Philip Morris International - Poslovnih partnera

Tko smo?

Član smo društva Philip Morris International. Naši detalji (ime, adresa i sl.) trebaju Vam biti obznanjeni ponaosob u trenutku (ili potvrditi) prikupljanja podataka o Vama, primjerice, u obavijesti u aplikaciji ili na mrežnoj stranici, odnosno e-pošti, ili u ugovoru koji je sklopljen između nas, koja sadrži direktnu poveznicu na ovu obavijest.

 • PMI: Philip Morris International je vodeća međunarodna grupacija za duhanske proizvode. Sačinjena je od više društava ili „podružnica“.
 • Podružnice PMI-a: Svaki član društva Philip Morris International je „podružnica PMI-a“. „Mi“ (ili „nas“ ili „naše“) odnosi se na podružnicu PMI-a koja je prva prikupljala podatke o Vama (primjerice, podružnica PMI s kojom ste sklopili ugovor na temelju kojeg Vi ili Vaš poslodavac pružate usluge ili proizvode ili podružnica PMI koju ste kontaktirali ili čije ste urede posjetili).
 • Proizvod PMI-a: znači naš proizvod ili proizvod neke druge podružnice PMI-a.

Kako prikupljamo podatke o Vama?

Podatke o Vama možemo prikupljati na različite načine.

 • Možete nam izravno pružiti svoje podatke (npr. potpisivanjem ugovora, ispunjavanjem obrasca ili telefonskim pozivom prema nama).
 • Možemo automatski prikupljati podatke (npr. kad koristite aplikaciju ili mrežnu stranicu PMI-a).
 • Možemo preuzeti podatke od trećih strana (npr. Vašeg poslodavca, Vašeg predstavnika ili putem javno dostupnih izvora, kao što su podaci na web stranici društva, pretraživanja na internetu ili na društvenim platformama poput LinkedIn, Facebook i Twitter).

U ovoj obavijesti, sve metode s pomoću kojih nas kontaktirate zovemo „dodirnim točkama PMI-a“. Dodirne točke PMI-a mogu biti fizičke (primjerice; uredi PMI-a, prodajna mjesta i događaji) i digitalne (primjerice; korespondencija putem e-pošte, korištenje aplikacija i mrežnih stranica).

Možemo prikupljati podatke koje Vi izravno pružite. Obično se ovo događa kada:

 • se prijavite za to da postanete članom naših baza podataka (ovo može, primjerice, biti uživo, preko aplikacije ili na internetu);
 • postignemo dogovor na temelju kojeg nam pružate usluge ili proizvode
 • postignemo dogovor vezan za prodaju proizvoda PMI-a
 • preuzmete ili koristite digitalnu dodirnu točku (npr. aplikaciju ili mrežnu stranicu);
 • nas kontaktirate kroz dodirnu točku ili s pomoću e-pošte, društvenih medija ili telefona;
 • se registrirate za primanje objava za medije PMI-a, obavijesti putem e-pošte ili marketinških poruka;
 • sudjelujete u natjecanjima PMI-a, anketama i (ako je moguće na Vašem tržištu) promocijama; ili
 • posjetite naše urede ili sudjelujete u događaju koji je organizirala podružnica PMI-a.

 

O Vama možemo automatski prikupljati podatke. Obično se to događa kada:

 • posjetite naše urede (npr. putem snimanja videozapisa (CCTV) i pristupnih zapisnika zgrade);
 • radite na ili posjetite prodajno mjesto koje prodaje proizvode PMI-a (npr. kroz prikupljanje podataka na blagajni ili putem senzora na prodajnom mjestu koji se povezuju s mobilnom tehnologijom);
 • sudjelujete u događaju koji je organizirala podružnica PMI-a (npr. kroz kupovinu/prodaju tijekom događaja) ili putem senzora na događaju koji se povezuju s mobilnom tehnologijom);
 • koristite PMI sustave ili izdane uređaje od strane PMI-a kao što su laptop ili mobilni telefon;
 • komunicirate s nama (primjerice, kroz dodirnu točku PMI-a ili kroz društvene medije);
 • koristite dodirne točke PMI-a (npr. kroz mehanizme praćenja u aplikaciji ili na mrežnoj stranici) ili
 • postavljate javne objave na društvenim medijima koje pratimo (primjerice, kako bismo razumjeli javno mnijenje ili odgovorili na zahtjeve vezane za proizvode PMI-a).

Također možemo automatski prikupljati podatke o Vama s pomoću kolačića („cookies“) i sličnih tehnologija praćenja na digitalnim dodirnim točkama PMI-a. Specifični kolačići i tehnologije koje se koriste ovise o dodirnoj točki PMI-a u pitanju. Za još informacija o kolačićima (uključujući Googleove kolačiće za analitiku) i sličnim tehnologijama koje se koriste na dodirnoj točki, uključujući podatke o tome kako možete prihvatiti ili odbiti kolačiće, molimo pročitajte obavijest o kolačićima koju smo postavili na ili kroz tu dodirnu točku.

Ondje gdje to zakon dozvoljava, o Vama možemo preuzeti podatke od trećih strana. To može uključivati podatke podijeljene između podružnica PMI-a, javno dostupne podatke na profilima  na društvenim medijima trećih strana (poput LinkedIn-a) kao i popise za marketing koje preuzmemo od marketinških agencija - trećih strana.

O Vama također možemo prikupljati podatke u drugim kontekstima koji su Vam u to vrijeme predstavljeni.

Koje podatke o Vama prikupljamo?

