Кои сме ние?

Ние сме филиал на Филип Морис Интернешънъл, колективна група от бизнеси. Всички членове на филиала на групата са изброени тук заедно със звена за контакт на длъжностното лице за защита на данните, където е уместно. Моля, използвайте тези данни, ако желаете да се свържете с нас. Нашите данни (име, адрес и т.н.) ще Ви бъдат предоставени отделно по време на (или за да потвърдим) събирането на информация за Вас, например в известие в приложение или уебсайт или в имейл, съдържащ връзка към това известие.

 • Филип Морис Интернешънъл или ФМИ означава Филип Морис Интернешънъл, водеща международна тютюнева група. Тя се състои от няколко компании или „свързани дружества“.
 • Филиали на ФМИ: Всяко търговско дружество, част от корпоративната група на  Филип Морис Интернешънъл е „филиал на ФМИ“. „Ние“ (или „нас“ или „наш“) се отнася до съответния филиал на ФМИ, който набира служители за дадена позиция. Когато създадете профил на кандидат или кандидатствате за работа, Вие предоставяте информация за себе си на този филиал на ФМИ и този филиал на ФМИ може да обработва информация за Вас за собствените си цели за набиране на служители. Филиалите на ФМИ могат да споделят информация за Вас в рамките на корпоративната група на  Филип Морис Интернешънъл, за да съдействат при процеса на набиране на служители. Когато се съгласите да се свържем с Вас за бъдещи възможности, информацията за Вас може да бъде споделена с други филиали на ФМИ за целите на подбора на служители.

Как събираме информация за Вас?

Може да събираме информация за Вас по различни начини.

 • Можете да ни предоставите информация директно (напр. при създаване на акаунт, създаване на профил на кандидат, кандидатстване за работа, посещение на интервю, завършване на тест/оценка, изпращане на имейл или обаждане до нас).
 • Може да събираме информация автоматично, когато взаимодействате с нашите системи или комуникираме с Вас (напр. когато използвате приложение или уебсайт на ФМИ или когато използваме технологии, за да наблюдаваме кога получавате или отваряте имейли или получавате SMS съобщения).
 • Можем също така да получим информация от трети страни (напр. от агенции за подбор на кадри, препоръки, референтни доставчици, доставчици на тестове/оценки, (когато е разрешено от закона) и публично достъпни източници, като например уебсайт на компанията, или платформи на социални мрежи, като LinkedIn).

В това известие ние се позоваваме на всички методи, чрез които сте в контакт с нас, като „контактни точки на ФМИ“. Точките за контакт с ФМИ включват както физически (например офиси и събития), така и цифрови (например приложения и уебсайтове).

Може да събираме информация, която предоставяте директно. Обикновено това се случва, когато:

 • да се регистрирате за член на нашите бази данни (това може да бъде например лично, чрез приложение или онлайн, когато създавате акаунт и профил на кандидат);
 • да ни изпратите заявление за работа и подкрепяща информация;
 • участва в интервю;
 • извършване на тест/оценка;
 • предоставяне на информация за приемане на работа, фонов скрининг и въвеждане в работата (където е приложимо);
 • изтегляне или използване на цифрова точка за контакт (напр. приложение или уебсайт);
 • да се свържете с нас чрез контактна точка на ФМИ или по имейл, социални медии или телефон;
 • да се регистрирате, за да получавате съобщения за пресата, известия по имейл или актуализации на длъжността;
 • участва в проучвания или (когато е разрешено от закона) състезания или промоции; или
 • присъствате на събитие, което филиал на ФМИ е организирал.

Може да събираме информация от електронно устройство, ако изберете да ни изпратите информацията. Това може да бъде споделено с нас чрез директна връзка с интернет или чрез някое от нашите приложения, които можете да изтеглите.

Може да събираме информация за Вас автоматично. Обикновено това се случва, когато:

 • посещаваме нашите офиси (напр. чрез видеозапис (CCTV) и дневници за достъп до сградата);
 • пълни онлайн умения и тестове за правоспособност (включително онлайн и чрез видеозапис);
 • присъствате на събитие, което филиал на ФМИ е организирал (напр. чрез сензори за наблюдение на събитието, които се свързват с мобилна технология);
 • използвате системи на ФМИ или устройства, предоставени от ФМИ, като например лаптоп;
 • комуникират с нас (например чрез точка за контакт с ФМИ; или по имейл, или чрез платформи на социални медии);
 • използвате точки за контакт с ФМИ (напр. „бисквитки“ и уеб маяци/пиксели); или
 • правим публични публикации в платформите на социалните мрежи, които следваме (например, за да можем да разберем общественото мнение).

Както бе споменато по-горе, ние можем да събираме информация за Вас автоматично чрез използването на бисквитки и подобни технологии за проследяване (като уеб маяци/пиксели), които получавате, когато посещавате цифрови точки за контакт на ФМИ или получавате електронно съобщение по имейл от нас. Специфичните бисквитки и други използвани механизми ще зависят от въпросната точка за контакт с ФМИ. За да научите за тези механизми, използвани в точка за контакт на ФМИ, включително как можете да приемате или отказвате „бисквитки“, моля, вижте информацията, предоставена на или чрез тази точка за контакт. Тези механизми могат да включват „бисквитки“ за анализ на Google (вижте https://policies.google.com/technologies/partner-sites).

Когато е разрешено от закона, може да получим информация за Вас от трети страни. Това може да включва:

 • информация от агенциите за подбор на кадри;
 • информация, предоставена от служители, които правят препоръки;
 • информация, споделена между филиалите на ФМИ;
 • информация от сайтове на социални мрежи, на трети страни (например, ако искате да качите информация в платформата като LinkedIn или Indeed, вместо ръчно да попълвате приложената форма); и
 • публично достъпна информация  до Ваш профил (като Вашия трудов опит, професионални и социални умения и интереси) в сайтове на социални мержи на трети страни (като LinkedIn).

