Ko smo mi?

Mi smo filijala privrednog društva Philip Morris International, kolektivne grupe jedinica. Sve filijale grupe su navedene ovde zajedno s kontakt tačkama službenika za zaštitu podataka gde je to relevantno. Koristite ove detalje ako nas želite kontaktirati. Informacije o nama (ime, adresa, itd.) dobićete zasebno, u trenutku (ili radi potvrde) sakupljanja informacija o Vama, na primer, u obaveštenju na aplikaciji ili veb sajtu, u e-poruci, a koji sadrže vezu do ovog obaveštenja.

 • Philip Morris International ili PMI podrazumeva Philip Morris International, vodeću međunarodnu grupu u industriji duvana. Obuhvata više privrednih društava ili "filijala."
 • Filijale PMI: svaka članica grupe privrednih društava Philip Morris International predstavlja "filijalu PMI." “Mi” (ili “nas” ili “naše”) se odnosi na svaku filijalu PMI: kad otvorite profil kandidata ili podnesete prijavu za posao, dajete informacije o sebi svakoj filijali PMI i svaka filijala PMI može da obradi informacije o vama za svoje sopstvene svrhe regrutovanja. Ovo se odnosi i na slučaj kad odgovarate na oglas za posao u kom se spominje određena filijala PMI ili zemlja/teritorija.

Kako sakupljamo informacije o Vama?

Informacije o Vama možemo sakupiti na različite načine.

 • Možete nam direktno dati informacije (npr. kad izrađujete profil, izrađujete profil kandidata, podnosite prijavu za posao, prisuustvujete intervjuu, uradite test/procenu, šaljete e-poruku ili nas pozivate).
 • Možemo automatski da sakupljamo informacije kada stupate u interakciju s našim sistemima ili kada komuniciramo s vama (npr. kada koristite PMI aplikaciju ili veb sajt ili kada koristimo tehnologije da bismo posmatrali kada primate ili otvarate e-poruke ili primate SMS poruke).
 • Takođe, informacije možemo da dobijemo od trećih lica (npr. agencija za regrutovanje, pružaoca usluga referenci, (kad dozvoljava zakon) pružaoca usluga provere biografije i javno raspoloživih izvora, kao što su veb sajtovi kompanije, internet pretraživanja ili platforme društvenih medija kao što je LinkedIn).

Svi načini na koje možete da stupite u kontakt sa nama u ovom obaveštenju se nazivaju "kontaktne tačke s privrednim društvom PMI".  Kontaktne tačke s privrednim društvom PMI mogu biti fizičke (na primer, kancelarije, maloprodajna mesta i događaji) i digitalne (npr. aplikacije i veb sajtovi).

Možemo da sakupimo informacije koje pružate neposredno. Ovo se obično dešava kada:

 • se prijavite da budete član naše baze podataka (ovo, na primer, može da se obavi lično, preko aplikacije ili na mreži kad izradite nalog i profil kandidata);
 • nam podnesete prijavu za posao i prateće informacije;
 • učestvujete u intervjuu;
 • uradite test/procenu;
 • dostavite informacije o prihvatanju posla, proverite biografije o zaposlenju (kad je primenljivo);
 • preuzmete s interneta ili koristite digitalnu kontaktnu tačku (npr. aplikaciju ili veb sajt);
 • kontaktirate nas putem PMI kontaktne tačke ili e-poruke, društvene mreže ili telefonom;
 • prijavite se da primate saopštenja za javnost, obaveštenja putem e-poruka ili ažuriranja o poslu;
 • učestvujete u anketama ili (kad zakon to dozvoljava) takmičenjima ili promocijama; ili
 • prisustvujete događaju koji je organizovala filijala PMI.

Možemo sakupljati informacije s elektronskog uređaja, ako odlučite da nam ih pošaljete. Ovo se može podeliti s nama putem direktne veze s internetom ili putem jedne od naših aplikacija koju možete preuzeti.

Informacije o Vama možemo da sakupljamo automatski. Ovo se obično dešava kada:

 • posetite naše kancelarije (npr. preko video (video nadzor) snimka i evidencije pristupa objektu);
 • uradite testove veština i sposobnosti na internetu (uključujući na internetu i putem video-snimka);
 • prisustvujete događaju koji je organizovala filijala PMI (npr. preko senzora na događaju koji se povezuju s mobilnom tehnologijom);
 • koristite sisteme privrednog društva PMI ili uređaje koje je izdalo privredno društvo PMI kao što je lap top;
 • komunicirate s nama (na primer, preko PMI kontaktne tačke; ili e-porukom ili platformi društvenih mreža);
 • koristite kontaktne tačke PMI (kao što su kolačići i veb-svetionici/pikseli); ili
 • javno objavite sadržaj na platformama društvenih mreža koje mi pratimo (na primer, da bismo mogli da saznamo mišljenje javnosti).

Kako je već navedeno, informacije o Vama možemo da sakupimo i automatski preko kolačića i sličnih tehnologija za praćenje (kao što su veb tražilice/pikseli) koje primite kad posetite digitalne kontaktne tačke s privrednim društvom PMI ili dobijete e-poruku od nas. Konkretni kolačići i drugi mehanizmi koji se koriste će zavisiti od te PMI kontaktne tačke. Da biste saznali više o kontaktnim tačkama s privrednim društvom PMI uključujući i informacije o tome kako možete da prihvatite ili odbijete kolačiće, pogledajte informacije dostupne na toj kontaktnoj tački ili preko nje. Ovi mehanizmi mogu uključivati kolačiće Google analitike (pogledati https://policies.google.com/privacy)

Kada je to dozvoljeno zakonom, možemo da dobijemo informacije o Vama od treće strane.  Ovo može da uključuje:

 • informacije o agencijama za regrutovanje;
 • informacije podeljene između PMI filijala;
 • informacije sa stranica društvenih medija trećeg lica (na primer, ako odlučite da pojednostavite svoj proces prijave na platformu za posao da biste dozvolili direktan pristup kad se prijavite na nalog društvenog medija trećeg lica, kao što je Gmail ili Yahoo ili ako želite da otpremite informacije na platformu (na primer, s LinkedIn-a) umesto ručnog popunjavanja prijave); i
 • informacije iz javno dostupnog profila (kao što su vaše iskustvo, veštine i interesi) na stranicama društvenog medija trećeg lica (kao što je LinkedIn)

Takođe, možemo da sakupljamo informacije i u drugim kontekstima, što će vam u datom trenutku biti jasno.

