Ko smo mi?

Mi smo član privrednog društva Philip Morris International. Informacije o nama (ime, adresa itd.) dobićete zasebno u trenutku (ili radi potvrde) prikupljanja informacija o Vama,  na primer, u obaveštenju na aplikaciji, internet stranici, elektronskoj pošti, ili u sms-u, koji sadrže link koji vodi ka ovom obaveštenju.

 • PMI: Philip Morris International, vodeća međunarodna grupa u duvanskoj industriji. Obuhvata više privrednih društava ili „filijala“.
 • Filijala privrednog društva PMI: Svaka članica grupe privrednih društava Philip Morris International predstavlja „Povezani subjekt sa privrednim društvom PMI“. Reč „mi“ (ili „nas“ ili „nama“) odnosi se na filijalu privrednog društva PMI koja je prva sakupila informacije o Vama.
 • Proizvod privrednog društva PMI: predstavlja naš proizvod ili proizvod neke druge filijale privrednog društva PMI.

Na koji način prikupljamo informacije o Vama?

Informacije o Vama možemo prikupiti na razne načine.

 • Informacije nam možete dati neposredno (na primer, kada posetite naše prostorije i predstavite se, popunite obrazac ili nas pozovete).
 • Informacije možemo prikupiti automatski (na primer, kada koristite aplikaciju ili internet stranicu privrednog društva PMI, putem video nadzora na ulazima u zgrade, izlazima i platformama za utovar).
 • Informacije možemo dobiti od treće strane (na primer od kolega, Vašeg poslodavca).

Svi načini na koje možete da stupite u kontakt sa nama u ovom obaveštenju se nazivaju „kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI“. Kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI mogu biti fizičke (maloprodajna mesta i događaji) i digitalne (aplikacije i internet stranice).

Jedan od načina prikupljanja informacije je kada nam ih neposredno pružate. Ovo se obično dešava kada:

 • se prijavite da budete član naše baze podataka (na primer ukoliko se registrujete za prijem obaveštenja putem elektronske pošte);
 • postavite sadržaj na digitalnoj kontaktnoj tački sa privrednim društvom PMI;
 • nas kontaktirate preko kontaktne tačke putem elektronske pošte i telefona; ili
 • učestvujete u anketama privrednog društva PMI.

 

Informacije o Vama možemo da prikupljamo i automatski. Ovo se obično dešava kada:

 • komunicirate sa nama (na primer preko telefona ili kontaktne tačke);
 • koristite kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI (npr. preko mehanizama za praćenje na aplikaciji ili internet );

Informacije o Vama možemo da prikupimo i automatski preko kolačića i sličnih tehnologija za praćenje na digitalnim kontaktnim tačkama sa privrednim društvom PMI. Konkretni kolačići i tehnologije koje se koriste zavise od date kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI. Kako biste saznali više o kolačićima (uključujući i kolačiće Google analitike) i sličnim tehnologijama koje se koriste na kontaktnim tačkama, uključujući i informacije o tome kako možete da prihvatite ili odbijete kolačiće, pogledajte obaveštenje o kolačićima koje je dostupno na toj kontaktnoj tački ili koje je dostupno preko nje.

Kada je to zakonski dozvoljeno,  možemo prikupljati informacije o Vama preko trećih strana. To može da uključuje informacije koje su međusobno delili povezani subjekti sa privrednim društvom PMI.

Takođe, možemo da prikupljamo informacije i u drugim kontekstima koji će Vam biti jasni u datom trenutku.

Koje informacije o Vama prikupljamo?

Možemo da prikupljamo razne vrste informacija o Vama:

 • informacije o Vašim posetama našim kancelarijama, prodajnim mestima i događajima
 • informacije koje pružite prilikom poziva upućenim telefonskim centralama i pozivnim centrima
 • informacije koje nam dajete kada postavljate sadržaje na digitalnoj kontaktnoj tački sa privrednim društvom PMI
 • informacije o tome šta volite i koja su Vaša interesovanja
 • informacije neophodne za proveru Vašeg identiteta i godišta

Informacije koje neposredno prikupljamo od Vas biće očigledne iz konteksta u kojem nam iste dajete. Na primer:

 • ukoliko pošaljete sadržaj na digitalnoj kontaktnoj tački sa privrednim društvom PMI, pružate informacije o svom imenu, korisničkom imenu, kontaktu, slici, lokaciji, interesovanjima i preferencijama;
 • možete da pružite informacije o tome šta volite i koja su Vaša interesovanja kako bismo poboljšali Vaš utisak kada nas posetite;
 • možemo da prikupimo informacije pomoću kojih možemo da potvrdimo Vaš identitet i godište, na primer kopiju identifikacionog dokumenta ili sliku Vašeg lica.

