Tko smo?

Član smo društva Philip Morris International. Naši detalji (ime, adresa i sl.) trebaju Vam biti obznanjeni ponaosob u trenutku prikupljanja podataka o Vama (ili kada trebate potvrditi da dajete podatke), primjerice u obavijesti na kartici, u aplikaciji ili na mrežnoj stranici odnosno u e-pošti ili SMS-u, koja sadrži direktnu poveznicu na ovu obavijest.

 • PMI: Philip Morris International vodeća je međunarodna grupacija za duhanske proizvode. Sačinjena je od više društava ili „podružnica“.
 • Podružnice PMI-a: Svaki je član društva Philip Morris International „podružnica PMI-a“. „Mi” („nas” ili „naš”) odnosi se na podružnicu PMI-a koja je prva prikupila informacije o Vama.
 • Proizvod PMI-a: znači naš proizvod ili proizvod neke druge podružnice PMI-a.

Kako prikupljamo podatke o Vama?

Podatke o Vama možemo prikupljati na različite načine.

 • Možete nam izravno dati informacije (npr. kada posjetite naš poslovni prostor i dokažete svoj identitet, ispunite obrazac ili nas nazovete).
 • Možemo automatski prikupljati podatke (npr. kad koristite aplikaciju ili mrežnu stranicu PMI-a, putem nadzorne kamere na ulazu u poslovnu zgradu ili izlazu iz nje i na mjestima utovara).
 • Podatke možemo preuzeti od trećih strana (npr. poslovnih kolega, Vašeg poslodavca).

U ovoj obavijesti sve metode s pomoću kojih nas kontaktirate zovemo dodirnim točkama PMI-a. Dodirne točke PMI-a mogu biti fizičke (primjerice prodajna mjesta i događanja) i digitalne (primjerice aplikacije i mrežne stranice).

Možemo prikupljati podatke koje Vi izravno date. Obično se to događa u sljedećim situacijama:

 • kada se registrirate u našu bazu podataka (naprimjer, registrirate se radi primanja upozorenja putem e-pošte);
 • kada pošaljete neki sadržaj na digitalnu dodirnu točku PMI-a;
 • kada nas kontaktirate putem dodirne točke ili s pomoću e-pošte ili telefonski;
 • kada sudjelujete u upitnicima PMI-a.

Podatke o Vama možemo prikupljati automatski. Obično se to događa u sljedećim situacijama:

 • kada komunicirate s nama (naprimjer telefonom ili putem dodirne točke);
 • kada koristite dodirne točke PMI-a (npr. s pomoću mehanizama praćenja u aplikaciji ili na mrežnoj stranici).

Također možemo automatski prikupljati podatke o Vama s pomoću kolačića (cookies) i sličnih tehnologija praćenja na digitalnim dodirnim točkama PMI-a. Koji se kolačići i tehnologije koriste, ovisi o dodirnoj točki PMI-a o kojoj je riječ. Za još informacija o kolačićima (uključujući Googleove kolačiće za analitiku) i sličnim tehnologijama koje se koriste na dodirnoj točki, uključujući podatke o tome kako možete prihvatiti ili odbiti kolačiće, molimo, pročitajte obavijest o kolačićima koju smo postavili na toj dodirnoj točki.

Ondje gdje to zakon dozvoljava, o Vama možemo preuzeti podatke od trećih strana. To može uključivati informacije koje se dijele između podružnica PMI-a.

O Vama također možemo prikupljati podatke u drugim kontekstima koji su Vam u to vrijeme predstavljeni.

Koje podatke o Vama prikupljamo?

Možemo prikupljati razne tipove podataka o Vama:

 • podatke o Vašim posjetima našim uredima, prodajnim mjestima ili događanjima;
 • podatke koje nam date u pozivima telefonskim centralama ili pozivnim centrima;
 • podatke koje nam date kada na digitalnu dodirnu točku PMI-a pošaljete neki sadržaj;
 • podatke o Vašim preferencijama i interesima;
 • podatke potrebne za provjeru Vašeg identiteta i dobi.

