Philip Morris International - Бизнес партньорите

Кои сме ние?

Ние сме член на Филип Морис Интернешънъл. Координати за връзка с нас (име, адрес и др.) ще получите при събиране (или потвърждаване) на информация за Вас, например чрез отделно съобщение в приложението или на уебсайта, по електронна поща или в договора между нас с линк към настоящото съобщение.

 • ФМИ: Филип Морис Интернешънъл, водеща международна група в производството и разпространението на тютюневи изделия. Тя се състои от редица дружества или „филиали“.
 • Филиали на ФМИ: Всеки член от групата от дружества на Филип Морис Интернешънъл е „филиал на ФМИ“. „Ние“ (или „нас“, или „наш“) се отнася до филиала на ФМИ, който първи е събрал информация за Вас, (например филиала на ФМИ,който е сключил с Вас договор за получаване стоки или услуги, или филиалът на ФМИ, който е осъществил контакт с Вас или чиито офис сте посетили).
 • Продукт на ФМИ: означава наш продукт или продукт на друг филиал на ФМИ.

Как събираме информация за Вас?

Може да събираме информация за Вас по различни начини.

 • Вие ни предоставяте информацията пряко (например чрез подписване на договор, попълване на формуляр или посредством обаждане до нас).
 • Може да събираме информацията автоматично (например при ползване на приложение или уебсайт на ФМИ).
 • Може да придобиваме информацията от трети лица (например Вашия работодател, Ваш представител или публично достъпна информация на интернет страницата на компания, търсене в Интернет или в социални медии като LinkedIn, Facebook и Twitter).

В настоящото съобщение всички методи, по които Вие влизате в контакт с нас, са обобщени с термина „канали за контакт с ФМИ“. Каналите за контакт с ФМИ включват както физически обекти (например офиси на ФМИ, търговски обекти за търговия на дребно или събития), така и дигитални канали (например кореспонденция по имейл, приложения и уебсайтове).

Можем да събираме информация за Вас, която Вие предоставяте пряко. Обикновено това става, когато Вие:

 • се регистрирате като член в наши бази данни (това може да се прави лично на място, чрез приложение или онлайн);
 • сключите с нас договор, за да ни предоставяте продукти или услуги;
 • сключите с нас договор да продавате продукти на ФМИ;
 • даунлоудвате или ползвате дигитални канали за контакт с ФМИ (например приложение или уебсайт);
 • се свържете с ФМИ през канал за контакт или по имейл, чрез социална мрежа или по телефон;
 • регистрирате се за получаване на прес-съобщения, имейл нотификации или маркетингови съобщения на ФМИ;
 • участвате в проучвания на ФМИ или (когато е разрешено от закона) в конкурси или промоции на ФМИ; или
 • посетите наши офиси или присъствате на събитие, организирано от филиал на ФМИ.

Може да събираме информация за Вас и автоматично. Обикновено това става, когато Вие:

 • посетите наши офиси (например под формата на видео (CCTV) запис и регистър на посетителите в сградата);
 • работите в или посещавате обект, където се продават продукти на ФМИ (например чрез събиране на данни при напускане на обекта или чрез сензори в самия обект, които са свързани с мобилна технология);
 • посещавате събитие, организирано от филиал на ФМИ (например чрез покупки/продажби по време на събитието), или чрез сензори по време на събитието, свързани с мобилна технология;
 • използвате системи на ФМИ или предоставени от ФМИ устройства като лаптоп или мобилен телефон;
 • комуникирате с нас (например чрез канал за контакт с ФМИ, или през социални медийни платформи);
 • използвате канал за контакт с ФМИ (например чрез механизми за проследяване в приложение или уебсайт); или
 • качвате публични постове в социалните медии, които ние следваме, (например, за да разберем общественото мнение или да отговорим на запитвания относно продукти на ФМИ).

Може също така да събираме информация за вас автоматично чрез използване на бисквитки или сходни технологии за проследяване на дигиталните канали за контакт с ФМИ. Конкретните използвани бисквитки и технологии зависят от съответния канал за контакт с ФМИ. За да научите повече информация за бисквитките (в това число аналитични бисквитки на Google (Google Analytics cookies) и другите подобни технологии, използвани в определен канал за контакт, в т.ч. как можете да приемете или да отхвърлите използването на бисквитки, моля вижте съобщението за бисквитки, предоставено в или чрез самия канал за контакт.

Когато е законосъобразно, може да се сдобиваме с информация за Вас от трети лица. Това може да обхваща информация, която се обменя между филиалите на ФМИ, публично достъпна информация от профили в социални медии на трети лица (като LinkedIn,), както и маркетинг списъци, получени от маркетингови агенции – трети лица.

Може също така да събираме информация в друг контекст, както става ясно, в момента на събирането ѝ.

Каква информация събираме за Вас?

