Ko smo mi?

Mi smo član privrednog društva Philip Morris International. Informacije o nama (ime, adresa, itd.) dobićete zasebno, u trenutku (ili radi potvrde) prikupljanja informacija o Vama, na primer, u obaveštenju na aplikaciji ili veb sajtu ili u e-poruci ili u ugovoru koji smo sklopili, a koji sadrže link do ovog obaveštenja.

 • PMI: Philip Morris International, vodeća grupa u industriji duvana. Obuhvata više privrednih društava ili "Filijala".
 • Filijala PMI: Svaka članica grupe privrednih društava Philip Morris International predstavlja "Filijalu PMI". "Mi" (ili "nas" ili "naš") odnosi se na filijalu PMI koja je prva sakupila informacije o Vama (na primer, filijala PMI koja je ugovorila snabdevanje robom ili uslugama sa Vama ili Vašim poslodavcem, ili filijala PMI koju ste kontaktirali ili čije prostorije ste posetili).
 • Proizvod PMI: predstavlja naš proizvod ili proizvod neke druge Filijale PMI.

Kako prikupljamo informacije o Vama?

Informacije o Vama možemo prikupiti na različite načine.

 • Informacija nam možete dati neposredno (npr. potpisivanjem ugovora, popunjavanjem obrasca ili telefonskim pozivom).
 • Informacije možemo prikupiti automatski (npr. kada koristite aplikaciju ili veb sajt privrednog društva PMI).
 • Informacije možemo dobiti od treće strane (npr. Vaš poslodavac, Vaš predstavnik ili iz javnih izvora, kao što su veb sajt privrednog društva, internet pretrage i sa društvenih mreža, kao što su LinkedIn, Facebook i Twitter).

Svi načini na koje možete da stupite u kontakt sa nama u ovom obaveštenju se nazivaju "kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI". Kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI mogu biti fizičke (na primer, poslovnice privrednog društva PMI, maloprodajna mesta i događaji) i digitalne (npr. prepiska preko e-pošte, aplikacije i veb sajtovi).

Možemo da prikupimo informacije koje pružate neposredno. Ovo se obično dešava kada:

 • se prijavite da budete član naše baze podataka (ovo, na primer, može da se obavi lično, preko aplikacije ili na mreži);
 • sklopite dogovor sa nama o obezbeđivanju proizvoda ili usluga;
 • sklopite dogovor sa nama o prodaji PMI proizvoda;
 • preuzmete sa interneta ili koristite digitalnu kontaktnu tačku (npr. aplikaciju ili veb sajt);
 • ·nas kontaktirate putem kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI ili elektronske pošte, društvene mreže ili telefonom;
 • se prijavite da dobijate saopštenja za medije, upozorenja putem elektronske pošte ili marketinška saopštenja privrednog društva PMI;
 • učestvujete u anketama privrednog društva PMI ili (kada zakon to dozvoljava) takmičenjima ili promocijama privrednog društva PMI; ili
 • posetite naše kancelarije ili prisustvujete događaju koji je organizovala filijala PMI.

Informacije o Vama možemo da prikupljamo automatski. Ovo se obično dešava kada:

 • posetite naše kancelarije (npr. preko video (video nadzor) zapisa i evidencije pristupa zgradi);
 • radite na prodajnom mestu gde se prodaju proizvodi privrednog društva PMI ili posetite isto (npr. prikupljanjem podataka prilikom napuštanja prodajnog mesta ili preko senzora na prodajnom mestu koji se povezuje sa mobilnim uređajem);
 • prisustvujete događaju koji je organizovala filijala PMI (npr. kupovinom ili prodajom na događaju) ili preko senzora na događaju koji se povezuju sa mobilnim uređajem;
 • koristite sisteme privrednog društva PMI ili uređaje koje ste dobili od privrednog društva PMI, kao što su laptop ili mobilni telefon;
 • komunicirate sa nama (na primer, preko kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI ili platformi društvenih mreža);
 • koristite kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI(npr. preko mehanizama za praćenje na aplikaciji ili veb sajtu); ili
 • javno objavite sadržaj na platformama društvenih mreža koje mi pratimo (na primer, da bismo mogli da saznamo mišljenje javnosti ili da bismo odgovorili na zahteve vezane za proizvode privrednog društva PMI).

Informacije o Vama možemo da prikupimo i automatski putem kolačića i sličnih tehnologija za praćenje na digitalnim kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI. Konkretni kolačići i tehnologije koji se koriste će zavisiti od kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI. Kako biste saznali više o kolačićima (uključujući i kolačiće Google analitike) i sličnim tehnologijama koje se koriste na kontaktnim tačkama, uključujući informacije o tome kako možete da prihvatite ili odbijete kolačiće, pogledajte obaveštenje o kolačićima koje je dostupno na toj kontaktnoj tački ili koje je dostupno preko nje.

Kada je to dozvoljeno zakonom, možemo da dobijamo informacije o Vama od treće strane. Tu može da uključuje informacije koje su međusobno delile filijale PMI, javno dostupne informacije sa profila na društvenim mrežama trećih strana (kao što je LinkedIn) i marketinške liste dobijene od marketinških agencija koje su treća strana.

Takođe, možemo da prikupljamo informacije i u drugim kontekstima, što će u datom trenutku biti jasno.

Koje informacije o Vama sakupljamo?

