Кои сме ние?

Ние сме член на Филип Морис Интернешънъл. Координати за връзка с нас (име, адрес и др.) ще получите при събиране (или потвърждаване) на информацията за Вас, например чрез отделно съобщение в приложението или на уебсайта, по електронна поща или като допълнение в договора между нас с линк към настоящото съобщение.

 • ФМИ: Филип Морис Интернешънъл, водеща международна група в производството и разпространението на тютюневи изделия. Тя се състои от редица дружества или „филиали“.
 • Филиали на ФМИ: Всеки член от групата от дружества на Филип Морис Интернешънъл е „филиал на ФМИ“. „Ние“ (или „нас“, или „наш“) се отнася до филиала на ФМИ, който първи е събрал информация за Вас.
 • Продукт на ФМИ: означава наш продукт или продукт на друг филиал на ФМИ.

Как събираме информация за Вас?

Може да събираме информация за Вас по различни начини.

 • Вие може да ни предоставяте информацията пряко (например чрез подписване на договор, попълване на формуляр или посредством обаждане до нас).
 • Може да събираме информация автоматично (например при ползване на приложението или уебсайта на ФМИ).
 • Може да придобием информация от трети лица (например публично достъпна информация в социални медии като LinkedIn, Facebook и Twitter).

В настоящото съобщение всички методи, по които Вие влизате в контакт с нас, са обобщени с термина „канали за контакт с ФМИ“. Каналите за контакт с ФМИ включват както физически обекти (например офиси на ФМИ, търговски обекти за търговия на дребно или събития), така и дигитални канали за контакт (например кореспонденция по имейл, приложения и уебсайтове).

Можем да събираме информация за Вас, които Вие предоставяте пряко. Обикновено това става, когато Вие:

 • се регистрирате като член в наши бази данни (това може да се направи, например, лично, чрез приложение или онлайн);
 • търгувате с или предоставяте консултации във връзка с продукти или услуги на ФМИ, например в търговски обект за търговия на дребно;
 • сключите с нас договор за продажба, реклама или дистрибуция на продукти на ФМИ (или за спомагателни дейности в тази връзка);
 • даунлоудвате или ползвате дигитални канали за контакт на ФМИ (например приложение или уебсайт);
 • се свържете с ФМИ през канал за контакт или по имейл, чрез социални медии или по телефон;
 • регистрирате устройство при нас;
 • регистрирате потребител за член на наши бази данни;
 • се абонирате за панелния портал на ФМИ;
 • се регистрирате за получаване на прес-съобщения от ФМИ, имейл нотификации или маркетинг съобщения;
 • участвате в проучвания на ФМИ или (когато е разрешено от закона) в конкурси или промоции на ФМИ; или
 • посетите наши офиси или присъствате на събитие, организирано от филиал на ФМИ.

  Може да събираме информация за Вас и автоматично. Обикновено това става, когато Вие:

  • посетите наши офиси (например под формата на видео (CCTV) запис и регистър на посетителите в сградата);
  • работите в или посещавате обект, където се продават продукти на ФМИ (например чрез събиране на информация за Вас при напускане на обекта или чрез сензори в самия обект, които са свързани с мобилна технология);
  • присъствате на събитие, организирано от филиал на ФМИ (например чрез продажби или покупки по време на събитие), или чрез сензори по време на събитието, свързани с мобилна технология;
  • комуникирате с нас (например чрез канал за контакт с ФМИ, или през социални медии);
  • използвате канал за контакт с ФМИ (например чрез механизми за проследяване в приложение или уебсайт); или
 • качвате публични постове в социалните медии, които ние следваме (например за да разберем общественото мнение или да отговорим на запитвания относно продукти на ФМИ).

Може също така да събираме информация за Вас автоматично чрез използване на бисквитки или сходни технологии за проследяване в дигиталните канали за контакт на ФМИ. Конкретните използвани бисквитки и технологии зависят от съответния канал за контакт с ФМИ. Повече информация за бисквитките (в това число аналитични бисквитки на Google (Google Analytics cookies) и другите подобни технологии, използвани в определен канал за контакт, в т.ч. как можете да се съгласите с или да се откажете от използването на бисквитки, може да намерите в или чрез самия канал за контакт.

Когато е законосъобразно, може да се сдобиваме с информация за Вас от трети лица. Това може да обхваща информация, която се споделя между филиалите на ФМИ, публично достъпна информация от профили (като Вашите предпочитания и интереси) в социални медии на трети лица (като LinkedIn, Facebook и Twitter), както и маркетинг списъци, получени от маркетингови агенции – трети лица.

