Кои сме ние?

Ние сме свързано дружество на групата компании на Филип Морис Интернешънъл. Всички свързани дружества на групата са изброени тук заедно с лицата за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни, където е приложимо. Моля, използвайте тези данни, ако искате да се свържете с нас.

Координати за връзка с нас (име, адрес и др.) ще получите отделно при (или за потвърждаване на) събиране на информация за Вас, например чрез съобщение в приложението или на уебсайта или в съобщение по електронната поща с връзка към настоящата декларация.

„Филип Морис Интернешънъл“ или „ФМИ“ означава Филип Морис Интернешънъл, водеща международна група в производството и разпространението на тютюневи изделия. Тя се състои от редица компании или „свързани дружества“.

„Свързани дружества на ФМИ“: Всеки член от групата компании на Филип Морис Интернешънъл е „свързано дружество на ФМИ“. „Ние“ (или „нас“ или „наш/а/и“) се отнася до свързаното дружество на ФМИ, който първи е събрал информация за Вас.

„Продукт на ФМИ“: означава наш продукт или продукт на друго свързано дружество на ФМИ.

Как събираме информация за Вас?

Може да събираме информация за Вас по различни начини.

 • Вие ни предоставяте информацията пряко (например чрез попълване на формуляр, посредством телефонно обаждане до нас или качване на информация чрез мобилно приложение).
 • Може да събираме информацията от електронно устройство на ФМИ, ако изберете да ни изпратите информация.
 • Може да събираме информацията автоматично, когато взаимодействате с нашите системи или водим комуникация с Вас (например, когато ползвате приложение или уебсайт на ФМИ или когато използваме технологии, за да наблюдаваме кога получавате или отваряте имейли или получавате SMS съобщения).
 • Може също така да придобиваме информацията от трети лица (например публично достъпна информация в социални медийни платформи като Facebook и Twitter или статистическа информация за населението в определени географски райони).
 • Например, когато е разрешено от закона, може да извлечем информация за Вас от обобщена информация, която придобиваме от трети лица. Тази информация може да включва например статистическа информация за хора в определени географски райони.

В настоящата декларация всички методи, чрез които осъществявате контакт с нас, са обобщени с термина „канали за контакт с ФМИ“. Каналите за контакт с ФМИ могат да бъдат както физически (например обекти за търговия на дребно, събития и центрове за контакт с клиенти), така и дигитални (например приложения и уебсайтове).

Може да събираме информация за Вас, която предоставяте пряко. Обикновено това става, когато:

 • се регистрирате като член в наши бази данни (включително в програми за лоялност), което включва извършване на удостоверяване на възраст (например лично на място, чрез приложение или онлайн);
 • поискате информация за наши продукти, което може да включва разпознаване на възраст (например чрез компютърен анализ на лицето Ви чрез приложение или онлайн);
 • купувате продукти или услуги на ФМИ в обект за търговия на дребно;
 • изтегляте или ползвате дигитални канали за контакт с ФМИ (например приложение или уебсайт);
 • се свързвате с нас чрез канал за контакт или по имейл, чрез социална мрежа или по телефона;
 • регистрирате устройство при нас;
 • се абонирате за портал на панел на ФМИ;
 • се регистрирате за получаване на прессъобщения, имейл нотификации или маркетингови съобщения на ФМИ;
 • участвате в проучвания на ФМИ или (когато е разрешено от закона) в конкурси или промоции на ФМИ; или
 • присъствате на събитие, организирано от свързано дружество на ФМИ.

Може да събираме информация от електронно устройство, ако изберете да ни изпратите съответната информация. Тази информация може да бъде споделена с нас чрез пряка връзка с интернет или чрез наше приложение, което можете да изтеглите.

Може да събираме информация за Вас автоматично. Обикновено това става, когато:

 • посещавате търговски обект, където се продават продукти на ФМИ (например чрез събиране на Ваши лични данни на касата или чрез сензори в самия обект, които са свързани с мобилна технология);
 • посещавате събитие, организирано от свързано дружество на ФМИ (например чрез покупки по време на събитието или чрез сензори по време на събитието, свързани с мобилна технология);
 • водите комуникация с нас (например чрез канал за контакт или през социални медийни платформи);
 • използвате канали за контакт с ФМИ (например чрез механизми за проследяване (като бисквитки и уеб маяци/пиксели), където ги използваме, които получавате, когато използвате канал за контакт с ФМИ или получавате имейл или SMS съобщение от нас);
 • използвате уебсайтове на трети лица (например, като използвате технология, подобна на описаната в подточката по-горе, която получавате, когато посещавате канал за контакт с ФМИ или когато получавате имейл от нас); или
 • качвате публични публикации в социалните медийни платформи, които следваме (например, за да разберем общественото мнение или да отговорим на запитвания относно продукти на ФМИ).

Както беше споменато по-горе, може също така да събираме информация за Вас автоматично чрез използване на бисквитки или сходни технологии за проследяване (например уеб маяци/пиксели), които получавате, когато посещавате дигиталните канали за контакт с ФМИ или когато получавате електронно съобщение от нас. Конкретните използвани бисквитки и други механизми зависят от съответния канал за контакт с ФМИ. За да научите повече за механизмите, използвани в даден канал за контакт с ФМИ, в т.ч. как можете да приемете или да отхвърлите използването на бисквитки, моля, вижте предоставената информация във или чрез самия канал за контакт. Тези механизми могат да включват аналитични бисквитки на Google (вижте www.google.com/policies/privacy/partners/.)

Когато е разрешено от закона, може да придобиваме информация за Вас от трети лица. Тя може да обхваща информация, която се обменя между свързаните дружества на ФМИ, публично достъпна информация (като Вашите предпочитания и интереси) от профили в социални медии на трети лица (като Facebook и Twitter), както и маркетингови списъци и допълнителна информация, получена от маркетингови агенции – трети лица.

