- English - Sweden - Svenska - Konsument

Vilka är vi?

Vi är en del av Philip Morris International, en kollektiv grupp av företag. Alla företag i gruppen listas här tillsammans med i förekommande fall kontaktuppgifter till dataskyddsombud . Använd dessa uppgifter om du vill kontakta oss.

Våra uppgifter (namn, adress etc.) kommer att ha getts till dig separat vid tidpunkten för (eller för att bekräfta) insamlingen av information om dig, till exempel i ett meddelande på en app eller en webbplats, eller i ett e-postmeddelande, som innehåller en länk till detta meddelande.

 • "Philip Morris International eller PMI betyder Philip Morris International, en ledande internationell tobakskoncern. Den består av ett antal företag eller "dotterbolag".
 • PMI-dotterbolag: Varje medlem i Philip Morris International-koncernen är ett "PMI-dotterbolag". "Vi" (eller "oss" eller "vår") avser det dotterbolag inom PMI som först samlade in information om dig.
 • PMI-produkt: avser en produkt från oss eller från ett annat dotterbolag till PMI.

Hur samlar vi in information om dig?

Vi kan samla in information om dig på olika sätt.

 • Du kan ge oss information direkt (t.ex. fylla i ett formulär, ringa till oss eller ladda upp information till oss via en mobilapp).
 • Vi kan samla in information från en PMI-elektronisk enhet om du väljer att skicka information till oss.
 • Vi kan samla in information automatiskt när du interagerar med våra system eller vi kommunicerar med dig (t.ex. när du använder en PMI-app eller webbplats eller, där vi använder teknik för att observera när du tar emot eller öppnar e-post eller tar emot SMS-meddelanden).
 • Vi kan också få information från tredje part (t.ex. offentligt tillgänglig information på sociala medieplattformar som Facebook och Twitter, eller statistisk information om befolkningen i vissa geografiska områden).
 • Till exempel, i fall då det är tillåtet enligt lag, kan vi härleda information om dig från aggregerad information som vi förvärvar från tredje part. Det kan till exempel handla om statistisk information om personer i vissa geografiska områden.

I detta meddelande hänvisar vi till alla metoder med vilka du är i kontakt med oss som "PMI-kontaktpunkter". PMI-kontaktpunkter omfattar både fysiska (t.ex. butiker och evenemang, kontaktcenter för konsumenter) och digitala (till exempel appar och webbplatser).

Vi kan samla in information som du tillhandahåller direkt. Vanligtvis händer detta när du:

 • registrerar dig för att bli medlem i våra databaser (inklusive lojalitetsprogram), vilket inkluderar att utföra åldersverifiering (detta kan till exempel vara personligen, via app eller online);
 • begär information om våra produkter, vilket kan inkludera åldersigenkänning (detta kan vara datoranalys av ditt ansikte via app eller online);
 • köper PMI-produkter eller -tjänster på ett försäljningsställe,
 • laddar ner eller använder en digital PMI-kontaktpunkt (t.ex. en app eller en webbplats);  
 • kontaktar oss via en kontaktpunkt eller via e-post, sociala medier eller telefon;
 • registrerar en enhet hos oss;
 • prenumererar på en PMI-panelportal;
 • registrerar dig för att ta emot PMI-pressmeddelanden, e-postnotiser eller marknadsföringskommunikation;
 • deltar i PMI-undersökningar eller (där det är tillåtet enligt lag) PMI-tävlingar eller kampanjer; eller
 • deltar i ett evenemang som ett PMI dotterbolag anordnat.

Vi kan samla in information från en elektronisk enhet om du väljer att skicka informationen till oss. Detta kan delas med oss via en direkt anslutning till internet eller via en av våra appar som du kan ladda ner.

Vi kan samla in information om dig automatiskt. Vanligtvis händer detta när du:

 • besöker ett försäljningsställe som säljer PMI-produkter (till exempel genom att samla in dina data vid utcheckningen eller via sensorer  som ansluter till mobil teknik vid försäljningsstället);
 • deltar i ett evenemang som ett PMI dotterbolag  har organiserat (till exempel genom inköp vid evenemanget eller genom sensorer som ansluter till mobil teknik vid evenemanget);
 • kommunicerar med oss (till exempel via en kontaktpunkt eller sociala medieplattformar);
 • använder PMI-kontaktpunkter (till exempel genom spårningsmekanismer (t.ex. cookies och webbfyrar/pixlar (‘web beacons/pixels’)), där vi använder dem, som du får när du använder PMI-kontaktpunkten eller får ett e-postmeddelande eller SMS från oss);
 • använder webbplatser från tredje part (till exempel använder teknik som liknar den som beskrivs i punkten ovan, som du får när du besöker en PMI-kontaktpunkt eller får ett e-postmeddelande från oss); eller
 • gör offentliga inlägg på sociala medieplattformar som vi följer (till exempel så att vi kan förstå den allmänna opinionen eller svara på förfrågningar om PMI-produkter).

Som nämnts ovan kan vi samla in information om dig automatiskt genom användning av cookies och liknande spårningstekniker (t.ex. webbfyrar/pixlar (‘web beacons/pixels’)) som du får när du besöker digitala PMI-kontaktpunkter eller får ett elektroniskt meddelande från oss. De specifika cookies och andra mekanismer som används beror på beröringspunkten i fråga. Mer information om dessa mekanismer som används på en PMI-kontaktpunkt, inklusive hur du kan acceptera eller vägra cookies, finns i informationen som görs tillgänglig på eller via den kontaktpunkten. Dessa mekanismer kan inkludera Google Analytics-cookies (se www.google.com/policies/privacy/partners/. )

Där det är tillåtet enligt lag kan vi inhämta information om dig från tredje part. Detta kan inkludera information som delas mellan dotterbolag inom PMI, offentligt tillgänglig profilinformation (t.ex. dina preferenser och intressen) på tredje parts sociala medier (som Facebook och Twitter), marknadsföringslistor och kompletterande information som erhållits från tredjepartsbyråer.

Där det är tillåtet enligt lag kan vi härleda information om dig från information om dig som vi redan har. Vi kan till exempel använda aggregerad information om personer i vissa geografiska områden, som vi förvärvar från tredje part, för att dra slutsatsen om dina preferenser.

