Siapakah kami?

Kami ialah ahli kumpulan syarikat sekutu Philip Morris International, satu kumpulan perniagaan kolektif. Semua ahli kumpulan syarikat sekutu disenaraikan di sini bersama butiran hubungan pegawai perlindungan data di mana berkenaan. Sila gunakan butiran ini jika anda ingin menghubungi kami. Butiran kami (nama, alamat dan lain-lain) akan diberi kepada anda secara berasingan ketika (atau untuk mengesahkan) pengumpulan maklumat tentang anda, sebagai contoh, dalam notis pada aplikasi atau laman web atau dalam e-mel yang mengandungi pautan kepada notis ini.

 • Philip Morris International atau PMI bermaksud Philip Morris International, kumpulan tembakau antarabangsa yang terkemuka di dunia. Ia terdiri daripada beberapa syarikat atau “syarikat sekutu”.
 • Syarikat sekutu PMI: Setiap ahli kumpulan kepada kumpulan syarikat Philip Morris International adalah “syarikat sekutu PMI”. “Kami” (atau “kami” atau “kami punya”) merujuk kepada setiap sekutu PMI: apabila anda menyediakan profil calon atau memohon pekerjaan, anda memberikan maklumat tentang anda kepada setiap sekutu PMI dan setiap sekutu PMI boleh memproses maklumat tentang anda untuk tujuan perekrutan itu sendiri. Ini berlaku walaupun anda membalas siaran kerja yang menyebut sekutu atau negara/wilayah PMI tertentu.

Bagaimanakah kami mengumpulkan maklumat anda?

Kami mungkin mengumpulkan maklumat anda dalam pelbagai cara.

 • Anda boleh memberikan kami maklumat secara langsung (cth.,, semasa mencipta akaun, mencipta profil calon, memohon pekerjaan, menghadiri temu duga, melengkapkan ujian/penilaian, menghantar e-mel atau membuat panggilan kepada kami).
 • Kami mungkin mengumpulkan maklumat secara automatik semasa anda berinteraksi dengan sistem kami atau kami berkomunikasi dengan anda (cth., semasa anda menggunakan aplikasi atau laman web PMI atau apabila kami menggunakan teknologi untuk memerhati semasa anda menerima atau membuka e-mel atau menerima mesej SMS).
 • Kami juga boleh memperoleh maklumat daripada pihak ketiga (cth., daripada agensi perekrutan, penyedia rujukan, (jika dibenarkan oleh undang-undang) penyedia semakan latar belakang dan sumber yang tersedia secara umum, seperti laman web syarikat, carian internet atau platform media sosial seperti LinkedIn).

Dalam notis ini, kami merujuk kepada semua cara di mana anda berhubung dengan kami sebagai “titik sentuh PMI”. Titik sentuh PMI termasuk secara fizikal (sebagai contoh, pejabat, kedai runcit dan acara) dan secara digital (sebagai contoh, aplikasi dan laman web).

Kami mungkin mengumpulkan maklumat yang anda beri secara langsung. Biasanya ini akan berlaku apabila anda:

 • mendaftar sebagai ahli pangkalan data kami (ini mungkin berlaku, sebagai contoh, secara bersemuka, melalui aplikasi atau dalam talian apabila anda mencipta akaun);
 • menyerahkan permohonan kerja dan maklumat sokongan kepada kami;
 • mengambil bahagian dalam temu duga;
 • melengkapkan ujian/penilaian;
 • menyediakan penerimaan kerja, saringan latar belakang dan maklumat semasa suai kerja (jika berkenaan);
 • memuat turun atau menggunakan, titik sentuh digital (cth., aplikasi atau laman web);
 • menghubungi kami melalui titik sentuh PMI atau melalui e-mel, media sosial atau telefon;
 • mendaftar untuk menerima siaran akhbar, makluman e-mel atau kemas kini kerja;
 • mengambil bahagian dalam survei atau (di mana ia dibenarkan di sisi undang-undang) pertandingan atau promosi; atau
 • menghadiri acara yang dianjurkan oleh syarikat sekutu PMI.

Kami mungkin mengumpulkan maklumat daripada peranti elektronik, jika anda memilih untuk menghantar maklumat tersebut kepada kami. Ini mungkin dikongsi dengan kami melalui sambungan terus kepada Internet atau melalui salah satu aplikasi kami yang anda muat turun.

Kami mungkin mengumpulkan maklumat anda secara automatik. Biasanya ini akan berlaku apabila anda:

 • melawat pejabat kami (cth., melalui rakaman video (CCTV) dan log akses bangunan);
 • melengkapkan ujian kemahiran dan bakat dalam talian (termasuk dalam talian dan melalui rakaman video);
 • menghadiri acara yang dianjurkan oleh sekutu PMI (cth., melalui sensor di acara tersebut yang bersambung dengan teknologi mudah alih);
 • menggunakan sistem PMI atau peranti keluaran PMI seperti komputer riba;
 • berkomunikasi dengan kami (cth., melalui titik sentuh PMI; atau melalui e-mel atau platform media sosial);
 • menggunakan titik sentuh PMI (cth., seperti kuki dan suar/piksel web); atau
 • membuat penyiaran umum pada platform media sosial yang kami ikuti (sebagai contoh, agar kami boleh memahami pendapat umum).

Seperti yang dinyatakan di atas, kami boleh mengumpulkan maklumat tentang anda secara automatik melalui penggunaan kuki dan teknologi pengesanan yang serupa (seperti suar/piksel web) yang anda terima apabila anda melawat titik sentuh digital PMI atau menerima mesej elektronik daripada kami. Kuki khusus dan mekanisme lain yang digunakan akan bergantung pada titik sentuh PMI yang berkaitan. Untuk memahami mekanisme yang digunakan pada titik sentuh PMI, termasuk cara anda menerima atau menolak kuki, sila rujuk maklumat yang tersedia pada atau melalui titik sentuh tersebut. Mekanisme ini mungkin termasuk kuki analisis Google (lihat https://policies.google.com/technologies/partner-sites .)

