Kdo smo?

Smo član skupine Philip Morris International. Naši podatki (ime, naslov itd.) vam bodo posredovani ločeno v času (oziroma za potrditev) zbiranja podatkov o vas, denimo v obvestilu o aplikaciji ali spletnem mestu, v e-poštnem sporočilu ali v pogodbi, sklenjeni med nami, ki vsebuje povezavo do tega obvestila. Ali pa ste bili usmerjeni na to obvestilo, potem ko smo zbrali podatke o vas, ker zaradi okoliščin zbiranja nismo individualno stopili v stik z vami v tistem času.

 • PMI: Philip Morris International, vodilna mednarodna skupina tobačnih podjetij. Sestavlja jo več podjetij oz. „povezanih podjetij PMI“.
 • Povezana podjetja PMI: Vsak član skupine podjetij Philip Morris International je „povezano podjetje PMI“. Izraz „mi“ (oziroma „nas“ ali „naš“) se nanaša na povezano podjetje PMI, ki je prvo zbralo podatke o vas (denimo povezano podjetje PMI, ki ima sklenjeno pogodbo o prejemu blaga ali storitev z vaše strani ali s strani vašega delodajalca, oziroma povezano podjetje, s katerim ste stopili v stik oz. katerega poslovalnico ste obiskali).
 • Izdelek PMI: pomeni naš izdelek ali izdelek drugega povezanega podjetja PMI.

Kako zbiramo podatke o vas?

Podatke o vas lahko zbiramo na različne načine.

 • Podatke nam lahko posredujete neposredno (npr. tako da podpišete pogodbo, izpolnite obrazec, nas pokličete po telefonu, komunicirate z nami ali se sestanete z enim od naših zaposlenih).
 • Podatke lahko zbiramo samodejno (npr. ko uporabljate sisteme PMI, naprave, izdane s strani PMI, kot je prenosni računalnik ali mobilni telefon, programsko opremo, izdano s strani PMI (npr. aplikacijo PMI) ali spletno mesto PMI).
 • Podatke lahko pridobimo od tretjih oseb (npr. od vašega delodajalca, vašega zastopnika ali javno razpoložljivih virov, kot so spletno mesto podjetja, spletna iskanja, poslovno-informacijske agencije ali platforme družbenih medijev, kot so LinkedIn, Facebook in Twitter).

V tem obvestilu vse načine, na katere ste v stiku z nami, imenujemo „stične točke PMI”. Stične točke PMI vključujejo tako fizične (denimo poslovalnice, prodajalne in dogodke PMI) kot tudi digitalne stične točke (denimo korespondenco po e-pošti, uporabo aplikacij in spletnih mest).

Zbiramo lahko podatke, ki nam jih posredujete neposredno. Običajno se to zgodi, ko:

 • se prijavite za vpis v naše zbirke podatkov (to je lahko denimo osebno, prek aplikacije ali po spletu),
 • sklenete dogovor, da nam boste zagotovili izdelke ali storitve oziroma da nam boste posredovali podatke ob načrtovanju le-tega,
 • sklenete dogovor z nami, da boste prodajali izdelke PMI,
 • prenesete ali uporabite digitalno stično točko (npr. aplikacijo ali spletno mesto),
 • stopite v stik z nami prek stične točke ali po e-pošti, družbenih medijih ali telefonu,
 • se sestanete ali komunicirate z enim od naših zaposlenih, da bi se pogovorili o svojem poslovanju, svojih stališčih o zadevah, ki so pomembne za nas, ali o našem poslovanju,
 • se prijavite za prejemanje sporočil za javnost, e-poštnih opomnikov ali trženjskih sporočil PMI,
 • sodelujete v anketah PMI ali (kjer to dovoljuje zakonodaja) nagradnih igrah ali promocijah PMI ali
 • obiščete naše poslovalnice ali se udeležite dogodka, ki ga je organiziralo povezano podjetje PMI.

Podatke o vas lahko zbiramo samodejno. Običajno se to zgodi, ko:

 • obiščete naše poslovalnice (npr. prek videoposnetkov (videonadzorni sistem CCTV) in dnevnikov vstopov v objekte),
 • delate na prodajni točki ali obiščete prodajno točko, ki prodaja izdelke PMI (npr. z zbiranjem vaših podatkov na blagajni ali prek senzorjev na prodajni točki, ki se povezujejo z mobilno tehnologijo),
 • se udeležite dogodka, ki ga je organiziralo povezano podjetje PMI (npr. z nakupi/prodajami na dogodku ali prek senzorjev na dogodku, ki se povezujejo z mobilno tehnologijo),
 • ko uporabljate sisteme PMI, programsko opremo, izdano s strani PMI, ali naprave, izdane s strani PMI, kot je prenosni računalnik ali mobilni telefon (npr. z zbiranjem podatkov o rabi sistemov in naprav ter datotek dnevnika vstopov in shranjevanjem sporočil, poslanih in prejetih z uporabo sistemov in naprav PMI),
 • komunicirate z nami (denimo prek stične točke PMI ali platform družbenih medijev),
 • uporabljate stične točke PMI (denimo prek mehanizmov sledenja v aplikaciji ali spletnem mestu) ali
 • javno objavljate na platformah družbenih medijev, ki jim sledimo (tako da lahko denimo razumemo javno mnenje ali odgovorimo na zahteve glede izdelkov PMI).

Prav tako lahko podatke o vas zbiramo samodejno prek uporabe piškotkov in podobnih tehnologij sledenja na digitalnih stičnih točkah PMI. Posamezni piškotki in tehnologije, ki se uporabijo, so odvisni od posamezne prodajne točke PMI. Če želite izvedeti več o piškotkih (vključno z analitičnimi piškotki Google) in podobnih tehnologijah, ki se uporabljajo na prodajni točki, vključno s tem, kako lahko sprejmete ali zavrnete piškotke, glejte obvestilo o piškotkih, ki je dano na voljo na tej prodajni točki ali prek nje.

Kjer to dovoljuje zakonodaja, lahko podatke o vas pridobimo od tretjih oseb, zlasti v povezavi s pripravami na poslovanje z vami ali vašim delodajalcem, oziroma v povezavi z vašimi javno znanimi stališči, mnenji in odločitvami, ki lahko vplivajo na javni red in druge zadeve, ki se nanašajo na PMI. To lahko vključuje podatke, ki jih posredujejo poslovno-informacijske agencije, podatke, ki si jih delijo povezana podjetja PMI, in podatke z javno razpoložljivih profilov na spletnih mestih družbenih medijev tretjih oseb (kot je LinkedIn).