Когато е разрешено от закона, може да извлечем информация за Вас от информация за Вас, с която вече разполагаме. Например може да използваме обобщена информация за хора в определени географски райони, която придобиваме от трети лица, за да извлечем информация за Вашите предпочитания.

Може също така да събираме информация в друг контекст, както става ясно в момента на събирането ѝ.

Каква информация събираме за Вас?

Може да събираме различни видове информация за Вас:

 • информация за Вашите поръчки, включително информация, необходима за тяхното изпълнение
 • информация, необходима за предоставяне на гаранционни услуги
 • информация за препоръките, които правите
 • информация, която ни предоставяте във формуляри или проучвания, както и подобна информация, която давате на трети лица, която получаваме от тях
 • информация за Вашето местоположение, когато сте избрали да я споделите с нас (например на Вашия мобилен телефон)
 • информация за Ваши посещения в наши обекти или на наши събития (или обекти или събития на други лица, с които работим)
 • информация, която ни предоставяте при водене на комуникация (напр. телефонни разговори, чатове, имейли, SMS съобщения) с центрове за контакт с клиенти
 • информация за Вашите предпочитания и интереси (включително информация, която извличаме от друга информация, например от статистическа информация)
 • информация, необходима за удостоверяване на Вашата възраст
 • информация, генерирана от Вашето електронно устройство (например IQOS), ако изберете да я споделяте с нас
 • информация за Вашето потребителско изживяване при използването на нашите продукти и услуги
 • статистическа информация за Вас (например статистическа информация за хора в определени географски райони)

Информацията, която събираме от Вас пряко, става очевидна от контекста, в който ни я предоставяте. Например:

 • ако поръчате продукт от нас посредством канал за контакт, Вие ни предоставяте Вашето име, координати за връзка, данни за издаване на фактура, начини на плащане и данни за продуктите, които сте избрали, за да можем да изпълним Вашата поръчка;
 • може да предоставите информация за Вашите предпочитания към продукти, интереси и преживявания, за да можем да Ви предлагаме продукти и услуги, които представляват интерес за Вас, както и да подобряваме нашите продукти и услуги;
 • ако уговорите среща, за да се срещнете с нас (или с лице, което поддържа нашите продукти и услуги) може да събираме информация за Вашето име и координати за връзка;
 • може да събираме информация, която ни дава възможност да удостоверим Вашата възраст, например копие от документ за самоличност или изображение на лицето Ви (снимка или видеоклип);
 • ако сте изтеглили наше приложение, може да поискаме да използваме Вашето местоположение (дори когато приложението е затворено или не се използва) за определени функции. Например функцията „find my IQOS“ („намери моето IQOS“) ще Ви помогне да намерите устройството, ако го изгубите, и няма да работи правилно, ако не споделяте местоположението си. Ние не съхраняваме данните за местоположението. Тази информация ще се използва само за разрешаване на тези функции и само ако се съгласите да споделите тези данни, като приемете съответното разкриване на информация в приложението;
 • ако водите комуникация с някой от нашите центрове за контакт с клиенти, можете да ни дадете информация, например за Вашето потребителско изживяване при използването на нашите продукти и услуги, за да ни позволите да отговорим на Вашите запитвания.

Информацията, която събираме от електронно устройство, ако изберете да ни изпратите съответната информация. За електронно устройство на ФМИ тази информация може да включва информация за: (i) самото устройство (като сериен номер на рамката, сериен номер на зарядното устройство, версия на фърмуера, грешки на устройството); и (ii) използване на устройството (като брой на консумативите (например за устройството IQOS), брой почиствания, използване на батерията, брой дръпвания и данни за живота на устройството (включително обобщени стойности и времеви клейма за всяко от горепосочените)).

Информацията, която събираме автоматично, обикновено ще се отнася до:

 • данни за Вашето посещение или обаждане (като час, дата и времетраене);
 • записи (когато е разрешено) на Вашите обаждания или посещения в каналите за контакт, които можем да транскрибираме в текстови формат;
 • в наш търговски обект или на наше събитие (в т.ч. прилежащите зони), честота на посещенията, кои зони посещавате и за колко време и какви покупки правите;
 • как използвате дигиталните канали за контакт с ФМИ (например страниците, които посещавате, страницата от която се насочвате към тях и към която отивате след това, въведени думи за търсене или връзки, които избирате в съответния канал за контакт, когато отваряте канала за първи път, колко дълго го използвате и как взаимодействате със съобщенията, които Ви изпращаме или рекламите, които Ви показваме); за целта може да използваме бисквитки и сходни технологии за проследяване (например пиксели/уеб маяци);
 • как използвате уебсайтове на трети лица, като в този случай събраната информация ще бъде сходна на описаната в предходната подточка (за целта може да използваме бисквитки и сходни технологии за проследяване (като пиксели/уеб маяци));
 • Вашето мобилно или компютърно устройство и софтуер (например Вашия IP адрес или уникален идентификатор на устройството (например идентификатор за мобилна реклама (MAID) или идентификатор на Android (SSAID)), данни за местоположението (общото Ви местоположение (извлечено от Вашия IP адрес, като в този случай информацията, с която разполагаме, ще бъде обща, например града, в който се намирате), или точното Ви местоположение (ако изберете да го споделите с нас за определени цели, например местоположение на магазин)), марката и модела на устройството, настройките на дисплея на Вашия монитор, тип на уеб браузъра, операционна система (някои от които могат да се използват при „цифрови пръстови отпечатъци“ (вижте за какви цели използваме информацията за Вас по-долу)) и информация за всички бисквитки (или подобни технологии), които може да сме поставили на Вашето устройство); и
 • ако ни върнете Вашето електронно устройство на ФМИ или го донесете в някой от нашите магазини, защото е неизправно, и изберете да споделите с нас данните, които се съхраняват в него (както е посочено по-горе), ние можем да извлечем тези данни от устройството.