Možemo da sakupljamo razne vrste informacija o Vama:

 • informacije koje su neophodne kako bismo mogli da upravljamo našim odnosom sa Vama, Vašim poslodavcem ili predstavnikom
 • informacije neophodne za kupovinu proizvoda i usluga
 • informacije neophodne za trgovanje ili pružanje saveta koji se tiču proizvoda ili usluga privrednog društva PMI (npr. izvršavanje narudžbina)
 • informacije koje su neophodne za pružanje podrške za proizvode ili usluge privrednog društva PMI ili za pružanje usluga pokrivenih garancijom
 • informacije o poslu koji obavljate u svom preduzeću, a koji se tiče naših potrošačia, proizvoda privrednog društva PMI ili nas (npr. pružanje usluga pokrivenih garancijom, izlaganje proizvoda privrednog društva PMI i materijala prodajnog mesta, itd.)
 • informacije koje nam dajete u ugovorima, obrascima ili anketama
 • informacije o Vašim posetama našim poslovnicama, prodajnim mestima i događajima
 • informacije koje nam dajete tokom telefonskih poziva ili u e-pošti koju nam šaljete
 • informacije o tome šta volite i koja su Vaša interesovanja
 • informacije neophodne za proveru Vašeg godišta, identiteta i ovlašćenja da postupate u ime Vašeg poslodavca, prema potrebi

Informacije koje neposredno prikupljamo od Vas biće očigledne iz konteksta u kome iste dajete. Na primer:

 • ako ste dobavljač, za upravljanje našimodnosom sa Vama ili Vašim poslodavcem pružate informacije o svom imenu, kontaktu, računu i detaljne informacije o proizvodima/uslugama (i, po potrebi, nadoknadi troškova), da bismo mogli da izvršimo ugovor;
 • možete da pružite informacije o tome šta volite i koja su Vaša interesovanja, kako bismo mogli da Vam ponudimo šeme nagrađivanja ili Vas pozovemo na događaje koji bi mogli da Vas interesuju;
 • možemo da prikupimo informacije pomoću kojih možemo da proverimo Vaše godište i identitet, na primer kopiju identifikacionog dokumenta.

Informacije koje prikupljamo automatski najčešće se tiču:

 • detalja o Vašoj poseti ili pozivu (kao na primer vreme i trajanje);
 • toga koliko često posećujete naše poslovnice, maloprodajne objekte ili događaje (uključujući i oblasti u neposrednoj blizini), koje oblasti posećujete i na koje vreme;
 • Vaše upotrebe digitalnih kontaktnih tačaka sa privrednim društvom PMI(kao na primer stranice koje posećujete, stranica sa koje ste došli i stranica koju ste posetili nakon odjavljivanja, termini za pretragu koje se uneli ili linkovi na koje ste kliknuli u okviru kontaktne tačke); i
 • Vašeg uređaja (kao što je Vaša IP adresa ili jedinstveni identifikator uređaja, podaci o lokaciji, detalji o kolačićima koje smo uskladištili na Vašem uređaju).

Informacije koje prikupljamo od trećih strana obično se sastoje od javno dostupnih informacija (kao što su Vaša pozicija, informacije o tome šta volite i koja su Vaša interesovanja), na primer iz objava na društvenim mrežama.

U koje svrhe koristimo informacije o Vama i po kom pravnom osnovu?

U ovom odeljku opisane su svrhe u koje koristimo lične podatke. Međutim, budući da je ovo globalno obaveštenje, kada zakoni pojedinih država ograničavaju ili zabranjuju određene aktivnosti opisane u ovom obaveštenju, u tim država nećemo koristiti podatke o Vama u te svrhe.

U skladu sa tim, u zavisnosti od prirode odnosa koji imamo sa Vama, informacije o Vama možemo koristiti u sledeće svrhe:

 • da bismo ispunili propisane obaveze, kao na primer provera Vašeg godišta i identiteta, obavljanje provere pod nazivom "poznavanje dobavljača" i upravljali našim ugovornim odnosom sa Vama ili Vašim poslodavcem
 • poštovanje zakon, kao što je zadržavanje ili korišćenje evidencija o Vama u vezi sa eventualno očekivanim sporovima radi dobijanja saveta naših pravnika i drugih savetnika
 • da bismo kupili proizvode ili usluge od Vas ili Vašeg poslodavca, uključujući i ostvarivanje kontakta sa Vama u cilju upravljanja našim odnosom, dobijanja usluga vezanih za prodaju i plaćanje Vaše robe, Vaših usluga i troškove (po potrebi)
 • da bismo Vam prodali naše proizvode, uključujući i izvršavanje narudžbina i obrađivanje uplata
 • da bismo Vam pružili usluge vezane za prodaju, uključujući i bavljenje Vašim upitima i zahtevima i pružanje usluga pokrivenih garancijom
 • da bismo Vas obaveštavali o novostima, promocijama, događajima i da bismo upravljali srodnim aspektima našeg odnosa, uključujući i sprovođenje programa nagrađivanja lojalnosti, unapređenje proizvoda, istraživanje tržišta, razvoj marketinških strategija, sprovođenje marketinških kampanja i prilagođavanje Vaših iskustava na događajima
 • da bismo podržali sve gore navedeno, uključujući i upravljanje Vašim nalogom ili nalogom Vašeg poslodavca, omogućavanje da koristite kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI i prodajete proizvode privrednog društva PMI, dopisivanje sa Vama, prilagođavanje Vašeg iskustva sa kontaktnim tačkama privrednog društva PMI, radi administracije i rešavanja problema, opšteg vođenja evidencije i upravljanje Vašeg pristupa bilo kojim sistemom za koje smo Vam omogućili pristup
 • radi analitike poslovanja i unapređenja istog, uključujući i unapređenje proizvoda, prostorija, procesa, prodajnih mesta i događaja privrednog društva PMI i informacija koje mi (ili naše filijale) pružaju klijentima, dobavljačima, pružaocima usluga, izvršiocima koji su treća strana, maloprodajnim trgovcima i posetiocima
 • bezbednost, uključujući nadgledanje, na primer kako bi se osigurala odgovarajuća upotreba interneta i elektronske pošte
 • da bismo mi ili naši poslovni partneri mogli da Vas informišemo o eventualnim prilikama da učestvujete u marketing ili promociji proizvoda privrednog društva PMI
 • u druge svrhe o kojima Vas obavestimo ili koje će biti jasne iz konteksta u trenutku kada se informacije o Vama prvi put prikupe

