Ko smo mi?

Mi smo članica Philip Morris International grupacije. Podaci o nama (naziv, adresa, itd.) će vam biti dostupni posebno u trenutku (ili radi potvrde dozvole) prikupljanja podataka o vama, na primer, u vidu obaveštenja kroz aplikaciju ili web-sajt ili putem e-mail-a, sa linkom ka tom obaveštenju.

 • PMI:Philip Morris International, vodeća međunarodna grupacija za proizvodnju i preradu duvana. Grupaciju čini nekoliko kompanija, odnosno „podružnica“.
 • PMI podružnice: Svaka članica Philip Morris International grupacije je i „PMI podružnica“. „Mi“ (ili „nas“ ili „naše“) se odnosi na svaku PMI podružnicu: pri izradi profila kandidata ili slanju prijave za posao, vi dostavljate podatke o vama svakoj PMI podružnici, a svaka PMI podružnica može obraditi podatke o vama u sopstvene svrhe regrutovanja. To je slučaj čak i kada šaljete prijavu za objavljeni konkurs za posao u kome se spominje određena PMI podružnica ili zemlja/teritorija.

Na koji način prikupljamo podatke o vama?

Možemo prikupljati podatke o vama na više različitih načina.

 • Možete nam dostaviti informacije direktno (npr. pri kreiranju naloga, izradi profila kandidata, slanju prijave za posao, učešću na razgovoru za posao, popunjavanjem testa/procene, slanjem e-mail-a, ili obavljanjem poziva prema nama).
 • Možemo prikupljati informacije automatski (npr. kada koristite PMI aplikaciju ili web-sajt).
 • Možemo dobiti informacije od trećih strana (npr. od agencija za regrutovanje radne snage, provajdera referenci, (tamo gde je to dozvoljeno zakonom) provajdera skrininga osnovnih informacija i javno dostupnih izvora, kao što su web-sajt kompanije, internet pretrage i platforme društvenih medija, kao što je LinkedIn).

Sve metode koje vam omogućuju da stupite u kontakt sa nama u ovom obaveštenju nazivamo „PMI dodirnim tačkama“. PMI dodirne tačke obuhvataju i fizičke (na primer kancelarije, maloprodajne outlete i događaje) i digitalne (na primer, aplikacije i web-sajtove).

Možemo prikupljati informacije koje nam dostavite direktno. To se obično dešava kada:

 • se prijavite da budete član naših baza podataka (to se može obaviti, na primer, lično, preko aplikacije ili onlajn pri kreiranju naloga i profila kandidata);
 • nama pošaljete prijavu za posao i prateće informacije;
 • učestvujete u razgovoru za posao;
 • popunite test/procenu;
 • dostavite informacije o razlozima za prihvatanje posla, skriningu osnovnih podataka i informacije o organizacijskoj socijalizaciji (gde je to primenjivo);
 • preuzmete ili koristite digitalnu dodirnu tačku (npr. aplikacija ili web-sajt);
 • nas kontaktirate preko PMI dodirne tačke, ili putem e-mail-a, socijalnih medija ili telefonom;
 • se registrujete za primanje biltera, poruke obaveštenja ili ažurirane informacije o radnim mestima;
 • učestvujete u anketama ili (gde je to dozvoljeno zakonom) konkursima ili promocijama; ili
 • posećujete događaj koji organizuje PMI podružnica.

Možete prikupljati podatke o vama i automatski. To se obično dešava kada:

 • posetite naše kancelarije (npr. preko zapisa sa sistema za video nadzor (CCTV) i beleški o posetiocima zgrade);
 • popunite testove veština i sposobnosti, onlajn;
 • prisustvujete događaju koji organizuje PMI podružnica (npr. preko senzora na događaju koji se povezuju sa mobilnom tehnologijom);
 • koristite PMI-ove sisteme ili uređaje izdate od strane PMI, kao što je laptop;
 • komunicirate sa nama (na primer kroz PMI dodirnu tačku; ili putem e-mail-a, ili platformi društvenih medija);
 • koristite PMI dodirne tačke (npr. kroz mehanizme praćenja u aplikaciji ili na web-sajtu); ili
 • objavljujete javne objave na platformama društvenih medija koje mi pratimo (na primer, kako bismo bolje upoznali mišljenje javnosti).

Takođe može prikupljati podatke o vama automatski kroz upotrebu kolačića i sličnih tehnologija za praćenje na digitalnim PMI dodirnim tačkama. Konkretni korišćeni kolačići i tehnologije će zavisiti od PMI dodirne tačke kioja se koristi. Kako biste saznali više o kolačićima (uključujući kolačišće Google analitike) i sličnim tehnologijama koje se koriste na dodirnim tačkama, uključujući i to kako možete prihvatiti ili odbiti kolačiće, molimo pogledajte obaveštenje o kolačićima koje je dostupno na ili preko te dodirne tačke.