Информацията, която събираме от трети лица, обикновено ще се състои от публично достъпна информация (като Вашите предпочитания, интереси и преживявания), например от публични публикации в социални медии.

Целите, за които използваме информацията за Вас, както и съответните методи за събиране и правното основание за използване, са:

Цел

Метод на събиране и правно основание за обработване

Изпълнение на регулаторни задължения

 • удостоверяване на Вашата възраст и статус на потребител на нашите продукти (в зависимост от държавата и канала за контакт с ФМИ, може да представлява ръчен или автоматизиран процес; в някои държави качвате или давате достъп до изображението на лицето Ви (снимка/видеоклип), което се проверява от компютрите за автоматично определяне на Вашата възраст (но без да бъде установявана Вашата самоличност)).

Обикновено тази информация ни се предоставя пряко от Вас.

Ние я използваме, защото трябва да изпълним законовото си задължение да продаваме продукти само на пълнолетни лица или в държавите, където не са предвидени такива законови задължения, защото имаме легитимен бизнес интерес да продаваме продуктите си само на пълнолетни лица, пред който Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас, нямат предимство.

Отдаване под наем или продажба на нашите продукти

 • изпълнение на Вашите поръчки (в т.ч. изпращане на разписки)
 • обработване на Вашите плащания
 • предоставяне на гаранционни услуги и услуги за поддръжка

Обикновено тази информация ни се предоставя пряко от Вас (обикновено име, адрес, имейл адрес, информация за плащане).

Използваме тази информация, за да спазим договорните ни задължения към Вас като купувач или наемател на нашите продукти.

Предоставяне на услуги, свързани с продажбите и поддръжка на продукти

 • обработване на Вашите запитвания и искания, както и информация за Вашето потребителско изживяване с нашите продукти и услуги
 • водене на кореспонденция с Вас
 • общо администриране и отстраняване на проблеми
 • администриране на програми за лоялност

Обикновено тази информация ни се предоставя пряко от Вас, но може да се комбинира с информация, която събираме автоматично (например чрез технологии (като бисквитки и уеб маяци/пиксели) за мониторинг на Вашето използване на канали за контакт с ФМИ и имейли от нас) и използване на сходни технологии за мониторинг на Вашето ползване на канали за контакт на трети лица; и (когато е разрешено от закона) информация, която придобиваме от трети лица (като публични публикации в социални медии).

Използваме тази информация, защото имаме легитимен бизнес интерес да предоставяме на нашите клиенти услуги, свързани с продажбите, както и услуги за поддръжка на продуктите, пред който Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас, нямат предимство.

Предлагане на нашите продукти (когато е разрешено от закона)

 • за да разберем Вашите предпочитания (например какви продукти или събития могат да бъдат от интерес за Вас или биха могли да бъдат персонализирани по-добре за Вашите нужди) и, когато е разрешено от закона, да Ви ги предлагаме лично
 • за да разберем дали все още сте ангажирани с нашия маркетинг и дали искате да продължите да получавате маркетингови съобщения
 • за администриране на програми за лоялност и програми за препоръка
 • за да Ви каним за участие или да администрираме анкети или кампании за пазарни прочувания
 • за пазарни проучвания и за демонстриране на лоялни практики за провеждане на пазарни проучвания
 • за разработване на маркетингови стратегии
 • за администриране на маркетингови кампании
 • за персонализиране на Вашето потребителско изживяване в каналите за контакт с ФМИ (например за персонализиране на Вашето посещение, например с подходящ поздрав или предложения, към които може да проявите интерес)

Тази информация обикновено е комбинация от предоставена пряко от Вас информация (например Вашето име и координати за връзка, както и информация за профилите Ви в социалните медии); информация, която събираме автоматично (например посредством технология (например бисквитки и уеб маяци/пиксели) за проследяване на ползването на каналите за контакт с ФМИ и електронни съобщения (например имейли и SMS съобщения) от нас) и използване на сходни технологии за мониторинг на Вашето ползване на канали за контакт на трети лица; и (когато е разрешено от закона) информация, която придобиваме от трети лица (като публични публикации в социални медии).

Ние я използваме на основание, че:

 • сме получили Вашето съгласие за това (тези случаи ще бъдат ясни от контекста); или
 • имаме легитимен бизнес интерес да предлагаме нашите продукти, да администрираме каналите за контакт с ФМИ, да персонализираме Вашето потребителско изживяване и да разбираме дали имате желание да продължите да получавате нашите маркетингови съобщения, пред който Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас, нямат предимство.

Предлагане на нашите продукти (когато е разрешено от закона)

 • за да Ви предоставяме информация за и да управляваме свързаните дружества на ФМИ, техните промоции, продукти и услуги, търговски обекти, събития и регулацията на нашите продукти
 • за да персонализираме Вашето маркетингово изживяване с нас, например чрез персонализирани съобщения и предложения, които Ви изпращаме, или реклами, които Ви показваме
 • за да разработваме и подобряваме инструменти за постигане на тези цели

Тази информация обикновено е комбинация от предоставена пряко от Вас информация (например Вашето име и координати за връзка, както и информация за профилите Ви в социалните медии); информация, която събираме автоматично (например посредством технология (например бисквитки и уеб маяци/пиксели) за проследяване на ползването на каналите за контакт с ФМИ и електронни съобщения (например имейли и SMS съобщения) от нас) и използване на сходни технологии за мониторинг на Вашето ползване на канали за контакт на трети лица; и (когато е разрешено от закона) информация, която придобиваме от трети лица (като публични публикации в социални медии и статистическа информация).