Možemo prikupljati razne tipove podataka o Vama:

 • podatke koji nam trebaju u svrhu upravljanja i administriranja našeg odnosa s Vama, Vašim poslodavcem ili predstavnikom
 • podatke potrebne za kupnju proizvoda i usluga
 • informacije potrebne za trgovanje ili pružanje savjeta o proizvodima PMI-a ili uslugama (primjerice; za ispunjenje narudžbi)
 • informacije potrebne za pružanje podrške za proizvode PMI-a ili usluge, ili za izvršenje usluge jamstva
 • informacije o tome što radite u Vašem poslovanju, a što je vezano za naše potrošače, proizvode PMI-a ili nas (npr. usluge pružanja jamstva, izlaganje/prikazivanje proizvoda PMI-a i prodajnih materijala, itd.)
 • podatke koje nam date u ugovorima, obrascima ili anketama
 • podatke o Vašim posjetima našim uredima, prodajnim mjestima ili događajima
 • podatke koje nam date u pozivima prema našim pozivnim centrima ili putem e-pošte koju nam pošaljete
 • podatke o Vašim preferencijama i interesima
 • podatke potrebne za provjeru Vaše dobi, identiteta i ovlasti djelovati u ime Vašeg poslodavca, ako je to primjenjivo.

Podaci koje prikupljamo izravno od Vas će biti očiti iz konteksta u kojem ih pružate. Primjerice:

 • ako ste dobavljač, a kako bi bili u mogućnosti upravljati poslovnim odnosom s Vama ili Vašim poslodavcem, dajete nam svoje ime, kontaktne podatke, podatke o plaćanju te podatke o proizvodima/uslugama (gdje je primjenjivo, zahtjevi za troškovima) kako bismo mogli ispuniti naš ugovor;
 • možete nam pružiti podatke o preferencijama i interesima kako bismo Vam mogli ponuditi mogućnost/sheme nagrađivanja ili Vas pozvati na događaje koje Vas zanimaju;
 • možemo prikupljati podatke koji nam omogućuju provjeru Vaše dobi i identiteta, primjerice preslika identifikacijskog dokumenta.

Podaci koje automatski prikupljamo obično se tiču:

 • detalja o Vašem posjetu ili pozivu (poput vremena i trajanja);
 • toga koje urede PMI-a, prodajna mjesta ili događaje posjećujete (uključujući područja u neposrednoj blizini), koliko često ih posjećujete, kojim područjima pristupate/posjećujete i koliko se zadržavate;
 • Vašeg korištenja digitalnih dodirnih točaka PMI-a (poput stranica koje posjećujete, stranice s koje ste došli i stranice koju ste posjetili nakon odlaska, podataka o riječima pretrage ili poveznica na koje ste kliknuli na dodirnoj točki) i
 • Vašeg uređaja (poput IP adrese ili jedinstvenog identifikatora uređaja, podataka o lokaciji, podataka o kolačićima koje smo pohranili na Vašem uređaju).

Podaci koje prikupljamo od trećih strana općenito se sastoje od javno dostupnih podataka( poput Vaših uloga, preferencija i interesa), primjerice iz javnih objava na društvenim mrežama.

U koju svrhu koristimo podatke o Vama te na kojoj pravnoj osnovi to činimo?

U ovome odjeljku opisano je u koje svrhe koristimo osobne podatke. Međutim, ovo je globalna obavijest, stoga gdje zakoni pojedine države zabranjuju ili ograničavaju određene aktivnosti opisane u ovoj obavijesti, nećemo koristiti Vaše podatke u te svrhe, u toj državi.

Podložno gore navedenom, ovisno o prirodi našeg odnosa s Vama, možemo podatke o Vama koristiti u sljedeće svrhe:

 • za potrebe usklađenosti s regulatornim obvezama, poput provjere Vaše dobi i identiteta, poduzimanja provjera "upoznaj svog dobavljača" i upravljanja našim ugovornim odnosom s Vama ili Vašim poslodavcem;
 • pravne usklađenosti, kao što je zadržavanje i korištenje Vaših evidencija u vezi s bilo kojim očekivanim sporovima, u svrhu dobivanja savjeta od naših pravnika i drugih savjetnika;
 • da bismo kupili proizvode ili usluge od Vas ili Vašeg poslodavca, uključujući mogućnost da Vas kontaktiramo kako biste upravljali našim odnosom, pribavili usluge povezane s prodajom i platili Vam za robu, usluge i troškove (gdje je to potrebno);
 • za prodaju naših proizvoda Vama, uključujući ispunjenje Vaših narudžbi, obradu Vašeg plaćanja;
 • za pružanje usluga povezanih s prodajom, uključujući odgovaranje na Vaše upite i zahtjeve te pružanje usluge jamstva;
 • obavijestiti Vas o ažuriranjima, promocijama, događajima i upravljanju povezanim s aspektima našeg poslovnog odnosa, uključujući upravljanje programima vjernosti; za poboljšanje proizvoda; za istraživanje tržišta; za razvijanje marketinških strategija; za upravljanje marketinškim kampanjama i prilagođavanje Vašeg iskustva na događajima;
 • za obavijesti o mogućnostima uključenja u marketing ili promociju proizvoda PMI-a poslanima od nas ili naših poslovnih partnera;
 • da bismo podržali sve gore navedeno, uključujući administriranje Vašeg računa ili računa Vašeg poslodavca, omogućujući Vam da upotrijebite dodirne točke PMI-a i prodajete proizvode PMI-a koji odgovaraju Vama, prilagođavajući Vaša iskustva dodirnim točakama PMI-a, administraciju i rješavanje problema, opće bilježenje i upravljanje Vašim pristupom svim sustavima na koje smo Vam odobrili pristup;
 • za poslovnu analizu i poboljšanja, uključujući poboljšanje proizvoda PMI-a, ureda, procesa, prodajnih mjesta i događaja te informacije koje mi (ili naše podružnice) pružamo našim potrošačima, dobavljačima, pružateljima usluga, podizvođačima, trgovcima i posjetiteljima;
 • sigurnost, uključujući nadgledanje, primjerice kako bi se osigurala odgovarajuća uporaba interneta i sustavi e-pošte;
 • za ostale svrhe o kojima Vas obavještavamo ili su jasne iz konteksta u trenutku prvog prikupljanja Vaših podataka