Може също така да събираме информация в друг контекст, както става ясно, в момента на събирането ѝ.

Каква информация за Вас събираме?

Може да събираме различни видове информация за Вас:

 • информация, необходима за управление и администриране на взаимоотношенията ни с Вас, Вашия работодател или представител
 • информация, необходима за търговия с или предоставяне на консултации във връзка с продукти или услуги на ФМИ (например за изпълнение на поръчки)
 • информация, необходима за оказване на съдействие във връзка с продукти или услуги на ФМИ, или за предоставяне на гаранционни услуги.
 • информация за Вашата дейност по отношение на нашите потребители, продуктите на ФМИ или нас (напр. регистрация на потребител за член на наша база данни, предоставяне на гаранционни услуги, излагане на продукти на ФМИ и рекламни материали за търговски обекти и др.)
 • информация, която ни предоставяте в договори, формуляри или проучвания, или при взаимодействие през дигитални канали за контакт
 • информация за Ваши посещения в наши офиси, обекти или събития
 • информация, която ни предоставяте при контакт (като телефонни обаждания/повиквания, имейл и други) с кол центрове
 • информация за Ваши предпочитания и интереси
 • информация, необходима за удостоверяване на Вашата възраст, самоличност и правомощия да представлявате Вашия работодател, ако е приложимо.

Информацията, която събираме от Вас пряко, става очевидна от контекста, в който ни я предоставяте. Например:

 • ако правите поръчка за продукт към нас през канал за контакт с ФМИ, вие попълвате име, координати за връзка, данни за фактура, както и избраните продукти, така че ние да можем да изпълним поръчката;
 • ако сме в дистрибуторски отношения, вие предоставяте своето име, координати за връзка и данни за фактура, за да можем да управляваме нашите отношения с Вас или Вашия работодател и да изпълним договора си с Вас или Вашия работодател;
 • може да предоставите информация за Вашите предпочитания и интереси във връзка с продуктите, така че да Ви предложим продукти и услуги, които представляват интерес за Вас;
 • може да събираме информация, която ни позволява да удостоверим Вашата възраст, например копие от документ за самоличност или Ваша портретна снимка;
 • може да изпратите снимки на начина, по който излагате продукти на ФМИ или материали за търговските обекти;
 • може да отговаряте на текстови съобщения;
 • може да регистрирате потребител за член на наши бази данни, например, за да можем да предоставим гаранционни услуги.

  Информацията, която събираме автоматично, обикновено ще се отнася до::

 • подробности за Вашето посещение или обаждане (като час и времетраене);
 • в наши офиси, търговски обекти или на наши събития (в т.ч. прилежащите зони), честота на посещенията, кои зони посещавате и за колко време, и какви покупки правите;
 • как ползвате дигитални канали за контакт на ФМИ (като какви страници посещавате, от кои страници се насочвате към тях и към кои отивате след това, въведени думи за търсене, или избрани линкове в съответния канал); и
 • Вашето устройство (като Вашите IP адрес или уникален идентификатор на устройството, данни за местоположение, данни от всякакви бисквитки, които може да сме запазили на Вашето устройство).

Информацията, която събираме от трети лица, обикновено ще се състои от публично достъпна информация (като Ваши предпочитания и интереси), например от публични постове в социални медии.

Целите, за които ползваме информацията за Вас, както и съответните методи на събиране и правното основание за използване са:

 Цел
 Метод на събиране и правно основание за Обработване

Изпълнение на регулаторни задължения

 • удостоверяване на Вашата възраст, самоличност и статус на търговец
 • данъчни и счетоводни задължения
 • търговски санкции
 • проверки за чисто минало
 • управление на въпроси, свързани със здравето и безопасността
 • искания за разкриване на информация съгласно законови и регулаторни задължения
 • конфликт на интереси
 • поддържане на архив от договори и свързаната с тях документация, в които може да сте посочени и Вие
 • разследване на сигнали за неправомерно поведение

 

Тази информация обикновено се предоставя пряко от Вас.

