Hvem er vi?

Vi er medlemmer av Philip Morris International. Vår kontaktinformasjon (navn, adresse osv.) skal ha blitt gitt deg separat på tidspunktet for (eller for å bekrefte) innsamlingen av informasjon om deg, for eksempel i en erklæring i en mobilapplikasjon eller på en nettside, eller i en e-post som inneholder en lenke til denne erklæringen.

 • PMI: Philip Morris International, et ledende internasjonalt tobakkonsern bestående av en rekke selskaper eller tilknyttede selskaper.
 • PMI tilknyttet selskap: Hvert medlem av Philip Morris International-konsernet er et “PMI tilknyttet selskap”. “Vi” (eller “oss” eller “vår”) henviser til det PMI tilknyttede selskapet som først samlet inn informasjonen om deg.
 • PMI produkt: betyr et av våre eller et annet PMI tilknyttet selskap sine produkter.

Hvordan samler vi inn informasjon om deg?

Vi kan samle inn informasjon om deg på forskjellige måter.

 • Du kan gi informasjon direkte til oss (for eksempel ved å fylle ut et skjema eller ved å ringe oss).
 • Vi kan samle inn informasjonen automatisk (for eksempel når du bruker en PMI-applikasjon eller -nettsted).
 • Vi kan innhente informasjon fra tredjeparter (for eksempel offentlig tilgjengelig informasjon på sosiale medier som LinkedIn, Facebook og Twitter).

I denne erklæringen refererer vi til alle metodene som du kan komme i kontakt med oss på som "PMI kontaktpunkter". PMI kontaktpunkter kan være både fysiske (for eksempel salgssteder eller arrangementer) og digitale (for eksempel e-postkorrespondanse, applikasjoner eller nettsteder).

Vi kan samle inn informasjon som du gir direkte. Dette vil typisk skje når du:

 • melder deg inn som medlem i vår database (dette kan skje personlig, gjennom en applikasjon eller på internett);
 • forhandler, eller tilbyr råd vedrørende, PMI produkter eller tjenester, for eksempel på et salgssted;
 • inngår en avtale med oss om å selge, promotere eller distribuere PMI produkter (eller tilby støtte til slike aktiviteter);
 • laster ned eller bruker et digitalt kontaktpunkt (for eksempel en applikasjon eller et nettsted);
 • kontakter oss på et kontaktpunkt eller per e-post, sosiale medier eller telefon;
 • registrerer et apparat hos oss;
 • registrerer en kunde som medlem i vår database;
 • abonnerer på en PMI panelportal;
 • registrerer deg for å motta PMI pressemeldinger, e-postvarsler eller markedsføringshenvendelser;
 • deltar i PMI spørreundersøkelser eller (der dette er lovlig) PMI konkurranser eller kampanjer; eller
 • besøker våre kontorer eller deltar på et arrangement som et PMI tilknyttet selskap har organisert.

Vi kan samle inn informasjon om deg automatisk. Dette vil typisk skje når du:

 • besøker våre kontorer (for eksempel gjennom videoopptak (CCTV) og logger over bygningstilgangen din);
 • jobber på eller besøker et salgssted som selger PMI produkter (for eksempel ved å samle inn dine personopplysninger ved utsjekk eller gjennom sensorer på salgsstedet som kobler seg på mobilteknologi);
 • deltar på et arrangement som et PMI tilknyttet selskap har organisert (for eksempel gjennom kjøp på arrangementet) eller gjennom sensorer på arrangementet som kobler seg på mobilteknologi;
 • kommuniserer med oss (for eksempel på et kontaktpunkt eller på sosiale medier);
 • bruker PMI kontaktpunkter (for eksempel gjennom sporingsmekanismer i en applikasjon eller på et nettsted); eller
 • publiserer offentlige innlegg på sosiale medier som vi følger (for eksempel så vi kan forstå folkets mening eller besvare forespørsler vedrørende PMI produkter).

Vi kan også samle inn informasjon om deg elektronisk gjennom bruken av cookies og liknende sporingsteknologi på digitale PMI kontaktpunkter. De spesifikke cookies, og den teknologien som brukes, avhenger av det aktuelle PMI kontaktpunkt. For å lære mer om cookies (inkludert Google Analytics cookies) og liknende teknologi brukt på et kontaktpunkt, herunder hvordan du kan akseptere eller avslå bruk av cookies, vennligst se cookieerklæringen som er gjort tilgjengelig på eller via det aktuelle kontaktpunkt.

Når loven tillater det, kan vi innhente informasjon om deg fra tredjeparter. Dette kan inkludere informasjon som er delt mellom PMI tilknyttede selskaper, offentlig tilgjengelig profilinformasjon (slik som dine preferanser og interesser) på tredjeparters sosiale medier (slik som LinkedIn, Facebook og Twitter), og markedsføringslister innhentet fra tredjeparts markedsføringsvirksomheter.

Vi kan også samle inn informasjon i andre sammenhenger. Slike tilfeller vil fremgå tydelig av sammenhengen.

Hva slags informasjon om deg kan vi samle inn?

