Кои сме ние?

Ние сме член на Филип Морис Интернешънъл. Координати за връзка с нас (име, адрес и др.) ще получите при събиране (или потвърждаване) на информацията за Вас, например чрез отделно съобщение в приложението или на уебсайта или по електронна поща, с линк към настоящото съобщение.

 • ФМИ: Филип Морис Интернешънъл, водеща международна група в производството и разпространението на тютюневи изделия. Тя се състои от редица дружества или „филиали“.
 • Филиали на ФМИ: Всеки член от групата от дружества на Филип Морис Интернешънъл е „филиал на ФМИ“. „Ние“ (или „нас“, или „наш“) се отнася до всеки филиал на ФМИ: когато създавате профил на кандидат или кандидатствате за работа, вие предоставяте информация за Вас на всеки филиал на ФМИ, като всеки филиал на ФМИ може да обработва информация за Вас за собствените си цели, свързани с набиране на персонал. Това важи дори и в случаите, когато Вие отговаряте на обява за работа, в която се споменава конкретен филиал на ФМИ или държава/територия.

Как събираме информация за Вас?

Може да събираме информация за Вас по различни начини.

 • Вие може да ни предоставяте информацията пряко (например когато създавате акаунт, създавате профил на кандидат, кандидатствате за работа, участвате/присъствате на интервю, попълвате тест/атестационна карта, изпращате имейл или посредством обаждане до нас).
 • Може да събираме информация автоматично (например когато ползвате приложение или уебсайт на ФМИ).
 • Може да придобиваме информация от трети лица (например от агенции за набиране на персонал, лица, предоставили препоръки,(когато е позволено от закона) доставчици на услуги за скрийнинг на минало и публично достъпни източници като уебсайт на компания, търсене в интернет или социални медии като LinkedIn).

В настоящото съобщение всички методи, по които Вие влизате в контакт с нас, са обобщени с термина „канали за контакт с ФМИ“. Каналите за контакт с ФМИ включват както физически обекти (например офиси, търговски обекти за търговия на дребно или събития), така и дигитални канали за контакт (например приложения и уебсайтове).

Може да събираме информация за Вас, която Вие предоставяте пряко. Обикновено това става, когато Вие:

 • се регистрирате като член в наши бази данни (това може да се направи, например, лично на място, чрез приложение или онлайн, когато създавате акаунт или профил на кандидат);
 • подавате до нас формуляр за кандидатстване за работа и съпътстваща информация;
 • се явите на интервю;
 • попълвате тест/атестационна карта;
 • предоставите информация, че приемате работата, за скрийнинг на чисто минало (background screening) или за постъпване на работа (когато е приложимо);
 •   даунлоудвате или ползвате дигитални канали за контакт на ФМИ (например приложение или уебсайт);
 • се свързвате с нас чрез дигитален канал за контакт на ФМИ, или чрез имейл, чрез социални медии или по телефон;
 • се регистрирате за получаване на прес-съобщения, имейл нотификации или актуална информация за работни места;
 • участвате в проучвания или (когато е позволено от закона) в конкурси или промоции на ФМИ; или
 • качвате публични постове в социалните медии, които ние следваме (например за да разберем общественото мнение).

 

Може също така да събираме информация за Вас автоматично чрез използване на бисквитки или сходни технологии за проследяване в дигиталните канали за контакт на ФМИ. Конкретните използвани бисквитки и технологии зависят от съответния канал за контакт с ФМИ. Повече информация за бисквитките (в това число аналитични бисквитки на Google (Google Analytics cookies) и другите подобни технологии, използвани в определен канал за контакт, в т.ч. как можете да приемете или да отхвърлите използването на бисквитки, моля вижте съобщението за бисквитки, предоставено в или чрез самия канал за контакт. 

Когато е позволено от закона, може да се сдобиваме с информация за Вас от трети лица. Това може да обхваща:

 • информация, от агенции за набиране на персонал;
 • информация, която се споделя между филиали на ФМИ;
 • информация от трети лица социални медии (например, в случай че изберете да улесните логин процеса си в платформата за наемане на работа като позволите директен достъп веднъж след като сте се вписали в акаунта си в социална медия трето лице като Gmail или Yahoo!, или ако искате да качите информация на платформата (например от LinkedIn) вместо да попълвате ръчно формуляр за кандидатстване); и
 • публично достъпна информация от профили (като опит, умения и интереси) в социални медии трети лица (като LinkedIn).

