ვინ ვართ ჩვენ?

ჩვენ ვართ „ფილიპ მორის ინტერნეიშენალ“-ის წევრი. ჩვენი პირადი მონაცემები (სახელი, მისამართი და ა.შ.) გადმოგეცემათ განცალკევებით, მას შემდეგ რაც მოხდება თქვენს შესახებ ინფორმაციის შეგროვება (ან აღნიშნულის დადასტურება) მაგალითად, აპლიკაციაში, ვებ-გვერდზე ან ელექტრონული ფოსტით მოცემული შეტყობინებით, რომელიც შეიცავს ელექტრონულ ბმულს ამ შეტყობინებამდე.

 • „პი.ემ.აი“: „ფილიპ მორის ინტერნეიშენალ“, საერთაშორისო წამყვანი თამბაქოს ჯგუფი. ის შედგება მრავალი კომპანიისა და „აფილირებული პირისაგან“.
 • „პი.ემ.აი-სთან აფილირებული პირები“: „ფილიპ მორის ინტერნეიშანლ“ კომპანიათა ჯგუფში შემავალი ყოველი წევრი წარმოადგენს „პი.ემ.აი-სთან აფილირებულ პირს“. „ჩვენ“ (ასევე „ჩვენ“ და „ჩვენი“) გულისხმობს ყოველ „ფი.ემ.აი-სთან აფილირებულ პირს“: იმ დროს როდესაც თქვენ ქმნით კანდიდატის პროფილს ან წარმოადგენთ განაცხადს სამსახურში მიღების თაობაზე, თქვენ გადაცემთ ინფორმაციას თქვენს შესახებ ყოველ „პი.ემ.აი-სთან აფილირებულ პირს“ და ყოველი „პი.ემ.აი-სთან აფილირებული პირი“, უფლებამოსილია დაამუშავოს ინფორმაცია თქვენს შესახებ სამსახურში აყვანასთან დაკავშირებით. აღნიშნული მიემართება ისეთ შემთხვევებსაც, როდესაც თქვენს მიერ მიმართული სამსახური გულისხმობს რომელიმე კონკრეტულ „პი.ემ.-აისთან აფილირებულ პირს“ ან ქვეყანას/ტერიტორიას.

როგორ ვაგროვებთ ინფორმაციას თქვენს შესახებ?

ჩვენს შესაძლოა მრავალი გზით შევაგროვოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ.

 • შესაძლოა თქვენ პირდაპირ მოგვაწოდოთ ეს ინფორმაცია (მაგალითად, როდესაც თქვენ ქმნით ანგარიშს, კანდიდატის პროფილს, შემოგაქვთ განცხადება სამსახურში მიღების თაობაზე, ესწრებით გასაუბრებას, ასრულებთ ტესტს/დავალებას გვიგზავნით ელექტრონულ ფოსტას ან ახორციელებთ სატელეფონო ზარს ჩვენთან).
 • შესაძლოა ჩვენს ავტომატურად შევაგროვოთ ინფორმაცია (მაგალითად, როდესაც თქვენ იყენებთ „პი.ემ.აი-ს“ აპლიკაციას ან ვებ-გვერდს).
 • შესაძლოა ჩვენ მოვიპოვოთ ინფორმაცია მესამე პირებისგან (მაგალითად, დასაქმების სააგენტოებისაგან, რეკომენდაციის გამცემი პირებისაგან, (სადაც აღნიშნული დაშვებულია კანონით) ისტორიის გადამოწმების უზრუნველმყოფი პირებისაგან და საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროებიდან, მაგალითად როგორიც არის კომპანიის ვებ-გვერდი, ინტერნეტ საძიებო სისტემები ან სოციალური მედიის პლატფორმები, მაგალითად როგორიც არის „LinkedIn”).

აღნიშნულ შეტყობინებაში ჩვენ ვგულისხმობთ ყველა იმ მეთოდს, რომლითაც თქვენ შეხებაში ხართ „პი.ემ.აი-სთან შეხების წერტილებთან“. „პი.ემ.აი-სთან შეხების წერტილები“ გულისხმობს როგორც ფიზიკურ (მაგალითად, ოფისები, საცალო გაყიდვის ობიექტები, ღონისძიებები) ასევე ციფრულ (მაგალითად, აპლიკაციები და ვებ-გვერდები) შემხებლობას.

ჩვენ შესაძლოა შევაგროვოთ ის ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ პირდაპირ მოგვაწვდით. კონკრეტულად აღნიშნული მოხდება მაშინ, როდესაც:

 • თქვენ რეგისტრირდებით, ჩვენი მონაცემთა ბაზის წევრად (მაგალითად, აღნიშნული შეიძლება იყოს პირადად, აპლიკაციის გამოყენებით ან ონლაინ, როდესაც თქვენ ქმნით ანგარიშსა და კანდიდატის პროფილს);
 • წარმოადგენთ აპლიკაციას სამსახურში მიღების თაობაზე და სხვა თანდართულ დოკუმენტაციას;
 • მონაწილეობას მიიღებთ გასაუბრებაში;
 • შეასრულებთ ტესტს/დავალებას;
 • როდესაც თქვენ წარმოადგენთ თანხმობას სამსახურში აყვანასთან დაკავშირებით, ისტორიის გადამოწმებისა და სამსახურთან შესაბამისობის შესახებ ინფომრაციას (სადაც ეს დასაშვებია);
 • გადმოწერთ ან გამოიყენებთ „ციფრული შეხების წერტილებს“ (მაგალითად აპლიკაცია ან ვებ-გვერდი);
 • დაგვეკონტაქტებით „პი.ემ.აი-სთან შეხების წერტილების“ გამოყენებით ან ელექტრონული ფოსტის, სოციალური მედიის ან ტელეფონის საშუალებით;
 • დარეგისტრირდებით, რათა მიიღოთ პრეს რელიზები, ელექტრონული ფოსტის შეტყობინებები ან სამსახურთან დაკავშირებული სიახლეები;
 • მონაწილეობას მიიღებთ გამოკითხვებშიან (სადაც ეს დასაშვებია კანონით) შეჯიბრებებში ან წამახალისებელ ღონისძიებებში; ან
 • ესწრებით „პი.ემ.აი-სთან აფილირებული პირის“ მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას.

ჩვენ შესაძლოა ავტომატურად შევაგროვოთ ინფორმაცია თქვენს შესახე. კონკრეტულად, აღნიშნული მოხდება როდესაც თქვენ:

 • ეწვევით ჩვენს ოფისებს (ვიდეო ჩაწერისა (CCTV) და შენობაში შესვლის შესახებ ჩანაწერების გამოყენებით);
 • შეასრულებთ ონლაინ უნარებისა და შესაბამისობის ტესტს;
 • დაესწრებით „პი.ემ.აი-სთან აფილირებული პირის“ მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას (მაგალითად, ღონისძიებაზე არსებული სენსორების მეშვეობით, რომლებიც უკავშირდება თქვენს მობილურ მოწყობილობებს);
 • გამოიყენებთ „პი.ემ.აი“-ს სისტემებს ან „პი.ემ.აი“-ს მიერ გამოშვებულ მოწყობილობებს, მაგალითად ისეთს, როგორიც არის ლეპტოპი;
 • კომუნიკაციას დაამყარებთ ჩვენთან (მაგალითად „პი.ემ.აი-სთან შეხების წერტილების“, ელექტრონული ფოსტის ამ სოციალური მედიის პლატფორმების მეშვეობით);
 • „შეხების წერტილების“ გამოყენებით (აპლიკაციაში ან ვებ-გვერდზე არსებული მონიტორინგის მექანიზმების გამოყენებით); ან
 • გააკეთებთ საჯარო განცხადებებს იმ სოციალურ მედიაზე, რომელსაც ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ (მაგალითად იმისათვის, რათა გავიგოთ თქვენი საჯარო შეხედულებები).

ჩვენ ასევე შესაძლოა შევაგროვოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ „ციფრული შეხების წერტილებში“ „ქუქის“ და სხვა მსგავსი მონიტორინგის განმახორციელებელი ტექნოლოგიების გამოყენებით. „ქუქისი“ ან მონიტორინგის განმახორციელებელი ტექნოლოგია დამოკიდებული იქნება შესაბამის „პი.ემ.აი-სთან შეხების წერტილზე“. იმისათვის რათა მიიღოთ ინფორმაცია „ქუქისა“ (მათ შორის Google ანალიტიკის „ქუქის“) და „შეხების წერტილებში“ გამოყენებული სხვა მსგავსი მონიტორინგის ტექნოლოგიების შესახებ, მათ შორის ინფორმაცია იმის შესახებ როგორ შეგიძლიათ დაეთანხმოთ ან არ დაეთანხმოთ „ქუქის“, გთხოვთ იხილოთ შეტყობინება „ქუქის“ შესახებ, რომელიც მოცემული იქნება „შეხების წერტილში“.

