Ko smo mi?

Mi smo filijala privrednog društva Philip Morris International, kolektivne grupe jedinica. Sve filijale grupe su navedene ovde zajedno s kontakt tačkama službenika za zaštitu podataka gde je to relevantno. Koristite ove detalje ako nas želite kontaktirati.  

Informacije o nama (ime, adresa, itd.) dobićete zasebno, u trenutku (ili radi potvrde) sakupljanja informacija o Vama, na primer, u obaveštenju na aplikaciji ili veb sajtu, u e-poruci, a koji sadrže vezu do ovog obaveštenja.

‘Philip Morris International ili PMI podrazumeva Philip Morris International, vodeću međunarodnu grupu u industriji duvana. Obuhvata više privrednih društava ili „filijala."

Filijale PMI: svaka članica grupe privrednih društava Philip Morris International predstavlja „filijalu PMI." Reč „mi“ (ili „nas“ ili „nama“ ili „naš/naša/naše/naši“) odnosi se na filijalu PMI koja je prva sakupila informacije o Vama.

Proizvod PMI: predstavlja naš proizvod ili proizvod neke druge filijale PMI.

Kako sakupljamo informacije o Vama?

Informacije o Vama možemo sakupiti na različite načine.

 • Informacije nam možete dati neposredno (npr. popunjavanjem obrasca ili telefonskim pozivom ili učitavanjem podataka nama preko mobilne aplikacije).
 • Možemo da sakupljamo informacije s PMI elektronskog uređaja, ako odlučite da nam pošaljete informacije.
 • Možemo automatski da sakupljamo informacije kada stupate u interakciju s našim sistemima ili kada komuniciramo s Vama (npr. kada koristite PMI aplikaciju ili veb sajt ili kada koristimo tehnologije da bismo posmatrali kada primate ili otvarate e-poruke ili primate SMS poruke).
 • Takođe, možemo dobiti informacije od trećih strana (npr. javno dostupne informacije na platformama društvenih medija kao što su Facebook i Twitter ili statističke informacije o stanovništvu u određenim geografskim područjima).
 • Na primer, tamo gde je to dozvoljeno zakonom, možemo izvući informacije o Vama iz zbirnih informacija koje dobijemo od trećih strana.  Ovo može uključivati, na primer, statističke podatke o ljudima u određenim geografskim područjima.

Svi načini na koje možete da stupite u kontakt sa nama u ovom obaveštenju se nazivaju „kontaktne tačke s privrednim društvom PMI".  Kontaktne tačke s privrednim društvom PMI mogu biti fizičke (na primer, poslovnice privrednog društva PMI, maloprodajna mesta i događaji, potrošački kontaktni centri) i digitalne (npr. prepiska preko e-poruke, aplikacije i veb sajtova).

Možemo da sakupimo informacije koje pružate neposredno. Ovo se obično dešava kada:

 • se prijavite da budete član naše baze podataka (uključujući programe lojalnosti), što će uključivati proveru godišta (to može da se obavi lično, preko aplikacije ili na mreži);
 • zatražite informacije o našim proizvodima, što može uključivati prepoznavanje godišta (ovo može biti kompjuterska analiza vašeg lica putem aplikacije ili na mreži);
 • kupite proizvod ili usluge privrednog društva PMI na maloprodajnom mestu;
 • preuzmete s interneta ili koristite digitalnu kontaktnu tačku s privrednim društvom PMI (npr. aplikaciju ili veb sajt);
 • kontaktirate nas putem kontaktne tačke ili e-poruke, društvene mreže ili telefonom;
 • registrujete uređaj kod nas;
 • se pretplatite na panel portal privrednog društva PMI;
 • prijavite se da dobijate saopštenja za medije, upozorenja putem e-poruke ili marketinška saopštenja od privrednog društva PMI;
 • učestvujete u anketama privrednog društva PMI ili (kada zakon to dozvoljava) takmičenjima ili promocijama privrednog društva PMI; ili
 • prisustvujete događaju koji je organizovala filijala PMI.

Možemo sakupljati informacije s elektronskog uređaja, ako odlučite da nam ih pošaljete. Ovo se može podeliti s nama putem direktne veze s internetom ili putem jedne od naših aplikacija koju možete preuzeti.

Informacije o Vama možemo da sakupljamo automatski. Ovo se obično dešava kada:

 • posetite prodajno mesto gde se prodaju proizvodi privrednog društva PMI (npr. sakupljanjem podataka prilikom napuštanja prodajnog mesta ili preko senzora na prodajnom mestu koji se povezuju s mobilnom tehnologijom);
 • prisustvujete događaju koji je organizovala filijala PMI (npr. kupovinom na događaju ili preko senzora na događaju koji se povezuju s mobilnom tehnologijom;
 • komunicirate s nama (na primer, sakupljanjem preko kontaktne tačke s privrednim društvom PMI ili platformi društvenih mreža);
 • koristite kontaktne tačke s privrednim društvom PMI (na primer, putem mehanizama za praćenje (kao što su kolačići i veb tražilice/pikseli), gde ih koristimo, koje dobijate kada koristite PMI kontaktnu tačku ili dobijete e-poruku ili SMS poruku od nas);
 • koristite veb stranice trećih strana (na primer, koristeći tehnologiju sličnu onoj opisanoj u gornjem tekstu, koju dobijate kada posetite PMI kontaktnu tačku ili dobijete e-poruku od nas); ili
 • javno objavite sadržaj na platformama društvenih mreža koje mi pratimo (na primer, da bismo mogli da saznamo mišljenje javnosti ili da bismo odgovorili na zahteve vezane za proizvode privrednog društva PMI).

Kako je već navedeno, informacije o Vama možemo da sakupimo i automatski preko kolačića i sličnih tehnologija za praćenje (kao što su veb tražilice/pikseli) koje primite kad posetite digitalne kontaktne tačke s privrednim društvom PMI ili dobijete elektronsku poruku od nas.  Konkretni kolačići i drugi mehanizmi koji se koriste će zavisiti od te kontaktne tačke. Da biste saznali više o kontaktnim tačkama s privrednim društvom PMI uključujući i informacije o tome kako možete da prihvatite ili odbijete kolačiće, pogledajte informacije dostupne na toj kontaktnoj tački ili preko nje. Ovi mehanizmi mogu uključivati kolačiće Google analitike (pogledati www.google.com/policies/privacy/partners/.)

Kada je to dozvoljeno zakonom, možemo da dobijemo informacije o Vama od treće strane.  To može da uključuje informacije koje su međusobno delile filijale PMI, javno dostupne informacije s profila (kao na primer vaše preferencije i interesovanja) na sajtovima društvenih mreža treće strane (kao što su Facebook i Twitter), i marketinške liste dobijene od marketinških agencija koje su treća strana.

Gde je to dozvoljeno zakonom, možemo izvući informacije o Vama iz informacija o Vama koje već imamo. Takođe, možemo da sakupljamo skupne informacije o ljudima u određenim geografskim zonama, a koje dobijamo od trećih strana da bismo izvukli zaključak o preferencijama.

