Poté je vymažeme. Tato doba se bude lišit v závislosti na účelu, pro který byly informace shromážděny. Upozorňujeme, že za určitých okolností máte právo nás požádat o vymazání informací. Někdy také podléháme zákonným povinnostem, které nás právně zavazují k uchovávání informací, například pro daňové a účetní účely, a to buď k uchovávání informací po stanovenou minimální dobu, nebo k jejich vymazání po uplynutí stanovené maximální doby.

Údaje obvykle uchováváme na základě kritérií popsaných v tabulce níže. Pokud jsou tyto lhůty v rozporu se zákonnými povinnostmi, například pro daňové a účetní účely, buď uchovávat informace po stanovenou minimální dobu, nebo je vymazat po uplynutí stanovené maximální doby, použijeme místo toho tyto stanovené lhůty.

TypVysvětlení / obvyklá kritéria pro uchovávání

 

 

 • údaje o náborovém procesu

 

 

Pokud se u nás budete ucházet o pracovní místo, povedeme záznam o Vaší žádosti a budeme jej uchovávat, dokud zůstane pro náš vztah relevantní, například během náborového procesu, abychom Vás informovali o dalších příležitostech, které Vás mohou zajímat, a pokud bude Vaše žádost úspěšná, během Vašeho zaměstnání u nás. 

Informace o Vás obvykle uchováváme až po dobu 12 měsíců od data, kdy jste se naposled přihlásili na náborovou platformu. Záznamy o náborovém procesu uchováváme minimálně po zákonnou lhůtu, během níž může být uplatněn nárok vyplývající z procesu náboru. Informace o Vás můžeme uchovávat déle, pokud se ucházíte o určité typy pracovních míst a je to dovoleno či vyžadováno v zemi, kde se dané pracovní místo nachází.

Jiné záznamy, které jsou relevantní pro náborový proces (například výsledky hodnocení a ověření spolehlivosti) se uchovávají po krátkou dobu, dokud nejsou pořízeny trvalejší záznamy (například záznam o výsledku hodnocení a ověření spolehlivosti).


 • záznamy o návštěvách
Pokud navštívíte naše budovy, záznamy o návštěvách uchováváme obvykle pouze po dobu několika měsíců. 

 • kamerový systém
Pokud navštívíte naše budovy, záznamy z kamerového systému uchováváme obvykle pouze po dobu několika měsíců.

 • audit systému a prevence podvodů
Záznamy o auditu systému se uchovávají obvykle po dobu až 6 měsíců za účelem obnovy systému a po dobu až 10 let za účelem prevence podvodů. 

 • obchodní analýzy
Údaje z obchodních analýz jsou obvykle shromažďovány automaticky, když používáte kontaktní místa PMI, a krátce poté jsou anonymizovány/agregovány.

Jaká máte práva a možnosti?

V souvislosti s informacemi, které o Vás máme, můžete mít některá nebo všechna následující práva:

 • požadovat, abychom Vám k nim poskytli přístup;
 • požadovat, abychom je opravili, aktualizovali nebo vymazali;
 • požadovat, abychom za určitých okolností omezili jejich používání;
 • vznášet za určitých okolností námitky proti jejich používání;
 • odvolat svůj souhlas s jejich používáním;
 • na přenositelnost údajů za určitých okolností; a
 • podat stížnost u dozorového úřadu ve Vaší zemi (pokud existuje).

Nabízíme Vám snadné způsoby, jak tato práva uplatnit, například pomocí odkazů „odhlásit odběr“ nebo kontaktováním  adresy people.culture@pmi.com nebo pomocí kontaktů uvedených v odstavci „na koho se obrátit s dotazy?“ na konci tohoto oznámení.

Práva, která máte, závisí na zákonech Vaší země. Pokud se nacházíte ve Spojeném království, Evropské unii, EHP, budete mít práva popsaná v níže uvedené tabulce. Pokud se nacházíte jinde, můžete se na nás obrátit (viz odstavec „na koho se obrátit s dotazy“ na konci tohoto oznámení) a dozvědět se více.

Právo ohledně informací, které o Vás mámeDalší podrobnosti (poznámka: na všechna tato práva se vztahují určitá zákonná omezení)

 

 

 • požadovat, abychom Vám k nim poskytli přístup

Jedná se o potvrzení: 

 • zda zpracováváme informace o Vás či nikoli;
 • našeho jména a kontaktních údajů;
 • účelu zpracování;
 • kategorií daných informací; 
 • kategorií osob, s nimiž tyto údaje sdílíme, a v případě, že se některá z osob nachází mimo Spojené království / Evropskou unii / EHP a nevztahuje se na ni rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ochrany, potvrzení, že se jedná o vhodné záruky ochrany informací;
 • zdroje těchto informací (pokud ho máme k dispozici) v případě, že jsme je neshromáždili od Vás;
 • existence automatizovaného rozhodování (pokud nějaké provádíme, na což budete upozornění), včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás podobným způsobem významně dotýká, a informací o použité logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích pro Vás takového zpracování informací o Vaší osobě; a
 • kritérií pro určení doby, po kterou budeme informace uchovávat. 