Използваме тази информация на основание, че имаме легитимен бизнес интерес за горепосочените дейности, пред който Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас, нямат предимство.

В определени държави, където се изисква от закона, ние се задължаваме да Ви изпращаме тези материали в електронен формат и да използваме тези технологии само с Ваше съгласие.

Използване на канали за контакт и електронни устройства на ФМИ

За да Ви дадем възможност да използвате и подобрявате Вашето потребителско изживяване с каналите за контакт и електронните устройства на ФМИ

Тази информация, ако изберете да ни я изпратите, ще ни бъде изпратена пряко от връзката на устройството към интернет или чрез някое от нашите приложения, които можете да изтеглите.

Тази информация може да включва информация за: (i) самото устройство (като сериен номер на рамката, сериен номер на зарядното устройство, версия на фърмуера, грешки на устройството); и (ii) използване на устройството (като брой стикове HEET (за устройствата IQOS), брой почиствания, използване на батерията, брой дръпвания и данни за живота на устройството (включително обобщени стойности и времеви клейма за всяко от горепосочените)).

Ние я ползваме на основание, че (а) имаме легитимен бизнес интерес да Ви осигурим канали за контакт с ФМИ и електронни устройства на ФМИ, както и да Ви предоставим съответната поддръжка, пред който Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас, нямат предимство; или (б) сте дали съгласието си за такава употреба (тези случаи ще бъдат ясни от контекста).

Спомагателни дейности във връзка с горните цели

 • администриране на Вашите акаунти
 • предоставяне на възможност да ползвате каналите за контакт с ФМИ (например разрешение да останете регистрирани в разделите на даден канал за контакт, които са запазени само за упълномощени потребители, администриране на Вашите предпочитания за език, свързване на Вашата количка за пазаруване с Вас, активиране на определени функционалности на канала за контакт с ФМИ, например функционалността „find my IQOS“ („намери моето IQOS“) (когато изберете да споделите своето местоположение))
 • водене на кореспонденция с Вас
 • управление на срещите Ви с нас или с хора, които поддържат нашите продукти и услуги (например във връзка с нов продукт или следпродажбено обслужване)
 • подобряване на потребителското Ви изживяване
 • предотвратяване на измами (например в контекста на нашите промоции, конкурси и проучвания, за да гарантираме, че не са ползвани или спечелени повече от един път от едно и също лице, или в контекста на електронната търговия за защита на информацията на картодържателя)
 • обучение на персонала и контрол на качеството (включително използване на транскрипции на записи на обаждания до центрове за контакт с клиенти за получаване на обобщени данни) и администриране и отстраняване на проблеми

Тази информация обикновено е комбинация от информация, която ни предоставяте (обикновено име, парола (или еквивалент) и информация, която събираме автоматично (например информация за Вашето устройство и бисквитки или сходни технологии за проследяване, „дигитален пръстов отпечатък“, както е описано по-горе, и (когато е разрешено) записи на Вашите обаждания (и транскрипции на тези записи) или посещения на каналите за контакт на ФМИ).

Използваме тази информация на основание, което съответства на целта за използване на информацията, за която предоставяме поддръжка. Например когато администрираме Вашия акаунт за осигуряване на поддръжка на покупка или предоставяне на следпродажбено обслужване, използваме информацията, за да изпълним нашите договорни задължения към Вас като купувач на нашите продукти; когато администрираме акаунта Ви, за да Ви покажем нашите продукти, ние осигуряваме поддръжка на предлагането и използваме информацията на основание, че имаме легитимен бизнес интерес да продаваме нашите продукти, пред който Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас, нямат предимство и т.н.

Бизнес анализи и подобрения

 • за да можем ние или нашите бизнес партньори да Ви информираме за потенциалните възможности да участвате в рекламата на продукти на ФМИ
 • За бизнес анализи, статистически или научни цели (включително подобрения на продуктите на ФМИ (за данни, събирани от електронни устройства, това е приложимо само ако сте избрали да ни изпратите информация за тази цел), услуги, търговски обекти, които продават продукти на ФМИ, събития, цифрови канали за контакт с ФМИ, както и информацията, която ние (или нашите свързани дружества) предоставяме на нашите клиенти)

Тази информация обикновено е комбинация от информация, която ни предоставяте (като информация от Вашите комуникации с каналите за контакт с ФМИ; или демографска информация, напр. Вашата възраст, пол и градът, в който живеете); информация, която събираме от Вашето електронно устройство (което, за електронни устройства на ФМИ включва информация за Вашето електронно устройство и използването му от Ваша страна, но когато искаме Вашето съгласие за използване на определени данни, няма да използваме тези данни за тези цели, освен ако не сте дали съгласието си за това); информация, която събираме автоматично; и (когато е разрешено от закона) информация, която придобиваме от трети лица. Когато имаме повече от един вид информация от тези категории, ние ще ги комбинираме, за да подобрим нашия анализ.

Ние я използваме на основание, че:

 • сме получили Вашето съгласие за това (тези случаи ще бъдат ясни от контекста); или
 • имаме легитимен бизнес интерес да анализираме и подобряваме нашите бизнес резултати, нашите продукти, канали за контакт с ФМИ, търговски обекти и събития на ФМИ, както и да поканим други лица да се включат в рекламирането на продукти на ФМИ, пред който Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас, нямат предимство.

Когато не базираме използването от наша страна на информация за Вас на някое от горепосочените правни основания или когато се изисква от закона, ние ще поискаме Вашето съгласие, преди да обработим информацията (тези случаи ще бъдат ясни от контекста).

В някои случаи може да използваме информацията за Вас по начини, които не са описани по-горе. Когато случаят е такъв, ще предоставим допълнителна декларация за защита на личните данни, в която ще бъде обяснено съответното използване. Трябва да прочетете всяка допълнителна декларация във връзка с настоящата декларация.

