Ko smo mi?

Mi smo član privrednog društva Philip Morris International. Informacije o nama (ime, adresa, itd.) dobićete zasebno, u trenutku (ili radi potvrde) sakupljanja informacija o Vama, na primer, u obaveštenju na aplikaciji ili veb sajtu, u e-poruci ili ugovoru između nas koji smo sklopili, a koji sadrže vezu do ovog obaveštenja. Alternativno, možda ćete biti preusmereni na ovo obaveštenje nakon što smo sakupili podatke o Vama, ali zbog ovih okolnosti sakupljanja, bez da Vas pojedinačno kontaktiramo u to vreme.

 • PMI: Philip Morris International, vodeća grupa u industriji duvana. Obuhvata više privrednih društava ili „filijala".
 • Filijale PMI: svaka članica grupe privrednih društava Philip Morris International predstavlja „filijalu PMI." "Mi" (ili „nas" ili „naš") odnosi se na filijalu PMI koja je prva sakupila informacije o Vama (na primer, filijala PMI koja je ugovorila snabdevanje robom ili uslugama s Vama ili Vašim poslodavcem, ili filijala PMI koju ste kontaktirali ili čije prostorije ste posetili).
 • Proizvod PMI: predstavlja naš proizvod ili proizvod neke druge filijale PMI.

Kako sakupljamo informacije o Vama?

Informacije o Vama možemo sakupiti na različite načine.

 • Informacije nam možete dati neposredno (npr. potpisivanjem ugovora, popunjavanjem obrasca ili telefonskim pozivom upućenim nama, preko prepiske ili održavanjem sastanka s jednim od naših zaposlenih).
 • Informacije možemo sakupiti automatski (npr. kada koristite PMI sisteme, uređaj koji je izdalo privredno društvo PMI, kao što je laptop ili mobilni telefon, softver koji je izdalo privredno društvo PMI (npr. aplikaciju ili veb sajt privrednog društva PMI).
 • Informacije možemo dobiti od treće strane (npr. Vašeg poslodavca, Vašeg predstavnika ili iz javno dostupnih izvora, kao što su veb sajt privrednog društva, internet pretrage, poslovne informacione agencije i s društvenih mreža, kao što su LinkedIn, Facebook i Twitter).

Svi načini na koje možete da stupite u kontakt s nama u ovom obaveštenju se nazivaju „kontaktne tačke s privrednim društvom PMI". Kontaktne tačke s privrednim društvom PMI mogu biti fizičke (na primer, poslovnice privrednog društva PMI, maloprodajna mesta i događaji) i digitalne (npr. prepiska preko e-poruke, aplikacija i veb sajtova).

Možemo da sakupimo informacije koje pružate neposredno. Ovo se obično dešava kada:

 • se prijavite da budete član naše baze podataka (ovo, na primer, može da se obavi lično, preko aplikacije ili na mreži);
 • sklopite dogovor s nama o obezbeđivanju proizvoda ili usluga ili pružite nam informacije u nameri da ćete to učiniti;
 • sklopite dogovor s nama o prodaji PMI proizvoda;
 • preuzmete s interneta ili koristite digitalnu kontaktnu tačku (npr. aplikaciju ili veb sajt);
 • kontaktirate nas putem kontaktne tačke ili e-poruke, društvene mreže ili telefonom;
 • sastanete se ili dogovorite s jednim od naših zaposlenih radi razgovora o Vašoj kompaniji, Vašim stavovima o pitanjima koja su nam važna ili našem privrednom društvu;
 • prijavite se da dobijate saopštenja za medije, upozorenja putem e-poruke ili marketinška saopštenja od privrednog društva PMI;
 • učestvujete u anketama privrednog društva PMI ili (kada zakon to dozvoljava) takmičenjima ili promocijama privrednog društva PMI; ili
 • posetite naše kancelarije ili prisustvujete događaju koji je organizovala filijala PMI.

Informacije o Vama možemo da sakupljamo automatski. Ovo se obično dešava kada:

 • posetite naše kancelarije (npr. preko video (video nadzor) snimka i evidencije pristupa objektu);
 • radite na prodajnom mestu gde se prodaju proizvodi privrednog društva PMI ili ga posetite (npr. sakupljanjem podataka prilikom napuštanja prodajnog mesta ili preko senzora na prodajnom mestu koji se povezuju s mobilnom tehnologijom);
 • prisustvujete događaju koji je organizovala filijala PMI (npr. kupovinom ili prodajom na događaju) ili preko senzora na događaju koji se povezuju s mobilnom tehnologijom;
 • koristite sisteme privrednog društva PMI ili uređaje koje ste dobili od privrednog društva PMI, kao što su laptop ili mobilni telefon (npr. sakupljanjem podataka o sistemima i korišćenju uređaja, pristupom datotekama dnevnika i čuvanjem korespondencije poslane i primljene preko sistema i uređaja privrednog društva PMI);
 • komunicirate s nama (na primer, sakupljanjem preko kontaktne tačke s privrednim društvom PMI ili platformi društvenih mreža);
 • koristite kontaktne tačke privrednog društva PMI (npr. preko mehanizama za praćenje na aplikaciji ili veb sajtu); ili
 • javno objavite sadržaj na platformama društvenih mreža koje mi pratimo (na primer, da bismo mogli da saznamo mišljenje javnosti ili da bismo odgovorili na zahteve vezane za proizvode privrednog društva PMI).

Informacije o Vama možemo da sakupimo i automatski putem kolačića i sličnih tehnologija za praćenje na digitalnim kontaktnim tačkama s privrednim društvom PMI. Konkretni kolačići i tehnologije koji se koriste će zavisiti od kontaktne tačke s privrednim društvom PMI. Da biste saznali više o kolačićima (uključujući i kolačiće Google analitike) i sličnim tehnologijama koje se koriste na kontaktnim tačkama, uključujući informacije o tome kako možete da prihvatite ili odbijete kolačiće, pogledajte obaveštenje o kolačićima koje je dostupno na toj kontaktnoj tački ili preko nje.

Kada je to dozvoljeno zakonom, možemo da dobijamo informacije o Vama od trećih stranih, posebno u vezi s pripremama za poslovanje s Vama ili Vašim poslodavcem ili u vezi s Vašim javno poznatim stavovima, mišljenjima i odlukama koje mogu uticati na javnu politiku i druga pitanja u odnosu na privredno društvo PMI. To može da uključuje informacije koje su međusobno delile poslovne informacione agencije, informacije koje su međusobno delile filijale PMI, javno dostupne informacije s profila na društvenim mrežama trećih strana (kao što je LinkedIn).

