מי אנחנו?

אנו חברים בתאגיד Philip Morris International. הפרטים שלנו (שם, כתובת וכו') יימסרו לך בנפרד עד מועד איסוף המידע עליך (או כדי לאשר איסוף זה), למשל בהתראה באפליקציה או באתר אינטרנט, בדואר אלקטרוני או בחוזה בינינו, המכילים קישור להודעה זו. לחילופין, ייתכן שהופנית להודעה זו לאחר שאספנו מידע עליך, אך בשל נסיבות האיסוף, לא יצרנו עמך קשר באופן אישי באותו זמן.

 • PMI: Philip Morris International, קבוצת טבק בין-לאומית מובילה. הקבוצה מורכבת מכמה חברות או "חברות מסונפות".
 • החברות המסונפות של PMI: כל חברה בקבוצת החברות של Philip Morris International היא "חברה המסונפת של PMI". המונח "אנחנו" (או "אותנו" או "שלנו") מתייחס לחברה המסונפת של PMI שאספה מידע עליך בפעם הראשונה (לדוגמה, החברה המסונפת ל-PMI שהתקשרה עמך או עם מעסיקך בחוזה כדי לקבל מכם סחורות או שירותים, או החברה המסונפת של PMI שפנית אליה או ביקרת במשרדיה).
 • מוצר של PMI: פירושו מוצר שלנו או של חברה מסונפת אחרת של PMI.

כיצד אנו אוספים מידע עליך?

אנו עשויים לאסוף מידע עליך בדרכים שונות.

 • ייתכן שתספק לנו מידע באופן ישיר (למשל, בחתימה על חוזה, מילוי טופס, ביצוע שיחה אלינו, התכתבות אתנו או פגישה עם אחד העובדים שלנו).
 • ייתכן שנאסוף מידע באופן אוטומטי (למשל, כאשר אתה משתמש במערכות של PMI, במכשיר שהונפק על ידי PMI, כגון מחשב נייד או טלפון נייד, בתוכנה שהונפקה על ידי PMI (למשל אפליקציה של PMI) או אתר אינטרנט של PMI).
 • אנו עשויים לקבל מידע מצדדים שלישיים (למשל, המעסיק שלך, הנציג שלך או מקורות הזמינים לציבור, למשל אתר אינטרנט של החברה, חיפושים באינטרנט, סוכנויות למידע עסקי או פלטפורמות של מדיה חברתית כגון LinkedIn, Facebook ו-Twitter).

בהודעה זו, אנו מתייחסים לכל השיטות שבאמצעותן אתה נמצא בקשר עמנו כאל "נקודות מגע של PMI". נקודות המגע של PMI כוללות הן נקודות מגע פיזיות (לדוגמה, המשרדים של PMI, חנויות קמעונאיות ואירועים) והן נקודות מגע דיגיטליות (לדוגמה, תכתובת דוא"ל, שימוש באפליקציות ובאתרי אינטרנט).

אנו עשויים לאסוף מידע שאתה מספק ישירות. איסוף כזה מתרחש בדרך כלל כאשר אתה:

 • נרשם כחבר במאגרי הנתונים שלנו (למשל, הדבר יכול להתבצע פנים אל פנים, באמצעות אפליקציה או באופן מקוון);
 • מתקשר בהסדר שנועד לספק לנו מוצרים או שירותים, או לספק לנו מידע תוך כוונה לעשות זאת;
 • מתקשר בהסדר אתנו כדי למכור את מוצרי PMI;
 • מוריד נקודת מגע דיגיטלית (למשל אפליקציה או אתר אינטרנט) או משתמש בה;
 • יוצר עמנו קשר באמצעות נקודת מגע, או באמצעות דוא"ל, מדיה חברתית או טלפון;
 • נפגש עם אחד העובדים שלנו, או מתכתב עמו, כדי לדון בעסק שלך, בעמדותיך על נושאים בעלי חשיבות עבורנו או בעסק שלנו;
 • נרשם לקבלת הודעות לעיתונות, התראות דוא"ל או הודעות שיווקיות של PMI;
 • משתתף בסקרים של PMI, (כאשר הדבר מותר על פי חוק) בתחרויות, או במבצעי קידום מכירות של PMI; או
 • מבקר במשרדים שלנו או משתתף באירוע שארגנה חברה המסונפת ל-PMI.

אנו עשויים לאסוף מידע עליך באופן אוטומטי. איסוף כזה מתרחש בדרך כלל כאשר אתה:

 • מבקר במשרדים שלנו (למשל באמצעות הקלטת וידאו [טלוויזיה במעגל סגור(CCTV)] ויומני גישה לבניין);
 • עובד בחנות קמעונאית המוכרת מוצרי PMI או מבקר בה (למשל, על ידי איסוף הנתונים שלך בעת היציאה דרך הקופה, או באמצעות חיישנים בחנות המתחברים לטכנולוגיה ניידת);
 • משתתף באירוע שארגנה חברה מסונפת של PMI (למשל באמצעות רכישות/מכירות באירוע) או באמצעות חיישנים באירוע המתחברים לטכנולוגיה ניידת;
 • משתמש במערכות של PMI, בתוכנה שהונפקה על-ידי PMI או במכשירים שהונפקו על-ידי PMI כגון מחשב נייד או טלפון נייד (למשל, על-ידי מערכות איסוף ונתוני שימוש במכשיר, קבצי יומני גישה ואחסון התכתבויות שנשלחו והתקבלו באמצעות מערכות ומכשירים של PMI);
 • מתקשר אתנו (לדוגמה, באמצעות נקודות מגע של PMI; או פלטפורמות של מדיה חברתית);
 • משתמש בנקודות המגע של PMI (למשל באמצעות מנגנוני מעקב באפליקציה או באתר אינטרנט); או
 • מפרסם רשומה ציבורית בפלטפורמות של מדיה חברתית שאנו עוקבים אחריהן (לדוגמה, כדי שנוכל להבין את דעת הקהל, או להגיב לבקשות הנוגעות למוצרי PMI).

אנו עשויים גם לאסוף מידע עליך באופן אוטומטי באמצעות קובצי Cookie וטכנולוגיות מעקב דומות בנקודות מגע דיגיטליות של PMI. קובצי ה-Cookie הספציפיים והטכנולוגיות הספציפיות שייעשה בהם שימוש יהיו תלויים בנקודת המגע של PMI. כדי ללמוד על קובצי ה-Cookie (כולל קובצי Cookie של Google Analytics) וטכנולוגיות דומות המשמשים בנקודת מגע, כולל כיצד אתה יכול לקבל או לסרב לקבל קובצי Cookie, אנא ראה את הודעת קובצי ה-Cookie הזמינה בנקודת מגע זו או באמצעותה.

היכן שהדבר מותר בחוק, אנו עשויים להשיג מידע עליך מצדדים שלישיים, ובפרט בהקשר של הכנה לניהול עסקים אתך או עם המעסיק שלך, או ביחס לעמדות, לדעת ולהחלטות שלך המוכרות בציבור, העשויות להשפיע על מדיניות ציבורית ועל נושאים אחרים הקשורים ל-PMI. מידע זה עשוי לכלול מידע המסופק על ידי סוכנויות מידע עסקי, מידע המשותף בין החברות המסונפות של PMI, פרטי פרופיל הזמינים לציבור באתרי מדיה חברתית של צד שלישי (כגון LinkedIn).

