Кои сме ние?

Ние сме свързано дружество от групата дружества на Филип Морис Интернешънъл. Всички свързани дружества на групата са изброени тук заедно с данните за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни, където е приложимо. Моля, използвайте тези данни, ако искате да се свържете с нас. Координати за връзка с нас (име, адрес и др.) ще получите отделно при (или за потвърждаване на) събирането на информация за Вас, например чрез декларация в приложението, на уебсайта или в съобщение по електронната поща с връзка към настоящата декларация.

 • „Филип Морис Интернешънъл“ или „ФМИ“ означава Филип Морис Интернешънъл, водеща международна група за тютюневи изделия. Тя се състои от редица дружества или „свързани дружества“.
 • „Свързани дружества на ФМИ“: Всеки член от групата дружества на Филип Морис Интернешънъл е „свързано дружество на ФМИ“. „Ние“ (или „нас“ или „наш/а/е/и“) се отнася за всяко свързано дружество на ФМИ: когато създадете профил на кандидат или кандидатствате за дадена длъжност, Вие предоставяте информация за Вас на всяко свързано дружество на ФМИ и всяко свързано дружество на ФМИ може да обработва информация за Вас за своите цели за набиране на персонал. Такъв е случаят дори когато отговаряте на обява за работа, в която се споменава конкретно свързано дружество на ФМИ или държава/територия.

Как събираме информация за Вас?

Може да събираме информация за Вас по различни начини.

 • Можете да ни предоставите информация пряко (например, когато създавате акаунт, създавате профил на кандидат, кандидатствате за работа, участвате в интервю, попълвате тест/оценка, изпращате имейл или провеждате телефонно обаждане до нас).
 • Може да събираме информацията автоматично, когато взаимодействате с нашите системи или комуникираме с Вас (например, когато ползвате приложение или уебсайт на ФМИ, или когато използваме технологии, за да наблюдаваме кога получавате или отваряте имейли или получавате SMS съобщения).
 • Може също така да получим информация от трети страни (например от агенции за набиране на персонал, лица, предоставящи препоръки (когато е разрешено от закона), доставчици, извършващи проверки на биографични данни и публично налични източници, например корпоративни уебсайтове, резултати от търсене в интернет или социални медийни платформи, като LinkedIn).

В настоящата декларация всички методи, чрез които осъществявате контакт с нас, са обобщени с термина „канали за контакт с ФМИ“. Каналите за контакт с ФМИ може да бъдат както физически (например офиси, обекти за търговия на дребно и събития), така и дигитални (например приложения и уебсайтове).

Може да събираме информация за Вас, която предоставяте пряко. Обикновено това става, когато:

 • се регистрирате като член в наши бази данни (например лично на място, чрез приложение или онлайн, когато създавате акаунт или профил на кандидат);
 • ни изпращате заявление за кандидатстване за работа и подкрепяща информация;
 • участвате в интервю;
 • завършвате тест/оценка;
 • предоставяте информация за приемане на работа, проверка на биографични данни и информация за въвеждане в работата (където е приложимо);
 • изтегляте или ползвате дигитални канали за контакт (например приложение или уебсайт);
 • се свързвате с нас чрез канал за контакт с ФМИ или по имейл, чрез социална медия или по телефона;
 • се регистрирате, за да получавате съобщения за медиите, известия по имейл или актуализации за обява за работа;
 • участвате в проучвания или (когато е разрешено от закона) в конкурси или промоции; или
 • присъствате на събитие, организирано от свързано дружество на ФМИ.

Може да събираме информация от електронно устройство, ако изберете да ни изпратите съответната информация. Тази информация може да бъде споделена с нас чрез пряка връзка с интернет или чрез наше приложение, което можете да изтеглите.

Може да събираме информация за Вас автоматично. Обикновено това става, когато:

 • посещавате наши офиси (например под формата на запис от камерите за видеонаблюдение (CCTV) и регистъра на посетителите в сградата);
 • попълвате онлайн тестове за умения и пригодност (включително онлайн и чрез видеозапис);
 • посещавате събитие, организирано от свързано дружество на ФМИ (например чрез сензори на събитието, които са свързани с мобилна технология);
 • използвате системи на ФМИ или предоставени от ФМИ устройства, например лаптоп;
 • комуникирате с нас (например чрез канал за контакт с ФМИ, по имейл или чрез социални медийни платформи);
 • използвате канали за контакт с ФМИ (например бисквитки и уеб маяци/пиксели); или
 • правите публични публикации в социалните медийни платформи, които следим (например, за да разбираме общественото мнение).

Както беше споменато по-горе, може да събираме също информация за Вас автоматично чрез използване на бисквитки или подобни технологии за проследяване (например уеб маяци/пиксели), които получавате, когато посещавате дигиталните канали за контакт с ФМИ или когато получавате електронно съобщение по имейл от нас. Конкретните използвани бисквитки и други механизми зависят от съответния канал за контакт с ФМИ. За да научите повече за механизмите, използвани в даден канал за контакт с ФМИ, в т.ч. как можете да приемете или да отхвърлите използването на бисквитки, моля, вижте предоставената информация във или чрез самия канал за контакт. Тези механизми може да включват аналитични бисквитки на Google (вижте https://policies.google.com/technologies/partner-sites).