Може също така да събираме информация в друг контекст, както става ясно, в момента на събирането ѝ.

Каква информация за Вас събираме или създаваме?

Може да събираме различни видове информация за Вас:

 • информация, необходима за управление и администриране на взаимоотношенията ни с Вас и за осъществяване на нашата дейност, в т.ч. за изпълнение на наши законови или регулаторни задължения (напр. за удостоверяване на Вашата самоличност, правото да полагате труд, подробности за кандидатурата Ви и, когато е позволено от закона, на вашата пригодност за съответната длъжност чрез проверка на чисто минало).
 • информация, която ни предоставяте във Вашия кандидатски профил, формуляра за кандидатстване за работа, формуляри, и анкети
 • информация, необходима да оценим дали разполагате с необходимите качества за заемане на длъжност, да изготвим списък на одобрените кандидати и да изберем кандидати
 • информация за Ваши посещения в наши офиси и присъствие на събития
 • когато е приложимо, информация, необходима да ви предложим работа и да постъпите на работа (като отправяне на оферта, изготвяне на трудов договор, предоставяне на информация за придобивки и осигуряване на достъп до системи)
 • информация, събрана като част от нашия мониторинг на процеса по набиране на персонал
 • информация, която ни предоставяте при телефонни обаждания или чрез имейли, изпратени до нас
 • информация за Ваши предпочитания, интереси и професионални амбиции
 • информация, събрана като част от нашите бизнес анализи и подобрения

Може да събираме информация за Вас, която Вие предоставяте пряко. Обикновено това става, когато Вие:

 • по време на кандидатстването и по време на процеса по набиране на персонал, Вие ни предоставяте Вашите имена, координати за връзка, както и информация относно умения, квалификации и опит;
 • по време на което и да е интервю или атестация Вие предоставяте отговори на въпроси
 • може да предоставите информация за Вашите професионални амбиции и интереси, така че да можем да Ви изпратим подходящи професионални възможности; и
 • може да събираме информация, която ни позволяват да удостоверим Вашата самоличност и правото да полагате труд, например копие от документ за самоличност или Ваша портретна снимка;

Информацията, която събираме автоматично, обикновено ще се отнася до:

 • подробности за Вашите посещения в нашите офиси, присъствие на интервюта, атестации и събития (като час и времетраене);
 • подробности за ползването на канали за контакт на ФМИ (като приложения/информация, която достъпвате, час и времетраене, каква информация търсите); и
 • Вашите устройства (като IP адрес или друг уникален идентификатор на устройството, данни за местоположение, данни от всякакви бисквитки, които може да сме запазили на Вашето устройство).

Информация, която събираме от трети лица, обикновено ще се състои от:

 • информация, свързана с кандидатстването от агенции за набиране на персонал (когато кандидатствате за длъжност през агенция за набиране на персонал);
 • препоръки и трудови удостоверения от Ваши предишни работодатели или други лица, издали препоръки;
 • Когато е позволено от закона, скрийнинг на минало, доколкото е подходящо за длъжността (като проверка на документ за самоличност, проверка на адреса, потвърждение на квалификации и трудов стаж, проверки в санкционни списъци и списъци на „видни политически личности“, както и информация за присъди);
 • логин информация (login information) и информация от профили от трети лица социални медии (например, в случай че изберете да улесните логин процеса си в платформата за наемане на работа като позволите директен достъп веднъж след като сте се вписали в акаунта си в социална медия трето лице като Gmail или Yahoo!, или ако искате да качите информация на платформата (например от LinkedIn) вместо да попълвате ръчно формуляр за кандидатстване); и
 • публично достъпна информация от профили (като длъжност, умения, квалификации, опит и интереси, например от уебсайт на компания, търсене в интернет или социални медии като LinkedIn).