Може да събираме различни видове информация за Вас:

 • информация, необходима за управление и администриране на взаимоотношенията ни с Вас, Вашия работодател или представител
 • информация, необходима за закупуване на стоки или услуги
 • информация, необходима за търговия с или за предоставяне на съвети относно продукти и услуги на ФМИ (например за изпълнение на поръчки)
 • информация, необходима за оказване на съдействие по отношение на продукти или услуги на ФМИ, или за предоставяне на гаранционни услуги
 • информация за Вашия подход към нашите клиенти, продуктите на ФМИ или към нас (предоставяне на гаранционни услуги, излагане на продукти на ФМИ и рекламни материали за търговски обекти и др.)
 • информация, която ни предоставяте в договори, формуляри или проучвания
 • информация за Ваши посещения в наши офиси, обекти или на наши събития
 • информация, която ни предоставяте, когато ни се обаждате или ни изпращате имейли
 • информация за Ваши предпочитания и интереси
 • информация, необходима за удостоверяване на вашата възраст, самоличност и правомощия да представлявате Вашия работодател, ако е приложимо.

Информацията, която събираме от Вас пряко, става очевидна от контекста, в който ни я предоставяте. Например:

 • ако сте доставчик, с цел управление на отношенията с Вас и Вашия работодател, Вие ни предоставяте Вашето име, координати за връзка, данни за издаване на фактура и данни за стоките/услугите (когато е приложимо, искания за възстановяване на разходи), за да изпълним задълженията си по договор;
 • може да предоставите информация за Вашите предпочитания и интереси, така че да Ви предложим наградни схеми или да Ви изпращаме покани за събития, които представляват интерес за Вас;
 • може да събираме информация, която ни дава възможност да удостоверим Вашата възраст, например копие от документ за самоличност;

Информацията, която събираме автоматично, обикновено ще се отнася до:

 • подробности за вашето посещение или обаждане (като час и времетраене);
 • в наши офиси, търговски обект или на наше събитие (в т.ч. прилежащите зони), честота на посещенията, кои зони достъпвате/посещавате и за колко време;
 • как ползвате дигитални канали за контакт с ФМИ (като страниците, които посещавате, страницата от която се насочвате към тях и към която отивате след това, въведени думи за търсене, или линкове, които избирате в съответния канал за контакт); и
 • Вашето устройство (като IP адрес или уникален идентификатор на устройството, данни за местоположение, данни от бисквитки, които може да сме поставили на Вашето устройство).

Информацията, която събираме от трети лица, обикновено ще се състои от публично достъпна информация (като Вашата роля, предпочитания и интереси), например от публични постове в социални медии.

За какви цели използваме информацията за Вас и на какво правно основание?

В този раздел представяме целите, за които използваме лична информация. Все пак трябва да се има предвид, че това е глобално съобщение, и когато законодателството в дадена държава са въведени ограничения или забрани за определени дейности, посочени в настоящото съобщение, ние няма да използваме информацията за Вас за такива цели в съответната държава.

При спазване на горното условие, в зависимост от характера на нашите взаимоотношения ние използваме информацията за Вас за следните цели:

 • За изпълнение на регулаторни задължения като удостоверяване на Вашата възраст и самоличност, за провеждане на проверки за добро познаване на доставчиците и за управление на договорните ни отношения с Вас и Вашия работодател
 • За изпълнение на законови изисквания като запазване и използване на записите за Вас във връзка с очаквани правни спорове с цел получаване на правна консултация от нашите адвокати и други консултанти
 • За да закупуваме продукти или услуги от Вас или Вашия работодател, в т.ч. за връзка с Вас с цел управление на нашите взаимоотношения, получаване на услуги, свързани с продажбите и за извършване на плащания към Вас за стоки, услуги или разноски (когато е приложимо)
 • За да Ви продаваме нашите продукти, в т.ч. изпълнение на Ваши поръчки, обработка на Вашите плащания.
 • За да Ви предоставим услуги, свързани с продажбите, в т.ч. обработка на Ваши запитвания и искания, и за предоставяне на гаранционни услуги
 • За да Ви информираме относно новости, промоции и събития, и да управляваме свързаните с тях аспекти на нашите взаимоотношения, в т.ч. участие в програми за лоялност, усъвършенстване на продукти, пазарни проучвания, разработване на маркетингови стратегии, провеждане на маркетингови кампании и персонализиране на Вашето преживяване по време на събития
 • За спомагателни дейности, свързани с горните, в т.ч. администриране на Вашия или на Вашия работодател акаунт, за да Ви осигурим възможност да ползвате каналите за контакт с ФМИ и да продавате продукти на ФМИ, за кореспонденция с Вас, за да персонализираме Вашето изживяване в каналите за контакт с ФМИ, за администриране и разрешаване на възникнали проблеми, за поддържане на общ архив и за управление на Вашия достъп до системи, до които сме Ви предоставили достъп
 • За бизнес анализи и подобрения, в т.ч. подобряване на продуктите, офисите, процесите, търговските обекти и събитията на ФМИ, както и на информацията, която ние (и нашите филиали) предоставяме на нашите потребители, доставчици, доставчици на услуги, подизпълнители, търговци и посетители
 • За сигурност, включително за мониторинг, например за целесъобразното използване на наши интернет или имейл инструменти
 • За да можем ние и нашите бизнес партньори да Ви информираме за потенциални възможности за включване в дейности по маркетинг и промоция на продукти на ФМИ
 • За други цели, за които ще бъдете надлежно уведомени или които са ясни от съответния контекст в момента, когато информацията за Вас се събира за първи път