Ние я използваме, защото ни е необходима за да изпълним законовите задължения да предлагаме своите продукти само на пълнолетни лица и да работим законосъобразно (в т.ч. при спазване на корпоративното и данъчно законодателство), да поддържаме финансова и данъчна документация, да не нарушаваме търговски санкции, да спазваме законодателството, свързано с опазване на здравето и безопасността (което може да предвижда поддържане на регистър с инциденти), да изготвяме отчети, да изпълняваме искания за предоставяне на информация на компетентните органи и да управляваме конфликти на интереси, или, в държавите, където не са въведени такива законови задължения, защото имаме легитимен бизнес интерес да предлагаме продуктите си само на пълнолетни лица, както и да осъществяваме дейността си съгласно изискванията за добра практика, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

Продажба на наши продукти

 • изпълнение на поръчки (в т.ч. изпращане на фактури)
 • обработка на Вашите плащания
 • предоставяне на гаранционни услуги

Тази информация обикновено се предоставя пряко от Вас или чрез Вашия работодател, когато е приложимо (обикновено име, длъжност, адрес, имейл адрес, информация за плащане, кореспонденция).

Ние я използваме за изпълнение на договорните си задължения към Вас или Вашия работодател в качеството Ви на купувач на наши продукти.

 

Предоставяне на услуги, свързани с продажбите

 • обработка на Ваши запитвания и искания
 • кореспонденция с Вас
 • обща администрация и разрешаване на проблеми
 • администриране на програми за лоялност
 • управление на работните взаимоотношения

Тази информация обикновено се предоставя пряко от Вас или чрез Вашия работодател.

Ние я използваме, защото имаме легитимен бизнес интерес да предоставяме на Вас или на Вашия работодател услуги, свързани с продажбите, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

 

Развитие на бизнеса и управление на взаимоотношенията (когато е разрешено от закона)

 • за предоставяне на информация за относими новости, промоции и събития
 • за управление на нашите отношения
 • за регистрация на пълнолетни потребители в наши бази данни
 • оказването на помощ при оказването на съдействие от Ваша страна на пълнолетните потребители по отношение на техни клиентски профили
 • за да познаваме Вашите предпочитания (както например към какви продукти и събития проявявате интерес или как да отговорим по-добре на Вашите нужди)
 • за администриране на програми за лоялност
 • за да участвате или провеждате проучвания или кампании за пазарни прочувания
 • за проучване на пазара
 • за разработване на маркетингови стратегии
 • за администриране на маркетингови стратегии
 • за персонализиране на Вашето изживяване в каналите за контакт с ФМИ (например за персонализиране на Ваше посещение с подходящ поздрав или предложения, които ще ви заинтригуват)

Обикновено това ще представлява комбинация от информация, която се предоставя от Вас (например Вашето име и координати за връзка, както и подробност за профилите Ви в социалните медии); информация, която се събира автоматично от нас (например посредством използването на технология за проследяване на ползването на каналите за контакт с ФМИ) и (когато е разрешено от закона) информация, с която се сдобиваме от трети лица (като публични постове в социални медии).

Ние я използваме на основание легитимен бизнес интерес да управляваме взаимоотношенията си с Вас и да Ви информираме за нашия бизнес, продукти и събития, както и да управляваме каналите за контакт с ФМИ и да персонализираме Вашето изживяване, по такъв начин, че Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество пред легитимния ни интерес.

Развитие на бизнеса и управление на взаимоотношенията (когато е разрешено от закона)

 • за да Ви предоставим информация за и да управляваме филиалите на ФМИ, техните промоции, продукти и услуги, търговски обекти, събития, и регулацията на тютюневи изделия; и да разработваме и подобряваме инструменти за постигане на тези цели

Обикновено това ще представлява комбинация от информация, която Вие ни предоставяте (например Вашето име и координати за връзка, както и подробности за профилите Ви в социалните медии); информация, която събираме автоматично (например чрез бисквитки или сходни технологии) и (когато е разрешено от закона) информация, с която се сдобиваме от трети лица (като публични постове в социални медии).

Ние я използваме на основание легитимен бизнес интерес да Ви информираме по тези въпроси, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

В някои държави, където това се изисква по закон, ние ще Ви изпращаме материали в електронен формат, само след получено съгласие за това от Ваша страна.