Информация, която събираме и обработваме за Вас може да включва:

 • Имена
 • Парола
 • Адрес, вкл. домашен и за кореспонденция
 • Координати за връзка, включително личен имейл адрес и домашен/мобилен телефонен номер, когато тези подробности са предоставени като част от кандидатурата Ви
 • Пол
 • Придружително писмо
 • Резюме/формуляр за кандидатстване, в т.ч. лична и професионална информация
 • Как сте научили за работата
 • Наличие на необходимите качества за работа, в т.ч. паспорт или друг официален документ за самоличност
 • Препоръки
 • Удостоверения и извлечения за квалификация
 • Образование и трудов стаж
 • Длъжности, за които сте кандидатствали
 • Настоящи, очаквани и предлагани условия по трудовото правоотношение (например трудово възнаграждение, работно време, отпуски, придобивки)
 • Бележки от интервюта или резултати от атестация
 • Резултат от процеса на кандидатстване и мотиви
 • Причини за оттегляне на кандидатурата (когато е приложимо)
 • Данни за социално осигуряване и данък върху доходите на физическите лица
 • Данъчен код/номер
 • Дата на раждане
 • Семейно положение (за придобивки или когато е приложимо, за дейности в свободното време)
 • Информация за банкова сметка (ако Ви е предложена работа и Вие сте я приели)
 • Снимки и видео записи
 • Информация за потребител на система
 • Автоматизирани записи/регистри на ползването на информационни системи на ФМИ от Вас
 • Информация, представена ни при ползване на информационни системи, които се управляват от филиала на ФМИ
 • Информация за Ваши посещения в нашите офиси или на наши събития

 

Освен това може да събираме и обработваме специални категории информация за Вас като Вашите или Вашия:

 • расов или етнически произход (например с цел следене на изпълнението на политики за равни възможности)
 • политически възгледи (само ако Вие доброволно споделите тази информация)
 • религиозни или философски убеждения (например за осигуряване на подходящи условия)
 • сексуална ориентация(например с цел следене на изпълнението на политики за равни възможности или ако Вие доброволно споделите тази информация)
 • членство в синдикални организации (само ако доброволно споделите тази информация)
 • данни относно Вашето здраве, в т.ч. всякакви увреждания/инвалидност (например за осигуряване на подходящи условия)

Ние ще обработваме тези видове данни, при условие че Вие ги споделите доброволно с нас, при условие че имаме законово задължение да обработваме такава информация, а във връзка с процеса по набиране на персонал – за осигуряване на подходящи условия.

Целите, за които ползваме информацията за Вас, както и съответните методи на събиране и правното основание за използване са:  

Цел
Метод на събиране и правно основание за Обработване

Изпълнение на регулаторни задължения

 • проверки на самоличността и правото да полагате труд
 • оценка на демографския състав на работната ни сила, като например следене на изпълнението на политики за равни възможности

Тази информация обикновено се предоставя пряко от Вас.

Ние я използваме, защото ни е необходима, за да изпълним законовите си задължения да наемаме само лица, които имат право да полагат труд в държавата, в която работата е ситуирана и за да следим демографията на работната ни сила, или, в държавите, където не са въведени такива законови задължения, защото имаме легитимен бизнес интерес да осъществяваме дейността си съгласно изискванията за добра практика, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

Проверка на документи/формуляр за кандидатстване и проучване на кандидата (когато е позволено от закона)

 • проверка на трудовия стаж, квалификация, опит и препоръки
 • когато е позволено от закона, извършване на скрийнинг на минало и проучване на кандидата

 

Тази информация обикновено ще представлява комбинация от информация, която се предоставя пряко от Вас (като част от кандидатурата Ви) и, по време на късните етапи от процеса по набиране, информация, която ние събираме от трети лица като препоръки и (когато е позволено от закона) проверки на съдебно минало.

Ние я използваме, защото ни е необходима, за да изпълним законовите си задължения да наемаме само лица, които разполагат с необходимите качества и са подходящи за длъжността, или, в държави, в които не е налице подобно законово задължение, защото имаме легитимен бизнес интерес да се уверим, че Вие разполагате с необходимите качества и сте подходящи за заемане на длъжност при нас, пред който Вашите интереси, права и свободи да ограничите използването на информацията за Вас, нямат преимущество.