Podaci koje prikupljamo izravno od Vas bit će očiti iz konteksta u kojem ih dajete. Naprimjer:

 • kada pošaljete neki sadržaj na digitalnu dodirnu točku PMI-a, možete dati svoje ime, korisničko ime, kontakt, sliku, lokaciju, interese i preferencije;
 • možete dati podatke o svojim preferencijama i interesima da bismo mogli poboljšati Vaša iskustva kad nas posjetite;
 • možemo prikupljati podatke koji nam omogućuju provjeru Vaše dobi i identiteta, primjerice presliku identifikacijskog dokumenta ili sliku lica.

  Podaci koje automatski prikupljamo obično se tiču:

 • detalja o Vašem posjetu ili pozivu (poput vremena i trajanja);
 • sigurnosnih informacija koje dobijemo kada posjetite naše urede (npr. snimanjem videozapisa (CCTV) i s pomoću upisnih knjiga);
 • Vašeg korištenja digitalnih dodirnih točaka PMI-a (poput stranica koje posjećujete, stranice s koje ste došli i stranice koju ste posjetili nakon odlaska, podataka o riječima pretrage ili poveznica na koje ste kliknuli na dodirnoj točki);
 • Vašeg uređaja (poput IP-adrese ili jedinstvenog identifikatora uređaja, podataka o lokaciji, podataka o kolačićima koje smo pohranili na Vašem uređaju).

Podaci koje prikupljamo od trećih strana općenito će se sastojati od podataka koje daju Vaši kolege ili Vaš poslodavac, naprimjer u pogledu Vaših planiranih posjeta našim poslovnim prostorima.

U koju svrhu koristimo podatke o Vama i na kojoj pravnoj osnovi to činimo?

U ovome odjeljku opisano je u koje svrhe koristimo osobne podatke. Međutim, ovo je globalna obavijest, stoga gdje zakoni pojedine države zabranjuju ili ograničavaju određene aktivnosti opisane u ovoj obavijesti, u toj državi nećemo koristiti Vaše podatke u te svrhe.

U skladu s prethodno rečenim, podatke o Vama upotrebljavamo u sljedeće svrhe:

 • da bismo Vam omogućili upotrebu dodirnih točaka;
 • da bismo Vas identificirali radi održavanja sigurnosti kada posjetite naš poslovni prostor;
 • u svrhu općenite poslovne administracije te da bi se omogućilo prethodno navedeno, uključujući upravljanje Vašim računima, omogućivanje upotrebe dodirnih točaka PMI-a, komunikaciju s Vama, organizaciju Vašeg sastanka s nama s nama ili s nekim tko podržava naše proizvode ili usluge, prilagodbu Vaših iskustava dodirnih točaka PMI-a i administraciju i otklanjanje problema;
 • radi poslovne analitike i poboljšanja, uključujući poboljšanje naših poslovnih prostora, proizvoda PMI-a, prodajnih mjesta i događanja;
 • za ostale svrhe o kojima Vas obavještavamo ili su jasne iz konteksta u trenutku prvog prikupljanja Vaših podataka.

  Pravna je osnova za naše korištenje podataka o Vama jedna od sljedećih (koje ćemo detaljnije objasniti u odjeljku „saznajte više”):

 • usklađivanje sa zakonskim obvezama kojima podliježemo;
 • ispunjenje ugovora kojeg ste potpisnik;
 • legitiman poslovni interes koji nije nadjačan Vašim interesom za zaštitu podataka;
 • gdje se ne primjenjuje nijedna od gore navedenih stavki, Vaš pristanak (koji tražimo prije nego što obradimo podatke).