Kada zakon to dozvoljava, možemo primati podatke o vama od trećih strana. One mogu obuhvatiti:

 • informacije od agencija za regrutovanje radne snage;
 • informacije koje međusobno razmenjuju PMI podružnice;
 • informacije sa sajtova socijalnih medija (na primer, ukoliko želite da pojednostavite vaš proces prijavljivanja na platformu za radno mesto kako biste omogućili direktan pristup nalogu na socijalnom mediju treće strane čim se prijavite, poput Gmail ili Yahoo!, ili ukoliko želite da otpremite (aploudujete) informacije na platformu (na primer, sa LinkedIn-a) umesto manuelnog popunjavanja prijave); i
 • javno dostupne profilne informacije (kao što su vaše iskustvo, veštine i interesovanja) na sajtovima socijalnih medija trećih strana (kao što je LinkedIn).

Takođe možemo prikupljati informacije u drugim kontekstima koji su vam vidljivi u datom trenutku.

Koje podatke o vama prikupljamo?

Možemo prikupljati različite vrste informacija o vama:

 • informacije neophodne za upravljanje našim odnosom sa vama i za obavljanje našeg poslovanja, uz poštovanje naših zakonskih i regulatornih obaveza (npr. potvrda vašeg identiteta, vaše pravo na rad, podaci iz prijave i, gde je to dozvoljeno zakonom, vaša podebnost za radno mesto na osnovu provera osnovnih podataka (pozadine))
 • informacije koje nam pružate u vašem profilu kandidata, prijavi za posao, obrascima ili anketama
 • informacije neophodne za procenu vaše podobnosti za radno mesto, skraćivanje liste kandidata i odabir kandidata
 • informacije o vašim posetama našim kancelarijama i prisustvovanju događajima
 • gde je primenjivo, informacije koje su neophodne kako bismo vam ponudili posao i uveli vas u posao (kao što je izdavanje ponude, izrada ugovora o zaposlenju, pružanje informacija o naknadama i uređivanje pristup sistemima)
 • informacije prikupljene kao deo našeg monitoringa regrutovanja radne snage
 • informacije koje nam dajete tokom telefonskih razgovora sa nama ili putem email-ova koje nam šaljete
 • informacije o vašim preferencijama, interesovanjima i profesionalnim težnjama
 • informacije prikupljene kao deo analize poslovanja i unapređenja poslovanja

Informacije koje sakupljamo direktno od vas će biti uočljive iz konteksta u kom ih dostavite. Na primer:

 • tokom procesa prijave za posao i regrutovanja, šaljete nam vaše ime, kontakt podatke, informacije o veštinama, kvalifikacijama i iskustvu;
 • tokom svakog razgovora za posao ili procene, vi dajete odgovore na pitanja;
 • možete dostaviti informacije o vašim profesionalnim željama i interesovanjima tako da vam mi možemo poslati podatke o dostupnim mogućnostima; i
 • možemo prikupljati informacije koje nam omogućuju potvrdu vašeg identiteta i prava na rad, na primer kopiju identifikacione isprave ili sliku vašeg lica.

Informacije koje prikupljamo automatski će generalno obuhvatati:

 • detalje o vašim posetama našim kancelarijama, prisustvu na razgovorima za posao, procenama i događajima (kao što su vreme i trajanje);
 • detalje o vašoj upotrebi PMI dodirnih tačaka (kao što su aplikacije/informacije kojima ste pristupili, vreme i trajanje, pretraživane informacije); i
 • vaše uređaje (kao što je IP adresa ili drugi jedinstveni identifikator uređaja, podaci o lokaciji, detalji o svim kolačićima koje smo možda ubacili na vaš uređaj).

Informacije koje prikupljamo od trećih strana će se generalno sastojati od:

 • informacija sa prijava za posao, koje dostavljaju agencije za regrutovanje radne snage (kada se prijavite za radno mesto preko agencije za regrutovanje radne snage);
 • reference i potvrde o radnom iskustvu od vaših prethodnih poslodavaca i drugih lica koja dostavljaju reference za vas;
 • gde je to dozvoljeno zakonom, informacije dobijene skriningom osnovnih podataka, podesne za radno mesto (kao što su potvrda identifikacionog dokumenta, verifikacija adrese, potvrda kvalifikacija i prethodnih angažovanja, pretrage u vezi sa kaznama i politički izloženim licima, i detalji o osuđivanosti);
 • informacije za prijavljivanje i profilne informacije sa sajtova socijalnih medija trećih strana (na primer, ukoliko želite da pojednostavite vaš proces prijavljivanja na platformu za radno mesto kako biste omogućili direktan pristup nalogu na socijalnom mediju treće strane čim se prijavite, poput Gmail ili Yahoo!, ili ukoliko želite da otpremite (aploadujete) informacije na platformu (na primer, sa LinkedIn) umesto manuelnog popunjavanja prijave); i
 • javno dostupne profilne informacije (kao što su vaša pozicija, veštine, kvalifikacije, iskustvo i interesovanja, na primer web-sajt kompanije, internet pretrage ili na platformama socijalnih medija kao što je LinkedIn).