Може също така да събираме информация в други контексти, които са Ви били очевидни по това време.

Каква информация събираме за Вас?

Може да събираме различни видове информация за Вас:

 • информация, необходима за управление и администриране на нашите взаимоотношения с Вас (включително, когато сме съгласни, за възстановяване на определени разходи за участие в интервю) и за управление на нашия бизнес, включително за изпълнение на нашите правни и регулаторни задължения (напр. проверка на Вашата самоличност, правото Ви на работа, подробности за кандидатстване и, когато е разрешено от закона, Вашата пригодност за работа, като се използват проверки на миналото)
 • информация, която ни предоставяте във Вашия профил на кандидат, кандидатстване за работа, формуляри или проучвания
 • информация, необходима за оценка на Вашата пригодност за роля, кратък списък и избор на кандидати
 • информация за Вашите посещения в нашите офиси и присъствие на събития
 • когато е приложимо, информация, необходима за да Ви предложим работа и да Ви назначим (като издаване на предложение, изготвяне на трудов договор, предоставяне на информация за обезщетенията или за гарантиране на наличието на обезщетения, когато се присъедините, и организиране на достъп до системи)
 • информация, събрана като част от нашия мониторинг и непрекъснато подобряване на процеса по подбор на кадри
 • информация, която ни предоставяте при обаждания, които ни изпращате, или имейли, които ни изпращате
 • информация за Вашите предпочитания, интереси и стремежи за кариера (включително информация, която правим заключение от друга информация, например от статистическа информация)
 • информация, събрана като част от бизнес анализи и подобрения
 • статистическа информация за Вас (например статистическа информация за хора в определени географски райони)

Информацията, която събираме директно от Вас, ще бъде очевидна от контекста, в който я предоставяте. Например:

 • по време на процеса на кандидатстване и подбор на кадри, Вие предоставяте Вашето име, данни за контакт, умения, квалификации, информация за професионален опит, възможно е да ни предоставите данни Вашата банкова сметка, за да ни позволите да възстановим определени разходи, за да присъстваме на интервюто, когато това е предварително предвидено в процедурата по кандидатстване;
 • по време на всяко интервю или оценка Вие давате отговори на въпроси;
 • можете да предоставите информация за Вашите кариерни стремежи и интереси, така че да можем да Ви уведомвим за бъдещи и настоящи подходящи възможности; и
 • може да събираме информация, която ни позволява да потвърдим Вашата самоличност и право на работа, например копие на документ за самоличност или изображение на лицето Ви.

Информацията, която събираме автоматично, обикновено се отнася до:

 • подробности за Вашите посещения в нашите офиси, присъствие на интервюта, оценки и събития (като време и продължителност);
 • данни за използването от Ваша страна на канали за контакт с ФМИ (като приложения/информация, до която имате достъп, време и продължителност, търсена информация); 
 • Вашите устройства (като IP адрес или друг уникален идентификатор на устройството, данни за местоположението, подробности за всички бисквитки, които може да сме съхранили на Вашето устройство);
 • използването от Ваша страна на цифровите канали за контакт с ФМИ (като страниците, които сте посетили, страницата, от която сте дошли, и страницата, на която сте се преместили, въведените термини за търсене, връзките, кликнати в точката за контакт, когато за първи път отворите точката за контакт, за колко време я използвате и как взаимодействате със съобщенията, които Ви изпращаме, или рекламите, които Ви показваме). Може да използваме „бисквитки“ и подобни технологии за проследяване (като пиксели/уеб маяци), за да направим това; и
 • използването от Ваша страна на уебсайтове на трети страни, където събраната информация ще бъде подобна на тази, описана в рубриката по-горе. Може да използваме „бисквитки“ и подобни технологии за проследяване (като пиксели/уеб маяци), за да направим това.

Информацията, която събираме от трети страни, обикновено се състои от:

 • сновна информация за контакт с Вас, когато сте препоръчани за позиция от служител;
 • информация за кандидатстване за работа от агенции за подбор на кадри (когато кандидатствате за роля чрез агенция за набиране на персонал);
 • референции и работни сертификати от предишните Ви работодатели или от другите Ви референтни доставчици;
 • когато е разрешено от закона и при преценка за целесъобразност спрямо съответната позиция, за която се кандидатства може да се събира информация за проверка на миналото, (, потвърждаване на квалификации и трудов стаж, търсене на санкции и списъци с политически изложени лица, както и подробности за присъди);
 • информация за профила от сайтове на социални мрежи на трети страни (например, ако искате да качите информация в платформата LinkedIn или Indeed), вместо ръчно да попълвате преиложената форма; и
 • публично достъпна информация за профила (като Вашата роля, професионални умения, квалификации, опит и интереси, например от уебсайт на компанията, търсене в интернет или в платформи на социални мрежи, като LinkedIn).

Информацията, която събираме и обработваме за Вас, може да включва:

 • собствено, бащино и фамилно име, включително предпочитано име
 • парола
 • адрес, включително постоянен и адрес за кореспонденция
 • данни за контакт, включително личен имейл адрес и домашен/личен мобилен телефонен номер, където тези данни са предоставени като част от Вашето заявление
 • пол
 • дата и място на раждане
 • придружително писмо
 • предпочитан език и/или владеене на език
 • автобиография/заявление за работа, включително лична и професионална информация
 • как сте чули за работата
 • право на работа – когато е възможно да се изисква документ, удостоверяващ правоспособността на лицето да заема дадена позиция
 • националност
 • статут на пребиваване
 • препоръки
 • квалификационни удостоверения и сертификати
 • история на образованието и заетостта
 • информация за военната служба
 • кандидатствания за работа
 • текущи, очаквани и предложени условия на заетост (напр. заплащане, работно време, празници, обезщетения, период на предизвестие)
 • настояща или предварителна принадлежност към ФМИ
 • Бележки от интервюто и резултати от оценката
 • резултат от приложението и причина
 • причина за оттегляне на Вашата кандидатура за работа (където е приложимо)
 • данъчен код
 • дата на раждане
 • семейно положение, членове на семейството и ситуация
 • информация за банкова сметка (ако се съгласим да Ви възстановим определени разходи, за да присъствате на интервюто, или ако Ви бъде предложена работа и я приемете)
 • снимки и видео записи
 • информация за потребителя на системата
 • автоматизирани записи за използването от Ваша страна на информационните системи на ФМИ
 • информация, която ни е предоставена при използване на информационни системи, които филиалите на ФМИ работят
 • информация за Вашите посещения в нашите офиси и събития