Vi kan också samla in information i andra sammanhang som är uppenbara för dig vid den tidpunkten.

Vilken information om dig samlar vi in?

Vi kan samla in olika typer av information om dig:

 • information om dina beställningar, inklusive information som är nödvändig för att uppfylla dem
 • information som är nödvändig för att tillhandahålla garantitjänster
 • information om de hänvisningar du gör
 • information du ger oss i formulär eller undersökningar och liknande information som du ger till tredje part för att överföras till oss
 • information om din plats, där du väljer att dela den med oss (till exempel på din mobiltelefon)
 • information om dina besök på våra försäljningsställen eller evenemang (eller försäljningsställen eller evenemang tillhandahållna av andra som vi arbetar med)
 • information du ger oss i kommunikation (t.ex. samtal, chattar, e-post, SMS- meddelanden) du har med kontaktcenter
 • information om dina preferenser och intressen (inklusive information som vi härleder från annan information, till exempel från statistisk information)
 • information som är nödvändig för att verifiera din ålder
 • information som genereras av din elektroniska enhet (till exempel IQOS), om du väljer att dela den med oss
 • information om dina upplevelser av att använda våra produkter och tjänster
 • statistisk information om dig (till exempel statistisk information om personer i vissa geografiska områden)

Information som vi samlar in direkt från dig kommer att framgå av det sammanhang där du tillhandahåller den. Till exempel:

 • om du beställer en produkt från oss via en kontaktpunkt anger du ditt namn, kontakt-, faktureringsinformation, betalningsmetoder och de produkter du har valt så att vi kan fullfölja din beställning;
 • du kan tillhandahålla information om dina produktpreferenser, intressen och upplevelser så att vi kan erbjuda dig produkter och tjänster som intresserar dig och för att förbättra våra produkter och tjänster;
 • om du bokar en tid för att träffa oss (eller någon som tillhandahåller support för våra produkter eller tjänster) kan vi samla in ditt namn och dina kontaktuppgifter;
 • vi kan samla in information som gör det möjligt för oss att verifiera din ålder, till exempel en kopia av ett identitetsdokument eller din ansiktsbild (antingen som ett fotografi eller en video);
 • Om du har laddat ner en av våra appar kan vi be om att använda din plats (även när appen är stängd eller inte används) för vissa funktioner. Funktionen "hitta min IQOS" hjälper dig till exempel att hitta din enhet om den går förlorad, och den fungerar inte som den ska om du inte delar din plats. Vi behåller inte platsdata. Den kommer endast att användas för att tillåta dessa funktioner och endast om du samtycker till att dela dessa uppgifter genom att godkänna respektive information i appen;
 • Om du kommunicerar med ett av våra kontaktcenter kan du ge oss information, till exempel om dina erfarenheter av att använda våra produkter och tjänster, så att vi kan hantera dina förfrågningar.

Information som vi samlar in från en elektronisk enhet, om du väljer att skicka informationen till oss. Detta kan inkludera, för en elektronisk PMI-enhet, information om: (i) själva enheten (t.ex. enhetens serienummer, laddarens serienummer, firmwareversion, enhetsfel); och (ii) användning av enheten (t.ex. antal förbrukningsartiklar (t.ex. för IQOS-enheten), antal rengöringar, batterianvändning, puffantal och enhetens livslängdsdata (inklusive kumulativa värden och tidsstämplar för var och en av ovanstående)).

Information som vi samlar in automatiskt kommer i allmänhet att gälla:

 • detaljer om ditt besök eller samtal (t.ex. tid, datum och varaktighet);
 • inspelningar (där det är tillåtet) av dina samtal eller besök på PMI-kontaktpunkter, som vi kan transkribera till textformat;
 • på ett försäljningsställe eller vid ett evenemang (inklusive områden i omedelbar närhet), hur ofta du besöker, vilka områden du besöker och hur länge och vilka inköp du gör;
 • din användning av digitala PMI-kontaktpunkter (t.ex. de sidor du besöker, sidan från vilken du kom och den sida som du gick till när du lämnade, söktermer som angavs eller länkar som klickades inom kontaktpunkten, när du först öppnar kontaktpunkten, hur länge du använder den och hur du interagerar med meddelanden vi skickar till dig eller annonser vi visar dig); vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (t.ex. pixlar / webb fyrar (pixels/web beacons)) för att göra detta;
 • din användning av tredje parts webbplatser, där den insamlade informationen kommer att likna den som beskrivs i punkten ovan (vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (t.ex. Pixlar/webbfyrar (pixels/web beacons)) för att göra detta);
 • din mobila eller stationära enhet och programvara (t.ex. din IP-adress eller unika enhetsidentifierare (till exempel mobilannonsidentifierare (MAID) eller Android-ID (SSAID)), platsdata (antingen din allmänna plats (härledd från din IP-adress, i vilket fall informationen vi har kommer att vara allmän, t.ex. staden du befinner dig i), eller din exakta plats (om du väljer att dela den med oss för specifika ändamål,  t.ex. butikslokaliserare)), enhetens märke och modell, bildskärmsinställningarna för din bildskärm, webbläsartyp, operativsystem (varav vissa kan användas i "digitala fingeravtryck" (se för vilka ändamål vi använder information om dig nedan)) och detaljer om eventuella cookies (eller liknande tekniker) som vi kan ha lagrat på din enhet); och
 • Om du returnerar din elektroniska PMI-enhet till oss, eller tar med den till en av våra butiker, eftersom den är felaktig, och väljer att dela med oss de uppgifter den innehåller (som ovan), kan vi extrahera dessa data från enheten.

Information som vi samlar in från tredje part kommer i allmänhet att bestå av offentligt tillgänglig information (såsom dina preferenser, intressen och erfarenheter), till exempel från offentliga inlägg på sociala medier.

För vilka ändamål använder vi information om dig och på vilken rättslig grund?

I det här avsnittet beskriver vi de syften för vilka vi använder personlig information. Detta är dock ett globalt meddelande, och om lagarna i ett land begränsar eller förbjuder vissa aktiviteter som beskrivs i detta meddelande, kommer vi inte att använda information om dig för dessa ändamål i det landet.