Администриране на бизнеса

 • общо организационно управление и поддържане на бизнес документация
 • управление на жизнения цикъл на отношенията с търговците (от стартиране на обща работа до преустановяването на работните отношения)
 • управление на посетители и поддържане на регистри
 • организация и провеждане на събития, обучения и програми за съответствие
 • кореспонденция във връзка с нашите отношения с Вас или Вашия работодател, в т.ч. за обработване на Ваши запитвания или искания
 • разработване, пускане в експлоатация, работа и поддръжка на ИТ системи,
 • поддържане на сигурността на системи, устройства и сгради
 • работа с бази данни за контакти и инструменти за взаимодействие
 • осигуряване на безопасна работна среда
 • поддържане на сигурността и безопасността на персонала, клиентите, доставчиците, и посетителите на филиалите на ФМИ и имуществото на всеки от последните

Тази информация обикновено се предоставя пряко от Вас или чрез Вашия работодател.

Ние я използваме, защото имаме легитимен бизнес интерес да изпълняваме дейността си, да управляваме отношенията си с Вас или Вашия работодател и да поддържаме сигурността и целостта на нашите сгради и ИТ системи, пред който Вашите интереси, права и свободи да ограничите използването на информацията за Вас, нямат преимущество.

Сигурност и мониторинг на системите

 • удостоверяване на самоличност и контрол на достъпа и регистриране, където е приложимо
 • мониторинг на системите, устройствата, интернет или имейл на ФМИ, до които сте получили достъп
 • мониторинг на достъпа до помещения на ФМИ, доставки до филиали на ФМИ и процеси по сигурността в нашите помещения

Тази информация се събира автоматично посредством различни средства като автоматизирани системи и мониторинг на устройства, както и CCTV записи и аудио записи на телефонни обаждания в нашите помещения.

Ние я ползваме, защото имаме легитимен бизнес интерес да поддържаме поверителността, целостта и сигурността на нашата физическа и цифрова инфраструктура, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

Спомагателни дейности във връзка с горните цели

 • администриране на Вашите акаунти
 • осигуряване на възможност да ползвате каналите за контакт с ФМИ (например осигуряването на възможност да останете вписани (logged in) в раздели на съответния канал за контакт, които са с ограничен достъп само за оторизирани потребители, управление на Вашите езикови предпочитания, свързване на пазарната Ви количка с Вас)
 • кореспонденция с Вас
 • повишаване на удовлетвореността от Вашето изживяване като например отправяне на предложения за продукти, които може да са подходящи за Вас (въз основа на Ваши предходни поръчки)
 • администриране и разрешаване на проблеми

Обикновено това ще представлява комбинация от информация, която Вие ни предоставяте (обикновено, име и парола (или еквивалентни на тях) и информация, която събираме автоматично (например информация за Вашето устройство, както и от бисквитки или сходни технологии за проследяване).

Ние използваме тази информация на основание, което отговаря на целта за използването ѝ, свързана със съответната дейност, която се подпомага. Например, когато администрираме Ваш акаунт с оглед съдействие при извършване на покупки или за предоставяне на следпродажни услуги, ние използваме информацията, за да изпълним договорните си задължения към Вас като купувач на наши продукти; когато администрираме Вашия акаунт с цел да Ви информираме за наши продукти или когато Ви предлагаме подходящи за Вас поръчки, това е спомагателна дейност с цел бизнес развитие и следователно ние ползваме информацията на основанието, че имаме легитимен бизнес интерес да предлагаме нашите продукти, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество, и т.н.

Бизнес анализи и подобрения

 • което дава възможност на нашите бизнес партньори да Ви информират за потенциални възможности за участие в промоции на продукти на ФМИ
 • за бизнес анализи и подобрения (в т.ч. на продукти на ФМИ, системи, процеси, офиси, търговски обекти, предлагащи продукти на ФМИ, обучения, събития, дигитални канали на ФМИ) и информация, която ние (или наши филиали) предоставяме на Вас, Вашия  работодател или наши клиенти)

Обикновено това ще представлява комбинация от информация, която Вие ни предоставяте; информация, която събираме автоматично и (когато е разрешено от закона) информация, с която се сдобиваме от трети лица

Ние я ползваме на основание легитимен бизнес интерес да анализираме и подобряваме бизнес резултатите си, нашите продукти, системи, процеси, офиси, търговски обекти, обучения, събития, дигитални канали за контакт на ФМИ, и информация, която предоставяме, както и за отправяне на покани за участие в промоции на продукти на ФМИ, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

 

В случай че никое от горните основания не е приложимо за ползването на информация за Вас, ние ще поискаме Вашето съгласие преди да обработваме информацията (тези случаи ще бъдат ясни от контекста).