אנו עשויים גם לאסוף מידע בהקשרים אחרים שיובהרו לך באותו הזמן.

איזה מידע עליך אנו אוספים?

אנו עשויים לאסוף סוגים שונים של מידע עליך:

 • מידע הנחוץ לניהול וביצוע של מערכת היחסים שלנו אתך, עם המעסיק שלך או עם נציג (כולל איסוף מידע מתוך ראיית קשר כזה בעתיד)
 • מידע הנחוץ לרכישת מוצרים ושירותים
 • מידע הנחוץ למסחר במוצרים או שירותים של PMI או למתן ייעוץ בנוגע אליהם (לדוגמה, כדי לתת מענה להזמנות)
 • מידע הנחוץ לתמיכה במוצרים או בשירותים של PMI, או לאספקת שירותי אחריות
 • מידע על מה שאתה עושה בעסק שלך בנוגע לצרכנים שלנו, למוצרי PMI או אלינו (לדוגמה, מתן שירותי אחריות, הצגת מוצרים וחומרי נקודות מכירה של PMI, וכדומה)
 • מידע שאתה מספק לנו בהסכמים, בטפסים או בסקרים
 • מידע על הביקורים שלך במשרדים, בחנויות ובאירועים שלנו
 • מידע שאתה נותן לנו כאשר אתה מתקשר אלינו, בפגישות עם העובדים שלנו או בהודעות דואר אלקטרוני שאתה שולח אלינו
 • מידע על ההעדפות ותחומי העניין שלך
 • מידע הנחוץ לאימות גילך, זהותך והסמכות שלך לפעול בשם המעסיק שלך, אם רלוונטי
 • מידע בנוגע לעמדות, דעות והחלטות המוכרות בציבור שעשויות להשפיע על מדיניות ציבורית ועל נושאים אחרים הקשורים ל-PMI
 • מידע שנשלח אלינו בעת שימוש במערכות מידע שמפעילות החברות המסונפות של PMI
 • רשומות אוטומטיות של השימוש שלך במערכות המידע של PMI, כולל מכשירים שהונפקו על ידי PMI

המידע שאנו אוספים ממך ישירות יהיה ברור מההקשר שבו תספק אותו. לדוגמה:

 • כאשר אתה ספק (או ספק פוטנציאלי), כדי לנהל את מערכת היחסים שלנו אתך, עם המעסיק שלך או עם הנציג שלך, אתה מספק את שמך, פרטים ליצירת קשר, פרטי חיוב, ופרטים על המוצרים/שירותים (וכן, במידת הצורך, דרישות להחזר הוצאות) כדי שנוכל לעמוד בהסכם שלנו, או לנקוט צעדים מתוך כוונה לעשות זאת (למשל, מידע על יציבות פיננסית, מידע על סנקציות מסחריות, בדיקות רקע), וכדי לנהל את הגישה שלך למבנים, למערכות המידע ולמכשירי טכנולוגיית המידע שלנו ולהשתמש בהם;
 • כאשר אתה דמות ציבורית שעמדותיה עשויות להשפיע על מדיניות ציבורית או על נושאים אחרים הקשורים ל-PMI, אנו עשויים לציין לעצמנו מהן העמדות שפרסמת ברבים, ומה היו השעה והתאריך שבהם עשית זאת, או כאשר אתה פוגש את אחד העובדים שלנו, את הפרטים הבסיסיים של אותה פגישה, וכן את העמדות שלך ששיתפת עמנו כעמדות הציבוריות שלך;
 • תוכל לספק מידע על ההעדפות שלך ותחומי העניין שלך כדי שנוכל להציע לך תוכניות תגמול או להזמין אותך לאירועים שיעניינו אותך;
 • אנו עשויים לאסוף מידע המאפשר לנו לאמת את גילך ואת זהותך, לדוגמה, עותק של מסמך זיהוי.

מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי יכלול בדרך כלל:

 • את פרטי הביקור שלך או השיחה שנוהלה אתך (למשל זמן ומשך);
 • במשרדים שלנו, במקום מכירה או באירוע (כולל אזורים בסביבה הקרובה), מהי תדירות הביקורים שלך, ולאיזה אזורים אתה ניגש/באיזה אזורים אתה מבקר ולמשך כמה זמן;
 • מידע שנועד לבניית מערכות בקרת גישה;
 • נתונים ביומטריים למטרות זיהוי (לבניית בקרות גישה או גישה למכשירי טכנולוגיות מידע);
 • השימוש שלך בנקודות המגע הדיגיטליות של PMI (כגון העמודים שבהם ביקרת, העמוד שממנו באת והעמוד שאליו המשכת כשעזבת, מונחי חיפוש שהוזנו או קישורים שעליהם לחצת בתוך נקודת המגע);
 • רשומות אוטומטיות של השימוש שלך במערכות המידע של PMI, כולל מכשירים שהונפקו על ידי PMI
 • מידע שנשלח אלינו בעת שימוש במערכות מידע שמפעילות החברות המסונפות של PMI
 • מידע שנשלח אלינו בעת השימוש בפורומים מקוונים של PMI;
 • מידע שנשלח אלינו במסגרת התכתבות; וכן
 • המכשיר שלך (כגון כתובת ה-IP שלך או מזהה המכשיר הייחודי שלך, נתוני מיקום, פרטים על קובצי Cookie כלשהם שייתכן שאחסנו במכשיר שלך).

מידע שאנו אוספים מצדדים שלישיים יכלול בדרך כלל מידע הזמין לציבור (כגון התפקיד שלך, העדפותיך ותחומי העניין שלך, וכן עמדותיך, דעותיך והחלטותיך אשר עשויות להשפיע על מדיניות ציבורית ועל נושאים אחרים הקשורים ל-PMI), לדוגמה מרשומה המתפרסמת במדיה חברתית ציבורית.

לאילו מטרות אנו משתמשים במידע עליך, ועל סמך איזה בסיס חוקי?

בסעיף זה, אנו מתארים את המטרות שלשמן אנו משתמשים במידע אישי. עם זאת, זו הודעה כלל-עולמית, וכאשר חוקי המדינה מגבילים או אוסרים פעילויות מסוימות המתוארות בהודעה זו, אנו לא נשתמש במידע עליך למטרות אלה באותה מדינה.