Med förbehåll för ovanstående använder vi information om dig för följande ändamål:

 • För att uppfylla lagstadgade skyldigheter, till exempel för att verifiera din ålder och status som användare av våra produkter
 • För att låna ut eller sälja våra produkter till dig, inklusive att uppfylla dina beställningar, behandla dina betalningar
 • För att tillhandahålla försäljningsrelaterade tjänster och produktsupporttjänster till dig, inklusive att hantera dina förfrågningar och förfrågningar och tillhandahålla garanti- och supporttjänster
 • För att marknadsföra våra produkter (där det är tillåtet enligt lag), inklusive administration av lojalitetsprogram och värvningsprogram, produktförbättring, marknadsundersökningar (och i syfte att visa god sed vid marknadsundersökningar), utveckla marknadsföringsstrategier, administrera marknadsföringskampanjer och anpassa dina upplevelser, till exempel på butiker som säljer PMI-produkter och vid evenemang, och innehållet i meddelanden vi skickar till dig eller annonser som vi visar dig
 • För att förstå om du fortfarande är engagerad i vår marknadsföring och om du vill fortsätta att ta emot den
 • För att vi eller våra affärspartners ska informera dig om potentiella möjligheter att engagera sig i marknadsföring eller marknadsföring av PMI-produkter
 • För att du ska kunna använda och förbättra din upplevelse av PMI-kontaktpunkter och PMI-elektroniska enheter
 • För att stödja allt ovanstående, inklusive att administrera dina konton, korrespondera med dig, hantera dina möten med oss eller med någon som tillhandahåller support för våra produkter eller tjänster (till exempel angående en ny produkt eller kundservice), anpassa dina upplevelser av PMI-kontaktpunkter, bedrägeribekämpning (till exempel i samband med våra kampanjer, tävlingar och undersökningar, för att säkerställa att samma person inte deltar  mer än en gång,  eller i samband med e-handel för att skydda kortinnehavarens information), personalutbildning och kvalitetskontroll samt administration och felsökning
 • För affärsanalys, statistiska eller vetenskapliga ändamål, inklusive förbättring av PMI-produkter (för data som samlas in från PMI-elektroniska enheter, gäller detta endast om du har valt att skicka informationen till oss för dessa ändamål) och tjänster, försäljningsställen och evenemang och den information som vi (eller våra dotterbolag) tillhandahåller våra konsumenter
 • För andra ändamål som vi meddelar dig om, eller som kommer att framgå av sammanhanget, vid den tidpunkt då information om dig först samlas in

Den rättsliga grunden för vår användning av information om dig är något av följande (som vi förklarar mer detaljerat i avsnittet "ta reda på mer"):

 • efterlevnad av en rättslig skyldighet som vi är föremål för;
 • utförandet av ett kontrakt som du är part i;
 • ett legitimt affärsintresse som inte åsidosätts av intressen du har för att skydda informationen;
 • där inget av ovanstående gäller, eller där lagen kräver det, ditt samtycke (som vi kommer att be om innan vi behandlar informationen).

De syften för vilka vi använder information om dig, med motsvarande metoder för insamling och rättslig grund för användning, är:

 

Avsikt

Insamlingsmetod och rättslig grund för behandling

Uppfylla lagstadgade skyldigheter

·       verifiera din ålder och status som användare av våra produkter (beroende på land och PMI-kontaktpunkt kan detta vara en manuell eller automatiserad process; i vissa länder kommer du att ladda upp eller ge oss tillgång till din ansiktsbild (fotografi / video), som datorer kommer att granska för att automatiskt bestämma din ålder (men utan att identifiera dig)).

Denna information tillhandahålls vanligtvis direkt till oss av dig .

Vi använder den eftersom det är nödvändigt för oss att uppfylla en laglig skyldighet att sälja produkter endast till vuxna, eller, i länder där det inte finns någon sådan rättslig skyldighet, eftersom vi har ett legitimt affärsintresse att sälja våra produkter endast till vuxna som inte åsidosätts av dina intressen, rättigheter och friheter för att skydda information om dig.

Låna ut eller sälj våra produkter

·       uppfylla dina beställningar (inklusive att skicka kvitton)

·       behandla dina betalningar

·       tillhandahålla garanti- och supporttjänster

Denna information tillhandahålls vanligtvis direkt av dig (vanligtvis namn, adress, e-postadress, betalningsinformation) till oss.

Vi använder den för att fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig som köpare eller låntagare av våra produkter.

Tillhandahålla försäljningsrelaterade tjänster och produktsupporttjänster

·       hantera dina förfrågningar och förfrågningar och information om dina erfarenheter av våra produkter och tjänster

·       korrespondera med dig

·       allmän administration och felsökning

·       administrera bonusprogram

Denna information tillhandahålls vanligtvis direkt till oss av dig men kan kombineras med information som vi samlar in automatiskt (till exempel med hjälp av teknik (t.ex. cookies och webbfyrar/pixlar (pixels/web beacons)) för att övervaka din användning av PMI-kontaktpunkter och e-postmeddelanden från oss) och med hjälp av liknande teknik för att övervaka din användning av tredje parts kontaktpunkter och (där det är tillåtet enligt lag) information som vi förvärvar från tredje part (t.ex. offentliga inlägg på sociala medier).

Vi använder det eftersom vi har ett legitimt affärsintresse av att tillhandahålla försäljningsrelaterade och produktsupporttjänster till våra kunder som inte åsidosätts av dina intressen, rättigheter och friheter för att skydda information om dig.

Marknadsföra våra produkter (där det är tillåtet enligt lag)

·       förstå dina preferenser (t.ex. vilka produkter eller evenemang som kan intressera dig eller kan vara bättre anpassade till dina behov) och, där det är tillåtet enligt lag, marknadsföra till dig personligen

·       förstå om du fortfarande är engagerad i vår marknadsföring och om du vill fortsätta att ta emot den

·       administrera lojalitets- och värvningsprogram

·       bjuda in dig att delta i och administrera undersökningar eller marknadsundersökningskampanjer

·       för marknadsundersökningar och för att visa god sed för marknadsundersökningsmetoder

·       utveckla marknadsföringsstrategier

·       administrera marknadsföringskampanjer

·       anpassa din upplevelse av PMI-kontaktpunkter (till exempel för att anpassa ditt besök, till exempel med hälsningar eller förslag som kan intressera dig)

Detta kommer vanligtvis att vara en kombination av information som du lämnar till oss (till exempel ditt namn och kontakt- och sociala medieuppgifter); information som vi samlar in automatiskt (till exempel med hjälp av teknik (t.ex. cookies och webbfyrar/pixlar (pixels/web beacons)) för att övervaka din användning av PMI-kontaktpunkter och elektroniska meddelanden (t.ex. e-post och SMS) från oss) och använda liknande teknik för att övervaka din användning av kontaktpunkter från tredje part; och (där det är tillåtet enligt lag) information som vi förvärvar från tredje part (t.ex. offentliga inlägg på sociala medier).