  Pravni osnovi za naše korišćenje informacija o Vama je jedan od navedenih ( što je detaljnije objašnjeno u odeljku „više informacija“"):

 • usklađivanje sa pravnim obavezama kojima podležemo ;
 • ispunjenje ugovora čija ste ugovorna strana ;
 • opravdani poslovni interes koga ne nadjačavaju Vaši interesi za čuvanjem podataka;
 • kada ništa od pomenutog nije primenljivo, Vaša saglasnost (koju ćemo tražiti pre nego što obradimo informacije).

Svrhe u koje koristimo informacije o Vama uz odgovarajuće metode prikupljanja  i pravnim osnovom za upotrebu su:

Svrha
Način sakupljanja i pravni osnov za obradu

Ispunjavanje regulatornih obaveza

 • proveravanje Vašeg godišta i statusa poslovnog partnera
 • obaveze u vezi sa porezom i poslovnim računovodstvom
 • trgovinske sankcije
 • provere osnovnih podataka
 • upravljanje zdravljem i bezbednošću
 • pravni i regulatorni zahtevi za otkrivanjem podataka
 • sukob interesa
 • evidentiranje broja radnih sati i računa, pod uslovom ste angažovani kao spoljni savetnik
 • čuvanje ugovora i povezanih dokumenata u kojima se vi možda pominjete
 • istrage o prijavljenim optužbama za povredu dužnosti

Te informacije nam obično neposredno pružate Vi tokom trajanja našeg odnosa ili tokom interakcije sa nama.

Koristimo ih jer je neophodno da ispunimo pravne obaveze da trgujemo samo sa odraslima i da poslujemo na način koji je u skladu sa zakonima (uključujući i zakone u oblasti privrede i poreske obaveze), da vodimo finansijsku i poresku evidenciju, da poštujemo trgovinske sankcije, da poštujemo zakone o zdravlju i bezbednosti (što može da podrazumeva vođenje evidencije o incidentima), da pravimo izveštaje, da ispunjavamo zahteve za informacije od nadležnih organa i da rešavamo eventualne sukobe interesa ili, u državama gde takva pravna obaveza ne postoji, jer imamo opravdani poslovni interes da poslujemo u skladu sa zahtevima dobre prakse, a da pritom Vaši interesi koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Kupovina proizvoda i usluga

 • kontaktiranje sa vama u periodu dok nas vi ili vaš poslodavac snabdevate proizvodima ili nam pružate usluge
 • administriranje naloga koji kod nas imate Vi ili Vaš poslodavac
 • obrađivanje uplata
 • upravljanje odnosima
 • praćenje poštovanja naših sporazuma, naših politika i internih programa (npr. naš GAP program, ako ste poljoprivrednik koji nas snabdeva sirovinama)
 • istraživanje nepoštovanja naših sporazuma, politika i internih programa, problema i incidenata
 • upravljanje otklanjanjem nepoštovanja naših ugovora, politika i internih programa, problema i incidenata

Informacije ćemo uglavnom dobijati neposredno od Vas ili preko Vašeg poslodavca (obično su to: ime, pozicija, poslovna adresa, adresa poslovne e-pošte, narudžbine, usluge, podaci za plaćanje (po potrebi, podaci o troškovima), prepiska).

Koristimo ih u vezi sa izvršavanjem našeg ugovora sa Vama ili Vašim poslodavcem, kao kupac proizvoda ili usluga od Vas ili Vašeg poslodavca, ili ako takva obaveza ne postoji, koristimo ih jer imamo opravdani poslovni interes da poslujemo, da Vas kontaktiramo u vezi sa proizvodom ili uslugama Vas ili Vašeg poslodavca, da obrađujemo uplate, upravljamo našim odnosom sa Vama ili Vašem poslodavcem i pratimo ispunjenost naših sporazumeva, politika ili programa, a da pritom vaši interesi, prava i slobode za zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Prodaja naših proizvoda

 • izvršavanje Vaših narudžbina (uključujući i slanje potvrda)
 • obrađivanje Vaših uplata
 • pružanje usluga pokrivenih garancijom

Te informacije nam obično pružate Vi neposredno ili ih dobijamo preko Vašeg poslodavca po potrebi (najčešće su to ime, pozicija, poslovna adresa, adresa poslovne elektronske pošte, informacije o plaćanju, prepiske).

Koristimo ih kako bismo ispunili ugovorne obaveze prema Vama ili Vašem poslodavcu kao kupcu naših proizvoda.

Pružanje usluga vezanih za prodaju

 • bavljenje Vašim upitima i zahtevima
 • prepiska sa Vama
 • opšta administracija i rešavanje problema
 • upravljanje odnosom

Te informacije nam obično pružate Vi neposredno ili ih dobijamo preko Vašeg poslodavca.