Takođe, možemo da sakupljamo informacije i u drugim kontekstima, što će vam u datom trenutku biti jasno.

Koje informacije o Vama sakupljamo?

Možemo da sakupljamo razne vrste informacija o Vama:

 • informacije koje su neophodne da bismo mogli da upravljamo našim odnosom s Vama, Vašim poslodavcem ili predstavnikom (uključujući da tako postupimo dok razmatramo uspostavljanje takvog odnosa)
 • informacije neophodne za kupovinu proizvoda i usluga
 • informacije neophodne za trgovanje ili pružanje saveta koji se tiču proizvoda ili usluga privrednog društva PMI (npr. izvršavanje porudžbina)
 • informacije koje su neophodne za pružanje podrške za proizvode ili usluge privrednog društva PMI ili za pružanje usluga pokrivenih garancijom
 • informacije o poslu koji obavljate u svojoj kompaniji, a koji se tiče naših potrošača, proizvoda privrednog društva PMI ili nas (npr. pružanje usluga pokrivenih garancijom, izlaganje proizvoda privrednog društva PMI i materijala na prodajnom mestu, itd.)
 • informacije koje nam dajete u ugovorima, obrascima ili anketama
 • informacije o Vašim posetama našim poslovnicama, prodajnim mestima i događajima
 • informacije koje nam dajete tokom telefonskih poziva, na sastancima s našim zaposlenim licima ili u e-porukama koje nam šaljete
 • informacije o tome šta volite i koja su Vaša interesovanja
 • informacije neophodne za proveru Vašeg godišta, identiteta i ovlašćenja da postupate u ime Vašeg poslodavca, prema potrebi
 • informacije o vašim javno poznatim stavovima, mišljenjima i odlukama koje mogu da utiču na javnu politiku i druga pitanja u odnosu na privredno društvo PMI
 • informacije koje nam se podnose kad se koriste informacioni sistemi kojim upravlja filijala PMI
 • automatizovane evidencije o Vašem korišćenju informacionih sistema privrednog društva PMI, uključujući uređaje koje izdaje privredno društvo PMI

Informacije koje neposredno sakupljamo od Vas biće očigledne iz konteksta u kom ih dajete. Na primer:

 • ako ste dobavljač (ili potencijalni dobavljač) za upravljanje našim odnosom s Vama ili Vašim poslodavcem ili predstavnikom, pružate informacije o svom imenu, kontaktu, računu i detalje o proizvodima/uslugama (i, po potrebi, zahtevima za nadoknadu), da bismo mogli da izvršimo ugovor ili preduzmemo korake u razmatranju takvog postupka (npr. informacije o finansijskoj stabilnosti, informacije o trgovinskim sankcijama, proverama prošlosti) i za upravljanje Vašim pristupom i korišćenjem naših objekata, informacionih sistema i IT uređaja;
 • kad ste javna ličnost čiji stavovi mogu uticati na javnu politiku ili druga pitanja u odnosu na privredno društvo PMI, možemo da primetimo koje stavove ste objavili, vreme i datum kad ste to učinili, ili gde ste sreli nekog od naših zaposlenih, te osnovne detalje o tom sastanku, kao i Vaše stavove koje ste podelili s nama kao Vaše javne stavove;
 • možete da pružite informacije o tome šta volite i koja su Vaša interesovanja, da bismo mogli da Vam ponudimo šeme nagrađivanja ili Vas pozovemo na događaje koji bi mogli da Vas interesuju;
 • možemo da sakupimo informacije pomoću kojih možemo da proverimo Vaše godište i identitet, na primer kopiju identifikacionog dokumenta.

Informacije koje sakupljamo automatski najčešće se tiču:

 • detalja o Vašoj poseti ili pozivu (kao na primer vreme i trajanje);
 • toga koliko često posećujete naše poslovnice, maloprodajne objekte ili događaje (uključujući i oblasti u neposrednoj blizini), koje oblasti posećujete i na koje vreme;
 • informacija o sistemima kontrole pristupa objektima;
 • biometrijskih podataka u svrhu identifikacije (za kontrolu pristupa objektima ili pristup IT uređajima);
 • Vašeg korišćenja digitalnih kontaktnih tačaka s privrednim društvom PMI (kao na primer stranice koje posećujete, stranica s koje ste došli i stranica koju ste posetili nakon odjavljivanja, termini za pretragu koje se uneli ili veze na koje ste kliknuli u okviru kontaktne tačke);
 • automatizovane evidencije o Vašem korišćenju informacionih sistema privrednog društva PMI, uključujući uređaje koje izdaje privredno društvo PMI
 • informacija koje nam se podnose kad se koriste informacioni sistemi kojima upravlja filijala PMI
 • informacija koje su nam dostavljene prilikom korišćenja PMI onlajn foruma;
 • informacija koje su nam dostavljene u korespondenciji; i
 • Vašeg uređaja (kao što je Vaša IP adresa ili jedinstveni identifikator uređaja, podaci o lokaciji, detalji o kolačićima koje smo sačuvali na Vašem uređaju).

Informacije koje sakupljamo od trećih strana obično se sastoje od javno dostupnih informacija (kao što su Vaša pozicija, informacije o tome šta volite i koja su Vaša interesovanja, Vaši stavovi, mišljenja i odluke koji mogu da utiču na javnu politiku i ostala pitanja u odnosu na privredno društvo PMI), na primer iz objava na društvenim mrežama.

U koje svrhe koristimo informacije o Vama i po kom pravnom osnovu?

U ovom odeljku opisane su svrhe u koje koristimo lične podatke. Međutim, budući da je ovo globalno obaveštenje, kada zakoni neke države ograničavaju ili zabranjuju određene aktivnosti opisane u ovom obaveštenju, u toj državi nećemo koristiti podatke o Vama u te svrhe.