  Правното основание за използване на информацията за Вас е едно от следните (по-подробно обяснение можете да намерите в раздела „повече информация“):

 • изпълнение на законово задължение, приложимо за нас;
 • изпълнение на договор, по който Вие сте страна;
 • легитимен бизнес интерес, пред който Вашите интереси да защитите информацията за Вас, нямат преимущество
 • когато не е приложимо нито едно от горните - дадено от Вас съгласие (което ние ще поискаме преди да започнем да обработваме информацията).

Целите, за които ползваме информацията за Вас, както и съответните методи на събиране и правното основание за ползване, са:  

Цел
Метод на събиране и основание за обработване  

Изпълнение на регулаторни задължения

 • удостоверяване на Вашата възраст, самоличност и статус на бизнес партньор
 • данъчни и счетоводни задължения
 • търговски санкции
 • проверки за чисто минало
 • управление на въпроси, свързани със здравето и безопасността
 • искания за разкриване на информация съгласно законови и регулаторни задължения
 • конфликт на интереси
 • поддържане на архив от справки за отработено време и фактури, доколкото Вие сте външен консултант
 • поддържане на архив от договори и свързана с тях  документация, ако Вие сте посочени в договорите
 • разследване на сигнали за непрофесионално поведение

Обикновено тази информация се предоставя директно от Вас в рамките на Вашите взаимоотношения и контакти с нас.

Ние я използваме, защото трябва да изпълним законовото си задължение да търгуваме само с пълнолетни лица и да изпълняваме дейността си законосъобразно (в т.ч. при спазване на корпоративното и данъчно законодателство), да поддържаме архив с финансова и данъчна документация, да не нарушаваме търговски санкции, да изпълняваме законодателството, свързано с опазване на здравето и безопасността (което може да предвижда поддържане на регистър със злополуки), да изготвяме отчети, да изпълняваме искания за предоставяне на информация на компетентните органи и да управляваме възможен конфликт на интереси, или в държавите, където не са предвидени такива законови задължения, защото имаме легитимен бизнес интерес да осъществяваме дейности си съгласно изискванията на добрата практика, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

Закупуване на стоки и услуги

 • връзка с вас докато вие или вашият работодател ни предоставяте стоки или услуги
 • администриране на Вашия или на Вашия работодател акаунт при нас
 • обработка на плащания
 • управление на отношенията
 • мониторинг на изпълнението от Ваша страна на договора между нас, на нашите политики и вътрешни програми (например програма за добри селскостопански практики, ако сте тютюнопроизводител, от когото се снабдяваме със суровина)
 • разследване на случаи на неизпълнение на договора между нас, на нашите политики и вътрешни програми, както и на проблеми и инциденти
 • управление на отстраняването на неизпълнението на договора между нас, на нашите политики и вътрешни програми, както и на разрешаването на проблеми и инциденти

Обикновено получаваме тази информация директно от Вас или чрез Вашия работодател (обикновено име, длъжност, служебен адрес, служебен имейл адрес, поръчки, услуги, данни за осъществяване на плащания (когато е приложимо, данни за разходи), кореспонденция).

Използваме тази информация във връзка с изпълнение на договора между нас и Вас или Вашия работодател в качеството ни на купувач на Ваши или на Вашия работодател стоки или услуги, а когато не е налице такова задължение, ние я използваме на основание легитимен бизнес интерес да осъществяваме дейността си, да се свързваме с Вас във връзка със стоките и услугите, които получаваме от Вас или Вашия работодател, да обработваме плащания, да управляваме отношенията си с Вас или Вашия работодател и да следим за изпълнението на договора между нас, нашите политики и вътрешни програми, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество 

Продажба на нашите продукти

 • изпълнение на поръчки (в т.ч. изпращане на фактури)
 • обработка на Вашите плащания
 • предоставяне на гаранционни услуги

Обикновено тази информация се предоставя директно от Вас или чрез Вашия работодател, когато е приложимо (тя обхваща име, длъжност, служебен адрес, служебен имейл адрес, поръчки, услуги, данни за осъществяване на плащания, кореспонденция).

Ние използваме тази информация, за да спазим своите договорни задължения към Вас или Вашия работодател в качеството Ви на купувач на наши продукти.