Koristimo ih jer imamo opravdani poslovni interes u pružanju usluga vezanih za prodaju Vama ili Vašem poslodavcu, a da pritom Vaši interesi, koji podrazumevaju prava i slobode vezane za zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Promovisanje poslovanja i upravljanje odnosom (kada to zakon dozvoljava)

 • obaveštavanje o relevantnim novostima, promocijama i događajima
 • upravljanje našim odnosom
 • razumevanje Vaših preferencija (kao što su proizvodi ili događaji mogu da Vas zanimaju ili da se prilagode Vašim potrebama)
 • sprovođenje programa nagrađivanja lojalnosti
 • pozivanje da učestvujete u anketama ili kampanjama istraživanja tržišta ili da ih sprovodite
 • za istraživanje tržišta
 • razvoj marketinških strategija
 • sprovođenje marketinških kampanja
 • prilagođavanje Vašeg iskustva sa kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI (na primer, personalizovanje posete, na primer pozdravljanjem ili predlozima koji Vas mogu zanimati)

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (na primer, Vaše ime i kontakt i aktivnosti na društvenim mrežama); informacije koje prikupljamo automatski (na primer, koristeći kolačiće i sličnu tehnologiju) i (kada to zakon dozvoljava) informacije koje dobijamo od trećih strana (kao što su javne objave na društvenim mrežama).

Koristimo ih po osnovu toga što imamo opravdani poslovni interes da Vas informišemo o našem poslovanju, proizvodima i događajima, za rad sa kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI i za prilagođavanje vaših iskustava, na način gde Vaši interesi, koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Promovisanje poslovanja i upravljanje odnosom (kada to zakon dozvoljava)

 • pružanje informacija o filijalama PMI, njihovim promocijama, proizvodima i uslugama, prodajnim mestima, događajima i regulisanju duvanskih proizvoda; i za razvoj i unapređenje alatki potrebnih za ostvarivanje tih svrha

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (na primer, Vaše ime i kontakt i aktivnosti na društvenim mrežama); informacije koje prikupljamo automatski (na primer, koristeći kolačiće i sličnu tehnologiju) i (kada to zakon dozvoljava) informacije koje dobijamo od trećih strana (kao što su javne objave na društvenim mrežama).

Koristimo ih po osnovu da imamo opravdani poslovni interes da Vas informišemo o tim stvarima, na način gde Vaši interesi, koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

U određenim državama, kada to zakon nalaže, te materijale ćemo Vam slati u elektronskom obliku samo uz Vašu saglasnost.

Poslovna administracija

 • opšte upravljanje organizacionom strukturom i vođenje poslovnih knjiga
 • upravljanje periodom postojanja odnosa sa izvršiocem (od angažovanja do prestanka angažovanja)
 • administracija i vođenje evidencije o posetiocima
 • sprovođenje i vođenje događaja, obuka i programa o usklađenosti poslovanja
 • dopisivanja u vezi sa našim odnosom sa Vama ili Vašim poslodavcem, uključujući i bavljenje Vašim upitima ili zahtevima
 • razvoj, sprovođenje i održavanje IT sistema i upravljanje njima
 • održavanje bezbednosti sistema, uređaja i objekata
 • upravljanje bazama podataka sa kontaktima i alatkama za saradnju
 • privremeni rad u inostranstvu i službena putovanja
 • stvaranje sigurnog radnog okruženja
 • održavanje sigurnosti i bezbednosti osoblja, klijenata, dobavljača, posetilaca filijala PMI, kao i njihove imovine

Te informacije nam obično pružate Vi neposredno ili ih odbijamo preko Vašeg poslodavca.

Koristimo ih jer imamo opravdani poslovni interes u poslovanju, upravljanju našim odnosom sa Vama ili Vašim poslodavcem i održavanju bezbednosti i integriteta naših objekata i IT sistema, a da pritom taj interes, koji podrazumeva pravo i slobodu da upotreba informacija o Vama bude ograničena, ne nadjača naš interes.

Nadgledanje bezbednosti i sistema

 • utvrđivanje verodostojnosti kontrola i evidencija i pristup njima kada je to potrebno
 • nadgledanje sistema, uređaja, interneta i e-pošte privrednog društva PMI za koje Vam je omogućen pristup
 • nadgledanje pristupa prostorijama privrednog društva PMI, isporuka filijalama PMI i procesi vezanih za bezbednosti u našim prostorijama

Te informacije se skupljaju automatski, raznim sredstvima, kao što su automatizovano nadgledanje sistema i uređaja, zapisi sistema za video nadzora i audio zapisi u našim prostorija.

Koristimo ih jer imamo opravdani poslovni interes u obezbeđivanju poverljivosti, integriteta i bezbednosti naše fizičke i digitalne infrastrukture i prostorija, a da pritom Vaši interesi, koji podrazumevaju pravo i slobodu za zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Podrška svih gore navedenih svrha

 • upravljanje Vašim nalozima
 • omogućavanje da koristite kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI(na primer, omogućavanje da ostanete da ostanete prijavljeni na delovima kontaktne tačke koji su rezervisani samo za ovlašćene korisnike, upravljanje Vašim željenim jezicima, povezivanje Vas sa Vašom korpom za kupovinu)
 • dopisivanje sa Vama
 • poboljšanje Vaših iskustava
 • administracija i rešavanje problema

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (obično ime, lozinka (ili slično)) i informacija koje prikupljamo automatski (na primer informacije o Vašem uređaju i kolačićima i sličnim tehnologijama za praćenje).