U skladu sa tim, u zavisnosti od prirode odnosa koji imamo s Vama, informacije o Vama možemo koristiti u sledeće svrhe:

 • da bismo ispunili propisane obaveze, kao na primer provera Vašeg godišta i identiteta, obavljanje provere pod nazivom „poznavanje dobavljača" i upravljali našim ugovornim odnosom s Vama ili Vašim poslodavcem
 • poštovanje zakona, kao što je zadržavanje i korišćenje evidencija o Vama u vezi s bilo kojim očekivanim sporovima radi dobijanja saveta naših pravnika i drugih savetnika
 • da bismo kupili proizvode ili usluge od Vas ili Vašeg poslodavca, uključujući i ostvarivanje kontakta s Vama u cilju upravljanja našim odnosom, dobijanja usluga vezanih za prodaju i plaćanje Vaše robe, usluga i troškova (po potrebi)
 • da bismo Vam prodali naše proizvode, uključujući i izvršavanje porudžbina i obrađivanje uplata
 • da bismo Vam pružili usluge vezane za prodaju, uključujući i bavljenje Vašim upitima i zahtevima i pružanje usluga pokrivenih garancijom
 • da bismo Vas obaveštavali o novostima, promocijama, događajima i da bismo upravljali srodnim aspektima našeg odnosa, uključujući i upravljanje programima nagrađivanja lojalnosti, unapređenje proizvoda, istraživanje tržišta, razvoj marketinških strategija, upravljanje marketinškim kampanjama i prilagođavanje Vaših iskustava na događajima
 • da bismo podržali sve gore navedeno, uključujući i upravljanje Vašim nalogom ili nalogom Vašeg poslodavca, omogućavajući Vam da koristite kontaktne tačke s privrednim društvom PMI i prodajete proizvode privrednog društva PMI, da se dopisujemo s Vama, prilagođavamo Vaše iskustvo s kontaktnim tačkama privrednog društva PMI, upravljamo i rešavamo probleme, radi opšteg vođenja evidencije i upravljanja Vašim pristupom bilo kojim sistemima za koje smo Vam omogućili pristup
 • radi analitike poslovanja i unapređenja, uključujući i unapređenje proizvoda, prostorija, procesa, prodajnih mesta i događaja, informacija, sistema i uređaja privrednog društva PMI koje mi (ili naše filijale) pružamo klijentima, dobavljačima, provajderima usluga, ugovaračima koji su treća strana, maloprodajnim trgovcima i posetiocima
 • da bismo omogućili i upravljali Vašim korišćenjem PMI sistema, softvera koji izdaje PMI, PMI uređaja i PMI informacija
 • da nadgledamo Vaše korišćenje PMI sistema i uređaja, npr. da bi se osiguralo odgovarajuće korišćenje interneta i uređaja za slanje e-poruka i odgovarajuće postupanje s informacijama privrednog društva
 • da se održava bezbednost PMI sistema, uređaja, informacija i objekata
 • da bismo mi ili naši poslovni partneri mogli da Vas informišemo o eventualnim prilikama da učestvujete u marketingu ili promociji proizvoda privrednog društva PMI
 • da bismo shvatili Vaše stavove, mišljenja, odluke i kako sve navedeno može da utiče na javnu politiku i druga pitanja u odnosu na privredno društvo PMI
 • u druge svrhe o kojima Vas obavestimo ili koje će biti jasne iz konteksta u trenutku kada se informacije o Vama prvi put sakupe

Pravni osnovi za naše korišćenje informacija o Vama je jedan od navedenih (što je detaljnije objašnjeno u odeljku „više informacija“):

 • usklađivanje s pravnim obavezama kojima podležemo;
 • ispunjenje ugovora čija ste ugovorna strana;
 • opravdani poslovni interes kog ne nadjačavaju Vaši interesi za zaštitom podataka;
 • kad ništa od pomenutog nije primenljivo ili kad to zahteva zakon, Vaša saglasnost (koju ćemo tražiti pre nego što obradimo informacije).

Svrhe u koje koristimo informacije o Vama uz odgovarajuće metode sakupljanja i pravnim osnovom za korišćenje su:

Svrha

Način sakupljanja i pravni osnov za obradu

Ispunjavanje regulatornih obaveza

 • proveravanje Vašeg godišta, identiteta i statusa poslovnog partnera
 • obaveze u vezi s porezom i poslovnim računovodstvom
 • „upoznaj svog dobavljača”
 • trgovinske sankcije
 • provere osnovnih podataka
 • upravljanje zdravljem i bezbednošću
 • pravni i regulatorni zahtevi za otkrivanjem podataka
 • sukob interesa
 • evidentiranje broja radnih sati i računa, u meri u kojoj ste angažovani kao spoljni savetnik
 • čuvanje ugovora i povezanih dokumenata u kojima se vi možda pominjete
 • istrage o prijavljenim optužbama za povredu dužnosti

Te informacije nam obično neposredno pružate Vi tokom trajanja našeg odnosa ili tokom interakcije s nama.

Koristimo ih jer su neophodne da ispunimo pravne obaveze da trgujemo samo s odraslima i da poslujemo na način koji je u skladu sa zakonima (uključujući i pridržavanje zakona u oblasti privrede i poreza), da vodimo finansijsku i poresku evidenciju, poštujemo trgovinske sankcije, poštujemo zakone o zdravlju i bezbednosti (što može da podrazumeva vođenje evidencije o incidentima), pravimo izveštaje, ispunjavamo zahteve za informacije od nadležnih organa i da rešavamo eventualne sukobe interesa ili, u državama gde takva pravna obaveza ne postoji, jer imamo opravdani poslovni interes da poslujemo u skladu sa zahtevima dobre prakse, a da pritom Vaši interesi koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Kupovina proizvoda i usluga

 • kontaktiranje s vama u periodu dok nas vi ili vaš poslodavac snabdevate proizvodima ili nam pružate usluge
 • upravljanje nalozima koji kod nas imate Vi ili Vaš poslodavac
 • obrađivanje uplata
 • upravljanje odnosima
 • praćenje vašeg pridržavanja naših sporazuma, politika i internih programa (npr. naš GAP program, ako ste poljoprivrednik koji nas snabdeva sirovinama)
 • istraživanje nepridržavanja naših sporazuma, politika i internih programa, problema i incidenata
 • upravljanje otklanjanjem nepridržavanja naših ugovora, politika i internih programa, problema i incidenata

Informacije ćemo uglavnom dobijati neposredno od Vas ili preko Vašeg poslodavca (obično su to: ime, pozicija, poslovna adresa, adresa poslovne e-poruke, porudžbine, usluge, podaci za plaćanje (po potrebi, podaci o troškovima), prepiska).