בכפוף לאמור לעיל, בהתאם לאופי מערכת היחסים שלנו עמך, אנו עשויים להשתמש במידע עליך למטרות הבאות:

 • כדי לציית לחובות רגולטוריות, כגון לאימות הגיל והזהות שלך, לביצוע בדיקות "הכר את הספק שלך" וניהול מערכת היחסים החוזית שלנו אתך או עם המעסיק שלך
 • ציות לחוק, כגון שמירה על הרשומות שלך ושימוש בהן בקשר למחלוקות צפויות, לשם קבלת ייעוץ מעורכי הדין שלנו ומיועצים אחרים
 • כדי לרכוש מוצרים או שירותים ממך או מהמעסיק שלך, כולל יצירת קשר עמך כדי לנהל את מערכת היחסים שלנו, לקבל שירותים הקשורים למכירות וכדי לשלם לך עבור טובין, שירותים והוצאות (כאשר הדבר מתאים)
 • כדי למכור לך את המוצרים שלנו, כולל כדי לספק את ההזמנות שלך ולעבד את התשלומים שלך
 • כדי לספק לך שירותים הקשורים למכירות, כולל מתן מענה לפניות ובקשות המתקבלות ממך ומתן שירותי אחריות
 • כדי להודיע לך על עדכונים, מבצעים, אירועים וכדי לנהל היבטים קשורים במערכת היחסים שלנו, כולל ניהול תוכניות נאמנות, שיפור מוצרים, מחקר שוק, פיתוח אסטרטגיות שיווקיות, ניהול קמפיינים שיווקיים והתאמה אישית של חוויותיך באירועים
 • כדי לתמוך בכל האמור לעיל, כולל לנהל את החשבונות שלך או של המעסיק שלך, לאפשר לך להשתמש בנקודות המגע של PMI ולמכור את מוצרי PMI, התכתבות עמך, התאמה אישית של החוויות שלך בנקודות המגע של PMI, ניהול ופתרון בעיות, שמירת רשומות כללית וניהול הגישה שלך למערכות כלשהן שהענקנו לך גישה אליהן
 • לצורך אנליטיקה עסקית ושיפורים עסקיים, כולל שיפור המוצרים, המשרדים, התהליכים, החנויות והאירועים של PMI, וכן שיפור מידע, מערכות ומכשירים שאנו (או החברות המסונפות שלנו) מספקים ללקוחות, לספקים, לספקי השירות, לקבלנים מצד שלישי, לקמעונאים ולמבקרים
 • כדי לאפשר את השימוש שלך במערכות PMI, בתוכנה שהונפקה על ידי PMI, במכשירים של PMI ובמידע על PMI, ולנהל אותו
 • כדי לנטר את השימוש שלך במערכות ובמכשירים של PMI, לדוגמה, כדי להבטיח שימוש הולם בתשתיות אינטרנט ודואר אלקטרוני, וטיפול הולם במידע של החברה
 • כדי לשמור על אבטחת המערכות, המכשירים, המידע והמבנים של PMI
 • כדי שאנו או השותפים העסקיים שלנו נוכל להודיע לך על הזדמנויות פוטנציאליות להיות מעורב בשיווק או בקידום של מוצרי PMI
 • כדי להבין את עמדותיך, דעותיך, החלטותיך וכיצד הן עשויות להשפיע על מדיניות ציבורית ועל נושאים אחרים הקשורים ל-PMI
 • למטרות אחרות שנודיע לך עליהן, או שיהיו ברורות לך מהקשרן, בנקודת הזמן שבה ייאסף המידע עליך בפעם הראשונה

הבסיס החוקי לשימוש שלנו במידע עליך הוא אחד מהבאים (ואותו נסביר בפירוט רב יותר בסעיף "למידע נוסף"):

 • ציות לחובה משפטית שאנו כפופים לה;
 • ביצוע הסכם שאתה צד לו;
 • אינטרס עסקי לגיטימי, שהאינטרסים שלך להגן על המידע אינם גוברים עליו;
 • ההסכמה שלך, כאשר אף אחד מהאמורים לעיל אינו חל, או כאשר החוק דורש זאת (אשר נבקש אותה לפני שנעבד את המידע).

המטרות שלשמן אנו משתמשים במידע עליך, עם שיטות האיסוף המתאימות והבסיס החוקי לשימוש בו, הן:

שיטת האיסוף והבסיס החוקי לעיבוד

מטרה

מידע זה נמסר לנו בדרך כלל ישירות ממך בתקופה שבה יש לך מערכת יחסים עמנו, או שאתה מנהל עמנו אינטראקציה.

אנו משתמשים במידע כי עלינו לציית לחובה חוקית לסחור אך ורק עם מבוגרים ולנהל את עסקינו באופן הולם (כולל בכל הקשור לציות לחוק החברות ובתחום המס), לשמור רשומות פיננסיות ורשומות מס, לציית לסנקציות מסחריות, לציית לחוקי הבריאות והבטיחות (שעשויים לכלול שמירת תיעוד של תקריות), להפיק דוחות, לציית לבקשות לקבלת מידע מרשויות מוסמכות לטפל בניגודי עניינים כלשהם, או, במדינות שבהן אין חובה חוקית כזו, מכיוון שיש לנו אינטרס עסקי לגיטימי לנהל את עסקינו בהתאם לדרישות להתנהלות נאותה שהאינטרסים, הזכויות והחירויות שלך בקשר להגנה על המידע עליך אינם גוברים עליהן.

לציית למחויבויות רגולטוריות

 •        לאמת את גילך, זהותך ואת הסטטוס שלך כשותף העסקי
 •        חובות מס וחובות הקשורות לחשבונאות עסקית
 •        "הכר את הספק שלך"
 •        סנקציות מסחריות
 •        בדיקות רקע
 •        ניהול בריאות ובטיחות
 •        בקשות חוקיות ורגולטוריות לחשיפה
 •        ניגודי עניינים
 •        תיעוד גיליונות נוכחות וחשבוניות, ככל שאתה משמש יועץ חיצוני
 •        שמירה על הסכמים ועל המסמכים הנלווים להם שבהם ייתכן שאתה מוזכר
 •       חקירת דיווחים על התנהגות בלתי הולמת לכאורה

אנו נקבל בדרך כלל את המידע ישירות ממך או דרך המעסיק שלך (בדרך כלל, שם, תפקיד, כתובת העסק, כתובת דוא"ל עסקית, הזמנות, שירותים ופרטי תשלום [אם רלוונטי, פרטי ההוצאות], התכתבות).

אנו משתמשים במידע בקשר לביצוע החוזה שלנו עמך או עם המעסיק שלך כרוכשים של המוצרים או השירותים שלך או של המעסיק שלך, או כאשר אין מחויבות כזו, אנו משתמשים בו כי יש לנו אינטרס עסקי לגיטימי לנהל את העסק שלנו, ליצור עמך קשר בנוגע למוצרים או לשירותים שאנו מקבלים ממך או מהמעסיק שלך, לעבד תשלומים, לנהל את מערכת היחסים שלנו אתך או עם המעסיק שלך ולפקח על הציות להסכם שלנו, למדיניות שלנו ולתוכניות שלנו, שהאינטרסים, הזכויות והחירויות שלך בקשר להגנה על המידע לגביך אינם גוברים עליו.

