Ko smo mi?

Mi smo član privrednog društva Philip Morris International. Informacije o nama (ime, adresa itd.) dobićete zasebno u trenutku (ili radi potvrde) prikupljanja informacija o Vama, na primer, u obaveštenju na aplikaciji ili veb sajtu ili u e-poruci ili u ugovoru koji smo sklopili, a koji sadrže link do ovog obaveštenja.

 • PMI: Philip Morris International, vodeća međunarodna grupa u industriji duvana. Obuhvata više privrednih društava ili „Filijala“.
 • Filijala PMI: Svaka članica grupe privrednih društava Philip Morris International predstavlja „Filijalu PMI“. Reč „mi“ (ili „nas“ ili „nama“ ili „naš/naša/naše/naši“) odnosi se na Filijalu PMI koja je prva sakupila informacije o Vama.
 • Proizvod PMI: predstavlja naš proizvod ili proizvod neke druge Filijale PMI.

Kako prikupljamo informacije o Vama?

Informacije o Vama možemo prikupiti na razne načine.

 • Informacije nam možete dati neposredno (npr. potpisivanjem ugovora, popunjavanjem obrasca ili telefonskim pozivom).
 • Informacije možemo prikupiti automatski (npr. kada koristite aplikaciju ili veb sajt privrednog društva PMI).
 • Informacije možemo dobiti od treće strane (npr. javno dostupne informacije na platformama društvenih mreža kao što su LinkedIn, Facebook ili Twitter).

Svi načini na koje možete da stupite u kontakt sa nama u ovom obaveštenju se nazivaju „kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI“. Kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI mogu biti i fizičke (na primer poslovnice privrednog društva PMI, maloprodajna mesta i događaji) i digitalne (na primer dopisivanje preko e-pošte, aplikacije i veb sajtovi).

Možemo da prikupimo informacije koje pružate neposredno. Ovo se obično dešava kada:

 • se prijavite da budete član naše baze podataka (ovo, na primer, može da se obavi lično, preko aplikacije ili na mreži);
 • trgujete ili pružate savete koji se tiču proizovda ili usluga privrednog društva PMI na primer na maloprodajnom mestu;
 • sklopite dogovor sa nama da prodajete, promovišete ili distribuirate proizvode privrednog društva PMI (ili da podržavate te aktivnosti);
 • preuzmete sa interneta ili koristite digitalnu kontaktnu tačku (npr. aplikaciju ili veb sajt);
 • nas kontaktirate preko kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI ili elektronske pošte, društvene mreže ili telefona;
 • prijavite uređaj kod nas;
 • upišete potrošača kao člana naših baza podataka;
 • se pretplatite na panel portal privrednog društva PMI;
 • se prijavite da dobijate saopštenja za medije, upozorenja putem elektronske pošte ili marketinška saopštenja od privrednog društva PMI;
 • učestvujete u anketama privrednog društva PMI ili (kada zakon to dozvoljava) takmičenjima ili promocijama privrednog društva PMI; ili
 • posetite naše kancelarije ili prisustvujete događaju koji je organizovao povezani subjekat sa privrednim društvom PMI.

Informacije o Vama možemo da prikupljamo automatski. Ovo se obično dešava kada:

 • posetite naše kancelarije (npr. preko video (video nadzora) zapisa i evidencije o pristupu zgradi);
 • radite na prodajnom mestu gde se prodaju proizvodi privrednog društva PMI ili posetite isto (npr. prikupljanjem podataka prilikom napuštanja prodajnog mesta ili preko senzora na prodajnom mestu koji se povezuju sa mobilnim uređajem);
 • prisustvujete događaju koji je organizovao povezani subjekt sa privrednim društvom PMI (npr. prodajom ili kupovinom na događaju) ili preko senzora na događaju koji se povezuju sa mobilnim uređajem;
 • komunicirate sa nama (na primer preko kontakte tačke ili platformi društvenih mreža);
 • koristite kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI (npr. preko mehanizama za praćenje na aplikaciji ili veb sajtu); ili
 • javno objavite sadržaj na platformama društvenih mreža koje mi pratimo (na primer da bismo mogli da saznamo mišljenje javnosti ili da bismo odgovorili na zahteve vezane za proizvode privrednog društva PMI).

Informacije o Vama možemo da prikupimo i automatski preko kolačića i sličnih tehnologija za praćenje na digitalnim kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI. Konkretni kolačići i tehnologije koje se koriste zavise od date kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI. Kako biste saznali više o kolačićima (uključujući i kolačiće Google analitike) i sličnim tehnologijama koje se koriste na kontaktnim tačkama, uključujući i informacije o tome kako možete da prihvatite ili odbijete kolačiće, pogledajte obaveštenje o kolačićima koje je dostupno na toj kontaktnoj tački ili koje je dostupno preko nje.

Kada je to dozvoljeno zakonom, možemo da dobijemo informacije o Vama od treće strane. To može da uključuje informacije koje su međusobno delili povezani subjekti sa privrednim društvom PMI, javno dostupne informacije sa profila (kao na primer šta volite i koja su Vaša interesovanja) na sajtovima društvenih mreža treće strane (kao što su LinkedIn, Facebook i Twitter), i marketinške liste dobijene od marketinških agencija koje su treća strana.

Takođe možemo da prikupljamo informacije i u drugim kontekstima, što će u datom trenutku biti jasno.

Koje informacije o Vama prikupljamo?