Podatke o vama koje sakupljamo i obrađujemo, mogu obuhvatiti vaše:

 • ime
 • lozinku
 • adresu, uključujući kućnu adresu i adresu za korespondenciju
 • kontakt informacije uključujući ličnu e-mail adresu i broj fiksnog/mobilnog telefona kada su te informacije dostavljene kao deo vaše prijave
 • pol
 • propratno pismo
 • rezime/prijava za posao, uključujući lične i profesionalne informacije
 • način na koji ste čuli za posao
 • podobnost za rad, uključujući pasoš ili drugu zvaničnu identifikacionu ispravu
 • reference
 • transkripti kvalifikacija i sertifikati
 • obrazovni profil i istorija radnog iskustva
 • radna mesta za koja ste se prijavljivali
 • trenutni, očekivani i ponuđeni uslovi zaposlenja (npr. plata, broj radnih sati, odmori, naknade)
 • napomene sa razgovora za posao i rezultati procene
 • ishodi prijave za posao i razlog
 • razlog za povlačenje vaše prijave za posao (gde je to moguće)
 • podaci o socijalnom osiguranja i porezu na lični dohodak
 • poreski zakon
 • datum rođenja
 • porodični status i situacija
 • informacije o bankovnom računu (ukoliko vam je ponuđen posao i prihvatili ste ga)
 • fotografije i video zapisi
 • informacije o korisniku sistema
 • automatizovani zapisi vaše upotrebe PMI informacionih sistema
 • informacije koje su nam dostavljene pri upotrebi informacionih sistema kojima upravljaju PMI podružnice
 • informacije o vašim posetama našim kancelarijama i događajima

Takođe možemo prikupljati i obrađivati posebne kategorije informacija o vama, kao što su vaše:

 • rasno ili etničko poreklo (npr. iz razloga pružanja jednakih šansi)
 • političko mišljenje (isključivo ukoliko dobrovoljno podelite ovu informaciju)
 • religijska ili filozofska uverenja (npr. zbog opravdanih izmena u sistemu)
 • seksualna orijentacija (npr. iz razloga pružanja jednakih šansi ili ukoliko dobrovoljno podelite ovu informaciju)
 • članstvo u sindikatu (isključivo ukoliko dobrovoljno podelite ovu informaciju)
 • podaci o vašem zdravlju, uključujući svaki hendikep (npr. zbog opravdanih izmena u sistemu)

Mi ćemo obraditi ove vrste podataka ukoliko ih dobrovoljno podelite sa nama, ukoliko imamo zakonsku obavezu obrade informacija i, u vezi sa procesom regrutovanja radne snage, kako bismo obezbedili opravdane izmene u sistemu (kako bi sistem bio jednako fer prema osobama sa dokazanim potrebama).

U koje svrhe koristimo podatke o vama i po kom zakonskom osnovu?

U ovom delu opisujemo u koje svrhe koristimo podatke o ličnosti. Međutim, ovo je globalno obaveštenje, pa stoga gde zakoni zemlje ograničavaju ili zabranjuju određene aktivnosti opisane u ovom obaveštenju, nećemo koristiti vaše lične podatke u te svrhe u toj zemlji.

Shodno gorenavedenom, podatke o vama koristimo u sledeće svrhe:

 • obavljanje provere identiteta, podesnosti za radno mesto i prava na rad
 • provera istorije radnog iskustva (zaposlenja), kvalifikacija, iskustva i referenci
 • gde je to dozvoljeno zakonom, provera kandidata i skrining osnovnih informacija (pozadine)
 • regrutovanje radne snage i selekcija, uključujući intervjue, procene i psihometrijsko profilisanje, skraćivanje liste, ponuđivanje radnog mesta i definisanje naknada (gde je to primenjivo)
 • poslovna administracija, uključujući obaveze vođenja evidencije
 • gde je to primenjivo, administracija i upravljanje pre zaposlenja, uključujući izradu ugovornih i neugovornih dokumenata i uređivanje sistema i pristupa zgradi
 • praćenje procesa regrutovanja radne snage

Pravni osnov za upotrebu vaših podataka je jedan od sledećih (o čemu će biti više reči u delu „saznajte više“):

 • poštovanje zakonskih obaveza koje se na nas primenjuju
 • preduzimanje koraka na vaš zahtev, pre potpisivanja ugovora
 • legitiman poslovni interes koji nije nadjačan interesom za zaštitu informacija
 • ako ništa od navedenog nije moguće primeniti, vaša saglasnost (koju tražimo pre nego što obradimo podatke)

Svrhe sakupljanja vaših podataka, uz odgovarajući način sakupljanja i zakonskih osnova za upotrebu, su:

Svrha
Metoda prikupljanja i pravni osnov za obradu

Poštovanje zakonskih obaveza

 • provere identiteta i prava na rad
 • procena demografskog sastava naše radne snage, kao što je praćenje jednakih šansi za sve

Ove podatke obično nam vi pružate direktno.

Koristimo ih jer su nam neophodni za ispunjavanje zakonskih obaveza o zapošljavanju isključivo onih osoba koje imaju pravo na rad u zemlji u kojoj se nalazi radno mesto i praćenju demografskog sastava naše radne snage, ili, u zemljama u kojima ne postoji takva zakonska obaveza, zbog toga što nam je legitiman poslovni interes da obavljamo naše poslovanje u skladu sa dobrom praksom koja nije nadjačana vašim interesima, pravima i slobodama u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka.