רכישת מוצרים ושירותים

 •        כדי ליצור עמך קשר במהלך הזמן שבו אתה או המעסיק שלך מספקים לנו מוצרים או שירותים
 •        ניהול החשבון המוחזק על ידינו יחד אתך או עם המעסיק שלך
 •        עיבוד תשלומים
 •        ניהול מערכת היחסים
 •        ניטור הציות שלך להסכם שלנו, למדיניות שלנו ולתוכניות הפנימיות שלנו (למשל, התוכנית שלנו לתנאי גידול נאותים [GAP] אם אתה חקלאי המספק לנו חומרי גלם)
 •        חקירה של אי-ציות להסכם שלנו, למדיניות שלנו ולתוכניות הפנימיות שלנו, ושל בעיות ותקריות
 •        ניהול התיקון של אי-הציות להסכם שלנו, למדיניות שלנו ולתוכניות הפנימיות שלנו, ושל בעיות ותקריות

מידע זה נמסר לנו בדרך כלל ישירות ממך או באמצעות המעסיק שלך, לפי העניין (בדרך כלל, שם, תפקיד, כתובת העסק, כתובת דוא"ל עסקית, הזמנות, פרטי תשלום, התכתבות).

אנו משתמשים במידע כדי לעמוד במחויבויות החוזיות שלנו כלפיך או כלפי המעסיק שלך כרוכשים של המוצרים שלנו.

למכור את המוצרים שלנו

 •        לבצע את ההזמנות שלך (כולל שליחת קבלות)
 •        לעבד את התשלומים שלך
 •        לספק שירותי אחריות

מידע זה נמסר לנו בדרך כלל ישירות ממך או באמצעות המעסיק שלך.

אנו משתמשים במידע מפני שיש לנו אינטרס עסקי לגיטימי לספק לך או למעסיקך שירותים הקשורים למכירות שהאינטרסים, הזכויות והחירויות שלך בקשר להגנה על המידע עליך אינם גוברים עליו.

לספק שירותים הקשורים למכירות

 •        לטפל בשאילתות ובבקשות שלך
 •        להתכתב אתך
 •        ניהול כללי ופתרון בעיות
 •        ניהול מערכת היחסים

בדרך כלל, זהו שילוב בין מידע שאתה מספק לנו (לדוגמה, שמך, פרטי הקשר שלך ופרטי המדיה החברתית שלך); מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי (לדוגמה, שימוש בטכנולוגיה לניטור השימוש בנקודות המגע של PMI) לבין (היכן שהדבר מותר על פי חוק) מידע שאנו משיגים מצדדים שלישיים (כגון רשומות ציבוריות במדיה חברתית).

אנו משתמשים במידע מפני  שיש לנו אינטרס עסקי לגיטימי לנהל את מערכת היחסים שלנו ולספר לך על עסקינו, מוצרינו והאירועים שלנו, לתפעל את נקודות המגע של PMI ולבצע התאמה אישית של החוויות שלך בדרכים אלה, שהאינטרסים, הזכויות והחירויות שלך בקשר להגן על מידע לגביך אינם גוברים עליו.

קידום עסקי וניהול קשרים (היכן שהדבר מותר על פי חוק)

 •          להודיע לך על עדכונים, מבצעים ואירועים רלוונטיים
 •          לנהל את מערכת היחסים שלנו
 •          להבין את ההעדפות שלך (כגון אילו מוצרים או אירועים עשויים לעניין אותך או להתאים לצרכיך בצורה טובה יותר)
 •          לנהל מועדוני לקוחות
 •          להזמין אותך להשתתף בסקרים או קמפיינים למחקר שוק ולבצע אותם
 •          לצורך מחקר שוק
 •          לפתח אסטרטגיות שיווקיות
 •          לנהל קמפיינים שיווקיים
 •          להתאים אישית את חוויית השימוש שלך עם נקודות המגע של PMI (לדוגמה, להתאים אישית את הביקור שלך, למשל באמצעות משפטי פתיחה או הצעות העשויים לעורר אצלך עניין)

בדרך כלל, יהיה זה שילוב בין מידע שאתה מספק לנו (לדוגמה, שמך, פרטי הקשר שלך וכינוי המדיה החברתית שלך); מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי (לדוגמה, שימוש בקובצי cookie ובטכנולוגיות דומות) וכן (היכן שהדבר מותר על פי חוק) מידע שאנו משיגים מצדדים שלישיים (כגון רשומות ציבוריות במדיה חברתית).

אנו משתמשים בו מפני שיש לנו אינטרס עסקי לגיטימי להודיע לך על דברים אלה, שהאינטרסים, הזכויות והחירויות שלך בקשר להגנה על מידע לגביך אינם גוברים עליו.

במדינות מסוימות, היכן שהדבר נדרש על פי חוק וכפוף להסכמתך, אנו נשלח אליך חומרים אלה בפורמט אלקטרוני בלבד.

קידום עסקי וניהול קשרים (היכן שהדבר מותר על פי חוק)

 •        לספק לך מידע על הדברים הבאים, ועל מנת לנהל אותם: החברות המסונפות ל-PMI, המבצעים שלהן, המוצרים והשירותים שלהן, החנויות שלהן והאירועים שלהן ועל הרגולציה על מוצרי טבק; וכן כדי לפתח ולשפר כלים להשגת מטרות אלה

בדרך כלל נקבל את המידע ישירות ממך או באמצעות המעסיק שלך.

אנו משתמשים במידע כי יש לנו אינטרס עסקי לגיטימי לנהל את העסק שלנו, לנהל את מערכת היחסים שלנו אתך ולשמור על ביטחונם ושלמותם של המבנים, המידע ומערכות טכנולוגיית המידע שלנו, שהאינטרסים, הזכויות והחירויות שלך בקשר להגבלת השימוש במידע שלך אינם גוברים עליו.

ניהול עסקים

 •        ניהול ארגוני כללי ושמירת רשומות עסקיות
 •        ניהול מחזור החיים של הקבלן (מהעסקתו ועד יציאתו מהחוזה)
 •        ניהול מבקרים ושמירת רשומות מבקרים
 •        ניהול ותפעול של אירועים, תוכניות הדרכה ותוכניות ציות
 •        תכתובת בנוגע למערכת היחסים שלנו אתך או עם המעסיק שלך, כולל כדי לתת מענה לשאילתות ולבקשות שלך
 •        פיתוח, הטמעה, תפעול ותחזוקה של מערכות טכנולוגיות מידע
 •        שמירה על אבטחת המערכות, המכשירים, המידע והמבנים
 •        תפעול מאגרי נתונים של פרטי קשר וכן תפעול כלי שיתוף פעולה
 •        משימות ונסיעות בינלאומיות
 •        תפעול סביבת עבודה בטוחה
 •        שמירה על הביטחון והבטיחות של אנשי הצוות, הלקוחות, הספקים, המבקרים והרכוש של החברות המסונפות של PMI

מידע זה נאסף באופן אוטומטי באמצעים שונים כגון מערכות אוטומטיות וניטור מכשירים, והקלטת טלוויזיה במעגל סגור (CCTV) והקלטת שמע במתחם שלנו.

אנו משתמשים בהם מפני שיש לנו אינטרס עסקי לגיטימי בהבטחת הסודיות, השלמות והאבטחה של התשתית הפיזית והדיגיטלית שלנו, המידע שלנו והמתחם שלנו, שהאינטרסים, הזכויות והחירויות שלך בקשר להגנה על המידע עליך אינם גוברים עליו.