Takođe, možemo da sakupljamo informacije i u drugim kontekstima, što će vam u datom trenutku biti jasno.

Koje informacije o Vama sakupljamo?

Možemo da sakupljamo razne vrste informacija o Vama:

 • informacije o Vašim porudžbinama, uključujući informacije potrebne da ih ispunimo
 • informacije neophodne da bismo pružili usluge pokrivene garancijom
 • informacije o preporukama koje dajete
 • informacije koje nam dajete u obrascima ili anketama i slične informacije koje date trećim stranama koje treba proslediti nama
 • informacije o Vašoj lokaciji, kada odaberete da to podelite s nama (na primer, na vašem mobilnom telefonu)
 • informacije o Vašim posetama našim prodajnim mestima i događajima (ili prodajnim mestima ili događajima drugih s kojima radimo)
 • informacije koje nam dajete pri komunikaciji (npr. pozivima, razgovorima, e-porukama, SMS porukama) s pozivnim centrima
 • informacije o Vašim preferencijama i interesovanjima (uključujući informacije koje izvučemo iz drugih informacija, na primer iz statističkih informacija)
 • informacije neophodne za proveru Vašeg godišta
 • informacije koje generiše Vaš elektronski uređaj (na primer, IQOS), ako odlučite da ih podelite s nama
 • informacije o vašim iskustvima korišćenja naših proizvoda i usluga
 • statističke informacije o Vama (na primer, statističke informacije o ljudima u određenim geografskim zonama)

Informacije koje neposredno sakupljamo od Vas biće očigledne iz konteksta u kom ih dajete.  Na primer:

 • ako naručite proizvod od nas preko kontaktne tačke, dajete informacije o svom imenu, kontaktu, računu i proizvodima koje ste izabrali da bismo mogli da izvršimo Vašu porudžbinu;
 • možete da pružite informacije o tome šta volite, koja su Vaša interesovanja i iskustva kada je reč o proizvodima da bismo mogli da Vam ponudimo proizvode i usluge koje će Vas zanimati;
 • ako zakažete sastanak kod nas (ili kod nekoga ko podržava naše proizvode ili usluge), možemo sakupiti podatke o Vašem imenu i kontakt podatke;
 • možemo da sakupimo informacije pomoću kojih možemo da proverimo Vaše godište, na primer kopiju identifikacionog dokumenta ili Vašu sliku (bilo fotografiju ili video);
 • ako ste preuzeli neku od naših aplikacija, možemo tražiti da koristimo Vašu lokaciju (čak i kada je aplikacija zatvorena ili se ne koristi) za određene funkcije.  Na primer, funkcija „pronađi moj IQOS“ pomaže vam da pronađete svoj uređaj ako ga izgubite i neće ispravno funkcionisati ako ne delite svoju lokaciju. Ne čuvamo podatke o lokaciji.  Koristiće se samo za omogućavanje ovih funkcija i samo ako pristanete da delite ove podatke prihvatanjem odgovarajućih otkrivanja podataka u aplikaciji;
 • ako komunicirate s jednim od naših kontakt centara, možete nam dati informacije, na primer o Vašem iskustvu korišćenja naših proizvoda i usluga da biste nam omogućili da se pozabavimo Vašim zahtevima.

Informacije koje sakupljamo s elektronskog uređaja, ako odlučite da nam ih pošaljete. Ovo može uključivati, za PMI elektronski uređaj, informacije o: (i) samom uređaju (kao što je serijski broj držača, serijski broj punjača, verzija firmvera, greške uređaja); i (ii) korišćenje uređaja (kao što je broj potrošnih artikala (npr. za IQOS uređaj), broj čišćenja, korišćenje baterije, broj udisaja i podatke o životnom veku uređaja (uključujući kumulativne vrednosti i vremenske oznake, za svaki od prethodno navedenih)).

Informacije koje sakupljamo automatski najčešće se tiču:

 • detalja o Vašoj poseti ili pozivu (kao na primer, datum, vreme i trajanje);
 • snimaka (gde je to dozvoljeno) Vaših poziva ili poseta PMI kontaktnim tačkama, koje možemo transkribovati u tekstualni format;
 • toga koliko često maloprodajne objekte ili događaje (uključujući i oblasti u neposrednoj blizini), koje oblasti posećujete i na koje vreme, te šta kupujete;
 • Vašeg korišćenja digitalnih PMI kontaktnih tačaka (kao što su stranice koje posećujete, stranica s koje ste došli i stranica na koju ste otišli kada ste otišli, uneti termini za pretragu ili veze na koje ste kliknuli unutar kontaktne tačke, kada prvi put otvorite kontaktnu tačku, koliko dugo je koristite i kako komunicirate s porukama koje vam šaljemo ili oglasima koje vam prikazujemo); možemo da koristimo kolačiće i slične tehnologije za praćenje (kao što su pikseli/veb tražilice) da bismo to uradili;
 • Vašeg korišćenja veb-sajtova trećih strana, gde će prikupljene informacije biti slične informacijama opisanim u gornjem tekstu (možemo da koristimo kolačiće i slične tehnologije za praćenje (kao što su pikseli/veb tražilice) da bismo to uradili);
 • Vašeg mobilnog ili desktop uređaja i softvera (kao što je vaša IP adresa ili jedinstveni identifikator uređaja (na primer, identifikator mobilnog oglašavanja (MAID) ili Android ID (SSAID)), podataka o lokaciji (vaša opšta lokacija (izvedena iz vaše IP adrese, u kom slučaju će informacije koje imamo biti opšte, npr. grad u kojem se nalazite), ili vaše precizne lokacije (ako odlučite da je podelite s nama u određene svrhe, npr. lokator prodavnice)), brenda i modela uređaja, podešavanja ekrana vašeg monitora, tipa veb pregledača, operativnog sistema (od kojih neki mogu da se koriste u „digitalnom otisku prsta“ (pogledajte u koje svrhe koristimo informacije o Vama, u nastavku)) i detalja o kolačićima (ili sličnim tehnologijama) koje možda imamo sačuvane na Vašem uređaju); i
 • ako nam vratite svoj PMI elektronski uređaj ili ga odnesete u neku od naših prodavnica jer je neispravan i odlučite da podelite s nama podatke koji su na njemu sačuvani (kao gore), možemo da izdvojimo te podatke s uređaja.

Informacije koje prikupljamo od trećih strana obično se sastoje od javno dostupnih informacija s profila (kao što su informacije o tome šta volite i koja su Vaša interesovanja), na primer s javnih objava na društvenim mrežama.

U koje svrhe koristimo informacije o Vama i po kom pravnom osnovu?

U ovom odeljku opisane su svrhe u koje koristimo lične podatke. Međutim, budući da je ovo globalno obaveštenje, kada zakoni neke države ograničavaju ili zabranjuju određene aktivnosti opisane u ovom obaveštenju, u toj državi nećemo koristiti podatke o Vama u te svrhe.