Когато е разрешено от закона, може да получаваме информация за Вас от трети лица. Тя може да включва:

 • информация от агенции за набиране на персонал;
 • информация, споделяна между свързаните дружества на ФМИ;
 • информация от сайтове на социални медии на трети страни (например, ако решите да опростите процеса на влизане в платформата за кандидатстване за работа, за да позволите директен достъп, след като сте влезли в профила си в социалните медии на трети страни, като Gmail или Yahoo!, или ако искате да качите информация в платформата (например от LinkedIn), вместо да попълвате ръчно заявление за кандидатстване); и
 • публично налична информация от профили (като Вашия опит, умения и интереси) в сайтове на социални медии на трети страни (като LinkedIn).

Може също така да събираме информация в друг контекст, както става ясно в момента на събирането ѝ.

Каква информация събираме за Вас?

Може да събираме различни видове информация за Вас:

 • информация, необходима за управление и администриране на взаимоотношенията ни с Вас (включително, когато сме съгласни, за възстановяване на определени разходи за участие в интервю) и за управление на нашата дейност, включително за изпълнение на нашите правни и регулаторни задължения (напр. проверка на Вашата самоличност, Вашето право на работа, данни за кандидатстване и, когато е разрешено от закона, Вашата пригодност за работа, като се прилагат проверки на Вашите биографични данни);
 • информация, която ни предоставяте във Вашия профил на кандидат, в заявлението си за кандидатстване за работа, формуляри или проучвания;
 • информация, необходима за оценка на Вашата пригодност за дадена длъжност, списък на първоначално подбрани кандидати и на избраните кандидати;
 • информация за Вашите посещения в нашите офиси и на наши събития;
 • когато е приложимо, информация, необходима за да Ви предложим дадена длъжност и Вашето присъединяване (като изготвяне на предложение за работа, изготвяне на трудов договор, предоставяне на информация за социални придобивки и организиране на достъп до съответните системи);
 • информация, събрана като част от нашето наблюдение и непрекъснато подобряване на процеса на набиране на персонал;
 • информация, която ни предоставяте, когато ни се обаждате по телефона или ни изпращате имейли;
 • информация за Вашите предпочитания, интереси и кариерни цели (включително информация, която извличаме от друга информация, например от статистическа информация);
 • информация, събрана като част от бизнес анализи и подобрения;
 • статистическа информация за Вас (например статистическа информация за хора в определени географски райони).

Информацията, която събираме от Вас пряко, става очевидна от контекста, в който ни я предоставяте. Например:

 • по време на процеса на кандидатстване и набиране на персонал, Вие предоставяте Вашето име, данни за контакт, умения, квалификации, информация за професионален опит и, когато е договорено - информация (като данни за Вашата банкова сметка), която ни позволява да възстановим определени разходи за участието Ви в интервюто);
 • по време на всяко интервю или оценка Вие предоставяте отговори на въпроси;
 • можете да предоставите информация за Вашите кариерни цели и интереси, за да можем да Ви изпращаме подходящи възможности; и
 • може да събираме информация, която ни дава възможност да удостоверим Вашата самоличност и право на работа, например копие от документ за самоличност или снимка на лицето Ви.

Информацията, която събираме автоматично, обикновено се отнася до:

 • данни за Вашите посещения в нашите офиси, участие в интервюта, оценки и събития (като време и продължителност);
 • данни за използването от Ваша страна на канали за контакт с ФМИ (като приложения/информация, до които е осъществен достъп, време и продължителност, търсена информация); и
 • Вашите устройства (като IP адрес или друг уникален идентификатор на устройството, данни за местоположение, данни от бисквитки, които може да сме поставили на Вашето устройство).

Информацията, която събираме от трети страни, обикновено съдържа:

 • информация за кандидатстване за работа от агенции за набиране на персонал (когато кандидатствате за длъжност чрез агенция за набиране на персонал);
 • препоръки и удостоверения от предишните Ви работодатели или от други лица, които за Ви предоставили препоръки;
 • когато е разрешено от закона, информация за проверка на биографичните данни, както е уместно за длъжността (като проверка на документ за самоличност, проверка на адрес, потвърждаване на квалификации и трудов стаж, търсене на наложени санкции и списъци с видни политически личности, както и данни за осъдителни присъди);
 • информация за вход и информация от профили от сайтове на социални медии на трети страни (например, ако изберете да опростите процеса на влизане в платформата за кандидатстване за работа, за да позволите директен достъп, след като сте влезли в профила си в социалните медии на трета страна, като Gmail или Yahoo!, или ако искате да качите информация в платформата (например от LinkedIn), вместо да попълвате ръчно заявление за кандидатстване); и
 • публично налична информация от профили (като Вашата длъжност, умения, квалификации, опит и интереси, например от корпоративен уебсайт, резултати от търсене в интернет или в платформи на социални медии, като LinkedIn).

