Tko smo?

Članovi smo društva Philip Morris International. Naši detalji (ime, adresa i sl.) trebaju vam biti obznanjeni ponaosob u trenutku (ili radi potvrde) prikupljanja podataka o vama, primjerice, u obavijesti u aplikaciji ili na mrežnoj stranici, odnosno e-pošti, ili u ugovoru koji je sklopljen između nas, koja sadrži direktnu poveznicu na ovu obavijest. S druge strane, možda ste upućeni na ovu obavijest nakon što smo prikupili informacije o vama, ali Vas zbog okolnosti prikupljanja u tom trenutku nismo pojedinačno kontaktirali.

 • PMI: Philip Morris International je vodeća međunarodna grupacija za duhanske proizvode. Sačinjena je od više društava ili „podružnica“.
 • Podružnice PMI-a: Svaki član društva Philip Morris International je „podružnica PMI-a“. „Mi“ (ili „nas“ ili „naše“) odnosi se na podružnicu PMI-a koja je prva prikupljala informacije o vama (primjerice, podružnica PMI-a s kojom ste sklopili ugovor na temelju kojeg Vi ili vaš poslodavac pružate usluge ili proizvode ili podružnica PMI-a koju ste kontaktirali ili čije ste urede posjetili).
 • Proizvod PMI-a: znači naš proizvod ili proizvod neke druge podružnice PMI-a.

Kako prikupljamo informacije o Vama?

Informacije o vama možemo prikupljati na različite načine.

 • Možete nam izravno pružiti svoje informacije (npr. potpisivanjem ugovora, ispunjavanjem obrasca, telefonskim pozivom prema nama, korespondencijom s nama ili sastankom s jednim od naših zaposlenika).
 • Informacije možemo automatski prikupljati (primjerice kada koristite PMI sustave, uređaje izdane od strane PMI-a kao što je laptop ili mobilni telefon, softver izdan od strane PMI-a (npr. aplikacija PMI-a) ili mrežnu stranicu PMI-a).
 • Informacije možemo pribavljati od trećih strana (npr. vašeg poslodavca, vašeg predstavnika ili putem javno dostupnih izvora, kao što su Informacije na web stranici tvrtke, internetska pretraživanja, agencije za poslovne informacije ili na društvenim platformama kao što su LinkedIn, Facebook i Twitter).

U ovoj obavijesti, sve metode uz pomoć kojih nas kontaktirate zovemo „dodirnim točkama PMI-a“. Dodirne točke PMI-a mogu biti fizičke (primjerice, uredi PMI-a, prodajna mjesta i događaji) i digitalne (primjerice, korespondencija putem e-pošte, korištenje aplikacija i mrežnih stranica).

Možemo prikupljati informacije koje vi izravno pružite. Obično se to događa kada:

 • se prijavite za to da postanete članom naših baza podataka (ovo može, primjerice, biti uživo, preko aplikacije ili na internetu);
 • postignemo dogovor na temelju kojeg nam pružate usluge ili proizvode ili nam pružite informacije tijekom razmatranja takvog dogovora;
 • postignemo dogovor vezan za prodaju proizvoda PMI-a;
 • preuzmete ili koristite digitalnu dodirnu točku (npr. aplikaciju ili mrežnu stranicu);
 • nas kontaktirate kroz dodirnu točku ili s pomoću e-pošte, društvenih medija ili telefona;
 • se sastanete ili korespondirate s jednim od naših zaposlenika kako bismo razgovarali o vašemposlovanju, vašim stavovima o pitanjima koja su važna za nas ili naše poslovanje;
 • registrirate se za primanje PMI priopćenja za tisak, upozorenja e-poštom ili marketinških komunikacija;
 • sudjelujete u anketama PMI-a ili (ako je dopušteno zakonom) natjecanjima ili promocijama PMI-a; ili
 • posjetite naše urede ili sudjelujete u događaju koji je organizirala podružnica PMI-a.

O vama možemo automatski prikupljati informacije. Obično se to događa kada:

 • posjetite naše urede (npr. putem snimanja videozapisa (CCTV) i pristupnih zapisnika zgrade);
 • radite na ili posjetite prodajno mjesto koje prodaje proizvode PMI-a (npr. kroz prikupljanje podataka na blagajni ili putem senzora na prodajnom mjestu koji se povezuju s mobilnom tehnologijom);
 • prisustvujete događaju koji je organizirala podružnica PMI-a (npr. kroz kupovinu/prodaju tijekom događaja) ili putem senzora na događaju koji se povezuju s mobilnom tehnologijom);
 • koristite PMI sustave ili uređaje izdane od strane PMI-a kao što je laptop ili mobilni telefon (npr. prikupljanjem podataka o upotrebi sustava i uređaja te zapisničkih datoteka o pristupu i pohranjivanjem korespondencije poslane i primljene s pomoću PMI sustava i uređaja);
 • komunicirate s nama (primjerice, kroz dodirnu točku PMI-a ili kroz društvene medije);
 • koristite dodirne točke PMI-a (npr. kroz mehanizme praćenja u aplikaciji ili na mrežnoj stranici); ili
 • postavljate javne objave na društvenim medijima koje pratimo (primjerice, kako bismo razumjeli javno mnijenje ili odgovorili na zahtjeve vezane za proizvode PMI-a).

Također možemo automatski prikupljati informacije o vama uz pomoć kolačića i sličnih tehnologija praćenja na digitalnim dodirnim točkama PMI-a. Specifični kolačići i tehnologije koje se koriste ovise o dodirnoj točki PMI-a u pitanju. Za više informacija o kolačićima (uključujući Googleove kolačiće za analitiku) i sličnim tehnologijama koje se koriste na dodirnoj točki, uključujući informacije o tome kako možete prihvatiti ili odbiti kolačiće, molimo pročitajte obavijest o kolačićima koju smo postavili na ili kroz tu dodirnu točku.

Kada to zakon dozvoljava, o vama možemo preuzeti informacije od trećih strana, posebno u pogledu pripreme na poslovanje s vama ili vašim poslodavcem ili u pogledu vaših javno dostupnih stavova, mišljenja i odluka koji mogu utjecati na javnu politiku i druga pitanja koja se odnose na PMI. To može uključivati informacije koje dostave agencije za poslovne informacije, informacije podijeljene među podružnicama PMI-a i javno dostupne informacije na profilima na društvenim medijima trećih strana (kao što je LinkedIn).