  Pravna osnova za naše korištenje podataka o Vama jest jedna od sljedećih (koje ćemo detaljnije objasniti u "saznajte više" odjeljku):

 • usklađivanje sa zakonskim obvezama kojima podliježemo;
 • ispunjenje ugovora koji ste potpisnik;
 • legitimni poslovni interes koji nije nadjačan Vašim interesom za zaštitu podataka;
 • gdje se ne primjenjuje nijedna od gore navedenih stavki, Vaš pristanak (koji tražimo prije nego što obradimo podatke).

Svrhe u koje koristimo podatke o Vama, s odgovarajućim metodama prikupljanja i s pravnom osnovom korištenja, su:

 Svrha
 Metoda prikupljanja i pravna osnova za obradu

Usklađivanje sa zakonskim obvezama

 • provjera Vaše dobi, identiteta i statusa kao poslovnog partnera
 • porezne i poslovne obveze
 • trgovinske sankcije
 • pozadinske provjere
 • upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti
 • pravni i regulatorni zahtjevi za objavljivanjem
 • sukob interesa
 • bilježenje vremenske tablice (radnog vremena) i računa, u mjeri da djelujete kao vanjski savjetnik
 • čuvanje ugovora i povezanih dokumenata u kojima biste mogli biti navedeni
 • istraga o prijavljenim navodima o prekršaju

Ove nam podatke općenito izravno pružate za vrijeme našeg poslovnog odnosa ili kada ste u interakciji s nama.

Koristimo ih jer je to potrebno za usklađenost sa zakonskom obvezom prema kojoj trgujemo samo s punoljetnim osobama i vodimo naše poslovanje na odgovarajući način (uključujući i usklađivanje s trgovačkim pravom i poreznim obvezama), vodimo financijske i porezne evidencije, poštujemo trgovinske sankcije, pridržavamo se propisa koji se odnose na zdravlje i sigurnosti (što može uključivati vođenje evidencija o nezgodama), izrađujemo izvješća, ispunjavamo zahtjeve za pružanjem informacija od strane nadležnih tijela i upravljamo sukobima interesa, ili, u zemljama gdje takva zakonska obveza ne postoji, zato što imamo legitiman poslovni interes za vođenjem našeg poslovanja u skladu sa zahtjevima dobre poslovne prakse koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka.

Kupnja proizvoda i usluga

 • kontaktiranje u slučaju da nam Vi ili Vaš poslodavac pružate usluge ili proizvode
 • administracija računa koji se nalazi kod nas s Vama i Vašim poslodavcem
 • obrada plaćanja
 • upravljanje odnosom
 • praćenje Vaše usklađenosti s našim ugovorom, našim pravilima i internim programima (npr. naš GAP program ako ste poljoprivrednik koji nam isporučuje sirovine)
 • istraživanje neusklađenosti s našim dogovorom, pravilima i internim programima, incidenata i problema
 • upravljanje sanacijom nepoštivanja pravila s našim dogovorom, politikama i internim programima, incidentima i problemima 

Ove podatke općenito primamo izravno od Vas ili putem Vašeg poslodavca, ako je primjenjivo (najčešće: ime, uloga, poslovna adresa, poslovna e-pošta, narudžbe, usluge, podaci o plaćanju (gdje je primjenjivo podaci o troškovima), korespondencija).

Koristimo ih vezano za ispunjenje našeg ugovora s Vama ili Vašim poslodavcem kao kupac Vaših proizvoda ili usluga ili proizvoda ili usluga Vašeg poslodavca ili, ako takva obveza ne postoji, koristimo ga zato što imamo legitiman poslovni interes za vođenje našeg poslovanja,  kontaktiranja u vezi s proizvodima ili uslugama koje primamo od Vas ili Vašeg poslodavca, obrađivanje plaćanja, upravljanja našim odnosom s Vama ili Vašim poslodavcem i nadziranje poštivanja našeg ugovora, pravila i programa koji nisu nadjačani Vašim interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka.

 

Prodaja naših proizvoda

 • ispunjenje Vaših narudžbi (uključujući slanje računa)
 • obrada plaćanja
 • pružanje usluge jamstva

Ove nam podatke općenito izravno pružate ili putem Vašeg poslodavca, ako je primjenjivo (najčešće: ime, uloga, poslovna adresa, poslovna e-pošta, narudžbe podaci o plaćanju, korespondencija).

Koristimo ih kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama ili Vašem poslodavcu kao kupcu naših proizvoda.

Pružanje usluga povezanih s prodajom

 • odgovaranje na Vaše upite i zahtjeve
 • komunikacija s Vama
 • administracija i rješavanje poteškoća
 • upravljanje odnosom

Ove nam podatke općenito pružate izravno ili putem Vašeg poslodavca.