Podatke lahko prav tako zbiramo v drugih okvirih, ki vam morajo biti jasno sporočeni.

Katere podatke o vas zbiramo?

Zbiramo lahko različne vrste podatkov o vas:

 • podatke, potrebne za upravljanje in vodenje našega razmerja z vami, vašim delodajalcem ali zastopnikom (kar vključuje takšno ravnanje ob načrtovanju takšnega razmerja),
 • podatke, potrebne za nakup izdelkov in storitev,
 • podatke, potrebne za trgovanje z izdelki in storitvami PNI oziroma za svetovanje glede le-teh (denimo za izpolnitev naročil),
 • podatke, potrebne za zagotavljanje podpore za izdelke ali storitve PMI oziroma za zagotavljanje garancijskih storitev,
 • podatke o tem, kaj delate pri svojem poslovanju glede naših potrošnikov, izdelkov PMI ali nas (npr. izvajanje garancijskih storitev, predstavitev izdelkov PMI in gradiv za prodajne točke itd.),
 • podatke, ki nam jih posredujete v pogodbah, obrazcih ali anketah,
 • podatke o vaših obiskih naših poslovalnic, prodajaln in dogodkov,
 • podatke, ki nam jih posredujete, ko nas kličete, se sestanete z našimi zaposlenimi ali nam pišete po e-pošti,
 • podatke o vašem osebnem okusu in interesih,
 • podatke, potrebne za preveritev vaše starosti, identitete in pooblastila za delovanje v imenu vašega delodajalca, če je primerno,
 • podatke o vaših javno znanih stališčih, mnenjih in odločitvah, ki lahko vplivajo na javni red in druge zadeve, ki se nanašajo na PMI,
 • podatke, ki se nam posredujejo ob uporabi informacijskih sistemov, ki jih upravljajo povezana podjetja PMI;
 • avtomatske zapise o vaši uporabi informacijskih sistemov PMI, vključno z napravami, izdanimi s strani PMI;

Podatki, ki jih zbiramo neposredno od vas, bodo jasno razvidni iz okoliščin, v katerih jih posredujete. Na primer:

 • če ste dobavitelj (ali potencialni dobavitelj), posredujete svoje ime, podatke za stik, podatke za izstavitev računa in podrobnosti o izdelkih oz. storitvah (kjer je primerno, pa tudi zahtevke za povračilo stroškov) za namen upravljanja našega razmerja z vami, vašim delodajalcem ali zastopnikom, tako da lahko izpolnimo našo pogodbo, ali za namen sprejema ukrepov ob načrtovanju le-tega (npr. podatki o finančni stabilnosti, podatki o trgovinskih sankcijah, preverjanja preteklosti) in za namen upravljanja vašega dostopa do naših objektov, informacijskih sistemov in IT-naprav ter njihove uporabe;
 • če ste javna osebnost, katere stališča lahko vplivajo na javni red ali druge zadeve, ki se nanašajo na PMI, lahko zabeležimo, katera stališča ste izrazili javno ter ob katerem času in na kateri dan ste to storili, oziroma osnovne podrobnosti o sestanku, če se sestanete z enim od naših zaposlenih, ter vaša stališča, ki ste jih delili z nami, kot da so vaša javna stališča;
 • posredujete lahko podatke o svojem osebnem okusu in interesih, tako da vam lahko ponudimo sheme nagrajevanja ali vas povabimo na dogodke, ki vas bodo zanimali;
 • zbiramo lahko podatke, ki nam omogočajo, da preverimo vašo starost in identiteto, denimo kopijo identifikacijskega dokumenta.

Podatki, ki jih zbiramo samodejno, bodo običajno zadevali:

 • podrobnosti o vašem obisku ali klicu (denimo čas in trajanje);
 • podatke o tem, kako pogosto obiskujete naše poslovalnice, prodajalne ali dogodke (vključno z območji v neposredni bližini) in do katerih območij dostopate oz. jih obiskujete ter za kako dolgo;
 • podatke za sisteme za nadzor vstopov v objekte;
 • biometrične podatke za namene identifikacije (za nadzor vstopov v objekte ali dostop do IT-naprav);
 • vašo uporabo digitalnih stičnih točk PMI (kot so strani, ki jih obiskujete, stran, s katere ste prišli, in stran, na katero ste šli, potem ko ste odšli, vnesene iskalne izraze ali povezave, ki ste jih kliknili v okviru stične točke);
 • avtomatske zapise o vaši uporabi informacijskih sistemov PMI, vključno z napravami, izdanimi s strani PMI;
 • podatke, ki se nam posredujejo ob uporabi informacijskih sistemov, ki jih upravljajo povezana podjetja PMI;
 • podatke, ki ste nam jih poslali pri uporabi spletnih forumov PMI,
 • podatke, ki ste nam jih posredovali v korespondenci; in
 • podatke o vaši napravi (kot so vaš naslov IP ali edinstveni identifikator naprave, podatki o lokaciji, podrobnosti o vseh piškotkih, ki smo jih morda shranili na vaši napravi).

Podatki, ki jih zbiramo od tretjih oseb, običajno vsebujejo javno razpoložljive podatke (kot so vaša vloga, osebni okus in interesi ter vaša stališča, mnenja in odločitve, ki lahko vplivajo na javni red in druge zadeve, ki se nanašajo na PMI), denimo iz javnih objav na družbenih medijih.

Za katere namene uporabljamo podatke o vas in na kakšni pravni podlagi?

V tem razdelku opisujemo namene, za katere uporabljamo osebne podatke. Vendar pa je to globalno obvestilo, zato v državi, v kateri njena zakonodaja omejuje ali prepoveduje določene dejavnosti, opisane v tem obvestilu, podatkov o vas v tej državi ne bomo uporabljali za te namene.