O vama također možemo prikupljati informacije u drugim kontekstima koji su vam u to vrijeme predstavljeni.

Koje informacije o Vama prikupljamo?

Možemo prikupljati različite vrste informacija o vama:

 • informacije koji nam trebaju u svrhu upravljanja i administriranja našeg odnosa s vama, vašim poslodavcem ili predstavnikom (uključujući i slučaju razmatranja takvog odnosa);
 • informacije potrebne za kupnju proizvoda i usluga;
 • informacije potrebne za trgovanje ili pružanje savjeta o proizvodima ili uslugama PMI-a (primjerice, za ispunjenje narudžbi);
 • informacije potrebne za pružanje podrške za proizvode ili usluge PMI-a ili za pružanje usluga jamstva;
 • informacije o tome što radite u svom poslovanju, a što je vezano za naše potrošače, proizvode PMI-a ili nas (npr. pružanje usluga jamstva, izlaganje/prikazivanje proizvoda PMI-a i prodajnih materijala itd.);
 • informacije koje nam date u ugovorima, obrascima ili anketama;
 • informacije o vašim posjetima našim uredima, prodajnim mjestima ili događajima;
 • informacije koje nam date u pozivima prema našim pozivnim centrima ili putem e-pošte koju nam pošaljete;
 • informacije o vašim sklonostima i interesima;
 • informacije potrebne za provjeru vaše dobi, identiteta i ovlasti za djelovanje u ime vašeg poslodavca, ako je to primjenjivo;
 • informacije o vašim javno poznatim stavovima, mišljenjima i odlukama koje mogu utjecati na javnu politiku i druga pitanja koja se odnose na PMI;
 • informacije koji su nam dostavljeni kada koristimo informacijske sustave kojima upravljaju podružnice PMI-a;
 • automatiziranu evidenciju vašeg korištenja informacijskih sustava PMI-a, uključujući uređaje izdane od strane PMI-a.

Informacije koje prikupljamo izravno od Vas bit će očiti iz konteksta u kojem ih pružate. Primjerice:

 • ako ste dobavljač (ili potencijalni dobavljač), kako bismo mogli upravljati poslovnim odnosom s Vama, Vašim poslodavcem ili Vašim predstavnikom, dajete nam svoje ime, kontaktne informacije, informacije o plaćanju i informacije o proizvodima/uslugama (te, ako je primjenjivo, zahtjeve za troškovima) kako bismo mogli ispuniti naš ugovor ili poduzeti korake u razmatranju toga (npr. informacije o financijskoj stabilnost, informacije o trgovinskim sankcijama, informacije o dubinskim provjerama) te kako bismo upravljali Vašim pristupom i upotrebom naših objekata, informacijskih sustava i IT uređaja;
 • ako ste javna ličnost čiji stavovi mogu utjecati na javnu politiku ili druga pitanja koja se odnose na PMI, možemo primiti na znanje stavove koje ste javno iznijeli, vrijeme i datum kada ste to učinili ili mjesto na kojem ste se sastali s jednim od naših zaposlenika, osnovne pojedinosti o tom sastanku, kao i vaše stavove koje ste podijelili s nama kao svoje javne stavove;
 • možete nam pružiti informacije o preferencijama i interesima kako bismo vam mogli ponuditi mogućnost/sheme nagrađivanja ili Vas pozvati na događaje koje Vas zanimaju;
 • možemo prikupljati informacije koji nam omogućuju provjeru vaše dobi i identiteta, primjerice preslika osobnog dokumenta.

Informacije koje automatski prikupljamo obično se odnose na:

 • detalje o vašem posjetu ili pozivu (poput vremena i trajanja);
 • naše urede, prodajna mjesta ili na neke događaje (uključujući područja u neposrednoj blizini), koliko često ih posjećujete te kojim područjima pristupate ili ih posjećujete i koliko se zadržavate;
 • informacije za sustave kontrole pristupa zgradama;
 • biometrijske podatake u svrhu identifikacije (za kontrolu pristupa zgradama ili za pristup IT uređajima);
 • vaše korištenje digitalnih dodirnih točaka PMI-a (poput stranica koje posjećujete, stranice s koje ste došli i stranice koju ste posjetili nakon odlaska, podataka o riječima pretrage ili poveznica na koje ste kliknuli na dodirnoj točki);
 • automatizirane evidencije vašeg korištenja informacijskih sustava PMI-a, uključujući uređaje izdane od strane PMI-a;
 • informacije koje nam se dostavljaju prilikom korištenja informacijskih sustava kojima upravljaju podružnice PMI-a;
 • informacije koje nam se dostavljaju prilikom korištenjamrežnih foruma PMI-a;
 • informacije koje nam se dostavljaju putem korespondencije; i
 • vaš uređaj (poput IP adrese ili jedinstvenog identifikatora uređaja, podatke o lokaciji, podatke o kolačićima koje smo pohranili na vašem uređaju).

Informacije koje prikupljamo od trećih strana općenito se sastoje od javno dostupnih podataka (poput vašeg položaja, preferencija i interesa te vaših stavova, mišljenja i odluka koji mogu utjecati na javnu politiku i druga pitanja koja se odnose na PMI), primjerice iz javnih objava na društvenim medijima.

U koju svrhu koristimo informacije o vama te na kojoj pravnoj osnovi to činimo?

U ovome odjeljku opisano je u koje svrhe koristimo osobne informacije. Međutim, ovo je globalna obavijest, pa ako zakoni pojedine države zabranjuju ili ograničavaju određene aktivnosti opisane u ovoj obavijesti, nećemo koristiti vaše informacije u te svrhe u toj državi.

