Hvem er vi?

Vi er et tilknyttet medlem af Philip Morris International, en virksomhedskoncern. Alle tilknyttede medlemmer af koncernen er anført her, sammen med kontaktoplysninger for databeskyttelsesrådgivere, hvis relevant. Brug disse oplysninger, hvis du ønsker at kontakte os. Vores oplysninger (navn, adresse, osv.) er blevet givet til dig særskilt på tidspunktet for (eller bekræftelse af) indsamlingen af oplysninger om dig, f.eks. i en erklæring i en app eller på et websted eller i en e-mail, der indeholder et link til denne erklæring.

 • Philip Morris International eller PMI betyder Philip Morris International, en førende international tobakskoncern. Den består af en række selskaber eller "tilknyttede selskaber".
 • PTilknyttede PMI-selskaber: Hvert medlem af Philip Morris International-koncernen er et "tilknyttet PMI-selskab". "Vi" (eller "os" eller "vores") henviser til hvert tilknyttet PMI-selskab: Når du opretter en jobansøger-profil eller ansøger om et job, tilvejebringer du oplysninger om dig for hvert tilknyttet PMI-selskab, og hvert tilknyttet PMI-selskab kan behandle oplysninger om dig til sine egne rekrutteringsformål. Dette er tilfældet, selv når du svarer på et jobopslag, der nævner et bestemt tilknyttet PMI-selskab eller land/område.

Hvordan indsamler vi oplysninger om dig?

Vi kan indsamle oplysninger om dig på forskellige måder:

 • Du kan tilvejebringe oplysninger direkte for os (f.eks. når du opretter en konto, opretter en jobansøger-profil, ansøger om et job, deltager i en jobsamtale, gennemfører en test/vurdering, sender en e-mail eller ringer til os).
 • Vi kan indsamle oplysninger automatisk, når du interagerer med vores systemer, eller vi kommunikerer med dig (f.eks. når du bruger en PMI-app eller -websted, eller hvis vi bruger teknologier til at observere, hvornår du modtager eller åbner e-mails eller modtager SMS-beskeder).
 • Vi kan også indhente oplysninger fra tredjeparter (f.eks. fra rekrutteringsbureauer, referenceudbydere, (hvis tilladt ved lov) udbydere af baggrundsscreening og offentligt tilgængelige kilder, såsom et virksomhedswebsted, internetsøgninger eller sociale medieplatforme såsom LinkedIn).

I denne erklæring henviser vi til alle de metoder, hvormed du er i kontakt med os, som "PMI-berøringspunkter". PMI-berøringspunkter omfatter både fysiske (f.eks. kontorer, detailbutikker og begivenheder) og digitale (f.eks. apps og websteder).

Vi kan indsamle oplysninger, som du tilvejebringer direkte. Dette vil som regel ske, når du:

 • tilmelder dig for at blive registreret i vores databaser (dette kan f.eks. være personligt, via app eller online, når du opretter en konto og en jobansøger-profil),
 • indsender en jobansøgning og understøttende oplysninger til os,
 • deltager i en jobsamtale,
 • gennemfører en test/vurdering,
 • tilvejebringer oplysninger om accept af job, baggrundsscreening og onboarding (hvis relevant),
 • downloader eller bruger et digitalt berøringspunkt (f.eks. en app eller et websted),
 • kontakter os via et PMI-berøringspunkt eller via e-mail, sociale medier eller telefon,
 • tilmelder dig til at modtage pressemeddelelser, e-mailmeddelelser eller jobopdateringer,
 • deltager i undersøgelser eller (hvis tilladt ved lov) konkurrencer eller kampagner, eller
 • deltager i en begivenhed, som et tilknyttet PMI-selskab har organiseret.

Vi kan indsamle oplysninger fra en elektronisk enhed, hvis du vælger at sende oplysningerne til os. Disse kan deles med os via en direkte forbindelse til internettet eller via en af vores apps, som du måtte downloade.

Vi kan indsamle oplysninger om dig automatisk. Dette vil som regel ske, når du:

 • besøger vores kontorer (f.eks. gennem kameraovervågning (CCTV) og adgangslogfiler til bygninger),
 • gennemfører onlinetest vedrørende færdigheder og egnethed (herunder online og via videooptagelse),
 • deltager i en begivenhed, som et tilknyttet PMI-selskab har organiseret (f.eks. gennem sensorer ved begivenheden, der forbinder med mobil teknologi),
 • bruger PMI's systemer eller PMI-udstedte enheder såsom en bærbar computer,
 • kommunikerer med os (f.eks. gennem et PMI-berøringspunkt, eller via e-mail eller sociale medieplatforme),
 • bruger PMI-berøringspunkter (f.eks. cookies og web-beacons/pixels), eller
 • slår offentlige opslag op på sociale medieplatforme, som vi følger (f.eks. så vi kan forstå offentlighedens meninger).

Som nævnt ovenfor kan vi indsamle oplysninger om dig automatisk gennem brug af cookies og lignende sporingsteknologier (såsom web-beacons/pixels), som du modtager, når du besøger digitale PMI-berøringspunkter eller modtager en e-mail fra os. De specifikke cookies og andre mekanismer, der anvendes, afhænger af det pågældende PMI-berøringspunkt. Hvis du vil vide mere om disse mekanismer, der bruges på et PMI-berøringspunkt, herunder hvordan du kan acceptere eller afvise cookies, bedes du se de oplysninger, der er tilgængelige på eller gennem det pågældende berøringspunkt. Disse mekanismer kan omfatte Google Analytics-cookies (se https://policies.google.com/technologies/partner-sites.)