אבטחה וניטור מערכות

 •        יומנים ואמצעי בקרה לגישה ואימות, היכן שרלוונטי
 •        ניטור המערכות, המכשירים, האינטרנט והדואר האלקטרוני של PMI שאתה מקבל גישה אליהם
 •        ניטור הגישה למתחם של PMI, משלוחים לחברות מסונפות של PMI ותהליכים הקשורים לאבטחה במתחם שלנו
 •        לאפשר ולנהל את השימוש שלך במערכות PMI, בתוכנה שהונפקה על-ידי PMI (כולל אינטרנט ודואר אלקטרוני), במכשירי PMI ובמידע של PMI; ניטור השימוש שלך בהם, לרבות כדי להבטיח שימוש הולם בתשתיות אינטרנט ודואר אלקטרוני, וטיפול הולם במידע של החברה (לדוגמה, כדי להעריך אם ישנה הפרה לכאורה (מכוונת או בלתי מכוונת) של מדיניות החברה בנוגע להגנה על מידע של החברה

בדרך כלל מדובר בשילוב בין מידע שאתה מספק לנו (בדרך כלל, שם, סיסמה (או שווה ערך)) ומידע שאנו אוספים באופן אוטומטי (לדוגמה, מידע על המכשיר שלך וקובצי cookie וטכנולוגיות מעקב דומות).

אנו משתמשים במידע על בסיס סיבות התואמות את מטרת השימוש במידע הרלוונטית. לדוגמה, כאשר אנו מנהלים את החשבון שלך כדי לתמוך ברכישה או כדי לספק שירות לאחר המכירה, אנו משתמשים במידע כדי למלא את המחויבויות החוזיות שלנו כלפיך בתור קונה של המוצרים שלנו; כאשר אנו מנהלים את החשבון שלך כדי לעדכן אותך לגבי המוצרים שלנו, אנו תומכים בפיתוח עסקי ולכן אנו משתמשים בו מפני שיש לנו אינטרס עסקי לגיטימי לשווק את המוצרים שלנו שהאינטרסים, הזכויות והחירויות שלך בקשר להגנה על מידע עליך אינם גוברים עליו.

תמיכה בכל המטרות המצוינות לעיל

 •        ניהול החשבונות שלך
 •        לאפשר לך להשתמש בנקודות המגע של PMI (לדוגמה, לאפשר לך להישאר מחובר בחלקים של נקודת מגע השמורים למשתמשים מורשים בלבד, ניהול העדפות השפה שלך, קישור של עגלת הקניות שלך אליך)
 •        התכתבות אתך
 •        העצמת החוויות שלך
 •        ניהול ופתרון בעיות

בדרך כלל יהיה מדובר בשילוב בין מידע שאתה מספק לנו לבין מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי, ומידע שאנו משיגים מצדדים שלישיים (היכן שהדבר מותר על פי חוק).

אנו משתמשים במידע מפני שיש לנו אינטרס עסקי לגיטימי לנתח ולשפר את הביצועים העסקיים שלנו, את המוצרים, המערכות, התהליכים, המשרדים, החנויות, ההדרכות, האירועים שלנו, את נקודות המגע של PMI ואת המכשירים והמידע שאנו מספקים, ולהזמין אחרים להיות מעורבים בקידום מוצרי PMI, שהאינטרסים, הזכויות והחירויות שלך להגן על המידע עליך אינם גוברים עליו.

אנליטיקה עסקית ושיפורים עסקיים

 •        כדי לאפשר לנו ולשותפים העסקיים שלנו להודיע לך על הזדמנויות פוטנציאליות להיות מעורב  בקידום של מוצרי PMI
 •        לאנליטיקה עסקית ושיפורים עסקיים (כולל עבור המוצרים של PMI והמערכות, התהליכים, המשרדים, החנויות המוכרות את מוצריה, והדרכות, אירועים, נקודות מגע דיגיטליות של PMI והמכשירים והמידע שאנו (או החברות המסונפות שלנו) מספקים לך או למעסיק שלך)

בדרך כלל מדובר במידע שאנו רוכשים ממקורות צד שלישי הזמינים לציבור, כגון מאתר חברה, מחיפושים באינטרנט או מפלטפורמות של מדיה כגון LinkedIn, Facebook ו-Twitter, או שאנו משיגים אותו ישירות ממך, כגון עמדות ששיתפת עמנו כעמדות ציבוריות.

אנו משתמשים במידע מפני שיש לנו אינטרס עסקי לגיטימי לנטר ולהעריך את העמדות וההחלטות של בעלי עניין, ולמפות את האופן שבו עמדותיהם והחלטותיהם עשויות להשפיע על PMI ועל התעשייה שבה היא פועלת, שהאינטרסים, הזכויות והחירויות שלך להגן על המידע עליך אינם גוברים עליו.

הבנת העמדות, הדעות וההחלטות שלך

כאשר איננו מבססים את השימוש שלנו במידע עליך על אחד מהבסיסים המשפטיים לעיל, או כאשר החוק דורש זאת, נבקש את הסכמתך לפני שנעבד את המידע (מקרים אלה יהיו ברורים מההקשר).

במקרים מסוימים, אנו עשויים להשתמש במידע עליך בדרכים שאינן מתוארות לעיל. כאשר זה יהיה המקרה, אנו נספק הודעת פרטיות משלימה שתסביר שימוש כזה. עליך לקרוא כל הודעה משלימה ביחד עם הודעה זו.

עם מי אנו משתפים את המידע שלך ולאילו מטרות?

ייתכן שנשתף את המידע עליך עם:

 • החברות המסונפות של PMI;
 • צדדים שלישיים שמספקים לחברות המסונפות של PMI או לך מוצרים או שירותים (כגון יועצים מקצועיים, ספקי שירותי תשלום, ספקי שירותים, מבקרים וספקי שירותי מידע);
 • החברות המסונפות של PMI בחרו בקפידה שותפים עסקיים ומפרסמים (בתחומים הקשורים למוצרים שלנו, או באופן התואם לסגנון שלהם ולתדמיתם) כדי שאלה יוכלו ליצור עמך קשר עם הצעות שלדעתם יעניינו אותך, בהתאם להעדפותיך, לתוכניות מסחר, חומרים חינוכיים והדרכה; וכן
 • צדדים שלישיים אחרים, היכן שהדבר נדרש או מותר על פי חוק (כגון רשויות תקינה; מחלקות ממשלתיות ויועצים מקצועיים).

אנו משתפים מידע עליך עם אחרים רק בהתאם לחוקים החלים. לכן, כאשר החוק דורש את הסכמתך, קודם כל נבקש אותה.