Podložno gore navedenom, ovisno o prirodi našeg odnosa s vama, informacije o vama možemo koristiti u sljedeće svrhe:

 • poštivanje regulatornih obveza, poput provjere vaše dobi i identiteta, poduzimanja provjera „upoznaj svog dobavljača“ i upravljanja našim ugovornim odnosom s vama ili vašim poslodavcem;
 • usklađenosti s zakonima, kao što je čuvanje i korištenje vaših zapisa u vezi s bilo kojim očekivanim sporovima, u svrhu dobivanja savjeta od naših odvjetnika i drugih savjetnika;
 • da bismo kupili proizvode ili usluge od vas ili vašeg poslodavca, uključujući mogućnost da vas kontaktiramo kako bismo upravljali našim odnosom, pribavili usluge povezane s prodajom i platili vam za robu, usluge i troškove (gdje je to potrebno);
 • za prodaju naših proizvoda vama, uključujući ispunjenje vaših narudžbi, obradu vašeg plaćanja;
 • za pružanje usluga povezanih s prodajom, uključujući odgovaranje na Vaše upite i zahtjeve te pružanje usluge jamstva;
 • kako bismo vas izvijestili o ažuriranjima, promocijama, događajima i upravljanju povezanim s aspektima našeg poslovnog odnosa, uključujući upravljanje programima odanosti za kupce, za poboljšanje proizvoda, za istraživanje tržišta, za razvijanje marketinških strategija, za upravljanje marketinškim kampanjama i prilagođavanje vašeg iskustva na događajima;
 • za podršku svemu gore navedenom, uključujući upravljanje vašim računima ili računima vašeg poslodavca, omogućujući vam korištenje PMI dodirnih točaka i prodaju PMI proizvoda,, prilagođavanje vašeg iskustva dodirnim točkama PMI-a, administraciju i rješavanje problema, općenito vođenje evidencije i upravljanje vašim pristupom svim sustavima kojima smo vam odobrili pristup;
 • za poslovnu analitiku i poboljšanja, uključujući poboljšanje proizvoda PMI-a, ureda, procesa, prodajnih mjesta i događaja te informacije koje mi (ili naše podružnice) pružamo našim potrošačima, dobavljačima, pružateljima usluga, podizvođačima, trgovcima i posjetiteljima;
 • za omogućavanje i upravljanje korištenjem PMI sustava, softvera izdanih od strane PMI-a, PMI uređaja i PMI podataka;
 • za nadgledanje korištenja PMI sustava i uređaja, na primjer, kako bi se osigurala odgovarajuća uporaba interneta i sustava e-pošte te odgovarajuće upravljanje Informacijema društva;
 • za održavanje sigurnosti PMI sustava, uređaja, podataka i zgrada;
 • da bismo nas ili naše poslovne partnere obavijestili o potencijalnim prilikama za sudjelovanje u marketingu ili promoviranju proizvoda PMI-a;
 • da bismo razumjeli vaše stavove, mišljenja i odluke te kako oni mogu utjecati na javnu politiku i druga pitanja koja se odnose na PMI;
 • za ostale svrhe o kojima vas obavještavamo ili su jasne iz konteksta u trenutku prvog prikupljanja vaših podataka.

Pravna osnova za naše korištenje podataka o vama jest jedna od sljedećih (koje ćemo detaljnije objasniti u odjeljku „Saznajte više“):

 • usklađivanje sa zakonskim obvezama kojima podliježemo;
 • ispunjenje ugovora čiji ste potpisnik;
 • legitimni poslovni interes koji nije nadjačan vašim interesom za zaštitu podataka;
 • gdje se ne primjenjuje nijedna od gore navedenih stavki, vaš pristanak (koji tražimo prije nego što obradimo informacije).

Svrhe u koje koristimo informacije o vama, s odgovarajućim metodama prikupljanja i s pravnom osnovom korištenja, su:

Svrha

Metoda prikupljanja i pravna osnova za obradu

Usklađivanje sa zakonskim obvezama

 • provjera vaše dobi, identiteta i statusa kao poslovnog partnera
 • porezne i poslovne računovodstvene obveze
 • „upoznajte svojeg dobavljača“
 • trgovinske sankcije
 • pozadinske provjere
 • upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti
 • pravni i regulatorni zahtjevi za objavljivanjem
 • sukob interesa
 • bilježenje vremenske tablice (radnog vremena) i računa, u mjeri da djelujete kao vanjski savjetnik
 • čuvanje ugovora i povezanih dokumenata u kojima biste mogli biti navedeni
 • istraga o prijavljenim navodima o prekršaju

Ove nam informacije općenito izravno pružate za vrijeme našeg poslovnog odnosa ili kada ste u interakciji s nama.

Koristimo ih jer je to potrebno za usklađenost sa zakonskom obvezom prema kojoj trgujemo samo s punoljetnim osobama i vodimo naše poslovanje na odgovarajući način (uključujući i usklađivanje s trgovačkim pravom i poreznim obvezama), vodimo financijske i porezne evidencije, poštujemo trgovinske sankcije, pridržavamo se propisa koji se odnose na zdravlje i sigurnosti (što može uključivati vođenje evidencija o nezgodama), izrađujemo izvješća, ispunjavamo zahtjeve za pružanjem informacija od strane nadležnih tijela i upravljamo sukobima interesa ili, u zemljama gdje takva zakonska obveza ne postoji, zato što imamo legitiman poslovni interes za vođenjem našeg poslovanja u skladu sa zahtjevima dobre poslovne prakse koji nije nadjačan vašim interesima, pravima i slobodama zaštite vaših osobnih podataka.

Kupnja proizvoda i usluga

 • kontaktiranje u slučaju da nam Vi ili Vaš poslodavac pružate usluge ili proizvode
 • administracija računa koji se nalazi kod nas s Vama i Vašim poslodavcem
 • obrada plaćanja
 • upravljanje odnosom
 • praćenje Vaše usklađenosti s našim ugovorom, našim pravilima i internim programima (npr. naš GAP program ako ste poljoprivrednik koji nam isporučuje sirovine)
 • istraživanje neusklađenosti s našim dogovorom, pravilima i internim programima, incidenata i problema
 • upravljanje sanacijom neusklađenosti pravila s našim dogovorom, pravilima i internim programima, incidentima i problemima

Ove informacije općenito primamo izravno od Vas ili putem vašeg poslodavca, ako je primjenjivo (najčešće: ime, uloga, poslovna adresa, poslovna e-pošta, narudžbe, usluge, Informacije o plaćanju (gdje je primjenjivo Informacije o troškovima), korespondencija).

Koristimo ih vezano za ispunjenje našeg ugovora s vama ili vašim poslodavcem kao kupac vaših proizvoda ili usluga ili proizvoda ili usluga vašeg poslodavca ili, ako takva obveza ne postoji, koristimo ga zato što imamo legitiman poslovni interes za vođenje našeg poslovanja, kontaktiranje u vezi s proizvodima ili uslugama koje primamo od vas ili vašeg poslodavca, obrađivanje plaćanja, upravljanje našim odnosom s Vama ili Vašim poslodavcem i nadziranje poštivanja našeg ugovora, pravila i programa, a koji nije nadjačan vašim interesima, pravima i slobodama zaštite vaših osobnih podataka.