 

Di mana ia dibenarkan di sisi undang-undang, kami mungkin memperoleh maklumat anda daripada pihak ketiga. Ini mungkin termasuk:

 • maklumat daripada agensi perekrutan;
 • maklumat yang dikongsi antara sekutu PMI;
 • maklumat daripada tapak media sosial pihak ketiga (cth.,, jika anda memilih untuk memudahkan proses log masuk anda ke platform kerja untuk membenarkan akses terus sebaik sahaja anda melakukan log masuk ke akaun media sosial pihak ketiga anda, seperti Gmail atau Yahoo! atau jika anda mahu untuk memuat naik maklumat ke platform (cth., daripada LinkedIn) dan bukannya melengkapkan permohonan secara manual); dan
 • maklumat profil yang tersedia secara umum (seperti pengalaman, kemahiran dan minat anda) pada laman media sosial pihak ketiga (seperti LinkedIn).

Kami juga mungkin mengumpulkan maklumat anda dalam konteks lain yang dijelaskan pada masa itu.

Apakah maklumat yang kami kumpul mengenai anda?

Kami mungkin mengumpulkan pelbagai jenis maklumat anda:

 • maklumat yang diperlukan untuk mengurus dan mentadbir hubungan kami dengan anda (termasuk, jika kami bersetuju, untuk membayar balik perbelanjaan tertentu untuk menghadiri temu duga) dan untuk menjalankan perniagaan kami, termasuk untuk memenuhi kewajipan undang-undang dan kawal selia kami (cth., mengesahkan identiti anda, hak anda untuk bekerja, butiran permohonan dan, jika dibenarkan oleh undang-undang, kesesuaian anda untuk pekerjaan menggunakan semakan latar belakang)
 • maklumat yang anda berikan kepada kami dalam profil calon anda, permohonan kerja, borang atau survei
 • maklumat yang diperlukan untuk menilai kelayakan anda untuk jawatan, senarai pendek dan memilih calon
 • maklumat tentang lawatan anda ke pejabat kami dan kehadiran di acara
 • jika berkenaan, maklumat yang diperlukan untuk menawarkan pekerjaan kepada anda dan semasa suai kerja anda (seperti mengeluarkan tawaran, merangka kontrak pekerjaan, menyediakan maklumat manfaat dan mengatur akses kepada sistem)
 • maklumat yang dikumpul sebagai sebahagian daripada pemantauan kami dan penambahbaikan proses perekrutan yang berterusan
 • maklumat yang anda berikan kepada kami dalam panggilan anda kepada kami atau e-mel yang anda hantar kepada kami
 • maklumat tentang keutamaan, minat anda dan aspirasi kerjaya (termasuk maklumat yang kami simpulkan daripada maklumat lain, sebagai contoh daripada maklumat statistik)
 • maklumat yang dikumpul sebagai sebahagian daripada analisis dan penambahbaikan perniagaan
 • maklumat statistik anda (sebagai contoh, maklumat statistik tentang orang di kawasan geografi tertentu)

Maklumat yang kami kumpul daripada anda secara langsung adalah jelas daripada konteks di mana anda berikan maklumat tersebut. Sebagai contoh:

 • semasa proses permohonan dan perekrutan, anda memberikan nama anda, butiran hubungan, kemahiran, kelayakan, maklumat pengalaman dan, di mana kami bersetuju, maklumat (seperti butiran akaun bank anda) untuk membolehkan kami membayar balik perbelanjaan tertentu untuk menghadiri temu duga);
 • semasa mana-mana temu duga atau penilaian anda memberikan jawapan kepada soalan;
 • anda boleh memberikan maklumat tentang aspirasi dan minat kerjaya anda supaya kami boleh hantar peluang yang berkaitan kepada anda; dan
 • kami boleh mengumpul maklumat yang membolehkan kami mengesahkan identiti anda dan hak untuk bekerja, sebagai contoh, salinan dokumen pengenalan diri atau imej muka anda.

Maklumat yang kami kumpul secara automatik secara umumnya mengenai:

 • butiran lawatan anda ke pejabat kami, kehadiran di temu duga, penilaian dan acara (seperti masa dan tempoh);
 • butiran penggunaan titik sentuh PMI anda (seperti aplikasi/maklumat diakses, masa dan tempoh, maklumat dicari); dan
 • peranti anda (seperti alamat IP atau pengecam peranti unik lain, data lokasi, butiran apa-apa kuki yang mungkin kami simpan pada peranti anda).

Maklumat yang kami kumpulkan daripada pihak ketiga biasanya terdiri daripada:

 • maklumat permohonan kerja daripada agensi perekrutan (di mana anda memohon jawatan melalui agensi perekrutan);
 • rujukan dan sijil kerja daripada majikan anda yang terdahulu atau pembekal rujukan anda yang lain;
 • jika dibenarkan oleh undang-undang, maklumat saringan latar belakang yang sesuai untuk peranan (seperti pengesahan dokumen pengenalan diri, pengesahan alamat, pengesahan kelayakan dan sejarah pekerjaan, carian terhadap sekatan dan senarai orang yang terdedah secara politik, dan butiran apa-apa sabitan);
 • maklumat log masuk dan maklumat profil dari laman media sosial pihak ketiga (cth., jika anda memilih untuk memudahkan proses log masuk anda ke platform kerja untuk membenarkan akses terus sebaik sahaja anda melakukan log masuk ke akaun media sosial pihak ketiga anda, seperti Gmail atau Yahoo! atau jika anda ingin memuat naik maklumat ke platform (cth.,, daripada LinkedIn) dan bukannya melengkapkan permohonan secara manual); dan
 • maklumat profil yang tersedia secara umum (seperti peranan, kemahiran, kelayakan, pengalaman dan minat anda, cth., dari laman web syarikat, carian internet atau pada platform media sosial seperti LinkedIn).