Vi kan samle inn ulike typer informasjon om deg:

 • informasjon som er nødvendig for å administrere vårt forhold til deg, din arbeidsgiver eller representant
 • informasjon som er nødvendig for å forhandle eller gi råd vedrørende PMI produkter og tjenester (for eksempel for å fullføre bestillinger)
 • informasjon som er nødvendig for å tilby støtte for PMI produkter eller tjenester, eller for å tilby garantitjenester
 • informasjon om hva du gjør i din virksomhet i relasjon til våre kunder, PMI produkter eller oss (for eksempel registrering av kunder som medlemmer av vår database, utføre garantitjenester, utstille PMI produkter og salgsmateriale osv.)
 • informasjon du gir oss i kontrakter, skjemaer eller spørreundersøkelser, eller i kommunikasjon på digitale kontaktpunkter
 • informasjon om dine besøk hos våre kontorer, salgssted og arrangementer
 • informasjon du gir oss i kontakt (slik som telefonsamtaler, e-post osv.) som du har med våre telefonavdelinger
 • informasjon om dine preferanser og interesser
 • informasjon som er nødvendig for å bekrefte din alder, identitet og myndighet til å handle på vegne av din arbeidsgiver, dersom aktuelt

Informasjonen som vi samler inn fra deg direkte vil fremgår tydelig av den sammenhengen du gir informasjonen i. For eksempel:

 • hvis du bestiller et produkt fra oss gjennom et kontaktpunkt, gir du oss navnet ditt, kontaktinformasjonen din, fakturadetaljer og hvilket produkt du har valgt, slik at vi kan oppfylle din bestilling;
 • hvis vi er i et distribusjonsforhold, og du oppgir navnet ditt, kontaktinformasjonen din og fakturadetaljer slik at vi kan administrere forholdet til deg eller med din arbeidsgiver, og oppfylle kontrakten med deg eller din arbeidsgiver;
 • du kan gi informasjon om dine produktpreferanser og interesser så vi kan tilby deg produkter og tjenester som interesserer deg;
 • vi kan samle inn informasjon som tillater oss å bekrefte alderen din, for eksempel en kopi av et identitetsdokument eller et ansiktsbilde;
 • du kan sende oss et bilde av måten du har utstilt PMI produkter eller salgsmateriale;
 • du kan besvare tekstmeldinger;
 • du kan registrere en kunde som medlem av vår database, for eksempel så vi kan tilby garantitjenester.

Informasjonen som vi samler inn automatisk vil generelt gjelde:

 • detaljer om dine besøk eller telefonsamtaler (slik som tid og varighet);
 • på våre kontorer, et salgssted eller et arrangement (inkludert områder i umiddelbar nærhet), hvor ofte du besøker, hvilke områder du besøker og for hvor lenge, og hvilke kjøp du foretar;
 • din bruk av digitale PMI kontaktpunkter (slik som nettsidene du besøker, hvilken nettside du kom fra og hvilken nettside du gikk til da du forlot PMI kontaktpunktet, hvilke ord du søkte på og hvilke lenker du klikket på innenfor kontaktpunktet); og
 • ditt apparat (slik som din IP adresse eller unike identifikasjon, lokasjonsdata, detaljer om cookies som vi kan ha lagret på ditt apparat).

Informasjon som vi samler inn fra tredjeparter vil generelt inneholde offentlig tilgjengelig profilinformasjon (slik som dine preferanser og interesser), for eksempel fra offentlige innlegg på sosiale medier.

For hvilke formål bruker vi informasjonen om deg, og på hvilket rettslig grunnlag?

I dette avsnittet skal vi beskrive for hvilke formål vi benytter informasjonen om deg. Dette er imidlertid en global erklæring, og dersom gjeldende lovgivning i et land begrenser visse aktiviteter som er beskrevet i denne erklæringen, vil vi ikke benytte informasjonen om deg for slike formål i dette landet.

I henhold til det ovennevnte, benytter vi informasjonen om deg for følgende formål:

 • For å overholde regulatoriske forpliktelser, slike som å bekrefte alderen din, din identitet og din status som forhandler, foreta “kjenn din forhandler”-sjekker og administrere kontraktsforholdet med deg eller din arbeidsgiver
 • Etterlevelse av lovgivningen, slik som å oppbevare og bruke dine journaler i relasjon til forventede rettstvister, for å innhente råd fra våre advokater eller andre rådgivere
 • For å selge våre produkter til deg, herunder å fullføre dine bestillinger og behandle dine betalinger
 • For å tilby salgsrelaterte tjenester til deg, herunder å håndtere dine anmodninger og forespørsler, og for å tilby garantitjenester
 • For å informere deg om oppdateringer, kampanjer, arrangementer og administrere liknende aspekter ved vårt forhold, inkludert administrere lojalitetsprogrammer, hjelpe deg med å bistå voksne forbrukere med deres kontoer og (der hvor det er lovlig) lojalitetsprogrammer, produktforbedring, markedsundersøkelser, utvikle markedsføringsstrategier, administrere markedsføringskampanjer og tilpasse dine opplevelser på salgssteder som selger PMI produkter og på arrangementer
 • Registrere voksne forbrukere i vår database, for eksempel for å markedsføre våre produkter
 • For å tilrettelegge for det ovennevnte, herunder å administrere dine eller din arbeidsgivers kontoer, tillate deg å benytte PMI kontaktpunkter og (hvis aktuelt) selge, promotere og distribuere PMI produkter (eller tilby støtte til slike aktiviteter), korrespondanse med deg, tilpasse din opplevelse av PMI kontaktpunkter, og administrasjon og problemløsning, generell oppbevaring av journaler og administrering av din tilgang til systemer hvor du er gitt innsyn
 • For forretningsanalyser og –forbedringer, herunder å forbedre PMI produkter, kontorer, salgssteder og arrangementer, og den informasjonen som vi (eller våre tilknyttede selskaper) gir våre kunder eller forhandlere
 • For at vi eller våre forretningspartnere kan gi deg informasjon om muligheter for å bli involert i markedsføring og promotering av PMI produkter
 • For andre formål som vi varsler deg om, eller som fremgår tydelig av den sammenhengen hvor informasjon om deg første gang blir samlet inn