Na podlagi zgoraj navedenega lahko glede na značaj našega razmerja z vami uporabljamo podatke o vas za naslednje namene:

 • za zagotovitev skladnosti z regulativnimi obveznostmi, kot so preverjanje vaše starosti in identitete, izvajanje pregledov „spoznaj svojega dobavitelja“ in upravljanje našega pogodbenega razmerja z vami ali vašim delodajalcem,
 • za zagotovitev skladnosti z zakonodajo, kot sta hramba in uporaba vaših zapisov v povezavi z morebitnimi predvidenimi spori, za namene pridobivanja nasvetov naših odvetnikov in drugih svetovalcev,
 • za nabavo izdelkov in storitev od vas ali vašega delodajalca, kar vključuje stik z vami za namen upravljanja našega razmerja, pridobivanja storitev, povezanih s prodajo, in zato, da vam plačamo za blago, storitve in stroške (kjer je primerno),
 • zato, da vam prodamo naše izdelke, kar vključuje izpolnjevanje vaših naročil in obdelavo vaših plačil,
 • zato, da vam zagotovimo storitve, povezane s prodajo, kar vključuje obravnavo vaših poizvedb in zahtev ter zagotavljanje garancijskih storitev,
 • zato, da vas obvestimo o posodobitvah, promocijah in dogodkih ter upravljamo povezane vidike našega razmerja, kar vključuje vodenje programov zvestobe, izboljševanje izdelkov, tržne raziskave, razvijanje trženjskih strategij, vodenje trženjskih kampanj in prilagajanje vaših izkušenj na dogodkih,
 • za podporo vsemu zgoraj navedenemu, kar vključuje vodenje vaših računov ali računov vašega delodajalca, omogočanje vaše uporabe stičnih točk PMI in prodaje izdelkov PMI, korespondenco z vami, prilagajanje vaših izkušenj na stičnih točkah PMI, vodenje in odpravljanje težav, splošno vodenje evidenc in upravljanje vašega dostopa do vseh sistemov, do katerih smo vam odobrili dostop,
 • za poslovno analitiko in izboljšave, kar vključuje izboljševanje izdelkov, poslovalnic, postopkov, prodajaln in dogodkov PMI, ter podatkov, sistemov in naprav, ki jih mi (ali naša povezana podjetja) zagotovimo našim strankam, dobaviteljem, ponudnikom storitev, tretjim pogodbenikom, trgovcem na drobno in obiskovalcem,
 • za omogočanje in vodenje vaše uporabe sistemov PMI, programske opreme, izdane s strani PMI, naprav PMI in podatkov PMI,
 • za spremljanje vaše uporabe sistemov in naprav PMI, denimo za zagotovitev ustrezne uporabe internetnih in e-poštnih zmogljivosti ter ustreznega ravnanja s podatki podjetja,
 • za ohranjanje varnosti sistemov, naprav, podatkov in objektov PMI,
 • zato, da vas mi ali naši poslovni partnerji obvestimo o potencialnih priložnostih za vključitev v trženje in promocijo izdelkov PMI,
 • za razumevanje vaših stališč, mnenj in odločitev ter načina, kako lahko vplivajo na javni red in druge zadeve, ki se nanašajo na PMI,
 • za druge namene, o katerih vas obvestimo oziroma so jasno razvidni iz okoliščin v času, ko se prvič zberejo podatki o vas.

Pravna podlaga za našo uporabo podatkov je ena od naslednjih (ki jo podrobneje opisujemo v razdelku „več o tem“):

 • skladnost z zakonsko obveznostjo, ki velja za nas;
 • izpolnitev pogodbe, katere stranka ste;
 • legitimen poslovni interes, ki ga ne prevladajo interesi, ki jih imate glede varstva podatkov;
 • vaša privolitev (za katero bomo prosili, preden obdelamo podatke), če ne velja nič od zgoraj navedenega oziroma če tako zahteva zakonodaja.

Nameni, za katere uporabljamo podatke o vas, z ustreznimi metodami zbiranja in pravno podlago za uporabo, so:

Namen

Metoda zbiranja in pravna podlaga za obdelavo

Skladnost z regulativnimi obveznostmi

 • preveritev vaše starosti, identitete in statusa poslovnega partnerja
 • davčne in računovodske obveznosti
 • „spoznaj svojega dobavitelja“
 • trgovinske sankcije
 • preverjanja preteklosti
 • upravljanje zdravja in varnosti
 • zakonske in regulativne zahteve po razkritju
 • navzkrižje interesov
 • beleženje časovnih razporedov in faktur, če nastopate kot zunanji svetovalec,
 • hramba pogodb in povezanih dokumentov, v katerih ste lahko omenjeni,
 • preiskava prijavljenih trditev o kršitvah.

Te podatke nam običajno posredujete neposredno v času, ko imate razmerje ali komunicirate z nami.

Uporabljamo jih, ker moramo zagotoviti skladnost z zakonsko obveznostjo, da lahko trgujemo le z odraslimi in da lahko poslujemo le na skladen način (vključno v zvezi z upoštevanjem prava gospodarskih družb in davčnih predpisov), voditi finančne in davčne evidence, zagotoviti skladnost s trgovinskimi sankcijami, zagotoviti skladnost z zdravstveno in varnostno zakonodajo (ki lahko vključuje vodenje evidence incidentov), pripraviti poročila, upoštevati zahteve po podatkih s strani pristojnih organov in upravljati morebitna navzkrižja interesov oziroma ker imamo v državah, kjer ni nobene tovrstne zakonske obveznosti, legitimen poslovni interes, da poslujemo skladno z zahtevami dobrih praks, ki jih ne prevladajo vaši interesi, pravice in svoboščine glede varstva podatkov o vas.

Nakup izdelkov in storitev

 • stik z vami v obdobju, ko vi ali vaš delodajalec, zagotavljate izdelke ali storitve za nas
 • vodenje računa, ki ga imamo pri vas ali vašem delodajalcu
 • obdelava plačil
 • upravljanje razmerja
 • spremljanje vaše skladnosti z našo pogodbo, našimi pravilniki in internimi programi (npr. naš program GAP, če ste kmet, ki nam dobavlja surovine)
 • preiskava neskladnosti z našo pogodbo, našimi pravilniki in internimi programi, težav in incidentov
 • upravljanje odprave neskladnosti z našo pogodbo, našimi pravilniki in internimi programi, težav in incidentov

Običajno bomo prejeli podatke bodisi neposredno od vas ali prek vašega delodajalca (običajno ime, vloga, službeni naslov, službeni e-poštni naslov, naročila, storitve, podatki za plačilo (podrobnosti o stroških, kjer je primerno) in korespondenca).

Uporabljamo jih v povezavi z izpolnitvijo naše pogodbe z vami ali vašim delodajalcem kot kupcem vaših izdelkov ali storitev oziroma izdelkov ali storitev vašega delodajalca oziroma jih v odsotnosti tovrstne obveznosti uporabljamo, ker imamo legitimen poslovni interes, da izvajamo naše poslovanje, stopimo v stik z vami v povezavi z izdelki ali storitvami, ki jih prejmemo od vas ali vašega delodajalca, obdelujemo plačila, upravljamo naše razmerje z vami ali vašim delodajalcem in spremljamo skladnost z našo pogodbo, pravilniki in programi, ki jih ne prevladajo vaši interesi, pravice in svoboščine glede varstva podatkov o vas.