Koje informacije o Vama sakupljamo?

Možemo da sakupljamo razne vrste informacija o Vama:

 • informacije potrebne za upravljanje i vođenje našeg odnosa s vama (uključujući kad se usaglasimo, da izvršimo nadoknadu određenih troškova za prisustvovanje intervjuu) i za vođenje našeg posla uključujući da ispunimo naše zakonske i regulatorne obaveze (npr. provera vašeg identiteta, vašeg prava na rad, detalja prijave i kad to dozvoljava zakon, da li odgovarate za posao pomoću provere biografije).
 • informacije koje nam date na svom profilu kandidata, u prijavi za posao, obrascima ili anketama 
 • informacije neophodne da procenimo da li ispunjavate uslove za posao, o kandidatima koji su na užoj listi i odabranim kadidatima
 • informacije o Vašim posetama našim poslovnicama i prisustvu na događajima
 • kad je primenljivo, informacije potrebne da vam ponudimo posao i zaposlimo vas (kao što je izdavanje ponude, priprema ugovora o radu, davanje informacija o povlasticama i sređivanje pristupa sistemima)
 • informacije prikupljene kao deo nsšeg praćenja i stalnog poboljšanja procesa regrutovanja
 • informacije koje nam dajete tokom telefonskih poziva prema nama ili u e-porukama koje nam šaljete
 • informacije o vašim preferencijama i interesovanjima i aspiracijama u karijeri (uključujući informacije koje izvučemo iz drugih informacija, na primer iz statističkih informacija)
 • informacije prikupljene kao deo poslovne analitike i poboljšanja
 • statističke informacije o vama (na primer, statističke informacije o ljudima u određenim geografskim zonama)

Informacije koje neposredno sakupljamo od Vas biće očigledne iz konteksta u kom ih dajete.  Na primer:

 • tokom procesa prijave i regrutovanja, dajete nam svoje ime, kontakt podatke, informacije o veštinama, kvalifikacijama, iskustvu i kad se mi slažemo, informacije (kao što su detalji o vašem bankovnom nalogu) da bi nam omogućili da nadoknadimo određene troškove za prisustvovanje intervjuu);
 • tokom svakog intervjua ili procese kad odgovorate na pitanja;
 • možete da date informacije o svojim aspiracijama u karijeri i interesovanjima tako da vam možemo poslati relevantne oglase za posao; i
 • možemo da sakupimo informacije pomoću kojih možemo da proverimo Vaš identitet i pravo na rad, na primer kopiju identifikacionog dokumenta ili sliku vašeg lica.

Informacije koje sakupljamo automatski najčešće se tiču:

 • detalja o vašim posetama našim kancelarijama, prisustvovanju intervjuima, procenama i događajima (kao što su vreme i trajanje);
 • detalja o vašem korišćenju kontaktnih tačaka PMI (kao što su ocenjene prijave/informacije, vreme i trajanje, pretraživane informacije); i
 • Vaših uređaja (kao što je IP adresa ili drugi jedinstveni identifikator uređaja, podaci o lokaciji, detalji o kolačićima koje smo sačuvali na Vašem uređaju).

Informacija koje prikupljamo od trećih lica koje se uopšteno sastoje od:

 • informacija o prijavi za posao od agencija za regrutovanje (kad se prijavite za posao preko agencije za regrutovanje);
 • referenci i potvrda o radu od vaših ranijih poslodavaca ili vaših drugih pružaoca usluga referenci;
 • kad dozvoljava zakon, informacija o proveri biografije koja odgovara radnom mestu (kao što je provera identifikacionog dokumenta, provera adrese, potvrda o kvalifikacijama i istoriji zaposlenja, pretraživanja u pogledu sankcija i spiskovi politički izloženih osoba te detalje o svim osuđivanjima);
 • informacija za prijavu i informacija o profilu sa stranica društvenih medija trećih lica (na primer, ako odlučite da pojednostavite svoj proces prijave na platformi za posao da biste omogućili direktan pristup nakon što se prijavite na svoj nalog društvenih medija trećeg lica, kao što su Gmail ili Yahoo, ili ako želite da otpremite informacije na platformu (na primer, s LinkedIn-a) umesto da ručno popunjavate prijave);
 • informacija iz javno dostupnog profila (kao što su vaše radno mesto, veštine, kvalifikacije, iskustvo i interesi na stranicama društvenog medija trećeg lica, pretraživanja interneta ili na platformama društvenog medija kao što je LinkedIn).

