Kdo smo?

Smo član družbe Philip Morris International. Naše podatke (ime, naslov itn.) boste ločeno prejeli v času zbiranja (ali potrditve) informacij o vas preko, na primer, obvestila o aplikaciji ali spletni strani ali preko e-pošte ali v pogodbi med nami, ki vsebuje povezavo na to obvestilo.

 • PMI: Philip Morris International je vodilna tobačna družba. Sestavljajo jo številna podjetja ali "podružnice".
 • Podružnice PMI: Vsak član skupine podjetij Philip Morris International je "podružnica PMI". "Mi" (ali "nas" ali "naše") se nanaša na podružnico PMI, ki je prva pridobila podatke o vas.
 • Izdelek PMI: pomeni naš izdelek ali izdelek druge podružnice PMI.

Kako zbiramo podatke o vas?

Podatke o vas lahko zbiramo na različne načine.

 • Podatke lahko prejmemo neposredno od vas (na primer, podpis pogodbe, ko izpolnite obrazec ali nas pokličete).
 • Podatke lahko pridobimo samodejno (na primer, ko uporabite aplikacijo ali spletno stran PMI).
 • Podatke lahko pridobimo od tretjih oseb (na primer javno dostopne informacije na platformah socialnih medijev, kot so LinkedIn, Facebook in Twitter).

V tem obvestilu bomo vse metode, s katerimi ste v stiku z nami, imenovali "stične točke PMI". Stične točke PMI vključujejo tako fizične (na primer pisarne PMI, prodajalne na drobno in dogodke, kot tudi digitalne (na primer, korespondenca preko e-pošte, aplikacije in spletne strani).

Podatke lahko pridobimo neposredno od vas. Običajno se to zgodi, ko:

 • se prijavite kot član v naše baze podatkov (to je lahko, na primer, osebno, prek aplikacije ali na spletu);
 • trgujete ali svetujete v zvezi z izdelki ali storitvami PMI, na primer v prodajalni;
 • z nami sklenete dogovor o prodaji, promociji ali distribuciji izdelkov PMI (ali podpirati te dejavnosti);
 • prenesete ali uporabite digitalno stično točko PMI (na primer, aplikacijo ali spletno stran);
 • se obrnete na nas preko stične točke PMI ali po e-pošti, socialnih medijih ali telefonu;
 • pri nas registrirate napravo;
 • vpišete potrošnika, da je član naše podatkovne zbirke;
 • se naročite na portal PMI;
 • se registrirate za prejemanje sporočil za javnost PMI, e-poštnih sporočil ali tržnih sporočil;
 • sodelujete v anketah PMI ali (kjer je dovoljeno z zakonodajo) na PMI tekmovanjih,oziroma promocijah, ali;
 • Obiščete naše pisarne, oziroma se udeležite dogodka, ki ga organizira podružnica PMI.

Podatke o vas lahko pridobimo samodejno. Običajno se to zgodi, ko:

 • Obiščete naše pisarne (na primer s snemanjem videoposnetkov (CCTV) in dnevniki dostopa do zgradbe);
 • Delate v, oziroma obiščete prodajalno, ki prodaja izdelke PMI (na primer z zbiranjem vaših podatkov na blagajni, oziroma preko senzorjev v prodajalni, ki so povezani z mobilno tehnologijo);
 • se udeležite dogodka, ki ga organizira podružnica PMI (na primer s prodajo ali z nakupom) na dogodku ali preko senzorjev na dogodku, ki so povezani z mobilno tehnologijo;
 • komunicirate z nami (na primer preko stične točke PMI ali platformi socialnih medijev);
 • uporabite stične točke PMI (na primer preko mehanizmov sledenja v aplikaciji ali na spletni strani), ali;
 • javno objavljate na platformah socialnih medijev, ki jim sledimo (na primer, da razumemo javno mnenje ali da odgovorimo na zahteve v zvezi z izdelki PMI).

Informacije o vas lahko samodejno pridobimo tudi z uporabo piškotkov in podobnih sledilnih tehnologij na digitalnih stičnih točkah PMI. Uporabljeni piškotki in tehnologije so odvisni od zadevne PMI stične točke. Če želite izvedeti več o piškotkih (vključno s piškotki Google Analytics) in podobnih tehnologijah, uporabljenih na stičnih točkah, vključno s tem, kako lahko sprejmete ali zavrnete piškotke, si oglejte obvestilo o piškotkih, ki je na voljo na tej stični točki.

Če to dovoljuje zakon, lahko podatke o vas pridobimo tudi od tretjih oseb. To lahko vključuje podatke, ki si jih med seboj delijo podružnice PMI, javno dostopne informacije o profilih (kot so vaše nastavitve in zanimanja) na spletnih mestih socialnih medijev tretjih oseb (kot so LinkedIn, Facebook in Twitter) in sezname za trženje, ki jih pridobimo od drugih tržnih agencij.

Podatke lahko pridobimo tudi v drugih kontekstih, ki so vam v posameznem tistem trenutku pojasnjeni.

Katere informacije o vas zbiramo?