Koristimo ih u vezi s izvršavanjem našeg ugovora s Vama ili Vašim poslodavcem, kao kupac vaših proizvoda ili usluga ili Vašeg poslodavca, ili ako takva obaveza ne postoji, koristimo ih jer imamo opravdani poslovni interes da poslujemo, da Vas kontaktiramo u vezi s proizvodom ili uslugama koje primamo od vas ili vašeg poslodavca, da obrađujemo uplate, upravljamo našim odnosom s Vama ili Vašem poslodavcem i pratimo usklađenost naših sporazuma, politika ili programa, a da pritom vaši interesi, prava i slobode za zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Prodaja naših proizvoda

 • izvršavanje Vaših porudžbina (uključujući i slanje potvrda)
 • obrađivanje Vaših uplata
 • pružanje usluga pokrivenih garancijom

Te informacije nam obično pružate Vi neposredno ili ih dobijamo preko Vašeg poslodavca po potrebi (najčešće su to ime, pozicija, poslovna adresa, adresa poslovne elektronske pošte, porudžbine, informacije o plaćanju, prepiske).

Koristimo ih kako bismo ispunili ugovorne obaveze prema Vama ili Vašem poslodavcu kao kupcu naših proizvoda.

Pružanje usluga vezanih za prodaju

 • bavljenje Vašim upitima i zahtevima
 • prepiska s Vama
 • opšte upravljanje i rešavanje problema
 • upravljanje odnosom

Te informacije nam obično pružate Vi neposredno ili ih dobijamo preko Vašeg poslodavca.

Koristimo ih jer imamo opravdani poslovni interes u pružanju usluga vezanih za prodaju Vama ili Vašem poslodavcu, a da pritom Vaši interesi, koji podrazumevaju prava i slobode vezane za zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Promovisanje poslovanja i upravljanje odnosom (kada to zakon dozvoljava)

 • obaveštavanje o relevantnim novostima, promocijama i događajima
 • upravljanje našim odnosom
 • razumevanje Vaših preferencija (kao što su proizvodi ili događaji koji mogu da Vas zanimaju ili da se prilagode Vašim potrebama)
 • upravljanje programima nagrađivanja lojalnosti
 • pozivanje da učestvujete u anketama ili kampanjama istraživanja tržišta ili da njima upravljate
 • za istraživanje tržišta
 • razvoj marketinških strategija
 • upravljanje marketinškim kampanjama
 • prilagođavanje Vašeg iskustva s kontaktnim tačkama privrednog društva PMI (na primer, personalizovanje posete, na primer pozdravljanjem ili predlozima koji Vas mogu zanimati)

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (na primer, Vaše ime i kontakt i aktivnosti na društvenim mrežama); informacije koje sakupljamo automatski (na primer, koristeći kolačiće i sličnu tehnologiju) i (kada to zakon dozvoljava) informacije koje dobijamo od trećih strana (kao što su javne objave na društvenim mrežama).

Koristimo ih po osnovu toga što imamo opravdani poslovni interes da upravljamo našim odnosom i da Vas informišemo o našem poslovanju, proizvodima i događajima, za rad s kontaktnim tačkama privrednog društva PMI i prilagođavanje vaših iskustava, na način gde Vaši interesi, koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Promovisanje poslovanja i upravljanje odnosom (kada to zakon dozvoljava)

 • pružanje informacija o filijalama PMI i upravljanje njihovim promocijama, proizvodima i uslugama, prodajnim mestima, događajima i regulisanje duvanskih proizvoda; i za razvoj i unapređenje alatki potrebnih za ostvarivanje tih svrha

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (na primer, Vaše ime i kontakt i aktivnosti na društvenim mrežama); informacije koje sakupljamo automatski (na primer, koristeći kolačiće i sličnu tehnologiju) i (kada to zakon dozvoljava) informacije koje dobijamo od trećih strana (kao što su javne objave na društvenim mrežama).

Koristimo ih po osnovu da imamo opravdani poslovni interes da Vas informišemo o tim stvarima, na način gde Vaši interesi, koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

U određenim državama, kada to zakon nalaže, te materijale ćemo Vam slati u elektronskom obliku samo uz Vašu saglasnost.

Poslovna administracija

 • opšte upravljanje organizacionom strukturom i vođenje poslovnih knjiga
 • upravljanje periodom postojanja odnosa s ugovaračem (od angažovanja do prestanka angažovanja)
 • upravljanje i vođenje evidencije o posetiocima
 • upravljanje i vođenje događaja, obuka i programa usklađenosti
 • dopisivanja u vezi s našim odnosom s Vama ili Vašim poslodavcem, uključujući i bavljenje Vašim upitima ili zahtevima
 • razvoj, sprovođenje i održavanje IT sistema i upravljanje njima
 • održavanje bezbednosti sistema, uređaja, informacija i objekata
 • upravljanje bazama podataka s kontaktima i alatkama za saradnju
 • rad u inostranstvu i službena putovanja
 • rad u sigurnom radnom okruženju
 • održavanje sigurnosti i bezbednosti osoblja, klijenata, dobavljača, posetilaca filijala PMI, kao i njihove imovine

Te informacije nam obično pružate Vi neposredno ili ih dobijamo preko Vašeg poslodavca.

Koristimo ih jer imamo opravdani poslovni interes u poslovanju, upravljanju našim odnosom s Vama i održavanju bezbednosti i integriteta naših objekata, informacija i IT sistema, a da pritom taj interes, koji podrazumeva pravo i slobodu da korišćenje informacija o Vama bude ograničeno, ne nadjača naš interes.

Nadgledanje bezbednosti i sistema

 • utvrđivanje verodostojnosti kontrola i evidencija i pristup njima kada je to potrebno
 • nadgledanje sistema, uređaja, interneta i e-poruka privrednog društva PMI za koje Vam je omogućen pristup
 • nadgledanje pristupa prostorijama privrednog društva PMI, isporuka filijalama PMI i procesa vezanih za bezbednost u našim prostorijama
 • omogućavanje i upravljanje vašim korišćenjem PMI sistema, softvera kog izdaje PMI (uključujući internet i e-poruku), PMI uređaja i PMI informacija; nadgledanje vašeg korišćenja istih, uključujući osiguravanje odgovarajućeg korišćenja interneta i e-poruka, i odgovarajuće postupanje s informacijama privrednog društva (na primer, da bi se procenilo da li se čini da postoji kršenje (bilo namerno ili nenamerno) politika kompanije o zaštiti informacija privrednog društva

Ove informacije se sakupljaju automatski putem različitih sredstava kao što su automatizovani sistemi i nadzor uređaja, te CCTV snimanje i audio snimanje u našim prostorijama.