Svrhe u koje koristimo podatke o Vama, uz odgovarajuće metode prikupljanja i s pravnom osnovom za korištenje, jesu:

 Svrha
 Metoda prikupljanja i pravna osnova za obradu

Dostava dodirnih točaka PMI-a, objave za medije i upozorenja putem e-pošte

 • omogućavanje korištenja dodirnih točaka PMI-a (primjerice dopuštenjem da ostanete prijavljeni u dijelove dodirnih točaka koje su rezervirane samo za ovlaštene korisnike, upravljajući jezičnim postavkama)
 • prilagođavanje Vašeg iskustva korištenja dodirnih točaka PMI-a (primjerice da bismo personalizirali Vaš posjet pozdravima ili davanjem prijedloga koji bi Vas mogli zanimati)
 • upravljanje Vašim računima i otklanjanje problema

Ovdje je obično riječ o kombinaciji podataka koje nam dajete (primjerice Vaše ime, kontakt-podaci i podaci o društvenim mrežama), podataka koje prikupljamo automatski (primjerice koristeći tehnologiju za praćenje korištenja dodirnih točaka PMI-a) i (gdje je dopušteno zakonom) podataka koje smo preuzeli od trećih strana (poput javnih objava na društvenim mrežama).

Koristimo ih na temelju toga da nam je legitiman poslovni interes upravljati dodirnim točkama PMI-a i prilagoditi Vaša iskustava, a da pritom naš interes nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodom da zaštitite svoje osobne podatke.

Da bismo Vas identificirali te radi održavanja sigurnosti

 • kad posjetite naš poslovni prostor, upotrebljavamo podatke o Vama da bismo Vas identificirali i da bismo pomogli u održavanju sigurnosti u svom poslovnom prostoru.

Ovdje je obično riječ o kombinaciji podataka koje nam dajete (primjerice Vaše ime, kontakt-podaci i ostale pojedinosti u svrhu identificiranja) i podataka koje prikupljamo automatski (primjerice upotrebom CCTV-tehnologije da bismo pratili kretanja u određenim dijelovima svog poslovnog prostora).

Koristimo ih jer nam je legitiman poslovni interes identificirati Vas i održavati sigurnost u svom poslovnom prostoru, koji interes nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodom da zaštitite podatke o sebi.

Poslovna administracija

 • opća organizacija i vođenje poslovnih evidencija
 • administracija posjetitelja i vođenje evidencije
 • administriranje i vođenje događanja
 • korespondencija vezana za naš odnos s Vama, uključujući rješavanje Vaših upita i zahtjeva
 • upravljanje Vašoj organizaciji sastanaka s nama
 • razvoj, implementacija, funkcioniranje i održavanje IT-sustava
 • održavanje sigurnosti sustava, uređaja i zgrada
 • funkcioniranje baze kontakata i alata za suradnju
 • funkcioniranje sigurnog radnog okruženja
 • održavanje sigurnosti i sigurnost osoblja podružnica PMI-a, potrošača, dobavljača, posjetitelja i imovine svakog od njih

Ove podatke uglavnom primamo izravno od Vas.

Koristimo ih jer nam je u legitimnom poslovnom interesu voditi svoje poslovanje, upravljati svojim odnosom s Vama i održavati sigurnost i integritet svojih zgrada i IT-sustava, koji interes nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodom koja ograničava uporabu Vaših osobnih podataka.

Sigurnost i nadzor sustava

 • provjera autentičnosti i kontrole pristupa te evidencija, gdje je to primjenjivo
 • nadzor PMI-sustava, uređaja, interneta i e-pošte kojoj vam je odobren pristup
 • praćenje pristupa prostorima PMI-a, isporuke podružnicama PMI-a i procesi vezani uz sigurnost u našim prostorima

Ti se podaci prikupljaju automatski na različite načine, primjerice preko automatiziranih sustava i nadzora uređaja te s pomoću CCTV-snimanja i zvučnog zapisa u našim prostorijama.

Koristimo ga jer imamo legitiman poslovni interes osigurati povjerljivost, integritet i sigurnost svoje fizičke i digitalne infrastrukture i prostorija koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodi zaštite vlastitih osobnih podataka.

Poslovna analitika i poboljšanja

 • za poslovnu analitiku i poboljšanja (uključujući naš poslovni prostor, proizvode PMI-a, prodajna mjesta na kojima se prodaju proizvodi PMI-a, događanja, digitalne dodirne točke PMI-a i podatke koje mi – ili naše podružnice – dajemo svojim klijentima)

Ovdje je obično riječ o kombinaciji podataka koje nam dajete, podataka koje prikupljamo automatski i (gdje je dopušteno zakonom) i podataka koje preuzimamo od trećih strana.