Набиране и подбор на персонал/кандидати

 • набиране и подбор на кандидати, в т.ч. интервюта, атестации, психометрични тестове
 • преглед на формуляри за кандидатстване и онлайн инструменти за оценка/атестация и тестове на умения
 • съставяне на списък с одобрени кандидати
 • изготвяне на оферта и договаряне на придобивки (когато е приложимо)
 • групово, панелно и индивидуално интервю
 • за да ви информираме за резултата от процеса на кандидатстване и за други възможности, които може да представляват интерес за Вас, за обяви за работни места и проследяване на Вашия интереса
 • поддържане на архив/документация

Тази информация обикновено ще представлява комбинация от информация, която се предоставя пряко от Вас (на различни етапи от процеса по набиране на персонал) и информация, която събираме от трети лица като лица, които набират персонал или социални медии, които Вие ползвате, за да споделяте информация с нас.

Ние я ползваме, защото имаме легитимен бизнес интерес да набираме и правим подбор на кандидати за заемане на длъжност при нас (в т.ч. да провеждаме интервюта и атестации), както и да поддържаме архив/документация от процеса по набиране, пред който Вашите интереси, права и свободи да ограничите използването на информацията за Вас, нямат преимущество.

Управление на работната сила преди наемане на работа

 • за дейности, свързани с назначението като подготовка, изготвяне и подписване на трудов договор
 • за създаване на електронно лично досие на служителя и лична картотека
 • за създаване ведомост за заплати
 • за въвеждане на нови придобивки
 • уведомяване на компетентните органи за започване на трудовото правоотношение

Тази информация се събира по време на късните етапи от процеса по набиране и в периода на обработка на предложението за работа и/или нейното приемане.

Ние я ползваме, защото имаме легитимен бизнес интерес да изготвяме необходимите документи за постъпване на работа и да поддържаме пълен вътрешен архив/документация, пред който Вашите интереси, права и свободи да ограничите използването на информацията за Вас, нямат преимущество.

Мониторинг на процеса по набиране на персонал

 • контрол на качеството и проверки за нуждите на мониторинг на съответствието с нашия процес по набиране на персонал

Тази информация се събира по време на нашия процес по набиране на персонал.

Ние я използваме защото имаме легитимен бизнес интерес да проверяваме съответствието с нашия процес по набиране на персонал, пред който Вашите интереси, права и свободи да ограничите използването на информацията за Вас, нямат преимущество.

Спомагателни дейности във връзка с горните цели

 • администриране на Вашите акаунти
 • осигуряване на възможност да ползвате каналите за контакт с ФМИ (например осигуряването на възможност да останете вписани /logged in/ в раздели на съответния канал за контакт, които са с ограничен достъп само за оторизирани потребители, както и управление на Вашите езикови предпочитания)
 • кореспонденция с Вас
 • управление на Вашите срещи с нас (например относно интервю или атестация)
 • повишаване на удовлетвореността от Вашето изживяване
 • администриране и разрешаване на проблеми

Обикновено това ще представлява комбинация от информация, която Вие ни предоставяте (име и парола (или еквивалентни на тях) и информация, която събираме автоматично (например информация за Вашето устройство, както и от бисквитки или сходни технологии за проследяване).

Ние използваме тази информация на основание, което отговаря на целта за използването ѝ, свързана със съответната дейност, която се подпомага. Например, когато администрираме Ваш акаунт с оглед съдействие при търсене на работа или кандидатстване, ние използваме информацията, на основанието, че имаме легитимен бизнес интерес да осъществяваме дейността си и да набираме служители, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

Бизнес анализи и подобрения

 • за оценка на ефективността на нашия процес по набиране на персонал
 • за бизнес анализи и подобрения (в т.ч. за нашия процес по набиране на персонал, събития, дигитални канали за контакт на ФМИ и информацията, която ние (или наши филиали) предоставяме на кандидатите за работа)

Обикновено това ще представлява комбинация от информация, която Вие ни предоставяте; информация, която събираме автоматично; и (когато е позволено от закона) информация, с която се сдобиваме от трети лица.

Ние я използваме, защото имаме легитимен бизнес интерес да анализираме, оценяваме ефективността на и подобряваме работа си във връзка с набирането на персонал, нашите процеси, канали за контакт с ФМИ и събития, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

В случай че никое от горните основания не е приложимо за ползването на информация за Вас  ние ще поискаме Вашето съгласие преди да обработваме информацията (тези случаи ще бъдат ясни от контекста). Може от време на време да искаме изрично съгласие от Вас за обработка на специални категории информация за Вас.