Zbiramo lahko različne vrste podatkov o vas:

 • podatke, potrebne za upravljanje in administracijo našega odnosa z vami, z vašim delodajalcem ali z vašim predstavnikom
 • podatke, potrebne za trgovanje ali svetovanje v zvezi s proizvodi ali storitvami PMI (na primer za izpolnjevanje naročil)
 • podatke, potrebne za podporo proizvodom ali storitvam PMI ali za zagotavljanje garancijskih storitev;
 • podatke o tem, kaj počnete v vašem podjetju glede naših potrošnikov, izdelkov PMI ali nas (npr. vpis potrošnika, da je član naše baze podatkov, izvajanje garancijskih storitev, prikazovanje izdelkov PMI in prodajnih materialov itd.)
 • podatke, ki jih posredujete v pogodbah, na obrazcih ali anketah ali v interakcijah na digitalnih stičnih točkah
 • podatke o vaših obiskih naših pisarn, prodajaln in dogodkov;
 • podatke, ki nam jih posredujete v kontaktih (kot so klici in e-pošta), ki jih imate s klicnimi centri;
 • podatke o vaših nastavitvah in zanimanjih;
 • podatke, potrebne za preverjanje vaše starosti, identitete in pooblastila za delovanje v imenu vašega delodajalca, če je to ustrezno.

Podatki, ki jih dobimo neposredno od vas, bodo razvidni iz konteksta, v katerem nam te podatke posredujete. Na primer:

 • če od nas naročite izdelek preko stične točke PMI , morate za izvedbo naročila navesti svoje ime, kontaktne podatke, podatke za izdajo računa in izdelke, ki ste jih naročili pri nas;
 • če smo v distribucijskem razmerju, navedite svoje ime, kontaktne podatke in podatke za obračun, da lahko upravljamo naš odnos z vami ali z vašim delodajalcem in izpolnjujemo našo pogodbo z vami ali z vašim delodajalcem;
 • prav tako lahko posredujete podatke o nastavitvah in zanimanjih v zvezi z izdelki, da vam lahko ponudimo izdelke in storitve, ki vas zanimajo;
 • lahko zbiramo podatke, ki nam omogočajo preverjanje vaše starosti, na primer kopijo osebnega dokumenta ali sliko vašega obraza;
 • lahko nam pošljete fotografijo o načinu prikazovanja izdelkov PMI ali prodajnih materialov;
 • lahko se odzovete na besedilna sporočila;
 • lahko včlanite potrošnika, da je član naše baze podatkov, na primer, tako da lahko izvajamo garancijske storitve.

Podatki, ki jih pridobimo samodejno, običajno zadevajo:

 • podrobnosti vašega obiska ali klica (kot sta čas in trajanje);
 • v naših pisarnah, prodajalni ali na dogodku (vključno z območji v neposredni bližini), kako pogosto obiskujete, katera področja obiskujete in kako dolgo in katere nakupe opravljate;
 • vašo uporabo stičnih točk PMI (kot so strani, ki jih obiščete, stran, s katere ste prišli, in stran, na katero ste nadaljevali, vnesene iskalne izraze ali povezave, ki jih kliknete na stični točki); in
 • vašo napravo (kot je vaš naslov IP ali edinstven identifikator naprave, podatki o lokaciji, podrobnosti o piškotkih, ki smo jih shranili v vašo napravo).

Podatki, ki jih zberemo od tretjih oseb, običajno vključujejo javno dostopne podatke o profilih (kot so vaše preference in interesi), na primer iz javno dostopnih objav na socialnih medijih.

Za kakšne namene uporabljamo podatke o vas in na kakšni pravni osnovi?

V tem poglavju opisujemo namene, za katere uporabljamo osebne podatke. To je  globalno obvestilo in če zakoni države omejujejo ali prepovedujejo določene dejavnosti, opisane v tem obvestilu, mi ne bomo uporabljali informacij o vas za tiste namene v tej državi.

V skladu z zgoraj navedenim, uporabljamo informacije o vas za naslednje namene:

 • Za izpolnjevanje regulatornih obveznosti, kot so preverjanje vaše starosti, identitete in status trgovca na drobno, podjetje »poznaj svojega dobavitelja« preveri in upravlja naše pogodbeno razmerje z vami ali z vašim delodajalcem
 • Pravne skladnosti, kot je ohranitev in uporaba vaših evidenc v zvezi s pričakovanimi spori, za namene pridobitve nasveta od naših odvetnikov in drugih svetovalcev
 • Za prodajo naših izdelkov vam, vključno z izpolnjevanjem vaših naročil in obravnavanjem vaših plačil,
 • Ponuditi vam storitve, povezane s prodajo, vključno z obravnavo vaših poizvedb in zahtev ter zagotavljanjem garancijskih storitev
 • Za obveščanje vas o posodobitvah, promocijah, dogodkih in upravljanju povezanih vidikov našega razmerja, vključno z upravljanjem programov zvestobe, pomagati vam da pomagate odraslim potrošnikom z njihovimi računi in (kjer to dovoljuje zakonodaja), o programih zvestobe, izboljšavami izdelkov, tržnimi raziskavami, razvijanjem tržnih strategij, vodenjem marketinških kampanj, in prilagoditvijo vaše izkušnje na prodajnih mestih, ki prodajajo izdelke PMI in na dogodkih
 • Registriranja odraslih potrošnikov v naših zbirkah podatkov, na primer za trženje naših izdelkov.
 • Za podporo vsega zgoraj navedenega, vključno z upravljanjem vašega računa ali računa vašega delodajalca, omogočanjem uporabe stičnih točk PMI in (če je primerno) za prodajo, promocijo in distribucijo izdelkov PMI (ali podpiranjem te dejavnosti) , komunikacijo z vami, prilagoditvijo vaše izkušnje s stičnimi točkami PMI, upravljanjem in odpravljanje težav, splošnim vodenjem evidence in upravljanje dostopa do vseh sistemov, do katerih smo vam omogočili dostop
 • Za nas ali naše poslovne partnerje, da vas obvestimo o morebitnih priložnostih, vključitve v trženje ali promoviranje izdelkov PMI
 • Za druge namene, o katerih vas obveščamo oziroma bodo jasni iz konteksta, ko se podatki o vas prvotno zberejo.