სადაც ეს დასაშვებია კანონით, ჩვენ შესაძლოა მოვიპოვოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ მესამე პირებისგან. აღნიშნული შეიძლება მოიცავდეს:

 • ინფორმაციას დასაქმების სააგენტოებისგან;
 • ინფორმაციას, რომელიც გაზიარებულია „პი.ემ.აი-სთან აფილირებულ პირებს“ შორის;
 • ინფორმაციას, მესამე პირი სოციალური მედიის ვებ-გვერდებიდან (მაგალითად, თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ გაამარტივოთ სამსახურის პლატფორმის სისტემაში შესვლის პროცესი და ნება დაგვრთოდ გვქონდეს პირდაპირი წვდომა თქვენს მიერ უკვე დარეგისტრირებულ, მესამე პირ, სოციალურ მედია ანგარიშებთან, მაგალითად როგორიც არის „Gmail“ და „Yahoo!“ ან მაგალითად, როდესაც თქვენ გსურთ აპლიკაციის პირადად შევსების ნაცვლად ატვირთოთ ინფორმაცია პლატფორმაზე (მაგალითად „LinkedIn“-დან); და
 • მესამე პირ სოციალურ მედია პლატფორმებზე (მაგალითად როგორიც არის „LinkedIn“) საჯაროდ ხელმისაწვდომ ინფომრაციას (მაგალითად, გამოცდილების, უნარებისა და ინტერესების შესახებ).

ჩვენ ასევე შესაძლოა შევაგროვოთ ინფორმაცია სხვა კონტექსტიდან გამომდინარეც, რაც აღნიშნულ დროს თქვენთვის თვალსაჩინო გახდება.

რომელ ინფორმაციას ვაგროვებთ თქვენს შესახებ?

ჩვენ შესაძლოა შევაგროვოთ სხვადასხვა სახის ინფორმაცია თქვენს შესახებ:

 • ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია იმისათვის რათა ვმართოთ და ადმინისტრირება გავუწიოთ ჩვენი ურთიერთობა თქვენთან და ვაწარმოოთ ჩვენი საქმიანობა, რაც მოიცავს ჩვენს სამართლებრივ და მარეგულირებელი ორგანოს მოთხოვნებთან შესაბამისობას (მათ შორის თქვენი პიროვნების იდენტიფიცირებას, თქვენი მუშაობის უფლებას, აპლიკაციის დეტალებსა და სადაც ეს დასაშვებია კანონით ისტორიის გადამოწმების გამოყენებით თქვენს შესაბამისობას არჩეულ სამუშაოსთან);
 • ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გვაწვდით კანდიდატის პროფილის, სამუშაოზე მიღების განაცხადის, ფორმების, გამოკითხვების და მეშვეობით;
 • აუცილებელი ინფორმაცია იმისათვის რათა მოხდეს არჩეულ სამუშაო პოზიციასთან თქვენი შესაბამისობის დადგენა, საბოლოო სიის შედგენა და კანდიდატების არჩევა;
 • ინფორმაცია თქვენს მიერ ჩვენი ოფისების ვიზიტებისა და ღონისძიებებზე დასწრების შესახებ;
 • სადაც ეს რელევანტურია, აუცილებელი ინფორმაცია იმისათვის რათა მოხდეს სამსახურის შემოთავაზება და სამსახურში აყვანა (რაც მოიცავს შეთავაზების გამოცემას, შრომითი ხელშეკრულების შედგენას, დამატებითი სარგებელის შესახებ ინფორმაციას და სისტემებთან წვდომის უზრუნველყოფას);
 • ინფორმაცია, რომელიც შეგროვებულ იქნა ჩვენი სამსახურში აყვანის პროცესის მონიტორინგის ფარგლებში;
 • ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გვაწვდით სატელეფონო ზარების განხორციელებისას და ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მიმოწერისას;
 • ინფორმაცია თქვენი პრეფერენციების, ინტერესებისა და კარიერული მისწრაფებების შესახებ;
 • ინფორმაცია, რომელიც შეგროვებულია ჩვენი ბიზნეს ანალიზისა და გაუმჯობესებების ფარგლებში.

ინფორმაცია, რომელსაც პირდაპირ ვაგროვებთ თქვენგან თვალსაჩინო იქნება თქვენთვის კონტექსტიდან გამომდინარე, მაგალითად:

 • აპლიკაციის წარდგენისა და სამსახურში აყვანის პროცესის დროს, როდესაც თქვენ გვაწვდით საკუთარ სახელს, საკონტაქტო მონაცემებს, ინფორმაციას თქვენს უნარებზე, კვალიფიკაციასა და გამოცდილებაზე;
 • ნებისმიერი გასაუბრებისა და ტესტირების დროს, როდესაც თქვენ წარმოადგენთ პასუხებს დასმულ შეკითხვებზე;
 • თქვენ შესაძლოა მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენი კარიერული მისწრაფებებისა და ინტერესების შესახებ, რათა ჩვენ შევძლოთ გამოგიგზავნოთ ინფორმაცია რელევანტურ კარიერულ შესაძლებლობებზე; და
 • ჩვენ შესაძლოა შევაგროვოთ ინფომრაცია, რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემს მოვახდინოთ თქვენი იდენტიფიცირება და დავადგინოთ თქვენი მუშაობის უფლება, მაგალითად, თქვენი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან სახის ფოტოსურათი;

ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ ავტომატურად, ძირითადად მოიცავს:

 • ინფორმაციას თქვენს მიერ ჩვენი ოფისების ვიზიტების, გასაუბრებებზე დასწრების, დავალებების შესრულებისა და ღონისძიებების (მაგალითად დრო და ხანგძლივობა) შესახებ;
 • ინფორმაციას, თქვენ მიერ „პი.ემ.აი-სთან შეხების წერტილების“ გამოყენების შესახებ (მაგალითად, ისეთები როგორიც არის აპლიკაცია/დათვალიერებული ინფორმაცია, დრო და ხანგძლივობა, მოძებნილი ინფომრაცია); და
 • ინფორმაციას თქვენს მოწყობილობებზე (ისეთი როგორიც არის IP მისმართი ან სხვაგვარი მოწყობილობის უნიკალური მაიდენტიფიცირებელი, მონაცემები მდებარეობის შესახებ, მონაცემები თქვენი „ქუქის“ შესახებ, რომელიც შესაძლოა ჩვენ მიერ შენახული იყოს თქვენს მოწყობილობაში).

ინფორმაცია, რომელსაც ვაგროვებთ მესამე პირებისგან ძირითადად მოიცავს:

 • ინფორმაციას დასაქმების სააგენტოებიდან სამსახურში აყვანასთან დაკავშირებულ აპლიკაციაზე (როდესაც თქვენ შემოგაქვთ განაცხადი სამუშაო პოზიციაზე დასაქმების სააგენტოს მეშვეობით);
 • ინფორმაციას რეკომენდაციებზე და სამუშაო სერტიფიკატებზე წინა დამსაქმებლისგან ან რეკომენდაციის გამცემი პირისაგან;
 • სადაც ეს დაშვებულია კანონით, ისტორიის გადამოწმების შესახებ ინფორმაციას, რომელიც რელევანტურია შესაბამისი სამუშაო პოზიციისთვის (მაგალითად ისეთი როგორიც არის პიროვნების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნამდვილობის დადგენა, მისამართის ნამდვილობის დადგენა, კვალიფიკაციისა და სამუშაო ისტორიის დადასტურება, სანქციებისა და პოლიტიკურად აქტიურ პირთა სიაში გადამოწმება და ინფორმაცია ნებისმიერი ნასამართლობის შესახებ);
 • მესამე პირ სოციალური მედიის სისტემაში შესასვლელად საჭირო ინფორმაციას და პროფილის ინფორმაციას (მაგალითად, თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ გაამარტივოთ სამსახურის პლატფორმის სისტემაში შესვლის პროცესი და ნება დაგვრთოდ გვქონდეს პირდაპირი წვდომა თქვენს მიერ უკვე დარეგისტრირებულ, მესამე პირ, სოციალურ მედია ანგარიშებთან, მაგალითად როგორიც არის „Gmail“ და „Yahoo!“ ან მაგალითად, როდესაც თქვენ გსურთ აპლიკაციის პირადად შევსების ნაცვლად ატვირთოთ ინფორმაცია პლატფორმაზე (მაგალითად „LinkedIn“-დან); და
 • საჯაროდ ხელმისაწვდომ პროფილის ინფორმაციას (მაგალითად, თქვენი თანამდებობა, უნარები კვალიფიკაცია, გამოცდილება და ინტერესები, რომელიც მაგალითად იძებნება კომპანიის ვებ-გვერდიდან, ინტერნეტის საძიებო სისტემებიდან და სოციალური მედიის პლატფორმებიდან, როგორიც არის „LinkedIn“).