Možemo da prikupljamo razne vrste informacija o Vama:

 • informacije koje su neophodne kako bismo mogli da upravljamo našim odnosom sa Vama, Vašim poslodavcem ili predstavnikom
 • informacije neophodne za trgovanje ili pružanje saveta koji se tiču proizvoda ili usluga privrednog društva PMI (na primer izvršavanje narudžbina)
 • informacije koje su neophodne za pružanje podrške za proizvode ili usluge privrednog društva PMI ili za pružanje usluga pokrivenih garancijom
 • informacije o poslu koji obavljate u svom preduzeću, a koji se tiče naših potrošača, proizvoda privrednog društva PMI ili nas (npr. upisivanje potrošača kao članova naših baza podataka, pružanje usluga pokrivenih garancijom, izlaganje proizvoda privrednog društva PMI i materijala prodajnog mesta itd.)
 • informacije koje nam dajete u ugovorima, obrascima ili anketama ili pri interakcijama na digitalnim kontaktnim mestima
 • informacije o Vašim posetama našim poslovnicama, prodajnim mestima i događajima
 • informacije koje nam dajete pri kontaktu (kao što su pozivi, e-poruke itd.) sa pozivnim centrima
 • informacije o tome šta volite i koja su Vaša interesovanja
 • informacije neophodne za proveru Vašeg godišta, identiteta i ovlašćenja da postupate u ime Vašeg poslodavca prema potrebi

Informacije koje neposredno prikupljamo od Vas biće očigledne iz konteksta u kome nam iste dajete. Na primer:

 • ako naručite proizvod od nas preko kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI, pružate informacije o svom imenu, kontaktu, računu i proizvodima koje ste izabrali kako bismo mogli da izvršimo Vašu narudžbinu;
 • ukoliko imamo odnos koji se zasniva na distribuciji, pružate informacije o svom imenu, kontaktu i računu, tako da možemo da upravljamo našim odnosom sa Vama ili Vašim poslodavcem i da ispunimo ugovor sa Vama ili Vašim poslodavcem;
 • možete da pružite informacije o tome šta volite i koja su Vaša interesoavanja kada je reč o proizvodima da bismo mogli da Vam poundimo proizvode i usluge koje će Vas zanimati;
 • možemo da prikupimo informacije pomoću kojih možemo da proverimo Vaše godište, na primer kopiju identifikacionog dokumenta ili Vašu sliku;
 • možete da odgovorite na SMS poruke;
 • možete upisati potrošača kao člana naših baza podataka, na primer da bismo mogli da pružimo usluge pokrivene garancijom.

  Informacije koje prikupljamo automatski najčešće se tiču:

 • možete nam poslati fotografiju gde je prikazan način na koji ste izložili proizvod privrednog društva PMI ili materijale prodajnog mesta;
 • detalja o Vašoj poseti ili pozivu (kao na primer vreme i trajanje);
 • toga koliko često posećujete naše poslovnice, maloprodajne objekte ili događaje (uključujući i oblasti u neposrednoj blizini), koje oblasti posećujete i na koje vreme i šta ste kupili;
 • Vaše upotrebe digitalnih kontaktnih mesta sa privrednim društvom PMI (kao na primer stranice koje posećujete, stranica sa koje ste došli i stranica koju ste posetili nakon odjavljivanja, termini za pretragu koje ste uneli ili linkovi na koje ste kliknuli u okviru kontaktnog mesta); i
 • Vašeg uređaja (kao što je Vaša IP adresa ili jedinstveni identifikator uređaja, podaci o lokaciji, detalji o eventualnim kolačićima koje smo uskladištili na Vašem uređaju).

Informacije koje prikupljamo od trećih strana obično se sastoje od javno dostupnih informacija (kao što su informacije o tome šta volite i koja su Vaša interesovanja), na primer sa javnih objava na društvenim mrežama.

U koje svrhe koristimo informacije o Vama i po kom pravnom osnovu?

U ovom odeljku opisane su svrhe u koje koristimo lične podatke. Međutim, budući da je ovo globalno obaveštenje, kada zakoni pojedinih država ograničavaju ili zabranjuju određene aktivnosti opisane u ovom obaveštenju, nećemo koristiti podatke o Vama u te svrhe.

U skladu sa tim, informacije o Vama koristimo u sledeće svrhe:                                               

 • da bismo ispunili propisane obaveze, kao na primer provera Vašeg godišta, identiteta i statusa trgovca na malo, objavljali provere pod nazivom „poznavanje dobavljača“ i upravljali našim ugovornim odnosom sa Vama ili Vašim poslodavcem
 • poštovanje zakona, kao što je zadržavanje i korišćenje evidencija o Vama u vezi sa eventualno očekivanim sporovima radi dobijanja saveta od naših pravnika i drugih savetnika
 • da bismo Vam prodali naše proizvode, uključujući i izvršavanje narudžbina i obrađivanje uplata
 • da bismo Vam pružili usluge vezane za prodaju, uključujući i bavljenje Vašim upitima i zahtevima i pružanje usluga pokrivenih garancijom
 • da bismo Vas obaveštavali o novostima, promocijama, događajima i da bismo upravljali srodnim aspektima našeg odnosa, uključujući i sprovođenje programa nagrađivanja lojalnosti, pružanje pomoći u pomaganju odraslim potrošačima sa njihovim nalozima (kada zakon to dozvoljava) i programima nagrađivanja lojalnosti, unapređenje proizvoda, istraživanje tržišta, razvoj marketinških strategija, sprovođenje marketinških kampanja i prilagođavanje Vaših iskustava na prodajnim mestima gde se prodaju proizvodi privrednog društva PMI i na događajima
 • radi registrovanja odraslih potrošača u naše baze podataka, na primer radi promovisanja naših proizvoda
 • da bismo podržali sve gore navedeno, uključujući i upravljanje Vašim nalogom ili nalogom Vašeg poslodavca, omogućavanje da koristite kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI i (po potrebi) prodajete, promovišete i distribuirate proizvode privrednog društva PMI (ili da podržavate te aktivnosti), dopisivanje sa Vama, prilagođavanje Vašeg iskustva sa kontaktnim tačkama privrednog društva PMI, radi administracije i rešavanja problema, opšteg vođenja evidencije i upravljanja Vašeg pristupa bilo kojim sistemima za koje smo Vam omogućili pristup
 • radi analitike poslovanja i unapređenja istog, uključujući i unapređenje proizvoda privrednog društva PMI, kancelarija, procesa, prodajnih mesta i događaja i informacija koje mi (ili sa nama povezani subjekti) pružaju klijentima i dobavljačima
 • da bismo mi ili naši poslovni partneri mogli da Vas informišemo o eventualnim prilikama da učestvujete u marketingu ili promovisanju proizvoda privrednog društva PMI
 • u druge svrhe o kojima Vas obaveštavamo ili koje će biti jasne iz konteksta u trenutku kada se informacije o Vama prvi put prikupe