U skladu s navedenim, koristimo ove informacije o Vama u sledeće svrhe:

 • da bismo ispunili propisane obaveze, kao na primer provera godišta i statusa korisnika naših proizvoda
 • da bismo Vam pozajmili ili prodali naše proizvode, uključujući i izvršavanje porudžbina i obrađivanje uplata
 • da bismo Vam pružili usluge podrške vezane za prodaju i proizvod, uključujući i bavljenje Vašim upitima i zahtevima i pružanje usluga pokrivenih garancijom i usluga podrške
 • da bismo plasirali naše proizvode (gde je to zakonom dozvoljeno), uključujući upravljanje programima lojalnosti i programima preporuka, poboljšanje proizvoda, istraživanje tržišta (i u svrhu demonstriranja poštenih praksi u istraživanju tržišta), za razvoj marketinških strategija, upravljanje marketinškim kampanjama i prilagođavanje Vaših iskustva, na primer u prodavnicama koje prodaju PMI proizvode i na događajima i sadržaj poruka koje Vam šaljemo ili reklame koje vam prikazujemo
 • da bismo razumeli da li ste još uvek zainteresovani za naš marketing i da li želite da ga i dalje primate
 • da bismo mi ili naši poslovni partneri mogli da Vas informišemo o eventualnim prilikama da učestvujete u marketingu ili promociji proizvoda privrednog društva PMI
 • da bismo Vam omogućili da koristite i poboljšate svoje iskustvo s kontaktnim tačkama privrednog društva PMI i PMI elektronskim uređajima
 • da bismo podržali sve gore navedeno, uključujući upravljanje Vašim nalozima, dopisivanje s Vama, upravljanje Vašim sastancima s nama ili s nekim ko podržava naše proizvode ili usluge (na primer, u vezi s novim proizvodom ili postprodajnom uslugom), za prilagođavanje Vašeg iskustva s kontaktnom tačkom PMI, sprečavanje prevara (na primer u kontekstu naših promocija, takmičenja i anketa, da bismo osigurali da ih ista osoba ne uzima više od jednom ili u kontekstu e-trgovine radi zaštite informacija o vlasnicima kartica), za obuku osoblja i kontrolu kvaliteta, upravljanje i rešavanje problema
 • za poslovnu analitiku, statističke ili naučne svrhe, uključujući poboljšanje PMI proizvoda (za podatke prikupljene od PMI elektronskih uređaja, ovo će se primenjivati samo ako ste odabrali da nam pošaljete informacije u ove svrhe) i usluge, prodajna mesta i događaje, te informacije koje mi (ili naše filijale) pružamo našim potrošačima
 • u druge svrhe o kojima Vas obavestimo ili koje će biti jasne iz konteksta u trenutku kada se informacije o Vama prvi put sakupe

Pravni osnovi za naše korišćenje informacija o Vama je jedan od navedenih (što je detaljnije objašnjeno u odeljku „više informacija“):

 • usklađivanje s pravnim obavezama kojima podležemo;
 • ispunjenje ugovora čija ste ugovorna strana;
 • opravdani poslovni interes koga ne nadjačavaju Vaši interesi za čuvanjem podataka;
 • kada ništa od pomenutog nije primenljivo ili kad to zahteva zakon, Vaša saglasnost (koju ćemo tražiti pre nego što obradimo informacije).

Svrhe u koje koristimo informacije o Vama uz odgovarajuće metode sakupljanja i pravnim osnovom za korišćenje su:

Svrha

Način sakupljanja i pravni osnov za obradu

Ispunjavanje regulatornih obaveza

 • proveravanje Vašeg godišta i statusa korisnika naših proizvoda (u zavisnosti od zemlje i kontaktne tačke PMI, ovo može biti ručni ili automatizovani proces; u nekim zemljama ćete otpremiti ili nam dati pristup vašoj slici lica (fotografija/video), koju će računari pregledati da bi automatski utvrdili vašu starost (ali bez vaše identifikacije)).

Te informacije nam obično pružate Vi neposredno.

Koristimo ih jer je neophodno da ispunimo pravne obaveze da proizvode prodajemo samo odraslima ili u državama gde takva pravna obaveza ne postoji, jer imamo opravdani poslovni interes da prodajemo naše proizvode isključivo odraslima, a da pritom Vaši interesi koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Pozajmili ili prodali naše proizvode

 • izvršavanje Vaših narudžbina (uključujući i slanje potvrda)
 • obrađivanje Vaših uplata
 • pružili usluge pokrivene garancijom i usluge podrške

Te informacije nam obično pružate Vi neposredno (najčešće su to ime, adresa poslovne elektronske pošte, informacije o plaćanju).

Koristimo ih da bismo ispunili ugovorne obaveze prema Vama ili Vašem poslodavcu kao kupcu ili posuđivaču naših proizvoda.

Pružanje usluga vezanih za prodaju i usluga podrške za proizvod

 • bavljenje Vašim upitima, zahtevima i informacijma o vašim iskustvima u odnosu na naše proizvode i usluge
 • prepiska s Vama
 • opšte upravljanje i rešavanje problema
 • upravljanje programima nagrađivanja lojalnosti

Ove nam informacije uopšteno dajete vi direktno, ali ih možete kombinovati s informacijama koje prikupljamo automatski (na primer, korišćenjem tehnologije (kao što su kolačići i veb tražilice/pikseli) za praćenje vašeg korišćenja kontakt tačaka PMI i e-poruka od nas) i korišćenje slične tehnologije za praćenje vašeg korišćenja kontakt tačaka treće strane; i (gde je to zakonom dozvoljeno) informacije koje dobijamo od trećih strana (kao što su objave na javnim društvenim medijima).

Koristimo ih jer imamo opravdani poslovni interes u pružanju usluga vezanih za prodaju ili usluge podrške za proizvod našim kupcima, a da pritom Vaši interesi koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Plasiranje naših proizvoda na tržište (kada to zakon dozvoljava)

 • razumevanje Vaših preferencija (kao što su proizvodi ili događaji koji mogu da Vas zanimaju ili da se prilagode Vašim potrebama) i gde zakon dozvoljava, da se vama lično plasira
 • da bismo razumeli da li ste još uvek zainteresovani za naš marketing i da li želite da ga i dalje primate
 • da bismo upravljali programom lojalnosti i preporukama
 • pozivanje da učestvujete u anketama ili kampanjama istraživanja tržišta ili da njima upravljate
 • za istraživanje tržišta i demonstriranje pravednih praksi istraživanja tržišta
 • razvoj marketinških strategija
 • upravljanje marketinškim kampanjama
 • prilagođavanje Vašeg iskustva s kontaktnim tačkama privrednog društva PMI (na primer, personalizovanje posete, na primer pozdravljanjem ili predlozima koji Vas mogu zanimati)

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (na primer, Vaše ime i kontakt i aktivnosti na društvenim mrežama); informacije koje prikupljamo automatski (na primer, koristeći kolačiće i sličnu tehnologiju, kao što su veb tražilice/pikseli) radi praćenja vašeg korišćenja kontaktnih tačaka PMI i elektronskih poruka (npr. e-pošte i SMS) i korišćenje slične tehnologije da bismo pratili vaše korišćenje kontaktnih tačaka treće strane; i (kada to zakon dozvoljava) informacije koje dobijamo od trećih strana (kao što su javne objave na društvenim mrežama).