С кого споделяме информацията за Вас и с каква цел?

Може да споделяме информацията за Вас с:

 • свързани дружества на ФМИ;
 • трети лица, които предоставят продукти или услуги на свързани дружества на ФМИ или на Вас;
 • внимателно подбрани бизнес партньори и рекламодатели на свързани дружества на ФМИ (в области, свързани с наши продукти или съответстващи с нашия стил и имидж), така че те да могат да се свързват с Вас с предложения, които смятат, че биха представлявали интерес за Вас съобразно Вашите предпочитания; и
 • други трети лица, когато това се изисква или е разрешено от закона.

Ние споделяме информация за Вас с други лица само в съответствие с приложимите закони. Вследствие на това, когато законът изисква Вашето съгласие, ние първо ще го поискаме.

Споделяне на информацията с други свързани дружества на ФМИ

 • Информация за Вас ще бъде споделяна с Филип Морис Продъктс СА (със седалище в Ньошател, Швейцария), където се намира централната администрация за обработване на лични данни за свързаните дружества на ФМИ. Филип Морис Продъктс СА обработва информацията за Вас за всички посочени в настоящата декларация цели.
 • Информацията за Вас може да бъде споделена с свързаното дружество на ФМИ, който отговаря за държавата, в която живеете (ако това не е свързаното дружество на ФМИ, който пръв е събрал информацията), за всички посочени в настоящата декларация цели.
 • Информация за Вас може да бъде споделена и с друг свързани дружества на ФМИ, с които осъществявате контакт (например ако пътувате и желаете за узнаете къде да купите продукти на ФМИ в друга държава или къде да намерите услуги или поддръжка на продукти на ФМИ), за да подобрим нашите услуги за Вас.
 • Данните за контакт на свързаните дружества на ФМИ и държавите, където те са установени, можете да намерите на нашия уебсайт.

Според държавата, в която се намирате, искаме да Ви информираме за някои допълнителни въпроси.

Повече информация, ако се намирате в Япония...

Ако се намирате в Япония, имайте предвид, че споделяме информация за Вас за целите, описани в настоящата декларация, с други свързани дружества на ФМИ на основание „съвместно използване“ съгласно японските закони за защита на личните данни. Когато правим това, Филип Морис Япония Лимитид продължава да управлява Вашата лична информация отговорно и изискваме от лицата, с които споделяме данните, да правят същото. Освен това, ако тези лица се намират извън Япония, ние предприемаме разумни мерки в съответствие със съответните закони и разпоредби.

Обмен на данни с трети лица

До степента, позволена от приложимото законодателство, може да споделяме информация за Вас с трети лица, които предоставят на свързаните дружества на ФМИ или на Вас продукти или услуги (като професионални консултанти, доставчици на платежни услуги, куриерски служби, търговци на дребно, продуктови консултанти, доставчици на информационни услуги и доставчици на услуги по удостоверяване на възрастта).

До степента, позволена от приложимото законодателство, може да споделяме информация за Вас с внимателно подбрани външни бизнес партньори и рекламодатели на свързани дружества на ФМИ (в съответствие с нещата, които асоциирате с нашите продукти, например защото имат сходен или допълващ се имидж, стил или функционалност), за да могат да се свързват с Вас във връзка с продукти, услуги и промоции, които считат, че биха представлявали интерес за Вас съобразно Вашите предпочитания.

Може да споделяме информация за Вас с други трети лица, когато това се изисква или е разрешено от закона, например: регулаторни органи; държавни органи; в отговор на запитвания от правоохранителни органи или други държавни служители; когато имаме основания да смятаме, че разкриването е необходимо или правилно за предотвратяване на физически вреди или финансови загуби, или във връзка с разследване на подозрения за или на действително извършена незаконна дейност; и в контекста на организационно преструктуриране.

Повече информация, ако се намирате в Германия...

Ако се намирате в Германия, ние споделяме информация за Вас с SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Висбаден, тел.: +49 611 92780, за целите на удостоверяване на възрастта. За да научите повече за начина, по който горепосоченото дружество обработва информация за Вас, вижте тяхната Декларация за защита на личните данни тук.

Повече информация, ако се намирате в Япония...

Ако се намирате в Япония, имайте предвид, че споделяме информация за Вас за целите, описани в настоящата декларация, с Dentsu Tech Inc. („Dentsu”) на основание „съвместно използване“ съгласно японските закони за защита на личните данни. Когато правим това, Филип Морис Япония Лимитид продължава да управлява Вашата лична информация отговорно и изискваме от Dentsu да прави същото.

Къде може да бъде изпращана информацията за Вас?

Подобно на всяка друга мултинационална организация ние предаваме информация в световен мащаб на нашите свързани дружества и доставчици на услуги. Следователно Вашите данни могат да бъдат предавани в други държави като част от нашите стандартни операции. Винаги, когато предаваме Вашите данни в чужбина, ние ще ограничим достъпа до Вашите данни само на онези лица, които трябва да ги видят, ще обработваме Вашите данни в съответствие с нашите вътрешни стандарти за защита на данните, ще ги защитаваме по подходящ начин и ще предаваме информацията само в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Когато предаваме данни, ние ще изискваме от получаващата страна да съхранява поверителността на Вашите данни, да ги изтрие, когато вече не са необходими и да действа в съответствие с настоящата декларация за защита на личните данни. Следователно информацията за Вас може да бъде предавана извън Вашата юрисдикция. Например, ако живеете в ЕС, ЕИЗ, Обединеното кралство, Австралия или Япония, Вашите данни могат да бъдат обработвани в друга държава.

При използване на информация по начина, описан в настоящата декларация, информацията за Вас може да бъде предавана в рамките на или извън държавата или територията, където е събрана, в т.ч. в държава или територия, където може да не се прилагат еквивалентни стандарти за защита на личните данни.

