Tko smo?

Pridruženi smo član društva Philip Morris International, zajedničke grupe društava. Svi pridruženi članovi grupe navedeni su ovdje, zajedno s kontaktnim točkama službenika za zaštitu podataka, ako je primjenjivo. Upotrijebite te podatke ako nas želite kontaktirati. Naši detalji (ime, adresa i sl.) trebaju Vam biti obznanjeni ponaosob u trenutku (ili radi potvrde) prikupljanja podataka o Vama, primjerice, u obavijesti u aplikaciji ili na mrežnoj stranici, odnosno e-pošti koja sadrži direktnu poveznicu na ovu obavijest.

 • Philip Morris International ili PMI znači Philip Morris International, vodeća međunarodna grupacija za duhanske proizvode. Sačinjena je od više društava ili „podružnica“.
 • Podružnice PMI-a: Svaki član društva Philip Morris International je „podružnica PMI-a“. „Mi” (ili „nas” ili „naše”) odnosi se na svaku podružnicu PMI-a: kada otvorite profil kandidata ili podnesete prijavu za posao, pružate podatke o sebi svakoj podružnici PMI-a i svaka podružnica PMI može obraditi podatke o Vama za svoje vlastite svrhe regrutiranja. Ovo se odnosi i na slučaj kada odgovarate na oglas za posao u kojem se spominje određena podružnica PMI-a ili zemlja/teritorija.

Kako prikupljamo podatke o Vama?

Podatke o Vama možemo prikupljati na različite načine.

 • Možete nam izravno pružiti podatke (npr. kada stvarate profil, stvarate profil kandidata, podnosite prijavu za posao, nazočite intervjuu, uradite test/procjenu, šaljete e-poštu ili nas pozivate).
 • Možemo automatski prikupljati podatke kada komunicirate s našim sustavima ili kada mi komuniciramo s Vama (npr. kada koristite aplikaciju ili mrežnu stranicu PMI-a ili kada koristite tehnologije za praćenje kada primite ili otvorite poruke e-pošte ili primite SMS poruke).
 • Također, podatke možemo steći od trećih strana (npr. od agencija za regrutiranje, pružatelja usluga referencija, (kada dopušta zakon) pružatelja usluga provjere životopisa i javno dostupnih izvora, kao što su mrežne stranice tvrtke, pretrage interneta ili platforme društvenih medija poput LinkedIn-a).

U ovoj obavijesti, sve metode s pomoću kojih nas kontaktirate zovemo „dodirnim točkama PMI-a“. Dodirne točke PMI-a mogu biti fizičke (primjerice uredi, prodajna mjesta i događaji) i digitalne (primjerice, aplikacije i mrežne stranice).

Možemo prikupljati podatke koje Vi izravno pružite. Obično se to događa kada:

 • se prijavite za to da postanete članom naših baza podataka (ovo može, primjerice, biti uživo, preko aplikacije ili na mreži kada na mreži otvorite račun i profil kandidata);
 • podnesete nam prijavu za posao i popratne podatke;
 • sudjelujete u intervjuu;
 • uradite test/procjenu;
 • pružite podatke o prihvaćanju posla, provjeri životopisa te o zapošljavanju (kada je primjenjivo);
 • preuzmete ili koristite digitalnu dodirnu točku (npr. aplikaciju ili mrežnu stranicu);
 • kontaktirate nas kroz dodirnu točku PMI-a ili s pomoću e-pošte, društvenih medija ili telefona;
 • registrirate se za primitak saopćenja za javnost, obavijesti putem e-pošte ili ažuriranjima o poslu;
 • sudjelujete u anketama ili (kada dopušta zakon) natjecanjima ili promocijama; ili
 • sudjelujete u događaju koji je organizirala podružnica PMI-a.

Ako nam odlučite poslati podatke, podatke možemo prikupljati s elektroničkog uređaja. Oni se mogu podijeliti s nama putem izravne veze s internetom ili putem neke od naših aplikacija koje možete preuzeti.

O Vama možemo automatski prikupljati podatke. Obično se to događa kada:

 • posjetite naše urede (npr. putem snimanja videozapisa (CCTV) i pristupnih zapisnika zgrade);
 • uradite testove vještina i sposobnosti na mreži (uključujući na mreži i putem video-snimki);
 • sudjelujete u događanju koji je organizirala podružnica PMI-a (npr. putem senzora na događanju koji se povezuju s mobilnom tehnologijom);
 • koristite PMI sustave ili uređaje koje je izdao PMI poput prijenosnog računala;
 • komunicirate s nama (primjerice, kroz dodirnu točku PMI-a ili putem e-pošte ili platformi društvenih medija);
 • koristite dodirne točke PMI-a (npr. poput kolačića i web-pratilica/piksela); ili
 • postavljate javne objave na društvenim medijima koje pratimo (primjerice, kako bismo razumjeli javno mnijenje).

Kao što je gore navedeno, automatski možemo prikupljati podatke o Vama putem kolačića i sličnih tehnologija praćenja (kao što su web-pratilice/pikseli) koje primate kada posjetite digitalne dodirne točke PMI-a ili kada od nas dobijete elektroničku poruku. Specifični kolačići i drugi mehanizmi koji se koriste ovise o dodirnoj točki PMI-a koja je u pitanju. Da biste se upoznali s tim mehanizmima koji se koriste na dodirnoj točki PMI-a, uključujući način na koji možete prihvatiti ili odbiti kolačiće, pogledajte podatke dostupne na toj dodirnoj točki ili putem nje. Ti mehanizmi mogu uključivati Googleove kolačiće za analitiku (pogledajte https://policies.google.com/technologies/partner-sites).