  Informacije koje prikupljamo automatski uopšteno se tiču:

 • detalja o Vašoj poseti ili pozivu (kao na primer vreme i trajanje);
 • bezbednosne informacije nastale prilikom Vaše posete našim prostorijama (na primer putem snimaka video nadzora i dnevnika poseta prostorijama);
 • Vaše upotrebe digitalnih kontaktnih mesta sa privrednim društvom PMI (kao na primer internet stranice koje posećujete, stranica sa koje ste došli i stranica koju ste posetili nakon odjavljivanja, termini za pretragu koje ste uneli ili linkovi na koje ste kliknuli u okviru kontaktnog mesta); i
 • Vašeg uređaja (kao što je Vaša IP adresa ili jedinstveni identifikator uređaja, podaci o lokaciji, detalji o eventualnim kolačićima koje smo uskladištili na Vašem uređaju).

Informacije koje prikupljamo od trećih strana se generalno sastoje od informacija prikupljenih od Vaših kolega i poslodavca, na primer o Vašoj planiranoj poseti našim kancelarijama.

U koje svrhe koristimo informacije o Vama i po kom pravnom osnovu?

U ovom odeljku opisane su svrhe u koje koristimo lične podatke. Međutim, budući da je ovo globalno obaveštenje, kada zakoni pojedinih država ograničavaju ili zabranjuju određene aktivnosti opisane u ovom obaveštenju, nećemo koristiti informacije o Vama u te svrhe u tim državama.

U skladu sa tim, informacije o Vama koristimo u sledeće svrhe:

 • da bismo Vam omogućili korišćenje kontaktnih tačaka
 • da bismo Vas identifikovali, u cilju održavanja bezbednosti, kada posećujete naše prostorije
 • za pitanja opšte poslovne administracije i podrške svemu gore navedenom, uključujući i upravljanje Vašim nalozima, omogućavanje da koristite kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI, za korespodenciju sa Vama, upravljanje Vašim sastancima sa nama ili sa podrškom za naše proizvode i usluge, prilagođavanje iskustva sa kontaktnim tačkama Vašim potrebama, i za administraciju i rešavanje problema
 • radi analitike poslovanja i unapređenja istog, uključujući i unapređenje proizvoda privrednog društva PMI, kancelarija, procesa, prodajnih mesta i događaja
 • u druge svrhe o kojima Vas obaveštavamo ili koje će biti jasne iz konteksta u trenutku kada se informacije o Vama prvi put prikupe

  Pravni osnov za naše korišćenje informacija o Vama je jedan od navedenih (što je detaljnije objašnjeno u odeljku „više informacija“):

 • usklađivanje sa pravnim obavezama kojima podležemo;
 • ispunjenje ugovora čija ste ugovorna strana;
 • opravdani poslovni interes koga ne nadjačavaju Vaši interesi za čuvanjem podataka;
 • kada ništa od pomenutog nije primenljivo, Vaša saglasnost (koju ćemo tražiti pre nego što obradimo informacije).

Svrhe u koje koristimo informacije o Vama uz odgovarajuće metode prikupljanja i pravnim osnovom za upotrebu su:

Svrha
Način prikupljanja i pravni osnov za obradu

Omogućavanje korišćenja kontaktnih tačaka, saopštenja za medije i obaveštenja elektronskom poštom

 • omogućiti Vam korišćenje kontaktnih tačaka sa privrednim društvom PMI (na primer, omogućiti Vam da ostanete ulogovani u odeljku kontaktne tačke koja je rezervisanasamo za autorizovane korisnike, upravljanje Vašim odabirom jezika korišćenja)
 • personalizacija Vašeg iskustva sa kontaktnim tačkama privrednog društva PMI (na primer, personalizacija Vaših poseta, uz pozdrav ili sugestiju koja bi Vas možda interesovala)
 • administracija i rešavanje problema

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (na primer, Vaše ime i kontakt i detalji sa društvenih mreža) i informacija koje prikupljamo automatski (na primer, korišćenjem tehnologije za nadgledanje korišćenja kontaktnih tačaka sa privrednim društvom PMI).