Предоставяне на услуги, свързани с продажбите

 • обработка на Вашите запитвания и искания
 • кореспонденция с Вас
 • обща администрация и разрешаване на проблеми
 • управление на взаимоотношенията 

Обикновено тази информация ни се предоставя пряко от Вас или чрез Вашия работодател.

Ние използваме тази информация, защото имаме легитимен бизнес интерес да предоставяме на Вас или Вашия работодател услуги, свързани с продажбите, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество

Развитие на бизнеса и управление на взаимоотношенията (когато е разрешено от закона)

 • за да Ви предоставим информация за относими новости, промоции и събития
 • за управление на нашите отношения
 • за да разберем Вашите предпочитания (както например към какви продукти и събития може да са интересни за Вас или биха могли да бъдат персонализирани за Вашите нужди)
 • за администриране на програми за лоялност
 • за да Ви каним за участие в или да администрирате анкети или кампании за пазарни прочувания
 • за проучване на пазара
 • за разработване на маркетингови стратегии
 • за администриране на маркетингови стратегии
 • за персонализиране на Вашето преживяване в каналите за контакт с ФМИ (например за персонализиране на Ваше посещение, например с подходящ поздрав или предложения, които може да Ви заинтригуват)

Тази информация обикновено е комбинация от  предоставена пряко от Вас информация (например Вашето име и координати за връзка, както и подробности за профилите Ви в социалните медии); информация, която се събира автоматично от нас (например посредством технология за проследяване на ползването на каналите за контакт с ФМИ) и (когато е разрешено от закона) информация, която придобиваме от трети лица (като публични постове в социални медии).

Ние я ползваме на основание легитимен бизнес интерес да управляваме своите взаимоотношения с Вас и да Ви информираме за нашия бизнес, продукти и събития, както и да развиваме каналите за контакт с ФМИ и да персонализираме Вашето преживяване, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

Развитие на бизнеса и управление на взаимоотношенията (когато е разрешено от закона)

 • за да Ви предоставим информация за  и да управляваме филиалите на ФМИ, техните промоции, продукти и услуги, търговски обекти, събития, и регулацията на тютюневи изделия; и да разработваме и усъвършенстваме инструменти в помощ на изпълнението на тези цели 

Това обикновено е комбинация от информация, която Вие ни предоставяте (например Вашето име и координати за връзка, с който боравят социалните медии); информация, която събираме автоматично (например чрез бисквитки или сходни технологии) и (когато е разрешено от закона) информация, която се придобива от трети лица (като публични постове в социални медии).

Ние я ползваме на основание легитимен бизнес интерес да Ви информираме по тези въпроси, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

В някои държави, където това се изисква по закон, ние ще изпращаме материали в електронен формат, само след получено съгласие за това.

Администриране на бизнеса

 • общо организационно управление и поддържане на бизнес документация
 • управление на жизнения цикъл на отношенията с подизпълнители (от възлагане на поръчка до преустановяването на работните отношения)
 • администриране на посетители и поддържане на документация
 • администриране и провеждане на събития, обучения и програми за съответствие
 • кореспонденция във връзка с нашите отношения с Вас или Вашия работодател, в т.ч. за обработване на Ваши запитвания или искания
 • разработване, пускане в експлоатация, работа и поддръжка на ИТ системи,
 • поддържане на сигурността на системи, устройства и сгради
 • работа с бази данни за контакти и инструменти за съвместна работа
 • международни ангажименти и пътувания
 • осигуряване на безопасна работна среда
 • поддържане на сигурността и безопасността на персонала, клиентите, доставчиците, и посетителите на филиалите на ФМИ и собственост на всички тях 

Тази информация обикновено се предоставя пряко от Вас или чрез Вашия работодател.

Ние я ползваме на основание легитимен бизнес интерес да осъществяваме дейността си, да управляваме отношенията си с Вас и да поддържаме сигурността и неприкосновеността на нашите сгради и ИТ системи, пред който Вашите интереси, права и свободи да ограничите използването на информацията за Вас, нямат преимущество.

Сигурност и мониторинг на системи

 • удостоверяване на самоличност и контрол на достъпа и регистриране, където е приложимо
 • мониторинг на системите, устройствата, интернет или имейл на ФМИ, до които сте получили достъп
 • мониторинг на достъпа до помещения на ФМИ, на доставките до филиали на ФМИ и на процесите по сигурността в нашите помещения

Тази информация се събира автоматично посредством различни средства като автоматизирани системи и мониторинг на устройства, CCTV записи, аудио записи в нашите помещения.