Ondje gdje to zakon dozvoljava, o Vama možemo preuzeti podatke od trećih strana. To može obuhvaćati:

 • podatke od agencija za regrutiranje;
 • podatke podijeljene između podružnica PMI-a;
 • podatke sa stranica društvenih medija treće strane (primjerice, ako odlučite pojednostaviti svoj proces prijave na platformi za posao kako biste dopustili izravan pristup kada se prijavite na svoj račun društvenog medija treće strane, poput Gmail-a ili Yahoo-a ili ako želite da učitate podatke na platformu (primjerice, s LinkedIn-a) umjesto ručnog popunjavanja prijave); i
 • podatke iz javno dostupnog profila (poput vašega iskustva, vještina i interesa) na stranicama društvenog medija treće strane (poput LinkedIn-a).

O Vama također možemo prikupljati podatke u drugim kontekstima koji su Vam u to vrijeme predstavljeni.

Koje podatke o Vama prikupljamo?

Možemo prikupljati razne tipove podataka o Vama:

 • podatke nužne za upravljanje i vođenje našeg odnosa s Vama (uključujući kada smo suglasni nadoknaditi određene troškove za nazočnost na intervjuu) i za vođenje našeg posla uključujući ispunjavanje naših zakonskih i regulatornih obveza (npr. provjeru vašega identiteta, vašega prava na rad, pojedinosti prijave i kada dopušta zakon, odgovarate li radnom mjestu pomoću provjere životopisa)
 • podatke koje nam pružite na svom profilu kandidata, u prijavi za posao, obrascima ili anketama
 • podatke nužne da procijenimo ispunjavate li uvjete za posao, kandidate koji su na užem popisu i odabrane kandidate
 • podatke o Vašim posjetima našim uredima i nazočnost na događanjima
 • kada je primjenjivo, podatke nužne da Vam ponudimo posao i zaposlimo Vas (kao što je izdavanje ponude, priprema ugovora o radu, pružanje podataka o povlasticama i uređivanje pristupa sustavima)
 • podatke prikupljene kao dio našeg motrenja i stalnog poboljšanja procesa regrutiranja
 • podatke koje nam date u pozivima prema nama ili putem e-pošte koju nam pošaljete
 • podatke o Vašim preferencijama, interesima i aspiracijama u karijeri (uključujući podatke koje smo izveli iz drugih podataka, primjerice iz statističkih podataka)
 • podatke prikupljene kao dio poslovne analitike i poboljšanja
 • statističke podatke o Vama (primjerice, statistički podaci o ljudima u određenim geografskim područjima)

Podaci koje prikupljamo izravno od Vas bit će očiti iz konteksta u kojem ih pružate. Primjerice:

 • tijekom procesa prijave za posao i regrutiranja, pružate nam svoje ime, kontakt podatke, podatke o vještinama, kvalifikacijama, iskustvu i kada smo mi suglasni, podatke (poput pojedinosti o Vašem bankovnom nalogu) kako bi nam omogućili da nadoknadimo određene troškove za nazočnost na intervjuu);
 • tijekom svakog intervjua ili procjene kada odgovarate na pitanja;
 • možete pružiti podatke o svojim aspiracijama u karijeri i interesima tako da Vam možemo poslati relevantne oglase za posao; i
 • možemo prikupljati podatke koji nam omogućuju provjeru Vašeg identiteta i prava na rad, primjerice presliku identifikacijskog dokumenta.

Podaci koje automatski prikupljamo obično se tiču:

 • pojedinosti o Vašim posjetima našim poslovnicama, nazočnosti na intervjuima, procjenama i događanjima (poput vremena i trajanja);
 • pojedinosti o Vašoj uporabi dodirnih točaka PMI-a (poput ocjenjene prijave/podataka, vremena i trajanja, pretraživanih informacija); i
 • Vaših uređaja (poput IP adrese ili drugog jedinstvenog identifikatora uređaja, podataka o lokaciji, podataka o kolačićima koje smo pohranili na Vašem uređaju).

Podatke koje prikupljamo od trećih strana koje se općenito sastoje od:

 • podataka o prijavi za posao od agencija za regrutiranje (kada se prijavite za posao preko agencije za regrutiranje);
 • referencije i potvrde o radu od Vaših ranijih poslodavaca ili Vaših drugih pružatelja usluga referencija;
 • kada dopušta zakon, podatke o provjeri životopisa koji odgovara radnom mjestu (poput provjere identifikacijskog dokumenta, provjera adrese, potvrda o kvalifikacijama i povijesti zapošljavanja, pretraga u vezi sankcija i popisa politički izloženih osoba te pojedinosti o svim osudama);
 • podatke za prijavu i podatke o profilu sa stranica društvenih medija treće strane (primjerice, ako odlučite pojednostaviti svoj proces prijave na platformi za posao kako biste omogućili izravan pristup nakon što se prijavite na svoj račun društvenih medija treće strane, poput Gmail-a ili Yahoo-a, ili ako želite da učitate podatke na platformu (primjerice, s LinkedIn-a) umjesto ručnog popunjavanja prijave); i
 • podatke iz javno dostupnog profila (poput Vašeg radnog mjesta, vještina, kvalifikacija, iskustva i interesa na stranicama društvenog medija treće strane, pretraga na internetu ili na platformama društvenog medija poput LinkedIn-a).