Provera prijave za posao i kandidata (gde je to dozvoljeno zakonom)

 • provera istorije zaposlenja, kvalifikacija, radnog iskustva i referenci
 • gde je to dozvoljeno zakonom, provera kandidata i skrining osnovnih informacija (pozadine)

Ovo će obično biti kombinacija informacija koje nam vi dostavite direktno (kao deo vaše prijave za posao) i, tokom kasnijih faza našeg procesa regrutovanja, informacija koje mi prikupimo od trećih strana, kao što su reference i (gde je to dozvoljeno zakonom) provere istorije osuđivanosti.

Ove podatke koristimo jer su nam neophodni za poštovanje zakonske obaveze angažovanja isključivo podesnih i odgovarajućih osoba, ili, u zemljama u kojima takva zakonska obaveza ne postoji, koristimo ih jer imamo legitiman poslovni interes da se uverimo u vašu podobnost za radno mesto u našoj kompaniji, koji nije nadjačan vašim interesima, pravima i slobodom ograničenja upotrebe vaših ličnih podataka.

Regrutovanje radne snage i selekcija

 • regrutovanje kandidata i selekcija, uključujući intervjue, procene, psihometrijsko testiranje
 • analiza formulara prijave za posao i alati za onlajn procenu i testiranje veština
 • skraćivanje liste kandidata
 • pružanje ponude za posao i dogovoranje naknada (gde je to primenjivo)
 • grupni, panel i pojedinačni intervjui
 • obaveštavanje o ishodu prijava za posao i o drugim šansama koje vas mogu zanimati, pozicijama u sektoru reklamiranja i praćenje interesovanja
 • vođenje evidencije

Ove informacije će obično biti kombinacija informacija koje nam dostavite direktno (pri različitim fazama tokom procesa regrutovanja) i, informacija koje mi prikupljamo od trećih strana, kao što su agenti za regrutovanje radne snage ili platforme društvenih medija koje koristite za deljenje vaših ličnih podataka sa nama.

Koristimo ih jer imamo legitiman poslovni interes da angažujemo i odaberemo prave kandidate za radna mesta u našoj kompaniji (uključujući obavljanje razgovora i procene), i za vođenje evidencija o procesu regrutovanja, koji nije nadjačan vašim interesima, pravima i slobodom ograničenja upotrebe vaših ličnih podataka.

Upravljanje radnom snagom pre zaposlenja

 • aktivnosti angažovanja koa što su priprema, izdavanje i potpisivanje ugovora o zaposlenju
 • uspostavljanje elektronskog lične evidencije i ličnog dosijea
 • izrada evidencije o platnim spiskovima
 • uvođenje novih naknada za zaposlene
 • prijavljivanje početka radnog odnosa kod nadležnih organa

Ove informacije prikupljamo tokom kasnijih faza našeg procesa regrutovanja i tokom obrade ponude za posao i/ili prihvatanja te ponude.

Koristimo ih jer imamo legitiman poslovni interes za pripremu potrebnih dokumenata o zaposlenju i popunjavanje potrebnih internih evidencija, koji nije nadjačan vašim interesima, pravima i slobodom ograničenja upotrebe vaših ličnih podataka.

Praćenje procesa regrutovanja

 • kontrola kvaliteta i provere sa ciljem praćenja usklađenosti sa našim procesom regrutovanja

Ove informacije se prikupljaju tokom našeg procesa regrutovanja.

Koristimo ih jer imamo legitiman poslovni interes da proverimo poštovanje našeg procesa regrutovanja, koji nije nadjačan vašim interesima, pravima i slobodom ograničenja upotrebe vaših ličnih podataka.

Podrška svim gorenavedenim svrhama

 • administriranje vaših naloga
 • omogućavanje korišćenja PMI dodirnih tačaka sa vaše strane (na primer, mogućnost da ostanete prijavljeni za delove dodirne tačke koji su rezervisani samo za ovlašćene korisnike i administriranje vaših jezičkih preferencija)
 • korespondencija sa vama
 • organizovanje sastanaka sa nama (na primer, u vezi sa razgovorom za posao ili procenom)
 • unapređenje vaših iskustava
 • administracija i rešavanje problema

Ovo će obično biti kombinacija informacija koje nam dostavite (ime, lozinka (ili slično)) i informacija koje automatski prikupljamo (na primer, informacije o vašem uređaju i kolačići i slične tehnologije praćenja sadržaja).

Koristimo ih na temelju koji odgovara nameni upotrebe informacija koju podržavamo. Na primer, kada administriramo vaš nalog, kako bismo vam pomogli u potrazi za poslom ili u vezi sa vašom prijavom za posao, mi koristimo informacije na temelju našeg legitimnog poslovnog interesa da vodimo naše poslovanja i regrutujemo osoblje, koji nije nadjačan vašim interesima, pravima i slobodom zaštite vaših ličnih podataka.