Na Vaši žádost Vám poskytneme kopii informací o Vás, které používáme (pokud tím nebudou dotčena práva a svobody jiných osob).


 • požadovat jejich opravu nebo aktualizaci
To platí v případě, že informace, které uchováváme, jsou nepřesné nebo neúplné.

 • požadovat, abychom je vymazali, a v některých případech i rozšíření tohoto práva, právo být zapomenut 
To platí, pokud:
 • informace, které uchováváme, již nejsou nezbytné pro účely, pro které je používáme;
 • informace používáme na základě Vašeho souhlasu a Vy tento souhlas odvoláte (v takovém případě si zapamatujeme, že Vás již nebudeme kontaktovat, pokud nám neřeknete, že chcete, abychom vymazali všechny informace o Vás, v takovém případě budeme Vaše přání respektovat);
 • informace používáme na základě oprávněného zájmu a po Vaší námitce zjistíme, že nemáme převažující zájem na jejich dalším používání; 
 • informace byly získány nebo použity protiprávně; nebo
 • je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti.

 • právo požadovat omezení jejich zpracovávání

Toto právo platí dočasně, dokud se Vaším případem nebudeme zabývat, pokud: 

 • zpochybníte správnost informací, které používáme, nebo
 • jste vznesli námitku proti našemu používání informací na základě oprávněného zájmu

(pokud svého práva v těchto případech využijete, vyrozumíme Vás předtím, než tyto informace opět použijeme).

Toto právo platí také v případě, že: 

 • naše používání je nezákonné a vy nesouhlasíte s vymazáním údajů; nebo
 • tyto údaje už nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k doložení právního případu.

 • vznést námitku proti našemu zpracování
Pokud informace o Vás používáme na základě oprávněného zájmu, můžete vznést námitku proti jejich používání pro tyto účely, přičemž nám vysvětlíte svou konkrétní situaci, a my Vaši námitku zvážíme. 

 • odvolat svůj souhlas s jejich použitím
To platí, pokud je právním základem, na kterém informace o Vás používáme, souhlas. Tyto případy budou zřejmé z kontextu.

 • zpochybnit určitá automatizovaná rozhodnutí

Pokud v rámci našeho náborového procesu učiníme rozhodnutí založené výlučně na automatizovaném zpracování a toto rozhodnutí má pro Vás právní účinky nebo se Vás podobným způsobem významně dotýká (například nejste na základě tohoto rozhodnutí pozváni na pohovor), máte právo toto rozhodnutí napadnout, požádat nás, abychom nechali toto rozhodnutí posoudit člověkem, a vyjádřit své stanovisko. 

Toto právo neplatí, pokud:

(i) jste předem poskytli svůj souhlas s tímto rozhodnutím;

(ii) toto použití informací o Vás je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi; nebo

(iii) je to povoleno zákonem. 

Jak je uvedeno výše, pokud takováto rozhodnutí budeme činit, v daný okamžik Vás na to upozorníme spolu s informací o logice použité při rozhodování, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového použití informací o Vás.

 

 

 • na přenositelnost údajů

Pokud:

(i) jste nám poskytli údaje; a 

(ii) my tyto údaje používáme automatizovaně, a buď na základě Vašeho souhlasu, nebo na základě plnění smluvních povinností vůči Vám,

pak máte právo získat tyto údaje od nás zpět v běžně používaném formátu a právo požadovat, abychom údaje předali někomu jinému, pokud je to pro nás technicky proveditelné.


 • podat stížnost u dozorového úřadu ve Vaší zemi

Pokud máte nějakou stížnost, uvítáme možnost ji pro vás vyřešit přímo.  Než se obrátíte na dozorový úřad, zvažte prosím, zda nechcete nejprve kontaktovat nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na začátku tohoto oznámení.  

Pokud si přece jen přejete kontaktovat dozorový úřad, údaje jsou následující:

 • V případě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru se můžete obrátit na místní orgán uvedený na webových stránkách Europa prostřednictvím tohoto odkazu. Pokud si nejste jisti, kdo je dozorovým úřadem ve Vaší jurisdikci, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených v horní části této stránky.
 • Pokud jde o Velkou Británii, můžete se obrátit na Úřad komisaře pro informace prostřednictvím tohoto odkazu.
 • V případě ostatních zemí se prosím obraťte na webové stránky orgánu Vaší země. 