Prodaja naših proizvoda

 • ispunjenje Vaših narudžbi (uključujući slanje računa)
 • obrada plaćanja
 • pružanje usluge jamstva

Ove nam informacije općenito izravno pružate ili putem vašeg poslodavca, ako je primjenjivo (najčešće: ime, uloga, poslovna adresa, poslovna e-pošta, narudžbe, Informacije o plaćanju, korespondencija).

Koristimo ih kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema vama ili vašem poslodavcu kao kupcu naših proizvoda.

Pružanje usluga povezanih s prodajom

 • odgovaranje na Vaše upite i zahtjeve
 • komunikacija s Vama
 • administracija i rješavanje poteškoća
 • upravljanje odnosom

Ove nam informacije općenito pružate izravno ili putem vašeg poslodavca.

Koristimo ih jer imamo legitiman poslovni interes za pružanjem usluga povezanih s prodajom vama ili vašem poslodavcu koji nije nadjačan vašim interesom zaštite Vaših osobnih podataka.

Poslovne promotivne aktivnosti i upravljanje odnosom (gdje je dopušteno zakonom)

 • informiranje o relevantnim ažuriranjima, promotivnim aktivnostima ili događajima
 • upravljanje našim odnosom
 • razumijevanje Vaših preferencija (poput proizvoda ili događaja koji bi Vas mogli zanimati ili su prikladniji Vašim potrebama);
 • upravljanje programima vjernosti;
 • pozivanje na sudjelovanje u anketama ili kampanjama istraživanja tržišta ili njihovu provedbu;
 • istraživanje tržišta;
 • razvoj marketinških strategija;
 • upravljanje marketinškim kampanjama;
 • prilagođavanje vašeg iskustva korištenja dodirnih točaka PMI-a (primjerice da bi personalizirali vašu posjetu kroz pozdrave ili davanjem prijedloga koji bi Vas mogli zanimati);

Ovo je obično kombinacija podataka koje nam pružate (primjerice vaše ime, kontakt podaci i Informacije o društvenim mrežama), podataka koje prikupljamo automatski (primjerice, korištenjem tehnologija za nadzor korištenja dodirnih točaka PMI-a) i (gdje je dopušteno zakonom) podataka koje smo preuzeli od trećih strana (poput javnih objava na društvenim mrežama).

Koristimo ih na temelju legitimnog poslovnog interesa za upravljanjem našim odnosom i kako bismo Vas obavijestili o našem poslovanju i događajima, za upravljanje dodirnim točkama PMI-a i prilagođavanje vašim iskustvima na način da naš interes nije nadjačan vašim interesima, pravima i slobodama zaštite vaših osobnih podataka.

Poslovne promotivne aktivnosti i upravljanje odnosom (gdje je dopušteno zakonom)

 • pružiti vam informacije o podružnicama PMI-a i kako bismo mogli upravljati njima, kao i u vezi s njihovim promotivnim aktivnostima, proizvodima i uslugama, prodajnim mjestima, događajima i zakonodavstvu vezanom za duhanske proizvode, kao i za razvoj i poboljšanje alata za ostvarenje navedenih svrha.

Ovo je obično kombinacija podataka koje nam pružate (primjerice vaše ime, kontakt podaci i Informacije o društvenim mrežama); podataka koje prikupljamo automatski (primjerice, korištenjem kolačića i slične tehnologije) i (gdje je dopušteno zakonom) podataka koje smo preuzeli od trećih strana (poput javnih objava na društvenim mrežama).

Koristimo ih na temelju našeg legitimnog poslovnog interesa, kako bismo Vas informirali o ovim stvarima, koji nije nadjačan vašim interesima, pravima i slobodama zaštite vaših osobnih podataka.

U pojedinim državama, u kojima je tako propisano zakonom, ove materijale ćemo vam slati u elektroničkom formatu samo uz vašu privolu.

Poslovna administracija

 • opće organizacijsko upravljanje i vođenje poslovnih evidencija;
 • upravljanje životnim ciklusom ugovorne strane (od zapošljavanja do odlaska);
 • administracija posjetitelja i vođenje evidencije;
 • administriranje i vođenje događaja, obuke i programa usklađenosti;
 • korespondencija s obzirom na naš odnos s vama ili vašim poslodavcem, uključujući rješavanje vaših upita i zahtjeva;
 • razvoj, implementacija, funkcioniranje i održavanje IT sustava;
 • održavanje sigurnosti sustava, uređaja i zgrada;
 • funkcioniranje baze podataka kontakata i alata za suradnju;
 • međunarodni zadaci i putovanja;
 • funkcioniranje sigurnog radnog okruženja;
 • održavanje sigurnosti i sigurnost osoblja podružnica PMI-a, potrošača, dobavljača, posjetitelja i imovine svakog od njih.

Ove informacije općenito primamo izravno od Vas ili putem vvšeg poslodavca.

Koristimo ih jer imamo legitimni poslovni interesi za vođenjem našeg poslovanja, upravljanjem našim odnosom s vama i održavanjem sigurnosti i integriteta naših zgrada i IT sustava koji nije nadjačan vašim interesima, pravima i slobodama koji ograničavaju uporabu vaših osobnih podataka.

Sigurnost i nadzor sistema

 • provjera autentičnosti i kontrole pristupa te evidencija, gdje je to primjenjivo;
 • nadzor PMI sustava, uređaja, interneta i e-pošte kojoj vam je odobren pristup;
 • praćenje pristupa prostorima PMI-a, isporuka podružnicama PMI-a i procesa vezanih uz sigurnost u našim prostorima;
 • omogućavanje i upravljanje vašim korištenjem PMI sustava, softvera izdanog od strane PMI-a (uključujući internet i e-poštu), uređaja PMI-a i podataka PMI-a; praćenje vaše uporabe takvih sustava, uključujući i pravilno korištenje interneta i sustava e-pošte te odgovarajuće upravljanje informacijema tvrtke (na primjer, za procjenu toga postoji li kršenje (bez obzira na to je li riječ o namjernom ili slučajnom kršenju) pravila društva o zaštiti podataka društva.

Te se informacije prikupljaju automatski putem različitih sredstava, kao što su automatizirani sustavi i nadzor uređaja te CCTV snimanje i zvučni zapis u našim prostorijama.