Koristimo ih na osnovu bilo da:

 • imamo vaš pristanak da tako postupimo (ovi slučajevi će biti jasni iz konteksta); ili
 • imamo opravdani poslovni interes da plasiramo svoje proizvode, da upravljamo kontaktnim tačkama s privrednim društvom PMI, da prilagodimo vaša iskustva i da bismo shvatili da li želite i dalje primati naše marketing poruke, na način gde Vaši interesi, koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Plasiranje naših proizvoda na tržište (kada to zakon dozvoljava)

 • pružanje informacija o filijalama PMI, njihovim upravljanjem, te njihovim promocijama, proizvodima i uslugama, prodajnim mestima, događajima i regulisanju naših duvanskih proizvoda
 • prilagođavanje vašeg marketinškog iskustva s nama, na primer, prilagođenim porukama i ponudama koje vam šaljemo ili oglasima koje vam prikazujemo
 • razvijanje i poboljšanje alata radi ostvarenja ovih svrha

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (na primer, Vaše ime i kontakt i aktivnosti na društvenim mrežama); informacije koje prikupljamo automatski (na primer, koristeći kolačiće i sličnu tehnologiju, kao što su veb tražilice/pikseli) radi praćenja vašeg korišćenja kontaktnih tačaka PMI i elektronskih poruka (npr. e-pošte i SMS) i korišćenje slične tehnologije da bismo pratili vaše korišćenje kontaktnih tačaka treće strane; i (kada to zakon dozvoljava) informacije koje dobijamo od trećih strana (npr. kao što su javne objave na društvenim mrežama i statističke informacije).

Koristimo ih po osnovu da imamo opravdani poslovni interes da bismo plasirali ove stvari na tržište, na način gde Vaši interesi, koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

U određenim državama, kada to zakon nalaže, te materijale ćemo Vam slati u elektronskom obliku i koristiti ove tehnologije samo uz Vašu saglasnost.

Korišćenje dodirnih tačaka s privrednim društvom PMI i PMI elektronskih uređaja

da bismo vam omogućili da koristite i poboljšate svoje iskustvo s PMI kontaktnim tačkama i PMI elektronskim uređajima

Ove informacije, ako odlučite da nam ih pošaljete, biće poslate nama ili direktno sa sopstvene veze uređaja s internetom ili preko jedne od naših aplikacija koje možete preuzeti.

Ovo može uključivati informacije o: (i) samom uređaju (kao što je serijski broj držača, serijski broj punjača, verzija firmvera, greške uređaja); i (ii) korišćenje uređaja (kao što je broj duvanskih HEET štapića (npr. za IQOS uređaje), broj čišćenja, korišćenje baterije, broj udisaja i podatke o životnom veku uređaja (uključujući kumulativne vrednosti i vremenske oznake, za svaki od prethodno navedenih)).

Koristimo ga na osnovu toga da (a) imamo opravdani poslovni interes da vam obezbedimo kontaktne tačke s privrednim društvom PMI i PMI elektronske uređaje, te da vam pružimo ovu podršku, koja ne nadjačava vaše interese, prava i slobode da zaštitite informacije o sebi; ili (b) da ste pristali na ovo korišćenje (ovi slučajevi će biti jasni iz konteksta).

Podrška svih gore navedenih svrha

 • upravljanje Vašim nalozima
 • omogućavanje da koristite kontaktne tačke s privrednim društvom PMI (na primer, omogućavanje da ostanete prijavljeni na delove kontaktne tačke koji su rezervisani samo za ovlašćene korisnike, upravljanje Vašim jezičkim preferencijama, povezivanje Vas s vašom korpom za kupovinu), omogućavajući vam određene funkcije kontaktne tačke s privrednim društvom PMI, npr. funkciju „pronađi moj IQOS” (kad odaberete da delite svoju lokaciju))
 • prepiska s Vama
 • upravljanje vašim sastancima s nama ili s nekim ko podržava naše proizvode ili usluge (na primer, u vezi s novim proizvodom ili postprodajnom uslugom)
 • poboljšanje Vaših iskustava
 • sprečavanje prevara (na primer u kontekstu naših promocija, takmičenja i anketa, da bismo osigurali da ih ista osoba ne obavlja više puta ili u kontekstu e-trgovine radi zaštite podataka o korisniku kartice)
 • obuka osoblja i kontrola kvaliteta (uključujući korišćenje transkripcija snimaka poziva kontakt centra za stvaranje zbirnih uvida), upravljanje i rešavanje problema

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (obično, ime, lozinka (ili slično)) i informacije koje sakupljamo automatski (na primer, informacije o Vašem uređaju i kolačićima i sličnim tehnologijama za praćenje), “digitalni otisak prsta” kao što je gore opisano, i (gde je to dozvoljeno) snimke vaših poziva (i transkripcija tih snimaka) ili poseta kontaktnim tačkama s privrednim društvom PMI).

Koristimo ih po osnovu koji odgovara svrsi korišćenja informacija koje podržavamo. Na primer, kada upravljamo Vašim nalogom da bismo pružili podršku kupovini ili da pružimo usluge nakon prodaje, koristimo ove informacije da bismo ispunili ugovorne obaveze prema Vama kao kupcu naših proizvoda; kada upravljamo Vašim nalogom da bismo Vam pokazali naše nove proizvode, podržavamo marketing, tako da ih koristimo po osnovu da imamo opravdani poslovni interes da plasiramo svoje proizvode, a oni pritom nadjačavaju Vaše interese koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacije o Vama itd.

Analitika i unapređenje poslovanja

 • dozvoljavanje nama ili našim poslovnim partnerima da Vas informišemo o eventualnim prilikama da učestvujete u promociji proizvoda privrednog društva PMI
 • za poslovnu analitiku, statističke ili naučne svrhe, uključujući poboljšanje PMI proizvoda (za podatke prikupljene od elektronskih uređaja, ovo će se primenjivati samo ako ste odabrali da nam pošaljete informacije u ove svrhe) i usluge, prodajna mesta gde se prodaju PMI proizvodi, događaje, digitalne kontaktne tačke s PMI te informacije koje mi (ili naše filijale) pružamo našim potrošačima

Ovo će obično biti kombinacija informacija koje nam dajete (kao što su informacije iz vaše komunikacije s kontaktnim tačkama privrednog društva PMI; ili demografske informacije, npr. vaše godine, pol i grad u kojem živite); informacije koje sakupljamo s vašeg elektronskog uređaja (koje će, za PMI elektronske uređaje, uključivati informacije o vašem elektronskom uređaju i vašem korišćenju, ali kada tražimo vašu saglasnost za korišćenje određenih podataka, nećemo koristiti te podatke u ove svrhe osim ako ste dali svoju saglasnost za to); informacije koje prikupljamo automatski; i (gde je to zakonom dozvoljeno) informacije koje dobijamo od trećih lica.  Tamo gde imamo više od jedne vrste informacija iz ovih kategorija, kombinovaćemo ih da bismo poboljšali našu analizu.