Koristimo ih jer imamo legitiman poslovni interes za pružanjem usluga povezanih s prodajom Vama ili Vašem poslodavcu koji nije nadjačan Vašim interesom zaštite osobnih podataka.

Poslovne promotivne aktivnosti i upravljanje odnosom (gdje je dopušteno zakonom)

 • informiranje o relevantnim ažuriranjima, promotivnim aktivnostima ili događajima
 • upravljanje našim odnosom
 • razumijevanje Vaših preferencija (poput proizvoda ili događaja koji bi Vas mogli zanimati ili su prikladniji Vašim potrebama);
 • upravljanje programima vjernosti;
 • pozivanje na sudjelovanje u anketama ili kampanjama istraživanja tržišta;
 • istraživanje tržišta;
 • razvoj marketinških strategija;
 • upravljanje marketinškim kampanjama;
 • prilagođavanje Vašeg iskustva korištenja dodirnih točaka PMI-a (primjerice da bi personalizirali Vašu posjetu kroz pozdrave ili davanjem prijedloga koji bi Vas mogli zanimati);

Ovo je obično kombinacija podataka koje nam pružate (primjerice Vaše ime, kontakt podaci i podaci o društvenim mrežama); podataka koje prikupljamo automatski (primjerice, korištenjem tehnologija za nadzor korištenja dodirnih točaka PMI-a) i (gdje je dopušteno zakonom) podataka koje smo preuzeli od trećih strana (poput javnih objava na društvenim mrežama).

Koristimo ih na temelju legitimnog poslovnog interesa za upravljanjem našim odnosom i kako bismo Vas obavijestili o našem poslovanju i događajima, za upravljanje dodirnim točkama PMI-a i prilagođavanje Vašim iskustvima na način da naš interes nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka.

Poslovne promotivne aktivnosti i upravljanje odnosom (gdje je dopušteno zakonom)

 • pružiti Vam podatke o, i kako bismo mogli upravljati, podružnicama PMI-a, njihovim promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama, prodajnim mjestima, događajima i zakonodavstvu vezanom za duhanske proizvode, kao i za razvoj i poboljšanje alata za ostvarenje navedenih svrha.

Ovo je obično kombinacija podataka koje nam pružate (primjerice Vaše ime, kontakt podaci i podaci o društvenim mrežama); podataka koje prikupljamo automatski (primjerice, korištenjem kolačića i slične tehnologije) i (gdje je dopušteno zakonom) podataka koje smo preuzeli od trećih strana (poput javnih objava na društvenim mrežama).

Koristimo ih na temelju našeg legitimnog poslovnog interesa, kako bismo Vas informirali o ovim stvarima, koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka.

U pojedinim državama, u kojima je tako propisano zakonom, ove materijale ćemo Vam slati u elektroničkoj formi samo uz Vašu privolu.

Poslovna administracija

 • opće organizacijsko upravljanje i vođenje poslovnih evidencija;
 • upravljanje životnim ciklusom ugovorne strane (od zapošljavanja do odlaska);
 • administracija posjetitelja i vođenje evidencije;
 • administriranje i vođenje događaja, obuke i programa usklađenosti;
 • korespondencija s obzirom na naš odnos s Vama ili Vašim poslodavcem, uključujući rješavanje vaših upita i zahtjeva;
 • razvoj, implementacija, funkcioniranje i održavanje IT sustava;
 • održavanje sigurnosti sustava, uređaja i zgrada;
 • funkcioniranje baze podataka kontakata i alata za suradnju;
 • međunarodni zadaci i putovanja;
 • fukcioniranje sigurnog radnog okruženja;
 • održavanje sigurnosti i sigurnost osoblja podružnica PMI-a, potrošača, dobavljača, posjetitelja i imovine svakog od njih. 

Ove podatke općenito primamo izravno od Vas ili putem Vašeg poslodavca.

Koristimo ih jer imamo legitimni poslovni interesi za vođenjem našeg poslovanja, upravljanjem našim odnosom s Vama i održavanjem sigurnosti i integriteta naših zgrada i IT sustava koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodi koja ograničava uporabu Vaših osobnih podataka.

 

Sigurnost i nadzor sistema

 • provjeru autentičnosti i kontrole pristupa te evidencija, gdje je to primjenjivo;
 • nadzor PMI sustava, uređaja, interneta i e-pošte kojoj vam je odobren pristup;
 • praćenje pristupa prostorima PMI-a, isporuke podružnicama PMI-a i procesi vezani uz sigurnost u našim prostorima.  
 

Ti se podaci prikupljaju automatski putem različitih sredstava, kao što su automatizirani sustavi i nadzor uređaja te CCTV snimanje i zvučni zapis u našim prostorijama.

Koristimo ga jer imamo legitiman poslovni interes za osiguravanje povjerljivosti, integriteta i sigurnosti naše fizičke i digitalne infrastrukture i prostorija koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka.

 

Podrška gore navedenim svrhama

 • upravljanje vašim računima;
 • omogućavanje korištenja dodirnih točaka PMI-a (primjerice, dozvolom da ostanete prijavljeni u dijelove dodirnih točaka koje su rezervirane samo za ovlaštene korisnike, upravljanjem jezičnim postavkama i povezivanjem Vaše košarice za kupovinu s Vama);
 • komunikacija s Vama;
 • poboljšanje Vašeg korisničkog iskustva;
 • administracija i rješavanje poteškoća.
 

Ovo je obično kombinacija podataka koje nam pružate (primjerice, ime, lozinka (ili ekvivalent)) i podataka koje prikupljamo automatski i (primjerice, podaci o Vašem uređaju, kolačićima i sličnim tehnologijama za praćenje).