Може също така да събираме и обработваме специални категории информация за Вас, като например:

 • расов или етнически произход (напр. за наблюдение на равните възможности)
 • политически мнения (само ако доброволно споделяте тази информация)
 • религиозни или философски убеждения (напр. за разумно настаняване)
 • сексуална ориентация (напр. за наблюдение на равните възможности или ако доброволно споделяте тази информация)
 • членство в профсъюзи (само ако доброволно споделяте тази информация)
 • данни за Вашето здраве, включително инвалидност (напр. за разумно настаняване).

Ние ще обработваме тези видове данни, ако доброволно ги споделите с нас, ако имаме законово задължение да обработваме информацията и във връзка с процеса на набиране на персонал да осигурим разумно приспособяване.

Целите, за които използваме информация за Вас, със съответните методи за събиране и правно основание за използване, са:

ЦелМетод на събиране и правно основание за обработване

Спазване на регулаторните задължения

 

 • идентичност и право на служебни проверки
 • оценка на демографския състав на нашата работна сила, като наблюдение на равните възможности

Тази информация обикновено ни се предоставя директно от Вас.

Ние го използваме, защото е необходимо да спазваме законово задължение да наемаме само хора с право на работа в държавата, в която се намира работата, и да наблюдаваме демографските данни на нашата работна сила, или в държави, в които няма такова правно задължение, защото имаме законен бизнес интерес да управляваме нашия бизнес в съответствие с изискванията за добри практики, които не са преимущество на Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас.

Проверка на заявлението и проверка на кандидата (когато е разрешено от закона)

 

 • проверка на трудовата история, квалификациите, опита и референциите
 • където е разрешено от закона, проверка на кандидата и проверка на миналото

Това обикновено е комбинация от информация, която предоставяте директно (като част от Вашето заявление) и, по време на по-късните етапи от нашия процес на набиране на персонал, информация, която събираме от трети страни, като например препратки и (когато е разрешено от закона) проверки на криминални досиета.

Използваме я, защото е необходимо да спазваме правно задължение да наемаме само отговарящи на условията и подходящи хора, или в държави, където няма такова правно задължение, я използваме, защото имаме законен бизнес интерес да гарантираме Вашата пригодност и допустимост за роля при нас, която не е преимущество на Вашите интереси, права и свободи да ограничите използването на информация за Вас.

Набиране и подбор

 

 • набиране и подбор на кандидати, включително интервюта, записани видеоклипове, оценки, психометрични тестове
 • преглед на формуляри за кандидатстване и онлайн инструменти за оценка и тестове на умения
 • списък с кратки
 • където е приложимо, администриране на възстановяването на определени разходи за участие в интервюто
 • където е приложимо, отправяне на предложение и договаряне на ползи
 • групово, панелно и индивидуално интервю
 • информиране за резултата от приложенията и за други възможности, които може да представляват интерес, рекламни позиции и интерес за наблюдение
 • водене на записи

Това обикновено е комбинация от информация, която предоставяте директно (на различни етапи по време на процеса на набиране на персонал) и информация, която събираме от трети страни, като например всеки специалист по подбор на персонал или платформа на социална мрежа, която използвате, за да споделяте информация за Вас с нас.

Ние го използваме, защото имаме легитимен бизнес интерес да набираме и избираме кандидати за роли при нас (включително да провеждаме интервюта и оценки), да администрираме процеса и да водим записи за процеса на набиране на персонал, който не е с предимство пред Вашите интереси, права и свободи за ограничаване на използването на информация за Вас.

Управление на работната сила преди заетостта

 

 • дейности по наемане, като подготовка, издаване и подписване на трудов договор
 • създаване на електронни лични записи и лични файлове
 • създаване на записи за заплати
 • записване на нови бонуси за служители
 • докладване на започване на работа на правните органи

Тази информация се събира по време на по-късните етапи от нашия процес на набиране на персонал и по време на обработката на предложение за работа и/или приемане.

Ние я използваме, защото имаме легитимен бизнес интерес да подготвяме необходимите документи за наемане на работа и да попълваме необходимите вътрешни записи, които не са с предимство пред Вашите интереси, права и свободи за ограничаване на използването на информация за Вас.

Мониторинг на процеса на набиране на персонал

 

 • контрол на качеството и проверки за наблюдение на спазването на нашия процес по набиране на персонал

Тази информация се събира по време на целия ни процес на набиране на персонал.

Ние го използваме, защото имаме легитимен бизнес интерес да проверяваме спазването на нашия процес на набиране на персонал, който не е преимущество на Вашите интереси, права и свободи за ограничаване на използването на информация за Вас.

Поддръжка за всички горепосочени цели

 

 • администриране на Вашите акаунти
 • да Ви позволим да използвате точки за контакт с ФМИ (например, да Ви позволим да останете вписани в раздели от точка за контакт, които са запазени само за упълномощени потребители, и да администрираме Вашите езикови предпочитания)
 • съответстващи на Вас
 • управление на Вашите срещи с нас (например по отношение на интервю или оценка)
 • подобряване на преживяванията Ви
 • администриране и отстраняване на неизправности

Това обикновено е комбинация от информация, която ни предоставяте (име, парола (или еквивалент)) и информация, която събираме автоматично (например информация за Вашето устройство, бисквитки и подобни технологии за проследяване).