Koristimo ih zato što nam je u legitimnom poslovnom interesu analizirati i poboljšati svoje poslovne rezultate, proizvode, dodirne točke PMI-a, prodajna mjesta i događanja te pozivati druge da se uključe u promociju proizvoda PMI-a, a koji interes nije nadjačan interesima, pravima i slobodom zaštite Vaših osobnih podataka.

Ondje gdje korištenje podataka o Vama nije temeljeno na nekoj od gore navedenih pravnih osnova, tražimo Vaš pristanak prije obrađivanja podataka (ti su slučajevi jasni iz konteksta).

U nekim slučajevima podatke o Vama možemo koristiti na način koji nije opisan gore. U tom slučaju prikazujemo dodatnu obavijest o privatnosti koja obrazlaže takvo korištenje. Trebali biste pročitati sve dodatne obavijesti vezane za ovu obavijest.

S kim dijelimo Vaše podatke i u koju svrhu?

Podatke o Vama možemo podijeliti sa:

 • podružnicama PMI-a;
 • trećim stranama koje podružnicama PMI-a ili Vama pružaju proizvode ili usluge;
 • ostalim trećim stranama, ondje gdje zakon to zahtijeva ili dozvoljava.

Dijeljenje podataka s drugim podružnicama PMI-a

 • Podaci o Vama dijele se s društvom Philip Morris International Management SA (registriranom u Lausanni u Švicarskoj), što je središnja lokacija za upravljanje obradom osobnih podataka za podružnice PMI-a. Philip Morris International Management SA obrađuje podatke o Vama u sve svrhe navedene u ovoj obavijesti.
 • Podaci o Vama mogu se dijeliti s bilo kojom drugom podružnicom PMI-a koja može biti uključena u upravljanje poslovnim prostorom koji posjetite ili organizaciju događanja kojem prisustvujete (naprimjer, ako različite podružnice upravljaju različitim aspektima Vašeg posjeta ili događanja kojem prisustvujete) da bi se poboljšalo Vaše iskustvo.

Detaljne informacije o podružnicama PMI-a i državama u kojima su registrirane dostupne su ovdje.

Dijeljenje podataka s trećim stranama

 • Podatke o Vama možemo podijeliti s trećim stranama koje podružnicama PMI-a ili Vama pružaju proizvode ili usluge (poput savjetnika, prodavača, pružatelja informacijskih sustava i pružatelja provjere identiteta).
 • Podatke o Vama možemo podijeliti s trećim stranama, ondje gdje to zakon zahtijeva ili dozvoljava, primjerice: s regulatornim tijelima; s vladinim agencijama; kao odgovor na zahtjev tijela odgovornih za provedbu zakona ili drugih državnih službenika; kad smatramo da je priopćenje potrebno ili prikladno za sprečavanje fizičke povrede ili financijskog gubitka ili vezano za istragu sa sumnjom na nezakonite radnje; i u kontekstu organizacijskog restrukturiranja.

Kamo se ovi podaci o Vama mogu poslati?

Kao sa svim međunarodnim organizacijama, podružnice PMI-a prenose podatke po cijelom svijetu. U skladu s tim, podaci o Vama mogu se prenositi po cijelom svijetu (ako su Vaši podaci prikupljeni u Europskom gospodarskom prostoru, to znači da se mogu prenijeti i izvan njega).

Prilikom korištenja podataka opisanih u ovoj obavijesti, podaci o Vama mogu se prenijeti i unutar i izvan države ili teritorija gdje su prikupljeni, uključujući i državu ili teritorij koji možda nema ekvivalentne norme zaštite podataka.