Podaci koje o Vama prikupljamo mogu obuhvaćati:

 • ime i prezime
 • zaporku
 • adresu s kućnom i poštanskom adresom
 • kontakt detalje uključujući adresu osobne e-pošte i broj kućnog/osobnog mobilnog telefona kada su ovi detalji pruženi u sklopu vaše prijave
 • spol
 • popratno pismo
 • životopis/prijavu za posao, uključujući osobne i profesionalne podatke 
 • kako ste čuli za posao
 • ispunjavanje uvjeta za posao, uključujući putovnicu ili drugi zvanični identifikacijski dokument
 • referencije
 • prijepise kvalifikacija i potvrde
 • povijest o obrazovanju i zapošljavanju
 • podatke o vojnoj službi
 • o poslovima na koje ste se prijavili
 • tekuće, očekivane i ponuđene odredbe i uvjete zapošljavanja (npr. plaća, satnica, praznici, povlastice)
 • zabilješke o intervjuu i rezultatima procjene
 • rezultat prijave za posao i razlog
 • razlog za povlačenje vaše prijave za posao (kada je primjenjivo)
 • socijalno osiguranje i podatke o porezu na osobni dohodak
 • zakon o porezu
 • datum rođenja
 • obiteljski status i situaciju
 • podatke o bankovnom računu (ako smo suglasni nadoknaditi Vam određene troškove za nazočnost na intervjuu ili ako Vam je ponuđen posao i Vi ste ga prihvatili)
 • fotografije i video snimke
 • podatke o korisniku sustava
 • automatiziranu evidenciju Vaše uporabe informacijskih sustava
 • podatke koji su nam dostavljeni kada koristimo informacijske sustave kojima upravljaju podružnice PMI-a
 • podatke o Vašim posjetima našim uredima i događanjima

Također, možemo prikupljati i obrađivati posebne kategorije podataka o Vama poput Vašeg:

 • rasnog ili etničkog podrijetla (npr. za praćenje jednakih mogućnosti)
 • političkih mišljenja (samo ako dobrovoljno podijelite ovu informaciju)
 • vjerskih ili filozofskih uvjerenja (npr. za razuman razmještaj)
 • seksualne orijentacije (npr. za praćenje jednakih mogućnosti ili ako dobrovoljno podijelite ovaj podatak)
 • članstva u sindikatu (samo ako dobrovoljno podijelite ovaj podatak)
 • podatke o Vašem zdravlju, uključujući bilo kakav invaliditet (npr. za razuman smještaj)

Obradit ćemo ove vrste podataka ako ih ako dobrovoljno podijelite s nama, ako imamo zakonsku obvezu obrade podataka i kako bismo, u pogledu procesa regrutiranja, osigurali razuman smještaj.

U koju svrhu koristimo podatke o Vama te na kojoj pravnoj osnovi to činimo?

U ovome odjeljku opisano je u koje svrhe koristimo osobne podatke. Međutim, ovo je globalna obavijest, pa ako zakoni pojedine države zabranjuju ili ograničavaju određene aktivnosti opisane u ovoj obavijesti, nećemo koristiti Vaše podatke u te svrhe u toj državi.

Podložno gore navedenom, podatke o Vama koristimo u sljedeće svrhe:

 • vršenje provjera identiteta, ispunjavanja uvjeta za posao i prava na rad
 • provjeru povijesti zapošljavanja, kvalifikacija, iskustva i referencija
 • kada dopušta zakon, odobravanje kandidata i provjeru životopisa
 • regrutiranje i odabir, uključujući intervjue, procjene i psihometrijsko profiliranje, popis kandidata u užem izboru, ponuda za posao i povlastice (kada je primjenjivo)
 • poslovnu administraciju, uključujući obveze vođenja evidencije
 • kada je primjenjivo, upravljanje naknadom troškova za nazočnost na intervjuu
 • kada je primjenjivo, vođenje i upravljanje prije zapošljavanja, uključujući pripremu ugovornih i vanugovornih dokumenata, te uređenje sustava i pristupa zgradama
 • motrenje procesa regrutiranja
 • za poslovnu analitiku i poboljšanja uključujući za naše procese regrutiranja, događanja, digitalne dodirne točke PMI-a, sustave PMI-a te uređaje i podatke koje mi (ili naše podružnice) pružamo kandidatima za posa

Pravna osnova za naše korištenje podataka o Vama jest jedna od sljedećih (koje ćemo detaljnije objasniti u odjeljku „Saznajte više“):

 • sukladnost sa zakonskim obvezama kojima podliježemo
 • za poduzimanje koraka na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora
 • legitimni poslovni interes koji nije nadjačan Vašim interesima za zaštitu podataka
 • kada se ne primjenjuje nijedna od gore navedenih stavki, ili kada to zakon zahtijeva, Vaš pristanak (koji tražimo prije nego što obradimo podatke)

Svrhe u koje koristimo podatke o Vama, s odgovarajućim metodama prikupljanja i s pravnom osnovom korištenja, su:

SvrhaMetoda prikupljanja i pravna osnova za obradu

Usklađivanje sa zakonskim obvezama

 

 • provjera identiteta i prava na rad 

 

 • procjena demografske slike naše radne snage, kao što je praćenje jednakih prilika

Ove nam podatke općenito izravno pružate.

Koristimo ih jer su nužni kako bi se pridržavali zakonske obveze o zapošljavanju samo osoba s pravom na rad u zemlji u kojoj se posao obavlja i da motrimo demografiju naše radne snage, odnosno, u zemljama u kojima ne postoji takva zakonska obveza, jer imamo legitiman poslovni interes da vodimo svoje poslovanje sukladno zahtjevima dobre prakse koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodama da zaštitimo podatke o Vama.

Provjera prijave za posao i odobrenje kandidata (kada dopušta zakon) 

 

 • provjeru povijesti zapošljavanja, kvalifikacija, iskustva i referencija

 

 • kada dopušta zakon, odobravanje kandidata i provjeru životopisa

Ovo je obično kombinacija podataka koje izravno dostavljate (u sklopu vaše prijave za posao) i tijekom kasnijih faza našeg procesa regrutiranja, podataka koje prikupljamo od trećih strana poput provjera referenci i (kada dopušta zakon) kaznene evidencije.