თქვენს შესახებ შეგროვებული და დამუშავებული ინფორმაცია შესაძლოა მოიცავდეს:

 • სახელს;
 • კოდურ სიტყვას;
 • მისამართს, მათ შორის საცხოვრებელი და კორესპონდენციის მიღების;
 • საკონტაქტო მონაცემებს, მათ შორის პერსონალურ ელექტრონულ ფოსტას და სახლის/პერსონალური მობილურის ნომერს ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ეს ინფორმაცია მოცემულია სამსახურში აყვანის აპლიკაციაში;
 • სქესს;
 • თავფურცელს;
 • რეზიუმე/აპლიკაცია სამსახურში აყვანისათვის, რომელიც მოიცავს პირად და პროფესიულ მონაცემებს;
 • ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ შეიტყვეთ სამსახურის შესახებ;
 • მუშაობაზე უფლებამოსილების დადგენა, რაც მოიცავს ინფორმაციას პასპორტზე ან სხვა ოფიციალურ პირის იდენტიფიცირების დოკუმენტზე;
 • რეკომენდაციებს;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტებისა და სერტიფიკატების ასლებს;
 • ინფორმაციას განათლებაზე და კვალიფიკაციაზე;
 • ინფორმაციას სამსახურში აყვანასთან დაკავშირებით განხორციელებულ მიმართვებზე;
 • ინფორმაციას მიმდინარე, მოსალოდნელ და შემოთავაზებულ პირობებზე (მაგალითად, ხელფასი, სამუშაო საათები, დასვენებები, დამატებითი სარგებელი);
 • ინფორმაციას ინტერვიუს ჩანაწერებსა და ტესტირების შედეგებზე;
 • ინფორმაციას აპლიკაციის შედეგებსა და მიზეზებზე;
 • ინფორმაციას სამსახურში აყვანასთან დაკავშირებული აპლიკაციის უკან გამოხმობასთან დაკავშირებულ მიზეზებზე (სადაც ეს რელევანტურია);
 • ინფორმაციას სოციალური დაზღვევასა და საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელის მონაცემებს;
 • საგადასახადო კოდს;
 • დაბადების თარიღს;
 • ინფორმაციას ოჯახურ მდგომარეობაზე;
 • საბანკო ანგარიშის შესახებ ინფორმაციას (იმ შემთხვევაში თუ თქვენ შემოგთავაზეს დასაქმება და თქვენ დათანხმდით მას);
 • ფოტოსურათებსა და ვიდეო ჩანაწერებს;
 • ინფორმაციას სისტემის მომხმარებელზე;
 • ავტომატური ჩანაწერების თქვენ მიერ „პი.ემ.აი“-ს ინფორმაციული სისტემების გამოყენებაზე;
 • ინფორმაციას, რომელიც გამოგზავნილ იქნა ჩვენთან „პი.ემ.აი-სთან აფილირებული პირის“ მიერ ოპერირებადი ინფორმაციული სისტემის გამოყენების შედეგად;
 • ინფორმაციას თქვენ მიერ ჩვენი ოფისებისა და ღონისძიებების სტუმრობის შესახებ;

ჩვენ ასევე შესაძლოა შევაგროვოთ და დავამუშავოთ სპეციალური კატეგორიის ინფორმაცია თქვენს შესახებ, მაგალითად ისეთი როგორიც არის:

 • ინფორმაცია რასობრივ და ეთნიკურ წარმომავლობაზე (მაგალითად, თანასწორი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის ზედამხედველობისათვის);
 • ინფორმაცია პოლიტიკურ შეხედულებებზე (მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ თქვენი ნებით გააზიარებთ აღნიშნულ ინფორმაციას);
 • ინფორმაცია რელიგიური და ფილოსოფიური მრწამსის შესახებ (მაგალითად, გონივრული გარემო პირობების უზრუნველყოფისათვის);
 • ინფორმაცია სექსუალურ ორიენტაციაზე (მაგალითად თანაბარი შესაძლებლობების მონიტორინგის მიზნებისთვის ან იმ შემთხვევაში თუ თქვენ თქვენი ნებით გააზიარებთ აღნიშნულ ინფორმაციას);
 • ინფორმაცია სავაჭრო კავშირის წევრობაზე (მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ თქვენი ნებით გააზიარებთ აღნიშნულ ინფორმაციას);
 • ინფორმაცია თქვენს ჯამრთელობის მდგომარეობაზე რაც მოიცავს ინფორმაციას შეზღუდული შესაძლებლობების ქონაზე (შესაბამისი სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნებისათვის).

ჩვენ დავამუშავებთ აღნიშნული ტიპის მონაცემებს თუ თქვენ თქვენი ნებით გაგვიზიარებთ მათ, თუ ჩვენ გვაქვს სამართლებრივი ვალდებულება დავამუშავოთ აღნიშნული ინფომრაცია და რათა უზრუნველვყოთ შესაბამისი გარემო, სამსახურში აყვანის პროცესთან დაკავშირებით.

რა მიზნებისთვის და რა სამართლებრივი საფუძვლებით ვიყენებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას?

აღნიშნულ განყოფილებაში აღწერილია ის მიზნები, რა მიზნებისათვისაც ჩვენ ვიყენებთ პერსონალურ ინფორმაციას. მიუხედავად ამისა, აღნიშნული შეტყობინება ატარებს გლობალურ ხასიათს და იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ქვეყნის კანონმდებლობა ზღუდავს ან კრძალავს აღნიშნულ შეტყობინებაში ხსენებულ რომელიმე საქმიანობას, ჩვენ არ გამოვიყენებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას აღნიშნული მიზნისათვის ამ კონკრეტულ ქვეყანაში.

ზემოხსენებულის გათვალისწინებით, ჩვენ ვიყენებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას შემდეგი მიზნებისთვის:

 • მოვახდინოთ პიროვნების იდენტიფიცირება, სამუშაო პოზიციასთან შესაბამისობისა და მუშაობის უფლების შემოწმება;
 • რათა დავადასტუროთ სამუშაო ისტორია, კვალიფიკაცია, გამოცდილება და რეკომენდაციები;
 • სადაც ეს დასაშვებია კანონით, ჩავატაროთ კანდიდატის გამოკვლევა და ისტორიის გადამოწმება;
 • განვახორციელოთ შერჩევა და სამსახურში აყვანის პროცედურა, რაც მოიცავს გასაუბრებას, დავალებების შესრულებას, ფსიქომეტრიული პროფილი შექმნას, საბოლოო სიის შედგენასა და სამსახურისა და დამატებითი სარგებელის შეთავაზებას (სადაც ეს რელევანტურია);
 • მოვახდინოთ ბიზნესის ადმინისტრირება და დავიცვათ ჩანაწერების შენახვის ვალდებულება;
 • სადაც ეს რელევანტურია, ვაწარმოოთ წინასამუშაო ადმინისტრირება და მენეჯმენტი, რაც მოიცავს სახელშეკრულებოდა არასახელშეკრულებო დოკუმენტების მომზადებას, სისტემების დაგეგმვასა და შენობასთან წვდომის უზრუნველყოფას;
 • სამსახურში აყვანის პროცესის ზედამხედველობის გასაწევად.

ჩვენს მიერ თქვენს შესახებ ინფორმაციის შეგროვების სამართლებრივი საფუძველი არის ერთ-ერთი შემდეგთაგანი (რაც უფრო დეტალურად განმარტებულია განყოფილებაში „გაიგე მეტი“):

 • ჩვენს მიმართ არსებული სამართლებრივი ვალდებულებების შესრულება;
 • თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად მივიღოთ შესაბამისი ზომები სახელშეკრულებო ურთიერთობის დაწყებამდე;
 • ლეგიტიმური ბიზნეს ინტერესი, რომელიც აღემატება თქვენს პირად ინტერესს დაცული იყოს პერსონალური ინფორმაცია თქვენს შესახებ;
 • იმ შემთხვევაში თუ არცერთი ზემოხსენებული არ გამოიყენება, თქვენი თანხმობა (რის მიღებასაც ჩვენ წინასწარ მოგთხოვთ იქამდე სანამ მოხდება ინფორმაციის დამუშავება).

მიზნები, რომელთათვისაც ჩვენ ვიყენებთ ინფორმაციას თქვენს შესახებ, ინფორმაციის მოპოვების შესაბამისი მეთოდები და სამართლებრივი საფუძველი მდგომარეობს შემდეგში:

 მიზანი
 ინფორმაციის შეგროვების მეთოდი და სამართლებრივი საფუძველი დამუშავებისათვის

შესაბამისობაში ვიყოთ მარეგულირებელი ორგანოს ვალდებულებებთან

 • იდენტიფიცირება და მუშაობაზე უფლების შემოწმება;
 • ჩვენი სამუშაო პერსონალის დემოგრაფიული შემადგენლობის შეფასება, მაგალითად თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის ზედამხედველობისათვის;

აღნიშნული ინფორმაცია ძირითადად პირდაპირ გადმოგვეცემა თქვენგან.

ჩვენ ვიყენებთ აღნიშნულ ინფორმაციას, რათა დავიცვათ ჩვენს მიმართ არსებული სამართლებრივი ვალდებულება დავასაქმოთ მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებსაც აქვთ მუშაობის უფლება იმ ქვეყანაში სადაც სამსახური არის განლაგებული და ასევე ზედამხედველობა გავუწიოთ ჩვენი სამუშაო პერსონალის დემოგრაფიულ შემადგენლობას, ხოლო ისეთ ქვეყნებში სადაც ზემოაღნიშნული სამართლებრივი ვალდებულება არ არსებობს, ჩვენ გვაქვს ლეგიტიმური ბიზნეს ინტერესი ვაწარმოოთ ჩვენი საქმიანობა საუკეთესო გამოცდილების მოთხოვნების შესაბამისად რაც აღემატება თქვენს ინტერესებს, უფლებებსა და თავისუფლებებს დაცული იყოს ინფორმაცია თქვენს შესახებ.