В някои случаи може да ползваме информацията за Вас по начини, които не са описани по-горе. В тези случаи ще изготвим допълнително съобщение, в което това ползване е подробно описано. Трябва да четете допълнителното съобщение във връзка с и в контекста на настоящото съобщение.

С кого споделяме информацията за Вас и за какви цели?

Може да споделяме информацията за Вас с:

 • филиали на ФМИ;
 • трети лица, които предоставят на филиалите на ФМИ или на Вас продукти или услуги (като професионални консултанти, доставчици на платежни услуги, разносвачи, одитори и доставчици на информационни услуги);
 • внимателно подбрани бизнес партньори и рекламодатели на филиалите на ФМИ (в области, свързани с наши продукти или съответстващи на техния стил и имидж), така че те да могат да се свързват с Вас с предложения, които смятат, че биха представлявали интерес за Вас съобразно Вашите предпочитания и интереси към търговски програми, обучителни материали и обучение; и
 • други трети лица, когато това се изисква или е разрешено от закона (като регулаторни органи; държавни органи или професионални консултанти).

Споделяне на информация с други филиали на ФМИ

 • Информация за Вас ще бъде споделяна с Филип Морис Интернешънъл Мениджмънт СА (със седалище в Лозана, Швейцария), където се намира централната администрация за обработване на лични данни за филиалите на ФМИ. Информация за Вас ще бъде споделяна също така с Филип Морис Интернешънъл ИТ Сървис Център Сарл (със седалище в Лозана, Швейцария) в качеството му на доставчик на технологии за филиалите на ФМИ. Филип Морис Интернешънъл Мениджмънт СА и (доколкото разполага с достъп) Филип Морис Интернешънъл ИТ Сървис Център Сарл обработват информация за Вас за всички посочени в настоящото съобщение цели.
 • Информация за Вас може да бъде споделяна и с филиала на ФМИ, който отговаря за държавата, в която работите (ако това не е филиалът на ФМИ, който първи е събрал информацията) за всички посочени в настоящото съобщение цели.
 • Информация за Вас може да бъде споделяна и с всеки друг филиал на ФМИ, с който осъществитеконтакт или с който работите (например ако продавате продукти или услуги на други филиали на ФМИ или пътувате до други офиси на ФМИ по време на търговските си отношения с филиал на ФМИ).

Данните за контакт на филиалите на ФМИ и държавите, където те са установени, можете да намерите тук.

Споделяне на информация с трети лица

 • Може да споделяме информация за Вас с трети лица, които предоставят на филиалите на ФМИ или на Вас продукти или услуги (като консултанти, доставчици на платежни услуги, разносвачи, търговци на дребно, продуктови консултанти, и доставчици на информационни услуги и услуги по удостоверяване на възрастта).
 • Може да споделяме информация за Вас с внимателно подбрани трети лица бизнес партньори и рекламодатели на филиали на ФМИ (в съответствие с нещата, които Вие може да асоциирате с нашите продукти, например защото те имат сходен или допълващ се имидж, стил или функционалност), за да могат те да се свързват с Вас с предложения за продукти, услуги и промоции, които смятат, че биха представлявали интерес за Вас съобразно Вашите предпочитания.
 • Може да споделяме информация за Вас с други трети лица, когато това се изисква или е разрешено от закона, например: регулаторни органи; държавни органи, в отговор на искане от правоохранителни органи или други служители на държавата; когато имаме основания да смятаме, че разкриването е необходимо или правилно за предотвратяване на физически вреди или финансови загуби, или във връзка с разследване на подозрения за или на действително извършена незаконна дейност; както и в контекста на организационно преструктуриране. 

Къде може да бъде изпратена информацията за Вас?

Подобно на всяка друга мултинационална организация и филиалите на ФМИ предават информация в световен мащаб. Съответно информацията за Вас може да бъде предавана в световен мащаб (ако информация за Васе събрана в рамките на Европейското икономическо пространство, това означава, че информацията за Вас може да бъде предавана извън него).

Когато се използва информация по начина, описан  в настоящото съобщение, информацията за Вас може да бъде предавана в рамките на или извън държавата или територията, където е събрана, в това число в държава или територия, където може да не се прилагат еквивалентни стандарти за защита на лични данни.

Филиалите на ФМИ в Европейското икономическо пространство (ЕИП) предават лична информация на филиали на ФМИ извън ЕИП. Например с цел улесняване на дейността на бизнес в световен мащаб. Във всички случаи предаването се осъществява:

При всички случаи ще бъдат прилагани подходящи мерки за сигурност за защита на личните данни в тези държави или територии в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни. 

