Philip Morris International - Poslovnih partnerjev

Kdo smo?

Smo član družbe Philip Morris International. Naše podatke (ime, naslov itn.) boste ločeno prejeli v času zbiranja (ali potrditve) informacij o vas preko, na primer, obvestila o aplikaciji ali spletni strani, preko e-pošte, ali v pogodbi med nami, ki vsebuje povezavo na to obvestilo.

 • PMI: Philip Morris International je vodilna tobačna družba. Sestavljajo jo številna podjetja ali "podružnice".
 • Podružnice PMI: Vsak član skupine podjetij Philip Morris International je "podružnica PMI". "Mi" (ali "nas" ali "naše") se nanaša na podružnico PMI, ki je prva pridobila podatke o vas (na primer podružnica PMI, ki je sklenila pogodbo o prejemu blaga ali storitev od vas ali vašega delodajalca ali podružnice PMI, na katero ste se obrnili, ali katere pisarne ste obiskali).
 • Izdelek PMI: pomeni naš izdelek ali izdelek druge podružnice PMI.

Kako zbiramo podatke o vas?

Podatke o vas lahko zbiramo na različne načine.

 • Podatke lahko prejmemo neposredno od vas (na primer, podpis pogodbe, ko izpolnite obrazec ali nas pokličete).
 • Podatke lahko pridobimo samodejno (na primer, ko uporabite aplikacijo ali spletno stran PMI).
 • Podatke lahko pridobimo od tretjih oseb (na primer vašega delodajalca, vašega predstavnika ali preko javno dostopnih informacij na platformah socialnih medijev, kot so LinkedIn, Facebook in Twitter).

V tem obvestilu bomo vse metode, s katerimi ste v stiku z nami, imenovali "stične točke PMI". Stične točke PMI vključujejo tako fizične (na primer pisarne PMI, prodajalne na drobno in dogodke, kot tudi digitalne (na primer, korespondenca po e-pošti, uporaba aplikacije in spletne strani).

Podatke lahko pridobimo neposredno od vas. Običajno se to zgodi, ko:

 • se prijavite kot član v naše baze podatkov (to je lahko, na primer, osebno, prek aplikacije ali na spletu);
 • sklenete dogovor o zagotavljanju izdelkov ali storitev;
 • z nami sklenite dogovor o prodaji izdelkov PMI
 • prenesete ali uporabite digitalno stično točko (na primer, aplikacijo ali spletno stran);
 • se obrnete na nas preko stične točke ali po e-pošti, socialnih medijih ali telefonu;
 • se registrirate za prejemanje sporočil za javnost PMI, e-poštnih sporočil ali tržnih sporočil;
 • sodelujete v anketah PMI ali (kjer je dovoljeno z zakonodajo) na PMI tekmovanjih,oziroma promocijah, ali;
 • obiščete naše pisarne oziroma se udeležite dogodka, ki ga organizira podružnica PMI.

Podatke o vas lahko pridobimo samodejno. Običajno se to zgodi, ko:

 • obiščete naše pisarne (na primer s snemanjem videoposnetkov (CCTV) in z dnevniki dostopa za zgradbo);
 • delate v, oziroma obiščete prodajalno, ki prodaja izdelke PMI (na primer z zbiranjem vaših podatkov na blagajni, oziroma preko senzorjev v prodajalni, ki so povezani z mobilno tehnologijo);
 • se udeležite dogodka, ki ga organizira podružnica PMI (na primer z nakupom/ prodajo na dogodku ali preko senzorjev na dogodku, ki so povezani z mobilno tehnologijo);
 • uporabite sisteme PMI ali naprave, ki jih izdaja PMI, kot je prenosni računalnik ali mobilni telefon;
 • komunicirate z nami (na primer preko stične točke PMI ali platformi socialnih medijev);
 • uporabite stične točke PMI (na primer preko mehanizmov sledenja v aplikaciji ali na spletni strani), ali;
 • javno objavljate na platformah socialnih medijev, ki jim sledimo (na primer, da razumemo javno mnenje ali da odgovorimo na zahteve v zvezi z izdelki PMI).

Informacije o vas lahko samodejno pridobimo tudi z uporabo piškotkov in podobnih sledilnih tehnologij na digitalnih stičnih točkah PMI. Uporabljeni piškotki in tehnologije so odvisni od zadevne PMI stične točke. Če želite izvedeti več o piškotkih (vključno s piškotki Google Analytics) in podobnih tehnologijah, uporabljenih na stičnih točkah, vključno s tem, kako lahko sprejmete ali zavrnete piškotke, si oglejte obvestilo o piškotkih, ki je na voljo na tej stični točki.

Če to dovoljuje zakon, lahko podatke o vas pridobimo tudi od tretjih oseb. To lahko vključuje podatke, ki si jih med seboj delijo podružnice PMI, javno dostopne informacije o profilih na spletnih mestih socialnih medijev tretjih oseb (kot je LinkedIn) in sezname za trženje, ki jih pridobimo od drugih tržnih agencij.

Podatke lahko pridobimo tudi v drugih kontekstih, ki so vam v posameznem tistem trenutku pojasnjeni.

Katere informacije o vas zbiramo?