Poslovna analitika i unapređenja

 • procena delotvornosti našeg procesa regrutovanja
 • poslovna analitika i unapređenja (uključujući naš proces regrutovanja, događaje, digitalne PMI dodirne tačke i informacije koje mi (ili naše podružnice) pružamo kandidatima za posao)

Ovo će obično biti kombinacija informacija koje nam vi pružite; informacija koje mi prikupljamo automatski; i (gde je to dozvoljeno zakonom) informacija koje preuzimamo od trećih strana.

Koristimo ih na temelju toga što imamo legitiman poslovni interes da analiziramo, procenjujemo efektivnost i unapređujemo naše napore i procese regrutovanja, PMI dodirne tačke i događaje, koji nije nadjačan interesima, pravima i slobodom zaštite vaših ličnih podataka.

Ako podatke o vama ne koristimo po bilo kom od gore navedenih zakonskih osnova, pre obrade podataka ćemo od vas zatražiti saglasnost (ti slučajevi će biti jasni na osnovu konteksta). Možemo s vremena na vreme zatražiti vašu izričitu saglasnost za obradu posebnih kategorija podataka o vama.

U određenim slučajevima, možemo da koristimo podatke o vama na način koji nije ovde opisan. U tim slučajevima, dostavićemo vam dodatno obaveštenje o privatnosti podataka u kom je objašnjen taj način upotrebe. Potrebno je da pročitate sva dopunska obaveštenja u vezi sa ovim obaveštenjem.

Da li donosimo bilo kakve automatizovane odluke?

Mi možemo donositi automatizovane odluke o bilo kom pitanju obrađenom u ovom obaveštenju (na primer, koga uvrstiti na skraćenu listu za razgovor). Ukoliko to uradimo, skrenućemo vam pažnju na to u tom trenutku, zajedno sa informacijama o korišćenoj logici pri donošenju odluke, kao i o važnosti i predviđenim posledicama takve upotrebe podataka o vama po vas.

Sa kim delimo informacije o Vama i u koje svrhe?

Podatke o vama možemo da delimo sa:

 • PMI affiliates;
 • trećim licima koje PMI podružnicama ili vama pružaju proizvode ili usluge (kao što su agencije za regrutovanje, provajderi skrininga osnovnih informacija i provajderi onlajn procene); i
 • ostala treća lica, ako je zahtevano ili dozvoljeno zakonom (kao što su regulatorni organi; državni organi; prošli, potencijalni ili budući poslodavci; i u svrhu organizacionog restrukturiranja).

Deljenje podataka sa drugim PMI podružnicama

 • Podatke o vama delimo sa Philip Morris International Management SA (sa sedištem u Lozani, Švajcarska), koja je mesto centralne administracije za obradu ličnih podataka za PMI podružnice. Podaci o vama će takođe biti deljeni sa Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (sa sedištem u Lozani, Švajcarska), koji je pružalac tehnoloških usluga za PMI podružnice. Philip Morris International Management SA i (u meri u kojoj ima pristup) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl obrađuju podatke o vama za sve svrhe koje su navedene u ovom obaveštenju.
 • Podaci o vama mogu biti deljeni sa ostalim PMI podružnicama u sve svrhe opisane u ovom obaveštenju (na primer, radi utvrđivanja da li ispunjavate uslove za radna mesta koja su na raspolaganju kod bilo koje PMI podružnice). Kada otpremate informacije na platformu za traženje posla, one će biti dostupne svakoj PMI podružnici, i svaka PMI podružnica ih može obraditi u sopstvene svrhe regrutovanja. Ovo je slučaj čak i kada reagujete na oglas o radnom mestu u kome se navodi određena PMI podružnica. U skladu sa tim, podaci o vama se mogu prenositi globalno (ukoliko su podaci o vama prikupljeni unutar evropske ekonomske zone, to znači da se vaše informacije mogu prenositi i van nje).

Podatke o PMI podružnicama i njihovim zemljama osnivanja možete videti ovde.

Deljenje podataka sa trećim stranama

 • Podatke o vama možemo deliti sa trećim stranama koje snabdevaju proizvodima ili pružaju usluge PMI podružnicama ili vama (kao što su agencije za regrutovanje, provajderi skrininga osnovnih informacija, provajderi onlajn procene, provajderi informacionih usluga i provajderi usluga potvrde identiteta).
 • Podatke o vama možemo deliti sa ostalim trećim stranama, ako se to zakonski zahteva ili je zakonom dozvoljeno, na primer: regulatorni organi; državna tela; kao odgovor na zahtev organa javnog reda ili drugih državnih zvaničnika; kada smatramo da je obelodanjivanje neophodno ili prikladno kako bi se sprečila fizička šteta ili finansijski gubici u vezi sa istragom stvarne nezakonite aktivnosti ili nezakonite aktivnosti u vezi sa kojom postoji sumnja; i u kontekstu organizacionog restrukturiranja.
 • Ukoliko organizujemo putovanje ili smeštaj za vas (npr. ukoliko morate otputovati kako biste prisustvovali razgovoru za posao), podatke o vama možemo deliti sa trećim stranama koje organizuju putovanje i smeštaj, pružaju usluge transporta ili putovanja, kao što su turistički agenti, pružaoci usluge rezervisanja smeštaja preko interneta, agenti za kupovinu karata, avio kompanije, kompanije za iznajmljivanje automobila, pružaoci železničkih usluga i hoteli. Te treće strane će koristiti podatke o vama za njihove potrebe (na primer, za ispunjavanje njihove obaveze pružanja usluge prevoza ili smeštaja vama) i potrebno je da se upoznate sa njihovim obaveštenjem o zaštiti privatnosti kako biste saznali više o načinu na koji oni koriste podatke o vama.