Информацията, която събираме и обработваме за Вас, може да включва:

 • Вашето име;
 • Вашата парола;
 • Вашия адрес, включително домашен адрес и адрес за кореспонденция;
 • данни за контакт, включително личен имейл адрес и домашен телефонен номер/личен мобилен телефонен номер, когато тези данни са предоставени като част от Вашето заявление за кандидатстване;
 • пол;
 • мотивационно писмо;
 • автобиография/заявление за кандидатстване за работа, включително лична и професионална информация;    
 • как сте научили за работата;
 • право на работа, включително паспорт или друг официален документ за самоличност;
 • препоръки;
 • справки и сертификати, удостоверяващи квалификацията;
 • образование и трудов стаж;
 • информация за военна служба;
 • длъжности, за които сте кандидатствали;
 • текущи, очаквани и предложени условия на работа (напр. заплащане, работно време, отпуски, социални придобивки)
 • бележки от проведените интервюта и резултати от оценката;
 • резултат от кандидатстването и основания;
 • основание за оттегляне на Вашата кандидатура за работа (където е приложимо);
 • данни за социално осигуряване и данък върху доходите на физически лица;
 • данъчен кодекс;
 • дата на раждане;
 • семейно положение;
 • информация за банкова сметка (ако се съгласим да възстановим определени разходи за участието Ви в интервюто или ако Ви бъде предложена работа и я приемете);
 • снимки и видеозаписи;
 • системна потребителска информация;
 • автоматизирани записи на Вашето използване на информационните системи на ФМИ;
 • информация, която ни е предоставена при използване на информационните системи, с които работят свързаните дружества на ФМИ;
 • информация за Вашите посещения в нашите офиси и на наши събития.

Можем също да събираме и обработваме специални категории информация за Вас, например:

 • расов или етнически произход (например за наблюдение на предоставянето на равни възможности);
 • политически убеждения (само ако споделяте доброволно тази информация);
 • религиозни или философски убеждения (например за осигуряване на подходящи условия на работа);
 • сексуална ориентация (например за наблюдение на предоставянето на равни възможности или ако споделяте доброволно тази информация);
 • членство в профсъюзи (само ако споделяте доброволно тази информация);
 • членство в синдикални организации (само ако доброволно споделите тази информация);
 • данни за Вашето здраве, включително инвалидност (например за осигуряване на подходящи условия на работа).

Ние ще обработваме тези категории данни, ако ги споделите доброволно с нас, ако имаме законово задължение да обработваме тази информация и във връзка с процеса на набиране на персонал с цел осигуряване на подходящи условия на работа.

Целите, за които използваме информацията за Вас, както и съответните методи за събиране и правното основание за използване, са:

ЦелМетод на събиране и правно основание за обработване

Изпълнение на регулаторни задължения

 

 • проверки на самоличността и правото на работа 
 • оценка на демографския състав на работната ни сила, като наблюдение на предоставянето на равни възможности

Тази информация обикновено се предоставя директно от Вас.

Ние я използваме, защото е необходима за спазване на законово задължение да наемаме само хора с право на работа в държавата, в която е установено работното място, както и да проследяваме демографските данни на нашата работна сила, или, в държави, в които няма такова правно задължение, защото имаме легитимен бизнес интерес да извършваме дейност в съответствие с изискванията за добра практика, които имат преимуществено юридическо действие пред Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас.

Проверка на заявлението за кандидатстване и проверка на кандидата (когато е разрешено от закона) 

 

 • проверка на трудовия стаж, квалификациите, опита и препоръките
 • където е разрешено от закона, проверка на кандидата и проверка на биографичните данни

Тази информация обикновено е комбинация от предоставена пряко от Вас информация (като част от Вашето заявление за кандидатстване) и информация, която събираме от трети страни през по-късните етапи от нашия процес на набиране на персонал, като препоръки и (когато е разрешено от закона) свидетелства за съдимост.

Ние я използваме, защото е необходима за спазване на правно задължение да наемаме само отговарящи на условията и подходящи лица, или - в държави, в които няма такова правно задължение, защото имаме легитимен бизнес интерес да гарантираме Вашата пригодност и допустимост за заемане на длъжност в нашето дружество, който има преимуществено юридическо действие пред Вашите интереси, права и свободи за ограничаване на използването на информацията за Вас. 

Набиране и подбор

 

 • набиране и подбор на кандидати, включително интервюта, видеозаписи, оценки, психометрични тестове
 • преглед на формуляри за кандидатстване, онлайн инструменти за оценка и тестове на умения
 • изготвяне на списък на предварително избрани кандидати 
 • където е приложимо, администриране на възстановяването на определени разходи за участие в интервю
 • където е приложимо, отправяне на предложение за работа и договаряне на социални придобивки
 • интервю в група, с комисия или индивидуално интервю
 • информираме Ви за резултата от процеса на кандидатстване за работа и за други възможности, които може да представляват интерес за Вас, оповестяване на длъжности и проследяване на интереса 
 • документиране

Тази информация обикновено е комбинация от предоставена пряко от Вас информация (на различни етапи от процеса на набиране на персонал) и информация, която събираме от трети страни, например специалисти по подбор на персонал или социална медийна платформа, която използвате, за да споделяте Ваша информация с нас.