Pravna podlaga za uporabo podatkov o vas je ena izmed naslednjih (podrobneje jih pojasnimo v poglavju »Več informacij«):

 • skladnost z zakonsko obveznostjo, do katere smo izpostavljeni;
 • izvajanje pogodbe, kjer ste stranka;
 • legitimen poslovni interes nad katerim ne prevladajo interesi varovanja podatkov;
 • kjer ne velja nič od zgoraj naštetega, vaše soglasje (za katero bomo prosili, preden obdelamo podatke).

Nameni, za katere uporabljamo podatke o vas, z ustreznimi metodami zbiranja in pravno podlago za uporabo so:

 Namen
 Način zbiranja in pravna podlaga za obdelavo

Skladnost z regulatornimi obveznostmi

 • preverimo vašo starost, identiteto in status prodajalca
 • obveznosti davčnega in poslovnega knjigovodstva
 • trgovinske sankcije
 • preverjanje ozadja
 • upravljanje zdravja in varnosti
 • pravne in regulativne zahteve za razkritje
 • konflikti interesov
 • vodenje pogodb in s tem povezanih dokumentov, v katerih ste lahko sklicani
 • preiskovanje domnevnih kršitev

Običajno nam te podatke neposredno posredujete sami.

Uporabljamo jih zato, ker moramo izpolnjevati zakonsko obveznost

trgovati samo z odraslimi in voditi naše poslovanje na skladen način (tudi v povezavi s pravom družb in davčnimi pravili), voditi finančno in davčno evidenco, upoštevati trgovinske sankcije, upoštevati zdravstvene in varnostne zakone (ki lahko vključujejo vodenje evidenc o nezgodah), priprava poročil, izpolnjevanje zahtev za informacije s strani pristojnih organov in obvladovanje kakršnih koli navzkrižij interesov, oziroma v državah, kjer takšne zakonske obveznosti ni, zato ker imamo legitimen poslovni interes trgovanja samo z odraslimi osebami, ki jih vaši interesi, pravice in svoboščine, da bi zaščitili podatke o vas, ne preglasijo..

Prodaja naših izdelkov

 • izpolnitev vaših naročil (vključno s pošiljanjem računov)
 • obdelava vaših plačil
 • zagotovitev garancijskih storitev

Te podatke nam praviloma posredujete vi neposredno oziroma preko delodajalca, če je to primerno (običajno, ime, vloga, naslov, e-poštni naslov, informacije o plačilu, korespondenca).

Uporabljamo ga za izpolnitev pogodbenih obveznosti do vas ali vašega delodajalca kot kupca naših izdelkov.

 

Zagotovitev storitev, povezanih s prodajo

 • ukvarjanje z vašimi poizvedbami in zahtevami
 • ustrezajo vam
 • splošno upravljanje in odpravljanje napak
 • upravljanje programov zvestobe
 • upravljanje odnosov

Te podatke nam praviloma posredujete neposredno ali preko vašega delodajalca.

Uporabljamo jih, ker imamo zakonite poslovne interese pri zagotavljanju storitev, povezanih s prodajo vam ali vašemu delodajalcu, kjer jih vaši interesi, pravice in svoboščine, da bi zaščitili informacije o vas, ne preglasijo.

 

Poslovna promocija in upravljanje odnosov  (kjer to dovoljuje zakonodaja)

 • vas obveščajo o ustreznih posodobitvah, promocijah in dogodkih
 • upravljanje našega odnosa
 • registriranje odraslih potrošnikov v naših zbirkah podatkov
 • vam pomagati, da pomagate odraslim potrošnikom z njihovimi računi
 • razumevanje vaših želja (na primer kakšni izdelki ali dogodki vas lahko zanimajo (ali so morda bolje prilagojeni vašim potrebam)
 • upravljanje programov zvestobe
 • ·vas vabimo, da sodelujete in upravljate ankete ali kampanje tržnih raziskav
 • za tržne raziskave
 • razvijanje marketinških strategij
 • upravljanje tržnih kampanj
 • prilagoditev vaše izkušnje s stičnimi točkami PMI (na primer, prilagoditev vašega  obiska, kot so čestitke ali predlogi, ki vas morda zanimajo)

To bo običajno predstavljalo kombinacijo podatkov, ki nam jih posredujete (na primer vaše ime in kontaktni podatki in podatki družabnih medijih); podatkov, ki jih samodejno zbiramo (na primer z uporabo tehnologije za spremljanje uporabe PMI stičnih točk) in (kjer to dovoljuje zakon) podatkov, ki jih pridobivamo od tretjih oseb (na primer javnih objav v družabnih medijih).