Koristimo ih po osnovu koji odgovara svrsi korišćenja informacija koje podržavamo. Na primer, kada upravljamo Vašim nalogom da bismo pružili podršku kupovini ili da pružimo usluge nakon prodaje, koristimo ove informacije da bismo ispunili ugovorne obaveze prema Vama kao kupcu naših proizvoda; kada upravljamo Vašim nalogom da bismo Vam pokazali naše nove proizvode, podržavamo razvoj poslovanja, tako da ih koristimo po osnovu da imamo opravdani poslovni interes da promovišemo svoje proizvode, a oni pritom nadjačavaju Vaše interese koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacije o Vama itd.

Analitika i unapređenje poslovanja

 • dozvoljavanje nama ili našim poslovnim partnerima da Vas informišu o eventualnim prilikama da učestvujete u promociji proizvoda privrednog društva PMI
 • za analitiku i unapređenja poslovanja (uključujući i za proizvode privrednog društva, sisteme, procese, kancelarije, prodajna mesta koja prodaju proizvode privrednog društva PMI, obuke, događaje, digitalne kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI i uređaje i informacije koje mi (ili naši ogranci) obezbeđujemo Vama ili Vašem poslodavcu)

To obično podrazumeva kombinaciju informacija koje nam Vi sami pružate; informacija koje prikupljamo automatski i (kada zakon to dozvoljava) informacija koje dobijamo od trećih strana.

Koristimo ih po osnovu da imamo opravdani poslovni interes da analiziramo i poboljšamo naše poslovanje, naše proizvode, sisteme, procese, kancelarije, prodajna mesta, obuke, događaje, kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI i informacije koje pružamo i da pozivamo druge da učestvuju u promociji proizvoda privrednog društva PMI, a da taj interes koji podrazumeva pravo i slobodu na zaštitu informacija o vama ne nadjačavaju naš interes.

Kada se korišćenje informacija o Vama ne zasniva na jednom od gore navedenih pravnih osnova, tražićemo Vašu saglasnost pre nego što obradimo informacije (takvi slučajevi će biti jasni iz konteksta).

U nekim slučajevima možemo koristiti informacije o Vama na načine koji nisu opisani u prethodnom tekstu. Kada je to slučaj, pružićemo dodatno obaveštenje o poverljivosti podataka gde će biti objašnjena takva upotreba. Potrebno je da pročitate sva dopunska obaveštenja u vezi sa ovim obaveštenjem.

Sa kim delimo informacije o Vama i u koje svrhe?

Informacije o Vama možemo podeliti sa:

 • Filijalama PMI;
 • trećim stranama koje obezbeđuju proizvode ili usluge Filijalama PMI (kao što su profesionalni savetnici, pružaoci platnih usluga, pružaoci isporuka, revizori i pružaoci usluga informisanja);
 • pažljivo izabranim poslovnim partnerima i oglašivačima Filijala PMI (u oblastima koje su povezane sa našim proizvodima ili koje su u skladu sa njihovim stilom i imidžom) tako da mogu da Vas kontaktiraju radi ponuda za koje smatraju da bi Vas zanimale u skladu sa Vašim preferencijama, za trgovinske programe, obrazovne materijale i obuke; i
 • ostalim trećim stranama kada zakon to nalaže ili dozvoljava (kao što su državni; ministarstva i drugi profesionalni savetnici).

Deljenje podataka sa Filijalama PMI

 • Informacije o Vama deliće se sa upravom Philip Morris International Management SA (sa sedištem u Lozani u Švajcarskoj), mestom centralne administracije obrade ličnih podataka za Filijale PMI. Informacije o Vama možda će se deliti i sa centrom za IT usluge Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (sa sedištem u Lozani u Švajcarskoj), kao pružaocem tehnoloških usluga za Filijale PMI. Philip Morris International Management SA i (u meri u kojoj ima pristup) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl obrađuju informacije o Vama u sve svrhe koje su opisane u ovom obaveštenju.
 • Ako organizujemo poslovno putovanje (npr. ako posećujete drugu Filijalu PMI ), informacije o vama možda će se deliti sa Filijalom PMI koja je naš regionalni centar poslovanja (ako to nije Filijala PMI koja je prva prikupila informacije), za sve svrhe koje su opisane u ovom obaveštenju, Filijalom PMI koja je regionalni centar poslovanja za Filijalu PMIu koju putujete, Filijalom PMI koju posećujete i Filijalom PMI odgovornom za pitanja bezbednost u vezi sa poslovnim putovanjem.
 • Informacije o Vama mogu biti deljenje sa drugom Filijalama PMI koju kontaktirate ili sa kojom poslujete (na primer, ako prodajete proizvode ili usluge drugim Filijalama PMI ili putujete u drugu kancelariju PMI tokom trajanja poslovnog odnosa sa Filijalom PMI).

Više informacija o Filijalama PMI i državama u kojima se nalaze možete pronaći ovde.