Например, ние и други свързани дружества на ФМИ в рамките на ЕС и ЕИП може да предаваме лична информация на свързани дружества на ФМИ или на други доставчици на услуги извън ЕС и ЕИЗ. Във всички случаи предаването се осъществява:

За предаване на информация от Обединеното кралство в съответствие с ОРЗД на Обединеното кралство и с насоките на Службата на комисаря по информацията.

При всички случаи ще бъдат прилагани подходящи мерки за сигурност с оглед защитата на личната информация в тези държави или територии и съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни.

Нашите доставчици на услуги се намират в много страни по света, включително в частност в ЕИЗ, Швейцария, САЩ, Канада, Индия, Филипините, Индонезия и Австралия.

Как защитаваме информацията за Вас?

Прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на лична информация, която съхраняваме, от неразрешено разкриване, използване, промяна или унищожаване. Когато е приложимо, използваме криптиращи и други технологии, които спомагат за защита на информацията, която ни предоставяте. Също така изискваме от нашите доставчици на услуги да спазват стриктно изискванията за защита и сигурност на личните данни.

За какъв срок се съхранява информацията за Вас?

Ние съхраняваме информацията за Вас за срока, който е необходим за постигане на целите, за които е събрана информацията в съответствие с нашите вътрешни стандарти за съхранение на информация. След изтичане на този срок, информацията се изтрива. Този срок е различен в зависимост от целите, за които е събрана информацията. Имайте предвид, че при определени обстоятелства имате право да поискате от нас да изтрием информацията. Също така понякога може да бъдем задължени по закон да съхраняваме информацията, например за данъчни и счетоводни цели, или да съхраняваме информацията за определен минимален срок, или да я изтрием след определен максимален срок.

Обикновено съхраняваме данни на основание на критериите, описани в таблицата по-долу. Когато тези срокове противоречат на правни задължения, например за данъчни и счетоводни цели, за съхраняване на информацията за определен минимален срок или за изтриването ѝ след определен максимален срок, ние прилагаме тези определени срокове.

Вид

Обяснение/стандартни критерии за съхраняване

предложения за продажби към Вас (в т.ч. маркетингови съобщения) (ако използвате дигитални канали за контакт и е възможно да се осъществи контакт с Вас)

По-голямата част от информацията във Вашия маркетингов профил се съхранява за срока на нашите маркетингови отношения с Вас, например докато продължавате да използвате цифровите канали за контакт или отговаряте на нашите съобщения. Някои елементи от Вашия маркетингов профил обаче, като например записи как сме взаимодействали с Вас, естествено губят своята актуалност с течение на времето и ние ги изтриваме автоматично след определен срок (обикновено 3 години) в зависимост от целта, за която ги събираме.

предложения за продажби към Вас (в т.ч. маркетингови съобщения) (ако вече не поддържате контакт с нас)

Този сценарий е същият като горния, но ако не осъществим контакт с Вас за дълъг период от време (обикновено 2 години), ще спрем да Ви изпращаме маркетингови съобщения и ще изтрием историята на Вашите отговори. Това става например когато не отваряте поканите за събития, не влизате в цифров канал за контакти и не се свързвате с центъра за обслужване на клиенти за този период. Причината е, че при тези обстоятелства допускаме, че предпочитате да не получавате съобщения.

предложения за продажби към Вас (в т.ч. маркетингови съобщения) (ако не можем да осъществим контакт с Вас)

Ако сте се регистрирали да получавате маркетингови съобщения, но информацията за контакт, която сте ни предоставили, не е валидна, ние съхраняваме данните Ви за срок от обикновено 1 година, за да Ви дадем възможност да я коригирате.

предложения за продажби към Вас (в т.ч. маркетингови съобщения) (непълни регистрации)

Ако започнете процес на регистрация в база данни, но не завършите процеса (например ако не завършите процеса за удостоверяване на възрастта или не приемете условията за използване на канала за контакт), ние ще запазим данните Ви (за да Ви дадем възможност да довършите процеса) за срок от 30 дни в зависимост от вида на липсващата информация.

пазарни проучвания

Ако не сте регистрирани в наша база данни за други цели (например маркетингови съобщения, гаранция, обслужване на клиенти) и ползваме публично достъпни данни за Вас с цел добро познаване на пазара или на Вашите предпочитания, ние съхраняваме тази информация за Вас за кратък срок с оглед провеждане на конкретно пазарно проучване.

Ако събираме информация за Вас в друг контекст за пазарни проучвания, ние ще съхраняваме тази информация:

· за целите на конкретното пазарно проучване за разумно необходимия срок (обикновено не повече от 1 година); и

· с цел демонстриране на лоялни практики толкова дълго, колкото е необходимо, за да можем да докажем горните, като редовно извършваме преглед дали тази цел е постигната, за да определим дали съхранението на информацията все още е необходимо.

покупки, трансакции за лоялност и гаранции

Ако закупувате стоки или извършвате трансакция за лоялност, ние съхраняваме съответната информация за срока, необходим за изпълнение на продажбата и с цел изпълнение на законовите задължения (например за данъчни и счетоводни цели и за цели за предотвратяване на измами). Ако също така се регистрирате за гаранционно обслужване за устройство, ние съхраняваме данни за същото за срока на съответната гаранция.

обслужване на клиенти

Ако се свържете с център за обслужване на клиенти, ние правим запис на това събитие (например данни за Вашето запитване и нашия отговор) и съхраняваме този запис за необходимия срок с оглед на нашите взаимоотношения, например ако искате да заменим устройство в гаранционен срок или ако последните Ви запитвания са уместни. Временните записи (например автоматични записи на телефонни разговори, в които търсите упътване към най-близкия търговски обект за търговия на дребно) може да са уместни само до момента на създаване на по-постоянен архив и ще бъдат съхранявани само временно.