Kome mogu biti poslati podaci o vama?

Kao i mnoge multinacionalne organizacije, PMI podružnice prenose podatke na globalnom nivou. Kada otpremate informacije na platformu za traženje posla, one će biti dostupne svakoj PMI podružnici, i svaka od njih ih može obraditi u sopstvene svrhe regrutovanja. Ovo je slučaj čak i kada reagujete na oglas o radnom mestu u kome se navodi određena PMI podružnica. Shodno tome, podaci o vama mogu biti preneti globalno (ako su podaci sakupljeni u evropskoj ekonomskoj zoni, to znači da podaci o vama mogu biti preneti van nje).

Kada se podaci koriste na način opisan u ovom saopštenju, podaci o vama mogu biti preneti bilo u okviru ili van zemlje ili teritorije na kojoj su sakupljeni, uključujući zemlji ili teritoriju koja možda nema ekvivalentne standarde po pitanju zaštite ličnih podataka.

PMI podružnice unutar evropske ekonomske zone („EEA“) će prenositi lične podatke PMI podružnicama van EEA. Na primer, kako bi se olakšalo obavljanje globalnog poslovanja. U svakom slučaju, prenos tih podataka će se obavljati:

U svim slučajevima, u tim zemljama ili teritorijama će biti primenjene odgovarajuće mere za zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka.

Kako štitimo podatke o vama?

Primenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo lične podatke u našem posedu od neovlašćenog obelodanjivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja. Po potrebi, koristimo enkripciju i druge tehnologije koje mogu da pomognu u obezbeđivanju podataka koje nam dajete. Takođe, od naših pružalaca usluga zahtevamo da se pridržavaju strogih zahteva o privatnosti i bezbednosti podataka.

Koliko dugo se podaci o vama čuvaju?

Podatke o vama čuvamo tokom perioda koji je neophodan da se ispune svrhe za koje su podaci prikupljeni. Nakon toga ćemo ih obrisati. Trajanje tog perioda će zavisiti od svrhe zbog koje su podaci sakupljeni. Imajte u vidu da pod određenim okolnostima imate pravo da od nas zatražite da izbrišemo podatke. Takođe, nekada smo u zakonskoj obavezi da čuvamo podatke, na primer, za potrebe poreza i računovodstva.

Obično, podatke zadržavamo na osnovu kriterijuma opisanih u tabeli ispod:

Tip
Objašnjenje/uobičajeni kriterijumi zadržavanja
 • podaci o procesu regrutovanja

Ukoliko se prijavite za radno mesto u našoj kompaniji, mi ćemo voditi evidenciju o vašoj projavi i zadržaćemo je sve dok je smatramo važnom za naš odnos, na primer, tokom procesa regrutovanja, kasnije kako bismo vam saopštili druge šanse koje vas mogu zanimati i, ukoliko vaša prijava bude prihvaćena, tokom trajanja vašeg radnog odnosa u našoj kompaniji.

Obično podatke o vama čuvamo do 12 meseci od dana vaše poslednje prijave na platformu za regrutovanje radne snage. Mi čuvamo evidenciju procesa regrutovanja najmanje tokom trajanja zakonski predviđenog perioda tokom kog se može podneti žalba u vezi sa procesom regrutovanja. Možemo podatke o vama čuvati duže vreme ukoliko se prijavite za određene vrste posla i ukoliko je to dozvoljeno ili zakonski predviđeno u zemlji u kojoj se nalazi radno mesto.

Ostala evidencija u vezi sa procesom regrutovanja (na primer, rezultati procene i provere osnovnih podataka) se zadržava kratak vremenski period sve dok se ne sačini dugotrajnija evidencija (na primer, evidencija o rezultatima procene ili proveri osnovnih informacija).

 • evidencije o posetiocima

Ukoliko posetite naše zgrade, evidencije o posetiocima se obično čuvaju svega nekoliko meseci.

 • CCTV (video nadzor)

Ukoliko posetite naše zgrade, snimci sa video nadzora se obično čuvaju tek nekoliko dana.

 • evidencije o reviziji sistema

Evidencije o reviziji sistema se obično čuvaju tek nekoliko meseci.

 • poslovna analitika

Podaci dobijeni procesom poslovne analitike se obično prikupljaju automatski kada koristite PMI dodirne tačke a nedugo zatim se anonimiziraju / ugrupnjavaju.

Koja su vaša prava i mogućnosti?