  Det rettslige grunnlaget for vår behandling av informasjonen om deg er et av følgende (som vi beskriver ytterligere i avsnittet "Finn ut mer"):

 • ·overholdelse av rettslige forpliktelser som påhviler oss;
 • ·oppfyllelsen av en avtale hvor du er part;
 • en berettiget forretningsinteresse som ikke er mindre tungtveiende enn din interesse i å beskytte informasjonen;
 • dersom ingen av de ovennevnte gjelder: ditt samtykke (som vi vil be om før vi behandler informasjonen).

For hvilke formål vi benytter informasjonen om deg, med tilsvarende metoder for innsamling og behandlingsgrunnlag, er:

Formål
Metode for innsamling og behandlingsgrunnlag

Overholdelse av regulatoriske forpliktelser

 • bekrefte din alder, identitet og status som forhandler
 • skatt- og regnskapsføringsforpliktelser
 • forhandlertillatelser
 • bakgrunnssjekker
 • administrasjon av helse og sikkerhet
 • rettslige og regulatoriske forespørsler om offentliggjøring
 • interessekonflikter
 • oppbevare kontrakter og tilhørende dokumenter hvor du kan være referert til
 • etterforskning av rapporterte anklager om uakseptabel oppførsel

Denne informasjonen er generelt gitt til oss direkte fra deg.

Vi benytter den fordi det er nødvendig for oss for å overholde en rettslig forpliktelse til kun å forhandle med voksne og for å drive vår virksomhet i overenstemmelse med lovgivningen (herunder i relasjon til selskaps- og skattelovgivning), oppbevare økonomi- og skattejournaler, overholde forhandlertillatelser, overholde helse- og sikkerhetsregler (som kan innebære å oppbevare journaler over hendelser), produsere rapporter, overholde anmodninger om informasjon fra kompetente myndigheter og administrere enhver interessekonflikt. Eller, i land der det ikke eksisterer en slik rettslig forpliktelse, fordi vi har en berettiget forretningsinteresse i å kun forhandle med voksne og drive vår virksomhet i overensstemmelse med god skikk, på en måte som ikke er mindre tungtveiende enn dine interesser, rettigheter og friheter til å beskytte informasjonen om deg. 

Selge våre produkter

 • oppfylle dine bestillinger (herunder å sende kvitteringer)
 • behandle dine betalinger
 • tilby garantitjenester

Denne informasjonen er generelt gitt til oss direkte fra deg eller din arbeidsgiver dersom dette er aktuelt (typisk navn, rolle, adresse, e-post adresse, betalingsinformasjon, korrespondanse).

Vi benytter den for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg eller din arbeidsgiver som kjøper av våre produkter. 

Tilby salgsrelaterte tjenester

 • håndtere dine anmodninger og forespørsler
 • korrespondanse med deg
 • generell administrasjon og problemløsning
 • administrere lojalitetsprogrammer
 • administrere kontraktsforhold 

Denne informasjonen er generelt gitt til oss direkte fra deg eller din arbeidsgiver.

Vi benytter den fordi vi har en berettiget forretningsinteresse i å tilby salgsrelaterte tjenester til deg eller din arbeidsgiver, som ikke er mindre tungtveiende enn dine interesser, rettigheter og friheter til å beskytte informasjonen om deg. 

 

Forretningskampanjer og administrering av kontraktsforhold (der dette er lovlig)

 • informere deg om relevante oppdateringer, kampanjer og arrangementer
 • administrere vårt kontraktsforhold
 • registrere voksne forbrukere i våre databaser
 • hjelpe deg til å hjelpe voksne forbrukere med deres kontoer
 • forstå dine preferanser (slike som hvilke produkter eller arrangementer som kan interessere deg eller kan tilpasses dine behov bedre)
 • administrere lojalitetsprogrammer
 • invitere deg til å delta i, og administrere, spørreundersøkelser eller markedsundersøkelseskampanjer
 • for markedsundersøkelser
 • utvikle markedsføringsstrategier
 • administrere markedsføringskampanjer
 • tilpasse din opplevelse av PMI kontaktpunkter (for eksempel ved å personalisere ditt besøk, slik som med hilsener og forslag om hva som kan interessere deg)

Dette vil typisk være en kombinasjon av informasjon som du har gitt oss (for eksempel navnet ditt, kontaktinformasjon og kontaktinformasjon for sosiale medier); informasjon som vi har samlet inn automatisk (for eksempel ved bruk av teknologi for å overvåke bruk av PMI kontaktpunkter) og (der dette er lovlig) informasjon som vi innhenter fra tredjeparter (slike som offentlige innlegg på sosiale medier).