Informacije koje prikupljamo i obrađujemo o vama mogu da uključuju:

 • ime
 • lozinku
 • adresu uključujući kućnu i poštansku adresu
 • kontakt detalje uključujući adresu ličnog emaila i broj kućnog/ličnog mobilnog telefona kad su ovi detalji dati u sklopu vaše prijave
 • pol
 • propratno pismo
 • biografiju/prijavu za posao, uključujući lične i profesionalne informacije
 • kako ste čuli za posao
 • ispunjavanje uslova za posao, uključujući pasoš ili drugi zvanični identifikacioni dokument
 • reference
 • prepise kvalifikacija i potvrde
 • istoriju o obrazovanju i zaposlenju 
 • informacije o vojnoj službi
 • o poslovima na koje ste se prijavili
 • tekuće, očekivane i ponuđene odredbe i uslove zaposlenja (npr. plata, satnica, praznici, povlastice)
 • beleške o intervjuu i rezultatima procene
 • rezultat prijave i razlog
 • razlog za povlačenje vaše prijave za posao (kad je primenljivo)
 • socijalno osiguranje i podatke o porezu na lični dohodak
 • zakon o porezu
 • datum rođenja
 • porodični status i situaciju
 • informacije o bankovnom računu (ako pristanemo da vam nadoknadimo određene troškove za prisustvovanje intervjuu ili ako vam je ponuđen posao i vi ste ga prihvatili)
 • fotografije i video-snimke
 • sistemske informacije o korisniku
 • automatizovane evidencije o vašem korišćenju informacionih sistema
 • informacije koje nam se podnose kad se koriste informacioni sistemi kojim upravlja filijala PMI
 • informacije o Vašim posetama našim poslovnicama i događajima

Takođe možemo da prikupljamo i obrađujemo posebne kategorije o vama kao što su vaše:

 • rasno ili etničko poreklo (npr. za praćenje jednakih mogućnosti)
 • politička mišljenja (samo ako dobrovoljno podelite ovu informaciju)
 • verska ili filozofska uverenja (npr. za razumno prilagođavanje)
 • seksualna orijentacija (npr. za praćenje jednakih mogućnosti ili ako dobrovoljno podelite ovu informaciju)
 • članstvo u sindikatu (samo ako dobrovoljno podelite ovu informaciju)
 • podatke u pogledu vašeg zdravlja, uključujući bilo kakav invaliditet (npr. za razuman smeštaj)

Obradićemo ove vrste podataka ako ih dobrovoljno podelite s nama, ako imamo zakonsku obavezu da obradimo informacije i da bismo, u pogledu procesa regrutovanja, obezbedili razuman smeštaj.

U koje svrhe koristimo informacije o Vama i po kom pravnom osnovu?

U ovom odeljku opisane su svrhe u koje koristimo lične podatke. Međutim, budući da je ovo globalno obaveštenje, kada zakoni neke države ograničavaju ili zabranjuju određene aktivnosti opisane u ovom obaveštenju, u toj državi nećemo koristiti podatke o Vama u te svrhe.

U skladu s navedenim, koristimo ove informacije o vama u sledeće svrhe:

 • vršenje provera identiteta, ispunjavanja uslova za posao i prava na rad
 • proveru istorije zaposlenja, kvalifikacija, iskustva i referenci
 • kad dozvoljava zakon, odobravanje kandidata i proveru biografije
 • regrutovanje i odabir, uključujući intervjue, procene i psihometrijsko profilisanje, kandidate u užem izboru, ponudu za posao i povlastice (kad je primenljivo)
 • poslovnu administraciju, uključujući obaveze vođenja evidencije
 • kad je primenljivo, upravljanje nadoknadom troškova za prisustvovanje intervjuu
 • kad je primenljivo, vođenje i upravljanje pre zaposlenja, uključujući pripremu ugovornih i vanugovornih dokumenata, te uređenje sistema i pristupa zgradama
 • praćenje procesa regrutovanja
 • za analitiku i unapređenja uključujući za naše procese regrutovanja, događaje, digitalne kontaktne tačke s privrednim društvom PMI, sisteme i uređaje PMI te informacije koje mi (ili naše filijale) obezbeđujemo kandidatima za posao.

Pravni osnovi za naše korišćenje informacija o Vama je jedan od navedenih ( što je detaljnije objašnjeno u odeljku „više informacija“"):

 • usklađivanje s pravnim obavezama kojima podležemo
 • preduzimanje koraka na vaš zahtev pre sklapanja ugovora
 • opravdani poslovni interes koga ne nadjačavaju Vaši interesi za čuvanjem podataka
 • kada ništa od pomenutog nije primenljivo ili kad to zahteva zakon, Vaša saglasnost (koju ćemo tražiti pre nego što obradimo informacije)

Svrhe u koje koristimo informacije o Vama uz odgovarajuće metode sakupljanja i pravnim osnovom za korišćenje su:

Svrha

Način sakupljanja i pravni osnov za obradu

Ispunjavanje regulatornih obaveza

·    provere identiteta i prava na rad

·    procena demografske slike naše radne snage, kao što je praćenje jednakih prilika

Te informacije nam obično pružate Vi neposredno.

Koristimo ih jer su potrebne da se pridržavamo zakonske obaveze da zapošljavamo samo osobe s pravom na rad u zemlji u kojoj se posao obavlja i da pratimo demografiju naše radne snage, odnosno, u zemljama u kojima ne postoji takva zakonska obaveza, jer imamo legitiman poslovni interes da vodimo svoje poslovanje u skladu sa zahtevima dobre prakse koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodama da zaštitimo podatke o Vama.

Provera prijave za posao i odobrenje kandidata (kad dozvoljava zakon)

·    provera istorije zaposlenja, kvalifikacija, iskustva i referenci

·    kad dozvoljava zakon, odobravanje kandidata i provera biografije

Ovo je obično kombinacija informacija koje vi direktno dostavljate (kao deo vaše prijave za posao) i tokom kasnijih faza našeg procesa regrutovanja, informacija koje prikupljamo od trećih lica kao što su provere referenci i (kad dozvoljava zakon) krivične evidencije.