Koristimo ih jer imamo opravdani poslovni interes u obezbeđivanju poverljivosti, integriteta i bezbednosti naše fizičke i digitalne infrastrukture i prostorija, a da pritom Vaši interesi, koji podrazumevaju pravo i slobodu za zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Podrška svih gore navedenih svrha

 • upravljanje Vašim nalozima
 • omogućavanje da koristite kontaktne tačke s privrednim društvom PMI (na primer, omogućavanje da ostanete prijavljeni na delove kontaktne tačke koji su rezervisani samo za ovlašćene korisnike, upravljanje Vašim jezičkim preferencijama, povezivanje Vas s vašom korpom za kupovinu)
 • prepiska s Vama
 • poboljšanje Vaših iskustava
 • upravljanje i rešavanje problema

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (obično ime, lozinka (ili slično)) i informacija koje sakupljamo automatski (na primer, informacije o Vašem uređaju i kolačićima i sličnim tehnologijama za praćenje).

Koristimo ih po osnovu koji odgovara svrsi korišćenja informacija koje podržavamo. Na primer, kada upravljamo Vašim nalogom da bismo pružili podršku kupovini ili da pružimo usluge nakon prodaje, koristimo ove informacije da bismo ispunili ugovorne obaveze prema Vama kao kupcu naših proizvoda; kada upravljamo Vašim nalogom da bismo Vam dali nove informacije našim proizvodima, podržavamo razvoj poslovanja, tako da ih koristimo po osnovu da imamo opravdane poslovne interese da plasiramo svoje proizvode na tržište, a oni pritom ne nadjačavaju Vaše interese koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama itd.

Analitika i unapređenje poslovanja

 • dozvoljavanje nama ili našim poslovnim partnerima da Vas informišemo o eventualnim prilikama da učestvujete u promociji proizvoda privrednog društva PMI
 • za analitiku i unapređenja poslovanja (uključujući i za proizvode privrednog društva PMI, sisteme, procese, kancelarije, prodajna mesta koja prodaju proizvode privrednog društva PMI, obuke, događaje, digitalne kontaktne tačke s privrednim društvom PMI i uređaje i informacije koje mi (ili naše filijale) obezbeđujemo Vama ili Vašem poslodavcu)

To obično podrazumeva kombinaciju informacija koje nam Vi sami pružate; informacije koje sakupljamo automatski i (kada zakon to dozvoljava) informacije koje dobijamo od trećih strana.

Koristimo ih po osnovu da imamo opravdani poslovni interes da analiziramo i poboljšamo naše poslovanje, naše proizvode, sisteme, procese, kancelarije, prodajna mesta, obuke, događaje, kontaktne tačke s privrednim društvom PMI, uređaje i informacije koje pružamo i da pozivamo druge da učestvuju u promociji proizvoda privrednog društva PMI, a pritom interesi ne nadjačavaju Vaše interese koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama itd.

Razumevanje vaših stavova, mišljenja i odluka

To će obično biti informacije koje sakupljamo iz javno dostupnih izvora trećih strana, kao što su veb stranice kompanije, internet pretraživanja ili na platformama društvenih medija kao što su LinkedIn, Facebook i Twitter ili koje dobijamo direktno od vas, kao što su vaši stavovi koje ste podelili s nama kao svoje javne stavove.

Koristimo ih uz obrazloženje da imamo legitiman poslovni interes da pratimo i procenjujemo stavove i odluke zainteresovanih strana i iscrtamo način na koji njihovi stavovi i odluke mogu uticati na PMI i njegovu industriju, a koji ne nadjačavaju Vaše interese koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama itd.

Kada se korišćenje informacija o Vama ne zasniva na jednom od gore navedenih pravnih osnova, ili kada to zakon zahteva, tražićemo Vašu saglasnost pre nego što obradimo informacije (takvi slučajevi će biti jasni iz konteksta).

U nekim slučajevima možemo koristiti informacije o Vama na načine koji nisu opisani u prethodnom tekstu. Kada je to slučaj, pružićemo dodatno obaveštenje o poverljivosti podataka gde će biti objašnjeno takvo korišćenje. Potrebno je da pročitate sva dopunska obaveštenja u vezi s ovim obaveštenjem.

S kim delimo informacije o Vama i u koje svrhe?

Informacije o Vama možemo podeliti s:

 • filijalama PMI;
 • trećim stranama koje obezbeđuju proizvode ili usluge filijalama PMI (kao što su profesionalni savetnici, provajderi platnih usluga, provajderi usluga isporuke, revizori i provajderi usluga informisanja);
 • pažljivo izabranim poslovnim partnerima i oglašivačima filijala PMI (u oblastima koje su povezane s našim proizvodima ili koje su u skladu s njihovim stilom i imidžom) tako da mogu da Vas kontaktiraju radi ponuda za koje smatraju da bi Vas zanimale u skladu s Vašim preferencijama, za trgovinske programe, obrazovne materijale i obuke; i
 • ostalim trećim stranama kada zakon to nalaže ili dozvoljava (kao što su državni organi; ministarstva i drugi profesionalni savetnici).

Informacije o vama delimo s drugim stranama samo u skladu s primenljivim zakonima. Stoga, tamo gde zakon zahteva Vašu saglasnost, mi ćemo je prvo tražiti.

Deljenje podataka s filijalama PMI

 • Informacije o Vama deliće se s upravom Philip Morris International Management SA (sa sedištem u Neuchâtelu u Švajcarskoj), mestom centralne administracije obrade ličnih podataka za filijale PMI. Informacije o Vama možda će se deliti i s centrom za IT usluge Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (sa sedištem u Lozani u Švajcarskoj), kao provajderom tehnoloških usluga za filijale PMI. Philip Morris International Management SA i (u meri u kojoj ima pristup) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl obrađuju informacije o Vama u sve svrhe koje su opisane u ovom obaveštenju.
 • Ako organizujemo poslovno putovanje (npr. ako posećujete drugu filijalu PMI), informacije o Vama možda će se deliti s filijalom PMI koja je naš regionalni centar poslovanja (ako to nije filijala PMI koja je prva prikupila informacije), za sve svrhe koje su opisane u ovom obaveštenju, filijalom PMI koja je regionalni centar poslovanja za filijalu PMI u koju putujete, filijalom PMI koju posećujete i filijalom PMI odgovornom za pitanja bezbednosti u vezi s poslovnim putovanjem.
 • Informacije o Vama mogu biti deljenje s drugom filijalom PMI koju kontaktirate ili s kojom poslujete (na primer, ako prodajete proizvode ili usluge drugim filijalama PMI ili putujete u drugu kancelariju PMI tokom trajanja poslovnog odnosa s filijalom PMI).