Vi använder det på grund av att antingen:

·       vi har ditt samtycke till att göra detta (dessa fall kommer att framgå av sammanhanget); eller

·       vi har ett legitimt affärsintresse av att marknadsföra våra produkter, att driva PMI-kontaktpunkter, att anpassa dina upplevelser och att förstå om du vill fortsätta att ta emot vår marknadsföring, på dessa sätt som inte åsidosätts av dina intressen, rättigheter och friheter för att skydda information om dig.

Marknadsföra våra produkter (där det är tillåtet enligt lag)

·       ge dig information om, och hantera dotterbolag inom PMI, deras kampanjer, produkter och tjänster, försäljningsställen, evenemang och reglering av våra produkter

·       anpassa din marknadsföringsupplevelse hos oss, till exempel med anpassade meddelanden och erbjudanden vi skickar till dig, eller annonser vi visar dig

·       utveckla och förbättra verktyg för att uppnå dessa syften

Detta kommer vanligtvis att vara en kombination av information som du lämnar till oss (till exempel ditt namn och kontakt- och sociala medieuppgifter); information som vi samlar in automatiskt (till exempel med hjälp av teknik (t.ex. cookies och webbfyrar/pixlar (pixels/web beacons)) för att övervaka din användning av PMI-kontaktpunkter och elektroniska meddelanden (t.ex. e-post och SMS) från oss) och använda liknande teknik för att övervaka din användning av kontaktpunkter från tredje part; och (där det är tillåtet enligt lag) information som vi förvärvar från tredje part (t.ex. offentliga inlägg på sociala medier och statistisk information).

Vi använder det på grund av att vi har ett legitimt affärsintresse att marknadsföra dessa saker som inte åsidosätts av dina intressen, rättigheter och friheter för att skydda information om dig.

I vissa länder, där det krävs enligt lag, kommer vi att skicka dig detta material i elektroniskt format och använda dessa tekniker endast med ditt samtycke.

Användning av PMI-kontaktpunkter och PMI-elektroniska enheter

För att du ska kunna använda och förbättra din upplevelse av PMI-kontaktpunkter och PMI-elektroniska enheter

Denna information, om du väljer att skicka den till oss, kommer att skickas till oss antingen direkt från enhetens egen anslutning till internet eller via en av våra appar som du kan ladda ner.

Detta kan inkludera information om: (i) själva enheten (t.ex. enhetens serienummer, laddarens serienummer, firmwareversion, enhetsfel); och (ii) användning av enheten (t.ex. antal HEET-sticks tobak (för IQOS-enheter), antal rengöringar, batterianvändning, puffantal och enhetens livslängdsdata (inklusive kumulativa värden och tidsstämplar för var och en av ovanstående)).

Vi använder den på grund av att (a) vi har ett legitimt affärsintresse av att förse dig med PMI-kontaktpunkter och PMI-elektroniska enheter och för att ge dig detta stöd, som inte åsidosätts av dina intressen, rättigheter och friheter för att skydda information om dig; eller (b) att du har samtyckt till dessa användningar (dessa fall kommer att framgå av sammanhanget).

Stöd för alla ovanstående ändamål

·       administrera dina konton

·       göra det möjligt för dig att använda PMI-kontaktpunkter (till exempel så att du kan förbli inloggad på delar av en kontaktpunkt som endast är reserverade för behöriga användare, administrera dina språkinställningar, associera din kundvagn med dig, aktivera vissa funktioner  i PMI-kontaktpunkten, t.ex. funktionen "hitta min IQOS" (när du väljer att dela din platsdata))

·       kommunicera med dig

·       hantera dina möten med oss eller med någon som tillhandahåller support för våra produkter eller tjänster (till exempel angående en ny produkt eller kundservice)

·       förbättra dina upplevelser

·       bedrägeribekämpning (till exempel i samband med våra kampanjer, tävlingar och undersökningar, för att säkerställa att de inte tas mer än en gång av samma person, eller i samband med e-handel för att skydda kortinnehavarens information)

·       personalutbildning och kvalitetskontroll (inklusive användning av transkriptioner av inspelningar av samtal till kontaktcenter för att producera aggregerade insikter) och administration och felsökning

Detta är vanligtvis en kombination av information som du lämnar till oss (vanligtvis namn, lösenord (eller motsvarande)) och information som vi samlar in automatiskt (till exempel information om din enhet och cookies och liknande spårningstekniker, "digitala fingeravtryck" enligt beskrivningen ovan och (där det är tillåtet) inspelningar av dina samtal (och transkriptioner av dessa inspelningar) eller besök på PMI-kontaktpunkter).

Vi använder den på grunder som motsvarar syftet med att använda den information som vi stöder. Till exempel, där vi administrerar ditt konto för att stödja ett köp eller för att tillhandahålla kundservice, använder vi informationen för att fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig som köpare av våra produkter; där vi administrerar ditt konto för att visa dig våra produkter stöder vi marknadsföring och därför använder vi det på grund av att vi har ett legitimt affärsintresse att marknadsföra våra produkter som inte åsidosätts av dina intressen, rättigheter och friheter för att skydda information om dig och så vidare.