Koristimo ih jer su potrebne da se pridržavamo zakonske obaveze da zapošljavamo samo osobe koje ispunjavaju uslove i koje odgovaraju za radno mesto ili u zemljama u kojima ne postoji takva zakonska obaveza, koristimo ih jer imamo legitiman poslovni interes da obezbedimo da  odgovarate za radno mesto i da ispunjavate uslove za posao kod nas, a koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodama da se ograniči korišćenje podataka o Vama.

Regrutovanje i odabir

·    regrutovanje kandidata i odabir, uključujući intervjue, snimljene video materijale, procene, psihometrijsko testiranje

·    pregled obrazaca prijava za posao i internetskih alata za ispitivanje i procenu 

·    užu listu kandidata

·    kad je primenljivo, upravljanje nadoknadom troškova za određene troškove prisustvovanja intervjuu

·    kad je primenljivo, iznošenje ponude i dogovor o povlasticama

·    intervju u grupi, panel i individualni

·    obaveštavanje vas o rezultatu prijava za posao i drugim prilikama koje mogu da budu interesantne, oglašavanje o pozicijama i praćenje interesa

·    vođenje evidencije

Ovo je obično kombinacija informacija koje nam vi direktno dostavljate (u različitim fazama našeg procesa regrutovanja), te informacija koje prikupljamo od trećih lica kao što je bilo koji regruter, platforma društvenih medija koje koristite da s nama podelite informacije o sebi.

Koristimo ih zato što imamo legitiman poslovni interes kod regrutovanja i odabira kandidata za posao kod nas (uključujući obavljanje intervjua i procena), upravljanje procesom i vođenje evidencije procesa zapošljavanja, koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodama da da se ograniči korišćenje podataka o Vama.

Upravljanje radnom snagom pre zaposlenja

·    aktivnosti zaposlenja kao što su priprema, izdavanje i potpisivanje ugovora o radu

·    uspostavljanje elektronske lične evidencije i ličnih fajlova

·    izrada evidencije o plaćama

·    upisivanje povlastica za novozaposlene

·    prijava početka radnog odnosa pravnim organima

Ove informacije se prikupljaju tokom kasnijih faza našeg procesa zaposlenja i tokom obrade ponude i/ili prihvatanja posla.

Koristimo ih jer imamo legitiman poslovni interes za pripremu potrebnih dokumenata o zaposlenju i popunjavanje potrebnih internih evidencija, a koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodama da se ograniči korišćenje podataka o Vama.

Praćenje procesa regrutovanja

·    kontrola kvaliteta i provere da bi se pratila usklađenost s našim procesom regrutovanja

Ove informacije se prikupljaju u našem procesu regrutovanja.

Koristimo ih jer imamo legitiman poslovni interes da proverimo usklađenost s našim procesom regrutovanja koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodama da se ograniči korišćenje podataka o Vama.

Podrška svih gore navedenih svrha

·    upravljanje Vašim nalozima

·    omogućavanje da koristite kontaktne tačke s privrednim društvom PMI (na primer, omogućavanje da ostanete prijavljeni na delove kontaktne tačke koji su rezervisani samo za ovlašćene korisnike i upravljanje Vašim jezičkim preferencijama)

·    prepiska s Vama

·    upravljanje vašim zakazanim terminima kod nas (na primer, u pogledu intervjua ili procene)

·    poboljšanje Vaših iskustava

·    upravljanje i rešavanje problema

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (ime, lozinka (ili slično)) i informacija koje sakupljamo automatski (na primer, informacije o Vašem uređaju i kolačićima i sličnim tehnologijama za praćenje).

Koristimo ih po osnovu koji odgovara svrsi korišćenja informacija koje podržavamo. Na primer, kad upravljamo vašim nalogom da podržimo traženje posla ili prijavu za posao, koristimo informacije na osnovu tog da imamo legitiman poslovni interes da vodimo svoje poslovanje i zapošljavamo osoblje, a koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodama da se zaštite podaci o Vama.

Analitika i unapređenje poslovanja

·    procena efektivnosti našeg procesa regrutovanja

·    za analitiku i unapređenja uključujući za naše procese regrutovanja, događaje, digitalne kontaktne tačke s privrednim društvom PMI, te informacije koje mi (ili naše filijale) obezbeđujemo kandidatima za posao.

To obično podrazumeva kombinaciju informacija koje nam Vi sami pružate; informacije koje sakupljamo automatski; i (kada zakon to dozvoljava) informacije koje dobijamo od trećih strana.

Koristimo ih na osnovu tog što imamo legitimni poslovni interes da analiziramo, procenimo učinkovitost i poboljšamo naše napore u zaposlenju, procese, PMI kontaktne tačke i događaje, a koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodama da se zaštite podaci o Vama.

Kada se korišćenje informacija o Vama ne zasniva na jednom od gore navedenih pravnih osnova, ili kada to zakon zahteva, tražićemo Vašu saglasnost pre nego što obradimo informacije (takvi slučajevi će biti jasni iz konteksta). Povremeno možemo da tražimo vašu isključivu saglasnost da obradimo posebne kategorije informacija o vama.

U nekim slučajevima možemo koristiti informacije o Vama na načine koji nisu opisani u prethodnom tekstu. Kada je to slučaj, pružićemo dodatno obaveštenje o poverljivosti podataka gde će biti objašnjeno takvo korišćenje. Potrebno je da pročitate sva dopunska obaveštenja u vezi s ovim obaveštenjem.

Da li donosimo ikakve automatizovane odluke?

Možemo da donesemo automatizovane odluke o bilo kom pitanju utvrđenom u ovom obaveštenju (na primer, proveri i koga staviti na uži spisak za intervju). Ako tako postupimo, na vreme ćemo da skrenemo vašu pažnju na ovo, zajedno s informacijama o logici  za takvu odluku, kao i na značaj i predviđene posledice za vas za takvo korišćenje informacija o vama.