Zbiramo lahko različne vrste podatkov o vas:

 • podatke, potrebne za upravljanje in administracijo našega odnosa z vami, z vašim delodajalcem ali z vašim predstavnikom
 • podatke, potrebne za nakup izdelkov in storitev
 • podatke potrebne za trgovanje ali svetovanje v zvezi s proizvodi ali storitvami PMI (na primer za izpolnjevanje naročil)
 • podatke, potrebne za podporo proizvodom ali storitvam PMI ali za zagotavljanje garancijskih storitev;
 • podatke o tem, kaj počnete v vašem podjetju glede naših potrošnikov, izdelkov PMI ali nas (na primer vpis izvajanje garancijskih storitev, prikazovanje izdelkov PMI in prodajnih mest itd.
 • podatke, ki jih posredujete v pogodbah, na obrazcih ali anketah
 • podatke o vaših obiskih naših pisarn, prodajaln in dogodkov
 • podatke, ki nam jih posredujete v klicih, e-poštnih sporočilih, ki nam jih posredujete
 • podatke o vaših nastavitvah in zanimanjih
 • podatke, potrebne za preverjanje vaše starosti, identitete in pooblastila za delovanje v imenu vašega delodajalca, če je to ustrezno

Podatki, ki jih dobimo neposredno od vas, bodo razvidni iz konteksta, v katerem nam te podatke posredujete. Na primer:

 • kjer ste dobavitelj, za upravljanje našega razmerja z vami ali vašim delodajalcem, morate navesti svoje ime, kontaktne podatke, podatke za izdajo računa in podrobnosti izdelkov/storitev (in, kjer je to primerno, obračun stroškov), da lahko izpolnimo našo pogodbo;
 • prav tako lahko posredujete podatke o nastavitvah in zanimanjih, da vam lahko ponudimo nagradne sheme ali vas povabimo na dogodke, ki vas zanimajo.
 • lahko zbiramo podatke, ki nam omogočajo preverjanje vaše starosti, identitete, na primer kopijo osebnega dokumenta.

  Podatki, ki jih pridobimo samodejno, običajno zadevajo:

 • podrobnosti vašega obiska ali klica (kot sta čas in trajanje);
 • v naših pisarnah, prodajalni ali na dogodku (vključno z območji v neposredni bližini), kako pogosto obiskujete in na katera področja dostopate/obiskujete in za kako dolgo;
 • vašo uporabo stičnih točk PMI (kot so strani, ki jih obiščete, stran, s katere ste prišli, in stran, na katero ste nadaljevali, vnesene iskalne izraze ali povezave, ki jih kliknete na stični točki); in
 • vašo napravo (kot je vaš naslov IP ali edinstven identifikator naprave, podatki o lokaciji, podrobnosti o piškotkih, ki smo jih shranili v vašo napravo).

Podatki, ki jih zberemo od tretjih oseb, običajno vključujejo javno dostopne podatke (kot so vaše vloge, preference in interesi), na primer iz javno dostopnih objav na socialnih medijih.

Za kakšne namene uporabljamo podatke o vas in na kakšni pravni osnovi?

V tem poglavju opisujemo namene, za katere uporabljamo osebne podatke. To je  globalno obvestilo in če zakoni države omejujejo ali prepovedujejo določene dejavnosti, opisane v tem obvestilu, mi ne bomo uporabljali informacij o vas za tiste namene v tej državi.

V skladu z zgoraj navedenim, odvisno od narave našega odnosa z vami, lahko uporabljamo informacije o vas za naslednje namene:

 • Za izpolnjevanje regulatornih obveznosti, kot so preverjanje vaše starosti, identitete, podjetje »poznaj svojega dobavitelja« preveri in upravlja naše pogodbeno razmerje z vami ali z vašim delodajalcem
 • Pravne skladnosti, kot je ohranitev in uporaba vaših evidenc v zvezi s pričakovanimi spori, za namene pridobitve nasveta od naših odvetnikov in drugih svetovalcev
 • Za nakup izdelkov ali storitev od vas ali vašega delodajalca, vključno da vas kontaktiramo glede upravljanja našega razmerja, za pridobitev storitve povezane s prodajo, in za plačilo za blago, storitve in stroške (kjer je to primerno)
 • Za prodajo naših izdelkov vam, vključno z izpolnjevanjem vaših naročil in obravnavanjem vaših plačil,
 • Ponuditi vam storitve, povezane s prodajo, vključno z obravnavo vaših poizvedb in zahtev ter zagotavljanjem garancijskih storitev
 • Za obveščanje vas o posodobitvah, promocijah, dogodkih in upravljanju povezanih vidikov našega razmerja, vključno z upravljanjem programov zvestobe, izboljšavami izdelkov, tržnimi raziskavami, razvijanjem tržnih strategij, vodenjem marketinških kampanj, in prilagoditvijo vaše izkušnje na dogodkih
 • Za podporo vsega zgoraj navedenega, vključno z upravljanjem vašega računa ali računa vašega delodajalca, omogočanjem uporabe stičnih točk PMIin prodaje izdelkov PMI, ki je skladna z vami, prilagoditvijo vaše izkušnje s stičnimi točkami PMI, upravljanjem in odpravljanje težav, splošnim vodenjem evidence in upravljanje dostopa do vseh sistemov, do katerih smo vam omogočili dostop
 • Za poslovne analitike in izboljšave, vključno z izboljšanjem izdelkov PMI, pisarn, procesov, prodajaln in dogodkov ter za podatke, ki jih mi (ali naše podružnice) zagotavljamo našim strankam, dobaviteljem, ponudnikom storitev, izvajalcem tretjih strank, trgovcem na drobno in obiskovalcem
 • Varnost, vključno s spremljanjem, na primer za zagotovitev ustrezne uporabe internetnih in e-poštnih storitev
 • Za nas ali naše poslovne partnerje, da vas obvestimo o morebitnih priložnostih, vključitve v trženje ali promoviranje izdelkov PMI
 • Za druge namene, o katerih vas obveščamo oziroma bodo jasni iz konteksta, ko se podatki o vas prvotno zberejo.