აპლიკაციის ვერიფიკაცია და კანდიდატის შემოწმება (სადაც ეს დაშვებულია კანონით)

 • დასაქმების ისტორიის, კვალიფიკაციის, გამოცდილებისა და რეკომენდაციების ვერიფიკაცია;
 • იქ სადაც ეს დაშვებულია კანონით, კანდიდატის ისტორიის გადამოწმება და გამოკვლევა;

აღნიშნული ძირითადად წარმოადგენს კომბინაციას იმ ინფორმაციისა რომელსაც თქვენ გვაწვდით პირდაპირ (აპლიკაციის წარდგენის გზით) და რომელსაც ჩვენ მოვიპოვებთ მესამე პირებისაგან ჩვენთან სამსახურში აყვანის პროცესის შემდგომ ეტაპებზე, მაგალითად როგორიც არის რეკომენდაციებისა და ნასამართლობის ცნობების გადამოწმება (სადაც ეს დაშვებულია კანონით).

ჩვენ ვიყენებთ აღნიშნულ ინფორმაციას, რათა შესაბამისობაში ვიყოთ სამართლებრივ ვალდებულებასთან დავასაქმოთ მხოლოდ უფლებამოსილი და კვალიფიციური პირები, ხოლო იმ ქვეყნებში სადაც არ არსებობს ზემოხსენებული სამართლებრივი ვალდებულება, ჩვენ გვაქვს ლეგიტიმური ბიზნეს ინტერესი უზრუნველვყოთ თქვენი შესაბამის პოზიციაზე მუშაობის უფლებამოსილება და კვალიფიკაცია რაც აღემატება თქვენს ინტერესებს, უფლებებსა და თავისუფლებებს დაცული იყოს ინფორმაცია თქვენს შესახებ.

სამუშაოზე აყვანის პროცესი და შერჩევა

 • კანდიდატების სამუშაოსთვის შერჩევა და აყვანა, რაც მოიცავს გასაუბრებას, ტესტირებასა და ფსიქომეტრიულ ტესტირებას
 • აპლიკაციის ფორმებისა და ონლაინ ტესტირებას ინსტრუმენტების გამოყენებასა და უნარ-ჩვევებზე;
 • საბოლოო სიის შედგენა;
 • შემოთავაზების გაკეთება და დამატებითი სარგებელის შეთანხმება (სადაც ეს რელევანტურია);
 • ჯგუფური, პანელის წინაშე და ინდივიდუალური გასაუბრებები;
 • აპლიკაციის შედეგებისა და სხვა თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციის შეტყობინება, სარეკლამო პოზიციები და ინტერესთა მონიტორინგი;
 • ჩანაწერების წარმოება.

აღნიშნული ძირითადად წარმოადგენს კომბინაციას იმ ინფორმაციის, რომელსაც თქვენ გვაწვდით პირდაპირ (სამსახურში აყვანის პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე) და ინფორმაციის, რომელსაც ჩვენ მოვიპოვებთ მესამე პირებისაგან როგორიც არის ნებისმიერი დასაქმების სააგენტო ან სოციალური მედია პლატფორმა, რომელსაც თქვენ იყენებთ, რათა გააზიაროთ თქვენს შესახებ ინფორმაცია ჩვენთან.

ჩვენ ვიყენებთ აღნიშნულ ინფორმაციას, რადგან გაგვაჩნია ლეგიტიმური ბიზნეს ინტერესი შევარჩიოთ კანდიდატები (რაც მოიცავს გასაუბრებებისა და ტესტირებების ჩატარებას) კონკრეტულ პოზიციაზე სამუშაოდ და ვაწარმოოთ სამსახურში აყვანის პროცესთან დაკავშირებული ჩანაწერები, რაც აღემატება თქვენს ინტერესებს, უფლებებსა და თავისუფლებებს დაცული იყოს ინფორმაცია თქვენს შესახებ.

წინასამუშაო პერიოდი და სამუშაო ძალის მენეჯმენტი

 • სამსახურში აყვანის ქმედებები, ისეთი როგორიც არის შრომითი ხელშეკრულებების მომზადება, გამოცემა და ხელმოწერა;
 • ელექტრონული პერსონალური ჩანაწერების წარმოება და პერსონალური ფაილების შექმნა;
 • სამუშაო ანაზღაურების საგადახდო უწყებების შექმნა;
 • ახალი დასაქმებულის დამატებითი სარგებელის შესახებ ჩანაწერების გაკეთება;
 • დასაქმების დაწყების შეტყობინება სამართლებრივი უწყებებისათვის

აღნიშნული ინფორმაციის შეგროვება ხდება სამუშაოზე აყვანის პროცესის გვიან ეტაპებზე და სამუშაოს შემოთავაზებისა ან/და მასზე თანხმობის განცხადების ეტაპზე.

ჩვენ ვიყენებთ აღნიშნულ ინფორმაციას, რადგან გაგვაჩნია ლეგიტიმური ბიზნეს ინტერესი ვაწარმოოთ დასაქმებისათვის აუცილებელი დოკუმენტები და აგრეთვე აუცილებელი შიდა კორპორატიული დოკუმენტები რაც აღემატება თქვენს ინტერესებს, უფლებებსა და თავისუფლებებს დაცული იყოს ინფორმაცია თქვენს შესახებ.

სამსახურში აყვანის პროცესის ზედამხედველობა

 • ხარისხის კონტროლი და შემოწმებები, რათა ზედამხედველობა გავუწიოთ სამსახურში აყვანის პროცესის შესაბამისობას ჩვენს მოთხოვნებთან.

აღნიშნული ინფორმაციის შეგროვება ხდება სამსახურში აყვანის პროცესის განმავლობაში.

ჩვენ ვიყენებთ აღნიშნულ ინფორმაციას, რადგან გაგვაჩნია ლეგიტიმური ბიზნეს ინტერესი ზედამხედველობა გავუწიოთ სამსახურში აყვანის პროცესის შესაბამისობას ჩვენს მოთხოვნებთან რაც აღემატება თქვენს ინტერესებს, უფლებებსა და თავისუფლებებს დაცული იყოს ინფორმაცია თქვენს შესახებ.

ყოველი ზემოხსენებული მიზნების უზრუნველყოფა

 • ადმინისტრირება გავუწიოთ თქვენს ანგარიშებს;
 • უზრუნველვყოთ რათა თქვენ გამოიყენოთ „პი.ემ.აი-სთან შეხების წერტილები“ (მაგალითად, ნება დაგრთოდდარჩეთ შესული სისტემაში „შეხების წერტილების“ ისეთ განყოფილებებში, რომლებიც დარეზერვებულია მხოლოდ ასოცირებული წევრებისათვის და ვმართოთ თქვენი ენობრივი პრეფერენცია);
 • გვქონდეს თქვენთან მიმოწერა;
 • დავგეგმოთ თქვენიშეხვედრები ჩვენთან (მაგალითად, გასაუბრებასთან და ტესტირებასთან დაკავშირებით);
 • გავაუმჯობესოთ თქვენი გამოცდილება;
 • ადმინისტრირება გავუწიოთ ტექნიკური პრობლემების გამოსწორებას.

აღნიშნული ძირითად შემთხვევებში წარმოადგენს თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის კომბინაციას (სახელი და კოდური სიტყვა (ან მისი ექვივალენტი)) და ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ ავტომატურად (მაგალითად, ინფორმაცია თქვენს მოწყობილობაზე, „ქუქის“-ზე და მსგავს აღმრიცხველ ტექნოლოგიებზე).

აღნიშნულ ინფორმაციას ჩვენ ვიყენებთ იმ საფუძვლით, რომელიც შეესაბამება მისი გამოყენების მიზნებსა და იმ საქმიანობას, რომელსაც ჩვენ უზრუნველვყოფთ. მაგალითად, როდესაც ჩვენ ვმართავთ თქვენს ანგარიშს რათა ხელი შევუწყოთ სამსახურის ან აპლიკაციის მოძებნას. ჩვენ ვიყენებთ აღნიშნულ ინფორმაციას იმ საფუძვლით, რომ გაგვაჩნია ლეგიტიმური ბიზნეს ინტერესი ვაწარმოოთ ჩვენი საქმიანობა და ავიყვანოთ პერსონალი რაც აღემატება თქვენს ინტერესს დაცული იყოს თქვენი უფლებები და თავისუფლებები თქვენს შესახებ ინფორმაციის დაცვასთან დაკავშირებით.

ბიზნეს ანალიზი და გაუმჯობესებები

 • შევაფასოთ ჩვენი სამსახურში აყვანის პროცესის ეფექტურობა;
 • ბიზნეს ანალიტიკა და გაუმჯობესებები (რაც მოიცავს, ჩვენი სამსახურში აყვანის პროცესთან დაკავშირებით, ღონისძიებებს, „ციფრული შეხების წერტილებსა“ და ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ (ან ჩვენთან აფილირებული პირები) აწვდიან სამუშაოს მაძიებელ კანდიდატებს).

აღნიშნული ძირითად შემთხვევებში წარმოადგენს თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის კომბინაციას; ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ ავტომატურად; და (სადაც აღნიშნული დაშვებულია კანონით) ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ მოვიპოვებთ მესამე პირებისგან.