Deljenje podataka sa trećim licima

 • Informacije o Vama možemo podeliti sa trećim stranama koje Vama ili Filijalama PMI pružaju proizvode ili usluge (kao što su Vaš poslodavac, savetnici, pružaoci platnih usluga, pružaoci dostava, trgovci na malo, instruktori za proizvode, pružaoci usluga informisanja i pružaoci provere godišta).
 • Informacije o Vama možemo podeliti sa pažljivo izabranim poslovnim partnerima i oglašivačima Filijala PMI, koji predstavljaju treću stranu, (koji su u skladu sa onim što možete dovesti u vezu sa našim proizvodima, na primer, jer imaju sličan ili odgovarajući imidž, stil ili funkcionalnost) da bi mogli da Vas kontaktiraju radi proizvoda, usluga ili promocija za koje smaraju da bi mogle da Vas interesuju u skladu sa Vašim preferencijama.
 • Informacije o Vama možemo podeliti sa ostalim trećim stranama, kada zakon to nalaže ili dozvoljava, na primer: sa regulatornim telima; državnim organima; kao odgovor na zahtev organa ili drugih državnih zvaničnika za sprovođenje zakona; kada smatramo da je otkrivanje neophodno ili adekvatno radi sprečavanja fizičke štete ili finansijskog gubitka u vezi sa istragom o stvarnoj nelegalnoj aktivnosti ili onoj na koju se sumnja; i u kontekstu restrukturiranja organizacije.
 • Ako organizujemo poslovno putovanje (npr. kada posećujete drugu Filijalu PMI), informacije o Vama možemo deliti sa trećim stranama koje organizuju putovanje, pružaju usluge prevoza ili putovanja, kao što su turistički agent, pružaoci usluge rezervisanja smeštaja preko interneta, agenti za kupovinu karata, avio-kompanije, kompanije za iznajmljivanje automobila, pružaoci železničkih usluga i hoteli. Ove treće strane će koristiti informacije o Vama za njihove potrebe (na primer, za ispunjavanje njihove obaveze pružanja usluge prevoza ili smeštaja) i trebalo bi da se upoznate sa njihovim obaveštenjem o privatnosti podataka da biste saznali više o načinu na koji oni koriste informacije o Vama.

Gde bi informacije o Vama mogle da se pošalju?

Kao što je slučaj sa bilo kojom multinacionalnom organizacijom, tako i Filijale PMI prenose informacije širom sveta. Prema tome, i informacije o Vama mogu se prenositi širom sveta (ukoliko su informacije o Vama prikupljene u Evropskoj ekonomskoj zoni, to znači da informacije o Vama mogu da se prenesu i van te zone).

Kada koristimo informacije  na način koji je opisan u ovom saopštenju, informacije o Vama mogu se preneti unutar ili van države ili teritorije gde su prikupljene, uključujući i  državu ili teritoriju koja nema jednake standarde o zaštiti podataka.

Filijale PMI u okviru Evropske ekonomske zone ("EEZ") će prenositi podatke o ličnosti Filijalama PMI van EEZ. Na primer, da bi olakšali operacije u vezi sa globalnim poslovanjem. U svim slučajevima, taj prenos će:

 • biti zasnovan na Odluci Evropske komisije o adekvatnosti;
 • podlegati odgovarajućim zaštitnim merama, na primer Tipskim ugovorima EU, ili
 • biti neophodan za ispunjavanje obaveza iz ugovora između Vas i nas (ili sprovođenje predugovornih mera preduzetih na Vaš zahtev) ili za zaključenje ili ispunjenje ugovora koji je zaključen u Vašem interesu između nas i treće strane, kao na primer u vezi sa organizacijom putovanja.

U svakom slučaju, odgovarajuće mere bezbednosti za zaštitu ličnih podatka primenjivaće se u tim državama i na tim teritorijama u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

Kako štitimo informacije o Vama?

Sprovodimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bismo zaštitili lične informacije koje štitimo od neovlašćenog otkrivanja, uništenja ili neovlašćene upotrebe ili izmene. Kada je potrebno, koristimo šifrovanje i druge tehnologije koje mogu da pomognu u čuvanju informacija koje pružate. Takođe tražimo od naših pružalaca usluga da poštuju stroge zahteve o poverljivosti i bezbednosti podataka.

Koliko dugo ćemo zadržavati informacije o Vama?

Informacije o Vama zadržati tokom za vreme koje je neophodno da ispunimo svrhe u koju su te informacije prikupljene. Nakon toga izbrisaćemo informacije. Taj vremenski period može da varira u zavisiti od svrha u koje su informacije prikupljene. Napominjemo da u nekim okolnostima imate pravo da od nas zatražite da izbrišemo informacije. Takođe, nekada smo po zakonu dužni da zadržimo informacije, na primer, u poreske ili računovodstvene svrhe.

Podatke obično zadržavamo  na osnovu kriterijuma koji su opisanih u sledećoj tabeli:

Vrsta
Objašnjenje/uobičajeni kriterijumi čuvanja
 • zapisi u bazi podataka

Ako ste fizičko lice koje nam pruža usluge (bilo neposredno ili za Vašeg poslodavca), većina informacija u Vašem profilu se čuva tokom trajanja našeg poslovnog odnosa sa Vama; na primer, dok nam pružate usluge, kupujete proizvode, koristite digitalne kontaktne tačke ili odgovarate na našu komunikaciju. Međutim, neki elementi Vašeg marketinškog profila, kao što je istorija kupovina , prirodno zastare nakon određenog vremenskog perioda, tako da ih brišemo automatski nakon definisanih perioda u zavisnosti od svrha za koje smo ih primili.

 • Poslovna evidencija i evidencija o plaćanju

Vodimo evidenciju o fakturama, prodajama, kupovinama, o obavljenim i primljenim uplatama, kao i prateća dokumenta (kao što su ugovori i e-poruke) u skladu sa poreskim zahtevima i zahtevima privrednog društva, najčešće11 godina. Takođe vodimo i evidenciju provera dobavljača na vreme koje je potrebno da bi se ispunile pravne i regulatorne obaveze.

 • evidencija o posetiocima

Ako posetite naše objekte, evidencije o posetiocima se obično čuvaju samo nekoliko meseci.