  Pravna podlaga za uporabo podatkov o vas je ena izmed naslednjih (podrobneje jih pojasnimo v poglavju »Več informacij«):

 • skladnost z zakonsko obveznostjo, do katere smo izpostavljeni;
 • izvajanje pogodbe, kjer ste stranka;
 • legitimen poslovni interes nad katerim ne prevladajo interesi varovanja podatkov;
 • kjer ne velja nič od zgoraj naštetega, vaše soglasje (za katero bomo prosili, preden obdelamo podatke).

Nameni, za katere uporabljamo podatke o vas, z ustreznimi metodami zbiranja in pravno podlago za uporabo so:

 Namen
 Način zbiranja in pravna podlaga za obdelavo

Skladnost z regulatornimi obveznostmi

 • preverimo vašo starost, identiteto in status poslovnega partnerja
 • obveznosti davčnega in poslovnega knjigovodstva
 • trgovinske sankcije
 • preverjanje ozadja
 • upravljanje zdravja in varnosti
 • pravne in regulativne zahteve za razkritje
 • konflikti interesov
 • beleženje časovnega poteka in računov, v kolikor delujete kot zunanji svetovalec
 • vodenje pogodb in s tem povezanih dokumentov, v katerih ste lahko sklicani
 • preiskovanje domnevnih kršitev

Običajno nam te podatke neposredno posredujete sami, v času razmerja oziroma interakcije z nami.

Uporabljamo jih zato, ker moramo izpolnjevati zakonsko obveznost trgovanja samo z odraslimi in voditi naše poslovanje na skladen način (tudi v povezavi s pravom družb in davčnimi pravili), voditi finančno in davčno evidenco, upoštevati trgovinske sankcije, upoštevati zdravstvene in varnostne zakone (ki lahko vključujejo vodenje evidenc o nezgodah), pripravljati poročila, izpolnjevati zahteve za informacije s strani pristojnih organov in obvladovati kakršna koli navzkrižja interesov, oziroma v državah, kjer takšne zakonske obveznosti ni, zato ker imamo legitimen poslovni interes vodenja v skladu z zahtevami dobre prakse, ki jih vaši interesi, pravice in svoboščine, da bi zaščitili podatke o vas, ne preglasijo.

Nakup izdelkov in storitev

 • kontaktiranje vas ali vašega delodajalca, v času ko nam ponuja izdelke ali storitve
 • upravljanje računa, ki ga z imamo mi z vami ali z vašim delodajalcem
 • obdelava plačil
 • upravljanje odnosov
 • spremljanje vaše skladnosti z našim dogovorom, našimi politikami in internimi programi (na primer naš program GAP, če ste kmetovalec, ki nam daje surovine)
 • preiskovanje neskladnosti z našim dogovorom, politikami in internimi programi, neskladji in incidenti
 • upravljanje sanacije neskladnosti z našimi politikami glede našega dogovora, politikami in internimi programi, neskladji in incidenti

 

Običajno bomo pridobili te podatke neposredno od vas oziroma od vašega delodajalca (običajno, ime, vloga, poslovni naslov, poslovni e-poštni naslov, informacije o plačilu, (kjer je primerno, podrobnosti o stroških) korespondenca).

Uporabljamo jih v zvezi z izvajanjem naše pogodbe z vami ali vašim delodajalcem kot kupec vaših izdelkov ali storitev ali, če ne obstoji takšna obveznost, jo uporabljamo, ker imamo legitimen poslovni interes za vodenje našega poslovanja, za obrnitev na vas v zvezi s proizvodi ali storitvami, ki jih prejemamo od vas ali vašega delodajalca, za obdelavo plačil, za upravljanje našega razmerja z vami ali vašim delodajalcem ter za spremljanje skladnosti z našim dogovorom, politikami in programi, ki jih ne nadomeščajo vaši interesi, pravice in svoboščine za zaščito podatkov o vas.

 

Prodaja naših izdelkov

 • izpolnitev vašega naročila (vključno s pošiljanjem potrdil)
 • obdelavo vaših plačil
 • zagotavljanjem garancijskih storitev

Te informacije nam na splošno zagotavljate neposredno ali preko vašega delodajalca, kot je to primerno (običajno, ime, vloga, poslovni naslov, poslovni e-poštni naslov, naročila, informacije o plačilu, korespondenca).

Uporabljamo jih za izpolnitev pogodbenih obveznosti do vas ali vašega delodajalca kot kupca naših izdelkov.

Zagotovitev storitev povezanih s prodajo

 • ukvarjanje z vašimi poizvedbami in zahtevami
 • ustrezajo vam
 • splošno upravljanje in odpravljanje napak
 • upravljanje razmerja

Te podatke nam praviloma posredujete neposredno ali preko vašega delodajalca.

Uporabljamo jih, ker imamo zakonite poslovne interese pri zagotavljanju storitev, povezanih s prodajo vam ali vašemu delodajalcu, ki jih vaši interesi, pravice in svoboščine ne preglasijo, da bi zaščitili informacije o vas.