  Pravni osnov za naše korišćenje informacija o Vama je jedan od navedenih (što je detaljnije objašnjeno u odeljku „više informacija“):

 • usklađivanje sa pravnim obavezama kojima podležemo;
 • ispunjenje ugovora čija ste ugovorna strana;
 • opravdani poslovni interes koga ne nadjačavaju Vaši interesi za čuvanjem podataka;
 • kada ništa od pomenutog nije primenljivo, Vaša saglasnost (koju ćemo tražiti pre nego što obradimo informacije).

Svrhe u koje koristimo informacije o Vama uz odgovarajuće metode prikupljanja i pravnim osnovom za upotrebu su

Svrha
Način prikupljanja i pravni osnov za obradu

Ispunjavanje regulatornih obaveza

 • proveravanje Vašeg godišta i statusa trgovca na malo
 • obaveze u vezi sa porezom i poslovnim računovodstvom
 • trgovinske sankcije
 • provere osnovnih podataka
 • upravljanje zdravljem i bezbednošću
 • pravni i regulatorni zahtevi za otkrivanjem podataka
 • sukobi interesa
 • čuvanje ugovora i povezanih dokumenata u kojima se vi možda pominjete
 • istrage o prijavljenim optužbama i povredama dužnosti

Te informacije nam obično neposredno pružate Vi.

Koristimo ih jer je neophodno da ispunimo pravne obaveze da trgujemo samo sa odraslima i da poslujemo na način koji je u skladu sa zakonima (uključujući i zakone u oblasti privrede i poreske obaveze), da vodimo finansije i poreske evidencije, da poštujemo trgovinske sankcije, da poštujemo zakone o zdravlju i bezebdnosti (što može da podrazumeva vođenje evidencije o incidentima), da pravimo izveštaje, da ispunjavamo zahteve za informacije od nadležnih organa i da rešavamo eventualne sukobe interesa ili, u državama gde takva pravna obaveza ne postoji, jer imamo opravdani poslovni interes da trgujemo isključivo sa odraslima i da poslujemo u skladu sa zahtevima dobre prakse, a da pritom Vaši interesi koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Prodaja naših proizvoda

 • izvršavanje Vaših narudžbina (uključujući i slanje potvrda)
 • obrađivanje Vaših uplata
 • pružanje usluga pokrivenih garancijom

Te informacije nam obično pružate Vi neposredno ili ih dobijamo preko Vašeg poslodavca po potrebi (najčešće ime, uloga, adresa, adresa e-pošte, informacije o plaćanju, dopisivanja).

Koristimo ih kako bismo ispunili ugovorne obaveze prema Vama ili Vašem poslodavcu kao kupcu naših proizvoda.

Pružanje usluga vezanih za prodaju

 • bavljenje Vašim upitima i zahtevima
 • dopisivanje sa Vama
 • opšta administracija i rešavanje problema
 • sprovođenje programa nagrađivanja lojalnosti
 • upravljanje odnosom

Te informacije nam obično pružate Vi neposredno ili ih dobijamo preko Vašeg poslodavca.

Koristimo ih jer imamo opravdani poslovni interes u pružanju usluga vezanih za prodaju Vama ili Vašem poslodavcu, a da pritom Vaši interesi, koji podrazumevaju prava i slobode vezane za zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Promovisanje poslovanja i upravljanje odnosom (kada to zakon dozvoljava)

 • obaveštavanje o relevantnim novostima, promocijama i događajima
 • upravljanje našim odnosom
 • registrovanje odraslih potrošača u naše base podataka
 • pružanje pomoći u pomaganju odraslim potrošačima sa njihovim nalozima
 • razumevanje Vaših preferencija (na primer koji proizvodi ili događaji mogu da Vas zanimaju ili da se prilagode Vašim potrebama)
 • sprovođenje programa nagrađivanja lojalnosti
 • pozivanje da učestvujete u anketama ili kampanjama istraživanja tržišta ili da ih sprovodite
 • za istraživanja tržišta
 • razvoj marketinških strategija
 • sprovođenje marketinških kampanja
 • prilagođavanje Vašeg iskustva sa kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI (na primer personalizovanje posete, na primer pozdravljanjem ili predlozima koji Vas mogu zanimati)

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (na primer Vaše ime i kontakt i podaci o društvenim mrežama); informacije koje prikupljamo automatski (na primer koristeći tehnologiju da bismo nadgledali upotrebu kontaktnih tačaka privrednog društva PMI) i (kada to zakon dozvoljava) informacije koje dobijamo od trećih strana (kao što su javne objave na društvenim mrežama).