Maklumat yang kami kumpul dan proses tentang anda mungkin termasuk:

 • nama
 • kata laluan
 • alamat termasuk rumah dan surat-menyurat
 • butiran hubungan termasuk alamat e-mel peribadi dan nombor telefon bimbit rumah/peribadi di mana butiran ini diberikan sebagai sebahagian daripada permohonan anda
 • jantina
 • surat iringan
 • permohonan resume/kerja, termasuk maklumat peribadi dan profesional
 • bagaimana anda mendengar tentang pekerjaan itu
 • kelayakan untuk bekerja, termasuk pasport atau dokumen pengenalan rasmi lain
 • rujukan
 • transkrip dan sijil kelayakan
 • pendidikan dan sejarah pekerjaan
 • maklumat tentang perkhidmatan tentera
 • pekerjaan yang dipohon
 • terma dan syarat pekerjaan semasa, dijangka dan ditawarkan (cth., gaji, waktu bekerja, cuti, manfaat)
 • nota temu bual dan keputusan penilaian
 • hasil permohonan dan alasan
 • sebab menarik balik penyerahan kerja anda (jika berkenaan)
 • insurans sosial dan data cukai pendapatan peribadi
 • kod cukai
 • tarikh lahir
 • status dan keadaan keluarga
 • maklumat akaun bank (jika kami bersetuju untuk membayar balik perbelanjaan tertentu kepada anda untuk menghadiri temu duga, atau jika anda ditawarkan pekerjaan dan menerimanya)
 • gambar dan rakaman video
 • maklumat pengguna sistem
 • rekod automatik penggunaan sistem maklumat PMI
 • maklumat yang dihantar kepada kami semasa menggunakan sistem maklumat yang dikendalikan oleh syarikat sekutu PMI
 • maklumat tentang lawatan anda ke pejabat dan acara kami

Kami juga mungkin mengumpulkan dan memproses kategori khusus maklumat tentang anda seperti:

 • asal kaum atau etnik (cth., untuk pemantauan peluang yang sama)
 • pendapat politik (hanya jika anda berkongsi maklumat ini secara sukarela)
 • kepercayaan agama atau falsafah (cth., untuk penginapan yang munasabah)
 • orientasi seksual (cth., untuk pemantauan peluang yang sama atau jika anda berkongsi maklumat ini secara sukarela)
 • keahlian kesatuan sekerja (hanya jika anda berkongsi maklumat ini secara sukarela)
 • data mengenai kesihatan anda, termasuk sebarang kurang upaya (cth., untuk penginapan yang munasabah)

Kami akan memproses jenis data ini jika anda secara sukarela berkongsinya dengan kami, jika kami mempunyai kewajipan undang-undang untuk memproses maklumat dan, berhubung dengan proses perekrutan, untuk menyediakan penginapan yang munasabah.

Tujuan kami menggunakan maklumat anda, dengan kaedah pengumpulan dan asas untuk penggunaan yang berkenaan, adalah seperti berikut:

 Tujuan
Kaedah pengumpulan dan asas undang-undang untuk Pemprosesan

 


Mematuhi kewajipan penyeliaan

 • semakan identiti dan hak untuk bekerja
 • menilai susunan demografi tenaga kerja kami seperti pemantauan peluang yang sama

 

Maklumat ini secara amnya diberi kepada kami oleh anda secara langsung.

Kami menggunanya kerana ia perlu bagi kami mematuhi kewajipan undang-undang untuk menggaji hanya orang yang mempunyai hak untuk bekerja di negara di mana pekerjaan itu berada dan untuk memantau demografi tenaga kerja kami atau di negara yang tiada kewajipan undang-undang sedemikian, kerana kami mempunyai kepentingan perniagaan yang sah untuk menjalankan perniagaan kami mengikut keperluan amalan baik yang tidak diatasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk melindungi maklumat tentang anda.

Pengesahan permohonan dan semakan calon (jika dibenarkan oleh undang-undang) 

 • mengesahkan sejarah pekerjaan, kelayakan, pengalaman dan rujukan
 • jika dibenarkan oleh undang-undang, semakan calon dan saringan latar belakang

Ini biasanya merupakan gabungan maklumat yang anda berikan secara terus (sebagai sebahagian daripada permohonan anda) dan semasa peringkat akhir proses perekrutan kami, maklumat yang kami kumpulkan daripada pihak ketiga seperti rujukan dan (jika dibenarkan oleh undang-undang) semakan rekod jenayah.

Kami menggunakannya kerana ia perlu bagi kami mematuhi kewajipan undang-undang untuk menggaji hanya orang yang layak dan sesuai atau, di negara yang tidak mempunyai kewajipan undang-undang sedemikian, kami menggunakannya kerana kami mempunyai kepentingan perniagaan yang sah dalam memastikan kesesuaian anda dan kelayakan untuk peranan dengan kami yang tidak diatasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk menyekat penggunaan maklumat tentang anda.

 

Perekrutan dan pemilihan 

 • perekrutan dan pemilihan calon, termasuk temu duga, rakaman video, penilaian, ujian psikometrik
 • semakan borang permohonan dan alat penilaian dalam talian dan ujian kemahiran
 • penyenaraian pendek
 • jika berkenaan, mentadbir pembayaran balik perbelanjaan tertentu untuk menghadiri temu duga
 • jika berkenaan, membuat tawaran dan manfaat yang dipersetujui
 • temu bual kumpulan, panel dan individu
 • memberitahu anda tentang keputusan permohonan dan peluang lain yang mungkin menarik minat, jawatan pengiklanan dan minat pemantauan
 • penyimpanan rekod

Ini biasanya merupakan gabungan maklumat yang anda berikan secara terus (pada pelbagai peringkat semasa proses perekrutan) dan maklumat yang kami kumpulkan daripada pihak ketiga seperti mana-mana perekrut atau platform media sosial yang anda gunakan untuk berkongsi maklumat tentang anda dengan kami.

Kami menggunakannya kerana kami mempunyai kepentingan perniagaan yang sah untuk merekrut dan memilih calon untuk jawatan dengan kami (termasuk menjalankan temu duga dan penilaian), mentadbir proses dan menyimpan rekod proses perekrutan, yang tidak diatasi oleh minat, hak dan kebebasan untuk menyekat penggunaan maklumat tentang anda.