Poslovna promocija in upravljanje odnosov (kjer to dovoljuje zakonodaja)

 

 • obveščanje vas o relevantnih posodobitvah, promocijah in dogodkih
 • upravljanje našega razmerja
 • razumevanje vaših želja (na primer kakšni izdelki ali dogodki vas lahko zanimajo (ali so morda bolje prilagojeni vašim potrebam)
 • upravljanje programov zvestobe
 • ·vas vabimo, da sodelujete in upravljate ankete ali kampanje tržnih raziskav
 • za tržne raziskave
 • razvijanje marketinških strategij
 • upravljanje tržnih kampanj
 • prilagoditev vaše izkušnje s stičnimi točkami PMI (na primer, prilagoditev vašega  obiska, kot so čestitke ali predlogi, ki vas morda zanimajo)

To bo običajno predstavljalo kombinacijo podatkov, ki nam jih posredujete (na primer vaše ime in kontaktni podatki in podatki družabnih medijih); podatkov, ki jih samodejno zbiramo (na primer z uporabo tehnologije za spremljanje uporabe PMI stičnih točk) in (kjer to dovoljuje zakon) podatkov, ki jih pridobivamo od tretjih oseb (na primer javnih objav v družabnih medijih).

Uporabljamo jih, ker imamo legitimne poslovne interese za upravljanje našega razmerja in vas obvestiti o našem poslovanju, izdelkih in dogodkih, za upravljanje stičnih točk PMI in za prilagajanje vaše izkušnje na načine, ki jih vaši interesi, pravice in svoboščine, da bi zaščitili informacije o vas, ne preglasijo.

Poslovna promocija in upravljanje odnosov  (kjer to dovoljuje zakon)

 • vam zagotoviti podatke o, in dati v upravljanje, podatke o podružnicah PMI, njihovih promocijah, izdelkih in storitvah, prodajnih mestih, dogodkih in regulaciji tobačnih izdelkov; ter razviti in izboljšati orodja za izvajanje teh namenov

To bo običajno kombinacija podatkov, ki nam jih posredujete (na primer vaše ime in kontaktni podatki, vaši družabni mediji); podatkov, ki jih samodejno zbiramo (na primer z uporabo piškotkov in podobnih tehnologij) in (kjer to dovoljuje zakon) podatkov, ki jih pridobivamo od tretjih oseb (kot so javne objave v  družbenih medijih).

Uporabljamo jih, ker imamo legitimne poslovne interese za podajanje vam informacij o teh stvari, ki jih vaši interesi, pravice in svoboščine ne preglasijo, da bi zaščitili informacije o vas.

V nekaterih državah, kjer to zahteva zakonodaja, vam bomo ta gradiva poslali v elektronski obliki le s vašim soglasjem.

Poslovna administracija

 • splošno organizacijsko upravljanje in vodenje poslovnih evidenc
 • upravljanje življenjskega cikla pogodbenika (od najetja do odhoda)
 • administracija obiskovalcev in vodenje evidenc
 • administracija in vodenje dogodkov, programov usposabljanja in skladnosti
 • dopisovanje v zvezi z našim odnosom z vami ali vašim delodajalcem, vključno z obravnavanjem vaših poizvedb in zahtev
 • Razvoj, izvajanje, delovanje in vzdrževanje informacijskih sistemov
 • ohranjanje varnosti sistemov, naprav in zgradb
 • delovanje kontaktnih podatkovnih zbirk in orodij za sodelovanje
 • mednarodne zadolžitve in potovanja
 • delovanje varnega delovnega okolja
 • vzdrževanje varnosti strank, dobaviteljev, obiskovalcev in lastnine vsakega od njih podružnic PMI.

Te informacije nam običajno zagotovite vi neposredno ali preko vašega delodajalca.

Uporabljamo jih, ker imamo legitimen poslovni interes za vodenje našega poslovanja, upravljanje odnosov z vami ali ter ohranjanje varnosti in celovitosti naših stavb in sistemov IT, ki jih vaši interesi, pravice in svoboščine, da bi omejili uporabo informacij o vas, ne nadomeščajo.

 

Varnost in spremljanje sistemov

 • kontrole pristnosti in dostopa ter dnevniki, kjer je to ustrezno
 • spremljanje sistemov PMI, naprav, interneta in e-pošte, kjer vam je dovoljen dostop
 • spremljanje dostopa do prostorov PMI, dostave podružnicam PMI in varnostnih procesov v naših prostorih
 

Te informacije se samodejno zbirajo z različnimi sredstvi, kot so avtomatizirani sistemi in nadzor naprav ter snemanje in snemanje videa v naših prostorih.

Uporabljamo jih, ker imamo legitimen poslovni interes za zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in varnosti naše fizične in digitalne infrastrukture in prostorov, ki jih vaši interesi, pravice in svoboščine, da bi zaščitili informacije o vas ne nadomeščajo.

 

Podpora za vse zgoraj navedene namene

 • upravljanje vaših računov
 • ·omogočanje uporabe PMI stičnih točk (na primer, ki vam omogočajo, da se prijavite na dele stične točke, ki so rezervirane samo pooblaščenim uporabnikom, izbira jezika, povezovanje nakupovalne košarice z vami)
 • ustreza vam
 • izboljšanje vaše izkušnje
 • upravljanje in odpravljanje težav
 

To bo navadno kombinacija podatkov, ki nam jih posredujete; (navadno, ime, geslo (ali enakovredno)) in podatkov, ki jih samodejno zberemo; in (na primer podatkov o vaši napravi in piškotkih ter podobnih tehnologijah sledenja).