Koristimo ih po osnovu da imamo opravdani poslovni interes da upravljamo naši odnosom i da Vas izveštavamo o našem poslovanju, našim proizvodima i događajima, da upravljamo kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI i da prilagodimo Vaša iskustva na način gde Vaši interesi, koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Promovisanje poslovanja i upravljanje odnosom (kada to zakon dozvoljava)

 • pružanje informacija o povezanim subjektima sa privrednim društvom PMI, njihovim promocijama, proizvodima i uslugama, prodajnim mestima, događajima i regulisanju duvanskih proizvoda, kao i upravljanje svime što je pomenuto; i razvoj i unapređenje alatki potrebnih za ostvarivanje tih svrha.

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (na primer Vaše ime i kontakt i aktivnosti na društvenim mrežama); informacije koje prikupljamo automatski (na primer koristeći kolačiće i sličnu tehnologiju) i (kada to zakon dozvoljava) informacije koje dobijamo od trećih strana (kao što su javne objave na društvenim mrežama).

Koristimo ih po osnovu da imamo opravdani poslovni interes da Vas informišemo o tim stvarima, na način gde Vaši interesi, koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

U određenim državama, kada to zakon nalaže, te materijale ćemo Vam slati u elektronskom obliku samo uz Vašu saglasnost.

Poslovna administracija

 • ·opšte upravljanje organizacionom strukturom i vođenje poslovnih knjiga
 • upravljanje periodom postojanja odnosa sa trgovcem (od aktivacije do prestanka)
 • administracija i vođenje evidencije o posetiocima
 • sprovođenje i vođenje događaja, obuka i programa usklađenosti
 • dopisivanja u vezi sa našim odnosom sa Vama ili Vašim poslodavcem, uključujući i bavljenje Vašim upitima i zahtevima
 • razvoj, sprovođenje i održavanje IT sistema i upravljanje njima
 • održavanje bezbednosti sistema, uređaja i objekata
 • upravljanje bazama podataka sa kontaktima i alatkama za saradnju
 • stvaranje sigurnog radnog okruženja
 • održavanje bezbednosti i sigurnosti osoblja, klijenata, dobavljača, posetilaca povezanih subjekata sa privrednim društvom PMI, kao i imovine koja pripada njima

Te informacije nam obično pružate Vi neposredno ili ih odbijamo preko Vašeg poslodavca.

Koristimo ih jer imamo opravdani poslovni interes u poslovanju, upravljanju našim odnosom sa Vama ili Vašim poslodavcem i održavanju bezbednosti i integriteta naših objekata i IT sistema, a da pritom taj interes, koji podrazumeva pravo i slobodu da upotreba informacija o Vama bude ograničena, ne nadjača naš interes.

Nadgledanje bezbednosti i sistema

 • utvrđivanje verodostojnosti kontrola i evidencija i pristup njima kada je to potrebno
 • nadgledanje sistema, uređaja, interneta i e-pošte privrednog društva PMI za koje Vam je omogućen pristup
 • nadgledanje pristupa prostorijama privrednog društva PMI, isporuka povezanim subjektima sa privrednim društvom PMI i procesa vezanih za bezbednost u našim prostorijama

Te informacije se skupljaju automatski raznim sredstvima kao što su automatizovani sistemi i uređaji za nadzor i sisitemi za video nadzor i audio snimci nekih telefonskih poziva u našim prostorijama.

Koristimo ih jer imamo opravdani poslovni interes u obezbeđivanju poverljivosti, integriteta i bezbednosti naše fizičke i digitalne infrastrukture i prostorija, a da pritom Vaši interesi, koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Podrška svih gore navedenih svrha

 • upravljanje Vašim nalozima
 • omogućavanje da koristite kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI (na primer omogućavanje da ostanete prijavljeni na delovima kontaktnih tačaka koji su rezervisani samo za ovlašćene korisnike, upravljanje Vašim željenim jezicima, povezivanje Vas sa Vašom korpom za kupovinu)
 • dopisivanje sa Vama
 • poboljšanje Vašeg iskustva, na primer predlaganje da naručite proizvode koji Vam odgovaraju (na primer, na osnovu pređašnjih porudžbina)
 • administracija i rešavanje problema

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (obično ime, lozinka (ili slično)) i informacija koje prikupljamo automatski (na primer informacije o Vašem uređaju i kolačićima i sličnim tehnologijama za praćenje).

Korisitimo ih po osnovu koji odgovara svrsi korišćenja informacija koje podržavamo. Na primer, kada upravljamo Vašim nalogom da bismo podržali kupovinu ili da pružimo usluge nakon prodaje, koristimo informacije da bismo ispunili ugovorne obaveze prema Vama kao kupcu naših proizvoda; kada upravljamo Vašim nalogom da bismo Vam pokazali naše nove proizvode ili kada predlažemo koje proizvode koji bi Vam možda odgovarali možete da kupite, podržavamo razvoj poslovanja, tako da ih koristimo po osnovu da imamo opravdani poslovni interes da promovišemo svoje proizvoda, a oni pritom nadjačavaju Vaše interese koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacije o Vama itd.