 

Pengurusan tenaga kerja prapekerjaan 

 • aktiviti pengambilan pekerja seperti menyediakan, mengeluarkan dan menandatangani kontrak pekerjaan
 • mewujudkan rekod peribadi elektronik dan fail peribadi
 • mencipta rekod gaji
 • mendaftarkan manfaat pekerja baharu
 • melaporkan permulaan pekerjaan kepada pihak berkuasa undang-undang

Maklumat ini dikumpul semasa peringkat akhir proses perekrutan kami dan semasa pemprosesan tawaran kerja dan/atau penerimaan.

Kami menggunakannya kerana kami mempunyai kepentingan perniagaan yang sah dalam menyediakan dokumen pekerjaan yang diperlukan dan melengkapkan rekod dalaman yang diperlukan yang tidak diatasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk menyekat penggunaan maklumat tentang anda.

 

Pemantauan proses perekrutan

 • kawalan kualiti dan semakan untuk memantau pematuhan dengan proses perekrutan kami

 

Maklumat ini dikumpul sepanjang proses perekrutan kami.

Kami menggunanya kerana kami mempunyai kepentingan perniagaan yang sah dalam menyemak pematuhan dengan proses perekrutan kami yang tidak diatasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk menyekat penggunaan maklumat tentang anda.

 

Sokongan untuk semua tujuan di atas

 • mentadbir akaun anda
 • membolehkan anda menggunakan titik sentuh PMI (cth., membenarkan anda kekal log masuk ke bahagian titik sentuh yang dikhaskan untuk pengguna yang dibenarkan sahaja dan mentadbir pilihan bahasa anda)
 • berkomunikasi dengan anda
 • menguruskan temu janji anda dengan kami (cth., mengenai temu duga atau penilaian)
 • meningkatkan pengalaman anda
 • pentadbiran dan penyelesaian masalah

Ini biasanya merupakan gabungan maklumat yang anda berikan kepada kami (nama, kata laluan (atau yang setara)) dan maklumat yang kami kumpulkan secara automatik (cth., maklumat tentang peranti anda dan kuki serta teknologi penjejakan yang serupa).

Kami menggunakannya atas alasan yang selari dengan tujuan yang disokong bagi penggunaan maklumat tersebut. Sebagai contoh, apabila kami mentadbir akaun anda untuk menyokong carian atau permohonan kerja, kami menggunakan maklumat tersebut atas alasan bahawa kami mempunyai kepentingan perniagaan yang sah untuk menjalankan perniagaan kami dan merekrut kakitangan yang tidak diatasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan anda untuk melindungi. maklumat tentang anda.

 

Analisis perniagaan dan pembaikan

 • menilai keberkesanan proses perekrutan kami
 • analisis dan penambahbaikan perniagaan (termasuk untuk proses perekrutan kami, acara, titik sentuh PMI digital dan maklumat yang kami (atau sekutu kami) berikan kepada calon pekerjaan)

Ini biasanya akan merupakan gabungan maklumat yang anda berikan kepada kami; maklumat yang kami kumpulkan secara automatik; dan (jika dibenarkan oleh undang-undang) maklumat yang kami peroleh daripada pihak ketiga.

Kami menggunanya atas alasan bahawa kami mempunyai kepentingan perniagaan yang sah untuk menganalisis, menilai keberkesanan dan meningkatkan usaha perekrutan, proses, titik sentuh PMI dan acara kami yang tidak diatasi oleh kepentingan, hak dan kebebasan untuk melindungi maklumat tentang anda.

 

Di mana kami tidak mengasaskan penggunaan maklumat kami tentang anda pada salah satu asas undang-undang di atas atau di mana undang-undang memerlukannya, kami akan meminta persetujuan anda sebelum memproses maklumat tersebut (kes-kes ini akan jelas daripada konteksnya). Kami mungkin dari semasa ke semasa meminta persetujuan jelas anda untuk memproses kategori khusus maklumat tentang anda.

Dalam beberapa keadaan, kami mungkin menggunakan maklumat anda dalam cara yang tidak dinyatakan di atas. Di mana perkara ini berkaitan, kami akan memberikan notis privasi tambahan yang menjelaskan penggunaan tersebut. Anda hendaklah membaca sebarang notis tambahan bersama-sama dengan notis ini.

Adakah kami membuat sebarang keputusan automatik? 

Kami mungkin membuat keputusan secara automatik mengenai mana-mana perkara yang dinyatakan dalam notis ini (cth., saringan dan siapa yang perlu disertakan dalam senarai pendek untuk temu duga). Jika kami melakukan ini, kami akan menarik perhatian anda pada masa itu, bersama-sama dengan maklumat tentang logik yang terlibat dalam keputusan itu, serta kepentingan dan akibat yang dijangkakan untuk anda penggunaan sedemikian maklumat tentang anda.

Dengan siapakah kami berkongsi maklumat anda dan atas tujuan apa?

Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan:

 • syarikat sekutu PMI;
 • pihak ketiga yang menyediakan produk atau perkhidmatan kepada sekutu PMI atau anda (seperti agensi perekrutan, saringan latar belakang, pembekal dan vendor penilaian dalam talian yang menyokong usaha PMI untuk meningkatkan pengalaman calon); dan
 • pihak ketiga yang lain, jika dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang (seperti pihak berkuasa kawal selia; jabatan kerajaan; majikan masa lalu, berpotensi atau masa hadapan; dan dalam konteks penstrukturan semula organisasi).

Kami hanya berkongsi maklumat anda dengan pihak lain menurut undang-undang perlindungan data yang berkuat kuasa. Oleh itu, jika undang-undang memerlukan persetujuan anda, kami akan meminta persetujuan anda terlebih dahulu.