Uporabljamo jih na podlagi razlogov, ki ustrezajo namenu uporabe podatkov, ki jih podpiramo. Na primer, kjer upravljamo vaš račun za podporo nakupu ali za nudenje poprodajnih storitev, podatke uporabljamo za izpolnitev pogodbenih obveznosti do vas kot kupca naših izdelkov; kjer upravljamo vaš račun, da vam podamo nove podatke o naših izdelkih, podpiramo poslovni razvoj in zato ga uporabljamo z utemeljitvijo, da imamo legitimen poslovni interes za trženje naših izdelkov, ki jih ga ne nadvladajo vaši interesi, pravice in svoboščine za zaščito podatkov o vas in tako dalje.

 

Poslovna analitika in izboljšav

 • omogoča nam ali našim poslovnim partnerjem, da vas obveščamo o morebitnih priložnostih vključitev v promocijo izdelkov PMI
 • za poslovne analitike in izboljšave (tudi za izdelke PMI, sisteme, procese, pisarne prodajalne, ki prodajajo izdelke PMI, treninge, dogodke, digitalne stične točke PMI in naprave in podatke, ki jih (ali naše podružnice) zagotavljamo vam ali vašemu delodajalcu)
 

To bo navadno kombinacija podatkov, ki nam jih posredujete; in podatkov, ki jih zberemo avtomatsko; in (če to dovoljuje zakonodaja) podatkov, ki jih pridobivamo od tretjih oseb.

Uporabljamo jih na podlagi dejstva, da imamo legitimen poslovni interes za analizo in izboljšanje naše poslovne uspešnosti, naših izdelkov, sistemov, procesov, pisarn, treningov, dogodkov, stičnih točk PMI, in naprav in informacij, ki jih posredujemo, ter za povabilo drugim, naj se vključijo v promocijo izdelkov PMI, ki jih ne preglasijo vaši interesi, pravice in svoboščine za zaščito podatkov o vas.


Kjer uporaba podatkov o vas ne temelji na eni od zgoraj navedenih pravnih podlag, vas bomo pred obdelavo podatkov prosili za soglasje (ti primeri bodo jasno razvidni iz konteksta).

V nekaterih primerih lahko podatke o vas uporabimo na načine, ki niso opisani zgoraj. V tem primeru bomo zagotovili dodatno obvestilo o zasebnosti, ki pojasnjuje takšno uporabo. Preberite vsako dodatno obvestilo v povezavi s tem obvestilom.

S kom delimo podatke o vas in s kakšnim namenom?

Podatke o vas lahko delimo s/z:

 • podružnicami PMI,
 • tretjimi osebami, ki podružnicam PMI ali vam zagotavljajo izdelke in storitve (kot so strokovni svetovalci, ponudniki plačilnih storitev, ponudniki dobave, revizorji in ponudniki informacijskih storitev);
 • poslovnimi partnerji in oglaševalci, ki jih skrbno izberejo podružnice PMI (na področjih, povezanih z našimi izdelki, ali v skladu z njihovim slogom in podobo), da se lahko obrnejo na vas s ponudbami, za katere mislijo, da bi vas lahko zanimale in so v skladu z vašimi preferencami, za trgovinske programe, izobraževalne materiale in usposabljanje; in
 • drugimi tretjimi osebami, kjer to zahteva ali dovoljuje zakon (kot so regulativni organi, vladni oddelki in strokovni svetovalci).

Deljenje podatkov z drugimi podružnicami PMI

 • Podatki o vas bodo deljeni s Philip Morris International Management SA (s sedežem v Lozani v Švici), ki je mesto glavne uprave za obdelavo osebnih podatkov za podružnice PMI. Informacije o vas so lahko deljene tudi s Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (s sedežem v Lozani, Švica) kot ponudniku tehnologije za podružnice PMI. Philip Morris International Management SA in (v obsegu, v katerem ima dostop) Philip Morris International IT Service Center Sàrl obdeluje podatke o vas za vse namene, opisane v tem obvestilu.
 • Če organiziramo potovanja, povezana z delom (npr. kjer obiskujete še eno podružnico PMI), podatke o vas lahko delimo s podružnico PMI, ki je naš regionalni center delovanja, (če to ni podružnica PMI, ki je prva zbrala vaše podatke), za vse namene, opisane v tem obvestilu, s podružnico PMI, ki je regionalno središče poslovanja za podružnico PMI, kamor potujete, PMI podružnico kamor potujete in podružnico PMI odgovorno za kakršne koli varnostne ukrepe v zvezi z potovanjem, povezanim z delom.
 • Podatke o vas lahko delimo s katerokoli drugo podružnico PMI, s katero vzpostavite stik ali opravljate posel (na primer, če prodajate izdelke ali storitve drugim podružnicam PMI ali potujete k drugim pisarnam PMI, med časom vašega poslovnega odnosa s podružnico PMI).

Podatke o podružnicah PMI in državah, v katerih se nahajajo, so na voljo na www.pmi.com.