системен одит и предотвратяване на измами

Системните одитни записи се съхраняват обикновено за срок до 6 месеца за възстановяване на системата и до 10 години за предотвратяване на измами.

бизнес анализи

Повечето данни от бизнес анализи се съхраняват за срока на маркетинговите ни взаимоотношения с Вас, както е описано в първия ред на таблицата по-горе. Някои елементи от тях обаче, например част от информацията за устройствата (ако изберете да я споделите с нас), естествено губят своята актуалност с времето и ние ги изтриваме автоматично след предварително определен срок, който отговаря на целта, за която са събрани.

данни за устройството

Ние съхраняваме данните, събрани от Вашето устройство (ако изберете да ги споделите с нас), за различен срок спрямо целите, за които ги използваме:

 • подобрение на продукти:5 години (или по-малко, ако изтриете Вашия маркетингов профил)
 • бизнес анализи:5 години (или по-малко, ако изтриете Вашия маркетингов профил)
 • диагностика и надстройки на устройството:изтриват се веднага след предоставяне на услугата
 • демонстриране на справедливо отношение към потребителя:10 години
удостоверяване на възрасттаДанните, които сте ни предоставили, за да удостоверим Вашата възраст, се изтриват, след като завършим процеса на проверка. Извършваме няколко процеса за тази цел, като в зависимост от следвания процес срокът на съхранение варира от няколко минути до шест месеца. Също така съхраняваме някои данни отделно за целите на предотвратяването на измами – вижте по-горе.
разпознаване на възраст чрез компютърен анализ (може да се използва, ако поискате информация за нашите продукти)Вашата снимка се изтрива веднага след анализа (анализът отнема само няколко секунди).

Какви права и възможности за действие имате?

Вие имате всички или някои от следните права по отношение на информацията за Вас, която съхраняваме:

 • да изискате достъп до нея;
 • да изискате коригиране, актуализиране или изтриване;
 • да изискате ограничаване на използването ѝ при определени обстоятелства;
 • да възразите срещу използването ѝ при определени обстоятелства;
 • да оттеглите своето съгласие за ползването ѝ от нас;
 • да поискате преносимост на данните при определени обстоятелства;
 • да откажете да бъде ползвана от нас за директен маркетинг; и
 • да подадете жалба към надзорния орган във Вашата държава (ако има такъв).

Ние Ви предлагаме лесни начини да упражнявате тези права като връзки за отказ от абонамент или чрез адрес за контакт, включен в съобщенията, които получавате.

Някои мобилни приложения, които предлагаме, може също да изпращат push нотификации например за нови продукти или услуги. Можете да деактивирате тези нотификации през настройките на телефона или приложението.

Вашите права зависят от законодателството във Вашата държава. Ако се намирате в Обединеното кралство, Европейския съюз или Европейската икономическа зона, Вие имате правата, посочени в таблицата по-долу. Ако се намирате на друго място, можете да се свържете с нас за повече информация (вж. раздел „Към кого да се обърна, ако имам въпроси?“ в края на настоящата декларация).

Права във връзка с Вашата информация, която съхраняваме

Допълнителна информация (забележка: приложими са някои правни ограничения за всички тези права)

да изискате достъп до нея

Това е потвърждение за:

 • това дали обработваме или не информация за Вас;
 • нашето име и координати за връзка с нас;
 • целта на обработването;
 • категориите на съответната информация;
 • категориите на лицата, с които споделяме информацията и когато тези лица са извън Обединеното кралство/ЕС/ЕИЗ и не са обект на решение на Европейската комисия за адекватно ниво на защита на лични данни, предвидените подходящи гаранции за защита на информацията;
 • (ако ни е известен) източника на информацията, ако не сме я събрали от Вас;
 • (доколкото прилагаме такъв, за което сте били надлежно уведомени) наличие на автоматизиран процес на взимане на решения, в т.ч. профилиране, който има правни последствия за Вас или Ви засяга в значителна степен по сходен начин, както и информация за логиката на процеса, както и значимостта и очакваните последствия от съответното обработване за Вас; и
 • критериите за определяне на срока на съхранение на информацията.

При поискване от Ваша страна, ние ще Ви предоставим копие от информацията за Вас, която ползваме (при условие че това не засяга права и свободи на други лица).

да изискате коригирането или актуализацията ѝ

Това е приложимо, ако информацията, която съхраняваме, е неточна или непълна.

да изискате изтриването ѝ и в някои случаи като разширение на това право, правото „да бъдеш забравен“

Това е приложимо, ако:

 • информацията, която съхраняваме, вече не е необходима за целите, за които я използваме;
 • ние използваме информацията въз основа на Ваше съгласие и Вие оттеглите това съгласие (в този случай ние повече няма да осъществяваме контакт с Вас, освен ако не ни дадете указания да изтрием цялата информация за Вас, като в този случай ще се съобразим с Вашето желание);
 • ние използваме информацията на основание легитимен интерес и установим след Ваше възражение, че нашият интерес за продължаване на използването вече няма предимство;
 • информацията е придобита или използвана незаконно; или
 • с оглед спазване на законово задължение.

да изискате ограничаване на обработването ѝ

Това право е приложимо временно до разглеждане на Вашия случай, ако Вие:

 • оспорвате точността на информацията, която използваме; или
 • сте възразили относно използването на информацията на основание легитимен интерес

(ако изберете да упражните това свое право в тези случаи, ние ще Ви уведомим, преди да започнем да използваме информацията отново).

Това право е приложимо и при условие че:

 • ние използваме информацията незаконно и Вие се противопоставите на изтриването ѝ; или
 • повече нямаме нужда от информацията, но тя Ви е необходима за правна защита.