Hvis det er tilladt ved lov, kan vi indsamle oplysninger om dig fra tredjeparter. Disse kan omfatte:

 • oplysninger fra rekrutteringsbureauer,
 • oplysninger, der deles mellem tilknyttede PMI-selskaber,
 • oplysninger fra tredjeparters sociale mediewebsteder (f.eks. hvis du vælger at forenkle din loginproces til jobplatformen for at give direkte adgang, når du har logget ind på din tredjeparts sociale mediekonto, såsom Gmail eller Yahoo!, eller hvis du ønsker at uploade oplysninger til platformen (f.eks. fra LinkedIn) i stedet for manuelt at udfylde en ansøgning), og
 • offentligt tilgængelige profiloplysninger (såsom din erhvervserfaring, færdigheder og interesser) på tredjeparters sociale mediewebsteder (såsom LinkedIn).

Vi kan også indsamle oplysninger i andre sammenhænge, som du informeres om på det pågældende tidspunkt.

Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Vi kan indsamle forskellige typer af oplysninger om dig:

 • oplysninger, der er nødvendige for at administrere vores forhold til dig (herunder, hvis vi accepterer at refundere visse udgifter til at deltage i jobsamtaler) og for at drive vores forretning, herunder for at opfylde vores juridiske og forskriftsmæssige forpligtelser (f.eks. bekræftelse af din identitet, din arbejdstilladelse, ansøgningsoplysninger og, hvis tilladt ved lov, din egnethed til et job ved hjælp af baggrundstjek)
 • oplysninger, som du tilvejebringer for os i din jobansøger-profil, jobansøgning, formularer eller undersøgelser
 • oplysninger, der er nødvendige for at vurdere din berettigelse til en rolle, udarbejde en liste over kandidater og udvælge kandidater
 • oplysninger om dine besøg på vores kontorer og deltagelse i begivenheder
 • hvis relevant, oplysninger, der er nødvendige for at tilbyde dig et job og starte din onboardingproces (såsom udstedelse af et tilbud, udarbejdelse af en ansættelseskontrakt, tilvejebringelse af ydelsesoplysninger og organisering af adgang til systemer)
 • oplysninger, der indsamles som en del af vores overvågning og løbende forbedring af rekrutteringsprocessen
 • oplysninger, som du tilvejebringer for os i forbindelse med opkald til os, eller e-mails, som du sender til os
 • oplysninger om dine præferencer, interesser og karriereambitioner (herunder oplysninger, som vi udleder fra andre oplysninger, f.eks. fra statistiske oplysninger)
 • oplysninger, der indsamles som en del af forretningsanalyser og forbedringer
 • statistiske oplysninger om dig (f.eks. statistiske oplysninger om personer i visse geografiske områder)

Oplysninger, som vi indsamler direkte fra dig, vil være tydelige ud fra den sammenhæng, hvori du tilvejebringer dem. For eksempel:

 • under ansøgnings- og rekrutteringsprocessen tilvejebringer du dit navn, kontaktoplysninger, færdigheder, kvalifikationer, oplysninger om erhvervserfaring og, hvis vi aftaler det, oplysninger (såsom dine bankkontooplysninger) for at give os mulighed for at refundere visse udgifter til at deltage i jobsamtaler),
 • under eventuel jobsamtale eller vurdering, besvarer du spørgsmål,
 • kan du tilvejebringe oplysninger om dine karriereambitioner og interesser, så vi kan sende dig relevante muligheder, og
 • kan vi indsamle oplysninger, der gør det muligt for os at bekræfte din identitet og arbejdstilladelse, f.eks. en kopi af et identitetsdokument eller dit portrætbillede.

Oplysninger, som vi indsamler automatisk, vedrører generelt:

 • nærmere oplysninger om dine besøg på vores kontorer, deltagelse i jobsamtaler, vurderinger og begivenheder (såsom tidspunkt og varighed),
 • nærmere oplysninger om din brug af PMI-berøringspunkter (såsom ansøgninger/oplysninger, der tilgås, tidspunkt og varighed, søgte oplysninger), og
 • dine enheder (såsom din IP-adresse eller anden unik enhedsidentifikator, placeringsoplysninger, nærmere oplysninger om eventuelle cookies, som vi muligvis har opbevaret på din enhed).

Oplysninger, som vi indsamler fra tredjeparter, vil generelt bestå af:

 • jobansøgningsoplysninger fra rekrutteringsbureauer (hvis du ansøger om en rolle via et rekrutteringsbureau),
 • referencer og arbejdscertifikater fra dine tidligere arbejdsgivere eller dine andre referenceudbydere,
 • hvis tilladt ved lov, oplysninger om baggrundsscreeninger, der er passende for rollen (såsom bekræftelse af identitetsdokument, adressebekræftelse, bekræftelse af kvalifikationer og erhvervserfaring, søgninger i henhold til lister over sanktioner og politisk eksponerede personer, og nærmere oplysninger om eventuelle straffedomme),
 • loginoplysninger og profiloplysninger fra tredjeparters sociale mediewebsteder (f.eks. hvis du vælger at forenkle din loginproces til jobplatformen for at give direkte adgang, når du har logget ind på din tredjeparts sociale mediekonto, såsom Gmail eller Yahoo!, eller hvis du ønsker at uploade oplysninger til platformen (f.eks. fra LinkedIn) i stedet for manuelt at udfylde en ansøgning), og
 • offentligt tilgængelige profiloplysninger (såsom din rolle, færdigheder, kvalifikationer, erhvervserfaring og interesser, f.eks. fra et virksomhedswebsted, internetsøgninger eller på sociale medieplatforme såsom LinkedIn).

Oplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, kan omfatte dit/din:

 • navn
 • adgangskode
 • adresse, herunder privat og korrespondance
 • kontaktoplysninger, herunder personlig e-mailadresse og privat/personligt mobiltelefonnummer, hvis disse oplysninger tilvejebringes som en del af din ansøgning
 • køn
 • følgebrev
 • CV/jobansøgning, herunder personoplysninger og faglige oplysninger
 • hvordan du hørte om jobbet
 • berettigelse til at arbejde, herunder pas eller andet officielt identifikationsdokument
 • referencer
 • kvalifikationsudskrifter og -certifikater
 • uddannelse og erhvervserfaring
 • oplysninger om militærtjeneste
 • job, der er ansøgt om
 • nuværende, forventede og tilbudte ansættelsesvilkår og -betingelser (f.eks. løn, arbejdstimer, ferie, ydelser)
 • noter fra jobsamtale og evalueringsresultater
 • ansøgningsresultat og årsag
 • årsag til at trække din jobansøgning tilbage (hvis relevant)
 • socialsikring og skattemæssige oplysninger om personlig indkomst
 • skattekode
 • fødselsdato
 • familiestatus og -situation
 • bankkontooplysninger (hvis vi accepterer at refundere dig visse udgifter for at deltage i jobsamtaler, eller hvis du bliver tilbudt et job og accepterer det)
 • fotografier og videooptagelser
 • oplysninger om systembruger
 • automatiserede optegnelser over din brug af PMI-informationssystemer
 • oplysninger, der indsendes til os, når du bruger informationssystemer, som tilknyttede PMI-selskaber driver
 • oplysninger om dine besøg på vores kontorer og deltagelse i vores begivenheder

Vi kan også indsamle og behandle særlige kategorier af oplysninger om dig, såsom din(e)/dit:

 • racemæssige eller etniske oprindelse (f.eks. til overvågning af ligestilling)
 • politiske holdninger (kun hvis du frivilligt deler disse oplysninger)
 • religiøse eller filosofiske overbevisninger (f.eks. vedrørende rimelig tilpasning)
 • seksuel orientering (f.eks. vedrørende overvågning af ligestilling, eller hvis du frivilligt deler disse oplysninger)
 • fagforeningsmedlemskab (kun hvis du frivilligt deler disse oplysninger)
 • oplysninger vedrørende dit helbred, herunder eventuelt handicap (f.eks. vedrørende rimelig tilpasning)

Vi behandler disse typer af oplysninger, hvis du frivilligt deler dem med os, hvis vi har en juridisk forpligtelse til at behandle oplysningerne og, i forbindelse med rekrutteringsprocessen, til at tilvejebringe rimelig tilpasning.

De formål, hvortil vi bruger oplysninger om dig, med tilhørende indsamlingsmetoder og retsgrundlag for brug, er:

FormålIndsamlingsmetode og retsgrundlag for behandling

Overholde forskriftsmæssige forpligtelser

 

 • kontrol af identitet og arbejdstilladelse 
 • vurdere den demografiske sammensætning af vores arbejdsstyrke, såsom overvågning af ligestilling

Disse oplysninger tilvejebringes som regel direkte for os af dig.

Vi bruger dem, fordi det er nødvendigt for, at vi kan overholde en juridisk forpligtelse til kun at ansætte personer med arbejdstilladelse i det land, hvori jobbet er beliggende, og til at overvåge demografien af vores arbejdsstyrke, eller i lande, hvor der ikke er en sådan juridisk forpligtelse, fordi vi har en legitim forretningsmæssig interesse i at drive vores virksomhed i overensstemmelse med krav til god praksis, der ikke tilsidesættes af dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder til at beskytte oplysninger om dig.

Bekræftelse af ansøgninger og undersøgelse af kandidater (hvis tilladt ved lov) 

 

 • bekræfte erhvervserfaring, kvalifikationer og referencer
 • hvis tilladt ved lov, undersøgelse og baggrundsscreening af jobansøgere

 

 

Dette vil som regel være en kombination af oplysninger, som du tilvejebringer direkte (som en del af din ansøgning) og, i de senere faser af vores rekrutteringsproces, oplysninger, som vi indsamler fra tredjeparter, såsom referencer og (hvis tilladt ved lov) kontroller af straffeattest.

Vi bruger dem, fordi det er nødvendigt for, at vi kan overholde en juridisk forpligtelse til kun at ansætte kvalificerede og egnede personer, eller, i lande, hvor der ikke er en sådan juridisk forpligtelse, bruger vi dem, fordi vi har en legitim forretningsmæssig interesse i at sikre din egnethed og berettigelse til en rolle hos os, der ikke tilsidesættes af dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder til at begrænse brugen af oplysninger om dig. 

Rekruttering og udvælgelse

 

 • rekruttering og udvælgelse af kandidater, herunder jobsamtaler, optagede videoer, vurderinger, psykometriske test
 • gennemgang af ansøgningsformularer og online-vurderingsværktøjer og færdighedstest
 • udvælgelse af kandidater 
 • hvis relevant, administration af godtgørelse af visse udgifter til at deltage i jobsamtaler
 • hvis relevant, afgive et tilbud og aftale ydelser
 • gruppe-, panel- og individuel jobsamtale
 • informere dig om resultatet af ansøgninger og andre muligheder, der kan være af interesse, annoncere stillinger og monitorere interesse 
 • dokumentopbevaring

Dette vil som regel være en kombination af oplysninger, som du tilvejebringer direkte (i forskellige faser under rekrutteringsprocessen), og oplysninger, som vi indsamler fra tredjeparter, såsom eventuel rekrutteringskonsulent eller social medieplatform, som du bruger til at dele oplysninger om dig med os.