Analitika i unapređenje poslovanja

 • dozvoljavanje nama ili našim poslovnim partnerima da Vas informišu o eventualnim prilikama da učestvujete u promociji proizvoda privrednog društva PMI
 • za analitiku i unapređanje poslovanja (uključujući i za proizvode privrednog društva PMI, sisteme, procese, kancelarije, prodajna mesta koja prodaju proizvode privrednog društva PMI, obuke, događaje, digitalne kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI i informacije koje mi (ili sa nama povezani subjekti) pružamo Vama, Vašem poslodavcu ili našim klijentima)

To obično podrazumeva kombinaciju informacija koje nam Vi sami pružate; informacija koje prikupljamo automatski; i (kada zakon to dozvoljava) informacija koje dobijamo od trećih strana.

Koristimo ih po osnovu da imamo opravdani poslovni interes da analiziramo i poboljšamo naše poslovanje, naše proizvode, sisteme, procese, kancelarije, prodajna mesta, obuke, događaje, kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI i informacije koje pružamo i da pozivamo druge da učestvuju u promociji prozvoda privrednog društva PMI, a da taj interes koji podrazumeva pravo i slobodu na zaštitu informacija o vama ne nadjačavaju naš interes.

Kada se korišćenje informacija o Vama ne zasniva na jednom od pomenutih pravnih osnova, tražićemo Vašu saglasnost pre nego što obradimo informacije (takvi slučajevi će biti jasni iz konteksta).

U nekim slučajevima možemo koristiti informacije o Vama na načine koji nisu opisani u prethodnom tekstu. Kada je to slučaj, pružićemo dodatno obaveštenje o poverljivosti podataka gde će biti objašnjena takva upotreba. Svaki eventualni dodatak obaveštenju treba da pročitate zajedno sa ovim obaveštenjem.

Sa kim delimo informacije o Vama i u koje svrhe?

Informacije o Vama možemo podeliti sa:

 • Filijalama PMI;
 • trećim stranama koje obezbeđuju proizvode ili usluge Filijalama PMI ili Vama (kao što su profesionalni savetnici, pružaoci platnih usluga, pružaoci isporuka, revizori i pružaoci usluga informisanja);
 • pažljivo izabranim poslovnim partnerima ili oglašivačima Filijala PMI (u oblastima koje su povezane sa našim proizvodima ili koje su u skladu sa njihovim stilom i imidžom) tako da mogu da Vas kontaktiraju radi ponuda za koje smatraju da bi Vas zanimale u skladu sa Vašim preferencijama za trgovinske programe, obrazovne materijale i obuke; i
 • ostale treće strane kada zakon to nalaže ili dozvoljava (kao što su državni organi; ministarstva i profesionalni savetnici).

Deljenje podataka sa Filijalama PMI

 • Informacije o Vama deliće se sa upravom Philip Morris International Management SA (sa sedištem u Lozani u Švajcarskoj), mestom centralne administracije obrade ličnih podataka za Filijale privrednog društva PMI. Informacija o Vama možda će se deliti i sa centrom za IT usluge Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (sa sedištem u Lozani u Švajcarskoj) kao pružaocem tehnoloških usluga za Filijale PMI. Philip Morris International Management SA i (u meri u kojoj ima pristup) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl obrađuje informacije o Vama u sve svrhe koje su opisane u ovom obaveštenju.
 • Informacije o Vama mogu se podeliti sa Filijalom PMI koja je odgovorna za državu u kojoj živite (ukoliko to nije Filijala PMI koja je prva prikupila informacije) u sve svrhe opisane u ovom obaveštenju.
 • Informacije o Vama mogu se deliti sa bilo kojim drugim subjektom koji je povezan sa privrednim društvom PMI koga kontaktirate ili sa kojim poslujete (na primer ako prodajete proizvode ili usluge drugim Filijalama PMI ili ako putujete do drugih poslovnica privrednog društva PMI za vreme trajanja komercijalnog odnosa sa subjektom koji je Filijala PMI).

Više informacija o Filijalama PMI i o državama gde se nalaze možete pronaći ovde.

Deljenje podataka sa Trećim stranama

 • Informacije o Vama možemo podeliti sa trećim stranama koje Vama ili Filijalama PMI pružaju proizvode ili usluge (kao što su savetnici, pružaoci platnih usluga, pružaoci dostava, trgovci na malo, instruktori za proizvode, pružaoci usluga informisanja i pružaoci provere godišta).
 • Informacije o Vama možemo podeliti sa pažljivo izabranim poslovnim partnerima i oglašivačima Filijala PMI, koji predstavljaju treću stranu, (koji su u skladu sa onim što možete dovesti u vezu sa našim proizvodima, na primer jer imaju sličan ili odgovarajući imidž, stil ili funkcionalnost) da bi mogli da Vas kontaktiraju radi proizvoda, usluga ili promocija za koje smatraju da bi mogli da Vas interesuju u skladu sa Vašim preferencijama.
 • Informacije o Vama možemo podeliti sa ostalim trećim stranama, kada zakon to nalaže ili dozvoljava, na primer: sa regulatornim telima; državnim organima; kao odgovor na zahtev organa ili drugih državnih službenika za sprovođenje zakona; kada smatramo da je otkrivanje neophodno ili adekvatno radi sprečavanja fizičke štete ili finansijskog gubitka ili u vezi sa istragom o stvarnoj nelegalnoj aktivnosti ili onoj na koju se sumnja; i u kontekstu restruktuiranja organizacije.

Gde bi informacije o Vama mogle da se pošalju?