Možete da posedujete neka od ili sva od sledećih prava u vezi sa podacima koje čuvamo o vama:

 • zahtev da vam omogućimo pristup podacima;
 • zahtev da izvršimo ispravku, dopunu ili izbrišemo podatke;
 • zahtev da ograničimo upotrebu podataka, pod određenim okolnostima;
 • prigovor na naše korišćenje podataka, pod određenim okolnostima;
 • povlačenje saglasnosti koju ste nam dali za upotrebu podataka;
 • prenosivost podataka, pod određenim okolnostima;
 • odjava dozvole da podatke koristimo za direktan marketing; i
 • podnošenje žalbe nadzornom organu u vašoj zemlji (ako postoji).

Nudimo vam jednostavne načine da iskoristite ova prava, kao što su linkovi „unsubscribe“ (ukidanje pretplate), linkovi, kroz kontaktiranje people.culture@pmi.com ili koristeći kontakt informacije u stavu „kome da se obratite u slučaju dodatnih pitanja?“ na kraju ovog obaveštenja.

Prava koja imate zavise od zakona vaše zemlje. Ako ste u okviru evropske ekonomske zone imaćete sva prava navedena u sledećoj tabeli. Ako niste, možete da nam se obratite (vidi poglavlje „kome da se obratite u slučaju dodatnih pitanja?“ na kraju ovog obaveštenja) kako biste dobili više informacija.

Prava u vezi sa podacima o vama koji su u našem posedu
Više informacija (napomena: na sva ova prava primenjuju se određena zakonska ograničenja)
 • pravo da tražite od nas da vam omogućimo pristup podacima

Na ovaj način potvrđujemo:

 • da li obrađujemo podatke o vama ili ne;
 • naše ime i kontakt podatke;
 • svrhu obrade;
 • kategorije predmetnih podataka;
 • kategorije lica sa kojima delimo podatke i, ako je neko lice van EEP i ne ostvaruje korist od Odluke Evropske komisije o adekvatnosti zaštite podataka o ličnosti u trećim zemljama, odgovarajućim merama za zaštitu podataka;
 • izvora podataka (ukoliko ga imamo), ako podatke nismo sakupili od vas;
 • (pod uslovom da vršimo, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni) postojanje automatskog donošenja odluka, uključujući profilisanje, što proizvodi pravna dejstva koja se odnose na vas ili na sličan način značajno utiče na vas, i informacije o primenjenoj logici, kao i značaj i predviđene posledice obrade za vas; i
 • kriterijume za utvrđivanje trajanja čuvanja podataka.

Na vaš zahtev ćemo vam dostaviti kopiju podataka o vama koje koristimo (pod uslovom da to ne utiče na prava i slobode drugih lica).

 • pravo da tražite od nas da izvršimo ispravku ili dopunu podataka

Ovo važi ukoliko su podaci u našem posedu netačni i nepotpuni.

 • pravo da tražite od nas da izvršimo brisanje podataka

Ova mogućnost se javlja ukoliko:

 • podaci u našem posedu nisu više neophodni za svrhu u koju su korišćeni;
 • podatke koristimo na osnovu vaše saglasnosti, a vi ste povukli vašu saglasnost (u tom slučaju, mi ćemo zapamtiti da vas više ne kontaktiramo, osim ako nam kažete da želite da izbrišemo sve podatke o vama, u kom slučaju ćemo postupiti u skladu sa vašim željama);
 • podatke koristimo na osnovu legitimnog interesa i utvrdimo da, nakon vašeg prigovora, nemamo preovlađujući interes da nastavimo da iste koristimo;
 • su podaci nezakonito pribavljeni ili se koriste; ili
 • za poštovanje zakonskih obaveza.
 • pravo da tražite od nas da ograničimo obradu podataka

Ovo pravo se primenjuje privremeno, dok se ne upoznamo sa vašim slučajem, ukoliko:

 • osporavate tačnost podataka koje koristimo; ili
 • imate primedbu na našu upotrebu podataka po osnovu legitimnog interesa

  (ako iskoristite svoje pravo u ovakvim slučajevima, obavestićemo vas pre nego što ponovo budemo koristili podatke).

  Ovo pravo postoji i ako:

 • je upotreba nezakonita i ako se protivite brisanju podataka; ili
 • nam podaci više nisu potrebni, ali ih vi zatražite za pokretanje zakonskog postupka.
 • pravo na prigovor na našu obradu podataka

Na raspolaganju su vam dva prava u vezi sa ovim:

 • ukoliko podatke o vama koristimo za direktan marketing: možete da se odjavite (bez obrazloženja) i mi moramo da postupimo u skladu sa vašim zahtevom; i
 • ukoliko koristimo podatke o vama na osnovu legitimnog interesa za druge svrhe, osim direktnog marketinga, možete da iznesete primedbu na upotrebu podataka za te druge svrhe, uz davanje obrazloženja o vašoj situaciji, a mi ćemo razmotriti vaš prigovor.
 • pravo na povlačenje saglasnosti koju ste nam dali za upotrebu podataka

Ovo pravo postoji ako je pravni osnov za upotrebu podataka o vama vaša saglasnost. Ovi slučajevi će biti jasniji kroz kontekst.