В някои случаи може да ползваме информацията за Вас по начини, които не са описани по-горе. В тези случаи ще изготвим допълнително съобщение, в което това ползване е подробно описано. Трябва да четете допълнителното съобщение във връзка с и в контекста на настоящото съобщение.

Взимаме ли автоматизирани решения?

Ние може да взимаме автоматизирани решения по някои от въпросите, описани в настоящото съобщение (например кого да включим в списъка с одобрени кандидати за интервю). Ако правим това, ние ще Ви обърнем внимание на това в съответния момент, заедно с информация относно използваната логика за решенията, както и значението и предвидените последствия за Вас от подобно обработване на информация за Вас.

С кого споделяме информацията за Вас и за какви цели?

Може да споделяме информацията за Вас с:

 • филиали на ФМИ;
 • трети лица, които предоставят на филиалите на ФМИ или на Вас продукти или услуги (като агенции за набиране на персонал, доставчици на услуги за скрийнинг на минало и доставчици на онлайн инструменти за оценка/атестация);
 • други трети лица, когато това се изисква или е разрешено от закона (като регулаторни органи; държавни органи; предишни, потенциални или бъдещи работодатели; както и в контекста на организационно преструктуриране).

Споделяне на информация с други филиали на ФМИ

 • Информация за Вас ще бъде споделяна с Филип Морис Интернешънъл Мениджмънт СА (със седалище в Лозана, Швейцария), където се намира централната администрация за обработване на лични данни за филиалите на ФМИ. Информация за Вас може да бъде споделяна също така с Филип Морис Интернешънъл ИТ Сървис Център Сарл (със седалище в Лозана, Швейцария) в качеството му на доставчик на технологии за филиалите на ФМИ. Филип Морис Интернешънъл Мениджмънт СА и (доколкото разполага с достъп) Филип Морис Интернешънъл ИТ Сървис Център Сарл обработват информация за Вас за всички посочени в настоящото съобщение цели.
 • Информация за Вас ще бъде споделяна с други филиали на ФМИ за всички посочени в настоящото съобщение цели (например, за да преценим дали отговаряте на изискванията за заемане на длъжности, които са свободни в който и да е от филиалите на ФМИ). Когато качвате информация на платформата за наемане на работа, информацията ще става достъпна за всички филиали на ФМИ, като всеки филиал на ФМИ може да я обработва за собствените си цели, свързани с набиране на персонал. Това важи дори и в случаите, когато Вие отговаряте на обява за работа, в която се споменава конкретен филиал на ФМИ. Съответно, информация за Вас може да бъде предавана в световен мащаб (ако информация за Вас е събрана в рамките на Европейското икономическо пространство, това означава, че информацията за Вас може да бъде предавана извън него).

Данните за контакт на филиалите на ФМИ и държавите, където те са установени, можете да намерите www.pmi.com.

Споделяне на информация с трети лица

 • Може да споделяме информация за Вас с трети лица, които предоставят на филиалите на ФМИ или на Вас продукти или услуги (като агенции за набиране на персонал, доставчици на услуги за скрийнинг на минало, доставчици на онлайн инструменти за оценка/атестация, доставчици на информационни услуги и доставчици на услуги за удостоверяване на самоличността).
 • Може да споделяме информация за Вас с други трети лица, когато това се изисква или е позволено от закона, например: регулаторни органи; държавни органи, в отговор на искане от правоохранителни органи или други служители на държавата; когато имаме основания да смятаме, че разкриването е необходимо или правилно за предотвратяване на физически вреди или финансови загуби, или във връзка с разследване на подозрения за или на действително извършена незаконна дейност; както и в контекста на организационно преструктуриране.
 • В случай че организираме пътуване или настаняване за Вас (например ако е необходимо да пътувате, за да присъствате на интервю), информация за Вас може да бъде споделяна с трети лица, които предоставят услуги за пътуване и настаняване, транспорт или друг тип услуги, свързани с пътувания, като туристически агенции, доставчици на услуги за онлайн резервации, издатели на билети, авиолинии, фирми за коли под наем, доставчици на железопътни услуги и хотели. Тези трети лица ще ползват информацията за Вас за свои цели (например за изпълнение на задължение да Ви предоставят услуги за пътуване и настаняване) и Вие следва да се запознаете с техните съобщения за защита на лични данни за повече информация относно това как те ползват информацията за Вас.