Pokud si nejste jisti, kdo je dozorovým úřadem ve Vaší jurisdikci, kontaktujte nás pomocí údajů uvedených v horní části této stránky.

Další skutečnosti specifické pro jednotlivé země

V závislosti na tom, ve které jste zemi, můžete mít některá další práva.

Pokud jste ve Francii, máte právo nám dát pokyny ohledně informací, které o Vás uchováváme, pro případ Vašeho úmrtí (konkrétně, zda je máme uložit nebo vymazat a zda mají mít ostatní právo je vidět). Můžete:

 • vydat obecné pokyny poskytovateli digitálních služeb, který je zapsán u Francouzského úřadu pro dohled nad ochranou údajů (tzv. „CNIL“) (tyto pokyny se vztahují na veškeré použití informací o Vás); nebo
 • nám dát konkrétní pokyny, které se vztahují pouze na naše používání informací o Vás.

Na základě Vašich pokynů můžeme být povinni předat informace o Vás třetí straně (pokud však informace budou obsahovat informace o jiných osobách, může naše povinnost respektovat i jejich práva na ochranu soukromí znamenat, že Vaše pokyny nebudeme moci přesně dodržet). Můžete určit třetí stranu, která bude odpovědná za zajištění dodržení Vašich pokynů. Pokud třetí stranu tímto způsobem nejmenujete, budou Vaši nástupci (pokud ve svých pokynech neurčíte jinak) oprávněni vykonávat Vaše práva k informacím o Vás i po Vaší smrti:

 • za účelem správy Vaší pozůstalosti (v takovém případě budou mít Vaši nástupci přístup k informacím o Vás, aby zjistili a získali informace, které by mohly být užitečné pro správu Vaší pozůstalosti, včetně jakéhokoli digitálního zboží nebo údajů, které by mohly být považovány za rodinnou památku, která je přenosná na Vaše nástupce); a
 • za účelem zajištění toho, aby strany, které používají informace o Vás, vzaly na vědomí Vaši smrt (například uzavření Vašeho účtu a omezení jeho užívání nebo aktualizace informací o Vás).

Své pokyny můžete kdykoli změnit nebo odvolat. Další informace týkající se zpracování informací o Vás v případě Vaší smrti naleznete v článcích 84 až 86 zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978, v platném znění. Když zemřete, přestanete ve výchozím nastavení používat svůj účet a my vymažeme informace o Vás v souladu s našimi zásadami pro uchovávání (podrobnosti viz odstavec „Jak dlouho budou informace o Vás uchovávány?“).

Pokud jste v Austrálii, zjistěte více…

Pokud jste v Austrálii, platí pro Vás následující doplňující informace:

 • pokud nám neposkytnete své osobní údaje, nemusíme být schopni (podle okolností) Vám poskytnout Vámi požadované informace nebo služby nebo zvážit Vaši žádost o zaměstnání či smluvní funkci; a
 • naše Zásady ochrany osobních údajů (dostupné na adrese https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) vysvětlují:(i) jak můžete získat přístup k osobním údajům, které o Vás uchováváme, a jak je můžete opravit; (ii) jak můžete podat stížnost týkající se našeho nakládání s Vašimi osobními údaji; a (iii) jak vyřídíme jakoukoli stížnost. 

Na koho se obrátit s dotazy?

Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo si budete přát uplatnit některé ze svých práv, můžete:

 • nás kontaktovat na adrese People.Culture@pmi.com,; nebo
 • kontaktovat pověřence pro ochranu údajů příslušné přidružené společnosti PMI (pokud nějakého má), jehož kontaktní údaje můžete nalézt zde.

Kontaktní údaje uvádíme také ve všech sděleních, která Vám přidružená společnost PMI zašle.

Pokud ve Vaší zemi existuje úřad pro ochranu osobních údajů, máte právo se na něj obracet s jakýmikoli dotazy nebo obavami. Pokud příslušná přidružená společnost PMI nedokáže Vaše dotazy nebo obavy vyřešit, můžete mít rovněž právo domáhat se soudní nápravy u vnitrostátního soudu.

Změny tohoto oznámení    

Toto oznámení (a jakékoli doplňující oznámení o ochraně osobních údajů) můžeme čas od času aktualizovat. Pokud to vyžaduje zákon, budeme Vás o změnách informovat; a dále, pokud to zákon vyžaduje, požádáme Vás o souhlas se změnami.

Naposledy upraveno 30. prosince 2022. Předchozí verze tohoto oznámení naleznete zde.