 • pravo na prigovor na određene automatizovane odluke

Ukoliko, kao deo našeg procesa regrutovanja, donesemo odluku isključivo na osnovu automatske obrade, a ta odluka dovede do pravnih posledica u vezi sa vama ili na sličan način u značajnom meri pogađa vas (na primer, niste pozvani na razgovor za posao na osnovu te odluke), imate pravo da osporite tu odluku, da zahtevate preispitivanje te odluke od strane ljudi i da izrazite vaš stav o toj odluci.

Ovo pravo ne važi ukoliko:

 • ste prethodno odobrili takvu odluku;
 • je takva upotreba podataka o vama neophodna za stupanje u; ili izvršenje, ugovora između vas i nas; ili
 • je ovlašćena zakonom.

Kao što je navedeno iznad, na ove odluke će vam biti skrenuta pažnja u tom trenutku, zajedno sa informacijama o korišćenoj logici pri donošenju odluke, kao i o važnosti i predviđenim posledicama takve upotrebe podataka o vama po vas.

 • prenosivost podataka

Ukoliko:

 • ste nam dali podatke; i
 • mi automatski koristimo podatke, bilo na osnovu vaše saglasnosti ili na osnovu ispunjavanja ugovornih obaveza prema vama,

onda imate pravo na vraćanje podataka u uobičajenom formatu i pravo da od nas zahtevate da podatke prenesemo nekom drugom, ako je to tehnički izvodljivo sa naše strane.

 • pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu u vašoj zemlji

Svaka zemlja iz evropske ekonomske zone mora da poseduje jedan ili više javnih organa koji se bave ovim pitanjem.

Kontakt podatke možete pronaći ovde:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Za ostale zemlje videti internet stranicu nadležnog organa u vašoj zemlji.

Dodatne napomene u vezi sa pojedinačnim zemljama

U zavisnosti od zemlje u kojoj se nalazite, možete posedovati određena dodatna prava.

 • Ako se nalazite u Francuskoj, imate pravo da nam date smernice u vezi sa podacima o vama u našem posedu, a u slučaju vaše smrti (konkretno, da li se podaci čuvaju ili brišu i da li druga lica imaju pravo da ih vide). Možete:
 1. izdati opšte smernice provajderu digitalnih usluga registrovanom kod nadzornog organa za zaštitu podataka u Francuskoj (zove se „CNIL“) (ove smernice se odnose na svaku upotrebu podataka o vama); ili
 2. nam dati konkretne smernice koje se primenjuju samo na našu upotrebu podataka o vama.

Vaše smernice mogu zahtevati od nas da prenesemo podatke trećim stranama (ali ako podaci obuhvataju podatke o drugim licima, usled naše obaveze da poštujemo njihovo pravo na privatnost podataka može da znači da ne možemo da ispoštujemo vaš zahtev). Možete imenovati treću stranu koja će biti zadužena da obezbedi poštovanje vaših smernica. Ako ne imenujete treću stranu, vaši zakonski naslednici će (osim ako ne navedete drugačije u svojim smernicama) imati pravo da iskoriste vaše pravo na podatke o vama, nakon vaše smrti:

 1. u cilju upravljanja vašom imovinom (u kom slučaju će vaši zakonski naslednici moći da pristupe podacima o vama kako bi utvrdili i prikupili podatke koji mogu biti korisni za upravljanje vašom imovinom, uključujući digitalna dobra ili podatke koji se mogu smatrati porodičnom uspemenom koja se može preneti na vaše naslednike); i
 2. kako bi obezbedili da lica koja koriste podatke o vama budu upoznata sa vašom smrću (na primer, zatvarajući vaše naloge i ograničavajući upotrebu ili ažuriranje podataka o vama).

Možete da izmenite ili opozovete vaše smernice u bilo kom trenutku. Za više informacija o obradi podataka o vama u slučaju smrti, videti član 40-1 zakona 78-17 od 6. januara 1978. Kada preminete, podrazumeva se da prestajete da koristite svoj nalog i izbrisaćemo podatke koje čuvamo o vama u skladu sa našom politikom čuvanja podataka (vidi poglavlje „Koliko dugo se čuvaju podaci o vama?“ za više informacija).

Kome da se obratite u slučaju dodatnih pitanja?

Ako imate bilo kakva pitanja ili želite da iskoristite neko svoje pravo, možete nas kontaktirati na people.culture@pmi.com, ili možete kontaktirati nadležnog službenika za zaštitu podataka u PMI podružnici (ukoliko on postoji), čije kontakt podatke možete pronaći ovde. Kontakt podaci će takođe biti obuhvaćeni svim komunikacijama koje vam PMI podružnica šalje.

Ako vaša zemlja ima organ zadužen za zaštitu podataka, imate pravo da mu se obratite sa svim pitanjima ili nedoumicama. Ako odgovarajuća PMI podružnica ne može da vam odgovori na pitanje ili reši vašu nedoumicu, takođe imate pravo da zatražite sudsko razrešenje pred nacionalnim sudom.

Izmene ovog obaveštenja

Ovo obaveštenje (i sva dopunska obaveštenja o zaštiti privatnosti) može biti ažurirano s vremena na vreme. O svim izmenama ćete biti obavešteni, ukoliko je to propisano zakonom.

Poslednje izmene od 14.05.2018.