Vi bruger dem, fordi vi har en legitim forretningsmæssig interesse i at rekruttere og udvælge kandidater til roller hos os (herunder udførelse af jobsamtaler og vurderinger), administrere processen og føre optegnelser over rekrutteringsprocessen, der ikke tilsidesættes af dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder til at begrænse brugen af oplysninger om dig.

Administration af arbejdsstyrke før ansættelse 


 • ansættelsesaktiviteter såsom udarbejdelse, udstedelse og underskrivelse af ansættelseskontrakt
 • oprettelse af elektroniske personlige optegnelser og personlige filer
 • oprettelse af lønoptegnelser
 • tilmelding til nye medarbejderydelser 
 • rapportering af ansættelsesstart til retsmyndigheder

Disse oplysninger indsamles i de senere faser af vores rekrutteringsproces og under behandlingen af jobtilbud og/eller -accept.

Vi bruger dem, fordi vi har en legitim forretningsmæssig interesse i at udarbejde nødvendige ansættelsesdokumenter og udfylde nødvendige interne optegnelser, der ikke tilsidesættes af dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder til at begrænse brugen af oplysninger om dig.

Overvågning af rekrutteringsprocessen 


 • kvalitetskontrol og -tjek for at overvåge overholdelse af vores rekrutteringsproces

Disse oplysninger indsamles under hele vores rekrutteringsproces.

Vi bruger dem, fordi vi har en legitim forretningsmæssig interesse i at kontrollere overholdelse af vores rekrutteringsproces, der ikke tilsidesættes af dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder til at begrænse brugen af oplysninger om dig.

Support til alle ovenstående formål 

 

 • administration af dine konti
 • give dig mulighed for at bruge PMI-berøringspunkter (f.eks. give dig mulighed for at forblive logget ind på afsnit af et berøringspunkt, der kun er forbeholdt autoriserede brugere, og administrere din sprogpræference)
 • kommunikere med dig
 • administrere dine aftaler med os (f.eks. vedrørende en jobsamtale eller vurdering) 
 • forbedre dine oplevelser
 • administration og fejlfinding

Dette vil som regel være en kombination af oplysninger, som du tilvejebringer for os (navn, adgangskode (eller tilsvarende)) og oplysninger, som vi indsamler automatisk (f.eks. oplysninger om din enhed og cookies og lignende sporingsteknologier).

Vi bruger dem med den begrundelse, der svarer til formålet med at bruge de oplysninger, som vi understøtter. Hvis vi f.eks. administrerer din konto for at understøtte en jobsøgning eller -ansøgning, bruger vi oplysningerne med den begrundelse, at vi har en legitim forretningsmæssig interesse i at drive vores virksomhed og rekruttere personale, der ikke tilsidesættes af dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder til at beskytte oplysninger om dig. 

Virksomhedsanalyser og forbedringer

 

 • vurdere effektiviteten af vores rekrutteringsproces
 • virksomhedsanalyser og forbedringer (herunder til vores rekrutteringsproces, begivenheder, digitale PMI-berøringspunkter og de oplysninger, som vi (eller vores tilknyttede selskaber) tilvejebringer for jobansøgere)

Dette vil som regel være en kombination af oplysninger, som du tilvejebringer for os, oplysninger, som vi indsamler automatisk, og (hvis tilladt ved lov) oplysninger, som vi indsamler fra tredjeparter. 

Vi bruger dem med den begrundelse, at vi har en legitim forretningsmæssig interesse i at analysere, vurdere effektiviteten af og forbedre vores rekrutteringsindsats, -processer, PMI-berøringspunkter og begivenheder, der ikke tilsidesættes af interesser, rettigheder og frihedsrettigheder til at beskytte oplysninger om dig.

 

Hvis vi ikke baserer vores brug af oplysninger om dig på et af ovenstående retsgrundlag, eller hvis det er påkrævet ved lov, beder vi om dit samtykke, før vi behandler oplysningerne (disse tilfælde vil være tydelige ud fra sammenhængen). Vi kan fra tid til anden bede om dit udtrykkelige samtykke til at behandle særlige kategorier af oplysninger om dig.

I nogle tilfælde kan vi bruge oplysninger om dig på måder, der ikke er beskrevet ovenfor. Hvis dette er tilfældet, tilvejebringer vi en supplerende databeskyttelseserklæring, der forklarer en sådan brug. Du bør læse alle supplerende erklæringer sammen med denne erklæring.

Træffer vi automatiske individuelle afgørelser?

Vi kan træffe automatiske individuelle afgørelser om ethvert af de forhold, der er angivet i denne erklæring (f.eks. screening, og hvem der skal medtages på en kandidatliste til jobsamtaler). Hvis vi gør dette, gør vi dig opmærksom på det på det pågældende tidspunkt sammen med oplysninger om den logik, der er involveret i afgørelsen, samt betydningen og de påtænkte konsekvenser for dig af en sådan brug af oplysninger om dig.

Hvem deler vi dine oplysninger med og til hvilke formål?

Vi kan dele oplysninger om dig med:

 • tilknyttede PMI-selskaber,
 • tredjeparter, der leverer produkter eller tjenester til tilknyttede PMI-selskaber eller dig (såsom rekrutteringsbureauer, baggrundsscreening, udbydere af onlinevurderinger og leverandører, der understøtter PMI's bestræbelser på at forbedre kandidatoplevelsen), og
 • andre tredjeparter, hvis påkrævet eller tilladt ved lov (såsom tilsynsmyndigheder, offentlige myndigheder, tidligere, potentielle eller fremtidige arbejdsgivere, og i forbindelse med organisatorisk omstrukturering).