Как защитаваме информацията за Вас?

Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на лична информация, която  държим, от неразрешено разкриване, използване, промяна или унищожаване. Когато е приложимо, използваме криптиращи или други технологии, които ни спомагат да предпазим информацията, която ни предоставяте. Също така изискваме от нашите доставчици да спазват стриктно изискванията за защита и сигурност на личните данни.

За какъв срок се запазва информацията за Вас?

Ние запазваме информацията за Вас за срока, който е необходим за постигане на целите, за които е събрана информацията.  След изтичане на този срок, изтриваме информацията. Този срок е различен в зависимост от целите, за които е събрана информацията. Имайте предвид, че при определени обстоятелства имате право да поискате от нас да изтрием на информацията. Също така ние понякога може да бъдем задължени по закон да пазим информацията, например за данъчни и счетоводни цели.

Обикновено запазваме информация на база критериите, описани в таблицата по-долу:

Вид
Обяснение/стандартни критерии за запазване
 • информация, свързана с управление на търговски отношения с търговеца (търговец, използващ дигитални канали за контакт и с който може да се осъществи контакт)

По-голямата част от информацията във Вашия профил на търговец се съхранява за срока на нашите търговски отношения с Вас. Някои елементи от профила обаче, като история на изпълнени задачи, история на получени награди, или история на направени покупки, губят своята актуалност естествено с течение на времето, затова ние изтриваме автоматично такава информация според предварително зададени периоди от време и според целта, за която информацията е събрана.

 • информация, свързана с управление на търговски отношения с търговеца (търговецът, който не е активен през дигиталните канали за контакт)
Този сценарий е същият като горния, освен ако Вие не сте ползвали дигитални канали за контакт за дълъг период (обикновено 2 години), когато ние Ви отнемаме достъпа до дигиталната платформа и изтриваме записите, свързани с ползването на тази платформа от Вас (освен ако те не попадат в обхвата на друга цел на обработване, като например архив на Ваши поръчки). Причината е, че при тези обстоятелства, ние допускаме, че Вие предпочитате да не ползвате дигиталната платформа.
 • търговец (с когото не може да се осъществи контакт)

Ако сте регистриран при нас търговец, но координатите за връзка с Вас, които сте ни предоставили, не са валидни, ние обикновено запазваме информацията за период от 6 месеца, за да Ви дадем възможност да се върнете и да я коригирате

 • търговец (непълна регистрация)

Ако започнете процес на регистрация като търговец, но не го довършите, ние не съхраняваме информация за Вас изобщо. 

 • бизнес документация и платежни документи 

Ние поддържаме архив на фактури, продажби, покупки, направени и получени плащания и съпътстващи документи (договори или имейли) съгласно вътрешните дружествени правила и данъчните изисквания за срок, обикновено, от 11 години. Също така поддържаме и регистър на извършените проверки на доставчици, доколкото и за времето за което се изисква за спазване на нашите законови и регулаторни задължения.

 • записи за посещения

Ако посещавате наши сгради, записите за посетителите обикновено се пазят за срок от три години.

 • CCTV

Ако посещавате наши сгради, CCTV записите обикновено се пазят за срок от няколко дни до няколко седмици в зависимост от конкретната цел на записването.

 • пазарни проучвания

Ако не сте регистрирани в наша база данни и ние ползваме публично достъпна информация за Вас с цел добро познаване на пазара или на Вашите предпочитания, ние ще съхраняваме тази информация за Вас за кратък период от време, за да осъществим конкретно пазарно проучване.

 • покупки и гаранции

Ако закупувате стоки, ние запазваме подробности за това за срока, необходим за довършване на продажбата и с цел спазване на законовите изисквания (например за целите на данъчна и счетоводна отчетност). Ако също така се регистрирате за гаранционно обслужване за продукт на ФМИ, ние запазваме подробностите за това за срок докато могат да имат значение за гаранцията.

 • обслужване на клиенти 

Ако се свържете с център за обслужване на клиенти, ние записваме това (в т.ч. записи за Вашето запитване и нашия отговор) и пазим този запис докато може да има значение за нашите взаимоотношения, например ако искате съвет за това как да ползвате дигитален канал за контакт или ако скорошните Ви запитвания са релевантни. Други записи от значение за обслужването на клиенти (например автоматични записи на телефонни разговори, в които вие търсите упътване към най-близкия търговски обект за търговия на дребно) може да са релевантни само до момента на създаване на по-постоянен архив и ще бъдат съхранявани само временно.