Prodaja naših izdelkov

 • izpolnjevanje vaših naročil (vključno s pošiljanjem potrdil o prejemu)
 • obdelava vaših plačil
 • zagotavljanje garancijskih storitev

Te podatke nam običajno posredujete neposredno ali prek vašega delodajalca, kot je primerno (običajno ime, vloga, službeni naslov, službeni e-poštni naslov, naročila, podatki za plačilo in korespondenca).

Uporabljamo jih za izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti do vas ali vašega delodajalca kot kupca naših izdelkov.

Zagotavljanje storitev v povezavi s prodajo

 • obravnava vaših poizvedb in zahtev
 • korespondenca z vami
 • splošno vodenje in odpravljanje težav
 • upravljanje razmerja

Te podatke nam običajno posredujete neposredno ali prek vašega delodajalca.

Uporabljamo jih, ker imamo legitimen poslovni interes za zagotavljanje storitev, povezanih s prodajo, za vas ali vašega delodajalca, ki ga ne prevladajo vaši interesi, pravice in svoboščine glede varstva podatkov o vas.

Poslovna promocija in upravljanje razmerja (kjer to dovoljuje zakonodaja)

 • obveščanje o ustreznih posodobitvah, promocijah in dogodkih
 • upravljanje našega razmerja
 • razumevanje vašega osebnega okusa (npr. kateri izdelki ali dogodki bi vas lahko zanimali ali bi jih bilo mogoče bolje prilagoditi vašim potrebam)
 • vodenje programov zvestobe
 • vabljenje k sodelovanju v anketah ali kampanjah za raziskavo trga in njihovo vodenje
 • za raziskavo trga
 • razvoj trženjskih strategij
 • vodenje trženjskih kampanj
 • prilagajanje vaše izkušnje stičnih točk PMI (denimo za personalizacijo vašega obiska, npr. s čestitkami ali predlogi, ki bi vas lahko zanimali)

To bo običajno kombinacija podatkov, ki nam jih posredujete (npr. vaše ime ter stik in podatki o družbenih medijih), podatkov, ki jih zberemo samodejno (denimo s tehnologijo za spremljanje uporabe stičnih točk PMI), in (kjer to dovoljuje zakonodaja) podatkov, ki jih pridobimo od tretjih oseb (kot so javne objave na družbenih medijih).

Uporabljamo jih na podlagi tega, da imamo legitimen poslovni interes, da upravljamo naše razmerje in vas obveščamo o našem poslovanju, izdelkih in dogodkih, uporabljamo stične točke PMI in prilagajamo vaše izkušnje na načine, ki jih ne prevladajo vaši interesi, pravice in svoboščine glede varstva podatkov o vas.

Poslovna promocija in upravljanje razmerja (kjer to dovoljuje zakonodaja)

 • posredovanje podatkov o povezanih podjetjih PMI, njihovih promocijah, izdelkih in storitvah, prodajalnah, dogodkih in zakonski ureditvi tobačnih izdelkov in njihovo upravljanje ter razvijanje in izboljševanje orodij za te namene

To bo običajno kombinacija podatkov, ki nam jih posredujete (npr. vaše ime in podatki za stik, uporabniška imena na družbenih medijih), podatkov, ki jih zberemo samodejno (denimo s piškotki in podobnimi tehnologijami), in (kjer to dovoljuje zakonodaja) podatkov, ki jih pridobimo od tretjih oseb (kot so javne objave na družbenih medijih).

Uporabljamo jih na podlagi tega, da imamo legitimen poslovni interes, da vas obveščamo o teh stvareh, ki ga ne prevladajo vaši interesi, pravice in svoboščine glede varstva podatkov o vas.

V nekaterih državah, v katerih to zahteva zakonodaja, vam bomo ta gradiva pošiljali v elektronski obliki le z vašo privolitvijo.

Poslovno vodenje

 • splošno organizacijsko upravljanje in vodenje poslovnih evidenc
 • upravljanje življenjskega cikla pogodbenika (od najetja do odhoda)
 • vodenje dnevnika obiskovalcev in evidenc
 • vodenje in izvajanje dogodkov, usposabljanja in programov za zagotavljanje skladnosti
 • korespondenca v povezavi z našim razmerjem z vami ali vašim delodajalcem, vključno z obravnavo vaših poizvedb in zahtev
 • razvoj, uvedba, uporaba in vzdrževanje IT-sistemov
 • ohranjanje varnosti sistemov, naprav, podatkov in objektov
 • uporaba zbirk stikov in orodij za sodelovanje
 • mednarodne zadolžitve in potovanja
 • uporaba varnega delovnega okolja
 • vzdrževanje zaščite in varnosti osebja povezanih podjetij PMI, strank, dobaviteljev, obiskovalcev in njihove lastnine

Običajno bomo prejeli podatke bodisi neposredno od vas ali prek vašega delodajalca.

Uporabljamo jih, ker imamo legitimen poslovni interes za izvajanje našega poslovanja, upravljanje našega razmerja z vami in vzdrževanje varnosti in celovitosti naših objektov, podatkov in IT-sistemov, ki ga ne prevladajo vaši interesi, pravice in svoboščine glede omejitve podatkov o vas.

Varnost in spremljanje sistemov

 • avtentikacija ter nadzor nad dostopom in dnevniki dostopa, kjer je primerno
 • spremljanje sistemov, naprav, interneta in e-pošte PMI, do katerih imate odobren dostop
 • spremljanje dostopa do prostorov PMI, dobav povezanim podjetjem PMI ter postopkov, povezanih z varnostjo, v naših prostorih
 • omogočanje in vodenje vaše uporabe sistemov PMI, programske opreme, izdane s strani PMI (vključno z internetom in e-pošto), naprav PMI in podatkov PMI, spremljanje vaše uporabe le-teh, kar vključuje ustrezno uporabo internetnih in e-poštnih zmogljivosti, in ustrezno ravnanje s podatki podjetja (denimo za presojanje, ali je videti, da gre za kršitev (bodisi namerno ali nenamerno) pravilnikov podjetja o varstvu podatkov podjetja

Ti podatki se zbirajo samodejno prek različnih sredstev, kot so avtomatizirani sistemi in spremljanje naprav ter snemanje z videonadzornim sistemom CCTV in avdio snemanje v naših prostorih.