Ние я използваме, защото имаме легитимен бизнес интерес да набираме и избираме кандидати за длъжности в дружеството ни (включително да провеждаме интервюта и оценки), да управляваме и да документираме процеса на набиране на персонала, който има преимуществено юридическо действие пред Вашите интереси, права и свободи за ограничаване на използването на информацията за Вас.

Управление на работната сила преди наемане на работа 

 

 • дейности по наемане, като подготовка, изготвяне и подписване на трудов договор
 • създаване на електронно лично досие и личен архив
 • създаване на платежни ведомости
 • регистриране на новоназначени служители за получаване на социални придобивки 
 • съобщаване на правните органи за сключването на трудов договор 

Тази информация се събира през по-късните етапи от нашия процес за набиране на персонал и по време на обработването и/или приемането на предложението за работа.

Ние я използваме, защото имаме легитимен бизнес интерес да изготвяме необходимите документи за наемане на работа и да водим необходимите вътрешнофирмени регистри, който има преимуществено юридическо действие пред Вашите интереси, права и свободи за ограничаване на използването на информацията за Вас.

Наблюдение на процеса на набиране на персонал 

 

 • контрол на качеството и проверки за наблюдение на спазването на нашия процес по набиране на персонал

Тази информация се събира в рамките на процеса на набиране на персонал.

Ние я използваме, защото имаме легитимен бизнес интерес да проверяваме спазването на нашия процес на набиране на персонал, който има преимуществено юридическо действие пред Вашите интереси, права и свободи за ограничаване на използването на информацията за Вас.

Спомагателни дейности във връзка с всички от горепосочените цели 

 

 • администриране на Вашите акаунти
 • предоставяне на възможност да използвате каналите за контакт с ФМИ (например разрешение да останете регистрирани в разделите на даден канал за контакт, които са запазени само за упълномощени потребители и администриране на Вашето предпочитание за език)
 • комуникация с Вас
 • насрочване на Вашите срещи с нас (например за провеждане на интервю или оценка) 
 • подобряване на потребителското Ви изживяване
 • администриране и отстраняване на проблеми

Тази информация обикновено е комбинация от информация, която ни предоставяте (име, парола (или еквивалент)) и информация, която събираме автоматично (например информация за Вашето устройство, бисквитки и подобни технологии за проследяване).

Ние използваме тази информация на основание, което съответства на целта за използване на информацията, за която предоставяме поддръжка. Например, когато администрираме Вашия акаунт за поддържане на търсене или кандидатстване за работа, ние използваме информацията на основание, че имаме легитимен бизнес интерес да упражняваме нашата дейност и да набираме персонал, който има преимуществено юридическо действие пред Вашите интереси, права и свободи за ограничаване на използването на информацията за Вас. 

Бизнес анализи и подобрения

 

 • оценка на ефективността на нашия процес по набиране на персонал
 • бизнес анализи и подобрения (включително за нашия процес на набиране на персонал, събития, цифрови канали за контакт с ФМИ и информацията, която ние (или нашите свързани дружества) предоставяме на кандидатите за работа)

Тази информация обикновено е комбинация от информация, която ни предоставяте, информация, която събираме автоматично и (когато е разрешено от закона) информация, която получаваме от трети страни. 

Ние я използваме на основание, че имаме легитимен бизнес интерес да анализираме, оценяваме ефективността и подобряваме нашите усилия за набиране на персонал, процеси, канали за контакт с ФМИ и събития, който има преимуществено юридическо действие пред Вашите интереси, права и свободи за ограничаване на използването на информацията за Вас.

Когато не базираме използването от наша страна на информация за Вас на някое от горепосочените правни основания или когато се изисква от закона, ние ще поискаме Вашето съгласие, преди да обработим информацията (тези случаи ще бъдат ясни от контекста). Може да искаме периодично Вашето изрично съгласие за обработване на специални категории информация за Вас.

В някои случаи може да използваме информацията за Вас по начини, които не са описани по-горе. Когато случаят е такъв, ще предоставим допълнителна декларация за защита на личните данни, в която ще бъде обяснено съответното използване. Трябва да прочетете всяка допълнителна декларация заедно с настоящата декларация.

Вземаме ли автоматизирани решения?

Можем да вземаме автоматизирани решения по всеки от въпросите, посочени в настоящата декларация (например скрининг и кои кандидати да включим в списък на първоначално подбрани кандидати за интервю). В такъв случай ще Ви информираме за тези решения в съответния момент, като същевременно ще Ви предоставим информация за логиката, на която се основава решението, както и за значението и предвидените последици за Вас от съответното използване на информацията за Вас.

С кого споделяме информацията за Вас и с каква цел?