Uporabljamo jih, ker imamo legitimne poslovne interese za upravljanje našega razmerja in vam povedati o naših izdelkih in dogodkih, za upravljanje stičnih točk PMI in za prilagajanje vaše izkušnje na načine, ki jih vaši interesi, pravice in svoboščine, da bi zaščitili informacije o vas, ne preglasijo.

Poslovna promocija in upravljanje odnosov  (kjer to dovoljuje zakon)

 • vam zagotoviti podatke o, in dati v upravljanje, podatke o podružnicah PMI, njihovih promocijah, izdelkih in storitvah, prodajnih mestih, dogodkih in regulaciji tobačnih izdelkov; ter razviti in izboljšati orodja za izvajanje teh namenov

To bo običajno kombinacija podatkov, ki nam jih posredujete (na primer vaše ime in kontaktni podatki, vaši družabni mediji); podatkov, ki jih samodejno zbiramo (na primer z uporabo piškotkov in podobnih tehnologij) in (kjer to dovoljuje zakon) podatkov, ki jih pridobivamo od tretjih oseb (kot so javne objave v  družbenih medijih).

Uporabljamo jih, ker imamo legitimne poslovne interese za obvestiti vas o teh stvareh, ki jih vaši interesi, pravice in svoboščine, da bi zaščitili informacije o vas, ne preglasijo.

V nekaterih državah, kjer to zahteva zakonodaja, vam bomo ta gradiva poslali v elektronski obliki le s vašim soglasjem.

Poslovna administracija

 • splošno organizacijsko upravljanje in vodenje poslovnih evidenc
 • upravljanje življenjskega cikla trgovca (od sodelovanja do odhoda)
 • administracija obiskovalcev in vodenje evidenc
 • administracija in vodenje dogodkov, programov usposabljanja in skladnosti
 • dopisovanje v zvezi z našim odnosom z vami ali vašim delodajalcem, vključno z obravnavanjem vaših poizvedb in zahtev
 • Razvoj, izvajanje, delovanje in vzdrževanje informacijskih sistemov
 • ohranjanje varnosti sistemov, naprav in zgradb
 • delovanje kontaktnih podatkovnih zbirk in orodij za sodelovanje
 • delovanje varnega delovnega okolja
 • vzdrževanje varnosti strank, dobaviteljev, obiskovalcev in lastnine vsakega od njih podružnic PMI.

Te informacije nam običajno zagotovite vi neposredno ali preko vašega delodajalca.

Uporabljamo jih, ker imamo legitimen poslovni interes za vodenje našega poslovanja, upravljanje odnosov z vami ali vašim delodajalcem ter ohranjanje varnosti in celovitosti naših stavb in sistemov IT, ki jih vaši interesi, pravice in svoboščine, da bi omejili uporabo informacij o vas, ne nadomeščajo.

Varnost in spremljanje sistemov

 • kontrole pristnosti in dostopa ter dnevniki, kjer je to ustrezno
 • spremljanje sistemov PMI, naprav, interneta in e-pošte, kjer ste jim dovolili dostop
 • spremljanje dostopa do prostorov PMI, dostave podružnicam PMI in spremljanje varnostno zadevnih procesov v naših prostorih

Te informacije se samodejno zbirajo z različnimi sredstvi, kot so avtomatizirani sistemi in spremljanje naprav ter snemanje videoposnetkov (CCTV) in zvočno snemanje nekaterih telefonskih klicev v naših prostorih.

Uporabljamo jih, ker imamo legitimen poslovni interes za zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in varnosti naše fizične in digitalne infrastrukture in prostorov, ki jih vaši interesi, pravice in svoboščine, da bi zaščitili informacije o vas ne nadomeščajo.

Podpora za vse zgoraj navedene namene

 • upravljanje vaših računov
 • omogočanje uporabe PMI stičnih točk (na primer, ki vam omogočajo, da se prijavite na dele stične točke, ki so rezervirane samo pooblaščenim uporabnikom, izbira jezika, povezovanje nakupovalne košarice z vami)
 • ustreza vam
 • izboljšanje vaše izkušnje, kot je predlaganje naročil izdelkov, ki bi lahko bili primerni za vas (na primer na podlagi prejšnjih naročil)
 • upravljanje in odpravljanje težav

To bo navadno kombinacija podatkov, ki nam jih posredujete; (navadno, ime, geslo (ali enakovredno)) in podatkov, ki jih samodejno zberemo; in (na primer podatkov o vaši napravi in piškotkih ter podobnih tehnologijah sledenja).

Uporabljamo jih na podlagi razlogov, ki ustrezajo namenu uporabe podatkov, ki jih podpiramo. Na primer, kjer upravljamo vaš račun za podporo nakupu ali za nudenje poprodajnih storitev, podatke uporabljamo za izpolnitev pogodbenih obveznosti do vas kot kupca naših izdelkov; kjer upravljamo vaš račun, da vam predstavimo novosti o naših izdelkih, ali kjer predlagamo naročila, ki so morda primerna za vas, podpiramo poslovni razvoj in zato ga uporabljamo z utemeljitvijo, da imamo legitimen poslovni interes za trženje naših izdelkov, ki jih ga ne nadvladajo vaši interesi, pravice in svoboščine za zaščito podatkov o vas in tako dalje.