Uporabljamo jih, ker imamo legitimen poslovni interes za zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in varnosti naše fizične in digitalne infrastrukture, podatkov in prostorov, ki ga ne prevladajo vaši interesi, pravice in svoboščine glede varstva podatkov o vas.

Podpora za vse zgoraj navedene namene

 • vodenje vaših računov
 • omogočanje uporabe stičnih točk PMI (npr. omogočanje, da ostanete prijavljeni v razdelke stične točke, ki so rezervirani samo za pooblaščene uporabnike, upravljanje vaših prednostnih nastavitev jezika, povezava vaše nakupovalne košarice z vami)
 • komunikacija z vami
 • izboljšanje vaših izkušenj
 • vodenje in odpravljanje težav

To bo običajno kombinacija podatkov, ki nam jih posredujete (običajno ime, geslo (ali ekvivalent), in podatkov, ki jih zberemo samodejno (denimo, podatki o vaši napravi ter piškotki in podobne tehnologije sledenja).

Uporabljamo jih na podlagi, ki ustreza namenu za uporabo podatkov, ki ga podpiramo. Če denimo vodimo vaš nakup za podporo nakupu ali zagotavljanje poprodajne storitve, podatke uporabljamo za izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti do vas kot kupca naših izdelkov. Če pa vodimo vaš račun, zato da vas tekoče obveščamo o naših izdelkih, podpiramo poslovni razvoj in jih tako ne uporabljamo na podlagi tega, da imamo legitimen poslovni interes za trženje naših izdelkov, ki ga ne prevladajo vaši interesi, pravice in svoboščine glede varstva podatkov o vas, itd.

Poslovna analitika in izboljšave

 • omogočanje, da vas mi ali naši poslovni partnerji obvestimo o potencialnih priložnostih za vključitev v promocijo izdelkov PMI
 • za poslovno analitiko in izboljšave (kar vključuje izdelke, sisteme, postopke, poslovalnice, prodajalne PMI, ki prodajajo izdelke PMI, usposabljanje, dogodke, digitalne stične točke PMI in naprave ter podatke, ki jih mi (ali naša povezana podjetja) posredujemo vam ali vašemu delodajalcu)

To bo običajno kombinacija podatkov, ki nam jih posredujete, podatkov, ki jih zberemo samodejno, in (kjer to dovoljuje zakonodaja) podatkov, ki jih pridobimo od tretjih oseb.

Uporabljamo jih na podlagi tega, da imamo legitimen poslovni interes, da analiziramo in izboljšujemo svoje poslovno uspešnost, svoje izdelke, sisteme, postopke, poslovalnice, prodajalne, usposabljanje, dogodke, stične točke PMI ter naprave in podatke, ki jih posredujemo, ter povabimo še druge, da se vključijo v promoviranje izdelkov PMI, ki ga ne prevladajo vaši interesi, pravice in svoboščine glede varstva podatkov o vas.

Razumevanje vaših stališč, mnenj in odločitev

To bodo običajno podatki, ki jih pridobimo iz javno razpoložljivih tretjih virov, kot so spletno mesto podjetja, internetna iskanja in na platformah družbenih medijev, kot so LinkedIn, Facebook in Twitter, ali jih pridobimo neposredno od vas, kot so vaša stališča, ki ste jih delili z nami, kot da so vaša javna stališča.

Uporabljamo jih na podlagi tega, da imamo legitimen poslovni interes za spremljanje in ocenjevanje stališč in odločitev deležnikov ter določitev načina, na katerega lahko njihova stališča in odločitve vplivajo na PMI in njegovo dejavnost, ki ga ne prevladajo vaši interesi, pravice in svoboščine glede varstva podatkov o vas.

Če naše uporabe podatkov o vas ne utemeljujemo na eni od zgornjih pravnih podlag oziroma če tako zahteva zakonodaja, vas bomo prosili za vašo privolitev, preden obdelamo podatke (ti primeri bodo jasno razvidni iz okoliščin).

V nekaterih primerih lahko uporabljamo podatke o vas na načine, ki niso opisani zgoraj. V tem primeru bomo podali dodatno obvestilo o zasebnosti, ki bo pojasnilo tovrstno uporabo. Prebrati morate vsako dodatno obvestilo v povezavi s tem obvestilom.

S kom delimo vaše podatke in za katere namene?

Podatke o vas lahko delimo:

 • s povezanimi podjetji PMI,
 • s tretjimi osebami, ki zagotavljajo izdelke ali storitve povezanim podjetjem PMI ali vam (kot so poklicni svetovalci, ponudniki plačilnih storitev, ponudniki dostave, revizorji in ponudniki informacijskih storitev),
 • s skrbno izbranimi poslovnimi partnerji in oglaševalci povezanih podjetij PMI (na področjih, povezanih z našimi izdelki, oziroma skladno z njihovim slogom in podobo), tako da lahko skladno z vašim osebnim okusom stopijo v stik z vami glede ponudb, ki bi vas po njihovem mnenju lahko zanimale, za trgovske programe, izobraževalna gradiva in usposabljanje, in
 • z ostalimi tretjimi osebami, kjer to zahteva oziroma dovoljuje zakonodaja (kot so regulativni organi, državne službe in poklicni svetovalci).

Podatke o vas delimo z drugimi le skladno z veljavno zakonodajo. Tako da bomo tam, kjer zakonodaja zahteva vašo privolitev, najprej prosili zanjo.

Deljenje podatkov z drugimi povezanimi podjetji PMI

 • Podatki o vas se bodo delili s podjetjem Philip Morris Products S.A. (s sedežem v kraju Neuchâtel v Švici), ki je lokacija osrednjega vodenja obdelave osebnih podatkov za povezana podjetja PMI. Podatki o vas se prav tako lahko delijo s centrom za IT-storitve Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (s sedežem v kraju Lausanne v Švici) kot tehnološkim ponudnikom za povezana podjetja PMI. Podjetje Philip Morris Products S.A. in (v kolikor ima dostop) center za IT-storitve Philip Morris International IT Service Centre Sàrl obdelujeta podatke o vas za vse namene, opisane v tem obvestilu.
 • Če organiziramo službeno potovanje (npr. če obiščete drugo povezano podjetje PMI), se podatki o vas lahko delijo s povezanim podjetjem PMI, ki je naš regijski center poslovanja (če to ni povezano podjetje, ki je najprej zbralo podatke), za vse namene, opisane v tem obvestilu, s povezanim podjetjem PMI, ki je regijski center poslovanja za povezano podjetje PMI, h kateremu potujete, s povezanim podjetjem PMI, h kateremu potujete, in s povezanim podjetjem PMI, odgovornim za vse varnostne dogovore v povezavi s službenim potovanjem.
 • Podatki o vas se lahko delijo s katerim koli drugim povezanim podjetjem PMI, s katerim stopite v stik ali poslujete (če denimo prodate izdelke ali storitve drugim povezanim podjetjem PMI ali potujete k drugim poslovalnicam PMI v času, ko imate poslovno razmerje s povezanim podjetjem PMI).