Vi benytter den på det grunnlag at vi har en berettiget forretningsinteresse i å administrere våre kontraktsforhold og gi deg informasjon om vår virksomhet, våre produkter og arrangementer, for å administrere våre PMI kontaktpunkter og for å tilpasse din brukeropplevelse, på en slik måte som ikke er mindre tungtveiende enn dine interesser, rettigheter og friheter til å beskytte informasjonen om deg. 

Forretningskampanjer og administrering av kontraktsforhold (der dette er lovlig)

 • tilby deg informasjon om, og administrere, PMI tilknyttede selskaper, deres kampanjer, produkter og tjenester, salgssteder, arrangementer og reguleringen av tobakksprodukter; og å utvikle og forbedre verktøy for å forfølge slike formål

Dette vil typisk være en kombinasjon av informasjon som du har gitt til oss (for eksempel navnet ditt, kontaktinformasjon og kontaktinformasjon for sosiale medier); informasjon som vi samler inn elektronisk (for eksempel ved bruk av cookies og liknende teknologi) og (der det er lovlig) informasjon som vi innhenter fra tredjeparter (slike som offentlige innlegg på sosiale medier).

Vi benytter den på det grunnlag at vi har en berettiget forretningsinteresse i å markedsføre disse tingene, som ikke er mindre tungtveiende enn dine interesser, rettigheter og friheter til å beskytte informasjonen om deg.

I enkelte land, hvor dette er påkrevd ved lov, vil vi kun sende deg disse materialene i elektronisk format når du har samtykket til det.

Forretningsadministrasjon

 • generell organisatorisk administrasjon og oppbevaring av forretningsjournaler
 • administrere forhandlerravtaler (fra engasjementets start til slutt)
 • besøksadministrasjon og oppbevaring av journaler
 • administrere arrangementer, opplæring og compliance-programmer
 • korrespondanse i forbindelse med vårt forhold til deg eller din arbeidsgiver, herunder å håndtere dine forespørsler og anmodninger
 • utvikling, gjennomføring, administrasjon og vedlikehold av IT-systemer
 • vedlikehold av beskyttelsesnivået for systemet, apparater og bygninger
 • administrasjon av kontaktdatabaser og samarbeidsverktøy
 • sikre et trygt arbeidsmiljø
 • vedlikeholde sikkerheten og tryggheten til PMI tilknyttede selskapers ansatte, kunder, distributører, besøkende og hver enkelts eiendeler 

Denne informasjonen er generelt gitt til oss direkte fra deg eller din arbeidsgiver.

Vi benytter den fordi vi har en berettiget forretningsinteresse i å drive vår virksomhet, administrere vårt kontraktsforhold med deg eller din arbeidsgiver og opprettholde sikkerheten og integriteten i våre bygninger og IT-systemer, som ikke er mindre tungtveiende enn dine interesser, rettigheter og friheter til å beskytte informasjonen om deg.

Overvåking av sikkerhet og systemer

 • verifisering, tilgangskontroll og logger, der det er aktuelt
 • overvåking av PMI systemer, apparater, internett og e-post som du har tilgang til
 • overvåking av tilgang til PMI områder, leveranser til PMI tilknyttede selskaper og sikkerhetsrelaterte prosesser på våre områder 

Denne informasjonen er samlet inn automatisk på ulike måter, slik som automatisert overvåking av systemer og apparater, og CCTV-opptak og lydopptak av enkelte telefonsamtaler på våre områder.

Vi benytter den fordi vi har en berettiget forretningsinteresse i å sikre konfidensialiteten, integriteten og sikkerheten ved vår fysiske og digitale infrastruktur og vårt område, som ikke er mindre tungtveiende enn dine interesser, rettigheter og friheter til å beskytte informasjonen om deg.

Støtte for alle ovennevnte formål

 • administrering av dine kontoer
 • tillate deg å benytte PMI kontaktpunkter (for eksempel tillate deg å forbli innlogget på områder i et kontaktpunkt som er reservert for autoriserte brukere, administrere dine språkpreferanser og forbinde din handlekurv med deg)
 • korrespondanse med deg
 • forbedre din brukeropplevelse, slik som ved å foreslå bestillinger av produkter som kan være egnede for deg (for eksempel basert på tidligere bestillinger)
 • administrasjon og problemløsning

Dette vil typisk være en kombinasjon av informasjon som du har gitt til oss (for eksempel navn, passord (eller tilsvarende)) og informasjon som vi samler inn elektronisk (for eksempel informasjon om dine apparater, og cookies og liknende sporingsteknologi).

Behandlingsgrunnlaget samsvarer med formålet med bruken av informasjonen som vi gir støtte for. For eksempel, der vi administrerer din konto for å støtte et salg eller tilby etterfølgende tjenester, bruker vi informasjonen for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser til deg som kjøper av våre produkter. Der vi administrerer din konto for å oppdatere deg om våre produkter eller foreslår bestillinger som kan være passende for deg, støtter vi forretningsutvikling, og vi bruker informasjonen på det grunnlag at vi har en berettiget forretningsinteresse i å markedsføre våre produkter, som ikke er mindre tungtveiende enn dine interesser, rettigheter og friheter til å beskytte informasjonen om deg, med videre.