Affärsanalys och förbättringar

·       så att vi eller våra affärspartners kan informera dig om potentiella möjligheter att engagera sig i marknadsföring av PMI-produkter

·       för affärsanalys, statistiska eller vetenskapliga ändamål (inklusive för att förbättra PMI-produkter (för data som samlas in från elektroniska enheter gäller detta endast om du har valt att skicka informationen till oss för dessa ändamål), tjänster, butiker som säljer PMI-produkter, evenemang, digitala PMI-kontaktpunkter och den information som vi (eller våra dotterbolag) tillhandahåller våra kunder)

Detta kommer vanligtvis att vara en kombination av information som du tillhandahåller oss (t.ex. information från din kommunikation med PMI-kontaktpunkter, eller demografisk information, t.ex. din ålder, kön och staden där du bor); information som vi samlar in från din elektroniska enhet (som, för PMI-elektroniska enheter, kommer att innehålla information om din elektroniska enhet och din användning av den,  men där vi söker ditt samtycke till att använda vissa uppgifter kommer vi inte att använda dessa uppgifter för dessa ändamål om du inte har gett ditt samtycke till det); information som vi samlar in automatiskt; och (där det är tillåtet enligt lag) information som vi förvärvar från tredje part. Där vi har mer än en typ av information från dessa kategorier kommer vi att kombinera dem för att förbättra vår analys.

Vi använder det på grund av att antingen:

·       vi har ditt samtycke till att göra detta (dessa fall kommer att framgå av sammanhanget); eller

·       vi har ett legitimt affärsintresse av att analysera och förbättra våra affärsresultat, våra produkter, PMI-kontaktpunkter, försäljningsställen och evenemang, och att bjuda in andra att engagera sig i marknadsföring av PMI-produkter, som inte åsidosätts av intressen, rättigheter och friheter för att skydda information om dig.

Om vi inte baserar vår användning av information om dig på någon av ovanstående rättsliga grunder, eller där lagen kräver det, kommer vi att be om ditt samtycke innan vi behandlar informationen (dessa fall kommer att framgå av sammanhanget).

I vissa fall kan vi använda information om dig på sätt som inte beskrivs ovan. Om så är fallet kommer vi att tillhandahålla ett kompletterande sekretessmeddelande som förklarar sådan användning. Du bör läsa eventuella kompletterande meddelanden tillsammans med detta meddelande.

Vem delar vi din information med och för vilka ändamål?

Vi kan dela information om dig med:

 • dotterbolag inom PMI;
 • tredje parter som förser PMI-dotterbolag eller dig med produkter eller tjänster;
 • PMI-dotterbolagens noggrant utvalda affärspartners och annonsörer (inom områden som är kopplade till våra produkter eller i enlighet med deras stil och image) så att de kan kontakta dig med erbjudanden som de tror kan intressera dig, i enlighet med dina preferenser; och
 • andra tredje parter, där det krävs eller tillåts enligt lag.

Vi delar information om dig med andra endast i enlighet med gällande lagar. Således, där lagen kräver ditt samtycke, kommer vi först att be om det.

Dela data med andra dotterbolag inom PMI

 • Information om dig kommer att delas med Philip Morris Products S.A. (baserat i Neuchâtel, Schweiz), som är platsen för central administration av personuppgiftsbehandling för PMI-dotterbolag. Philip Morris Products S.A. behandlar informationen om dig för alla de ändamål som beskrivs i detta meddelande.
 • Information om dig kan delas med det dotterbolag inom PMI som ansvarar för det land där du bor (om det inte var PMI-dotterbolaget som först samlade in informationen) för alla de ändamål som beskrivs i detta meddelande.
 • Information om dig kan delas med andra dotterbolag inom PMI som du kontaktar (till exempel om du reser och vill veta var du kan köpa PMI-produkter i ett nytt land eller var du kan hitta service eller support för PMI-produkter) för att förbättra vår service till dig.
 • Information om PMI-dotterbolag och de länder där de är etablerade finns tillgängliga via vår webbplats.

Ytterligare punkter landdspecifika punkter

Beroende på vilket land du befinner dig i vill vi att du ska vara medveten om några ytterligare punkter.

Om du befinner dig i Japan, ta reda på mer ...

Om du befinner dig i Japan, observera att vi delar information om dig, för de ändamål som beskrivs i detta meddelande, med andra PMI-företag på grundval av "gemensam användning" (“joint use”) enligt japanska dataskyddslagar.  När vi gör detta fortsätter Philip Morris Japan Limited  att hantera din personliga information på ett ansvarsfullt sätt, och vi kräver att de som vi delar uppgifterna med gör detsamma. Vidare, om de är belägna utanför Japan,  vidtar vi rimliga åtgärder i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser.

Dela data med tredje part

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kan vi dela information om dig med tredje part som förser PMI-dotterbolag eller dig med produkter eller tjänster (t.ex. rådgivare, betaltjänstleverantörer, leveransleverantörer, återförsäljare, produktcoacher, leverantörer av informationstjänster och leverantörer av åldersverifiering).

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kan vi dela information om dig med PMI-dotterbolags noggrant utvalda affärspartners och annonsörer  (i linje med den typ av saker du kan associera med våra produkter, till exempel för att de har liknande eller kompletterande image, stil eller funktionalitet) så att de kan kontakta dig med produkter,  tjänster och kampanjer som de tror kan intressera dig, i enlighet med dina preferenser.

Vi kan dela information om dig med andra tredje parter, där det krävs eller tillåts enligt lag, till exempel: tillsynsmyndigheter; statliga avdelningar; som svar på en begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra regeringstjänstemän; när vi anser att avslöjande är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust eller i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk olaglig aktivitet; och i samband med organisatorisk omstrukturering.

Landsspecifika ytterligare punkter

Beroende på vilket land du befinner dig i vill vi att du ska vara medveten om några ytterligare punkter.

Om du befinner dig i Tyskland, ta reda på mer ...

Om du befinner dig i Tyskland delar vi information om dig med SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden., tel.: +49 611 92780, för åldersverifiering. Mer information om hur de behandlar information om dig finns i deras sekretessmeddelande här.

Om du befinner dig i Japan, ta reda på mer ...

Om du befinner dig i  Japan, observera att vi delar information om dig, för de ändamål som beskrivs i detta meddelande, med Dentsu Tech Inc. ("Dentsu") på basis av gemensamt användande “joint use” enligt japansk dataskyddslagstiftning. När vi gör detta fortsätter Philip Morris Japan Limited att hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt, och vi kräver att Dentsu gör detsamma.

Vart kan information om dig skickas?