Може да споделяме информацията за Вас със следните лица:

 • свързани дружества на ФМИ;
 • трети лица, които предоставят на свързаните дружества на ФМИ или на Вас продукти или услуги (като агенции за набиране на персонал, доставчици, извършващи проверки на биографични данни, доставчици на онлайн оценки и доставчици, които подкрепят усилията на ФМИ за подобряване на изживяването на кандидата); и
 • други трети лица, когато това се изисква или разрешава от закона (като регулаторни органи; държавни отдели; бивши, потенциални или бъдещи работодатели; както и в контекста на организационното преструктуриране).

Ние споделяме информация за Вас с други лица само в съответствие с приложимите закони. Съобразно с това, първо ще поискаме Вашето съгласие, когато е необходимо по закон.

Споделяне на информацията с други свързани дружества на ФМИ

 • Информация за Вас ще бъде споделяна с Филип Морис Продъктс СА (със седалище в Ньошател, Швейцария), където се намира централната администрация за обработване на лични данни за свързаните дружества на ФМИ. Информацията за Вас ще бъде споделяна и с Филип Морис Интернешънъл ИТ Сървис Сентър Сарл (със седалище в Лозана, Швейцария) в качеството му на доставчик на технологии за свързаните дружества на ФМИ. Филип Морис Продъктс СА и (до степента, до която има достъп) Филип Морис Интернешънъл ИТ Сървис Сентър Сарл обработват информацията за Вас за всички цели, описани в настоящата декларация.
 • Информацията за Вас ще бъде споделяна с други свързани дружества на ФМИ за всички цели, описани в настоящата декларация (например, за да се определи дали отговаряте на изискванията за свободните работни места в някое от свързаните дружества на ФМИ). Когато качвате информация в платформата за търсене на работа, тя ще бъде предоставена на всяко свързано дружество на ФМИ, което може да я обработва за своите цели за набиране на персонал. Такъв е случаят дори когато отговаряте на обява за работа, в която се споменава конкретно свързано дружество на ФМИ. Съобразно с това, информацията за Вас може да бъде предавана в световен мащаб (ако Вашата информация се събира на територията на Европейското икономическо пространство, това означава, че Вашата информация може да бъде предадена извън него).

Данните за контакт на свързаните дружества на ФМИ и държавите, където те са установени, можете да намерите тук.

Допълнителни точки по държави

Според държавата, в която се намирате, искаме да Ви информираме за някои допълнителни въпроси.

Повече информация, ако се намирате в Япония...

Ако се намирате в Япония, имайте предвид, че споделяме информация за Вас за целите, описани в настоящата декларация, с други свързани дружества на ФМИ на основание „съвместно използване“ съгласно японските закони за защита на личните данни. Когато правим това, Филип Морис Япония Лимитид (PMJ) продължава да управлява Вашата лична информация отговорно и изискваме от лицата, с които споделяме данните, да правят същото. Освен това, ако тези лица се намират извън Япония, ние предприемаме разумни мерки според съответните закони и разпоредби.

Предоставяне на данни на трети лица

 • Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, може да споделяме информация за Вас с трети лица, които предоставят на свързаните дружества на ФМИ или на Вас продукти или услуги (като агенции за набиране на персонал, доставчици на услуги за проверка на биографични данни, доставчици на услуги за онлайн оценки, доставчици на информационни услуги и доставчици на услуги за удостоверяване на самоличността).
 • Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, може да споделяме информация за Вас с други трети лица, когато това се изисква или е разрешено от закона, например: регулаторни органи; държавни органи; в отговор на запитвания от правоохранителни органи или други държавни служители; когато имаме основания да смятаме, че разкриването е необходимо или правилно за предотвратяване на физическо увреждане или финансови загуби, или във връзка с разследване на подозрения за или на действително извършена незаконна дейност; и в контекста на организационно преструктуриране.
 • В случаите, когато организираме пътувания или хотелско настаняване (например за Ваше пътуване за участие в интервю), информацията за Вас може да бъде предоставена на трети лица, които предоставят услуги за пътуване и хотелско настаняване, транспорт или друг тип пътни услуги, като туристически агенции, доставчици на услуги за онлайн резервации, издатели на билети, авиолинии, фирми за коли под наем, доставчици на железопътни услуги и хотели. Тези трети лица ще ползват информацията за Вас за свои цели (например за изпълнение на задълженията си да Ви предоставят транспортни или хотелски услуги) и Вие трябва да се запознаете с техните декларации за защита на лични данни за повече информация относно това как ползват информацията за Вас. Имайте предвид също, че може да имате права, които може да бъдат упражнявани срещу тези трети лица по отношение на извършваното от тях обработване на информация за Вас.

Къде може да бъде изпращана информацията за Вас?