Kao što je slučaj sa bilo kojom multinacionalnom organizacijom, tako i Filijale PMI prenose informacije širom sveta. Prema tome, i informacije o Vama mogu se prenositi širom sveta (ukoliko su informacije o Vama prikupljene u okviru Evropske ekonomske zone, to znači da informacije o Vama mogu da se prenesu i van te zone).

Kada koristimo informacije na način koji je opisan u ovom obaveštenju, informacije o Vama mogu se preneti ili unutar ili van države ili teritorije gde su prikupljene, uključujući i državu ili teritoriju koja nema jednake standarde o zaštiti podataka.

Na primer, filijale PMI u okviru Evropske ekonomske zone („EEZ“) preneće lične informacije Filijalama PMI van EEZ. Na primer, da bi olakšali operacije u vezi sa globalnim poslovanjem. U svim slučajevima, taj prenos će:

 • biti zasnovan na Odluci Evropske komisije o primerenosti;
 • podlegati odgovarajućim zaštitnim merama, na primer Tipskim ugovorima EU; ili
 • biti neophodan za ispunjavanje obaveza iz ugovora između Vas i nas (ili sprovođenje predugovornih mera preduzetih na Vaš zahtev) ili za zaključenje ili ispunjenje ugovora koji je zaključen u Vašem interesu između nas i treće strane, kao na primer u vezi sa organizovanjem putovanja.

U svakom slučaju, odgovarajuće mere bezbednosti za zaštitu ličnih podataka primenjivaće se u tim državama i na tim teritorijama u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

Kako štitimo informacije o Vama?

Sprovodimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bismo zaštitili lične informacije koje štitimo od neovlašćenog otkrivanja, uništenja ili neovlašćene upotrebe ili izmene. Kada je potrebno, koristimo šifrovanje i druge tehnologije koje mogu da pomognu u čuvanju informacija koje pružate. Takođe tražimo od naših pružaoca usluga da poštuju stroge zahteve o poverljivosti i bezbednosti podataka.

Koliko dugo ćemo zadržati informacije o Vama?

Informacije o Vama ćemo zadržati za vreme koje je neophodno da ispunimo svrhe u koje su te informacije prikupljene. Nakon toga izbrisaćemo informacije. Taj vremenski period može da varira u zavisnosti od svrha u koje su informacije prikupljene. Napominjemo da u nekim okolnostima imate pravo da od nas tražite da izbrišemo informacije. Takođe, nekada smo po zakonu dužni da zadržimo informacije, na primer, u poreske ili računovodstvene svrhe.

Podatke obično zadržavamo na osnovu kriterijuma opisanih u sledećoj tabeli:

Vrsta
Objašnjenje/najčešći kriterijumi za zadržavanje
 • informacije koje se tiču upravljanja komercijalnim odnosom sa trgovcem (trgovac koristi digitalne kontaktne tačke i moguće je stupiti u kontakt sa njim)

Većina informacija na Vašem trgovačkom profilu čuva se za vreme trajanja našeg trgovačkog odnosa sa Vama. Međutim, neki elementi Vašeg profila, kao što je istorija zadataka koje ste ispunili, istorija isplata nagrada ili istorija kupovanja prirodno zastare nakon određenog vremenskog perioda, tako da ih brišemo automatski nakon definisanih perioda u zavisnosti od svrha u koje smo ih prikupili.

 • informacije koje se tiču upravljanja komercijalnim odnosom sa trgovcem (trgovac nije aktivan na digitlanim kontaktnim tačkama)

Scenario je isti kao i u pređašnjem slučaju, osim da ste prestali da koristite digitalnu kontaktnu tačku na duži vremenski period (najčešće 2 godine), uklonićemo Vaš pristup digitalnoj platformi i izbrisati evidenciju u vezi sa Vašom upotrebom iste (osim ako ne spada u drugu svrhu obrade, kao što je evidencija o Vašim porudžbinama). Razlog je što, u takvim okolnostima, pretpostavljamo da više ne želite da koristite digitalnu platformu.

 • trgovac (s kojim nije moguće stupiti u kontakt)

Ako ste se prijavljeni kao trgovac, ali informacije koje ste nam dali da bismo Vas kontaktirali više ne funkcionišu, zadržaćemo Vaše informacije najčešće na period od samo 6 meseci kako bismo Vam dali vremena da se vratite i ispravite te informacije.

 • trgovac (nepotpuna registracija)

Ako započnete registraciju kao trgovac, ali ne dovršite process, uopšte nećemo zadržavati Vaše podatke.

 • poslovna evidencija i evidencija o plaćanju

Vodimo evidenciju o fakturama, prodajama, kupovinama o obavljenim i primljenim uplatama, kao i prateća dokumenta (kao što su ugovori i e-poruke) u skladu sa poreskim zahtevima i zahtevima privrednog društva, najčešće 11 godina. Takođe vodimo i evidenciju provera dobavljača na vreme koje je potrebno da bi se ispunile pravne i regulatorne obaveze.

 • evidencija o posetiocima

Ukoliko posetite naše objekte, evidencije o posetiocima se čuvaju najčešće tri godine.

 • video nadzor

Ako posetite naše objekte, snimci video nadzora čuvaju se najčešće samo nekoliko dana do nekoliko nedelja u zavisnosti od konkretne svrhe snimka.

 • istraživanje tržišta

Ukoliko niste prijavljeni u našu bazu podataka, a mi koristimo javno dostupne informacije o Vama kako bismo razumeli tržište ili Vaše preferencije, zadržaćemo informacije o Vama na kratak vremenski period kako bismo obavili određeni deo istraživanja tržišta.