שיתוף נתונים עם חברות מסונפות אחרות של PMI

 • המידע עליך ישותף עם Philip Morris Products S.A. (הממוקמת בנוישאטל, שווייץ), שהיא מקום הניהול המרכזי של עיבוד נתונים אישיים עבור החברות המסונפות של PMI. מידע לגביך עשוי גם להיות משותף עם Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (הממוקמת בלוזאן, שווייץ) כספקית טכנולוגיה עבור החברות המסונפות של PMI. Philip Morris Products S.A. וכן (ככל שיש לה גישה) Philip Morris International IT Service Center Sàrl מעבדות את המידע עליך לכל המטרות המתוארות בהודעה זו.
 • אם אנו מארגנים נסיעות הקשורות לעבודה (למשל, כאשר אתה מבקר בחברה מסונפת אחרת של PMI), ייתכן שהמידע עליך ישותף עם החברה המסונפת של PMI שמהווה מרכז התפעול האזורי שלנו (אם זו לא הייתה החברה המסונפת של PMI שאספה את המידע בפעם הראשונה) עבור כל המטרות המתוארות בהודעה זו, החברה המסונפת של PMI שהיא מרכז התפעול האזורי של החברה המסונפת של PMI שאליה אתה נוסע, החברה המסונפת של PMI שאליה אתה נוסע והחברה המסונפת של PMI האחראית לכל הסדרי האבטחה הקשורים לנסיעות הקשורות לעבודה.
 • ייתכן שמידע עליך ישותף עם כל חברה מסונפת אחרת של PMI שאתה יוצר קשר או מנהל עסקים עמה (לדוגמה, אם אתה מוכר מוצרים או שירותים לחברות מסונפות אחרות של PMI או נוסע למשרדים אחרים של PMI במהלך פרק הזמן שבו יש לך מערכת יחסים עסקית עם חברה מסונפת של PMI).

פרטים על החברות המסונפות של PMI ועל המדינות שבהן הן ממוקמות זמינים כאן.

נקודות נוספות ספציפיות למדינה

בהתאם למדינה שבה אתה נמצא, אנו רוצים שתהיה מודע לכמה נקודות נוספות.

אם אתה נמצא ביפן, תוכל לקבל מידע נוסף...

אם אתה נמצא ביפן, שים לב כי אנו משתפים מידע עליך, למטרות המתוארות בהודעה זו, עם חברות מסונפות אחרות של PMI על בסיס "שימוש משותף" בהתאם לחוקי הגנת המידע ביפן. כאשר אנו עושים זאת, Philip Morris Japan Limited ‏(PMJ) ממשיכה לנהל את המידע האישי שלך באופן אחראי, ואנו דורשים מהאנשים שעמם אנו משתפים את הנתונים לנהוג באופן דומה. יתרה מכך, אם אנשים אלה נמצאים מחוץ ליפן, אנו נוקטים צעדים סבירים בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים.

שיתוף נתונים עם צדדים שלישיים

 • במידה המותרת על פי החוק החל, אנו עשויים לשתף מידע עליך עם צדדים שלישיים שמספקים לחברות המסונפות של PMI, או לך, מוצרים או שירותים (כגון המעסיק או היועצים שלך, וכן ספקי שירותי תשלום, ספקי שירותי משלוחים, קמעונאים, מאמני מוצרים, ספקי שירותי מידע וספקי שירותי אימות גיל שלך).
 • במידה המותרת לפי החוק החל, אנו עשויים לשתף מידע עליך עם שותפים עסקיים ומפרסמים מצד שלישי שנבחרו בקפידה על ידי החברות המסונפות של PMI (באופן התואם לדברים שאתה עשוי לקשר למוצרים שלנו, למשל, מאחר שיש להם דימוי, סגנון או פוקנציונליות דומים או משלימים) כדי שהם יוכלו ליצור עמך קשר עם מוצרים, שירותים ומבצעים שהם חושבים שעשויים לעניין אותך, בהתאם להעדפותיך.
 • אנו עשויים לשתף מידע עליך עם צדדים שלישיים אחרים, היכן שהדבר נדרש או מותר על פי חוק, לדוגמה: רשויות תקינה; מחלקות ממשלתיות; בתגובה לבקשה מרשויות אכיפת החוק או פקידי ממשל אחרים; כאשר אנו סבורים כי החשיפה הכרחית או הולמת למניעת נזק גופני או הפסד כספי או בקשר לחקירה של חשד לפעילות בלתי חוקית או פעילות בלתי חוקית בפועל; ובהקשר של ארגון מחדש.
 • אם אנו מארגנים נסיעות הקשורות לעבודה (למשל, כאשר אתה מבקר בחברה מסונפת אחרת של PMI), ייתכן שהמידע עליך ישותף עם צדדים שלישיים המארגנים נסיעות, מספקים שירותי תחבורה או שירותים הקשורים לנסיעות, כגון סוכני נסיעות, ספקי הזמנות מקוונות, סוכני כרטיסים, חברות תעופה, חברות השכרת רכב, ספקי רכבות ומלונות. צדדים שלישיים אלה ישתמשו במידע עליך למטרותיהם (למשל, כדי לעמוד בהתחייבויותיהם לספק לך תחבורה או לינה) ועליך לבדוק את הודעות הפרטיות שלהם לקבלת פרטים נוספים על השימוש שלהם במידע עליך.

להיכן עשוי להישלח מידע עליך?

בדומה לכל ארגון רב-לאומי, החברות המסונפות של PMI מעבירות מידע ברחבי העולם. בהתאם לכך, מידע עליך עשוי להיות מועבר ברחבי העולם (לדוגמה, אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי ("EEA"), המידע שלך עשוי להיות מועבר אל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי; אם אתה נמצא באוסטרליה, ייתכן שמידע עליך יועבר אל מחוץ לאוסטרליה).

כיצד אנו מגנים על המידע עליך?

אנו עושים שימוש באמצעים טכניים וארגוניים הולמים כדי להגן על המידע האישי שבו אנו מחזיקים מפני חשיפה, שימוש, שינוי או השמדה בלתי מורשים. היכן שהדבר מתאים, אנו משתמשים בהצפנה ובטכנולוגיות אחרות שיכולות לסייע באבטחת המידע שאתה מספק. אנו גם דורשים מספקי השירות שלנו לציית לדרישות מחמירות של פרטיות ואבטחת מידע.

כמה זמן יישמר מידע עליך?

אנו נשמור מידע עליך למשך התקופה הנחוצה להגשמת המטרות שלשמן נאסף המידע. לאחר מכן, אנו נמחק אותו. התקופה תשתנה בהתאם למטרות שלשמן המידע נאסף. שים לב שבנסיבות מסוימות, שמורה לך הזכות לבקש מאתנו למחוק את המידע. כמו כן, לעתים אנו מחויבים על פי חוק לשמור על המידע, לדוגמה למטרות מס והנהלת חשבונות.

בדרך כלל, אנו שומרים נתונים בהתבסס על הקריטריונים המתוארים בטבלה שלהלן:

הסבר/קריטריונים טיפוסיים לשמירה

סוג

אם אתה אדם המספק לנו שירותים (ישירות או עבור המעסיק שלך), רוב המידע בפרופיל שלך יישמר למשך תקופת מערכת היחסים שלנו אתך; לדוגמה, בזמן שאתה ממשיך לספק שירותים, לרכוש מוצרים, להשתמש בנקודת המגע הדיגיטלית, או להגיב לתקשורת שלנו. עם זאת, כמה מרכיבים בפרופיל השיווקי שלך, כגון היסטוריית הרכישות שלך, מתיישנים באופן טבעי לאחר פרק זמן מסוים, לכן אנו מוחקים אותם באופן אוטומטי לאחר תקופות מוגדרות בהתאם למטרה שלשמה אספנו אותם.