Koristimo ih na temelju koji odgovara svrsi korištenja podataka za koje pružamo podršku. Primjerice, ukoliko upravljamo Vašim računom kako bismo pružili podršku ili uslugu nakon izvršene kupnje, koristimo podatke kako bismo ispunili naše ugovorne obveze prema Vama kao kupcu naših proizvoda; ukoliko upravljamo Vašim računom kako bismo Vas obavijestili o našim proizvodima, podržavamo razvoj poslovanja i koristimo ih na temelju toga što imamo legitiman poslovni interes za marketing naših proizvoda na tržištu koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka, itd.

 

Poslovna analitika i poboljšanja

 • dopuštanje nama ili našim poslovnim partnerima da Vas obavijeste o mogućnostima uključenja u marketing proizvoda PMI-a;
 • za poslovnu analitiku i poboljšanja (uključujući proizvode PMI-a, sisteme, procese, urede, prodajna mjesta u kojima se prodaju proizvodi PMI-a, obuke, događaje, digitalne dodirne točke PMI-a  i  uređaje i podatke koje mi (ili naše podružnice) pružamo Vama ili Vašem poslodavcu. 
 

Ovo je obično kombinacija podataka koje nam pružate; i podataka koje prikupljamo automatski; i (gdje je dopušteno zakonom) podataka koje preuzimamo od trećih strana.

Koristimo ih zato što imamo legitiman poslovni interes za analiziranje i poboljšanje naših poslovnih rezultata, naših proizvoda, sistema, procesa, ureda, prodajnih mjesta, obuka, događaja, dodirnih točaka PMI-a, uređaja i podataka koje pružamo te da pozivamo druge da se uključe u promociju proizvoda PMI-a, a  koji nije nadjačan interesima, pravima i slobodi zaštite Vaših osobnih podataka.


Ondje gdje korištenje podataka o Vama nije temeljeno na jednoj od gore navedenih pravnih osnova, tražimo Vaš pristanak prije obrađivanja podataka (ovi slučajevi jasni su iz konteksta).

U nekim slučajevima podatke o Vama možemo koristiti na način koji nije opisan gore. U tom slučaju, prikazujemo dodatnu obavijest o privatnosti koja objašnjava takvo korištenje. Trebali biste pročitati sve dodatne obavijesti vezane za ovu obavijest.

S kim dijelimo Vaše podatke i u koju svrhu?

Podatke o Vama možemo podijeliti s:

 • podružnicama PMI-a;
 • trećim stranama koje podružnicama PMI-a ili Vama pružaju proizvode ili usluge (kao što su profesionalni savjetnici, pružatelji usluga platnog prometa, davatelji usluga isporuke, revizori i pružatelji informacijskih usluga);
 • pomno odabranim poslovnim partnerima i oglašivačima podružnica PMI-a (na područjima povezanima s našim proizvodima ili dosljednima njihovom stilu i imidžu) kako bi Vas mogli kontaktirati s ponudama za koje vjeruju da Vas mogu zanimati, u skladu s Vašim preferencijama, za trgovinske programe, obrazovne materijale i obuku; i
 • ostalim trećim stranama, ondje gdje zakon to zahtijeva ili dozvoljava (kao što su regulatorna tijela, državna tijela i stručni savjetnici).

Dijeljenje podataka s drugim podružnicama PMI-a

 • Podaci o Vama dijele se s društvom Philip Morris International Management SA (registriranom u Lausanne, Švicarskoj), što je središnja lokacija upravljanja obradom osobnih podataka za podružnice PMI-a. Podaci o Vama također se mogu podijeliti s tvrtkom Philip Morris International IT Service Center (sa sjedištem u Lausanne, Švicarska) kao pružatelj tehnologije za podružnice PMI. Philip Morris International Management SA i (u mjeri u kojoj ima pristup) Philip Morris International IT Service Center Sàrl obrađuju podatke o Vama u sve svrhe navedene u ovoj obavijesti.
 • Ako organiziramo putovanja povezana s posla (primjerice, tijekom kojih posjetite neku drugu podružnicu PMI-a), podaci o Vama mogu se podijeliti s podružnicom PMI-a koja je naše regionalno središte poslovanja (ako to nije bila podružnica PMI-a koja je prva prikupila podatke) u svrhe navedene u ovoj obavijesti, podružnicom PMI-a koja je regionalno središte poslovanja za podružnicu PMI-a u koju putujete, podružnicom PMI-a u koju putujete i podružnicom PMI-a koja je odgovorna za bilo kakve sigurnosne aranžmane u vezi s putovanjima koji su povezani s poslom.
 • Podaci o Vama mogu se podijeliti s bilo kojom drugom podružnicom PMI-a koju kontaktirate ili s kojom poslujete (primjerice, ako prodajete proizvode ili usluge drugoj podružnici PMI-a ili putujete u drugi ured PMI-a za vrijeme dok ste u poslovnom odnosu s podružnicom PMI-a).

Detaljne informacije o podružnicama PMI-a i državama u kojima su registrirane dostupne su na www.pmi.com.