 • системни одитни записи
Системните одитни записи се пазят обикновено само за срок от няколко месеца.
 • бизнес анализи
Данните за бизнес анализи обикновено се събират автоматично, когато ползвате канали за контакт с ФМИ и са анонимизирани/агрегирани непосредствено след събирането им.

Какви права и опции за действие имате?

Вие имате всички или някои от следните права по отношение на информацията за Вас, която ние държим:

 • да изискате достъп до нея;
 • да изискате коригиране, актуализиране или изтриването ѝ;
 • да изискате ограничаване на използването ѝ при определени условия;
 • да възразите срещу използването ѝ при определени обстоятелства;
 • да оттеглите своето съгласие по отношение на използването от нас;
 • преносимост на данните при определени обстоятелства;
 • да откажете бъде ползвана от нас за директен маркетинг; и
 • да подадете жалба в надзорния орган във Вашата държави (ако има такъв).

Ние Ви предлагаме лесни начини да упражнявате тези си права като линкове за отказ от абонамент или чрез адрес за контакт, включен в съобщенията, които получавате, или чрез използване на контактите в параграфа „Към кого да се обърна с въпроси?“ в края на настоящото съобщение.

Някои мобилни приложения, които предлагаме, може също да изпращат push нотификации например за нови продукти или услуги. Можете да деактивирате тези нотификации през настройките на телефона или приложението.

Вашите права зависят от законодателството във Вашата държава. Ако сте в Европейското икономическо пространство, вие имате посочените в таблицата по-долу права. Ако сте на друго място, можете да се свържете с нас за повече информация (виж параграфа „Към кого да се обърна с въпроси?“ в края на настоящото съобщение).

Права във връзка с Вашата информация, която ние администрираме  
Допълнителна информация (забележка: приложими са някои правни ограничения за всички тези права)
 • да изискате достъп до нея 

Това е потвърждение за:

 • дали обработваме или не Ваша информация;
 • нашето име и координати за връзка с нас;
 • целта на обработването;
 • категориите информация, за които става дума;
 • категориите лица, с които споделяме информацията и когато тези лица са извън ЕИП и не са обект на Решение на Европейската комисия за адекватно ниво на защита на лични данни, предвидените подходящи гаранции за защита на информацията;
 • (ако ни е известен) източника на информацията, ако не сме я събрали от Вас;
 • (доколкото прилагаме такива, за което сте били надлежно уведомени) наличие на автоматизиран процес на взимане на решения, в т.ч. профилиране, който има правни последствия за Вас или Ви засяга в значителна степен по сходен начин, както и информация за логиката на процеса, както и значимостта му и очакваните последствия от обработването за Вас; и
 • критериите за определяне на срок на съхранение на информацията.

При поискване от Ваша страна, ние ще Ви предоставим копие от информацията за Вас, която ползваме (при условие, че това не засяга права и свободи на други).

 • да изискате нейното коригиране или актуализация 

Това е приложимо, ако информацията, която държим, е неточна или непълна.

 • да изискате изтриването ѝ

Това е приложимо, ако:

 • информацията, която държим, вече не е необходима за целите, за които я използваме;
 • ние ползваме информацията  въз основа на Ваше съгласие и Вие оттеглите това съгласие (в този случай ние няма да осъществяваме контакт с Вас, освен ако не ни дадете указания да изтрием цялата информация, в който случай ние ще се съобразим с Вашето желание);
 • ние ползваме информацията на основание легитимен интерес и установим след Ваше възражение, че нашият интерес за продължаване на използването вече няма преимущество;
 • информацията е придобита или ползвана незаконно; или

е необходимо с оглед спазване на законово задължение.

 • да изискате ограничаване на обработването ѝ

Това право е приложимо временно, до разглеждане на Вашия случай, ако Вие:

 • оспорвате точността на информацията, която използваме; или
 • сте възразили относно ползването на информацията на основание законен интерес (ако изберете да упражните това свое право при тези случаи, ние ще Ви уведомим преди да започнем да използваме информацията отново).

  Това право е приложимо и при условие че:

 • ние ползваме информацията неправомерно и Вие се противопоставите на изтриването на информацията; или

ние нямаме нужда от информацията, но тя Ви е необходима за правна защита.