Koristimo ih jer su nužni da se pridržavamo zakonske obveze zapošljavanja samo osoba koje ispunjavaju uvjete i koje odgovaraju radnom mjestu ili u zemljama u kojima ne postoji takva zakonska obveza, koristimo ih jer imamo legitiman poslovni interes da osiguramo da ste prikladni za radno mjesto i ispunjavate uvjete za nas koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodama da se ograniči uporaba podataka o Vama. 

Regrutiranje i odabir

 

 • regrutiranje kandidata i odabir, uključujući intervjue, snimljene videozapise, procjene, psihometrijsko testiranje

 

 • pregled obrazaca prijava za posao i mrežnih alata za ispitivanje i procjenu  

 

 • kandidati na užem popisu 

 

 • kada je primjenjivo, upravljanje naknadom određenih troškova za nazočnost na intervjuu

 

 • kada je primjenjivo, iznošenje ponude i suglasje o povlasticama

 

 • intervju u grupi, panel i individualni

 

 • obavijesti za Vas o rezultatu prijava za posao i drugim prilikama koje mogu da budu interesantne, oglašavanje o pozicijama i motrenje interesa 

 

 • vođenje evidencije

Ovo je obično kombinacija podataka koje nam Vi izravno pružate (u različitim fazama našeg procesa regrutiranja), te podataka koje prikupljamo od trećih strana poput bilo kojeg regrutera, platforme društvenih medija koje koristite da s nama dijelite podatke o sebi.

Koristimo ih zato što imamo legitiman poslovni interes kod regrutiranja i odabira kandidata za posao kod nas (uključujući obavljanje intervjua i procjena), upravljanje procesom i vođenje evidencije o procesu zapošljavanja, koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodama da se ograniči uporaba podataka o Vama.

Upravljanje radnom snagom prije zapošljavanja 

 

 • aktivnosti zapošljavanja poput pripreme, izdavanja i potpisivanja ugovora o radu

 

 • uspostavljanje elektroničke osobne evidencije i osobnih datoteka

 

 • izrada evidencije o plaćama

 

 • upisivanje povlastica za nove djelatnike 

 

 • prijava početka radnog odnosa pravnim organima

Ovi podaci prikupljaju se tijekom kasnijih faza našeg procesa zapošljavanja i obrade ponude i/ili prihvaćanja posla.

Koristimo ih jer imamo legitiman poslovni interes za pripremu nužnih dokumenata o zapošljavanju i popunjavanju nužnih unutarnjih evidencija koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodama da se ograniči uporaba podataka o Vama.

Motrenje procesa regrutiranja 

 

 • kontrola kvaliteta i provjere kako bi se motrila sukladnost s našim procesom regrutiranja

Ovi podaci prikupljaju se u našem procesu regrutiranja.

Koristimo ih jer imamo legitiman poslovni interes kako bismo provjerili sukladnost s našim procesom regrutiranja koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodama da se ograniči uporaba podataka o Vama.

Podrška gore navedenim svrhama 

 

 • upravljanje Vašim računima

 

 • omogućavanje uporabe dodirnih točaka PMI-a (primjerice, dopuštanje Vama da ostanete prijavljeni u dijelove dodirnih točaka koje su rezervirane samo za ovlaštene korisnike i upravljanjem jezičnim postavkama)

 

 • komunikacija s Vama

 

 • upravljanje Vašim zakazanim terminima kod nas (primjerice, u vezi intervjua ili procjene) 

 

 • poboljšanje Vašeg korisničkog iskustva

 

 • administracija i rješavanje poteškoća

Ovo je obično kombinacija podataka koje nam pružate (primjerice, ime, zaporka (ili ekvivalent)) i podataka koje prikupljamo automatski (primjerice, podaci o Vašem uređaju, kolačićima i sličnim tehnologijama za praćenje).

Koristimo ih na temelju koji odgovara svrsi uporabe podataka za koje pružamo podršku. Primjerice, kada upravljamo Vašim računom kako bismo podržali pretragu posla ili prijavu za posao, koristimo podatke na osnovu toga da imamo legitiman poslovni interes da vodimo svoje poslovanje i zapošljavamo osoblje, koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodama za zaštitu podataka o Vama. 

Poslovna analitika i poboljšanja

 

 • procjena učinkovitosti našeg procesa regrutiranja

 

 • za poslovnu analitiku i poboljšanja (uključujući za naše procese regrutiranja, događanja, digitalne dodirne točke PMI-a i podatke koje mi (ili naše podružnice) pružamo kandidatima za posao)

To je obično kombinacija podataka koje nam pružate i podataka koje prikupljamo automatski te (gdje je dopušteno zakonom) podataka koje preuzimamo od trećih strana. 

Koristimo ih na osnovu toga što imamo legitimni poslovni interes analizirati, procijeniti učinkovitost i poboljšati naše napore u zapošljavanju, procesima, dodirne točke PMI-a i događanja,koji nije nadjačan Vašim interesima, pravima i slobodama za zaštitu podataka o Vama.

 

Ondje gdje korištenje podataka o Vama nije temeljeno na jednoj od gore navedenih pravnih osnova, tražimo Vaš pristanak prije obrađivanja podataka (ovi slučajevi jasni su iz konteksta). Povremeno možemo tražiti Vaš isključivi pristanak za obradu posebnih kategorija podataka o Vama.