да възразите срещу обработването ѝ

В този случай имате два вида права:

 1. ако използваме информацията за Вас за директен маркетинг: можете да се откажете от него (без да се налага да мотивирате отказа си) и ние ще изпълним Вашето искане; и
 2. ако използваме информация за Вас на основание легитимен интерес за цели, различни от директен маркетинг, можете да възразите срещу използването ѝ за тези цели, като представите описание на конкретната ситуация, и ние ще разгледаме Вашето възражение.

да оттеглите съгласието за използването ѝ

Това е приложимо, ако правното основание за използване на информацията е Ваше съгласие. Тези случаи ще бъдат ясни от контекста (например, ако сте дали съгласието си, използвайки центъра за предпочитания в наше приложение, можете да оттеглите съгласието си, като изключите съответния ключ).

да се извърши преносимост на данните

Ако:

 1. сте ни предоставили данни; и
 2. използваме данните по автоматизиран начин и на основание Ваше съгласие или изпълнение на задължение по договор с Вас,

Вие имате право да получите обратно данните си в широко използван формат, както и право да поискате да прехвърлим данните на друго лице, ако това е технически възможно за нас.

да подадете жалба към надзорния орган във Вашата държава

Ако имате някакво оплакване, ще приветстваме възможността да го разрешим директно. Моля, преди да се свържете с надзорен орган, обмислете да се свържете с нас чрез данните за контакт, посочени в началото на настоящата декларация.

Ако желаете да се свържете с надзорен орган, данните са следните:

 • За Европейския съюз или Европейската икономическа зона можете да се свържете с Вашия местен орган, както е посочено на уебсайта Europa, чрез тази връзка. Ако не сте сигурни кой е надзорният орган на Вашата юрисдикция, моля, свържете се с нас, като използвате данните, посочени в горната част на тази страница.
 • За Обединеното кралство можете да се свържете със Службата на комисаря по информацията чрез тази връзка.
 • Информация за останалите държави можете да намерите на уебсайта на съответния орган във Вашата държава.

Ако не сте сигурни кой е надзорният орган на Вашата юрисдикция, моля, свържете се с нас, като използвате данните, посочени в горната част на тази страница.

Допълнителни точки по държави

В зависимост от държавата, в която се намирате, може да имате и допълнителни права.

Повече информация, ако се намирате в Австралия...

Ако се намирате в Австралия, за Вас се прилага следната допълнителна информация:

 • ако не ни предоставите Вашата лична информация, може да не сме в състояние (ако е приложимо) да Ви предоставим информацията, продуктите или услугите, които поискате; и
 • в нашата Политика за поверителност (достъпна тук) е обяснено: (i) как можете да получите достъп до и да коригирате личната информация, която съхраняваме за Вас; (ii) как можете да подадете оплакване относно обработването на Вашата лична информация; и (iii) как ще обработим оплакването.

Повече информация, ако се намирате във Франция...

Ако се намирате във Франция, Вие имате право да ни дадете указания относно информацията, която съхраняваме за Вас, в случай на Вашата смърт (по-конкретно дали да я съхраняваме или изтрием, и дали други лица да имат право на достъп до нея). Вие можете:

 • да дадете общи указания на доставчик на дигитални услуги, регистриран в надзорния орган за защита на личните данни на Франция (наречен „CNIL“) (тези указания са приложими за всякакво използване на информация за Вас); или
 • да ни дадете конкретни указания, които са приложими единствено за нашето използване на информацията за Вас.
 • Вашите указания може да изискват от нас да предадем информацията за Вас на трето лице (но когато информацията съдържа информация за други лица, ние имаме задължение за защита на техните права за защита на личните данни и това може да означава, че не можем да изпълним тези указания). Можете да посочите трето лице, което да следи за изпълнението на указанията Ви. Ако не посочите такова трето лице, Вашите наследници ще имат право (освен ако изрично не посочите друго в указанията) да упражняват правата Ви върху информацията за Вас след Вашата смърт:

с оглед разпореждане с Вашето имущество (в този случай Вашите наследници ще имат достъп до информацията за Вас с цел идентифициране и получаване на информация относно Ваше имущество, в т.ч. дигитални стоки или данни, които се считат са семейна памет, които могат да бъдат прехвърлени на Вашите наследници); и

с оглед гарантиране, че ползващите информацията за Вас отчитат Вашата смърт (например закриване на Вашия акаунт и ограничаване на използването или актуализирането на информацията за Вас).

 • Можете да въведете промени или да оттеглите указанията си по всяко време. За допълнителна информация относно обработването на информацията за Вас в случай на Вашата смърт, вижте член 40-1 от Закон 78-17 от 6 януари 1978 г. По подразбиране, при смърт Вие преставате да ползвате своя акаунт и ние ще изтриваме информацията за Вас съгласно нашите политики за съхранение на данни (вж. раздел „За какъв срок се съхранява информацията за Вас?“).

Към кого да се обърна, ако имам въпроси?

Ако имате въпроси или искате да упражните правата си, можете да намерите данни за контакт със съответния свързано дружество на ФМИ и когато е приложимо, съответното длъжностно лице по защита на лични данни, посочени в началото на настоящата декларация.  Координати за връзка се предоставят и в съобщенията, които получавате от свързани дружества на ФМИ.

Ако във Вашата държава има орган за защита на личните данни, Вие имате право да се обърнете към него с въпроси или оплаквания. Ако съответният свързано дружество на ФМИ не може да разреши Вашия въпрос или оплаквания, можете също така да потърсите правна защита от национален съд.

Промени в настоящата декларация

Можем периодично да актуализираме настоящата декларация (и всяка допълнителна декларация, свързана със защита на лични данни). Ще Ви уведомим за измененията, когато това се изисква от закона; като същевременно ще поискаме Вашето съгласие със съответните изменения, когато това се изисква от закона.

Последна редакция: 18 юли 2022 г.