Berkongsi data dengan syarikat sekutu PMI lain

 • Maklumat anda akan dikongsi dengan Philip Morris Products S.A (yang berpangkalan di Neuchâtel, Switzerland) iaitu tempat bagi pusat pentadbiran untuk pemprosesan data peribadi bagi syarikat sekutu PMI. Maklumat anda juga mungkin dikongsi dengan Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (yang berpangkalan di Lausanne, Switzerland) sebagai pembekal teknologi untuk syarikat sekutu PMI. Philip Morris Products S.A dan (setakat yang diberi akses) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl memproses maklumat tentang anda untuk semua tujuan yang diterangkan dalam notis ini.
 • Maklumat tentang anda akan dikongsi dengan syarikat sekutu PMI yang lain untuk semua tujuan yang diterangkan dalam notis ini (cth., untuk menentukan sama ada anda memenuhi keperluan pekerjaan yang tersedia di mana-mana syarikat sekutu PMI). Apabila anda memuat naik maklumat ke platform carian kerja, ia akan disediakan kepada setiap syarikat sekutu PMI, setiap syarikat sekutu PMI boleh memprosesnya untuk tujuan perekrutan mereka sendiri. Ini berlaku walaupun anda membalas siaran kerja yang menyebut syarikat sekutu PMI tertentu. Sehubungan itu, maklumat tentang anda mungkin dipindahkan ke peringkat global (jika maklumat anda dikumpulkan dalam Kawasan Ekonomi Eropah, ini bermakna maklumat anda mungkin dipindahkan ke luar EA).

Butiran syarikat sekutu PMI dan negara tempat ia ditubuhkan disediakan di sini

Maklumat tambahan khusus mengikut negara

Berdasarkan negara tempat anda berada, kami mahu anda tahu tentang beberapa maklumat lanjut.

Jika anda berada di Negara Jepun, ketahui lebih lanjut…

Jika anda berada di Negara Jepun, sila maklum bahawa kami berkongsi maklumat anda, bagi tujuan yang diterangkan dalam notis ini, dengan syarikat sekutu PMI lain atas dasar “penggunaan bersama” di bawah undang-undang perlindungan data Jepun. Semasa kami melakukan ini, Philip Morris Japan Limited (PMJ) akan terus menguruskan maklumat peribadi anda dengan bertanggungjawab dan kami mewajibkan pihak yang berkongsi data dengan kami, melakukan perkara yang sama. Selain itu, jika mereka berada di luar Jepun, kami mengambil langkah munasabah mengikut undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

Berkongsi data dengan pihak ketiga

 • Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang diguna pakai, kami mungkin berkongsi maklumat tentang anda dengan pihak ketiga yang menyediakan produk atau perkhidmatan kepada sekutu PMI atau anda (seperti agensi perekrutan, pembekal saringan latar belakang, penyedia penilaian dalam talian, penyedia perkhidmatan maklumat dan penyedia pengesahan identiti).
 • Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang diguna pakai, kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga yang lain, di mana ia diperlukan atau dibenarkan di sisi undang-undang, sebagai contoh: pihak berkuasa penyeliaan; jabatan kerajaan; sebagai respons kepada permintaan daripada pihak berkuasa undang-undang atau pegawai kerajaan lain; apabila kami berpendapat pendedahan diperlukan atau sesuai untuk menghalang kerosakan fizikal atau kehilangan kewangan atau berkaitan dengan siasatan bagi aktiviti yang menyalahi undang-undang yang sebenar atau disyaki; dan dalam konteks penyusunan semula organisasi.
 • Jika kami mengatur perjalanan atau penginapan untuk anda (cth., jika anda perlu mengadakan perjalanan untuk menghadiri temu duga), maklumat tentang anda mungkin dikongsi dengan pihak ketiga yang mengatur perjalanan dan penginapan, menyediakan pengangkutan atau perkhidmatan berkaitan perjalanan, seperti ejen pelancongan, dalam talian pembekal tempahan, ejen tiket, syarikat penerbangan, syarikat kereta sewa, penyedia kereta api dan hotel. Pihak ketiga ini akan menggunakan maklumat anda untuk tujuan mereka sendiri (sebagai contoh, untuk melepaskan kewajipan bagi menyediakan pengangkutan atau penginapan kepada anda) dan anda hendaklah memeriksa notis privasi mereka untuk butiran lanjut tentang penggunaan maklumat anda. Ambil perhatian juga bahawa anda mungkin mempunyai hak, boleh dilaksanakan terhadap pihak ketiga tersebut, berkenaan dengan pemprosesan maklumat mereka tentang anda.

Ke manakah maklumat anda dihantar?

Seperti mana-mana organisasi multinasional, kami memindahkan maklumat kepada syarikat sekutu dan pembekal perkhidmatan kami di seluruh dunia. Oleh itu, data anda mungkin dipindahkan ke negara lain sebagai sebahagian daripada operasi standard kami. Pada bila-bila masa kami memindahkan data anda ke luar negara, kami hanya akan mengehadkan akses data anda kepada orang yang perlu melihatnya, memproses data anda mengikut standard perlindungan data dalaman kami, melindunginya dengan baik dan hanya memindahkan maklumat mengikut undang-undang privasi data yang berkenaan. Apabila data dipindahkan, kami akan mewajibkan penerima untuk sentiasa merahsiakan data anda, memadamkannya apabila ia tidak lagi diperlukan dan bertindak berdasarkan notis privasi ini. Sewajarnya, maklumat anda mungkin akan dipindahkan ke luar bidang kuasa anda. Sebagai contoh, jika anda berada di Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”), Kesatuan Eropah, UK, Australia atau Jepun, data anda mungkin diproses di negara lain.

Apabila menggunakan maklumat seperti dinyatakan dalam notis ini, maklumat anda mungkin dipindahkan ke dalam atau luar negara atau kawasan tempat ia dikumpulkan, termasuk negara atau kawasan yang tidak mempunyai standard perlindungan data yang setaraf.