Podatki povezanih podjetij PMI v državah, v katerih so ustanovljena, so na voljo tukaj.

Dodatne točke za posamezne države

Glede na to, v kateri državi ste, želimo, da ste seznanjeni z nekaterimi dodatnimi točkami.

Več o tem, če ste na Japonskem…

Če ste na Japonskem, upoštevajte, da za namene, opisane v tem obvestilu, delimo podatke z drugimi povezanimi podjetji PMI na podlagi „skupne uporabe“ po japonski zakonodaji o varstvu podatkov. Kadar to storimo, podjetje Philip Morris Japan Limited (PMJ) še naprej uporablja vaše osebne podatke odgovorno, od tistih, s katerimi delimo podatke, pa zahtevamo, da ravnajo enako. Če se poleg tega nahajajo zunaj Japonske, sprejemamo razumne ukrepe skladno z ustreznimi zakoni in predpisi.

Deljenje podatkov s tretjimi osebami

 • V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, lahko podatke o vas delimo s tretjimi osebami, ki zagotavljajo izdelke ali storitve za povezana podjetja PMI (kot so denimo vaš delodajalec, svetovalci, ponudniki plačilnih storitev, ponudniki dostave, trgovci na drobno, produktni svetovalci, ponudniki informacijskih storitev in izvajalci preverjanja starosti).
 • V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, lahko podatke o vas delimo s skrbno izbranimi tretjimi poslovnimi partnerji in oglaševalci povezanih podjetij PMI (skladno s tem, kar bi lahko povezali z našimi izdelki, denimo ker imajo podobno ali dopolnilno podobo, slog ali funkcionalnost), tako da lahko skladno z vašim osebnim okusom stopijo v stik z vami glede izdelkov, storitev in promocij, ki bi vas po njihovem mnenju lahko zanimale.
 • Podatke o vas lahko delimo z ostalimi tretjimi osebami, kjer to zahteva oziroma dovoljuje zakonodaja, npr. regulativni organi, državne službe, v odziv na zahtevo organov pregona ali drugih državnih uradnikov, kadar menimo, da je razkritje potrebno ali primerno, da se prepreči telesne poškodbe ali finančno izgubo, oziroma v povezavi s preiskavo domnevne ali dejanske nezakonite dejavnosti ter v okviru organizacijskega prestrukturiranja.
 • Če organiziramo službeno potovanje (npr. če obiščete drugo povezano podjetje PMI), se podatki o vas lahko delijo s tretjimi osebami, ki organizirajo potovanje, zagotavljajo prevoz ali storitve, povezane s potovanjem, kot so potovalni agentje, ponudniki spletnih rezervacij, prodajalci vozovnic, letalske družbe, podjetja za najem vozil, ponudniki železniških storitev in hoteli. Te tretje osebe bodo uporabljale podatke o vas za lastne namene (denimo za izpolnitev svojih obveznosti glede zagotovitve prevoza ali namestitve za vas), zato morate za več informacij o njihovi uporabi podatkov o vas preveriti njihova obvestila o zasebnosti.

Kam se lahko pošljejo podatki o vas?

Tako kot pri vsaki multinacionalni organizaciji tudi povezana podjetja PMI prenašajo podatke po vsem svetu. Skladno s tem se lahko podatki o vas prenašajo po vsem svetu (če ste denimo v Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljevanju: EGP), se lahko vaši podatki prenesejo iz EGP; če ste v Avstraliji, se lahko vaši podatki prenesejo iz Avstralije).

Pri uporabi podatkov, kot je opisano v tem obvestilu, se lahko podatki o vas prenašajo bodisi znotraj ali zunaj države ali ozemlja, kjer so bili zbrani, kar vključuje državo ali ozemlje, ki morda nima enakovrednih standardov varstva podatkov.

Povezana podjetja PMI v EGP bodo prenesla osebne podatke povezanim podjetje PMI in njihovim ponudnikom storitev zunaj EGP, denimo za lažje izvajanje globalnega poslovanja. V vseh primerih bo prenos:

V vseh primerih se bodo za varstvo osebnih podatkov v teh državah ali ozemljih uporabili ustrezni varnostni ukrepi skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

Naši ponudniki storitev so v številnih državah po vsem svetu, kar vključuje predvsem EGP, Švico, ZDA, Kanado, Indijo, Filipine, Indonezijo in Avstralijo.

Kako varujemo podatke o vas?

Izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki jih hranimo, pred nepooblaščenim razkritjem, uporabo, spreminjanjem ali uničenjem. Kjer je primerno, uporabljamo šifriranje in druge tehnologije, ki lahko pomagajo pri varovanju podatkov, ki jih posredujete. Prav tako od naših ponudnikov storitev zahtevamo, da upoštevajo stroge zahteve glede zasebnosti in varnosti podatkov.

Kako dolgo se bodo hranili podatki o vas?

Podatke o vas bomo hranili tako dolgo, kot je potrebno za izpolnitev namenov, za katere so bili podatki zbrani. Potem jih bomo izbrisali. Obdobje se razlikuje glede namene, za katere so bili podatki zbrani. Upoštevajte, da imate v nekaterih okoliščinah pravico, da od nas zahtevate izbris podatkov. Prav tako smo včasih zakonsko dolžni hraniti podatke, denimo za davčne in računovodske namene.

Običajno hranimo podatke na podlagi meril, opisanih v spodnji preglednici:

Vrsta

Pojasnilo/običajna merila hrambe

 • zapisi v zbirkah podatkov

Če ste posameznik, ki zagotavlja storitve za nas (bodisi neposredno ali za vašega delodajalca), se večina podatkov v vašem profilu hrani v času trajanja našega razmerja z vami, denimo medtem ko zagotavljate storitve, kupujete izdelke, uporabljate digitalno stično točko ali se odzivate na naša sporočila. Vendar pa nekateri elementi vašega trženjskega profila, kot so vaša zgodovina nakupov, seveda zastarijo po določenem časovnem obdobju, zato jih samodejno izbrišemo po določenem obdobju, kot je primerno za namen, za katerega smo jih zbrali.