Къде може да бъде изпратена информацията за Вас?

Подобно на всяка друга мултинационална организация и филиалите на ФМИ предават информация в световен мащаб. Когато качвате информация на платформата за наемане на работа, Вие предоставяте информацията на всички филиали на ФМИ, като всеки филиал на ФМИ може да я обработва за собствените си цели, свързани с набиране на персонал. Това важи дори и в случаите, когато Вие отговаряте на обява за работа, в която се споменава конкретен филиал на ФМИ. Съответно информацията за Вас може да бъде предавана в световен мащаб (ако информация за Вас е събрана в рамките на Европейското икономическо пространство, това означава, че информацията за Вас може да бъде предавана извън него).

Когато се използва информация по начина, описан  в настоящото съобщение, информацията за Вас може да бъде предавана в рамките на или извън държавата или територията, където е събрана, в това число в държава или територия, където може да не се прилагат еквивалентни стандарти за защита на лични данни.

Филиалите на ФМИ в Европейското икономическо пространство (ЕИП) ще предават лична информация на филиали на ФМИ извън ЕИП. Например с цел улесняване на дейността на бизнеса в световен мащаб. Във всички случаи предаването ще се осъществява:

 • въз основа на European Commission adequacy decision (Решение на Европейската комисия за адекватно ниво на защита на лични данни);
 • при условие че са предвидени подходящи гаранции, например EU Model Contracts (Стандртни договорни клаузи на ЕС), или
 • когато това е необходимо за изпълнение на задължения по договор между Вас и нас (или за прилагане на преддоговорни мерки, предприети по Ваше искане) или за сключване, или изпълнение на договор между нас и трето лице, например във връзка с организиране на работни пътувания.

При всички случаи ще бъдат прилагани подходящи мерки за сигурност за защита на личните данни в тези държави или територии в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни.

Как защитаваме информацията за Вас?

Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на лична информация, която  държим, от неразрешено разкриване, използване, промяна или унищожаване. Когато е приложимо, използваме криптиращи или други технологии, които ни спомагат да предпазим информацията, която ни предоставяте. Също така изискваме от нашите доставчици да спазват стриктно изискванията за защита и сигурност на личните данни.

За какъв срок се запазва информацията за Вас?

Ние запазваме информацията за Вас за срока, който е необходим за постигане на целите, за които е събрана информацията.  След изтичане на този срок, изтриваме информацията. Този срок е различен в зависимост от целите, за които е събрана информацията. Имайте предвид, че при определени обстоятелства имате право да поискате от нас да изтрием на информацията. Също така ние понякога може да бъдем задължени по закон да пазим информацията, например за данъчни и счетоводни цели.

Обикновено запазваме информация на база критериите, описани в таблицата по-долу:

Вид Обяснение/стандартни критерии за запазване
 • данни от процеса по набиране на персонал

Ако кандидатствате за работа при нас, ние ще съхраняваме Вашите документи за кандидатстване и ще ги пазим за времето, в което те имат значение за нашите взаимоотношения, например за периода на процеса по набиране на персонал, за да можем да Ви представим други възможности, които може да представляват интерес за Вас и, при успешно приключване на процеса на кандидатстване, за периода на Вашата работа при нас.

Обикновено информация за Вас се пази за срок до 12 месеца след датата, на която последно сте се вписали в платформата за набиране на персонал. Като минимум ние пазим документация/записи от процеса по набиране на персонал за законоустановения период, в който биха могли да бъдат предявени претенции във връзка с процеса по набиране на персонал. Може да запазим информация за Вас за по-дълъг срок, ако кандидатствате за определени длъжности и ако това е разрешено или се изисква по в държавата, където е работното място.

Други записи във връзка с процеса по набиране на персонал (например резултати от атестации и проверки за чисто минало) се пазят за кратък период от време до създаване на по-постоянен архив (например записи от резултатите от атестации или проверки за чисто минало).

 • записи за посещения

Ако посещавате наши сгради, записите за посетителите обикновено се пазят за срок от само няколко месеца.

 • CCTV

Ако посещавате наши сгради, CCTV записите обикновено се пазят за срок от само няколко дни.

 • системни одитни записи

Системните одитни записи се пазят обикновено за срок от само няколко месеца.