 • video nadzor

Ako posetite naše objekte, snimci video nadzora čuvaju se najčešće samo nekoliko dana do nekoliko nedelja u zavisnosti od konkretne svrhe snimka.

 • kupovine i garancija

Ukoliko kupujete robu, zadržaćemo podatke o tome na period neophodan za dovršavanje prodaje i kako bismo ispunili pravne obaveze (na primer, u poreske svrhe i radi vođenje računovodstvene evidencije). Ako se prijavite i za garanciju za neki proizvod privrednog društva PMI, podatke o tome ćemo zadržati na period na koji se odnosi garancija.

 • briga o kupcu

Ako kontaktirate centar za brigu o kupcima, napravićemo evidenciju o Vašem upitu i zadržaćemo je sve dok je relevantan za naš odnos, na primer, ako je potrebno da zamenimo uređaj koji je pod garancijom. Druge evidencije o brizi o kupcu (na primer, automatski snimak telefonskog razgovora u kome od nas tražite da Vas povežemo sa maloprodajnim mestom) mogu biti relevantne samo dok se ne naprave trajnije evidencije i zadržaćemo ih samo privremeno.

 • evidencija o sistemskoj reviziji

Evidencije sistemske revizije obično se zadržavaju u periodu od nekoliko meseci.

 • analitika poslovanja

Podaci analitike poslovanja obično se prikupljaju automatski kada koristite kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI i postaju anonimni/agregatni ubrzo nakon toga.

Koja su Vaša prava i mogućnosti?

Vi možete da imate neka ili sva od sledećih prava koja se tiču informacija koje posedujemo o Vama:

 • zahtev da Vam omogućimo pristup tim informacijama;
 • zahtev za ispravljanje, ažuriranje ili brisanje tih informacija;
 • zahtev za ograničenje upotrebe tih informacija u određenim okolnostima;
 • prigovor na naše korišćenje tih informacija u određenim okolnostima;
 • povlačenje saglasnosti na naše korišćenje tih informacija;
 • prenosivost informacija u određenim okolnostima;
 • opredeljenje da ih ne koristimo za direktan marketing; i
 • podnošenje žalbe nadzornom organu u Vašoj državi (ako on postoji).

Nudimo Vam jednostavne načine da iskoristite svoja prava, kao što su linkovi za „otkazivanje pretplate“ ili davanje adrese za kontakt u porukama koje dobijate ili korišćenje kontakta iz pasusa pod nazivom "Koga da kontaktirate  ako imate pitanja?" na kraju ovog obaveštenja.

Neke aplikacije za mobilne telefone koje nudimo mogu da šalju prosleđene poruke, na primer o novim proizvodima ili uslugama. Te poruke možete da onemogućite preko postavki na Vašem telefonu ili na aplikaciji.

Prava koja imate zavise od zakona u Vašoj državi. Ako ste u okviru Evropske ekonomske zone imaćete prava koja su navedena u sledećoj tabeli. Ukoliko niste iz te zone, možete da nas kontaktirate (vidi pasus "Koga da kontaktirate ako imate pitanja?" na kraju ovog obaveštenja) za više informacija.

Prava u vezi sa informacijama o Vama koje posedujemo
Detaljnije (napomena: na sva ova prava primenjuju se određena pravna ograničenja)
 • na zahtev da Vam omogućimo pristup podacima

To je potvrda sledećeg:

 • da li obrađujemo informacije o Vama ili ne;
 • našeg imena i kontakt podataka;
 • svrhe obrade;
 • kategorija datih informacija;
 • kategorije lica sa kojima delimo informacije i, u slučaju kada je neko lice van EEZ i nema koristi od Odluka Evropske komisije o adekvatnosti, odgovarajućih zaštitnih mera za zaštitu informacija;
 • (ukoliko ih posedujemo) izvora informacija ukoliko ih nismo pribavili od Vas;
 • (u meri u kojoj to obavljamo, o čemu ćete biti obavešteni) postojanja automatskog donošenja odluka, uključujući i profilisanje, čiji je rezultat pravno dejstvo koje se tiče Vas ili ima značajan uticaj na Vas na sličan način i informacije o logici koja stoji iza toga, kao i značaja i predviđenih posledica takve obrade po Vas; i
 • kriterijuma za određivanje perioda na koji ćemo skladištiti informacije.

Na Vaš zahtev dostavićemo Vam primerak informacija o Vama koje koristimo (ukoliko to ne utiče na prava i slobode drugih).

 • na zahtev za ispravljanje ili ažuriranje informacija

To važi ukoliko informacije koje posedujemo nisu tačne ili potpune.

 • na zahtev za brisanje podataka

To važi ukoliko:

 • informacije koje imamo više nisu neophodne za svrhe u koje ih koristimo;
 • informacije koristimo na osnovu Vaše saglasnosti, a Vi povučete saglasnost (u tom slučaju imaćemo u vidu da Vas više ne kontaktiramo, osim ako nam kažete da želite da izbrišemo sve informacije o Vama i u tom slučaju ćemo poštovati Vaše želje);
 • koristimo informacije na osnovu opravdanog interesa i smatramo da, nakon Vašeg prigovora, nemamo preovlađujući interes u daljem korišćenju informacija;
 • su informacije nezakonito pribavljene ili korišćene; ili
 • ima potrebe za ispunjenjem zakonske obaveze.
 • na zahtev za ograničenje obrade informacija

To pravo važi, dok preispitamo Vaš slučaj, ukoliko:

 • osporavate tačnost informacija koje koristimo; ili
 • ste podneli prigovor na to što koristimo informacije na osnovu opravdanog interesa

  (ukoliko iskoristite svoje pravo u tom slučaju, obavestićemo Vas pre nego što ponovo upotrebimo informacije).