Използваме я на основание, което съответства на целта за използване на информацията, която подкрепяме. Например, когато администрираме Вашия акаунт в подкрепа на търсене на работа или кандидатстване, ние използваме информацията на основание, че имаме легитимен бизнес интерес да управляваме нашия бизнес и да набираме персонал, който не е над Вашите интереси, права и свободи за защита на информацията за Вас.

Бизнес анализи и подобрения

 

 • оценка на ефективността на нашия процес по набиране на персонал
 • бизнес анализи и подобрения (включително за нашия процес на набиране на персонал, събития, цифрови канали за контакт с ФМИ и информацията, която ние (или нашите филиали) предоставяме на кандидатите за работа)

Това обикновено е комбинация от информация, която ни предоставяте; информация, която събираме автоматично; и (когато е разрешено от закона) информация, която придобиваме от трети страни.

Ние го използваме на основание, че имаме легитимен бизнес интерес да анализираме, оценяваме ефективността и подобряваме нашите усилия за набиране на персонал, процеси, канали за контакт с ФМИ и събития, които не са с предимство пред интересите, правата и свободите за защита на информацията за Вас.

Когато не основаваме използването на информация за Вас на едно от горепосочените правни основания или когато законът го изисква, ще поискаме Вашето съгласие, преди да обработим информацията (тези случаи ще бъдат ясни от контекста). От време на време може да поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на специални категории информация за Вас.

В някои случаи може да използваме информация за Вас по начини, които не са описани по-горе. Когато случаят е такъв, ще предоставим допълнително известие за поверителност, което обяснява такова използване. Трябва да прочетете всяко допълнително известие във връзка с това известие.

Използваме ли изкуствен интелект или вземаме автоматизирани решения?

Можем да използваме следните функции за изкуствен интелект (AI) по време на процеса на набиране на персонал. 

Нашият портал за кандидати е изградил изкуствен интелект, който съдържа редица функции, това включва изготвяне на персонализирани препоръки за работа към Вас въз основа на Вашето местоположение, опит и предпочитания.

Порталът за кандидати също така има функция за чатбот, която ще отговори на често задавани въпроси и ще Ви помогне да навигирате през портала, като Ви помага да търсите работни места, да кандидатствате за работни места по-лесно и да изградите профил, кгато предоставяте Вашата информация (като текуща длъжност, предпочитано местоположение или Вашата автобиография) директно чрез Chatbot.  

В допълнение, порталът за кандидати има функция, която класира всеки кандидат, подобно на начина, по който специалистът по подбор на персонал преглежда писмените материали, предоставени като част от процеса на набиране на персонал, и класира кандидатите за обява за работа въз основа на съответните умения и опит. Тази функция използва усъвършенствана езикова обработка, за да анализира нашата писмена длъжностна характеристика и я сравнява с писмената информация, която сте ни предоставили като част от Вашето заявление. Тази функция изчислява оценка въз основа на няколко критерия, като: длъжност, години опит, умения и местоположение. Класирането (напр. A, B, C или No Fit (с A, показващ най-високото съвпадение)) помага на специалистите по подбор на персонал да разберат колко сте подходящи за позицията.

Действителният процес на класиране и съпоставяне зависи от специфичните критерии и относителното тегло, определено за всеки критерий въз основа на ролята. Например, най-високият резултат се дава на точните съвпадения (кандидатът за „продавач“ отговаря на длъжността „продавач“), а частичен резултат се дава на близки съвпадения (кандидатът за „бизнес развитие“ отговаря на длъжността „продавач“). Контекстуалната информация може да насочва относителното тегло на всеки компонент на резултата. Например, за работа като „шофьор на камион“ може да се отдаде повече тежест на резултата от съвпадението на наименованието на позицията, защото кандидат, който вече има това наименование на позиция, вероятно е подходящ за работата. За разлика от това, за работа като „софтуерен инженер“, резултатът от съвпандението за умения също би имал високо тегло, тъй като общият резултат за пригодност трябва да отразява умения като специфични езици за програмиране.  

По този начин моделът на ИИ помага на специалистите по подбор на персонал да идентифицират кандидатите за интервю, но не взема решения за наемане на персонал самостоятелно. Специалистите по подбор на персонал на ФМИ винаги ще преглеждат приложения от всички степени, включително непълни профили, които може да не са се заредили правилно в нашата система. 

Не се използва автоматизирано вземане на решения за окончателни решения за наемане и информацията, която предоставяте, винаги ще бъде оценявана лично от специалист по подбор на персонал. Ако използваме автоматизирано вземане на решения, ще привлечем вниманието Ви към това по това време, заедно с информация за логиката, включена в решението, както и за значението и предвидените последици за Вас от такова използване на Вашата информация.  

Освен това може да използваме доставчици на технологии трети страни, които вграждат AI в своите технологични продукти (като Microsoft). Например, обобщаване на съществуващите данни от имейли, срещи, документи и чатове, в които участвате, за да ни помогнете да поддържаме запис на нашите взаимодействия.

С кого споделяме информацията за Вас и с каква цел?

Може да споделяме информация за Вас с:

 • филиали на ФМИ;
 • трети страни, които предоставят на филиалите на ФМИ или на Вас продукти или услуги (като агенции за набиране на персонал, фонов скрининг, доставчици на онлайн оценка и доставчици, които подкрепят усилията на ФМИ за подобряване на опита на кандидатите); и
 • други трети страни, когато това се изисква или разрешава от закона (като регулаторни органи; държавни отдели; бивши, потенциални или бъдещи работодатели; и в контекста на организационното преструктуриране).