ჩვენ ვიყენებთ აღნიშნულ ინფორმაციას იმ საფუძვლით, რომ გვაქვს ლეგიტიმური ბიზნეს ინტერესი გავაანალიზოთ და შევაფასოთ და ჩვენი სამუშაოზე აყვანის პროცესის ეფექტურობა და გავაუმჯობესოთ ჩვენი სამუშაოზე აყვანის მიდგომები, პროცესები, „პი.ემ.აი-სთან შეხების წერტილები“ და ღონისძიებები, რაც აღემატება თქვენს ინტერესს დაცული იყოს თქვენი უფლებები და თავისუფლებები თქვენს შესახებ ინფორმაციის დაცვასთან დაკავშირებით.

იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ თქვენს შესახებ ინფორმაციაც გამოვიყენებთ სხვა საფუძვლით გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი სამართლებრივი საფუძვლებისა, იქამდე სანამ მოხდება ინფორმაციის დამუშავება, ჩვენ წინასწარ მოგმართავ აღნიშნული ინფორმაციის დამუშავებისათვის თანხმობის მისაღებად (აღნიშნული შემთხვევები გასაგები იქნება კონტექსტიდან გამომდინარე). ჩვენ შესაძლოა დროდადრო  მოგთხოვთ თქვენი მკვეთრად გამოხატული თანხმობა თქვენს შესახებ სპეციალური კატეგორიის ინფორმაციის დამუშავების შემთხვევაში.

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი მიზნებისა, ზოგიერთ შემთხვევაში, ჩვენ შესაძლოა გამოვიყენოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ სხვა მიზნებისთვისაც. ასეთი გარემოების არსებობის ჩვენ მოგაწვდით დამატებით პერსონალური მონაცემების შესახებ შეტყობინებას, რომელიც განმარტავს აღნიშნულ გამოყენებას. ნებისმიერ დამატებითი შეტყობინება უნდა წაკითხულ იქნას აღნიშნულ შეტყობინებასთან კავშირში.

ვიღებთ თუ არა ჩვენ ავტომატურ გადაწყვეტილებებს?

ჩვენ შესაძლოა მივიღოთ ავტომატური გადაწყვეტილებები ნებისმიერ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მოცემულია აღნიშნულ შეტყობინებაში (მაგალითად, იმაზე თუ ვინ შევიყვანოთ გასაუბრებაზე დასაბარებელ საბოლოო სიაში).  აღნიშნულის განხორციელების შემთხვევაში თქვენ გეცნობებათ ამის შესახებ, ასევე გეცნობებათ თუ რა ლოგიკით მოხვდა ამგვარი გადაწყვეტილების მიღება და რა მნიშვნელობა და შედეგები აქვს თქვენს შესახებ ინფორმაციის ამგვარი გზით გამოყენებას.

ვისთან ვაზიარებთ თქვენს შესახებ ინფორმაციას და რა მიზნებისთვის?

ჩვენ შესაძლოა გავაზიაროთ თქვენს შესახებ ინფორმაცია შემდეგ პირებთან:

 • „პი.ემ.აი-ს აფილირებული პირები“;
 • მესამე პირები, რომლებიც უზრუნველყოფენ „პი.ემ.აი-ს აფილირებულ პირებს“ ან თქვენ პროდუქციითა და მომსახურებით; (როგორებიც არიან დასაქმების სააგენტოები, ისტორიის გადამოწმების და ონლაინ შეფასების უზრუნველმყოფი პირები); და
 • სხვა მესამე პირებს, სადაც ეს მოითხოვება ან დასაშვებია კანონით (როგორებიც არიან მარეგულირებელი ორგანოები; სახელმწიფო დეპარტამენტები; წინა, პოტენციური ან მომავალი დამსაქმებლები; და ორგანიზაციული რესტრუქტურიზაციის კონტექსტში).

ინფორმაციის გაზიარება სხვა „პი.ემ.აი-ს აფილირებულ პირებთან“

 • ინფორმაცია თქვენს შესახებ გაზიარებულ იქნება „ფილიპ მორის ინტერნეიშენალ ეს.ეი.“-სთან (დაფუძნებული ლოზანა, შვეიცარიაში), რომელიც წარმოადგენს პირადი მონაცემების ცენტრალური ადმინისტრირების ადგილს „პი.ემ.აი-ს აფილირებული პირებისათვის“. ინფორმაცია თქვენს შესახებ შეიძლება ასევე გაზიარებულ იქნას „ფილიპ მორის ინტერნეიშენალ აი.ტი სერვის ცენტრ ეს.ეი.ერ.ელ“-თან (დაფუძნებული ლოზანა, შვეიცარიაში) როგორც „პი.ემ.აი-ს აფილირებული პირების“ ტექნოლოგიების პროვაიდერი. „ფილიპ მორის ინტერნეიშენალ ეს.ეი.“ და „ფილიპ მორის ინტერნეიშენალ აი.ტი სერვის ცენტრ ეს.ეი.ერ.ელ“ (იმ ფარგლებში რა ფარგლებშიც მას აქვს წვდომა) ამუშავებენ ინფორმაციას თქვენს შესახებ ყველა იმ მიზნისთვის, რაც მოცემულია აღნიშნულ შეტყობინებაში;
 • ინფორმაცია თქვენს შესახებ გაზიარებული იქნება სხვა „პი.ემ.აი-ს იმ აფილირებულ პირთან“ შეტყობინებაში მითითებული ყველა მიზნისათვის (მაგალით იმისათვის რათა დადგინდეს შეესაბამებით თუ არა თქვენ რომელიმე „პი.ემ.აი-სთან აფილირებული პირის“ სამუშაოს მოთხოვნებთან). როდესაც თქვენ ატვირთავთ ინფორმაციას სამუშაოს ძებნის პლატფორმაში, ის ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი „პი.ემ.აი-სთან აფილირებული პირისათვის“, ნებისმიერმა „პი.ემ.აი-სთან აფილირებულმა პირმა“ შესაძლოა დაამუშავოს აღნიშნული ინფორმაცია მასთან სამუშაოზე აყვანის მიზნებისათვის. აღნიშნული მიემართება ისეთ შემთხვევებსაც, როდესაც თქვენ წარადგენთ საპასუხო განცხადებას რომელიმე კონკრეტული „პი.ემ.აი-სთან აფილირებულ პირთან“. შესაბამისად, ინფორმაცია თქვენს შესახებ შესაძლოა გადაცემულ იქნას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით (აღნიშნული გულისხმობს, რომ თუ ინფორმაცია თქვენს შესახებ შეგროვებულია „ევროპის ეკონომიკურ ზონაში“, ის შეიძლება გადაცემულ იქნას მის ფარგლებს გარეთაც).

  დეტალური ინფორმაცია „პი.ემ.აი-ს აფილირებულ პირებზე“ და მათი დაფუძნების ქვეყნებზე ხელმისაწვდომია აქ.

   

  მონაცემების გაზიარება მესამე პირებთან

 • ჩვენ შესაძლოა თქვენს შესახებ ინფორმაცია გავაზიაროთ მესამე პირებთან რომლებიც უზრუნველყოფენ „პი.ემ.აი-ს აფილირებულ პირებს“ ან თქვენ პროდუქციით ან მომსახურებით (როგორებიც არიან მრჩეველები, დასაქმების სააგენტოები, ისტორიის გადამოწმების უზრუნველმყოფი პირები, ონლაინ შეფასების უზრუნველმყოფი პირები, საინფორმაციო მომსახურების პროვაიდერები და იდენტიფიკაციის დადასტურების უზრუნველყოფის პირები);
 • ჩვენ შესაძლოა გავაზიაროთ თქვენს შესახებ ინფომრაცია მესამე პირებთან, სადაც აღნიშნული მოითხოვება ან დასაშვებია კანონით, მაგალითად: მარეგულირებელ ორგანოებთან; სახელმწიფო დეპარტამენტებთან; სახელმწიფო სააღსრულებო უწყებებთან მათ მიერ წარმოდგენილი სააღსრულებო მოთხოვნებიდან გამომდინარე ან სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან; იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ მივიჩნევთ, რომ გასაჯაროება აუცილებელი და თანაზომიერია იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ფიზიკური ზიანი ანფინანსური დანაკარგები ან უკანონო ქმედების ან მისი ჩადენის საეჭვოობის გამოძიებასთან დაკავშირებით; ასევე ორგანიზაციული რესტრუქტურიზაციის კონტექსტში.
 • თუ ჩვენ დავგეგმავთ თქვეს მგზავრობას ან შესაბამისი გარემოთი უზრუნველყოფას (მაგალითად თუ თქვენ გესაჭიროებათ მგზავრობა გასაუბრებაზე დასასწრებად) თქვენს შესახებ ინფორმაცია შესაძლოა გაზიარებულ იქნას იმ მესამე პირებისთვის, რომლებიცუზრუნველყოფენ მოგზაურობის მოწყობასა და საცხოვრებელში განთავსებას, უზრუნველყოფენ ტრანსპორტს ან მოგზაურობასთან დაკავშირებულ მომსახურებებს, როგორებიც არიან მოგზაურობის აგენტები, ონლაინ დაჯავშნის პროვაიდერები, ბილეთების ყიდვა-გაყიდვის აგენტები, ავიაკომპანიები, მანქანის გამქირავებელი კომპანიები, რკინიგზის პროვაიდერები და სასტუმროები. აღნიშნული მესამე პირები თქვენს შესახებ ინფორმაციას გამოიყენებენ საკუთარი მიზნებისთვის (მაგალითად, საკუთარი მოვალეობის შესასრულებლად, რათა უზრუნველყონ ტრანსპორტის მოწოდება ან საცხოვრებელში თქვენი განთავსება) და თქვენ უნდა შეამოწმოთ მათი პერსონალურ მონაცემთა გამოყენებასთან დაკავშირებული შეტყობინება რათა იცოდეთ მეტი მათ მიერ თქვენს შესახებ ინფორმაციის გამოყენებასთან დაკავშირებით.