  To pravo važi i u sledećim slučajevima:

 • ukoliko informacije koristimo nezakonito, a Vi se protivite brisanju podataka; ili
 • ukoliko nama ti podaci više nisu potrebni, ali ih Vi zatražite da biste prikupili dokaze.
 • na prigovor na obradu informacija

U ovom slučaju imate dva prava:

 • ukoliko koristimo informacije o Vama za direktni marketing: možete da se „povučete“ (bez potrebe da to opravdavate), a mi ćemo ispuniti Vaš zahtev; i
 • ukoliko koristimo informacije o Vama na osnovu opravdanog interesa u svrhe koje nisu direktni marketing, možete da podnesete prigovor na korišćenje informacija u te svrhe uz davanje objašnjenje Vaše konkretne situacije i uzećemo u obzir Vaš prigovor.
 • na povlačenje saglasnosti za korišćenje informacija

To važi ukoliko je pravni osnov po kom koristimo informacije o Vama saglasnost. Ti slučajevi će biti jasni iz konteksta.

 • na prenosivost podataka

Ako:

 • ste nam Vi dali podatke; i
 • koristimo podatke pomoću automatskih sredstava na osnovu Vaše saglasnosti ili ispunjenja ugovornih obaveza prema Vama,

onda imate pravo da dobijete te podatke od nas u uobičajenom formatu i pravo da tražite od nas prenesemo podatke drugom licu ukoliko smo u mogućnosti da to izvedemo u tehničkom smislu.

 • na podnošenje žalbe nadzornom organu u Vašoj državi

Svaka zemlja iz Evropske ekonomske zone mora da obezbedi jedan ili više javnih organa u te svrhe.

Detalje o tome kako da ih kontaktirate možete pronaći ovde:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Za ostale države videti veb sajt organa koji je nadležan u Vašoj državi.

Dodatne napomene u određenim državama

U zavisnosti od Vaše države, možda imate neka dodatna prava.

 • Ukoliko ste u Francuskoj, imate prava da nam date uputstva u vezi sa informacijama koje posedujemo o Vama u slučaju Vaše smrti (konkretno, da li treba da ih čuvamo ili izbrišemo i da li drugi imaju pravo da ih vide). Možete:
 1. da izdate opšta uputstva pružaocu digitalnih usluga koji je registrovan kod francuskog nadzornog organa za zaštitu podataka (pod nazivom „CNIL“) (ta uputstva važe za sve upotrebe informacija o Vama); ili
 2. da nam date konkretna uputstva koja važe samo za našu upotrebu informacijama o Vama.

Vašim uputstva mogu sadržati zahtev da prenesemo informacije o Vama trećim stranama (ali u slučajevima kada sadrže informacije o drugima, naša je dužnost da poštujemo i njihova prava na poverljivost podataka, pa prema tome možda ne budemo u mogućnosti da doslovno pratimo Vaša uputstva). Možete imenovati treću stranu koja će biti odgovorna da se postara da su Vaša uputstva ispoštovana. Ukoliko ne imenujete treću stranu na taj način, Vaši naslednici će (osim ako navedete drugačije u svojim uputstvima) imati pravo da ostvare Vaša prava nad informacijama o Vama nakon Vaše smrti:

 1. kako bi upravljali Vašom zaostavštinom (u tom slučaju Vaši pravni naslednici će moći da pristupe informacijama o Vama kako bi identifikovali i dobili informacije koje mogu biti korisne za upravljanje zaostavštinom, uključujući i eventualna digitalna dobra ili podatke koji se mogu smatrati porodičnom uspomenom, a koja se može preneti na naslednike); i
 2. kako biste bili sigurni da strane koje koriste informacije o Vama uzimaju u obzir Vašu smrt (na primer zatvaranjem naloga, ograničavanjem upotrebe ili ažuriranja informacija o Vama).

Možete da izmenite i dopunite ili opozovete svoja uputstva u bilo koje doba. Za više informacija o obradi informacija o Vama u slučaju Vaše smrti, pogledajte član 40-1. zakona 78-17 od 6.1.1978. godine. U slučaju smrti, podrazumeva se da ćete prestati da koristite svoj nalog, a mi ćemo izbrisati informacije o Vama u skladu sa našim politikama zadržavanja (pogledajte pasus "Koliko dugo ćemo zadržati informacije o Vama?" za više informacija).

Koga da kontaktirate ako imate pitanja?

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite da ostvarite neka od svojih prava, možete naći podatke za kontaktiranje relevantne filijale PMI i, ukoliko je to moguće, službenika za zaštitu podataka, ovde. Podatke za kontaktiranje ćete takođe dobiti u svakoj poruci koju Vam filijala PMI pošalje.

Ukoliko u Vašoj državi postoji organ za zaštitu podataka, imate pravo da ga kontaktirate ukoliko imate bilo kakva pitanja ili razloge za zabrinutost. Ukoliko relevantna filijala PMI ne može da odgovori na Vaše pitanje ili reši Vaš razlog za zabrinutost, takođe imate pravo na pravno sredstvo pred nacionalnim sudom.

Izmene ovog obaveštenja

Ovo obaveštenje možemo povremeno ažurirati (kao i sva dopunska obaveštenja o poverljivosti podataka). Obavestićemo Vas o izmenama kada nam to zakon nalaže.