 • бизнес анализи

Данните за бизнес анализи обикновено се събират автоматично, когато ползвате канали за контакт с ФМИ и се анонимизират/агрегират непосредствено след събирането им.

Какви права и опции за действие имате?

Може да споделяме информацията за Вас с:

 • филиали на ФМИ;
 • трети лица, които предоставят на филиалите на ФМИ или на Вас продукти или услуги (като агенции за набиране на персонал, доставчици на услуги за скрийнинг на минало и доставчици на онлайн инструменти за оценка/атестация);
 • други трети лица, когато това се изисква или е разрешено от закона (като регулаторни органи; държавни органи; предишни, потенциални или бъдещи работодатели; както и в контекста на организационно преструктуриране).

Вашите права зависят от законодателството във Вашата държава. Ако сте в Европейското икономическо пространство, вие имате посочените в таблицата по-долу права. Ако сте на друго място, можете да се свържете с нас за повече информация (виж параграфа „Към кого да се обърна с въпроси?“ в края на настоящото съобщение).

Права във връзка с Вашата информация, която ние администрираме Допълнителна информация (забележка: приложими са някои правни ограничения за всички тези права)
 • да изискате достъп до нея

Това е потвърждение за:

· дали обработваме или не Ваша информация;

· нашето име и координати за връзка с нас;

· целта на обработването;

· категориите информация, за които става дума;

· категориите лица, с които споделяме информацията и когато тези лица са извън ЕИП и не са обект на European Commission adequacy decision (Решение на Европейската комисия за адекватно ниво на защита на лични данни), предвидените подходящи гаранции за защита на информацията;

· (ако ни е известен) източника на информацията, ако не сме я събрали от Вас;

· (доколкото прилагаме такива, за което сте били надлежно уведомени) наличие на автоматизиран процес на взимане на решения, в т.ч. профилиране, който има правни последствия за Вас или Ви засяга в значителна степен по сходен начин, както и информация за логиката на процеса, както и значимостта му и очакваните последствия за Вас от използването на информация за Вас; и

· критериите за определяне на срок на съхранение на информацията.

При поискване от Ваша страна, ние ще Ви предоставим копие от информацията за Вас, която ползваме (при условие, че това не засяга права и свободи на други).

 • да изискате нейното коригиране или актуализация

Това е приложимо, ако информацията, която държим, е неточна или непълна.

 • да изискате изтриването ѝ

Това е приложимо, ако:

· информацията, която държим, вече не е необходима за целите, за които я използваме;

· ние ползваме информацията въз основа на Ваше съгласие и Вие оттеглите това съгласие (в този случай ние няма да осъществяваме контакт с Вас, освен ако не ни дадете указания да изтрием цялата информация, в който случай ние ще се съобразим с Вашето желание);

· ние ползваме информацията на основание легитимен интерес и установим след Ваше възражение, че нашият интерес за продължаване на използването вече няма преимущество;

· информацията е придобита или ползвана незаконно; или

· е необходимо с оглед спазване на законово задължение.

 • да изискате ограничаване на обработването ѝ

Това право е приложимо временно, до разглеждане на Вашия случай, ако Вие:

· оспорвате точността на информацията, която използваме; или

· сте възразили относно ползването на информацията на основание легитимен интерес (ако изберете да упражните това свое право при тези случаи, ние ще Ви уведомим преди да започнем да използваме информацията отново).

Това право е приложимо и при условие че:

· ние ползваме информацията неправомерно и Вие се противопоставите на изтриването на информацията; или

· ние нямаме нужда от информацията, но тя Ви е необходима за правна защита.

 • да възразите срещу обработването ѝ

В този случай имате два вида права:

(i) ако ползваме информацията за Вас за директен маркетинг: вие можете да се откажете от него (без да трябва да мотивирате отказа си) и ние ще изпълним Вашето искане; и

(ii) ако ползваме информация за Вас на основание легитимен интерес за цели, различни от директен маркетинг, вие можете да възразите срещу ползването за тези цели, като представите описание на конкретната ситуация и ние ще разгледаме Вашето възражение.

 • да оттеглите съгласието за ползването ѝ

Това е приложимо, ако правното основание за ползване на информацията е Ваше съгласие. Тези случаи са ясни според контекста.