S kim delimo informacije o Vama i u koje svrhe?

Informacije o Vama možemo podeliti s:

 • filijalama PMI;
 • trećim licima koje PMI filijalama ili vama pružaju proizvode ili usluge (kao što su agencije za regrutovanje, proveru znanja, pružaoci usluga internetske procene i dobavljači koji podržavaju nastojanja privrednog društva PMI da poboljša iskustvo kandidata); i
 • drugim trećim licima, kad je to potrebno ili dozvoljeno zakonom (kao što su regulatorna tela; vladina odeljenja; bivši, potencijalni ili budući poslodavci; i u kontekstu organizacionog restrukturisanja).

Informacije o vama delimo s drugim stranama samo u skladu s primenljivim zakonima. Stoga, tamo gde zakon zahteva vašu saglasnost, mi ćemo je prvo tražiti.

Deljenje podataka s filijalama PMI

 • Informacije o Vama deliće se s upravom Philip Morris International Management SA (sa sedištem u Neuchâtelu u Švajcarskoj), mestom centralne administracije obrade ličnih podataka za filijale PMI.  Informacije o Vama možda će se deliti i s centrom za IT usluge Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (sa sedištem u Lozani u Švajcarskoj), kao pružaoca tehnoloških usluga za filijale PMI.  Philip Morris International Management SA i (u meri u kojoj ima pristup) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl obrađuju informacije o Vama u sve svrhe koje su opisane u ovom obaveštenju.
 • Informacije o vama će se deliti s drugim PMI filijalama u sve svrhe opisane u ovom obaveštenju (na primer, da bi se utvrdilo da li ispunjavate zahteve poslova dostupnih u bilo kojoj od filijala PMI). Kad otpremite informacije na platformu za traženje posla, one će biti dostupne svakoj PMI filijali, svaka PMI filijala ih može obraditi za svoje potrebe zaposlenja. Ovo se odnosi i na slučaj kad odgovarate na oglas za posao u kom se spominje određena PMI filijala. Shodno tome, informacije o vama se mogu prenositi globalno (ako se vaši podaci prikupljaju unutar Evropske ekonomske zone, to znači da se vaši podaci mogu preneti izvan te zone).

Više informacija o filijalama PMI i državama u kojima se nalaze možete pronaći ovde

Dodatni elementi specifični za zemlju

Na osnovu zemlje u kojoj se nalazite, želimo da vas upoznamo sa sledećim stvarima.

Ako se nalazite u Japanu, pročitajte više…

Ako se nalazite u Japanu, imajte na umu da informacije o vama, u svrhe opisane u ovom obaveštenju, delimo s drugim PMI filijalama na osnovu “zajedničkog korišćenja” prema japanskim zakonima o zaštiti podataka. Kada to uradimo, Philip Morris Japan Limited (PMJ) nastavlja odgovorno upravljati vašim ličnim podacima i zahtevamo od onih s kojima delimo podatke da učine isto. Nadalje, ako se nalazite izvan Japana, preduzimamo razumne mere u skladu s relevantnim zakonima i propisima.

Deljenje podataka s trećim licima

 • U meri dozvoljenoj zakonom, informacije o Vama možemo da podelimo s trećim licima koji Vama ili filijalama PMI pružaju proizvode ili usluge (kao što su agencije za regrutovanje, pružaoci usluga provere biografije, pružaoci usluga provere na internetu, pružaoci usluga informisanja i pružaoci provere identiteta).
 • U meri dozvoljenoj važećim zakonom, informacije o Vama možemo da podelimo s ostalim trećim stranama, kada zakon to nalaže ili dozvoljava, na primer: s regulatornim telima; državnim organima; kao odgovor na zahtev organa ili drugih državnih zvaničnika za sprovođenje zakona; kada smatramo da je otkrivanje neophodno ili adekvatno radi sprečavanja fizičke štete ili finansijskog gubitka u vezi s istragom o stvarnoj nelegalnoj aktivnosti ili onoj na koju se sumnja; i u kontekstu restrukturiranja organizacije.
 • Ako organizujemo poslovno putovanje ili smeštaj za vas (npr. ako trebate da putujete radi prisustva intervjuu), informacije o Vama možemo deliti s trećim licima koja organizuju putovanje i smeštaj, pružaju usluge prevoza ili putovanja, kao što su turistički agenti, pružaoci usluge rezervisanja smeštaja preko interneta, agenti za kupovinu karata, avio-kompanije, kompanije za iznajmljivanje automobila, pružaoci železničkih usluga i hoteli. Ove treće strane će koristiti informacije o Vama za njihove potrebe (na primer, za ispunjavanje njihove obaveze pružanja usluge prevoza ili smeštaja) i trebalo bi da se upoznate s njihovim obaveštenjem o privatnosti podataka da biste saznali više o načinu na koji oni koriste informacije o Vama. Imajte na umu da možete imati prava koja se mogu ostvariti protiv takvih trećih lica u pogledu njihove obrade informacija o vama.

Gde bi informacije o Vama mogle da se pošalju?