Deljenje podatkov s tretjimi osebami

 • Podatke o vas lahko delimo s tretjimi osebami, ki podružnicam PMI in vam zagotavljajo izdelke ali storitve (kot so vaš delodajalec, svetovalci, ponudniki plačilnih storitev, ponudniki dobave, trgovci na drobno, trenerji glede izdelkov, ponudniki informacijskih storitev in ponudniki storitev za preverjanje starosti).
 • Podatke o vas lahko delimo s poslovnimi partnerji in oglaševalci, ki jih skrbno izberejo podružnice PMI (v skladu z vrstami stvari, ki bi se lahko povezali z našimi izdelki, na primer, ker imajo podobno ali dopolnilno podobo, slog ali funkcionalnost), da se lahko obrnejo na vas s ponudbami izdelkov, storitev in promocij, za katere mislijo, da bi vas lahko zanimale in so v skladu z vašimi preferencami.
 • Podatke o vas lahko delimo s tretjimi osebami, če to zahteva ali dovoljuje zakon, na primer: regulativnimi organi, vladnimi službami; kot odgovor na zahtevo organov pregona ali drugih vladnih uradnikov; kadar menimo, da je razkritje potrebno ali primerno za preprečevanje fizične škode ali finančne izgube ali je v povezavi s preiskavo domnevne ali dejanske nezakonite dejavnosti in v okviru organizacijskega prestrukturiranja.
 • V kolikor organiziramo potovanja, povezana z delom (npr., kjer obiskujete še eno podružnico PMI), se lahko o vas posredujejo informacije tretjim osebah, ki organizirajo potovanje, opravljajo storitve prevoza ali potovanja, kot so potovalne agencije, ponudniki spletnih rezervacij, prodaje vozovnic, letalske družbe, podjetja za izposojo avtomobilov, ponudniki železnic in hoteli. Te tretje osebe bodo uporabile informacije o vas za svoje namene (na primer, za izpolnitev svoje obveznosti zagotavljanja prevoza ali nastanitve za vas) in vi bi morali preveriti njihova obvestila o zasebnosti za nadaljnje podrobnosti o njihovi uporabi podatkov o vas.

Kam so lahko podatki o vas poslani?

Kot pri vsaki večnacionalni organizaciji tudi podružnice PMI pošiljajo podatke po vsem svetu. V skladu s tem se lahko podatki o vas prenašajo globalno (če so vaši podatki zbirajo v Evropskem gospodarskem prostoru, to pomeni, da se lahko vaši podatki prenesejo izven tega prostora).

Ko uporabljate podatke, kot je opisano v tem obvestilu, se lahko podatki o vas prenašajo bodisi znotraj ali zunaj države ali ozemlja, kjer so bili zbrani, vključno z državo ali ozemljem, ki morda nima enakih standardov varovanja podatkov.

Podružnice PMI znotraj Evropskega gospodarskega prostora ("EGP") pošljejo osebne podatke podružnicam PMI zunaj EGP. Na primer, da bi olajšali delovanje globalnega podjetja. V vseh primerih se prenos izvede:

 • na podlagi odločitve Evropske komisije o ustreznosti;
 • ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov, na primer standardne pogodbe za območje EU, ali
 • Potrebe glede izpolnjevanja obveznosti po pogodbi med vami in nami (ali izvedbo pred pogodbenih ukrepov, sprejetih na vašo zahtevo) ali za sklenitev ali izvedbo pogodbe, sklenjene v vašem interesu med nami in tretjo osebo, kot na primer v zvezi z ureditvijo potovanja.

V vseh primerih se v teh državah in na ozemljih v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu osebnih podatkov uporabljajo ustrezni varnostni ukrepi za varstvo osebnih podatkov.

Kako varujemo podatke o vas?

Izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki jih hranimo pred nepooblaščenim razkritjem, uporabo, spreminjanjem ali uničenjem. Kadar je to primerno, uporabimo šifriranje in druge tehnologije, ki lahko pomagajo pri varovanju podatkov, ki jih posredujete. Od ponudnikov storitev prav tako zahtevamo, da upoštevajo stroge zahteve glede zasebnosti in varnosti podatkov.

Kako dolgo hranimo podatke o vas?

Podatke o vas bomo obdržali za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev namenov, za katere so bili podatki zbrani. Po tem jih bomo izbrisali. Obdobje se spreminja glede na namene, za katere so bili podatki zbrani. Upoštevajte, da ste v nekaterih okoliščinah upravičeni zahtevati da izbrišemo podatke. Prav tako smo včasih pravno dolžni hraniti podatke, na primer, za davčne in računovodske namene.

Običajno hranimo podatke na podlagi meril, opisanih v spodnji tabeli:

 Vrsta
 Razlaga/tipična merila hrambe
 • Evidence baz podatkov

V kolikor ste posameznik, ki nam zagotavlja storitve (bodisi neposredno bodisi za vašega delodajalca), se večina podatkov v vašem profilu vodi za čas našega razmerja z vami; na primer, medtem ko zagotavljate storitve, kupujete izdelke, uporabljate digitalne stične točke ali se odzivate na naša sporočila. Vendar pa so nekateri elementi vašega tržnega profila, kot je vaša zgodovina nakupov, po določenem časovnem obdobju zastareli, zato jih samodejno izbrišemo po določenih obdobjih, kot je primerno za namen, za katerega smo jih zbrali.

 • Poslovne in plačilne evidence

Vodimo evidence o računih, prodajah, nakupih, opravljenih in prejetih plačilih ter spremljajočih dokumentih (kot so pogodbe in e-poštna sporočila) v skladu z zahtevami družbe in davčne politike, običajno 11 let. Vodimo tudi evidenco o opravljenih preverjanjih pri dobaviteljih, dokler se od nas zahteva, da izpolnjujemo naše zakonske in regulativne obveznosti.