Подобно на всяка друга мултинационална организация ние предаваме информация в световен мащаб на нашите свързани дружества и доставчици на услуги.  Следователно Вашите данни могат да бъдат предавани в други държави като част от нашите стандартни операции.  Винаги, когато предаваме Вашите данни в чужбина, ние ще ограничим достъпа до тях само за онези лица, които трябва да ги видят, ще обработваме Вашите данни в съответствие с нашите вътрешни стандарти за защита на данните, ще ги защитаваме по подходящ начин и ще предаваме информацията само в съответствие с приложимите закони за защита на данните.  Когато предаваме данни, ние ще изискваме от получаващата страна да съхранява поверителността на Вашите данни, да ги изтрие, когато вече не са необходими и да действа в съответствие с настоящата декларация за защита на личните данни.  Следователно информацията за Вас може да бъде предавана извън Вашата юрисдикция.  Например, ако се намирате на територията на Европейското икономическо пространство („ЕИП“), Европейския съюз, Обединеното кралство, Австралия или Япония, Вашите данни може да бъдат обработвани в друга държава.

При използване на информация по начина, описан в настоящата декларация, информацията за Вас може да бъде предавана в рамките на или извън държавата или територията, където е събрана, в т.ч. в държава или територия, където може да не се прилагат еквивалентни стандарти за защита на личните данни.

Например, ние и други свързани дружества на ФМИ в рамките на ЕС и ЕИП може да предаваме лична информация на свързани дружества на ФМИ или на техни доставчици на услуги извън ЕС и ЕИП. Във всички случаи предаването се осъществява:

 • с Ваше съгласие или когато това е необходимо за изпълнение на задължения по договор между нас (или за прилагане на поискани от Вас мерки преди сключване на договор) или за сключване или изпълнение на договор между нас и трето лице във Ваш интерес, например във връзка с организиране на пътувания.

За предаване на информация от Обединеното кралство в съответствие с ОРЗД на Обединеното кралство и с насоките на Службата на комисаря по информацията. 

При всички случаи ще бъдат прилагани подходящи мерки за сигурност с оглед защитата на личната информация в тези държави или територии и съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни.

Нашите доставчици на услуги се намират в много страни по света, включително в частност в ЕИП, Швейцария, САЩ, Канада, Индия, Филипините, Индонезия и Австралия.

Как защитаваме информацията за Вас?

Прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на личната информация, която съхраняваме, от неразрешено разкриване, използване, промяна или унищожаване. Когато е приложимо, използваме криптиращи и други технологии, които спомагат за защита на информацията, която ни предоставяте. Ние изискваме също от нашите доставчици на услуги да спазват еквивалентни изисквания за защита и сигурност на личните данни.

За какъв срок се съхранява информацията за Вас?

Ние съхраняваме информацията за Вас за срока, който е необходим за постигане на целите, за които е събрана информацията в съответствие с нашите вътрешни стандарти за съхранение на информация. След изтичане на този срок, информацията се изтрива. Този срок е различен в зависимост от целите, за които е събрана информацията. Имайте предвид, че при определени обстоятелства имате право да поискате от нас да изтрием информацията. Понякога може да имаме също правни задължения да съхраняваме информацията, например за данъчни и счетоводни цели, да съхраняваме информацията за определен минимален срок или да я изтрием след определен максимален срок.

Обикновено съхраняваме данни на основание на критериите, описани в таблицата по-долу. Когато тези срокове противоречат на правни задължения, например за данъчни и счетоводни цели, за съхраняване на информацията за определен минимален срок или за изтриването ѝ след определен максимален срок, ние прилагаме тези определени срокове.

ВидОбяснение/стандартни критерии за съхраняване

 • данни за процеса на набиране на персонал

Ако кандидатствате за работа при нас, ние водим записи за Вашата кандидатура и ще ги запазим, докато са приложими за нашите отношения, например в хода на процеса на набиране на персонал, за да Ви информираме за други възможности, които може да представляват интерес за Вас, и ако Вашата кандидатура е успешна, за продължителността на Вашето трудово правоотношение с нас. 

Обикновено информацията за Вас се съхранява за период до 12 месеца от датата, на която сте влезли за последен път в платформата за набиране на персонал. Ние водим записи за процеса на набиране на персонал най-малко за законоустановения срок, в който може да бъде предявен иск, произтичащ от процеса на набиране на персонал. Може да съхраняваме информация за Вас за по-дълъг срок, ако кандидатствате за определени категории работни места и това е разрешено или необходимо в държавата, в която е установено съответното работно място.

Други записи, свързани с процеса на набиране на персонал (например резултати от оценката и проверки на биографичните данни), се съхраняват за кратък срок, докато бъдат получени по-неизменни записи (например запис на резултата от оценката или проверка на биографичните данни).


 • записи за посетители
Ако посещавате наши сгради, записите за посетителите обикновено се пазят за срок от няколко месеца. 

 • Видеонаблюдение (CCTV)
Ако посещавате наши сгради, записите от камерите за видеонаблюдение обикновено се пазят за срок от няколко дни.

 • системен одит и предотвратяване на измами
Системните одитни записи се съхраняват обикновено за срок до 6 месеца за възстановяване на системата и до 10 години за предотвратяване на измами. 

 • бизнес анализи
Данните за бизнес анализи обикновено се събират автоматично, когато ползвате дигитални канали за контакт с ФМИ и са анонимизирани/агрегирани непосредствено след събирането им.

Какви права и възможности за действие имате?