 • poslovne in plačilne evidence

Evidence faktur, prodaj, nakupov, izvršenih in prejetih plačil ter podpornih dokumentov (kot so pogodbe in e-poštna sporočila) vodimo skladno z zahtevami podjetja in davčnimi zahtevami, običajno 11 let. Evidence preverjanj, opravljenih pri dobaviteljih, vodimo tako dolgo, kot je treba, da zagotovimo skladnost z našimi zakonskimi in regulativnimi obveznostmi.

 • evidence obiskovalcev

Če obiščete naše objekte, se evidence obiskovalcev običajno hranijo le nekaj mesecev.

 • Videonadzorni sistem CCTV

Če obiščete naše objekte, se posneti videonadzornega sistema CCTV običajno hranijo le nekaj dni, največ pa nekaj tednov, odvisno od posameznega namena za snemanje.

 • nakupi in garancija

Če kupite blago, bomo podrobnosti o tem hranili tako dolgo, kot je potrebno, da zaključimo prodajo in zagotovimo skladnost z vsemi zakonskimi obveznostmi (denimo za namene vodenja davčnih in računovodskih evidenc). Če se prijavite tudi za garancijo za izdelek PMI, bomo podrobnosti o tem hranili tako dolgo, kot je primerno za garancijo.

 • pomoč strankam

Če stopite v stik s službo za pomoč strankam, bomo zabeležili vašo poizvedbo in jo hranili, dokler je pomembna za naše razmerje, npr. če želite, da vam zamenjamo napravo pod garancijo. Drugi zapisi, ki zadevajo pomoč strankam (denimo samodejni posnetek telefonskega klica, med katerim nas prosite, da vas usmerimo na prodajalno), so lahko pomembni le tako dolgo, dokler se ne izdelajo trajnejši zapisi, in se hranijo le začasno.

 • Dnevniki sistemskih revizij

Dnevniki sistemskih revizij se običajno hranijo 18 mesecev.

 • poslovna analitika

Podatki za poslovno analitiko se običajno zbirajo samodejno, ko uporabljate stične točke PMI, in se anonimizirajo/združijo kmalu za tem.

Katere pravice in možnosti imate?

Glede na podatke o vas, ki jih hranimo, imate lahko nekatere ali vse od naslednjih pravic:

 • od nas lahko zahtevate, da vam omogočimo dostop do njih,
 • od nas lahko zahtevate, da jih popravimo, posodobimo ali izbrišemo,
 • od nas lahko zahtevate, da v določenih okoliščinah omejimo njihovo uporabo z naše strani,
 • ugovarjate lahko njihovi uporabi z naše strani v določenih okoliščinah,
 • prekličete lahko svojo privolitev za njihovo uporabo z naše strani;
 • imate pravico do prenosljivosti podatkov v določenih okoliščinah,
 • zavrnete lahko njihovo uporabo z naše strani za neposredno trženje ter
 • vložite lahko pritožbo pri nadzornem organu v vaši državi (če obstaja).

Ponujamo vam preproste načina za uveljavljanje teh pravic, kot so povezave „odjava“, navedba naslova za stik v sporočilih, ki jih prejmete, ali uporaba stikov v odstavku „Na koga se morate obrniti z vprašanji?“ na koncu tega obvestila.

Nekatere mobilne aplikacije, ki jih ponujamo, vam prav tako lahko pošiljajo potisna sporočila, denimo o novih izdelkih ali storitvah. Ta sporočila lahko onemogočite prek nastavitev v svojem telefonu ali aplikaciji.

Pravice, ki jih imate, so odvisne od zakonodaje vaše države. Če ste v Evropskem gospodarskem prostoru, boste imeli pravice, opredeljene v spodnji preglednici. Če ste kje drugje, lahko stopite v stik z nami (glejte odstavek „Na koga se morate obrniti z vprašanji?“ na koncu tega obvestila), da izveste več o tem.

Pravica v zvezi s podatki o vas, ki jih hranimo

Dodatne podrobnosti (opomba: veljajo določene zakonske omejitve glede teh pravic)

 • od nas lahko zahtevate, da vam omogočimo dostop do njih

To je potrditev:

 • dejstva, ali obdelujemo podatke o vas ali ne,
 • našega imena in podatkov za stik,
 • namena obdelave,
 • vrst zadevnih podatkov,
 • kategorij oseb, s katerimi delimo podatke, in v primeru oseb, ki so zunaj EGP in nimajo koristi od odločbe Evropske komisije o ustreznosti, ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje podatkov,
 • (če ga imamo) vira podatkov, če jih nismo zbrali od vas,
 • (v kolikor ga izvajamo, na kar boste opozorjeni) obstoja avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem, ki ima pravne učinke v zvezi z vami ali pomembno vpliva na vas na podoben način, in podatka o logiki, ki jo vsebuje, ter pomena in predvidenih posledic tovrstne obdelave za vas ter
 • meril za določanje obdobja, v katerem bomo hranili podatke.

Na zahtevo vam bomo posredovali kopijo podatkov o vas, ki jih uporabljamo (pod pogojem da to ne vpliva na pravice in svoboščine drugih).

 • od nas lahko zahtevate, da jih popravimo ali posodobimo

To velja, če so podatki, ki jih hranimo, netočni ali nepopolni.

 • od nas lahko zahtevate, da jih izbrišemo

To velja, če:

 • podatki, ki jih hranimo, niso več potrebni v povezavi z nameni, katere jih uporabljamo,
 • uporabljamo podatke na podlagi vaše privolitve, vi pa prekličete svojo privolitev (v tem primeru si bomo zapomnili, da ne smemo ponovno stopiti v stik z vami, razen če nam sporočite, da želite, da izbrišemo vse podatke o vas, pri tem pa bomo spoštovali vaš osebni okus),
 • uporabljamo podatke na podlagi legitimnega interesa in ugotovimo, da po vašem ugovoru nimamo interesa za nadaljevanje njihove uporabe, ki bi prevladal,
 • so bili podatki nezakonito pridobljeni ali uporabljeni ali
 • je treba zagotoviti skladnost z zakonsko obveznostjo.
 • od nas lahko zahtevate, da omejimo njihovo uporabo z naše strani

Ta pravica velja začasno, medtem ko obravnavamo vaš primer, če:

 • nasprotujete točnosti podatkov, ki jih uporabljamo, ali
 • ste ugovarjali naši uporabi podatkov na podlagi legitimnega interesa

(če izkoristite svojo pravico v teh primerih, vam bomo sporočili, preden ponovno uporabimo vaše podatke).