Koristimo ih na osnovu bilo da:

 • imamo vaš pristanak da tako postupimo (ovi slučajevi će biti jasni iz konteksta); ili
 • imamo opravdani poslovni interes da analiziramo i poboljšamo naše poslovanje, naše proizvode, kontaktne tačke s privrednim društvom PMI, prodajna mesta i događaje da bismo pozvali druge da učestvuju u promociji proizvoda privrednog društva PMI, a pritom interesi ne nadjačavaju Vaše interese koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama itd.

Kada se korišćenje informacija o Vama ne zasniva na jednom od gore navedenih pravnih osnova, ili kada to zakon zahteva, tražićemo Vašu saglasnost pre nego što obradimo informacije (takvi slučajevi će biti jasni iz konteksta).

U nekim slučajevima možemo koristiti informacije o Vama na načine koji nisu opisani u prethodnom tekstu.  Kada je to slučaj, pružićemo dodatno obaveštenje o poverljivosti podataka gde će biti objašnjeno takvo korišćenje. Potrebno je da pročitate sva dopunska obaveštenja u vezi s ovim obaveštenjem.

S kim delimo informacije o Vama i u koje svrhe?

Informacije o Vama možemo podeliti s:

 • filijalama PMI;
 • trećim stranama koje pružaju usluge filijalama PMI ili vama proizvode ili usluge;
 • pažljivo izabranim poslovnim partnerima i oglašivačima filijala PMI (u oblastima koje su povezane s našim proizvodima ili koje su u skladu s njihovim stilom i imidžom) tako da mogu da Vas kontaktiraju radi ponuda za koje smatraju da bi Vas zanimale u skladu s Vašim preferencijama; i
 • drugim trećim stranama gde je neophodno ili dozvoljeno zakonom.

Informacije o Vama delimo s drugim stranama samo u skladu s primenljivim zakonima. Stoga, tamo gde zakon zahteva Vašu saglasnost, mi ćemo je prvo tražiti.

Deljenje podataka s filijalama PMI

 • Informacije o Vama deliće se s upravom Philip Morris International Management SA (sa sedištem u Neuchâtelu u Švajcarskoj), mestom centralne administracije obrade ličnih podataka za filijale PMI.  Philip Morris International Management SA obrađuje informacije o Vama u sve svrhe koje su opisane u ovom obaveštenju.
 • Informacije o Vama mogu se podeliti s filijalom PMI koja je odgovorna za državu u kojoj živite (ukoliko to nije filijala PMI koja je prva sakupila informacije) u sve svrhe opisane u ovom obaveštenju.
 • Informacije o Vama mogu se deliti s bilo kojom drugom filijalom PMI koju kontaktirate (na primer ako putujete i želite da znate gde možete da kupite proizvode PMI u novoj državi ili gde da nađete uslugu ili podršku za proizvode PMI) u cilju poboljšanja usluge koju Vam pružamo.
 • Više informacija o filijalama PMI i državama u kojima se nalaze možete pronaći preko našeg veb sajta. 

Dodatne napomene u određenim državama

Na osnovu zemlje u kojoj se nalazite, želimo da Vas upoznamo sa sledećim stvarima.

Ako se nalazite u Japanu, pročitajte više…    

Ako se nalazite u Japanu, imajte na umu da informacije o Vama, u svrhe opisane u ovom obaveštenju, delimo s drugim filijalama PMI na osnovu „zajedničkog korišćenja” prema japanskim zakonima o zaštiti podataka. Kada to uradimo, Philip Morris Japan Limited  nastavlja odgovorno upravljati Vašim ličnim podacima i zahtevamo od onih s kojima delimo podatke da učine isto. Nadalje, ako se nalazite izvan Japana, preduzimamo razumne mere u skladu s relevantnim zakonima i propisima.

Deljenje podataka s trećim licima

U meri dozvoljenoj zakonom, informacije o Vama možemo da podelimo s trećim licima koji Vama ili filijalama PMI pružaju proizvode ili usluge (kao što su savetnici, provajderi platnih usluga, provajderi usluga dostave, trgovci na malo, instruktori za proizvode, provajderi usluga informisanja i provajderi provere godišta).

U meri dozvoljenoj zakonom, informacije o Vama možemo da podelimo s pažljivo izabranim poslovnim partnerima koji predstavljaju treću stranu i oglašivačima filijala PMI, (u skladu s onom stvari koju možete dovesti u vezu s našim proizvodima, na primer, jer imaju sličan ili odgovarajući imidž, stil ili funkcionalnost) da bi mogli da Vas kontaktiraju radi proizvoda, usluga ili promocija za koje smatraju da bi mogle da Vas interesuju u skladu s Vašim preferencijama.

Informacije o Vama možemo da podelimo s ostalim trećim stranama, kada zakon to nalaže ili dozvoljava, na primer: s regulatornim telima; državnim organima; kao odgovor na zahtev organa ili drugih državnih zvaničnika za sprovođenje zakona; kada smatramo da je otkrivanje neophodno ili adekvatno radi sprečavanja fizičke štete ili finansijskog gubitka u vezi s istragom o stvarnoj nelegalnoj aktivnosti ili onoj na koju se sumnja; i u kontekstu restrukturiranja organizacije.

Dodatne napomene u određenim državama

Na osnovu zemlje u kojoj se nalazite, želimo da Vas upoznamo sa sledećim stvarima.

Ako se nalazite u Nemačkoj, pročitajte više…

Ako se nalazite u Nemačkoj, informacije  o Vama delimo s SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden., tel.: +49 611 92780, u svrhu provere godišta. Da saznate više o tome kako obrađuju informacije o vama, pogledajte njihovo obaveštenje o privatnosti ovde.

Ako se nalazite u Japanu, pročitajte više…

Ako se nalazite u Japanu, imajte na umu da informacije o Vama, u svrhe opisane u ovom obaveštenju, delimo s Dentsu Tech Inc („Dentsu”) na osnovu „zajedničkog korišćenja” prema japanskim zakonima o zaštiti podataka. Kada to uradimo, Philip Morris Japan Limited nastavlja odgovorno upravljati Vašim ličnim podacima i zahtevamo od Dentsu da učini isto.

Gde bi informacije o Vama mogle da se pošalju??