Koristimo ih po osnovu da imamo opravdani poslovni interes da poslujemo koristeći kontaktne tačke, kao i da personalizujemo Vaše iskustvo, na načine koji ne nadjačavaju Vaše interese, prava i slobode na zaštitu informacija o sebi.

Da bismo Vas identifikovali, kao i u bezbednosne svrhe

 • kada posetite naše prostorije, mi koristimo informacije o Vama da bismo Vas identifikovali i pospešili bezbednost naših prostorija

To je obično kombinacija informacija koje nam pružate (na primer, Vaše ime i kontakt, i ostali detalji koji služe Vašoj identifikaciji) i informacija koje prikupljamo automatski (na primer, korišćenje tehnologije video nadzora za monitoring kretanja u određenim delovima naših prostorija).

Koristimo ih jer imamo opravdani interes da Vas identifikujemo i održavamo bezbednost u našim prostorijama, na načine koji ne nadjačavaju Vaše interese, prava i slobode na zaštitu informacija o sebi.

Poslovna administracija

 • opšte upravljanje organizacionom strukturom i vođenje poslovnih knjiga
 • administracija i vođenje evidencije o posetiocima
 • sprovođenje i vođenje događaja
 • dopisivanja u vezi sa našim odnosom sa Vama, uključujući i bavljenje Vašim upitima i zahtevima
 • upravljanje Vašim sastancima sa nama
 • razvoj, sprovođenje i održavanje IT sistema i upravljanje njima
 • održavanje bezbednosti sistema, uređaja i objekata
 • upravljanje bazama podataka sa kontaktima i alatkama za saradnju
 • stvaranje sigurnog radnog okruženja
 • održavanje bezbednosti i sigurnosti osoblja, klijenata, dobavljača, posetilaca povezanih subjekata sa privrednim društvom PMI, kao i imovine koja pripada njima

Te informacije nam obično pružate Vi neposredno ili ih dobijamo preko Vašeg poslodavca.

Koristimo ih jer imamo opravdani poslovni interes u poslovanju, upravljanju našim odnosom sa Vama ili Vašim poslodavcem i održavanju bezbednosti i integriteta naših objekata i IT sistema, a da pritom taj interes, koji podrazumeva pravo i slobodu da upotreba informacija o Vama bude ograničena, ne nadjača naš interes.

Nadgledanje bezbednosti i sistema

 • utvrđivanje verodostojnosti, kontrola evidencija i pristup njima kada je to potrebno
 • nadgledanje sistema, uređaja, interneta i elektronske pošte privrednog društva PMI za koje Vam je omogućen pristup
 • nadgledanje pristupa prostorijama privrednog društva PMI, isporuka povezanim subjektima sa privrednim društvom PMI i procesa vezanih za bezbednost u našim prostorijama

Te informacije se skupljaju automatski raznim sredstvima kao što su automatizovani sistemi i uređaji za nadzor i sisitemi za video nadzor i audio snimci u našim prostorijama.

Koristimo ih jer imamo opravdani poslovni interes u obezbeđivanju poverljivosti, integriteta i bezbednosti naše fizičke i digitalne infrastrukture i prostorija, a da pritom Vaši interesi, koji podrazumevaju pravo i slobodu na zaštitu informacija o Vama ne nadjačavaju naš interes.

Analitika i unapređenje poslovanja

 • za analitiku i unapređanje poslovanja (uključujući i naše kancelarije, za proizvode privrednog društva PMI, prodajna mesta koja prodaju proizvode privrednog društva PMI, događaje, digitalne kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI i informacije koje mi (ili sa nama povezani subjekti) pružamo našim klijentima).