Kao što je slučaj s bilo kojom multinacionalnom organizacijom, mi prenosimo informacije širom sveta našim filijalama i pružaocima usluga.  Vaši podaci se stoga mogu preneti u druge zemlje kao deo naših standardnih operacija.   Kad god prenosimo vaše podatke u inostranstvo, ograničavamo pristup vašim podacima samo onim osobama koje treba da ih vide, obrađuju vaše podatke u skladu s našim internim standardima zaštite podataka, štitimo ih na odgovarajući način i prenosimo informacije samo u skladu s važećim zakonima o privatnosti podataka.   Kada se podaci prenesu, zahtevaćemo od strane koja ih prima da čuva vaše podatke u tajnosti, izbriše ih kada više nisu potrebni i postupa u skladu s ovim obaveštenjem o privatnosti.  Shodno tome, informacije o vama mogu biti prenete van vaše nadležnosti.   Na primer, ako živite u Evropskoj ekonomskoj zoni ("EEZ”), Evropskoj uniji, UK, Australiji ili Japanu, vaši podaci se mogu obrađivati u drugoj zemlji.

Kada koristimo informacije  na način koji je opisan u ovom obaveštenju, informacije o Vama mogu se preneti unutar ili van države ili teritorije gde su prikupljene, uključujući i državu ili teritoriju koja nema jednake standarde zaštite podataka.

Na primer, mi i druge filijale PMI unutar EU i EEZ možemo preneti lične podatke filijalama PMI ili njihovim pružaocima usluga izvan EU i EEZ. U svim takvim slučajevima, prenos će biti:

Za transfere iz Ujedinjenog Kraljevstva, u skladu s GDPR-om Ujedinjenog Kraljevstva i smernicama Kancelarije komesara za informacije. 

U svakom slučaju, odgovarajuće mere bezbednosti za zaštitu ličnih podatka primenjivaće se u tim državama i na tim teritorijama u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka.

Naši pružaoci usluga se nalaze u mnogim zemljama širom sveta, uključujući posebno EEZ, Švajcarsku, SAD, Kanadu, Indiju, Filipine, Indoneziju i Australiju.

Kako štitimo podatke o vama?

Sprovodimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bismo zaštitili lične informacije koje štitimo od neovlašćenog otkrivanja, korišćenja, izmene ili uništavanja.  Kada je potrebno, koristimo šifrovanje i druge tehnologije koje mogu da pomognu u čuvanju informacija koje pružate. Takođe tražimo od naših pružaoca usluga da poštuju ekvivalentne zahteve o poverljivosti i bezbednosti podataka.

Koliko dugo ćemo zadržavati informacije o Vama?

Informacije o Vama ćemo zadržati na period koji je neophodan da ispunimo svrhe u koje su te informacije sakupljene u skladu s našim internim standardima o čuvanju podataka. Nakon toga izbrisaćemo informacije. Taj vremenski period može da varira u zavisnosti od svrha u koje su informacije sakupljene. Napominjemo da u nekim okolnostima imate pravo da od nas zatražite da izbrišemo informacije. Takođe, ponekad smo podložni zakonskim obavezama, zakonski obavezni da zadržimo informacije, na primer, u poreske i računovodstvene svrhe, da zadržimo informacije u određenom minimalnom vremenskom periodu ili da ih izbrišemo nakon određenog maksimalnog vremenskog perioda.

Podatke obično zadržavamo na osnovu kriterijuma koji su opisani u sledećoj tabeli. Tamo gde su ovi periodi u suprotnosti sa zakonskim obavezama, na primer, za poreske i računovodstvene svrhe, da zadržimo informacije u određenom minimalnom vremenskom periodu ili da ih izbrišemo nakon određenog maksimalnog vremenskog perioda, mi primenjujemo te utvrđene periode.

Vrsta

Objašnjenje/uobičajeni kriterijumi čuvanja

·    podaci o procesu regrutovanja

Ako se prijavite za posao kod nas, mi ćemo voditi evidenciju o vašoj prijavi za posao i čuvati je dok je relevantna za naš odnos, na primer tokom procesa zaposlenja da bismo vam izvestili o drugim prilikama koje bi mogle biti od interesa i, ako je prijava za posao uspešna, tokom Vašeg zaposlenja kod nas.

Obično se informacije o vama čuvaju do 12 meseci nakon datuma kad ste se poslednji put prijavili na platformu za zaposlenje. Kao minimum, mi vodimo evidenciju o procesu zaposlenja za zakonski period u kom se može podneti zahtev koji proizilazi iz procesa zaposlenja. Informacije o vama možemo čuvati duže ako se prijavite za određene vrste poslova i to je dozvoljeno ili obavezno u zemlji u kojoj se taj posao obavlja.

Ostale evidencije relevantne za proces zaposlenja (na primer, rezultati procene i provere biografije) se čuvaju kratko vreme dok se ne napravi trajnija evidencija (na primer, evidencija o rezultatu procene ili provere biografije).

·    evidencija o posetiocima

Ako posetite naše objekte, evidencije o posetiocima se obično čuvaju samo nekoliko meseci.

·    video nadzor

Ako posetite naše objekte, CCTV evidencije se obično čuvaju samo nekoliko meseci.

·    revizija sistema i prevencija prevara

Dnevnici revizije sistema se obično čuvaju u periodu do 6 meseci za oporavak sistema i do 10 godina za sprečavanje prevara.

·    analitika poslovanja

Podaci analitike poslovanja obično se prikupljaju automatski kada koristite kontaktne tačke s privrednim društvom PMI i postaju anonimni/agregatni ubrzo nakon toga.

Koja su Vaša prava i mogućnosti?

Vi možete da imate neka ili sva od sledećih prava koja se tiču informacija koje posedujemo o Vama:

 • da zahtevate da Vam omogućimo pristup podacima;
 • da zahtevate od nas ispravljanje, ažuriranje ili brisanje informacija;
 • da zahtevate ograničenje korišćenja tih informacija u određenim okolnostima;
 • da podnesete prigovor na naše korišćenje tih informacija u određenim okolnostima;
 • da povučete saglasnosti na naše korišćenje tih informacija;
 • prenosivost informacija u određenim okolnostima; i
 • podnošenje žalbe nadzornom organu u Vašoj državi (ako organ postoji).