Više informacija o filijalama PMI i državama u kojima se nalaze možete pronaći ovde.

Dodatni elementi specifični za zemlju

Na osnovu zemlje u kojoj se nalazite, želimo da Vas upoznamo sa sledećim stvarima.

Ako se nalazite u Japanu, pročitajte više…

Ako se nalazite u Japanu, imajte na umu da informacije o vama, u svrhe opisane u ovom obaveštenju, delimo s drugim PMI filijalama na osnovu „zajedničkog korišćenja” prema japanskim zakonima o zaštiti podataka. Kada to uradimo, Philip Morris Japan Limited (PMJ) nastavlja odgovorno upravljati Vašim ličnim podacima i zahtevamo od onih s kojima delimo podatke da učine isto. Nadalje, ako se nalazite izvan Japana, preduzimamo razumne mere u skladu s relevantnim zakonima i propisima.

Deljenje podataka s trećim licima

 • Informacije o Vama možemo podeliti s trećim licima koji Vama ili filijalama PMI pružaju proizvode ili usluge (kao što su Vaš poslodavac, savetnici, provajderi platnih usluga, provajderi usluga dostave, trgovci na malo, instruktori za proizvode, provajderi usluga informisanja i provajderi provere godišta).
 • Informacije o Vama možemo da podelimo s pažljivo izabranim poslovnim partnerima koji predstavljaju treću stranu i oglašivačima filijala PMI, (u skladu s onom stvari koju možete dovesti u vezu s našim proizvodima, na primer, jer imaju sličan ili odgovarajući imidž, stil ili funkcionalnost) da bi mogli da Vas kontaktiraju radi proizvoda, usluga ili promocija za koje smatraju da bi mogle da Vas interesuju u skladu s Vašim preferencijama.
 • Informacije o Vama možemo da podelimo s ostalim trećim stranama, kada zakon to nalaže ili dozvoljava, na primer: s regulatornim telima; državnim organima; kao odgovor na zahtev organa ili drugih državnih zvaničnika za sprovođenje zakona; kada smatramo da je otkrivanje neophodno ili adekvatno radi sprečavanja fizičke štete ili finansijskog gubitka u vezi s istragom o stvarnoj nelegalnoj aktivnosti ili onoj na koju se sumnja; i u kontekstu restrukturiranja organizacije.
 • Ako organizujemo poslovno putovanje (npr. kada posećujete drugu filijalu PMI), informacije o Vama možemo deliti s trećim stranama koje organizuju putovanje, pružaju usluge prevoza ili putovanja, kao što su turistički agenti, provajderi usluge rezervisanja smeštaja preko interneta, agenti za kupovinu karata, avio-kompanije, kompanije za iznajmljivanje automobila, provajderi železničkih usluga i hoteli. Ove treće strane će koristiti informacije o Vama za njihove potrebe (na primer, za ispunjavanje njihove obaveze pružanja usluge prevoza ili smeštaja) i trebalo bi da se upoznate s njihovim obaveštenjem o privatnosti podataka da biste saznali više o načinu na koji oni koriste informacije o Vama.

Gde bi informacije o Vama mogle da se pošalju?

Kao što je slučaj s bilo kojom multinacionalnom organizacijom, tako i filijale PMI prenose informacije širom sveta. Prema tome, i informacije o Vama mogu da se prenose širom sveta (ukoliko su informacije o Vama prikupljene u Evropskoj ekonomskoj zoni („EEZ”) to znači da informacije o Vama mogu da se prenesu i van te zone; ako ste u Australiji, vaše informacije mogu da se prenesu izvan Australije.

Kada koristimo informacije na način koji je opisan u ovom obaveštenju, informacije o Vama mogu se preneti unutar ili van države ili teritorije gde su sakupljene, uključujući i državu ili teritoriju koja nema jednake standarde zaštite podataka.

Filijale PMI u okviru Evropske ekonomske zone („EEZ") će prenositi lične podatke filijalama PMI van EEZ, na primer, da bi olakšali operacije u vezi s globalnim poslovanjem. U svim slučajevima, prenos će biti:

 • zasnovan na Odluci Evropske komisije o adekvatnosti;
 • podlegati odgovarajućim zaštitnim merama, na primer Tipskim ugovorima EU, ili obavezujućim, ili
 • biti neophodan za ispunjavanje obaveza iz ugovora između Vas i nas (ili sprovođenje predugovornih mera preduzetih na Vaš zahtev) ili za zaključenje ili ispunjenje ugovora koji je zaključen u Vašem interesu između nas i treće strane, kao na primer u vezi s organizacijom putovanja.

U svakom slučaju, odgovarajuće mere bezbednosti za zaštitu ličnih podatka primenjivaće se u tim državama i na tim teritorijama u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka.

Naši provajderi usluga se nalaze u mnogim zemljama širom sveta, uključujući posebno EEZ, Švajcarsku, SAD, Kanadu, Indiju, Filipine, Indoneziju i Australiju.

Kako štitimo informacije o Vama?

Sprovodimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bismo zaštitili lične informacije koje štitimo od neovlašćenog otkrivanja, korišćenja, izmene ili uništavanja. Kada je potrebno, koristimo šifrovanje i druge tehnologije koje mogu da pomognu u čuvanju informacija koje pružate. Takođe tražimo od naših provajdera usluga da poštuju stroge zahteve o poverljivosti i bezbednosti podataka.

Koliko dugo ćemo zadržavati informacije o Vama?

Informacije o Vama ćemo zadržati na period koji je neophodan da ispunimo svrhe u koje su te informacije sakupljene. Nakon toga izbrisaćemo informacije. Taj vremenski period može da varira u zavisnosti od svrha u koje su informacije sakupljene. Napominjemo da u nekim okolnostima imate pravo da od nas zatražite da izbrišemo informacije. Takođe, nekada smo po zakonu dužni da zadržimo informacije, na primer, u poreske ili računovodstvene svrhe.

Podatke obično zadržavamo na osnovu kriterijuma koji su opisani u sledećoj tabeli:

Vrsta

Objašnjenje/uobičajeni kriterijumi čuvanja

 • zapisi u bazi podataka

Ako ste fizičko lice koje nam pruža usluge (bilo neposredno ili za Vašeg poslodavca), većina informacija u Vašem profilu se čuva tokom trajanja našeg poslovnog odnosa s Vama; na primer, dok nam pružate usluge, kupujete proizvode, koristite digitalne kontaktne tačke ili odgovarate na našu komunikaciju. Međutim, neki elementi Vašeg marketinškog profila, kao što je istorija kupovina, prirodno zastare nakon određenog vremenskog perioda, tako da ih brišemo automatski nakon definisanih perioda u zavisnosti od svrha za koje smo ih primili.