 • да оспорите определени автоматизирани решения

Ако, като част от процеса по набиране на персонал, ние вземем решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване и това решение поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен (например Вие не бъдете поканен на интервю въз основа на решението), Вие имате правото да оспорите това решение, да поискате решението да бъде преразгледано от човек и да изразите гледната си точка.

Това право не се прилага, ако:

 1. Вие сте дали предварително съгласие за вземане на решението;
 2. това използване на информация за Вас е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас и нас; или
 3. е разрешено по закон.

Както е споменато по-горе, за тези решения ще Ви бъде обърнато внимание в съответния момент, заедно с информация относно използваната логика за решенията, както и значението и предвидените последствия за Вас от подобно обработване на информация за Вас.

 • на преносимост на данните

Ако:

(i) вие сте ни предоставили данни; и

(ii) ние използваме данните по автоматизиран начин и на основание Ваше съгласие или изпълнение на задължение по договор с Вас,

Вие имате право да получите обратно данните си в широко използван формат, както и право да поискате прехвърляне на данните към друг, ако това е технически възможно за нас.

 • да подадете жалба към надзорния орган във Вашата държава

Всяка държава от Европейското икономическо пространство следва да създаде един или повече органи за тази цел.

Координати за връзка с тях можете да намерите тук:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Информация за останалите държави можете да намерите на уебсайта на съответния орган във Вашата държава.

Допълнителни точки по държави

В зависимост от държавата, в която сте, може да имате и допълнителни права.

 • Ако сте във Франция, вие имате право да ни дадете указания относно информацията, която държим за Вас, в случай на Вашата смърт (по-конкретно дали да я задържим или изтрием, и дали други имат право на достъп до нея). Вие можете:
 1. да дадете общи указания на доставчик на цифрови услуги, регистриран в надзорния орган за защита на личните данни на Франция (наречен “CNIL”) (тези указания са приложими за всякакво използване на информацията за Вас); или
 2. да ни дадете конкретни указания, които са приложими единствено за използването на информацията за Вас от нас.

Вашите инструкции може да изискват от нас да предадем информацията за Вас на трето лице (но когато информацията съдържа информация за други лица, ние имаме задължение за защита на техните лични права и това може да означава, че не можем да изпълним тези указания). Можете да посочите трето лице, което да следи за изпълнението на указанията Ви. Ако Вие не посочите такова трето лице, Вашите наследници ще имат право (освен ако изрично не посочите друго в указанията) да упражняват правата Ви върху информацията за Вас след Вашата смърт:

 • с оглед разпореждане с Вашето имущество (в този случай Вашите наследници ще имат достъп до информацията за Вас с цел получаване и идентифициране на информация относно Ваше имущество, в т.ч. цифрови стоки или данни, които се считат са семейна памет, които могат да бъдат прехвърлени на Вашите наследници); и
 • с оглед гарантиране, че ползващите информацията за Вас отчитат Вашата смърт (например закриване на банкови сметки и ограничаване на използването или актуализирането на информацията за Вас).

Можете да въведете промени или да оттеглите указанията си по всяко време. За допълнителна информация относно обработването на информацията за Вас в случай на Вашата смърт, запознайте се с член 40-1 от Закон 78-17 от 6 януари 1978 г. По подразбиране, при смърт, Вие преставате да ползвате своя акаунт и ние изтриваме информацията за Вас съгласно нашите политики за запазване на данни (виж раздела „За какъв срок се запазва информацията за Вас?“).

Към кого да се обърнете с въпроси?

Ако имате въпроси или искате да упражните правата си, можете да се свържете с нас на people.culture@pmi.com или на телефон:
 Координати за връзка също така се предоставят в кореспонденцията, която получавате от филиали на ФМИ.
Ако във Вашата държава има орган за защита на лични данни, Вие имате право да се обърнете към него с въпроси или оплаквания. Ако съответният филиал на ФМИ не може да разреши Вашия въпрос или оплаквания, имате право също така да потърсите и правна защита от съответния компетентен съд. 

Промени в настоящото съобщение

Можем да актуализираме настоящото съобщение (и  всяко допълнително съобщение, свързано със защита на лични данни) периодично. Ще уведомим за измененията, когато такова изискване е предвидено по закон.

Последна редакция 14 май 2018 г.