Som med alla multinationella organisationer överför vi information globalt till våra dotterbolag och tjänsteleverantörer.  Dina uppgifter kan därför komma att överföras till andra länder som en del av vår standardverksamhet.  När vi överför dina uppgifter utomlands kommer vi att begränsa åtkomsten till dina uppgifter endast till dem som behöver se dem, behandla dina uppgifter i enlighet med våra interna dataskyddsstandarder, skydda dem på lämpligt sätt och endast överföra information i enlighet med gällande dataskyddslagar.  När data överförs kommer vi att kräva att den mottagande parten håller dina uppgifter konfidentiella, raderar dem när de inte längre behövs och agerar i enlighet med detta integritetsmeddelande.  Följaktligen kan information om dig överföras utanför din jurisdiktion.  Om du till exempel bor i EU, EES, Storbritannien, Australien eller Japan kan dina uppgifter behandlas i ett annat land.

Vid behandling av information i enlighet med vad som beskrivs i detta meddelande kan information om dig överföras antingen inom eller utanför det land eller territorium där den samlades in, inklusive till ett land eller territorium som kanske inte har motsvarande dataskyddsstandarder.

Till exempel kan vi och andra dotterbolag inom PMI inom EU och EES överföra personuppgifter till dotterbolag inom PMI, eller till deras tjänsteleverantörer, utanför EU och EES. I alla sådana fall kommer överföringen att vara:

 • på grundval av europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå,
 • omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, till exempel EU:s standardavtalsklausuler eller bindande företagsregler;  eller
 • med ditt samtycke eller vid behov för att fullgöra skyldigheter enligt ett avtal mellan dig och oss (eller genomförandet av åtgärder, som vidtas på din begäran, före ett avtal ingås) eller för ingående eller utförande av ett avtal som ingåtts i ditt intresse mellan oss och en tredje part, till exempel i samband med researrangemang.

För överföringar från Storbritannien, i enlighet med den brittiska GDPR och vägledning från Information Commissioner's Office.

I samtliga fall kommer lämpliga säkerhetsåtgärder för skydd av personuppgifter att tillämpas i dessa länder eller territorier, i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Våra tjänsteleverantörer finns i många länder över hela världen, inklusive i synnerhet EES, Schweiz, USA, Kanada, Indien, Filippinerna, Indonesien och Australien.

Hur skyddar vi information om dig?

Vi genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter som vi innehar från obehörigt avslöjande, användning, ändring eller förstörelse. Där det är lämpligt använder vi kryptering och annan teknik som kan hjälpa till att säkra den information du tillhandahåller. Vi kräver också att våra tjänsteleverantörer följer strikta krav på datasekretess och säkerhet.

Hur länge sparas information om dig?

Vi kommer att behålla information om dig under den period som är nödvändig för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in i enlighet med våra interna datalagringsstandarder. Därefter raderar vi den. Perioden varierar beroende på de syften för vilka informationen samlades in. Observera att du under vissa omständigheter har rätt att begära att vi raderar informationen. Dessutom är vi ibland föremål för juridiska skyldigheter, juridiskt skyldiga att behålla informationen, till exempel för skatte- och redovisningsändamål, att antingen behålla informationen under en viss minimiperiod, eller att radera den efter en viss maximal tidsperiod.Vanligtvis behåller vi data baserat på de kriterier som beskrivs i tabellen nedan. Om dessa perioder strider mot juridiska skyldigheter, till exempel för skatte- och redovisningsändamål, att antingen behålla informationen under en viss minimiperiod, eller att radera den efter en viss maximal tidsperiod, tillämpar vi sådana fastställda perioder istället.

 

Typ

Förklaring/typiska kvarhållningskriterier

marknadsföring till dig (inklusive marknadsföringskommunikation) (om du använder digitala kontaktpunkter och är kontaktbar)

Det mesta av informationen i din marknadsföringsprofil sparas under hela vår marknadsföringsrelation med dig; till exempel, medan du fortsätter att använda digitala kontaktpunkter eller svarar på vår kommunikation. Vissa delar av din marknadsföringsprofil, till exempel register över hur vi interagerar med dig, blir dock naturligtvis inaktuella efter en tidsperiod, så vi raderar dem automatiskt efter definierade perioder (vanligtvis 3 år) efter vad som är lämpligt för det syfte för vilket vi samlade in dem.

marknadsföring till dig (inklusive marknadsföringskommunikation) (om du inte längre är i kontakt med oss)

Det här scenariot är detsamma som ovan, men om vi inte har någon kontakt med dig under en längre period (vanligtvis 2 år) kommer vi att sluta skicka marknadsföringskommunikation till dig och ta bort din historik över svar på dem. Detta kommer till exempel att hända om du aldrig klickar dig vidare till en inbjudan till ett evenemang, loggar in på en digital kontaktpunkt eller kontaktar kundtjänst under den tiden. Anledningen är att vi under dessa omständigheter antar att du föredrar att inte ta emot meddelandena.

marknadsföring till dig (inklusive marknadsföringskommunikation) (om du inte är kontaktbar)

Om du har registrerat dig för att ta emot marknadsföringskommunikation, men den information du ger oss att kontakta dig inte fungerar, kommer vi att behålla dina uppgifter under en period av vanligtvis bara 1 år så att du kan komma tillbaka och korrigera dem.

marknadsföring till dig (inklusive marknadsföringskommunikation) (ofullständiga registreringar)

Om du påbörjar att registrera dig i en databas, men inte slutför processen (till exempel om du inte slutför åldersverifieringsprocessen eller om du inte accepterar touchpoints användarvillkor), kommer vi att behålla dina uppgifter (så att du kan komma tillbaka och slutföra processen) i upp till 30 dagar, beroende på vilken typ av information som saknas.

marknadsundersökning

Om du inte är registrerad hos oss för andra ändamål (t.ex. marknadsföringskommunikation, garanti, kundvård) och vi använder offentligt tillgänglig information om dig för att förstå marknaden eller dina preferenser, kommer vi att behålla informationen om dig under en kort period för att utföra den specifika marknadsundersökningen.