Nudimo Vam jednostavne načine da iskoristite svoja prava, kao što su veze za „otkazivanje pretplate“ ili da kontaktirate  people.culture@pmi.com ili da koristite kontakte iz pasusa pod nazivom "Koga da kontaktirate ako imate pitanja?"  na kraju ovog obaveštenja.

Prava koja imate zavise od zakona vaše zemlje. Ako ste u UK-u, Evropskoj uniji, EEZ-u, imaćete prava navedena u tabeli ispod. Ako ste negde drugde, možete nas kontaktirati (pogledajte odeljak „Koga da kontaktirate ako imate pitanja?“ na kraju ovog obaveštenja) da biste saznali više.

Prava u vezi s informacijama o Vama koje posedujemo

Detaljnije (napomena: na sva ova prava primenjuju se određena pravna ograničenja)

·    da zahtevate da Vam omogućimo pristup podacima

To je potvrda sledećeg:

·    da li obrađujemo informacije o Vama ili ne;

·    naše ime i kontakt podatke;

·    svrhe obrade;

·    kategorija datih informacija;

·    kategorije lica s kojima delimo informacije i, u slučaju kada je neko lice van UK-a/Evropske unije/EEZ-a i nema koristi od Odluka Evropske komisije o adekvatnosti, odgovarajućih zaštitnih mera za zaštitu informacija;

·    (ukoliko ih posedujemo) izvora informacija ukoliko ih nismo pribavili od Vas;

·    (u meri u kojoj to obavljamo, o čemu ćete biti obavešteni) postojanja automatskog donošenja odluka, uključujući i profilisanje, čiji je rezultat pravno dejstvo koje se tiče Vas ili ima značajan uticaj na Vas na sličan način i informacije o logici koja stoji iza toga, kao i značaj i predviđene posledice po vas takvog korišćenja informacija o Vama; i

·    kriterijuma za određivanje perioda na koji ćemo skladištiti informacije.

Na Vaš zahtev dostavićemo Vam primerak informacija o Vama koje koristimo (ukoliko to ne utiče na prava i slobode drugih).

·    da zahtevate od nas ispravljanje ili ažuriranje informacija

To važi ukoliko informacije koje posedujemo nisu tačne ili potpune.

·    da zatražite od nas da izbrišemo podatke i u nekim slučajevima produžetak ovog prava, prava na zaborav

To važi ukoliko:

·    informacije koje imamo više nisu neophodne za svrhe u koje ih koristimo;

·    informacije koristimo na osnovu Vaše saglasnosti, a Vi povučete saglasnost (u tom slučaju imaćemo u vidu da Vas više ne kontaktiramo, osim ako nam kažete da želite da izbrišemo sve informacije o Vama i u tom slučaju ćemo poštovati Vaše želje);

·    koristimo informacije na osnovu opravdanog interesa i smatramo da, nakon Vašeg prigovora, nemamo preovlađujući interes u daljem korišćenju informacija;

·    informacije su nezakonito pribavljene ili korišćene; ili

·    ima potrebe za ispunjenjem zakonske obaveze.

·    da zahtevate od nas ograničenje obrade informacija

To pravo važi, dok preispitamo Vaš slučaj, ukoliko:

·    osporavate tačnost informacija koje koristimo; ili

·    ste podneli prigovor na to što koristimo informacije na osnovu opravdanog interesa

(ukoliko iskoristite svoje pravo u tom slučaju, obavestićemo Vas pre nego što ponovo upotrebimo informacije).

To pravo važi i u sledećim slučajevima:

·    ukoliko informacije koristimo nezakonito, a Vi se protivite brisanju podataka; ili

·    ukoliko nama ti podaci više nisu potrebni, ali ih Vi zatražite da biste prikupili dokaze.

·    da podnesene prigovor na obradu informacija

Ukoliko koristimo informacije o Vama na osnovu opravdanog interesa, možete da podnesete prigovor na korišćenje informacija u te svrhe uz davanje objašnjenja Vaše konkretne situacije i uzećemo u obzir Vaš prigovor.

·    na povlačenje saglasnosti za korišćenje informacija

To važi ukoliko je pravni osnov po kom koristimo informacije o Vama saglasnost.  Ti slučajevi će biti jasni iz konteksta.

·    da osporimo određene automatske odluke

Ako, kao deo našeg procesa zaposlenja, donesemo odluku zasnovanu isključivo na automatskoj obradi, a ta odluka proizvodi pravne učinke u vezi s vama ili na sličan način značajno utiče na vas (na primer, niste pozvani na razgovor na osnovu odluke), imate pravo da osporite odluku, da zatražite od nas da čovek pregleda tu odluku i da izrazite svoj stav.

Ovo pravo se ne primenjuje ako:

(i)    ste unapred dali saglasnost na odluku;

(ii)   da je korišćenje informacija o vama potrebno za sklapanje; ili izvršenje ugovora između vas i nas; ili

(iii)  odobreno je zakonom.

Kako je gore navedeno, ako tako postupimo, na vreme ćemo da skrenemo vašu pažnju na ovo, zajedno s informacijama o logici za takvu odluku, kao i na značaj i predviđene posledice za vas takvog korišćenja informacija o vama.

·    na prenosivost podataka

Ako:

(i)  ste nam Vi dali podatke; i

(ii) koristimo podatke pomoću automatskih sredstava na osnovu Vaše saglasnosti ili ispunjenja ugovornih obaveza prema Vama,

onda imate pravo da dobijete te podatke od nas u uobičajenom formatu i pravo da tražite od nas da prenesemo podatke drugom licu ukoliko smo u mogućnosti da to izvedemo u tehničkom smislu.