Kao što je slučaj s bilo kojom multinacionalnom organizacijom, mi prenosimo informacije širom sveta našim filijalama i provajderima usluga.  Vaši podaci se stoga mogu preneti u druge zemlje kao deo naših standardnih operacija.   Kad god prenosimo Vaše podatke u inostranstvo, ograničavamo pristup Vašim podacima samo onim osobama koje treba da ih vide, obrađuju Vaše podatke u skladu s našim internim standardima zaštite podataka, štitimo ih na odgovarajući način i prenosimo informacije samo u skladu s važećim zakonima o privatnosti podataka.   Kada se podaci prenesu, zahtevaćemo od strane koja ih prima da čuva Vaše podatke u tajnosti, izbriše ih kada više nisu potrebni i postupa u skladu s ovim obaveštenjem o privatnosti.  Shodno tome, informacije o Vama mogu biti prenete van vaše nadležnosti.  Na primer, ako živite u EU, EEZ, UK, Australiji ili Japanu, Vaši podaci se mogu obrađivati u drugoj zemlji.

Kada koristimo informacije  na način koji je opisan u ovom obaveštenju, informacije o Vama mogu se preneti unutar ili van države ili teritorije gde su prikupljene, uključujući i državu ili teritoriju koja nema jednake standarde zaštite podataka.

Na primer, mi i druge filijale PMI unutar EU i EEZ možemo preneti lične podatke filijalama PMI ili njihovim provajderima usluga izvan EU i EEZ. U svim takvim slučajevima, prenos će biti:

Za transfere iz Ujedinjenog Kraljevstva, u skladu s GDPR-om Ujedinjenog Kraljevstva i smernicama Kancelarije komesara za informacije.

U svakom slučaju, odgovarajuće mere bezbednosti za zaštitu ličnih podatka primenjivaće se u tim državama i na tim teritorijama u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka.

Naši provajderi usluga se nalaze u mnogim zemljama širom sveta, uključujući posebno EEZ, Švajcarsku, SAD, Kanadu, Indiju, Filipine, Indoneziju i Australiju.

Kako štitimo informacije o Vama?

Sprovodimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bismo zaštitili lične informacije koje štitimo od neovlašćenog otkrivanja, korišćenja, izmene ili uništavanja.  Kada je potrebno, koristimo šifrovanje i druge tehnologije koje mogu da pomognu u čuvanju informacija koje pružate.  Takođe tražimo od naših provajdera usluga da poštuju stroge zahteve o poverljivosti i bezbednosti podataka.

Koliko dugo ćemo zadržavati informacije o Vama?

Informacije o Vama ćemo zadržati na period koji je neophodan da ispunimo svrhe u koje su te informacije sakupljene u skladu s našim internim standardima o čuvanju podataka. Nakon toga izbrisaćemo informacije. Taj vremenski period može da varira u zavisnosti od svrha u koje su informacije sakupljene.  Napominjemo da u nekim okolnostima imate pravo da od nas zatražite da izbrišemo informacije.  Takođe, ponekad smo podložni zakonskim obavezama, zakonski obavezni da zadržimo informacije, na primer, u poreske i računovodstvene svrhe, da zadržimo informacije u određenom minimalnom vremenskom periodu ili da ih izbrišemo nakon određenog maksimalnog vremenskog perioda.

Podatke obično zadržavamo na osnovu kriterijuma koji su opisani u sledećoj tabeli. Tamo gde su ovi periodi u suprotnosti sa zakonskim obavezama, na primer, za poreske i računovodstvene svrhe, da zadržimo informacije u određenom minimalnom vremenskom periodu ili da ih izbrišemo nakon određenog maksimalnog vremenskog perioda, mi primenjujemo te utvrđene periode.

Vrsta

Objašnjenje/uobičajeni kriterijumi čuvanja

marketing za Vas (uključujući i marketinška saopštenja) (ukoliko koristite digitalne kontaktne tačke i ukoliko je moguće stupiti u kontakt s Vama)

Većina informacija na Vašem marketinškom profilu čuva se za vreme trajanja našeg marketinškog odnosa s Vama; na primer, sve dok koristite digitalne kontaktne tačke ili odgovarate na naše komunikacije.  Međutim, neki elementi Vašeg marketinškog profila, kao što je istorija našeg načina komunikacije s vama, prirodno zastare nakon određenog vremenskog perioda, tako da ih brišemo automatski nakon definisanih perioda (obično 3 godine) u zavisnosti od svrha za koje smo ih sakupili.

marketing za Vas (uključujući i marketinška saopštenja) (ukoliko više nismo u kontaktu)

Scenario je isti kao i u pređašnjem slučaju, ali ako nemamo nikakav kontakt s Vama duži vremenski period (najčešće 2 godine), prestaćemo da Vam šaljemo marketinška saopštenja i izbrisaćemo istoriju Vaših odgovora na naša saopštenja. To će se, na primer, desiti ako nikada ne kliknete na poziv na događaj, ako se nikada ne prijavite na digitalnu kontaktnu tačku ili ako nikada ne kontaktirate centar za brigu o kupcima za vreme tog perioda. Razlog je što, u takvim okolnostima, pretpostavljamo da više ne želite da primate saopštenja.

marketing za Vas (uključujući i marketinška saopštenja) ukoliko je nemoguće stupiti u kontakt s Vama)

Ako ste se prijavili da primate marketinška saopštenja, ali informacije koje ste nam dali da bismo Vas kontaktirali više ne funkcionišu, zadržaćemo Vaše detalje najčešće na period od samo 1 godine da bismo Vam dali vremena da se vratite i ispravite te informacije.

marketing za Vas (uključujući i marketinška saopštenja) (nepotpune registracije)

Ako započnete registraciju u bazi podataka, ali ne dovršite proces (na primer, ukoliko ne dovršite proces provere godišta ili ukoliko ne prihvatite uslove korišćenja kontaktnih tačaka), zadržaćemo Vaše podatke (da bismo Vam dali vremena da se vratite i dovršite proces) do 30 dana, ovinsno o vrsti nedostajućih informacija.

istraživanje tržišta

Ukoliko niste prijavljeni kod nas u druge svrhe (npr. marketinška saopštenja, garancije, briga o kupcima), a mi koristimo javno dostupne informacije o Vama da bismo razumeli tržište ili Vaše preferencije, zadržaćemo informacije o Vama na kratak vremenski period da bismo obavili određeni deo istraživanja tržišta.

Ako sakupljamo informacije o vama u drugim kontekstima istraživanja tržišta, te informacije ćemo zadržati:

 • za potrebe pojedinačne stavke istraživanja tržišta za razumno potreban period (obično ne duži od 1 godine); i
 • u svrhu demonstriranja poštenih praksi sve dok je potrebno da to demonstriramo, a mi ćemo redovno pregledati da li je ta svrha postignuta da bismo utvrdili da li je zadržavanje i dalje potrebno.

kupovine, transakcije lojalnosti i garanciju

Ukoliko kupujete robu ili obavljate transakciju lojalnosti, zadržaćemo podatke o tome na period neophodan za dovršavanje prodaje i da bismo ispunili pravne obaveze (na primer, u poreske svrhe i radi vođenja računovodstvene evidencije i sprečavanje prevare). Ako se prijavite za garanciju za uređaj, podatke o tome ćemo zadržati na period na koji se odnosi garancija.