Koristimo ga jer imamo legitiman poslovni interes za osiguravanje povjerljivosti, integriteta i sigurnosti naše fizičke i digitalne infrastrukture i prostorija koji nije nadjačan vašim interesima, pravima i slobodama zaštite vaših osobnih podataka.

Podrška gore navedenim svrhama

 • upravljanje vašim računima;
 • omogućavanje korištenja dodirnih točaka PMI-a (primjerice, dozvolom da ostanete prijavljeni u dijelove dodirnih točaka koje su rezervirane samo za ovlaštene korisnike, upravljanjem jezičnim postavkama i povezivanjem vaše košarice za kupovinu s vama);
 • komunikacija s vama;
 • poboljšanje vašeg korisničkog iskustva;
 • administracija i rješavanje poteškoća.

Ovo je obično kombinacija podataka koje nam pružate (primjerice, ime, lozinka (ili ekvivalent)) i podataka koje prikupljamo automatski (primjerice, informacije o vašem uređaju, kolačićima i sličnim tehnologijama za praćenje).

Koristimo ih na temelju koji odgovara svrsi korištenja podataka za koje pružamo podršku. Primjerice, ukoliko upravljamo vašim računom kako bismo pružili podršku ili uslugu nakon izvršene kupnje, koristimo informacije kako bismo ispunili naše ugovorne obveze prema vama kao kupcu naših proizvoda; ukoliko upravljamo vašim računom kako bismo Vas obavijestili o našim proizvodima, podržavamo razvoj poslovanja i koristimo ih na temelju toga što imamo legitiman poslovni interes za marketing naših proizvoda na tržištu koji nije nadjačan vašim interesima, pravima i slobodama zaštite vaših osobnih podataka itd.

Poslovna analitika i poboljšanja

 • dopuštanje nama ili našim poslovnim partnerima da Vas obavijeste o mogućnostima uključenja u marketing proizvoda PMI-a;
 • za poslovnu analitiku i poboljšanja (uključujući proizvode PMI-a, sisteme, procese, urede, prodajna mjesta u kojima se prodaju proizvodi PMI-a, obuke, događaje, digitalne dodirne točke PMI-a te uređaje i informacije koje mi (ili naše podružnice) pružamo vama ili vašem poslodavcu.

Ovo je obično kombinacija podataka koje nam pružate i podataka koje prikupljamo automatski te (gdje je dopušteno zakonom) podataka koje preuzimamo od trećih strana.

Koristimo ih zato što imamo legitiman poslovni interes za analiziranje i poboljšanje naših poslovnih rezultata, naših proizvoda, sistema, procesa, ureda, prodajnih mjesta, obuka, događaja, dodirnih točaka PMI-a, uređaja i podataka koje pružamo te da pozivamo druge da se uključe u promociju proizvoda PMI-a, a koji nije nadjačan interesima, pravima i slobodama zaštite vaših osobnih podataka.

Razumijevanje Vaših stavova, mišljenja i odluka

Ovo će obično biti informacije koje prikupljamo iz javno dostupnih izvora trećih strana, kao što su internetske stranice društva, internetska pretraživanja ili na platformama društvenih medija, kao što su LinkedIn, Facebook i Twitter, ili koje izravno stječemo od Vas, kao što su vaši stavovi koje ste podijelili s nama kao svoje javne stavove.

Koristimo ih zato što imamo legitiman poslovni interes za praćenje i procjenu stavova i odluka dionika te da utvrdimo način na koji njihovi stavovi i odluke mogu utjecati na PMI i njegovu industriju, a koji nije nadjačan interesima, pravima i slobodama zaštite vaših osobnih podataka.

Ondje gdje korištenje podataka o Vama nije temeljeno na jednoj od gore navedenih pravnih osnova, tražimo Vaš pristanak prije obrađivanja podataka (ovi slučajevi jasni su iz konteksta).

U nekim slučajevima informacije o Vama možemo koristiti na način koji nije opisan gore. U tom slučaju, prikazujemo dodatnu obavijest o zaštiti privatnosti koja objašnjava takvo korištenje. Trebali biste pročitati sve dodatne obavijesti vezane za ovu obavijest.

S kim dijelimo Vaše informacije i u koju svrhu?

Informacije o Vama možemo dijeliti s:

 • podružnicama PMI-a;
 • trećim stranama koje podružnicama PMI-a ili Vama pružaju proizvode ili usluge (kao što su profesionalni savjetnici, pružatelji usluga platnog prometa, davatelji usluga isporuke, revizori i pružatelji informacijskih usluga);
 • pomno odabranim poslovnim partnerima i oglašivačima podružnica PMI-a (na područjima povezanima s našim proizvodima ili dosljednima njihovom stilu i imidžu) kako bi Vas mogli kontaktirati s ponudama za koje vjeruju da Vas mogu zanimati, u skladu s Vašim preferencijama, za trgovinske programe, obrazovne materijale i obuku; i
 • ostalim trećim stranama, ondje gdje zakon to zahtijeva ili dozvoljava (kao što su regulatorna tijela, državna tijela i stručni savjetnici).

Informacije o Vama dijelimo s drugima samo u skladu s važećim zakonima. Stoga, kada se zakonom predviđa Vaš pristanak, najprije ćemo ga zatražiti.

Dijeljenje podataka s drugim podružnicama PMI-a

 • Informacije o Vama dijele se s društvom Philip Morris Products S.A. (sa sjedištem u Neuchâtelu u Švicarskoj), što je središnja lokacija upravljanja obradom osobnih podataka za podružnice PMI-a. Informacije o Vama također se mogu podijeliti s društvom Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (sa sjedištem u Lausanneu u Švicarskoj) kao pružateljem tehnologije za podružnice PMI-a. Philip Morris Products S.A. i (u mjeri u kojoj ima pristup) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl obrađuju informacije o Vama u sve svrhe navedene u ovoj obavijesti.
 • Ako organiziramo putovanja povezana s posla (primjerice, tijekom kojih posjetite neku drugu podružnicu PMI-a), Informacije o Vama mogu se podijeliti s podružnicom PMI-a koja je naše regionalno središte poslovanja (ako to nije bila podružnica PMI-a koja je prva prikupila informacije) u svrhe navedene u ovoj obavijesti, podružnicom PMI-a koja je regionalno središte poslovanja za podružnicu PMI-a u koju putujete, podružnicom PMI-a u koju putujete i podružnicom PMI-a koja je odgovorna za bilo kakve sigurnosne aranžmane u vezi s putovanjima koji su povezani s poslom.
 • Informacije o Vama mogu se podijeliti s bilo kojom drugom podružnicom PMI-a koju kontaktirate ili s kojom poslujete (primjerice, ako prodajete proizvode ili usluge drugoj podružnici PMI-a ili putujete u drugi ured PMI-a za vrijeme dok ste u poslovnom odnosu s podružnicom PMI-a).