Dijeljenje podataka s trećim stranama

 • Podatke o Vama možemo podijeliti s trećim stranama koje podružnicama PMI-a ili Vama pružaju proizvode ili usluge (poput Vašeg poslodavca, savjetnika, pružatelja usluga plaćanja, pružatelja dostave, prodavača, edukatora o proizvodu, pružatelja informacijskih usluga i pružatelja provjere dobi).
 • Podatke o Vama možemo podijeliti s pomno odabranim poslovnim partnerima i oglašivačima (u skladu s određenom stvari koju bi mogli povezivati s našim proizvodima, primjerice jer imaju sličan ili nadopunjavajući izgled, stil ili funkcionalnost) podružnica PMI-a kako bi Vas mogli kontaktirati s proizvodima, uslugama i promocijama za koje vjeruju da Vas mogu zanimati, u skladu s Vašim preferencijama.
 • Podatke o Vama možemo podijeliti s trećim stranama, ondje gdje to zakon zahtijeva ili dozvoljava, primjerice: s regulatornim tijelima; vladinim agencijama; kao odgovor na zahtjev organa provedbe zakona ili drugih državnih službenika; kad smatramo da je priopćenje potrebno ili prikladno za sprječavanje fizičke povrede ili financijskog gubitka ili vezano za istragu sa sumnjom na nezakonite radnje; i u kontekstu organizacijskog restrukturiranja.

Ako organiziramo putovanja vezana uz posao (primjerice, tijekom kojih posjetite neku drugu podružnicu PMI-a), informacije o Vama mogu se dijeliti s trećim stranama koje organiziraju putovanja, pružaju usluge prijevoza ili putovanja, kao što su putničke agencije/agenti, pružatelji usluga online rezervacije, agenti za izdavanje karata, zrakoplovna društva, društva za iznajmljivanje automobila, pružatelji željezničkih usluga i hoteli. Ove treće strane će koristiti informacije o Vama u svoje svrhe (primjerice, za ispunjavanje svojih obveza pružanja prijevoza ili smještaja) i trebali biste provjeriti njihove obavijesti o privatnosti kako biste saznali više o njihovoj upotrebi podataka o Vama.

Gdje se ovi podaci o Vama mogu poslati?

Kao sa svim međunarodnim organizacijama, podružnice PMI-a prenose podatke po cijelom svijetu. U skladu s tim, podaci o Vama mogu se prenositi po cijelom svijetu (ako su Vaši podaci prikupljeni unutar Europskog gospodarskog prostora, to znači da se Vaši podaci mogu prenijeti izvan njega).

 Prilikom korištenja podataka opisanih u ovoj obavijesti, podaci o Vama se mogu prenijeti i unutar i izvan države ili teritorija gdje su prikupljeni, uključujući u državu ili teritorij koji možda nema ekvivalentne norme zaštite podataka.

Primjerice, podružnice PMI-a unutar Europskog gospodarskog prostora („EGP“) će prenijeti osobne podatke podružnicama PMI-a izvan EGP-a. Primjerice, u svrhu olakšavanja funkcioniranja globalnog poslovanja. U svim slučajevima, prijenos:

 • se temelji na odluci o odgovarajućoj razini zaštite Europske komisije;
 • je podložan odgovarajućim zaštitnim mjerama, primjerice Okvirnim ugovorima EU; ili
 • potreban za ispunjenje ugovornih obveza između Vas i nas (ili implementacije predugovornih mjera poduzetih na Vaš zahtjev) ili za zaključenje ili izvršenje ugovora koji smo u Vašem interesu sklopili s trećom stranom, kao u vezi s putnim aranžmanima.

U svim slučajevima, prikladne sigurnosne mjere, za zaštitu osobnih podataka će se primijeniti  u tim državama ili teritorijima u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

Kako štitimo Vaše podatke?

Primjenjujemo prikladne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka kojima sprječavamo neovlašteno priopćenje, korištenje, izmjenu ili uništenje. Gdje je prikladno, koristimo šifriranje i druge tehnologije koje mogu pomoći u osiguranju podataka koje pružate. Također zahtijevamo da se naši pružatelji usluga pridržavaju strogih zahtjeva o privatnosti i zaštiti podatka.

Koliko dugo se Vaši podaci čuvaju?

Podatke o Vama zadržavamo koliko je nužno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni. Nakon toga podatke ćemo obrisati. Razdoblje će ovisiti o svrsi u koju su podaci prikupljeni. Imajte na umu da u određenim okolnostima imate pravo zatražiti brisanje Vaših podataka. Također, u određenim slučajevima imamo zakonsku obvezu zadržavanja podataka (primjerice u porezne i računovodstvene svrhe).

Obično, podatke čuvamo na temelju kriterija opisanih u tablici niže:

 Tip
 Objašnjenje/tipični kriteriji za zadržavanje
 • baza podataka

Ako ste pojedinac koji nam pruža usluge (izravno ili za Vašeg poslodavca), većina podataka u Vašem profilu čuva se za vrijeme trajanja našeg odnosa s Vama; primjerice, sve dok pružate usluge, kupujete proizvode, koristite digitalne dodirne točke ili ostvarujete komunikaciju s nama. Međutim, neki elementi Vašeg profila, kao što je povijest kupnje, prestaju važiti nakon određenog vremenskog razdoblja te ih automatski brišemo nakon isteka definiranog razdoblja, u skladu sa svrhom za koju smo prikupljali navedene podatke.

 • poslovne i platne evidencije

Čuvamo evidenciju o računima, prodaji, kupnji, izvršenim i primljenim plaćanjima i pratećim dokumentima (kao što su ugovori i e-mailovi) u skladu sa zahtjevima kompanije i poreznim obvezama, obično 11 godina. Također, čuvamo evidenciju izvršenih provjera nad dobavljačima sve dok smo dužni pridržavati se naših zakonskih i regulatornih obveza.