U nekim slučajevima podatke o Vama možemo koristiti na način koji nije opisan gore. U tom slučaju, prikazujemo dodatnu obavijest o zaštiti privatnosti koja objašnjava takvo korištenje. Trebali biste pročitati sve dodatne obavijesti vezane za ovu obavijest.

Donosimo li ikakve automatizirane odluke?

Možemo donijeti automatizirane odluke o bilo kojem pitanju utvrđenom u ovoj obavijesti (primjerice, provjeri i koga staviti na uži popis za intervju). Ako tako postupimo, skrenut ćemo na vrijeme Vašu pažnju na ovo, zajedno s informacijama o logici uključenim u takvu odluku, kao i na značaj i predviđene posljedice za Vas za takvu uporabu podataka o Vama.

S kim dijelimo Vaše podatke i u koju svrhu?

Podatke o Vama možemo dijeliti s:

 • podružnicama PMI-a;
 • trećim stranama koje podružnicama PMI -a ili Vama pružaju proizvode ili usluge (poput agencija za regrutiranje, provjeru znanja, pružatelja mrežne procjene i dobavljača koji podržavaju nastojanja PMI-a da poboljša iskustvo kandidata); i
 • drugim trećim stranama, kada je to nužno ili dopušteno zakonom (poput regulatornih organa; vladinih odjeljenja; bivših, potencijalnih ili budućih poslodavaca; i u kontekstu organizacijskog restrukturiranja).

Podatke o Vama dijelimo s drugima samo u skladu s važećim zakonima. Stoga, kada se zakonom predviđa Vaš pristanak, najprije ćemo ga zatražiti.

Dijeljenje podataka s drugim podružnicama PMI-a

 • Podaci o Vama dijele se s društvom Philip Morris Products S.A. (sa sjedištem u Neuchâtelu u Švicarskoj), što je središnja lokacija upravljanja obradom osobnih podataka za podružnice PMI-a. Podaci o Vama također se mogu podijeliti s društvom Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (sa sjedištem u Lausanneu u Švicarskoj) kao pružateljem tehnologije za podružnice PMI-a. Philip Morris Products S.A. i (u mjeri u kojoj ima pristup) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl obrađuju podatke o Vama u sve svrhe navedene u ovoj obavijesti.
 • Podaci o Vama dijelit će se s drugim podružnicama PMI-a u sve svrhe opisane u ovoj obavijesti (primjerice, kako bi se utvrdilo ispunjavate li zahtjeve za poslove dostupne u bilo kojoj od podružnica PMI-a). Kada učitate podatke na platformu za traženje posla, oni će biti dostupni svakoj podružnici PMI-a, svaka podružnica PMI-a može ih obraditi za svoje potrebe zapošljavanja. Ovo se odnosi i na slučaj kada odgovarate na oglas za posao u kojem se spominje određena podružnica PMI-a. Shodno tome, podaci o Vama mogu se prenositi globalno (ako se vaši podaci prikupljaju unutar Europskog gospodarskog područja, to znači da se vaši podaci mogu prenijeti izvan tog područja).

Detaljne podatke o podružnicama PMI-a i državama u kojima su registrirane dostupne su ovdje.

Dodatne točke za pojedine države

Ovisno u kojoj se državi nalazite, želimo Vam obratiti pažnju na pojedine dodatne točke.

Ako se nalazite u Japanu, saznajte više...

Ako se nalazite u Japanu, napominjemo da podatke o Vama, u svrhe opisane u ovoj obavijesti, dijelimo s ostalim podružnicama PMI-a na temelju „zajedničke uporabe“ u skladu s japanskim zakonima o zaštiti podataka. U tom slučaju, Philip Morris Japan Limited (PMJ) nastavlja odgovorno upravljati Vašim osobnim podacima i zahtijevamo od onih s kojima dijelimo podatke da postupaju jednako. Nadalje, ako se nalazite izvan Japana, poduzimamo razumne mjere u skladu s relevantnim zakonima i propisima.

Dijeljenje podataka s trećim stranama

 • U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, podatke o Vama možemo podijeliti s trećim stranama koje podružnicama PMI-a ili Vama pružaju proizvode ili usluge (poput agencija za regrutiranje, pružatelja usluga provjere životopisa, pružatelja usluga mrežne provjere, pružatelja usluga informiranja i pružatelja usluga provjere identiteta).
 • U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, podatke o Vama možemo podijeliti s trećim stranama, ondje gdje to zakon zahtijeva ili dozvoljava, primjerice: s regulatornim tijelima; vladinim agencijama; kao odgovor na zahtjev organa provedbe zakona ili drugih državnih službenika; kad smatramo da je priopćenje potrebno ili prikladno za sprječavanje fizičke povrede ili financijskog gubitka ili vezano za istragu sa sumnjom na nezakonite radnje; i u kontekstu organizacijskog restrukturiranja.
 • Ako organiziramo putovanja vezana uz posao ili smještaj za Vas (primjerice, ako trebate putovati radi nazočnosti na intervjuu), podaci o Vama mogu se dijeliti s trećim stranama koje organiziraju putovanja i smještaj, pružaju usluge prijevoza ili putovanja, kao što su putničke agencije/agenti, pružatelji usluga online rezervacije, agenti za izdavanje karata, zrakoplovna društva, društva za iznajmljivanje automobila, pružatelji željezničkih usluga i hoteli. Ove treće strane koristit će podatke o Vama u svoje svrhe (primjerice, za ispunjavanje svojih obveza pružanja prijevoza ili smještaja) i trebali biste provjeriti njihove obavijesti o zaštiti privatnosti kako biste saznali više o njihovoj uporabi podataka o Vama. Imajte na umu da možete imati prava koja se mogu ostvariti protiv takvih trećih strana u pogledu njihove obrade informacija o Vama.

Gdje se ovi podaci o Vama mogu poslati?