Вие имате всички или някои от следните права по отношение на информацията за Вас, която съхраняваме:

 • да изискате достъп до нея;
 • да изискате коригиране, актуализиране или изтриване;
 • да изискате ограничаване на нейното използване при определени обстоятелства;
 • да възразите срещу нейното използване при определени обстоятелства;
 • да оттеглите своето съгласие за нейното използване от нас;
 • да поискате преносимост на данните при определени обстоятелства; и
 • да подадете жалба към надзорния орган във Вашата държава (ако има такъв).

Ние Ви предлагаме лесни начини да упражнявате тези права, като връзки за отказ от абонамент, като се свържете на адрес people.culture@pmi.com или като използвате данните за контакт в раздела „Към кого да се обърна, ако имам въпроси?“ в края на настоящата декларация.

Вашите права зависят от законодателството във Вашата държава. Ако се намирате в Обединеното кралство, Европейския съюз или ЕИП, Вие имате правата, посочени в таблицата по-долу. Ако се намирате на друго място, можете да се свържете с нас за повече информация (вж. раздел „Към кого да се обърна, ако имам въпроси?“ в края на настоящата декларация).

Права във връзка с Вашата информация, която съхранявамеДопълнителна информация (забележка: приложими са някои правни ограничения за всички тези права)

 • да изискате достъп до нея

Това е потвърждение за: 

 • това дали обработваме или не информация за Вас;
 • нашето име и данни за връзка с нас;
 • целта на обработването;
 • категориите на съответната информация; 
 • (ако ни е известен) източника на информацията, ако не сме я получили от Вас;
 • (доколкото прилагаме такъв, за което Ви е съобщено надлежно) наличие на автоматизиран процес на вземане на решения, в т.ч. профилиране, който има правни последствия за Вас или Ви засяга в значителна степен по подобен начин, както и информация за логиката на процеса, значимостта и очакваните последици за Вас от съответното обработване на информацията за Вас; и
 • критериите за определяне на срока на съхранение на информацията. 

При поискване от Ваша страна, ние ще Ви предоставим копие от информацията за Вас, която ползваме (при условие че това не засяга права и свободи на други лица).


 • да изискате нейното коригиране или актуализиране
Това е приложимо, ако информацията, която съхраняваме, е неточна или непълна.

 • да изискате нейното изтриване и в някои случаи като разширение на това право, правото „да бъдеш забравен“ 
Това е приложимо, ако:
 • информацията, която съхраняваме, вече не е необходима за целите, за които я използваме;
 • ние използваме информацията въз основа на Ваше съгласие и Вие оттеглите това съгласие (в този случай ние няма да осъществяваме повече контакт с Вас, освен ако не ни дадете указания да изтрием цялата информация за Вас, като в този случай ще се съобразим с Вашето желание);
 • ние използваме информацията на основание легитимен интерес и установим след Ваше възражение, че нашият интерес за продължаване на използването вече няма предимство; 
 • информацията е придобита или използвана незаконно; или
 • с оглед спазване на законово задължение.

 • да изискате ограничаване на нейното обработване

Това право е приложимо временно до разглеждане на Вашия случай, ако Вие: 

 • оспорвате точността на информацията, която използваме; или
 • сте възразили относно използването на информацията на основание легитимен интерес

(ако изберете да упражните това свое право в тези случаи, ние ще Ви уведомим, преди да започнем да използваме информацията отново).

Това право е приложимо и при условие че: 

 • ние използваме информацията незаконно и Вие се противопоставите на нейното изтриване; или
 • не се нуждаем повече от информацията, но тя Ви е необходима за правна защита.

 • да възразите срещу нейното обработване
ако използваме информация за Вас въз основа на легитимен интерес, можете да възразите срещу нейното използване за тези цели, като предоставите обяснение на конкретната ситуация и ние ще разгледаме Вашето възражение. 

 • да оттеглите съгласието си за нейното използване
Това е приложимо, ако правното основание за използване на информацията е Ваше съгласие. Тези случаи ще бъдат ясни от контекста.

 • да оспорите определено автоматизирано вземане на решение

Ако вземем решение въз основа само на автоматизирано обработване на информацията като част от нашия процес на набиране на персонал и това решение поражда правни последици за Вас или Ви засяга в значителна степен по подобен начин (например не сте поканени на интервю въз основа на решението), имате право да оспорите решението, да поискате от нас да бъде извършен преглед от дадено лице на съответното решение и да изразите своята гледна точка. 

Това право не се прилага в следните случаи:

(i) дали сте предварително съгласието си за решението;

(ii) използването на информацията за Вас е необходимо за сключването или изпълнението на договор между Вас и нас; или

(iii) автоматизираното вземане на решение е разрешено от закона. 

Както е споменато по-горе, ще бъдете информирани за тези решения в съответния момент, като същевременно Ви предоставим информация за логиката, на която се основава решението, както и за значението и предвидените последици за Вас от съответното използване на информацията.

 • да се извърши преносимост на данните

Ако:

(i) сте ни предоставили данни; и 

(ii) използваме данните по автоматизиран начин и на основание Ваше съгласие или изпълнение на задължение по договор с Вас,

Вие имате право да получите данните си в широко използван формат, както и право да поискате да прехвърлим данните на друго лице, ако това е технически възможно за нас.