Om vi samlar in information om dig i andra marknadsundersökningssammanhang kommer vi att behålla den informationen:

·       för den enskilda marknadsundersökningen under den period som rimligen krävs (vanligtvis inte längre än 1 år); och

·       i syfte att visa god sed så länge vi behöver kunna visa det, och vi kommer regelbundet att granska om detta syfte har uppnåtts för att avgöra om lagringen fortfarande krävs.

inköp, lojalitetstransaktioner och garanti

Om du köper varor eller utför en lojalitetstransaktion kommer vi att behålla information om detta så länge som krävs för att slutföra försäljningen och för att uppfylla eventuella juridiska skyldigheter (till exempel för skatte- och bokföringsändamål och bedrägeribekämpningsändamål). Om du också registrerar dig för en garanti för en enhet kommer vi att behålla detaljer om detta så länge som det är relevant för garantin.

kundvård

Om du kontaktar kundtjänst kommer vi att göra en anteckning av saken (inklusive detaljer om din förfrågan och vårt svar) och behålla den medan den förblir relevant för vårt förhållande, till exempel om du behöver oss för att byta ut en enhet under garanti, eller om dina senaste förfrågningar är relevanta. Tillfälliga register (till exempel en automatisk inspelning av ett telefonsamtal där du ber oss att hänvisa dig till ett försäljningsställe) kan vara relevanta endast tills mer permanenta register har gjorts och kommer endast att behållas tillfälligt.

systemrevision och bedrägeribekämpning

Systemgranskningsloggar behålls vanligtvis under en period på upp till 6 månader för systemåterställning och i upp till 10 år för bedrägeribekämpning.

affärsanalys

Vi behåller merparten av  affärsanalysdata under hela vår marknadsföringsrelation med dig enligt beskrivningen i den första raden i denna tabell ovan. Vissa delar av den, till exempel viss enhetsinformation (om du väljer att dela den med oss), blir dock naturligtvis inaktuella efter en tidsperiod, så vi raderar dem automatiskt efter definierade perioder som är lämpliga för det syfte för vilket vi samlade in dem.

enhetsdata

Vi behåller data som samlats in från din enhet (om du väljer att dela den med oss) under olika perioder, beroende på de syften för vilka vi använder den:

·       produktförbättring:5 år (eller tidigare om du tar bort din marknadsföringsprofil)

·       affärsanalys:5 år (eller tidigare om du tar bort din marknadsföringsprofil)

·       enhetsdiagnostik och uppgraderingar: tas bort omedelbart efter att tjänsten har tillhandahållits

·       visa att en konsument behandlas rättvist:10 år

åldersverifiering

De uppgifter du skickade in för att vi skulle kunna verifiera din ålder raderas när vi har slutfört verifieringsprocessen. Vi driver flera processer för att göra detta och lagringsperioden varierar beroende på processen som följs, från några minuter till sex månader. Vi behåller också vissa uppgifter separat för att förebygga bedrägerier – se ovan.

åldersigenkänning med hjälp av datoranalys (detta kan användas om du begär information om våra produkter)

Din bild raderas omedelbart efter analysen (analysen tar bara några sekunder).

Vilka rättigheter och alternativ har du?

Du kan ha några eller samtliga av följande rättigheter när det gäller information om dig som vi har:

 • begära att vi ger dig tillgång till den;
 • begära att vi rättar till det, uppdaterar det eller raderar det;
 • begära att vi begränsar vår användning av den under vissa omständigheter;
 • invända mot att vi använder den, under vissa omständigheter;
 • återkalla ditt samtycke till att vi använder det;
 • dataportabilitet, under vissa omständigheter;
 • välja bort att vi använder den för direktmarknadsföring; och
 • lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i ditt land (om det finns ett).

Vi erbjuder dig enkla sätt att utöva dessa rättigheter, till exempel "avsluta prenumeration" -länkar eller ge dig en kontaktadress i meddelanden du får.

Vissa mobilapplikationer som vi erbjuder kan också skicka push-meddelanden till dig, till exempel om nya produkter eller tjänster. Du kan inaktivera dessa meddelanden genom inställningarna i din telefon eller applikationen.

Vilka rättigheter du har beror på lagarna i ditt land. Om du befinner dig i Storbritannien, Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har du de rättigheter som anges i tabellen nedan. Om du befinner dig någon annanstans kan du kontakta oss (se avsnittet "vem ska du kontakta med frågor?" i slutet av detta meddelande) för att ta reda på mer.

 

Rättigheter kopplade till information om dig som vi innehar

Mer information (obs: vissa juridiska gränser för alla dessa rättigheter gäller)

att begära att vi ger dig tillgång till den

Detta är en bekräftelse på:

·       om vi behandlar information om dig eller inte;

·       vårt namn och kontaktuppgifter;

·       syftet med behandlingen;

·       De kategorier av information som berörs.

·       de kategorier av personer som vi delar informationen med och, om någon person befinner sig utanför Storbritannien/EU/EES och inte drar nytta av ett beslut från Europeiska kommissionen om adekvat skyddsnivå, lämpliga skyddsåtgärder för att skydda informationen;

·       (om vi har det) källan till informationen, om vi inte samlade in den från dig;

·       (i den utsträckning vi gör det, vilket du kommer att ha uppmärksammats om) förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som ger rättsliga effekter för dig, eller väsentligt påverkar dig på ett liknande sätt, och information om logiken som är inblandad, samt betydelsen och de planerade konsekvenserna av sådan behandling för dig; och

·       kriterierna för att bestämmandet av den period under vilken vi kommer att lagra informationen.

På din begäran kommer vi att förse dig med en kopia av den information om dig som vi använder (förutsatt att detta inte påverkar andras rättigheter och friheter).

för att begära att vi korrigerar eller uppdaterar det

Detta gäller om informationen vi har är felaktig eller ofullständig.

att begära att vi raderar det och i vissa fall en förlängning av denna rätt, rätten att bli bortglömd

Detta gäller om:

·       informationen vi har inte längre är nödvändig i förhållande till de syften för vilka vi använder den;

·       vi använder informationen på grundval av ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke (i det här fallet kommer vi ihåg att inte kontakta dig igen, såvida du inte säger att du vill att vi ska radera all information om dig i vilket fall vi kommer att respektera dina önskemål);

·       vi använder informationen på grundval av legitimt intresse och vi finner att vi, efter din invändning, inte har ett övervägande intresse av att fortsätta använda den;

·       Informationen har erhållits eller använts på ett olagligt sätt. eller

·       för att uppfylla en rättslig skyldighet.

att begära att vi begränsar vår behandling av det

Denna rätt gäller, tillfälligt medan vi undersöker ditt fall, om du:

·       bestrider riktigheten i den information vi använder; eller

·       har invänt mot att vi använder informationen på grundval av berättigat intresse

(om du utnyttjar din rätt i dessa fall kommer vi att meddela dig innan vi använder informationen igen).