To obično podrazumeva kombinaciju informacija koje nam Vi sami pružate; informacija koje prikupljamo automatski; i (kada zakon to dozvoljava) informacija koje dobijamo od trećih strana.

Koristimo ih po osnovu da imamo opravdani poslovni interes da analiziramo i poboljšamo naše poslovanje, naše proizvode, kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI, prodajna mesta i događaje, da pozivamo druge da učestvuju u promociji prozvoda privrednog društva PMI, a da taj interes nije nadjačan pravom i slobodom koje imate na zaštitu informacija o vama.

Kada se korišćenje informacija o Vama ne zasniva na jednom od pomenutih pravnih osnova, tražićemo Vašu saglasnost pre nego što obradimo informacije (takvi slučajevi će biti jasni iz konteksta).

U nekim slučajevima možemo koristiti informacije o Vama na načine koji nisu opisani u prethodnom tekstu. Kada je to slučaj, pružićemo dodatno obaveštenje o poverljivosti podataka gde će biti objašnjena takva upotreba. Svaki eventualni dodatak obaveštenju treba da pročitate zajedno sa ovim obaveštenjem.

Sa kim delimo informacije o Vama i u koje svrhe?

Informacije o Vama možemo podeliti sa:

 • filijalama PMI;
 • trećim stranama koje obezbeđuju proizvode ili usluge filijalama PMI ili Vama, i
 • ostalim trećim stranama kada zakon to nalaže ili dozvoljava.

Deljenje podataka sa ostalim filijalama PMI

 • Informacije o Vama deliće se sa upravom Philip Morris International Management SA (sa sedištem u Lozani u Švajcarskoj), mestom centralne administracije obrade ličnih podataka za filijale privrednog društva PMI. Philip Morris International Management SA obrađuje informacije o Vama u sve svrhe koje su opisane u ovom obaveštenju.
 • Informacije o Vama se mogu podeliti sa bilo kojom drugom filijalom privrednog društva PMI koja je možda uključena u upravljanje prostorijama koje posećujete ili događajima kojima prisustvujete (na primer, ukoliko su različite filijale zadužene za različite aspekte Vaše posete ili događaja kome prisustvujete) sve u cilju unapređenja Vašeg iskustva.

Više informacija o filijalama PMI i o državama gde se nalaze možete pronaći ovde.

Deljenje podataka sa trećim stranama

 • Informacije o Vama možemo podeliti sa trećim stranama koje Vama ili filijalama PMI pružaju proizvode ili usluge (kao što su savetnici, trgovci na malo, pružaoci usluga informisanja i pružaoci provere identiteta).
 • Informacije o Vama možemo podeliti sa ostalim trećim stranama, kada zakon to nalaže ili dozvoljava, na primer: sa regulatornim telima, državnim organima, kao odgovor na zahtev organa ili drugih državnih službenika za sprovođenje zakona, kada smatramo da je otkrivanje neophodno ili adekvatno radi sprečavanja fizičke štete ili finansijskog gubitka ili u vezi sa istragom o stvarnoj nelegalnoj aktivnosti ili onoj na koju se sumnja, i u kontekstu restrukturiranja organizacije.

Gde bi informacije o Vama mogle da se pošalju?

Kao što je slučaj sa bilo kojom multinacionalnom organizacijom, tako i filijale PMI prenose informacije širom sveta. Prema tome, i informacije o Vama mogu se prenositi širom sveta (ukoliko su informacije o Vama prikupljene u okviru Evropske ekonomske zone, to znači da informacije o Vama mogu da se prenesu i van te zone).

Kada koristimo informacije na način koji je opisan u ovom obaveštenju, informacije o Vama mogu se preneti ili unutar ili van države ili teritorije gde su prikupljene, uključujući i državu ili teritoriju koja nema jednake standarde o zaštiti podataka.

Na primer, filijale PMI u okviru Evropske ekonomske zone („EEZ“) mogu preneti lične informacije filijalama PMI van EEZ. U svim slučajevima, taj prenos će:

 • biti zasnovan na Odluci Evropske komisije o primerenosti;
 • podlegati odgovarajućim zaštitnim merama, na primer Tipskim ugovorima EU; ili
 • biti neophodan za ispunjavanje obaveza iz ugovora između Vas i nas (ili sprovođenje predugovornih mera preduzetih na Vaš zahtev) ili za zaključenje ili ispunjenje ugovora koji je zaključen u Vašem interesu između nas i treće strane, kao na primer u vezi sa organizovanjem putovanja.