Vi deler kun oplysninger om dig med andre i overensstemmelse med gældende love. Derfor, hvis dit samtykke er påkrævet ved lov, vil vi først bede om det.

Deling af oplysninger med andre tilknyttede PMI-selskaber

 • Oplysninger om dig deles med Philip Morris Products S.A. (beliggende i Neuchâtel, Schweiz), som er stedet for central administration af behandling af personoplysninger for tilknyttede PMI-selskaber. Oplysninger om dig kan også deles med Philip Morris International IT Service Centre Sàrl (beliggende i Lausanne, Schweiz) som teknologiudbyder for tilknyttede PMI-selskaber. Philip Morris Products S.A. og (i det omfang selskabet har adgang) Philip Morris International IT Service Centre Sàrl behandler oplysningerne om dig til alle de formål, der er beskrevet i denne erklæring.
 • Oplysninger om dig vil blive delt med andre tilknyttede PMI-selskaber til alle de formål, der er beskrevet i denne erklæring (f.eks. for at afgøre, om du opfylder kravene til job, der er ledige hos ethvert af de tilknyttede PMI-selskaber). Når du uploader oplysninger til jobsøgningsplatformen, gøres de tilgængelige for hvert tilknyttet PMI-selskab, og hvert tilknyttet PMI-selskab kan behandle dem til sine egne rekrutteringsformål. Dette er tilfældet, selv når du svarer på et jobopslag, der nævner et bestemt tilknyttet PMI-selskab. Derfor kan oplysninger om dig overføres globalt (hvis dine oplysninger indsamles inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, betyder det, at dine oplysninger kan overføres uden for det).

Nærmere oplysninger om tilknyttede PMI-selskaber og de lande, hvori de har hjemsted, er tilgængelige her.

Yderligere landespecifikke punkter

I henhold til hvilket land du befinder dig i, vil vi gerne have, at du er opmærksom på nogle yderligere punkter.

Hvis du befinder dig i Japan, få mere at vide …

Hvis du befinder dig i Japan, skal du være opmærksom på, at vi deler oplysninger om dig til de formål, der er beskrevet i denne erklæring, med andre tilknyttede PMI-selskaber på grundlag af "fælles brug" i henhold til japanske databeskyttelseslove. Når vi gør dette, fortsætter Philip Morris Japan Limited (PMJ) med at administrere dine personoplysninger på en ansvarlig måde, og vi kræver, at dem, som vi deler oplysningerne med, gør det samme. Derudover, hvis de er beliggende uden for Japan, træffer vi rimelige foranstaltninger i overensstemmelse med de relevante love og forordninger.

Deling af oplysninger med tredjeparter

 • I det omfang det er tilladt ved gældende lov, kan vi dele oplysninger om dig med tredjeparter, der leverer produkter eller tjenester (såsom rekrutteringsbureauer, udbydere af baggrundsscreening, udbydere af onlinevurderinger, udbydere af informationstjenester og udbydere af identitetsbekræftelse) til tilknyttede PMI-selskaber eller dig.
 • I det omfang tilladt ved gældende lov, kan vi dele oplysninger om dig med andre tredjeparter, hvis det er påkrævet eller tilladt ved lov, f.eks. til tilsynsmyndigheder, offentlige myndigheder, som svar på en anmodning fra retshåndhævende myndigheder eller andre embedsmænd, når vi anser videregivelse for at være nødvendig eller passende for at forhindre fysisk skade eller økonomisk tab eller i forbindelse med en undersøgelse af formodet eller faktisk ulovlig aktivitet, og i forbindelse med organisatorisk omstrukturering.
 • Hvis vi arrangerer rejser eller indkvartering for dig (f.eks. hvis du skal rejse for at deltage i en jobsamtale), kan oplysninger om dig deles med tredjeparter, der arrangerer rejser og indkvartering, leverer transport- eller rejserelaterede tjenester, såsom rejsebureauer, online-reservationsudbydere, billetbureauer, flyselskaber, biludlejningsvirksomheder, togselskaber og hoteller. Disse tredjeparter bruger oplysninger om dig til deres egne formål (f.eks. til at opfylde deres forpligtelser til at levere transport eller indkvartering til dig), og du bør læse deres databeskyttelseserklæringer for yderligere oplysninger om deres brug af oplysninger om dig. Bemærk også, at du kan have rettigheder, der kan udøves mod sådanne tredjeparter, med hensyn til deres behandling af oplysninger om dig.

Hvor kan oplysninger om dig sendes hen?

Som med enhver multinational organisation overfører vi oplysninger over hele verden til vores tilknyttede selskaber og tjenesteudbydere. Dine oplysninger kan derfor blive overført til andre lande som en del af vores standardaktiviteter. Når vi overfører dine oplysninger til udlandet, begrænser vi adgangen til dine oplysninger til dem, der har brug for at se dem, og behandler dine oplysninger i overensstemmelse med vores interne databeskyttelsesstandarder, beskytter dem på behørig vis og overfører kun oplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove. Når oplysninger overføres, kræver vi, at den modtagende part holder dine oplysninger fortrolige, sletter dem, når de ikke længere er nødvendige, og handler i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring. Derfor kan oplysninger om dig overføres uden for din retskreds. Hvis du f.eks. bor i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), EU, Storbritannien, Australien eller Japan, kan dine oplysninger blive behandlet i et andet land.