Ние я ползваме на основание легитимен бизнес интерес да поддържаме поверителността, неприкосновеността и сигурността на нашата физическа и цифрова инфраструктура и помещения, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

Спомагателни дейности във връзка с горните

 • администриране на Вашите акаунти
 • осигуряване на възможност да ползвате каналите за контакт с ФМИ (например осигуряването на възможност да останете вписани (logged in) в раздели на съответния канал за контакт, които са с ограничен достъп само за оторизирани потребители, управление на Вашите езикови предпочитания, свързване на пазарната Ви количка с Вас)
 • кореспонденция в Вас
 • подобряване на Вашето изживяване
 • администриране и разрешаване на проблеми 

Това обикновено е съчетание от информация, която Вие ни предоставяте (например Вашето име и парола (или еквивалент) и информация, която събираме автоматично (например информация за Вашето устройство, и от бисквитки или сходни технологии за проследяване).

Ние ползваме тази информация на основанието, което съответства на целта за използването ѝ, свързана със съответната дейност, която се подпомага. Например когато администрираме Ваш акаунт с оглед извършване на покупки или за предоставяне на следпродажни услуги, ние ползваме информацията, за да изпълним договорните си задължения към Вас като купувач на наши продукти; при администриране на Вашия акаунт с цел да Ви информираме за наши продукти или да Ви предложим подходящи за Вас продукти, ние извършваме  спомагателна дейност към нашето бизнес развитие и следователно ние ползваме информацията на основание легитимен бизнес интерес за предлагане на нашите продукти, пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.

Бизнес анализи и подобрения

 • за да позволи ние или нашите бизнес партньори да Ви информираме за потенциални възможности за участие в промоции на продукти на ФМИ
 • за бизнес анализи и подобрения (в т.ч. на продукти, системи, процеси, офиси, търговски обекти, предлагащи продукти на ФМИ, обучения, събития, дигитални канали за контакт с ФМИ и информация, която ние (или наши филиали) предоставяме на Вас или Вашия  работодател)

Това обикновено е комбинация от информация, която Вие ни предоставяте, информация, която събираме автоматично и (когато е разрешено по закон) информация, придобита от трети лица.

Ние я ползваме на основание легитимен бизнес интерес да анализираме и подобряваме бизнес резултатите, продуктите, системите, процесите, офисите, търговските обекти, предлагащи продукти на ФМИ, обученията, събитията, дигиталните канали на ФМИ,  и информацията, която предоставяме, както и да включваме други лица в промоции на продукти на ФМИ  пред който Вашите интереси, права и свободи да защитите информацията за Вас, нямат преимущество.


В случай че никое от горните основания не е приложимо за ползването на информацията за Вас, ние ще поискаме Вашето съгласие преди да обработваме информацията (тези случаи ще бъдат ясни от контекста).

В някои случаи може да ползваме информацията за Вас по начини, които не са описани по-горе. Тогава ще изготвим допълнително съобщение, в което това ползване е подробно описано. Трябва да четете допълнителното съобщение във връзка с и в контекста на настоящото съобщение.

С кого споделяме информацията за Вас и с каква цел?

Може да споделяме информацията за Вас с:

 • филиали на ФМИ;
 • трети лица, които предоставят на филиалите на ФМИ или на Вас продукти или услуги (като професионални консултанти, доставчици на платежни услуги, разносвачи, одитори и доставчици на информационни услуги);
 • внимателно подбрани бизнес партньори и рекламодатели на филиали на ФМИ (в области, свързани с наши продукти или съответстващи с нашия стил и имидж), така че те да могат да се свързват с Вас с предложения, които смятат, че биха представлявали интерес за Вас съобразно Вашите предпочитания и интереси към търговски програми, обучителни материали и обучение; и
 • други трети лица, когато това се изисква или е разрешено от закона (като регулаторни органи; държавни органи или професионални консултанти).

Споделяне на информацията с други филиали на ФМИ

 • Информация за Вас ще бъде споделяна с Филип Морис Интернешънъл Мениджмънт СА (със седалище в Лозана, Швейцария), където се намира централната администрация за обработка на лични данни за филиалите на ФМИ. Информацията за Вас ще бъде споделяна и с Филип Морис Интернешънъл ИТ Сървис Център Сарл на (със седалище в Лозана, Швейцария) в качеството му на доставчик на технологии за филиалите на ФМИ. Филип Морис Интернешънъл Мениджмънт СА и (доколкото разполага с достъп) Филип Морис Интернешънъл ИТ Сървис Център Сарл обработват информация за Вас за всички посочени в настоящото съобщение цели.
 • Ако организираме работни пътувания (например за Ваши посещения в друг филиал на ФМИ), информацията за Вас ще бъде споделена с филиала на ФМИ, който функционира като регионален оперативен център (ако това не е филиалът на ФМИ, който първи е събрал информацията) за всички посочени в настоящото съобщение цели, с филиала на ФМИ, който функционира като регионален оперативен център за филиала на ФМИ, който ще посетите, с филиала на ФМИ, който ще посетите и с филиала на ФМИ, който носи отговорност за организиране на посещението.
 • Информация за Вас може да бъде споделена и с друг филиали на ФМИ, с които осъществявате контакт или с които работите (например ако продавате продукти или услуги на други филиали на ФМИ или пътувате до други офиси на ФМИ по време на търговските отношения с филиал на ФМИ).