 • kupovine i garancija

Ukoliko kupite robu, zadržaćemo podatke o tome na period neophodan za dovršavanje prodaje i kako bismo ispunili pravne obaveze (na primer, u poreske svrhe i radi vođenja računovodstvene evidencije.). Ako se prijavite i za garanciju za neki proizvod privrednog društva PMI, podatke o tome ćemo zadržati na period na koji se garancija odnosi.

 • briga o kupcu

Ako kontaktirate centar za brigu o kupcima, zadržaćemo evidenciju o tome (uključujući i podatke o Vašem upitu i našem odgovoru) i zadržaćemo je sve dok je relevantna za naš odnos, na primer ako Vam je potreban savet od nas o korišćenju digitalne kontaktne tačke ili ako su Vaši nedavni upiti i dalje relevenatni. Druge evidencije o brizi o kupcu (na primer, automatski snimak telefonskog poziva u kome od nas tražite da Vas povežemo sa maloprodajnim objektom) mogu biti relevantne samo dok se ne naprave trajnije evidencije i zadržaćemo ih samo pirvremeno.

 • evidencija o sistemskoj reviziji

Evidencije sistemske revizije obično se zadržavaju u periodu od nekoliko meseci.

 • analitika poslovanja

Podaci analitike poslovanja obično se prikupljaju automatski kada koristite kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI i postaju anonimni/agregatni ubrzo nakon toga.

Koja su Vaša prava i mogućnosti?

Vi možete imati neka ili sva od sledećih prava koja se tiču informacija koje posedujemo o Vama:

 • zahtev da Vam omogućimo pristup tim informacijama;
 • zahtev za ispravljanje, ažuriranje ili brisanje tih informacija;
 • zahtev za ograničenje naše upotrebe tih informacija u određenim okolnostima;
 • prigovor na naše korišćenje tih informacija u određenim okolnostima;
 • povlačenje saglasnosti za naše korišćenje tih informacija;
 • prenosivost podataka u određenim okolnostima;
 • opredeljenje da ih ne koristimo za direktni marketing; i
 • podnošenje žalbe nandzornom organu u Vašoj državi (ukoliko on postoji).

Nudimo Vam jednostavne načine da ostvarite ta prava, kao što su linkovi za „otkazivanje pretplate“ ili davanje adrese za kontakt u porukama koje dobijate ili korišćenjem kontakta iz pasusa pod nazivom „Koga da kontaktirate ako imate pitanja?“ na kraju ovog obaveštenja.

Neke aplikacije za mobilne telefone koje nudimo mogu da šalju prosleđene poruke, na primer o novim proizvodima ili uslugama. Te poruke možete da onemogućite preko postavki na Vašem telefonu ili na aplikaciji.

Prava koja imate zavise od zakona u Vašoj državi. Ukoliko ste iz Evropske ekonomske zone, imaćete prava koja su navedena u sledećoj tabeli. Ukoliko niste iz te zone, možete da nas kontaktirate (pogledajte pasus „Koga da kontaktirate ako imate pitanja?“ na kraju ovog obaveštenja) za više informacija.

Prava u vezi sa informacijama o Vama koje posedujemo
Detaljnije (napomena: na sva ova prava primenjuju se određena pravna ograničenja)
 • na zahtev da Vam omogućimo pristup informacijama

To je potvrda sledećeg:

 • da li obrađujemo informacije o Vama ili ne;
 • našeg imena i kontakt podataka;
 • svrhe obrade;
 • kategorija datih informacija;
 • kategorija lica sa kojima delimo informacije i, u slučaju kada je neko lice van EEZ i nema koristi od Odluke Evropske komisije o primerenosti, odgovarajućih zaštitnih mera za zaštitu informacija;
 • (ukoliko ih posedujemo) izvora informacija ukoliko ih nismo pribavili od Vas;
 • (u meri u kojoj to obavljamo, o čemu ćete biti obavešteni) postojanja automatskog donošenja odluka, uključujući i profilisanje, čiji je rezultat pravno dejstvo koje se tiče Vas ili ima značajan uticaj na Vas na sličan način i informacija o logici koja stoji iza toga, kao i značaja i predviđenih posledica takve obrade po Vas; i
 • kriterijuma za određivanje perioda na koji ćemo skladištiti informacije.

Na Vaš zahtev dostavićemo Vam primerak informacija o Vama koje koristimo (ukoliko to ne utiče na prava i slobode drugih).

 • na zahtev za ispravljanje ili ažuriranje informacija

To važi ukoliko informacije koje posedujemo nisu tačne ili potpune.

 • na zahtev za brisanje informacija

To važi ukoliko:

 • informacije koje imamo više nisu neophodne za svrhe u koje ih koristimo;
 • informacije koristimo na osnovu Vaše saglasnosti, a Vi povučete saglasnost (u tom slučaju imaćemo u vidu da Vas više ne kontaktiramo, osim ako nam kažete da želite da izbrišemo sve informacije o Vama i u tom slučaju ćemo poštovati Vaše želje);
 • koristimo informacije na osnovu opravdanog interesa i smatramo da, nakon Vašeg prigovora, nemamo preovlađujući interes u daljem korišćenju informacija;
 • su informacije nezakonito pribavljene ili korišćenje; ili
 • ima potrebe za ispunjenjem zakonske obaveze.
 • na zahtev za ograničenje obrade informacija

To pravo važi, privremeno dok preispitamo Vaš slučaj, ukoliko:

 • osporavate tačnost informacije koje korisitimo; ili
 • ste podneli prigovor na to što korisitimo informacije na osnovu opravdanog interesa

  (ukoliko iskoristite svoje pravo u tom slučaju, obavestićemo Vas pre nego što ponovo upotrebimo informacije).