Når oplysninger bruges som beskrevet i denne erklæring, kan oplysninger om dig blive overført enten inden for eller uden for det land eller område, hvori de blev indsamlet, herunder til et land eller område, der muligvis ikke har tilsvarende databeskyttelsesstandarder.

F.eks. kan vi og andre tilknyttede PMI-selskaber inden for EU og EØS overføre personoplysninger til tilknyttede PMI-selskaber eller til deres tjenesteudbydere uden for EU og EØS.I alle sådanne tilfælde vil overførslen være:

 • på grundlag af en tilstrækkelighedsafgørelse fra Europa-Kommissionen,
 • underlagt passende sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. EU-standardkontraktbestemmelserne eller bindende selskabsregler, eller
 • med dit samtykke eller som nødvendigt for at opfylde forpligtelser i henhold til en kontrakt mellem dig og os (eller implementeringen af foranstaltninger forud for indgåelse af kontrakt, der træffes efter din anmodning herom), eller for indgåelsen eller opfyldelsen af en kontrakt, der indgås af hensyn til din interesse mellem os og en tredjepart, såsom i forbindelse med rejsearrangementer.

For overførsler fra Storbritannien, i overensstemmelse med Storbritanniens GDPR og vejledning fra Information Commissioner’s Office.

I alle tilfælde vil passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger blive anvendt i de pågældende lande eller områder i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

Vores tjenesteudbydere er beliggende i mange lande over hele verden, herunder, nærmere bestemt, EØS, Schweiz, USA, Canada, Indien, Filippinerne, Indonesien og Australien.

Hvordan beskytter vi oplysninger om dig?

Vi implementerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger, som vi opbevarer, mod uautoriseret videregivelse, brug, ændring eller tilintetgørelse. Hvis relevant, bruger vi kryptering og andre teknologier, der kan hjælpe med at beskytte de oplysninger, du tilvejebringer. Vi kræver også, at vores tjenesteudbydere overholder tilsvarende databeskyttelses- og sikkerhedskrav.

Hvor længe opbevares oplysninger om dig?

Vi opbevarer oplysninger om dig i den periode, der er nødvendig for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet i overensstemmelse med vores interne standarder for dataopbevaring. Derefter sletter vi dem. Perioden vil variere afhængigt af de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet. Bemærk, at du under visse omstændigheder har ret til at anmode os om at slette oplysningerne. Vi er også sommetider underlagt juridiske forpligtelser og dermed juridisk forpligtede til at opbevare oplysningerne, f.eks. til skattemæssige og regnskabsmæssige formål, i enten en fastsat minimumsperiode eller til at slette dem efter en fastsat maksimumsperiode.

Vi opbevarer som regel oplysninger baseret på de kriterier, der er beskrevet i tabellen nedenfor. Hvis disse perioder er i strid med juridiske forpligtelser, f.eks. til skattemæssige og regnskabsmæssige formål, til enten at opbevare oplysningerne i en fastsat minimumsperiode eller til at slette dem efter en fastsat maksimumsperiode, overholder vi i stedet de pågældende fastsatte perioder.

Type
Forklaring/almindelige opbevaringskriterier

 

 • oplysninger om rekrutteringsproces

 

 

Hvis du ansøger om et job hos os, fører vi en optegnelse over din ansøgning og opbevarer den, mens den forbliver relevant for vores forhold, f.eks. under rekrutteringsprocessen, for at fortælle dig om andre muligheder, der kan være af interesse, og hvis din ansøgning accepteres, under din ansættelse hos os. 

Oplysninger om dig opbevares som regel i op til 12 måneder efter den dato, hvor du sidst loggede ind på rekrutteringsplatformen. Som minimum fører vi optegnelser over rekrutteringsprocessen i den lovbestemte periode, hvor et krav, der opstår som følge af rekrutteringsprocessen, kan indgives. Vi kan opbevare oplysninger om dig i længere tid, hvis du ansøger om visse typer af job, og dette er tilladt eller påkrævet i det land, hvori det pågældende job er beliggende.

Andre optegnelser, der er relevante for rekrutteringsprocessen (f.eks. vurderingsresultater og baggrundstjek), opbevares i en kort periode, indtil der oprettes mere permanente optegnelser (f.eks. en optegnelse over resultatet af vurderingen eller baggrundstjekket).

 

 • optegnelser over besøgende

Hvis du besøger vores bygninger, opbevares optegnelser over besøgende som regel i en periode på blot nogle få måneder. 

 

 • Kameraovervågning (CCTV)

Hvis du besøger vores bygninger, opbevares overvågningsoptagelser som regel i en periode på blot nogle få dage.

 

 • systemrevision og forebyggelse af svig

Systemrevisionslogfiler opbevares som regel i en periode på op til 6 måneder med henblik på systemgendannelse, og i op til 10 år med henblik på forebyggelse af svig. 

 

 • virksomhedsanalyser

Oplysninger om virksomhedsanalyser indsamles som regel automatisk, når du bruger PMI-berøringspunkter og anonymiseres/aggregeres kort efter.

Hvilke rettigheder og valgmuligheder har du?

Du kan have nogle eller alle af følgende rettigheder med hensyn til oplysninger om dig, som vi opbevarer:

 • anmode os om at give dig indsigt i dem,
 • anmode os om at berigtige dem, opdatere dem eller slette dem,
 • anmode os om at begrænse vores brug af dem, under visse omstændigheder,
 • gøre indsigelse mod vores brug af dem, under visse omstændigheder,
 • tilbagetrække dit samtykke til vores brug af dem,
 • dataportabilitet, under visse omstændigheder, og
 • indgive en klage til tilsynsmyndigheden i dit land (hvis der er én).