 • Evidence obiskovalcev

Če obiščete naše stavbe, so evidence obiskov shranjene le za obdobje nekaj mesecev.

 • CCTV

V kolikor obiščete naše stavbe, so zapisi CCTV obdržani navadno le za nekaj dni, do nekaj tednov, odvisno od posebnega namena za snemanje.

 • nakupi in garancije

Če kupujete blago, bomo podrobnosti o tem obdržali tako dolgo, kot je potrebno za dokončanje prodaje in izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti (na primer za davčne in računovodske evidence). V kolikor se prav tako registrirate za garancijo za izdelek PMI, bomo podatke o tem hranili toliko časa, v kolikor je to relevantno za garancijo.

 • skrb za stranke

Če se obrnete na skrb za stranke, bomo o vašem povpraševanju zapisali in shranili, dokler je še vedno pomembno za naše razmerje, na primer, če želite zamenjati napravo pod garancijo. Ostale relevantne zapise za skrb za stranke (na primer samodejno snemanje telefonskega klica, v katerem nas prosite za preusmeritev v trgovino za prodajo na drobno), so lahko relevantni samo, dokler se ne naredijo trajnejši zapisi, in bodo zadržani samo začasno.

 • dnevniki revizije sistema

Dnevniki revizije sistema se običajno hranijo le nekaj mesecev.

 • poslovna analitika

Podatki o poslovnih analitičnih podatkih se, ko uporabite PMI stične točke, običajno zbirajo samodejno, in se anonimizirajo / združijo kmalu zatem.

Kakšne so vaše pravice in možnosti?

Glede podatkov o vas, ki jih hranimo, imate lahko nekatere ali vse naslednje pravice:

 • zahtevate lahko dostop do teh podatkov;
 • od nas lahko zahtevate, da jih popravimo, posodobimo ali izbrišemo;
 • od nas lahko zahtevate, da lahko v določenih okoliščinah omejimo našo uporabo teh podatkov;
 • v določenih okoliščinah lahko nasprotujete naši uporabi teh podatkov;
 • prekličete lahko soglasje k naši uporabi teh podatkov;
 • prenosljivost podatkov (v določenih pogojih);
 • se odjavite od naše uporabe vaših podatkov za neposredno trženje in
 • vložite lahko zahtevo pri nadzornemu organu v svoji državi (če obstaja).

Ponujamo vam preproste načine za izvajanje teh pravic, kot so povezave "za odjavo" in kontaktni naslov v sporočilih, ki jih prejmete ali z uporabo stikov v odstavku "Na koga se lahko obrnete z vprašanji?" na koncu tega obvestila.

Nekatere mobilne aplikacije, ki jih ponujamo, vam lahko pošljejo potisna sporočila, na primer o naših novih izdelkih ali storitvah. Ta sporočila lahko onemogočite s pomočjo nastavitev na svojem telefonu ali v aplikaciji.

Pravice, ki jih imate, so odvisne od zakonov vaše države. Če ste v Evropskem gospodarskem prostoru, imate pravice, ki so navedene v spodnji tabeli. Če ste drugje, pa se lahko za nadaljnje informacije obrnete na nas (glejte odstavek "Na koga se obrniti v primeru vprašanj?”, na koncu tega obvestila), da izveste več.

Pravica v zvezi s podatki o vas, ki jih hranimo
Nadaljnje podrobnosti (opomba: za vse te pravice veljajo določene pravne omejitve)
 • če zahtevate dostop do teh podatkov

To je potrditev tega:

 • ali obdelujemo podatke o vas ali ne;
 • naše ime in kontaktne podatke;
 • namen obdelave;
 • kategorije zadevnih podatkov;
 • kategorije oseb, s katerimi podatke delimo, inče je katera koli oseba zunaj EGP in se ne uporablja sklep Evropske komisije o ustreznosti, ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje informacij;
 • (če imamo) vir informacij, če jih nismo zbrali od vas;
 • (v obsegu izvajanja, kar bo posredovano v vašo pozornost), obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem, ki ustvarja pravne učinke v zvezi z vami ali na vas občutno vpliva na podoben način in informacije o vsebovani logiki kot tudi o pomenu in predvidenih posledicah take obdelave za vas; in
 • merila za določanje obdobja, za katero hranimo podatke.

Na vašo zahtevo vam bomo posredovali kopijo podatkov o vas, ki jih uporabljamo (če to ne vpliva na pravice in svoboščine drugih).

 • če zahtevate, da te podatke popravimo ali posodobimo

To velja, če so podatki, ki jih hranimo netočni ali nepopolni.

 • če zahtevate, da te podatke izbrišemo

To velja, če:

 • podatkov, ki jih hranimo, ne potrebujemo več v zvezi z nameni, za katere jih uporabljamo;
 • podatke uporabljamo na podlagi vašega soglasja in vi umaknete to soglasje; (v tem primeru se bomo spomnili, da vas ne bomo ponovno kontaktirali, razen če nam poveste, da želite izbrisati vse informacije o vas, v tem primeru bomo spoštovali vaše želje);
 • podatke uporabljamo na podlagi legitimnega interesa in po vašem ugovoru ugotovimo, da nimamo prevladujočega interesa za nadaljnjo uporabo teh podatkov;
 • so bili podatki nezakonito pridobljeni ali uporabljeni, ali
 • želimo izpolniti zakonsko obveznost.
 • če zahtevate, da omejimo našo obdelavo

Ta pravica začasno velja, medtem ko pregledamo vaš primer, če:

 • izpodbijate točnost podatkov, ki jih uporabljamo, ali
 • ste nasprotovali naši uporabi podatkov na podlagi legitimnega interesa (če izkoristite svojo pravico v teh primerih, vas bomo pred ponovno uporabo podatkov obvestili).