Forretningsanalyser og -forbedringer

 • tillate oss og våre forretningspartnere å informere deg om potensielle muligheter til å bli involvert i promotering av PMI produkter
 • for forretningsanalyser og –forbedringer (herunder for PMI produkter, systemer, prosesser, kontorer, salgssteder som selger PMI produkter, trening, arrangementer, digitale PMI kontaktpunkter og informasjonen som vi (eller våre tilknyttede selskaper) gir til våre kunder)

Dette vil typisk være en kombinasjon av informasjon som du har gitt til oss; informasjon som vi samler inn elektronisk; og (der det er lovlig) informasjon som vi innhenter fra tredjeparter.

Vi benytter den på det grunnlag at vi har en berettiget forretningsinteresse i å analysere og forbedre våre ytelser, produkter, systemer, prosesser, kontorer, PMI kontaktpunkter, salgssteder, opplæring, arrangementer og den informasjonen vi gir ut, og for å invitere andre til å bli involvert i promotering av PMI produkter, som ikke er mindre tungtveiende enn dine interesser, rettigheter og friheter til å beskytte informasjonen om deg. 

 

Dersom vi ikke baserer vår bruk av informasjonen om deg på de ovennevnte behandlingsgrunnlagene, vil vi be om ditt samtykke før vi behandler informasjonen (slike tilfeller vil fremgå tydelig av sammenhengen). 

I noen tilfeller kan vi bruke informasjonen om deg på måter som ikke er beskrevet ovenfor. Der dette er tilfellet vil vi forsyne deg med en personvernerklæring i tillegg som forklarer slik bruk. Du bør lese enhver slik tilleggserklæring sammenholdt med denne erklæringen.

Hvem deler vi informasjonen din med, og for hvilke formål?

Vi kan dele informasjon om deg med:

 • PMI tilknyttede selskaper;
 • tredjeparter som tilbyr produkter og tjenester til PMI tilknyttede selskaper eller deg (slike som profesjonelle rådgivere, tilbydere av betalingstjenester, revisorer og tilbydere av informasjonstjenester);
 • PMI tilknyttede selskaper sine nøye utvalgte forretningspartnere og annonsører (på områder som gjelder våre produkter, eller i samsvar med deres stil og profilering) slik at de kan kontakte deg med tilbud som de tror kan interessere deg, i overensstemmelse med dine preferanser for forhandlerprogrammer, utdanningsmateriale og opplæring; og
 • andre tredjeparter der dette er pålagt eller tillatt ved lov (slike som regulatoriske myndigheter, departementer og profesjonelle rådgivere).

Deling av data med andre PMI tilknyttede selskaper

 • Informasjon om deg vil bli delt med Philip Morris International Management SA (basert i Lausanne, Sveits), som er sentraladministrasjonen for databehandling for PMI tilknyttede selskaper. Informasjon om deg kan også bli delt med Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (basert i Lausanne, Sveits) som tilbyder av teknologi for PMI tilknyttede selskaper. Philip Morris International Management SA (i den grad de har tilgang) og Philip Morris International IT Service Centre Sàrl behandler informasjonen om deg for alle formålene beskrevet i denne erklæringen.
 • Informasjon om deg kan bli delt med det PMI tilknyttede selskapet som er ansvarlig for det landet der du bor (hvis det ikke var dette PMI tilknyttede selskapet som først samlet inn informasjonen) for alle formål beskrevet i denne erklæringen.
 • Informasjonen om deg kan bli delt med ethvert annet PMI tilknyttet selskap som du kontakter eller gjør forretninger med (for eksempel hvis du gjør forretninger med andre PMI tilknyttede selskaper, eller reiser til andre PMI kontorer i den tiden du har et forretningsmessig forhold med et PMI tilknyttet selskap).

Detaljer om PMI tilknyttede selskaper og i hvilke land de er etablert, er tilgjengelig her .

Deling av personopplysninger med Tredjeparter

 • Vi kan dele informasjon om deg med tredjeparter som tilbyr produkter og tjenester til PMI tilknyttede selskaper eller deg (slike som rådgivere, tilbydere av betalingstjenester, tilbydere av levering, selgere, produkttrenere, tilbydere av informasjonstjenester og tilbydere av aldersbekreftelser).
 • Vi kan dele informasjon om deg med PMI tilknyttede selskaper sine nøye utvalgte forretningspartnere og annonsører (for ting som du vil assosiere med våre produkter, for eksempel fordi de har liknende eller utfyllende profil, stil eller funksjonalitet) slik at de kan kontakte deg med produkter, tjenester og kampanjer som de tror kan interessere deg, i overensstemmelse med dine preferanser.
 • Vi kan dele informasjon om deg med andre tredjeparter hvor dette er påkrevd eller tillatt ved lov, for eksempel regulatoriske myndigheter, departementer, som svar på en forespørsel fra politimyndigheten eller andre i offisiell myndighetstjeneste, dersom de anser at offentliggjøring er nødvendig eller passende for å forhindre fysisk skade eller økonomisk tap i forbindelse med en etterforskning av mistenkt eller faktisk ulovlig aktivitet, og i tilfelle av organisatorisk restrukturering.

Hvor kan informasjon om deg sendes?