სად შეიძლება გაიგზავნოს ინფორმაცია თქვენს შესახებ?

როგორც სხვა ნებისმიერი მულტი-ნაციონალური ორგანიზაციის შემთხვევაში „პი.ემ.აი-ს აფილირებული პირები“, გადაცემენ ინფორმაციას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. როდესაც თქვენ ატვირთავთ ინფორმაციას სამუშაოს ძებნის პლატფორმაში, ის ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი „პი.ემ.აი-სთან აფილირებული პირისათვის“, ნებისმიერმა „პი.ემ.აი-სთან აფილირებულმა პირმა“ შესაძლოა დაამუშავოს აღნიშნული ინფორმაცია მასთან სამუშაოზე აყვანის მიზნებისათვის. აღნიშნული მიემართება ისეთ შემთხვევებსაც, როდესაც თქვენ წარადგენთ საპასუხო განცხადებას რომელიმე კონკრეტული „პი.ემ.აი-სთან აფილირებულ პირთან“. შესაბამისად, ინფორმაცია თქვენს შესახებ შეიძლება გადაცემულ იქნას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით (იმ შემთხვევაში თუ თქვენს შესახებ ინფორმაცია მოგროვებულია „ევროპის ეკონომიკურ ზონაში“, ეს ნიშნავს იმას, რომ ინფორმაცია თქვენს შესახებ შეიძლება გადაცემულ იყოს მის საზღვრებს გარეთ).

აღნიშნული შეტყობინების შესაბამისად ინფორმაციის გამოყენებისას, ინფორმაცია თქვენს შესახებ შესაძლოა გადაცემულ იქნას, როგორც იმ ქვეყანაში სადაც ის შეგროვებულ იქნა, ასევე მის საზღვრებს გარეთ, მათ შორის ისეთ ქვეყნებშიც სადაც არ არსებობს ექვივალენტური მონაცემთა დაცვის სტანდარტები.

„პი.ემ.აი-ს აფილირებულმა პირებმა“ „ევროპის ეკონომიკურ ზონაში“ („ეეზ“) გადაცემენ პერსონალური ინფორმაციას „პი.ემ.აი-ს აფილირებულ პირებს“ „ეეზ“-ის გარეთ. მაგალითად, საერთაშორისო ბიზნესის ოპერირების წახალისებისათვის. ნებისმიერ შემთხვევაში, გადაცემა მოხდება:

 • „ევროკომისიისადეკვატურობის გადაწყვეტილების“ საფუძველზე;
 • დაცული შესაბამისი დაცვის მექანიზმებით, მაგალითად „ევროკავშირის მოდელური ხელშეკრულებით“; ან
 • აუცილებელი, თქვენსა და ჩვენს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ვალდებულებების შესასრულებლად (ან თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად იმპლემენტირებული წინასახელშეკრულებო ზომების მისაღებად) ან თქვენი ინტერესების შესაბამისად ჩვენსა და მესამე პირს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისათვის, მაგალითად, ისეთი როგორიც არის სამუშაოსთან დაკავშირებული მოგზაურობის დაგეგმვა.

ნებისმიერ შემთხვევაში, აღნიშნულ ქვეყნებსა და ტერიტორიებზე პერსონალური მონაცემები დაცული იქნება შესაბამისი პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონმდებლობის მიხედვით.

როგორ ვიცავთ ინფორმაციას თქვენს შესახებ?

ჩვენ შევიმუშავებთ შესაბამის ტექნიკურ და ორგანიზაციულ ღონისძიებას რათა დავიცვათ ჩვენს ხელთ არსებული პერსონალური ინფორმაცია უკანონო გასაჯაროების, გამოყენების, შეცვლისა ან განადგურებისაგან. იქ სადაც ეს მიზანშეწონილია, ჩვენ ვიყენებთ კრიპტოგრაფიას და სხვა ტექნოლოგიებს, რომლებიც ხელს უწყობს თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის დაცვას. ჩვენ ასევე მოვითხოვთ ჩვენი მომსახურების მიმწოდებლებისგან, რომ მათ მკაცრად დაიცვან პერსონალურ მონაცემთა საიდუმლოებისა და უსაფრთხოების მოთხოვნები.

რამდენი ხნის განმავლობაში შეინახება ინფორმაცია თქვენს შესახებ?

ჩვენ შევინახავთ ინფორმაციას თქვეს შესახებ იქამდე სადამდეც აღნიშნული აუცილებელი იქნება იმ მიზნის მისაღწევად რა მიზნითაც მოხდა აღნიშნული ინფორმაციის შეგროვება. ყოველივე ამის შემდეგ, ჩვენ წავშლით ამ ინფორმაციას. შენახვის ვადა დამოკიდებულია იმ მიზანზე, რა მიზნითაც მოხდა ინფომრაციის შეგროვება. გასათვალისწინებელია, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ ინფორმაციის წაშლა. ასევე ზოგიერთ შემთხვევაში, ჩვენ კანონით ვალდებულები ვართ დავიტოვოთ ინფორმაცია, მაგალითად, საგადასახადო და ბუღალტრული მიზნებისათვის.


ძირითადად ჩვენ ვიტოვებთ მონაცემებს ქვემოთ ცხრილში მოცემულ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით:

 სახეობა
 განმარტება/მონაცემთა დატოვების ტიპური კრიტერიუმები
 • სამსახურში აყვანის დროს დამუშავებული მონაცემები

თუ თქვენ მოგვმართავთ განცხადებით სამსახურში აყვანასთან დაკავშირებით, ჩვენ შევინახავთ, ჩვენ შევინახავთ ჩანაწერს თქვენი აპლიკაციის შესახებ და დავიტოვებთ მას იქამდე სანამ ის რელევანტური იქნება ჩვენი ურთიერთობისათვის, მაგალითად, სამსახურში აყვანის პროცესის განმავლობაში, იმისათვის რათა შეგატყობინოთ სხვა შესაძლებლობების შესახებ, რომლებმაც შეიძლება  დაგაინტერესონ და იმ შემთხვევაში თუ თქვენი აპლიკაცია წარმატებული გამოდგება, თქვენი ჩვენთან დასაქმების პერიოდის განმავლობაში.

ჩვეულებრივ ინფორმაცია თქვენს შესახებ ინახება 12 თვის განმავლობაში იმ დღიდან რა დღესაც თქვენ ბოლოჯერ შეხვედით სამუშაოზე აყვანის პლატფორმაში. სულ მცირე ჩვენ ვინახავთ თქვენი დასაქმების შესახებ ინფორმაციას კანონმდებლობით გათვალისწინებული იმ ვადით, რა ვადაშიც შესაძლოა წარმოიშვას სასამართლო დავა სამსახურში აყვანის პროცესთან დაკავშირებით. ჩვენ შესაძლოა შევინახოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ უფრო ხანგძლივი დროითაც თუ თქვენ აპლიკაციით მიმართავთ გარკვეული ტიპის სამუშაოებზე დასაქმებისათვის და აღნიშნული მოითხოვება ან დასაშვებია იმ ქვეყნის კანონმდებლობით, სადაც მდებარეობს ეს სამუშაო.

სამუშაოზე აყვანის პროცესთან დაკავშირებული სხვა ჩანაწერები (მაგალითად ტესტირების პასუხები და წინაისტორიის გადამოწმების შედეგები) ინახება მცირე პერიოდის განმავლობაში იქამდე, სანამ არ გაკეთდება უფრო მუდმივი ჩანაწერები (მაგალითად, ტესტირების შედეგების შესახებ ჩანაწერები ან წინაისტორიის შეფასების შედეგები).

 • ჩანაწერები ვიზიტორებზე

თუ თქვენ ეწვევით ჩვენს შენობებს, ვიზიტორის შესახებ ჩანაწერები ინახება დაახლოებით  რამდენიმე თვის მანძილზე.

 • CCTV

თუ თქვენ ეწვევით ჩვენს შენობებს, CCTV ჩანაწერები ვიზიტის შესახებ ინახება დაახლოებით რამდენიმე დღის მანძილზე.

 • სისტემაში შესვლის ჩანაწერები

სისტემაში შესვლის ჩანაწერები ინახება დაახლოებით რამდენიმე თვის მანძილზე.