 • poslovna evidencija i evidencija o plaćanju

Vodimo evidenciju o fakturama, prodajama, kupovinama, o obavljenim i primljenim uplatama, kao i prateća dokumenta (kao što su ugovori i e-poruke) u skladu s poreskim zahtevima i zahtevima privrednog društva, najčešće u trajanju od 11 godina. Takođe, vodimo i evidenciju provera dobavljača na vreme koje je potrebno da bi se ispunile pravne i regulatorne obaveze.

 • evidencija o posetiocima

Ako posetite naše objekte, evidencije o posetiocima se obično čuvaju samo nekoliko meseci.

 • video nadzor

Ako posetite naše objekte, snimci video nadzora čuvaju se najčešće samo nekoliko dana do nekoliko nedelja u zavisnosti od konkretne svrhe snimka.

 • kupovine i garancija

Ukoliko kupujete robu, zadržaćemo podatke o tome na period neophodan za dovršavanje prodaje i da bismo ispunili pravne obaveze (na primer, u poreske svrhe i radi vođenje računovodstvene evidencije). Ako se prijavite i za garanciju za neki proizvod privrednog društva PMI, podatke o tome ćemo zadržati na period na koji se odnosi garancija.

 • briga o kupcu

Ako kontaktirate centar za brigu o kupcima, napravićemo evidenciju o Vašem upitu i zadržaćemo je sve dok je relevantna za naš odnos, na primer, ako je potrebno da zamenimo uređaj koji je pod garancijom. Druge evidencije o brizi o kupcu (na primer, automatski snimak telefonskog razgovora u kom od nas tražite da Vas povežemo s maloprodajnim mestom) mogu biti relevantne samo dok se ne naprave trajnije evidencije i zadržaćemo ih samo privremeno.

 • evidencija o sistemskoj reviziji

Evidencije sistemske revizije obično se zadržavaju u periodu od 18 meseci.

 • analitika poslovanja

Podaci analitike poslovanja obično se prikupljaju automatski kada koristite kontaktne tačke s privrednim društvom PMI i postaju anonimni/agregatni ubrzo nakon toga.

Koja su Vaša prava i mogućnosti?

Vi možete da imate neka ili sva od sledećih prava koja se tiču informacija koje posedujemo o Vama:

 • da zahtevate da Vam omogućimo pristup informacijama;
 • da zahtevate od nas ispravljanje, ažuriranje ili brisanje informacija;
 • da zahtevate od nas ograničenje korišćenja tih informacija u određenim okolnostima;
 • da podnesete prigovor na naše korišćenje tih informacija u određenim okolnostima;
 • da povučete saglasnosti na naše korišćenje tih informacija;
 • prenosivost informacija u određenim okolnostima;
 • opredeljenje da ih ne koristimo za direktan marketing; i
 • podnošenje žalbe nadzornom organu u Vašoj državi (ako organ postoji).

Nudimo Vam jednostavne načine da iskoristite svoja prava, kao što su veze za „otkazivanje pretplate“ ili davanje adrese za kontakt u porukama koje dobijate ili korišćenje kontakta iz pasusa pod nazivom „Koga da kontaktirate ako imate pitanja?" na kraju ovog obaveštenja.

Neke aplikacije za mobilne telefone koje nudimo mogu da šalju prosleđene poruke, na primer o novim proizvodima ili uslugama. Te poruke možete da onemogućite preko postavki na Vašem telefonu ili na aplikaciji.

Prava koja imate zavise od zakona Vaše zemlje. Ako ste u Evropskoj ekonomskoj zoni, imaćete prava navedena u tabeli ispod. Ako ste negde drugde, možete nas kontaktirati (pogledajte odeljak „Koga da kontaktirate ako imate pitanja?“ na kraju ovog obaveštenja) da biste saznali više.

Prava u vezi s informacijama o Vama koje posedujemo

Detaljnije (napomena: na sva ova prava primenjuju se određena pravna ograničenja)

 • da zahtevate od nas da Vam omogućimo pristup podacima

To je potvrda sledećeg:

 • da li obrađujemo informacije o Vama ili ne;
 • naše ime i kontakt podatke;
 • svrhe obrade;
 • kategorija datih informacija;
 • kategorije lica s kojima delimo informacije i, u slučaju kada je neko lice van EEZ i nema koristi od Odluka Evropske komisije o adekvatnosti, odgovarajućih zaštitnih mera za zaštitu informacija;
 • (ukoliko ih posedujemo) izvora informacija ukoliko ih nismo pribavili od Vas;
 • (u meri u kojoj to obavljamo, o čemu ćete biti obavešteni) postojanja automatskog donošenja odluka, uključujući i profilisanje, čiji je rezultat pravno dejstvo koje se tiče Vas ili ima značajan uticaj na Vas na sličan način i informacije o logici koja stoji iza toga, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade po Vas; i
 • kriterijuma za određivanje perioda na koji ćemo skladištiti informacije.

Na Vaš zahtev dostavićemo Vam primerak informacija o Vama koje koristimo (ukoliko to ne utiče na prava i slobode drugih).

 • da zahtevate od nas ispravljanje ili ažuriranje informacija

To važi ukoliko informacije koje posedujemo nisu tačne ili potpune.

 • da zahtevate od nas brisanje podataka

To važi ukoliko:

 • informacije koje imamo više nisu neophodne za svrhe u koje ih koristimo;
 • informacije koristimo na osnovu Vaše saglasnosti, a Vi povučete saglasnost (u tom slučaju imaćemo u vidu da Vas više ne kontaktiramo, osim ako nam kažete da želite da izbrišemo sve informacije o Vama i u tom slučaju ćemo poštovati Vaše želje);
 • koristimo informacije na osnovu opravdanog interesa i smatramo da, nakon Vašeg prigovora, nemamo preovlađujući interes u daljem korišćenju informacija;
 • informacije su nezakonito pribavljene ili korišćene; ili
 • ima potrebe za ispunjenjem zakonske obaveze.
 • da zahtevate od nas ograničenje obrade informacija

To pravo važi, dok preispitamo Vaš slučaj, ukoliko:

 • osporavate tačnost informacija koje koristimo; ili
 • podneli ste prigovor na to što koristimo informacije na osnovu opravdanog interesa

(ukoliko iskoristite svoje pravo u tom slučaju, obavestićemo Vas pre nego što ponovo upotrebimo informacije).