·    na podnošenje žalbe nadzornom organu u Vašoj državi

Ako imate bilo kakvu pritužbu, priliku ćemo dobro iskoristiti da pritužbu rešimo direktno za vas.   Razmislite o tome da nas kontaktirate putem kontakt podataka koji su povezani na početku ovog obaveštenja pre nego što kontaktirate nadzorni organ.

Ukoliko želite da kontaktirate nadzorni organ, detalji su sledeći:

·     za Evropsku uniju ili Evropsku ekonomsku zonu, možete kontaktirati svoj lokalni organ koji je navedena na veb stranici Evropa preko ove veze.  Ako niste sigurni ko je nadzorni organ vaše jurisdikcije, kontaktirajte nas pomoću detalja za koje je veza navedena na vrhu ove stranice.

·     Za Ujedinjeno Kraljevstvo, možete kontaktirati Kancelariju komesara za informacije putem ove veze.

·     Za ostale države videti veb sajt organa koji je nadležan u Vašoj državi.

Ako niste sigurni ko je nadzorni organ vaše jurisdikcije, kontaktirajte nas pomoću detalja za koje je veza navedena na vrhu ove stranice.

Dodatne napomene u vezi sa pojedinačnim zemljama

U zavisnosti od Vaše države, možda imate neka dodatna prava.

Ako se nalazite u Francuskoj, imate prava da nam date uputstva u vezi s informacijama koje posedujemo o Vama u slučaju Vaše smrti (konkretno, da li treba da ih čuvamo ili izbrišemo i da li drugi imaju pravo da ih vide). Možete:

 • da izdate opšta uputstva pružaocu digitalnih usluga koji je registrovan kod francuskog nadzornog organa za zaštitu podataka (pod nazivom „CNIL“) (ta uputstva važe za svako korišćenje informacija o Vama); ili
 • da nam date konkretna uputstva koja važe samo za naše korišćenje informacija o Vama.

Vaša uputstva mogu sadržavati zahtev da prenesemo informacije o Vama trećim stranama (ali u slučajevima kada sadrže informacije o drugima, naša je dužnost da poštujemo i njihova prava na poverljivost podataka, pa prema tome možda ne budemo u mogućnosti da doslovno pratimo Vaša uputstva).  Možete imenovati treću stranu koja će biti odgovorna da se postara da su Vaša uputstva ispoštovana. Ukoliko ne imenujete treću stranu na taj način, Vaši naslednici će (osim ako navedete drugačije u svojim uputstvima) imati pravo da ostvare Vaša prava nad informacijama o Vama nakon Vaše smrti:

 • da bismo upravljali Vašom zaostavštinom (u tom slučaju Vaši pravni naslednici će moći da pristupe informacijama o Vama kako bi identifikovali i dobili informacije koje mogu biti korisne za upravljanje zaostavštinom, uključujući i eventualna digitalna dobra ili podatke koji se mogu smatrati porodičnom uspomenom, a koja se može preneti na naslednike); i
 • da biste bili sigurni da strane koje koriste informacije o Vama uzimaju u obzir Vašu smrt (na primer zatvaranjem naloga, ograničavanjem korišćenja ili ažuriranja informacija o Vama).

Možete da izmenite i dopunite ili opozovete svoja uputstva u bilo koje doba.  Za više informacija o obradi informacija o Vama u slučaju Vaše smrti, pogledajte članove 84. do 86. zakona 78-17 od 6.1.1978. godine s izmenama i dopunama. U slučaju smrti, podrazumeva se da ćete prestati da koristite svoj nalog, a mi ćemo izbrisati informacije o Vama u skladu s našim politikama zadržavanja (pogledajte pasus "Koliko dugo ćemo zadržati informacije o Vama?" za više informacija).

Ako se nalazite u Australiji, pročitajte više…

Ako ste u Australiji, sledeće dodatne informacije se odnose na vas:

 • ako nam ne date svoje lične podatke, možda nećemo biti u mogućnosti (ako je primenljivo) da Vam pružimo informacije, proizvode ili usluge koje tražite ili da razmotrimo vašu prijavu za zaposlenje ili ugovornu ulogu; i
 • naše Smernice privatnosti (dostupne na https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) objašnjavaju: (i) kako možete da pristupite i ispravite lične podatke koje imamo o vama; (ii) kako možete da uložite žalbu u vezi s našim postupanjem s vašim ličnim podacima; i (iii) kako ćemo postupati s bilo kojom žalbom. 

Koga da kontaktirate ako imate pitanja?

Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite da ostvarite bilo koja od svojih prava, možete da:

 • nas kontaktirate na people.culture@pmi.com
 • kontaktirajte službenika za zaštitu podataka relevantne filijale PMI (ako postoji), čije kontakt podatke možete pronaći ovde.

Podatke za kontaktiranje ćete takođe dobiti u svakoj poruci koju Vam filijala PMI pošalje.

Ukoliko u Vašoj državi postoji organ za zaštitu podataka, imate pravo da ga kontaktirate ukoliko imate bilo kakva pitanja ili razloge za zabrinutost. Ukoliko relevantna filijala PMI ne može da odgovori na Vaše pitanje ili reši Vaš razlog za zabrinutost, takođe možete da imate pravo na pravno sredstvo pred nacionalnim sudom.

Izmene ovog obaveštenja

Ovo obaveštenje možemo povremeno ažurirati (kao i sva dopunska obaveštenja o poverljivosti podataka). Ako zakon to zahteva, obavestićemo Vas o izmenama; nadalje, tamo gde zakon to zahteva, mi ćemo takođe dobiti vašu saglasnost za izmene.

Poslednja izmena 30. decembra 2022. Prethodne verzije ovog obaveštenja možete da nađete ovde.