Ние споделяме информация за Вас с други лица само в съответствие с приложимите закони. По този начин, когато законът изисква Вашето съгласие, първо ще го поискаме.

Споделяне на данни с други филиали на ФМИ

 • Информацията за Вас ще бъде споделена с Philip Morris Products S.A. (базирана в Neuchâtel, Швейцария), където се намира централното управление на обработката на лични данни за филиалите на ФМИ. Информацията за Вас може да бъде споделена и с Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (базиран в Лозана, Швейцария) като доставчик на технологии за филиали на ФМИ. Philip Morris Products S.A. и (до степента, до която има достъп) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl обработват информацията за Вас за всички цели, описани в настоящото известие.
 • Информацията за Вас ще бъде споделена с други филиали на ФМИ, за да се подпомогне процесът на набиране на персонал. Когато се съгласите да се свържем с Вас за бъдещи възможности, информацията за Вас може да бъде споделена с други филиали на ФМИ за целите на набирането на персонал. Съответно, информацията за Вас може да бъде прехвърлена в световен мащаб (ако Вашата информация се събира в рамките на Европейското икономическо пространство, това означава, че Вашата информация може да бъде прехвърлена извън Европейското икономическо пространство при спазване на защитите, посочени по-долу в раздела, озаглавен „Къде може да бъде изпратена информацията за Вас?“).

Подробности за филиалите на ФМИ и държавите, в които са установени, са налични тук.

Споделяне на данни с трети страни

 • Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, може да споделяме информация за Вас с трети страни, които предоставят на филиалите на ФМИ или на Вас продукти или услуги (като агенции за набиране на персонал, доставчици на фонов скрининг, доставчици на онлайн оценка, доставчици на информационни услуги и доставчици за проверка на самоличността).
 • До степента, позволена от приложимото законодателство, може да споделяме информация за Вас с други трети страни, когато това се изисква или е разрешено от закона, например: регулаторни органи; държавни департаменти; в отговор на искане от правоприлагащи органи или други държавни служители; когато считаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансова загуба, или във връзка с разследване на предполагаема или действителна незаконна дейност; и в контекста на организационното преструктуриране.
 • Ако организираме пътуване или настаняване за Вас (напр. ако трябва да пътувате, за да присъствате на интервю), информацията за Вас може да бъде споделена с трети страни, които организират пътуване и настаняване, предоставят транспортни или свързани с пътуването услуги, като туристически агенти, доставчици на онлайн резервации, агенти за билети, авиокомпании, компании за автомобили под наем, доставчици на железопътен транспорт и хотели. Тези трети страни ще използват информацията за Вас за свои собствени цели (например, за да изпълнят задълженията си да Ви предоставят транспорт или настаняване) и трябва да проверите техните известия за поверителност за повече подробности относно използването на информация за Вас от тях. Имайте предвид също, че може да имате права, които да се упражняват срещу такива трети страни, по отношение на тяхното обработване на информация за Вас.

Къде може да бъде изпращана информацията за Вас?

Както при всяка многонационална организация, ние прехвърляме информация в световен мащаб на нашите филиали и доставчици на услуги.  Следователно Вашите данни могат да бъдат прехвърлени в други държави като част от нашите стандартни операции.  Когато прехвърляме Вашите данни в чужбина, ние ще ограничим достъпа до Вашите данни само до тези, които трябва да ги видят, ще обработваме Вашите данни в съответствие с нашите вътрешни стандарти за защита на данните, ще ги защитаваме по подходящ начин и ще прехвърляме информация само в съответствие с приложимите закони за поверителност на данните.  Когато данните се прехвърлят, ние ще изискваме от получаващата страна да пази Вашите данни в поверителност, да ги изтрие, когато вече не се изискват, и да действа в съответствие с това известие за поверителност.  Съответно, информацията за Вас може да бъде прехвърлена извън Вашата юрисдикция.  Например, ако се намирате в Европейското икономическо пространство („ЕИП“), Обединеното кралство, Швейцария, Австралия или Япония, Вашите данни могат да бъдат обработвани в друга държава.

Когато се използва информация, както е описано в настоящото известие, информацията за Вас може да бъде прехвърлена в рамките на или извън държавата или територията, където е събрана, включително в държава или територия, която може да няма еквивалентни стандарти за защита на данните.

Например, ние и други филиали на ФМИ в рамките на ЕС и ЕИП може да прехвърляме лична информация на филиали на ФМИ или на техните доставчици на услуги извън ЕС и ЕИП. Във всички такива случаи прехвърлянето ще бъде:

 • с Ваше съгласие или ако е необходимо за изпълнение на задължения по договор между Вас и нас (или за изпълнение на преддоговорни мерки, предприети по Ваше искане) или за сключване или изпълнение на договор, сключен във Ваш интерес между нас и трета страна, като например във връзка с договорености за пътуване.

За трансфери от Обединеното кралство, в съответствие с ОРЗД на Обединеното кралство и насоките на Службата на комисаря по информацията. 

Във всички случаи в тези държави или територии ще се прилагат подходящи мерки за сигурност за защита на личната информация в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Нашите доставчици на услуги се намират в много страни по света, включително в ЕИП, Швейцария, САЩ, Канада, Индия, Турция, Филипините, Индонезия и Австралия.

Как защитаваме информацията за Вас?

Прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на личната информация, която притежаваме, от неразрешено разкриване, използване, промяна или унищожаване. Когато е уместно, използваме криптиране и други технологии, които могат да помогнат за защитата на информацията, която предоставяте. Също така изискваме от нашите доставчици на услуги да спазват еквивалентни изисквания за поверителност и сигурност на данните.

За какъв срок се съхранява информацията за Вас?