Poslovna analitika in izboljšav

 • omogoča nam ali našim poslovnim partnerjem, da vas obveščamo o morebitnih priložnostih vključitev v promocijo izdelkov PMI
 • za poslovne analitike in izboljšave (tudi za izdelke PMI, sisteme, procese, pisarne, prodajalne, ki prodajajo izdelke PMI, treninge, dogodke, digitalne stične točke PMI in podatke, ki jih (ali naše podružnice) zagotavljamo vam, vašemu delodajalcu ali našim strankam)

To bo navadno kombinacija podatkov, ki nam jih posredujete; podatkov, ki jih zberemo avtomatsko; in (če to dovoljuje zakonodaja) podatkov, ki jih pridobivamo od tretjih oseb.

Uporabljamo jih na podlagi dejstva, da imamo legitimen poslovni interes za analizo in izboljšanje naše poslovne uspešnosti, naših izdelkov, sistemov, procesov, pisarn, stičnih točk PMI in za informacije, ki jih priskrbimo ter za povabilo drugim, naj se vključijo v promocijo izdelkov PMI, ki jih ne preglasijo interesi, pravice in svoboščine za zaščito podatkov o vas.

 

Kjer uporaba podatkov o vas ne temelji na eni od zgoraj navedenih pravnih podlag, vas bomo pred obdelavo podatkov prosili za soglasje (ti primeri bodo jasno razvidni iz konteksta).

V nekaterih primerih lahko podatke o vas uporabimo na načine, ki niso opisani zgoraj. V tem primeru bomo zagotovili dodatno obvestilo o zasebnosti, ki pojasnjuje takšno uporabo. Preberite vsako dodatno obvestilo v povezavi s tem obvestilom.

S kom delimo podatke o vas in s kakšnim namenom?

Podatke o vas lahko delimo s/z:

 • podružnicami PMI,
 • tretjimi osebami, ki podružnicam PMI ali vam zagotavljajo izdelke in storitve (kot so strokovni svetovalci, ponudniki plačilnih storitev, ponudniki dobave, revizorji in ponudniki informacijskih storitev);
 • poslovnimi partnerji in oglaševalci, ki jih skrbno izberejo podružnice PMI (na področjih, povezanih z našimi izdelki, ali v skladu z njihovim slogom in podobo), da se lahko obrnejo na vas s ponudbami, za katere mislijo, da bi vas lahko zanimale in so v skladu z vašimi preferencami za trgovinske programe, izobraževalne materiale in usposabljanje; in
 • drugimi tretjimi osebami, kjer to zahteva ali dovoljuje zakon (kot so regulativni organi, vladni oddelki in strokovni svetovalci.

Deljenje podatkov z drugimi podružnicami PMI

 • Podatki o vas bodo deljeni s Philip Morris International Management SA (s sedežem v Lozani v Švici), ki je mesto glavne uprave za obdelavo osebnih podatkov za podružnice PMI. Informacije o vas so lahko deljene tudi s Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (s sedežem v Lozani, Švica) kot ponudniku tehnologije za podružnice PMI. Philip Morris International Management SA in (v obsegu, v katerem ima dostop) Philip Morris International IT Service Center Sàrl obdeluje podatke o vas za vse namene, opisane v tem obvestilu.
 • Podatke o vas lahko delimo s podružnico PMI, ki je odgovorna za državo, v kateri delate (če to ni podružnica PMI, ki je prva zbrala vaše podatke), za vse namene, opisane v tem obvestilu.
 • Podatke o vas lahko delimo s katerokoli drugo podružnico PMI, s katero vzpostavite stik oziroma poslujete (na primer, v kolikor prodajate izdelke, storitve drugim podružnicam PMI ali potujete k drugim pisarnam PMI v času vašega komercialnega odnosa s podružnico PMI).

Podatke o podružnicah PMI in državah, v katerih se nahajajo, so na voljo na www.pmi.com.

Deljenje podatkov s tretjimi osebami

 • Podatke o vas lahko delimo s tretjimi osebami, ki podružnicam PMI in vam zagotavljajo izdelke ali storitve (kot so svetovalci, ponudniki plačilnih storitev, ponudniki dobave, trgovci na drobno, trenerji glede izdelkov, ponudniki informacijskih storitev in ponudniki storitev za preverjanje starosti).
 • Podatke o vas lahko delimo s poslovnimi partnerji in oglaševalci, ki jih skrbno izberejo podružnice PMI (v skladu z vrstami stvari, ki bi se lahko povezali z našimi izdelki, na primer, ker imajo podobno ali dopolnilno podobo, slog ali funkcionalnost), da se lahko obrnejo na vas s ponudbami izdelkov, storitev in promocij, za katere mislijo, da bi vas lahko zanimale in so v skladu z vašimi preferencami.
 • Podatke o vas lahko delimo s tretjimi osebami, če to zahteva ali dovoljuje zakon, na primer: regulativnimi organi, vladnimi službami; kot odgovor na zahtevo organov pregona ali drugih vladnih uradnikov; kadar menimo, da je razkritje potrebno ali primerno za preprečevanje fizične škode ali finančne izgube ali je v povezavi s preiskavo domnevne ali dejanske nezakonite dejavnosti in v okviru organizacijskega prestrukturiranja.

Kam so lahko podatki o vas poslani?