Sebagai contoh, kami dan syarikat sekutu PMI lain di EU dan EEA mungkin memindahkan maklumat peribadi kepada syarikat sekutu PMI atau pembekal perkhidmatannya, di luar EU dan EEA. Dalam semua kes yang sedemikian, pemindahan tersebut akan:

 • berasaskan keputusan kecukupan Suruhanjaya Eropah;
 • tertakluk kepada perlindungan sesuai, sebagai contoh Klausa Kontraktual Standard EU atau peraturan korporat yang mengikat ; atau
 • dengan persetujuan anda atau seperti yang diperlukan untuk menunaikan kewajipan di bawah kontrak antara anda dengan kami (atau pelaksanaan langkah prakontrak yang diambil atas permintaan anda) atau untuk menutup atau melaksanakan kontrak yang dibuat antara kami dengan pihak ketiga bagi kepentingan anda, seperti yang berkaitan dengan urusan perjalanan.

Untuk pemindahan dari UK, menurut GDPR UK dan panduan Pejabat Pesuruhjaya Maklumat. 

Dalam semua kes, langkah keselamatan yang sesuai untuk perlindungan maklumat peribadi akan diguna pakai dalam negara atau kawasan tersebut, berdasarkan undang-undang perlindungan data yang berkuat kuasa.

Pembekal perkhidmatan kami terletak di banyak negara di seluruh dunia, termasuk EEA, Switzerland, Amerika Syarikat, Kanada, India, Filipina, Indonesia dan Australia.

Bagaimanakah kami melindungi maklumat tentang anda?

Kami melaksanakan langkah keselamatan teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi yang disimpan oleh kami daripada pendedahan, penggunaan, pengubahan dan pemusnahan tanpa kebenaran. Di mana bersesuaian, kami menggunakan penyulitan dan teknologi lain yang dapat membantu dalam melindungi maklumat yang anda berikan. Kami juga mewajibkan pembekal perkhidmatan kami untuk mematuhi keperluan privasi data dan keselamatan yang setara.

Berapa lamakah maklumat anda disimpan?

Kami akan menyimpan maklumat anda selama tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan maklumat tersebut dikumpulkan mengikut standard penyimpanan data dalaman kami. Selepas itu, kami akan memadamkannya. Tempoh berkenaan akan berbeza berdasarkan tujuan maklumat tersebut dikumpulkan. Sila maklum bahawa dalam keadaan tertentu, anda berhak untuk meminta kami untuk memadamkan maklumat tersebut. Selain itu, kami ada kalanya tertakluk kepada kewajipan undang-undang untuk menyimpan maklumat tertentu, sebagai contoh, untuk tujuan percukaian dan perakaunan, untuk menyimpan maklumat tersebut selama satu tempoh masa minimum atau untuk memadamkannya selepas satu tempoh masa maksimum.

Biasanya, kami mengekalkan data berdasarkan pada kriteria yang dinyatakan dalam jadual di bawah. Kami akan menggunakan tempoh masa ini jika tempoh ini bercanggah dengan kewajipan undang-undang, sebagai contoh, untuk tujuan percukaian dan perakaunan, untuk menyimpan maklumat tersebut selama satu tempoh masa minimum, atau untuk memadamkannya selepas satu tempoh masa maksimum.

JenisPenjelasan/kriteria penyimpanan biasa
 • data proses perekrutan

Jika anda memohon kerja dengan kami, kami akan menyimpan rekod permohonan anda dan mengekalkannya sementara ia masih relevan dengan perhubungan kami, cth., semasa proses perekrutan, untuk memberitahu anda tentang peluang lain yang mungkin menarik minat anda dan, jika anda permohonan berjaya, semasa anda bekerja dengan kami.

Biasanya, maklumat tentang anda disimpan sehingga 12 bulan selepas tarikh terakhir anda log masuk ke platform perekrutan. Sekurang-kurangnya, kami menyimpan rekod proses pengambilan pekerja untuk tempoh berkanun di mana tuntutan yang timbul daripada proses perekrutan boleh dibuat. Kami boleh menyimpan maklumat tentang anda lebih lama jika anda memohon untuk jenis pekerjaan tertentu dan ini dibenarkan atau diperlukan di negara tempat pekerjaan itu berada.

Rekod lain yang berkaitan dengan proses perekrutan (cth., keputusan penilaian dan semakan latar belakang) disimpan untuk tempoh yang singkat sehingga lebih banyak rekod kekal dibuat (cth., rekod keputusan penilaian atau semakan latar belakang).

 • rekod pelawat

Jika anda melawat bangunan kami, rekod pelawat biasanya disimpan selama tempoh beberapa bulan sahaja.

 • CCTV

If you visit our buildings, CCTV records are retained typically for a period of only a few days.

 • audit sistem dan pencegahan penipuan

Log audit sistem biasanya dikekalkan untuk tempoh sehingga 6 bulan bagi pemulihan sistem dan sehingga 10 tahun bagi pencegahan penipuan.

 • analisis perniagaan

Data analisis perniagaan biasanya dikumpulkan secara automatik semasa anda menggunakan titik sentuh PMI dan ditanpanamakan/diagregat tidak lama selepas itu.

Apakah hak dan pilihan yang anda ada?

Anda mungkin mempunyai sebahagian atau semua hak berikut yang berkaitan dengan maklumat anda yang kami pegang:

 • meminta kami untuk memberi anda akses terhadap maklumat tersebut;
 • meminta kami untuk membetulkan, mengemas kini atau memadamkan maklumat tersebut;
 • meminta kami untuk mengehadkan penggunaan kami, dalam situasi tertentu;
 • membantah penggunaan kami, dalam situasi tertentu;
 • menarik balik persetujuan anda terhadap penggunaan kami ke atasnya;
 • kemudahalihan data, dalam situasi tertentu; dan
 • membuat aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan di negara anda (jika ada).

Kami menawarkan anda cara mudah untuk melaksanakan hak ini, seperti pautan “henti langganan” atau dengan menghubungi people.culture@pmi.com atau dengan menggunakan hubungan dalam perenggan “siapa yang perlu anda hubungi dengan soalan?” pada akhir notis ini.