Ta pravica velja tudi, če:

 • je naša uporaba nezakonita ali nasprotujete izbrisu podatkov ali

podatkov ne potrebujemo več, vendar jih vi zahtevate, ker jih potrebujete v pravni zadevi.

 • če ugovarjate naši obdelavi podatkov

V tem primeru imate dve pravici:

 • če uporabimo podatke o vas za neposredno trženje: lahko to "onemogočite" (brez potrebe po utemeljitvi) in mi bomo izpolnili vašo zahtevo in
 • če uporabimo podatke o vas na podlagi legitimnega interesa za namene, ki niso neposredno trženje, lahko nasprotujete naši uporabi podatkov v te namene in podate pojasnilo svoje situacije, mi pa bomo razmislili o vašem ugovoru.

 

 • da umaknete svojo privolitev k naši uporabi

To velja, če je pravna podlaga, na kateri uporabljamo podatke o vas, privolitev. Ti primeri bodo jasno razvidni iz konteksta.

 • prenosljivost podatkov

V kolikor:

 • podatke ste posredovali k nam; in
 • podatke uporabimo na podlagi avtomatične obdelave in na podlagi vašega soglasja oziroma na podlagi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti do vas, potem imate pravico, da vam podatke vrnemo v običajno uporabljeni obliki, in pravico, da od nas zahtevate, da te podatke pošljemo še nekomu drugemu, v kolikor je to za nas tehnično izvedljivo.
 • če želite vložiti pritožbo pri nadzornemu organu v svoji državi

Vsaka država Evropskega gospodarskega prostora mora v ta namen navesti enega ali več javnih organov.

Tukaj lahko najdete njihove kontaktne podatke:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Za druge države se obrnite na spletno stran nadzornega organa vaše države.

Dodatne posebnosti po državah

Glede na državo, v kateri ste, imate morda nekaj dodatnih pravic.

 • Če ste v Franciji, imate pravico, da nas obvestite o navodilih glede podatkov, ki jih imamo o vas v primeru vaše smrti (natančneje, ali jih bomo morali shraniti ali izbrisati in ali bi morali drugi imeti pravico, da jih vidijo). Tako lahko:
 1. izdate splošna navodila ponudniku digitalnih storitev, registriranemu pri francoskem nadzornem organu za varstvo podatkov (imenovan "CNIL") (ta navodila veljajo za vse podatke o vas); ali
 2. nam posredujete posebna navodila, ki se nanašajo le na našo uporabo informacij o vas.

Vaša navodila lahko zahtevajo, da prenesemo vaše podatke na tretjo osebo (toda če informacije vsebujejo informacije o drugih, naša obveznost spoštovanja njihovih zasebnosti lahko pomeni, da ne moremo točno upoštevati vaših navodil). Lahko določite tretjo osebo, ki bo odgovorna za zagotavljanje vaših navodil. Če na ta način ne imenujete tretje osebe, bodo vaši nasledniki (razen če v navodilih ne določite drugače) upravičeni do uveljavljanja vaših pravic nad podatki o vas po vaši smrti:

 1. za upravljanje vašega premoženja (v tem primeru bodo vaši nasledniki lahko dostopali do informacij o vas, da bi prepoznali in pridobili informacije, ki bi lahko bile uporabne za upravljanje vaše lastnine, vključno z digitalnimi izdelki ali podatki, ki bi se lahko šteli za družinski spomin, ki je prenosljiv na vaše naslednike); in
 2. zagotoviti, da stranke, ki uporabljajo podatke o vas, upoštevajo vašo smrt (kot je zapiranje računa in omejevanje uporabe ali posodabljanje podatkov o vas).

Vaša navodila lahko kadarkoli spremenite ali prekličete. Za dodatne informacije o obdelavi podatkov o vas v primeru smrti glejte člen 40-1 zakona 78-17 z dne 6. januarja 1978. Ko boste umrli, boste privzeto prenehali uporabljati svoj račun in izbrisali bomo informacije o vas v skladu z našo politiko hrambe (glejte odstavek »Kako dolgo hranimo podatke o vas?« za podrobnosti).

Na koga se lahko obrnete z vprašanji?

Če imate kakršna koli vprašanja ali želite uveljavljati katerokoli od svojih pravic, lahko najdete kontaktne podatke zadevne podružnice PMI in uradnika za varstvo podatkov, če je potrebno, tukaj. Kontaktni podatki so navedeni tudi v vsakem sporočilu, ki vam ga podružnica PMI pošlje.

Če ima vaša država organ za varstvo podatkov, imate pravico, da se nanj obrnete z vprašanji ali pomisleki. Če ustrezna podružnica PMI ne more rešiti vaših vprašanj ali pomislekov, imate pravico, da uporabite pravno sredstvo na državnem sodišču. 

Spremembe tega obvestila

To obvestilo (in vsako dodatno obvestilo o zasebnosti) lahko občasno posodobimo. O spremembah, kjer to zahteva zakon, vas bomo obvestili.

Zadnja sprememba je bila izvedena 13. aprila 2018.