 • evidencija posjetitelja

Ako posjećujete naše zgrade, evidencija posjetitelja obično se zadržava za period od samo nekoliko mjeseci.

 • CCTV

Ako posjetite naše zgrade, CCTV zapisi se zadržavaju obično u trajanju od samo nekoliko dana, do nekoliko tjedana, ovisno o specifičnoj svrsi snimanja.

 • kupovina i jamstvo za uređaj

Ako kupujete proizvode, podatke o izvršenoj kupovini ćemo zadržati onoliko koliko je potrebno da bismo dovršili prodaju i ispunili sve zakonske obveze (primjerice, za porezne i računovodstvene svrhe). Također, ako se registrirate za jamstvo za proizvod PMI-a, zadržati ćemo Vaše podatke sve dok su relevantni za navedeno jamstvo.

 • korisnička podrška

Ako se obratite korisničkoj podršci, evidentirati ćemo Vaš upit i zadržati ga sve dok je relevantan za naš odnos, primjerice ako ste zatražili zamjenu uređaja pod jamstvom. Drugi podatci koji su relevantni za korisničku podršku  (primjerice, automatsko snimanje telefonskog poziva u kojem tražite od nas da Vas uputimo u prodajno mjesto) mogu biti relevantni samo dok se ne napravi više trajnih zapisa i zadržat će se samo privremeno.

 • zapisi sustavne revizije

Zapisi sustavne revizije tipično se zadržavaju samo nekoliko mjeseci.

 • poslovne analitike

Podaci za poslovne analitike obično se prikupljaju automatski prilikom korištenja dodirnih točaka PMI-a te su ubrzo nakon toga učinjeni anonimnima/agregiranima.

Koja prava i mogućnosti imate?

Možete imati neka ili sva od ovih prava vezano za podatke o Vama koje posjedujemo:

 • zahtijevati da Vam damo pristup njima;
 • zahtijevati da ih ispravimo, ažuriramo ili izbrišemo;
 • zahtijevati da ograničimo naše korištenje tih podataka, u određenim okolnostima;
 • protiviti se tome da ih koristimo, u određenim okolnostima;
 • povući svoj pristanak za naše korištenje;
 • prenosivost podataka, u određenim okolnostima;
 • isključiti se iz našeg korištenja tih podataka u svrhu izravnog marketinga; i
 • podnijeti prijavu kod nadzornog tijela u Vašoj državi (ako postoji).

Nudimo Vam jednostavne načine kako da iskoristite ova prava, poput poveznica za otkazivanje pretplate ili kontaktnih adresa u porukama koje primate ili pomoću kontakata u odlomku "Koga kontaktirati s pitanjima?" na kraju ove obavijesti.

Neke od mobilnih aplikacije koje nudimo također Vam mogu poslati notifikacije na mobitelu, primjerice vezano za nove proizvode ili usluge. Te notifikacije možete onesposobiti izravno kroz postavke na svojem telefonu ili unutar aplikacije.

Prava koja imate ovise o zakonima Vaše države. Ako ste u Europskom gospodarskom prostoru, imate prava navedena u tablici niže. Ako ste negdje drugdje, možete nas kontaktirati (vidjeti poglavlje „koga kontaktirati s pitanjima?“ na kraju ove obavijesti) kako biste saznali više.

Pravo vezano za podatke o Vama koje držimo
Dodatni detalji (napomena: na sva ova prava primjenjuju se neka pravna ograničenja)
 • zahtjev da Vam damo pristup podacima

Ovo se odnosi na potvrdu:

 • jesmo li ili nismo obradili podatke o Vama;
 • naše ime i kontakt podaci;
 • svrhe obrade;
 • kategorije prikupljenih podataka;
 • kategorije osoba s kojima smo podijelili podatke te u slučajevima kada se bilo koja osoba nalazi izvan teritorija EGP i nema koristi od odluke o odgovarajućoj razini zaštite Europske komisije (European Commission adequacy decision), na potvrdu odgovarajućih zaštitnih mjera za zaštitu podataka;
 • (ukoliko nam je poznato) izvora podataka, ukoliko ih nismo prikupili od Vas;
 • (u mjeri u kojoj to radimo, na što bismo skrenuli Vašu pozornost) postojanja automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, koje stvara pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno utječu na Vas i podatke o logici koja je uključena kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za Vas; i
 • kriterije za određivanje razdoblja tijekom kojeg ćemo pohraniti podatke.

Na Vaš zahtjev, pružit ćemo Vam primjerak Vaših osobnih podataka  koje koristimo (pod uvjetom da ne utječu na prava i slobode drugih).

 • zahtjev za ispravak ili ažuriranje podataka

Ovo se primjenjuje ako su podaci koje imamo neispravni ili nepotpuni.

 • zahtjev za brisanje podataka

Ovo se primjenjuje ako:

 • podaci koje posjedujemo više nisu bitni za svrhu za koju ih koristimo;
 • koristimo podatke na temelju Vašeg pristanka, a Vi povučete svoj pristanak (u ovom slučaju Vas nećemo više kontaktirati, osim ukoliko od nas zatražite brisanje svih Vaših podataka, u kojem slučaju ćemo poštivati Vaše želje);
 • koristimo podatke na temelju legitimnog interesa i saznamo da, nakon Vaše primjedbe, nemamo interes koji bi ovlastio daljnje korištenje tih podataka;
 • su podaci nezakonito pribavljeni ili iskorišteni ili
 • u svrhu pridržavanja zakonske obveze. 
 • zahtjev da ograničimo našu obradu podataka

Ovo se pravo primjenjuje, i to samo privremeno dok ne provjerimo Vaš slučaj, ako:

 • izražavate sumnju u ispravnost podataka koje koristimo; ili
 • ako ste imali primjedbu na naše korištenje podataka na temelju legitimnog interesa

  (ako iskoristite svoje pravo u ovim slučajevima, obavijestit ćemo Vas prije ponovnog korištenja podataka).