U svakom slučaju, odgovarajuće mere bezbednosti za zaštitu ličnih podataka primenjivaće se u tim državama i na tim teritorijama u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

Kako štitimo informacije o Vama?

Sprovodimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bismo zaštitili lične informacije od neovlašćenog otkrivanja, uništenja ili neovlašćene upotrebe ili izmene. Kada je potrebno, koristimo šifrovanje i druge tehnologije koje mogu da pomognu u čuvanju informacija koje pružate. Takođe tražimo od naših pružaoca usluga da poštuju stroge zahteve o poverljivosti i bezbednosti podataka.

Koliko dugo ćemo zadržati informacije o Vama?

Informacije o Vama ćemo zadržati za vreme koje je neophodno da ispunimo svrhe u koje su te informacije prikupljene. Nakon toga izbrisaćemo informacije. Taj vremenski period može da varira u zavisnosti od svrha u koje su informacije prikupljene. Napominjemo da u nekim okolnostima imate pravo da od nas tražite da izbrišemo informacije. Takođe, nekada smo po zakonu dužni da zadržimo informacije, na primer, u poreske ili računovodstvene svrhe.

Podatke obično zadržavamo na osnovu kriterijuma opisanih u sledećoj tabeli:

 Tip
 Objašnjenje / tipični kriterijumi zadržavanja
 • podaci iz baze podataka

Ukoliko ste se prijavili za prijem obaveštenja elektronskom poštom (i slično) ili za korišćenje digitalnih kontaktnih tačaka sa privrednim društvom PMI, većina informacija na Vašem profilu se čuva tokom trajanja perioda dok primate obaveštenja, ili koristite digitalne kontaktne tačke, ili odgovarate na našu komunikaciju. Međutim, neki elementi na Vašem profilu, kao što je istorija korišćenja digitalnih kontaktnih tačaka, prirodno zastare nakon određenog perioda, tako da ih automatski brišemo nakon definisanog perioda prilagođenog svrsi zbog koje smo ih sakupili.

 • evidencija o posetiocima

Ukoliko posetite naše objekte, evidencije o posetiocima se čuvaju svega nekoliko meseci.

 • video nadzor

Ako posetite naše objekte, snimci video nadzora čuvaju se najčešće samo nekoliko dana do nekoliko nedelja u zavisnosti od konkretne svrhe snimka.

 • evidencija o sistemskoj reviziji

Evidencije sistemske revizije obično se zadržavaju u periodu od nekoliko meseci.

 • analitika poslovanja

Podaci analitike poslovanja obično se prikupljaju automatski kada koristite kontaktne tačke sa privrednim društvom PMI i postaju anonimni/agregatni ubrzo nakon toga.

Koja su Vaša prava i mogućnosti?

Možete imati neka ili sva od sledećih prava koja se tiču informacija koje posedujemo o Vama:

 • zahtev da Vam omogućimo pristup tim informacijama
 • zahtev za ispravljanje, ažuriranje ili brisanje tih informacija
 • zahtev za ograničenje naše upotrebe tih informacija u određenim okolnostima
 • prigovor na naše korišćenje tih informacija u određenim okolnostima
 • povlačenje saglasnosti za naše korišćenje tih informacija
 • prenosivost podataka u određenim okolnostima
 • opredeljenje da ih ne koristimo za direktni marketing i
 • podnošenje žalbe nadzornom organu u Vašoj državi (ukoliko on postoji)

Nudimo Vam jednostavne načine da ostvarite ta prava, kao što su linkovi za „otkazivanje pretplate“ ili davanje adrese za kontakt u porukama koje dobijate .

Neke aplikacije za mobilne telefone koje nudimo mogu da šalju prosleđene poruke, na primer o novim proizvodima ili uslugama. Te poruke možete da onemogućite preko postavki na Vašem telefonu ili na aplikaciji.