 

Данните за контакт на филиалите на ФМИ и държавите, където те са установени, можете да намерите тук.

Обмен на данни с трети лица

 • Може да споделяме информация за Вас с трети лица, които предоставят на филиалите на ФМИ или на Вас продукти или услуги (като Вашия работодател, професионални консултанти, доставчици на платежни услуги, разносвачи, търговци на дребно, продуктови консултанти, и доставчици на информационни услуги и услуги по удостоверяване на възрастта).
 • Може да споделяме информация за Вас с внимателно подбрани трети лица бизнес партньори и рекламодатели на филиали на ФМИ (в съответствие с нещата, които асоциирате с нашите продукти, например защото те имат сходен или допълващ се имидж, стил или функционалност), така че те да могат да се свързват с Вас във връзка с продукти, услуги и промоции, които считат, че биха представлявали интерес за Вас съобразно Вашите предпочитания.
 • Може да споделяме информация за Вас с други трети лица, когато това се изисква или е разрешено от закона, например: регулаторни органи; държавни органи, в отговор на запитвания от правоохранителни органи или други служители на държавата; когато имаме основания да смятаме, че разкриването е необходимо или правилно за предотвратяване на физически вреди или финансови загуби, или във връзка с разследване на подозрения за или на действително извършена незаконна дейност; и в контекста на организационно преструктуриране.
 • В случаите, когато организираме работни пътувания (например за Ваши посещения в друг филиал на ФМИ), информацията за Вас ще бъде предоставена на трети лица, които предоставят туристически услуги, транспорт или друг тип услуги като туристически агенции, доставчици на услуги за онлайн резервации, издатели на билети, авиолинии, фирми за коли под наем, доставчици на железопътни услуги и хотели. Тези трети лица ще ползват информацията за Вас за свои цели (например за изпълнение на задължение да Ви предоставят транспортни или хотелски услуги) и Вие следва да се запознаете с техните съобщения за защита на лични данни за повече информация относно това как те ползват информацията за Вас. 

Къде може да бъде изпратена информацията за Вас?

Подобно на всяка друга мултинационална организация и филиалите на ФМИ предават информация в световен мащаб. Съответно информацията за Вас може да бъде предавана в световен мащаб (ако информация за Вас е събрана в рамките на Европейското икономическо пространство, това означава, че информацията за Вас може да бъде предавана извън него).

Когато се използва информация по начина, описан в това съобщение, информацията за Вас може да бъде предавана в рамките на или извън държавата или територията, където е събрана, в това число в държава или на територия, където може да не се прилагат еквивалентни стандарти за защита на лични данни.

Например, филиали на ФМИ в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) може да предават лична информация на филиали на ФМИ извън ЕИП. Във всички случаи предаването се осъществява:

При всички случаи ще бъдат прилагани подходящи мерки за сигурност с оглед защитата на личната информация в тези държави или територии и съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни.

Как защитаваме информацията за Вас?

Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на лична информация, която притежаваме, от неразрешено разкриване, използване, промяна или унищожаване. Когато е приложимо, използваме криптиращи и други технологии, които спомагат да предпазим информацията, която ни предоставяте. Също така изискваме от нашите доставчици на услуги да спазват стриктно изискванията за защита и сигурност на личните данни.

За какъв срок се запазва информацията за Вас ?

Ние запазваме информацията за Вас за срока, който е необходим за постигане на целите, за които е събрана информацията. След изтичане на този срок, изтриваме информацията. Този срок е различен в зависимост от целите, за които е събрана информацията. Имайте предвид, че при определени обстоятелства имате право да поискате от нас да изтрием информацията. Също така понякога може да бъдем задължени по закон да пазим информацията, например за данъчни и счетоводни цели.

Обикновено запазваме данни на база критериите, описани в таблицата по-долу:

Вид
Обяснение/стандартни критерии за запазване 
 • записи в бази данни

Ако Вие сте физическо лице, което ни предоставя услуги (пряко или от името на Вашия работодател), по-голямата част от информацията във Вашия профил се съхранява за срока на нашите работни отношения с Вас, например за времето, в което предоставяте услугите, купувате продуктите, ползвате дигиталните канали за комуникация или отговаряте на комуникация от наша страна. Някои елементи от Вашия маркетинг профил обаче, като история на покупки, естествено губят своята актуалност с времето и ние ги изтриваме автоматично след предварително определен период от време, който отговаря на целта, за която са събрани.  

 • бизнес документация и платежни документи  

Ние поддържаме архив на фактури, продажби, покупки, направени и получени плащания и съпътстващи документи (договори или имейли) съгласно вътрешните правила и данъчните изисквания, обикновено за срок от 11 години. Поддържаме и регистър на проверките на доставчици, доколкото това се изисква с оглед изпълнение на законови и регулаторни задължения. 