 • רשומות של מאגר נתונים

אנו שומרים רשומות של חשבוניות, מכירות, רכישות, תשלומים שהתבצעו והתקבלו ומסמכים תומכים (כגון חוזים ודוא"ל) בהתאם לדרישות החברה ודרישות המס, בדרך כלל למשך 11 שנים. כמו כן, אנו שומרים רשומות של הבדיקות המבוצעות על ספקים כל עוד אנו נדרשים לציית למחויבויותינו החוקיות והרגולטוריות.

 • רשומות עסקיות ורישומי תשלומים

אם תבקר במבנים שלנו, רשומות המבקרים יישמרו בדרך כלל לתקופה של כמה חודשים בלבד.

 • רשומות מבקרים

אם תבקר בבניינים שלנו, רשומות CCTV יישמרו בדרך כלל לתקופה של כמה ימים בלבד, עד כמה שבועות, בהתאם למטרה הספציפית של ההקלטה.

 • CCTV

אם תרכוש סחורה, אנו נשמור פרטים על הרכישה כל עוד הדבר נדרש להשלמת המכירה, וכדי לעמוד בהתחייבויות משפטיות כלשהן (לדוגמה, למטרות הנהלת חשבונאות ושמירת רשומות). אם תירשם גם לקבלת אחריות עבור מוצר של PMI, אנו נשמור פרטים על כך כל עוד הדבר רלוונטי לאחריות.

 • רכישות ואחריות

אם תיצור קשר עם שירות הלקוחות, אנו נתעד את פנייתך ונשמור את התיעוד כל עוד הוא יהיה רלוונטי למערכת היחסים שלנו, למשל אם תצטרך שנחליף עבורך מכשיר במסגרת האחריות. רשומות אחרות הרלוונטיות לטיפול בלקוחות (לדוגמה, הקלטה אוטומטית של שיחת טלפון שבה אתה מבקש מאתנו להפנות אותך לחנות קמעונאית) עשויות להיות רלוונטיות רק עד ליצירת רשומות קבועות יותר, והן יישמרו באופן זמני בלבד.

 • שירות לקוחות

יומני ביקורת מערכת נשמרים בדרך כלל למשך תקופה של 18 חודשים.

 • יומני ביקורת מערכת

נתוני ניתוח עסקי נאספים בדרך כלל באופן אוטומטי כאשר אתה משתמש בנקודות מגע של PMI והם הופכים לאנונימיים/מצרפיים זמן קצר לאחר מכן.

 • ניתוח עסקי

אילו זכויות ואפשרויות עומדות לרשותך?

ייתכן שיהיו לך חלק מהזכויות הבאות או את כולן בנוגע למידע שאנו מחזיקים לגביך:

 • לבקש מאתנו להעניק לך גישה למידע;
 • לבקש מאתנו לתקן, לעדכן או למחוק אותו;
 • לבקש מאתנו להגביל את השימוש שלנו בו, בנסיבות מסוימות;
 • להתנגד לשימוש שלנו בו, בנסיבות מסוימות;
 • לבטל את הסכמתך לשימוש שלנו במידע;
 • ניידות נתונים, בנסיבות מסוימות;
 • לסרב לשימוש שלנו בו לשיווק ישיר; וכן
 • להגיש תלונה לרשות המפקחת במדינתך (אם קיימת).

אנו מציעים לך דרכים פשוטות למימוש זכויות אלה, כגון קישורים לאפשרות "ביטול הרשמה", או מתן כתובת ליצירת קשר, בהודעות שאתה מקבל או באמצעות שימוש באנשי הקשר בפסקה "עם מי עליך ליצור קשר עם שאלות?" בסוף הודעה זו.

אפליקציות מסוימות למכשירים ניידים שאנו מציעים עשויות גם לשלוח לך הודעות דחיפה, למשל בנוגע למוצרים או שירותים חדשים. תוכל להשבית הודעות אלה באמצעות ההגדרות בטלפון או באפליקציה שלך.

הזכויות שיש לך תלויות בחוקים החלים במדינתך. אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי, יהיו שמורות לך הזכויות המפורטות בטבלה שלהלן. אם אתה נמצא באזור אחר, תוכל ליצור עמנו קשר (ראה את הפסקה "עם מי עליך ליצור קשר עם שאלות?" בסוף הודעה זו) כדי לקבל מידע נוסף.

פרטים נוספים (הערה: חלות מגבלות חוקיות מסוימות על כל הזכויות האלה)

הזכות בנוגע למידע שאנו מחזיקים עליך

זהו אישור באשר לדברים הבאים:

 •        עצם השאלה אם אנו מעבדים מידע עליך או לא;
 •        שמנו ופרטי יצירת הקשר שלנו;
 •        מטרת העיבוד;
 •        קטגוריות המידע המדובר;
 •        קטגוריות האנשים שעמם אנו חולקים את המידע, וכאשר אדם כלשהו נמצא מחוץ לאזור הכלכלי האירופי ואינו מפיק תועלת מהחלטת נאותות של הנציבות האירופית, אמצעי ההגנה המתאימים להגנה על המידע;
 •        (אם יש לנו) מקור המידע, אם לא אספנו אותו ממך;
 •        (ככל שאנו מבצעים אותן, ובמקרה זה הדבר היה מובא לידיעתך) קיומה של קבלת החלטות אוטומטית, כולל יצירת פרופיל, שיש לה השפעות משפטיות עליך, או המשפיעה בדרך דומה באופן משמעותי, ומידע על ההיגיון הכרוך בכך, וכן על המשמעות וההשלכות הצפויות של עיבוד כזה עליך; וכן
 •        הקריטריונים לקביעת התקופה שבה אנו נאחסן את המידע.

לבקשתך, אנו נספק לך עותק של המידע לגביך שבו אנו משתמשים (בתנאי שהדבר אינו משפיע על הזכויות והחירויות של אחרים).

 •        לבקש מאתנו להעניק לך גישה אליו

הדבר חל אם המידע שאנו מחזיקים בו אינו מדויק או אינו שלם.