Primjerice, podružnice PMI-a koje su u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) mogu prenijeti osobne podatke podružnicama PMI-a izvan EGP-a. U svim slučajevima prijenos:

 • se temelji na odluci Europske komisije o odgovarajućoj razini zaštite;
 • podložan je odgovarajućim zaštitnim mjerama, primjerice okvirnim ugovorima EU;
 • potreban je za ispunjenje ugovornih obveza između Vas i nas (ili za implementaciju predugovornih mjera poduzetih na Vaš zahtjev) ili za zaključenje ili izvršenje ugovora koji smo u Vašem interesu sklopili s trećom stranom, primjerice u vezi s putnim aranžmanima.

U svim slučajevima primijenit će se prikladne sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonima o zaštiti podataka primjenjivima u tim državama ili teritorijima.

Kako štitimo Vaše podatke?

Primjenjujemo prikladne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka kojima sprečavamo neovlašteno razotkrivanje, korištenje, izmjenu ili uništenje podataka. Gdje je prikladno, koristimo šifriranje i druge tehnologije koje mogu pomoći u osiguranju podataka koje dajete. Također zahtijevamo da se naši pružatelji usluga pridržavaju strogih zahtjeva o privatnosti i zaštiti podatka.

Koliko se dugo Vaši podaci čuvaju?

Podatke o Vama zadržavamo koliko je nužno za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni. Nakon toga podatke ćemo obrisati. Razdoblje će ovisiti o svrsi u koju su podaci prikupljeni. Imajte na umu da u određenim okolnostima imate pravo zatražiti brisanje svojih podataka. Također, u određenim slučajevima imamo zakonsku obvezu zadržavanja podataka (primjerice u porezne i računovodstvene svrhe).

Obično podatke čuvamo na temelju kriterija opisanih u tablici niže:

 Tip
 Objašnjenje / tipični kriteriji zadržavanja
 • baze podataka

Ako ste se prijavili za primanje obavijesti putem e-pošte (i slično) ili za upotrebu digitalne dodirne točke PMI-a, većina podataka u Vašem profilu čuva se dok primate te obavijesti, upotrebljavate digitalne dodirne točke ili ste s nama u komunikaciji. Međutim, neki elementi Vašeg profila – kao što je povijest upotrebe dodirne točke PMI-a – prestaju važiti nakon određenog vremena, stoga ih automatski brišemo nakon isteka definiranog razdoblja, u skladu sa svrhom za koju smo prikupljali navedene podatke.

 • evidencija posjetitelja

Ako posjećujete naše zgrade, evidencija posjetitelja obično se čuva samo nekoliko mjeseci.

 •  CCTV
 Ako posjetite naše zgrade, CCTV-zapisi obično se čuvaju samo nekoliko dana do nekoliko tjedana, ovisno o specifičnoj svrsi snimanja.
 •  zapisi sustavne revizije
 Zapisi sustavne revizije obično se čuvaju samo nekoliko mjeseci.
 •  poslovne analitike
 Podaci za poslovne analitike obično se prikupljaju automatski prilikom korištenja dodirnih točaka PMI-a te ubrzo nakon toga postaju anonimnima/agregiranima.

Koja prava i mogućnosti imate?

Možete imati neka ili sva od ovih prava vezano za podatke o Vama koje posjedujemo:

 • zahtijevati da Vam damo pristup njima;
 • zahtijevati da ih ispravimo, ažuriramo ili izbrišemo;
 • zahtijevati da ograničimo svoje korištenje tih podataka u određenim okolnostima;
 • protiviti se tome da ih koristimo u određenim okolnostima;
 • povući svoj pristanak za naše korištenje;
 • prenijeti podatke u određenim okolnostima;
 • isključiti se iz našeg korištenja tih podataka u svrhu izravnog marketinga;
 • podnijeti prijavu kod nadzornog tijela u Vašoj državi (ako postoji).

Nudimo Vam jednostavne načine kako iskoristiti ova prava, poput poveznica za otkazivanje pretplate ili kontaktnih adresa u porukama koje primate.

Neke od mobilnih aplikacija koje nudimo također Vam mogu poslati obavijesti na mobitel, primjerice vezano za nove proizvode ili usluge. Te obavijesti možete onesposobiti izravno u postavkama svog mobitela ili aplikacije.