 • да възразите срещу обработването ѝ

В този случай имате два вида права:

 • ако ползваме информацията за Вас за директен маркетинг: вие можете да се откажете от него (без да трябва да мотивирате отказа си) и ние ще изпълним Вашето искане; и
 • ако ползваме информация за Вас на основание легитимен интерес за цели, различни от директен маркетинг, вие можете да възразите срещу ползването за тези цели, като представите описание на конкретната ситуация и ние ще разгледаме Вашето възражение.

 

 • да оттеглите съгласието за ползването ѝ

Това е приложимо, ако правното основание за ползване на информацията е Ваше съгласие. Тези случаи са ясни според контекста.

 • на преносимост на данните 

Ако:

 • вие сте ни предоставили данни; и
 • ние използваме данните по автоматизиран начин и на основание Ваше съгласие или изпълнение на задължение по договор с Вас,

Вие имате право да получите обратно данните си в широко използван формат, както и право да поискате прехвърляне на данните към друг, ако това е технически възможно за нас.

 • да подадете жалба към надзорния орган във Вашата държава  

Всяка държава от Европейското икономическо пространство следва да създаде един или повече органи за тази цел.

Координати за връзка с тях можете да намерите тук:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Информация за останалите държави можете да намерите на уебсайта на съответния орган във Вашата държава.

Допълнителни точки по държави

В зависимост от държавата, в която сте, може да имате и допълнителни права.

 • Ако сте във Франция, вие имате право да ни дадете указания относно информацията, която държим за Вас, в случай на Вашата смърт (по-конкретно дали да я задържим или изтрием, и дали други имат право на достъп до нея). Вие можете:
 1. да дадете общи указания на доставчик на цифрови услуги, регистриран в надзорния орган за защита на личните данни на Франция (наречен “CNIL”) (тези указания са приложими за всякакво използване на информацията за Вас); или
 2. да ни дадете конкретни указания, които са приложими единствено за използването на информацията за Вас от нас.

Вашите инструкции може да изискват от нас да предадем информацията за Вас на трето лице (но когато информацията съдържа информация за други лица, ние имаме задължение за защита на техните лични права и това може да означава, че не можем да изпълним тези указания). Можете да посочите трето лице, което да следи за изпълнението на указанията Ви. Ако Вие не посочите такова трето лице, Вашите наследници ще имат право (освен ако изрично не посочите друго в указанията) да упражняват правата Ви върху информацията за Вас след Вашата смърт:

 1. с оглед разпореждане с Вашето имущество (в този случай Вашите наследници ще имат достъп до информацията за Вас с цел получаване и идентифициране на информация относно Ваше имущество, в т.ч. цифрови стоки или данни, които се считат са семейна памет, които могат да бъдат прехвърлени на Вашите наследници); и
 2. с оглед гарантиране, че ползващите информацията за Вас отчитат Вашата смърт (например закриване на банкови сметки и ограничаване на използването или актуализирането на информацията за Вас).

Можете да въведете промени или да оттеглите указанията си по всяко време. За допълнителна информация относно обработването на информацията за Вас в случай на Вашата смърт, запознайте се с член 40-1 от Закон 78-17 от 6 януари 1978 г. По подразбиране, при смърт, Вие преставате да ползвате своя акаунт и ние изтриваме информацията за Вас съгласно нашите политики за запазване на данни (виж раздела „За какъв срок се запазва информацията за Вас?“).

Към кого да се обърнете с въпроси?

Ако имате въпроси или искате да упражните правата си, можете да намерите данни за контакт със съответния филиал на ФМИ и когато е приложимо, съответното длъжностно лице по защита на лични данни, тук. Координати за връзка също така се предоставят в кореспонденцията, която получавате от филиали на ФМИ.

Ако във Вашата държава има орган за защита на лични данни, Вие имате право да се обърнете към него с въпроси или оплаквания. Ако съответният филиал на ФМИ не може да разреши Вашия въпрос или оплаквания, имате право също така да потърсите и правна защита от съответния компетентен съд. 

Промени в настоящото съобщение

Можем да актуализираме настоящото съобщение (и  всяко допълнително съобщение, свързано със защита на лични данни) периодично. Ние ще Ви уведомим за измененията, когато такова изискване е предвидено по закон.

Последна редакция 27 март 2018 г. Предходните версии на настоящото съобщение можете да намерите тук.