Detaljne informacije o podružnicama PMI-a i državama u kojima su registrirane dostupne su ovdje.

Dodatne točke za pojedine države

Ovisno u kojoj se državi nalazite, želimo Vam obratiti pažnju na pojedine dodatne točke.

Ako se nalazite u Japanu, saznajte više...

Ako se nalazite u Japanu, napominjemo da informacije o Vama, u svrhe opisane u ovoj obavijesti, dijelimo s ostalim podružnicama PMI-a na temelju „zajedničke uporabe“ u skladu s japanskim zakonima o zaštiti podataka. U tom slučaju, Philip Morris Japan Limited (PMJ) nastavlja odgovorno upravljati Vašim osobnim Informacijema i zahtijevamo od onih s kojima dijelimo informacije da postupaju jednako. Nadalje, ako se nalazite izvan Japana, poduzimamo razumne mjere u skladu s relevantnim zakonima i propisima.

Dijeljenje podataka s trećim stranama

 • U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, informacije o Vama možemo podijeliti s trećim stranama koje podružnicama PMI-a ili Vama pružaju proizvode ili usluge (poput Vašeg poslodavca, savjetnika, pružatelja usluga plaćanja, pružatelja dostave, prodavača, edukatora o proizvodu, pružatelja informacijskih usluga i pružatelja provjere dobi).
 • U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, informacije o Vama možemo podijeliti s pomno odabranim poslovnim partnerima i oglašivačima (u skladu s određenom stvari koju bi mogli povezivati s našim proizvodima, primjerice jer imaju sličan ili nadopunjavajući izgled, stil ili funkcionalnost) podružnica PMI-a kako bi Vas mogli kontaktirati s proizvodima, uslugama i promocijama za koje vjeruju da Vas mogu zanimati, u skladu s Vašim preferencijama.
 • Informacije o Vama možemo podijeliti s trećim stranama, ondje gdje to zakon zahtijeva ili dozvoljava, primjerice: s regulatornim tijelima; vladinim agencijama; kao odgovor na zahtjev organa provedbe zakona ili drugih državnih službenika; kad smatramo da je priopćenje potrebno ili prikladno za sprječavanje fizičke povrede ili financijskog gubitka ili vezano za istragu sa sumnjom na nezakonite radnje; i u kontekstu organizacijskog restrukturiranja.
 • Ako organiziramo putovanja vezana uz posao (primjerice, tijekom kojih posjetite neku drugu podružnicu PMI-a), informacije o Vama mogu se dijeliti s trećim stranama koje organiziraju putovanja, pružaju usluge prijevoza ili putovanja, kao što su putničke agencije/agenti, pružatelji usluga online rezervacije, agenti za izdavanje karata, zrakoplovna društva, društva za iznajmljivanje automobila, pružatelji željezničkih usluga i hoteli. Ove treće strane će koristiti informacije o Vama u svoje svrhe (primjerice, za ispunjavanje svojih obveza pružanja prijevoza ili smještaja) i trebali biste provjeriti njihove obavijesti o zaštiti privatnosti kako biste saznali više o njihovoj upotrebi podataka o Vama.

Gdje se ovi Informacije o Vama mogu poslati?

Kao i sve međunarodne organizacije, podružnice PMI-a prenose informacije po cijelom svijetu. U skladu s tim, Informacije o Vama mogu se prenositi po cijelom svijetu (primjerice, ako se nalazite unutar Europskog gospodarskog prostora („EGP”), to znači da se Vaši Informacije mogu prenijeti izvan njega; ako se nalazite u Australiji, Vaši Informacije mogu se prenijeti izvan Australije).

Prilikom korištenja podataka opisanih u ovoj obavijesti, Informacije o Vama mogu se prenijeti i unutar i izvan države ili teritorija gdje su prikupljeni, uključujući u državu ili teritorij koji možda nema ekvivalentne norme zaštite podataka.

Podružnice PMI-a unutar Europskog gospodarskog prostora prenijet će osobne informacije podružnicama PMI-a i njihovim pružateljima usluga izvan EGP-a u svrhu, primjerice, olakšavanja funkcioniranja globalnog poslovanja. U svim slučajevima, prijenos:

U svim slučajevima, prikladne sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka će se primijeniti u tim državama ili teritorijima u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

Naši pružatelji usluga nalaze se u mnogim zemljama diljem svijeta, uključujući posebice EGP, Švicarsku, SAD, Kanadu, Indiju, Filipine, Indoneziju i Australiju.

Kako štitimo Vaše informacije?

Primjenjujemo prikladne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka kojima sprječavamo neovlašteno priopćenje, korištenje, izmjenu ili uništenje. Gdje je prikladno, koristimo šifriranje i druge tehnologije koje mogu pomoći u osiguranju podataka koje pružate. Također zahtijevamo da se naši pružatelji usluga pridržavaju strogih zahtjeva o privatnosti i zaštiti podatka.

Koliko dugo se Vaši Informacije čuvaju?

Informacije o Vama zadržavamo koliko je nužno za ispunjenje svrhe za koju su Informacije prikupljeni. Nakon toga informacije ćemo obrisati. Razdoblje će ovisiti o svrsi u koju su Informacije prikupljeni. Imajte na umu da u određenim okolnostima imate pravo zatražiti brisanje Vaših podataka. Također, u određenim slučajevima imamo zakonsku obvezu zadržavanja podataka (primjerice u porezne i računovodstvene svrhe).

Obično, informacije čuvamo na temelju kriterija opisanih u tablici niže:

Tip

Objašnjenje/tipični kriteriji za zadržavanje

 • baza podataka

Ako ste pojedinac koji nam pruža usluge (izravno ili za Vašeg poslodavca), većina podataka u Vašem profilu čuva se za vrijeme trajanja našeg odnosa s Vama; primjerice, sve dok pružate usluge, kupujete proizvode, koristite digitalne dodirne točke ili ostvarujete komunikaciju s nama. Međutim, neki elementi Vašeg profila, kao što je povijest kupnje, prestaju važiti nakon određenog vremenskog razdoblja te ih automatski brišemo nakon isteka definiranog razdoblja, u skladu sa svrhom za koju smo prikupljali navedene informacije.