Denna rätt gäller även om

·       vår användning är olaglig och du motsätter dig radering av uppgifterna; eller

·       vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver dem för att upprätta ett rättsfall.

att invända mot vår behandling av den

Du har två rättigheter här:

1.        om vi använder information om dig för direktmarknadsföring: du kan "välja bort" (utan att behöva motivera det) och vi kommer att följa din begäran; och

2.        om vi använder informationen om dig på grundval av legitimt intresse för andra ändamål än direktmarknadsföring, kan du invända mot att vi använder den för dessa ändamål, vilket ger en förklaring till din specifika situation, och vi kommer att överväga din invändning.

att återkalla ditt samtycke till att vi använder det

Detta gäller om den rättsliga grunden på vilken vi använder informationen om dig är samtycke. Dessa fall kommer att vara tydliga från sammanhanget (till exempel om du gav ditt samtycke med hjälp av preferenscentret i en av våra appar kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att stänga av motsvarande val).

till dataportabilitet

Om:

(i)   du har lämnat uppgifter till oss; och

(ii)  vi använder dessa uppgifter, på automatiserade sätt och på grundval av antingen ditt samtycke, eller på grundval av att fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig,

då har du rätt att få tillbaka uppgifterna från oss i ett vanligt format och rätt att kräva att vi överför uppgifterna till någon annan om det är tekniskt möjligt för oss att göra det.

att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i ditt land

Om du har något klagomål välkomnar vi en möjlighet att lösa det åt dig direkt.  Överväg att kontakta oss via de kontaktuppgifter som är länkade till i början av detta meddelande innan du kontaktar en tillsynsmyndighet.

Om du vill kontakta en tillsynsmyndighet är detaljerna följande:

·         För Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan du kontakta din lokala myndighet som anges på webbplatsen Europa via denna länk. Om du är osäker på vem din jurisdiktions tillsynsmyndighet är, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen som länkas till högst upp på denna sida.

·         För Storbritannien kan du kontakta Information Commissioner's Office via den här länken.

·         För andra länder, se webbplatsen för ditt lands myndighet.

Om du är osäker på vem din jurisdiktions tillsynsmyndighet är, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen som länkas till högst upp på denna sida.

 

Landsspecifika ytterligare punkter

Beroende på vilket land du befinner dig i kan du ha några ytterligare rättigheter.

Om du befinner dig i Australien, ta reda på mer ...

Om du befinner dig i Australien gäller följande ytterligare information för dig:

 • om du inte lämnar din personliga information till oss kanske vi inte kan (i förekommande fall) förse dig med den information, de produkter eller tjänster som du begär; och
 • vår sekretesspolicy (tillgänglig här) förklarar: (i) hur du kan komma åt och korrigera den personliga information som vi har om dig; (ii) hur du kan lämna in ett klagomål angående vår hantering av din personliga information; och (iii) hur vi kommer att hantera alla klagomål.

Om du befinner dig i Frankrike, ta reda på mer ...

Om du befinner dig i Frankrike har du rätt att ge oss instruktioner angående information vi har om dig i händelse av din död (specifikt om vi ska lagra eller ta bort den och om andra ska ha rätt att se den). Du kan:

 • utfärda allmänna instruktioner till en digital tjänsteleverantör som är registrerad hos den franska tillsynsmyndigheten för dataskydd (kallad "CNIL") (dessa instruktioner gäller all användning av information om dig); eller
 • ge oss specifika instruktioner som endast gäller vår användning av information om dig.

Dina instruktioner kan kräva att vi överför information om dig till en tredje part (men där informationen innehåller information om andra kan vår skyldighet att respektera även deras integritetsrättigheter innebära att vi inte kan följa dina instruktioner till punkt och pricka). Du kan utse en tredje part som ansvarar för att dina instruktioner följs. Om du inte utser en tredje part på det sättet kommer dina efterträdare (om du inte anger något annat i dina instruktioner) att ha rätt att utöva dina rättigheter över information om dig efter din död:

 • för att förvalta din egendom (i vilket fall dina efterträdare kommer att kunna få tillgång till information om dig för att identifiera och få information som kan vara användbar för att administrera din egendom, inklusive alla digitala varor eller data som kan betraktas som ett familjeminne som kan överföras till dina efterträdare); och
 • för att säkerställa att parter som använder information om dig tar hänsyn till din död (som att stänga ditt konto och begränsa användningen av eller uppdatera information om dig).

Du kan när som helst ändra eller återkalla dina instruktioner. För ytterligare information om behandlingen av information om dig i händelse av din död, se artikel 40-1 i lagen 78-17 av den 6 januari 1978. När du dör kommer du som standard att sluta använda ditt konto och vi kommer att radera information om dig i enlighet med våra lagringspolicyer (se avsnittet "Hur länge kommer information om dig att sparas?" för mer information).

Om du befinner dig i Filippinerna, ta reda på mer ...

Om du befinner dig i Filippinerna kan du ha rättigheter utöver de som anges i detta meddelande i enlighet med den filippinska datasekretesslagen och dess genomföranderegler och förordningar, inklusive National Privacy Commission's Privacy Policy Office Advisory Opinion No. 2018-031.

Vem ska du kontakta med frågor?

Om du har några frågor eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du hitta kontaktuppgifter till det relevanta dotterbolaget inom PMI, och om tillämpligt dataskyddsombud, länkat till högst upp i detta meddelande.  Kontaktuppgifter kommer också att ges i all kommunikation som ett PMI-dotterbolag skickar till dig.

Om ditt land har en dataskyddsmyndighet har du rätt att kontakta den med frågor eller funderingar. Om det berörda dotterbolaget inom PMI inte kan lösa dina frågor eller problem kan du också ha rätt att söka rättslig prövning vid en nationell domstol.

Förändringar av detta dataskyddsmeddelande

Vi kan komma att uppdatera detta meddelande (och eventuella kompletterande sekretessmeddelanden) från tid till annan. Om lagen kräver det kommer vi att meddela dig om ändringarna; Vidare, där lagen kräver det, kommer vi också att inhämta ditt samtycke till ändringarna.

Senast ändrad 1 april 2022. Du kan hitta tidigare versioner av meddelandet här.