Kot pri vsaki večnacionalni organizaciji tudi podružnice PMI pošiljajo podatke po vsem svetu. V skladu s tem se lahko podatki o vas prenašajo globalno (če so vaši podatki zbirajo v Evropskem gospodarskem prostoru, to pomeni, da se lahko vaši podatki prenesejo izven tega prostora).

Ko uporabljate podatke, kot je opisano v tem obvestilu, se lahko podatki o vas prenašajo bodisi znotraj ali zunaj države ali ozemlja, kjer so bili zbrani, vključno z državo ali ozemljem, ki morda nima enakih standardov varovanja podatkov.

Podružnice PMI znotraj Evropskega gospodarskega prostora ("EGP") pošljejo osebne podatke podružnicam PMI zunaj EGP. Na primer, za olajšanje delovanja globalnega podjetja. V vseh primerih se prenos izvede:

 • na podlagi odločitve Evropske komisije o ustreznosti;
 • ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov, na primer standardne pogodbe za območje EU, ali
 • Potrebe glede izpolnjevanja obveznosti po pogodbi med vami in nami (ali izvedbo pred pogodbenih ukrepov, sprejetih na vašo zahtevo) ali za sklenitev ali izvedbo pogodbe, sklenjene v vašem interesu med nami in tretjo osebo, kot na primer v zvezi z ureditvijo potovanja.

V vseh primerih se v teh državah in na ozemljih v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu osebnih podatkov uporabljajo ustrezni varnostni ukrepi za varstvo osebnih podatkov.

Kako varujemo podatke o vas?

Izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki jih hranimo pred nepooblaščenim razkritjem, uporabo, spreminjanjem ali uničenjem. Kadar je to primerno, uporabimo šifriranje in druge tehnologije, ki lahko pomagajo pri varovanju podatkov, ki jih posredujete. Od ponudnikov storitev prav tako zahtevamo, da upoštevajo stroge zahteve glede zasebnosti in varnosti podatkov.

Kako dolgo hranimo podatke o vas?

Podatke o vas bomo obdržali za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev namenov, za katere so bili podatki zbrani. Po tem jih bomo izbrisali. Obdobje se spreminja glede na namene, za katere so bili podatki zbrani. Upoštevajte, da ste v nekaterih okoliščinah upravičeni zahtevati da izbrišemo podatke. Prav tako smo včasih pravno dolžni hraniti podatke, na primer, za davčne in računovodske namene.    

Običajno hranimo podatke na podlagi meril, opisanih v spodnji tabeli:

 Vrsta
 Razlaga/tipična merila hrambe
 • podatki povezani z upravljanjem poslovnega odnosa s trgovcem (trgovec uporablja digitalne stične točke in se ga kontaktira) 

Večina podatkov v vašem profilu trgovca se vodi za čas našega odnosa do vas kot trgovca. Vendar pa so nekateri elementi vašega profila, kot so vaša zgodovina, opravljene naloge, zgodovina odkupa nagrad ali zgodovina nakupov, po določenem časovnem obdobju zastareli, zato jih samodejno izbrišemo po določenih obdobjih, kot je primerno za namen, za katerega smo jih zbrali.

 • podatki o upravljanju trgovinskih odnosov s trgovcem (trgovec ni dejaven na digitalnih stičnih točkah)

Ta scenarij je enak zgornjemu, v kolikor ste za dalj časa prenehali uporabljali digitalno stično točko (običajno 2 leti), bomo odstranili vaš dostop do digitalne platforme in izbrisali zapise, ki jih še imamo, v zvezi z vašo uporabo (razen če ne spada v drug namen obdelave, na primer zapisi vaših naročil). Razlog je v tem, da se v teh okoliščinah domneva, da ne želite uporabljali digitalne platforme.

 • trgovec (če niste dosegljivi)

Če ste registrirani z nami kot trgovec, vendar podatki, ki ste nam jih sporočite za stik z vami ne delujejo, bomo vaše podatke shranili običajno le za obdobje šestih mesecev, da vam omogočimo vrnitev in popravo podatkov.

 • trgovec (nepopolne registracije)

Če se sami začnete registrirati kot trgovec, vendar postopka ne dokončate, vaših podatkov ne bomo hranil.

 • poslovni in plačilni zapisi 

Vodimo evidenco o računih, prodajah, nakupih, opravljenih in prejetih plačilih ter spremljajočih dokumentih (kot so pogodbe in e-poštna sporočila) v skladu z zahtevami družbe in davkov, kar je običajno 11 let. Vodimo tudi evidenco o opravljenih preverjanjih pri dobaviteljih, dokler se od nas zahteva, da izpolnjujejo naše zakonske in regulativne obveznosti..

 • evidence obiskovalcev

Če obiščete naše stavbe, se zapisi obiskovalcev običajno hranijo za obdobje treh let.

 • CCTV

Če obiščete naše stavbe, so zapisi CCTV obdržani navadno le za nekaj dni, do nekaj tednov, odvisno od posebnega namena snemanja.

 • tržna raziskava

Če pri nas niste prijavljeni v naših podatkovnih bazah in o vas uporabljamo javno dostopne podatke, da bi razumeli trg ali vaše želje, bomo podatke o vas shranili za krajše časovno obdobje, da bi izvedli določen predmet tržnih raziskav.