Ние ще запазим информацията за Вас за периода, необходим за изпълнение на целите, за които информацията е събрана в съответствие с нашите вътрешни стандарти за запазване на данни. След това ще ги изтрием. Периодът ще варира в зависимост от целите, за които е събрана информацията. Имайте предвид, че при някои обстоятелства имате право да поискате от нас да изтрием информацията. Също така понякога сме задължени по закон да запазим информацията, например за данъчни и счетоводни цели, да запазим информацията за определен минимален период от време или да я изтрием след определен максимален период от време.

Обикновено съхраняваме данни въз основа на критериите, описани в таблицата по-долу. Когато тези периоди противоречат на правните задължения, например за данъчни и счетоводни цели, за запазване на информацията за определен минимален период от време или за нейното изтриване след определен максимален период от време, ние прилагаме тези определени периоди вместо това.

ВидОбяснение/стандартни критерии за съхраняване

 • данни за процеса на набиране на персонал

Ако кандидатствате за работа при нас, ние ще запазим запис на Вашата кандидатура и ще я запазим, докато тя остава от значение за нашите отношения, например по време на процеса на подбор на кадри, за да Ви информираме за други възможности, които може да представляват интерес, и ако Вашата кандидатура е успешна, по време на Вашата работа при нас.

Обикновено информацията за Вас се съхранява до 24 месеца след датата, на която последно сте влезли в платформата за набиране на персонал. Като минимум, ние водим документация за процеса на набиране на персонал за законоустановения срок, в който може да бъде предявен иск, произтичащ от процеса на набиране на персонал. Може да съхраняваме информация за Вас за по-дълго време, ако кандидатствате за определени видове работни места и това е разрешено или необходимо в държавата, в която се намира тази работа.

Други записи, свързани с процеса на набиране на персонал (например резултати от оценката и проверки на миналото), се съхраняват за кратък период от време, докато се направят по-трайни записи (например запис на резултата от оценката или проверката на миналото).


 • записи за посетители
Ако посетите нашите сгради, записите на посетителите обикновено се съхраняват за период от само няколко месеца.

 • CCTV
Ако посетите нашите сгради, записите за видеонаблюдение обикновено се съхраняват за период от само няколко дни.

 • системен одит и предотвратяване на измами
Регистрите за системни одити обикновено се съхраняват за период до 6 месеца за възстановяване на системата и до 10 години за предотвратяване на измами.

 • бизнес анализи
Данните от бизнес анализа обикновено се събират автоматично, когато използвате точки за контакт с ФМИ и анонимизирани/агрегирани скоро след това.

Какви права и възможности за действие имате?

Може да имате някои или всички от следните права по отношение на информацията за Вас, която притежаваме:

 • да поискате от нас да Ви предоставим достъп до него;
 • да поискате от нас да я коригираме, актуализираме или изтрием;
 • да поискаме от нас да ограничим използването им при определени обстоятелства;
 • да възразите срещу използването му при определени обстоятелства;
 • да оттеглите съгласието си да го използваме;
 • да поискате преносимост на данните при определени преносимост на данните при определени обстоятелства; и
 • да подадете жалба до надзорния орган във Вашата държава (ако има такъв).

Предлагаме Ви лесни начини за упражняване на тези права, като например връзки за „отписване“, като влезете в профила си и използвате функцията за самообслужване, като се свържете с people.culture@pmi.com или като използвате контактите в параграфа „С кого трябва да се свържете с въпроси?“ в края на това известие.

Правата, които имате, зависят от законите на Вашата страна. Ако се намирате в Обединеното кралство, Европейския съюз, ЕИП, ще имате правата, посочени в таблицата по-долу. Ако сте на друго място, можете да се свържете с нас (вижте параграфа „С кого трябва да се свържете с въпроси?“ в края на това известие), за да научите повече или да разгледате конкретния раздел за Вашата страна по-долу.

Права във връзка с Вашата информация, която съхранявамеДопълнителна информация (забележка: приложими са някои правни ограничения за всички тези права)

 • да поискате от нас да Ви предоставим достъп до него

Това е потвърждение на:

 • това дали обработваме или не дали обработваме информация за Вас или не;
 • нашето име и данни за контакт;
 • целта на обработването;
 • съответните категории информация;c
 • (ако имаме такава) източника на информацията, ако не сме я събрали от Вас;
 • (до степента, до която правим каквото и да е, което ще Ви бъде съобщено) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, което поражда правни последици за Вас или Ви засяга значително по подобен начин, както и информация за съответната логика, както и значението и предвидените последици за Вас от такова използване на информация за Вас; и
 • критериите за определяне на периода, за който ще съхраняваме информацията.

По Ваше искане ще Ви предоставим копие от информацията за Вас, която използваме (при условие че това не засяга правата и свободите на другите).


 • да поискате от нас да я коригираме или актуализираме
Това се прилага, ако информацията, която притежаваме, е неточна или непълна.

 • да поискате от нас да го изтрием, а в някои случаи и да разширим това право, правото да бъдете забравени

Това се прилага, ако:
 • информацията, която притежаваме, вече не е необходима във връзка с целите, за които я използваме;
 • използваме информацията въз основа на Вашето съгласие и Вие оттегляте съгласието си (в този случай няма да се свързваме с Вас отново, освен ако не ни кажете, че искате да изтрием цялата информация за Вас, в който случай ще уважим Вашите желания);
 • използваме информацията въз основа на легитимен интерес и откриваме, че след Вашето възражение нямаме основен интерес да продължим да я използваме;
 • информацията е получена или използвана незаконно; или
 • за спазване на правно задължение.

 • да поискаме от нас да ограничим обработването му

Това право се прилага временно, докато разглеждаме Вашия случай, ако:

 • оспорваме точността на информацията, която използваме; или
 • са възразили срещу използването на информацията от наша страна въз основа на законен интерес

(Ако използвате правото си в тези случаи, ще Ви уведомим, преди да използваме информацията отново).

Това право се прилага и ако:

 • използването от наша страна е незаконно и Вие се противопоставяте на изтриването на данните; или
 • вече не се нуждаем от данните, но Вие го изисквате, за да се установи правен случай.