Hak yang anda ada bergantung pada undang-undang negara anda. Jika anda berada di UK, Kesatuan Eropah, EEA, anda akan mempunyai hak yang dinyatakan dalam jadual di bawah. Jika anda berada di tempat lain, anda boleh menghubungi kami (sila lihat perenggan “siapakah yang harus anda hubungi untuk bertanya soalan?” di akhir notis ini) untuk mengetahui lebih lanjut.

Hak berkaitan dengan maklumat anda yang kami pegangMaklumat lanjut (nota: terdapat had undang-undang tertentu yang terpakai kepada hak-hak ini)
 • untuk meminta kami untuk memberi anda akses terhadap maklumat

Ini adalah pengesahan:

 • sama ada kami memproses maklumat anda;
 • nama dan butiran perhubungan kami;
 • tujuan pemprosesan;
 • kategori maklumat berkaitan;
 • kategori orang yang kami kongsi maklumat dan, mana-mana orang yang berada di luar UK/EU/EEA dan tidak mendapat manfaat daripada keputusan kecukupan Suruhanjaya Eropah, langkah yang sesuai untuk melindungi maklumat tersebut;
 • (jika kami ada) sumber maklumat tersebut, jika kami tidak mengumpulkan maklumat tersebut daripada anda;
 • (setakat yang kami ada mana-mana, di mana ia akan dimaklumkan kepada anda) kewujudan keputusan secara automatik, termasuk pemprofilan, yang menyebabkan implikasi undang-undang berkaitan dengan anda atau sangat menjejaskan anda dalam cara yang serupa dan maklumat berkenaan logik yang terlibat dan juga kepentingan dan implikasi yang dijangka berikutan penggunaan maklumat sedemikian tentang anda; dan
 • kriteria untuk menentukan tempoh masa kami akan menyimpan maklumat tersebut.

Atas permintaan anda, kami akan memberikan salinan maklumat anda yang kami gunakan (dengan syarat ini tidak menjejaskan hak dan kebebasan orang lain).

 • meminta kami untuk membetulkan atau mengemas kini maklumat

Ini diguna pakai jika maklumat yang kami pegang tidak tepat atau tidak lengkap.

 • untuk meminta kami memadamnya dan dalam sesetengah kes lanjutan bagi hak ini, hak untuk dilupakan

Ini diguna pakai jika:

 • maklumat yang disimpan oleh kami tidak lagi diperlukan berkaitan dengan tujuan yang kami menggunakannya;
 • kami menggunakan maklumat tersebut berdasarkan persetujuan anda dan anda menarik balik persetujuan anda (dalam kes ini, kami akan ingat untuk tidak lagi menghubungi anda, melainkan anda memberitahu kami bahawa anda mahu kami memadamkan semua maklumat anda dan kami akan menghormati permintaan anda);
 • kami menggunakan maklumat tersebut atas dasar kepentingan sah dan kami mendapati bahawa, berikutan bantahan anda, kami tidak mempunyai kepentingan untuk terus menggunakannya;
 • maklumat tersebut diperoleh atau digunakan dengan cara yang menyalahi undang-undang; atau
 • untuk mematuhi keperluan undang-undang.
 • meminta kami untuk mengehadkan pemprosesan ke atasnya

Hak ini diguna pakai, sementara kami melihat kes anda, jika anda:

 • mempertikaikan tentang ketepatan maklumat yang kami gunakan; atau
 • membantah penggunaan maklumat tersebut oleh kami atas dasar kepentingan sah

(jika anda menggunakan hak anda dalam kes-kes ini, kami akan memberitahu anda sebelum kami menggunakan maklumat itu lagi).

Hak ini juga diguna pakai jika:

 • penggunaan kami menyalahi undang-undang dan anda menentang pemadaman data tersebut; atau
 • kami tidak lagi memerlukan data tersebut, tetapi anda memerlukannya untuk kes undang-undang.
 • membantah kepada pemprosesan kami

Jika kami menggunakan maklumat tentang anda berdasarkan kepentingan yang sah, anda boleh membantah kami menggunakannya untuk tujuan tersebut, memberikan penjelasan tentang situasi khusus anda dan kami akan mempertimbangkan bantahan anda.

 

 • menarik balik persetujuan anda terhadap penggunaan kami

Ini terpakai jika dasar undang-undang yang kami gunakan bagi maklumat anda adalah melalui persetujuan. Kes-kes ini akan jelas daripada konteksnya.

 • untuk mencabar keputusan automatik tertentu

Jika, sebagai sebahagian daripada proses perekrutan kami, kami membuat keputusan berdasarkan pemprosesan automatik semata-mata dan keputusan itu menghasilkan kesan undang-undang terhadap anda atau mempengaruhi anda dengan ketara (cth., anda tidak dijemput untuk temu duga berdasarkan keputusan tersebut), anda mempunyai hak untuk membantah keputusan itu, meminta kami melakukan semak semula ke atas keputusan itu dan menyatakan pandangan anda.

Hak ini tidak terpakai jika:

 1. anda memberikan persetujuan anda kepada keputusan itu terlebih dahulu;
 2. bahawa penggunaan maklumat tentang anda adalah perlu untuk memasuki; atau pelaksanaan, kontrak antara anda dan kami; atau
 3. ia dibenarkan oleh undang-undang.

Seperti yang dinyatakan di atas, keputusan-keputusan ini akan ditarik kepada perhatian anda pada masa itu, bersama-sama dengan maklumat tentang logik yang terlibat dalam keputusan itu, serta kepentingan dan akibat yang dijangkakan untuk anda bagi penggunaan sedemikian maklumat tentang anda.

 • kepada kemudahalihan data

Jika:

 1. anda telah memberikan data kepada kami; dan
 2. kami menggunakan data tersebut, secara automatik, sama ada atas dasar persetujuan anda atau atas dasar menunaikan kewajipan kontraktual kepada anda,

maka anda berhak untuk menerima data tersebut daripada kami dalam format yang biasa digunakan dan hak yang mewajibkan kami untuk menghantar data tersebut kepada orang lain jika secara teknikal, ia boleh dilaksanakan oleh kami.

 • membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan dalam negara anda

jika anda mempunyai sebarang aduan, kami akan mengalu-alukan peluang untuk menyelesaikannya untuk anda secara terus.  Sila pertimbangkan untuk menghubungi kami melalui butiran hubungan yang dipaut pada permulaan notis ini sebelum menghubungi pihak berkuasa penyeliaan. 

Jika anda ingin menghubungi pihak berkuasa penyeliaan, butirannya adalah seperti berikut:

 • Bagi Kesatuan Eropah atau Kawasan Ekonomik Eropah, anda boleh menghubungi pihak berkuasa tempatan anda seperti yang disenaraikan pada laman web Europa melalui pautan ini. Jika anda tidak pasti siapa pihak berkuasa penyeliaan bidang kuasa anda, sila hubungi kami menggunakan butiran yang dipaut di bahagian atas halaman ini. 
 • Bagi UK, anda boleh menghubungi Pejabat Pesuruhjaya Maklumat melalui pautan ini.
 • Bagi negara lain, sila rujuk laman web pihak berkuasa negara anda.

Jika anda tidak pasti siapa pihak berkuasa penyeliaan bidang kuasa anda, sila hubungi kami menggunakan butiran yang dipaut di bahagian atas halaman ini.

Maklumat tambahan khusus mengikut negara

Berdasarkan negara mana anda berada, anda mungkin mempunyai hak tambahan tertentu.

 • Jika anda berada di Perancis, anda berhak untuk memberikan arahan kepada kami berkenaan maklumat anda yang kami simpan, jika anda meninggal dunia (khususnya, sama ada kami harus menyimpan atau memadamkannya dan sama ada orang lain berhak untuk melihatnya). Anda boleh:
 • memberikan arahan am kepada pembekal perkhidmatan digital yang berdaftar dengan pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data Perancis (dipanggil “CNIL”) (arahan ini terpakai kepada semua penggunaan maklumat anda); atau
 • memberikan arahan khusus yang terpakai hanya kepada penggunaan maklumat anda.

Arahan anda mungkin memerlukan kami untuk memindahkan maklumat anda kepada pihak ketiga (tetapi jika maklumat tersebut mengandungi maklumat orang lain, kewajipan kami untuk menghormati hak privasi mereka mungkin menyebabkan kami tidak boleh mengikut arahan anda dengan sepenuhnya). Anda boleh melantik pihak ketiga untuk bertanggungjawab bagi memastikan arahan anda diikuti. Jika anda tidak melantik pihak ketiga untuk berbuat sedemikian, pengganti anda (kecuali anda secara khusus menyatakan sebaliknya dalam arahan anda) berhak ke atas maklumat anda selepas kematian anda:

 • untuk mentadbir harta pusaka anda (di mana pengganti anda akan dapat mengakses maklumat anda untuk mengenal pasti dan mendapatkan maklumat yang mungkin berguna untuk mentadbir harta pusaka anda, termasuk sebarang barangan atau data digital yang mungkin dianggap sebagai kenangan keluarga yang boleh dipindah kepada pengganti anda); dan
 • untuk memastikan bahawa pihak yang menggunakan maklumat anda mengambil kira kematian anda (seperti penutupan akaun anda dan mengehadkan penggunaan atau pengemaskinian, maklumat anda).

Anda boleh meminda atau membatalkan arahan anda pada bila-bila masa. Untuk maklumat lanjut mengenai pemprosesan maklumat tentang anda sekiranya anda meninggal dunia, lihat Artikel 84 hingga 86 undang-undang 78-17 bertarikh 6 Januari 1978 seperti yang dipinda. Apabila anda meninggal dunia, secara lalai, anda akan berhenti menggunakan akaun anda dan kami akan memadamkan maklumat anda mengikut dasar penyimpanan kami (sila lihat perenggan “Berapa lamakah maklumat anda disimpan?” untuk maklumat lanjut).

Jika anda berada di Australia, ketahui lebih lanjut…

 • Jika anda berada di Australia, maklumat tambahan berikut diguna pakai kepada anda:
 • jika anda tidak memberikan maklumat peribadi anda kepada kami, kami mungkin tidak dapat (seperti yang berkenaan) memberikan anda maklumat atau perkhidmatan yang anda minta atau mempertimbangkan permohonan anda untuk pekerjaan atau peranan dalam kontrak; dan
 • Dasar Privasi kami (tersedia di https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) menerangkan: (i) cara anda boleh mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda yang kami simpan; (ii) cara anda boleh mengemukakan aduan berkenaan dengan cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda; dan (iii) cara kami akan mengendalikan sebarang aduan.

Siapakah yang harus anda hubungi untuk bertanya soalan?

Jika anda ada sebarang soalan atau ingin melaksanakan mana-mana hak anda, anda boleh:

 • menghubungi kami di People.Culture@pmi.com,; atau
 • menghubungi pegawai perlindungan data ahli gabungan PMI yang berkaitan (jika ia mempunyai satu), yang butiran hubungannya anda boleh temui di sini.

Maklumat hubungan juga akan diberikan dalam sebarang komunikasi yang dihantar oleh syarikat sekutu PMI kepada anda.

Jika negara anda mempunyai pihak berkuasa perlindungan data, anda berhak untuk menghubunginya dengan sebarang soalan atau kebimbangan. Jika syarikat sekutu PMI yang berkaitan tidak dapat menyelesaikan soalan atau kebimbangan anda, anda juga mungkin berhak untuk mendapatkan remedi kehakiman di mahkamah negara tersebut. 

Perubahan kepada notis ini

Kami mungkin mengemas kini notis ini (dan apa-apa notis privasi tambahan), dari semasa ke semasa. Kami akan memaklumkan anda mengenai perubahan tersebut dan juga mendapatkan persetujuan anda, di mana ia diperlukan dari segi-undang-undang.

Terakhir diubah suai pada 30 Disember 2022. Anda boleh menemui versi terdahulu notis ini di sini