Slik som for enhver multinasjonal organisasjon, overfører PMI tilknyttede selskaper informasjon globalt. Som en følge av dette kan informasjon om deg bli overført globalt (hvis informasjonen din er samlet inn innenfor det Europeiske økonomiske samarbeidsområde (EU/EØS), betyr dette at informasjonen din kan bli overført til tredjeparter utenfor EU/EØS.)

Ved bruk av informasjon som er beskrevet i denne erklæringen, kan informasjonen om deg bli overført enten innenfor eller utenfor landet eller territoriet hvor den ble innsamlet, herunder til et land eller territorium som ikke har tilsvarende standarder for personvern.

PMI tilknyttede selskaper innenfor EU/EØS vil overføre personopplysninger til PMI tilknyttede selskaper utenfor EU/EØS. For eksempel for å forenkle utførelsen av globale forretninger. I alle tilfeller vil overføringen være:

 • på grunnlag av en avgjørelse av Europakommisjonen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå;
 • gjenstand for tilstrekkelige beskyttelsestiltak, for eksempel EUs Standardkontrakter, eller
 • nødvendig for å oppfylle forpliktelser etter en kontrakt mellom deg og oss (eller for gjennomføringen av prekontraktuelle tiltak på forespørsel fra deg), eller for å gjennomføre oppfyllelsen av en kontrakt som er inngått i din interesse mellom oss og en tredjepart, slik som i forbindelse med reisearrangementer.

I alle tilfeller vil tilstrekkelige tiltak for beskyttelsen av personopplysninger bli utført i de landene eller territoriene, i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning.

Hvordan beskytter vi informasjonen om deg?

Vi gjennomfører passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger som vi verner mot uautorisert offentliggjøring, bruk, endring eller ødeleggelse. Der hvor det anses passende, vil vi foreta kryptering og annen teknologi som kan bidra til å beskytte den informasjonen som du gir. Vi krever også at våre tjenestetilbydere overholder strenge personvern- og beskyttelseskrav.

Hvor lenge vil informasjonen om deg bli oppbevart?

Vi vil oppbevare informasjonen om deg for en periode som er nødvendig for å oppfylle formålet for innsamlingen av informasjonen. Etter det vil vi slette informasjonen. Tidsperioden vil variere avhengig av formålet for innsamlingen. Merk at i noen sammenhenger har du rett til å be oss om å slette informasjonen. I enkelte tilfeller er vi også rettslig forpliktet til å oppbevare informasjonen, for eksempel for skatte- og revisjonsformål.

Vi oppbevarer typisk personopplysninger på grunnlag av de kriteriene som er beskrevet i skjemaet under:

Type
Forklaring/typiske oppbevaringskriterier
 • informasjon forbundet med administreringen av forretningsforholdet med forhandleren (forhandler bruker digitale kontaktpunkter og er mulig å kontakte) 

Mesteparten av informasjonen i forhandlerprofilen din er oppbevart så lenge forhandlerforholdet vårt til deg varer. Noen elementer i profilen din, slike som journaler over gjennomførte oppgaver, prisinnfrielseshistorikken din, eller kjøpshistorikken din, vil imidlertid naturlig gå ut på dato etter en tidsperiode, så vi sletter disse automatisk etter definerte perioder som anses passende for formålet for innsamlingen. 

 • informasjon forbundet med administreringen av forretningsforholdet med forhandleren (forhandler bruker ikke digitale kontaktpunkter)

Dette scenarioet gjelder det samme som over, men hvis du ikke har benyttet det digitale kontaktpunktet på en lang periode (typisk 2 år), vil vi fjerne din tilgang til den digitale plattformen og slette journaler vi fremdeles har i forbindelse med din bruk av plattformen (med mindre informasjonen faller innenfor et annet formål med behandlingen, slike som journaler over dine bestillinger). Grunnen er at i slike tilfeller antar vi at du foretrekker å ikke benytte den digitale plattformen.

 • forhandler (ikke mulig å kontakte)

Hvis du har registrert deg som forhandler, men kontaktinformasjonen du har gitt oss ikke virker, vil vi oppbevare opplysningene for en periode på 6 måneder, slik at du kan komme tilbake og endre opplysningene.

 • forhandler (ufullstendige registreringer)

Hvis du starter å registrere deg som forhandler, men ikke fullfører prosessen, vil vi ikke oppbevare personopplysningene dine. 

 • forretnings- og betalingsjournaler

Vi oppbevarer journaler over våre fakturaer, salg, kjøp, foretatte og mottatte betalinger og tilhørende dokumenter (slike som kontrakter og e-poster) I samsvar med selskapsrettslige og skatterettslige krav, typisk i 11 år. Vi oppbevarer også journaler over kontroller utført på distributører, så lenge som vi er pålagt å overholde våre rettslige og regulatoriske forpliktelser.

 • besøksjournaler

Hvis du besøker våre bygninger, vil besøksjournaler typisk oppbevares for en periode på tre år. 

 • CCTV

Hvis du besøker våre bygninger, vil CCTV-opptak typisk oppbevares for en periode på kun et par dager, opp til et par uker, avhengig av det spesifikke formålet med opptaket. 