Ta pravica velja tudi, če:

 • je naša uporaba nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, ali
 • podatkov ne potrebujemo več, vendar pa jih za sprožitev sodnega postopka potrebujete vi.
 • ugovarjate lahko njihovi obdelavi z naše strani

Tukaj imate dve pravici:

(i) če uporabljamo podatke o vas za neposredno trženje: lahko ga “zavrnete“ (brez potrebe po utemeljitvi), mi pa bomo spoštovali vašo zahtevo, in

(ii) če uporabljamo podatke o vas na podlagi legitimnega interesa za druge namene poleg neposrednega trženja, lahko ugovarjate njihovi uporabi z naše strani za te namene, pri čemer podate pojasnilo o svojem trenutnem položaju, mi pa bomo vaš ugovor obravnavali.

 • prekličete lahko svojo privolitev za njihovo uporabo z naše strani

To velja, če je privolitev pravna podlaga, na kateri uporabljamo podatke o vas. Ti primeri bodo jasno razvidni iz okoliščin.

 • pravica do prenosljivosti podatkov

Če:

(i) ste nam posredovali podatke in

(ii) uporabljamo te podatke z avtomatiziranimi sredstvi in na podlagi bodisi vaše privolitve ali na podlagi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti do vas,

imate pravico, da od nas prejmete podatke nazaj v splošno uporabljani obliki, in pravico, da od nas zahtevate, da posredujete podatke nekomu drugemu, če je to tehnično izvedljivo, da to storimo.

 • vložite lahko pritožbo pri nadzornem organu v vaši državi

Vsaka država Evropskega gospodarskega prostora mora zagotoviti eden ali več javnih organov za ta namen.

Njihove podatke za stik lahko najdete tukaj:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Za druge države glejte spletno mesto organa v vaši državi.

Dodatne točke za posamezne države

Glede na to, v kateri državi ste, imate morda nekatere dodatne pravice.

Več o tem, če ste v Franciji…

 • Če ste v Franciji, imate pravico, da nam podate navodila glede podatkov, ki jih hranimo o vas, v primeru vaše smrti (natančneje povedano, ali naj jih hranimo ali izbrišemo ter ali naj imajo drugi pravico, da jih vidijo). Lahko:

(A) podate splošna navodila ponudniku digitalnih storitev, registriranem pri francoskem nadzornem organu za varstvo podatkov (ki se imenuje CNIL) (ta navodila veljajo za vso uporabo podatkov o vas), ali

(B) nam podate posebna navodila, ki veljajo le za našo uporabo podatkov o vas.

Vaša navodila lahko od nas zahtevajo, da prenesemo podatke o vas tretji osebi (vendar pa lahko v primeru, če podatki vsebujejo podatke o drugih, naša obveznost, da spoštujemo tudi njihove pravice do zasebnosti, pomeni, da vaših navodil ne moremo upoštevati v celoti). Imenujete lahko tretjo osebo, ki bo odgovorna za zagotavljanje, da se vaša navodila upoštevajo. Če ne imenujete tretje osebe na ta način, bodo vaši nasledniki (če ne določite drugače v svojih navodilih) upravičeni do uveljavljanja vaših pravic glede podatkov o vas po vaši smrti:

(i) za namen upravljanja vaše zapuščine (v tem primeru bodo vaši nasledniki lahko pridobili dostop do podatkov o vas, da identificirajo in pridobijo podatke, ki bi lahko bili uporabni za upravljanje vaše zapuščine, kar vključuje vse digitalno blago ali podatke, ki se lahko štejejo za družinski spomin, ki se ga lahko prenese na vaše naslednike), in

(ii) za zagotovitev, da stranke, ki uporabljajo podatke o vas, upoštevajo vašo smrt (kot denimo da zaprejo vaš račun in omejijo uporabo ali posodabljanje podatkov o vas).

Vaša navodila lahko kadar koli dopolnite ali prekličete. Za dodatne informacije o obdelavi podatkov o vas v primeru vaše smrti glejte člen 40-1 zakona 78-17 z dne 6. januarja 1978. Ko umrete, prenehate uporabljati svoj račun, mi pa izbrišemo podatke o vas skladno z našimi pravilniki o hrambi (za podrobnosti glejte odstavek „Kako dolgo se bodo hranili podatki o vas?“).

Več o tem, če ste v Avstraliji…

 • Če ste v Avstraliji, za vas veljajo naslednje dodatne informacije:

(A) če nam ne posredujete svojih osebnih podatkov, vam morda ne bomo mogli (kot je primerno) zagotoviti podatkov, izdelkov ali storitev, ki jih zahtevate, ali skleniti oziroma upravljati komercialnega ali poslovnega razmerja z vami (ali vašim delodajalcem),

(B) naš pravilnik o zasebnosti (na voljo na: https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) pojasnjuje: (i) kako lahko pridobite dostop do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, in jih popravite, (ii) kako lahko vložite pritožbo glede našega ravnanja z vašimi osebnimi podatki in (iii) kako bomo obravnavali morebitno pritožbo.

Na koga se morate obrniti z vprašanji?

Če imate kakršna koli vprašanja ali želite uveljavljati katere koli od vaših pravic, lahko podatke za stik ustreznega povezanega podjetja PMI, po potrebi pa tudi pooblaščene osebe za varstvo podatkov, najdete tukaj. Podatki za stik bodo navedeni tudi v vseh sporočilih, ki vam jih pošlje povezano podjetje PMI.

Če ima vaša država organ za varstvo podatkov, imate pravico, da stopite v stik z njim glede kakršnih koli vprašanj ali pomislekov. Če ustrezno povezano podjetje PMI ne more razrešiti vaših vprašanj ali pomislekov, imate prav tako pravico do uveljavljanja pravnega sredstva pred nacionalnim sodiščem.

Spremembe tega obvestila

To obvestilo (in vsa dodatna obvestila o zasebnosti) lahko občasno posodobimo. Če zakonodaja tako zahteva, vas bomo obvestili o spremembah, poleg tega pa bomo, če tako zahteva zakonodaja, prav tako pridobili vaše soglasje s spremembami.

Zadnjič spremenjeno 1. marec 2022. Prejšnje različice tega obvestila lahko najdete tukaj.