 • записи за посещения 

Ако посещавате наши сгради, записите за посетителите обикновено се пазят за срок от няколко месеца.

 • CCTV

Ако посещавате наши сгради, CCTV записите обикновено се пазят за срок от няколко дни до няколко седмици в зависимост от конкретната цел на записите.

 • покупки и гаранции 

Ако закупувате стоки, ние запазваме подробности за това за срока, необходим за изпълнение на продажбата и с цел изпълнение на законовите задължения (например за данъчни и счетоводни цели). Ако се регистрирате за гаранционно обслужване за продукт на ФМИ, ние запазваме подробности за срока на съответната гаранция.

 • обслужване на клиенти  

Ако се свържете с център за обслужване на клиенти, ние правим запис на Вашето запитване и пазим този запис за срока на нашите взаимоотношения, например ако искате да заменим устройство в гаранционен срок. Други записи, свързани с обслужване на клиенти (например автоматични записи на телефонни разговори, в които вие търсите упътване към най-близкия търговски обект за търговия на дребно) може да са релевантни само до момента на създаване на по-постоянен архив и ще бъдат съхранявани само временно.

 • системни одитни записи

Системните одитни записи се пазят обикновено само за срок от няколко месеца.

 • бизнес анализи 

Данните за бизнес анализи обикновено се събират автоматично, когато ползвате дигитални канали за контакт с ФМИ и са анонимизирани/агрегирани непосредствено след събирането им. 


Какви права и опции за действие имате?

Вие имате всички или някои от следните права по отношение на информацията за Вас, която ние държим:

 • да изискате достъп до нея;
 • да изискате коригиране, актуализиране или изтриването ѝ;
 • да изискате ограничаване на използването ѝ при определени условия;
 • да възразите срещу използването ѝ при определени обстоятелства;
 • да оттеглите своето съгласие по отношение на използването от нас;
 • преносимост на данните при определени обстоятелства;
 • да откажете бъде ползвана от нас за директен маркетинг; и
 • да подадете жалба в надзорния орган във Вашата държави (ако има такъв).

Ние Ви предлагаме лесни начини да упражнявате тези си права като линкове за отказ от абонамент или чрез адрес за контакт, включен в съобщенията, които получавате, или чрез използване на контактите в параграфа „Към кого да се обърна с въпроси?“ в края на настоящото съобщение.

Някои мобилни приложения, които предлагаме, може също да изпращат push нотификации например за нови продукти или услуги. Можете да деактивирате тези нотификации през настройките на телефона или приложението.

Вашите права зависят от законодателството във Вашата държава. Ако сте в Европейското икономическо пространство, вие имате посочените в таблицата по-долу права. Ако сте на друго място, можете да се свържете с нас за повече информация (виж параграфа „Към кого да се обърна с въпроси?“ в края на настоящото съобщение).

Права във връзка с Вашата информация, която ние администрираме  
Допълнителна информация (забележка: приложими са някои правни ограничения за всички тези права)
 • да изискате достъп до нея 

Това е потвърждение за:

 • дали обработваме или не Ваша информация;
 • нашето име и координати за връзка с нас;
 • целта на обработването;
 • категориите информация, за които става дума;
 • категориите лица, с които споделяме информацията и когато тези лица са извън ЕИП и не са обект на Решение на Европейската комисия за адекватно ниво на защита на лични данни, предвидените подходящи гаранции за защита на информацията;
 • (ако ни е известен) източника на информацията, ако не сме я събрали от Вас;
 • (доколкото прилагаме такива, за което сте били надлежно уведомени) наличие на автоматизиран процес на взимане на решения, в т.ч. профилиране, който има правни последствия за Вас или Ви засяга в значителна степен по сходен начин, както и информация за логиката на процеса, както и значимостта му и очакваните последствия от обработването за Вас; и
 • критериите за определяне на срок на съхранение на информацията.

При поискване от Ваша страна, ние ще Ви предоставим копие от информацията за Вас, която ползваме (при условие, че това не засяга права и свободи на други).

 • да изискате нейното коригиране или актуализация 

Това е приложимо, ако информацията, която държим, е неточна или непълна.

 • да изискате изтриването ѝ

Това е приложимо, ако:

 • информацията, която държим, вече не е необходима за целите, за които я използваме;
 • ние ползваме информацията  въз основа на Ваше съгласие и Вие оттеглите това съгласие (в този случай ние няма да осъществяваме контакт с Вас, освен ако не ни дадете указания да изтрием цялата информация, в който случай ние ще се съобразим с Вашето желание);
 • ние ползваме информацията на основание легитимен интерес и установим след Ваше възражение, че нашият интерес за продължаване на използването вече няма преимущество;
 • информацията е придобита или ползвана незаконно; или
 • с оглед спазване на законово задължение.
 • да изискате ограничаване на обработването ѝ

Това право е приложимо временно, до разглеждане на Вашия случай, ако Вие:

 • оспорвате точността на информацията, която използваме; или
 • сте възразили относно ползването на информацията на основание законен интерес (ако изберете да упражните това свое право при тези случаи, ние ще Ви уведомим преди да започнем да използваме информацията отново).