Prava koja imate ovise o zakonima Vaše države. Ako ste u Europskom gospodarskom prostoru, imate prava navedena u tablici niže. Ako ste negdje drugdje, možete nas kontaktirati (vidjeti poglavlje „Koga kontaktirati s pitanjima?“ na kraju ove obavijesti) da biste saznali više.

 Pravo vezano za podatke o Vama koje držimo
 Dodatni detalji (napomena: na sva ova prava primjenjuju se neka pravna ograničenja)
 • zahtjev da Vam damo pristup podacima

Ovo se odnosi na potvrdu:

 • jesmo li ili nismo obradili podatke o Vama;
 • našeg imena i kontakt-podataka;
 • svrhe obrade;
 • kategorijā prikupljenih podataka;
 • kategorijā osoba s kojima smo podijelili podatke te, u slučajevima kada se bilo koja osoba nalazi izvan teritorija EGP-a i nema koristi od odluke Europske komisije o odgovarajućoj razini zaštite (European Commission adequacy decision), na potvrdu odgovarajućih zaštitnih mjera za zaštitu podataka;
 • (ako nam je poznato) izvora podataka, ako ih nismo prikupili od Vas;
 • (u mjeri u kojoj to radimo, na što bismo Vam skrenuli pozornost) postojanja automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, koje ima pravne učinke koji se odnose na Vas ili na sličan način značajno utječu na Vas i podatke o logici koja je uključena kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za Vas;
 • kriterija za određivanje razdoblja tijekom kojeg ćemo pohraniti podatke.

Na Vaš zahtjev, dat ćemo Vam primjerak Vaših osobnih podataka koje koristimo (pod uvjetom da ne utječu na prava i slobode drugih).

 • zahtjev za ispravak ili ažuriranje podataka

Ovo se primjenjuje ako su podaci koje imamo neispravni ili nepotpuni.

 • zahtjev za brisanje podataka

Ovo se primjenjuje ako:

 • podaci koje posjedujemo više nisu bitni za svrhu za koju ih koristimo;
 • koristimo podatke na temelju Vašeg pristanka, a Vi povučete svoj pristanak (u tom Vas slučaju nećemo više kontaktirati, osim ako od nas ne zatražite brisanje svih svojih podataka, u tom ćemo slučaju poštivati Vaše želje);
 • koristimo podatke na temelju legitimnog interesa i saznamo da, nakon Vaše primjedbe, nemamo interes koji bi ovlastio daljnje korištenje tih podataka;
 • su podaci nezakonito pribavljeni ili iskorišteni;
 • u svrhu pridržavanja zakonske obveze.
 • zahtjev da ograničimo svoju obradu podataka

Ovo se pravo primjenjuje – i to samo privremeno dok ne provjerimo Vaš slučaj – ako:

 • izražavate sumnju u ispravnost podataka koje koristimo;
 • ako ste imali primjedbu na naše korištenje podataka na temelju legitimnog interesa

  (ako iskoristite svoje pravo u ovim slučajevima, obavijestit ćemo Vas prije ponovnog korištenja podataka).

  Ovo se također primjenjuje:

 • ako je naša upotreba nezakonita i Vi se protivite brisanju podataka;
 • ako nam podaci više ne trebaju, ali Vi ih zahtijevate za započinjanje pravnog procesa.
 • da biste izrazili protivljenje obradi podataka

U tom slučaju imate dva prava:

 • ako koristimo podatke o Vama za izravan marketing, možete se „isključiti“ (bez potrebe za opravdanjem) i mi ćemo se pridržavati Vašeg zahtjeva;
 • ako koristimo podatke o Vama na temelju legitimnog interesa u druge svrhe osim izravnog marketinga, možete se protiviti našem korištenju tih podataka u te svrhe, dati nam objašnjenje svoje situacije, a mi ćemo Vašu primjedbu uzeti u obzir.
 • povući svoj pristanak na naše korištenje Vaših podataka

Ovo je pravo primjenjivo u slučaju kada koristimo Vaše podatke na temelju Vašeg pristanka. Ovakvi će slučajevi biti očiti iz konteksta.