briga o kupcu

Ako kontaktirate centar za brigu o kupcima, napravićemo evidenciju o pitanju (uključujući detalje o Vašem upitu i našem odgovoru) i zadržaćemo je sve dok je relevantna za naš odnos, na primer, ako je potrebno da zamenimo uređaj koji je pod garancijom ili ako su vaši nedavni upiti relevantni.  Privremene evidencije (na primer, automatski snimak telefonskog razgovora u kom od nas tražite da Vas povežemo s maloprodajnim mestom) mogu biti relevantne samo dok se ne naprave trajnije evidencije i zadržaćemo ih samo privremeno.

revizija sistema i prevencija prevara

Dnevnici revizije sistema se obično čuvaju u periodu do 6 meseci za oporavak sistema i do 10 godina za sprečavanje prevara.

analitika poslovanja

Većinu podataka analitike poslovanja čuvamo tokom trajanja našeg marketinškog odnosa s vama kao što je opisano u prvom redu ove tabele iznad.  Međutim, neki njeni elementi, kao što su neke informacije o uređaju (ako odlučite da ih podelite s nama), prirodno zastarevaju nakon određenog vremenskog perioda, tako da ih automatski brišemo nakon definisanih perioda u skladu sa svrhom za koju smo ih sakupljali.

podaci o uređaju

Čuvamo podatke sakupljene s vašeg uređaja (ako odlučite da ih delite s nama) u različitim periodima, u skladu sa svrhama za koje ih koristimo:

 • poboljšanje proizvoda: 5 godina (ili ranije ako izbrišete svoj marketinški profil)
 • analitika poslovanja: 5 godina (ili ranije ako izbrišete svoj marketinški profil)
 • dijagnostika uređaja i nadogradnje: briše se odmah nakon pružanja usluge
 • demonstriranje poštenog tretmana potrošača: 10 godina

provera godišta

Detalji koje ste nam poslali da bismo potvrdili vaše godine brišu se nakon što završimo proces verifikacije. Radimo na nekoliko procesa za ovo, a period zadržavanja varira u zavisnosti od procesa koji se prati, od nekoliko minuta do šest meseci. Takođe čuvamo neke detalje odvojeno, u svrhu sprečavanja prevara – vidi gore.

Prepoznavanje godišta pomoću kompjuterske analize (ovo se može koristiti ako zatražite informacije o našim proizvodima)

Vaša slika se briše odmah nakon analize (analiza traje samo nekoliko sekundi).

Koja su Vaša prava i mogućnosti?

Vi možete da imate neka ili sva od sledećih prava koja se tiču informacija koje posedujemo o Vama:

 • da zahtevate da Vam omogućimo pristup podacima;
 • da zahtevate od nas ispravljanje, ažuriranje ili brisanje informacija;
 • da zahtevate ograničenje korišćenja tih informacija u određenim okolnostima;
 • da podnesete prigovor na naše korišćenje tih informacija u određenim okolnostima;
 • da povučete saglasnosti na naše korišćenje tih informacija;
 • prenosivost informacija u određenim okolnostima;
 • opredeljenje da ih ne koristimo za direktan marketing; i
 • podnošenje žalbe nadzornom organu u Vašoj državi (ako organ postoji).

Nudimo vam jednostavne načine za ostvarivanje ovih prava, kao što su veze za „odjavu“ ili davanje kontakt adrese u porukama koje primate.

Neke aplikacije za mobilne telefone koje nudimo mogu da šalju prosleđene poruke, na primer o novim proizvodima ili uslugama.  Te poruke možete da onemogućite preko postavki na Vašem telefonu ili na aplikaciji.

Prava koja imate zavise od zakona vaše zemlje. Ako ste u UK, Evropskoj uniji, Evropskoj ekonomskoj zoni, imaćete prava navedena u tabeli ispod. Ako ste negde drugde, možete nas kontaktirati (pogledajte odeljak „Koga da kontaktirate ako imate pitanja?“ na kraju ovog obaveštenja) da biste saznali više.

Prava u vezi s informacijama o Vama koje posedujemo

Detaljnije (napomena: na sva ova prava primenjuju se određena pravna ograničenja)

da zahtevate da Vam omogućimo pristup podacima

To je potvrda sledećeg:

 • da li obrađujemo informacije o Vama ili ne;
 • naše ime i kontakt podatke;
 • svrhe obrade;
 • kategorija datih informacija;
 • kategorije lica s kojima delimo informacije i, u slučaju kada je neko lice van UK/EU/EEZ i nema koristi od Odluka Evropske komisije o adekvatnosti, odgovarajućih zaštitnih mera za zaštitu informacija;
 • (ukoliko ih posedujemo) izvora informacija ukoliko ih nismo pribavili od Vas;
 • (u meri u kojoj to obavljamo, o čemu ćete biti obavešteni) postojanja automatskog donošenja odluka, uključujući i profilisanje, čiji je rezultat pravno dejstvo koje se tiče Vas ili ima značajan uticaj na Vas na sličan način i informacije o logici koja stoji iza toga, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade po Vas; i
 • kriterijuma za određivanje perioda na koji ćemo skladištiti informacije.

Na Vaš zahtev dostavićemo Vam primerak informacija o Vama koje koristimo (ukoliko to ne utiče na prava i slobode drugih).

da zahtevate od nas ispravljanje ili ažuriranje informacija

To važi ukoliko informacije koje posedujemo nisu tačne ili potpune.

da zatražite od nas da izbrišemo podatke i u nekim slučajevima produžetak ovog prava, prava na zaborav

To važi ukoliko:

 • informacije koje imamo više nisu neophodne za svrhe u koje ih koristimo;
 • informacije koristimo na osnovu Vaše saglasnosti, a Vi povučete saglasnost (u tom slučaju imaćemo u vidu da Vas više ne kontaktiramo, osim ako nam kažete da želite da izbrišemo sve informacije o Vama i u tom slučaju ćemo poštovati Vaše želje);
 • koristimo informacije na osnovu opravdanog interesa i smatramo da, nakon Vašeg prigovora, nemamo preovlađujući interes u daljem korišćenju informacija;
 • informacije su nezakonito pribavljene ili korišćene; ili
 • ima potrebe za ispunjenjem zakonske obaveze.

da zahtevate od nas ograničenje obrade informacija

To pravo važi, dok preispitamo Vaš slučaj, ukoliko:

 • osporavate tačnost informacija koje koristimo; ili
 • ste podneli prigovor na to što koristimo informacije na osnovu opravdanog interesa

(ukoliko iskoristite svoje pravo u tom slučaju, obavestićemo Vas pre nego što ponovo upotrebimo informacije).