  To pravo važi i u sledećim slučajevima:

 • ukoliko informacije koristimo nezakonito, a Vi se protivite brisanju podataka; ili
 • ukoliko nama ti podaci više nisu potrebni, ali ih Vi tražite da biste prikupili dokaze.
 • na prigovor na obradu informacija

U ovom slučaju imate dva prava:

 • ukoliko koristimo informacije o Vama za direktni marketing: možete da se „povučete“ (bez potrebe da to opravdavate), a mi ćemo ispuniti Vaš zahtev; i
 • ukoliko koristimo informacije o Vama na osnovu opravdanog interesa u svrhe koje nisu direktni marketing, možete da podnesete prigovor na korišćenje u te svrhe uz objašnjenje Vaše konkretne situacije i uzećemo u obzir Vaš prigovor.
 • na povlačenje saglasnosti za korišćenje informacija

To važi ukoliko je pravni osnov po kom koristimo informacije o Vama saglasnost. Ti slučajevi će biti jasni iz konteksta.

 • na prenosivost podataka

Ako:

 • ste nam Vi dali podatke; i
 • koristimo podatke pomoću automatskih sredstava na osnovu Vaše saglasnosti ili ispunjenja ugovornih obaveza prema Vama,

onda imate pravo da dobijete te podatke od nas u uobičajenom formatu i pravo da tražite od nas da prenesemo podatke drugom licu ukoliko smo u mogućnosti da to izvedemo u tehničkom smislu.

 • na podnošenje žalbe nadozornom organu u Vašoj državi

Svaka država koja pripada Evropskoj ekonomskoj zoni mora da obezbedi jednog državnog organa ili više njih u te svrhe.

Detalje o tome kako da ih kontaktirate možete pronaći ovde:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Dodatne napomene o određenim državama

U zavisnosti od Vaše države, možda imate neka dodatna prava.

 • Ukoliko ste u Francuskoj, imate prava da nam date uputstva u vezi sa informacijama koje posedujemo o Vama u slučaju Vaše smrti (preciznije da li treba da ih čuvamo ili izbrišemo i da li drugi imaju prava da ih vide). Možete:
 1. da izdate opšta uputstva pružaocu digitalnih usluga koji je registrovan kod francuskog nadzornog organa za zaštitu podataka (pod nazivom „CNIL“) (ta uputstva važe za sve upotrebe informacija o Vama); ili
 2. da nam date konkretna uputstva koja važe samo za našu upotrebu informacija o Vama.

Vaša uputstva mogu sadržati zahtev da prenesemo informacije o Vama trećoj strani (ali u slučajevima kada informacije sadrže informacije o drugima, naša je dužnost da poštujemo i njihova prava na poverljivost podataka, pa prema tome možda ne budemo u mogućnosti da doslovno pratimo Vaša uputstva). Možete imenovati treću stranu koja će biti odgovorna da se postara da su Vaša uputstva ispoštovana. Ukoliko ne imenujete treću stranu na taj način, Vaši naslednici će (osim ako navedete drugačije u svojim uputstvima) imati pravo da ostvare Vaša prava nad informacijama o Vama nakon Vaše smrti:

 1. kako bi upravljali Vašom zaostavštinom (u tom slučaju Vaši naslednici će moći da pristupe informacijama o Vama kako bi identifikovali i dobili informacije koje mogu biti korisne za upravljanje zaostavštinom, uključujući i eventualna digitalna dobra ili podatke koji se mogu smatrati porodičnom uspomenom, a koja se može preneti na naslednike); i
 2. kako biste bili sigurni da strane koje koriste informacije o Vama uzimaju u obzir Vašu smrt (na primer zatvaranjem naloga, ograničavanjem upotrebe ili ažuriranjem informacija o Vama).

Možete da izmenite i dopunite ili opozovete svoja uputstva u bilo koje doba. Za više informacija o obradi informacija o Vama u slučaju Vaše smrti, pogledajte član 40-1. zakona 78-17 od 6.1.1978. godine. U slučaju smrti, podrazumeva se da ćete prestati da koristite svoj nalog, a mi ćemo izbrisati informacije o Vama u skladu sa našim politikama zadržavanja (pogledajte pasus „Koliko dugo ćemo zadržati informacije o Vama?“ za više informacija).

Koga da kontaktirate ako imate pitanja?

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite da ostvarite neka od svojih prava, možete naći podatke za kontaktiranje relevantnog povezanog subjekta sa privrednim društvom PMI i, ukoliko je to moguće, službenika za zaštitu podataka, ovde. Podatke za kontaktiranje ćete takođe dobiti u svakoj poruci koju Vam povezani subjekt sa privrednim preduzećem PMI pošalje.

Ukoliko u Vašoj državi postoji organ za zaštitu podatka, imate pravo da ga kontaktirate ukoliko imate bilo kakva pitanja ili razloga za zabrinutost. Ukoliko relevantni povezani subjekt sa privrednim društvom PMI ne može da odgovori na Vaše pitanje ili reši Vaš razlog za zabrinutost, takođe imate pravo na pravno sredstvo pred nacionalnim sudom.

Izmene ovog obaveštenja

Ovo obaveštenje možemo povremeno ažurirati (kao i sva dopunska obaveštenja o poverljivosti podataka). Obavestićemo Vas o izmenama kada nam zakon to nalaže.