 • nakupi in garancije

Če kupujete blago, bomo podrobnosti o tem obdržali tako dolgo, kot je potrebno za dokončanje prodaje in izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti (na primer za davčne in računovodske evidence). V kolikor se prav tako registrirate za garancijo za PMI izdelek, bomo podatke o tem hranili toliko časa, kolikor je to relevantno za garancijo.

 • skrb za stranke
Če se obrnete na skrb za stranke, bomo o tej zadevi (vključno s podrobnostmi o vaši poizvedbi in našem odzivu) zapisali in jo shranili, dokler je še vedno pomembna za naše razmerje, na primer, če želite da vam svetujemo kako uporabljati digitalno stično točko ali v kolikor so vaše nedavne poizvedbe pomembne. Druge zapise, relevantne za skrb za stranke (na primer samodejno snemanje telefonskega klica, v katerem nas prosite za preusmeritev v trgovino za prodajo na drobno), so lahko relevantni samo, dokler se ne naredijo trajnejši zapisi, in bodo zadržani samo začasno.
 • dnevniki revizije sistema
Dnevniki revizije sistema se običajno hranijo le nekaj mesecev.
 • poslovna analitika
Podatki o poslovnih analitičnih podatkih se, ko uporabite PMI stične točke, običajno zbirajo samodejno, in se anonimizirajo / združijo kmalu zatem.

Kakšne so vaše pravice in možnosti?

Glede podatkov o vas, ki jih hranimo, imate lahko nekatere ali vse naslednje pravice:

 • zahtevate lahko dostop do teh podatkov;
 • od nas lahko zahtevate, da jih popravimo, posodobimo ali izbrišemo;
 • od nas lahko zahtevate, da lahko v določenih okoliščinah omejimo našo uporabo teh podatkov;
 • v določenih okoliščinah lahko nasprotujete naši uporabi teh podatkov;
 • prekličete lahko soglasje k naši uporabi teh podatkov;
 • prenosljivost podatkov (v določenih pogojih);
 • se odjavite od naše uporabe vaših podatkov za neposredno trženje in
 • vložite lahko zahtevo pri nadzornemu organu v svoji državi (če obstaja).

Ponujamo vam preproste načine za izvajanje teh pravic, kot so povezave "za odjavo" in kontaktni naslov v sporočilih, ki jih prejmete ali z uporabo stikov v odstavku »Na koga se lahko obrnete z vprašanji?« na koncu tega obvestila.

Nekatere mobilne aplikacije, ki jih ponujamo, vam lahko pošljejo potisna sporočila, na primer o naših novih izdelkih ali storitvah. Ta sporočila lahko onemogočite s pomočjo nastavitev na svojem telefonu ali v aplikaciji.

Pravice, ki jih imate, so odvisne od zakonov vaše države. Če ste v Evropskem gospodarskem prostoru, imate pravice, ki so navedene v spodnji tabeli. Če ste drugje, pa se lahko za nadaljnje informacije obrnete na nas (glejte odstavek "Na koga se obrniti v primeru vprašanj?”, na koncu tega obvestila), da izveste več.

Pravica v zvezi s podatki o vas, ki jih hranimo
Nadaljnje podrobnosti (opomba: za vse te pravice veljajo določene pravne omejitve)
 • če zahtevate dostop do teh podatkov

To je potrditev tega:

 • ali obdelujemo podatke o vas ali ne;
 • naše ime in kontaktne podatke;
 • namen obdelave;
 • kategorije zadevnih podatkov;
 • kategorije oseb, s katerimi podatke delimo, inče je katera koli oseba zunaj EGP in se ne uporablja sklep Evropske komisije o ustreznosti, ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje informacij;
 • (če imamo) vir informacij, če jih nismo zbrali od vas;
 • (v obsegu izvajanja, kar bo posredovano v vašo pozornost), obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem, ki ustvarja pravne učinke v zvezi z vami ali na vas občutno vpliva na podoben način in informacije o vsebovani logiki kot tudi o pomenu in predvidenih posledicah take obdelave za vas; in
 • merila za določanje obdobja, za katero hranimo podatke.

Na vašo zahtevo vam bomo posredovali kopijo podatkov o vas, ki jih uporabljamo (če to ne vpliva na pravice in svoboščine drugih).

 • če zahtevate, da te podatke popravimo ali posodobimo

To velja, če so podatki, ki jih hranimo netočni ali nepopolni.

 • če zahtevate, da te podatke izbrišemo

To velja, če:

 • podatkov, ki jih hranimo, ne potrebujemo več v zvezi z nameni, za katere jih uporabljamo;
 • podatke uporabljamo na podlagi vašega soglasja in vi umaknete to soglasje; (v tem primeru se bomo spomnili, da vas ne bomo ponovno kontaktirali, razen če nam poveste, da želite izbrisati vse informacije o vas, v tem primeru bomo spoštovali vaše želje);
 • podatke uporabljamo na podlagi legitimnega interesa in po vašem ugovoru ugotovimo, da nimamo prevladujočega interesa za nadaljnjo uporabo teh podatkov;
 • so bili podatki nezakonito pridobljeni ali uporabljeni, ali

želimo izpolniti zakonsko obveznost.