  Ovo se također primjenjuje ako:

 • je naše korištenje nezakonito a protivite se brisanju podataka; ili

nam podaci više ne trebaju, ali Vi ih zahtijevate za uspostavljanje pravnog slučaja.

 • protivljenje našoj obradi podataka

Imate dva prava ovdje:

 • ako koristimo podatke o Vama za izravni marketing: možete se „isključiti“ (bez potrebe za opravdanjem) i mi ćemo se pridržavati Vašeg zahtjeva; i
 • ako koristimo podatke o Vama na temelju legitimnog interesa u druge svrhe osim izravnog marketinga, možete se protiviti našem korištenju tih podataka u te svrhe, dati nam objašnjenje svoje situacije, a mi ćemo Vašu primjedbu uzeti u obzir.
 • povući Vaš pristanak na naše korištenje Vaših podataka

Ovo pravo je primjenjivo u slučaju kada koristimo Vaše podatke na temelju Vašeg pristanka. Ovakvi slučajevi će biti očiti iz konteksta.

 • prenosivost podataka

Ako:

 • ste nam pružili podatke; i
 • koristimo te podatke automatski i na temelju bilo Vašeg pristanka, bilo na temelju ispunjavanja naših ugovornih obveza prema Vama

imate pravo od nas primiti podatke natrag u uobičajenom formatu, kao i pravo zatražiti nas da prenesemo podatke nekom drugom, ako je to za nas tehnički izvedivo.

 • podnošenje prijave kod nadzornog tijela u Vašoj državi

Svaka država Europskog gospodarskog prostora mora osigurati jedno ili više javnih tijela za ovu svrhu.

Njihove kontakte možete pronaći na: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Za ostale države posjetite mrežne stranice javnog tijela Vaše države.

Dodatne točke za pojedine države

Ovisno u kojoj se državi nalazite, možete imat određena posebna prava,

 • Ukoliko se nalazite u Francuskoj, imate pravo dati nam upute u vezi s Vašim podacima koje držimo za slučaj Vaše smrti (posebno, treba li ih pohraniti ili izbrisati te imaju li drugi pravo na pristup tim podacima). Možete:
  (A) dati opće upute digitalnom pružatelju usluga registriranom kod nadležnog tijela za zaštitu podataka u Francuskoj (pod nazivom "CNIL") (ove upute odnose se na korištenje svih Vaših podataka); ili
  (B) dati nama konkretne upute koje se odnose samo na naše korištenje Vaših osobnih podataka.

Svojim uputama možete zahtijevati od nas prijenos Vaših podataka trećoj osobi (ali u slučaju da naši podaci sadrže podatke o drugima, obveza da poštujemo njihova prava na privatnost može značiti i da ne možemo slijediti vaše upute u potpunosti). Možete odrediti treću osobu koja će biti odgovorna osigurati poštivanje Vaših uputa. Ako na taj način ne imenujete treću osobu, Vaši nasljednici će (osim ako ne odredite drugačije u Vašim uputama) biti ovlašteni ostvarivati Vaša prava nad Vašim podacima nakon Vaše smrti:

 • kako bi upravljali Vašom imovinom (u kojem slučaju će Vaši nasljednici moći pristupiti Vašim podacima kako bi utvrdili i pribavili informacije koje bi mogle biti korisne za upravljanje Vašom imovinom, uključujući sve digitalne proizvode ili podatke koji se mogu smatrati obiteljskom uspomenama koje su prenosive na vaše nasljednike); i
 • kako bi osobe koje koriste Vaše podatke uzele u obzir vašu smrt (kao što je zatvaranje računa i ograničavanje upotrebe ili ažuriranja Vaših podataka).

Ovlašteni ste u bilo kojem trenutku izmijeniti ili opozvati vaše upute. Za daljnje informacije o obradi Vaših podataka u slučaju Vaše smrti pogledajte članak 40-1 Zakona 78-17 od 6. siječnja 1978. Nakon Vaše smrti, automatski ćete prestati koristiti svoj račun i mi ćemo izbrisati Vaše podatke u skladu s našim pravilima o zadržavanju (za pojedinosti pogledajte odlomak "Koliko dugo se Vaši podaci čuvaju?").

Koga kontaktirati s pitanjima?

Ako imate pitanja ili želite iskoristiti neko od svojih prava, možete pronaći kontaktne informacije za relevantnu podružnicu PMI-a i, ako postoji, službenika za zaštitu podataka ovdje. Kontaktne informacije također ćete primiti u svim porukama koje Vam šalje podružnica PMI-a.

Ako Vaša država ima instituciju za zaštitu podataka, imate pravo kontaktirati ih sa svim pitanjima ili problemima. Ako relevantna podružnica PMI-a ne može razriješiti Vaša pitanja ili probleme, također imate pravo zatražiti pravni lijek na državnom sudu. 

Izmjene obavijesti

Ova obavijest (i bilo koja dopunska obavijest o zaštiti privatnosti potrošača) može biti ažurirana s vremena na vrijeme. Kada je tako propisano zakonom, obavijestiti ćemo Vas o izmjenama u obavijesti.

Obavijest je zadnje izmijenjena 13. travnja 2018.