 • markedsundersøkelser

Hvis du ikke er registrert i vår database, og vi benytter offentlig tilgjengelig informasjon om deg for å forstå markedet og dine preferanser, vil vi oppbevare informasjonen om deg for en kort periode slik at vi kan utføre den aktuelle markedsundersøkelsen.

 • kjøp og garantier

Hvis du kjøper produkter vil vi oppbevare informasjonen om dette så lenge som det er nødvendig for å fullføre salget, og for å overholde enhver rettslig forpliktelse (for eksempel for skatte- eller revisjonsformål). Hvis du også registrerer deg for garanti på et PMI produkt, vil vi oppbevare informasjon om dette så lenge som det er relevant for garantien.

 • kundeservice
Hvis du kontakter kundeservice vil vi opprette en journal om saken (herunder detaljer om din forespørsel og vår respons) og oppbevare den så lenge den er relevant for vårt forhold, for eksempel hvis du trenger råd om hvordan bruke et digital kontaktpunkt, eller hvis dine siste forespørsler er relevante. Andre journaler som er aktuelle for kundeservice (for eksempel automatiske opptak av telefonsamtaler hvor du spør oss om å videresende deg til et salgssted) kan være relevant kun inntil mer permanente journaler opprettes, og vil kun bli oppbevart midlertidig.
 • logger fra systemrevisjon
Logger fra systemrevisjon er typisk oppbevart for en periode på kun et par måneder.
 • forretningsanalyser
Forretningsanalyser blir typisk innsamlet automatisk når du benytter PMI kontaktpunkter og blir anonymisert/aggregert kort tid etterpå..

Hvilke rettigheter og valg har du?

Du kan ha noen eller alle av de følgende rettighetene i relasjon til informasjon om deg som vi oppbevarer:

 • retten til innsyn i personopplysningene;
 • retten til retting, oppdatering eller sletting av personopplysningene;
 • retten til å begrense behandlingen av personopplysningene, i visse tilfeller;
 • retten til å protestere mot vår behandling av personopplysningene, i visse tilfeller;
 • retten til å trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av personopplysningene;
 • retten til dataportabilitet, i visse tilfeller;
 • retten til å reservere deg ("opt out") fra vår bruk av personopplysningene for direkte markedsføring; og
 • retten til å fremsette en klage for tilsynsorganet i landet ditt (hvis det finnes et).

Vi tilbyr deg enkle måter å utøve dine rettigheter på, slik som avmeldingslenker, eller ved å gi deg kontaktinformasjon, i meldinger som du mottar, eller ved å benytte kontaktinformasjonen i punktet "Hvem bør du kontakte med dine spørsmål?" i slutten av denne erklæringen.

Noen mobilapplikasjoner vi tilbyr kan også sende deg pushvarsler, for eksempel om nye produkter og tjenester. Du kan skru av slike varsler gjennom innstillingene på din telefon eller applikasjon.

Rettighetene du har avhenger av lovgivningen i ditt land. Hvis du bor i EU/EØS vil du ha de rettighetene som fremgår av skjemaet under. Hvis du bor et annet sted, kan du kontakte oss (se punktet "Hvem bør du kontakte med dine spørsmål?" i slutten av denne erklæringen) for å finne ut mer.

Rettigheter i forbindelse med informasjonen om deg som vi oppbevarer
Ytterligere detaljer (merk: det gjelder enkelte rettslige begrensninger for alle disse rettighetene)
 • retten til innsyn

Dette er bekreftelse på:

 • hvorvidt vi behandler informasjon om deg;
 • vårt navn og kontaktinformasjon;
 • formålet med behandlingen;
 • kategoriene av personopplysningene det gjelder;
 • kategoriene av personer som vi deler informasjonen med, og dersom personen er utenfor EU/EØS og ikke er begunstiget av en avgjørelse av Europakommisjonen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, hvilke passende beskyttelsestiltak som er foretatt for å beskytte informasjonen;
 • (dersom vi har det) kilden til informasjonen, hvis vi ikke samlet den inn fra deg;
 • (dersom vi foretar det, hvilket du vil ha blitt informert om) eksistensen av automatiserte individuelle avgjørelser, herunder profilering, som har rettsvirkning for deg eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker deg, og informasjon om logikken som er involvert så vel som betydningen og de kjente konsekvensene av slik behandling for deg; og
 • kriteriene som avgjør oppbevaringsperioden.

På forespørsel fra deg vil vi gi deg en kopi av informasjonen om deg som vi benytter (såfremt dette ikke påvirker andres rettigheter og friheter).

 • retten til retting og  oppdatering

Dette gjelder dersom informasjonen vi oppbevarer er uriktig eller ufullstendig.

 • retten til sletting

Dette gjelder dersom:

 • informasjonen vi oppbevarer ikke lenger er nødvendig for formålet den ble samlet inn for;
 • vi benytter informasjonen på grunnlag av ditt samtykke, og du trekker tilbake ditt samtykke (i slike tilfeller vil vi huske å ikke kontakte deg på nytt, med mindre du gir oss beskjed om at du ønsker all informasjon om deg slettet - i så tilfelle vil vi respektere ditt ønske);
 • vi benytter informasjonen på grunnlag av en berettiget interesse, og vi finner at, som følge av din innsigelse, har vi ikke lenger en tungtveiende interesse i fortsatt bruk;
 • informasjonen var ulovlig innhentet eller benyttet; eller

for å oppfylle en rettslig forpliktelse

 • retten til å begrense behandlingen

Denne rettigheten gjelder, midlertidig mens vi vurderer saken din, dersom du:

 • protesterer mot riktigheten av informasjonen vi benytter; eller
 • har protestert mot at vi bruker informasjonen på grunnlag av en berettiget interesse

  (hvis du utøver din rettighet i slike saker, vil vi gi deg beskjed før vi benytter informasjonen igjen).