 • ბიზნეს ანალიტიკა

ბიზნეს ანალიტიკის მონაცემების შეგროვება ძირითადად ხდება ავტომატურად, როდესაც თქვენ იყენებთ „პი.ემ.აი-სთან შეხების წერტილებს“ და შემდგომ მალევე ხდება მისი ანონიმიზირება/გასაშვალოვება.

რა უფლებები და შესაძლებლობები გაქვთ?

თქვენ გაქვთ ზოგიერთი ან ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი უფლება ჩვენს მიერ თქვენს შესახებ შენახულ ინფორმაციასთან მიმართებით:

 • მოგვთხოვოთ, რომ გქონდეთ წვდომა აღნიშნულ ინფორმაციასთან;
 • მოგვთხოვოთ აღნიშნული ინფორმაციის შეცვლა, განახლება ან წაშლა;
 • მოგვთხოვოთ მისი გამოყენების შეზღუდვა გარკვეულ გარემოებებში;
 • გააპროტესტოთ ჩვენს მიერ აღნიშნული ინფორმაციის გამოყენება გარკვეულ შემთხვევებში;
 • უკან გამოითხოვოთ თქვენი თანხმობა ინფორმაციის გამოყენებასთან დაკავშირებით;
 • მონაცემთა გადაცემის შესაძლებლობა ზოგიერთ შემთხვევებში;
 • უარი განაცხადოთ ჩვენს მიერ აღნიშნული ინფორმაციის პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის გამოყენებასთან მიმართებაში; და
 • წარადგინოთ პრეტენზია თქვენს ქვეყანაში არსებულ საზედამხედველო ორგანოში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

ჩვენ გთავაზობთ აღნიშნული უფლებების განხორციელების მარტივ გზას, როგორიც არის „გამოწერის შეწყვეტის“ ბმულის გამოყენება, people.culture@pmi.com -თან დაკავშირება ან  წინამდებარე ცნობის ბოლოს, პარაგრაფში - „ვის უნდა დაუკავშირდეთ შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში“ - წარმოდგენილი საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენება.


უფლებები რომლებიც თქვენ გაგაჩნიათ დამოკიდებულია ქვეყნის კანონმდებლობაზე. თუ თქვენ ხართ „ევროპის ეკონომიკურ ზონაში“ თქვენ ისარგებლებთ ქვემოთ ცხრილში ჩამოთვლილი უფლებებით. თუ თქვენ იმყოფებით სხვაგან, შეგიძლია დაგვეკონტაქტოთ (იხილეთ პარაგრაფი „ვის უნდა დაუკავშირდეთ კითხვების არსებობის შემთხვევაში?“) მეტი ინფორმაციის მისაღებად.

უფლებები ჩვენ მიერ თქვენს შესახებ შენახულ ინფორმაციასთან მიმართებაში
შემდგომი მონაცემები (ყველა აღნიშნულ უფლებასთან მიმართებაში გამოიყენება გარკვეული სამართლებრივი შეზღუდვები)
 • უფლება მოგვთხოვოთ, რომ გქონდეთ წვდომა აღნიშნულ ინფორმაციასთან

აღნიშნული წარმოადგენს დადასტურებას:

 • ვფლობთ თუ არა ჩვენ ინფორმაციას თქვენს შესახებ;
 • თქვენი სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია;
 • ინფორმაციის დამუშავების მიზანი;
 • მოთხოვნილი ინფორმაციის კატეგორიები;
 • იმ პირთა კატეგორია, რომლებსაც ვუზიარებთ ინფორმაციას და რომლებიც არ არიან „ევროპული ეკონომიკური ზონის“ გარეთ და არ სარგებლობენ ევროკომისიის ადეკვატურობის გადაწყვეტილებით, შესაბამისი დაცვის გარანტიები ინფომრაციის დავასთან დაკავშირებით;
 • (იმ შემთხვევაში თუ ამგვარი გაგვაჩნია) ინფორმაციის წყარო, იმ შემთხვევაში თუ ინფორმაცია არ იქნა შეგროვებული თქვენგან;
 • (იმ ფარგლებში რა ფარგლებშიც ჩვენ განვახორციელებთ, რაც რაზეც ყურადღება გამახვილებული იყო თქვენს მიმართ) ავტომატური გადაწყვეტილების მიღების არსებობა, რაც მოიცავს პროფილების ანალიზს, რომელიც წარმოქმნის სამართლებრივ შედეგებს თქვენთან მიმართებაში ან მსგავსი გზით არსებითად გეხებათ თქვენ ასევე ინფორმაცია აღნიშნულ პროცესში გამოყენებულ ლოგიკასთან დაკავშირებით და ასევე თქვენს შესახებ ინფორმაციის აღნიშნული გზით გამოყენების მნიშვნელობა და მოსალოდნელი შედგები თქვენთვის; და

კრიტერიუმები, რომლებიც განსაზღვრას ხანგრძლივობას, რა პერიოდითაც ინფორმაცია შეინახება ჩვენ მიერ.

 • მოგვთხოვოთ ინფორმაციის შეცვლა ან განახლება

აღნიშნული გამოიყენება ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ მიერ შენახული ინფორმაცია არასწორი ან არასრულია.

 • მოგვთხოვოთ ინფორმაციის წაშლა

აღნიშნული გამოიყენება ისეთ შემთხვევებში თუ:

 • ჩვენ მიერ შენახული ინფორმაცია აღარ არის აუცილებელი იმ მიზნებისათვის, რომლისთვისაც ის გამოიყენებოდა;
 • ჩვენ ვიყენებთ აღნიშნულ ინფორმაციას თქვენი თანხმობის საფუძველზე და თქვენ უკან გამოიხმეთ თქვენი თანხმობა (ასეთ შემთხვევაში ჩვენ დავიმახსოვრებთ, რომ აღარ დაგეკონტაქტოთ, იქამდე სანამ თქვენ არ განგვიცხადებთ, რომ გსურთ თქვენს შესახებ ინფორმაციის სრულად წაშლა და რა შემთხვევაშიც ჩვენ დავაკმაყოფილებთ თქვენს მოთხოვნებს);
 • ჩვენ ვიყენებთ ინფორმაციას ლეგიტიმური ინტერესის საფუძველზე და ჩვენ დავადგენთ, რომ თქვენი გაპროტესტების შემდგომ ჩვენ აღარ გვაქვს უპირატესი ინტერესი ინფომრაციის გამოყენების გაგრძელებისათვის;
 • ინფორმაცია უკანონო იქნა მოპოვებული ან გამოყენებული; ან

აღნიშნული აუცილებელია სამართლებრივ ვალდებულებების შესასრულებლად.

 • მოგვთხოვოთ ინფორმაციის დამუშავების შეზღუდვა

აღნიშნული უფლება გამოიყენება დროებით, იმ დროის განმავლობაში სანამ ჩვენ განვიხილავთ თქვენს საქმეს ისეთ შემთხვევებში როდესაც თქვენ

 • დაობთ ჩვენს მიერ გამოყენებული ინფომრაციის სისწორესთან მიმართებაში; ან
 • აპროტესტებთ ჩვენ მიერ ლეგიტიმურ ინტერესზე დაყრდნობით ინფორმაციის გამოყენებას

(იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ისარგებლებთ მითითებული უფლებით ჩვენ წინასწარ შეგატყობინებთ სანამ გადავწყვეტთ, რომ კვლავ გამოვიყენოთ ინფორმაცია).

მითითებული უფლება ასევე გამოიყენება ისეთ შემთხვევებში, როდესაც:

 • ჩვენ მიერ ინფომრაციის გამოყენება არაკანონიერია და თქვენ აპროტესტებთ მონაცემების ამოშლას; ან

ჩვენ აღარ გვესაჭიროება მონაცემები, მაგრამ თქვენ მოითხოვთ მათ რათა წამოიწყოთ სამართლებრივი დავა.

 • გააპროტესტოთ ჩვენ მიერ ინფომრაციის დამუშავება

აღნიშნულ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ ორი უფლება:

(i) იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვიყენებთ ინფორმაციას პირდაპირი მარკეტინგისათვის: თქვენ შეგიძლიათ „უარი განაცხადოთ“ (უარის დასაბუთების გარეშე) და ჩვენ დავემორჩილებით თქვენს მოთხოვნას; და

(ii) თუ ჩვენ ვიყენებთ ინფორმაციას თქვენს შესახებ ლეგიტიმური ინტერესის საფუძველზე ნებისმიერი სხვა მიზნით გარდა პირდაპირი მარკეტინგისა, თქვენ შეგიძლიათ გააპროტესტოთ აღნიშნული ინფომრაციის გამოყენება იმ კონკრეტული მიზნისათვის, ამავდროულად, ახსნათ თქვენი კონკრეტული გარემოებები და ჩვენ გავითვალისწინებთ თქვენს პროტესტს.

 

 • უკან გამოიხმოთ თქვენი თანხმობა ინფორმაციის გამოყენებასთან დაკავშირებით

აღნიშნული მიემართება ისეთ შემთხვევებს, როდესაც ინფორმაციის გამოყენების სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს თქვენი თანხმობა. აღნიშნული შემთხვევები ნათელი იქნება კონტექსტიდან გამომდინარე.