To pravo važi i u sledećim slučajevima:

 • ukoliko informacije koristimo nezakonito, a Vi se protivite brisanju podataka; ili
 • ukoliko nama ti podaci više nisu potrebni, ali ih Vi zatražite da biste prikupili dokaze.

da podnesene prigovor na obradu informacija

U ovom slučaju imate dva prava:

 1. ukoliko koristimo informacije o Vama za direktni marketing: možete da se „povučete“ (bez potrebe da to opravdavate), a mi ćemo ispuniti Vaš zahtev; i
 2. ukoliko koristimo informacije o Vama na osnovu opravdanog interesa u svrhe koje nisu direktni marketing, možete da podnesete prigovor na korišćenje informacija u te svrhe uz davanje objašnjenja Vaše konkretne situacije i uzećemo u obzir Vaš prigovor.

na povlačenje saglasnosti za korišćenje informacija

To važi ukoliko je pravni osnov po kom koristimo informacije o Vama saglasnost.  Ovi slučajevi će biti jasni iz konteksta (na primer, ako ste dali svoj pristanak koristeći centar za preferencije u nekoj od naših aplikacija, možete povući svoj pristanak isključivanjem odgovarajućeg prekidača).

na prenosivost podataka

Ako:

 1. ste nam Vi dali podatke; i
 2. koristimo podatke pomoću automatskih sredstava na osnovu Vaše saglasnosti ili ispunjenja ugovornih obaveza prema Vama,

onda imate pravo da dobijete te podatke od nas u uobičajenom formatu i pravo da tražite od nas da prenesemo podatke drugom licu ukoliko smo u mogućnosti da to izvedemo u tehničkom smislu.

na podnošenje žalbe nadzornom organu u Vašoj državi

Ako imate bilo kakvu pritužbu, priliku ćemo dobro iskoristiti da pritužbu rešimo direktno za vas.   Razmislite o tome da nas kontaktirate putem kontakt podataka koji su povezani na početku ovog obaveštenja pre nego što kontaktirate nadzorni organ.

Ukoliko želite da kontaktirate nadzorni organ, detalji su sledeći:

 • za Evropsku uniju ili Evropsku ekonomsku zonu, možete kontaktirati svoj lokalni organ koji je navedena na veb stranici Evropa preko ove veze.  Ako niste sigurni ko je nadzorni organ vaše jurisdikcije, kontaktirajte nas pomoću detalja za koje je veza navedena na vrhu ove stranice.
 • Za Ujedinjeno Kraljevstvo, možete kontaktirati Kancelariju komesara za informacije putem ove veze.
 • Za ostale države videti veb sajt organa koji je nadležan u Vašoj državi.

Ako niste sigurni ko je nadzorni organ vaše jurisdikcije, kontaktirajte nas pomoću detalja za koje je veza navedena na vrhu ove stranice.

Dodatne napomene u određenim državama

U zavisnosti od Vaše države, možda imate neka dodatna prava.

Ukoliko ste u Australiji, pročitajte više…

Ako ste u Australiji, sledeće dodatne informacije se odnose na Vas:

 • ako nam ne date svoje lične podatke, možda nećemo biti u mogućnosti (ako je primenljivo) da Vam pružimo informacije, proizvode ili usluge koje tražite; i
 • naše Smernice privatnosti (dostupne na  https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) objašnjavaju: (i) kako možete da pristupite i ispravite lične podatke koje imamo o Vama; (ii) kako možete da uložite žalbu u vezi s našim postupanjem s Vašim ličnim podacima; i (iii) kako ćemo postupati s bilo kojom žalbom.

Ako se nalazite u Francuskoj, pročitajte više…

Ako se nalazite u Francuskoj, imate prava da nam date uputstva u vezi s informacijama koje posedujemo o Vama u slučaju Vaše smrti (konkretno, da li treba da ih čuvamo ili izbrišemo i da li drugi imaju pravo da ih vide). Možete:

 • da izdate opšta uputstva provajderu digitalnih usluga koji je registrovan kod francuskog nadzornog organa za zaštitu podataka (pod nazivom „CNIL“) (ta uputstva važe za svako korišćenje informacija o Vama); ili
 • da nam date konkretna uputstva koja važe samo za naše korišćenje informacija o Vama.
 • Vaša uputstva mogu sadržavati zahtev da prenesemo informacije o Vama trećim stranama (ali u slučajevima kada sadrže informacije o drugima, naša je dužnost da poštujemo i njihova prava na poverljivost podataka, pa prema tome možda ne budemo u mogućnosti da doslovno pratimo Vaša uputstva).  Možete imenovati treću stranu koja će biti odgovorna da se postara da su Vaša uputstva ispoštovana. Ukoliko ne imenujete treću stranu na taj način, Vaši naslednici će (osim ako navedete drugačije u svojim uputstvima) imati pravo da ostvare Vaša prava nad informacijama o Vama nakon Vaše smrti:

da bismo upravljali Vašom zaostavštinom (u tom slučaju Vaši pravni naslednici će moći da pristupe informacijama o Vama kako bi identifikovali i dobili informacije koje mogu biti korisne za upravljanje zaostavštinom, uključujući i eventualna digitalna dobra ili podatke koji se mogu smatrati porodičnom uspomenom, a koja se može preneti na naslednike); i

da biste bili sigurni da strane koje koriste informacije o Vama uzimaju u obzir Vašu smrt (na primer zatvaranjem naloga, ograničavanjem korišćenja ili ažuriranja informacija o Vama).

 • Možete da izmenite i dopunite ili opozovete svoja uputstva u bilo koje doba.  Za više informacija o obradi informacija o Vama u slučaju Vaše smrti, pogledajte član 40-1. zakona 78-17 od 6.1.1978. godine. U slučaju smrti, podrazumeva se da ćete prestati da koristite svoj nalog, a mi ćemo izbrisati informacije o Vama u skladu s našim politikama zadržavanja (pogledajte pasus „Koliko dugo ćemo zadržati informacije o Vama?" za više informacija).

Ako se nalazite na Filipinima, pročitajte više…

Ako se nalazite na Filipinima, možda imate prava osim onih navedenih u ovom obaveštenju u skladu s filipinskim Zakonom o privatnosti podataka i njegovim pravilima i propisima za sprovođenje, uključujući Savetodavno mišljenje Kancelarije za politiku privatnosti Nacionalne komisije za privatnost br. 2018-031 .

Koga da kontaktirate ako imate pitanja?

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite da ostvarite neka od svojih prava, možete naći podatke za kontaktiranje relevantne filijale PMI i, ukoliko je to moguće, službenika za zaštitu podataka, za kog je data veza na početku ovog obaveštenja.  Podatke za kontaktiranje ćete takođe dobiti u svakoj poruci koju Vam filijala PMI pošalje.

Ukoliko u Vašoj državi postoji organ za zaštitu podataka, imate pravo da ga kontaktirate ukoliko imate bilo kakva pitanja ili razloge za zabrinutost. Ukoliko relevantna filijala PMI ne može da odgovori na Vaše pitanje ili reši Vaš razlog za zabrinutost, takođe možete da imate pravo na pravno sredstvo pred nacionalnim sudom.

Izmene ovog obaveštenja

Ovo obaveštenje možemo povremeno ažurirati (kao i sva dopunska obaveštenja o poverljivosti podataka). Ako zakon to zahteva, obavestićemo Vas o izmenama; nadalje, tamo gde zakon to zahteva, mi ćemo takođe dobiti vašu saglasnost za izmene. 

Poslednja izmena 22 novembra 2021.