Kao i sve međunarodne organizacije, podatke prenosimo svojim podružnicama i pružateljima usluga na globalnoj razini.  Vaši se podaci stoga mogu prenositi u druge države kao dio našeg standardnog poslovanja.  Kad god prenosimo Vaše podatke u inozemstvo, ograničit ćemo pristup Vašim podacima samo onima koji ih trebaju, obradit ćemo Vaše podatke u skladu s našim internim standardima zaštite podataka, zaštititi ih na odgovarajući način i samo prenositi podatke u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.  Pri prijenosu podataka od primatelja ćemo zahtijevati da Vaše podatke čuva povjerljivima, da ih izbriše kada više nisu potrebni i da postupa sukladno ovoj obavijesti o zaštiti privatnosti.  U skladu s tim, podaci o Vama mogu se prenositi izvan Vaše jurisdikcije.  Primjerice, ako živite u Europskom gospodarskom prostoru („EGP”), EU, Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji ili Japanu, Vaši podaci mogu se obrađivati u drugoj državi.

Prilikom korištenja podataka opisanih u ovoj obavijesti, podaci o Vama mogu se prenijeti i unutar i izvan države ili teritorija gdje su prikupljeni, uključujući u državu ili teritorij koji možda nema ekvivalentne norme zaštite podataka.

Na primjer, mi i druge podružnice PMI-a unutar EU-a i EGP-a možemo prenijeti osobne podatke podružnicama PMI-a, ili njihovim pružateljima usluga, izvan EU-a i EGP-a. U svim takvim slučajevima, prijenos:

Za prijenos podataka iz Ujedinjenog Kraljevstva, u skladu s britanskim GDPR-om i smjernicama Ureda Povjerenika za informiranje. 

U svim slučajevima, prikladne sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka će se primijeniti u tim državama ili teritorijima u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

Naši pružatelji usluga nalaze se u mnogim zemljama diljem svijeta, uključujući posebice EGP, Švicarsku, SAD, Kanadu, Indiju, Filipine, Indoneziju i Australiju.

Kako štitimo Vaše podatke?

Primjenjujemo prikladne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka kojima sprječavamo neovlašteno priopćenje, korištenje, izmjenu ili uništenje. Gdje je prikladno, koristimo šifriranje i druge tehnologije koje mogu pomoći u osiguranju podataka koje pružate. Također zahtijevamo da se naši pružatelji usluga pridržavaju ekvivalentnih zahtjeva o privatnosti i zaštiti podatka.

Koliko dugo se Vaši podaci čuvaju?

Podatke o Vama zadržavamo koliko je nužno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni u skladu s našim internim standardima zadržavanja podataka. Nakon toga podatke ćemo obrisati. Razdoblje će ovisiti o svrsi u koju su podaci prikupljeni. Imajte na umu da u određenim okolnostima imate pravo zatražiti brisanje Vaših podataka. Ponekad također podliježemo zakonskim obvezama, zakonski smo obvezni zadržati podatke, primjerice u svrhu oporezivanja i računovodstva, zadržati podatke na određeno minimalno vremensko razdoblje ili ih izbrisati nakon određenog maksimalnog vremenskog razdoblja.Obično, podatke čuvamo na temelju kriterija opisanih u tablici niže. Kada su ta razdoblja u sukobu sa zakonskim obvezama, primjerice u svrhu oporezivanja i računovodstva, da bismo zadržali podatke na određeno minimalno razdoblje ili ih izbrisali nakon određenog maksimalnog razdoblja, primjenjujemo ta zadana razdoblja.

TipObjašnjenje/tipični kriteriji za zadržavanje

 • podaci o procesu regrutiranja

Ako se prijavite za posao kod nas, vodit ćemo evidenciju o Vašoj prijavi za posao i čuvati je dok je relevantna za naš odnos, primjerice tijekom procesa zapošljavanja kako bismo Vas obavijestili o drugim prilikama koje bi mogle biti od interesa i, ako je prijava za posao uspješna, tijekom Vašeg radnog odnosa s nama. 

Obično se podaci o Vama čuvaju do 12 mjeseci nakon datuma kada ste se posljednji put prijavili na platformu za zapošljavanje. Kao minimum, vodimo evidenciju o procesu zapošljavanja za zakonsko razdoblje u kojem se može podnijeti zahtjev koji proizlazi iz procesa zapošljavanja. Podatke o Vama možemo čuvati duže ako se prijavite za određene vrste poslova i to je dopušteno ili obvezno u zemlji u kojoj se taj posao obavlja.

Ostale evidencije relevantne za proces zapošljavanja (primjerice, rezultati procjene i provjere prošlosti) čuvaju se kratko vrijeme dok se ne napravi trajnija evidencija (primjerice, evidencija o rezultatu procjene ili provjeri životopisa).


 • evidencija posjetitelja
Ako posjećujete naše zgrade, evidencija posjetitelja obično se zadržava za period od samo nekoliko mjeseci. 

 • CCTV
Ako posjećujete naše zgrade, CCTV evidencija obično se zadržava na razdoblje od samo nekoliko dana.

 • zapisi sustavne revizije i sprečavanje prijevara
Zapisi sustavne revizije čuvaju se obično do 6 mjeseci za oporavak sustava i do 10 godina za sprečavanje prijevara. 

 • poslovne analitike
Podaci za poslovne analitike obično se prikupljaju automatski prilikom korištenja dodirnih točaka PMI-a te su ubrzo nakon toga anonimizirani/agregirani.

Koja prava i mogućnosti imate?