Vi tilbyder dig nemme måder til at udøve disse rettigheder, såsom "afmeldingslinks", eller ved at kontakte people.culture@pmi.com, eller ved at bruge kontaktpersonerne i afsnittet "Hvem skal du kontakte med spørgsmål?"sidst i denne erklæring.

De rettigheder, du har, afhænger af lovene i dit land. Hvis du befinder dig i Storbritannien, Den Europæiske Union eller EØS har du de rettigheder, der er angivet i tabellen nedenfor. Hvis du befinder dig et andet sted, kan du kontakte os (se afsnittet "Hvem skal du kontakte med spørgsmål?" sidst i denne erklæring) for at få mere at vide.

Ret med hensyn til de oplysninger om dig, som vi opbevarerYderligere oplysninger (bemærk: visse juridiske begrænsninger gælder for alle disse rettigheder)

 • til at anmode os om at give dig indsigt i dem

Dette er en bekræftelse af: 

 • hvorvidt vi behandler oplysninger om dig,
 • vores navn og kontaktoplysninger,
 • formålet med behandlingen,
 • de pågældende kategorier af oplysninger, 
 • de kategorier af personer, som vi deler oplysningerne med, og hvis eventuel person befinder sig uden for Storbritannien/Den Europæiske Union/EØS og ikke drager fordel af en tilstrækkelighedsafgørelse fra Europa-Kommissionen, de passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af oplysningerne,
 • (hvis vi har den) kilden til oplysningerne, hvis vi ikke indsamlede dem fra dig,
 • (i det omfang vi udfører sådanne, hvilket vi vil gøre dig opmærksom på) eksistensen af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering, der har en retsvirkning for dig, eller som væsentligt påvirker dig på en lignende måde, og oplysninger om den involverede logik, samt betydningen og de påtænkte konsekvenser for dig af en sådan brug af oplysninger om dig, og
 • kriterierne for at bestemme den periode, i hvilken vi opbevarer oplysningerne. 

Efter din anmodning herom giver vi dig en kopi af de oplysninger om dig, som vi bruger (forudsat at dette ikke påvirker andres rettigheder og frihedsrettigheder).


 • til at anmode os om at berigtige eller opdatere dem
Dette gælder, hvis de oplysninger, som vi opbevarer, er unøjagtige eller ufuldstændige.

 • til at anmode os om at slette dem, og i nogle tilfælde en forlængelse af denne rettighed, retten til at blive glemt 
Dette gælder, hvis:
 • de oplysninger, som vi opbevarer, ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, hvortil vi bruger dem,
 • vi bruger oplysningerne på grundlag af dit samtykke, og du trækker dit samtykke tilbage (i dette tilfælde vil vi huske ikke at kontakte dig igen, medmindre du beder os om at slette alle oplysninger om dig, i hvilket tilfælde vi respekterer dine ønsker),
 • vi bruger oplysningerne på grundlag af en legitim interesse, og vi konstaterer, at vi, efter din indsigelse, ikke har en tvingende interesse i at fortsætte med at bruge dem, 
 • oplysningerne blev indsamlet eller brugt ulovligt, eller
 • til at overholde en juridisk forpligtelse.

 • til at anmode os om at begrænse vores behandling af dem

Denne ret gælder midlertidigt, mens vi undersøger din sag, hvis du: 

 • anfægter nøjagtigheden af de oplysninger, som vi bruger, eller
 • har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne på grundlag af en legitim interesse

(Hvis du gør brug af din rettighed i disse tilfælde, underretter vi dig, inden vi bruger oplysningerne igen).

Denne ret gælder også, hvis: 

 • vores brug er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletningen af oplysningerne, eller
 • vi ikke længere har brug for oplysningerne, men du skal bruge dem til at fastlægge en retssag.

 • til at gøre indsigelse mod vores behandling af dem
Hvis vi bruger oplysningerne om dig på grundlag af en legitim interesse, kan du gøre indsigelse mod vores brug af dem til de pågældende formål, og give en forklaring af din særlige situation, hvorefter vi vil overveje din indsigelse. 

 • til at tilbagetrække dit samtykke til vores brug af dem
Dette gælder, hvis det retsgrundlag, hvorpå vi bruger oplysningerne om dig, er samtykke. Disse tilfælde vil være tydelige ud fra sammenhængen.

 • til at anfægte visse automatiske individuelle afgørelser

Hvis vi som led i vores rekrutteringsproces træffer en beslutning udelukkende baseret på automatiske individuelle afgørelser, og den pågældende beslutning har retsvirkninger for dig eller på lignende måde påvirker dig væsentligt (f.eks. du ikke inviteres til en jobsamtale på grundlag af beslutningen), har du ret til at anfægte beslutningen, til at anmode os om at få en menneskelig gennemgang af den pågældende beslutning og til at udtrykke dit synspunkt. 

Denne ret gælder ikke, hvis:

(i) du gav dit samtykke til beslutningen på forhånd,

(ii) den pågældende brug af oplysninger om dig er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt mellem dig og os, eller

(iii) den er godkendt ved lov. 

Som nævnt ovenfor vil du blive gjort opmærksom på disse beslutninger på det pågældende tidspunkt sammen med oplysninger om den logik, der er involveret i beslutningen, samt betydningen og de påtænkte konsekvenser for dig af en sådan brug af oplysninger om dig.