  Denne rettigheten gjelder også dersom:

 • bruken vår er ulovlig, og du protesterer mot slettingen av personopplysningene; eller

vi ikke lenger har behov for personopplysningene, men du krever det for å etablere en rettssak.

 • retten til å protestere mot vår behandling

Du har to rettigheter her:

 • hvis vi benytter informasjonen om deg for direkte markedsføring, kan du reservere deg ("opt out") (uten å måtte grunngi det) og vi vil overholde din forespørsel; og
 • hvis vi benytter informasjonen om deg på grunnlag av en berettiget interesse for formål andre enn direkte markedsføring, kan du protestere mot bruken for slike formål ved å gi en begrunnelse for din særlige situasjon, og vi vil gjøre en vurdering av din protest.

 

 • retten til å trekke tilbake ditt samtykke

Dette gjelder dersom grunnlaget for behandlingen av informasjonen om deg er samtykke. Slike tilfeller vil fremgå tydelig av sammenhengen.

 • retten til dataportabilitet

Dersom:

 • du har gitt oss personopplysninger; og
 • vi benytter personopplysningene, ved elektroniske hjelpemidler, og enten på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg,

da har du retten til å få personopplysningene tilbake fra oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og retten til å kreve at vi overfører personopplysningene til en annen dersom dette er teknisk mulig for oss å gjennomføre.

 • retten til å fremsette en klage for tilsynsorganet i landet ditt

Ethvert land i EU/EØS må ha en eller flere offentlige myndigheter for dette formål.

Du kan finne kontaktinformasjon til tilsynsorganene her:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

For andre land, vennligst se nettsiden for tilsynsorganet i ditt land.

Landsspesifikke tilleggspunkter

Avhengig av hvilket land du befinner deg i, kan du ha enkelte tilleggsrettigheter.

 • Dersom du er i Frankrike, har du rett til å gi oss instruksjoner vedrørende informasjon vi oppbevarer om deg i tilfelle av din død (særlig hvorvidt vi skal oppbevare eller slette den, og hvorvidt andre skal ha rett til å se informasjonen). Du kan:
 1. sende ut generelle instrukser til en digital tjenesteyter registrert hos det franske datatilsynet (kalt "CNIL") (slike instrukser gjelder for all bruk av informasjon om deg);
 2. gi oss spesifikke instrukser som gjelder kun for vår bruk av informasjon om deg.

Du kan kreve i dine instrukser at vi overfører informasjon om deg til en tredjepart (men hvor instruksene inneholder informasjon om andre, kan vår forpliktelse til å respektere deres personvern innebære at vi ikke kan følge dine instrukser fullt ut). Du kan oppnevne en tredjepart som skal være ansvarlig for å sikre at dine instrukser blir fulgt. Hvis du ikke oppnevner en tredjepart på denne måten, vil dine etterkommere (med mindre du angir noe annet i instruksene dine) ha rett til å utøve dine rettigheter over informasjonen om deg etter din død:

 1. for å administrere din eiendom (i dette tilfellet vil dine etterkommere ha rett til innsyn i informasjonen om deg for å identifisere og innhente informasjon som kan være nyttig for å administrere din eiendom, herunder digitale eiendeler eller personopplysninger som kan anses som arvegods som er overførbart til dine etterkommere); og
 2. for å sikre at partene som benytter informasjonen om deg tar din død i betraktning (slik som ved å stenge din konto og begrense bruken eller oppdateringen av informasjon om deg).

Du kan endre eller tilbakekalle dine instrukser når som helst. For videre informasjon om behandlingen av informasjon om deg i tilfelle av din død, se artikkel 14-1 i lov 78-17 av 6. januar 1978. Når du dør, vil vi automatisk stoppe å benytte din konto, og vi vil slette informasjonen om deg i samsvar med våre retningslinjer for oppbevaring (se punktet "Hvor lenge vil informasjonen om deg bli oppbevart?" for detaljer).

Hvem bør du kontakte med dine spørsmål?

Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter, finner du kontaktinformasjon til de relevante PMI tilknyttede selskaper, og hvis aktuelt, personvernombud, her. Kontaktinformasjon vil også bli gitt i kommunikasjon som et PMI tilknyttet selskap sender deg.

Dersom ditt land har et tilsynsorgan, har du rett til å kontakte det med dine spørsmål og anliggende. Hvis det relevante PMI tilknyttede selskapet ikke kan løse dine spørsmål eller anliggender, har du også rett til å få saken prøvd av en nasjonal domstol. 

Endringer i denne erklæringen

Vi kan oppdatere denne erklæringen (og ethvert tillegg til erklæringen) fra tid til annen. Vi vil varsle deg om endringer dersom dette er påkrevd ved lov.

Sist endret 27. mars 2018. Du kan finne tidligere versjoner av denne erklæringen her.