 • poslovne i platne evidencije

Čuvamo evidenciju o računima, prodaji, kupnji, izvršenim i primljenim plaćanjima i pratećim dokumentima (kao što su ugovori i poruke e-pošte) u skladu sa zahtjevima kompanije i poreznim obvezama, obično 11 godina. Također, čuvamo evidenciju izvršenih provjera nad dobavljačima sve dok smo dužni pridržavati se naših zakonskih i regulatornih obveza.

 • evidencija posjetitelja

Ako posjećujete naše zgrade, evidencija posjetitelja obično se zadržava za period od samo nekoliko mjeseci.

 • CCTV

Ako posjetite naše zgrade, CCTV zapisi se zadržavaju obično u trajanju od samo nekoliko dana, do nekoliko tjedana, ovisno o specifičnoj svrsi snimanja.

 • kupovina i jamstvo za uređaj

Ako kupujete proizvode, informacije o izvršenoj kupovini ćemo zadržati onoliko koliko je potrebno da bismo dovršili prodaju i ispunili sve zakonske obveze (primjerice, za porezne i računovodstvene svrhe). Također, ako se registrirate za jamstvo za proizvod PMI-a, zadržati ćemo Vaše informacije sve dok su relevantni za navedeno jamstvo.

 • korisnička podrška

Ako se obratite korisničkoj podršci, evidentirati ćemo Vaš upit i zadržati ga sve dok je relevantan za naš odnos, primjerice ako ste zatražili zamjenu uređaja pod jamstvom. Drugi Informacije koji su relevantni za korisničku podršku (primjerice, automatsko snimanje telefonskog poziva u kojem tražite od nas da Vas uputimo u prodajno mjesto) mogu biti relevantni samo dok se ne napravi više trajnih zapisa i zadržat će se samo privremeno.

 • zapisi sustavne revizije

Zapisi sustavne revizije tipično se zadržavaju u razdoblju od 18 mjeseci.

 • poslovne analitike

Informacije za poslovne analitike obično se prikupljaju automatski prilikom korištenja dodirnih točaka PMI-a te su ubrzo nakon toga anonimizirani/agregirani.

Koja prava i mogućnosti imate?

Možete imati neka ili sva od ovih prava vezano za informacije o Vama koje posjedujemo:

 • zahtijevati da Vam damo pristup njima;
 • zahtijevati da ih ispravimo, ažuriramo ili izbrišemo;
 • zahtijevati da ograničimo naše korištenje tih podataka, u određenim okolnostima;
 • protiviti se tome da ih koristimo, u određenim okolnostima;
 • povući svoj pristanak za naše korištenje;
 • prenosivost podataka, u određenim okolnostima;
 • isključiti se iz našeg korištenja tih podataka u svrhu izravnog marketinga; i
 • podnijeti prijavu kod nadzornog tijela u Vašoj državi (ako postoji).

Nudimo Vam jednostavne načine kako da iskoristite ova prava, poput poveznica za otkazivanje pretplate ili kontaktnih adresa u porukama koje primate ili pomoću kontakata u odjeljku „Koga kontaktirati s pitanjima?“ na kraju ove obavijesti.

Neke od mobilnih aplikacije koje nudimo također Vam mogu poslati notifikacije na mobitelu, primjerice vezano za nove proizvode ili usluge. Te notifikacije možete onesposobiti izravno kroz postavke na svojem telefonu ili unutar aplikacije.

Prava koja imate ovise o zakonima Vaše države. Ako ste u Europskom gospodarskom prostoru, imate prava navedena u tablici niže. Ako ste negdje drugdje, možete nas kontaktirati (vidjeti odjeljak „Koga kontaktirati s pitanjima?“ na kraju ove obavijesti) kako biste saznali više.

Pravo vezano za informacije o Vama koje držimo

Dodatni detalji (napomena: na sva ova prava primjenjuju se neka pravna ograničenja)

 • zahtjev da vam damo pristup Informacijema

Ovo se odnosi na potvrdu:

 • jesmo li ili nismo obradili informacije o vama;
 • naše ime i kontakt nformacije;
 • svrhe obrade;
 • kategorije prikupljenih podataka;
 • kategorije osoba s kojima smo podijelili informacije te u slučajevima kada se bilo koja osoba nalazi izvan EGP-a i nema koristi od odluke o odgovarajućoj razini zaštite Europske komisije, na potvrdu odgovarajućih zaštitnih mjera za zaštitu podataka;
 • (ukoliko nam je poznato) izvora podataka, ukoliko ih nismo prikupili od Vas;
 • (u mjeri u kojoj to činimo, na što bismo skrenuli vašu pozornost) postojanja automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, koje stvara pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno utječu na Vas i informacije o logici koja je uključena kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za Vas; i
 • kriterije za određivanje razdoblja tijekom kojeg ćemo pohraniti informacije.

Na vaš zahtjev, pružit ćemo vam primjerak vaših osobnih podataka koje koristimo (pod uvjetom da ne utječu na prava i slobode drugih).

 • zahtjev za ispravak ili ažuriranje podataka

Ovo se primjenjuje ako su informacije koje imamo neispravni ili nepotpuni.

 • zahtjev za brisanje podataka

Ovo se primjenjuje ako:

 • Informacije koje posjedujemo više nisu bitni za svrhu za koju ih koristimo;
 • koristimo informacije na temelju vašeg pristanka, a Vi povučete svoj pristanak (u ovom slučaju Vas nećemo više kontaktirati, osim ukoliko od nas zatražite brisanje svih vaših podataka, u kojem slučaju ćemo poštivati Vaše želje);
 • koristimo informacije na temelju legitimnog interesa i saznamo da, nakon vaše primjedbe, nemamo interes koji bi ovlastio daljnje korištenje tih podataka;
 • su informacije nezakonito pribavljeni ili iskorišteni ili
 • u svrhu pridržavanja zakonske obveze.
 • zahtjev da ograničimo našu obradu podataka

Ovo se pravo primjenjuje, i to samo privremeno dok ne provjerimo vaš slučaj, ako:

 • izražavate sumnju u ispravnost podataka koje koristimo; ili
 • ako ste imali primjedbu na naše korištenje podataka na temelju legitimnog interesa

(ako iskoristite svoje pravo u ovim slučajevimaizvijestit ćemo vas prije ponovnog korištenja podataka).