Prava koja imate zavise od zakona u Vašoj državi. Ukoliko ste iz Evropske ekonomske zone, imaćete prava koja su navedena u sledećoj tabeli. Ukoliko niste iz te zone, možete da nas kontaktirate (pogledajte pasus „Koga da kontaktirate ako imate pitanja?“ na kraju ovog obaveštenja) za više informacija.

 Prava u vezi sa informacijama o Vama koje posedujemo
 Detaljnije (napomena: na sva ova prava primenjuju se određena pravna ograničenja) 
 • na zahtev da Vam omogućimo pristup informacijama

To je potvrda sledećeg:

 • da li obrađujemo informacije o Vama ili ne
 • našeg imena i kontakt podataka
 • svrhe obrade
 • kategorija datih informacija
 • kategorija lica sa kojima delimo informacije i, u slučaju kada je neko lice van EEZ i nema koristi od Odluke Evropske komisije o primerenosti, odgovarajućih zaštitnih mera za zaštitu informacija
 • (ukoliko ih posedujemo) izvora informacija ukoliko ih nismo pribavili od Vas
 • (u meri u kojoj to obavljamo, o čemu ćete biti obavešteni) postojanja automatskog donošenja odluka, uključujući i profilisanje, čiji je rezultat pravno dejstvo koje se tiče Vas ili ima značajan uticaj na Vas na sličan način i informacija o logici koja stoji iza toga, kao i značaja i predviđenih posledica takve obrade po Vas i
 • kriterijuma za određivanje perioda na koji ćemo skladištiti informacije.

Na Vaš zahtev dostavićemo primerak informacija o Vama koje koristimo (ukoliko to ne ugrožava prava i slobode drugih).

 • na zahtev za ispravljanje ili ažuriranje informacija

To važi ukoliko informacije koje posedujemo nisu tačne ili potpune.

 • na zahtev za brisanje informacija

To važi ukoliko:

 • informacije koje imamo više nisu neophodne za svrhe u koje ih koristimo
 • informacije koristimo na osnovu Vaše saglasnosti, a Vi povučete saglasnost (u tom slučaju imaćemo u vidu da Vas više ne kontaktiramo, osim ako nam kažete da želite da izbrišemo sve informacije o Vama i u tom slučaju ćemo poštovati Vaše želje)
 • koristimo informacije na osnovu opravdanog interesa i smatramo da, nakon Vašeg prigovora, nemamo preovlađujući interes u daljem korišćenju informacija
 • su informacije nezakonito pribavljene ili korišćene ili
 • ima potrebe za ispunjenjem zakonske obaveze
 • na zahtev za ograničenje obrade informacija

To pravo važi, privremeno dok preispitamo Vaš slučaj, ukoliko:

 • osporavate tačnost informacije koje koristimo ili
 • ste podneli prigovor na to što koristimo informacije na osnovu opravdanog interesa (ukoliko iskoristite svoje pravo u tom slučaju, obavestićemo Vas pre nego što ponovo upotrebimo informacije)

  To pravo važi i u sledećim slučajevima:

 • ukoliko informacije koristimo nezakonito, a Vi se protivite brisanju podataka ili
 • ukoliko nama ti podaci više nisu potrebni, ali ih Vi tražite da biste prikupili dokaze
 • na prigovor na obradu informacija

U ovom slučaju imate dve vrste prava:

 • ukoliko koristimo informacije o Vama za direktni marketing: možete da se „povučete“ (bez potrebe da to opravdavate), a mi ćemo ispuniti Vaš zahtev i
 • ukoliko koristimo informacije o Vama na osnovu opravdanog interesa u svrhe koje nisu direktni marketing, možete da podnesete prigovor na korišćenje u te svrhe uz objašnjenje Vaše konkretne situacije i uzećemo u obzir Vaš prigovor
 • na povlačenje saglasnosti za korišćenje informacija

To važi ukoliko je pravni osnov po kom koristimo informacije o Vama saglasnost. Ti slučajevi će biti jasni iz konteksta.