Možete imati neka ili sva od ovih prava vezano za podatke o Vama koje posjedujemo:

 • zahtijevati da Vam damo pristup njima;
 • zahtijevati da ih ispravimo, ažuriramo ili izbrišemo;
 • zahtijevati da ograničimo naše korištenje tih podataka, u određenim okolnostima;
 • protiviti se tome da ih koristimo, u određenim okolnostima;
 • povući svoj pristanak za naše korištenje;
 • prenosivost podataka, u određenim okolnostima; i
 • podnijeti prijavu kod nadzornog tijela u Vašoj državi (ako postoji).

Nudimo Vam jednostavne načine kako da iskoristite ova prava, poput poveznica za „otkazivanje pretplate” ili slanjem e-pošte na people.culture@pmi.com ili pomoću kontakata u odjeljku „Koga kontaktirati s pitanjima?“ na kraju ove obavijesti.

 

Prava koja imate ovise o zakonima Vaše države. Ako ste u Ujedinjenom Kraljevstvu, Europskoj uniji ili EGP-u, imate prava navedena u tablici niže. Ako ste negdje drugdje, možete nas kontaktirati (vidjeti odjeljak „Koga kontaktirati s pitanjima?“ na kraju ove obavijesti) kako biste saznali više.

Pravo vezano za podatke o Vama koje držimoDodatni detalji (napomena: na sva ova prava primjenjuju se neka pravna ograničenja)

 • zahtjev da Vam damo pristup podacima

Ovo se odnosi na potvrdu: 

 • jesmo li ili nismo obradili podatke o Vama;
 • naše ime i kontakt podaci;
 • svrhe obrade;
 • kategorije prikupljenih podataka; 
 • (ukoliko nam je poznato) izvora podataka, ukoliko ih nismo prikupili od Vas;
 • (u mjeri u kojoj to radimo, na što bismo skrenuli Vašu pozornost) postojanja automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, koje stvara pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno utječu na Vas i podatke o logici koja je uključena kao i značaj i predviđene posljedice po Vas takve uporabe informacija o Vama; i
 • kriterije za određivanje razdoblja tijekom kojeg ćemo pohraniti podatke. 

 

Na Vaš zahtjev, pružit ćemo Vam primjerak Vaših osobnih podataka koje koristimo (pod uvjetom da ne utječu na prava i slobode drugih).

 • zahtjev za ispravak ili ažuriranje podataka
Ovo se primjenjuje ako su podaci koje imamo neispravni ili nepotpuni.

 • zahtjev za brisanje, a u nekim slučajevima i proširenje tog prava, pravo na zaborav 
Ovo se primjenjuje ako:
 • podaci koje posjedujemo više nisu bitni za svrhu za koju ih koristimo;
 • koristimo podatke na temelju Vašeg pristanka, a Vi povučete svoj pristanak (u ovom slučaju Vas nećemo više kontaktirati, osim ukoliko od nas zatražite brisanje svih Vaših podataka, u kojem slučaju ćemo poštivati Vaše želje);
 • koristimo podatke na temelju legitimnog interesa i saznamo da, nakon Vaše primjedbe, nemamo interes koji bi ovlastio daljnje korištenje tih podataka; 
 • su podaci nezakonito pribavljeni ili iskorišteni ili
 • u svrhu pridržavanja zakonske obveze. 
 • zahtjev da ograničimo našu obradu podataka

Ovo se pravo primjenjuje, i to samo privremeno dok ne provjerimo Vaš slučaj, ako: 

 • izražavate sumnju u ispravnost podataka koje koristimo; ili
 • ako ste imali primjedbu na naše korištenje podataka na temelju legitimnog interesa

 

(ako iskoristite svoje pravo u ovim slučajevima, obavijestit ćemo Vas prije ponovnog korištenja podataka).

 

Ovo se također primjenjuje ako: 

 • je naše korištenje nezakonito, a protivite se brisanju podataka; ili
 • nam podaci više ne trebaju, ali Vi ih zahtijevate za pokretanje pravnog postupka.

 • protivljenje našoj obradi podataka
Ako koristimo podatke o Vama na temelju legitimnog interesa, možete se protiviti našem korištenju tih podataka u te svrhe, dati nam objašnjenje svoje situacije, a mi ćemo Vašu primjedbu uzeti u obzir. 

 • povući Vaš pristanak na naše korištenje Vaših podataka
Ovo pravo je primjenjivo u slučaju kada koristimo Vaše podatke na temelju Vašeg pristanka. Ovakvi slučajevi će biti očiti iz konteksta.

 • da osporimo određene automatizirane odluke

Ako, kao dio našeg procesa zapošljavanja, donesemo odluku temeljenu isključivo na automatiziranoj obradi, a ta odluka proizvodi pravne učinke u vezi s Vama ili na sličan način značajno utječe na Vas (primjerice, niste pozvani na razgovor na osnovu odluke), imate pravo da osporite odluku, zatražite od nas da čovjek pregleda tu odluku i izrazite svoj stav. 

 

Ovo pravo ne primjenjuje se ako:

(i) ste unaprijed pristali na odluku;

(ii) je takva uporaba podataka o Vama nužna za sklapanje; ili izvršenje ugovora između Vas i nas; ili

(iii) odobrena je zakonom. 

 

Kako je gore navedeno, ako tako postupimo, skrenut ćemo vašu pažnju na ovo na vrijeme, zajedno s podacima o logici  za takvu odluku, kao i na značaj i predviđene posljedice za Vas za takvu uporabu informacija o Vama.

 • prenosivost podataka

Ako:

(i) ste nam pružili podatke; i 

(ii) koristimo te podatke automatski i na temelju bilo Vašeg pristanka, bilo na temelju ispunjavanja naših ugovornih obveza prema Vama,

 

imate pravo od nas primiti podatke natrag u uobičajenom formatu, kao i pravo zatražiti nas da prenesemo podatke nekom drugom, ako je to za nas tehnički izvedivo.