 • prenosivost podataka

Ako:

 • ste nam dali podatke;
 • koristimo te podatke automatski i na temelju bilo Vašeg pristanka, bilo ispunjavanja naših ugovornih obveza prema Vama,

imate pravo od nas dobiti podatke natrag u uobičajenom formatu, kao i zatražiti od nas da prenesemo podatke nekom drugom, ako nam je to tehnički izvedivo.

 • podnošenje prijave kod nadzornog tijela u Vašoj državi

Svaka država Europskog gospodarskog prostora mora osigurati jedno ili više javnih tijela za ovu svrhu.

Njihove kontakte možete pronaći na sljedećoj poveznici:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Za ostale države posjetite mrežne stranice javnog tijela Vaše države.

Dodatne točke za pojedine države

Ovisno o tome u kojoj se državi nalazite, možete imati određena posebna prava,

 • Ako se nalazite u Francuskoj, imate nam pravo dati upute što u slučaju Vaše smrti učiniti s Vašim podacima koje imamo (posebno, treba li ih pohraniti ili izbrisati te imaju li drugi pravo na pristup tim podacima). Možete:
 1. dati opće upute digitalnom pružatelju usluga registriranom kod nadležnog tijela za zaštitu podataka u Francuskoj (CNIL; te se upute odnose na korištenje svih Vaših podataka);
 2. dati nama konkretne upute koje se odnose samo na naše korištenje Vaših osobnih podataka.

Svojim uputama možete zahtijevati od nas prijenos Vaših podataka trećoj osobi (ali u slučaju da naši podaci sadrže podatke o drugima, obveza da poštujemo njihova prava na privatnost može značiti i da ne možemo slijediti vaše upute u potpunosti). Možete odrediti treću osobu koja će biti odgovorna osigurati poštivanje Vaših uputa. Ako ne imenujete treću osobu, Vaši će nasljednici (osim ako ne odredite drugačije u svojim uputama) biti ovlašteni ostvarivati Vaša prava nad Vašim podacima nakon Vaše smrti:

 • da bi upravljali Vašom imovinom (u tom će slučaju Vaši nasljednici moći pristupiti Vašim podacima da bi utvrdili i pribavili informacije koje bi mogle biti korisne za upravljanje Vašom imovinom, uključujući sve digitalne proizvode ili podatke koji se mogu smatrati obiteljskim uspomenama koje su prenosive na Vaše nasljednike);
 • da bi osigurale da će stranke koje koriste Vaše podatke uzeti u obzir vašu smrt (kao što je zatvaranje računa i ograničavanje upotrebe ili ažuriranja Vaših podataka).

Ovlašteni ste u bilo kojem trenutku izmijeniti ili opozvati svoje upute. Za daljnje informacije o obradi Vaših podataka u slučaju Vaše smrti pogledajte članak 40-1 Zakona 78-17 od 6. siječnja 1978. Nakon svoje smrti automatski ćete prestati koristiti svoj račun i mi ćemo izbrisati Vaše podatke u skladu s našim pravilima o zadržavanju (za pojedinosti pogledajte odlomak „Koliko se dugo Vaši podaci čuvaju?“).

Koga kontaktirati s pitanjima?

Ako imate pitanja ili želite iskoristiti neko od svojih prava, kontaktirajte relevantnu podružnicu PMI-a na privacy.pmz@pmi.com. Kontaktne informacije također ćete primiti u svim porukama koje Vam šalje podružnica PMI-a.

Ako Vaša država ima instituciju za zaštitu podataka, imate ih pravo kontaktirati sa svim pitanjima ili problemima. Ako relevantna podružnica PMI-a ne može razriješiti Vaša pitanja ili probleme, također imate pravo zatražiti pravni lijek na državnom sudu.

Izmjene obavijesti

Ova obavijest (i bilo koja dopunska obavijest o zaštiti privatnosti potrošača) može biti ažurirana s vremena na vrijeme. Kada je tako propisano zakonom, obavijestit ćemo Vas o izmjenama u obavijesti.

Obavijest je posljednji put izmijenjena 26. lipnja 2018.