 • да възразите срещу обработването от наша страна
Ако използваме информацията за Вас въз основа на легитимен интерес, можете да възразите срещу използването й за тези цели, като обясните конкретната ситуация и ние ще разгледаме Вашето възражение.

 • да оттеглите съгласието си за използването му от наша страна
Това се прилага, ако правното основание, на което използваме информацията за Вас, е съгласие. Тези случаи ще бъдат ясни от контекста.

 • за да оспорите определени автоматизирани решения

Ако, като част от нашия процес на набиране на персонал, вземем решение, основано единствено на автоматизирана обработка, и това решение поражда правни последици за Вас или по подобен начин Ви засяга значително (например, не сте поканени на интервю въз основа на решението), имате право да оспорите решението, да поискате от нас да направим преглед от човек на това решение и да изразим Вашата гледна точка.

Това право не се прилага, ако:

(i) Вие предварително сте дали съгласието си за решението;

(ii) че използването на информация за Вас е необходимо за сключване или изпълнение на договор между Вас и нас; или

(iii) е разрешено от закона. 

Както бе споменато по-горе, тези решения ще бъдат привлечени към Вашето внимание по това време, заедно с информация за логиката, включена в решението, както и за значението и предвидените последици за Вас от такова използване на информация за Вас.

 • към преносимост на данните

Ако:

(i) Вие ни предоставихте данни; и

(ii) използваме тези данни чрез автоматизирани средства и въз основа на Вашето съгласие или въз основа на изпълнението на нашите договорни задължения към Вас,

тогава имате право да получите данните обратно от нас в често използван формат и правото да изискате от нас да предадем данните на някой друг, ако това е технически осъществимо за нас.


 • да подадете жалба до надзорния орган във Вашата държава

Ако имате оплакване, ще се радваме на възможност да го разрешите директно за Вас.  Моля, помислете за връзка с нас, като използвате данните за контакт, свързани в началото на това известие, преди да се свържете с надзорен орган. 

Ако желаете да се свържете с надзорен орган, данните са следните:

 • За Европейския съюз или Европейското икономическо пространство можете да се свържете с Вашия местен орган, както е посочено на уебсайта на Европа, чрез тази връзка. Ако не сте сигурни кой е надзорният орган на Вашата юрисдикция, моля, свържете се с нас, като използвате данните, свързани в горната част на тази страница.
 • За Обединеното кралство можете да се свържете със Службата на комисаря по информацията чрез тази връзка.
 • За Швейцария можете да се свържете с Федералния комисар за защита на данните и информацията чрез тази връзка.
 • За други държави, моля, консултирайте се с уебсайта на органа на Вашата държава.

Ако не сте сигурни кой е надзорният орган на Вашата юрисдикция, моля, свържете се с нас, като използвате данните, свързани в горната част на тази страница.

Допълнителни точки по държави

Според държавата, в която се намирате, искаме да сте наясно с някои допълнителни точки. По-специално, може да имате някои допълнителни права.

Ако сте във Франция, имате право да ни дадете инструкции относно информацията, която съхраняваме за Вас в случай на смърт (по-специално дали трябва да я съхраняваме или изтрием и дали другите трябва да имат право да я видят). Можете:

 • издава общи инструкции на доставчик на цифрови услуги, регистриран във френския надзорен орган за защита на данните (наречен „CNIL“) (тези инструкции се прилагат за всяко използване на информация за Вас); или
 • да ни дадете конкретни инструкции, които се отнасят само за използването на информация за Вас от наша страна.

Вашите инструкции може да изискват от нас да прехвърлим информация за Вас на трета страна (но когато информацията съдържа информация за други лица, нашето задължение да зачитаме и техните права за поверителност може да означава, че не можем да следваме инструкциите Ви към писмото). Можете да назначите трета страна, която да отговаря за спазването на Вашите инструкции. Ако не назначите трета страна по този начин, Вашите наследници (освен ако не посочите друго в инструкциите си) ще имат право да упражняват Вашите права върху информацията за Вас след смъртта Ви:

 • за да управляваме Вашето имущество (в който случай Вашите наследници ще имат достъп до информация за Вас, за да идентифицират и получат информация, която би могла да бъде полезна за управлението на Вашето имущество, включително цифрови стоки или данни, които биха могли да се считат за семейна памет, която може да се прехвърли на Вашите наследници); и
 • за да се гарантира, че страните, които използват информация за Вас, вземат предвид Вашата смърт (като затваряне на Вашия акаунт и ограничаване на използването или актуализирането на информация за Вас).

Можете да променяте или отменяте Вашите инструкции по всяко време. За допълнителна информация относно обработването на информация за Вас в случай на смърт, вижте членове 84 до 86 от закона 78-17 от 6 януари 1978 г., както е изменено. Когато умрете, по подразбиране ще спрете да използвате акаунта си и ние ще изтрием информацията за Вас в съответствие с нашите политики за съхранение (вижте параграфа „Колко дълго ще се съхранява информацията за Вас?“ за подробности).

Ако сте в Австралия, научете повече...

Ако сте в Австралия, за Вас се прилага следната допълнителна информация::

 • ако не ни предоставите Вашата лична информация, може да не сме в състояние (както е приложимо) да Ви предоставим информацията или услугите, които поискате, или да обмислим Вашето заявление за работа или договорна роля; и
 • нашата Политика за поверителност (налична на https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) обяснява: (i) как можете да получите достъп до и да коригирате личната информация, която съхраняваме за Вас; (ii) как можете да подадете жалба относно обработването на Вашата лична информация от наша страна; и (iii) как ще обработим всяка жалба.

Ако сте в Япония, научете повече...