 • podnošenje prijave kod nadzornog tijela u Vašoj državi

Ako imate pritužbu, rado ćemo Vam ponuditi priliku da je izravno za Vas riješimo.  Prije kontaktiranja nadzornog tijela razmotrite da nam se obratite putem kontaktnih podataka na poveznici s početka ove obavijesti.  

 

Ako želite kontaktirati nadzorno tijelo, kontaktni podaci su sljedeći:

 • Za Europsku uniju ili Europski gospodarski prostor možete se obratiti lokalnim nadležnim tijelima kako je navedeno na europskim stranicama putem ove poveznice. Ako niste sigurni koje je nadzorno tijelo Vaše nadležnosti, kontaktirajte nas putem podataka na poveznici na vrhu ove stranice.
 • Za Ujedinjeno Kraljevstvo možete kontaktirati Ured povjerenika za informiranje putem ove poveznice.
 • Za ostale države posjetite mrežne stranice javnog tijela Vaše države. 

 

Ako niste sigurni koje je nadzorno tijelo Vaše nadležnosti, kontaktirajte nas putem podataka na poveznici na vrhu ove stranice.

Dodatne točke za pojedine države

POvisno u kojoj se državi nalazite, možete imati određena posebna prava.

Ako se nalazite u Francuskoj, imate pravo dati nam upute u vezi s Vašim podacima koje držimo za slučaj Vaše smrti (posebno, treba li ih pohraniti ili izbrisati te imaju li drugi pravo na pristup tim podacima). Možete:

 • dati opće upute digitalnom pružatelju usluga registriranom kod nadležnog tijela za zaštitu podataka u Francuskoj (pod nazivom „CNIL“) (ove upute odnose se na korištenje svih Vaših podataka); ili
 • dati nama konkretne upute koje se odnose samo na naše korištenje Vaših osobnih podataka.

Svojim uputama možete zahtijevati od nas prijenos Vaših podataka trećoj osobi (ali u slučaju da naši podaci sadrže podatke o drugima, obveza da poštujemo njihova prava na privatnost može značiti i da ne možemo slijediti Vaše upute u potpunosti). Možete odrediti treću osobu koja će biti odgovorna osigurati poštivanje Vaših uputa. Ako na taj način ne imenujete treću osobu, Vaši nasljednici će (osim ako ne odredite drugačije u Vašim uputama) biti ovlašteni ostvarivati Vaša prava nad Vašim podacima nakon Vaše smrti:

 • kako bi upravljali Vašom imovinom (u kojem slučaju će Vaši nasljednici moći pristupiti Vašim podacima kako bi utvrdili i pribavili podatke koje bi mogle biti korisne za upravljanje Vašom imovinom, uključujući sve digitalne proizvode ili podatke koji se mogu smatrati obiteljskom uspomenama koje su prenosive na Vaše nasljednike); i
 • kako bi osobe koje koriste Vaše podatke uzele u obzir Vašu smrt (kao što je zatvaranje računa i ograničavanje upotrebe ili ažuriranja Vaših podataka).

Ovlašteni ste u bilo kojem trenutku izmijeniti ili opozvati Vaše upute. Za daljnje podatke o obradi Vaših podataka u slučaju Vaše smrti pogledajte članke 84 do 86 Zakona 78-17 od 6. siječnja 1978 s izmjenama i dopunama. Nakon Vaše smrti, automatski ćete prestati koristiti svoj račun i mi ćemo izbrisati Vaše podatke u skladu s našim pravilima o zadržavanju (za pojedinosti pogledajte odjeljak „Koliko dugo se Vaši podaci čuvaju?“).

 

Ako se nalazite u Australiji, saznajte više...

Ako se nalazite u Australiji, na Vas se odnose sljedeće dodatne podatke:

 • ako nam ne pružite Vaše osobne podatke, možda nećemo moći (kako je primjenjivo) pružiti Vam podatke ili usluge koje tražite ili razmotriti vašu prijavu za zapošljavanje ili ugovornu ulogu; i
 • naša Pravila o zaštiti privatnosti (dostupna na https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) objašnjavaju: (i) kako možete pristupiti osobnim podacima koje čuvamo o Vama te ih ispraviti; (ii) kako možete podnijeti pritužbu u vezi s našim upravljanjem Vašim osobnim podacima; i (iii) kako ćemo rješavati pritužbu.

Koga kontaktirati s pitanjima?

Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite ostvariti bilo koja od svojih prava, možete:

 • kontaktirate nas na People.Culture@pmi.com; ili 
 • kontaktirati službenika za zaštitu podataka relevantne podružnice PMI-a (ako postoji), čije kontakt podatke možete pronaći ovdje.

Kontaktne podatke također ćete primiti u svim porukama koje Vam šalje podružnica PMI-a.

Ako Vaša država ima instituciju za zaštitu podataka, imate pravo kontaktirati ih sa svim pitanjima ili problemima. Ako relevantna podružnica PMI-a ne može razriješiti Vaša pitanja ili probleme, također možete imati pravo zatražiti pravni lijek na državnom sudu.

Izmjene obavijesti

Ova obavijest (i bilo koja dopunska obavijest o zaštiti privatnosti potrošača) može biti ažurirana s vremena na vrijeme. Kada je tako propisano zakonom, obavijestiti ćemo Vas o izmjenama u obavijesti. Nadalje, kada je tako propisano zakonom, zatražit ćemo Vaš pristanak na izmjene.

Zadnja izmjena 30. prosinca 2022. Ranije inačice ove obavijesti možete pronaći ovdje.