 • ზოგიერთი ავტომატურად მიღებულ გადაწყვეტილების გასაჩივრება

თუ თქვენი სამსახურში აყვანის პროცესის დროს ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომელიც ეფუძნებოდა მხოლოდ ინფორმაციის ავტომატურ დამუშავებას და აღნიშნულმა გადაწყვეტილებამ გამოიწვია სამართლებრივი შედეგები თქვენს მიმართ ან აღნიშნულის მსგავსად არსებითი ზეგავლენა იქონია თქვენზე (მაგალითად აღნიშნული გადაწყვეტილების საფუძველზე თქვენ აღარ იქენით მოწვეული გასაუბრებაზე), თქვენ გაქვთ უფლება გაასაჩივროთ აღნიშნული გადაწყვეტილება წარადგინოთ თქვენი შეხედულებები და მოგვთხოვოთ აღნიშნული გადაწყვეტილების ადამიანის მიერ გადახედვა .

აღნიშნული უფლება არ გამოიყენება თუ:

 • თქვენ უკვე წინასწარ თანხმობა განაცხადეთ აღნიშნულ გადაწყვეტილებაზე;
 • აღნიშნული ინფორმაცია აუცილებელია თქვენსა და ჩვენს შორის ხელშეკრულების დასადებად ან ხელშეკრულების შესასრულებლად;
 • აღნიშნული დაშვებულია კანონით.

როგორც ზევით უკვე აღინიშნა, თქვენ გეცნობებათ აღნიშნული გადაწყვეტილებების შესახებ და ასევე იმ ლოგიკის შესახებ, რომელსაც ეფუძნება ამგვარი გადაწყვეტილების მიღება და ასევე თქვენს შესახებ ინფორმაციის აღნიშნული გზით გამოყენების მნიშვნელობა და მოსალოდნელი შედგები თქვენთვის.

 • მონაცემთა გადაცემის შესაძლებლობა

იმ შემთხვევაში თუ:

 • თქვენ გადმოგვეცით მონაცემები ჩვენ; და
 • ჩვენ ვიყენებთ მონაცემებს ავტომატური საშუალებებით თქვენი თანხმობის ან თქვენს წინაშე არსებული სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულების საფუძვლით,

ასეთ შემთხვევაში, თქვენ გაქვთ უფლება უკან დაიბრუნოთ მონაცემები ჩვენგან ჩვეულებრივ გამოყენებად ფორმატში, ასევე თქვენ გაქვთ უფლება მოგვთხოვოთ აღნიშნული მონაცემების გადაცემა რომელიმე სხვა პირისათვის თუ ეს ჩვენი მხრიდან ტექნიკურად განხორციელებადია.

 • წარადგინოთ პრეტენზია თქვენს ქვეყანაში არსებულ საზედამხედველო ორგანოში

„ევროპული ეკონომიკური ზონის“ ყოველი ქვეყანა ვალდებულია ჰყავდეს ერთი ან მეტი საჯარო უწყება აღნიშნული მიზნისათვის.

საკონტაქტო ინფორმაცია შეგიძლია იხილოთ აქ:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

სხვა ქვეყნების შემთხვევაში, გთხოვთ მოძებნოთ თქვენი ქვეყნის საჯარო უწყების ვებ-გვერდი.

ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე დამატებითი პუნქტები:

იმისდა მიხედვით თუ რომელ ქვეყანაში იმყოფებით, შესაძლებელია გაგაჩნდეთ გარკვეული დამატებითი უფლებები.

 • თუ თქვენ ხართ საფრანგეთიდან, თქვენ უფლება გაქვთ მოგვცეთ მითითებები თქვენი გარდაცვალების შემდგომ თქვენს შესახებ დაცულ ინფორმაციასთან მიმართებაში (კონკრეტულად, მითითებები იმის შესახებ უნდა დარჩეს თუ წაიშალოს ინფორმაცია თქვენს შესახებ და უნდა ჰქონდეთ თუ არა სხვებს უფლება იხილონ ეს ინფომრაცია). თქვენ შეგიძლიათ;

  (A) გასცეთ ზოგადი მითითება ციფრული მომსახურების პროვაიდერისათვის საფრანგეთის მონაცემთა დაცვის ზედამხედველობის უწყებასთან ერთად (რომელსაც ეწოდება „სი ენ აი ელ“) (აღნიშნული მითითება მიემართება თქვენს შესახებ არსებულ სრულ ინფორმაციას); ან

  (B) მოგვცეთ სპეციალური მითითება, რომელიც მიემართება მხოლოდ ჩვენს მიერ თქვენს შესახებ ინფორმაციის გამოყენებას.

თქვენი მითითებამ შესაძლოა დაგვავალდებულოს გადავცეთ თქვენს შესახებ ინფორმაცია მესამე პირს (მაგრამ ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ინფორმაცია მოიცავს მონაცემებს სხვა პირების შესახებ, ჩვენ ასევე გაგვაჩნია ვალდებულება დავიცვათ მათი პირადი მონაცემები რაც შესაბამისაც ნიშნავს იმას, რომ ან ნაწილში ჩვენ ვერ შევასრულებთ თქვენს მითითებებს). თქვენ შეგიძლიათ დანიშნოთ მესამე პირი იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თქვენი მითითებები ზედმიწევნით სრულდება. თუ აღნიშნული მიზნისთვის თქვენ არ დანიშნავთ მესამე პირს, თქვენი მემკვიდრეები უფლებამოსილები იქნებიან (თუ აღნიშნულს სხვაგვარად არ განსაზღვრავთ თქვენს მითითებებში) თქვენი გარდაცვალების შემდეგ განახორციელონ თქვენი უფლებები თქვენს შესახებ ინფორმაციასთან დაკავშირებით:

(i) იმისათვის რათა მოხდეს სამკვიდროს მართვა (რა შემთხვევაშიც თქვენი მემკვიდრეებს ექნებათ წვდომა თქვენს შესახებ ინფორმაციაზე, რათა განსაზღვრონ და მიიღონ ინფორმაცია, რომელიც შესაძლოა გამოსადეგი იყოს თქვენი სამკვიდროს, მათ შორის ნებისმიერ ციფრული საქონლის ან მონაცემის, მართვისათვის და რაც შეიძლება აღქმული იყოს როგორც მემკვიდრეებზე გადაცემადი საოჯახო მოგონება); და

(ii) რათა უზრუნველყოფილი იყოს, რომ მხარეები, რომლებიც იყენებენ ინფორმაციას თქვენს შესახებ გაითვალისწინებენ თქვენს გარდაცვალებას (რაც გულისხმობს თქვენი ანგარიშის დახურვას და თქვენს შესახებ ინფორმაციის გამოყენებისა და განახლების შეზღუდვას).

თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლია შეცვალოთ ან გამოიხმოთ გაცემული მითითება. თქვენი გარდაცვალების შემდგომ თქვენს შესახებ ინფორმაციის დამუშავებასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის გასაცნობად გთხოვთ იხილოთ 1978 წლის 6 იანვრის 78-17 კანონის 40-1 მუხლი. თქვენი გარდაცვალების შემთხვევაში, სტანდარტულად, თქვენ შეწყვეტთ თქვენი ანგარიშის გამოყენებას და ჩვენ წავშლით ინფორმაციას თქვენს შესახებ ინფომრაციის დატოვების შესახებ წესების შესაბამისად (დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ პარაგრაფში „რამდენი ხნის განმავლობაში შეინახება ინფორმაცია თქვენს შესახებ?“).

ვის უნდა დაუკავშირდეთ შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში?

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან გსურთ გამოიყენოთ თქვენს ხელთ არსებული რომელიმე უფლება შეგიძლიათ მოგვმართოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე people.culture@pmi.com აგრეთვე თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ შესაბამისი „პი.ემ.აი-ს აფილირებული პირის“ მონაცემთა დაცვის ოფიცერს (თუ მას ჰყავს ასეთი), რომლის საკონტაქტო მონაცემებიც შეგიძლიათ იხილოთ აქ. საკონტაქტო ინფორმაცია ასევე მითითებული იქნება „პი.ემ.აი.-ს აფილირებული პირის“ მიერ თქვენთან გამოგზავნილ ნებისმიერ კომუნიკაციაში.

თუ თქვენს ქვეყანას ჰყავს მონაცემთა დაცვის ორგანო თქვენ უფლება გაქვთ დაუკავშირდეთ მას ნებისმიერი კითხვის ან საკითხის შემთხვევაში. თუ შესაბამისი „პი.ემ.აი-ს აფილირებული პირი“ ვერ უზრუნველყოფს თქვენი კითხვისა თუ საკითხის მოგვარებას, თქვენ ასევე უფლება გაქვთ ეროვნული სასამართლოების გზით მოითხოვოთ ზიანის ანაზღაურება.

ცვლილებები აღნიშნულ შეტყობინებაში

ჩვენ შესაძლოა დრო და დრო განვაახლოთ აღნიშნული შეტყობინება (და ნებისმიერ თანდართული პირადი მონაცემების შესახებ შეტყობინება). ჩვენ შეგატყობინებთ ცვლილებების შესახებ იმ შემთხვევებში თუ აღნიშნული მოთხოვნილი იქნება კანონით.

საბოლოო ცვლილება განხორციელდა 2018 წლის 14 მაისი.