  Това право е приложимо и при условие че:

 • ние ползваме информацията незаконно и Вие се противопоставите на изтриването на информацията; или
 • ние нямаме нужда от информацията, но тя Ви е необходима за правна защита.
 • да възразите срещу обработването ѝ

В този случай имате два вида права:

 • ако ползваме информацията за Вас за директен маркетинг: вие можете да се откажете от него (без да трябва да мотивирате отказа си) и ние ще изпълним Вашето искане; и
 • ако ползваме информация за Вас на основание легитимен интерес за цели, различни от директен маркетинг, вие можете да възразите срещу ползването за тези цели, като представите описание на конкретната ситуация и ние ще разгледаме Вашето възражение.
 • да оттеглите съгласието за ползването ѝ

Това е приложимо, ако правното основание за ползване на информацията е Ваше съгласие. Тези случаи са ясни според контекста.

 • на преносимост на данните 

Ако:

 • вие сте ни предоставили данни; и
 • ние използваме данните по автоматизиран начин и на основание Ваше съгласие или изпълнение на задължение по договор с Вас,

Вие имате право да получите обратно данните си в широко използван формат, както и право да поискате прехвърляне на данните към друг, ако това е технически възможно за нас.

 • да подадете жалба към надзорния орган във Вашата държава  

Всяка държава от Европейското икономическо пространство следва да създаде един или повече органи за тази цел.

Координати за връзка с тях можете да намерите тук:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Информация за останалите държави можете да намерите на уебсайта на съответния орган във Вашата държава.


Допълнителни точки по държави

В зависимост от държавата, в която сте, може да имате и допълнителни права.

 • Ако сте във Франция, вие имате право да ни дадете указания относно информацията, която държим за Вас, в случай на Вашата смърт (по-конкретно дали да я задържим или изтрием, и дали други имат право на достъп до нея). Вие можете:
 1. да дадете общи указания на доставчик на цифрови услуги, регистриран в надзорния орган за защита на личните данни на Франция (наречен “CNIL”) (тези указания са приложими за всякакво използване на информацията за Вас); или
 2. да ни дадете конкретни указания, които са приложими единствено за използването на информацията за Вас от нас.

Вашите инструкции може да изискват от нас да предадем информацията за Вас на трето лице (но когато информацията съдържа информация за други лица, ние имаме задължение за защита на техните лични права и това може да означава, че не можем да изпълним тези указания). Можете да посочите трето лице, което да следи за изпълнението на указанията Ви. Ако Вие не посочите такова трето лице, Вашите наследници ще имат право (освен ако изрично не посочите друго в указанията) да упражняват правата Ви върху информацията за Вас след Вашата смърт:

 1. с оглед разпореждане с Вашето имущество (в този случай Вашите наследници ще имат достъп до информацията за Вас с цел получаване и идентифициране на информация относно Ваше имущество, в т.ч. цифрови стоки или данни, които се считат са семейна памет, които могат да бъдат прехвърлени на Вашите наследници); и
 2. с оглед гарантиране, че ползващите информацията за Вас отчитат Вашата смърт (например закриване на банкови сметки и ограничаване на използването или актуализирането на информацията за Вас).

Можете да въведете промени или да оттеглите указанията си по всяко време. За допълнителна информация относно обработването на информацията за Вас в случай на Вашата смърт,  запознайте се с член 40-1 от Закон 78-17 от 6 януари 1978 г. По подразбиране, при смърт, Вие преставате да ползвате своя акаунт и ние изтриваме информацията за Вас съгласно нашите политики за запазване на данни (виж раздела „За какъв срок се запазват данните Ви?“).

Към кого да се обърнете с въпроси?

Ако имате въпроси или искате да упражните правата си, можете да намерите данни за контакт със съответния филиал на ФМИ и когато е приложимо, съответното длъжностно лице по защита на лични данни, тук. Координати за връзка също така се предоставят в кореспонденцията, която получавате от филиали на ФМИ.

Ако във Вашата държава има орган за защита на лични данни, Вие имате право да се обърнете към него с въпроси или оплаквания. Ако съответният филиал на ФМИ не може да разреши Вашия въпрос или оплаквания, имате право също така да потърсите и правна защита от съответния компетентен съд. 

Промени в настоящото съобщение

Можем да актуализираме настоящото съобщение (и  всяко допълнително съобщение, свързано със защита на лични данни) периодично. Ние ще Ви уведомим за измененията, когато такова изискване е предвидено по закон.

Последна редакция 13 април 2018 г. Предходните версии на настоящото съобщение можете да намерите тук.