 • če zahtevate, da omejimo našo obdelavo

Ta pravica začasno velja, medtem ko pregledamo vaš primer, če:

 • izpodbijate točnost podatkov, ki jih uporabljamo, ali
 • ste nasprotovali naši uporabi podatkov na podlagi legitimnega interesa (če izkoristite svojo pravico v teh primerih, vas bomo pred ponovno uporabo podatkov obvestili).

   

  Ta pravica velja tudi, če:

 • je naša uporaba nezakonita ali nasprotujete izbrisu podatkov ali

podatkov ne potrebujemo več, vendar jih vi zahtevate, ker jih potrebujete v pravni zadevi.

 • če ugovarjate naši obdelavi podatkov

V tem primeru imate dve pravici:

 • če uporabimo podatke o vas za neposredno trženje: lahko to "onemogočite" (brez potrebe po utemeljitvi) in mi bomo izpolnili vašo zahtevo in
 • če uporabimo podatke o vas na podlagi legitimnega interesa za namene, ki niso neposredno trženje, lahko nasprotujete naši uporabi podatkov v te namene in podate pojasnilo svoje situacije, mi pa bomo razmislili o vašem ugovoru.

 

 • da umaknete svojo privolitev k naši uporabi

To velja, če je pravna podlaga, na kateri uporabljamo podatke o vas, privolitev. Ti primeri bodo jasno razvidni iz konteksta.

 • prenosljivost podatkov

V kolikor:

 • podatke ste posredovali k nam; in
 • podatke uporabimo na podlagi avtomatične obdelave in na podlagi vašega soglasja oziroma na podlagi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti do vas, potem imate pravico, da vam podatke vrnemo v običajno uporabljeni obliki, in pravico, da od nas zahtevate, da te podatke pošljemo še nekomu drugemu, v kolikor je to za nas tehnično izvedljivo.
 • če želite vložiti pritožbo pri nadzornemu organu v svoji državi

Vsaka država Evropskega gospodarskega prostora mora v ta namen navesti enega ali več javnih organov.

Tukaj lahko najdete njihove kontaktne podatke:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Za druge države se obrnite na spletno stran nadzornega organa vaše države.

Dodatne posebnosti po državah

Glede na državo, v kateri ste, imate morda nekaj dodatnih pravic.

 • Če ste v Franciji, imate pravico, da nas obvestite o navodilih glede podatkov, ki jih imamo o vas v primeru vaše smrti (natančneje, ali jih bomo morali shraniti ali izbrisati in ali bi morali drugi imeti pravico, da jih vidijo). Tako lahko:
 1. izdate splošna navodila ponudniku digitalnih storitev, registriranemu pri francoskem nadzornem organu za varstvo podatkov (imenovan "CNIL") (ta navodila veljajo za vse podatke o vas); ali
 2. nam posredujete posebna navodila, ki se nanašajo le na našo uporabo informacij o vas.

Vaša navodila lahko zahtevajo, da prenesemo vaše podatke na tretjo osebo (toda če informacije vsebujejo informacije o drugih, naša obveznost spoštovanja njihovih zasebnosti lahko pomeni, da ne moremo točno upoštevati vaših navodil). Lahko določite tretjo osebo, ki bo odgovorna za zagotavljanje vaših navodil. Če na ta način ne imenujete tretje osebe, bodo vaši nasledniki (razen če v navodilih ne določite drugače) upravičeni do uveljavljanja vaših pravic nad podatki o vas po vaši smrti:

 1. za upravljanje vašega premoženja (v tem primeru bodo vaši nasledniki lahko dostopali do informacij o vas, da bi prepoznali in pridobili informacije, ki bi lahko bile uporabne za upravljanje vaše lastnine, vključno z digitalnimi izdelki ali podatki, ki bi se lahko šteli za družinski spomin, ki je prenosljiv na vaše naslednike); in
 2. zagotoviti, da stranke, ki uporabljajo podatke o vas, upoštevajo vašo smrt (kot je zapiranje računa in omejevanje uporabe ali posodabljanje podatkov o vas).

Vaša navodila lahko kadarkoli spremenite ali prekličete. Za dodatne informacije o obdelavi podatkov o vas v primeru smrti glejte člen 40-1 zakona 78-17 z dne 6. januarja 1978. Ko boste umrli, boste privzeto prenehali uporabljati svoj račun in izbrisali bomo informacije o vas v skladu z našo politiko hrambe (glejte odstavek »Kako dolgo hranimo podatke o vas za podrobnosti).

Na koga se lahko obrnete z vprašanji?

Če imate kakršna koli vprašanja ali želite uveljavljati katerokoli od svojih pravic, lahko najdete kontaktne podatke zadevne podružnice PMI in uradnika za varstvo podatkov, če je potrebno, tukaj. Kontaktni podatki so navedeni tudi v vsakem sporočilu, ki vam ga podružnica PMI pošlje.

Če ima vaša država organ za varstvo podatkov, imate pravico, da se nanj obrnete z vprašanji ali pomisleki. Če ustrezna podružnica PMI ne more rešiti vaših vprašanj ali pomislekov, imate pravico, da uporabite pravno sredstvo na državnem sodišču. 

Spremembe tega obvestila

To obvestilo (in vsako dodatno obvestilo o zasebnosti) lahko občasno posodobimo. O spremembah, kjer to zahteva zakon, vas bomo obvestili.

Zadnja sprememba je bila izvedena 27. marca 2018.