 • да подадете жалба до надзорния орган във Вашата държава

Ако имате оплакване, ще се радваме да го уредим директно за Вас.  Моля, свържете се първо с нас преди да се свържете с надзорен орган чрез данните за контакт, посочени в началото на настоящата декларация.  

Ако желаете да се свържете с надзорен орган, данните са следните:

 • За Европейския съюз или Европейското икономическо пространство можете да се свържете с Вашия местен орган, както е посочено на уебсайта Europa, чрез тази връзка. Ако не сте сигурни кой е надзорният орган за Вашата юрисдикция, моля, свържете се с нас, като използвате данните, посочени в горната част на тази страница.
 • За Обединеното кралство можете да се свържете със Службата на комисаря по информацията чрез тази връзка.
 • Информация за останалите държави можете да намерите на уебсайта на съответния орган във Вашата държава. 

Ако не сте сигурни кой е надзорният орган за Вашата юрисдикция, моля, свържете се с нас, като използвате данните, посочени в горната част на тази страница.

Допълнителни точки по държави

В зависимост от държавата, в която се намирате, може да имате и допълнителни права.

Ако се намирате във Франция, Вие имате право да ни дадете указания относно информацията, която съхраняваме за Вас в случай на Вашата смърт (по-конкретно дали да я съхраняваме или изтрием и дали други лица да имат право на достъп до нея). Вие можете:

 • да дадете общи указания на доставчик на дигитални услуги, регистриран в надзорния орган за защита на личните данни на Франция (наречен „CNIL“) (тези указания са приложими за всякакво използване на информация за Вас); или
 • да ни дадете конкретни указания, които са приложими единствено за нашето използване на информацията за Вас.

Вашите указания може да изискват от нас да предадем информацията за Вас на трето лице (но когато информацията съдържа информация за други лица, ние имаме задължение за защита на техните права за защита на личните данни и това може да означава, че не можем да изпълним тези указания). Можете да посочите трето лице, което да следи за изпълнението на указанията Ви. Ако не посочите такова трето лице, Вашите наследници ще имат право (освен ако не посочите изрично друго в указанията) да упражняват правата Ви върху информацията за Вас след Вашата смърт:

 • с оглед разпореждане с Вашето имущество (в този случай Вашите наследници ще имат достъп до информацията за Вас с цел идентифициране и получаване на информация относно Ваше имущество, включително дигитални продукти или данни, които се считат са семейна памет, които могат да бъдат прехвърлени на Вашите наследници); и
 • с оглед гарантиране, че ползващите информацията за Вас отчитат Вашата смърт (например закриване на Вашия акаунт и ограничаване на използването или актуализирането на информацията за Вас).

Можете да промените или да оттеглите указанията си по всяко време. За допълнителна информация относно обработването на информацията за Вас в случай на Вашата смърт, вижте Членове 84-86 от Закон 78-17 от 6 януари 1978 г. и неговите изменения и допълнения. По подразбиране, Вие преставате да използвате своя акаунт в случай на смърт и ние ще изтрием информацията за Вас съгласно нашите политики за съхранение на данни (вижте раздел „За какъв срок се съхранява информацията за Вас?“).

Повече информация, ако се намирате в Австралия...

Ако се намирате в Австралия, за Вас се прилага следната допълнителна информация:

 • ако не ни предоставите Вашата лична информация, може да не сме в състояние (ако е приложимо) да Ви предоставим информацията или услугите, които поискате; или да разгледаме Вашата кандидатура за работа или длъжност на временен договор; и
 • в нашата Политика за поверителност (налична на адрес https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) е обяснено: (i) как можете да получите достъп до и да коригирате личната информация, която съхраняваме за Вас; (ii) как можете да подадете оплакване относно обработването на Вашата лична информация; и (iii) как ще обработим оплакването.

Към кого да се обърна, ако имам въпроси?

Ако имате въпроси или желаете да упражните някое от Вашите права, можете:

 • да се свържете с нас на адрес: People.Culture@pmi.com; или
 • да се свържете с длъжностното лице за защита на личните данни (ако има такова) на съответното свързано дружество на ФМИ, чиито данни за контакт можете да намерите тук.

Данни за връзка се предоставят и в съобщенията, които получавате от свързани дружества на ФМИ.

Ако във Вашата държава има орган за защита на личните данни, Вие имате право да се обърнете към него с въпроси или оплаквания. Ако съответното свързано дружество на ФМИ не може да разреши Вашия въпрос или оплаквания, можете също така да потърсите правна защита от национален съд.

Промени в настоящата декларация

Можем да актуализираме периодично настоящата декларация (и всяка допълнителна декларация, свързана със защита на лични данни). Ще Ви уведомим за измененията, когато това се изисква от закона и ще поискаме Вашето съгласие с тях, когато това се изисква от закона.

Последно изменение на 30 декември 2022 г. Можете да намерите предишни версии на настоящата декларация тук.