 • til dataportabilitet

Hvis:

(i) du har tilvejebragt oplysninger for os, og 

(ii) vi bruger de pågældende oplysninger, via automatiserede midler, og på grundlag af enten dit samtykke, eller på grundlag af opfyldelse af vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig,

så har du ret til at modtage oplysningerne tilbage fra os i et almindeligt anvendt format, og ret til at kræve, at vi sender oplysningerne til en anden, hvis det er teknisk muligt for os at gøre det.


 • til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden i dit land

Hvis du har eventuel klage, vil vi med glæde løse den for dig direkte, hvis det er muligt. Du bedes overveje at kontakte os via kontaktoplysningerne, hvortil der linkes i starten af denne erklæring, før du kontakter en tilsynsmyndighed. 

Hvis du ønsker at kontakte en tilsynsmyndighed, er her følgende oplysninger:

 • For Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan du kontakte din lokale myndighed som anført på Europa-webstedet via dette link. Hvis du er usikker på, hvem tilsynsmyndigheden er i din retskreds, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne, hvortil der linkes øverst på denne side.
 • For Storbritannien kan du kontakte Information Commissioner’s Office via dette link.
 • For andre lande bedes du se webstedet for dit lands myndighed. 

Hvis du er usikker på, hvem tilsynsmyndigheden er i din retskreds, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne, hvortil der linkes øverst på denne side.

Yderligere landespecifikke punkter

Du kan have nogle yderligere rettigheder, afhængigt af hvilket land du befinder dig i.

Hvis du befinder dig i Australien, få mere at vide …

Hvis du befinder dig i Australien, gælder følgende yderligere oplysninger for dig:

 • hvis du ikke tilvejebringer dine personoplysninger for os, kan vi muligvis ikke (som relevant) levere de oplysninger eller tjenester til dig, som du anmoder om, eller overveje din ansøgning om ansættelse eller en kontraktrolle, og
 • vores databeskyttelsespolitik (tilgængelig på https://www.pmiprivacy.com/en-au/homepage) forklarer: (i) hvordan du kan få indsigt i og berigtige de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, (ii) hvordan du kan indgive en klage vedrørende vores håndtering af dine personoplysninger, og (iii) hvordan vi håndterer eventuel klage.

Hvis du befinder dig i Frankrig, få mere at vide...

Hvis du befinder dig i Frankrig, har du ret til at give os instruktioner vedrørende oplysninger, som vi opbevarer om dig, i tilfælde af din død (nærmere bestemt, hvorvidt vi skal opbevare eller slette dem, og hvorvidt andre bør have ret til at se dem). Du kan:

 • udstede generelle instruktioner til en digital tjenesteudbyder, der er registreret hos den franske databeskyttelsesmyndighed (benævnt "CNIL") (disse instruktioner gælder for al brug af oplysninger om dig), eller
 • give os specifikke instruktioner, der kun gælder for vores brug af oplysninger om dig.

Dine instruktioner kan kræve, at vi overfører oplysninger om dig til en tredjepart (men hvis oplysningerne indeholder oplysninger om andre, kan vores forpligtelse til også at respektere deres databeskyttelsesrettigheder betyde, at vi ikke kan følge dine instruktioner fuldt ud). Du kan udpege en tredjepart til at være ansvarlig for at sikre, at dine instruktioner følges. Hvis du ikke udpeger en tredjepart på denne måde, vil dine efterfølgere (medmindre du angiver andet i dine instruktioner) være berettigede til at udøve dine rettigheder over oplysninger om dig efter din død:

 • for at administrere dit bo (i hvilket tilfælde dine efterfølgere vil kunne få indsigt i oplysninger om dig for at identificere og indsamle oplysninger, der kan være nyttige med henblik på at administrere dit bo, herunder eventuelle digitale varer eller oplysninger, der kan betragtes som et familieminde, der kan overføres til dine efterfølgere), og
 • for at sikre, at parter, der bruger oplysninger om dig, tager hensyn til din død (såsom at lukke din konto og begrænse brugen eller opdateringen af oplysninger om dig).

  Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dine instruktioner. For yderligere oplysninger om behandlingen af oplysninger om dig i tilfælde af din død, se artikel 84 til 86 i loven 78-17 af den 6. januar 1978, som ændret. Når du dør, vil du som standard stoppe med at bruge din konto, og vi sletter oplysninger om dig i overensstemmelse med vores opbevaringspolitikker (se afsnittet "Hvor længe opbevares oplysninger om dig?" for nærmere oplysninger).

Hvem skal du kontakte med spørgsmål?

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller ønsker at udøve enhver af dine rettigheder, kan du:

 • kontakte os på People.Culture@pmi.com, eller
 • kontakte det relevante tilknyttede PMI-selskabs databeskyttelsesrådgiver (hvis det har én), hvis kontaktoplysninger du kan finde her.

Kontaktoplysninger tilvejebringes også i enhver meddelelse, som et tilknyttet PMI-selskab sender til dig.

Hvis dit land har en databeskyttelsesmyndighed, har du ret til at kontakte den med eventuelle spørgsmål eller bekymringer. Hvis det relevante tilknyttede PMI-selskab ikke kan løse dine spørgsmål eller bekymringer, kan du også have ret til at anlægge sag ved en national domstol.

Ændringer til denne erklæring

Vi kan opdatere denne erklæring (og eventuel supplerende databeskyttelseserklæring) fra tid til anden. Hvis det er påkrævet ved lov, underretter vi dig om ændringerne. Derudover, hvis det er påkrævet ved lov, indhenter vi også dit samtykke til ændringerne.

Sidst ændret den 30. december 2022.Du kan finde tidligere versioner af denne erklæring her.