Ovo se također primjenjuje ako:

 • je naše korištenje nezakonito, a protivite se brisanju podataka; ili
 • nam informacije više ne trebaju, ali Vi ih zahtijevate za pokretanje pravnog postupka.
 • protivljenje našoj obradi podataka

Imate dva prava ovdje:

 1. ako koristimo informacije o vama za izravni marketing: možete se „isključiti“ (bez potrebe za opravdanjem) i mi ćemo se pridržavati vašeg zahtjeva; i
 2. ako koristimo informacije o vama na temelju legitimnog interesa u druge svrhe osim izravnog marketinga, možete se protiviti našem korištenju tih podataka u te svrhe, dati nam objašnjenje svoje situacije, a mi ćemo vašu primjedbu uzeti u obzir.
 • povući vaš pristanak na naše korištenje vVaših podataka

Ovo pravo je primjenjivo u slučaju kada koristimo vaše informacije na temelju vašeg pristanka. Ovakvi slučajevi će biti očiti iz konteksta.

 • prenosivost podataka

Ako:

 1. ste nam pružili informacije; i
 2. koristimo te informacije automatski i na temelju bilo vašeg pristanka, bilo na temelju ispunjavanja naših ugovornih obveza prema vama,

imate pravo od nas primiti informacije natrag u uobičajenom formatu, kao i pravo zatražiti nas da prenesemo informacije nekom drugom, ako je to za nas tehnički izvedivo.

 • podnošenje prijave kod nadzornog tijela u vašoj državi

Svaka država Europskog gospodarskog prostora mora osigurati jedno ili više javnih tijela za ovu svrhu.

Njihove kontakte možete pronaći ovdje:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Za ostale države posjetite mrežne stranice javnog tijela vaše države.

Dodatne točke za pojedine države

Ovisno u kojoj se zemlji nalazite, možda imate neka dodatna prava.

Ako se nalazite u Francuskoj, saznajte više...

 • Ako se nalazite u Francuskoj, imate pravo dati nam upute u vezi s vašim podacima koje držimo za slučaj vaše smrti (konkretno, treba li ih pohraniti ili izbrisati te imaju li drugi pravo na pristup tim informacijama). Možete:
 1. izdati opće upute digitalnom pružatelju digitalnih usluga registriranom kod nadležnog tijela za zaštitu podataka u Francuskoj (pod nazivom „CNIL“) (ove upute odnose se na korištenje svih vaših podataka);
 2. dati nama konkretne upute koje se odnose samo na naše korištenje vaših osobnih podataka.

Svojim uputama možete zahtijevati od da prenesemo podatke o vama trećoj strani (ali u slučaju da naše informacije sadrže informacije o drugima, naša obveza poštivanja njihova prava na privatnost može značiti i da ne možemo slijediti vaše upute u potpunosti). Možete imenovati treću stranu koja će biti odgovorna osigurati poštivanje vaših uputa. Ako ne imenujete treću osobu, vaši nasljednici će (osim ako ne navedete drugačije u vašim uputama) imati pravo ostvariti vaša prava nad vašim Informacijema nakon Vvaše smrti:

 1. radi upravljanja vašom imovinom (u tom slučaju će vaši nasljednici moći pristupiti Vašim Informacijema kako bi utvrdili i pribavili informacije koje bi mogle biti korisne za upravljanje vašom imovinom, uključujući sve digitalne proizvode ili informacije koji se mogu smatrati obiteljskom uspomenama koje su prenosive na vaše nasljednike); i
 2. kako bi osobe koje koriste vaše informacije uzele u obzir Vašu smrt (kao što je zatvaranje računa i ograničavanje upotrebe ili ažuriranja vaših podataka).

Svoje upute možete izmijeniti ili opozvati u bilo kojem trenutku.. Za daljnje informacije o obradi vaših podataka u slučaju vaše smrti pogledajte članak 40-1 Zakona 78-17 od 6. siječnja 1978. Nakon vaše smrti, prema zadanim postavkama,ćete prestati koristiti svoj račun i mi ćemo izbrisati Vaše informacije u skladu s našim pravilima o zadržavanju (za pojedinosti pogledajte odjeljak „Koliko dugo se vaši podaci čuvaju?“).

Ako se nalazite u Australiji, saznajte više...

 • Ako se nalazite u Australiji, na Vas se odnose sljedeće dodatne informacije:
 1. ako nam ne pružite vaše osobne informacije, možda nećemo moći (kako je primjenjivo) pružiti vam informacije, proizvode ili usluge koje zatražite; ili sklopiti komercijalni ili poslovni odnos s vama (ili vašim poslodavcem); i
 2. naša Pravila o zaštiti privatnosti (dostupna na https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) objašnjavaju: (i) kako možete pristupiti osobnim Informacijema koje čuvamo o vama te ih ispraviti; (ii) kako možete podnijeti pritužbu u vezi s našim upravljanjem vašim osobnim Informacijema; i (iii) kako ćemo rješavati pritužbu.

Koga kontaktirati s pitanjima?

Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite iskoristiti neko od svojih prava, ovdje možete pronaći informacije za kontakt relevantne PMI podružnice i, ako je primjenjivo , službenika za zaštitu podataka. Kontakt informacije također će biti navedene u svim priopćenjima  koje vam  PMI  podružnica pošalje. 

Ako vaša zemlja ima tijelo za zaštitu podataka, imate pravo kontaktirati ga sa svim pitanjima ili nedoumicama.. Ako relevantna podružnica PMI-a ne može riješiti vaša pitanja ili nedoumice, također imate pravo zatražiti pravni lijek pred nacionalnim sudom.

Izmjene obavijesti

S vremena na vrijeme možemo ažurirati ovu obavijest (i sve dodatne obavijesti o privatnosti). Gdje zakon to zahtijeva, obavijestit ćemo vas o promjenama; nadalje, gdje zakon to zahtijeva, dobit ćemo i vašu suglasnost za ovo izmjene.

Zadnje izmijenjeno 1. ožujka 2022. Ranije inačice ove obavijesti možete pronaći ovdje.