 •        לבקש מאתנו לתקן או לעדכן אותו

הזכות רלוונטית במקרים הבאים:

 •        המידע שבו אנו מחזיקים אינו נחוץ יותר בקשר למטרות שעבורן אנו משתמשים בו;
 •        אנו משתמשים במידע על בסיס ההסכמה שלך ואתה מבטל את הסכמתך (במקרה זה, נזכור שלא ליצור עמך קשר שוב, אלא אם תאמר לנו שברצונך למחוק את כל המידע עליך ובמקרה זה נכבד את רצונך);
 •        אנו משתמשים במידע על בסיס אינטרס לגיטימי ואנו מגלים כי, בעקבות התנגדותך, האינטרס שלנו להמשיך להשתמש בו אינו גובר על שלך;
 •        המידע הושג, או היה בשימוש, בניגוד לחוק; או
 •        כדי לציית לחובה חוקית.
 •        לבקש מאתנו למחוק אותו

זכות זו חלה, באופן זמני בעת בדיקת המקרה שלך, אם אתה:

 •        מערער על דיוק המידע שבו אנו משתמשים; או
 •        התנגדת לשימוש שלנו במידע על בסיס אינטרס לגיטימי
 • (אם תעשה שימוש בזכותך במקרים אלה, נודיע לך לפני שנשתמש שוב במידע).
 • זכות זו חלה גם במקרים הבאים:
 •        השימוש שלנו אינו חוקי ואתה מתנגד למחיקת הנתונים; או
 •        איננו זקוקים עוד למידע, אך אתה זקוק לו כדי לבסס תיק משפטי.
 •        לבקש מאתנו להגביל את עיבוד המידע

יש לך שתי זכויות כאן:

 1.         אם נשתמש במידע עליך לשיווק ישיר: תוכל "לבטל את ההצטרפות" (ללא צורך להצדיק זאת) ואנו נפעל בהתאם לבקשתך; וכן
 2.       אם נשתמש במידע עליך על בסיס אינטרס לגיטימי למטרות שאינן שיווק ישיר, תוכל להתנגד לשימוש שלנו במידע למטרות אלה, תוך מתן הסבר על מצבך המסוים, ואנו נשקול את התנגדותך.
 •        להתנגד לעיבוד המידע

הדבר רלוונטי אם הבסיס החוקי לשימוש שלנו במידע עליך הוא הסכמה. מקרים אלה יהיו ברורים מן ההקשר.

 •        לבטל את הסכמתך לשימוש שלנו במידע

אם:

 1.     סיפקת לנו נתונים; וכן
 2.    אנו משתמשים בנתונים אלה באמצעים אוטומטיים ועל בסיס הסכמתך, או על בסיס עמידה במחויבויות החוזיות שלנו כלפיך,

במקרה זה שמורה לך הזכות לקבל את הנתונים חזרה מאתנו בפורמט הנמצא בשימוש נפוץ, והזכות לדרוש מאתנו להעביר את הנתונים למישהו אחר אם הדבר אפשרי מבחינה טכנית עבורנו.

 •        לניידות מידע

לכל מדינה באזור הכלכלי האירופי חייבת להיות רשות ציבורית אחת או יותר למטרה זו.

תוכל למצוא את פרטי הקשר שלהן כאן:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

עבור מדינות אחרות, אנא בדוק באתר האינטרנט של הרשות במדינתך.

 •        להגיש תלונה לרשות המפקחת במדינתך

נקודות נוספות ספציפיות למדינה

בהתאם למדינה שבה אתה נמצא, ייתכן שיהיו לך זכויות נוספות.

אם אתה נמצא בצרפת, תוכל לקבל מידע נוסף..

 • אם אתה נמצא בצרפת, זכותך לתת לנו הוראות בנוגע למידע שאנו מחזיקים לגביך במקרה שאתה הולך לעולמך (ובפרט, אם עלינו לאחסן או למחוק אותו, ואם לאחרים תהיה הזכות לראות אותו). באפשרותך:

(א) לתת הוראות כלליות לספק שירות דיגיטלי הרשום ברשות המפקחת להגנת מידע בצרפת (הנקראת "CNIL") (הוראות אלה חלות על כל השימוש במידע עליך); או

(ב) לספק לנו הוראות ספציפיות החלות רק על השימוש שלנו במידע לגביך.

ההוראות שלך עשויות לחייב אותנו להעביר מידע עליך לצד שלישי (אך כאשר המידע מכיל מידע על אחרים, בשל מחויבותנו לכבד גם את זכויות הפרטיות שלהם, המשמעות עלולה להיות שלא נוכל למלא אחר הוראותיך עד לפרטים הקטנים). תוכל למנות צד שלישי שיהיה אחראי לוודא כי פועלים בהתאם להוראותיך. אם לא תמנה צד שלישי בדרך זו, יורשיך (אלא אם תציין אחרת בהוראותיך) יהיו זכאים לממש את זכויותיך על מידע לגביך לאחר מותך:

 1. על מנת לנהל את עיזבונך (במקרה כזה, יורשיך יוכלו לקבל גישה למידע עליך כדי לזהות ולהשיג מידע שעשוי להועיל לניהול העיזבון שלך, כולל כל סחורה או נתונים דיגיטליים שעשויים להיחשב זיכרון משפחתי שניתן להעביר ליורשים שלך); וכן
 2. כדי לוודא שצדדים המשתמשים במידע עליך מביאים בחשבון את מותך (למשל סגירת החשבון שלך, והגבלת השימוש במידע עליך או עדכונו).

אתה רשאי לתקן או לבטל את ההוראות שלך בכל עת. למידע נוסף על עיבוד המידע עליך במקרה של מותך, ראה סעיף 40-1 לחוק 78-17 מתאריך 6 בינואר 1978. כאשר תמות, כברירת מחדל, תפסיק להשתמש בחשבון שלך ואנו נמחק מידע עליך בהתאם למדיניות השימור שלנו (לפרטים, עיין בסעיף "כמה זמן יישמר מידע עליך?").

אם אתה נמצא באוסטרליה, תוכל לקבל מידע נוסף...

 • אם אתה נמצא באוסטרליה, המידע הנוסף הבא רלוונטי עבורך:

(א) אם לא תספק לנו את המידע האישי שלך, ייתכן שלא נוכל לספק לך (לפי העניין) את המידע, המוצרים או השירותים שביקשת, או להיכנס למערכת יחסים מסחרית או עסקית עמך (או עם המעסיק שלך) או לנהל אותה ; וכן

(ב) מדיניות הפרטיות שלנו (זמינה בכתובת https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) מסבירה: (1) כיצד תוכל לגשת למידע האישי שאנו מחזיקים עליך ולתקן אותו; (2) כיצד תוכל להגיש תלונה בנוגע לטיפול שלנו במידע האישי שלך; וכן (3) כיצד נטפל בכל תלונה.

עם מי עליך ליצור קשר עם שאלות?

אם יש לך שאלות, או אם ברצונך לממש אחת מזכויותיך, תוכל למצוא פרטי קשר של החברה המסונפת הרלוונטית של PMI, ואם רלוונטי, של הממונה על הגנת המידע, כאן. כמו כן, יימסרו פרטים ליצירת קשר בכל ההודעות שהחברה מסונפת של PMI שולחת לך.

אם במדינתך יש רשות להגנת מידע, יש לך הזכות ליצור עמה קשר בכל שאלה או חשש. אם החברה המסונפת הרלוונטית של PMI לא תוכל לתת מענה לשאלות או לחששות שלך, שמורה לך גם הזכות לבקש סעד משפטי בבית משפט לאומי.

שינויים בהודעה זו

אנו נהיה עשויים לעדכן הודעה זו (וכן כל הודעת פרטיות המשלימה אותה), מעת לעת. היכן שהחוק דורש זאת, אנו נודיע לך על השינויים; כמו כן, היכן שהחוק מחייב זאת, אנו גם נקבל את הסכמתך לשינויים.

תאריך שינוי אחרון: 1 ביוני 2021. אפשר למצוא גרסאות קודמות של הודעה זו כאן.