Ако се намирате в Япония, имайте предвид, че ние споделяме информация за Вас, за целите, описани в това известие, с други филиали на ФМИ въз основа на „съвместно използване“ съгласно японските закони за защита на данните. Когато правим това, Филип Морис Япония Лимитид (PMJ) продължава да управлява Вашата лична информация отговорно и изискваме от тези, с които споделяме данните, да направят същото. Освен това, ако се намира извън Япония, ние предприемаме разумни мерки в съответствие със съответните закони и разпоредби.

Ако сте в Колумбия, научете повече...

Администраторът на данни е Coltabaco S.A.S., намиращ се в Carrera 52 No. 4-96, Меделин, Колумбия, телефонен номер: +57 4 356 90 00, имейл: people.culture@pmi.com. Ние сме филиал на Филип Морис Интернешънъл. За всички дейности, които включват обработването на лични данни, ще спазваме разпоредбите на Закон 1581 от 2012 г., Указ 1377 от 2017 г. и други разпоредби, които ги променят или добавят. Когато е необходимо, винаги ще получаваме предварително Вашето съгласие за обработването на лични данни, включително международни прехвърляния, освен ако не се прилага правно изключение. Имате право на безплатен достъп, актуализиране и коригиране на Вашите лични данни, като се свържете с нас чрез данните за контакт, посочени по-горе, или като се свържете с обработващия данните. Това право може да бъде упражнено, наред с другото, срещу частични, неточни, непълни, фрагментирани, подвеждащи данни или когато обработването е забранено или не е разрешено. Вашите данни ще бъдат предмет на автоматизирана обработка. Можете: (i) по избор да отговори на въпросите за чувствителни данни или данни на деца и юноши; (ii) да поискате да бъдете информирани от нас, при поискване, относно използването, което сме предоставили на Вашите лични данни; (iii) да поискате от нас доказателство за Вашето съгласие; (iv) да оттеглите съгласието си, при условие че няма противоречиво правно или договорно задължение да остане в база данни; (v) да оттеглите съгласието си и/или да поискате изтриването на данните, когато обработването не спазва конституционните и правните принципи, права и гаранции. Екипът за поверителност отговаря за всички искания, оплаквания и искове, свързани с обработването на лични данни. Ако желаете да се свържете с екипа за поверителност, можете да намерите информацията за контакт по-горе. Това известие влиза в сила за Колумбия на 21 февруари 2024 г.

Ако сте в Турция, научете повече...

Ако се намирате в Турция, администраторът на данни е едно от следните лица на ФМИ:

 • Филип Морис Парлама в Сатуш А.Ş.

 • Philip Morris Tütün Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 • Филип Морис Сийахат Пераканде Сатуш А.Ш.

 • Philip Morris Yönetim Hizmetleri A.Ş.

Съгласно Закон за защита на личните данни No 6698 Член 11, в допълнение към правата, изброени в „Какви права и възможности имате?“ раздел, имате следните права:

 • Да поискате докладване на операциите, извършени от трети страни, на които са прехвърлени Вашите лични данни, ако непълна или неточна обработка е била коригирана или ако е извършено изтриване, унищожаване или анонимизиране

 • Да поискате обезщетение за щетите, произтичащи от незаконното обработване на Вашите лични данни.

Ако кандидатствате в Южна Корея, моля, вижте известието за поверителност на кандидата на Филип Морис Корея.

Ако сте в Гърция, научете повече...

Ако използваме изкуствен интелект и извършваме профилиране на кандидати в процеса на набиране на персонал. 

Ние създаваме профил за всеки кандидат, но е важно да се отбележи, че никое решение не се основава единствено на този профил. Прякото участие и скрининг от специалисти по подбор на персонал по време на цялата процедура гарантира, че няма автоматизирани процеси за вземане на решения. В процеса наоценка на Вашетокандидастване, ние вземаме предвид следните критерии, но може да има ситуации, в които се нуждаем от допълнителна информация и консултация предварително: 

 • Текуща длъжност

 • Години опит (изчислен като сума от трудовата история)

 • Умения (извлечени от автобиография и/или ръчно въведени от Вас)

 • Местоположение (въз основа на град)

Предприети са технически и организационни мерки, за да се гарантира прилагането на принципа на равнопоставеност и за борба с дискриминацията в заетостта на основание пол, раса, цвят на кожата, национален или етнически произход, , религия или убеждения, инвалидност или хронично заболяване, възраст, семейно или социално положение, сексуална ориентация, идентичност или полова идентичност. 

Функцията на ИИ е предмет на подходящи гаранции за защита на Вашите права, които включват правото да се гарантира човешка намеса, правото да се изрази Вашето мнение, правото да се получи обосновка на взетото решение в контекста на профилирането и правото да се оспори решението.

Можете по всяко време да упражните правото си да не бъдете обект на профилиране на Вашата кандидатура в процеса на набиране на персонал, като ни изпратите съответно искане.

Към кого да се обърна, ако имам въпроси?

Ако имате въпроси или желаете да упражните някое от Вашите права, можете:

 • се свържете с нас на People.Culture@pmi.com; или
 • се свържете с длъжностното лице за защита на данните на съответния филиал на ФМИ (ако има такова), чиито данни за контакт можете да намерите тук.

Данните за контакт ще бъдат дадени и във всички съобщения, които филиал на ФМИ Ви изпраща.

Ако Вашата държава има орган за защита на данните, имате право да се свържете с него по всякакви въпроси или притеснения. Ако съответният филиал на ФМИ не може да разреши Вашите въпроси или притеснения, може също да имате право да потърсите съдебна защита пред национален съд.

Промени в настоящата декларация

Можем да актуализираме това известие (и всяко допълнително известие за поверителност) от време на време. Когато законът го изисква, ние ще Ви уведомим за промените; освен това, когато законът го изисква, ние също ще получим Вашето съгласие за промените.

Последна промяна 19 февруари 2024 г. Предишни версии на това известие можете да намеритеа тук.