 • na prenosivost podataka

Ako:

 • ste nam Vi dali podatke i
 • koristimo podatke pomoću automatskih sredstava na osnovu Vaše saglasnosti ili ispunjenja ugovornih obaveza prema Vama, onda imate pravo da dobijete te podatke od nas u uobičajenom formatu i pravo da tražite od nas da prenesemo podatke drugom licu ukoliko smo u mogućnosti da to izvedemo u tehničkom smislu
 • na podnošenje žalbe nadozornom organu u Vašoj državi

Svaka država koja pripada Evropskoj ekonomskoj zoni mora da obezbedi jedan državni organ ili više njih u te svrhe.

Detalje o tome kako da ih kontaktirate možete pronaći ovde:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Za ostale zemlje konsultujte internet stranicu nadležnog organa za Vašu zemlju.

Dodatne napomene o određenim državama

U zavisnosti od države u kojoj živite, možete imati neka dodatna prava.

 • Ukoliko ste u Francuskoj, imate prava da nam date uputstva u vezi sa informacijama koje posedujemo o Vama u slučaju Vaše smrti (preciznije da li treba da ih čuvamo ili izbrišemo i da li drugi imaju prava da ih vide). Možete:
 1. da izdate opšta uputstva pružaocu digitalnih usluga koji je registrovan kod francuskog nadzornog organa za zaštitu podataka (pod nazivom „CNIL“) (ta uputstva važe za sve upotrebe informacija o Vama); ili
 2. da nam date konkretna uputstva koja važe samo za našu upotrebu informacija o Vama.

 

Vaša uputstva mogu sadržati zahtev da prenesemo informacije o Vama trećoj strani (ali u slučajevima kada informacije sadrže informacije o drugima, naša je dužnost da poštujemo i njihova prava na poverljivost podataka, pa prema tome možda ne budemo u mogućnosti da doslovno pratimo Vaša uputstva). Možete imenovati treću stranu koja će biti odgovorna da se postara da su Vaša uputstva ispoštovana. Ukoliko ne imenujete treću stranu na taj način, Vaši naslednici će (osim ako navedete drugačije u svojim uputstvima) imati pravo da ostvare Vaša prava nad informacijama o Vama nakon Vaše smrti:

 1. kako bi upravljali Vašom zaostavštinom (u tom slučaju Vaši naslednici će moći da pristupe informacijama o Vama kako bi identifikovali i dobili informacije koje mogu biti korisne za upravljanje zaostavštinom, uključujući i eventualna digitalna dobra ili podatke koji se mogu smatrati porodičnom uspomenom, a koja se može preneti na naslednike) i
 2. kako biste bili sigurni da strane koje koriste informacije o Vama uzimaju u obzir Vašu smrt (na primer zatvaranjem naloga, ograničavanjem upotrebe ili ažuriranjem informacija o Vama).

Možete da izmenite i dopunite ili opozovete svoja uputstva u bilo koje doba. Za više detalja o obradi informacija o Vama u slučaju Vaše smrti, pogledajte član 40-1. zakona 78-17 od 6.1.1978. godine. U slučaju smrti, podrazumeva se da ćete prestati da koristite svoj nalog, a mi ćemo izbrisati informacije o Vama u skladu sa našim politikama zadržavanja (pogledajte pasus „Koliko dugo ćemo zadržati informacije o Vama?“ za više informacija)

Koga da kontaktirate ako imate pitanja?

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili želite da ostvarite neka od svojih prava, možete naći podatke za kontaktiranje relevantne filijale PMI, i ukoliko postoji, službenika za zaštitu informacija ovde. Podatke za kontaktiranje ćete takođe dobiti u svakoj poruci koju Vam filijala PMI pošalje.

Ukoliko u Vašoj državi postoji organ za zaštitu podataka, imate pravo da ga kontaktirate ukoliko imate bilo kakva pitanja ili razloga za zabrinutost. Ukoliko relevantna filijala PMI ne može da odgovori na Vaše pitanje ili reši Vaš razlog za zabrinutost, takođe imate pravo na pravni lek pred nacionalnim sudom.

Izmene ovog obaveštenja

Ovo obaveštenje možemo povremeno ažurirati (kao i sva dopunska obaveštenja o poverljivosti podataka). Obavestićemo Vas o izmenama kada nam zakon to nalaže.