To pravo važi i u sledećim slučajevima:

 • naše korišćenje podataka je nezakonito, a Vi se protivite brisanju podataka; ili
 • ukoliko nama ti podaci više nisu potrebni, ali ih Vi zatražite da biste sakupili dokaze.
 • da podnesete prigovor na obradu informacija

U ovom slučaju imate dva prava:

(i) ukoliko koristimo informacije o Vama za direktni marketing: možete da se „povučete“ (bez potrebe da to opravdavate), a mi ćemo ispuniti Vaš zahtev; i

(ii) ukoliko koristimo informacije o Vama na osnovu opravdanog interesa u svrhe koje nisu direktni marketing, možete da podnesete prigovor na korišćenje informacija u te svrhe uz davanje objašnjenja Vaše konkretne situacije i uzećemo u obzir Vaš prigovor.

 • na povlačenje saglasnosti za korišćenje informacija

To važi ukoliko je pravni osnov po kom koristimo informacije o Vama saglasnost. Ti slučajevi će biti jasni iz konteksta.

 • na prenosivost podataka

Ako:

(i) ste nam Vi dali podatke; i

(ii) koristimo podatke pomoću automatskih sredstava na osnovu Vaše saglasnosti ili ispunjenja ugovornih obaveza prema Vama,

onda imate pravo da dobijete te podatke od nas u uobičajenom formatu i pravo da tražite od nas da prenesemo podatke drugom licu ukoliko smo u mogućnosti da to izvedemo u tehničkom smislu.

 • na podnošenje žalbe nadzornom organu u Vašoj državi

Svaka zemlja iz Evropske ekonomske zone mora da obezbedi jedan ili više javnih organa u te svrhe.

Detalje o tome kako da ih kontaktirate možete pronaći ovde:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Za ostale države videti veb sajt organa koji je nadležan u Vašoj državi.

Dodatne napomene u određenim državama

U zavisnosti od Vaše države, možda imate neka dodatna prava.

Ako se nalazite u Francuskoj, pročitajte više

 • Ako se nalazite u Francuskoj, imate prava da nam date uputstva u vezi s informacijama koje posedujemo o Vama u slučaju Vaše smrti (konkretno, da li treba da ih čuvamo ili izbrišemo i da li drugi imaju pravo da ih vide). Možete:
 1. da izdate opšta uputstva provajderu digitalnih usluga koji je registrovan kod francuskog nadzornog organa za zaštitu podataka (pod nazivom „CNIL“) (ta uputstva važe za svako korišćenje informacija o Vama); ili
 2. da nam date konkretna uputstva koja važe samo za naše korišćenje informacija o Vama.

Vaša uputstva mogu da sadrže zahtev da prenesemo informacije o Vama trećim stranama (ali u slučajevima kada sadrže informacije o drugima, naša je dužnost da poštujemo i njihova prava na poverljivost podataka, pa prema tome možda ne budemo u mogućnosti da doslovno pratimo Vaša uputstva). Možete da imenujete treću stranu koja će biti odgovorna da se postara da su Vaša uputstva ispoštovana. Ukoliko ne imenujete treću stranu na taj način, Vaši naslednici će (osim ako navedete drugačije u svojim uputstvima) imati pravo da ostvare Vaša prava nad informacijama o Vama nakon Vaše smrti:

 1. da bismo upravljali Vašom zaostavštinom (u tom slučaju Vaši pravni naslednici će moći da pristupe informacijama o Vama kako bi identifikovali i dobili informacije koje mogu biti korisne za upravljanje zaostavštinom, uključujući i eventualna digitalna dobra ili podatke koji se mogu smatrati porodičnom uspomenom, a koja se može preneti na naslednike); i
 2. da biste bili sigurni da strane koje koriste informacije o Vama uzimaju u obzir Vašu smrt (na primer zatvaranjem naloga, ograničavanjem korišćenja ili ažuriranja informacija o Vama).

Možete da izmenite i dopunite ili opozovete svoja uputstva u bilo koje doba. Za više informacija o obradi informacija o Vama u slučaju Vaše smrti, pogledajte član 40-1. zakona 78-17 od 6.1.1978. godine. U slučaju smrti, podrazumeva se da ćete prestati da koristite svoj nalog, a mi ćemo izbrisati informacije o Vama u skladu s našim politikama zadržavanja (pogledajte pasus „Koliko dugo ćemo zadržati informacije o Vama?" za više informacija).

Ako se nalazite u Australiji, pročitajte više…

 • Ako se nalazite u Australiji, sledeće dodatne informacije se odnose na Vas:
 1. ako nam ne date svoje lične podatke, možda nećemo biti u mogućnosti (ako je primenljivo) da vam pružimo informacije, proizvode ili usluge koje tražite; ili da stupimo ili upravljamo komercijalnim ili poslovnim odnosom s Vama (ili Vašim poslodavcem); i
 2. naše Smernice privatnosti (dostupne na https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) objašnjavaju: (i) kako možete da pristupite i ispravite lične podatke koje imamo o vama; (ii) kako možete da uložite žalbu u vezi s našim postupanjem s Vašim ličnim podacima; i (iii) kako ćemo postupati s bilo kojom žalbom.

Koga da kontaktirate ako imate pitanja?

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite da ostvarite neka od svojih prava, možete naći podatke za kontaktiranje relevantne filijale PMI i ukoliko je to moguće, službenika za zaštitu podataka, ovde. Podatke za kontaktiranje ćete takođe dobiti u svakoj poruci koju Vam filijala PMI pošalje.

Ukoliko u Vašoj državi postoji organ za zaštitu podataka, imate pravo da ga kontaktirate ukoliko imate bilo kakva pitanja ili razloge za zabrinutost. Ukoliko relevantna filijala PMI ne može da odgovori na Vaše pitanje ili reši Vaš razlog za zabrinutost, takođe imate pravo na pravno sredstvo pred nacionalnim sudom.

Izmene ovog obaveštenja

Ovo obaveštenje možemo povremeno ažurirati (kao i sva dopunska obaveštenja o poverljivosti podataka). Ako zakon to zahteva, obavestićemo Vas o izmenama; nadalje, tamo gde zakon to zahteva, mi ćemo takođe dobiti vašu saglasnost za izmene.

Poslednja izmena 01. jun 2021. Prethodne verzije ovog obaveštenja možete da nađete ovde.